X

O nouă LEGE privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea ANTI-SEMITISMULUI se află la Senat pentru dezbatere / PUȘCĂRIE GREA pentru “TEORII ALE CONSPIRAȚIEI” (gen illuminati sau controlarea de către evrei a mass-media și a băncilor), Prohodul Domnului necenzurat, etc.

de Saccsiv
Senatorul Serban Nicolae, unul dintre initiatorii legii. Foto: http://www.ziare.com/serban-nicolae/psd/serban-nicolae-pentru-euronews-coruptii-nu-trebuie-arestati-1500409

Iata ce putem citi pe senat.ro:

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului

Număr de înregistrare Senat: B135/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților:
Adresa:
Prima cameră: Senat
Tip inițiativă: Propunere legislativă
Inițiatori: Nicolae Şerban – senator PSD; Ganţ Ovidiu Victor – deputat FDGR (minoritãti); Neagu Nicolae – deputat PNL; Pambuccian Varujan – deputat UAR (minoritãti); Seidler Cristian-Gabriel – deputat USR; Suciu Vasile-Daniel – deputat PSD; Szabó Ödön – deputat UDMR; Tomac Eugen – deputat PMP; Vexler Silviu – deputat FCER (minoritãti); Vlase Petru Gabriel – deputat PSD; Vosganian Varujan – deputat ALDE
Număr de articole: 6
Avizul Consiliului Legislativ: x
Procedura de urgență: Nu
Stadiu: înregistrat la Senat pt. dezbatere
Caracterul legii:
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

 

 – forma iniţiatorului

LEGE

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Prezenta lege are ca scop stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului.

Art. 2. — În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles :

 1. a) prin antisemitism se înțelege atât percepția referitoare la evrei exprimată ca ură împotriva acestora cât și manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva evreilor, îndreptate împotriva evreilor sau ne-evreilor ori a proprietăților acestora, împotriva instituțiilor comunităților evreiești sau lăcașurilor lor de cult;
 2. b) prin organizație cu caracter antisemit se înțelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antisemite. In această categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică, partidele și mișcările politice, asociațiile și fundațiile, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte persoane juridice care intră sub incidența prezentei
 3. c) prin simboluri antisemite se înțelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antisemitismul;
 4. d) prin materiale antisemite se înțelege: imagini, mesaje text, conținut audio-video, precum și orice alte asemenea reprezentări, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antisemitismul.

Art. 3.

Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 4.

Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, prin orice mijloace, de materiale antisemite constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.

Art. 5.

(l)  Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri antisemite se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

(2)  Cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea în public a simbolurilor antisemite.

(3)  Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (l) sau (2), dacă este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public.

Art. 6.

(l)   Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup.

(2)  Dacă faptele prevăzute la alin. (l) au fost urmate de săvârșirea unei infracțiuni, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.

(3)  Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute la alin. (l), dacă denunță autorităților existența organizației, înainte ca aceasta să fi fost descoperită și să se fi început săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile care intră în scopul grupului.

(4)  Dacă persoana care a săvârșit una dintre faptele prevăzute la alin. (l) și (2) înlesnește, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracțional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

EXPUNERE DE MOTIVE – PDF

Deși ar trebui să fie doar o amintire a tragediilor care au însoțit cele mai întunecate momente ale istoriei umanității – ideile, concepțiile și doctrinele antisemite își păstrează în continuare efectele nocive, descoperă noi adepți dispuși să le promoveze și într-un mod de neînțeles sunt prezente în anumite segmente ale societății actuale.

Antisemitismul, în mod frecvent, acuză evreii de conspirații pentru a face rău umanității, iar evreii sunt, de obicei, învinuiți pentru lucrurile care merg rău/greșit. Această idee este exprimată în discursul public, în scris, în forme de expresie vizuală sau acțiuni și pot include stereotipuri calomnioase și însușiri cu caracter negativ.

În perioada martie 2016 — martie 2017, România a exercitat președinția Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (International Holocaust Remembrance Alliance / IHRA).

Cu ocazia primei reuniuni plenare a IHRA din România, organizată la București, în perioada 23-26 mai 2016, a avut loc un intens proces de negociere între cele 31 de state membre ale organizației, condus de România și finalizat cu adoptarea Definiției de lucru a antisemitismului, prezentată în Anexa 1 la prezenta Expunere de Motive. Decizia a fost luată pe fondul creșterii infracțiunilor pe bază de ură, în special în Europa, și vizează crearea celor mai eficiente mecanisme care să asigure protecția și apărarea drepturilor omului.

Ulterior, în Ședința de Guvern din 25 mai 2017, a fost adoptată Declarația Guvernului României de asumare a aplicării Definiției de lucru a antisemitismului, adoptată de Alianța Internațională pentru memoria Holocaustului.

