X

Scrisoare deschisă către Președintele României pentru a trimite legea antisemitismului la Parlament spre revizuire

de null

Domnul Mihai-Silviu Chirilă a sesizat astăzi instituția Avocatului Poporului, cerându-i să se sesizeze cu privire la încălcarea articolelor 16, 29 și 30 de către Legea B135/29.03.2018 privind combaterea antisemitismului, în baza articolului 13 litera e) din Legea 35/1997, care prevede că Avocatul Poporului “poate sesiza Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea legilor înainte de promulgarea lor”.
De asemenea, domnia sa a anunțat Administrația Prezidențială că petiția inițiată în sprijinul Scrisorii deschise adresate Președintelui României pentru trimiterea legii antisemitismului la Parlament pentru revizuire a întrunit până în acest moment 326 de semnături și este în continuare deschisă spre semnare.

SEMNAȚI PETIȚIA

(după semnarea petiției veți primi un email pentru a o valida)

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche era inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Excelența Voastră, Domnule Președinte al României,

Subsemnatul, Mihai-Silviu Chirilă, teolog și traducător, cetățean român, fiu al lui Gheorghe și al Mariei Chirilă, mă adresez Excelenței Voastre, în calitatea pe care o dețineți de Președinte al României, abilitat cu promulgarea legilor emise de Parlamentul național, conform art. 77 din Constituția României.

Am luat la cunoștință cu deosebită îngrijorare de apariția unei noi legi1 cu privire la prevenirea și combaterea antisemitismului, prin aprobarea de către Parlamentul României, într-un regim de maximă urgență, a proiectului de lege B135/29.03.2018, fără o dezbatere publică sau parlamentară serioase, ceea ce a făcut ca, în opinia mea, legea să sufere de grave lacune ce fac ca unele prevederi ale sale să fie neconstituționale. Voi detalia considerentele pentru care cred că legea încalcă prevederi ale Constituției României.

Suprareglementarea

În legislația română există mai multe legi care combat eficient antisemitismul. Principiul combaterii antisemitismului este stipulat în Constituția României, în care se vorbește despre interzicerea instigării la ură și discriminare pe criterii etnice sau religioase, și este prevăzut în detaliu de legile care guvernează buna organizare a vieții sociale în această țară: Legea 60/1991, OUG 31/2002, Legea nr. 217/2015 etc.). De altfel, aproape toate prevederile legii nou-votate de Parlament se regăsesc deja în OUG 31/2002, preluate apoi în Legea nr. 217/2015 și în Noul Cod Penal.

Suprareglementarea în această speță riscă să încalce reglementările constituționale ale articolului 16 al Constituției, care prevede că cetățenii sunt egali în fața legii și autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări”, creând, pe de o parte, o comunitate pe criterii etnice care beneficiază de mai multe drepturi legate de apărarea propriei demnități și integrități decât populația majoritară, iar pe de altă parte, o discriminare față de alte comunități etnice din țară, neapărate de drepturile care sunt stipulate pentru populația de origine evreiască sau de drepturi similare.

Riscurile suprareglementării le-au remarcat și membrii Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, care au dat un comunicat în care se spune: “De asemenea, prin legea B135/29.03.2018, poporul evreu devine singurul popor din lume pe care nu ai voie să-l critici fără să riști închisoarea2.

SEMNAȚI PETIȚIA

Inoportunitatea legii

Măsura suprareglementării în domeniul combaterii antisemitismului vine într-un moment în care în România nu se întâlnesc cazuri flagrante de atacuri la adresa reputației publice, a integrității fizice, a vieții, proprietății sau locașurilor de cult ale comunităților evreiești sau membrilor acesteia, protejate oricum de legislația în vigoare existentă în România. Din toate estimările oficiale, comunitatea evreiască din România este alcătuită dintr-un număr de câteva mii de persoane, multe dintre ele în vârstă. Recensământul din 2011 ne prezintă o populație de 5785 evrei pe teritoriul României3, reprezentând 0,02% din populația țării, aflată în declin demografic probabil din cauza vârstei înaintate a multora dintre membrii acesteia. Din afirmația deputatului armean V. Pambuccian, unii dintre aceștia s-ar putea declara evrei fără a fi membri ai comunității: “În ceea ce priveşte numărul armenilor, din datele pe care le-am obţinut şi noi de la biserică, vă pot spune că este relativ constant. Cifrele vor arăta probabil un număr puţin mai mare deoarece există persoane care se declară armeni, dar nu fac parte din comunitatea noastră. Fenomenul se întâmplă şi în cazul evreilor4.

Promovarea în mediul online a unor informații cu privire la evrei, grupate sub genericul de “teorii ale conspirației”, trebuie să se supună reglementărilor generale ale activității online, ale Codului Penal și legislației existente deja cu privire la pedepsirea oricărei incitări la ură de rasă, inclusiv împotriva evreilor, sau la acțiuni de ură împotriva acestora, păstrând însă intact dreptul constituțional prevăzut de articolul 30 al Constituției la liberă exprimare a unor idei, mai ales când ele sunt documentate științific sau mediatic și când nu îndeamnă la acțiune de ură de rasă împotriva evreilor, altminteri existând riscul interzicerii prin lege a unor idei, fapte sau realități care se pot fixa numai prin dezbatere publică academică, nu prin reglementarea prin lege a unei versiuni oficiale de interpretare a lor (așa cum din păcate s-a întâmplat și în cazul unor prevederi ale Legii 217/2015).

Prejudicierea libertății de expresie garantate de art. 30 din Constituția României o reclamă și membrii Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, care, în comunicatul lor, vorbesc despre “«decesul» libertății cuvântului: “Căci iată până unde se întinde «harta» conceptuală a antisemitismului, în expunerea de motive a proiectului de lege: «Potrivit Definiției de lucru a antisemitismului adoptată de IHRA (Alianța Internațională pentru Comemorarea Holocaustului n.r.), unele exemple contemporane de antisemitism în viața publică, media, în școli, la locul de muncă și în sfera religioasă pot include, luând în considerare contextul general, dar fără a se limita la acestea: […] Utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii l-ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale)». Nicio clipă nu se pune problema adevărului sau neadevărului acestor acuzații. Deci, dacă așa se pune problema (sau așa se intenționează, conform abordării IHRA, invocată în expunerea de motive), nu ne rămâne decât să declarăm «decesul» libertății cuvântului5”.

În acest context, fac precizarea că eu însumi am fost supus de curând unei campanii de denigrare intensă tocmai pentru motivul că aș fi evreu, cu consecințe serioase la nivelul imaginii mele publice. Nu am simțit nicio clipă nevoia de a mă adresa justiției, în baza legilor antidiscriminare existente deja, sau de a fi protejat de încă o lege precum cea votată zilele acestea de Parlamentul României.

SEMNAȚI PETIȚIA

Ambiguitatea și arbitrarul legii

Linia generală pe care pare a merge legea este de suprimare a oricăror afirmații care îi pun într-o lumină defavorabilă pe evrei: se face referire la “mitul despre conspirația mondială a evreilor sau despre controlul de către evrei a mijloacelor de informare în masă, a economiei, al guvernului sau al altor instituții ale societății”, la “acuzarea cetățenilor de origine evreiască că sunt mai loiali Israelului sau presupuselor priorități mondiale ale evreilor decât intereselor propriilor lor națiuni”, preferându-se o interzicere prin lege a afirmațiilor și o condamnare la ani grei de închisoare a celor care le fac în locul unei dezbateri de idei în care să triumfe adevărul cu care evreii acuzați în mod nedrept să se poată apăra (deși articolul 5, alin. 3 pare a exonera de răspundere penală pe cei ce fac aceste afirmații într-un context academic).

Găsim în textul expunerii de motive și un standard dublu folosit când vine vorba de transpunerea în situația dată a principiului răspunderii personale pentru faptele comise, formulat în maniera următoare: “[Interzice] acuzarea evreilor ca popor ce ar fi responsabil pentru faptele reale sau imaginare comise de un singur evreu sau de un grup de evrei sau chiar pentru fapte comise de neevrei”, în condițiile în care activistul evreu Ellie Wiesel și-a permis să pună crimele de război comise de un grup de oameni pe seama unei națiuni întregi, în celebra afirmație “România a ucis, a ucis, a ucis!6”.

