X

O confruntare între geocentrisme

de Theodor Leontescu

Geocentrismul, gândit ca situare a Pământului nemişcat în centrul universului-cer, a fost dintotdeauna provocat să explice fenomenele repetabile şi importante care pot fi observate de oameni în acest cer. Explicarea unor fenomene precum mişcarea în cer a luminătorilor mari ca Soarele şi Luna şi a stelelor, fenomene esenţiale pentru formarea zilelor, a lunilor, a anotimpurilor şi a anilor după care ne întocmim calendare de viaţă, revine în sarcina ştiinţei astronomiei.

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

În urmă cu vreo 20 de ani nici măcar nu mi-ar fi trecut prin cap că poate exista alternativă la heliocentrism, dar, cu trecerea timpului şi cu ajutorul lui Dumnezeu, am renunţat la această paradigmă bazată pe presupuneri contrare realităţii vizibile cu ochiul liber. În cartea pe care am intitulat-o O piatră pentru Goliat, am elaborat elementele unei astronomii geocentrice fundamentate atât pe revelaţia scripturistică a tăriei făcute de către Dumnezeu în ziua a 2-a a creaţiei cât şi pe interpretările la Scriptură legate de această tărie, făcute de către Sfinţii Părinţi ai Bisericii, în mod special de către Sfântul Efrem Sirul. Ideea de a elabora o astfel de astronomie a venit din dorinţa de a clădi o ştiinţă mai credibilă şi mult mai lesne verificabilă în locul heliocentrismului care, în ciuda evidenţelor care-l contrazic, cere a fi luat de bun ca atare.

Dacă în prima parte a cărţii mele am reuşit să demolez din punct de vedere logic, fenomenologic şi ştiinţific astronomia heliocentrică, iată că la ora actuală sunt nevoit să confrunt astronomia geocentrică pe care am elaborat-o cu alte cel puţin 3 astronomii geocentrice. Mai precis, trebuie să confrunt geocentrismul scripturistic care ţine seama de existenţa tăriei cu alte 3 soiuri de geocentrisme care fac abstracţie de ea, anume geocentrismul ptolemaic, geocentrismul tychonian şi geocentrismul pământului plat.

De vreme ce în acest scurt articol îmi propun să fac o comparaţie la modul general între geocentrismul scripturistic pe care îl promovez şi celelalte soiuri de geocentrisme, nu voi intra în multe dintre detaliile semnificative pe care le-am abordat în cartea mea. Aceasta se găseşte în format electronic şi cititorul interesat o are la îndemână. Principalul atu al acestei astronomii geocentrice este acela de a considera şi ştiinţific adevărul revelat în Scriptură şi pe care nu avem posibilitatea să-l verificăm. În loc să considerăm ştiinţifice şi să ridicăm la rang de teorii fel de fel de ipoteze neverificabile aruncate în lume de oameni sub diverse înrâuriri, noi am ales să considerăm a fi ştiinţifice adevărurile revelate de către Dumnezeu. Iar unul dintre adevărurile incontestabile pe care Dumnezeu ni le-a revelat în Sfânta Scriptură este acela al existenţei unei tării în care El a pus cei doi luminători mari, Soarele şi Luna, şi stelele. Astronomia geocentrică care ţine cont de existenţa tăriei nu este o astronomie pe care am elaborat-o noi exclusiv. Elemente ale ei se găsesc şi în scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. În vremea întâiului Sinod Ecumenic, cel de la Niceea din anul 325, aceasta era monedă curentă. Din păcate, cu trecerea vremii, a fost dată uitării şi locul i-a fost uzurpat de astronomii de factură astrologică în care autorii au făcut abstracţie de existenţa acestui artefact divin care este cerul-tărie. Noi nu am făcut altceva decât să reactualizăm această astronomie geocentrică a Sfinţilor Părinţi şi să o upgradăm cu explicarea unor fenomene mai complicate care au fost puse în evidenţă în timpurile mai apropiate nouă.

Dar să dăm câteva explicaţii calitative despre astronomia geocentrică scripturistică în care luăm în considerare existenţa cerului-tărie. În cartea noastră, am reuşit mai întâi să elaborăm pentru prima dată cu ilustrări calitative simbolice un model cosmogonic coerent al zilelor creaţiei, zile de durată obişnuită, în care Dumnezeu Creatorul, acum peste 7200 de ani, a plăsmuit, din universul primordial al primei zile, cerul vizibil din dimineaţa zilei a 4-a. Atunci, cerul-tărie, creat în seara zilei a 2-a, a fost împodobit de Domnul nostru cu cei doi luminători mari, Soarele şi Luna, şi cu stele, şi a rămas neschimbat până astăzi. De atunci tăria a început să se rotească în jurul axei indicate de Steaua Polară creând alternanţa zi-noapte prin rotirea iluminării produse de Soarele purtat de ea, dar şi ciclul anual prin translaţia lentă a Soarelui pe un drum în formă de cerc stabilit de către Dumnezeu în interiorul tăriei. Adevărul fundamental pe care l-am pus la baza astronomiei noastre geocentrice constă în faptul că cerul-tărie este un mediu ferm şi unitar în care se află fixate stelele şi drumurile celor doi luminători mari şi ale planetelor. Astfel se arată înţelepciunea Creatorului prin faptul că stelele fixe grupate în constelaţii pot fi luate ca borne de reper pentru drumurile descrise în tărie de Soare, Lună şi planete. Absolut toate mişcările văzute cu ochiul liber în cer de pe Pământ pot fi explicate prin modelul geocentric al tăriei unitare împodobite astfel de către Dumnezeu cu luminători şi stele, tărie care se roteşte odată în decursul unei zile siderale în jurul Pământului nemişcat aflat în centrul universului. Am ilustrat modelul geocentric scripturistic fundamentat pe existenţa tăriei în figura de mai jos în care am desenat simbolic Pământul ca pe o sferă pe ecuatorul căreia sunt determinate punctele echinocţiale de primăvară şi toamnă PP şi TP, înconjurat de cerul văzduh, iar cerul tărie începe de la nivelul Lunii şi ţine până la nivelul apelor de deasupra tăriei.

În interiorul tăriei se află figurate simbolic Soarele în mişcare pe drumul său circular înclinat la 23,5º faţă de ecuatorul pământesc, drum numit şi ecliptică, Luna în mişcare pe una dintre spirele ei înclinate la 5º faţă de planul eclipticii, punctele echinocţiale P şi T de pe ecliptică, constelaţiile zodiacale faţă de care se poate observa mişcarea luminătorilor şi planetelor, ecuatorul ceresc cu punctele echinocţiale PC şi TC, Carul Mare şi, lângă axa de rotaţie zilnică a tăriei, Steaua Polară. Mai sunt figurate simbolic apele de deasupra tăriei şi Cerul Cerurilor, cerul primordial din prima zi a creaţiei. După cum se observă din figură, tăria fiind un mediu unitar, perechile de puncte echinocţiale de primăvară P şi PC şi de toamnă T şi TC de pe ecliptică şi de pe ecuatorul ceresc se fac mereu, de la Facere, numai şi numai faţă de constelaţiile zodiacale Peştii, respectiv Fecioara deoarece, aşa cum am specificat, drumul Soarelui, sau ecliptica, fiind fixat în tăria unitară, este solidar cu stelele fixe.

Geocentrismul scripturistic versus geocentrismele ptolemaic şi tychonian

În sistemul geocentric elaborat de Claudius Ptolemeu acum aproape 1900 de ani, Pământul se află nemişcat în centrul universului şi este înconjurat de sfere purtătoare de aştri, 7 sfere ale planetelor, printre care erau considerate şi Soarele şi Luna alături de Mercur, Venus, Marte, Jupiter şi Saturn şi o sferă a stelelor fixe.

Deosebirea esenţială dintre astronomia geocentrică ptolemaică şi astronomia geocentrică scripturistică este dată tocmai de existenţa unei tării unitare în astronomia scripturistică. La Ptolemeu, în locul tăriei unitare, avem 8 sfere concentrice care, în afara mişcării de rotaţie zilnică a cerului care le antrenează pe toate, se pot mişca şi independent unele faţă de celelalte. Spre deosebire de tăria unitară din astronomia scripturistică, tărie în care sunt fixate stelele şi care nu le permite decât rotaţia zilnică după axa polară indicată de Steaua Polară, în astronomia ptolemaică sfera stelelor fixe mai suferă, pe lângă mişcarea evidentă după această axă, şi o a 2-a mişcare de rotaţie după o axă perpendiculară pe planul eclipticii, o axă numită axă zodiacală care face un unghi de 23,5º cu axa polară de rotaţie. Consecinţele vizibile de pe Pământ ale acestei a 2-a rotaţii a sferei stelelor fixe după o astfel de axă ar fi deplasarea punctelor echinocţiale de primăvară şi de toamnă, P şi T de pe ecliptică, faţă de constelaţiile zodiacale, deplasare numită precesie echinocţială, şi apariţia a două feluri de ani, diferiţi ca lungime: anul tropic, văzut ca durata parcurgerii de către Soare a cercului eclipticii şi anul sideral văzut ca durata de ajungere a Soarelui în dreptul aceluiaşi reper stelar. Evident, anul sideral ar fi mai lung decât anul tropic exact cu durata parcurgerii de Soare a arcului de cerc care se adaugă prin rotirea în timpul unui an tropic a sferei stelelor fixe faţă de axa zodiacală.