La 1 iunie 2017, Parlamentul European a adoptat ”Rezoluția referitoare la combaterea antisemitismului” (2017/2692(RSP), prezentată în Anexa 2 la prezenta Expunere de Motive, care menționează că ”întrucât combaterea antisemitismului este o responsabilitate a întregii societăți”, iar ”numărul incidentelor antisemite în statele membre ale UE a crescut în mod semnificativ în ultimii ani, după cum relatează, printre altele, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA)”, și având în vedere “atacurile teroriste violente care i-au vizat pe membri ai comunității evreiești și care au avut loc în ultimii ani în mai multe state membre” .

”subliniază că discursurile de incitare la ură și toate formele de violență împotriva cetățenilor europeni de origine evreiască sunt incompatibile cu valorile Uniunii Europene”,

”invită statele membre și instituțiile și agențiile UE să adopte și să aplice definiția operațională a antisemitismului a Alianței Internaționale pentru Comemorarea Holocaustului (IHRA) pentru a sprijini autoritățile judiciare și de aplicare a legii în eforturile acestora de a identifica și urmări în justiție atacurile antisemite în mod mai eficient și mai eficace”.

”Antisemitismul care s-a manifestat în România între cele două războaie mondiale a crescut direct din semințele sădite în evenimentele majore ale dezvoltării țării începute la jumătatea secolului al XIX-Iea. Din motive care puteau diferi de la o persoană la alta sau de la un grup la altul, în viața politică, culturală și spirituală a societății românești au existat, în forme variate și cu diverse intensități, puternice curente antisemite.” (Raportul Final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România)

Potrivit Definiției de lucru a antisemitismului adoptată de IHRA, unele exemple contemporane de antisemitism în viața publică, media, în școli, la locul de muncă și în sfera religioasă pot include, luând în considerare contextul general dar fără a se limita la acestea:

Instigarea la uciderea sau prigonirea evreilor, în numele unei ideologii radicale, al unei poziții extremiste sau religii, complicitatea la acestea sau încuviințarea lor.

Promovarea unor acuzatii mincinoase, dezumanizante, ce demonizează evreii, a unor afirmații stereotipe despre evrei sau despre așa-zisa putere exercitată colectiv de evrei – așa cum ar fi, în mod special dar nu exclusiv, mitul despre o conspirație mondială a evreilor sau despre controlul de către evrei al mijloacelor de informare în masă, al economiei, al guvernelor sau al altor instituții ale societății.

Acuzarea evreilor ca popor ce ar fi responsabil pentru fapte reale sau imaginare comise de un singur evreu sau de un grup de evrei sau chiar pentru fapte comise de ne-evrei.

Acuzarea cetățenilor de origine evreiască că sunt mai loiali Israelului sau presupuselor priorități mondiale ale evreilor, decât intereselor propriilor lor națiuni.

Negarea dreptului poporului evreu la autodeterminare, de exemplu prin susținerea faptului că existența Statului Israel este o acțiune rasistă.

Aplicarea de standarde duble asupra poporului evreu, prin solicitarea ca acesta să aibă o conduită ce nu este așteptată sau solicitată a se maniesta din partea oricărei alte națiuni democratice.

Utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii l-ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale).

Compararea politicii contemporane a Israelului cu cea a naziștilor.

Atribuirea colectivă către evrei a responsabilității pentru acțiuni ale statului Israel.

Manifestările pot include vizarea statului Israel, conceput ca o colectivitate evreiască. Cu toate acestea, criticarea Israelului, în mod similar cu cea adusă oricărui alt stat, nu poate fi, în sine, considerat ca antisemitism.

Necesitatea adoptării unui act normativ distinct care să introducă măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului decurge și din faptul că propagarea în public a ideilor, concepțiilor și doctrinelor antisemite, precum și a simbolurilor sau materialelor antisemite, în special pe Internet și prin intermediul rețelelor de socializare, nu au putut fi combătute prin intermediul mijloacelor legislative aflate la dispoziție în prezent.

În același timp, promovarea luptei împotriva antisemitismului trebuie să fie avută în vedere într-un context mai larg, alături de lupta împotriva intoleranței, discriminării, rasismului, xenofobiei etc.

În calitate de stat care a deținut președinția IHRA, la momentul adoptării definiției de lucru a antisemitismului, adoptarea de către Parlamentul României a prezentei legi va transmite un mesaj puternic tuturor partenerilor de dialog ai României, respectiv va aduce claritate și va consolida politica de eliminare a oricăror forme și manifestări antisemite.

Este important de menționat că în 2018 se împlinesc 80 de ani de Ia introducerea în România a legilor rasiale și antisemite, care au constituit catalizatorul Holocaustului pe teritoriul românesc.

