X

Pigmeul Calistrat Chifan a trecut la next level: isi bate joc de Sfinti si profetiile lor despre antihrist …

de null

Un rezumat a postat la:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1170005629808076&id=473954619413184

Iata si transcriptul realizat de catre un colaborator al portalului:

 

33:49

Eu nu vreau să lupt pentru ortodoxie, pentru ortodoxie a luptat Iisus Hristos. El personal s-a dus în Carantania, s-a luat cu sarsailă de piept şi i-a spus aşa: Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui unuia să-i slujeşti, nu-L ispiti pe Domnul Dumnezeul tău şi nu încerca să explici lumii că va trăi numai cu mâncare şi cu materie ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu se va hrăni omul ca să existe pe pământ. Acestea sunt cele trei ispitiri din Carantania. Mai departe niciodată sarsailă n-a avut alt dialog cu Iisus Hristos, a încercat o singură dată să-I inducă două terminologii teologice ca să-L prindă în cuvânt. Nu ne trimite mai înainte de vreme în adânc, de ce ne chinui Iisuse Fiul lui Dumnezeu, dându-i numele care se conferă Fiului Omului, lui Dumnezeu întrupat, lui Hristos întrupat. Şi ce-i răspunde Hristos. Taci şi ieşi. Nu intră în dialog cu el. Scurt. Nu se identifică pe sine a fi Fiul lui Dumnezeu care vine mai devreme sau mai târziu pentru că de fapt şi de drept în cartea Apocalipsei ne stă scris. Ceasul acela şi clipa aceea n-o ştiu nici îngerii nici Fiul ci numai Tatăl. Scurt. De unde ştia dracu’ când trebuie să vină Iisus şi când nu trebuie să vină Iisus. Deci era o confecţie proprie, era o invenţie proprie, era o teologumenă inventată de el ca drac arhicon şi cunoscător al scripturii în calitate de fost înger de lumină. Şi îşi dădea cu părere despre planul de mântuire a lui Dumnezeu în lume. Şi noi cădem de multe ori sub aceeaşi incidenţă făcându-ne noi mai deştepţi ca Duhul Sfânt, făcându-ne mai deştepţi ca Fiul şi făcându-ne mai deştepţi ca Tatăl. Mai deştepţi ca Tatăl, prin faptul că încercăm noi să depistăm anii şi vremile, şi să ştiţi că de prin secolul nouăsprezece, înainte, după iluminism, până în clipa când noi stăm de vorbă la acest analog, au început să izvorască marile şi multele şi desele profeţii. Fiecare om a simţit nevoia să pară important în felul său debitând profeţii. Dumnezeu n-a trimis în lume pe absolut nimeni şi nu consemnă undeva în Scriptură vreun citat, vreo frază, vreo expunere de discurs teologic dumnezeiesc în care să spună aşa, vă trimit Eu pe urmaşii mei să proorocească. Spune în Vechiul Testament, în cartea lui Ioil, că voi vărsa din Duhul Meu peste fii voştri peste fetele voastre şi vor prooroci, dar vorbim de vremea Vechiului Testament când se vorbea de venirea lui Iisus Hristos în lume ca Mântuitor. În momentul în care Hristos a înviat şi ne-a arătat portiţa la Rai, ne-a arătat intrarea în Împărăţie, ne-a arătat Semnul prin care îl cunoaştem, ne-a arătat modul prin care ne apropiem de El, modul prin care ne unim cu El, modul prin care comunicăm cu El, nu mai e nevoie de profeţie. Pe noi nu ne încântă cu absolut nimic eshatologia particulară a noastră, din niciun punct de vedere. Vreau să ridice mâna sus cine dintre dumneavoastră îşi cunoaşte ceasul morţii. Din contră, fugim de el. Luăm o pastilă, ne operăm, ne adresăm medicului, ne împărtăşim, citim o carte, deschidem internetul şi vedem cu se s-ar combate o boală de stomac, o boală de picioare, o boală de artroză, o boală de inimă, o boală de creier, o boală de cancer. Omul luptă pentru viaţă pentru că el a fost insuflat de Duhul Sfânt cu viaţă.

38:09

Fenomenul acesta al morţii, retragerea harului dumnezeiesc din om ca trupul să se ducă în cele din care a fost alcătuit, să facă parte din cosmosul veşnic al transformării materiei, pământ eşti şi în pământ vei merge până te vei întoarce din pământul din care ai fost luat, adică din nou în raiul cel nou, pământ nou şi cer nou, asta este o dogmă care Hristos ne-a dat categoric de gândit când a spus clar, cerul şi pământul vor trece dar cuvintele mele nu vor trece. Deci vedeţi, nu poate o profeţie a niciunui sfânt, şi a multor mari sfinţi, să denote şi să schimbe sensul scripturilor dinspre înălţarea lui Hristos până la venirea lui Hristos în lume pe norii cerului, în modul de arătare, apocalipsei, a se arăta, a se vedea. Deci aceasta rămâne numai în taina lui Dumnezeu.