Aşadar deosebirea esenţială între cele 2 astronomii constă în faptul că în astronomia geocentrică scripturistică fundamentată pe existenţa tăriei avem un singur fel de an, rezultat din egalitatea anului tropic cu anul sideral, şi echinocţii imobile care se fac de la creaţie numai şi numai faţă de constelaţiile zodiacale Peştii şi Fecioara, în vreme ce în astronomia geocentrică ptolemaică a sferelor avem anul tropic diferit de anul sideral, iar prin precesie echinocţială, echinocţiile se pot face în dreptul oricărei constelaţii zodiacale. Totodată, prin rotaţia sferei stelelor fixe şi după axa de rotaţie zodiacală, în astronomia ptolemaică Steaua Polară actuală urmează să se depărteze în timp de pol lăsând locul altor stele să devină stele polare, în vreme ce în astronomia geocentrică scripturistică a tăriei unitare, Steaua Polară actuală este aceeaşi de la Facere şi va rămâne aceeaşi până la sfârşitul lumii. În fine, diferenţa între cele 2 tipuri de astronomii geocentrice constă în corectitudinea astronomică a celor două tipuri de calendare care s-au elaborat pe seama lor. În astronomia scripturistică este astronomic corect calendarul iulian adoptat de către Sfinţii Părinţi la Sinodul de la Niceea, în vreme ce adepţii geocentrismului ptolemaic consideră că este astronomic corect calendarul impus prin reforma papei Grigorie al XIII-lea din anul 1582.

În cartea noastră O piatră pentru Goliat, am demonstrat atât ştiinţific cât şi prin studiul documentelor istorice că precesia echinocţială nu există în realitate ca fenomen, ci este o consecinţă a ereziei astrologice a rotaţiei sferei stelelor fixe după axa zodiacului din astronomia ptolemaică, ceea ce face din această astronomie o pseudoştiinţă de factură astrologică. Considerarea astronomică a tăriei unitare descrise de Sfânta Scriptură demolează din punct de vedere ştiinţific precesia echinocţială şi odată cu ea, anul tropic diferit de anul sideral precum şi calendarul gregorian. Tăria unitară revelată de Scriptură fundamentează un geocentrism astronomic neprecesionist total diferit de geocentrismul ptolemaic astrologic şi precesionist.

Ca răspuns la heliocentrismul copernican, danezul Tycho Brahe a inventat un sistem geocentric hibrid, în care a preluat de la Ptolemeu mişcarea în jurul Pământului central a cei doi luminători mari, Soarele şi Luna, şi a stelelor fixe pe sfere independente, iar de la Copernic mişcarea celorlaltor 5 planete, Mercur, Venus, Marte, Jupiter şi Saturn, cauzată de acelaşi soi de sfere purtătoare de factură ptolemaică, dar având de data aceasta Soarele în centrul lor.

Dacă vom compara geocentismul scripturistic bazat pe tărie cu geocentrismul tychonian, întrucât şi la Tycho Brahe sfera stelelor fixe centrată pe Pământ păstrează rotaţia astrologică fictivă prevăzută de Ptolemeu în jurul axei zodiacului, deosebirile vor fi aceleaşi cu cele faţă de geocentrismul ptolemaic. Aşadar şi astronomia geocentrică tychoniană este o astronomie greşită care, influenţată de erezia de factură astrologică a sferelor lui Ptolemeu, generează şi ea precesie echinocţială, feluri diferite de ani, stea polară deplasabilă cu timpul de la pol şi calendar astrologic gregorian.

Geocentrismul scripturistic versus geocentrismul pământului plat.

Geocentrismul pământului plat ni se relevă ca o surpriză deopotrivă plăcută şi neplăcută. Plăcută pentru că se ia de gât cu heliocentrismul şi, asemenea geocentrismului scripturistic, pune sub semnul întrebării datele astronomice colosal exagerate ale heliocentrismului, mai ales dimensiunile aştrilor în comparaţie cu Pământul şi distanţele de la Pământ la aştri. Neplăcută pentru că neagă geocentrismul fundamentat pe tărie pe care ne-am străduit să-l elaborăm cât mai ştiinţific în măsura în care revelaţia dumnezeiască din Scriptură şi observaţia cu ochiul liber ne-a permis să o facem.

Observarea cu ochiul liber de pe Pământ a rotaţiei zilnice a tăriei sau a boltei cereşti cu luminătorii şi stelele din ea revelează privirii un cer în formă de sferă ce se roteşte în jurul Pământului după o axă polară de rotaţie al cărei Pol Nord ceresc este indicat de strălucitoarea stea polară nordică Alfa Ursae Minoris şi al cărei Pol Sud ceresc trece în dreptul mult mai puţin strălucitoarei stele polare sudice Sigma Octantis. Faptul că în decursul aceleiaşi nopţi se poate vedea în acelaşi timp, adică de pe acelaşi meridian de pe Pământ, emisfera cerească nordică cu un anumit grupaj de stele şi constelaţii rotindu-se jurul stelei polare nordice Alfa Ursae Minoris, cum văd de pildă locuitorii Japoniei, şi emisfera cerească sudică cu un grupaj total diferit de stele şi constelaţii faţă de cel nordic, grupaj care se roteşte de astă dată în jurul stelei polare sudice Sigma Octantis, cum văd de pildă locuitorii Australiei, reprezintă argumente de necombătut că atât tăria, adică bolta cerească sau firmamentul, cât şi Pământul sunt de formă sferică, Pământul arătându-se ca o sferă concentrică situată în interiorul tăriei rotitoare. De pe un pământ plat nu s-ar putea observa în niciun chip ambii poli ai bolţii cereşti şi o dispunere a stelelor pe cer pe emisfere, aşa cum se observă în realitate. De altfel, adepţii pământului plat neagă existenţa polilor sudici ceresc şi pământesc, deşi primul poate fi observat în tărie de către toţi locuitorii emisferei sudice a Pământului, iar al doilea a fost atins încă de la începutul secolului 20 de exploratorii Amundsen şi Scott.

Falsa ipoteză a pământului plat devine astăzi din ce în ce mai agresivă prin semidoctismul susţinătorilor ei împotriva oricăror evidenţe fenomenologice şi istorice. Faptul că pe lângă argumentele de necombătut aduse mai sus împotriva acestei ipoteze se mai adugă şi acela că nu pot explica plauzibil în niciun chip eclipsele de Lună, nu-i descurajează. Putem fi convinşi că un susţinător al pământului plat nu a citit niciodată argumentele mai mult decât convingătoare pentru sfericitatea Pământului din arhicunoscutul tratat Despre cer al lui Aristotel, scris acum peste 2300 de ani şi nu a citit nici la fel de cunoscutele Omilii la Hexaimeron ale Sfântului Vasile cel Mare, scrise acum aproape 1700 de ani, în care, mustrându-i pe astronomi pentru deşertăciunea ştiinţei lor, însuşi Sfântul recunoaşte existenţa celor doi poli ai Pământului (ed. Sofia, 2004, p. 18):

„Aceştia măsoară distanţele între stele, descriu şi stelele dinspre polul nord, pe care le vedem mereu, şi pe cele de la polul sud, cunoscute celor ce locuiesc în acele regiuni, dar necunoscute nouă (…)”

De fapt putem dovedi oricând că ipoteza actuală a pământului plat a fost îmbrăţişată de adepţii ei din pură naivitate. Ei au considerat că harta în proiecţie azimutală polară centrată pe Polul Nord a Pământului este chiar harta reală a formei Pământului şi a dimensiunilor continentelor. Dar hărţile în astfel de proiecţie, întocmite de astronomi adepţi 100% ai Pământului sferic doar cu scopul de a indica azimutul corect ce trebuie urmat din Polul Nord spre a ajunge în orice alt punct al Pământului, nu pot fi reale ”pe teren” deoarece, pe măsura depărtării de pol, distorsioneză imens dimensiunile continentelor şi distanţele dintre ele. Numai un om naiv ar putea crede că Australia este chiar mai mare decât Rusia, aşa cum se poate observa în harta în proiecţie azimutală centrată pe Polul Nord de mai jos şi că un zbor în linie dreaptă Sidney-Perth, peste doar 3 fuse orare, poate fi mai lung decât zborul în linie dreaptă peste 9 fuse orare de la Moscova la Vladivostok.

Pentru a-i reduce la tăcere definitiv din punct de vedere ştiinţific – în realitate sunt convins că ei nu vor tăcea! – pe naivii susţinători ai pământului plat, le vom prezenta şi harta în proiecţie azimutală polară a Pământului centrată pe Polul său Sudic. Cine ştie, poate vor apărea adepţii unui nou tip de pământ plat, ceva mai ”logic” am spune noi, cu Rusia mai mare decât Australia şi cu ”marginea de gheaţă” antarctică înlocuită de ”cea” arctică.

În închiere, invit toţi cititorii cărţii mele O piatră pentru Goliat, să punem la lucru astronomia geocentrică scripturistică fundamentată pe existenţa tăriei pe care am elaborat-o în capitolul ei al 2-lea intitulat Firmamentum Astronomiae Fundamentum (Tăria, fundamentul astronomiei). Aştept cu interes orice sugestii, aprofundări şi corecturi din partea cititorilor, precum şi provocarea explicării din punct de vedere geocentric scripturistic a fenomenelor astronomice importante pe care le putem vedea frecvent cu ochiul liber pe cerul cotidian şi care nu au fost menţionate în carte.

de Theodor Leontescu

Cenzura sistemului face să ajungem la mai puțini dintre voi! Distribuiți articolele noastre și sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum sprijinul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.
Selectați cât doriți să donați (EUR)

Introduceți cât doriți să donați (EUR)

39 comentarii

 1. Va felicit penru munca dv., atat de savanta si laborioasa! Eu sunt un ignorant deplin (si) al mecanicii ceresti, dar ma entuziasmez observand harul deosebit al priceperii geometriei astrale. M-as bucura daca v-as cunoaste punctul de vedere referitor la curbura Pamantului, adica (in planul observatiei), la ceea ce pare a fi un fapt: putinta distingerii obiectelor DINCOLO de raza vizuala permisa de matematica unei sfere. Argumentul refractiei (posibil responsabila de aceasta situatie) se pare ca nu poate fi invocat datorita raritatii conditiilor intrunite pentru producerea acestui fenomen, pe cand vederea “dincolo de oizontul sferic” pare a fi un fapt relatat si sustinut (cu fotografii) intr-un mod comun. Cu marturisita stima!

