X

Mitropolitul Serafim de Pireu: Primele constatări dureroase despre sinodul panortodox din Creta

de null

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche era inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

“Cu multă tristețe și durere sufleteasca am urmarit in mass-media începutul Sfântului si Marelui Sinod, pornind de la liturghia Rusaliilor de duminica  și supunem atentiei cu celeritate, în rândurile care urmează poporului credincios al lui Dumnezeu, primele noastre constatari “, mentioneaza, printre altele, Biroul privind studiul ereziilor și ecumenismului al manastirii Piraeus.

Va transmitem mai jos detaliat:

Cu multă tristețe și durere sufleteasca am urmarit in mass-media începutul sinodului panortodox pornind de la liturghia Rusaliilor de duminica  și supunem atentiei cu celeritate, în rândurile care urmează, poporului credincios al lui Dumnezeu, primele noastre constatari.
1. Prima constatare dureroasa o reprezinta prezența și rugăciunea in comun in cadrul Utreniei și Sfintei Liturghii a aceastei mari sărbători Domnesti la Biserica Sf. Mina a Papistasilor, protestanților și monofiziților eretici, fapt care, după cum este cunoscut tuturor, este interzis de Sfintele Canoane. Intaistatatorii ortodocși și ceilalți ierarhi participanți au călcat Sfintele Canoane  Apostolice și Sinodale, dorind astfel sa transmita de la inceput un mesaj intregii lumi, cât de mult respecta deciziile luate in Sinoadele Ecumenice și, prin urmare, instituția sinodala fata de care  dau declarații răsunătoare.

2. A doua constatare tristă a fost data de prezența la deschiderea lucrarilor Sfântului si Mare Sinod în calitate de invitați oficiali ai delegațiilor trimise de comunitățile eretice ale papistasilor, protestanților și monofiziților, ceea ce  este o inovație fără precedent, străină tradiției noastre sinodale. Într-adevăr, acesti delegati au fost numiti ca ”reprezentanți ai Bisericilor surori” de către Patriarhul Ecumenic. Bartolomeu, chiar înainte ca Sfântul Sinod sa decida asupra recunoasterii caracterului eclesial sau nu a acestor comunități eretice. Asadar, Kir dl Bartholomeu punandu-ne in fata unui fapt împlinit, a trimis un al doilea mesaj, de data aceasta către membrii Sinodului, si anume că el nu are nicio intenție de a numi pe eterodocsi eretici, ci biserici surori. Niciodată în istoria Sinoadelor Ecumenice și Locale din perioada bizantină nu a existat conceptul de “observatori”. Adică sa participe la acestea ca invitati de cinste, eretici, ale căror învățături eretice au fost de fapt condamnate de Sinoadele Ecumenice anterioare. Ereticii puteau fi invitați in calitate de vinovati, ca sa ceara ierare si nu  ca invitati de onoare.Numai la Conciliile A și B ale Vaticanului a apărut statutul de “observator”. Este evident că sinodul panortodox a preluat standardele papale.

3. O altă constatare tristă este inceperea în sine a sinodului panortodox. Sinodul si-a început activitatea în contradicție cu Regulamentul de organizare și funcționare, semnat în timpul Sinaxei Intaistatatorilor din ianuarie 2016. Prezentul regulament prevede, printre altele, că Sinodul „se convoaca de catre Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, de comun acord cu Preafericitii Intaistatatori ai Bisericilor Autocefale Ortodoxe.“(art.1). Astfel că, deoarece patru biserici autocefale (Rusia, Bulgaria, Georgia și Antiohia), nu au fost de acord in mod justificat cu privire la convocarea sesiunii Sinodului și au facut apel ca acesta sa se amâne, nu s-a indeplinit conditia de „comun acord a Preafericitilor Intaistatatori”. Prin urmare, nu sunt in masura, în temeiul acestui regulament, nici Patriarhul și nici celelalte biserici locale sa organizeze un Sinod, în cazul în care, desigur, doresc să respecte regulamentul pe care l-au semnat. In rest, Intaistatatorii si membrii Sinodului se lauda ca respecte cu acrivie regulamentul.

4. O altă concluzie tristă este faptul ca Sinodul si-a început activitatea fără sa ratifice in prealabil toti termenii si Sfintele Canoane Sinodale care au fost adoptate de Sinoadele Ecumenice anterioare, astfel încât si acest Sinod sa aiba o continuitate organică cu cele precedente. Este de retinut că referirea la Sinoadele Ecumenice anterioare a fos o practica respectata în mod constant de către Sfinții Părinți ai acestor Sinoade. Prin aceasta practica Părinții au vrut să proclame că acceptă ceea ce Sinoadele Ecumenice anterioare stabileau ca si dogme și ca doresc să continue aceasta lucrare. Un exemplu tipic o reprezinta recunoașterea Sinodului de la 787 ca al VII-lea Sinod Ecumenic in cadrul Consiliului Ecumenic al Sf. Fotie din perioada 879-880.

[Nu stim de ce Biroul afirma asa ceva, devreme ce in Encliclica Sinodului Panortodox aceste Sinoade chiar au fost evocate si recunoscute ca avand autoritate universala – N.N.]

5. O altă concluzie tristă este faptul ca Sinodul si-a început lucrarile pe baza unui Regulament de organizare și funcționare, care nu a fost unanim acceptat de către toți Intaistatatorii in cadrul Sinaxei acestora din ianuarie 2016, dat fiind faptul ca Biserica din Antiohia nu a semnat. Principiul unanimității a fost, asadar, o condiție necesară și prealabilă pentru convocarea Sinodului,  prevăzuta în prezentul regulament.

6. De asemenea, si-a început activitatea pe baza textelor unanim acceptate in cadrul Conferinței Presinodale. Dar aceasta baza nu s-a dovedit sigura, solidă și fermă așa cum s-a vazut ulterior. Acest lucru se datorează faptului că cele șase texte pre-sinodale, cu toate ca au fost acceptate unanim de către reprezentanții care au participat la intalnirile presinodale prin Sinaxa Intaistatatorilor (în ianuarie 2016), dar nu si de ierarhiile Bisericilor locale autocefale. Aceste biserici, atunci când au primit textele de la Intaistatatorii lor, asa cum au fost ele compuse in cadrul intalnirilor pre-sinodale, le-au studiat in sinoadele locale. Multe dintre acestea, cum ar fi Biserica din Bulgaria, Grecia, Georgia si altele, in timpul cercetarii textelor conciliare au constatat lacune, ambiguități, cacodoxii etc., prin urmare au facut modificări și corecturi dupa cum se impunea.

Pentru aceste biserici care au adus corecturi și modificări în urma discutiilor sinodale, este evident că nu mai erau valabile textele pre-sinodale în forma pe care o aveau atunci, ci in noua forma modificata. Faptul că Intâistătătorii au semnat textele pre-siodale în unanimitate, (la fel ca în Regulamentul Siodului), aceasta nu înseamnă că ierarhiile bisericilor locale erau obligate de semnăturile Intaistatatorilor ca să accepte aceste texte . Opinia personală a unui Intaistatator în orice caz nu  poate angaja și obliga Sinodul local sau orice Ierarh, altfel Intaistatatorii s-ar transforma in Papa care ar decide si si-ar impune suveranitatea. Cel mai înalt organ de conducere al Bisericilor Ortodoxe locale, conform tradiției ortodoxe, nu este reprezentat de  Întâistătător ci de Sinodul Ierarhiei.

După toate cele mentionate anterior este devine evident  că este total greșit ca Patriarhul Ecumenic să revendice în discursul său de deschidere:. “Putem, prin urmare, sa ne incepem lucrarile noastre pe baza textelor aprobate în unanimitate de catre  Biserici”.  Aici Patriarhul Ecumenic vrea sa spuna prin “texte aprobate în unanimitate” evident, textele presinodale, semnate de Sinaxa Întâistătătorilor (ianuarie 2016), care nu se aplică insa anumitor biserici, după corecțiile și modificările care s-au facut in mod sinodal. Desigur, ar trebui mentionat că nu există cu adevarat unanimitatea despre care vorbește Patriarhul Ecumenic, deoarece unele biserici s-au diferentiat. Inutil să mai spunem, de asemenea, că, în ciuda falselor pretentii de unanimitate, Patriarhul a mai avut si alte greseli in discursul sau introductiv. Mai există și alte locuri în acest discurs, care necesita sa fie analizate in mod critic, pe care cu siguranta le vor  evidenția alți frați în Hristos.