39:08

În general, cu precădere spre bizantinism, mă refer când spun lucrul acesta, majoritatea părinţilor, mă rog, poate pustnici, poate îmbunătăţiţi, au avut în tot timpul tendinţa asta, va fi mare foame, va fi mare cutremur, vor fi mari semne, va fi mare nenorocire, vor fi războaie, va fi vărsare de sânge, va fi mare nenorocire, da… Dacă deschideţi Evanghelia lui Matei şi Marcu şi veniţi la Postul Mare în prima zi a Canonului Mare şi staţi în genunchi când se citeşte canonul Sfântului Andrei Criteanu, la sfârşit atunci la vecernie seara la slujba serii a Canonului Mare se citeşte din Sfânta Evanghelie şi se spune aşa, că la vremea vremii stihiile se vor cutremura, veţi auzi de cutremure şi de războaie dar să nu vă temeţi că-i începutul durerii, veţi auzi de seminţii că se ridică peste alte seminţii, să nu vă temeţi că-i începutul durerii. Veţi auzi că se va ridica neam peste neam, copii împotriva părinţilor şi îi vor omorî, să nu vă temeţi că e începutul durerii. Se va înroşi Luna se va întuneca Soarele, se vor ridica mările din matcă, adică vor fi inundaţii, nenorociri, să nu vă temeţi, e începutul durerii. Dacă vă spune cineva că Hristos e în cutare loc să nu vă duceţi, dacă vă spune că Hristos e în cutare cetate să nu vă duceţi căci precum… Vedeţi ce frumos sintetizează suma tuturor profeţiilor după urechi, aşa un fel de clopoţei, aţi văzut, femeia ca să fie mai frumoasă pune doi cerceluşi de aur în ureche ca să arate elegant, aşa sunt profeţiile acestea ale sfinţilor.

40:54

Sunt mici cuvinte de aur dar puse în contexte neştiute, Dumnezeu hotărăşte timpul şi vremile şi anii. Anii şi vremile sunt în mâna Domnului. Ce spune finalul Evangheliei, spune scurt, la obiect:  precum aţi văzut pe Fiul Omului suindu-se la cer aşa se va şi coborî. Dar n-a spus joi după Miercurea Ciuc, n-a spus după Paştele Blajinilor, n-a spus după Crăciunul nu ştiu care, ci vremea şi ceasul îl ştie doar numai Tatăl. De clipa aceea, la glasul arhanghelului şi la trâmbiţa judecăţii. Şi aici aş veni cu o singură argumentare… împotriva celor care cred că ştiu totul sau li se pare că au depăşit hotarele Scripturii… Preocupaţi de Curriculum Vitae al lui antihrist, când s-a născut, cum s-a născut, de unde a venit, cine-i, ce face, unde stăpâneşte, s-a construit templul, nu s-a construit templul, deja el face, deja au pietrele pregătite, deja trebuie să-l instaureze pe mesia lor pe antihristul, trebuie să facă… ei!… Foarte mulţi făcându-i biografia lui antihrist, şi vrând în mod solemn să fugă de el, să scape de el şi să demonstreze lumii că antihrist robeşte lumea de fapt noi ne-am robit în mod psihologic, am făcut o fobie pe această antihristologie permanentă şi am uitat de teologia lui Dumnezeu care-i viaţa veşnică.

42:36

Noi am uitat în fond şi în sens pentru ce suntem chemaţi la Dumnezeu, deci am pierdut logosul şi am luat sensul lucrurilor după părerea noastră, preocupaţi de antihrist. Dar preocupaţi de antihrist noi am pierdut biografia proprie. Când te-ai rugat ultima dată, când te-ai închinat ultima dată, când te-ai spovedit ultima dată, când ai fost curat cu trupul, când ai zis rugăciunea minţii, când ţi-ai făcut pravila, când ţi-ai făcut canonul. Şi, trecând şi peste acestea, găseşti în autobiografia ta personală, căsătorit cu un bărbat sau o femeie de altă religie, trecut la altă religie, trecut la altă sectă, înrobit de materie, înrobit de păcat, înrobit de viaţa cotidiană, înrobit de patimi, fumător înrăit, beţiv înrăit, desfrânat înrăit, gâlcevitor, scandalagiu şi toate celelalte… şi le trecem Curriculum Vitae pe nesimţite şi când te duci în faţa lui antihrist, aşa şi… el se uită aici pe Curriculum Vitae el spune… mă da’ tu eşti de-a meu frate… de când te aştept, hai! Şi, fugind tu şi învăţându-i lui antihrist toate bibliografiile, toate trimiterile, toate proorociile, toate semnele, semnele stareţilor de pe urmă, semnele vremilor de pe urmă, la apusul libertăţii… Frate, adevărul te face liber, libertatea nu apune niciodată. Deschideţi cartea Psaltirei la psalmul 9, parcă aşa îmi amintesc, sper să nu greşesc când spun versetul, cursa s-a sfărâmat, noi ne-am izbăvit, cum se spune şi ne-am eliberat deci gata, sufletul e liber. Hristos a venit ca sufletul nostru să fie liber, să nu mai poată fi sub stăpânirea şi robia diavolului, sub stăpânirea şi robia morţii, sub stăpânirea şi robia păcatului.

