X

Proiect de rezoluție referitor la provocările actuale la adresa luptei antiecumeniste

de null

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

UPDATE: Părintele Vasile Iovița a anunțat că susține acest proiect de rezoluție.

Un grup de șase membri ai Sinaxei Ortodoxe Naționale a preoților, monahilor și credincioșilor care au întrerupt pomenirea ierarhilor eretici au alcătuit un proiect de rezoluție, pe care urmează să îl supună spre aprobare în viitoarele întâlniri legitim întrunite ale tuturor membrilor sinaxei. Proiectul vizează o poziționare față de unele provocări la adresa luptei împotriva ecumenismului și a sinodului din Creta.

Intitulat sugestiv Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!, textul, care afirmă printre altele că ortodocșii antiecumeniști sunt și rămân membri ai Bisericii Ortodoxe Române, că nu poate fi acceptată ideea că toți ierarhii din lumea ortodoxă sunt compromiși, că se impune un comportament corespunzător pentru a se evita derapajele de la legea canonică, reprezintă un punct de vedere comun al semnatarilor săi și va fi propus spre analiză celorlalți părinți nepomenitori, iar dacă va fi aprobat, va putea deveni o rezoluție pe care să și-o însușească toți cei ce s-au îngrădit de erezia ecumenistă și de cei ce o propovăduiesc în Biserica Ortodoxă Română.

Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!

Subsemnații, membri ai Sinaxei Ortodoxe Naționale a clericilor, monahilor și mirenilor îngrădiți prin întreruperea pomenirii de ierarhii care au aprobat deciziile sinodului mincinos din Creta, dorind să ducem lupta cea bună pentru apărarea dreptei credinței și să ne păzim de pericolul alunecării într-o gândire și o atitudine schismatice, mărturisim următoarele:

 1. Suntem și rămânem membri ai Bisericii Ortodoxe Române, Biserica strămoșilor, a noastră și a urmașilor noștri. Scopul luptei noastre este de a ne delimita de erezia ecumenistă și a conștientiza pliroma Bisericii românești cu privire la pericolul pătrunderii acestei erezii în viața bisericească, generând astfel o reacție menită să determine ierarhia să condamne sinodul din Creta ca pe unul care a instituționalizat ecumenismul la nivel panortodox și să înceapă demersurile pentru retragerea BOR din toate organizațiile ecumeniste locale, naționale, regionale și mondiale.
 2. Ne ferim a-i considera eretici pe toți membrii Bisericii Ortodoxe Române care mai au încă comuniune cu ierarhii ecumeniști. Operăm distincția necesară între cei ce au o cugetare eretică manifestă, clădită în decenii de propagandă ecumenistă și exprimată prin acceptarea fără rezerve a ecumenismului și a hotărârilor din Creta – la nivel decizional, în cazul ierarhilor, și de solidarizare cu decizia acestora, în cazul acelor clerici și mireni cu mentalitate ecumenistă –, și cei ce se află în comuniune (părtășie) cu aceștia din alte motive decât atașamentul față de valorile ecumeniste: frica, ignoranța, lipsa unei informări corecte, incapacitatea de a înțelege ce s-a întâmplat în Creta etc. Îi tratăm pe cei cu cugetare eretică ca pe ereticii condamnabili, dar încă necondamnați de un sinod ecumenic sau panortodox al Bisericii Ortodoxe, și îi îndemnăm la pocăință, abandonarea și condamnarea ecumenismului și revenirea la gândirea ortodoxă a Bisericii, iar pe cei aflați încă în comuniune cu ei îi sfătuim să se informeze corect cu privire la sinodul mincinos din Creta și, după o serioasă deliberare cu privire la efectele ereziei ecumeniste asupra mântuirii și a vieții Bisericii, în deplină libertate a conștiinței proprii, să înceteze, prin nepomenire, comuniunea cu erezia ecumenistă și cu cei ce o propovăduiesc în Biserica noastră, știut fiind că Sfinții Părinți conglăsuiesc că ereticii și cei aflați în comuniune cu ei sunt deopotrivă vrăjmași ai lui Dumnezeu, iar părtășia la erezie, indiferent de motivul care o generează, este începutul căderii și al formării cugetării și practicii eretice.
 3. Nu împărtășim ideea că toți arhiereii Bisericii Ortodoxe din întreaga lume sunt compromiși și că la ora actuală nu ar mai exista nicăieri ierarhi ortodocși sau că toate Bisericile Ortodoxe sunt ecumeniste. Recunoaștem și respectăm atât lupta dusă de Bisericile Ortodoxe care au pus capăt participării la mișcarea ecumenistă și au refuzat, din acest motiv, să ia parte la sinodul din Creta, cât și mărturisirea ierarhilor care se opun deschis ecumenismului și deciziilor luate în Creta. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să îi întărească pentru a întruni un sinod ortodox al întregii Biserici care să condamne ecumenismul, sinodul din Creta și, nominal, pe cei ce le susțin.
 4. Suntem de acord că schimbarea calendarului în anul 1924 a fost o acțiune ecumenistă care a rupt unitatea liturgică a ortodocșilor de pretudindeni. Considerăm că o revenire la calendarul patristic se poate face numai fie printr-o decizie a sinodului Bisericii Ortodoxe Române, fie a unui sinod panortodox sau ecumenic cu autoritate pentru toți credincioșii ortodocși din lume. Credem că revenirea unilaterală, personală sau în grup, la calendarul vechi ar crea, în acest moment, aceeași dezbinare pe care a creat-o în urmă cu un secol schimbarea acestuia.
 5. În viața liturgică, îndemnăm la ținerea calendarelor editate de către episcopiile Bisericii Ortodoxe Române, iar în privința diferitelor dezlegări la pește aflate în aceste calendare sau a altor neclarități recomandăm celor ce doresc să urmeze, în ținerea postului sau a sărbătorilor, rigoarea dintotdeauna a Bisericii, fără pogorămintele făcute în ultimele decenii, să se consulte cu duhovnicii care cunosc prevederile tipiconale din vechime.
 6. Afirmăm că întreruperea pomenirii ierarhilor ecumeniști nu suspendă în vreun fel legislația canonică a Bisericii Ortodoxe, care continuă să fie obligatorie pentru toți, în interpretarea corectă, multiseculară, a Bisericii, iar nu a fiecăruia dintre cei ce o utilizează, și ne delimităm de orice derapaj de gândire teologică, de limbaj sau de comportament, produs sub pretextul luptei contra ereziei ecumeniste și motivat prin exemple greșit înțelese sau scoase din context ale celor care au luptat în trecut împotriva diferitelor erezii din Biserică. În acest sens, îndemnăm pe toți cei ce au întrerupt pomenirea să adopte un limbaj teologic echilibrat, rezervat, în duh de pace, menit a-i încuraja mai ales pe cei ce cugetă ortodox și se pregătesc să întrerupă comuniunea cu erezia și promotorii acesteia, dar și pe cei ce încă nu au luat o atitudine față de ecumenism și trebuie să vadă în lupta noastră lupta cea bună, iar nu o atitudine intolerantă și lipsită de dragoste.
 7. Respectăm principiile luptei contra ecumenismului enunțate în Rezoluția Sinaxei de la Botoșani, din 18 iunie 2017, și deciziile adoptate cu prilejul întâlnirii de la Beiuș, din 12 septembrie 2017. Îi respectăm și sprijinim pe preoții care au fost caterisiți necanonic pentru mărturisirea lor ortodoxă și continuăm nepomenirea până când ierarhia se va dezice și va condamna sinodul din Creta și va lua măsuri pentru scoaterea Bisericii noastre din toate organizațiile ecumeniste. Participăm numai la întâlnirile și sinaxele organizate legitim, cu un larg consens al membrilor Sinaxei Ortodoxe Naționale în privința oportunității și necesității convocării acestora, exprimat în duhul păcii și al colaborării, pentru împreună-slujirea lui Hristos și a Bisericii Sale.
 8. Considerăm de o importanță deosebită continuarea activității de informare a clericilor și credincioșilor BOR cu privire la gravitatea documentelor sinodului din Creta, în diverse forme: articole, predici, cărți, pliante, conferințe, discuții publice sau private etc. În acest spirit, suntem deschiși spre un dialog onest cu autoritățile eclesiale cu privire la ce s-a întâmplat în Creta, pentru a găsi o soluție actualei crize.
 9. Afirmăm disponibilitatea de a participa la activitățile la nivel național sau interortodox care au ca scop coagularea unei atitudini a ierarhilor, clericilor și credincioșilor ortodocși în vederea întrunirii unui sinod panortodox sau ecumenic de condamnare a ecumenismului, a sinodului din Creta și, nominal, a celor ce le susțin.
 10. Recomandăm tuturor clericilor și credincioșilor care au întrerupt pomenirea să se dedice vieții liturgice și de rugăciune și împlinirii poruncilor evanghelice, prin care se obțin despătimirea și urcușul duhovnicesc, iar nu speculațiilor și dezbaterilor teologice inutile, ce riscă să producă dezbinare între cei ce au pornit la drum cu același țel și devieri schismatice sau eretice de la calea patristică a acestei lupte. Accentuăm nevoia de unitate, frățietate și coerență în mărturisirea celor ce au întrerupt pomenirea, pentru ca exemplul nostru să fie unul demn de urmat pentru toți cei ce ar dori să ia atitudine contra ecumenismului.

