X

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei trimite maicile antiecumeniste de la Văratec… în staţiune

de Mihai-Silviu Chirilă

Joi, 26 ianuarie, conducerea Mănăstirii Văratec a luat, în cadrul unui consiliu duhovnicesc, decizia de a sancţiona cele treisprezece maici antiecumeniste care se opun sinodului din Creta cu dezbrăcarea de însemnele monahale şi cu excluderea din mănăstire. În urma apariţiei în presa online a ştirii referitoare la acest eveniment şi a impactului pe care aceasta l-a avut în rândul credincioşilor ortodocşi (articolul de pe ortodoxinfo.ro, de exemplu, a avut 20.310 de citiri în doar trei zile de la publicarea ştirii), care şi-au exprimat stupefacţia faţă de această decizie şi sprijinul faţă de maicile pedepsite pentru că ţin cu tărie dreapta credinţă, Exarhatul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a emis o adresă către maici, pe care le-a prezentat-o pe data de 28 ianuarie părintele exarh al Mitropoliei, arhimandritul Nichifor Horia, împreună cu maica stareţă a mănăstirii Văratec, care, la rândul său, şi-a manifestat surprinderea că relatarea de presă despre consiliul duhovnicesc a apărut în presa electronică la doar câteva ore după desfăşurarea acestuia.

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Într-o atmosferă conciliantă, diferită de cea din celelalte întâlniri la care maicile au fost invitate pentru a da socoteală pentru poziţia lor, oficialul mitropolitan a prezentat “oferta” Exarhatului, cuprinsă în adresa pe care le-a înmânat-o maicilor (n.n. din imaginile de mai sus).

Documentul ia notă “cu durere şi mâhnire” de “atitudinea de îndepărtare de comuniunea de rugăciune” cu obştea Mănăstirii Văratec, însă evită să spună o vorbă despre motivul acestei pretinse îndepărtări: participarea la erezia ecume-nistă a ierarhului locului, prin semnarea documentelor sinodului din Creta. În discuţia cu părintele exarh, maicile au abordat această temă, arătând că, pentru a elimina efectele, trebuie tratată cauza problemei, participarea ierarhului la erezia din Creta, precizând că, atunci când ierarhul va retragerea susţinerea sa faţă de documentele eretice ale acelui sinod, ele vor reveni imediat în comuniunea liturgică şi în ascultarea canonică pe care o datorează în cadrul obştei.

Într-un stil care deja a devenit propriu argumentărilor bisericeşti oficiale pe tema sinodului din Creta, este invocat canonul 80 Trulan, pentru a justifica “ruperea comuniunii canonice şi liturgice cu Eparhia” de către maici, ca urmare a neparticipării în trei duminici la rând la biserică. Interpretarea dată de MMB acestui canon ignoră câteva aspecte fundamentale, care le exonerează pe cele 13 maici de orice prevedere a canonului invocat:

 1. Canonul 80 Trulan nu prevede ca monahul, laicul sau clericul să frecventeze anumită biserică (parohială, de mănăstire etc.), ci impune obligativitatea de a merge măcar o dată la trei săptămâni la slujbele bisericeşti.

 2. Cele treisprezece maici au fost împiedicate să participe la slujbele oficiate în cadrul mănăstirii Văratec de o “neputinţă evidentă” (situaţie în care prevederile canonului nu le sancţionează): pomenirea la slujbe a ierarhului părtaş la erezia ecumenistă. Practica neparticipării la sfintele slujbe acolo unde sunt pomeniţi ierarhii părtaşi la erezie este consemnată de Tradiţia Bisericii Ortodoxe. Sfântul Gherman cel Nou al Constantinopolului, de exemplu, îi sfătuia în 1229 pe ortodocşii din Cipru:

  Fugiţi cu grăbire, depărtându-vă de preoţii care s-au plecat stăpânirii latine. Să nu vă adunaţi cu ei în biserică, nici să primiţi din mâinile lor vreo binecuvântare. Fiindcă este mai bine să vă rugaţi singuri în casele voastre lui Dumnezeu, decât să vă adunaţi în biserică dimpreună cu slugarnicii latinocugetători1.

 3. De luni de zile, cele treisprezece maici participă cu osârdie la fiecare slujbă bisericească ţinută în această perioadă, despre acest lucru putând depune mărturie cel puţin 400-500 de oameni din comunitatea în care merg la biserică, care le văd în fiecare sărbătoare la slujbe şi se bucură de buna-cuviinţă, de smerenia, bunătatea şi hărnicia acestor vieţuitoare întru Hristos, ce fac cinste oriunde se duc mănăstirii din care provin şi nu merită să fie astfel răsplătite pentru conduita lor.