44:31

Deci, dacă mergem spre păcat trebuie să avem trei trasee scurte. Nu faci păcatul îl iubeşti pe Dumnezeu, fugi de păcat te apropii de Dumnezeu, urăşti păcatul eşti împăcat cu Dumnezeu. Iată cât de simplu este traseul de mântuire a unui creştin. Fără apocalipsologie şi fără antihristologie. Deci toată ziua lumea este preocupată de cu ce se ocupă antihrist şi ecumenismul. Nu-i treaba noastră. Dacă Hristos a spus că credinţa de bunăvoie ne duce la El, pe cel ce vine de bunăvoie nu-l voi da afară… numai cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, de ce ţii tu cu dinadinsul să-l faci pe un catolic ortodox cu forţa, care-i treaba(!?) De ce ţii tu cu dinadinsul să-l faci pe un musulman ortodox cu forţa, care-i treaba(!?) De ce vrei tu neapărat un hindus sau un confucianist sau un budist să-l faci tu cu forţa ortodox? Ce treabă ai tu? L-ai creat tu? I-ai pus tu suflet viu? I-ai pus tu raţiune, i-ai pus tu conştiinţă, i-ai pus tu darurile din capul lui, că şi ăia sunt oameni ca şi noi, mănâncă, dorm, inteligenţi, trăiesc, există, sunt popoare întregi, zice că Dumnezeu s-ar fi preocupat şi de acest lucru, să pună îngerii neamurilor să păzească popoarele să nu să se răzvrătească unele împotriva altora. Tot din lucrarea lui Dumnezeu se face şi aceasta. Cred că americanii nu prea au îngeri că ei umblă peste tot. De ce spun lucrul ăsta, ca să înţelegem noi că ortodoxia este sămânţa din care Hristos dă viaţă şi iese spicul de grâu nearat din care mâncăm pâinea cea vie din care cine mănâncă nu mai moare în veac. Iar celelalte supradimensiuni religioase, celelalte culte care vin şi se îmbracă în jurul Evangheliei lui Hristos, a ortodoxiei lui Hristos, a crucii lui Hristos şi a învierii lui Hristos sunt doar coaja de protecţie. Ele pot să facă parte din sămânţa cea vie şi pot să adere într-o zi să dea muguri. Aţi văzut un copac dacă-i tai toate crengile el într-o zi dă muguri, şi ei au şansa de convertire, Dumnezeu nu le-a luat acest drept de a se lumina la minte, de a veni la dreapta învăţătură, de a îl descoperi pe Dumnezeu prin semne, prin minuni, prin arătări, prin simţire, prin trăire, prin cunoaştere. Noi nu ştim căile de revelaţie, ştim că sunt doar supranaturale, când Dumnezeu poate face o minune de orice fel şi sunt naturale sau din fire când poate să le facă prin anumite lucruri pământeşti, chiar palpabile şi vizibile.

47:26

Scurt. Deci, în momentul cînd ne batem noi cu pumnul în piept şi începem să spunem… (pfoai!) ecumenismul… ecumenismul, nu-i treaba ta frate, lasă-i să se adune, să facă şedinţe, să discute, să povestească, să bea cafea, să-şi rezolve problemele, să se cunoască între ei, să vadă ce e ăla engolpion, să vadă ce e ăla epitrafir, ce e aia liturghie, ce e aia prescură, poate într-o zi mintea lor aderă spre ceea ce înseamnă adâncime de Dumnezeu. Aceasta înseamnă ortodoxia profundă. Profunzimea din ortodoxie înseamnă ce a spus Hristos în Scriptură, să nu schimbi tu o iotă sau o cirtă din Evanghelie.

48:07

 

Asadar, preotul Calistrat Chifan a trecut la next level.

Sa ne amintim cum a inceput:

TRASEUL Parintelui CALISTRAT CHIFAN de la Barnova: Oprit de la slujirea Sfintei Liturghii, apoi scos de sub caterisire, dupa care ACTIVIST PRO CIP – eGuvernare – internetul obiectelor – eliminarea banilor cash …

Dupa o vreme se lauda ca are pasaport biometric, card de sanatate si ca ii va lasa sa-i puna si cip pe mana stanga. Iar pe parintele Justin Parvu il acuza cum ca s-a aflat sub influenta neoprotestanta in lupta sa anticip:

