X

Cuviosul Serafim Rose: DE CE SĂ STUDIEM SEMNELE VREMURILOR?

Cuviosul Serafim Rose | Semnele vremurilor
Foto: http://orthochristian.com/115462.html
 1. DE CE SĂ STUDIEM SEMNELE VREMURILOR?

Subiectul acestei conferinţe este privegherea pentru semnele vremurilor. În primul rând, trebuie sǎ aflǎm ce se înţelege prin sintagma „semnele vremurilor.” Expresia vine direct din Evanghelie, din cuvintele Mântuitorului de la Matei 16: 3. Hristos le spune fariseilor şi saducheilor care au venit la El urmǎtoarele: Faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, adicǎ cum va fi vremea, dar semnele vremilor nu puteţi? Cu alte cuvinte, El le spune cǎ aceasta nu are nimic de-a face cu ştiinţa, sau cu cunoaşterea locului nostru în aceastǎ lume sau altceva de acest gen. Este o întrebare de tip religios/religioasǎ. Studiem semnele vremurilor pentru a reuşi/fi în stare sǎ-L recunoaştem pe Hristos.

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

În vremea lui Hristos, fariseii şi saducheii nu studiau semnele vremurilor pentru a afla dacǎ Hristos venise, dacǎ Fiul lui Dumnezeu era cumva deja pe pǎmânt. Dar deja erau semne pe care ei trebuie sǎ le fi recunoscut. De pildǎ, în Vechiul Testament, în Cartea lui Daniel, avem o profeţie despre cele şaptezeci de sǎptǎmâni de ani, conform cǎrora Mesia urma sǎ vinǎ cam dupǎ 490 de ani din vremea lui Daniel înainte. Acei evrei care îşi citeau cǎrţile cu atenţie, ştiau cu exactitate ce însemna acest lucru, şi cam pe la vremea venirii lui Hristos, ei ştiau cǎ venise vremea lui Mesia.

Dar acesta este un semn exterior. Mai important era ca fariseii şi cǎrturarii sǎ fi prevǎzut semnele interioare. Dacǎ inimile lor erau drepte în faţa lui/faţǎ de Dumnezeu, şi dacǎ n-ar fi încercat doar sǎ împlineascǎ o poruncǎ exterioarǎ a legii, inimile lor ar fi fost receptive/s-ar fi sensibilizat şi L-ar fi recunoscut pe Dumnezeu în trup atunci când El a venit. Dar nu puţini evrei au fost aceia care L-au recunoscut – Apostoli, Ucenici şi mulţi alţii.

Acelaşi pasaj din cap. 16 de la Matei, ne vorbeşte în continuare despre semne. Domnul le spune evreilor: Neam viclean şi desfrânat cere semn şi semn nu se va da lui, decât numai semnul lui Iona. (v. 4) Evenimentele vechi-testamentare conţin tipuri/prefigurǎri ale evenimentelor din Noul Testament. Când Iona a stat trei zile în pântecele chitului, aceasta a fost o prefigurare a şederii de trei zile a Domnului în mormânt. Iar acest semn – semnul lui Iona – li s-a dat oamenilor din vremea lui Hristos.

Domnul le spunea fariseilor şi saducheilor cǎ un neam viclean şi desfrânat cautǎ evenimente spectaculoase: foc din cer, izgonirea romanilor, manifestarea îngerilor care alungǎ stǎpânirea strǎinǎ a romanilor şi alte lucruri de acest fel[2]. Hristos le spune cǎ acest fel de semne nu se vor da. Un neam viclean şi desfrânat cautǎ astfel de semne…, dar cei curaţi cu inima cautǎ ceva mai duhovnicesc. Singurul semn care li se va da este semnul lui Iona. Desigur cǎ nu este lucru mic ca un om, care era şi Dumnezeu, sǎ stea trei zile în mormânt.

Astfel, din cuvintele Mântuitorului, aflǎm cǎ nu trebuie sǎ umblǎm dupǎ semne spectaculoase, ci mai degrabǎ sǎ cǎutǎm semne duhovniceşti, înlǎuntrul nostru. De asemenea, trebuie sǎ priveghem fiind atenţi la acele lucruri, care, dupǎ Scripturǎ, sunt trecǎtoare.

[1] Cuvânt ţinut în vara anului 1980, în Redding, California, la conferinţa femeilor creştin-ortodoxe sub patronajul Sf. Gherman.

[2] Aşteptau un Mesia politic, rǎzbunǎtor, mai puţin unul în chip de smerenie.