Există o puternică contradicției între unele articole ale legii și enunțarea de motive7, care pune într-un oarecare paradox tot mecanismul legii: pe de o parte, se susține că legea este adoptată pentru a suprima afirmații de genul mitului conducerii lumii de către evrei” sau “utilizarea de simboluri sau imagini asociate antisemitismului clasic” etc., pe de altă parte, ea permite toate aceste manifestări, dacă se fac “în interesul artei sau științei, cercetării sau educației sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public” (art. 5, alin. 3). Cine și cum decide când o afirmație de genul “evreii conduc lumea” sau “cărturarii și fariseii iudei l-au adus pe Iisus la Pilat pentru a fi judecat” este făcută pentru a-i prejudicia pe evrei sau în scopul științei, cercetării sau dezbaterii publice pe o temă de interes general? Arbitrarul care se creează este foarte riscant și nu se află în concordanță cu principiile clare ce trebuie să guverneze actul legislativ.

SEMNAȚI PETIȚIA

Încălcarea dreptului la exercitarea libertății de expresie religioasă

Cea mai riscantă prevedere a acestei legi se referă, în opinia mea, la posibilitatea folosirii ei pentru a afecta dreptul la liberă expresie religioasă a populației creștine din România.

În expunerea de motive, se spune că unul dintre considerentele pentru care această lege intră în vigoare este de a suprima “utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale)” (s.n.).

Ambiguitatea formulării din expunerea de motive, dar și din articolele legii, poate permite interpretarea legii în sensul interzicerii unor paragrafe din Sfânta Scriptură sau Biblia creștină, a unor imagini iconografice, a unor referiri cu privire la evenimentul răstignirii Mântuitorului Hristos sau a unor cântări liturgice legate de acest eveniment (este de notorietate scandalul creat în 2014, când în mass-media s-a prezentat un colind popular vechi în care se cânta despre Nașterea lui Hristos).

Nu se explică în lege, de exemplu, la ce face referire “antisemitismul clasic”: la referințele biblice și istorice cu privire la evenimentele care au condus la punerea pe Cruce a Mântuitorului lumii Iisus Hristos sau la acuzațiile ulterioare aduse unora dintre evreii trăitori în diverse comunități creștine din diverse epoci istorice? Precizarea este capitală, atunci când cineva atacă o temă atât de sensibilă și nu lasă loc la nicio urmă de ambiguitate, deoarece o simplă privire pe Wikipedia, de exemplu, ni-l prezintă pe marele orator creștin Sfântul Ioan Gură de Aur ca “având un rol în dezvoltarea antisemitismului creștin8, pentru simplul fapt că avut o polemică teologică cu creștinii iudaizanți din epoca sa. Astfel de exemple pot continua.

Cum spiritul legii pare a fi de condamnare și suprimare a oricăror afirmații considerate defăimătoare la adresa evreilor și pedepsirea cu ani grei de închisoare a celor care le fac, consider îndreptățită teama că această lege ar putea fi folosită pentru a se suprima din scrierile creștine sau din predica publică a Bisericii chiar și afirmația generală, fundamentată istoric și biblic, conform căreia fruntașii evreilor din primii ani ai secolului I d.Hr. au participat la acuzarea și ulterior condamnarea la moarte a Mântuitorului Iisus Hristos.

Într-o luare de poziție împotriva unei colinde difuzate public în urmă cu câțiva ani, în 2014, profesorul român Andrei Marga face următoarele afirmații: “Procesul lui Iisus și deznodământul de pe cruce? Acest proces a fost instrumentat copios pe scara istoriei, pentru a-i acuza pe evrei de deicid. Azi se cunoaște prea bine, de la B. Travers Herford (1923) și Paul Witner (1961) încoace, că procesul lui Iisus a fost un proces roman. Evreii nu aveau nici procedura, nici permisiunea de a o aplica în preajma unei mari sărbători, nici condamnarea unui coreligionar și nici crucificarea în abordarea proprie a litigiilor. Mai trebuie adăugat că este greu să-i întreci pe evrei în credința în Dumnezeu și, cum se observă și din enciclica comună a Papei Benedict al XVI-lea și a Papei Francisc (2013), faimoasa emunah evreiască continuă să inspire. Mai este nevoie să amintim că Dumnezeul lui Iisus este același cu Dumnezeul lui Abraham, Itzak, Jacob, cum ne asigură chiar Evangheliile despre Iisus?”9.

Această interpretare a profesorului Marga, corelată cu afirmațiile din paragrafele anterioare, în care Îl prezintă pe Iisus ca fiind în deplină armonie cu iudeii din epoca sa, pare a lansa ideea că evenimentul condamnării și crucificării Mântuitorului Iisus Hristos a fost unul pur roman, fără nicio implicare din partea fruntașilor evrei din acea perioadă. Scopul afirmației pare a fi demontarea ceea ce autorul a numit instrumentarea copioasă la scara istoriei pentru a-i acuza pe evrei de genocid” și recuperarea de către mediul cultural iudaic a lui “Iisus cel istoric” și integrarea sa ca patriot evreu și personalitate a istoriei acestui popor. Profesorul Marga se înscrie astfel într-o tendință culturală mai nouă, despre care se pot citi multe dintre cărțile recomandate de domnia sa în articol, dar poate fi ilustrată mai succint și mai la îndemână și cu un film de prezentare pe youtube10 a Imnului de stat al Israelului, Hatikvah, în care alături de personaje biblice și istorice precum Avraam, Moise, Iisus Navi apare și o scenă dintr-un film despre Iisus Hristos, urmată de prezentarea unor imagini contemporane ale Holocaustului, Războiului de Șase Zile etc., toate pe acordurile frumosului cântec moldovenesc devenit imn național israelit11).

Cel mai faimos istoric evreu, Josephus Flavius, în scrierea sa Antichități iudaice, volumul II, consemnează: “În vremea aceea a trăit Isus, un om înțelept, dacă poate fi numit aievea om. El a fost autorul unor uluitoare minuni și învățătorul oamenilor care erau bucuroși să afle adevărul. A atras de partea lui o mulțime de iudei, dar și o mulțime de păgâni. Acesta a fost Hristos. Chiar dacă Pilatus, datorită acuzațiilor aduse de fruntașii poporului nostru, l-a țintuit pe cruce, n-au încetat să îl iubească cei ce l-au îndrăgit de la început. Căci li s-a arătat a treia zi iarăși viu, așa cum au zis profeții trimiși de Dumnezeu, înfăptuind și o mie de alte miracole. De atunci și până astăzi dăinuie poporul creștinilor, care își trage numele de la dânsul12.

Josephus Flavius confirmă Evangheliile pe care le citește Biserica, afirmând că, într-adevăr, procesul a fost unul roman, dar el s-a desfășurat ca urmare a acuzațiilor aduse lui Hristos de către fruntașii de atunci ai poporului evreu biblic. Nu a fost vorba pur și simplu despre un litigiu între Hristos și puterea romană de atunci, dovadă fiind faptul că Pilat l-a găsit nevinovat pe Iisus de acuzațiile aduse și căuta să îl elibereze (Ioan 19,12), ca pe unul care nu a săvârșit niciuna dintre faptele pentru care legea romană pedepsea cu crucificarea (revoltă, crimă, tâlhărie etc.), ulterior răstignindu-L ca urmare a acuzației de trădare pe care cărturarii i-au adus-o lui Pilat însuși: “Dacă Îl eliberezi pe Acesta, nu eşti prieten al Cezarului. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului” (Ioan 19,12).

Chiar dacă academicianul Răzvan Theodorescu dă glas, în prefața cărții lui Josephus Flavius, opiniei că unii au considerat acest paragraf al cărții lui Josephus Flavius ca fiind o interpolare târzie, Editura Hasefer, a Federației Comunităților Evreiești, nu își permite să îl suprime sau să îl marcheze în vreun fel care să sugereze că nu ar aparține lui Josephus Flavius. Pentru a vedea netemeinica pregătire a legii, Editura Hasefer însăși ar putea cădea sub incidența articolului 5 al legii proaspăt aprobate, dacă pasajul din Josephus Flavius ar fi interpretat ca nefiind în scopul științei sau educației, cum prevede alin. 3) al art. 5, ci al propagandei antisemite.

SEMNAȚI PETIȚIA

Dacă Josephus Flavius confirmă Evangheliile, atunci el confirmă inclusiv cuvintele Mântuitorului “Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac” (Lc. 23,34), prin care Mântuitorul îi iartă pe cei ce l-au pus pe Cruce, romani și evrei, dându-le pildă de iertare și toleranță și creștinilor care au venit după El și anulând astfel folosirea acestui eveniment ca prilej de răfuială antisemită.