  1. Mihnea,Parerea mea e urmatoarea:      Pamantul este mult prea mare ca un observator, fie el si din spatiu de la 40 km (mai departe nu cred pentru ca nu se poate verifica), sa-i observe curbura. Poti considera ca din punct de vedere al unui astfel de observator local este plat pana la orizontul acestuia, dar in intregimea lui este sferic.       Rotirea cerului instelat in jurul a doi poli ceresti vizibili de pe Pamant, si forta de atractie in jos  egala peste tot la nivelul marii sunt argumente irefutabile pentru sfericitatea Pamantului.

 2. De fapt geocentrismul scripturistic este cel cu pamint plat…Este singurul in care exista “taria”. Si chiar declari ca scopul acestui articol ar fi acela de a-i reduce la tacere definitiv pe naivii adepti ai pamintului plat? Pai atunci este un scop malefic. Pentru ca in momentul in care doresti sa reduci la tacere o anumita categorie de oameni, adica le interzici dreptul la libera exprimare, ii privezi si pe altii de posibilitatea de a afla ce sustine acea categorie de oameni. Si s-ar putea ca acea categorie de oaemni sa detina citeva puncte de vedere cit se poate de valide…Dar tu reducindu-i la tacere le interzici si altora dreptul de a afla ceea ce sustin acei oameni. Adica le interzici dreptul la libera informare. Chiar te crezi detinatorul adevarului ABSOLUT, in asa fel incit tu ai puterea de a decide de unde si cum sa se informeze lumea?Mai are rost si sa vorbesc de faptul ca numesti naivi o intreaga categorie de oameni despre care tu nu stii nimic? Ai ajuns la concluzia ca cel mai logic este geocentrismul cu pamint sfera pornind de la imaginile oferite de NASA si de la o interpretare complet gresita a Sfintei Scripturi, n-ai ascultat nici o clipa argumentele celeilalte tabere, dar ai decis tu imediat care este adevarul absolut. Articolul a fost scris cu scopul clar de a provoca, nu cu scopul de a informa. As fi apreciat daca era un articol informativ…adica sa prezinti ambele teorii, sa insiri in dreptul fiecareia dovezile pro si contra fara a incerca sa inclini balanta intr-o anumita directie…atunci apreciam. Articole care provoaca nu apreciez. Ai prezentat acolo o proiectie Azimutal echidistanta centrata in polul nord si una centrata in polul sud. Ce dovedesc acelea? Iti fac si eu acum o proiectie azimutal echidistanta centrata in Bucuresti. Pornind de la modelul sferic se poate face proiectie azimutal echidistanta centrata in orice punct al sferei. In ce fel dovedeste asta ca modelul sferic este cel corect?

  1.        kosma,  In cartea mea eu postulez ca PAMANTUL ESTE NEMISCAT IN CENTRUL UNIVERSULUI. Asa ca nu-mi arunca in spate ca as face o demonstratie  a miscarii de rotatie/ revolutie a pamantului.

  2.       tataie,     eu nu-ti interzic nimic. Tu poti crede ce vrei. Cand am folosit expresia a reduce la tacere am folosit-o pentru lupta de argumente. Cand cineva vine cu un argument zdrobitor care zdrobeste o falsa ipoteza, bunul simt spune ca a fost efectuata o reducere la tacere. Una este lupta de argumente si alta este libertatea omului de a crede ce vrea el, libertate pe care eu nu ti-o incalc in niciun chip. Ai de la mine toata libertatea de a crede tot ce vrei tu sa crezi, inclusiv faptul ca tu esti invingatorul, chiar daca tabla de sah arata ca tu esti cel care ai fost facut mat.     Eu ti-am aratat ca Australia nu poate fi mai mare ca Rusia asa cum arati tu pe harta. Eu am facut, atat cat m-am priceput, desene simbolice ca sa-mi ilustrez credinta.      Atat te rog, fa si tu un singur desen al pamatului palat in care crezi si in care Australia sa apara la dimensiunile ei adevarate fata de Rusia. Daca vei putea sa-ti ilustrezi credinta si sa-mi desenezi, in indiferent ce coordonate vrei tu, o harta corecta a pamantului plat in care Australia sa apara la adevarata ei dimensiune fata de Rusia, asa cum apare in toate proiectiile cartograficae ale Pamantului sferic in afara de cea azimutala polara nordica, eu imi voi recunoaste infrangerea.      Concentreaza-te numai pe ceea ce te-am rugat caci orice alta deviere de la subiect e semn  ca ai fost redus la tacere. De asemenea esti redus la tacere si daca nu esti in stare sa ne prezinti o harta a pamantului plat in care Australia sa fie la adevarata ei dimensiune fata de Rusia.

   1. Aici nu era vorba despre ceea ce cred eu. Eu daca am oferit argumente (sau n-am oferit inca dar as putea sa o fac mai tirziu) in favoarea pamintului plat o fac nu din cauza ca este ceea ce cred eu. O fac deoarece este o teorie plauzibila cel putin in proportie de 85% deci merita luata in considerare. Iar interpretatrea 100% LITERALA a Sfintei Scriputuri ne duce tot la concluzia pamintului plat.

   2. Asta corespunde mai bine?https://flatearthscienceandbible.files.wordpress.com/2016/02/img_7892.jpgZau asa….uneori situatiile devin prea absurde. Adica pamintul NU POATE fi plat deoarece proiectia azimutal echidistanta centrata in polul nord si in mod evident obtinuta din modelul sferic nu este o reprezentare perfecta a pamintului plat? Sa imi fie cu iertare oi fi innebunit eu dar nu vad logica.Hai sa iti arat o alta harta obtinuta din modelul de pamint sferic:http://geology.com/world/world-map.gifProbabil esti familiarizat cu proiectia Mercator…Imi explici si mie ce e cu Groenlanda aia mare cit Africa acolo? Inseamna ca pamintul nu este sferic, daca proiectia Mercator nu este corecta?Ia uite dom’le cum reduce el opozitia la tacere…”harta voastra (in realitate nu este a adeptilor pamintului plat ci provine tot de la “stiintifici” aia cu pamintul sferic) nu e buna deci valea!” Tu ai fi avut stofa de dictator…Spre deosebire de tine, care in imaginatia ta bogata esti un invingator, pe mine nu ma intereseaza cine este invingatorul…eu nici macar nu lupt cu tine aici ci cu ideile preconcepute. Eu aici ma straduiesc sa apar dreptul la informare al cetateanului de rind…si eu am crezut in pamintul sferic exact asa cum a crezut toata lumea…Cind am auzit prima oara de pamintul plat nici nu m-a interesat sa arunc o privire…(mi-am zis ca sint prostii si mi-am vazut de treaba). Apoi am vazut ca apar din ce in ce mai multe clipuri pe Youtube referitoare la pamintul plat. Imi apareau la cautare fara sa caut eu asa ceva. PIna la urma am aruncat un ochi pe un clip din acela. Si mi-a venit sa rid…era un tinar mai grasun care imi parea atit de prostanac si incult…dar mi-am zis hai sa intru si pe pagina oficiala a “flat earth society”..si uite asa am citit, am citit si iar am citit…incit dupa toate dovezile pe care le prezinta acestia, si citeva sint absolut inatacabile am inceput sa nu mai fiu sigur de forma pamintului….Tu esti absolut sigur. Tu nu ai nici un fel de indoieli pe lumea asta. Esti stapinul adevarului absolut. Fii fericit! Tu esti invingatorul!

    1.          Tataie,   Pune si coordonate pe desenul tau ca altfel e pastel de Vasile Alecsandri, nu e harta. Ai cazut intr-o mica cursa pe care ti-am intins-o si te-ai grabit cu desenul. Un desen nu demonstreaza nimic. O harta cu coordonate, da.  Eu te-am invitat si la desen, dar ti-am spus ca nu ma voi declara invins decat daca prezinti harta:     “Daca vei putea sa-ti ilustrezi credinta si sa-mi desenezi, in indiferent ce coordonate vrei tu, o harta corecta a pamantului plat in care Australia sa apara la adevarata ei dimensiune fata de Rusia, asa cum apare in toate proiectiile cartograficae ale Pamantului sferic in afara de cea azimutala polara nordica, eu imi voi recunoaste infrangerea.      Concentreaza-te numai pe ceea ce te-am rugat caci orice alta deviere de la subiect e semn  ca ai fost redus la tacere. De asemenea esti redus la tacere si daca nu esti in stare sa ne prezinti o harta a pamantului plat in care Australia sa fie la adevarata ei dimensiune fata de Rusia.”        Acum vei vedea ca nu vei fi in stare sa trasezi niste coordonate credibile pe acest desen pe care mi l-ai infatisat  si sa-l transformi in harta. Harta cu Australia mare era credibila pentru ca era in coordonate azimutale si coordonatele arata corect azimutul, dar daca te vei “stradui” sa pui coordonate pe desenul de mai sus, ele nu vor putea fi corecte in niciun chip. Ai pierdut lupta de argumente(ma rog, stiintific vorbind).       

     1. Auzi frate, eu nu am cazut in nici o cursa. Dar cred ca in lupta de argumente pe care tu te straduiesti sa o duci aici cu un unic scop (acela de a avea tu dreptate de a fi aclamat si aplaudat) nu te auzi ce vorbesti. “Un desen nu dovedeste nimic”. Pai exact aia afirmam si eu. Nu poti dovedi ca pamintul NU ESTE PLAT pe baza de desene sau harti sau imagini sau cum le-oi spune tu. Nu ma intereseaza cum te declari tu invins sau invingator…scopul meu nu este acela de a te convinge pe tine de ceva. Scopul meu este acela de a informa corect oamenii. Tu incerci sa impiedici acest scop al meu. De aia ma deranjezi. Nu ma intereseaza parerile tale despre invinsi, invingatori sau argumentele tale pseudo-stiintifice. Nu ma intereseaza nici ca tu culegi niste lauri care nu iti sint destinati tie. Pentru ca daca ai fi sustinut heliocentrismul erai macar “stiintific” corect. Nu corect in adevaratul sens al cuvintului dar corect in sensul “stiintific”. Acu’ pricepi? Vad ca e tare greu cu priceputul la tine…Tu nu sustii nici “stiinta” mainstream, nici argumentele Biblice si nici masuratorile si observatiile pe care le pot face oamenii de rind cu aparatura si instrumentele de care dispun ei. Atunci ce sustii? O parere strict personala pentru care vrei sa fii declarat invingator si aplaudat? Mare este trufia si infumurarea unora!

