X

STEAUA LUI DAVID este de fapt STEAUA DRACULUI REMPHAN?

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Iata comentariul fratelui Cosmin postat la articolul SFANTUL STEFAN: “Doamne, nu le socoti lor pacatul acesta!”. Iar viitorul Apostol Pavel pazea hainele celor ce-l ucideau cu pietre …:

Interesant versetul 43:

“43. Şi aţi purtat cortul lui Moloh şi steaua dumnezeului vostru Remfan, chipurile pe care le-aţi făcut, ca să vă închinaţi la ele! De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon”.

Am cautat simplu cu Google numele Remphan si star of Remphan. Cautand dupa imagini totul devine clar.

Mi se confirma ceea ce spunea un evreu pe un blog, anume ca: asa zisa stea a lui David, steaua cu 6 colturi de pe steagul statului Istrael, este defapt steaua lui Moloch sau Remphan, un alt nume al aceleiasi entitati ce poarta numele de Moloch, stea la care se inchina Solomon cand a cazut in idolatrie.

Cine are minte, sa priceapa…

Intr-adevar:

1.         Regele Solomon, în afară de fata lui Faraon, a iubit şi alte multe femei străine: moabite, amonite, idumeiene, sidoniene, hetite şi amoriene,

2.         Adică din acele popoare pentru care Domnul zisese fiilor lui Israel: „Să nu vă duceri la ele, nici ele să nu vină la voi, ca să nu vă întoarcă inima voastră spre dumnezeii lor”. De acestea s-a lipit Solomon cu dragoste.

3.         Şi a avut el şapte sute de femei şi trei sute de concubine; şi femeile i-au smintit inima lui.

4.         La timpul bătrâneţii lui Solomon, femeile lui i-au întors inima spre alţi dumnezei şi inima lui nu i-a mai fost deloc întreagă la Domnul Dumnezeul său, ca inima lui David, tatăl său.

5.         Şi a început Solomon să slujească Astartei, zeiţa Sidonienilor, şi lui Moloh, idolul Amoniţilor.

6.         Astfel a făptuit Solomon lucruri neplăcute înaintea ochilor Domnului şi nu a urmat cu stăruinţă după Domnul, cum urmase David, tatăl lui.

7.         Atunci a zidit Solomon capiştea lui Chemoş, idolul Moabiţilor, pe muntele din faţa Ierusalimului, şi capiştea lui Moloh, idolul Amoniţilor.

8.         Tot aşa a făcut el pentru toate femeile sale străine, care tămâiau şi aduceau jertfe dumnezeilor lor.

9.         Atunci S-a mâniat Domnul pe Solomon, pentru că şi-a abătut inima lui de la Domnul Dumnezeul lui Israel, Care de două ori i Se arătase,

10.      Şi-i poruncise chiar anume pentru aceasta, ca el să nu umble după alţi dumnezei, ci să păzească şi să facă cele ce i-a poruncit Domnul Dumnezeu; dar el n-a împlinit cele ce i-a poruncit Domnul Dumnezeu.

11.      Şi a zis Domnul lui Solomon: „Pentru că s-au făcut aceste lucruri cu tine şi pentru că tu nu ai ţinut legământul şi rânduielile Mele pe care ţi le-am poruncit, voi rupe regatul tău din mâna ta şi-l voi da slujitorului tău;

12.      Însă nu voi face aceasta în zilele tale, pentru David, tatăl tău, ci din mâna fiului tău îl voi rupe.

13.      Şi nu tot regatul îl voi rupe: o seminţie o voi da fiului tău, pentru David, robul Meu, şi pentru Ierusalimul pe care l-am ales”.

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=68&cap=11

Dumnezeu insa prevestise aceasta curvie dupa alti dumnezei a poporului Israel:

16.      Şi a zis Domnul către Moise: „Iată, tu te vei odihni cu părinţii tăi, iar poporul acesta se va scula şi se va desfrâna după dumnezeii străini ai pământului aceluia în care va intra, iar pe Mine Mă va părăsi şi va călca legământul Meu, pe care l-am încheiat cu el;

17.      Pentru aceasta se va aprinde mânia Mea asupra lui în ziua aceea şi-i voi părăsi, Îmi voi ascunde faţa de la ei şi vor fi omorâţi şi-i vor ajunge mulţime de necazuri şi greutăţi şi atunci Israel va zice: Aceste necazuri nu m-au ajuns ele oare pentru că nu este Domnul Dumnezeul meu în mijlocul meu?

18.      Dar Eu Îmi voi ascunde faţa Mea de la el în ziua aceea, pentru toate fărădelegile lui pe care le-a făcut el, întorcându-se la alţi dumnezei.

19.      Aşadar, scrie-ţi cuvintele cântării acesteia şi învaţă pe fiii lui Israel şi le-o pune în gura lor, pentru ca această cântare să-Mi fie mărturie printre fiii lui Israel.

20.      Căci Eu îi voi duce în pământul cel bun, unde curge lapte şi miere, după cum M-am jurat părinţilor lor, şi vor mânca, se vor sătura, se vor îngrăşa, se vor îndrepta spre alţi dumnezei şi vor sluji acelora, iar pe Mine Mă vor lepăda şi vor călca legământul Meu, pe care l-am dat lor.

