X

[VIDEO] Pseudo-patriarhul Daniel afirmă în continuare că în Creta nu s-au semnat erezii

Caracterul eretic al pseudosinodului din Creta este dat de faptul că a promovat ca singură politică misionară a Bisericii Ortodoxe față de ereziile și schismele din afara sa și ca viziune proprie despre Biserică ecumenismul, care este în sine o erezie eclesiologică, ce afirmă că unitatea creștinilor se poate realiza prin aducerea laolaltă a Bisericii Ortodoxe cu toate mișcările eretice și schismatice de inspirație creștină, fără nicio preocupare față de adevărul ortodox de credință pe care trebuie să se construiască orice încercare de readucere a ereticilor în sânul Bisericii.

Ideea că Biserica Ortodoxă îi va convinge pe protestanți și romano-catolici să se lepede de ereziile lor și să devină ortodocși este o himeră. Consiliul Mondial al Bisericilor nu a fost creat pentru a-i face pe protestanți și catolici să revină la Ortodoxie, ci pentru a crea o unire sincretistă a tuturor creștinilor într-o organizație pancreștină în care adevărul de credință să fie relativizat prin minimalism dogmatic și unitate în diversitate. Această construcție este o fază premergătoare unirii tuturor religiilor lumii într-o organizație religioasă planetară, al cărei scop este instaurarea lui antihrist.

Din această perspectivă, este falsă afirmația potrivit căreia dialogul cu ceialalți creștini nu poate fi considerat o atitudine eretică, întrucât dialogul nu este dogmă de credință. Acest dialog cu ereticii a determinat acceptarea unor idei eclesiologice eretice și transpunerea lor în documentele oficiale ale Bisericii Ortodoxe.

Mulți sfinţi ai secolului XX: Sfântul Iustin Popovici, Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Ignatie Brancianinov, Sfântul Serafim Sobolev, Sfântul Paisie Aghioritul, Sfântul Ioan Iacov de la Neamţ, mari părinţi duhovnici români: părintele Iustin Pârvu, părintele Ilie Cleopa, părintele Arsenie Papacioc, mari teologi ai secolului XX: părintele Dumitru Stăniloae, părintele Seraphim Rose şi mulţi alţii, care, împreună, alcătuiesc un adevărat consensus Patrum al secolului XX, contemporan acestei erezii, au afirmat la unison că ecumenismul este erezie eclesiologică şi chiar erezie a tuturor ereziilor. S-a afirmat şi s-a şi demonstrat în nenumărate rânduri că, deşi nu a proclamat dogme noi, pseudosinodul din Creta a adus atingere unor dogme mai vechi, prin acceptarea unor idei eclesiologice ecumeniste referitoare la “unitatea Bisericii” sau “refacerea unităţii creştinilor”. Vorbind despre eclesiologia adoptată la adunarea ecumenistă de la Busan, din 2013, cinci episcopi greci au denumit-o chiar dogmă: “a fost formulată dogma protestantă despre unitatea ecleziologică nevăzută a Bisericii”1.

Semnătura la acel pseudosinod în văzul întregii planete complinește condiția de propovăduire a ereziei în public, cu capul descoperit. La aceasta se mai adaugă publicarea unei broșuri de popularizare a pseudosinodului, pe care Patriarhia Română intenționează să o transmită întregii Patriarhii, pentru a fi citită în fiecare biserică, diverse decizii sinodale, prin care ecumenismul este exonerat de vina de a fi erezie și este prezentat ca o atitudine de dialog în cadrul “ecumenismului lucid”, și deciziile de caterisire necanonică a preoților ortodocși care s-au opus ecumenismului.

Prin lipsa lor de reacție, episcopii, preoții și mirenii care continuă comuniunea cu episcopii propovăduitori în public ai ereziei contribuie la răspândirea și înstăpânirea acestei erezii în Biserica Ortodoxă, îngreunând efortul de curățire a Bisericii de aceasta. Prin inerție și indolență față de viața duhovnicească și prin nepăsare față de viața veșnică, se aseamănă celor care se împărtășesc cu nevrednicie, expunându-se la riscurile la care se expun aceia, despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel: “Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului. De aceea, mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit” (1 Cor. 11,27-30).

1 Vezi infra, https://graiulortodox.wordpress.com/tag/declaratia-de-unitate-new-delhi

extras din Promovarea ecumenismului la nivel panortodox de către pseudosinodul din Creta, carte ce poate fi comandată aici.