Atunci când va veni cineva să-mi ceară să-mi pun cip-ul în frunte sau pe mâna dreaptă, aş refuza categoric, pentru că atunci aş călca Conceptul Biblic al Apocalipsei.."Să nu te laşi însemnat pe frunte şi pe mâna dreaptă!" Dacă insistă cineva să îmi pun cip pe frunte sau pe mâna dreaptă, îmi dau seama că este Antihrist şi că este diavolul. Atunci trebuie să ne opunem toţi categoric, fără nici o discuţie! Atunci este pecetluire! Căci unii oameni au întors numele CARD şi au spus că este DRAC. Dar trebuie să înţelegem că demonul este un duh, pe care nu-l vedem, ne pătrunde în minte şi în imaginaţie (numită şi "podul dracilor" în Filocalie) care ne împinge să cădem în poftă şi în patimă. Diavolul este un duh care intră în inimă şi te răzvrăteşte, nu te lasă să te rogi, nu te lasă să te închini, nu te lasă să posteşti, să iubeşti sau să faci o faptă bună semenului tău. Doar dacă cineva îţi va spune:"Nu mai mănânci dacă nu te lepezi de Hristos!" Atunci îi spui "Omoară-mă dar nu mă lepăd!" Puteţi să aveti toate cardurile de pe pământ, să nu vă fie frică, aşa cum v-am explicat ce ţine de – Spectrul biblic al înţelesului ei – "ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte". Dacă eu am inimă şi raţiune, cum aş putea crede vreodată ca un cip şi card, mă desparte de Dumnezeul meu? Fiecare om are o fixaţie pe care trebuie să o eliminăm de la noi. Căci se vorbeşte de informaţiile tecute pe Cardul de Sănătate şi despre donarea de organe. Şi vreau să vă spun să luaţi Revista Atitudini nr. 5 şi să citiţi interviul luat de Maica Fotini, Parintelui Iustin Pârvu.(http://adevarul.ro/locale/piatra-neamt/parintele-iustin-profetie-inspaimantatoare-12-luni-liniste-vine-urgia-1_51d947dbc7b855ff56108792/index.html) .Maica Fotini întreabă:"- Părinte este o problemă sensibilă şi vrem să vă întrebăm.. Dacă un băiat, este bolnav şi trebuie să meargă să se opereze, şi pentru asta trebuie să primească cardul de sănătate sau alte acte cu cip.. Să primească să se opereze sau să aştepte să moară?" Şi Părintele Iustin a răspuns categoric:"- Sub nicio formă! Cum să exageraţi aşa? Cum să laşi copilul să moară? Să facă actele şi să se opereze, să aibă grijă de sănătate! De ce exageraţi şi luaţi extremele?"Este o nebunie să crezi asta, de ce să stea creştinii în teroare? În loc să se gândească la mântuire..Aceea este mai mare crimă, să te sinucizi prosteşte! Staţi că nu am scăpat încă, pentru că sunt aceste lăcuste care au împânzit pământul, emigranţii.. ăştia sunt foarte periculoşi, noi suntem paşnici, dar unul din ăla dacă pătrunde noptea în oras şi pune o bombă, murim toţi. Pentru că pentru cei fanatici religioşi, este o bucurie când omoară oameni. El se duce la Allah şi îl pune şef, peste nişte detaşamente de nebuni mai mari ca el. Atunci când vom da de ei să avem grijă să nu ne lepădăm de credinţă, pentru că aia au trecut toată Siria la Islam cu forţa, au omorât 250.000 de creştini.. Aceea e Mărturisire şi Mucenicie… nu Cip-ul din Cardul de Sănătate! "https://www.youtube.com/watch?v=mBiflgFKaqQ

Gepostet von Parintele Calistrat am Freitag, 26. Februar 2016

Iar acum, iata ca vorbeste in zeflemea despre Sfinti si profetiile lor despre antihrist, ecumenism si semnul fiarei …

Ba mai mult, pe cei ce raspandesc cuvantul lor si pe cei ce asculta acest cuvant, ii acuza cum ca nu se roaga, nu se inchina, nu se spovedesc, nu se impartasesc, etc. Si, evident, de aceleasi lucruri ii acuza si pe respectivii Sfinti sau mari duhovnici.

Sa ne amintim totusi despre ce Sfinti si mari duhovnici e vorba:

VEDENIA ÎNFRICOȘĂTOARE a Sfântului IOAN de KRONSTADT despre ANTIHRIST, căderea în erezii, semnul fiarei, sfârșitul lumii…

Sf. Ioan Maximovici: Despre sfârșitul lumii și dulceața compromisului la ultimii creștini. Fermitatea mărturisirii va dispărea

PROFEȚIA Sfântului Serafim de Virița despre AL TREILEA RĂZBOI MONDIAL, RUSIA și ANTIHRIST

PROFEȚIA Sfântului Nectarie de la Optina despre ULTIMELE ZILE înainte de VENIREA LUI HRISTOS: „Va fi ca în timpul lui NOE, când dintr-o mulțime de oameni S-A MÂNTUIT UN SINGUR DREPT”. Despre DURERILE veacului din urmă și despre RUGĂCIUNE