7. O altă constatare tristă este faptul că cele patru biserici care nu au participat la Sinod, au fost ocărâte pe plan internațional. Absența lor a fost prezentata atat de catre Patriarhul Ecumenic cat și de alti Intâistătători, în discursurile introductive, ca fiind complet nejustificată și condamnabila. Și nici mai mult, nici  mai puțin aceste biserici care au absentat au aparut ca vinovate și responsabile de crearea de  schisme și diviziuni. Cu toate acestea, aceste biserici în cele din urmă nu au participat, nu pentru că asa li s-a nazarit lor, ci pentru că, așa cum am explicat mai sus, au constatat in timpul cercetarii sinodale ca textele au probleme. Și, așa cum era foarte firesc, au cerut amânarea Sinodului, pentru a le aprofunda, pentru a face corecțiile necesare, și pentru a produce astfel noi texte care sa poata fi acceptate unanim de către toate Bisericile locale. Dar, pentru că nu a fost acceptat propunerea lor de a amâna Sindoul, acestea au ales sa nu participe.

8. O altă concluzie tristă, probabil, cea mai trista dintre toate celelalte o reprezinta o nouă formulare întunecată și nociva introdusa in text: “Legaturile dintre Biserica Ortodoxă cu restul lumii creștine” este o recunoaștere in termeni reali a eclesialitatii ereticilor eterodocsi. Iată care este versiunea acceptată în unanimitate de Sinod: “Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorica a altor biserici creștine eterodoxe și confesiuni”, în loc de formula: “Biserica Ortodoxă recunoaște existenta istorica a altor Biserici și confesiuni creștine”. Adica cuvântul “existența” se înlocuiește cu cuvântul “numele” și sintagmei “Bisericilor și confesiuni creștine” i se adauga “heterodoxe”. Această modificare este o formulare propusă de Preafericitul Arhiepiscop al Greciei, Ieronim, după îndelungi discuții și consultări în timpul cărora au fost exprimate mai multe puncte de vedere contradictorii. Cu noua exprimare spune Preafericitul Arhiepiscop al Greciei că “reusim sa ajungem la o decizie sinodala pentru prima dată în istorie care sa delimiteze contextul istoric al relațiilor cu eterodocșii, nu în existență, ci numai în denumirea istorică a acestor Biserici creștine eterodoxe si confesiuni.”

Aici ar trebui sa ne punem urmatoarea intrebare logică: Cum este posibil să numeasca cineva ceva, în timp ce, in acelasi timp, respinge existența acelui fapt, pe care il numește? Inacceptabil si contradictoriu din punct de vedere doctrinar este si acceptarea denumirii de “Biserici crestine eterodoxe si confesiuni”. Confesiunile eterodoxe  nu pot fi numite „Biserici” deoarece exact de aceea le denumim  „etero” (terțe, altele), dogme eretice și prin urmare ca eretice nu pot fi numite „Biserici”.

9. De asemenea, foarte trist este si faptul că delegația Bisericii din Grecia nu a rămas credincioasa și ferma fata de deciziile Sinodului Ierarhiei din 24 și 25 mai așa cum ar fi trebuit sa facă. Sinodul decisese să înlocuiască cuvintele “existenta istorica a altor Biserici și confesiuni creștine” cu expresia “existenta istorica a altor Confesiuni si comunități creștine”.

10. În cele din urmă o altă concluzie tristă este legata de ceea ce a declarat caustic Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la sfârșitul lucrarilor. Printre altele, el a proclamat că “Patriarhia Ecumenică a facut pionierat in cadrul mișcărilor ecumenice.” De asemenea, el s-a referit la Enciclica pan-eretica din 1920, „care este caracterizată de mulți ca fondatoarea statutului pentru CMB” și că “Patriarhia Ecumenică a fost unul dintre membrii fondatori ai CMB la Amsterdam … “.

Ne-am oprit doar asupra acestor aspecte pentru moment, fără ca acest lucru să însemne că se termina aici lista constatărilor dureroase. Este normal că, după cele menționate mai sus, se naște întrebarea: De la un Sinod care a început și s-a finalizat în acest fel, ce se poate aștepta? Așa cum a spus și Domnul: “Nu este niciun pom bun, care să facă roadă rea, și niciun pom rău care să facă roadă bună. Căci orice pom se cunoaște după roada lui.” ( Luca 6,43-44) Fiecare să traga singur concluziile.

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

40 comentarii

 1. asta ca sa vedeti cat de manipulati sunteti si ca adevarul nu asteapta la mila vre-unui episcop. Nepomenirea vine de jos in sus, nu invers. Schimbarea vine de jos in sus, altfel se numeste lovitura strategica. Deci, crestinii trebuie sa ceara preotilor necomuniunea cu ereticii…

  1. Acest text este o diversiune! Textul in sine este foarte ortodox! Dar pune in gura Episcopului Serafim ceva ce el nu a spus niciodata! In aceasta consta diversiunea. Textul combate defapt o brosurica a unui angajat al Mitropoliei Pireului Arhim. Pavlos Dimitracopulos care intradevar spunea acele balarii si pusese ca si sigla Mitropolia Pireului, fara nici o legatura cu IPS Serafim! Acel angajat a si fost sanctionat pentru aceasta indrazneala!

 2. — sunt efectiv uimit: Pai Mitropolitul Pireului anatematizeaza ecumenismul( argument folosit ca negativ in discursul logic al textului) pentru ca se afirma initial ca acelasi mitropolit (Serafim) care a anatematizat ecumenismul cu toate manifestarile sale si nu pomeneste pe Ieronim ar afrimra ca nu poate fi oprita pomenirea decat a unui eretic condamnat sinodal!!!!???? Pai e contradictie logica! Deci prima afirmatie din scrisoare este mincinoasa! Insemna ca IPS Serafim ar fi nebun, pregatit pentru spitalizare la grav schizofrenici, chiar legat, periculosi, cu o astfel de contrazicere….
  Sunt mahnit ca i se da girul unor oameni care nu cunsc teologie dar vor sa fie eroi…….
  Sa nu fie.
  Observ o lipsa de dialog cu pr Theodorso Zisis, care este NEPOMENITOR, dar nu e iubit, ca de, vor altii sa fie PRMII, EROI… si batranii sa fie mintiti, inselati, dusi cu vorba, etc….
  Fiecare isi va lua plata sa, daca a smintit pe cineva facandu-l sa se rupa de toti si de toate. Sa nu uitam ispita stilista si sa nu repetam istoria!

  pr. Matei Vulcanescu,

  cel care nu vrea sa fie erou, nici sa ramana in istorie, ci doar sa ramana in Biserica! ( atentie! asa cum spune IPS Serafim: Biserica nu insemna episcopocentrism!!!!!)

  Nici una din afirmatii nu apartine lui IPS Serafim! E vorba de o brosurica ce apartine pr Pavlos Dimitrakopulos ce era pe vremea aia la biroul antieretic al Mitropoliei. Deci adresarea e gresita, nu exista nici o bibliografie care sa indice ca IPS Serafim a facut acele afirmatii, puse in gura lui….
  Nu stau sa analizez textul, dar e plin de balarii….Niciodata IPS Serafim nu a afirmat ca Canonul 15 nu ar fi obligatoriu, si pentru mai multe informatii referitor la erminia canonului de catre pr Theodoros Zisis.
  Eu cunsc foarte bine istoria pr Tricaminas, …. daca e nevoie de alte informatii sunt dispus sa le pun la dispozitia celor care au bunavointa de a asculta.

  1. “Nu stau să analizez textul”.

   Dacă e așa cum spuneți, tocmai că ar fi necesară o analiză detaliată a textului, și combătute pe rînd și cu argumente toate afirmațiile făcute (“bălăriile”), ca lucrurile să fie clare, precise și fără echivoc, și ca să nu existe nici o umbră de îndoială. Nu credeți că ar fi mai bine așa?