    1.         Tataie,    toti cartografii stiu ca proiectia Mercator fiind cilindrica (adica proiectand suprafata sferica a  Pamantului pe suprafata laterala a unui cilindru, asa cum la proiectia azimutala polara suprafata sferica a Pamantului este proiectata pe suprafata unui cerc ) deformeaza suprafetele mai ales in vecinatatea celor doi poli pe care ii desfiinteaza. Proiectia Mercator, chiar daca deformeaza mult suprafetele in preajma polilor, este foarte utila pentru impartirea teritoriilor dupa fusele orare ca sa stim ce ora e in lume cand la noi este o anumita ora.     Desi in proiectia Mercator suprafetele nu apar atat de deformate ca in proiectiile azimutale (apropo, in toate hartile in proiectie azimutala ale Pamantului in care azimutul se face fata de puncte diferite de cei doi poli, apar cu necesitate si cei doi poli) si nu apar nici polii, nu te-as sfatui sa crezi intr-un pamant cilindric, ci, la fel ca in cazul proiectiei azimutale, apreciaza numai utilitatea hartii, ca de aceea se fac zeci de feluri de harti ale Pamantului in zeci de feluri de coordonate, pentru zeci de feluri de utilitati care se evidentiaza mai bine in acest mod.      

 3. Demonstratia din cartea dvs.  privitor la miscarea de rotatie + revolutie a lunii/pamantului mi se par false. E si parerea a 2 profesori de fizica cu care am vorbit. Eroarea cred ca vine de la neclaritatea stabilirii sistemului de referinta. Multe aprecieri pentru cunoasterea scripturistica, dar demonstratia  fizica a geocentrismului schioapata. Nu sunt neaparat adeptul heliocentrismului.

  1. kosma,  (am gresit alalteieri si am pus postarea ceva mai sus)In cartea mea eu postulez ca PAMANTUL ESTE NEMISCAT IN CENTRUL UNIVERSULUI. Asa ca nu-mi arunca in spate ca as face o demonstratie  a miscarii de rotatie/ revolutie a pamantului.

 4. Dragi frați și prieteni,Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos să vă ajute!Când a fost lansat acest site am sperat că va fi cu totul altceva decât ce au fost până acum site-urile de tip saccsiv & comp. Dar văd că și dvs. puneți în discuție aceleași teme false de care creștinii nu au nevoie în acest moment. Dacă cineva se mai îndoiește încă de forma geoidă a pământului de ce nu faceți un experiment, o măsurătoare, ceva, prin care să demonstrați și celor cu mai puține cunoștințe de matematică și fizică adevărata formă a pământului? Chiar dacă nu le-a plăcut fizica și matematica la școală nu este deloc greu! Până și anticii au reușit să descopere acest lucru cu instrumente primitive. Și pe vremea aceea nu era nici N.A.S.A. și nici C.N.N.  ca să impună o teorie falsă despre forma pământului. Ca să nu mai spun că în zilele noastre oricare dintre noi poate face rost de un telescop puternic, de un sextant, etc. Sau dacă nu vreți să pierdeți prea mult timp apelați la un radioamator pe care-l cunoșteți personal și rugați-l să vă explice cum este treaba cu propagarea undelor radio și să vă facă o demonstrație. Sau măcar ridicați capul din pământ și uitați-vă la antenele de recepție și transmitere prin satelit. Care este unghiul lor de elevație? Ca să vedeți că este vorba de niște sateliți geostaționari. Sunt atâtea posibilități de descoperire a adevăratei forme a pământului fără să apelați la autoritatea unei instituții oricare ar fi ea.Ptr. mine este un continuu motiv de îndoială discutarea acestor fel de teme și mă face să mă gândesc la posibilitatea că și acest site, în mod conștient sau inconștient, vrea să submineze unitatea creștinilor atâta câtă mai era ea sau credibilitatea lor (II Petru, cap. 2, 1-2). Ptr. că această temă a pământului plat a fost revigorată în ultima vreme ptr. a submina și mai mult credibilitatea blogerilor independenți din toată lumea. Cineva vrea ca să nu mai avem nici un reper și să punem în discuție orice lucru ca astfel cei care au o putere mai mare de diseminare a informației să se erijeze în sigurii apărători ai adevărului. Sau mai rău ca să nu mai știm nimic sigur. Asta nu înseamnă deloc că sunt un adept al teoriei existenței evenimentelor istorice bazate pe întâmplare. Însăși Scripturile noastre ne explică existența răului în lume ca urmare a unui curs conspiraționist al istoriei. Mă mir că nimeni nu-și dă seama că toate conspirațiile din istoria cunoscută a omenirii sunt cele “gri”. Adică sunt amestecate multe adevăruri neimportante cu o singură minciună foarte mare. Nu a existat niciodată o conspirație compusă numai din minciuni. Pentru că nu ar funcționa! A spune că N.A.S.A. sau altă instituție științifică minte în anumite circumstanțe este una și a spune că tot ce spune este o minciună este altceva.Eu am sperat ca acest nou site să se ocupe de problemele reale ale creștinilor din acest moment și mai ales de coagularea unor inițiative practice în vederea susținerii creștinismului în general și de confruntare a schimbărilor care au loc în societate. Pentru că acum acest lucru lipsește creștinilor. Unitatea în gândire și în fapte. Crede cineva că el va putea trăi de unul singur fără acte de identitate, fără bani și fără asistență medicală? Eu mă îndoiesc sincer de această posibilitate pentru că se întâmplă să-i cunosc personal pe foarte mulți creștini mai virtuoși și pe mulți dintre cei care au semnat petiția împotriva actelor electronice. Nu vreau să mai vorbesc despre cei care nici nu știu de existența acestei petiții sau despre cei care nu cred deloc în Dumnezeu!Dacă vreți să faceți ceva pentru comunitatea creștinilor din România gândiți-vă la și organizați o acțiune prin care să putem contracara dispariția banilor fizici în următorii doi, maxim trei ani dacă nu cumva se va întâmpla și mai devreme după cum evoluează lucrurile. Sau măcar la ce să facem ca să mai rămânem creștini ortodocși. Altfel acest site nu va fi nimic nou în peisajul mediatic contemporan și mă tem că existența lui este și superfluă. Dacă vrea cineva totuși să se intereseze de situația din lume și de tendințele viitoare este suficient să citească legile emise de guverne și actele și inițiativele O.N.U. Pentru că acum “Fiara” a ieșit la lumină și nu se mai teme să vorbească pe față despre nimic. Orice altceva este pierdere de timp! Dacă creștinii au timp de pierdut cu asemenea tip de dezbateri mie îmi este milă de ei și-i rog să-și aducă aminte de un moment în istorie când dușmanul era la porțile cetății iar creștinii discutau despre “sexul îngerilor”. Mă rog pentru voi, fiți sănătoși!Vă rog să mă iertați.Al dvs. împreună rugător, Mihail

  1. Genul aceste de “minciuni oficiale” fac parte din pregătirea terenului pentru venirea lui antihrist, de aceea trebuie și ele abordate din când în când.

