X

GREACĂ: Proiect de rezoluție referitor la provocările actuale la adresa luptei antiecumeniste

de null

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche era inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Σχέδιον αποφάσεως σχετικώς μέ τας τρέχουσας προκλήσεις
έναντι του αντι-οικουμενιστικου αγώνος

Μία έξαμελής ομάδα μελών της Ορθόδοξου Εθνικής Συνάξεως ιερέων, μοναχών καί πιστών οί όποιοι έχουν διακόψει το μνημόσυνο τών αιρετικών ιεραρχών συνέταξαν ένα σχέδιον ψηφίσματος, το όποιον πρόκειται να ύποβάλλουν προς έγκρισιν εις την ολομέλειαν τής Συνάξεως κατά την διάρκειαν τών έπομένων συναντήσεων αύτής, οί όποιες πραγματοποιούνται νομίμως. Το σχέδιον στοχεύει εις μίαν τοποθέτησιν σχετικά μέ όρισμένας προκλήσεις έναντι του άγώνος κατα του Οίκουμενισμού καί τής συνόδου τής Κρήτης.

Το κείμενον, το όποιον έτιτλοφορήθη χαρακτηριστικά Στώμεν καλώς στώμεν μετά φόβον πρόσχωμεν!, δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι οί άντι-οίκουμενισταί Ορθόδοξοι είναι καί παραμένουν μέλη τής Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Ρουμανίας, ότι ή ίδέα ότι όλοι οί ίεράρχαι στον Ορθόδοξον κόσμον είναι συμβιβασμένοι δέν ήμπορει νά γίνει άποδεκτή καί ότι άπαιτειται μία σωστή συμπεριφορά γιά νά άποφευχθούν αί διολισθήσεις άπο τούς κανόνας· το κείμενον αύτο άποτελει κοινήν πεποίθησιν τών ύπογραφόντων καί θά ύποβληθή στήν άνάλυσιν τών λοιπών ίερέων οί όποιοι διέκοψαν το μνημόσυνον τών ίεραρχών τών καί, έάν έγκριθή, θά ήδύνατο νά γίνη μία άπόφασις πού θά ύιοθετηθή άπο όλους όσοι έχουν αποτειχιστει άπο τήν οίκουμενιστικήν αιρεσιν καί άπο έκείνους πού τήν κηρύττουν στήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν τής Ρουμανίας.

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button