Aceste principii vor fi propuse spre dezbatere publică, apoi vor fi supuse analizei celorlalți membri ai Sinaxei Ortodoxe Naționale, în cadrul următoarei întâlniri trimestriale legitim întrunite, aceștia putându-le cu acel prilej modifica sau completa, iar dacă vor întruni acordul necesar al majorității membrilor Sinaxei, vor fi transpuse într-o rezoluție față de care își va putea exprima adeziunea poporul credincios, în cadrul unei sinaxe legitim organizate, cu participarea clericilor și credincioșilor care au întrerupt pomenirea ierarhilor ecumeniști.

Dumnezeu să ne ajute!

Ieromonah Grigorie Sanda
Pr. Ic. Stavr. Ioan Ungureanu
Pr. Cosmin Florin Tripon
Pr. Claudiu Buză
Monah Chiriac Cioi
Teolog Mihai-Silviu Chirilă

Reclame

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

59 comentarii

 1. Eu, pr. Iovita Vasile sustin proiectul de rezolutie, il semnez si doresc sa contribui la imbunatatirea si promovarea lui.

 2. Aceasta este calea,in Duhul lui Hristos..multumim parintilor si ii asteptam pe toti sa se alature sa fim uniti cum ne si vrea Hristos .foarte clar explicat fara extreme.si cu dreapta socoteala ca sa numai fie dezbinare si atata tulburare.

 3. Sfantul Apostol Ioan spune ca „harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos. ”(In.1, 17), de aceea cei care ratacesc de la adevarul revelat, departandu-se de Hristos Care e Adevarul (In. 14, 6), se instraineaza si de harul Lui: „Cei ce voiţi să vă îndreptaţi prin Lege v-aţi îndepărtat de Hristos, aţi căzut din har”(Gal.5, 4). Evident ca nu doar ereticii iudaizanti, ci oricare eretici abatanu-se de la adevarul Evangheliei, crezand ca prin credinta lor ratacita se vor indrepta, mantui, pierd harul dumnezeiesc, pentru ca instrainandu-se de Hristos au căzut din har.
  Sfantul Atanasie cel Mare spunea despre pnevatomahii numiti tropici ca: „luptă cu adevărat împotriva Duhului şi în scurt timp devin morţi, fiind pustii şi goi de Duhul.”(PSB 16, p., 65), aceasta inainte de condamnarea sinodala a acestora ce a avut loc la anul 362 in Sinodul din Alexandria. Iar Sfantul Chiril al Alexandriei scrie: „cu cât se arată [Tatăl] mai mult ca pricină a celor mai multe bunătăţi, cu atât harul depinde mai mult de dărnicia dumnezeiască. Şi nu dă Tatăl celor necuraţi să cunoască pe Hristos, nici nu comunică harul celor ce cugetă să se abată spre neascultări absurde. Căci nu trebuie să se verse cinstitul mir în mocirlă. ”( PSB 41).

  Ca si astazi a existat si in trecut multa dezinformare, uneori unele din aceste dezinformari au fost crezute chiar si de unii din Sfintii Parinti, cum a fost cazul Sfantului Epifanie fata de Sfantul Ioan Hrisostom, de aceea nu e de mirare ca unii istorici bisericesti, dintre ei cu probleme in intelegerea dreptei credinte, au consemnat unele din aceste dezinformari ca si cum ar fi conforme cu realitatea; in acest gen de dezinformari se incadreaza si cele spuse despre asa-zisele hirotonisiri de catre eretici a Sfantului Meletie al Antiohiei si a Sfantului Chiril al Ierusalimului. Aceste dezinformari au mai fost folosite si in trecut de catre adeptii acceptarii prin iconomie a „Tainelor” facute de eretici. Sfantul Chiril n-a fost hirotonit de eretici ci prigonit de catre acestia; ar fi de neinteles ca Sfantul Chiril sa fi acceptat hirotonia de la eretici ca pe de alta parte sa respinga „Tainele” savarsite de acestia. Iar despre „hirotonisirea” Sfantului Meletie de catre eretici a fost informat, mai bine zis dezinformat, si Sfantul Atanasie cel Mare. Sfantul Atanasie era impotriva recunoasteri „Tainelor” ereticilor, de aceea, spunandu-i-se ca Sfantul Meletie ar avea hirotonia de la arieni, a refuzat sa se intalneasca cu acesta; despre acest episod Sfantul Vasile cel Mare relateaza urmatoarele: „ Chiar si prefericitul papa Atanasie, atunci cand a venit de la Alexandria, dorea fierbinte sa pastreze contactul cu Meletie, dar din pricina unor sfetnici rai unirea dintre ei s-a amanat un timp, ceea ce ar fi fost bine sa nu se fi intamplat. N-am primit niciodata in comuniune pe nimeni altul din cei care au mai incercat ulterior, nu pentru ca i-am socotit nevrednici, ci pentru ca n-am avut nici un motiv sa-l osandim pe acesta. Cu toate ca am auzit vorbindu-se multe pe socoteala fratilor acestora, eu nu le-am dat crezare”(PSB 12). Daca Meletie ar fi avut hirotonia de la eretici, iar Sfantul Vasile ar fi stiut aceasta atunci, ca si in cazul lui Fronton, nu l-ar fi recunoscut ca arhiereu, pentru ca si el, ca si Sfantul Atanasie cel Mare, respingea ideea validitatii „Tainelor” savarsite de eretici.

  1. Grigorie,
   Menționează, te rog, sursa a celor scrise de tine.
   Și dacă se poate, adresa ta de email sau vreo altă formă de contact.

 4. Fiind un om cu totul dezinteresat în această privință, mi se pare că apelul recent al părintelui Antim este mult mai potrivit în calitate de rezoluție care să coaguleze și să fie reprezentativ pentru nepomenitorii din BOR.