 3. DACA MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU,ESTE CU ADEVARAT ANTIECUMENIST,,AR FI TREBUIT CA REZULTAT SA FIE PREOTIME NEPOMENITOARE CU GRAMADA DIN MITROPOLIA DUMNEALUI,,,,DAR NU REZULTA ACEST LUCRU—-SE POMENESTE LA GREU ERETICUL BARTOLOMEU

 4. TEXTUL PARINTELUI EFTIMIE TRICAMINAS ESTE MINCINOS SI CALOMNIATOR pentru ca nu se adreseaza persoanei care trebuie!

  — sunt efectiv uimit: Pai Mitropolitul Pireului anatematizeaza ecumenismul( argument folosit ca negativ in discursul logic al textului) pentru ca se afirma initial ca acelasi mitropolit (Serafim) care a anatematizat ecumenismul cu toate manifestarile sale si nu pomeneste pe Ieronim ar afrimra ca nu poate fi oprita pomenirea decat a unui eretic condamnat sinodal!!!!???? Pai e contradictie logica! Deci prima afirmatie din scrisoare este mincinoasa! Insemna ca IPS Serafim ar fi nebun, pregatit pentru spitalizare la grav schizofrenici, chiar legat, periculosi, cu o astfel de contrazicere….
  Sunt mahnit ca i se da girul unor oameni care nu cunsc teologie dar vor sa fie eroi…….
  Sa nu fie.
  Observ o lipsa de dialog cu pr Theodorso Zisis, care este NEPOMENITOR, dar nu e iubit, ca de, vor altii sa fie PRMII, EROI… si batranii sa fie mintiti, inselati, dusi cu vorba, etc….
  Fiecare isi va lua plata sa, daca a smintit pe cineva facandu-l sa se rupa de toti si de toate. Sa nu uitam ispita stilista si sa nu repetam istoria!

  pr. Matei Vulcanescu,

  cel care nu vrea sa fie erou, nici sa ramana in istorie, ci doar sa ramana in Biserica! ( atentie! asa cum spune IPS Serafim: Biserica nu insemna episcopocentrism!!!!!)

  Nici una din afirmatii nu apartine lui IPS Serafim! E vorba de o brosurica ce apartine pr Pavlos Dimitrakopulos ce era pe vremea aia la biroul antieretic al Mitropoliei. Deci adresarea e gresita, nu exista nici o bibliografie care sa indice ca IPS Serafim a facut acele afirmatii, puse in gura lui….
  Nu stau sa analizez textul, dar e plin de balarii….Niciodata IPS Serafim nu a afirmat ca Canonul 15 nu ar fi obligatoriu, si pentru mai multe informatii referitor la erminia canonului de catre pr Theodoros Zisis.
  Eu cunsc foarte bine istoria pr Tricaminas, …. daca e nevoie de alte informatii sunt dispus sa le pun la dispozitia celor care au bunavointa de a asculta.

 5. responsabilitate o au cei care au aruncat asa o balarie in eter! smintind oamenii!!! Cand o sa am timpul necesar la dispozitie o sa raspund detaliat ca reprezentant al Mitropolitului Pireului, IPS Serafim. Pana atunci va spun ca orice afirmatie trebuie demostrata cu note de subsol, cu bibliografie, nu pe baza unui monah catersit pentru alte motive decat lupta ecumenista, acum 10 ani…..pe nume Eftimie Tricaminas, care ataca Mitropolia Pireului de 10 ani incoace….si pe multi altii…

  1. Părinte Matei (binecuvîntare vă voi cere cînd veţi înceta comuniunea cu erezia),

   Părintele mărturisitor Eftimie Tricaminas este tot atît de caterisit cît a fost şi teologul mărturisitor Nikolaos Sotiropoulos! O caterisire nedreaptă (după cum reiese din voluminoasa bibliografie – + emisiuni, conferinţe, articole etc. -, relativă la “eveniment”, din perioada respectivă) şi, de aceea, invalidă.
   Vă doresc să găsiţi curînd puterea de a întrerupe comuniunea cu erezia şi de a vă nevoi pe sfert din cît s-a nevoit mărturisitorul părinte Eftimie, în cei mai bine de zece ani de luptă, aproape solitară, împotriva balaurului ecumenist; Un erou, un scriitor prolific, un exemplu de urmat. Scrie clar, articulat, argumentat şi cu multe… note de subsol, bibliografie etc.. Chiar nu-nţeleg ce v-a căşunat pe Sfinţia Sa…

   1. Sariti toate etapele unei lupte autentice ortodoxe! Oprirea pomenirii nu este un scop in sine, ci un mijloc de ingradire de erezie. Scopul este de a se convoca Sinod care sa condamne erezia si pe eretici, nominal.
    Intodeauna asa a procedat Biserica, a taiat prin ANATEMA pe eretici in mod nominal! Cine ramane in comun iune cu cei anatematizati, sunt si ei la randul lor anatematizati. Pana in prezent lupta noastra este de a se convoca un astfel de Sinod care sa cheme la pocainta pe ereticii ecumenisti si apoi, daca nu se vor pocai, sa fie taiati prin ANATEMA. Pana atunci nu putem vorbi in termenii pe care ii folositi dvs, adica nu poate fi vorba de a te rupe de toti, pentru ca nu sunt condamnati nominal. Daca se sar etapele, atunci exista pericol real de schisma, si se repeta istoria vechilor calendaristi, care afirmau ca cine ramane in comuniune cu nou calendaristii este anatematizat automat, ceea ce a dus la schisma stilista.
    Profesorul Sotiropulos nu a fost caterisit, ca nu avea cum, el fiind laic, ci a fost afurisit de patriarhia ecumensita de constantinopol. IPS Serafim a participat la inmormantarea lui, desi Patriarhia a interzis ca el sa fie inmormantat cu preot…

    1. Si pe ce loc se afla pt sfintia ta ETAPA INTRERUPERII POMENIRII? Pe ultimul? Adică după ce se dă ANATEMA? Parcă CANONUL 15 zice altceva: “înainte de SINODICEASCA cercetare”, ș-atunci ce așteptați? Confirmare că ECUMENISMUL este EREZIE? Tot CANONUL 15 spune că a întrerupe POMENIREA nu înseamnă a te RUPE de toți (după cum afirmați) și deci nici PERICOL DE SCHISMĂ (după cum afirmați), ci DIMPOTRIVĂ APĂRAREA BISERICII DE SCHISMĂ. Ia gândiți de ce parte vă situați! Cine se rupe de toți… Sfinții Părinți?
     Dar parcă ați afirmat dintru început că ÎPS Serafim nu-i mai pomenește pe Ieronim și Bartolomeu, deci a întrerupt pomenirea și atunci A SĂRIT ETAPELE (după cum afirmați)???
     Până la urmă văd că dvs. sunteți cel care vă contraziceți.

     1. Asa este, Canonul 15 spune sa nu ne rupem de toti, de aceea IPS Serafim e in ingradire fata de Arhiepiscopul sau, fata de Ieronim, pe Bartolomeu nu are cum sa-l pomeneasca pentru ca in Sudul Greciei Bartolomeu nu are jurisdictie, nu e pomenit decat de Ieronim.
      Ceea ce cereti Domnia Voastra este ca Serafim sa se rupa de Sinodul Bisericii Greciei, ceea ce ar insemna sa se autoexcluda din Sinod, sa nu mai aiba nici o putere de a stavili ecumenismul in Grecia si sa se autoizoleze, ceea ce este cu totul contraproductiv. Faptul ca pseudo Sinodul din Creta nu e Panortodox( pentru ca Bulgaria si Georgia nu au participat) i se datoreaza lui IPS Serafim.
      Anatematizarea ereticilor ecumenisti se face de catre un Sinod, de aceea IPS Serafim a intrerupt pomenirea lui ieronim, dar e membru deplin al Sinodului Greciei, pregatind un Sinod prin multa transpiratie si sange…. pentru a condamna persoanele eretice. El nu a anatematizat nicodata pe Bartolomeu nominal, ci erezia. Asta o face Sinodul. A acuza pe nedrept un Marturisitor insemna a lupta impotriva Duhului Sfant care l-a pus in aceasta lupta si il insufla.
      A arunca vorbe fara acoperire in eter e usor, mai greu e a le aduna…..