 5. Probleme la modelul geocentrist “scripturistic”. Unde sunt apele de sub tărie? “Și au zis Dumnezeu, să se facă tărie in mijlocul apei, și să fie despărțind apă de apă, și s-a făcut așa.”(Fac. 1, 4 – Biblia 1914). Nu văd la acel model apele de sub tărie. Dar mai este un amănunt, zice că, tăria desparte ape de ape. Apoi ia să mai vedem ce zice textul revelat: “Și au zis Dumnezeu: să se facă luminători întru tăria cerului, ca să lumineze pe pământ și să despartă între zi și între noapte, și sa fie spre semne și spre vremi și spre zile și spre ani. Si să fie spre luminare întru tăria cerului, ca să lumineze pe pământ și s-a făcut așa.Și au făcut Dumnezeu doi luminători mari: luminatorul cel mai mare spre stăpânirea zilei; iară luminătorul cel mic spre stăpânirea nopții și stelele. Și i-au pus pe ei Dumnezeu întru tăria cerului, ca să lumineze pe pământ. Și să stăpânească peste zi și peste noapte și să despartă între lumină și între întuneric; și au văzut Dumnezeu ca este bine.”(Fac 1, 14-18 – Biblia 1914) Deci nu văd la modelul “scripturistic” prezentat de tine luminătorii “întru tăria cerului”, ci ii văd așezați aiurea, “orbitează” cumva in jurul pământului? Cu unghiul masonic de 23,4°(https://en.wikipedia.org/wiki/Axial_tilt) care un complement de 66,6°? Să nu imi spună careva că nu se interpreteaza literal acele pasaje.”[…]in ceea ce priveşte abordările generale ale naturii „literale“ ori „simbolice“ a textului Facerii, că cercetăm cuvintele altor câtorva Sfinţi Părinţi care au scris tâlcuiri la Cartea Facerii. În Hexaimeronul său, Sfăntul Vasile cel Mare scrie:„Cei care nu interpretează cuvintele Scripturii in sensul lor propriu spun că apa de care vorbeşte Scriptura nu e apă, ci altceva, de altă natură, şi interpretează cuvintele plantă şi peşte cum li se pare lor. […] Eu când aud că Scriptura zice iarbă, înţeleg iarbă; când aud plantă, peşte, fiară, dobitoc, pe toate le înţeleg aşa cum sunt spuse. Nu mă ruşinez de Evanghelie (Rom. 1, 16). […] Mi se pare însă că cei care nu înţeleg lucrul acesta, adică cei care folosesc interpretarea alegorică, au încercat să dea Scripturii o vrednicie închipuită, punând pe seama ei propriile idei, schimbând sensul cuvintelor Scripturii cu folosirea unui limbaj figurat. Înseamnă însă să te faci mai înţelept decât cuvintele Duhului când, în chip de interpretare a Scripturii, introduci in Scriptură ideile tale. Deci să fie înţeleasă Scriptura aşa cum a fost scrisă!“4. Sfântul Efrem Sirul ne spune la fel în Tâlcuire la Cartea Facerii:„Nimenea să nu creadă că zidirea cea de Şase Zile este o alegorie; tot aşa, nu este îngăduit a zice că ceea ce pare, potrivit celor istorisite, a fi fost zidit în şase zile, a fost zidit într-o singură clipă, şi, de asemenea, că unele nume înfăţişate în acea istorisire fie nu înseamnă nimic, fie înseamnă altceva. Dimpotrivă, trebuie să ştim că întocmai cum cerul şi pământul ce s-au zidit întru început sunt chiar cerul şi pământul, iar nu altceva ce s-ar înţelege sub numele de cer şi pământ, tot aşa orice altceva se zice a fi fost zidit şi tocmit cu rânduială după zidirea cerului şi a pământului nu sunt numiti goale, ci însăşi fiinţa firilor zidite corespunde puterii numelor acestora.”5. Sfăntul Ioan Gură de Aur, vorbind anume despre râurile Raiului, scrie:„Dar poate că cei care vor să vorbească după a lor înţelepciune nu îngăduie iarăşi ca acesre râuri să fie râuri, nici apele să fie ape, ci caută să convingă pe cei care vor să-şi dea lor spre ascultare auzul, ca să-şi inchipuie cu totul altceva. Noi insă, ragu-vă, să nu dăm ascultare acesrora, ci să ne astupăm urechile la glasul lor, să dăm crezare cuvintelor dumnezeieştii Scripturi, urmând spusele ei; să ne străduim să punem ln sufletele noastre inviţăturile cele sănătoase.“Iată deci că Sfinţii Părinţi se confruntau şl el cu această problemă in vremea lor, în veacul al patrulea. Erau o mulţime de oameni ce tălcuiau textul Facerii ca pe o alegorie, luând o razna cu tâlculrile simbolice şl tăgăduind orice sens literal -mai ales primelor trei capitole, pe care le vom cerceta. De-aceea Sfinţii Părinţi şi-au făcut o datorie din a spune că teatrul are un sens literal, şi trebuie să înţelegem exact care este acela.Ne putem da seama deci că Sfinţii Părinţi ce au scris despre Facere au fost în general destul de „literali“ in tâlcuirea textului, chiar dacă ln multe cazuri admiteau şi un înţeles simbolic sau duhovnicesc. Există, de bună seamă, în Scriptură metafore evidente, pe care nici un om cu mintea întreagă nu s-ar gândi să le ia „literal“. De pildă, în Psalmul 103 se spune: soarele și-a cunoscut apusul său. ln deplin respect faţă de text, nu este nevoie să credem că soarele are conştiinţă şi „cunoaşte“ literal când urmează să asfinţească; este vorba doar de un procedeu firesc în limbajul poetic, care nu pune pe nimeni in încurcătură.Există însă şi un important tip de afirmaţii în Scriptură -iar în Cartea Facerii sunt o mulţime de exemple- despre care Sfinţii Părinţi ne spun explicit să nu le înţelegem în mod literal. Sunt afirmaţii antropomorfice despre Dumnezeu, ca şi cum El ar fi un om care merge, vorbeşte, se mânie ere. Toate aceste afirmaţii trebuie înţelese „cu dumnezeiască cuviinţă“ -adică intemeindu-ne pe ceea ce ştim din învăţătura ortodoxă, că Dumnezeu este curat duhovnicesc, fără mădulare trupeşti, iar faptele Sale sunt descrise în Scriptură aşa cum ne apar noua“. Părinţii sunt foarte grijulii în această privinţă ele-a lungul textului Facerii. Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur zice:„Iar când auzi, iubite, că a sădit Dumnezeu Rai in Eden către Răsărit, înţelege cu dumnezeiască cuviinţă cuvântul «a sădit», înţelege că . Crede cele ce spune mai departe Scriptura, crede că Raiul a fost făcut în locul în care a spus Scriptura.“ Serafim Rose, Scrieri – Sophia Pag. 58-59 Iar despre stelele și constelațiile sudice, ai experiență personală, sau ai auzit de la alți prin diferite “canale științifice”(am citit ce zice și Sfântul Vasile, dar ca să fim mai siguri, căci trebuie să fie un fenomen observabil, nu-i așa?)? Că văd că acesta este argumentul suprem in dezvoltarea ta in dovedirea pământului “glob” față de cel plat.

  1.           Coprie,     In cartea mea toate aceste probleme pe care le pui sunt explicate. Acesta este doar un scurt articol. Sunt de acord sa pun la incercare astronomia elaborata de mine dar cu conditia ca aceasta sa fie citita de cel care ridica problema. Ceea ce tu nu ai facut pana acum.  Cat despre unghiul masonic de care ma acuzi el in tot decursul cartii este de 23,5 grade asa ca la scadere nu mai da pentru complement cifra fiarei pe care tu vrei sa mi-o arunci in spate.     

   1. Pai staiiiiii putin! Esti geocentrist, nu? Lasam la o parte faptul ca a fi geocentrist inseamna ca oricum contrazici stiinta “mainstream” doar ca nu ai curajul sa o contrazici pina la capat in momentul in care sustii ca pamintul este totusi sferic. Adica jumilim frunzele buruienii in loc sa o smulgem din radacina…Daca pamintul este de forma sferica si NU SE ROTESTE, daca este complet fix atunci despre ca axa inclinata vorbim? Care este acea axa daca nu exista rotatie? Pentru ca in teoria oficiala este vorba de INCLINATIA axei de rotatie a pamintului FATA de planul orbitei acestuia in jurul soarelui. Daca pamintul nu se roteste si nici nu orbiteaza soarele atunci unde mai este inclinatia? Inclinatia axei imaginare pol nord-pol sud? Inclinata fata de ce? SI apoi realii poli magnetici nu sint ficsi…se tot misca. (Asta in cazul in care exista).

    1.         Tataie,        Deschide cartea mea si vezi ca Pamantul sta nemiscat cu axa drepta neinclinata. Inclinarea la care se refera Coprie (desi acum, dupa interventia ta, chiar ma intreb ce intelege el prin acest unghi) e inclinarea eclipticii fata de ecuatorul pamantesc.        Vezi cum gresesti daca ai prejudecata si te uiti la mine cu ochi rai? Daca ar fi sa ma comport ca tine ar trebui, pe buna dreptate de data aceasta, sa scriu ceva despre tine asa cum tu in mod nedrept scrii despre mine. Dar eu nu fac asa ceva.