 

 1. SEMNELE PE CARE NI LE-A DAT HRISTOS

Noi, creştinii ortodocşi, deja am recunoscut şi acceptat semnele Primei Veniri a lui Hristos. Însuşi faptul cǎ suntem creştini ortodocşi înseamnǎ cǎ am fǎcut aceasta. Ştim înţelesul acestor semne, ca de pildǎ: semnul lui Iona, cei 490 de ani ai lui Daniel, şi multe altele pe care Domnul le-a împlinit. Dumnezeieştile slujbe ortodoxe sunt pline de proorocii ale Vechiului Testament care au fost împlinite în venirea lui Hristos. Le vedem cu toţii şi le recunoaştem – toate sunt limpezi. Dar acum trebuie sǎ ne uitǎm dupǎ alte feluri de semne, adicǎ semnele Celei de-a Doua Veniri a lui Hristos. Întreaga învǎţǎturǎ despre A Doua Venire a lui Hristos şi semnele ce o vor preceda sunt vestite/arǎtate în mai multe locuri din Evanghelii, cu deosebire în capitolul 24 al Evangheliei dupǎ Matei. Sf. Marcu şi Sf. Luca au şi ei unele capitole dedicate acestora.

Capitolul de la Matei ne aratǎ cum Domnul S-a depǎrtat de la Templu, şi cum ucenicii au venit la El pentru a-I arǎta zidurile Templului. Ştim bine cǎ în acele zile Templul era centrul cultului. Fiecare evreu trebuia sǎ vinǎ la Templu cel puţin de sǎrbǎtoarea Paştilor, cǎci numai în el putea fi slujit Dumnezeu în chip drept/cum se cuvine. Domnul nostru a privit spre Templu şi le-a spus ucenicilor: Le vedeţi pe toate acestea? Adevǎr vǎ grǎiesc: Nu va rǎmâne aici piatrǎ pe piatrǎ, care sǎ nu se risipeascǎ [Mt. 24: 2]. A spune unui evreu credincios din acea vreme cǎ tot Templu va fi dǎrâmat, cǎ nu va mai rǎmâne nimic din el, este ca şi cum i-ai spune cǎ este sfârşitul lumii, deoarece Templul este tocmai locul unde Domnul trebuie slujit. Cum vǎ veţi închina Domnului dacǎ nu este nici un templu? Astfel cǎ aceste cuvinte ale Mântuitorului i-a fǎcut pe ucenici sǎ înceapǎ sǎ se gândeascǎ la sfârşitul lumii. Au spus imediat: Spune nouǎ când vor fi acestea şi care este semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului? [v. 3]. Cu alte cuvinte, ei deja ştiau cǎ El va veni din nou şi cǎ aceastǎ venire e legatǎ de sfârşitul lumii.

Deci Domnul ne dǎ o întreagǎ serie de semne care urmeazǎ sǎ treacǎ pânǎ ce El va veni din nou. Înainte de toate, El spune: Vedeţi sǎ nu vǎ amǎgeascǎ cineva. Cǎci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, şi pe mulţi îi vor amǎgi [vv. 4, 5]. Adicǎ vor veni mulţi Hristoşi amǎgitori. Acest fenomen a fost remarcat şi în istoria Bisericii: cazul celor s-au ridicat împotriva lui Hristos, care au pretins a fi Dumnezeu sau Hristos.

Apoi, în versetul urmǎtor, El spune: şi veţi auzi de rǎzboaie şi de zvonuri de rǎzboaie; luaţi seama sǎ nu vǎ speriaţi, cǎci trebuie sǎ fie toate, dar încǎ nu este sfârşitul [v. 6]. Ştim bine cǎ au fost rǎzboaie şi zvonuri de rǎzboaie încǎ de la începutul erei creştine, dar de timpul nostru ce sǎ mai zicem? …se va ridica neam peste neam şi împǎrǎţie peste împǎrǎţie şi va fi foamete şi ciumǎ şi cutremure pe alocuri [v. 7]. Din nou rǎzboaie, foamete, cutremure… şi zice: Dar toate acestea sunt începutul durerilor [v.8].

Apoi vine urmǎtorul semn, acela al prigonirilor: Atunci vǎ vor da pe voi spre asuprire şi vǎ vor ucide şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru numele Meu [v. 9]. Deci întâi avem pe Hristoşii amǎgitori, apoi rǎzboaie, zvonuri de rǎzboaie, foamete, prigoniri… iar apoi un semn foarte important pentru vremurile în care trǎim – rǎcirea crescândǎ a dragostei: Iar din pricina înmulţirii fǎrǎdelegii, iubirea multora se va rǎci [v. 12]. Acesta este cel mai mortal/periculos/înverşunat/ dintre semne, întrucât semnul creştinilor, dupǎ cum ne spune Sf. Ioan Teologul, este dragostea pe care o au unii pentru alţii. Când aceastǎ dragoste se rǎceşte, înseamnǎ cǎ chiar şi creştinii încep sǎ-şi piardǎ Creştinismul.