NOTĂ OrtodoxINFO

În plus astfel de interviuri, predici, declarații, slujiri în comun cu ereticii confirmă și întăresc ideea că pseudo-ierarhii români propovăduiesc erezia cu capul descoperit.

Vedeți și:

IPS Teofan le spune de Sfintele Paşti credincioşilor moldavi că minciuno-sinodul din Creta nu a avut nicio eroare doctrinară

PSEUDO-mitr. Savu Teofan îl numește pe Părintele JUSTIN Pârvu, DUȘMAN al ORTODOXIEI

Mai sunt cunoscuți astfel de ierarhi care fac declarații publice precum că pseudo-sinodul din Creta a fost ortodox: Laurențiu Streza, Andrei Andrecuț, Pimen al Sucevei și lista poate continua cu tot sinodul BOR, atâta timp cât nu se dezic de semnăturile puse pe textele eretice din Kolimbari.

De ce nu au participat toate Bisericile Locale la pseudosinodul din Creta?

Cele mai serioase rezerve ale Patriarhiilor rusă, bulgară, antiohiană și georgiană au fost față de modul în care a fost organizat sinodul, în sensul că nu reflectă caracterul său panortodox.

Patriarhia antiohiană a criticat faptul că nu s-a respectat principiul potrivit căruia textele asupra cărora nu există unanimitate să fie retrase și rediscutate.

Patriarhia Bulgară, în documentul de analiză a sinodului, a apreciat ca inacceptabile (în limbaj diplomatic, eretice) multe dintre formulările ecumeniste ale textului Relația Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine1. În perioada de analiză presinodală a documentelor, episcopii bulgari au insistat asupra faptului că Biserica nu și-a pierdut niciodată unitatea, că nu există mai multe “biserici”, ci numai erezii și schisme, iar a afirma altceva au considerat a fi complet greșit2. Toate acestea au fost motive reale pentru neparticipare la sinod.

Patriarhia Georgiei a considerat eretică acceptarea căsătoriei mixte, în ciuda canonului 72 Quinisext, care o interzice categoric.

Patriarhia Rusă, la rândul său, a făcut amendamente la documentul controversat legat de relațiile cu lumea creștină, cerând amânarea sinodului până la rezolvarea problemelor semnalate, amenințând că altfel nu va putea participa la sinod3.

De ce unii episcopi nu au semnat documentele pseudosinodului din Creta?

Contrar celor spuse de susținătorii pseudosinodului din Creta, care afirmă că niciun episcop semnatar nu a considerat eretice deciziile luate acolo, există episcopi care nu au semnat documentele ecumeniste și le-au criticat dur.

Într-un studiu referitor la pseudosinodul din Creta, mitropolitul Ierotheos de Nafpaktos a afirmat că: “Este clar și ușor de constatat că un Sinod ortodox nu poate să adopte o asemenea propunere ca aceea pe care a făcut-o Delegația Bisericii Greciei, pentru că aceasta ar implica acceptarea erorii teologice de a se vorbi despre «Biserici» care sunt «eterodoxe», adică eretice și înșelate. De asemenea, ar valida teoria neortodoxă despre Biserica văzută și Biserica nevăzută, adică teoria unei «eclesiologii nestoriene», care este baza teoriei ramurilor, lucru care a fost condamnat de Marile Sinoade Ortodoxe din secolul al XVII-lea”4.

Vorbind despre adoptarea “acceptării denumirii istorice de biserici și confesiuni eterodoxe”, același înalt ierarh a afirmat: “Consider că a avut loc o «inducere în eroare» a membrilor Sinodului din Creta de către cei care au afirmat că în perioada celui de-al doilea mileniu ortodocșii caracterizau grupările eretice drept «Biserici», fără să se facă referire la acest subiect în ansamblul lui”.

La rândul său, mitropolitul Ieremia de Gortina, a afirmat despre ecumenism: Pentru că există o mișcare perfidă satanică, care vrea să amestece credința noastră dreaptă cu alte «crezuri» mincinoase și să ne schimbe credința și să o falsifice. Mișcarea aceasta se numește ecumenism și nu este pur și simplu o erezie, ci îmbrățișează toate ereziile. Este o «panerezie». Și ecumenismul este instigat și susținut de papa. Totuși răul cel mare, frații mei, este că există și de-ai noștri și mai ales persoane oficiale, purtătoare de rasă clericală, aflate în funcții înalte, care îl îmbrățișează pe papa și îl numesc frate, în sens bisericesc5.