În acest moment simbolic, adoptarea ”Legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului”, va reprezenta atât un instrument legislativ esențial cât și o expresie a puternicului angajament politic de a acționa hotărât împotriva tuturor formelor de manifestare ale acestei percepții, bazată pe ură împotriva evreilor, iar prestigiul României va fi puternic consolidat în plan internațional.

 

Anexa 1 la Expunerea de Motive

Definiţia de lucru a antisemitismului

Pe 26 mai 2016, Plenara IHRA de la București a decis să:

Adopte următoarea definiție a antisemitismului, neobligatorie din punct de vedere juridic:

” Antisemitismul reprezintă o anume percepție referitoare la evrei, care poate fi exprimată ca fiind ură împotriva evreilor. Manifestările verbale și fizice de antisemitism sunt îndreptate împotriva evreilor și ne-evreilor și/sau proprietăților acestora, împotriva instituțiilor comunităților evreiești și locațiilor lor religioase. ”

Pentru a orienta IHRA în activitatea sa, următoarele pot fi ilustrative:

Manifestările pot include vizarea statului Israel, conceput ca o colectivitate evreiască. Cu toate acestea, criticarea Israelului, în mod similar cu cea adusă oricărui alt stat, •nu poate fi, în sine, considerat ca antisemitism. Antisemitismul, în mod frecvent, acuză evreii de conspirații pentru a face rău umanității, iar evreii sunt, de obicei, învinuiți pentru lucrurile care merg rău/greșit. Această idee este exprimată în discursul public, în scris, în forme de expresie vizuală sau acțiuni și includ stereotipuri calomnioase și însușiri cu caracter negativ.

Exemple contemporane de antisemitism în viața publică, media, în școli, la locul de muncă și în sfera religioasă pot include, luând în considerare contextul general dar fără a se limita la acestea:

Instigarea la uciderea sau prigonirea evreilor, în numele unei ideologii radicale, al unei poziții extremiste sau religii, complicitatea la acestea sau încuviințarea lor.

Promovarea unor acuzații mincinoase, dezumanizante, ce demonizează evreii, a unor afirmaţii stereotipe despre evrei sau despre așa-zisa putere exercitată colectiv de evrei așa cum ar fi, în mod special dar nu exclusiv, mitul despre o conspirație mondială a evreilor sau despre controlul de către evrei al mijloacelor de informare în masă, al economiei, al guvernelor sau al altor instituţii ale societăţii.

Acuzarea evreilor ca popor ce ar fi responsabil pentru fapte reale sau imaginare comise de un singur evreu sau de un grup de evrei sau chiar pentru fapte de ne-evrei.

Negarea faptelor, a scopului, a ‘mecanismelor (ex. existența camerelor de cazare) sau a planului urmărit prin genocidul comis împotriva poporului evreu de regimul național-socialist german și de către susținătorii și complicii acestuia în timpul celui de-al doilea Război Mondial (Holocaustul).

Acuzarea evreilor ca popor, sau a Israelului ca stat, de a fi inventat sau exagerat Holocaustul.

Acuzarea cetățenilor de origine evreiască că sunt mai loiali Israelului sau presupuselor priorități mondiale ale evreilor, decât intereselor propriilor lor națiuni.

Negarea dreptului poporului evreu la autodeterminare, de exemplu prin susținerea faptului că existenta Statului Israel este o acţiune rasistă.

Aplicarea de standarde duble asupra poporului evreu, prin solicitarea ca acesta să aibă o conduită ce nu este așteptată sau solicitată a se manifesta din partea oricărei alte națiuni democratice.

Utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale).

Compararea politicii contemporane a Israelului cu cea a naziști lor.

Atribuirea colectivă către evrei a responsabilității pentru acțiuni ale statului Israel.

Actele de antisemitism constituie infracțiuni atunci când sunt astfel stabilite prin lege (de exemplu, negarea Holocaustului sau, în anumite state, distribuirea de materiale antisemite).

Infracțiunile au caracter antisemit atunci când țintele atacurilor, fie că sunt persoane sau bunuri imobile – precum clădiri, școli, lăcașuri de cult sau cimitire – sunt alese fiindcă sunt, sau sunt percepute ca fiind, evreiești sau având legătură cu evreii.

Discriminarea antisemită reprezintă refuzul de a acorda evreilor accesul la posibilități sau servicii accesibile altora și este ilegală în multe state.