Avem apoi un alt semn, în urmǎtorul verset din cap. 24: şi se va propovǎdui aceastǎ Evanghelie a împǎrǎţiei în toatǎ lumea spre mǎrturie la toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul [v. 14]. Despre acest semn al Evangheliei care este propovǎduitǎ la toate neamurile voi vorbi acum. Vedem cǎ Evanghelia este tradusǎ în sute de limbi, la aproape toate neamurile pǎmântului, iar Creştinismul ortodox este propovǎduit în aproape fiecare parte a lumii. În Africa existǎ misiuni impresionante: în Uganda, Kenya, Tanzania, Congo, de acolo rǎspândindu-se mai departe.

Apoi dǎm de un loc mai dificil: Domnul vorbeşte de urâciunea pustiiri ce s-a zis prin proorocul Daniel: Deci, când veţi vedea urâciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel proorocul, stând în locul cel sfânt – cine citeşte sǎ înţeleagǎ [v. 15]. Dar nu vom înţelege acest semn decât referindu-ne la alt loc. Este vorba de alt semn. Se leagǎ, desigur, de Templul din Ierusalim şi de un fel de profanare a lui.

Dupǎ care, în v. 21 avem un semn al unei mari strâmtorǎri: Cǎci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii pânǎ acum şi nici nu va mai fi. Adicǎ va fi momentul cel mai rǎu şi cel mai dificil de suferinţǎ din toatǎ istoria lumii.

Citiţi cǎrţile de istorie şi veţi vedea ca au fost multe momente din istorie când a existat multǎ suferinţǎ. Dacǎ citiţi despre ceea ce s-a întâmplat cu evreii atunci când Ierusalimul a fost distrus dupǎ moartea lui Hristos[1], veţi descoperi cǎ o astfel de suferinţǎ precum cea de atunci nu are egal în istorie. În alte locuri a fost aproape tot atât de multǎ suferinţǎ. Şi totuşi, marea strâmtorare de la sfârşit va fi mult mai rea/teribilǎ. Bineînţeles cǎ va avea loc la scarǎ mondialǎ şi va implica pe toatǎ lumea, nu numai un popor, fiind ceva cu caracter impresionant. Se va numi: „o astfel de strâmtorare cum n-a fost de la începutul lumii pânǎ acum şi nici nu va mai fi”.

Imediat dupǎ aceasta, va începe ceva şi mai înfricoşǎtor. În v. 29 citim: Iar îndatǎ dupǎ strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca şi luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cǎdea din cer şi puterile cerurilor se vor zgudui. Desigur cǎ un eveniment ca acesta nu a mai fost niciodatǎ, şi este evident cǎ se referǎ la vremea sfârşitului lumii, când întreaga creaţie va nimicitǎ pentru a fi remodelatǎ. În sfârşit, urmǎtorul verset: Atunci se va arǎta pe cer semnul Fiului Omului [v. 30], adicǎ va apǎrea semnul Crucii pe cer. Şi atunci vor plânge toate neamurile pǎmântului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavǎ multǎ. Adicǎ însǎşi venirea lui Hristos va fi în/din ceruri alǎturi de semnul Crucii – şi atunci va fi sfârşitul a toate.

Dupǎ ce ne-a spus toate despre semnele sfârşitului, Domnul ne dǎ o poruncǎ finalǎ, spunând: Privegheaţi deci, cǎ nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru …fiţi gata, cǎ în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni [vv. 42, 44].

Toate acestea se aflǎ în capitolul 24 al Evangheliei dupǎ Sf. Matei. Dar pentru cineva cǎruia Scriptura şi Sfinţii Pǎrinţi nu-i sunt aşa de familiari, tot ce s-a spus nu rezolvǎ atâtea probleme cât ridicǎ/mai mult ridicǎ probleme decât rezolvǎ. Trebuie sǎ înţelegem care este înţelesul tuturor acestor proorocii. Cum putem şti cǎ ele se împlinesc sau cǎ s-au împlinit la un moment dat? Şi cum putem evita falsele interpretǎri? – mai ales cǎ existǎ atât de mulţi Hristoşi amǎgitori, prooroci falşi, proorocii false, interpretǎri false.

Cum putem şti care este adevǎrata interpretare şi care sunt adevǎratele semne ale vremurilor? Dacǎ vǎ uitaţi în jurul vostru sau dacǎ vǎ duceţi la oricare librǎrie religioasǎ, veţi vedea rafturi ce conţin multe cǎrţi şi comentarii ale Apocalipsei, cǎrţi ce conţin intepretǎri ale venirii sfârşitului lumii. Fapt e cǎ mulţi creştini, care nu sunt ortodocşi, au o siguranţǎ, o presimţire/au un simţǎmânt categoric cǎ vremurile în care trǎim sunt vremurile de pe urmǎ, dar ei îşi bazeazǎ interpretǎrile pe propriile pǎreri.

[1] La anul 70.