Referindu-se la pseudosinodul din Creta, mitropolitul Ieremia a afirmat: “Mai mult, de curând și Sinodul din Creta i-a numit oficial pe papistași și pe ceilalți eretici «Biserici», în opoziție cu tot ce a zis Ierarhia Bisericii noastre grecești la ultimul ei Sinod. Însă mă întreb și zic: Dacă și ereticii sunt biserică, atunci la urma urmei care este «Biserica cea UNA, Sfântă și Sobornicească», pe care noi o mărturisim în crezul nostru?
Personal, ca Episcop,
pentru această ilegalitate gravă și pentru altele chiar și mai grave, pe care le-au semnalat înțelepți teologi și canoniști, clerici și mireni, am o părere negativă față de Sinodul acesta. Pentru că ereticii nu pot să constituie sau să fie numiți Biserică. Sunt cu desăvârșire neștiutori de teologie cei care spun aceasta.

Însă pe noi nu ne interesează ce spun și ce fac ceilalți, oricare ar fi aceștia, care spun astfel de lucruri neteologice și neortodoxe. Noi oricum, ca Biserică a Gortinei și Megalopolisului, Episcop, cler și popor al lui Dumnezeu, declarăm oficial că noi condamnăm Ecumenismul ca panerezie6.

Mitropolitul Atanasie de Limasol a explicat abținerea sa prin următoarele cuvinte: “Când au numit Sfinții noștri Părinți și când au fost numiți în Sfintele Canoane și ale definițiilor Sfintelor Sinoade Ecumenice sau locale ereticii și grupările schismatice «biserici»?7.

Episcopul sârb Irineu de Backa a spus că motivul pentru care nu a semnat documentul este că “e ambiguu eclesiologic, are un conținut dubios, iar în unele părți se învecinează învățăturilor eretice8 (s.n.).

Toate aceste luări de poziție atestă faptul că ierarhii nesemnatari ai documentelor sinodului au avut motive teologice să se abțină de la a le semna, iar din formularea acestor motive rezultă caracterul eretic al documentelor, chiar dacă, din rațiuni de politică bisericească, înalții ierarhi nu le-au numit direct eretice.

1https://graiulortodox.wordpress.com/2016/12/22/comunicatul-integral-al-sinodului-al-bisericii-ortodoxe-din-bulgaria-despre-sinodul-din-creta-si-cel-mai-controversat-document-al-sau-sinodul-care-a-avut-loc-in-creta-nu-este-nici-mare-nici-sfan/.

2 http://aparam-ortodoxia.ro/2016/08/11/reactia-pliromei-fata-de-sinodul-din-creta-2016/.

3 Ibidem.

4https://www.paltin-petruvoda.ro/mitropolitul-ierotheos-vlachos-studiu-teologic-despre-sinodul-din-creta-si-despre-biserica-greciei-la-sfantul-si-marele-sinod-din-creta-studiu-integral/.

5 https://saccsiv.wordpress.com/2016/10/09/mitropolitul-ieremia-de-gortina-anatematizeaza-panerezia-ecumenismului-semnata-de-tradatorii-ortodoxiei-participanti-la-marele-sinod/.

6 Ibidem.

7 http://aparam-ortodoxia.ro/2016/08/11/reactia-pliromei-fata-de-sinodul-din-creta-2016/.

8 Ibidem.

extras din Promovarea ecumenismului la nivel panortodox de către pseudosinodul din Creta, carte ce poate fi comandată aici.

Categorii
Ecumenism
cuvinte cheie

Articole asemănătoare

19 comentarii

 1. Globalizarea lumii se desfăşoară pe două direcţii/fronturi/căi: politic şi religios; principiile globalizării sunt unele şi aceleaşi: forţă, manipulare, minciună, viclenie, diferă doar limbajul globalizării; globalizarea din punctul de vedere politic are un limbaj politic iar globalizarea din punctul de vedere religios are un limbaj religios! Ecumeniştii ortodocşi au fost şi sunt atât de mult spălaţi pe creier încât nu-şi dau seama că în spatele ecumenismului creştin se ascund talmudiştii:
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=533883206979328&id=100010729602646

 2. „În ceea ce îi privea pe neortodocși, catolici sau protestanți, Părintele Serafim Rose avea o viziune foarte echilibrată: „poate că lor Dumnezeu încă nu le-a descoperit ortodoxia, iar noi ar trebui să fim exemple vii”. Cât privește folosirea termenului „eretic” , Părintele Serafim spunea: este mult prea des folosit, și de cele mai multe ori cu ură, cu triumfalism, eretic este cineva care a cunoscut biserică ortodoxă, a primit revelația, iar apoi alege* în deplină* cunoștință* să se despartă de ea. Cuvântul nu li se poate aplica tuturor celor care s-au născut în medii neortodoxe.”