 

Anexa 2 la Expunerea de Motive

Parlamentul European

2014-2019

TEXTE ADOPTATE Combaterea antisemitismului

Rezoluția Parlamentului European din 1 iunie 2017 referitoare la combaterea antisemitismului (2017/2692(RSP))

Parlamentul European,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și, în special preambulul, al doilea paragraf și paragrafele patru – șapte, articolul 2, articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 6,  având în vedere articolul 17 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000,

având în vedere Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal

având în vedere Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului2  având în vedere adoptarea în 2()15 a Agendei europene privind securitatea,

având în vedere Rezoluția 2106 (2016) a Consiliului Europei din 20 aprilie 2016 privind „Angajament reînnoit pentru combaterea antisemitismului în Europa”,

având în vedere concluziile primului Colocviu anual al Comisiei privind drepturile fundamentale, organizat la Bruxelles, în perioada I -2 octombrie 2015 și intitulat „Toleranță și respect: prevenirea și combaterea urii antisemite și islamofobe în Europa”,

având în vedere numirea în cadrul Comisiei, în decembrie 201 5, a unui coordonator pentru combaterea antisemitismului,

având în vedere înființarea, în iunie 2016, a unui Grup la nivel înalt al UE pentru combaterea rasismului, xenofobiei și a altor forme de intoleranță,

având în vedere Codul de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online, convenit la 3 1 mai 2016 între Comisie și principalele societăți informatice, precum și cu alte platforme și societăți care gestionează rețele de socializare,

având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2016 referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 ,

având în vedere atacurile teroriste violente care i-au vizat pe membri ai comunității evreiești și care au avut loc în ultimii ani în mai multe state membre,

având în vedere responsabilitatea principală a guvernelor de a garanta securitatea și siguranța tuturor cetățenilor lor și, prin urmare, responsabilitatea lor principală de a monitoriza și preveni violența, inclusiv violența antisemită, precum și de a-i urmări în justiție pe autori,  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

 1. întrucât numărul incidentelor antisemite în statele membre ale UE a crescut în mod semnificativ în ultimii ani, după cum relatează, printre altele, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA)•,
 2. întrucât s-a relatat că măsurile de securitate specifice, odată aplicate, au contribuit la prevenirea și reducerea numărului de atacuri antisemite violente;
 3. întrucât combaterea antisemitismului este o responsabilitate a întregii societăți,
 4. subliniază că discursurile de incitare la ură și toate formele de violență împotriva cetățenilor europeni de origine evreiască sunt incompatibile cu valorile Uniunii Europene;
 5. invită statele membre și instituțiile și agențiile UE să adopte și să aplice definiția operațională a antisemitismului a Alianței Internaționale pentru Comemorarea Holocaustului (IHRA)2pentru a sprijini autoritățile judiciare și de aplicare a legii în eforturile acestora de a identifica și urmări în justiție atacurile antisemite în mod mai eficient și mai eficace și încurąjează statele membre să urmeze exemplul dat de Regatul Unit și Austria în această privință;
 6. invită statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a contribui în mod activ la asigurarea securității cetățenilor lor evrei și a infrastructurilor religioase, educative și culturale evreiești, consultându-se îndeaproape și purtând un dialog direct cu comunitățile evreiești, organizațiile societății civile și cu ONG-urile care își desfășoară activitatea în domeniul luptei împotriva discriminării;
 7. salută numirea în cadrul Comisiei a coordonatorului pentru combaterea antisemitismului

și îndeamnă Comisia să furnizeze toate instrumentele și sprijinul necesare pentru ca această funcție să fie cât mai eficace;

 1. invită statele membre să numească coordonatori la nivel național pentru combaterea antisemitismului;
 2. îi încurajează pe membrii parlamentelor naționale și regionale și pe liderii politici să condamne în mod sistematic și public declarațiile antisemite și să pronunțe discursuri opuse și alternative, precum și să constituie grupuri parlamentare împotriva antisemitismului care să reunească mai multe partide, pentru a consolida lupta la nivelul întregii clase politice;
 3. subliniază rolul important al organizațiilor societății civile și al educației în prevenirea și combaterea tuturor formelor de ură și de intoleranță și solicită acordarea unui sprijin financiar mai mare;
 4. invită statele membre să încurajeze mass-media să promoveze respectarea tuturor confesiunilor și aprecierea diversității, precum și formarea jurnaliștilor privind toate formele de antisemitism pentru a combate eventualele prejudecăți;
 5. invită statele membre în care nu au fost invocate încă niciodată motivele legate de rasă, naționalitate sau origine etnică, religie sau convingeri ca circumstanță agravantă în cazul unei infracțiuni penale să remedieze această situație cât mai curând posibil și să aplice pe deplin și în mod corespunzător Decizia-cadru a Consiliului privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, pentru a garanta că actele antisemite sunt urmărite în justiție de autoritățile statelor membre, atât în mediul online, cât și offline;
 6. insistă asupra faptului că trebuie să se ofere autorităților de aplicare a legii formare specifică privind combaterea infracțiunilor motivate de ură și a discriminării și să se înființeze unități de combatere a infracțiunilor motivate de ură în cadrul forțelor de poliție, acolo unde astfel de unități nu există deja, și invită agențiile UE și organizațiile internaționale să sprijine statele membre în oferirea acestor cursuri de formare;
 7. încurajează cooperarea transfrontalieră la toate nivelurile în ceea ce privește urmărirea în justiție a infracțiunilor motivate de ură și, mai presus de toate, urmărirea în justiție a infracțiunilor grave, cum ar fi activitățile teroriste;
 8. invită UE și statele sale membre să depună mai multe eforturi pentru a asigura crearea unui sistem global și eficient de colectare sistematică a unor date fiabile, relevante și comparabile privind infracțiunile motivate de ură, defalcate pe motivație, incluzând actele de terorism;
 9. invită statele membre, în ceea ce privește Codul de conduită convenit între Comisie și principalele societățile informatice, să îndemne intermediarii online și platformele de comunicare socială să ia măsuri rapide pentru prevenirea și combaterea discursului antisemit care instigă la ură în mediul online;
 10. evidențiază faptul că școlile oferă o oportunitate unică de a transmite valorile toleranței și respectului, deoarece ele au contact cu copiii începând de la o vârstă fragedă;

