X

GREACĂ: Proiect de rezoluție referitor la provocările actuale la adresa luptei antiecumeniste

Σχέδιον αποφάσεως σχετικώς μέ τας τρέχουσας προκλήσεις
έναντι του αντι-οικουμενιστικου αγώνος

Μία έξαμελής ομάδα μελών της Ορθόδοξου Εθνικής Συνάξεως ιερέων, μοναχών καί πιστών οί όποιοι έχουν διακόψει το μνημόσυνο τών αιρετικών ιεραρχών συνέταξαν ένα σχέδιον ψηφίσματος, το όποιον πρόκειται να ύποβάλλουν προς έγκρισιν εις την ολομέλειαν τής Συνάξεως κατά την διάρκειαν τών έπομένων συναντήσεων αύτής, οί όποιες πραγματοποιούνται νομίμως. Το σχέδιον στοχεύει εις μίαν τοποθέτησιν σχετικά μέ όρισμένας προκλήσεις έναντι του άγώνος κατα του Οίκουμενισμού καί τής συνόδου τής Κρήτης.

Το κείμενον, το όποιον έτιτλοφορήθη χαρακτηριστικά Στώμεν καλώς στώμεν μετά φόβον πρόσχωμεν!, δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι οί άντι-οίκουμενισταί Ορθόδοξοι είναι καί παραμένουν μέλη τής Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Ρουμανίας, ότι ή ίδέα ότι όλοι οί ίεράρχαι στον Ορθόδοξον κόσμον είναι συμβιβασμένοι δέν ήμπορει νά γίνει άποδεκτή καί ότι άπαιτειται μία σωστή συμπεριφορά γιά νά άποφευχθούν αί διολισθήσεις άπο τούς κανόνας· το κείμενον αύτο άποτελει κοινήν πεποίθησιν τών ύπογραφόντων καί θά ύποβληθή στήν άνάλυσιν τών λοιπών ίερέων οί όποιοι διέκοψαν το μνημόσυνον τών ίεραρχών τών καί, έάν έγκριθή, θά ήδύνατο νά γίνη μία άπόφασις πού θά ύιοθετηθή άπο όλους όσοι έχουν αποτειχιστει άπο τήν οίκουμενιστικήν αιρεσιν καί άπο έκείνους πού τήν κηρύττουν στήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν τής Ρουμανίας.

Categorii
Ecumenism
cuvinte cheie

Articole asemănătoareVă rugăm să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO se bazează strict pe cititorii săi mulți, care sprijină fiecare cât poate acest demers. Vă punem la dispoziție conturi bancare sau varianta PayPal de mai jos. Fără sprijinul vostru acest proiect se poate diminua, până la dispariție.

Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Reclamele sunt blocate

Te rog să ne susții, deblocând reclamele.