 5. Sustin din toata inima si cugetul meu (AVVA PARINTE!) acest proiect de rezolutie al Sfintitilor Parinti,monahi si a dl.teolog Mihai Silviu Chirila,care si-au dat osteneala cu dragoste jertfelnica ,umbriti de Darul Mangaietorului,sa ne dea raspuns la unele intrebari si probleme aparute de aproximativ o jumatate de an de la momentul inaltator al sinaxei de la Botosani.
  Pana la momentul sinodului talharesc din Creta,inceputul trezirii din somnolenta indusa cu stiinta sau nestiinta(desi vrednicul de pomenire Parintele Arsenie Papacioc spunea ca toate se fac cu stiinta)de catre cei care ar fi trebuit sa fie sprijinul si modelul dupa care sa ne indreptam viata spre telul suprem( desavarsirea si indumnezeirea noastra),nu am avut mereu in minte principiul calauzirii dupa Parintii Bisericii,pornind de la intelegerea profunda a termenului „PATRISTIC”.Imi pare rau ,de restul pleromei ortodoxe ,care sta inca in nemiscare si nu aude glasul Mangaietorului,ci doar al Parintilor Duhovnici,care nu au luat inca o atitudine ferma impotriva panereziei ecumenismului,continuand pomenirea celor care au semnat tradarea Ortodoxiei in Creta,care ar fi trebuit sa fie alaturi de noi si sa lase ,din alte motive decat in Apus,bisericile goale sau aproape goale.Iata mesajul peste timp transmis cinului preotesc si celui monahal, de catre Cuviosul Parinte Arsenie Papacioc:
  „*Suntem fiintele cerului, parintilor! Nu va lasati cu nici un chip! Rugati-va mult, parintilor! Nu in sensul de rugaciune ingenunchiata, de tipic. Ci cu mintea si cu inima! Nu va lasati deloc! Tresariti asa si ziceti: „Doamne ajuta!” Ţi-a venit in minte sa judeci pe un frate? Sa zici: „Doamne Iisuse Hristoase, ce fac eu? Nu ma lasa, Doamne! Saracul de el!“[..] Pentru ca ti-o spun, frate! Acela a gresit cum a gresit, mult, putin, dar tu l-ai judecat mult! Si mai mare e greseala ta, decat a aceluia. Tu l-ai judecat, el se pocaieste, si tu ramai ca un prost, osandit.”De aceea toate trebuie sa se faca cu masura. Ca Sfantul Antonie a intrebat: „Care este fapta buna de care sa tinem neaparat cont?” Au inceput sa-i raspunda: postul, miloste­nia… „Nu, nici unul nu a raspuns bine!” Si le-a spus el: „Dreapta socoteala!“[Sfantul Ioan Casian, PSB 57, Scrieri alese, Despre dreapta judecata, Cap. II, IBMBOR, p. 328.]..marea noastră vină este că auzim multe, spunem multe şi rămânem tot la un stadiu de a mai întreba.La anul 419 s-a făcut un sinod local la Cartagina şi printre temele sinodului, care s-au dezbătut, a fost şi acesta: „Fără de Mine nu puteţi face nimic”, lucru neglijat total de lume. Vă daţi seama, Biserica a sesizat aceasta, care este un amănunt aparent mărunt, dar dacă ai şti că nu poţi să faci nimic fără Dumnezeu, ai fi foarte atent în toate mişcările tale. Cum să fac, părinte, că nu pot? Uitaţi, acest cuvânt este foarte greu de primit: „nu pot”. Nu există „nu se poate”. Dacă ai venit la mine, ai gândit să vii şi ai putut să vii, că se poate. Dacă eşti cu gândul la Dumnezeu, prezenţa aceasta a ta la Dumnezeu, continua, acesta este aspectul caracteristic al creştinului, adică, cine face cele spuse mai înainte este omul care se află pe drum, adică omul cu nădejde şi la altul din canoanele date de acel sinod, s-a mai spus aşa: „Şi dacă zici că totuşi poţi ceva de unul singur, anatema să fii”. Acum, dacă am ajuns la acest canon, vreau să vi-l spun şi pe următorul: „Atunci când zici rugăciunea „Tatăl Nostru” şi la fraza „şi ne iartă nouă greşelile noastre” tu zici „zic aceste lucruri pentru că aşa zice rugăciunea” şi nu te vezi pe tine acolo, anatema să fii”. Ştiţi ce înseamnă anatema? Despărţirea de Dumnezeu, unirea cu Satana, intrarea de pe acum în Iad. Aşa de grozavă este anatematizarea aceasta, anatematizare care s-a dat la Sinoadele Ecumenice. Deci, prezenţa noastră în mişcarea aceasta şi în tot ceea ce facem noi, aceasta este una din dorinţele lui Dumnezeu, pe care ni le-ar cere nouă.”….Avva Pimen zice aşa: „Dacă fratele tău îţi scoate ochiul, degeaba te superi. Dacă îţi taie mâna, degeaba te superi, dar dacă se leagă de Hristos, să te mânii tare“. Deci, când este vorba de adevăr, să ştiţi că, atunci trebuie să ieşi din „omul cuminte”, aşa cum a zis lumea că eşti şi să fii „omul de sabie”.AMIN
  *https://doxologia.ro/conferinte/parintele-arsenie-papacioc-hristos-pe-cruce-nu-s-dezmintit-de-invatatura-lui

 6. Eu propun ca atunci cand nu exista alta posibilitate sa putem merge la liturghiile ecumenistilor dar sa iesim afara din biserica atunci cand se pomeneste episcopul. Apoi sa intram inapoi in biserica si sa stam linistiti la liturghie.

  1. ar trebui sa-ti schimbi numele in Proinselari
   tu te auzi ce zici? crezi ca simpla auzire a numelui ierarhului te face partas la erezie sau intreaga slujba? poate fi cumva slujba separata preferential pe module? nu constituie un intreg?

 7. Trist! Foarte trist! Iată “cernerea”, iată cum se subţiază rîndurile mărturisitorilor. Pînă acum ne bucuram de declaraţiile mărturisitoare ale celor care se îngrădesc de pan-eresul ecumenist, iar acum ne “bucurăm” de mărturisiri de genul acestei rezoluţii care cultivă compromisul dintre Dreapta Credinţă şi Ecumenism.
  În episodul următor nu este exclus să vedem că “lupta împotriva ereziei” în această variantă dă şi roade; anume întreruperea pomenirii de către dl. Serafim! Asta, da, partidă de şah; Ăsta, da, labirint, cu tot cu Minotaur!

  1. Ce compromis vezi cu ecumenismul? Vrei sa-i consideram pe toti eretici, sa ne credem noi buricul Ortodoxiei?
   Crezi ca asa mai convingi pe altii sa intrerupa pomenirea ereticilor? Din cauza unora ca Staicu, multi preoti care vroiau sa intrerupa pomenirea au renuntat. Sinaxa de la Botosani semnata de toti preotii nepomenitori a precizat ca trebuie sa avem rabdare si pentru intoarcerea altora. La fel cum Hristos ne asteapta pana in ceasul al 12-lea si da aceeasi rasplata ca si pentru cei intorsi in ceasul 1.
   Chiar ii consideram pe toti compromisi? Adica, dupa teoria schismatica a lui Staicu si altora ca ei, toti pomenitorii sunt eretici, fie ei ierarhi, preoti sau mireni… cand de fapt pot fi ori fricosi, ori lasi, ori ignoranti, ori nestiutori de teologie sau altcumva… dar NU eretici!
   Si pentru curiozitatea dvs. IPS Serafim de Pireu a intrerupt pomenirea lui Ieronim al Atenei, iar pe Bartolomeu nu l-a pomenit deloc.
   Mai bine v-ati gandi sa nu faceti compromisul cu schisma!