  1. In postura asta se afla acum Daniel Ciobotea…a primit revelatia si incearca sa o puna in rand cu celelalte „medii neortodoxe”.

  2. ….putem spune despre catolicii de rând că nu sunt în dreapta credință,pt că ,să zicem,nu au avut de unde să o cunoască;cât privește pe minciunopapă de la Roma cu toți ai lui (cardinali,etc=curia papală) sunt eretici pursânge pt că au cunoscut dreapta credință și s-au despărțit de ea acum o mie si ceva de ani(pe vreme lui Fotie cel Mare),iar oficial la 1054. Ase citi de ex. hotărârile Conciliului I Vatican,la ce nebunie s-a putut ajunge…

 3. „Îl cunoști pe omul ăsta, îl vezi pe omul ăsta? Nu, nu, tu nu-l vezi pe omul ăsta, tu vezi ce ai în capul tău, nu ce este în realitate, tu vezi și crezi ce ți-au spus alții, ce imagini și idei ți-au asociat alții despre omul ăsta, tu nu-l cunoști pe omul ăsta, tu nu cunoști toată viața omului ăstuia, tu nu ai dreptul să judeci pe omul ăsta pentru că nu-l cunoști, nu poți să cunoști fără o relație personală, și nici măcar atunci nu poți să judeci, asta e valabil in cazul fiecărei persoane.”

  1. Te iei dupa ce scoate pe gura…asta-i realitatea..si nu-ti mai trebuie sa gandeasca altcineva in locul tau!
   Un patriarh cu o asa gandire, in niciun caz nu trebuie urmat…fara ura spun asta…

   „Dumnezeu ma opreste sa osandesc pe cineva sau sa pretind ca doar eu ma mantuiesc!
   Acestea fiind zise, voi alege mai degraba sa mor , decat sa apostazies in vreun fel de la credinta cea adevarata si sa sufar apoi chinurile constiintei.”
   „Chiar daca tot universul ar fi in comuniune cu Patriarhul, eu unul nu voi fi in comuniune cu el.
   Precum stiu ca Sfantul Duh prin Apostolul Pavel spune ca ingerii insisi vor fi anatema daca ar propovadui intr-alt chip, aducand ceva nou in credinta”. (Sf Maxim Marturisitorul)

  2. Sa nu mai vb de fapte!….cate saptamani.. de rugaciuni ecumeniste a facut de-a lungul anilor!
   Este numai un exemplu.
   Canonul 6 laodicea
   Ereticii sa nu intre in Biserica:
   Ereticilor nu le este ingaduit sa intre in casa lui Dumnezeu daca staruie in eres.
   Ori aici noi vedem contrariul !
   Asa ca avem tot dreptul sa ne ingradim de un patriarh care le da dreptul la eretici…incalcand canoanele bisericii.

   1. …. ca să nu mai vorbim că dl. Daniel e mare iubitor de evrei: să ne aducem aminte cum i-a invitat pe marii rabini la m-rea Durău,la un mare simpozion,pe vrema când era mitropolit al Moldovei,și chipurile, ca să nu se simtă jigniți domnii evrei,nenorocitul a dispus scoaterea crucilor,icoanelor care erau prin mănăstire…și a ajuns patriarh…