 6. Dragi frați și prieteni,Dumnezeu să vă ajute!Cred că nu ați fost prea atenți la ce am spus sau poate mai corect spus cred că nu am eu talentul de a mă exprima foarte bine. Deci în primul rând tema despre forma pământului, dacă este plat, sferic sau altfel nu este nici știre și nici o problemă de dezbatere creștină. Din p.d.v. jurnalistic nu este o știre ptr. că această descoperire științifică precum că pământul este sub formă de geoid nu a apărut azi ca să desființeze o veche teoremă existentă de mii de ani precum că pământul este plat. Această concluzie științifică a formei pământului s-a definitivat după un proces istoric foarte îndelungat care a durat mii de ani și care a urmat în mod firesc dezvoltării științifice și tehnologice având aplicabilitate practică în multe domenii, nefiind rezultatul unei intervenții a unei puteri politice. Chiar și în antichitate Eratostene a calculat raza pământului cu o precizie foarte mare apelând la niște instrumente primitive. Tot așa ipoteza că această teoremă a pământului de formă geoidă ar fi rezultatul unei conspirații este iarăși lipsită de orice fundament pentru că nu a existat nicio putere care să aibă o acoperire planetară asupra mijloacelor de informare în masă sau științifică până acum cca. 100 de ani și deci nici aceasta nu este o știre. Sau mai corect spus până după cel de-al doilea război mondial. Gândiți-vă numai că în sec XVIII când a apărut sextantul în navigația maritimă Rusia era un imperiu creștin în care oamenii de știință nu se temeau că-i concediază cineva dacă nu promovează teorii științifice false pentru bani. De altfel sunt nenumărați savanții ruși care au avut un aport major în știința navigației, geodeziei, astronomiei, etc. Nu știu dacă ați observat dar chiar ideologia evoluționistă s-a extins în urma aceluiaș proces de acaparare a puterii și influenței de către acea entitate care conduce acum planeta. În sec. XIX nu exista așa ceva decât ca religie prin orient. Da, ar fi fost o știre faptul că cineva încearcă să obțină ceva introducând această temă de dezbatere în rândul blogerilor de pe internet ptr. că mass-media oficială nu are așa ceva pe ordinea de zi. Și fie că ar fi o acțiune prin care să se testeze gradul de idiocratizare al maselor pentru a se constata la scară mare eficiența sistemului de educație centralizat sau fie pentru a se distruge credibilitatea mass-mediei alternative aceasta nu merita nici o dezbatere ci doar un avertisment din partea jurnaliștilor care ar fi publicat această știre. Adică ar fi sunat știrea cam așa: „În ultima vreme a luat amploare pe internet o dezbatere pe tema dacă pământul este de formă geoidă sau plată. Aceasta are loc numai pe site-uri așa zis independente și care nu fac parte din mass media oficială și care în totalitatea lor nu menționează această temă. Avertizăm pe creștinii noștri să nu-și piardă timpul cu această diversiune care se pare că are scopul de decredibilizare a mass mediei alternative sau alte scopuri ascunse care nu sunt importante ptr. creștini în acest moment. Tema aceasta este o problemă științifică de mult stabilită prin diverse metode științifice ușor verificabile și cu aplicabilitate practică în multe domenii ale vieții de zi cu zi. Cine are o lacună de educație în acest domeniu poate apela pentru a-și completa cunoștințele la: și aici se vor menționa mai multe posibilități de verificare practică ptr. cei care nu cred decât ce văd cu ochii lor, diferite lucrări mai vechi de astrofizică, navigație maritimă, geodezie, etc. de pe vremea când nu existau N.A.S.A. și C.N.N., etc. De asemenea site-urile care promovează această temă și conving cititorii că este controverasată teoria pământului de formă geoidă trebuiesc privite cu suspiciune și pot fi suspectate de implicare voită în acest gen de ″psy-ops″ sau în cel mai bun caz doar de ignoranță inconștientă.“ Deci din p.d.v. deontologic ziariștii respectivi ar fi trebuit să se informeze mai întâi ei înșiși despre tema respectivă dacă este adevărat că pământul este plat sau altfel – totuși nu mă pot opri să întreb ce fel de jurnaliști sunt aceia care vor să facă jurnalism fără să aibă o educație fundamentală solidă în domeniul pe care-l observă jurnalistic? – și apoi să răspundă la celelalte întrebări jurnalistice: de ce, când, cum, pentru ce, etc. privind acțiunea aceasta a teoriei pământului plat. Sau măcar ar fi trebuit să apeleze la oameni de știință cu o certă reputație profesională, probitate morală sau/și creștini practicanți și să ceară să fie învățați de aceia. Acum să vedem dacă se poate introduce această temă de dezbatere pe un site cu tematică creștină. Deci mai întâi cum ar fi trebuit să sune această dezbatere? Păi fiind vorba de o dezbatere cu caracter științific nu poate fi abordată decât prin argumente științifice. Adică cu argumentare din matematică, din fizică, din astronomie, etc. Sub nici o formă nu poate fi susținută dezbaterea cu argumente de genul: „eu am citit în Sfânta Scriptură aceasta și demonstrează că pământul este yyyy!“ Pentru că Sfânta Scriptură este o scriere de istorie și de credință și în nici un caz nu este o lucrare științifică! Și logic vorbind de ce ar face Dumnezeu dezvăluiri științifice în Scripturi? Ca să grăbească procesul de distrugere al omenirii și pământului prin tehnologie de către îndrăciți? Deci nu ar fi arătat nicidecum acea dezbatere așa cum a fost lansată. Și apoi ce ar fi devenit site-ul respectiv dacă s-ar fi procedat la o dezbatere științifică adevărată? Universitate online? Cât timp s-ar fi consumat cu aceasta? De aceasta au nevoie creștinii în acest moment? Știți ce cred oamenii care nu cred în Dumnezeu dar care au o oarecare educație despre acest fel de site-uri unde se dezbat astfel de probleme și în asemenea condiții? Să vă spun eu pentru că i-am auzit personal: „site-uri pentru semidocți unde au și ei săracii prilejul să se dea mare unul la altul“. Asta vreți să faceți din site-urile creștine? Niște olimpiade ale orgoliului? Eu cred că nu prea sunteți cu picioarele pe pământ dragii mei. Vă rog să mă iertați că vă dojenesc! Noi creștinii în special și lumea întreagă în general suntem într-o situație așa de grea cum nu a fost niciodată în istoria omenirii. Și asta dezbatem noi acum? Dacă roata se învârte? De ce? Avem timp de pierdut cu datul mare unul la altul? Dacă este cineva care se clatină în credință pentru că pământul este de o formă sau alta mi-e milă de el și mă rog pentru el. Dar Dumnezeu nu ne-a lăsat nouă sarcina asta. Altfel nu s-ar fi mântuit decât oamenii de știință cu cele mai lungi și mai aprofundate studii. Și cum la ora aceasta volumul de cunoștințe în știință se dublează la fiecare câțiva ani ar însemna că nu se mai mântuie nimeni căci de mult oamenii nu mai țin pasul cu tot ca să fie informați despre orice se descoperă nou. Dar să revenim la problemă. Dacă într-adevăr nu cunoașteți situația în care suntem acum se poate rezolva ușor. Căci și eu am trăit până acum ceva vreme pierzând timpul cu plăceri și prostii și credeam că cu trecerea timpului va fi mai bine pentru toată lumea și vă înțeleg modul de gândire. Dar după ce am dat peste cine trebuie și care mi-a arătat imaginea de ansamblu și unde ne îndreptăm m-am cam scuturat ca după un duș rece. Dacă administratorii site-ului sunt sinceri atunci când spun că vor să facă bine creștinilor cu acest site atunci ar trebui să procedeze altfel după părerea mea. Ar trebui să facă mai întâi o analiză reală a lumii în care trăim și să descrie în rezumat toate problemele reale pe care le are omenirea în general și creștinii în special și apoi să supună dezbaterii găsirea unor soluții practice la acestea și care să fie aplicate în viața de zi cu zi de fiecare creștin. Poate că analiza respectivă este greu de făcut peste noapte și nu oricine este calificat. Dar pentru că cineva spunea aici că trebuie să-mi aduc și eu aportul, deși eu nu mă simt în stare de altceva decât să-mi dovedesc credința și nu să dau ceva învățătură cuiva ptr. că nu sunt nici cleric și nici monah, am să vin cu o propunere pentru administratorii site-ului. Acum ceva vreme m-am întâlnit în timpul unui pelerinaj la o mănăstire cu un om pe care noi îl numim în limbaj suburban cu cuvântul „boschetar“. Ei, acest om mi-a dat o carte scrisă de el care se numește așa: „Despr 666, despre biserică și lumea de azi. Ghid de supraviețuire spirituală și fizică ptr. creștini ortodocși și oameni obișnuiți, susținut dogmatic, logic și științific“. Cartea nu face altceva decât să facă o analiză a situației existente și a soluțiilor posibile din punct de vedere creștin ortodox. Adică să-i aducă pe creștini cu picioarele pe pământ. Pentru mine cartea a fost un moment revelator și când mi-am dat seama pe ce lume trăiesc și cum pierd timpul. Deși multe lucruri le cunoșteam nu am reușit să-mi formez o imagine de ansamblu așa cum cartea aceasta a făcut-o. Deci dacă vreți am să vă trimit această carte care circulă acum sub formă de samizdat pe aici pe la noi prin Moldova dar ptr. aceasta admin-ul site-ului trebuie să-mi furnizeze o adresă valabilă de email. Eu când postez ceva dau întotdeauna adresa mea de email. Până atunci am să încerc să-l întâlnesc pe acel om ptr. a-i cere încuviințarea ptr. publicare și cine știe poate chiar colaborarea deși o să cam pierd mult timp pentru aceasta. Asta ca să nu ziceți că nu fac niciun sacrificiu pentru voi. Prin publicarea acelui punct de vedere din carte s-ar crea un punct de plecare ptr. o dezbatere adevărată. Dacă totuși administratorii site-ului acesta nu doresc aceasta și consideră că ei fac ceea ce trebuie la momentul potrivit atunci eu nu mai am ce căuta aici așa cum nu mai am ce căuta nici pe site-ul lui SACCSIV unde am încercat o dată să contraargumentez ceva la postul unui om înșelător care îndruga acolo tot felul de minciuni ca să inducă în eroare pe cititorii site-ului despre teoria pământului plat. Deși postarea meu era la obiect și documentat cu argumente raționale și științifice, scris într-o formă civilizată și creștinească, admin-ul site-ului SACCSIV a preferat să nu-l publice deși am încercat de mai multe ori să-l repostez. În același timp și pe aceeași pagină admin-ul a postat un mesaj într-un limbaj suburban de cea mai joasă speță și prin care se proferau și amenințări la adresa lui de către un om care mai postează și pe alte site-uri și pe care întâmplător îl cunosc că este un „postac“ plătit. Ce pot să înțeleg eu de aici? Nu pot decât să cred că admin-ul sit-ului SACSSIV este sau opoziție controlată și treaba lui e să-i țină dezbinați și ocupați pe creștini cu tot felul de prostii sau în cel mai bun caz să-i acord clemență și să cred că este atât de înșelat de demoni încât nu știe ce face. De asemenea nu pot să cred decât că el publică posturile acelea injurioase ptr. a-și crea o aură de martir și de real luptător împotriva sistemului. Mai este vreo altă posibilitate? Apropo de această situație, ptr. că tot încerca cineva să mă convingă să-mi aduc și eu aportul am să mai aduc aici o propunere concretă pentru a îmbunătăți calitatea presei independente de pe internet. Adică să se înființeze pe acest site o rubrică specială unde să fie raportate cazurile acestea de tipul descris mai sus. În acest fel s-ar elimina indivizii care încearcă să inducă oamenii în eroare și s-ar obține o reală presă independentă fără cenzură. Pentru că un blog independent, alternativ la mass media oficială, dar care cenzurează opiniile exprimate într-un limbaj civilizat și argumentat, la obiect, nu ajută la nimic creștinilor și nici nimănui și este mai rău decât C.N.N.-ul. Sau cum spune un proverb românesc: „Ferește-mă Doamne de prieteni căci de dușmani mă feresc singur.“ Numai o dezbatere deschisă, liberă, purtată cu argumente, fără injurii și într-un limbaj civilizat poate ajuta adevărul, creștinilor și poate duce și la descoperirea soluției problemelor lor. O listă cu astfel de site-uri care sunt prieteni prefăcuți ar fi și o posibilitate de asanare a mediului online. Astfel nu și-ar mai putea permite nimeni să producă astfel de site-uri pentru că ar fi imediat expuși oprobiului public așa cum este expusă și mass media oficială. De altfel aceasta este și o datorie creștinească expusă clar în Evanghelii (Efeseni, cap V, 11). Deci rămâne la alegerea voastră ce vreți să faceți dragii mei. Eu nu am să-mi sacrific timpul meu decât în scopul de a conlucra cu creștinii care vor să fie într-adevăr creștini și să se mântuiască. Eu am apelat la inițiatorii acestui site ptr. că am ajuns la limită pierzând timpul căutând pe cineva în stare să organizeze ceva util ptr. creștinătate fiindcă eu nu sunt în stare. Nu mă interesează în niciun fel să fiu învingător în cuvânt și să câștig premiul cel mare de apărător al ortodoxiei. Nu am timp de așa ceva. Trebuie să mă pregătesc pentru ce urmează. Și să știți că de unul sigur este extraordinar de greu. Închei aici și mă rog pentru voi, fiți sănătoși! Vă rog să mă iertați! Al dvs. împreună rugător, Mihail.