Starea de schismă” în care MMB consideră că s-ar afla maicile din cauza neparticipării lor la slujbele ţinute la Văratec este argumentată, la fel de neconvingător, şi prin două citate din opera Sfântului Ioan Gură de Aur şi Vasile cel Mare, cu totul rupte de contextul în care sunt aplicate.

Citatul din Sfântul Ioan Gură de Aur vorbeşte despre schismă produsă pe orice altă temă decât erezia, iar cei ce îl folosesc ignoră faptul că nepomenirea ierarhului pentru părtăşia sa la erezie nu este schismă, ci apărare a Bisericii de schismă şi erezie (conform canonului 15 I-II Constantinopol), adevăr pe care Sfântul Ioan îl susţine în scrierile sale, în care povăţuieşte: “De episcopul eretic fugi, fugi, fugi ca de un şarpe”.

Pasajul din opera Sfântului Vasile se referă la ascultarea monahului faţă de superiorul din mănăstire în toate activităţile spirituale specifice ale monahului, care îl ajută în urcuşul pe scara virtuţilor (sunt citate cumpătarea şi toată osteneală trupească). Poate cineva crede însă că Sfântul Vasile se referă aici la ascultarea necondiţionată a monahului faţă de cel părtaş la erezie, în condiţiile în care, în altă parte, Sfântul sfătuia: De cei care arată că mărturisesc credinţa ortodoxă, dar sunt în unire cu cei care i se împotrivesc, dacă după mustrare nu vor întrerupe această unire, de aceia trebuie nu numai să te desparţi, dar nici fraţi nu se cuvine să-i mai numeşti2; Se cuvine ascultătorilor cuvântului celor ce sunt învăţaţi cu Scripturile să cerce cu socoteală dreaptă acele care le zic dascălii şi arhiereii; şi câte sunt unite cu Scripturile să le primească, iară câte sunt neunite să le lepede; şi despre aceia care rămân întru învăţăturile străine să se întoarcă dinspre ei3 (s.n.)?

Nu putem să nu constatăm cu părere de rău că, asemeni tuturor documentelor oficiale emise de MMB pe această temă, şi acesta argumentează pornind de la ideea că în Creta nu s-a produs nicio erezie şi niciun derapaj de la dreapta credinţă şi că ierarhul locului nu are nicio părtăşie cu vreo erezie oarecare.

Partea cea mai surprinzătoare a adresei Exarhatului este propunerea finală ca maicile să se mute pentru 60 de zile… în staţiunea Bălţăteşti, clădirea de acolo aparţinând Arhiepiscopiei Iaşilor, unde li se asigură cazare, masă, rugăciune şi cele necesare traiului pentru o perioadă de 60 de zile.

Această propunere uimitoare pare a fi determinată de faptul că MMB a înţeles că izgonind maicile din mănăstire în miezul iernii încalcă prevederile articolului 896 din Codul de Procedură Civilă, riscând o chemare în judecată şi oprobriul public. Contraoferta de a le duce într-o staţiune balneoclimaterică timp de 60 de zile pare o încercare de a contrabalansa impresia creată prin decizia de alungare din mănăstire în plină iarnă, dar poate şi înţeleasă şi ca o strategie prin care MMB ar putea încerca să se conformeze într-un fel prevederii din Codul de Procedură Civilă, care cere ca cel evacuat să aibă o locuinţă în care să locuiască la momentul evacuării, pentru a putea fi scos din locuinţa în litigiu pe perioada 1 decembrie – 1 martie. Este posibil ca în cazul unui refuz din partea maicilor de a accepta să meargă în staţiune, MMB să se considere îndreptăţită, şi legal, şi moral, să continue evacuarea propusă iniţial, pe motiv că li s-a asigurat o altă locuinţă în momentul evacuării, dar au refuzat-o. Aceste strategii exced însă prevederilor articolului din Codul de Procedură Civilă, riscând să nu fie favorabile, în ochii justiţiei, celor ce ar putea încerca să le folosească.

Necunoscutele acestei propuneri sunt:

 1. De ce insistă MMB să le scoată pe maici de la Văratec pentru a le caza într-o staţiune şi de ce nu le lasă încă 60 de zile în casele lor din mănăstire?
 2. Când începe derularea perioadei de 60 de zile, pusă la dispoziţie de generoasa ofertă a MMB, din momentul primirii comunicatului respectiv sau din momentul acceptării ofertei?

Până în acest moment, cele treisprezece maici au refuzat oferta de a se muta la staţiune şi au decis să părăsească mănăstirea atunci când vor considera de cuviinţă, iar dacă o vor face, să se ducă acolo unde le va îndruma bunul Dumnezeu.

