X

Mitr. Ilarion de Volokolamsk face public studiul Bisericii Ruse asupra sinodului din Creta

Într-un comunicat către Adunarea Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse, Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, președintele Departamentului pentru Relații Externe al Patriarhiei Moscovei, președintele Comisiei Sinodale Biblice și Teologice, a prezentat rezultatele studiului documentelor Sinodului din Creta (18-27 iunie 2016). După ce a amintit o serie de critici deja menționate în prezentarea Patriarhul Kirill al Moscovei în Adunare, Mitropolitul a ridicat următoarele puncte referitoare la documentele: „Diaspora ortodoxă“, „Biserica Ortodoxă și restul lumii creștine”,” Taina Căsătoriei și impedimentele sale”,”Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană”.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, în cadrul reuniunii sale din 15 iulie 2016, a însărcinat Comisia Sinodală Biblică și Teologică „să publice și să studieze copiile certificate oficial ale documentelor aprobate la Sinodul din Creta, luând în considerare reacțiile și remarcile ierarhilor, instituțiilor teologice, teologilor, clericilor, călugărilor și laicilor care ar putea contribui la aceasta. Să prezinte concluziile Sfântului Sinod după un studiu detaliat(Proces verbal nr. 48).

Abordând în prezentarea sa tema statutului Sinodului din Creta, Mitropolitul Ilarion a declarat că de la începutul procesului pre-sinodal, s-a decis să se adopte principiul consensului tuturor Bisericilor Ortodoxe locale, recunoscut de către toate ca bază de adoptare a tuturor deciziilor în timpul evenimentelor pregătitoare pentru Sinodul Panortodox. Cu toate acestea, în iunie 2016, acest consens privind convocarea Sfântului și Marelui Sinod nu a fost realizat din mai multe motive.

Delegația Patriarhiei Antiohiei, în special, nu a semnat decizia Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe de la Constantinopol în 2014, printre care a fost și decizia convocării Sinodului în 2016. Ea nu a semnat, de asemenea, deciziile mai multor documente (inclusiv Regulamentul [de organizare și funcționare a] Sinodului) de la Sinaxa  Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe de la Chambésy în 2016.

Documentul pregătitor Taina Căsătoriei nu a fost semnat de delegația Bisericii Georgiene la Sinaxa  Întâistătătorilor din 2016.

Întâistătătorii Bisericilor Ruse și Georgiene, în discursurile lor la Sinaxa Întâistătătorilor din 2016, și în corespondența care a urmat, au constatat că condiția  acordului lor pentru organizarea Sinodului în iunie 2016 era ca să se ajungă la un consens, în privința tuturor chestiunile controversate, în timpul rămas, înainte de convocarea Sinodului. Acest consens nu a fost atins.

Cu mai puțin de o lună, înainte de data estimată pentru deschiderea Sinodului, Sfântul Sinod a cinci Biserici Autocefale (Bulgară, Antiohiană, Sârbă, Georgiană și Rusă) au solicitat amânarea pentru rezolvarea dezacordurilor care împiedică participarea acestora în cadrul Sinodului (Ulterior, Biserica Ortodoxă Sârbă a luat decizia de a participa la Sinod). Aceste apeluri au fost ignorate.

Drept urmare, doar zece din cele paisprezece Biserici locale Autocefale recunoscute de toți, ca atare, au luat parte la Sinodul din Creta. Pleroma Bisericii Ortodoxe universale nu a fost, prin urmare, reprezentată, acesta fiind motivul pentru care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, în cadrul reuniunii sale din 15 iunie 2016 a recunoscut că Sinodul, care a avut loc în Creta nu poate fi considerat Panortodox și nici documentele care vor fi adoptate, ca exprimând un consens panortodox” (Procesul verbal nr. 48).

Sinodul din Creta a adoptat opt documente: „Autonomia și modul de proclamarea ei,“ „Diaspora ortodoxă“, „Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană“, „Importanța postului și respectarea lui astăzi” ,“Taina Căsătoriei și impedimentele sale” , “Biserica Ortodoxă și restul lumii creștine„, o „Enciclică” sinodală  și un „Mesaj” sinodal.

Majoritatea acestor documente, cu excepția ultimelor două, întocmite în timpul Sinodului din Creta, au fost elaborate în cadrul procesului de pregătire, care a durat timp de decenii, cu participarea activă a Bisericii Ortodoxe Ruse. După publicarea proiectelor de documente ale Sfântului și Marelui Sinod, acestea au fost discutate în cadrul Bisericilor Ortodoxe locale. Biserica Ortodoxă Rusă a pregătit și a trimis tuturor Bisericilor locale propuneri de amendamente la proiectele de documente: „Biserica Ortodoxă și restul lumii creștine“ și „Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană“. Aceste amendamente corespundeau remarcilor critice exprimate față de aceste două documente în alte Biserici locale și de către Sfânta Kinotită din Muntele Athos.