Reclame

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!
1 2 3 4Pagina următoare

27 comentarii

 1. Nu stiu de ce dar eu cred ca propovaduirea Evanheliei la toata lumea cea dinaintea sfarsitului s-ar putea referi la Sf. Prooroc Ilie si la Enoh.Se poate sa se faca referire la ei caci asa Sfanta Evanghelie o au si neortodocsii de acum multe secole in urma desi e adevarat ca o talcuiesc gresit si o au si tradusa gresit ceea ce inseamna ca fraza se refera la propovaduirea corecta,adevarata a Evangheliei.Dar pentru o propovaduire corecta a Evangheliei e nevoie de un ortodox iar daca ne gandim ca cei doi sunt Sfinti parerea mea e ca se intareste si mai mult ipoteza asta.Desi adevarul este ca puterea Lui Dumnezeu e infinita si poate incerca intr-o infinitate de moduri sa aduca oamenii la credinta cea adevarata.Infricosate vremuri traim cu adevarat in prezent dar ce va fi cu atunci in ultimii 10 ani cred ca nici macar imaginatia noastra nu isi poate inchipui asa ceva.Cred ca existenta in lume ingrozitoare va fi ingrozitoare poate chiar imposibila.Doamne,ajuta.

  1. “dar ce va fi cu atunci in ultimii 10 ani” – de ce esti atat de sigur ca nu suntem deja in ultimii 10 ani? Agenda 2030 nu-ti suna suficient de antihristic? Numai Domnul stie cati ani ne-au mai ramas insa ar fi bine sa nu ne culcam pe-o ureche crezand ca mai e mult pana departe.

    1. Pai nu stiu unde scrie. Am reactionat la balariile scrise de “un crestin”. Incerc sa scot in evidenta derapajele care bat la ochi ca sa ajut pe cat posibil la responsabilizarea celor care comenteaza.

     Haideti sa incercam sa comentam numai atunci cand avem ceva de spus si cand simtim ca aducem valoare. Calitatea comentariilor poate creste calitatea site-ului.

 2. ,,Vai, părinte, pentru o dulceaţă trecătoare a păcatului şi dezmierdare înşelătoare, ne facem singuri pricinuitori de pierzare, neştiind ce ne aşteaptă! Acolo,(in iad n.n. ) Părinte, am văzut arhierei, preoţi, arhimandriţi, stareţi şi călugări din neamul nostru, care se munceau mai mult decât toţi, ca unii ce au ştiut voia şi poruncile lui Hristos, dar nu le-au împlinit.” Citeste mai mult:
  https://www.familiaortodoxa.ro/2012/10/15/marturia-unei-pustnice-ce-traieste-nevazut-in-muntii-neamtului-despre-cei-ce-plang-si-se-roaga-pentru-lume/

  1. Asta-i culmea sa dai un link despre “arhierei, preoţi, arhimandriţi, stareţi şi călugări din neamul nostru, care se munceau mai mult decât toţi, ca unii ce au ştiut voia şi poruncile lui Hristos, dar nu le-au împlinit.” tocmai la o publicatie care a avut grija sa-i cocoloseasca.

   Rusine!

   1. Nu înțeleg ce vrei să spui….RUȘINE să-i fie cui, și de ce?!
    Se referă la pustnică, nu la preoți, arhierei sau publicații!
    Prin retrăirea stării de Iad, ea era tot timpul smerită…o făcea să se împlinească cu ea ceea ce spune Psalmistul David că ”inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi”…

    Lămurește-mă și pe mine, că nu-mi dau seama despre ce este vorba.
    E vorba despre site-ul familia ortodoxă?

    1. “E vorba despre site-ul familia ortodoxă?” – Da, pentru ca a avut o atitudine politic corecta in privinta problemelor din Biserica. Ocultarea Adevarului nu ajuta nimanui.

     Articolul in cauza este foarte bun dar …

     Am reactionat in primul rand pentru ca citatul despre slujitorii nevrednici era discrepant fata de politica editoriala a publicatiei

     1. ”politica editorială” îi și plătește/sponsorizează, poate…
      Iar dacă mai dau cu tunul și la un articol foarte bun înseamnă că, fie ”gura păcătosului adevăr grăiește”, fie una fac la ARĂTARE(datorită politicii editoriale ), ALTA prin anumite articole…din care să bage la cap inclusiv ”politica editorială” și alții 🙂

  2. Articolul asta trebuie citit de toti cei care se considera crestini!
   “Părinte, nu mănânc deoarece eu ticăloasa, nimic lucrând, nici nu trebuie să mănânc”. Va dati seama la ce masura ajunsese pustnica aceea care nu mai manca DELOC?
   “a stat mai întâi în munţii Rarăului, dar era o zonă foarte rece şi aspră, iar pustnici foarte puţini” Si Ioan Baron a cunoscut acolo astfel de pustnici, care nu mai mancau nimic si chiar el personal a avut o vedenie a iadului unde a vozut multime de preoti, ierarhi, monahi si monahii.

 3. Parerea mea:daca antihristul s-a nascut in1999 si il va imita intru toate pe Hristos,atunci isi va face aparitia in jurul anului2030.Pana atunci,sau putin inainte(2029?!)va fi si al treilea razboi mondial in care va muri aproximativ o treime din omenire.Proorocii Ilie,Enoh si sfantul apostol si evvanghelist Ioan vor veni putin inaintea antihristului.Va rog sa nu va suparati,sunt niste pareri strict personale.Iarta-ma Doamne!