Profesorul Andrei Marga propune și o “ieșire din ignoranță” în doi pași: “Primul constă în lansarea, de către teologi, filosofi și istorici pricepuți a unei competente dezbateri asupra lui «Iisus istoric» și a corelației dintre «Iisus istoric» și «Iisus eschatologic». Al doilea pas constă, oricât de incomod pare, în revizitarea liturghiei, al cărei text are, prin natura lucrurilor, mare răspândire. Știm prea bine că, de pildă, Papa Paul al VI-lea a decis în cele din urmă renunțarea în liturghia catolică la formulările ofensive față de evrei, care au fost înțelese ușor, în decursul istoriei, ca formulări antisemite. Această operație trebuie făcută și în liturghia de la noi. Ar trebui ținut seama de împrejurarea că fragmentele din Evanghelia după Ioan, care se invocă frecvent, au fost elaborate în cadrul unei polemici ce avea deja un trecut înăuntrul iudaismului și riscă mereu (desigur, adesea datorită slăbiciunilor exegezei) să fie înțelese pe dos, ca formulări antisemite, ceea ce nu a fost și nu este nicidecum cazul”.

Cu alte cuvinte, profesorul transilvan propune nici mai mult nici mai puțin decât suprimarea din serviciul liturgic a pasajelor pe care domnia sa le consideră antisemite”. Deja, sub presiunea unor legi ca cea votată de curând de către Parlamentul României, Patriarhia Română a scos din cultul ortodox unele referiri la evenimentele biblice legate de viața, judecarea, condamnarea și răstignirea Mântuitorului Hristos. Suprimarea din cult a tuturor referirilor biblice legate de moartea pe Cruce a Mântuitorului ar fi un abuz care ar silui de-a dreptul conștiința oricărui creștin ortodox din România, lucru pe care statul român nu îl poate permite.

Corelarea dintre textul legii și expunerea sa de motive poate să conducă la concluzia că însăși Biserica Ortodoxă Română poate cădea sub incidența articolelor 3, 4, 5, 6 ale acestei legi, în condițiile în care simpla afirmare a pasajelor evanghelice ale judecării și răstignirii lui Hristos ar putea fi considerate ca “promovare de acuzații mincinoase, dezumanizante, ce demonizează evreii” sau ca “antisemitism clasic”. O astfel de interpretare ar încălca grav articolul 29 din Constituția României care garantează libertatea de conștiință religioasă.

Pentru toate aceste motive, respectuos Vă rog să utilizați prerogativa conferită de art. 77, alin. 2 și 3 din Constituție și să retrimiteți legea în Parlamentul României pentru verificarea tuturor aspectelor sesizate, organizarea unei dezbateri publice și parlamentare serioase pe tema propusă de lege și punerea prevederilor sale în acord cu prevederile Constituției României.

Vă mulțumesc.

22 iunie 2018

Cu deosebit respect,
Mihai-Silviu Chirilă

Excelenței Sale, Domnului Klaus Werner Johannis, Președintele României

SEMNAȚI PETIȚIA

1 https://www.senat.ro/Legis/PDF/2018/18L300FG.pdf.

2 https://uzp.org.ro/3471/comunicat-uzpr-3/.

3http://www.gandul.info/stiri/recensamant-2011-care-va-fi-noua-harta-etnica-a-romaniei-8886247.

4http://www.gandul.info/stiri/recensamant-2011-care-va-fi-noua-harta-etnica-a-romaniei-8886247.

5 https://uzp.org.ro/3471/comunicat-uzpr-3/.

6http://www.ziare.com/stiri/morti/elie-wiesel-un-mesager-pentru-omenire-de-origine-romana-cu-o-viata-incredibila-1427754.

7 https://www.senat.ro/Legis/PDF/2018/18L300EM.pdf.

8 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Gur%C4%83_de_Aur.

9 http://andreimarga.eu/iesirea-din-ignoranta/.

10 https://www.youtube.com/watch?v=4bbrmfvlyZo.

11https://www.libertatea.ro/stiri/exclusiv-imnurile-israelului-si-albaniei-sunt-melodii-romanesti-1157600.

12 Josephus Flavius, Antichități iudaice, Hasefer, București, 2015, vol. 2, p. 450.

SEMNAȚI PETIȚIA

NOTĂ OrtodoxINFO

Nota autorului

Prin introducerea acestei legi în Parlamentul României și prin aprobarea atât de multor legi care protejează o comunitate evreiască din România restrânsă ca număr, inițiatorii legii invalidează toate tezele enunțate în expunerea de motive, prin care doresc să interzică prin lege anumite afirmații considerate a fi antisemite, impunând o interpretare fixă a lor, fără niciun drept acordat celui ce le susține de a le proba în instanță contrariul.

Cine își închipuie, de exemplu, că o comunitate de 5700 de oameni ar putea trece prin Parlamentul României, fără ajutorul unui lobby evreiesc transnațional foarte puternic, atâtea legi prin care se constituie de jure într-o comunitate intangibilă, situată juridic, prin legile care îi apără drepturile, deasupra poporului în mijlocul căruia locuiește?

Cine poate crede că organizațiile evreiești care combat antisemitismul și nazismul în România ar putea trece prin Parlamentul român, și nu numai, legi care să scoată din cărțile de istorie personalități culturale consacrate, pe care să le acuze post-mortem de activități antisemite, să interzică punerea în calendarele bisericești a unor sfinți, sub aceeași acuzație, fără un puternic sprijin din partea unui lobby evreiesc transnațional, de altfel în multe țări oficial și legal constituit (de exemplu, în Statele Unite funcționează legal Comisia de Relații Publice Americano-Israeliană, AIPAC, sau lobbyul proevreu al protestanților americani, Creștini Uniți pentru Israel)?

Cum se explică aplicarea unor pedepse cu închisoare celor ce au suspiciunea de dublă loialitate față de cetățenii români de origine evreiască, când proiectul de lege adoptat de Parlamentul român legiferează în mare marte în favoarea imaginii publice internaționale a Statului Israel și a cetățenilor acestui stat, vorbind în expunerea de motive despre “negarea dreptului poporului evreu la autodeterminare, prin susținerea faptului că existența Statului Israel este o acțiune rasistă”, “compararea politicii contemporane a Israelului cu cea a naziștilor”, “utilizarea de simboluri sau imagini asociate antisemitismului clasic pentru a caracteriza Statul Israel sau cetățenii acestuia”, “acuzarea evreilor ca popor, sau a Israelului ca stat, de a fi inventat sau exagerat Holocaustul”? Nu era mai firesc ca cei ce îi acuză pe evrei de dublă loialitate să fie chemați în instanță și obligați să demonstreze punctual actele de dublă loialitate, iar dacă nu reușesc, să fie trimiși în judecată în conformitate cu legea care apără demnitatea tuturor cetățenilor români, indiferent de origine etnică?

Răspuns lui Daniel Vla la articolul Greșeală a lui Mihai Silviu Chirilă în scrisoarea către Președinte

Scrisoarea deschisa este adresata Președintelui României, iar paragraful referitor la “legile care reglementeaza buna organizare a vietii sociale” in tara se refera in primul rand la inoportunitatea unei noi legi si la riscul juridic al suprareglementarii, atunci cand ai legislatie deja facuta pe o anumita tema. Scrisoarea urmareste sa il convinga pe Presedinte, printre altele, ca aceasta lege nu mai este necesara, in conditiile in care mai sunt deja doua pe aceeasi tema.

Inoportunitatea si suprareglementarea sunt doua motive juridice foarte bune pentru care o lege sa fie considerata ca neavenita si anulata si ar putea fi doua argumente foarte serioase in mana unui Presedinte care sa doreasca sa se implice in aceasta chestiune.

Expresia “buna organizare a vietii sociale” se refera la categoria de legi in care se inscriu cele doua legi (adica sunt legi din categoria celor care guverneaza in general buna organizare a vietii sociale, alaturi de alte legi citate, cum ati vazut, legea adunarilor publice Constitutia Romaniei, Codul Penal etc., spre deosebire de alte legi care reglementeaza de exemplu dreptul de proprietate sau drepturile contractuale etc.), nu la faptul ca cele doua legi incriminate reusesc sau nu sa organizeze corect si constitutional viata sociala.

Eu am dorit sa ii explic Presedintelui ca in categoria legilor care reglementeaza buna organizare a vietii sociale deja exista legi pe tema reglementata de legea care tocmai s-a votat si nu mai era nevoie sa se mai faca inca una, care, oricum, le reia aproape in intregime pe celelalte doua.

Scrisoarea este adresata Presedintelui pentru a-l convinge sa intoarca legea in Parlament si pentru acest motiv, ca deja exista doua legi votate pe aceasta tema, bune sau nu, si ca suprareglementarea nu se impune.