    2. Da, scuzaţi! Mărturisitorul Sotiropoulos a fost afurisit.

     În ceea ce priveşte lupta autentică ortodoxă:
     Din cîte am înţeles, din ce am citit (şi în cartea menţionată în articolul de faţă) şi auzit, în mod intensiv, în ultimul an, Canonul al 15-lea I-II Constantinopol, se pune în aplicare tocmai pentru a împiedica răspîndirea şi înrădăcinarea ereziei (fază în care se observă cu ochiul liber că ne aflăm în momentul de faţă).
     Am pentru dvs. cîteva întrebări, dar dealtfel, problemele sînt elucidate de Sfinţii Părinţi:

     1. Dacă înainte de Sinod (pe care îl speraţi, în ce compoziţie, oare?), după spusele dvs., nu e momentul să se pună în aplicare Canonul al 15-lea, iar după condamnarea sinodală nu mai e nevoie, de ce a fost acesta conceput, pentru care situaţii, după părerea dvs.?
     2. Din moment ce Paneresul Ecumenist este un potpuriu al tuturor ereziilor ce-au i-au ispitit pe creştini [i ortodocşi] de-a lungul istoriei şi au fost pe rînd combătute şi anatematizate, vezi, în mod concluziv “Tuturor ereticilor, Anatemă” (Al VII-lea Sinod Ecumenic)«Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος), ca să nu mai vorbim de Sinodul ROCOR, cu Sfinţi participanţi care au anatemizat nominal Paneresul Ecumenist, în 1983, în ce mod şi în care moment consideraţi dvs. că au ieşit de sub respectivele anateme participanţii la Sinodul Tîlhăresc din Creta, semnatarii documentelor produse de Sinod, simpatizanţii cu aceştia şi pomenitorii tuturor celor mai sus menţionaţi? Subliniez că arhiereii semnatari sau autocondamnat, aceştia acceptînd prin semnătura lor alterarea dogmelor ortodoxe, deci tocmai IEŞIREA lor din Biserica lui Hristos.
     3. Cine şi cînd l-a antematizat nominal pe Papa?

     1. Intrebare: 1. Dacă înainte de Sinod (pe care îl speraţi, în ce compoziţie, oare?), după spusele dvs., nu e momentul să se pună în aplicare Canonul al 15-lea, iar după condamnarea sinodală nu mai e nevoie, de ce a fost acesta conceput, pentru care situaţii, după părerea dvs.?

      Raspuns: Eu nu am afirmat, nici Serafim, ca acest canon sa nu se puna in aplicare inainte de Sinodul de condamnare nominala, daca noi doi am fi afirmat asa ceva, am fi fost cu totul de plans, pentru ca ar fi insemnat ca negam insasi Canonul 15, pe care noi insine il punem in aplicare in prezent in masura posibilitatilor. Bineinteles ca trebuie sa se aplice canonul in cazul clar al episcopilor ce invata erezia cu capul descoperit( semneaza Creta, etc). Insa aceasta scrisoare a lui Tricaminas are alte interese, anume cere ca IPS Serafims a se rupa de Sinod si sa formeze o grupare paralela cu Biserica, ceea ce Tricaminas a facut deja, avand initital sprijinul Episcopului Artemie de Kosovo(care a hirotonit singur 2 Episcopi– calcand Sf Canoane). Deci atentie mare a cui texte publicati…pe care se pare ca necunoscand intregul text ci doar fragmente ametiti poporul si se bucura ecumenistii.

      Intrebare: 2. Din moment ce Paneresul Ecumenist este un potpuriu al tuturor ereziilor ce-au i-au ispitit pe creştini [i ortodocşi] de-a lungul istoriei şi au fost pe rînd combătute şi anatematizate, vezi, în mod concluziv „Tuturor ereticilor, Anatemă” (Al VII-lea Sinod Ecumenic)«Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος), ca să nu mai vorbim de Sinodul ROCOR, cu Sfinţi participanţi care au anatemizat nominal Paneresul Ecumenist, în 1983, în ce mod şi în care moment consideraţi dvs. că au ieşit de sub respectivele anateme participanţii la Sinodul Tîlhăresc din Creta, semnatarii documentelor produse de Sinod, simpatizanţii cu aceştia şi pomenitorii tuturor celor mai sus menţionaţi? Subliniez că arhiereii semnatari sau autocondamnat, aceştia acceptînd prin semnătura lor alterarea dogmelor ortodoxe, deci tocmai IEŞIREA lor din Biserica lui Hristos.

      Raspuns: In acest fel de gandire consta filisofia schismatica stilista, crezand ca daca e anatematizata o erezie( de exemplu erezia noucalendarista- sub care va aflati tinand calendarul nou- dupa aceeasta gandire, dvs personal va aflati sub 3 ANATEME!!!!pentru ca tineti calendarul nou) , e automat anatematizata si persoana care o prolifereaza. Asta nu e valabil in Biserica, nu in mod automat cineva se autoanatematizeaza, chiar daca el ca persoana va merge in iad, ramanand in erezia aceea. Ci persoana e excomunicata, taiata din Trupul Bisericii prin Sinod, chiar daca e un singur Sinod Local, cu atat mai mult Interortodox. Deabea atunci acea persoana e proclamata eretica si Taiata oficial si cine mai ramane in comuniune cu ea va merge alaturi de ea in iad. Pana atunci insa, obligatia noastra este de a ne ingradi de el, fara a-l anatematiza noi personal, ci sa anatematizam erezia lui.

      Intrebare: 3. Cine şi cînd l-a antematizat nominal pe Papa?

      Prima anatematizare nominala a fost a Sinodului Patriarhiei de Constantinopol avand Patriarh pe Mihail Cerularie. Gresit se spune in istoria papistasa cum ca numai Cerularie a dat anatema pe Papa si pe cei in comuniune cu el, Intregul Sinod a dat anatema pe Papa si pe supusii lui. Anatemele reinoindu-se acessta anatema in Sinodul Panortodox de condamnare a Sinodului Unionist de la Ferrara- Florenta din 1437 si apoi in enciclicele Patriarhilor Rasaritului

     2. Părinte Matei, iată jumătate din analiza răspunsurilor pe care le-aţi dat la întrebările mele:

      Intrebare: 1. Dacă înainte de Sinod (pe care îl speraţi, în ce compoziţie, oare?), după spusele dvs., nu e momentul să se pună în aplicare Canonul al 15-lea, iar după condamnarea sinodală nu mai e nevoie, de ce a fost acesta conceput, pentru care situaţii, după părerea dvs.?
      Raspuns: Eu nu am afirmat, nici Serafim, ca acest canon sa nu se puna in aplicare inainte de Sinodul de condamnare nominala, daca noi doi am fi afirmat asa ceva, am fi fost cu totul de plans, pentru ca ar fi insemnat ca negam insasi Canonul 15, pe care noi insine il punem in aplicare in prezent in masura posibilitatilor. Bineinteles ca trebuie sa se aplice canonul in cazul clar al episcopilor ce invata erezia cu capul descoperit( semneaza Creta, etc). Insa aceasta scrisoare a lui Tricaminas are alte interese, anume cere ca IPS Serafims a se rupa de Sinod si sa formeze o grupare paralela cu Biserica, ceea ce Tricaminas a facut deja, avand initital sprijinul Episcopului Artemie de Kosovo(care a hirotonit singur 2 Episcopi– calcand Sf Canoane).
      Deci atentie mare a cui texte publicati…pe care se pare ca necunoscand intregul text ci doar fragmente ametiti poporul si se bucura ecumenistii.