1 5. încurąiează statele membre să promoveze cursurile privind Holocaustul („Shoah”) în școli și să se asigure că profesorii sunt formați în mod corespunzător pentru această sarcină și pentru a aborda problema diversității în clasă; încurajează, de asemenea, statele membre să ia în considerare revizuirea manualelor școlare pentru a se asigura că istoria evreilor și viața contemporană a evreilor sunt prezentate într-o manieră cuprinzătoare și echilibrată și că toate formele de antisemitism sunt evitate;

 1. solicită Comisiei și statelor membre să acorde mai mult sprijin financiar activităților specifice și proiectelor educaționale, să stabilească și să consolideze parteneriatele cu instituțiile și comunitățile evreiești și să încurajeze schimburile dintre copiii și tinerii de confesiuni diferite prin intermediul activităților comune, lansând și sprijinind campanii de sensibilizare în acest sens;
 2. invită Comisia să colaboreze îndeaproape cu actorii internaționali, cum ar fi UNESCO, OSCE și Consiliul Europei, precum și cu alți parteneri internaționali, pentru a combate antisemitismul la nivel internaţional;
 3. invită Comisia să solicite participarea în cadrul IHRA cu statut consultativ;
 4. încurajează fiecare stat membru să comemoreze în mod oficial Ziua Internațională a Holocaustului la 27 ianuarie;
 5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE și ale țărilor candidate, Consiliului Europei, OSCE și Organizației Națiunilor Unite.
NOTĂ OrtodoxINFO

Asadar, nu era sufienta legea Elie Wiesel – Crin Antonescu, despre care puteti citi la:

ACADEMIA CATAVENCU despre LEGEA ANTI LEGIONARA: Sentintele tribunalelor EVREILOR BOLSEVICI sunt acum considerate valide. Se vrea ASASINAREA MEMORIEI victimelor. Nu poți compara 20 de ani de teroare bolșevică cu nimic. Nici măcar cu tragicele evenimente de la Iași. UN ARTICOL NESPERAT DE FERM

Daca legea se va aproba, spectrul faptelor pasibile de pedeapsa cu puscaria se va extinde aproape total.

Citez:

 Promovarea unor acuzatii mincinoase, dezumanizante, ce demonizează evreii, a unor afirmații stereotipe despre evrei sau despre așa-zisa putere exercitată colectiv de evrei – așa cum ar fi, în mod special dar nu exclusiv, mitul despre o conspirație mondială a evreilor sau despre controlul de către evrei al mijloacelor de informare în masă, al economiei, al guvernelor sau al altor instituții ale societății.

Adica articole precum acestea:

Illuminati

ARTICOLUL ZILEI (15.12.2010): ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiasca – parintele Victor Moise. COMPLETARI NECESARE

PROTOCOALELE ÎNŢELEPŢILOR SIONULUI

Noua Ordine Mondiala

Familia ROCKEFELLER, NOUA ORDINE MONDIALA si GUVERNUL MONDIAL (partea 1)

Familia ROCKEFELLER , NOUA ORDINE MONDIALA si GUVERNUL MONDIAL ( partea 2 )

Banci

Stiti cine a creat FEDERAL RESERVE?

Bolsevism

BOLSEVISMUL – O AFACERE EVREIASCĂ. Influenta SCOLII DE LA FRANKFURT: Radio si TV / Sondajele de opinie publică / Revoluția psihedelică a CIA / Eros și Civilizație / Corectitudinea Politica / New Age / Recrearea CULTULUI ASTARTEI

Stiati ca in 1919, in Germania, a existat REPUBLICA SOVIETICA BAVARIA (Munchen)? Printre reforme: DISPARITIA BANILOR CASH / Conducatori: EVREI. Ce rol a jucat … ADOLF HITLER?