 8. Parintele Matei Vulcanescu proceda in modul in care se spune mai sus. Adica atunci cand era pomenit Bartolomeu iesea afara si zicea anaxios. Acum toti rad de treaba asta. Evident p Matei este cel care il sprijina pe MSC sa-si lanseze carea la Pireu. Deci…

 9. Sa va dea Dumnezeu sanatate la toti care va ascundeti sub pseudonime si incercati sa subminati stradaniile celor care s-au ingradit sincer de erezii si eretici. Tulburare puteti face, dar nu veti reusi sa desfiintati lupta antiecumenista. Preotii sinceri isi fac datoria fata de mirenii care strabat sute de km pentru a ajunge la ei, si acesta e lucrul cel mai important. Daca Mantuitorul Iisus Hristos a fost injosit de iudei, spunand ca e nebun sau ca are demon, de ce sa ne mai miram ca suntem acuzati de ecumenism, noi care traim dureros in mijlocul panereziei ecumeniste. Pe de alta parte, am observat in Vietile Sfintilor ca Sfintii Mucenici savarseau minuni, iar calaii ii acuzau de vrajitorie, adica de ceea ce ei insisi practicau cu ardoare. Continuati si veti vedea unde veti ajunge. Ii salut pe aceasta cale pe toti fratii sinceri nepomenitori si astept sa ne revedem cat mai curand. Iertati. Doamne ajuta fiecaruia dupa cum ii este inima.

 10. Tin sa remarc si sa ma inclin de la bun inceput si in fata celor care au hotarat titlul acestui proiect(cuvinte strigate cu glas puternic de Sf.Arhanghel Mihail,care a oprit caderea ingerilor aflati din mandrie ,sub influenta vrajmasului)si care s-a intocmit sub apararea scutului Arhanghelului Mihail,Arhistrategul, Marele Voievod, conducător al Puterilor cerești si Apărătorul Credinței.Marele Voievod al ostilor ceresti,Mihail,care” a zdrobit în Ceruri cu oștile sale capul prea-trufașului dia­vol și a rușinat pururea pe pământ răutatea și viclenia lui”, sta „dinaintea Treimii celei negrăite”,el fiind”sprijinul și păzitorul neamu­lui omenesc,de vrajmasii vazuti si nevazuti cu” spada sa purtătoare de fulgere.”
  Constatam cu durere si profunda dezamagire ca ierarhii supusi stapanului omenesc,dictator cu drept absolut asupra carierei lor profesionale (si nu Domnului Hristos), continua linia de partid trasata de presedintele sinodului BOR,care ii marcheaza activitatea si luarile de pozitie,interviurile ,”ca un fir rosu”,amintind de dictatura sistemului bolsevic treaza si puternica inca in sufletele unora.Ierarhii participanti la sinodul talharesc din Creta, in frunte cu patriarhul, neaga cu vehementa orice erezie” predanisita „si vehiculata in lucrarile bine-intocmite si invaluite in ceata densa a confuziei otravite de artizanii tradarii aproapelui,cu sortulete sau epoleti sub sutana(conducatori aprigi apartenenti ai masoneriei sau a altor servicii,care lucreaza zi si noapte la desfiintarea noastra ca natie,ca neam,statornicit de veacuri in granite bine stabilite, prin sangele varsat de Sfintii Neamului Romanesc),executa orbeste ordinele primite de la structurile mai sus pomenite. Erezia care atacă Biserica este ecleziologică. Ceea ce se numeşte îndeobşte ecumenism sau teoria ramurilor este de fapt negarea unităţii Bisericii. Astăzi mulţi se numesc „patristici”, dar se feresc să-i urmeze pe Părinţi. Nu am primit nimic bun spre mantuire ,in atatia ani de cand activitatea CMB progreseaza,fara folos,doar pentru a se intari distrugerea noastra si a urmasilor,urmasilor nostri ,ca neam puternic in sfanta stramoseasca si singura mantuitoare, CREDINTA ORTODOXA.
  Părinţii aveau în primul rând grija mântuirii, a lor şi a aproapelui lor. În afară de mântuire, totul este de prisos. Dacă respectăm acest criteriu patristic, totul devine clar. De pildă, dialogul ecumenist ne este de folos la mântuire? Ocupându-ne cu aşa ceva, ne investim timpul în ceva esenţial pentru suflet? Este el necesar sau măcar de folos în despătimirea sufletului nostru? În loc să mărturisească Ortodoxia ca pe singurul adevăr şi credinţa ce mântuieşte, cei care vor raspunde in fata Dumnezeului treimic ,la vremea potrivita, implicaţi în acest dialog, admit legitimitatea mai multor puncte de vedere. De aici acordul cu monofiziţii, recunoaşterea heterodocşilor ca „Biserici-surori” ,permisiunea acordata heterodocsilor deja numiti”biserici”,ca luterani,calvini,greco-catolici,papistasi,sa conslujeasca si sa tina cuvinte de invatura ,in sfintele noastre biserici.Se neaga cu cinism unicitatea Bisericii,se practica rugaciunile in comun interzise de Canoanele Apostolice.„Dacă cineva tăgăduieşte sau răstoarnă dogmele, este ca şi cum s-ar sinucide duhovniceşte, căci un astfel de om singur se taie pe sine de la trupul dătător de viaţă al Bisericii, rupe legătura vie dintre sine şi puterile binecuvântate ale Bisericii, care numai ele sunt în stare să-l umple pe om de viaţa veşnică dumnezeiască şi să-l treacă de la moarte la viaţă ” (Părintele Iustin Popovici, Op. cit., p. 59 ). Iată de ce Biserica rămâne veşnic nedezlipită de adevărurile mântuitoare care sunt dogmele. Tocmai de aceea ea nu poate rămâne indiferentă când ele sunt atacate într-un fel sau în altul; de aceea Părinţii le-au apărat de fiecare dată când o erezie a vrut să le zdruncine, să le relativizeze, să le facă să pară îndoielnice sau pur şi simplu omeneşti.Parintii Bisericii şi-au dat sângele în lupte duhovniceşti, în sens propriu sau figurat. Şi au primit Duhul. „Iar alţii au fost chinuiţi, neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere; Alţii au suferit batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi închisoare; Au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, au murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, rău primiţi. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile pământului.” (Evrei 11, 35-38). Măsura lor este foarte înaltă. Totuşi ei ne-au fost daţi spre a-i urma, nu numai pentru a-i cita.Noua celor care nevrednici cum suntem ,dar iubiti de Domnul Slavei,ne-a fost harazit doar inceputul suferintelor,pentru cernerea despre care atat de mult se vorbeste in ultima vreme,trebuie sa inmultim jertfa,pentru a primi dreapta cugetare ,fara de care nimic nu este posibil pe acest drum plin de scaieti ,matragune si serpi veninosi.
  Certurile inutile,atacurile bine dirijate prin cuvant si fapte incompatibile cu definitia de crestin ortodox,improscarea cu noroi,atacul la persoana, dezbinarile,obrazniciile,reaua-vointa,care au aparut intre noi,au fost tot arme ascunse prin care s-a incercat zadarnicirea si intoarcerea din drum a multora, care s-au trezit prin voia Domnului, la viata cea adevarata intru Hristos.Atacurile dusmanoase fata de noi ,cei ce ne-am ingradit de cancerul ecumenist,nu vin atat din afara, de la cei ramasi in ascultare si pomenirea ierarhilor ecumenisti,cat mai ales de la unii din fratii nostri participanti anul trecut la sinaxa de la Botosani.Ne intrebam Cui (Quid)prodest?(Cui ii foloseste ,atunci cand ne gandim ca aceia care declanseaza un razboi mediatic urmaresc un castig important pentru ei si( sau) executa concomitent un ordin primit de la o alta structura la care au aderat.Cei care „aplauda”cu gurile cascate,orice ce decide seful lor ,sa gandeasca ce au avut de castigat in toata aceasta perioada,cat s-au inaltat in dragostea si devotamentul fata de credinta sfanta ortodoxa,cu ce s-a imbogatit sufletul,mintea si inima lor din traditia patristica ,canonica stramoseasca.
  ” O, Timotei, păzește comoara ce ți s-a încredințat, depărtându-te de vorbirile deșarte și lumești și de împotrivirile științei mincinoase, pe care unii mărturisind-o au rătăcit de la credință.” (I Timotei 6, 20-21)