IN NICIUN CAZ NU AM VRUT SA SPUN CA CELE DOUA LEGI SUNT CONSTITUTIONALE SAU CA REGLEMENTEAZA CORECT BUNA DESFASURARE A VIETII SOCIALE DIN ROMANIA, PENTRU CA NICI NU SUNT CONSTITUTIONALE, NICI NU REGLEMENTEAZA CORECT BUNA DESFASURARE A LUCRURILOR, dar din pacate in aceasta scrisoare deschisa opinia mea despre acele legi nu avea nicio importanta, deoarece Presedintele putea interveni doar asupra legii care asteapta promulgarea de la el, nu asupra celor doua care produc deja efecte de ani de zile si pe care, din pacate, nu a reusit pana acum nimeni sa le desfiinteze la CCR.

Din punctul de vedere al Presedintelui cele doua legi nu au nicio problema, deoarece NIMENI DIN SOCIETATEA ROMANEASCA NU A REUSIT PANA ACUM JURIDIC SA LE MODIFICE SAU DESFIINTEZE. Faptul ca noi le consideram neconstitutionale, asa cum si sunt, nu inseamna ca si sistemul juridic le considera neconstitutionale, pana cand ele vor fi declarate neconstitutionale de CCR. Faptul ca noi nu le acceptam nu inseamna ca sistemul juridic nu le accepta sau ca nu ar mai produce efecte, pana in clipa in care ele vor fi desfiintate. Sistemul juridic reactioneaza doar la actiuni juridice de modificare a legilor neconstitutionale, nu la opinia noastra despre ele.

Scrisoarea mea incerca sa ii transmita Presedintelui realitati juridice pe care sa le foloseasca in favoarea noastra, nu starea mea de constiinta cu privire la acele doua legi anterioare, care nici nu l-ar fi interesat.

Credeti ca in conditiile in care sansele sunt minime ca Presedintele actual sa reactioneze la cererea noastra de retrimitere a acestei legi in Parlament spre revizuire, din motivele pe care bine le-ati surprins, ar fi fost de ajutor daca i-as fi spus ca toata legislatia care reglementeaza aceasta problema este neconstitutionala, in conditiile in care pana acum niciuna dintre institutiile juridice nu a spus acest lucru?

Credeti ca daca i-as fi spus Presedintelui: “Nu promulgati o noua lege neconstitutionala asa cum au facut predecesorii Excelentei Voastre, atunci cand au promulgat ordonanta de guvern si legea antilegionara”, Presedintele ar fi fost impresionat si ar fi trimis de urgenta legea in Parlament? Eu cred ca nu.

Credeti ca daca in loc sa contestam punctual legea aceasta, la care Presedintele mai poate face inca ceva, am fi deschis un front in care sa vorbim despre neconstitutionalitatea, inca neacceptata juridic, a legilor anterioare, Presedintele ne-ar fi dat dreptate, sau ar fi avut motive sa spuna: “Vedeti, tocmai pentru ca cele dinainte sunt legi neconstitutionale trebuie sa mai dam altele, care sa fie mai bune decat acelea si sa acopere greselile din acelea”. Eu asa cred ca ar fi spus.

Din acest motiv, m-am referit la realitati juridice din perspectiva Presedintelui si a sistemului juridic, nu din perspectiva mea, care, desigur, este asemanatoare cu punctul dumneavoastra de vedere despre cele doua legi.

Sigur, argumentarea motivelor pentru care OUG 31/2001 si Legea 217/2015 sunt neconstitutionale este corecta, dar ea trebuie facuta in fata CCR, de unde trebuie obtinuta anularea prevederilor neconstitutionale. Pana cand nu se intampla acest lucru si cei direct vizati de aceste legi nu le desfiinteaza sau modifica, pentru Presedinte acele legi sunt constitutionale, chiar daca pentru noi sunt nedrepte, lucru pe care eu cred ca l-am specificat in text (cu privire la Legea 217/2015 am facut o specificare expresa ca are prevederi abuzive).

In privinta retragerea legii cu totul, chiar daca mi-as fi dorit sa ii cer acest lucru Presedintelui, si mi-as fi dorit, nu ar fi avut niciun rost, deoarece Presedintele nu are atributia de a retrage o lege cu totul, ci doar de a o retrimite spre rediscutare in Parlament. Parlamentul poate sa o reia in discutie sau nu, putand sa i-o retrimita spre promulgare Presedintelui in aceeasi forma.

Avocatul Poporului mai poate face inca ceva pe langa CCR, inainte de promulgarea legii, motiv pentru care l-am sesizat si i-am cerut sa reclame neconstitutionalitatea legii.

Daca nici Avocatul, nici Presedintele nu vor face nimic, iar legea va trece si se va publica in Monitorul Oficial, atunci Patriarhia si cetatenii pot face o initiativa legislativa cetateneasca de modificare a acestei legi in Parlament. Daca nici Patriarhia, nici cetatenii nu vor face acest lucru, atunci legea continua sa produca efecte si e bine sa ne pregatim de marturisire si de adevarata prigoana impotriva credintei noastre.

Acesta este cadrul juridic al problemei. Ne place sau nu, juridic asa se pune problema. Sta in puterea noastra sa incercam sa intervenim juridic pentru a schimba si cele doua legi deja existente si care sunt evident dictatoriale si neconstitutionale. Este singurul lucru care ar putea ajuta. Altminteri, legea produce efecte indiferent ce credem si marturisim noi public despre ea si va continua sa produca efecte, chiar daca toata tara ar contesta-o, pana cand vointa populara se va manifesta politic, printr-un partid parlamentar, care sa o abroge, sau juridic, prin actiune la CCR care sa o abroge sau macar modifice.

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

20 comentarii

 1. Andrei Marga, despre solutii la “antisemitismul” romanesc. Propune si REVIZUIREA LITURGHIEI:

  “Există ieșire din ignoranța ce persistă la noi în jurul acestor teme. Nu este deloc realistă, nicidecum, relativizarea Holocaustului evreilor, găsind acum aproape oriunde holocaust. Relativizarea i-a făcut pe cercetătorii evrei să vorbească, pe bună dreptate, de Shoah. Ieșirea din ignoranță pe care o am în vedere, la propriu, presupune doi pași. Primul constă în lansarea, de către teologi, filosofi și istorici pricepuți a unei competente dezbateri asupra lui „Iisus istoric” și a corelației dintre „Iisus istoric” și „Iisus eschatologic”. Al doilea pas constă, oricât de incomod pare, în revizuirea liturghiei, al cărei text are, prin natura lucrurilor, mare răspândire. Știm prea bine că, de pildă, Papa Paul al VI-lea a decis în cele din urmă renunțarea în liturghia catolică la formulările ofensive față de evrei, care au fost înțelese ușor, în decursul istoriei, ca formulări antisemite. Această operație trebuie făcută și în liturghia de la noi. Ar trebui ținut seama de împrejurarea că fragmentele din Evanghelia după Ioan, care se invocă frecvent, au fost elaborate în cadrul unei polemici ce avea deja un trecut înăuntrul iudaismului și riscă mereu (desigur, adesea datorită slăbiciunilor exegezei) să fie înțelese pe dos, ca formulări antisemite, ceea ce nu a fost și nu este nicidecum cazul.”

  http://andreimarga.eu/iesirea-din-ignoranta/

 2. Nu stiu daca nu ar fi bine, mai degraba, sa se continue adaugarea de semnaturi la petitia deja existenta impotriva proiectului de lege care a fost votat.

  https://www.petitieonline.com/signatures/petiie_contra_legii_propuse_de_silviu_vexler/start/900

  S-au adunat acolo deja aproape 1000 de semnaturi si pe baza ei va fi depusa la Parlament o contestație contra acestei legi. O noua petitie in care semnaturile vor trebui stranse de la 0 s-ar putea sa aiba si mai putine semnaturi decat cea existenta, prin faramitare si aparitia oboselii gestului repetitiv. Evident, pot fi semnate si amandoua.

 3. agitatie cam de pomana. Eu zic lasa domle, sa aprobe iohannis legea asta, poate ca sa-si dea siesi o condamnare dupa ea, pe sintagma “cine stie ce afaceri secrete face cu evreii!” …

 4. Acelas, nu sunt de acord cu ideea ca agitatia este de pomana; nu este de pomana niciodata apararea Adevarului istoric si biblic si a drepturilor noastre.
  Se poate si semna cealalta petitie, dar trebuie atentie la scopul acelei petitii, pentru ca daca ea a fost facuta pentru presedintii Camerelor nu poate fi trimisa presedintelui tarii etc.