      [Comentariul meu:
      Părintele Tricaminas a rămas în Biserică îngrădindu-se de erezie prin aplicarea exactă a Canonului 15, care dacă nu se aplică exact (cu acrivie), nu mai e Canonul 15! Dealtminteri rezoluţia sinaxei din Aprilie, dela Oreokastro este edificatoare pe tema aceasta.
      Din cîte ştiu, singurul Episcop mărturisitor, Artemie, a hirotonit episcopi locali (vă rog ajutaţi-mă cu traducerea termenului «χωροεπίσκοπος», dacă greşesc) ceea ce nu este anticanonic, ci se poate realiza de către un singur episcop.
      K. Serafim pe cine pomeneşte? Nu cumva Sfîntul Sinod? Care are în compoziţie pe k. Ieronimos şi pe semnatari ai documentelor din Creta, de unde rezultă că sînteţi în comuniune cu ereticii… Concluzia se trage singură. Că doar bibliografie există din abundenţă.
      Iată şi un preafolositor articol scris de preotul mărturisitor Ioan Miron: http://www.glasulstramosesc.ro/blog/parintele_ioan_miron_despre_noua_otrava_aruncata_inaintea_celor_ce_s_au_ingradit_de_erezie_si_anume_39_39_partasul_la_erezie_nu_este_eretic_39_39/2017-10-10-521%5D
      Intrebare: 2. Din moment ce Paneresul Ecumenist este un potpuriu al tuturor ereziilor ce-au i-au ispitit pe creştini [i ortodocşi] de-a lungul istoriei şi au fost pe rînd combătute şi anatematizate, vezi, în mod concluziv „Tuturor ereticilor, Anatemă” (Al VII-lea Sinod Ecumenic)«Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος), ca să nu mai vorbim de Sinodul ROCOR, cu Sfinţi participanţi care au anatemizat nominal Paneresul Ecumenist, în 1983, în ce mod şi în care moment consideraţi dvs. că au ieşit de sub respectivele anateme participanţii la Sinodul Tîlhăresc din Creta, semnatarii documentelor produse de Sinod, simpatizanţii cu aceştia şi pomenitorii tuturor celor mai sus menţionaţi? Subliniez că arhiereii semnatari s-au autocondamnat, aceştia acceptînd prin semnătura lor alterarea dogmelor ortodoxe, deci tocmai IEŞIREA lor din Biserica lui Hristos.
      Raspuns: In acest fel de gandire consta filisofia schismatica stilista, crezand ca daca e anatematizata o erezie( de exemplu erezia noucalendarista- sub care va aflati tinand calendarul nou- dupa aceeasta gandire, dvs personal va aflati sub 3 ANATEME!!!!pentru ca tineti calendarul nou) , e automat anatematizata si persoana care o prolifereaza.

      [Comentariul meu:
      Prin urmare susţineţi că gîndirea Părintelui Zisis se bazează pe o filosofie schismatică stilistă cînd ne învaţă: ” Ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς τό «Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας», ὅπου κατονομάζονται καί ἀναθεματίζονται ὅλοι οἱ αἱρετικοί.
      Γιά νά μή μείνει δέ καμμία αἵρεση χωρίς καταδίκη, στό τέλος ἀναθεματίζει ἡ Ἐκκλησία γενικῶς ὅλους τούς αἱρετικούς: «Πᾶσι τοῖς αἱρετικοῖς ἀνάθεμα»”.
      (Π. Θεόδωρος Ζήσης)
      În aceeaşi frază dogmatizaţi calendarul în timp ce mărturisitorul, pe nedrept afurisit, Nicolaos Sotiropoulos, la înmormîntarea căruia a participat –după cum ne spuneţi într-un comentariu anterior -, în ciuda interdicţiilor, Mitropolitul Serafim de Pireu, e de părere că:
      „…
      Όμως θεωρεί αίρεση την αντίληψη κάποιων παλαιοημερολογιτών που τοποθετούν τo θέμα του ημερολόγιου στα δόγματα της πίστεως και εξαρτούν απο αυτό την εγκυρότητα των Μυστηρίων και την σωτηρία του ανθρώπου. Όσοι παλαιοημερολογίτες το πιστεύουν αυτό είναι σε αίρεση…”
      „Totuşi [domnia sa, Nicolaos Sotiropoulos] consideră erezie percepţia unor stilişti care încadrează problema calendarului la dogmele credinţei şi leagă de aceasta validitatea Tainelor şi mîntuirea omului. Toţi cei pe calendar vechi care cred aceasta se află în eres.”
      https://niksothropoulos.wordpress.com/2012/06/02/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82/
      Foarte limpede vis-a-vis de problema calendarului este şi poziţia răposatului, luminat Părinte Savas Ahilleos:
      https://www.youtube.com/watch?v=xEId78eis1U
      Transcriptul:
      De ce l-au interogat pe orb grămăticii şi fariseii? Pentru că, ziceau ei, a încălcat [a anulat] Sîmbăta. Aici trebuie să menţionăm că există fraţii noştri pe calendarul vechi. Pentru Dumnezeu nu există nici calendar vechi, nici calendar nou! Există fapte virtuoase! Cel care săvîrşeşte fapte virtuoase merge în Rai. Ci nu cel ce crede în calendarul vechi sau nou merge în Paradis. Dumnezeu nu a spus aşa ceva.
      Apostolul Pavel spune în epistola către Galateni: Galateni fără minte, eu m-am nevoit să vă scot din zile, din luni, din ani, iar voi v-aţi întors înapoi. (n.tr. – Către Galateni, Cap.4 Stih 10-11)
      Nu există nici nou, nici vechi calendar. Există faptele bune care îţi conferă îndrăzneală în faţa lui Dumnezeu.”

      Va urma…

     3. Completez prima parte a comentariilor mele la răspunsurile preotului Matei la cele trei întrebări pe care i le-am pus, traducînd spusele Părintelui Zisis pe care, din grabă, le-am lăsat numai în original, fapt pentru care rog cititorii să mă ierte.
      ” Ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς τό «Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας», ὅπου κατονομάζονται καί ἀναθεματίζονται ὅλοι οἱ αἱρετικοί.
      Γιά νά μή μείνει δέ καμμία αἵρεση χωρίς καταδίκη, στό τέλος ἀναθεματίζει ἡ Ἐκκλησία γενικῶς ὅλους τούς αἱρετικούς: «Πᾶσι τοῖς αἱρετικοῖς ἀνάθεμα»”.
      (Π. Θεόδωρος Ζήσης)

      “Este suficient să citiţi “Sinodicul Ortodoxiei” (tr. mea, corectaţi-mă dacă greşesc, nu sînt familiarizată cu toate termenele bisericeşti din limba română din cauza educaţiei “de stînga” pe care am primit-o!), unde sînt numiţi şi anatematizaţi toţi ereticii.
      Pentru a nu rămîne, însă, nici o erezie fără condamnare, la sfîrşit Biserica anatemizează în genere toţi ereticii: “Tuturor ereticilor, anatemă!” (P. Theodor Zisis)

      Va urma…

     4. @Dorin

      Vă rog dacă aveţi bunăvoinţa să cercetaţi CÎND l-a anatemizat Patriarhul Cerularie (+ 1059 d.H.) pe Papa. Este important, pentru că sînt relevante numai antematizările DUPĂ 1054! După 1054/schismă Papa NU este anatematizat!! Rezultă foarte interesante “bălării” în raţionamentele ecumeniştilor şi multora dintre anti-ecumenişti!

      Mulţumesc.

 6. Textul de mai sus ar sta in picioare, daca IPS Serafim ar fi facut acele afirmatii. Afirmatiile sunt puse in gura cui nu trebuie! Aici e problema! In fond sunt deacord cu textul, combate foarte bine afirmatiile gresite. DAR ACELE AFIRMATII NU SUNT FACUTE DE SERAFIM!!!!!!!!! Nimic altceva!!!!!

 7. Dati-ne un video, un link, o carte semnata de IPS Serafim in care sa se afimre asa ceva!!!! NU EXISTA!!!!!!

 8. @Spirea Dobitocu’

  Cum oi putea sa dormi cu constiinta aia nu stiu. Cine pomeneste pe Bartolomeu in Pireu? Si cine sa inceteze pomenirea acolo daca episcopul nu e eretic? Ganditi baaaaa

 9. Din pacate in limba romana nu exista documente ale Sinodului de Condamnare a Sinodului Unionist de la Ferrara Florenta, de aceea va recomand sa traduceti lucrarea parintelui Anghelos Anghelakopulos( Mitropolia Pireului) despre acest Sinod si despre aplicarea canonului 15 de catre Sf Marcu Eugenicul si multi altii. E o lucrare fundamentala, nu e foarte lunga, are vreo 25 de pagini, dar fara asta vom bajbai in intuneric….
  Cel mai mare pericol in prezent este repetarea istoriei stiliste, conturandu-se aceeasi mentalitate, tocmai pe baza necunoasterii autentice a istoriei Bisericii si a modului de procedura in Duhul Sfant al Sfintilor Parinti.
  Stiti foarte bine ca sustinem obligativitatea Canonului 15 de la I-II Constantinopol in cazul in care episcopul eparhiei date e el insusi promotor de erezie in chip public! Deci atentie la cei care vor sa dezbine si sa ameteasca pe nestiutori….