  *Adaptare dupa text:https://traditiaortodoxa.wordpress.com/2010/07/28/erau-parintii-patristici/

 11. Staicu si cei de un cuget cu el vor rupere totala de tot ce inseamna Biserica. Crede ca doar el si cei ce cred ca el mai reprezinta Biserica. Iata ce inseamna teologie dupa litera legii, fara discernamant duhovnicesc. Sa-i fie rusine ca mai are tupeul sa-i pronunte numele pr. prof. Teodoros Zisis, care nu este de acord deloc cu el si nici cu Sava Lavriotul.
  Nu stiu ce rol joaca, dar dupa ce incercarea de a-i compromite pe unii preoti, a facut dezbinare foarte mare si propaga idei schismatice, ascunse sub autoritatea Sfintilor Parinti si a unor preoti din Grecia.
  Sfatuiti pe toti sa nu-l mai frecventeze pe acest viclean!

   1. Tu esti Dorin sau altul?
    Care-i problema ta cu p Vulcanescu? Ai ajuns sa te tragi de sireturi cu un preot? Sau poate nu-l mai consideri preot. Ia zi-ne si noua care e gandirea ta “patristica”!
    Mi se pare mie, dar Nicu a ghicit planurile lui Staicu care vrea destramarea unitatii dintre preotii care au intrerupt pomenirea. Te supara acest adevar?

    1. ”Tu esti Dorin sau altul?” Da, eu sunt. Am semnat cu alt email, dar același nume.

     ”Te supara acest adevar?”

     Nu.

     Mă supără că nu semnează cu numele său, cum face cu alte ocazii. Respectiv că nu-și asumă din numele său cele scrise, deși stilul său de comunicare este inconfundabil.

     ….

     1. nu e p Vulcanescu si asta spune tot despre intuitia si gandirea ta… care drept sa-ti spun ne mananca cam mult timp sa-ti tot citim ipotezele.. deci ai face bine sa ne mai scutesti

     2. Știi expresia: ”Mai liniștiți-l pe Eminescu”?

      Vezi că nu ești departe să iasă din gura ta, dar nu la adresa lui Eminescu, evident.

      Poți să nu difuzezi, dar tot ce am scris și nu ai aprobat sau ai trunchiat, fie le citești tu sau nu, sunt mărturia care o aduc în fața lui Dumnezeu. Și cu asta mă absolv de răspunderea mea ca om. Am făcut tot ce e omenește posibil. Tu vei răspunde pentru tine la Înfricoșata Judecată. Și zilele mele, și zilele tale sunt numărate, iar pînă atunci nu e chiar departe.

      ”Dacă dreptul se întoarce de la dreptatea lui, toate dreptățile lui nu vor fi pomenite”. Iezechiel 33, 18

      Mai departe e Voia Domnului!

     3. Bai, tu ai tupeu si cand gresesti flagrant. Judeci ca un tamp pe nedrept un preot. Vroiai sa-ti las aberatiile care te vor osandi. Ia o pauza, esti obosit rau.

     4. Oricărei amăgiri îi urmează o dezamăgire. Dacă viața se întrerupe spontan și dezamăgirea nu a venit la timp, cu amăgirea asta… bye, bye… la iad

      Poate aveți voi niște soluții magice, para-patristice?

      Nu o să ignor activitatea și lupta lui Longhin Jar și a lui Serafim de Pireu de pînă acum, dar ceea ce e făcut pînă acum de ei e în van, dacă nu fac esențialul.

      Poate știți voi ceva mai mult decît știm noi legat de Longhin Jar?

      Eu nu zic că Longhin Jar nu trebuie îndemnat, rugat să procedeze patristic, dar soluțiile voastre magice, fie cu sau fără rezoluție nu or să dea nici un rezultat dacă el se închide în propria carapace.

      Să vă traducă cineva, poate mai aflați ceva nou:
      1. http://3rm.info/main/69653-glas-vopiyuschego-v-pustyne-arhiepiskop-longin-podnyal-rezko-vystupil-na-arhiereyskom-sobore-rpc-mp.html
      2. http://3rm.info/main/69663-krik-dushi-i-chto-dalshe-arhiep-longin-zhar-s-pastvoy-obratilsya-k-arhiereyskomu-soboru-foto-teksta.html

      Rezultatul final, în esență, e ăsta: http://lumea-ortodoxa.ro/hotaririle-soborului-arhieresc-al-patriarhiei-ruse-29-noi-2-dec-2017-referitoare-la-sinodul-din-creta-si-declaratia-de-la-havana/

      Iar reacția lui Longhin Jar de după asta, lipsește cu desăvîrșire… cel puțin, deocamdată, deși a trecut mai mult de o lună.

      Știți voi ceva mai mult??? Mă îndoiesc…

     5. Dar ce stii tu cat stim noi? Sau asta e modul tau de a descoase oamenii?
      De grija PS Longhin nu mai poți tu. Ai terminat cu toti ereticii si l-ai luat in colimator pe el?
      Noi luam ce e bun de la fiecare, dar evitam iudele viclene.

 12. Fragmente din procesul intentat de Patriarhia Ecumenică Sfîntului Maxim Marturisitorul pentru că a rupt comuniunea cu ea

  Atunci cînd toţi Patriarhii, din convingere sau de frica împăratului, au devenit monoteliţi (eretici care mărturisesc că este numai o voinţă în Hristos), Sfîntul Maxim Mărturisitorul, care era simplu monah, nu a primit să se împărtăşească cu ei.

  Cînd trimişii Patriarhului au venit la el în temniţă, au încercat să-l facă să creadă că este în afara Bisericii, căci toate bisericile locale erau oficial monotelite (eretice):

  – De care Biserică aparţii? L-au întrebat trimişii. De cea de Constantinopol, de Roma, de Antiohia, de Alexandria sau de Ierusalim? Fiindcă toate aceste Biserici, cu părţile cele ce se află sub ele, sunt unite (în comuniune). Deci, de eşti fiu al Bisericii Soborniceşti, intră neîntîrziat în comuniune cu noi, ca să nu te trezeşti pe cine ştie ce drum străin sau nou, care te va face să cazi acolo unde nu te aştepţi!

  Iar Sfîntul a grăit:

  – Domnul Iisus Hristos a numit Sobornicească Biserică pe aceea care păzeşte adevărata şi mîntuitoarea mărturisire de credinţă. Pentru această mărturisire El l-a numit pe Petru fericit şi a spus că va zidi Biserica Sa pe această mărturisire (Matei 16,18). Totuşi, eu vreau să cunosc mărturisirea voastră, pe care se întemeiază, ziceţi voi, unitatea întregii Biserici. Dacă ea nu se împotriveşte Adevărului, nu voi mai rupe comuniunea cu voi.