  1. Corect. In 2029 va aparea public cand va implini 30ani, isi va face campanie electorala globala 3ani jumate si dupaia ciparea inca 3ani jumate sau mai putin

  2. Nu zau! Da’ ce te-a apucat de contrazici Sf Scriptura?

   Iar de ziua si de ceasul acela nimeni nu stie, nici ingerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatal. (Mat.24:36)

   Iar despre ziua aceea si despre ceasul acela nimeni nu stie, nici ingerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatal. (Mar.13:32)

 4. După mine, e născut în 1989, Anul Șarpelui după zodiacul chinezesc…an de revoluții fabricat de Ocultă, parcă în cinstea venirii pe lume a Antihristului;
  În 1999 avea 10 ani au fost eclipse (chiar și la noi), iar în 2001 când au fost lovite Turnurile Gemene pentru a se băga Big Brother generalizat, având 12 ani, conform profețiilor…în timp ce se plimba cu mama sa în parc, atunci a ieșit Satana și, chiar dacă s-a speriat, s-a sălășluit în el.
  În 2009 când a împlinit 20 de ani, a venit în toată lumea CRIZA fabricată tot de Ocultă, tot în cinstea lui!
  În 2019, anul ăsta mă aștept să apară! Nu neapărat ca IMPERATOR, ci ca om politic și/sau de presă, carismatic, cu minte brici, diabolică (doar e Sărsăilă în el…) care va rezolva incidentele, războaiele ivite între țări.
  După primii trei ani (2019, 2020, 2021), începând cu jumătatea anului 2022 va apare și ca comandant suprem al ONU, aplaudat și adulat de idioții din plen și pus să restabilească pacea și liniștea! Și pentru că o va face strălucit, se va ”descoperi” pe sine că ar fi și liderul religios așteptat de lume căreia îi va promite un rai pământesc, fără posturi, flagelări, spovedanii și penitențe pentru păcate, el absolvindu-i total de ele, ba încurajându-i să facă și mai dihai…DE TOATE!
  De ce? Pentru că omul să se simtă descătușat și liber….

  Se spune că, cu cel puțin 7 ani înainte de Sfârșitul Lumii vor veni Ilie și Enoh ca să avertizeze lumea în privința Antihristului.
  Ei, s-ar putea deja să spună despre el, dar mass-media care este subordonată Ocultei să nu aibă voie să vorbească despre ei și nici să-i filmeze DECÂT în ultima perioadă de 3 ani jumătate când Urăciunea Pustiirii va sta în locul cel sfânt, în Templul din Ierusalim reconstruit.

  1. Scenariul asta este destul de verosimil, nu stiu pe unde l-ai citit, dar acel individ este doar varful icebergului, al unui munte al oamenilor faradelegii, ascuns vederii in cea mai mare parte. Ce ar trebui sa inteleaga lumea este ca slugile cele mai fidele, garda pretoriana, a acelui individ, sunt feministele care sunt plasate acum in toate posturile de decizie si de conducere, peste tot in lume.

  2. No’ si tu acuma …

   Ceea ce STIM SIGUR este CA NU STIM. Altfel intram in contradictie cu Sf Scriptura.

   Haideti sa avem ulei in candele pentru ca nu stim cand vine ceasul fiecaruia in parte.

   Mantuire tuturor!

   1. Andrei
    Pai nu stie nimeni sigur.
    Dar poti aproxima.
    Daca nu poti aproxima cum o sa stii ca ‘el’ este?
    Trebuie depistat cumva
    Ce imi e 2029 ce imi e 2030
    Cineva mai jos a scris corect, daca papa e profetul mincinos si are 80 ani, cat o sa mai poata traii? 150ani?:))

 5. Nimeni nu stie ziua si ceasul. Doar semne vedem care ne confirma ca sfarsitul se apropie si pentru care trebuie să ne pregatim duhovniceste, nu sa panicam.Dumnezeu va fi cu noi pana la sfarsit.

  1. Da, nimeni nu știe LA FIX ziua și ceasul DAR apropierea de acel ceas, ȘTIM!
   După cum știm că Ilie și Enoh vor veni cu 7 ani înainte de Sfârșitul Lumii, după cum iarăși ȘTIM fără echivoc că Antihristul va domni 3 ani și jumătate iar Sf.Ilie va încuia cerul ca să nu plouă EXACT ca pe vremea lui…lucrul confirmat de Otroc Veaceslav, Cuv. Pelaghia și toți sfinții contemporani cu noi că, nu numai că nu va mai ploua, dar Dumnezeu va porunci îngerilor să retragă apa de pe pământ.