21.      Dar când îi vor ajunge mulţime de nenorociri şi de necazuri, atunci cântarea aceasta va fi mărturie împotriva lor, căci ea nu va pieri din gura lor şi din gura urmaşilor lor. Cunosc Eu cugetele lor pe care le au ei acum, înainte de a-i duce în pământul cel bun pentru care M-am jurat părinţilor lor”.

22.      Şi a scris Moise cântarea aceasta în ziua aceea şi a spus-o fiilor lui Israel.

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=31

Iata si ce putem citi la http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=32:

1.         „Ia aminte, cerule, şi voi grăi! Ascultă, pământule, cuvintele gurii mele!

2.         Ca ploaia să curgă învăţătura mea şi graiurile mele să se coboare ca roua, ca bura pe verdeaţă şi ca ploaia repede pe iarbă.

3.         Căci numele Domnului voi preamări. Daţi slavă Dumnezeului nostru!

4.         El este tăria; desăvârşite sunt lucrurile Lui, căci toate căile Lui sunt drepte. Credincios este Dumnezeu şi nu este întru El nedreptate; drept şi adevărat este El,

5.         Iar ei s-au răzvrătit împotriva Lui; ei, după netrebniciile lor, nu sunt fiii Lui, ci neam îndărătnic şi ticălos. Cu acestea răsplătiţi voi Domnului?

6.         Popor nechibzuit şi fără de minte, au nu este El tatăl tău, Cel ” te-a zidit, te-a făcut şi te-a întemeiat? . Adu-ti aminte de zilele cele de demult, cugetă la anii neamurilor trecute! Întreabă pe tatăl tău şi-ti va da de ştire, întreabă pe bătrâni, şi-ţi vor spune:

8.         Când Cel Preaînalt a împărţit moştenire popoarelor, când a împărţit pe fiii lui Adam, atunci a statornicit hotarele neamurilor după numărul îngerilor lui Dumnezeu;

9.         Iar partea Domnului este poporul lui Iacov, Israel e partea lui de moştenire.

    Din pacate, iata ca o mare parte a indaratnicului popor a dorit ingeri cazuti, adica draci …

10.      Găsitu-l-a în pământ pustiu, în pustiu trist şi cu urlete sălbatice, şi t-a apărat, l-a îngrijit şi l-a păzit, ca lumina ochiului Său.

11.      Întocmai ca vulturul care îndeamnă la zbor puii săi şi se roteşte pe deasupra lor, întinzându-şi aripile, a luat pe Israel şi l-a dus pe penele sale.

12.      Domnul l-a povăţuit şi n-a fost cu el dumnezeu străin.

13.      Şi l-a aşezat pe înălţimile pământului şi l-a hrănit cu roada ţarinilor. I-a dat să scoată miere din piatră şi cu untdelemn din stâncă vârtoasă l-a hrănit;

14.      L-a hrănit cu unt de vacă şi cu lapte de oi, cu grăsimea mieilor, a berbecilor de Vasan, a ţapilor şi cu grâu gras; a băut vin, sângele bobiţelor de strugure.

15.      A mâncat Iacov, s-a îngrăşat Israel şi s-a făcut îndărătnic; îngrăşatu-s-a, îngroşatu-s-a şi s-a umplut de grăsime; a părăsit pe Dumnezeu, Cel ce l-a făcut şi a dispreţuit cetatea mântuirii sale.

16.      Întărâtat-au râvna Lui cu dumnezei străini şi cu urâciunile lor L-au mâniat;

18.      Iar pe Apărătorul, Cel ce te-a născut, L-ai uitat şi nu ţi-ai adus aminte de Dumnezeu, Cel ce te-a zidit.

Ei si-au ales alti aparatori. Hal de aparatori …

SATTALIS

Foto: http://sealofsolomon.tripod.com/REMPHANS.HTM

 

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

7 comentarii

  1. Doamne ajuta,

    Steaua “lui David” folosita de statul Israel pe drapel are conotatie demonica sau pe romaneste “este de la draci”. Prin simpla raportare la Sfanta Scriptura.

    Aplicam cuvintele scripturii: “Toti dumnezeii neamurilor sunt demoni” si vedem ca daca semnul Dumnezeului nostru Iisus Hristos este crucea singurul semn cu putere si lasat spre mantuire, atunci restul semnelor ale caror dumnezei sunt ? Stiut fiind pe ce mesia asteapta jidanii mandrii de steagul lor.

    Dar nu toti evreii (ramasita) recunosc steaua ca semn reprezentativ al mozaismului desi e intens promovata prin sinagogi si scrieri din evul mediu. Deci nu-i bagam pe toti la un loc.

  2. Așa este. Felicitări pentru aceste informații utile. Cel puțin eu, eram în cunoștință de cauză, dar sunt bucuros că vor afla și alții. Doamne ajuta! Numai bine! ✝️✝️✝️

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Vă rugăm să sprijiniți portalul OrtodoxINFO! Mai avem de achitat facturi pentru întreținerea site-ului și resursele noastre sunt la 10%. Vă mulțumim! DONAȚIE