  Mai fac precizarea legata de text ca referirea la faptul ca evreii sunt putini in tara are in vedere exclusiv inoportunitatea legiferarii aproape anual pentru o comunitate foarte mica, pentru ca intre ea si comunitatea majoritara nu exista conflicte atat de grave incat sa se impuna legiferarea periodica in apararea minoritatii. Altfel, sigur, o comunitate este importanta indiferent cati membri are.

  1. evident ca petitie isi are rostul ei. Eu ma refeream acolo strict ironic la iohannis, in sensul ca e tocmai o ironie a sortii cu el caci i-a infierat pe buna dreptate pe dragnea si pe evrei, punand la cale lucruri secrete cu statul roman, devoaland realitatea. Apoi a fost facut antisemit. Acum sa vedem cat de consecvent cu sinesi este presedintele acestei tari, neamtu. Deci pe de alta parte stim cam ce fel de presedinte avem in tara, pus din afara tarii si cui platateste el tribut. Temerea mea este ca sunt sanse infime ca el sa returneze legea, sau sa se schimbe finalmete ceva cu ajutorul lui. De asta ziceam ca este aproape fara sansa.

   altfel, desigur petitia isi are rostul ei si e foarte util sa-l intepam pe presedinte, si nu numai, cu adevarul, pe care el insusi l-a grait, intr-un moment de sinceritate.

   1. am inteles. noi ne facem datoria, atat tine de noi, in rest, asteptam si vedem si ne rugam Domnului sa ii lumineze

 5. Unii vorbesc.altii fac ..dupa fapte ii veti cunoaste.Va multumim.inca odata pentru lupta pe care o duceti impotriva sistemului si a legilor dracesti,si impotriva problemelor din biserica.Fiecare daca ne-am face treaba in locul in care ne aflam acum Biserica lui Hristos asa lovita din toate partile ar putea sa renasca doar ca oamenii le place mai mult vorba,judecarea si uite asa ne ocupa diavolul timpul si viata in loc sa dam inainte ne punem.singuri piedici unii la altii.

 6. O scisoare pe care o asteptam cu nerabdare, din partea domnului teologMihai Siviu Chirila,singura voce ,care reprezinta cu tarie si adevar, pe toti romanii ortodocsi din aceasta tara,in care „*biciul prigonirii romanilor se afla in mana jidanilor”.
  Nu asteptam nici o reactie din partea patriarhului BOR sau a propagandistilor sinodului,a cinului laic sau monahal, obedienti in fata biciului altui stapan,cazuti se pare ,ca mare parte din romani intr-o suspecta letargie umilitoare,lipsita de curaj si sentimente de dragoste pentru necajitul neam romanesc.
  In extrem de multe probleme de viata si de moarte,au facut pact cu stapanii vremelnici politici,tradand prin tacerea complice,istoria,memoria de veacuri a acestui popor,devenind slugi ale strainilor pribegi pe aceste frumoase si bogate plaiuri.
  Este o lege denigratoare,anticonstitutionala,antiromaneasca,pe care un reprezentant al minoritatii jidanesti,a propus-o cu nerusinare,iar senatul si camera deputatilor,au acceptat-o ,asa cum au facut anterior cu ” *Legea nr. 107/2006 și Legea nr. 217/2015, prin care a îngenuncheat România în fața ofensivei jidănești pe tema pretinsului holocaust.”
  Expunerea de motive,prin care aceasta lege nu ar trebui promulgata de presedintele in exercitiu,Dl. Klaus Werner Johannis,este bazata pe legile constitutionale,si aduce in discutie cel mai important motiv,cel al atacarii credintei noastre drept-slavitoare,de veacuri ,pentru care au fost ucisi milioane de romani.
  Genocidul „*contra poporului roman comis de regimul jidano-bolșevic, acest genocid nu contează?!”Românii care au fost deportați cu domiciliu obligatoriu, închiși în lagărele de concentrare, băgați în închisoare și ținuți cu anii fără să fie judecați,pentru vini imaginare,torturati ,ucisi,ei si familiile lor,nu conteaza?

  „Cei care au condus închisorile, lagărele de muncă, ministerele în anii 1945-1964 au fost jidanii. Ei trebuie să le plătească românilor persecutați despăgubiri pentru „holocaustul“ românilor, pentru genocidul comis contra lor. Aproape toți acești torționari au plecat în Israel. Deci, Israelul este obligat să plătească României „daune de holocaust“. Unii autori au calculat că ne-ar datora minimum 200 de miliarde de euro.Evident, goiymii nu contează în fața „poporului ales“!”
  In mod intetionat,ambiguitatea formularii da dreptul la interpretari,atat in ceea ce priveste Sf.Scriptura,cat si posibilitatea suprimarii din serviciul liturgic a pasajelor ,considerate “antisemite” si descrise pe larg de dl.teolog in scrisoarea sa.
  Se pare ca sinodul in frunte cu presedintele sau ,nu sunt deloc deranjati ca” BOR poate cădea sub incidența articolelor 3, 4, 5, 6 ale acestei legi.”
  Dupa tradarea Ortodoxiei ,prin semnarea documentelor asa-zisului sinod din Creta,ierarhii in frunte cu stapanul lor lumesc si vremelnic ,au dovedit ca sunt straini de acest neam romanesc,in care eroii sai,Sfinti Mucenici Martiri,Marturisitori ai sfintei si neprihanitei credinte ortodoxe din temnite si inchisori, sunt condamnati inca o data prin aceasta lege tiranica.
  Prin aprobarea ei, oculta iudeo-sionista isi atinge unul din scopuri ,sugrumarea treptata a suflului vital al romanilor pe aceste meleaguri.
  Ne ridicam intr-un singur glas in a condamna cu vehementa si tarie muceniceasca ,daca se cere,aceasta lege ,care atenteaza la ce avem mai scump in aceasta viata,ORTODOXIA si libertatea.

  adaptare text dupa:https://www.incorectpolitic.com/biciul-prigonirii-romanilor-este-in-mana-jidanilor/

 7. Am fost uluita de zicerile conationalilor mei,banuiesc crestini ortodocsi declarati,care au atacat pe dl.teolog Mihai Silviu Chirila,in postarile mentionte de domnia sa, in scrisoarea adresata presedintelui tarii.
  Nu poti ataca bunul renume al unei persoane,atunci cand iti lipsesc argumentele,avand ca bagaj doar dorinta patimasa de a umili si aduce injurii persoanei ,cu care nu doresti sa dialoghezi,ci doar sa o umpli de noroiul unor cuvinte ,care iti pot aduce prejudicii grave,atunci cand nici nu te astepti. Folosirea in sens denigrator al cuvantului „jidan”,da dovada de lipsa elementara de bun simt,denotand abateri grave de la conduita morala si civica a unei persoane.
  Exercitarea libertatii de exprimare se face cu anumite restrictii, privind bunul renume ,protejand reputatia si drepturile celuilalt,fiind categoric interzisa discriminarea.
  „*Iata masura dreapta pe care n-o poate tagadui nimeni; ce voiesc sa-mi faca altul, sa-i fac si eu lui si atunci se pastreaza calda toata dragostea de aproapele si dreptatea lui Dumnezeu…..
  Ne spun Sfintii Parinti: „Cauta la firea ta, omule, si daca voiesti sa-ti faca altul bine si sa-i fie mila de tine, când esti tulburat si ispitit si necajit, sa-ti fie si tie mila de altul, deopotriva cu tine. Si el este om, si el este ispitit, si el are necazuri, si el are diavoli care îl asupresc, si el are patimi înauntru si în afara!” Deci sa nu-l urasti, ca si tu mâine vei avea aceleasi încercari! Si asa vom învata dragostea de aproapele, daca vom socoti cele ale firii, ca suntem adica de o fire cu dânsul.
  Cand necajim pe cineva,ofensandu-l,”atunci nu mai este Duhul lui Dumnezeu în noi si nici nu mai este dragostea lui Iisus Hristos în inimile noastre. Ci suntem niste tâlhari, niste ucigasi de buna voie, chiar daca n-am facut ucidere, odata ce pândim sa ne razbunam cu rautate asupra fratelui si cautam sa darâmam slava lui, sau cinstea lui, sau orice din ale lui care sunt date de Dumnezeu. Suntem ucigasi mai înainte de a face ucidere. De ce? Caci ucidem slava si cinstea lui, averea lui si altele ca acestea.

  De aceea bine a spus Sfântul Apostol si Evan-ghelist Ioan: Cel ce uraste pe fratele sau, ucigas de om este! Chiar daca n-a ucis cu mâna sau cu batul, caci cu gândul îl uraste si cauta sa se razbune si pândeste pe fratele sau sa-i faca vreun rau.