PROFEȚIA Sfântului Varsanufie de la Optina: ANTIHRIST VINE în lume și totuși LUMEA NU CREDE aceasta

PROFEȚIA Sfântului Varsanufie de la Optina: ANTIHRIST VINE în lume și totuși LUMEA NU CREDE aceasta

APOCALIPSA A ÎNCEPUT. Dar asta pricep doar cei ce înțeleg PROFEȚIA Sfântului Nil Athonitul

Sfântul Chiril al Ierusalimului despre SEMNELE VENIRII LUI ANTIHRIST: „Acum BISERICA este plină de ERETICI ASCUNȘI. Oamenii s-au LEPPĂDAT DE ADEVĂR și NEADEVĂRUL le încântă urechile”

Staretul Ignatie: „Ceea ce a inceput in Rusia se va incheia in America”

Sfântul PAISIE AGHIORITUL explică de ce EVREII folosesc 666 pentru SEMNUL FIAREI, nu-l înlocuiesc cu un alt număr, o fac pe față, ba îl mai și promovează

Profetia Sfantului SERAFIM DE SAROV despre SCHIMBARILE DIN SFANTA TRADITIE

Analiza PROFEȚIILOR Sfintei Macaria rusoaica. Unele deja se împlinesc sub ochii noștri …

STARETUL ANTONIE: Catastrofe naturale, inundatii si cutremure vor distruge orasele si vor nimici mare parte dintre locuitori. Restul vor fi prada bandelor …

STARETUL ANTONIE: „La venirea antihristului, totul deja e pregatit, centralizarea e deplina, poporul e numarat, fiecare e cu numarul sau si cu cartela sa, iar în ea e inclus totul, până şi opiniile omului şi concepţia lui despre lume” / CAND A INCEPUT TOTUL? / Si mai ales: CE PUTEM FACE?

Starețul Antonie despre ANTIHRIST: „Totul se va petrece prin intermediul instituțiilor bancare”

Cine neagă batjocoritor apropiata venire a lui ANTIHRIST, de fapt pregătește înscăunarea lui cât mai rapidă pe Pământ…

Sfantul IOAN DAMASCHINI: Trebuie sa vina ANTIHRIST / Il vor primi IUDEII / Va fi OM nascut din curvie si va primi toata energia lui SATAN / La INCEPUT va lua chipul SFINTENIEI …

Cuviosul Serafim Rose: ANTIHRIST înseamnă CEL CE ESTE ÎN LOC DE HRISTOS

Cuviosul SERAFIM ROSE: “E mult mai târziu decât ne închipuim”. Despre ANTIHRIST, SFÂRȘITUL VREMURILOR și mai ales despre ce înseamnă a fi ORTODOX

O EXCEPȚIONALĂ PROFEȚIE din secolul XV: “Lumea va purta MĂȘTI DE PIATRĂ”

2 Mai: Sfânta Matrona de la Moscova. Profeția despre al III-lea război mondial

Sfantul Ierarh Mucenic ERMOGHEN despre VREMURILE ANTIHRISTICE: “Cei ce se vor supune legilor societatii, se vor face partasi antihristului si vor fi lepadati de la fata lui Dumnezeu”

20 ianuarie: Sfântul Lavrentie de Cernigov. PROFEȚIA sa despre ANTIHRIST

Cuviosul Ambrozie Lazaris: Despre FRICA DE FOAME. Despre ANTIHRIST si SEMNUL FIAREI. Despre cum te vei culca fara paine si te vei trezi cu ea pe masa DACA AI CREDINTA

Profeția Sf. MOISE ARAPUL despre CĂLUGĂRII din ZILELE DE PE URMĂ ale VEACULUI AL ȘAPTELEA ȘI JUMATATE, adică din zilele noastre…

Profetia Sfantului CALINIC de la Cernica despre 1992, inceputul SFARSITULUI LUMII …

PROFEȚIA Sfântului Pamvo de la Nitria despre CUM VOR STRICA cărţile Sfintelor Evanghelii şi ale sfinţilor apostoli şi ale dumnezeieştilor prooroci. Și despre OAMENII VREMURILOR DIN URMĂ…

Sfântul Mitropolit Varlaam: PROOROCII DESPRE MOLDOVA. Majoritatea s-au împlinit, mai sunt câteva și gata…

30 ianuarie: Sfantul Mucenic IPOLIT, papa al Romei. PROFETIA sa despre ANTIHRIST

PROFETIA Cuviosului Kuksa al Odesei (1875-1964) despre SINODUL AL OPTULEA si despre unii dintre fiii lui duhovnicesti ce vor trai pana in vremea ANTIHRISTULUI

28 ianuarie: Sfantul EFREM SIRUL. Cititi PROFETIA sa despre ANTIHRIST. Veti intelege astfel mai bine CE LUCREAZA acum EVREII …