  Apoi, văzînd că această mărturisire a lor se îndepărta de Adevăr, Sfîntul Maxim nu a primit să semneze. Apoi a continuat:

  Dacă de dragul iconomei credința mîntuiroare (ortodoxă) se amestecă cu credința mincinoasă (erezia), acest soi de așa zisă iconomie este totală despărțire de Dumnezeu, nu unire.

  – Prin cuvintele pe care le spui , bagi dihonie (dezbinare, cum zic unii azi) în Biserică.

  Dar Sf. Maxim a spus:

  Dacă cel ce mărturisește învățăturile Sfintelor Scripturi și ale Sfinților Părinți provoacă schismă în Biserică, atunci cel care șterge învățăturile Părinților ce va provoca în Biserică?
  Fără acestea nu poate exista nici numele Bisericii…Căci dacă ștergem cuvintele care ne învață despre Dumnezeu, nu ne va mai rămîne nimic la care să ne închinăm. Eu nu am o învățătură a mea, ci învățătura de obște a Bisericii Sobornicești. N-am formulat nici o părere a mea, ca să se poată spune că am scornit vreo dogmă.

   

  Mai apoi, cînd Patriarhul Romei care era încă ortodox, a condamnat monotelismul Patriarhilor Răsăriteni, Sfîntul Maxim a mărturisit că, fiind lipsiţi de Credinţa Ortodoxă, Patriarhii acestor aşezări şi-au pierdut continuitatea Apostolică, deci şi „puterea de a lega şi a dezlega”. (cînd a fost condamnat oficial ecumenismul? Corect, în 1983)

  – Ei (care susțin erezia), ce singuri de la sine sunt blestemați și lepădați, și de Preoție sunt înstrăinați, aceia ce fel de Taine săvîrșesc? Apoi ce duh vin asupra acelora care se hirotonesc de unii ca aceștia?

  Vrăjmaşii lui au încercat să-l facă să spună vorbe de prisos, întrebîndu-l astfel:

  – Atunci, doar tu te vei mîntui, în timp ce toţi ceilalţi se vor pierde?

  Iară Sfîntul Maxim, cu mare înţelepciune de la Duhul Sfînt care se odihnea întru el, răspunse:

  – „Dumnezeu mă opreşte să osîndesc pe cineva sau să pretind că doar eu mă mîntuiesc! Acestea fiind zise, voi alege mai degrabă să mor decît să apostaziez în vreun fel de la credinţa cea adevărată şi să sufăr apoi chinurile conştiinţei.”

  Zis-au lui:

  – Dar ce vei face, de vreme ce cei din Roma sunt uniţi cu cei din Constantinopol? Căci aseară au sosit de la Roma două delegaţii şi mîine dimineaţă, în ziua duminicii, se vor împărtăşi cu Patriarhul din Preacuratele Taine.

  Cuviosul răspunse:

  – Chiar dacă tot Universul va fi în comuniune cu Patriarhul, eu nu voi fi în comuniune cu el. Precum ştiu că Sfîntul Duh prin Apostolul Pavel spune că îngerii înşişi vor fi anatema dacă ar propovădui într-alt chip, aducînd ceva nou în credinţă (Galateni 1,8).

  Cu alt prilej, Eparhul Constantinopolului l-a întrebat pe Sfîntul Maxim:

  – Vei intra în comuniune cu Biserica noastră sau nu?

  – Nu voi intra, a răspuns Sfîntul.

  – De ce? a întrebat Eparhul.

  Deoarece a încălcat hotărîrile Sinoadelor Ortodoxe, a spus Sfîntul Maxim.

  Eparhul a continuat:

  – Dacă este aşa, cum se face că părinţii acelor sinoade rămîn în dipticele Bisericii noastre?

  Ce cîştigaţi pomenindu-i, dacă vă lepădaţi de învăţăturile lor? l-a contrazis Sfîntul. Nimic nu cîştigaţi!

  Apoi trimișii Patriarhului i-au spus:

  Într-un singur lucru îi superi pe toți, că îi faci pe mulți să rupă legătura cu Biserica de aici.

  Atunci Sf. Maxim a spus:

  – Este vreunul care spune că l-am îndemnat să rupă legăturile cu Biserica Bizanțului?

  Apoi ei au răspuns:

  – Faptul că tu ai rupt legăturile este cel mai mare îndemn pentru toți.

  Sf. Maxim a zis:

  Nimic nu este mai puternic decît conștiința care te mustră și nimic nu este mai încurajator decît conștiința împăcată.

  Sursa:Măreția Ortodoxiei, Ed. Egumenița, 2009

  „A tăinui cuvîntul adevărului înseamnă a te lepăda de el. Bine este să trăim în pace cu toţi, dar numai cu aceia care cugetă aceleaşi despre buna credinţă ortodoxă. Şi este mai bine să ne războim, atunci cînd pacea lucrează conglăsuirea către rău”(erezie). (Vieţile Sfinţilor din greacă, 21 ianuarie). …Orice om se sfințește prin mărturisirea corectă a credinței. Cel care are credință nefalsificată în Hristos, acela are în el toate harismele Dumnezeiești. Nu există compromis și iconomie în chestiunile de credință, de care depinde mîntuirea veșnică a sufletelor oamenilor.(Sf. Maxim Mărturisitorul)

  Unitatea Bisericii stă în păzirea întreagă și nevătămată a învățăturilor Dreptei Credinței Ortodoxe lăsate nouă de Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți…și deci dezbinați de Biserică (schismatici) sunt toți cei ce cugetă osebit de Sfinții BisericiiHristos a numit Sobornicească Biserica Sa deoarece ea păstrează Adevărul și Mărturisirea de credință. … În Biserica Sobornicească noi trebuie să dăm atenție îndeosebi la a păstra ceea ce a fost crezut pretutindeni, în toate timpurile și de către toți. (Sf. Vichentie de Lerini)

   

 13. Vreau să scriu și eu ceva pentru că această rezoluție a fost acuzată de ecumenism, și nu pricepeam de ce? Însă mi-a venit ideea că trebuie să o analizez din punctul lor de vedere anume că toți care pomenesc ierarhul sunt eretici. Și atunci m-am gândit că dacă consideri lucrurile așa atunci acest document va părea super ecumenist. Numai să citez câteva idei:

  “Scopul luptei noastre este de a ne delimita de erezia ecumenistă și a conștientiza pliroma Bisericii românești cu privire la pericolul pătrunderii acestei erezii în viața bisericească.” – care pliromă bisericească, după ei toți sunt eretici, adică afară din pliromă, iar cei care sunt pliroma sunt deja conștientizați de erezia ecumenistă.

  “Ne ferim a-i considera eretici pe toți membrii Bisericii Ortodoxe Române care mai au încă comuniune cu ierarhii ecumeniști.” – asta pentru ei e noaptea minți, cum adică să n-i considerăm pe toți eretici când sunt eretici?

  “Nu împărtășim ideea că toți arhiereii Bisericii Ortodoxe din întreaga lume sunt compromiși și că la ora actuală nu ar mai exista nicăieri ierarhi ortodocși sau că toate Bisericile Ortodoxe sunt ecumeniste.” – Bre teoria vaselor comunicante zice că dacă patriarhul pomenește pe bartolomeu, și ceilalți care îl pomenesc pe patriarh sunt eretici, și ceilalți care ii pomenesc pe cei ce pomenesc pe patriarh sunt eretici, s.a.m.d. Ați înțeles?