Evreul ALEXANDRU NICOLSCHI (Boris Grunberg) – vinovat de exterminarea în închisori a mii de români – un articol de Marius Oprea

Personalitati si organizatii: SILVIU BRUCAN (SAUL BRUCKNER)

HOLOCAUSTUL EVREILOR IMPOTRIVA ROMANILOR: Evrei in structurile de decizie ale statului român. Din culisele reale ale istoriei

MASACRUL cailor, UNIC in lume. Alexandru Moghioros, EVREUL COMUNIST care a dat ordin să fie OMORATI toţi CAII din România

Evreul MIHAIL ROLLER, bestia din spatele lui Gheorghe Gheorghiu- Dej

Foto: evreica ANA PAUKER in revista TIME din 20 septembrie 1948 – “CEA MAI PUTERNICA FEMEIE DIN LUME”

Uniunea Europeana

Ați auzit de PLANUL KALERGI? Finanțare: evreii ROTHSCHILD și WARBURG / Obiectiv: OMUL VIITORULUI de RASĂ MIXTĂ, dispariția diversității vechilor rase și popoare / Conducătorii omului nou: EVREII…

Mass-media

EVREII din MASS-MEDIA si INDUSTRIA DE FILME

Sociolog norvegian: „SASE COMPANII EVREIESTI CONTROLEAZA 96 % DIN MASS-MEDIA”. A facut de asemenea referire la “Protocoalele inteleptilor Sionului”. Centrul Simon Wiesenthal a reactionat dur si promt …

Filme, divertisment

SUPERMAN – un super erou EVREIESC, un personaj ce pregateste mentalul maselor cu ANTIHRISTUL care va veni

Treaba evreiasca: “X FACTOR” si “… AU TALENT”

Cipuri, internet:

Sfântul PAISIE AGHIORITUL explică de ce EVREII folosesc 666 pentru SEMNUL FIAREI, nu-l înlocuiesc cu un alt număr, o fac pe față, ba îl mai și promovează

Scrisoare deschisa a inventatorului world wide web (WWW)

VIDEO: 666 in codurile de bare EAN-13 si UPC / Inventatorul codului de bare 666 este evreul George Joseph Laurer de la IBM …

Publicare Mari Duhovnici

Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos” (despre vaccinare, evrei, preoti, politicieni si sistemul antihristic)

VIDEO – Parintele Ioanichie Balan: EVREII au finantat COMUNISMUL

Publicare clasici

Ce scria JULES VERNE in “Castelul din Carpati” despre EVREI si TARANII ROMANI DIN TRANSILVANIA

EMINESCU despre EVREI, Afacerea Warszawsky si Afacerea Strousberg

Dr. Nicolae Paulescu: „SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, KAHALUL ŞI FRANCMASONERIA”

NICOLAE IORGA despre EVREI

Bilderberg, Comisia Trilaterala, Council on Foreign Relations, George Soros, etc. Am dat doar cateva exemple din miile de articole ce le-am scris in peste 10 ani. Asa ca daca vor da legea, probabil ca ma vor piti de nu voi mai vedea vreodata lumina soarelui.

Alt citat:

Acuzarea cetățenilor de origine evreiască că sunt mai loiali Israelului sau presupuselor priorități mondiale ale evreilor, decât intereselor propriilor lor națiuni.

 Negarea dreptului poporului evreu la autodeterminare, de exemplu prin susținerea faptului că existența Statului Israel este o acțiune rasistă.

Adica articole precum:

SIONISMUL – propunere de dezbatere pornind de la filmul “Rabini contra sionism”

ISRAELUL trimite scrisori către mii de IMIGRANȚI africani îndemnându-i să PĂRĂSEASCĂ țara, altfel vor fi ÎNCARCERAȚI începând cu luna APRILIE

Citat:

Utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii l-ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale).

Exemple:

PROHODUL DOMNULUI – versurile despre IUDEI ce au fost scoase din actuala variantă politic corectă

Mitropolitul Serafim de Pireu: MESIA asteptat de RABINI este ANTIHRIST

BLOOD LIBEL: Sfantul Copil Gavriil canonizat de Biserica Ortodoxa Rusa deoarece a fost rapit si UCIS RITUALIC de catre un EVREU. Considerat PATRONUL SPIRITUAL AL COPIILOR, uriase multimi de tineri vin la SFINTELE SALE MOASTE

ADEVARAT sau FALS? Au practicat BLOOD LIBEL mai marii EVREILOR? Adica ucideau ritualic crestini (mai ales copii) bandu-le sangele?

Citat:

Compararea politicii contemporane a Israelului cu cea a naziștilor.