Parintele DIONISIE DE LA COLCIU – INVATATURI: Despre Uniunea Europeana, alunecarea oamenilor Bisericii, antihrist, rugaciunea inimii, cum sa vietuiasca crestinii in orase

Video (si transcriptul) Parintele ADRIAN FAGETEANU in 2006: “A inceput epoca lui ANTIHRIST”

Parintele SOFIAN BOGHIU (2002) despre APOCALIPSA, MASONERIE, ANTIHRIST, NOUA ORDINE MONDIALA

VIDEO: Părintele Justin Pârvu vorbea despre noile documente și 666 cel puțin din 1997

Fratilor, vorbim asadar despre niste colosi. Nu va lasati prostiti de un pigmeu precum Calistrat Chifan si cititi aceste profetii. Ba mai mult, salvati-le si dati-le mai departe si altora, caci nu se stie cat timp va mai exista acest portal si cele asemenea. Multa vreme nu mai e si n-o sa mai gasiti pe internet decat predici de pigmei …

Știrile sunt sub cenzură! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Guvernul ne-a blocat domeniul de 3 ori și am fost determinați să schimbăm serverul de mai multe ori, datorită amenințărilor primite de societatea care-l găzduia. Încercăm să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în cea mai mare provocare pe care o trăim. Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutor de la voi, cititorii noștri. Ne puteți sprini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!
Categorii
Înșelări
cuvinte cheie

Articole asemănătoareVă rugăm să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

14 comentarii

 1. Specimeni de felul acesta ne populeaza Sfintele Manastiri. S-au aciuat acolo si nu-i mai clinteste nimeni. Calistrat e dornic sa primeasca semnul antihristic pe mana dreapta. Sa se pregateasca pentru vremea cand, cu pumnul aceleiasi maini, isi va da in cap si se va tangui pentru marea nesabuinta. Tardiv. Dumnezeu sa-i risipeasca intunecimile mintii.

 2. Am scris un comentariu succint si s-a pierdut, ca prin minune.
  Reiau: Specimeni de felul lui C. Chifan au ajuns sa populeze Sfintele Manastiri. Vad ca e dornic sa primeasca semnul antihristic. Il va primi si din acel moment toate vor fi ireversibile. Dumnezeu Atotputernicul sa-i lumineze intunecimile mintii.

  1. Sigur el lupta împotriva ortodoxiei,și din păcate iată atrage și amăgește mulțime de creștini care nu cunosc nimic din tainele ortodoxiei! Zice: ,,Iisus singur a luptat….”!La mintea oricui,Iisus nu a luptat,nu avea împotriva cui,Iisus a venit să împlinească,să învețe, să mântuiască! Noi luptam sa o păstrăm așa cum a lăsat-o Iisus!
   Sàracul!
   Dacă părinții lupta , zidesc și dăruiesc copiilor,iar aceștia nu păstrează,risipesc, ce rămâne din ,,darul părinților”?

 3. Hristos S-a Inaltat,tare frumos mai vorbeste acest nene Calistrat cum putem sai cunoastem pe asa oameni inteligenti.Multumim mult Ortodoxinfo.ro p/u ca ne deschideti ochii. Doamne ajuta.

 4. Ce tupeu… Dar care dintre sfinții profețitori au fixat vreo apocalipsă după „miercurea(-ciuc)“… (asa cum afirmă acest preot)? Acești mari sfinți doar au înainte-văzut aspecte ale Apocalipsei, le-au scris, dar nu au fixat vreo dată. Să arate care sfânt a fixat vreo dată pentru sfârșitul lumii. Cum poate afirma asa ceva… Păi, atunci pe dânsul de ce l-am asculta, dacă pe marii sfinți nu are rost sa-i ascultam? Poate că, după acest preot, nici canoanele împotriva ereziilor nu sunt decât preocupări ale unor astfel de „profețitori“.
  Asa de simplu amesteca lucrurile, ca uneori nu ai de ce sa-l apuci ca sa-l contrazici… Și ce lin trece doar pe lângă adevăruri… de aceea și are azi atâția următori?
  Da, iți trebuie mare har de la Dumnezeu ca să deosebești duhul acestui fariseu…

 5. Frate Vlad.
  clericu de față este un „actor”. Nu degeaba este promovat – pentru că:
  1. întărește duhul ecumenist în rândul creștinilor din interiorul Bisericii- deși vorbește contra celor de altă credință.
  2. promovează supunerea necondiționată față de ierarhia apostată.
  3. adoarme starea de vigilență eschatologică a credincioșilor, promovând antivalori soteriologice, precum chip-urile rfid, nesocotirea profețiilor sfinților, etc.
  Însă nu te teme, căci nu e greu de depistat drept un impostor, ceea ce spune în principiu este contrar Patrologiei și Dogmaticii drept-slăvitoare.
  Și cu toate că își „condimentează” discursul cu vorbe sfătoase, se zăește de la o poștă că n-are pic de cultură, ci documentarea sa vine de pe net.
  Cu atât mai mult cu cât duhul de băiat de cartier sau de staroste teolog, nu este unul al Ortodoxiei.
  Are priză la prostănaci…

  Zice la un moment dat că omul: „să facă parte din cosmosul veșnic al transformării materiei.” O expunere pe cât de hilară pe atât de eretică.