    1. Nenimenea a pus punctul pe „i”. Cine era persoana cea mai „completă” care putea să corespundă „cerințelor” decât unul care a scos crucile și icoanele din mănăstire. Probabil că acesta a fost testul prin care a „absolvit” examenul prin care a fost uns patriarh. Ce diferență este între a jertfi idolilor în Vechea Lege și a scoate CRUCEA lui Hristos din Biserica Sa? Eu cred că niciuna. Iată cine ne spune că nu s-a semnat nicio erezie în Creta, un om care scoate crucile și icoanele funcție de….. invitați. Să nu uităm că minciuna a fost întotdeauna specifică diavolului, iar diavolul este chiar tatăl minciunii. Iarăși să nu uităm că: După roadele lor îi vom recunoaște, și iată că de la momentul Creta încoace Ortodoxia văzută nu mai e Ortodoxie, ci comuniune cu catolicii, luteranii, anglicanii etc., deci erezie.
     Și în vremuri de demult cine aducea jertfă idolilor era pus în funcții înalte. Azi se vede că cine ascunde crucea și icoana, acela „merită” să fie manager. Și mai știm ceva, că țara are conducătorii pe care și-i merită. Așa că și preoțimea, majoritatea ei, desigur, are conducător pe acela pe care și-l merită. Ca să argumentez voi pune o întrebare: Câți preoți din București au luat atitudine împotriva Sinodului tâlhăresc din Creta? NICIUNUL. Deci, conform răspunsului, îmi veți da dreptate în chestiunea că așa cum e preoțimea, așa e și conducătorul ei. Mi-ar fi plăcut să am cuvinte de apreciere la adresa patriarhului, dar în așa condiții nu le am. Poate că va veni și vremea cuvintelor plăcute, a aprecierilor. Doamne ajută !

 4. Iata ce spun Canoanele:

  CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)

  Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.

  (10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

  Urmatorul Canon a fost incalcat:

  CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE)

  Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15).

  (47, 68 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 95 Trui.; 7, 8 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare)

  Stii ca Preaîmbănitul Daniel a propovaduit in Sinagoga iudeilor incalcand alte Canoane!? Iata-le:

  CANONUL 64 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU NECRESTINII ŞI ERETICII)

  Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se ruga, să se şi caterisească şi să se şi afurisească.

  (7, 45, 70, 71 ap.; 11 TruL; 1 Antioh.; 6, 29, 33, 37, 38 Laod.)

  CANONUL 65 apostolic (BĂTAIA SAU LOVIREA SE OSÂNDEŞTE)

  Dacă în ceartă (sfadă), vreun cleric ar lovi pe cineva şi dintr-o lovitură l-ar omorî, să se caterisească pentru pripirea sa, iar dacă ar fi laic, să se afurisească.

  (27 ap.; 9 sin. 1-11; 22, 23 Ancira; 8, 54, 55, 56, 57 Vasile cel Mare; 5 Grig. Nyssa)

  CANONUL 70 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII RELIGIOASE CU IUDEII)

  Dacă vreun episcop sau presbiter sau diacon, sau oricare din catalogul (rândul) clericilor ar posti cu iudeii, sau ar prăznui (ar serba, ar ţine) săr­bătorile cu ei, sau ar primi de la ei darurile de sărbătoare, precum azimele sau ceva de acest fel, să se caterisească, iar dacă ar fi laic, să se afurisească.

  (7, 64, 71 ap.; 11 TruL; 1 Antioh.; 29, 37, 38 Laod.; 51, 73, 106 Cartag.)

  CANONUL 71 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CULTIC

 5. Am vazut eu „credinta lucratoare” si „iubirea” cu levierele, ciocane, flex, si bormasina. Inamic principal, usile si geamurile marturisitorilor de adevar.

  1. Da, din pacate. Toti le-am vazut si ne-am ingrozit. Ei insa nu, pentru ca nu iubesc pacea Lui Hristos. Sunt vrajiti de pacea lui antihrist, pe care o propovaduieste papa de la Roma, ereticul. Inca de pe vremea lui Teoctist era asa. Am fost pacaliti pas cu pas.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO necesită mult timp, foarte multă muncă, dar și resurse financiare. Veniturile obținute din publicitate sunt însa cu mult sub așteptările noastre inițiale. Chiar dacă portalul are mulți cititori, totuși, sunt foarte puțini care găsesc în produsele promovate prin reclame ceva să-i intereseze… și să dea click pe ele. Pe de altă parte, jurnalismul nu poate fi independent dacă este finanțat de vreun mogul sau organizație.

Pentru a fi independent, acesta trebuie să se bazeze strict pe cititorii săi mulți, care să sprijine fiecare cât poate această lucrare. Ca atare, de bază rămân tot clasicele conturi bancare sau varianta PayPal. Fără sprijinul vostru acest portal nu-și va mai putea continua activitatea.

Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!