  1. Faptul ca forma sferica a pamintului a fost “descoperita” demult inseamna ca este neaparat o descoperire reala? Progres Stiintific si tehnic cu aplicabilitate in multe domenii. Pai daca sustii progresul…eu nu vad progres ci doar regres. Eratostene a calculat raza pamintului masurind umbrele a doua bete de aceeasi inaltime infipte perpendicular in pamint in doua orase diferite aflate la aproximativ 600 Km intre ele. Acuma, masuratoarea asta are doua probleme…Unu! Presupune ca soarele este atit de departe incit razele acestuia care cad pe pamint sint paralele. Ceea ce nu este cazul in teoria pamintului plat. De fapt razele solare sint divergente iar acest lucru este vizibil cu ochiul liber…deci soarele este aproape. Doi cum putea Eratostene sa stie ce se intimpla exact in acelasi moment intr-un oras aflat la sute de km distanta de el? Asta intr-o epoca in care nu se inventasera ttelecomunicatiile. Bine s-a vorbit cu un amic…dar de unde stiau ei sa masoare in acelasi moment de timp? Pe vremea aceea nu se inventase nici ceasul…erau doar cadrane solare iar alea indicau fiecare ora locala…Deci masuratorile lui Eratostene nu sint decit un mit modern, perpetuat de cei care detin puterea…Sustii ca nu a existat nici o putere care sa detina monopol asupra instrumentelor si cercetarilor stiintifice pina acum 100 de ani? Pe ce te bizui cind afirmi asta? De cit timp exista masoneria, illuminatti, etc? Crezi cumva ca acum 300 de ani diversele expeditii efectuate pe oceanele lumii, observatiile astronomice nu erau in mina lor? Daca erau rusi inseamna cumva ca nu erau aserviti puterilor de atunci? Exista aceasta teorie in mintea multora ca Rusia nu are cum sa fie in mina elitelor…complet fals. Motivele diversiunii cu pamintul plat pot fi multiple…dar asta nu inseamna neaparat ca daca este o diversiune se bazeaza numai pe minciuni. Se poate baza foarte bine pe adevaruri partiale sau chiar pe adevar. Nu am lacune de educatie in domeniul geografiei, fizicii, etc. Deci nu este neaparat nevoie sa apelez la altii. IAr acolo unde este nevoie stai linistit ca apelez…nu ma consider atoatestiutor. Dar conteaza si la cine apelezi pentru ca la ora actuala 99% din populatie indiferent de pregatire (fizician, medic, astronom, etc) nu va face altceva decit sa repete ca un papagal minciunile oficiale. SI cind ii ceri sa iti explice o va da cotita..la modul “ca asa au stabilit oamenii de stiinta”. “Nu stim inca exact de de ce intimpla asta dar asa se intimpla”. Suna cunoscut? S-au adus destule argumente pe baza de fizica (giroscopul), pe baza de geometrie (divergenta razelor solare, vizibilitatea pe mare a unor obiective aflate dincolo de “curbura” pamintului) si pe baza de astronomie (astrii ceresti vazuti cu un telescop de amator nu par a avea o consistenta solida, ci mai degraba gazoasa, deci nu exista planete. De fapt cu un telescop de amator (singurele la care are acces populatia de rind) vedem niste chestii complet diferite fata de imaginile oferite de Hubble. Care Hubble e in mina lor. Si care imagini sint de fapt CGI). Dar pentru un crestin sint cit se poate de valabile si argumentele Scripturistice. Nu este Biblia o lucrare stiintifica? Dar minte Dumnezeu cu privire la Facerea lumii? Eu nu cred.Cit despre ceea ce scrii despre blogul saccsiv..spune-mi si mie cine este acel postac platit care posteaza coemntarii intr-un limbaj suburban? Ca eu nu am vazut niciodata asa ceva pe acolo.

 7.           Tataie,        Bibia a fost interpretata corect de catre Sfintii Parinti. Sfantul Vasile cel Mare vorbea pe la anul 378 de Pamantul sferic. Sfantul Efrem Sirul mult mai devreme, pe la anul 360. Sfantul Ambrozie al Milanului pe la anul 390. Si ei vorbeau de interpretarea literala a Scripturii, dar cu toate acestea sustineau Pamantul sferic la fel ca si Aristotel la fel ca orice astronom din vechime si la fel ca orice om care isi mai face timp sa se uite cu ochii lui la cer, ceea ce tu sigur nu ai facut.        Sfericitatea Pamantului nu trebuie cautata in Biblie cum ca rotundul sau cercul sau imprejurul ar insemna musai plat sau sferic, ea este dovedita irefutabil de rotirea cerului in jurul Pamantului in jurul a doi poli ceresti vizibili de pe Pamant, fapt ce apartine Revelatiei naturale.

 8. Consider că la ora actuală orice adevăr fundamental ar ieşi la suprafaţă va întâmpina enorme dificultăţi de a fi ascultat, procesat şi asumat de către omenire. Gradul de condiţionare la care suntem supuşi pe toate planurile, şi înainte de toate în cel al gândirii, este colosal. Avem ochi dar nu vedem.Pământul plat reprezintă pentru mine o adevărată revelaţie şi din această perspectivă lucrurile capătă sens, biblic şi ştiinţific, îmi vine mult mai lese să completez puzzle-ul. Musteşte online-ul de întrebări, deducţii şi demonstraţii, dificultatea cea mare vine în a le urmări obiectiv şi de a accepta concluziile şi consecinţele ce derivă dintr-o asemenea organizare a Universului (uni-vers). O fi confortabil oare pentru un ateu să realizeze că a fost furajat de către Nasa / Hollywood cu basme pentru adulţi şi că de fapt Dumnezeu are totul sub control, nimic nu este la voia întâmplării?Tataia este mult mai în măsură să argumenteze de ce Pământul este plat şi inamovibil.Hai să acceptăm că suntem minţiţi din pruncie.Durerea mare cred că este alta. La ieşirea în public Antihristul va trebui să câştige încrederea maselor. O sumedenie de instituţii publice şi private au actualmente rol de pioni şi vor fi sacrificate în lupta contra falsei Noi Ordini Mondiale. Să ne imaginăm acum reacţia omenirii când va afla că, de fapt, mai toată “ştiinţa” oficială a fost minciună, propagandă, şi o falsă credinţă. Însă iată, a venit “salvatorul”, el ne deschide ochii şi ne arată că trăim pe un pământ plat. Oamenii îşi vor îndrepta revolta către instituţiile mincinoase, iar pe el îl vor proclama mesia. Cei din umbră sunt adesea mai inteligenţi şi infinit mai perfizi decât noi, iar planurile lor sunt pe termen foarte lung ticluite. la noi este problema gândirii pe termen scurt. Nu vedem pădurea din cauza copacilor.  

 9. Consider că la ora actuală orice adevăr fundamental ar ieşi la suprafaţă va întâmpina enorme dificultăţi de a fi ascultat, procesat şi asumat de către omenire. Gradul de condiţionare la care suntem supuşi pe toate planurile, şi înainte de toate în cel al gândirii, este colosal. Avem ochi dar nu vedem.Pământul plat reprezintă pentru mine o adevărată revelaţie şi din această perspectivă lucrurile capătă sens, biblic şi ştiinţific, îmi vine mult mai lese să completez puzzle-ul. Musteşte online-ul de întrebări, deducţii şi demonstraţii, dificultatea cea mare vine în a le urmări obiectiv şi de a accepta concluziile şi consecinţele ce derivă dintr-o asemenea organizare a Universului (uni-vers). O fi confortabil oare pentru un ateu să realizeze că a fost furajat de către Nasa / Hollywood cu basme pentru adulţi şi că de fapt Dumnezeu are totul sub control, nimic nu este la voia întâmplării?Tataia este mult mai în măsură să argumenteze de ce Pământul este plat şi inamovibil.Hai să acceptăm că suntem minţiţi din pruncie.Durerea mare cred că este alta. La ieşirea în public Antihristul va trebui să câştige încrederea maselor. O sumedenie de instituţii publice şi private au actualmente rol de pioni şi vor fi sacrificate în lupta contra falsei Noi Ordini Mondiale. Să ne imaginăm acum reacţia omenirii când va afla că, de fapt, mai toată “ştiinţa” oficială a fost minciună, propagandă, şi o falsă credinţă. Însă iată, a venit “salvatorul”, el ne deschide ochii şi ne arată că trăim pe un pământ plat. Oamenii îşi vor îndrepta revolta către instituţiile mincinoase, iar pe el îl vor proclama mesia. Cei din umbră sunt adesea mai inteligenţi şi infinit mai perfizi decât noi, iar planurile lor sunt pe termen foarte lung ticluite. la noi este problema gândirii pe termen scurt. Noi nu vedem pădurea din cauza copacilor.  

 10. De ce unii oameni încă mai cred că Pământul e plat şi resping categoric ştiinţaPsihologii susţin că au descoperit principalii factori care îi pot determina pe oameni să respingă ideea conform căreia Pământul este rotund şi ştiinţa în general – iar concluziile lor nu au nimic de-a face cu nivelul de inteligenţă sau cu educaţia primită de astfel de persoane.http://www.mediafax.ro/stiinta-sanatate/de-ce-unii-oameni-inca-mai-cred-ca-pamantul-e-plat-si-resping-categoric-stiinta-16129578

  1. Parapsihopupu si minciuni oficiale. “Stiinta” este in mare parte o minciuna. De fapt este o alternativa la religie. De fapt este o “religie” in sine doar ca una gresita. Realitatea este ca cei care cred in stiinta cred orbeste in ceva fara nici un fel de dovezi, fara nici o proba palpabila, concreta si o fac pentru simplul motiv ca asa au ales ei sa creada. Nici ei nu stiu de ce au ales asa ceva….dar asa au ales. Cei care neaga orice evidente sint cei care inca mai cred in teoria heliocentrica cu pamint sferic…

   Ma bucur ca cel putin in acel articol au recunoscut ca printre cei care cred in teoria pamintului plat sint si oameni inteligenti! Bingo! Nu e asa ca exista si profesori universitari care cred in teoria pamintului plat? Sint sigur ca exista! Despteptarea fratilor! Omul inteligenet este cel care isi pune intrebari! Cel care nu ia nimic de-a gata doar pentru ca asa i-a spus altul mai “destept” decit el sau cu mai multa “carte” decit el.