Maicile mulţumesc tuturor credincioşilor ortodocşi care şi-au manifestat sprijinul faţă de încercările grele prin care trec şi îi asigură că îi poartă mereu în rugăciunile lor.

1 Arhim. Vasilios Papadakis, Străjerii Ortodoxiei, Ed. Egumeniţa, 2005, p. 215.
2 Sf. Vasile cel Mare, Patrologia Graeca, 160:101C.
3 Sf. Vasile cel Mare, Regulile morale, 72:1.

Reclame

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

9 comentarii

 1. Răspuns la „invitația” de judecată a Arhiepiscopiei Râmniculuihttps://s29.postimg.org/fwgy96ag7/TUSEDEVULPE.jpgDe încălcarea regulamentului Sfintei Mănăstiri Frăsinei se face vinovat în primul rând arhiepiscopul Varsanufie Gogescu care a forțat de mai multe ori demisia starețului Neonil, la ultima tentativă din 2016 bătrânul fiind foarte afectat, eveniment nefast care i-a grăbit vizibil trecerea sa la Domnul.La nicio zi de la înmormântare, arhiereul în cauză călugărește din simpatie un frate cu doar șase luni de noviciat, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în Frăsinei, și respectivul actualmente este deja hirotonit preot la Episcopia Râmnicului.Vizitele dese ale ierarhului cu atribuții față de banii mănăstirii și tulburarea liniștii călugărilor cu banale, plictisitoare și dictatoriale ședințe sunt mărturie iarăși la încălcarea specificului monahal autentic bazat pe isihasm.Faptul că a decis să-și facă reclamă de imagine cu portretul său la scaunul arhieresc din Biserică dovedește idolatria sa față de propria persoană și dependență de narcisism religios. Acel loc se cuvine Arhierului Celui Veșnic – Domnului Iisus Hristos sau a unui arhiereu ce a avut viață sfântă, în cazul nostru, Sf. Ierarh Calinic.Prin supradimensionarea gradului care nu decide caracterul sau siguranța mântuirii, sus numitul a îndrăznit omagiat de propria prezență să amâne sau să compromită Cele 7 Laude ce se oficiau regulat la oră neschimbată, cel puțin la mănăstirea Frăsinei. Nu se face astfel, deoarece mult mai important este Dumnezeu față de om, fie el și conducător suprem… Și ultimul trebuie să se supună Celui ce l-a creat.„Iubește pe Dumnezeu din toată inima și tot cugetul tău, iar pe aproapele ca pe tine însuți!” (Luca 10; 27)Inspirat de dorința impunătoare de câștig monetar, asemenea predecesorului său de la Craiova, a îndemnat călugării să fie elemente ajutătoare la conceptul său de business folosindu-se eronat de cuvântul patristic „ascultare”, ce are o cu totul altă înțelegere și conotație în mediul monastic autentic.Există un act semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza și Sf. Ierarh Calinic care exclude orice implicare din exterior la specificul și rânduiala mănăstirii, fie el și episcop, bazat pe regulile monahale de la începutul creștinismului. Dacă studiem scrierile părinților din vremea monahismului înfloritor observăm că monahii erau îndemnați să se ferească de episcopi. (Sf. Ioan Casian)Condamnabil fapt este și folosirea în interes egoist a părinților aghiotanți, care sunt în stare de orice compromis duhovnicesc pentru mulțumirea episcopului dominator.Trebuie evidențiată și prezentatea iconografică cu referință clară la delimitarea Ortodoxiei de orice cult sau confesiune religioasă (Corabia Ortodoxă și Sfinții athoniți uciși de papistași), icoane expuse public în Frăsinei cu un potențial alergic dovedit pentru ierarhul Varsanufie, dar și pentru toți ecumeniștii.Fiindcă am trecut deja la celălalt aspect de constatare realistă a faptelor sus numitului, mult mai grav, din punct de vedere dogmatic, ecleziologic și administrativ arhiereul se face vinovat de prigonirea și reeducarea forțată a monahilor care luptă pentru păstrarea dreptei credințe, impasibilitatea acestuia de a răspunde concret întrebărilor și nedumeririlor în această problemă, făcându-se astfel părtaș la erezia ecumenistă ce nu a fost condamnată la Creta așa cum era corect să o facă un Sfânt și Mare Sinod al zilelor noastre…Pentru că arhiereul în cauză, acuzator fără dovezi coerente asupra neascultării „preacuvioșiei mele” nu are imunitate și nici infailibil nu este, propun mai întâi să se judece pe sine și apoi să se ocupe de redactarea la ștampilă și semnătură a „invitațiilor” creștine.Cu sinceră dorință pentru mântuire și credință dreaptă – ortodoxă – în Hristos Domnul, monah Calinic (schimonah Pamvo) – Sf. Mănăstire FrăsineiPS: Sper să nu se deranjeze arhiepiscopul cu „frățească dragoste” așteptându-mă la noul sinedriu în frig cu un ceai fierbinte și o lacrimă pe obraz. E posibil să întârzii sau să fiu reținut de alte obligațiuni mai importante și mai binecuvântate.