Exemplu:

ISRAEL DOAR SE APARA: Israelul a ucis de 10 ori mai multi palestinieni in ultima saptamana decat a ucis Hamas israelieni in ultimii 13 ani

Observam deci ca au extins mult granitele luptei impotriva “antisemitismului”, devenind penale si criticile la adresa politicii contemporane a Israelului. Acest pumn in gura ni-l dau deoarece au nevoie de liniste in perioada imediat urmatoare mutarii capitalei si a ambasedelor straine la Ierusalim, in vederea nu prea indepartatei reconstruiri a templului in care va fi inscaunat antihrist:

A ÎNCEPUT SFÂRȘITUL: Donald Trump recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului si a ordonat începerea pregătirilor pentru transferarea ambasadei americane

GEMATRIA EVREIASCĂ (mult înaintea alegerilor): “DONALD TRUMP îl va anunța pe MESIA”.

Citat:

În același timp, promovarea luptei împotriva antisemitismului trebuie să fie avută în vedere într-un context mai larg, alături de lupta împotriva intoleranței, discriminării, rasismului, xenofobiei etc.

Asta in conformitate cu directivele de acum cativa ani:

UE – SANCTIUNI PENALE PENTRU COMBATEREA INTOLERANTEI (inclusiv homofobia si ideologiile totalitare). Asta cere MOSHE KANTOR, Chairman of the ECTR, presedinte al CONGRESULUI EVREIESC EUROPEAN si chairman of the Policy Council al CONGRESULUI EVREIESC MONDIAL …

In fotografia de la inceputul articolului este senatorul Serban Nicolae, cel pe care deseori il vedem la tv in rol de luptator impotriva abuzurilor si de avocat al liberatii de exprimare. Cum se impaca toate acestea cu legea de mai sus? Nu se impaca, deci e doar un rol de marioneta ce ne arunca praf in ochi.

Parerea mea e ca e sa copiati materiale precum cele insirate mai sus, de aici sau de pe bloguri similare. Caci multa libertate nu va mai fi, cei ce vor risca sa publice asa ceva se vor imputina brusc iar blogurile ce vor ramane curajoase nu vor mai exista multa vreme.

Cenzura sistemului face să ajungem la mai puțini dintre voi! Distribuiți articolele noastre și sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum sprijinul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.
Selectați cât doriți să donați (EUR)

Introduceți cât doriți să donați (EUR)

18 comentarii

 1. sa se pregateasca ca venim peste ei curand..vor face curand cunostinta cu cel mai de temut dusman al lor.acela e o parte din popor trezit la adevar si realitate.suntem mereu cu ochii pe voi pe strazi ,pe net in orice faceti.cand momentu v a sosi nu o sa mai stiti ce sa faceti cu viaza voastra!

  1. adica cine sa se pregateasca ? jidanii? pai astia sunt f. pregatiti , au pus mana pe europa si pana nu o vor parjoli din temelie nu o vor lasa….

   in rest, sunt doar vorbe goale…as dori sa vad ceva actiune din partea unora ca tine…de exemplu era ok daca imparteai Prohodul Domnului versiunea necenzurata chia in curtea unei biserici inainte de slujba…

 2. Serban Nicolae mi s-a parut la un moment dat a fi un tip anti-sistem, dar se vede treaba ca m-am inselat amarnic. Sau poate vrea sa se “reabiliteze”. In cazul asta, i-as recomanda sa-si faca “autodemascarea”.

  Imi amintesc de o gluma din liceu, care suna cam asa : “Esti mai prost decat prevede legea”. Din pacate, de data asta e vorba de o gluma sinistra.

  Adevaratul holocaust al poporului roman este holocaustul celor nenascuti. Cat priveste evreii din Romania, nu eu o spun, ci Regele Mihai I a afirmat ca nici un evreu aflat pe teritoriul statului roman nu a fost deportat. Si mai e si marturia Par. Nicolae Steinhardt.

  Cui foloseste o noua povara, o noua sperietoare, un nou pumn pus in gura poporului roman?! Nimic despre Sfintii inchisorilor, nimic despre eroii neamului fauritori ai Marii Uniri si batjocoriti de scursurile bolsevice, nimic despre pruncii nenascuti. Apropo, nea Nicolae, Pauker, Nicolschi si altii de ce natie or fi fost? Nu vrei matale sa le ridici niste statui? Vai de capul vostru de repetenti la istoria neamului!

  Oameni buni, cred ca deocamdata nu e nevoie sa ne retragem in munti, ci la tara, putin cate putin. Sa-i lasam singuri cu sistemul pe care l-au creat, sa-si invarta banii intre ei. Sigur, va trebui sa platim impozite pe proprietate, dar sa incepem prin a cumpara din ce in ce mai putin de la sistem.