  “Suntem de acord că schimbarea calendarului în anul 1924 a fost o acțiune ecumenistă care a rupt unitatea liturgică a ortodocșilor de pretudindeni. Considerăm că o revenire la calendarul patristic se poate face numai fie printr-o decizie a sinodului Bisericii Ortodoxe Române, fie a unui sinod panortodox sau ecumenic cu autoritate pentru toți credincioșii ortodocși din lume. Credem că revenirea unilaterală, personală sau în grup, la calendarul vechi ar crea, în acest moment, aceeași dezbinare pe care a creat-o în urmă cu un secol schimbarea acestuia.” – se vede că sunteți ecumeniști că deși acceptați că schimbarea calendarului a fost un act ecumenist, vă opuneți schimbări la calendarul patristic, și recunoașteți o anumită sinodalitate, care sinodalitate? a ecumeniștilor?

  “În acest sens, îndemnăm pe toți cei ce au întrerupt pomenirea să adopte un limbaj teologic echilibrat, rezervat, în duh de pace, menit a-i încuraja mai ales pe cei ce cugetă ortodox și se pregătesc să întrerupă comuniunea cu erezia și promotorii acesteia, dar și pe cei ce încă nu au luat o atitudine față de ecumenism și trebuie să vadă în lupta noastră lupta cea bună, iar nu o atitudine intolerantă și lipsită de dragoste.” – asta după ei este iubirism a-la-pseudopatriarhul Daniel. Cum zice Sf. Ap. Pavel de omul eretic după prima și a doua mustrare îndepărtează-te, deci dacă ei sunt eretici, asta e cale mustrăi că asta e calea, si dacă nu te ascultă depărtează-te, “Ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit.”. Că dacă ar fi fost frații noștri atunci tot Sf. Apostol Pavel ne învață “Fraţilor, chiar de va cădea un om în vreo greşeală, voi cei duhovniceşti îndreptaţi-l, pe unul ca acesta cu duhul blândeţii, luând seama la tine însuţi, ca să nu cazi şi tu în ispită.” Însă din fericire aceștia sunt eretici, merge mai repede și mai ușor treaba.

  “Considerăm de o importanță deosebită continuarea activității de informare a clericilor și credincioșilor BOR cu privire la gravitatea documentelor sinodului din Creta, în diverse forme: articole, predici, cărți, pliante, conferințe, discuții publice sau private etc. În acest spirit, suntem deschiși spre un dialog onest cu autoritățile eclesiale cu privire la ce s-a întâmplat în Creta, pentru a găsi o soluție actualei crize.” – aceasta este o invitație la dialog ecumenist, cum adică discuții publice sau private? cu ereticii? Au doară nu fac și ierarhii noștri același lucru, și au pecetluit aceasta printr-un sinod? Nu pentru aceasta ne-am îngrădit? Fraților aceștia s-au smintit cu totul, trebuie să-i împiedicăm cu orice preț, aceștia ne strică toată lupta noastră împotriva ereziei, aceștia sunt cauza dezbinării. Auzi tu, cică să vorbim cu pomenitorii, care sunt eretici. Ce să le zicem mai mult decât două mustrări și am terminat cu ei. Deci clar aceștia s-au vădit că sunt eretici ecumeniști.

  “Afirmăm disponibilitatea de a participa la activitățile la nivel național sau interortodox care au ca scop coagularea unei atitudini a ierarhilor, clericilor și credincioșilor ortodocși în vederea întrunirii unui sinod panortodox sau ecumenic de condamnare a ecumenismului, a sinodului din Creta și, nominal, a celor ce le susțin.” – Care ierarhi? cei ce s-au dat singuri anatema? Nu vedeți că aceasta este o situație fără precedent? Nu mai sunt ierarhi. Trebuie fraților să facem ceva, poate facem cumva să alegem noi în ierarh, Biserica nu poate exista fără ierarhi, ce facem peste vreo 20 de ani? și așa suntem puțini, va trebui să ne alegem un ierarh sau poate mai mulți că altfel cine va mai mărturisii?

  Vedeți și voi unde poate duce o doctrină greșită, când o luam pe o cărare să ne asigurăm că duce pe o cale sigură, să știți că fiecare erezie a avut și are implicați dezastruoase pentru viața Bisericii. Decât adevărul duce pe calea cea strâmtă și cu chinuri. Să nu alegem o doctrină prin care din cauza slăbiciunilor noastre, să ne abată de la acea cale. Să nu alegem o doctrină care să se facă pricină ne-iubirii aproapelui chiar dacă este mai grea.

 14. Domnilor redactori, fiti mai exigenti si mai selectivi cand se insinueaza oamenii acestia.Inteleg sa se respecte dreptul la opnie. Cand insa opiniile sunt minciuni, calomnii, rautati proferate cu buna stiinta, nu mai avem de-a face cu drepturi, ci cu abuzuri si cu nesimtire. Iertati. Doamne ajuta.

 15. Este clar ca diavolul a bagat cartite care sa dezbine miscarea de nepomenire canonica din interior!
  Daca cineva este nepomenitor dar si cu probleme psihice in acelasi timp, sau se preface ca care probleme si e pus pe dezbinare sau nu cumva e chiar un “sacrificat” de sistem ca sa dezbine din interior? Mai cunosc si pe altii si altele care s-au imbracat in negru ca sa stea aproape de nepomenitori sa ii anime… Si sa ii duca pe unii mai slabi la pierzare…
  Exista un indiciu clar pentru orice cartita, acela ca se apuca sa atace pe cei care lupta impotriva pseudo sinodului din Creta, ca nu lupta dupa “regulile” ermineuticii lor.
  Ori securistii lucreaza genial, ori dracii lucreaza genial. Dar eu cred ca e o colaborare si multa prostie si nebunie in acelasi timp.
  Personajele care functioneaza dupa tiparul de mai sus, anume calomniaza pe toti fie pomenitori, fie nepomenitori, dar cu cuget ortodox, sunt efectiv niste cartitze geniale, pentru ca atunci cand il indopi pe cineva cu prajitura va ajunge sa o urasca! Nu cumva asta incearca sa faca unii asa zisi “caterisiti” “nepomenitori” ?
  Asa s-a procedat in Grecia atunci cand s-a facut schimbarea calendarului, cand a aparut unul cu numele Matheos, care s-a autointitulat mitropolit si a declarat ca nu mai e Har pe stilul nou. Oamenii s-au demoralizat, si s-au simtit ofensati, au parasit lupta pentru reintoarcerea la calendarul vechi si totul a fost ruinat prin domnul Matheos care era defapt agent al serviciilor secrete grecesti! Asa ca hai sa-i demascam pe cei pregatiti si cu multe studii prin strainataturi, trimis acolo de episcopi, etc dar deodata deveinti mari nepomenitori!

  1. Pr Matei va rugăm să ne dati o confirmare video ca IPS Serafim al Primului sa îngrădit de Ieronim al Greciei care a semnat si el textele ca si ceilalti episcopi la sinodul din creta.IPS Serafim cu cine este in comuniune si cu cine nu este in comuniune liturgică.
   Vă intreb ca un cunoscător al învățătorilor sfinților parinti să mă lămuriți cum un episcop ortodox apărător al dreptei Credințe Ortodoxe IPS Vlachos a putut participa la sinodul din creta când in dreapta sfintei sale la câteva scaune distanță erau toți eretici condamnați de alte sinoade ecumenice.astept raspuns.multumesc

  2. Parinte Matei, cand spuneti ca “Oamenii s-au demoralizat, si s-au simtit ofensati, au parasit lupta pentru reintoarcerea la calendarul vechi si totul a fost ruinat …” va referiti la cei care se ingradisera de nou-calendaristii Bisericii “oficiale” a Greciei, pastrand calendarul vechi?