 6. Doamne ajuta si ziua buna! Pai fratilor daca este nascut in 1999 iar franciscu este inaintemergatorul…..cat mai poate traii asta ?ca are in jur de 80 Ani!!! Deci dupa parerea mea se cam leaga…

  1. Hmmm…stai să vezi că MAJORITATEA nici nu sunt oameni…sunt clone și/sau extratereștrii-draci înveliți în piele de om, între pielea de drac și cea sintetică având cristale lichide pentru cazul în care sunt filmați să nu se vadă PE BUNE și să cazi jos de frică….se vede așa blurat și niște figuri geometrice de culoare maro, numai ochii nu pot să-i schimbe…se subțiază ca la pisici!

   Apropos…la infraroșu se sesizează că n-au sânge cald…asta pentru cârcotași!
   Otroc Veaceslav – copilul ăsta minunat din Rusia – a fost singurul care a spus, iar filmările CONFIRMĂ că printre noi sunt dracii ieșiți din Iad care se vor arăta așa cum sunt…nu înainte de a înșela pe mulți că sunt îngeri de lumină, iar la sfârșit…în toată grozăvia lor.

   De altfel, inclusiv Pr.Vasile Novikov a spus în Biserică că ”în fiecare colț de casă stau diavolii, mâncăm cu ei, dormim cu ei, etc…”

    1. Aici găsești transcriptul integral al Pr.Vasile Novikov:

     https://ortodoxinfo.ro/2019/03/08/cuvioasa-pelaghia-din-reazani-despre-vremurile-din-urma-despre-tar-patriarh-si-antihrist/

     Începând transcriptul din 14 mai 2019 la 15:18 cu Preotul Vasile Novikov (diavolul i-a spus că-l urăște atunci când predica împotriva documentelor):
     https://www.youtube.com/watch?v=lSNNYzDaJWo
     Fii atent la partea de transcript publicat ca și comentariu din data:
     Magda spune:
     16 mai 2019 la 13:11 unde începe cu:
     ”O VOR NUMI MAMĂ PE CEA, CARE EA ÎNSĂȘI VA MERGE ÎN ÎMPĂRĂȚIA CERULUI.
     ȘI COPIII EI VOR MERGE.”, spre sfârșitul postării:
     ” CU A ZECEA PARTE NU FACEM BINEFACERI, CI DĂM BANII PE RUJ, PE ȚIGĂRILE URÂCIOASE.
     În fiecare zi dăm diavolului, nu ne zgârcim la bani. Dăm bani pentru toate spurcăciunile. Iar când trebuie să cumperi lumânare, e scump!
     Să cumperi Biblia, e scump.
     Rafturile cu romane despre desfrâu, se dărâmă de pline ce sunt.
     CANDELA DIN CASĂ, NU ARDE. ICOANELE SUNT PLINE DE PRAF.
     Și toate celelalte: televizoare afurisite, demonice, cu milioane de draci în fiecare casă, câte șapte bucăți. Miluiește-ne Doamne, iartă-ne.
     ÎN FIECARE COLȚ VOR FI DEMONI. MÂNCĂM CU EI, DORMIM CU EI ȘI TOATE CELELALTE. DE DIMINEAȚA PÂNĂ SEARA SUNTEM CU DEMONII.
     Acolo sunt doar cuvinte rele, urâciuni. De ce vă uitați? Vorbiți cu dracii!
     DE ACEEA TOȚI O IAU RAZNA CU CAPUL!
     CALCULATOARELE ȘI TOATE CELELALTE, TELEFOANELE MOBILE SUNT DRĂCEȘTI!”

     P.S. M-ai mai rugat să-ți dau link-ul unde vorbește Otroc și/sau Sarea Pământului…la Transcriptul băgat ca și comentarii:
     https://ortodoxinfo.ro/2019/03/11/transcriptul-inregistrarii-cuvioasa-pelaghia-din-reazani-despre-vremurile-din-urma-si-antihrist/

  2. Ha! Dacă tastezi adresa direct (https…la orice videoclip spune că este indisponibil) trebuie să tastezi ”8 Reptilian Traits In Human Beings” și să urmărești dacă conicinde cu http-ul…

   8 Reptilian Traits In Human Beings
   https://www.youtube.com/watch?v=KG_OPFv5ugs

   Vaticanul-Aparitia Antichristului
   https://www.youtube.com/watch?v=wyzNcGOkZFw

   029 Reptilians 2019 Reptilianos Dracos Draconianos Shapeshifting
   https://www.youtube.com/watch?v=0HFj2bGuAmk

   014 Reptilians 2019 Reptilianos Dracos Draconianos Shapeshifting
   https://www.youtube.com/watch?v=0HFj2bGuAmk

   Reptilian transformation Live- Przemiana Reptiliana na żywo
   https://www.youtube.com/watch?v=SF1KsmjtnH8
   Illuminati (reptilian) Golden Globes..you shoulda took this out
   https://www.youtube.com/watch?v=30tpibvDQjI
   Reptilian/Demonic Shapeshifter German TV (toți sunt diavoli! Li se văd dinții, ochii…prezentatorii, popa, reprezentantul firmei…)

   https://www.youtube.com/watch?v=TjpYXwsOG_g
   REPTILIAN SHAPESHIFTER TV PREACHER HD!
   https://www.youtube.com/watch?v=_JVlPJbmJaQ

   You Gotta Watch This Right Away… (2019-2020 EVERYTHING REVEALED)
   https://www.youtube.com/watch?v=rVMhHjj4W3U

   REPLICĂRI HUMANOIDE, EXACT CA-N MATRIX…CLONE ÎN VID, ȚIPLATE EXACT CA ALIMENTELE….LA VÂNZARE!