  El este un ucigas în inima sa si de îl va gasi moartea asa, vai si amar! Ca ucigas este si cu ucigasii va avea parte.”
  Aceste intelepte cuvinte apartin ,vrednicului de pomenire si cinstire in veac,Arhimandritul Cleopa.

  (Viata Parintelui Cleopa – de Arh. Ioanichie Balan)

 8. Faptul ca cineva este crestin declarat nu inseamna neaparat ca este crestin. Cei care m-au batjocorit pe postarea aceea, care era pe facebookul meu (cred ca postarea mai e si acum), cred ca erau mai mult oamenii sistemului care incearca sa ma scoata din lupta antiecumenista. Din lupta antiecumenista eu voi iesi cand va fi voia Domnului, nu cand vor dori diverse structuri ale puterii lumesti. Acelasi lucru este valabil pentru toate luptele in care sunt implicat

 9. Domnule Mihai Silviu Chirila,sa va dea Atotmilostivul Dumnezeu,putere,tarie in lupta,dreapta-cugetare,si biruinta,pentru a invinge cu ajutorul Sf.Arhanghel Mihail,arhistrategul si Voievodul cetelor ingeresti,toate cursele vrajmasului si ispititorului acestei lumi,spre bucuria noastra a tuturor celor care marturisesc dreapta credinta ortodoxa,si lupta uniti in acelasi gand,cuget si simtire.Amin

  Sa ne amintim COMUNICATUL PATRIARHIEI ROMANE:
     ,,Biserica Ortodoxă Română respinge antisemitismul şi xenofobia”
    
    ,,În legătură cu materialele de presă din ultimele zile referitoare la opiniile antisemite ale unui monah de la Mănăstirea Petru Vodă, judeţul Neamţ, precizăm:
    Patriarhia Română dezaprobă categoric atitudinile şi acţiunile cu caracter antisemit şi respinge orice ideologie xenofobă cu iz religios, deoarece acestea sunt contrare iubirii lui Dumnezeu pentru toţi oamenii. Aceste manifestări care îndeamnă la ură religioasă sau etnică nu reprezintă opinia oficială a Bisericii Ortodoxe Române, ele fiind cazuri izolate de indisciplină sau de manifestare a libertăţii individuale fără responsabilitate comunitară. Monahii adevăraţi pot fi buni patrioţi şi fără vreo asociere cu ideologii politice antisemite şi xenofobe.
    Ca atare, Patriarhia Română solicită Arhiepiscopiei Iaşilor să continue să explice monahilor de la Mănăstirea Petru Vodă că astfel de opinii şi atitudini dăunează Bisericii Ortodoxe Române pe plan naţional şi chiar internaţional, încât pot afecta inclusiv pelerinajele credincioşilor ortodocşi români la Locurile Sfinte, organizate ca expresie a evlaviei, dar şi a respectului şi cunoaşterii reciproce dintre popoare şi religii diferite.
    În concluzie, fidelă Evangheliei iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii, Biserica Ortodoxă Română promovează permanent pacea, dialogul şi buna înţelegere între oameni de credinţe, etnii şi culturi diferite.”
    Biroul de Presă al Patriarhiei Române
    30.06.2014 | 14:19
  Prin acest scurt comunicat patriarhia se desolidarizeaza de „*luările de poziție ale monahului Teodot de la mănăstirea Petru Vodă, care pentru afirmațiile sale curajoase și mărturisitoare din ultimii ani sau ultimele luni, a fost acționat în judecată de către Alexandru Florian, președintele Comunităților evreiești din România. Îndeosebi pentru recentele afirmații, precum că ,,Mișcarea Legionară a fost o lucrare a Duhului Sfânt” și altele de genul acesta”,inclusiv ,pentru „atitudinea” monahiilor ,care au cantat Cuviosului Parinte Justin Parvu,cu ocazia aniversarii zilei sale de nastere,intr-un mediu privat,Imnul Miscarii Legionare,Sfanta Tinerete Legionara”(versurile apartinand Marturisitorului Radu Gyr,Comandant al Bunei Vestiri,al carui nume se regaseste pe „lista neagra”,a Institutului „Elie Wiesel”, condus de Alexandru Florian,fiul odiosului ideolog stalinist,Radu Florian)
  Aceste acuzatii au fost imputate legionarilor ,de catre iudeo-bolsevici si preluate de catre propagandistii patriarhiei,in comunicatul de mai sus.
  „*Legionarismul, ca să le explicăm și domniilor lor, nu a fost o ideologie, cu atât mai puțin xenofobă. Legionarismul a însemnat o mișcare de anvergură națională, cea mai autentică formă de naționalism creștin din istoria României (unică în analele istoriei universale) și de românism creștin și nu un extremism pseudo-religios cum se sugerează prin sintagma ,,ideologie xenofobă cu iz religios…Adică, să mai lase cu iubirea de neam, acum există umanismul (masonic) globalizant și ecumenismul…”Ingrijorare mare pentru conducatorii BOR,caci s-ar putea suspenda aceste pelerinaje la locurile sfinte,care” ajută mult ECUMENISMULUI, cunoașterii, dialogului dintre ortodoxie și cultul mozaic…”(RADU IACOBOAIE)

  *https://danielvla.wordpress.com/2014/06/30/patriarhia-romana-vrea-un-fel-de-reeducare-a-monahilor-de-la-manastirea-petru-voda-comunicatul-patriarhiei-in-legatura-cu-discursul-pro-legionar-al-parintelui-monah-teodot/

 10. iaca, de bun ce e iohannis pentru…. straini, nu pentru romani, i s-a dat girul de catre primii pt un nou mandat sa stapaneasca peste ultimii. Si-a cam facut treaba, e agreat de sferele straine asa ca merge mai departe, f probabil pt un nou mandat. Psd prin dragnea e pulverizat, tariceanu o sa pateasca si el ceva, eh, nu chiar puscarie ca ar bate totusi la ochi, dar ceva acolo… , manjit sa fie ..

 11. Atat politica minoritatilor de toate orientarile cat si ideologia perversitatii si teoria de gen, sub falsul pretext al discriminarii si drepturile omului, nu ascunde decat o politica josnica prin care ele insele impun la nivel mediatic si legislativ adevaratele forme de discriminare, intoleranta si impostura la adresa majoritatii, a natiunilor si in mod special a crestinismului. Pacat ca in ultimii 28 de ani s-a produs o grava pervertire si adormire a constiintei de neam si de credinta in randul nostru, al romanilor, astfel incat aceste actiuni si proiecte isi gasesc acum aplicare cu cea mai mare usurinta.

  Prin manipulare si santaj, marea majoritate a societatii romanesti in frunte cu toti factorii de raspundere de la orice nivel, inclusiv cel bisericesc, au fost redusi la tacere astfel incat chiar si adoptarea acestei legi nu mai intampina o reactie imediata de impotrivire la nivel de mase, asa cum ar fi necesar si o cere momentul actual. Aceasta atitudine se justifica numai prin criza spirituala majora inregistrata dupa 1989 prin care, chiar si crestinii ortodocsi au acceptat momeala de a pofti din fructul oprit care a ascuns de fapt apostazia la nivel global, adica lapadarea de credinta la care se referea Sfantul Apostol Pavel. Asa cum mentiona dna. Gabriela Naghi, atat Parlamentul, cat si majoritatea romanilor au uitat de pretul platit de marturisitorii si mucenicii neamului nostru in inchisori si mostenirea spirituala pe care o avem de la toti Sfintii nostri de peste 2000 de ani.

  Tacerea si neimplicarea noastra nu fac decat ca aceste legi sa ne constranga din ce in ce mai mult, pana la a ni se interzice chiar si sa gandim si sa simtim romaneste si crestineste.

  Ne exprimam admiratia pentru dl. Mihai-Silviu Chirila, pentru curajul si asumarea de mari raspunderi si riscuri in tot ceea ce a facut si face pe plan cetatenesc si crestinesc, fiind pentru multi motivatie si exemplu ca se poate face si asa ceva daca se vrea, si daca se urmareste mai mult interesul obstesc decat cel personal. Denigrarile si jignirile care i se aduc nu fac decat sa ajute la o delimitare mai clara intre adevaratele valori si cele false pentru ca se simte cu usurinta duhul care le anima pe fiecare. Daca am fi facut oricare dintre noi cate putin din tot ce a intreprins dansul, ar fi fost posibil sa asistam la alte realitati in viata Bisericii si a tarii. Din nefericire nu se intampla asa! Este usor ca din spatele monitorului sa proferam pozitii arbitrare, tendentioase, partinitoare, fara nicio acoperire sau justificare reala. Dar, cum zice Mantuitorul Iisus Hristos “pentru tot cuvantul desert pe care il vor rosti oamenii, vor da seama in ziua Judecatii”.