 2. Oricum veti fi allungat ,frate monah Pamvo!Dar nu-i totuna leu sa mori sau caine-nlantuit! Sa aveti curajul si taria  marturisirii pana la capat!Sunt doar niste oameni, lasi si neputinciosi! Maica Domnului sa va ajute!

 3. Ele au scăpat ieftin, sa vedeți la Esfigmenu, monahii de acolo pasibili cu închisoare din care 2 dintre ei la 20 de ani restul câte zece ani, după cum bine știm Bartolomeu avind planuri mărețe acești monahi standui in cale,

 4. Sunt timpuri grele,de incercare a credintei celei adevarate.
  Sa se stie:
  Ca nu numai in Romania,ci si in diaspora sunt incercari voite de a preschimba cultul.
  Chipurile din cauza asa zisei pandemii (care nu a fost declarata oficial nici macar epidemie) episcopul a trimis circulare pe la parohii,insisitand ca Sf.Impartasanie sa fie administrata credinciosilor, cu alt tip de lingurite.(plasic,inox,argintate).
  Deci cu mai multe lingurite,acestea trebuie sa fie dezinfectate,in apa fierbinte sau alcool sanitar.
  De unde aceasta randuiala?
  Unde sta scris ca episcopul eparhiot, are dreptul si puterea sa schimbe randuiala traditiei?
  Nu cumva frica de stapanie ( a celor ce conduc politicieneste) si teama de puterea trecatoare a acestei lumi?
  Episcopul si toti slujitorii altarelor sa aiba frica de Cel ce poate, sa omoare si trupul si sufletul.
  Sa recitim din nou vietile martirilor si sa luam aminte, fiind pregatiti martiriului.
  Sa n-e amintim de Sfintii Brancoveni,tatal a vazut moartea fiilor in fata ochilor lui si nu s-a dat in legea turceasca.
  Nu s-a temut de cruzimea satanica a celor de alt neam si credinta.
  Iar noi romani fiind chiar si in tara straina,avem trimis episcop de catre patriarhia de la Bucuresti, numit “vrednic” cand a fost ridicat la rangul de episcop de credinta si neamul nostru,se duce la stapinire(la politici) si explica cum se impartasesc crestinii ortodocsi (de parca pe politici i-ar interesa) SI SE SFATUIESC SI L-E PROPUN( politicienilor) CA EI SINT DISPUSI SA SCHIMBE TRADITIA, DE CUM SA SE IMPARTASEASCA ORTODOCSII NUMAI EI SA FIE DE ACORD…Ca si cum ar pacta cu Cezarul sa schimbe randiiala impartasirii prin traditie..numai Cezarul sa zica Amin.
  Pai Cezarul nu prea are ce cauta in randuieli si in Sf.Poti..ca acolo este ordine din vesnicie Hristos Insusi.
  Sa luam aminte toti!!!de ceea ce facem cu credintaortodoxa
  Mai tarziu s-a intrunit Sinodul la Bucuresti,ca sa se dezbata acest drept de a n-e impartasi dupa traditie Sfanta.
  Sa zis ca se ramana la impartasirea dupa traditia bisericii e adevarat!
  DAR,TEAMA VLADICII FATA DE AUTORITATI NU S-A STINS…!
  SINODUL IA HOTARARI,EL IN EPARHIA LUI FACE CUM I SE PARE PRESIONAND SI OE PREOTII SLUJITORI PRIN DIFERITE FORME DE COMUNICARE SI CONSTRANGERE DESPOTICA.
  LOZINCA LUI ESTE:
  CINE NU ESTE CU MINE ESTE IMPOTRIVA MEA!
  BINE AR FI SA SE ADRESEZE AUTORITATILOR STATALE CU ACEEASI FRAZA..SI ATUNCI SA VEDEM JERTFA SI MARTURISIREA LUI PT.CREDINTA IN HRISTOS SI DRAGOSTE DE NEAM!!!
  Nu am scris aceste fraze ca sa imoresionez sau sa smintesc..ci ca sa se stie adevarul si in tara si in diaspora.
  Sa se repare greseala si sa se urmeze in duhul credintei in Hristos.
  Caci cine va marturisi pana la sfarsit,acela se va mantui cu Darul lui Hristos!
  Sa discernem bine si sa luam aminte cat ma este timp!
  Orice ar fi..Nu la sati Sf.Rugaciune fratilor!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button