   STEAUA MORTII SI BAZA LUNARA RUSEASCA SECRETE MISTERE CONSPIRATII
   https://www.youtube.com/watch?v=PZj8m_voj_o

   TRUMP pregateste armata NATO pentru un razboi subteran cu extraterestrii malefici
   https://www.youtube.com/watch?v=1bYKtysdWvs

   Putin: La Reina Isabel II es Reptiliana
   https://www.youtube.com/watch?v=wiwCckg3k8Y

   REPTILIANOS AL DESCUBIERTO EN TELEVISION!!
   https://www.youtube.com/watch?v=T_IvetI91y8
   – min.2:15, 5:14,16, 5:45-49, 7:42-44 – 8:03, 8:57-la gât,9:27-28, 9:35
   9 Videos de REPTILIANOS REALES Impresionantes l Pasillo Infinito
   https://www.youtube.com/watch?v=t1EMKUE0I9A
   min.7:51 un reptilian la Olimpiadă, min.8:13, copiii de lângă Putin…sunt diavoli.

   Cică nu e disponibil: -The Dangers of Transhumanism – A “New World” (2018-2019)
   https://www.youtube.com/watch?v=dyoa-rLg-50

   Do Reptilian-Human Hybrids Run Our World? The Biggest Secret
   https://www.youtube.com/watch?v=wFELS3QRXKk

   They Don’t Want You to Know That
   https://www.youtube.com/watch?v=rKEF9qFd9wc

   Project Serpo – The Exchange Program Between Humans and Aliens
   https://www.youtube.com/watch?v=5iUSEygpFsY
   Memory Transfer, Clones, Synthetics, Organic Robotoids and Doubles
   https://www.youtube.com/watch?v=163DeIOdkkg

   Buckingham Palace Admit Queen Elizabeth ‘Is Not Human’
   https://www.youtube.com/watch?v=MZFbAf4DAWU
   Lady Gaga Talks About ‘Evil Invisible Reptiles’ On Live TV
   https://www.youtube.com/watch?v=lZxzgMB0–U
   Spune Lady Gaga, începând cu min.1,26 că este timpul HAOSULUI, este CRIZĂ! Se afirmă că cineva este rău, diabolic, dar toată lumea are opinii diferite despre asta. Vă rog să nu uitați: CEL CE URĂȘTE/DIAVOLUL ESTE INTELIGENT, ESTE ISTEȚ (DEȘTEPT) ȘI INVIZIBIL. NU ARE CULOARE, N-ARE RASĂ, N-ARE RELIGIE, NU FACE POLITICĂ, ESTE UN ȘARPE INVIZIBIL în timp ce plănuiește cum să atace oamenii, cum să-i despartă ca apoi să se urască între ei…recomandă discuțiile între oameni, starea de deschidere către ei cu bunătate, cu gingășie, mai ales spre copiii care, prin faptul că nu-s afectați (încă…) pot schimba lumea…. mai spune că nu mai contează banii (ea, care are bani ,antiteza asta…bogat-sărac, gândire diabolică sau nu, ci unirea/unificarea tuturor, pentru a rezista!

   Reptilian Hologram chaos fixed by finger, technology ROE 3 18
   https://www.youtube.com/watch?v=RDG1_Ezxnhs

   Royal Reptilian Wedding -Harry & Megan 26
   https://www.youtube.com/watch?v=axkjdNlelsM

   min.2,23 să vedeți cum începe să clipească Harry….brrrrrr!

   Reptilian/Hologram technology exposed -ROE 16
   https://www.youtube.com/watch?v=aH9RZW4hXQo

   Semnul piramidei făcut cu mâinile, mână ne-umană….slip pupils!(min.0.58)

   elon musk, mark zuckerburge, steve jobs, steve quayle, david ike 22
   https://www.youtube.com/watch?v=fOi6y28co7A

   TOP 5 Reptilianos mais Famosos do Mundo
   1.BEYONCE, min.1,28, 1,36, foarte de-aproape min.1,45;
   2.JUSTIN BIEBER min.2,44 când își ferește, își pleacă privirea în jos.
   3.ANGELINA JOLIE min.3,43 foarte îndeaproape…urmăriți de la min.3,41 și o să vedeți transformarea.
   4.RIHANNA min.4,37 deja are pupila ca la pisici…
   5.CHESPIRITO REPTILIANO