  Daca nu poti face bine, macar sileste-te sa nu faci raul. “Se vor inmulti smintelile, dar vai celui prin care vine sminteala” zice iarasi Mantuitorul. Iar astazi suntem martori la din ce in ce mai multe astfel de sminteli, rataciri si destabilizari. Sa ne cutremuram la a fi partasi la astfel de dezastre si prabusiri create si prin nepasarea si lipsa noastra de responsabilitate in aceste imprejurari cruciale privind soarta Bisericii si a lumii intregi. Doamne ajuta-ne la toti sa fim vrednici de Numele Tau si de increderea pe care o ai in noi in astfel de vremuri, si iarta-ne ca am devenit, neconstransi de nimeni, niste crestini caldicei…sper sa ne revenim!
  Sustinem intru totul petitia initiata de dl. Mihai-Silviu Chirila, ca o forma de atitudine crestineasca si cetateneasca justificata de statutul pe care il avem prin dreptul Divin si dreptul national, care nu se cedeaza pentru nimic in lume si pe care le detinem de 2000 de ani.

 12. In aceasta zi de mare sarbatoare pentru toti crestinii ortodocsi,Nasterea Sf.Prooroc Inaintemergatorul si Botezatorul Ioan,sustinem cu toata convingerea Petitia initiata de domnul teolog Mihai Silviu Chirila ,singurul teolog al BOR,care s-a ridicat cu vitejie,devotament,competenta si inalt simt civic, impotriva rusinoasei legi anticonstitutionale,antiromanestii, propuse de deputatul evreu Silviu Vexler si adoptata de un parlament aflat in criza si destramare ,care a dovedit tuturor cat de antinational este.

  Indiferent de numarul persoanelor care vor semna petitia,indiferent de rezultatul demersului initiat de dl.Mihai Silviu Chirila,in fata Dreptului Judecator si a constiintei noastre,am raspuns asa cum se cuvenea la aceasta chemare.Ne-am facut datoria de onoare si acest lucru se poate face numai astazi.Maine va fi deja tarziu.

 13. am semnat petitia si doresc din inima sa fie anulata. sigur, acum mingea e in terenul lui Iohanis, dar nu inteleg de ce e presedintele mai vinovat, mai injurat pentru aceasta lege decat psd-ul majoritar in parlament, care a votat o astfel de lege ?

 14. Din străvechea Antichitate până la Hristos și apoi, până în zilele noastre, enoriașii iudei au fost și sunt la heremul rabinilor: adică ei sunt conduși în mod absolutist, terorist, căci rabinul are drept de viață și de moarte asupra lor. Heremul reprezintă blestemul suprem adresat enoriașilor „eretici“, care obiectează, critică ceva: adică ei sunt excomunicați, nu mai „există“ pentru respectiva comunitate, fiind la bunul plac – la cheremul – oricărui fanatic și, in extremis, putând fi omorâți, ca act punitiv, de oricare dintre iudei. Așa era pe vremea Mantuitorului Iisus Hristos, așa este și acum. Sinedriul a întărâtat masele contra lui Hristos, iar Sinedriul și poporul iudeu i-au cerut lui Ponțiu Pilat să-L ucidă pe Iisus în modul cel mai dezonorant: prin răstignire – așa cum erau uciși tâlharii și ucigașii. Cum se știe, Pilat din Pont „s-a spălat pe mâini“, simbolic, recurgând la o stratagemă – i-a cerut poporului iudeu să aleagă pe cine să răstignească: pe Iisus sau pe ucigașul Baraba! După ce a convocat Sinedriul, „Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: «Pe care voiți să vi-l eliberez: pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos?» Căci știa că din invidie dăduseră pe Iisus în mâinile lui. (…) Dar preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat mulțimile să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-L piardă“ (Matei, 27, 17-20). Fiind manevrat de Sinedriu, poporul a „votat“ pentru eliberarea ucigașului Baraba și pentru uciderea lui Hristos! Apostolii Petru și Ioan i-au acuzat expres de deicid pe membrii Sinedriului: „Voi v-ați lepădat de Cel Sfânt și Drept și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș“ (Faptele Apostolilor, 3, 14).

  Așadar, afirmația lui Silviu Vexler, din Expunerea de motive, cum că „nu evreii l-ar fi ucis pe Isus“ (sic), făcută la modul condițional-optativ, este absolut falsă, fiind doar un petardism ideologic, întrucât iudeii chiar L-au ucis pe Iisus – și sunt vinovați, deci, de deicid!

  Acuzația de deicid adusă iudeilor – adică imputarea Răstignirii lui Iisus Hristos – este absolut întemeiată și reprezintă una dintre dimensiunile axiologice ale Creștinismului. Iudeii (jidanii) trebuie acuzați permanent de deicid, întrucît l-au ucis pe Hristos, care s-a sacrificat pe Sine pentru a mântui de păcate „toate neamurile“ – deci pentru a-i salva inclusiv pe iudei (Ioan, 3, 1-21)! Interdicția de a-i acuza pe iudei (jidani) de deicid, pe motiv că ar fi o dovadă de antisemitism, echivalează cu impunerea lepădării noastre de Hristos, înseamnă să fim obligați să renunțăm la credința noastră strămoșească, la Creștinism. Prin acest proiect de lege și, îndeosebi, prin această motivare introdusă șerpește, Silviu Vexler urmărește să ne desființeze ca Neam ortodox! Ceea ce este un fapt inadmisibil și trebuie împiedicat pe orice cale!

  Interdicția impusă de Silviu Vexler de a nu-i acuza pe iudei de deicid înseamnă interzicerea libertății noastre de credință ortodoxă – ceea ce contravine directivelor europene. Mai ales că Israelul nu este în Europa!

  adaptare text:https://www.stirilemm.ro/juridic/46817-fara-legi-antiromanesti-in-romania.html

 15. Să vedem ce are de spus deputatul Vexler despre antisemitismul Românilor, într-un scurt interviu luat în Bruxelles la parlamentul UE:
  https://www.youtube.com/watch?v=agt9D3vPgns

  La întrebarea reporterului dacă există probleme cu antisemitismul în România, domnul Vexler răspunde:

  Min. 0:54: „We don’t have thank God, those kinds of problems in Romania, at all”, adică „nu avem deloc, mulțumesc Lui Dumnezeu, acest gen de probleme în România ”.

  Prin urmare ,contribuabilul roman plateste din buzunarul sau ,salariul de huzur al deputatului Vexler,pentru a da o lege stalinista,inutila,antiromaneasca,prin care se doreste desfiintarea noastra ca Neam ortodox ,ceea ce ne duce cu gandul la perioada ciumei rosii instaurata in Romania de conationalii sai ,jidanii veniti pe tancurile sovietice,moment in care intregul neam romanesc a intrat in bezna infricosatoare a unui gulag de dureroasa amintire.
  In 1965,la Conciliul II Vatican, se dezminte „minciuna”,ca evreii l-au ucis pe Iisus Hristos,ceea ce este de neconceput pentru noi,ortodocsii.
  Fiecare om este o parte din umanitatea în care se reflecta Divinitatea, si el trebuie iubit cu dragostea cu care Hristos S-a jertfit pentru el. Dar de la aceasta atitudine crestinapana a arata îngaduinta fata de spiritul antihristic al iudaismului sau a minimaliza uciderea sacrilega, savîrsita în numele întregului neam evreiesc si al urmasilor sai, este o distanta enorma. Caci blestemul cu care au fost blestemati preotii si poporul apasa si azi pe fiecare evreu care continua sa se lepede de Hristos si sa-I huleasca numele.

  Cînd Iisus a fost dus spre judecata în fala lui Pilat, arhiereii si batrînii au atîtat multimile ca sa ceara pe Baraba, iar pe Iisus sa-L piarda. (…) Toti au raspuns: Sa fie rastignit! A zis iarasi Pilat: Dar ce rau a facut? (…) Nevinovat sunt de sîngele Dreptului acestuia. Voi veti vedea. Iar tot poporul a raspuns si a zis: Sîngele Lui asupra noastra si asupra copiilor nostri! (Mt. 27, 20-25). Iar cînd, la locul numit Cîpatîna, Iisus a zis: Tata, iarta-i, ca nu stiu ce fac, El se referea la ostasii romani – pagîni si inconstienti, care împlineau ordinul executiei, fara sa-si dea seama de cele ce faceau – iar nu la acei care i-au cerut rastignirea si si-au luat asupra lor si a copiilor lor Faradelegea acestui sacrilegiu. De n-as fi venit si nu le-as fi vorbit, pacat nu ar avea; dar acum n-au cuvînt de dezvinovatire pentru pacatul lor (In. 15, 22). De nu as fi facut între ei lucrari pe care nimeni altul nu le-a facut, pacat nu ar avea; dar acum M-au si vazut si M-au urît si pe Mine si pe Tatal Meu (In. 15, 24). Iar lui Pilat, Iisus i-a raspuns: De aceea cel ce M-a predat tie mai mare pacat are (In. 19, 11).