  1. Parinte Matei,
   In Grecia, se rosteste, dupa axion:
   “Întâi pomeneste, Doamne, pe Episcopul (N), pe care-l daruieste sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sanatos, îndelungat în zile, drept învatând cuvântul adevarului Tau.”
   sau altcumva?

 10. Acest text este o diversiune! Textul in sine este foarte ortodox! Dar pune in gura Episcopului Serafim ceva ce el nu a spus niciodata! In aceasta consta diversiunea. Textul combate defapt o brosurica a unui angajat al Mitropoliei Pireului Arhim. Pavlos Dimitracopulos care intradevar spunea acele balarii si pusese ca si sigla Mitropolia Pireului, fara nici o legatura cu IPS Serafim! Acel angajat a si fost sanctionat pentru aceasta indrazneala!

  1. Binecuvântați, Părinte Matei.

   IPS Serafim este un adevărat Mărturisitor și luptător pentru Ortodoxie. Să nu uităm că vrăjmașul încearcă să ne sminteasca și să ne întoarcă unul împotriva celuilalt cu orice preț. El este în prima linie a luptei. Mulți dintre noi, doar în ascuns sau de la tastatura. Eu îl pomenesc pe acest Ierarh vrednic și nu cred nimic ce se spune împotriva Inaltpreasfintiei Sale.
   “Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este Împărăția Cerurilor.”

 11. Dorin! Esti cumva pe calendarul nou? Daca da, te anunt ca esti anatematizat cu cel putin 3 anateme…..
  asa ca Ciocu mic!

  1. Continuare…
   Pentru o facila înţelegere a celor discutate, iată întregul schimb de păreri pe baza Întrebării nr. 2.

   Intrebare: 2. Din moment ce Paneresul Ecumenist este un potpuriu al tuturor ereziilor ce-au i-au ispitit pe creştini [i ortodocşi] de-a lungul istoriei şi au fost pe rînd combătute şi anatematizate, vezi, în mod concluziv „Tuturor ereticilor, Anatemă” (Al VII-lea Sinod Ecumenic)«Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος), ca să nu mai vorbim de Sinodul ROCOR, cu Sfinţi participanţi care au anatemizat nominal Paneresul Ecumenist, în 1983, în ce mod şi în care moment consideraţi dvs. că au ieşit de sub respectivele anateme participanţii la Sinodul Tîlhăresc din Creta, semnatarii documentelor produse de Sinod, simpatizanţii cu aceştia şi pomenitorii tuturor celor mai sus menţionaţi? Subliniez că arhiereii semnatari s-au autocondamnat, aceştia acceptînd prin semnătura lor alterarea dogmelor ortodoxe, deci tocmai IEŞIREA lor din Biserica lui Hristos.
   Raspuns: In acest fel de gandire consta filisofia schismatica stilista, crezand ca daca e anatematizata o erezie( de exemplu erezia noucalendarista- sub care va aflati tinand calendarul nou- dupa aceeasta gandire, dvs personal va aflati sub 3 ANATEME!!!!pentru ca tineti calendarul nou) , e automat anatematizata si persoana care o prolifereaza.

   [Comentariul meu:
   Prin urmare susţineţi că gîndirea Părintelui Zisis se bazează pe o filosofie schismatică stilistă cînd ne învaţă: ” Ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς τό «Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας», ὅπου κατονομάζονται καί ἀναθεματίζονται ὅλοι οἱ αἱρετικοί.
   Γιά νά μή μείνει δέ καμμία αἵρεση χωρίς καταδίκη, στό τέλος ἀναθεματίζει ἡ Ἐκκλησία γενικῶς ὅλους τούς αἱρετικούς: «Πᾶσι τοῖς αἱρετικοῖς ἀνάθεμα»”.
   (Π. Θεόδωρος Ζήσης)
   În aceeaşi frază dogmatizaţi calendarul în timp ce mărturisitorul, pe nedrept afurisit, Nicolaos Sotiropoulos, la înmormîntarea căruia a participat –după cum ne spuneţi într-un comentariu anterior -, în ciuda interdicţiilor, Mitropolitul Serafim de Pireu, e de părere că:
   „…
   Όμως θεωρεί αίρεση την αντίληψη κάποιων παλαιοημερολογιτών που τοποθετούν τo θέμα του ημερολόγιου στα δόγματα της πίστεως και εξαρτούν απο αυτό την εγκυρότητα των Μυστηρίων και την σωτηρία του ανθρώπου. Όσοι παλαιοημερολογίτες το πιστεύουν αυτό είναι σε αίρεση…”
   „Totuşi [domnia sa, Nicolaos Sotiropoulos] consideră erezie percepţia unor stilişti care încadrează problema calendarului la dogmele credinţei şi leagă de aceasta validitatea Tainelor şi mîntuirea omului. Toţi cei pe calendar vechi care cred aceasta se află în eres.”
   https://niksothropoulos.wordpress.com/2012/06/02/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82/
   Foarte limpede vis-a-vis de problema calendarului este şi poziţia răposatului, luminat Părinte Savas Ahilleos:
   https://www.youtube.com/watch?v=xEId78eis1U
   Transcriptul:
   De ce l-au interogat pe orb grămăticii şi fariseii? Pentru că, ziceau ei, a încălcat [a anulat] Sîmbăta. Aici trebuie să menţionăm că există fraţii noştri pe calendarul vechi. Pentru Dumnezeu nu există nici calendar vechi, nici calendar nou! Există fapte virtuoase! Cel care săvîrşeşte fapte virtuoase merge în Paradis. Ci nu cel ce crede în calendarul vechi sau nou merge în Paradis. Dumnezeu nu a spus aşa ceva.
   Apostolul Pavel spune în epistola către Galateni: Galateni fără minte, eu m-am nevoit să vă scot din zile, din luni, din ani, iar voi v-aţi întors înapoi. (n.tr. – Către Galateni, Cap.4 Stih 10-11)
   Nu există nici nou, nici vechi calendar. Există faptele bune care îţi conferă îndrăzneală în faţa lui Dumnezeu.”

   RĂMĂSESEM AICI:
   “Asta nu e valabil in Biserica, nu in mod automat cineva se autoanatematizeaza, chiar daca el ca persoana va merge in iad, ramanand in erezia aceea. Ci persoana e excomunicata, taiata din Trupul Bisericii prin Sinod, chiar daca e un singur Sinod Local, cu atat mai mult In

   terortodox. Deabea atunci acea persoana e proclamata eretica si Taiata oficial si cine mai ramane in comuniune cu ea va merge alaturi de ea in iad. Pana atunci insa, obligatia noastra este de a ne ingradi de el, fara a-l anatematiza noi personal, ci sa anatematizam erezia lui.”

   [Comentariul meu: Citez:
   Mitropolitul de Nicopole, Meletios
   AL CINCILEA SINOD ECUMENIC
   (Introducere, procese-verbale, comentarii)
   „Importanţa Sinodului este nelimitată şi nepreţuită deoarece;
   9. S-a stabilit dogmatic ce este anatema şi cînd aceasta survine asupra omului; astfel, „cel fără respect [pentru cele sfinte – n.tr.], nu primeşte anatema prin cuvintele unui terţ, ci o atrage asupra sa prin însele lucrările sale, din moment ce prin lipsa sa de respect [pentru cele sfinte, cu blasfemiile sale – n.tr.], se desparte el însuşi de adevărata viaţă.”
   Orice părere contrară despre anatemă este eretică.
   Orice formulare dogmatică contrară ulterioară despre anatemă înseamnă apostazie.
   În baza acestei decizii dogmatice Sinodul al Cincilea a proclamat invalidă anatema împotriva papei ortodox Dioskoros.”

   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
   Η ΠΕΜΠΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
   (Εισαγωγή, Πρακτικά, Σχόλια).
   “Η σημασία της Συνόδου είναι απέραντος και ανεκτίμητος διότι•
   θ. Καθώρισεν δογματικώς , τι είναι ανάθεμα και πόθεν επέρχεται εις τον άνθρωπον• ότι δηλ. «ο ασεβής δεν λαμβάνει το ανάθεμα με τα λόγια κάποιου άλλου, αλλά το επιφέρει εις τον εαυτόν του με τα ίδια του τα έργα, αφού με την ασέβειαν του αποχωρίζει τον εαυτόν του απο την αληθινήν ζωήν».
   Κάθε αντίθετος άποψις περί αναθέματος είναι αιρετική.
   Κάθε αντίθετος μεταγενεστέρα δογματική περί αναθέματος διατύπωσις είναι αποστατική.
   Με βάσιν την δογματική αυτήν απόφανσιν η Ε’ Σύνοδος εκήρυξεν άκυρον τον αναθεματισμόν κατά του ορθοδόξου πάπα Διοσκόρου.”]