  1. toti care fac politica in Romania o fac fiindca au ” certificat” de loialitate de la jidovi( slugi ale satanei)…

   nu mai puneti pret pe nici o vorba rostita de haimanalele din parlament…astia si-au vandut sufletul si sunt doar cadavre ambulante…imputite si pline de viermi…

 3. Cata “libertate” exista in democratie! Prefer califatul islamic, democratiei. Nu de alta, dar macar jihadistii te omoara pe loc, nu te tortureaza psihic cu legi ce te priveaza de libertatea de a gandi, de a trai si de a vorbi.
  Uniunii Europene ii urez islamizare placuta! Poate o vor civiliza musulmanii, ca sa faca legi mai sanatoase, precum Sharia, ca momentan, legislatia europeana e de un barbarism si primitivism ce amintesc de bolsevism.

  Deci, din cate se pare, in lumea de astazi nu iti mai este ingaduit sa existi decat daca esti socialist sau liberal.

  Cu adevarat, doar curvele de profesie au mai ramas cinstite in lumea groteasca a democratiei. Fara curve, droguri si alcool, probabil ca sinuciderile ar ajunge la cote alarmante, in aceasta lume nebuna a democratiei.

 4. Pe cand o lege pentru combaterea Anti-Romanismului ? Caci asta ne intereseaza pe noi aici in Romania!!!

  A fi antisemit(asa se numeste cand afirmi ADEVARUL), sau anti orice de pe acest pamant ce nu apartine de poporul tau, la tine in tara, ESTE LEGITIM !!!

  in CASA MEA, EU SUNT LEGEA, IAR TU POLITICIAN VANDUT CARE MANANCI SI TE IMBRACI DIN BANII CU CARE EU TE PLATESC, TRADATOR TE NUMESTI !!!

  Iar tradatorii, daca privim in istoria umanitatii, fara exceptii, nu mor de batranete.

 5. Aștept cu interes legi care sa-I pedepsească pe cei care lezează interesele românilor. Cine ce treabă are cu oamenii cinstiți care ne respectă drepturile? Însă cei care știu ca nu sunt corecți, indiferent cărei etnii îi aparțin, trebuie sa se aștepte sa răspundă în fata legilor românești și în fața lui Dumnezeu! Nu pentru ca aparțin unei etnii, ci pentru faptele lor. Fiecare etnie își are corupții ei. Nu ar fi corect ca o astfel de lege sa fie folosita pentru a încuraja abuzuri din partea unor minoritari împotriva românilor.

 6. De ce nu se combate antiromanismul ? Jidovii ne tot jignesc; vor sa ne distruga. Saul Bruckner ne-a etichetat “stupid people”. O gramada de jidovi si-au luat nume romanesti; se pare ca senatul e dominat de ei (a se vedea cum a trecut “ca prin branza” legea vaccinarii); nu vrem raul nimanui, n-am mai fi crestini; dar trebuie sa spunem foarte clar: aici nu este Israel II si toate au o limita. Stefan cel Mare si Sfant era poreclit “Burduja”, ceea ce inseamna “omul care se lupta cu mana goala cu ursul”. Nu fortati rabdarea urmasilor, caci CU NOI ESTE DUMNEZEU. Propunerea legislativa ce a generat si aceasta opinie este VADIT ANTIROMANEASCA si VADIT ANTI ORICE POPOR si chiar ANTISEMITA prin ricoseu; se ia de mana cu cea a lui Crin Antonescu care apoi a disparut din istorie, Dumnezeu il va judeca. De ce nu lasati lucrurile sa se aseze, acest popor precum si celelalte sa-si urmeze cursul firesc in istorie? Patima de dominatie de care vorbea savantul roman Paulescu se pare ca este cumplita; cei care sunt stapaniti de ea recurg inclusiv la astfel de lucruri josnice si lase. Speram sa mai fie o mana de parlamentari care sa aunce la gunoi aceasta “propunere” si inclusiv sa inainteze ei o propunere prin care legea “Crin Antonescu” sa-si urmeze initiatorul. Se pare ca ungurii sunt mult mai crestini decat noi, care am ramas doar cu coaja, de-si bat in asa hal joc acesti alogeni de noi. Cum ar suna o astfel de propunere la Budapesta? Si ei l-au “zburat” pe Soros &…

 7. Banditii astia au ajuns sa ne bage pumnul in gura mai rau ca-n anii ’50, calcand in picioare dreptul fundamental din Constitutie la libera exprimare! Practic, ne-am intors, nu in epoca lui Ceausescu, ci fix in anii ’50, cand legea o faceau tortionarii! Sunt convins ca va veni vremea cand le-o vom plati cu varf si indesat acestor canalii tradatoare, care isi zic romani!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button