 6. Cine ți-a suflat ideea cu cerceii și profeții Sfinților, Padre Calistrat, te-a inspirat prost…..altă găselniță mai inventivă poate găsești!

  „Nu este suficient să invoce cineva Sfânta Scriptură, pentru că şi diavolul o invocă; şi, cu cât se găseşte într-o nevoie mai mare, cu atât o invocă mai mult – aşa cum s-a întâmplat când a ispitit pe Domnul în pustie” (Arhim. Iustin Popovici, Omul şi Dumnezeul-om, Editura Deisis, Sibiu, 1997, p. 151)

  Sfântul Iustin Popovici, (Dogmatica vol. I, Doxologia, 2017, pp. 41- 46)
  Dogmele și SfântaTradiție

  Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție sunt la fel de necesare, la fel de importante. Egalitatea lor este demonstrată de Sfântul Apostol Pavel, când scrie tesalonicenilor

  Deci, dar, fraților, stați neclintiți și țineți predaniile pe care le-ați învățat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră (2 Tes. 2, 15)

  Interpretând aceste cuvinte Sfântul Ioan Gură de Aur zice:

  Din aceasta este evident că Apostolii n-au transmis totul prin epistole, ci au împărtășit multe și fără să scrie. Oricum, și unele, și celelalte, în egală măsură, sunt demne de credință. De aceea considerăm vrednică de credință și Tradiția Bisericii. Dacă există Tradiție, nu cere nimic mai mult. (Omilie la epistola a doua către tesaloniceni, 4, 2)

  Sfântul Vasile cel Mare binevestește:

  Dintre dogmele și epistolele păzite de Biserică, pe unele le avem din învățătura scrisă, iar pe altele, în mod tainic, le-am primit prin Tradiția apostolică. Și unele, și celălalte au aceiași autoritate pentru evlavie. Nimeni din cei care cunosc măcar puțin hotărârile bisericești nu va contrazice aceasta. Deoarece, dacă începem a defăima obiceiurile nescrise, ca pe unele mai puțin importante, atunci, fără să ne dăm seama, vom dăuna Evangheliei în cele mai importante lucruri și, mai important, vom goli propovăduirea apostolică de esența sa. (Regula 91, / Despre Sfântul Duh, c. 27)

  Vorbind despre importanța dumnezeiască și negrăită a Sfintei Tradiții, Sfântul Ioan Damaschin subliniază:

  Noi nu depășim hotarele veșnice, stabilite de Părinții noștrii, ci păzim tradițiile, așa precum le-am primit Deoarece dacă începem să stricăm rânduiala Bisericii, chiar și în cele mai mărunte lucruri, ea, treptat, se va dărâma întreagă. Implorăm poporul lui Dumnezeu, poporul sfânt, să păzească neclintit tradițiile bisericești fiindcă lepădarea de cele mai mărunte lucruri ale Tradiției este ca și cum am scoate pietrele dintr-o clădire și care degrabă se dărâmă ( Despre icoane, omilia II, 12; Despre icoane III, 41; Despre icoane, omilia I)

  În urma celor expuse, reiese că Biserica lui Hristos îi anatemizează pe cei care leapădă Sfânta Tradiție și Sfintele Sinoade ecumenice:

  Celor care leapădă Tradiția cea după Sfânta Revelație pe care Biserica Ortodoxă Sobornicească o păzește, anatema (Sinodiconul Ortodoxiei, articolul 8)

  Celor care leapădă Sinoadele Sfinților Părinți și tradițiile lor conform Sfintei Revelații pe care Biserica Ortodoxă Sobornicească le păzește, anatema (Sinodiconul Ortodoxiei, articolul 7)

 7. „Nu este suficient să invoce cineva Sfânta Scriptură, pentru că şi diavolul o invocă; şi, cu cât se găseşte într-o nevoie mai mare, cu atât o invocă mai mult – aşa cum s-a întâmplat când a ispitit pe Domnul în pustie” (Arhim. Iustin Popovici, Omul şi Dumnezeul-om, Editura Deisis, Sibiu, 1997, p. 151)

  Sfântul Iustin Popovici, (Dogmatica vol. I, Doxologia, 2017, pp. 41- 46)
  Dogmele și SfântaTradiție

  Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție sunt la fel de necesare, la fel de importante. Egalitatea lor este demonstrată de Sfântul Apostol Pavel, când scrie tesalonicenilor

  Deci, dar, fraților, stați neclintiți și țineți predaniile pe care le-ați învățat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră (2 Tes. 2, 15)