   Închei citatul.
   Părintele Giorgios Metallinos, în cartea sa „Mărturisesc un botez”, scrie:

   „Singura diferenţă este că ereticii-condamnaţi-anatematizaţi înseamnă ceva, iar ereticii-caterisiţi, altceva.
   Adică, există eretici-condamnaţi-anatematizaţi, caterisiţi formal în Sinod (vezi, Arie, Nestorio) şi (subl.m.) EXISTĂ ERETICI-CONDAMNAŢI-ANATEMATIZAŢI CE NU SÎNT CATERISIŢI FORMAL DE SINOD (vezi, Papa Romei, Ecumeniştii Sinodului din Creta).
   Trei sînt modalităţile de alipire ale unui membru la o Erezie condamnată şi anatemizată şi în acelaş timp de despărţire oficială a deja ereticului membru, străin şi infectat, de Dumnezeiescomenescul Trup al Bisericii:
   Prima modalitate este aceea de fi condamnat-anatematizat în mod oficial ca eretic, cateresit fiind de un mare Sinod Local sau Ecumenic (vezi, Arie, Nestorie).
   A doua modalitate este aceea de a se despărţii el însuşi, condamnîndu-se-anatematizîndu-se pe sine în mod oficial ca Eretic, prin proclamarea oficială şi legiferarea Ereziei în cadrul unui mare Sinod Local sau Ecumenic (vezi, Romeocatolici, Ecumeniştii Eretici dela Sinodul Tîlhăresc din Creta), „în aşa fel încît să nu fie considerată necesară altă condamnare individuală”

   „…
   Η μόνη διαφορά υφίσταται, ότι άλλο είναι καταδικασμένοι – αναθεματισμένοι – αιρετικοί και άλλο είναι καθηρημένοι-αιρετικοί.
   Δηλαδή, υπάρχουν καταδικασμένοι-αναθεματισμένοι-αιρετικοί, Συνοδικά-τυπικά καθηρημένοι, (βλέπε, Άρειο, Νεστόριο) και υπάρχουν καταδικασμένοι-αναθεματισμένοι-αιρετικοί, που δεν είναι τυπικά – Συνοδικά καθηρημένοι, (βλ. Πάπα Ρώμης, Οικουμενιστές Συν. Κρήτης).
   Οι τρόποι επίσημης προσχώρησης κάποιου μέλους, σε καταδικασμένη-αναθεματισμένη Αίρεση και συγχρόνως η επίσημη αποκοπή του Αιρετικού πλέον, ξένου και μολυσμένου μέλους από το Θεανθρώπινο Σώμα της Εκκλησίας, είναι η εξής τρεις:
   Ο πρώτος είναι να αποκοπεί, καταδικάζοντας-αναθεματίζοντας τον επίσημα ως Αιρετικό και καθαιρώντας τον, κάποια μεγάλη Τοπική Σύνοδος ή Οικουμενική, (βλ. Άρειο, Νεστόριο).
   Ο δεύτερος να αυτοαποκοπεί καταδικάζοντας-αναθεματίζοντας οι ίδιος τον εαυτό του επίσημα ως Αιρετικό, δια της επίσημης διακήρυξης και νομικής κατοχύρωσης της Αιρέσεως από κάποια μεγάλη Τοπική Σύνοδο ή Οικουμενική,
   (βλ. Ρωμαιοκαθολικισμό και Αιρετικούς Οικουμενιστές της Ληστρικής Συνόδου της Κρήτης),
   “ώστε να μη κρίνεται αναγκαία άλλη, ειδική καταδίκη των”.
   (Πρωτ.Γεώργιος Μεταληνός, ” Ομολογώ εν βάπτισμα “).

   De aici reiese foarte clar că participanţii semnatari la Sinodul din Creta, participanţii nesemnatari şi neparticipanţii care rămîn în comuniune cu semnatarii, (vezi: Bulgaria, Georgia ş.a.), se află sub anatemă, fiindcă s-au rupt de Biserică prin lucrarea lor, legiferarea ereziei ecumeniste, devenind, în mod oficial, eretici. Chiar dacă nu vor fi anatemizaţi-caterisiţi nominal în vreun Sinod!

   Intrebare: 3. Cine şi cînd l-a antematizat nominal pe Papa?
   Prima anatematizare nominala a fost a Sinodului Patriarhiei de Constantinopol avand Patriarh pe Mihail Cerularie. Gresit se spune in istoria papistasa cum ca numai Cerularie a dat anatema pe Papa si pe cei in comuniune cu el, Intregul Sinod a dat anatema pe Papa si pe supusii lui. Anatemele reinoindu-se acessta anatema in Sinodul Panortodox de condamnare a Sinodului Unionist de la Ferrara- Florenta din 1437 si apoi in enciclicele Patriarhilor Rasaritului.

   Comentariul meu:
   Vă rog să-mi precizaţi în ce an a dat anatema Patriarhul Mihail Cerularie. Mulţumesc.

 12. Pr. Eftimie Tricaminas este încurcat cu probl. Tainelor invalide, pe care nu o explică corect, patristic, motiv pentru care părinții athoniți nu sunt de acord cu el. Acest compendiu, însă, are scopul doar de a arăta întunecarea minții ecumeniștilor care nu pot duce raționamentele până capăt.

  Efrem din Prodromu

  1. “Pr. Eftimie Tricaminas este încurcat cu probl. Tainelor invalide, pe care nu o explică corect, patristic”

   – puteti aduce va rog detalii despre aceasta problema? Cred ca sunt foarte importante! Va multumesc.

  2. Părinte Efrem, binecuvîntaţi!

   Vă rog să explicaţi poziţia despre taine a părintelui Tricaminas şi să ne precizaţi care dintre părinţii athoniţi nu sînt de acord cu sfinţia sa, pentru că athoniţii sînt mulţi.
   Studiile părintelui Tricaminas sînt de calitatea pe care o etalează compendiul tradus de dvs. Tot ce spune şi face p. Tricaminas se bazează pe învăţătura patristică.
   Aici aţi putea argumenta cu faptul că ades cităm părinţi şi teologi (Tseleghidis, Metallinos, Zisis, k. Serafim de Pireu), care alta zic şi alta fac. Dar aceasta (după mine, recunosc), se face din următoarele motive:
   1. Pentru a arăta lipsa de consecvenţă în ceea ce priveşte punerea în practică (fără iconomii hilare, însă), a învăţăturilor pe care le propagă, nu cumva îşi iau inima-n dinţi şi se-ngrădesc de erezie. (Aici, însă, aţi putea argumenta cu zicala: “Fă ce zice popa, nu ce face popa!”)
   2. Pentru a măguli (din iconomie, deci temporar şi cu speranţa că luat cu binişorul cel cu inima bine intenţionată va opta, în final, pentru Adevăr). Am citit despre asta în chiar studiul p. Tricaminas, despre învăţăturile Sfîntului Teodor Studitul. Să-mi fie iertat, căci nu am la îndemînă coordonatele bibliografice.

   Părintele Tricaminas a dovedit că nu are nevoie nici de a i se “ciupi” (spre trezire) conştiinţa, nici de a i se “gîdila”.

   Cu tot respectul pentru prigoana pe care o suportaţi, cu iubire de Adevăr, vă rog să faceţi precizările de rigoare pentru a se putea purta un dialog.

   Vă mulţumesc.

 13. Trebuie sa intelegeti p Matei ca acest articol nu a fost publicat spre denigrarea IPS Serafim, pentru care avem o mare pretuire pentru lupta sa de pana acum, insa trebuie carificate niste lucruri, dupa cum vedeti ca exista in randurile credinciosilor. Sa lasam alte discutii, gen calendar.