  Silviu Vexler și organizațiile europene care-l manevrează vor să ne impună o nouă dogmă prin îngenuncherea noastră în fața pretinsului „Holocaust” pe care l-ar fi suferit așkenazii.

  Proiectul de lege nr. L300/23.04.2018 al lui Silviu Vexler constituie apogeul tupeului jidănesc și, totodată, expresia disprețului absolut al reprezentanților pretinsului „popor ales” față de Neamul Românesc, pe care vor să-l aducă în stare de sclavie! Acest proiect de lege este cel mai grav atentat la Securitatea națională, căci este o dovadă clară, semnată și înregistrată, de antiromânism, și coautorii lui trebuie tratați conform legii, cu maximă duritate!
  Aceasta lege trebuie respinsa in totalitate,dovada noastra de patriotism si dragoste pentru sfanta credinta ortodoxa.

  adaptare text:https://www.stirilemm.ro/juridic/46817-fara-legi-antiromanesti-in-romania.html

 16. De pe sit-ul patriarhiei,aflam ca duminica 1 iulie ,la M.Putna va fi sfintita Crucea Unității neamului românesc, eveniment ce va marca deschiderea manifestărilor dedicate Sfântului Ştefan cel Mare.
  Crucea a fost dăruită mănăstirii de Orașul Soroca din Basarabia, unde se află vechea cetate Soroca a Moldovei, pe malul Nistrului.Pe față, crucea are înscrisă o rugăciune: „Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, caută cu milostivire spre neamul românesc și îl păzește în dreapta credință, în demnitate, unitate și dragoste frățească”.
  Demna de lauda initiativa fratilor romani de peste Prut,nedemni ierarhii.
  ….”şi aşa vom birui şi noi dacă vom păstra credinţa strămoşească şi dragostea de neam şi de pământul nostru strămoşesc”, a spus duminică Arhiepiscopul Pimen.
  Dreapta credinta a fost tradata de ierarhii BOR,la minciuno-sinodul din Creta.
  Demnitatea si unitatea acestui neam au fost zdrobite,sub calcaiul necrutator si nepasator al celor care au fost investiti sa le apere.
  Lipsa demnitatii o dovedesc plecarea capului in fata acelor evrei,care ataca cu nerusinare neamul romanesc in propria lui tara strabuna,si nu iau nici o atitudine impotriva.
  Se infratesc cu ei ,injosind,intreaga Biserica Ortodoxa,acceptand intrarea in sinagoga satanei a Ierarhilor BOR (Participarea IPS Irineu la slujba Hanuka,in templul jidovesc din Craiova 2015),incalcand cu nepasare canoanele 64,70,71 apostolice.
  Lipsa demnitatii este relevata de insasi inrobirea Ortodoxiei,ocultei masonice,participarea in activa in cadrul CMB,initierea de conferinte,simpozioane,in care sunt prezenti reprezanti de seama ai cultului mozaic,cum ar fi „Temple și sinagogi din România: Sinagoga ca loc de rugăciune, loc de învățătură și loc de adunare.”,-in noiembrie 2017.
  Mare rusine si intristare este pentru noi crestinii ortodocsi, sa vedem cum insusi Patriarhul BOR, sustine refacerea templelor si sinagogilor evreiesti.
  Nu cunoaste oare Patriarhul si sinodul sau,ce spune Sf.Ioan Gura de Aur:” Intrucât sunt unii care cred ca sinagoga este un loc sfânt, trebuie sa le spun câteva cuvinte. De ce venerati locul acela? Nu trebuie sa-l dispretuiti, sa-l tineti de rusine, sa fugiti de el? Ei spun ca acolo se tin Legea si cartile si proorocii. Ce inseamna aceasta? Va fi sfânt oricare loc unde se afla aceste carti? Nicidecum! Mai presus de toate, acesta este motivul pentru care eu nu iubesc sinagoga si o detest. Ei au proorocii dar nu cred in ei; ei citesc scrierile sfinte dar nu primesc marturia lor – si acesta este un semn al oamenilor vinovati de cea mai mare incalcare de lege.”
  „… Ce vreti sa va mai spun? Sa va spun despre pradaciunea lor, despre pizma lor, despre parasirea celor saraci, despre hotii lor, despre inselarea in negustorie? Nu va ajunge o zi intreaga ca sa va istorisesc aceste lucruri. Dar sarbatorile lor au ceva sacru solemn si maret in jurul lor? Ei au aratat ca si acestea sunt necurate. Ascultati proorocii; mai degraba, ascultati-L pe Dumnezeu si cu ce afirmatie puternica Isi intoarce fata Sa de la ei: „Am aflat ca sarbatorile voastre sunt urâcioase, eu le-am izgonit de la mine.”(*Omilia I despre evrei a Sf.Ioan Gura de Aur.)
  „Ei L-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu; ai tu indrazneala sa intri cu ei sub acelasi acoperis? Dupa ce El a fost ucis, El ti-a dat asemenea cinste ca te-a facut fratele si mostenitorul Lui. Dar tu Il necinstesti atât de mult ca ii cinstesti pe cei care L-au ucis pe El pe cruce, ca tu tii cu ei fratia sarbatorilor, ca tu mergi la locurile lor pagâne, intri prin usile lor necurate, si iei parte la mesele dracilor. Caci eu sunt hotarât sa numesc postirea iudeilor masa a dracilor caci ei L-au ucis pe Dumnezeu. Daca iudeii lucreaza impotriva lui Dumnezeu, ei nu trebuie sa-i slujeasca pe demoni? „(*idem)
  Dragostea de neam si pamantul stramosesc,sunt cuvinte goale care numai inseamna nimic in fata tacerii rusinoase a sinodului cinului laic si monahal,fata de construirea mega-moscheei pe pamantul stramosesc ,care a apartinut Sf.Martiri Brancoveni,fata de promulgarea unei legi antiromanesti,antiortodoxe,care insulta viata insasi a acestui neam si a celorlalte care vor mai fi.
  Conducerea BOR atat a considerat necesar sa precizeze la sfintirea unei Cruci pe terenul unde trebuia construita moscheea,si anume că „acţiunea provocatoare organizată luni seara( în seara zilei de 14 septembrie, pe terenul din Bucureşti atribuit comunităţii musulmane, în care au fost implicaţi trei clerici cu statut necanonic…)contravine disciplinei canonice a clerului Bisericii Ortodoxe şi Legii Cultelor 489/2006 care stipulează că în România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă, precum şi ofensa publică adusă simbolurilor religioase”.
  Acelasi text sablon si dispretuitor probabil va fi folosit de catre Patriarh si ierarhii subordonati in fata oricaror,cereri considerate a fi forme de nesupunere,fata de legea care ingenuncheaza poporul roman sub prigonirea biciului alogenilor minoritari evrei.
  Spunea ,marele ganditor crestin si filosof, Petre Tutea: „Antisemitismul nu e o reacţie spontană a românilor, a germanilor, a polonilor, a francezilor, a americanilor, ci e provocat de evrei, prin exces. E provocat de ei, ca spaimă, crezând că-l previn.”
  „La închisoare, grija mea a fost să nu fac neamul românesc de rîs. Si toti din generatia mea au simtit această grijă. Dacă mă schingiuiau ca să mărturisesc că sînt tîmpit, nu mă interesa, dar dacă era ca să nu mai fac pe românul, mă lăsam schingiuit pînă la moarte. Eu nu stiu dacă vom fi apreciati pentru ceea ce am făcut; important e că n-am făcut-o niciodată doar declarativ, ci că am suferit pentru un ideal. E o monstruozitate să ajungi să suferi pentru un ideal în mod fizic.”
  Fie ca Atotmilostivul Domn Iisus Hristos,sa ne dea,ierarhi sfintiti,de inaltimea,autoritatea morala si duhovniceasca,a Sf.Ioan Gura de Aur,caci cei de acum,prin faptele si tacerea lor vinovata se condamna singuri.

  http://basilica.ro/la-putna-va-fi-sfintita-duminica-crucea-unitatii-neamului-romanesc/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button