   Va multumesc.

 16. Cei căzuți în erezie au căzut și din har de la data căderii în erezie nu de la data pronunțării pedepsei
  Cel ce se leapădă de Hristos nu mai poate lucra cu Harul, chiar apostol fiind el şi aceasta înainte de orice condamnare a vreunui sobor.
  Sfântul Vasile cel Mare către preoții mărturisitori prigoniți. Cand ati redactat acest text ati tinut cont de invatatura Sfintilor Parinti? Pentru ei nu a existat compromis sau cale de mijloc!

  1. Dar iti zice cineva sa te duci la pomenitori? Te-ai ingradit de erezie, propovaduita de minciuno-episcopi, caci e singura masura permisa inainte de cercetarea acelor episcopi de catre un sinod.
   Tu ai numi eretic un simplu om pt ca e neinformat, las, naiv, fricos, supus etc. doar pt ca merge la slujbele unui pomenitor, desi nu este de acord cu ecumenismul, poate nici cu sinodul din Creta si e posibil chiar preotul lui sa fie la fel, anti-ecumenist, anti-Creta? Adica pui semnul egal intre el si episcopul semnatar in Creta?
   De aceea i s-a spus unui astfel de caz “partasie la erezie”, pt ca o ingaduie, nu o infaptuieste (ereticul marturiseste erezia in public).

   1. Nu a zis nimeni de cei mentionati ca ar fi eretici. Dar a fi partas la erezie e tot una cu a fi eretic. Nu poti fi partas la ceva daca nu ai cunostinta minima de acel lucru. In cazul celor mai multi cunostinta dogmatica este zero si noi le zicem nepriceputi si formalisti. Preotii cat de cat cunoscatori care continua in inertia supunerii oarbe sa pomeneasca pe ecumenisti (arhierei fosti ortodocsi) sunt vinovati de lasitate si de aceea se fac tot una cu ereticii. Sunt contaminati de virus, apoi devin si ei bolnavi, chiar daca nu au fost numiti inca astfel oficial. Popii care nu cunosc absolut deloc dogmatica ortodoxa, nu au fost niciodata preoti.

 17. Fratilor intelegeti ca aceasta rezolutie este calea fara extreme .cine loveste si rastalmaceste Cuvintele Sfintilor sunt niste oameni impatimiti de care diavolu se foloseste de ravna lor estecata cu mandrie.acestia ori nu realizeaza ca nu suntem toti in masura sa aruncam asa cu cuvintele ori pur si simplu sunt infilitrati sa dezbine.

 18. De ce acest document nu este semnat, in primul rand, de duhovnicul lui Mihai-Silviu Chirila? Parintii Pamvo Juganaru si Elefterie Tarcuta ce pozitie au? Pe Mihai-Silviu Chirila il mai vedeam pe la Radeni. In ultimul timp parca nu l-am mai vazut pe acolo… Azi nu l-am vazut… Pentru sustinerea moralului celor care doresc sa ramana in adevar m-as bucura sa stiu ca acest document a fost redactat si publicat cu binecuvantarea duhovnicului. Citesc zilele astea despre parintele Efrem Katunakiotul si despre importanta pe care o da el ascultarii. Parintele Efrem a spus ca a sadit trei meri in curte, dar nu s-au prins. Nu avusese binecuvantarea Staretului. La fel, a sadit si un cais, tot fara binecuvantare. In sapte ani caisul a facut o singura floare.
  Exista pericolul ca un lucru care se vrea facut bine sa iasa rau datorita lipsei binecuvantarii. Sa stam bine, sa stam cu frica, sa luam aminte!

 19. Fratilor intru Domnul, sa luam exemplul Sfantului Vasile cel Mare. Avem Sfinti care au fost luminati cu Adevarul si ne este de ajuns. Iata care a fost decizia Sfantului Vasile:

  “Încă de când era diacon, Sfântul Vasilie cel Mare, acest descoperitor al tainelor dumnezeieşti [Ouranophantor], în anul 361 a rupt comuniunea cu episcopul Dianios al Cesareei şi a fugit în pustia Pontică, în ciuda faptului că îl iubea profund şi-l cinstea pe Dianios şi în ciuda faptului că Dianios îl botezase şi-l hirotonise. De ce s-a ‘îngrădit pe sine’ Sfântul Vasilie cel Mare? Pentru că Dianios, nici măcar din convingere, ci doar din cauza slăbiciunii sale de caracter, a semnat mărturisirea neortodoxă de credinţă a sinodului semiarian din Constantinopol [în anul 360, sub conducerea ereticului homoean Acachie din Cesaerea Palestinei]. (Patrologia Graeca, Vol. XXXII, col. 388C-392A [Epistola 51: Episcopului Vosforie]).”

  Sa ne ajute Domnul sa ne lepadam de parerile personale si sa aplicam ceea ce Duhul Sfant a lucrat deja prin Sfintii Parinti pentru toata Biserica.

  Sa scriem, mai bine, un pomelnic cu toti cei care s-au ingradit de furia ecumenista si sa ne rugam unii pentru altii. Poate asa va slabi puterea vicleanului care cauta si aduce dezbinarea din cauza mandriei si neputintelor noastre.

  Rabdare, iubire si intelegere, cu ajutorul Domnului. AMIN !

 20. Una dintre afirmațiile de la acel punct spune în felul următor: „Îi respectăm și sprijinim pe preoții care au fost caterisiți necaonic pentru mărturisirea lor ortodoxă și continuăm nepomenirea până când ierarhia se va dezice și va condamna sinodul din Creta și va lua măsuri pentru scoaterea Bisericii noastre din toate organizațiile ecumeniste.” Prin această afirmație se cere ca în schimbul unui lucru să fie îndeplinite simultan două condiții: dezicerea de sinod și ieșirea din organizațiile ecumeniste. Dacă se va îndeplini doar una dintre condiții înseamnă, după cum reiese din acest articol, că nepomenirea va continua. Luând în considerare cazul mai probabil, că sinodul va fi condamnat dar se va rămâne în organizațiile ecumeniste, ar însemna că doar una dintre condiții va fi îndeplinită și că nu se va reveni la starea de dinaintea sinodului din Creta, ci se va crea o altă situație: ierarhia revine la situația anterioară sinodului, adică în care sunt în aceleași organizații ecumeniste dar nu aderă la vreun sinod, dar cei care se vor ghida după acest punct vor fi tot nepomenitori, deși situația va fi identică cu cea de dinaintea însușirii sinodului de ierarhie.
  Retragerea din organizațiile ecumeniste este un deziderat bun, dar nu trebuie ca să fie o condiție în acest context, deoarece în textul acestui articol a fost formulată ca o condiție simultană cu cea legat[ de sinodul din Creta, care are o probabilitate mai mare să se întâmple. În primul rând, șansele ca amblele condiții să fie îndeplinite sunt infime, iar în al doilea rând unii preoți ar rămâne în continuare nepomenitori după o eventuală dezicere de sinod.

  1. obligatoriu este cel cu retragerea semnaturilor din Creta… ar fi ideal sa iasa si din organizatiile ecumeniste pentru a nu mai ajunge la situatii precum creta

 21. Numitul, fratele Valerica Busa.
  Sunt de acord cu deciziile adoptate la Beius cu exceptia faptului ca nu s-au luat atitudini corecte impotriva CNP-ului si a documentelor cu cip.In schimb sunt de acord cu rezolutia de la Botosani si cu proiectul decizilor propuse de cei sase .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button