   NO CREERÁS lo que le sucede al PAPA FRANCISCO!!
   https://www.youtube.com/watch?v=NOI2r7LTKxM

   Papa – min.4,28, 5,04. Alt popă – min.9,10, holograma, ca un câmp magnetic care-l îmbracă pe „om” min.14,25 . La fel se vede și la Papă, și nevestei lui Obama, și lui Putin…

 7. Proclu Nicau – Compilație de 4 ore cu sfaturi pentru mântuire: https://www.youtube.com/watch?t=3224&v=Cig5NZOS9eU

  Spune Pr.Proclu Nicau în “Partea a 4-a”: 2.50.01 .“DACĂ PĂCATELE NOASTRE VOR FI MAI GRELE DECÂT ALE PĂGÂNILOR, DUMNEZEU ÎNFRÂNEAZĂ PUTEREA BISERICII ȘI ÎI VA LĂSA PE PĂGÂNI SĂ NE ROBEASCĂ PÂNĂ NE VOM POCĂI, DAR ÎI VA MÂNTUI (dacă va mai fi timp) PE TOȚI ACEIA CARE SE POCĂIESC ȘI VOR SĂ SE MÂNTUIASCĂ.

  MÂNTUIREA SAU SFÂRȘITUL LUMII STĂ ÎN VOINȚA NOASTRĂ – așa o lăsat Dumnezeu! (…) Dacă amu’ lumea s-o umplut de răutate, s-ar putea să vina Sfârșitul într-o clipa!
  Mântuitorul așa a spus “Privegheați și vă rugați că acesta Ceas, nu-l știe nimenea, decât Tatăl!”
  Mântuitorul îl știe, dar așa a lăsat scris în Scripturi: “Iată pe Hristos în pustie, iată-L în cutare oraș ori cutare cetate…sau în cutare loc judeca…să nu se înșele lumea!
  Hristos va venii așa cum vede Soarele, de la Răsărit până la Apus…va vedea toată lumea judecata Lui Dumnezeu.
  TOȚI CEI CARE SE SCOALĂ NOAPTEA ȘI SE ROAGĂ, ACEIA SPORESC MAI MULT!

  În Partea – 5-a: Întrebat despre Antihrist, spune: “Dacă creștinii nu vor să vina la pocăință, atuncea da..atâta ne-a mai rămas…o rugăciune-n gând și când putem – să plângem!
  UCENICII LUI ANTIHRIST SUNT CEI CARE ZIC CĂ NU EXISTĂ DUMNEZEU!”

  Iar la 2.59.48 – 3.01.50, spune: “Când conducătorii țărilor se vor retrage, când nu vor mai putea să facă față la omenirea asta care nu mai găsești înțelegere, așa de tulbure, atâta neînțelegere…se vor dezgusta, se vor descoroja!

  Care de care (dintre conducători) vor căuta să fugă în altă țară să nu-i mai cunoască!
  Nu-i mai trebuie mărire, nu-i mai trebuie autoritate…nu-i va mai trebui să mai conducă…el (conducătorul/conducătorii unei/unor țări), nu va mai fi bucuros decât de viața lui;
  Așa! Și-atuncea, omenirea simțind nevoia de conducător , el (ANTIHRISTUL) se va lasă (vă apărea în ochii celorlalți) ca o persoană cu milă, foarte credincioasă, iar lumea are să-l puie pe el!
  Iar după ce vă căpăta puterile în mâna lui, atuncea VA PRIGONI PRIMA DATĂ, BISERICA!
  Pe urma – toată lumea o va prigoni!
  Totodată, CÂND vedem că tulburările și CONDUCĂTORII nu vor (mai) putea conduce…SE VOR TULBURA și ei (la rându-le) pe popor CĂ N-ARE CU CINE SĂ SE MAI ÎNȚELEAGĂ, atunci vor fi nevoiți ca fiecare să se retragă fiecare cum vor putea ei, cum i-a lumina bunul Dumnezeu ȘI-ATUNCEA VINE ANTIHRISTUL!

  P.S. Înțeleg de-aici că, așa cum se întâmplă mai în toată lumea (în Europa în special), conducătorii țărilor sunt slugile mai-marilor lumii care au în spatele lor bancherii, nu? După perioada de ‘pace’ de după marile revoluții din ’89, prin reclădirea Bisericilor și aurirea cupolelor, reprezentând 3 decenii … acum este pregătită să i-a foc, în vălvătaie! De ce? Prin scârba simțită de popoare, provocată de faptele și răul mers al vieții lor, datorita propriilor conducători – marionete ale celor de deasupra lor (a marilor puteri) care-și trag seva măririi (puterii materiale) de la bancheri! S-ar putea și asta să fie unul din semne dacă n-o fi cel în care spune că după cel de-al 3-lea război mondial, se vă întâmpla lucrul asta!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button