  2. A..si inca ceva….aia cu “unii oameni inca mai cred in pamintul plat” este o afirmatie inexacta de natura sa induca in eroare. NU se pune problema ca unii oameni sa mai creada ca pamintul este plat asa cum se credea acum 2000 de ani. Cu totii am trecut pe la scoala si cu totii am “invatat” ca pamintul este rotund ca o minge. La vremea aceea cu totii am crezut acea minciuna..ca doar nu mai traim acum 2000 de ani. Problema este ca intre timp unii s-au trezit….

 11. Tataie,

  Uite ca Sfintii Parinti ai Bisericii care iti interpreteaza Facerea iti spun ca pamantul e sferic. Dar pentru tine ei sunt retrograzi, demodati, netreziti la realitate, ca oricum nu-i asculti si interpretezi Scriptura dupa capul tau.

  1. Asta este o alta rastalamcire a vorbelor mele…faptul ca lumea a inceput sa vada realitatea pamintului plat este echivalent cu redescoperirea intelepciunii oamenilor din antichitate…nu are nici o legatura cu a fi trendy, cool, modern, etc. Cit despre Sfintii Parinti…este foarte probabil ca ei sa fi stiut foarte bine cum e cu pamntul plat dar sa le fi modificat cineva scrierile tot asa cum a aparut si acea modificare cu “rotundul pamintului” in unele editii ale Sfintei Scripturi. Este unicul pasaj din Biblie unde se vorbeste despre un pamint rotund…iar acela nu apare decit in editiile noi. Toate celelalte pasaje din Biblie indica mai degraba un pamint plat…Se poate sa se fi intimplat ceva de genul si cu scrierile Sfintilor Parinti, sincer nu stiu. Stiu insa ca omul este dator sa caute adevarul si sa nu ia nimic de-a gata.

   Iar amenintarea asta cu schisma chiar imi pare a fi metoda securistica…Vaaaaaai ai contrazis Sfinta Scriptura, ai contrazis Sfintii Parinti esti in inselare, esti eretic, esti schismatic nu te vei mai mintui in veci! Am impresia ca cineva are grija si de crestinii fundamentalisti sa se joace in tarcul lor dar sa nu care cumva sa iasa de acolo precum oile negre…

   1. Tataie,

    tie iti place sa creezi false impresii. Cine te-a amenintat pe tine cu vreo schisma? Crede, prietene, ce vrei, esti liber. Probabil ca pe calea pe care ai apucat-o ii vei spune si Domnului la Judecata ca nu crezi ca este El, ci s-o fi intamplat ceva ce nu stiii tu si e altul in locul Lui numai ca sa te indreptatesti pe tine chiar daca nu ai niciun argument credibil.
    Asadar, crede ce vrei, esti liber, dar lasa-i si pe altii sa creada si ei ce vor nu ce vrei tu, caci si ei sunt liberi.
    Uite pe fratele Coprie tu l-ai ratat si Sfintii Parinti l-au castigat. A fost libertatea lui de a alege, ca sunt convins ca i-a citit cu atentie pe Sfintii Parinti si nu a crezut ca sunt neaparat mistificati asa cum crezi tu, ca nu puteau fi mistificati toti deodata ca si cum mistificatorii ar fi cunoscut dinainte cu sute de ani ca eu voi scrie un articol despre aceasta problema.
    Tu iti dai seama in ce pericol esti pentru mantuirea ta sa spui fara sa cercetezi ca Sfintii Parinti sunt mistificati? Ca daca te-ar crede cineva, ar arunca la cos tot ce au scris ei. Asta urmaresti? Sau poate Sfintii Parinti sunt mistificati numai la pasajele pe care le citez eu din ei? Lipsa ta de logica incepe sa nu mai fie chiar asa de exasperanta pentru mine…tu urmaresti clar ceva.

 12. Kyrie Irving, jucatorul celor de la Cleveland Cavaliers, a fost invitat la un podcast “Road Trippin’ cu RJ & Channing” unde a socat pe toata lumea, scrie ESPN. El a fost invitat alaturi de colegii sai Richard Jefferson si Channing Frye inainte de NBA All-Star Weekend.
  “Nici macar nu este o teorie a conspiratiei. Pamantul este plat. Pamantul este plat” a spus Irving spre surprinderea tuturor. A continuat: “Totul este in fata noastra. Va spun eu, ne mint”.
  Jucatorul multimilionar si fost jucator la Universitatea Duke nu a dat inapoi de la afirmatiile sale cand cei de la ESPN l-au intrebat dupa podcast. “Cred ca oamenii ar trebui sa-si faca propriile cercetari. Fie o sa imi sustina credintele, fie o sa le arunce la gunoi. Insa cred ca ar fi interesant ca oamenii sa afle pe cont propriu.
  Am vazut multe lucruri pe care sistemul educational le-a afirmat ce s-au dovedit a fi false. Nu ma deranjeaza sa inot impotriva curentului cand vine vorba despre ceea ce cred” a mai spus Irving.
  This is just absolutely priceless. ???????????????????????????? https://t.co/Hp7c3VoEqf
  — Matthew Wheat (@Matthew_Wheat) February 18, 2017
  Citeste mai multe despre: NBA, Irving,

  http://debarbati.ro/divertisment/news/astia-ne-mint-in-fata-pamantul-este-plat-cine-este-starul-care-a-putut-spune-asta.html

 13. Aristotel (Despre Cer – De Caelo) invalidează orice model de mecanică cerească, şi nu propune nici unul (personal) pe care să-l considere intangibil (perfect). Ceea ce înseamnă că nu există posibilitatea realizării unui astfel de model, indiferent de modalitatea de descriere a manifestării unui corp ceresc în relaţie (armonică, sincronă) cu oricare altul şi cu toate la un loc (astrologia doar consemnează riguros efectele şi nu se interesează de cauze).
  Cel mai evident exemplu este cel al vizibilităţii nocturne a planetelor interioare orbitei terestre, ele neputând apărea decât pe parcursul zilei unde sunt permanent prezente (Mercur acoperind în traiectoria lui numai 34° din boltă, vizibil între h 10 30’ şi 13 30’, iar Venus 70°, vizibil doar între h 09 şi 15).
  I.P. Culianu (Călătorii în lumea de dincolo, p.158) menţionează modelul geo-heliocentric al lui Heraclide din Pont, care imaginează că toate planetele se rotesc în jurul Pământului, cu excepţia lui Mercur şi Venus care se învârt în jurul Soarelui (şi el considerat planetă). Desigur, acest model, cât şi cel actual heliocentric (şi oricare altul) nu aveau cum să nu fi fost cunoscute de Aristotel, pentru că reprezintă soluţii puerile la o problemă insolvabilă.
  Aceeaşi imposibilitate se referă şi la vizibilitatea Lunii în perioadele în care se află mai aproape de Soare decât Terra. Aflată în fazele de Lună nouă şi în primul/ultimul pătrar ea nu poate fi vizibilă timp de cel puţin 11 nopţi şi niciodată sub formă de seceră, indiferent de orientarea coarnelor (de aceea este simbol al islamului). Acestea sunt uşor de înţeles dacă veţi face nişte proiecţii geometrice şi veţi ţine cont de linia orizontului (la 7°, bolta întinzând un arc de 166 °). Cf. acestui model, Terra ar putea fi un corp plat, dar A. nu afirmă nicăieri o aşa teorie hazardată.
  Concluzie: dacă nu există un model real valabil, atunci nu poate exista nici realitatea concretă (fizică). Acesta este scopul criticii lui A. (fără soluţii).
  De altfel A. atât în Fizica cât şi în Metafizica neagă actualitatea mişcării, or toate corpurile cereşti (inclusiv Terra în ipoteza planeităţii) se mişcă într-un fel sau altul, iar mişcările le sunt înregistrate în tabele (efemeridele astrologiei). Deci: cum poate exista o mişcare care nu poate fi nici reală nici fizică, altfel decât în Mintea noastră? Sunteţi religioşi? Oare nu ştiţi că există un singur Suflet Universal din care provin toate Sufletele (Ps.81/82.6 – al lui Asaf)? Oare cine stă statornic în Mintea noastră, dacă nu Cel care este Unul Singur şi Neîmpărţit (atât cât suntem participaţi de Suflet, deci vii cu adevărat)?
  Acela este şi singura realitate cosmică (cosmos = lume) comunicabilă: Creatorul văzutelor tuturor şi al tuturor nevăzutelor. Dumnezeu.

  1. nea nae

   Din ce spui tu aici reiese ca nu ai citit tratatul Despre cer al lui Aristotel. Vezi ca e scris in greaca veche si se numeste (transliterat) Peri ouranon. Daca-l citeai, gaseai, evident, modelul.

 14. Theodor 🙂 cum sa iti spun mai elegant si simplu pe romaneste ?!? tataia are dreptate – din punct de vedere al Adevarului, nu al meu, iar pe Adevar il doare-n bascheti de impresiile lale partial corecte, eronate si facute ghiveci despre el – tu esti un tip destept dar tampit, daca erai inteligent (ceea ce iti doresc sa devii cat mai curand) evitai tampenia in care te-ai ratacit

  1. Cristian,

   Ai avut reactia tipica visceralilor care in loc de argumente vin cu epitete si expresii golanesti. Dar, ma rog, fiecare pasare pe limba ei piere. Ramane de vazut cum vei justifica in fata Domnului la Judecata zicerea ta de mai sus care-I batjocoreste numele pe care, cel putin pana acum, nemeritat il porti .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button