După cum a constatat președintele Comisiei Sinodale Biblice și Teologice, documentele adoptate în Creta pot fi împărțite în trei categorii, în funcție de raportul lor cu proiectele discutate anterior, la Sinaxa Întâistătătorilor din 2016. Prima categorie corespunde documentelor adoptate de Sinodul din Creta fără amendamente semnificative. Este vorba de documentele „Importanța postului și respectarea lui astăzi” și „Autonomia și modul de proclamarea ei,“.

A doua categorie se referă la documentele adoptate de Sinod după amendamente importante, pe fond. Acestea sunt documentele: Diaspora ortodoxă“, “Biserica Ortodoxă și restul lumii creștine„, “Taina Căsătoriei și impedimentele sale„, „Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană“.

Un act adițional a fost luat pentru documentul „Diaspora ortodoxă“, limitând posibilitatea Bisericilor Ortodoxe de a da „ierarhilor titluri deja existente“ în diaspora. Acest act adițional trebuie discutat la nivel panortodox.

Documentul „Biserica Ortodoxă și restul lumii creștine” a atras cele mai multe critici în lumea ortodoxă după publicarea lui. Chiar și în timpul Sinodului din Creta, acest document nu a atins unanimitatea între membrii săi. 21 dintre cei 161 de participanți la Sinod nu au semnat, inclusiv 17 dintre cei 25 de ierarhi membri ai delegației Bisericii Ortodoxe Sârbe. Următoarele formulări au fost în mod special criticate: documentul oferă comunităților heterodoxe titlul de „biserică“, se referă la „căutarea“ sau „restaurarea“ a unității creștine. Modificările sugerate de Biserica Rusă și îngrijorările ei exprimate nu au fost luate în considerare pe deplin de către Sinodul din Creta.

Documentul “Taina Căsătoriei și impedimentele sale” conține o serie de formulări discutabile. Este vorba în special de o fraza a proiectului publicat mai înainte: „Biserica nu consideră că este posibil ca membrii ei să încheie o alianță homosexuală”, care a fost modificat de către Sinod, după cum urmează: „Biserica nu consideră posibil pentru membrii săi uniuni civile, atât homosexuale, cât și altele contractate cu sexul opus” [# 10 „Biserica nu acceptă ca membrii ei să încheie contracte de coabitare (cu persoane n. tr.) de același gen, precum și nici o altă formă de coabitare diferită de căsătorie” (cf. trad. Basilica)]. Această formulare este echivocă, în timp ce formularea anterioară a exprimat cu mai multă acuratețe doctrina Bisericii despre Căsătorie.

Documentul „Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană“, asa cum a fost adoptat de Sinodul din Creta conține formulări care lasă să se creadă că, după Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, întreaga rasă umană este deja adunată în Hristos, mântuită și îndumnezeită, ceea ce a fost serios criticat în mediile ortodoxe. Aceste expresii trebuie clarificate în mod absolut, a explicat Mitropolitul Hilarion. Mai mult decât atât, textul se referă în mod deplasat la Eusebiu de Cezareea, care nu numai că nu este un Părinte al Bisericii cu autoritate, dar a fost și acuzat, nu fără motiv, de a învăța un semi-arianism.”

A treia categorie sunt documentele care au fost elaborate și adoptate la Sinod. Este vorba despre Enciclica și Mesajul Sinodului, care exprimă deciziile adoptate de Bisericile Autocefale participante la Sinod cu privire la diferite probleme de actualitate. Așa cum s-a exprimat Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, președintele Comisiei Sinodale Biblice și Teologice, în raportul său către Sinodul Episcopilor, ideile principale ale acestor documente nu contrazic, în ansamblu, doctrina socială a Bisericii Ortodoxe Ruse.

În același timp, aceste documente conțin mai multe formulări nu foarte satisfăcătoare și dând dovada de neclaritate, cât și declarații care nu au fost discutate la nivel panortodox. Aceste formulări și declarații trebuie rediscutate ulterior„.

Pentru ca proiectele de documente pregătite în timpul procesului presinodal și examinate la Sinodul din Creta să aibă valoare de decizii panortodoxe, acestea trebuie să fie prelucrate la nivel panortodox, înainte de a fi adoptate prin consensul tuturor Bisericilor Ortodoxe locale“, a subliniat mitropolitul.

Traducere ROF după Orthodoxie.com, Mgr Hilarion de Volokolamsk communique les résultats de l’étude des documents du Concile de Crète

Categorii
Ecumenism
cuvinte cheie

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO necesită mult timp, foarte multă muncă, dar și resurse financiare. Veniturile obținute din publicitate sunt însa cu mult sub așteptările noastre inițiale. Chiar dacă portalul are mulți cititori, totuși, sunt foarte puțini care găsesc în produsele promovate prin reclame ceva să-i intereseze… și să dea click pe ele. Pe de altă parte, jurnalismul nu poate fi independent dacă este finanțat de vreun mogul sau organizație.

Pentru a fi independent, acesta trebuie să se bazeze strict pe cititorii săi mulți, care să sprijine fiecare cât poate această lucrare. Ca atare, de bază rămân tot clasicele conturi bancare sau varianta PayPal. Fără sprijinul vostru acest portal nu-și va mai putea continua activitatea.

Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!