  Prin astfel de dezbateri, Adevarul si ce trebuie sa facem pentru a sluji in continuare Adevarul vor iesi la iveala.
  Daca era totul clar, nu mai era nevoie nici de Sfintele Sinoade Ecumenice. Daca intre Sfintii Parinti au fost la acele momente argumente diverse, cu atat mai mult la noi.

  Privitor la un viitor Sinod ortodox, din pacate, parerea mai multora este ca nu prea sunt sanse sa fie organizat, deci sa nu ne punem sperantele doar in el, ci sa clarificam lucrurile pana atunci.

  Ingradirea de erezie nu inseamna schisma și nici nu poate fi de 100 ori da, de 2 ori nu.

 14. Parinte Matei,

  Va rog sa ne ajutati cu lamuriri la urmatoarele intrebari:

  1. Pe ce iconoclasti a dat NOMINAL anathemei Sinodul VII Ecumenic?

  2. Spuneti dvs asa: “Prima anatematizare nominala [a Papei] a fost a Sinodului Patriarhiei de Constantinopol avand Patriarh pe Mihail Cerularie.” — In cartea lui John Karmiris “Schisma Latinilor” scrie ca Sinodul din iulie 1054 condus de patriarhul Cerularie a dat anathemei NUMAI pe trimisii papei (cardinalul Humbert si inca doi) si libella lor, iar NU pe papa. Aveti cumva vreo dovada ca nu ar fi asa?
  Iata citatul: “After this previously unheard of and impious venture of the Latins, and in the midst of the common indignation, and uprising of the Orthodox, the Patriarch Michael Cerularius called together instantly on the 20th of July, 1054 a resident large synod which put under anathema the «sacrilegious and abominable document» (Latin anathematisation) that was thrown on the holy altar, as well as those who wrote and consented to it. He avoided, however, excommunicating the Ρope. Thus one door was intentionally left open for reconciliation and reunion.”

  3. Spuneti asa: “Bineinteles ca trebuie sa se aplice canonul in cazul clar al episcopilor ce invata erezia cu capul descoperit( semneaza Creta, etc)”. — care sunt argumentele logice care sa inidice faptul ca, Canonul 15 ar reduce obligativitatea intreruperii partasiei (si pomenirii dupa caz) exclusiv la ierarhii eretici?
  Caci eu cred ca e destul de limpede ca, Canonul 15 face referire la ierarhul eretic intrucat intreg punctul 15 se refera EXCLUSIV la relatia preot – ierarh, in timp ce toata istoria Bisericii si invatatura Sfintilor Parinti ne indeamna sa ne pastram curati de partasia cu ereticul, ORICINE ar fi el, inclusiv de cei aflati in comuniune constienta, prelungita si ca atare vinovata cu ereticul.

  Va multumesc.

 15. Πάτερ Ματθαιε δώστε εξηγήσεις γιατί θεωρείτε καθηρημενο τον π. Ευθυμιο Τρικαμηνα και ισχυριζεσθε ψέματα ότι έκανε δεύτερη Εκκλησία με τον σεβ. Αρτεμιο του Κοσσόβου; Γιατί λέτε ότι καθαιρέθηκε για άλλους λόγους κι όχι για τον αντιοικουμενιστικο του αγώνα; Γνωρίζετε ότι ζήτησε από μια σύναξη Ορθοδόξων αντιοικουμενιστων να αποκατασταθεί και να ξαναλειτουργεί για να μη δικαιώσει μόνος του τον εαυτό του για αυτό και προσέφυγε στην ορθόδοξη σύναξη του Αρτεμίου. Ο σεβ. Αρτέμιος χειροτονησε χωρεπισκοπους μετά δύο χρόνια σχεδόν από την αποκατάσταση του π. Ευθυμίου κι αμέσως ο π. Ευθύμιος διέκοψε την κοινωνία μαζί του για την αποφυγή σχίσματος. Δικαιολογειτε σκανδαλωδώς τον Μητροπολίτη Πειραιώς που είναι δίγλωσσος και διπλωμάτης και καθόλου συνεπής. Ο π.Ευθυμιος δεν άλλαξε γραμμή. Εσείς βολευτηκατε και τον κατηγορείτε άδικα. Κρίμα θα απαντήσουμε λίαν συντόμως στα ψέματα σας.

  1. Traducerea mesajului din partea
   @ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΚΟΥ

   “Părinte Matei explicaţi de ce îl consideraţi cateresit pe p. Eftimie Tricaminas şi susţineţi minciuni cum că a făcut altă Biserică [paralelă] cu ÎPS Artemie de Kosovo? De ce spuneţi că a fost caterisit pentru alte motive şi nu pentru lupta împotriva ecumenismului? Cunoaşteţi faptul că a cerut de la o sinaxă Ortodoxă anti-ecumenistă să-l reabiliteze ca să poată liturghisi în scopul de a nu îşi face dreptate singur în cazul respectiv, [după care] a recurs la sinaxa lui Artemie.
   ÎPS a hirotonisit episcopi locali la aproape doi ani de la reabilitarea p. Eftimie şi imediat p. Eftimie a întrerupt comuniunea cu el pentru a evita schisma.
   Daţi dreptate în mod scandalos Mitropolitului de Pireu care este făţarnic şi diplomat şi de loc consecvent. P. Eftimie nu a schimbat linia. Voi v-aţi înţeles şi îl condamnaţi pe nedrept. Păcat, vom răspunde curînd la minciunile dvs.”

   1. Erată la traducere, penultima propoziţie.
    @ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΚΟΥ
    Voi v-aţi complăcut şi de la căldurică îl condamnaţi pe nedrept.

 16. Να στείλετε και εσείς π. Ματθαίε ένα ψηφιδωτό στον Πατριάρχη όπως ο Επίσκοπος σας, για να έχετε την ευχή του. Άκου δεν μνημονεύει ο Πειραιώς τον Ιερώνυμο; Πότε έγινε αυτό και δεν το ξέρει ο ελληνικός λαός; Αυτό που κάνετε εδώ να το κάνετε δημοσίως και στην Ελλάδα για να έχετε τον ανάλογο αντίλογο. Τί πράγματα είναι αυτά;

  1. Τσακιρογλου Αδαμαντιος
   17 octombrie 2017 at 7:58

   Να στείλετε και εσείς π. Ματθαίε ένα ψηφιδωτό στον Πατριάρχη όπως ο Επίσκοπος σας, για να έχετε την ευχή του. Άκου δεν μνημονεύει ο Πειραιώς τον Ιερώνυμο; Πότε έγινε αυτό και δεν το ξέρει ο ελληνικός λαός; Αυτό που κάνετε εδώ να το κάνετε δημοσίως και στην Ελλάδα για να έχετε τον ανάλογο αντίλογο. Τί πράγματα είναι αυτά;

   Traducere:

   Să trimiteţi şi dvs. p. Matei un mozaic Patriarhului aşa cum a făcut episcopul vostru, ca să aveţi binecuvîntarea sa. Auzi, că nu-l pomeneşte [Mitropolitul] Pireului pe Ieronim!? Cînd s-antîmplat asta şi nu a aflat-o poporul elen? Ceea ce faceţi aici să o faceţi [în] public şi în Grecia ca să aveţi răspunsurile ce vi se cuven. Ce fel de lucruri sînt astea?

 17. Sunt un crestin simplu care am alunecat in prapastia iadului in pacate dar nu pot sa nu dau un mic sfat neinsemnat in aceste vremuri grele pentru biserica noastra , infiltrarea ereziei in BOR . Clar se observa ca pe toate cimpurile de lupta crestin ortodoxe impotriva ereziei se perde teren si este spre avantajul adversarului . Posibil sa fie inceputul sfirsitului sau nu , asta se poate intelege … deci spun Sfintii Parinti ca la sfirsitul de apoi se vor vinde si ierarhii , poate acum poate nu , nu stiu . Deci cei care doresc sa vada practic daca preotii care il pomenesc pe Bartolomeu se indreapta spre erezie si trebuie sa ne departam de ei , este bine sa participe la sfintirea aghiazmei pomenitorii lui Bartolomeu si nepomenitorii si celor care se va strica aghiazma trebuie sa se intoarca inapoi la Sfintele Canoane . Este ceva simplu si va inceta razboiul duhovnicesc inceput impotriva ereziei . Dar posibil din cauza necredintei sa fie asa … De ce se spune ca se vor mintui putini ? Un adevar exista .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button