  Interpretând aceste cuvinte Sfântul Ioan Gură de Aur zice:

  Din aceasta este evident că Apostolii n-au transmis totul prin epistole, ci au împărtășit multe și fără să scrie. Oricum, și unele, și celelalte, în egală măsură, sunt demne de credință. De aceea considerăm vrednică de credință și Tradiția Bisericii. Dacă există Tradiție, nu cere nimic mai mult. (Omilie la epistola a doua către tesaloniceni, 4, 2)

  Sfântul Vasile cel Mare binevestește:

  Dintre dogmele și epistolele păzite de Biserică, pe unele le avem din învățătura scrisă, iar pe altele, în mod tainic, le-am primit prin Tradiția apostolică. Și unele, și celălalte au aceiași autoritate pentru evlavie. Nimeni din cei care cunosc măcar puțin hotărârile bisericești nu va contrazice aceasta. Deoarece, dacă începem a defăima obiceiurile nescrise, ca pe unele mai puțin importante, atunci, fără să ne dăm seama, vom dăuna Evangheliei în cele mai importante lucruri și, mai important, vom goli propovăduirea apostolică de esența sa. (Regula 91, / Despre Sfântul Duh, c. 27)

  Vorbind despre importanța dumnezeiască și negrăită a Sfintei Tradiții, Sfântul Ioan Damaschin subliniază:

  Noi nu depășim hotarele veșnice, stabilite de Părinții noștrii, ci păzim tradițiile, așa precum le-am primit Deoarece dacă începem să stricăm rânduiala Bisericii, chiar și în cele mai mărunte lucruri, ea, treptat, se va dărâma întreagă. Implorăm poporul lui Dumnezeu, poporul sfânt, să păzească neclintit tradițiile bisericești fiindcă lepădarea de cele mai mărunte lucruri ale Tradiției este ca și cum am scoate pietrele dintr-o clădire și care degrabă se dărâmă ( Despre icoane, omilia II, 12; Despre icoane III, 41; Despre icoane, omilia I)

  În urma celor expuse, reiese că Biserica lui Hristos îi anatemizează pe cei care leapădă Sfânta Tradiție și Sfintele Sinoade ecumenice:

  Celor care leapădă Tradiția cea după Sfânta Revelație pe care Biserica Ortodoxă Sobornicească o păzește, anatema (Sinodiconul Ortodoxiei, articolul 8)

  Celor care leapădă Sinoadele Sfinților Părinți și tradițiile lor conform Sfintei Revelații pe care Biserica Ortodoxă Sobornicească le păzește, anatema (Sinodiconul Ortodoxiei, articolul 7)

 8. In ce duh este parintele Calistrat ? .Al sfintilor Parinti nicidecum.,Al ecumenistilor, al ereticilor, al vrasmasilor ortodoxiei ,da.E plin de duhul atotstiitorilor atotcunoscatorilor,le arajaza pe toate.

 9. Calistrat a luat-o hăis, rău de tot! Ieșirile astea ale lui de tip stand-up comedy, precum și duiumul de zăpăciți care-i țin isonul, fac rău celorlalți preoți, sau mai bine zis, preoților adevărați, că acest Calistrat, numai preot nu poate fi numit! Face mișto de babe…poftim exprimare de preot, de femei în general, indeamnă să trecem cu vederea adulterul, ”dacă vine de la alta, dezbracă-l, spală-l și ia-l de bun!”. Plus că, vine și spune ce i se mărturisește omul la spovedanie, majoritatea povestirilor cu conținut sexual! Eu cred că omul e dus cu pluta, Doamne iartă-mă!

 10. Da are unele derapaje ,greseli , dar daca ne gandim mai bine cu totii avem. Nu am auzit sa fie caterisit si nici anatemizat sa dea Dumnezeu sa vada si sa-si repare greseala Un adevarat crestin ortodox ia ce este bun si cei rau lasa deoparte .Sa ne rugam unul pentru altul caci cu totii suntem creatia lui Dumnezeu si nicidecum cum spune titlul pigmeu.Asta nu inseamna ca nu trebuie sa descoperim invatatura gresita . Uneori vreau sa spun un lucru bun dar cuvintele pe care le rostesc se fac intelese gresit.Consider ca fiecare primim note din partea lui Dumnezeu iar la urma se face media de trecere a examenului.Doamne iarta-ne pe toti si ajuta-ne ca toti sa trecem acest examen .Psalmul 50 ne este adresat tuturor.Doamne ajuta.

  1. Foarte adevarat ce ati spus ,,Un adevarat crestin ortodox ia ce este bun si cei rau lasa deoparte .Sa ne rugam unul pentru altul caci cu totii suntem creatia lui Dumnezeu si nicidecum cum spune titlul pigmeu,,. Bunul Dumnezeu sa ne calauzeasca pasii spre mântuire. Doamne ajuta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclamele sunt blocate

Te rog să ne susții, deblocând reclamele.