X

Realizăm că trăim vremurile de pe urmă? Duhovnici, încotro?

de Ieromonah Teodor Popovici


Cu adevărat suntem în vremurile de pe urmă după cum au spus mari Părinţi ai Bisericii, ca Sfântul Iustin Popovici, Cuviosul Averchie Taușev, Cuviosul Serafim Rose şi alţii!
Se poate vedea lucrul acesta din tot ce se întâmplă în jurul nostru, dar mai ales din felul în care au ajuns să fie săvârşite Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe! Canoanele Sfinţilor Părinţi (care au caracter de legi în Ortodoxie) dar şi învăţăturile acestora au ajuns să fie considerate de către unii ca fiind relative, depăşite, învechite sau să fie chiar dispreţuite, astfel încât: tot mai mulţi preoţi nu mai fac botezurile prin întreită afundare; se înfăptuiesc tot mai des cununii religioase nevalide (fie că e vorba de cele mixte, fie că e vorba de cele ce au loc în urmă divorţurilor necanonice); li se dă preoţilor preoţia şi duhovnicia fără a se ţine cont de canoanele Sfinţilor Părinţi; extrem de mulţi duhovnici nu-i mai canonisesc pe fiii lor duhovniceşti după cum cer canoanele Sfinţilor Părinţi – spre a lor pierzanie veşnică, aşa cum ne avertizează Sfântul Ioan Gură de Aur dar şi alţi Sfinţi Părinţi; majoritatea creştinilor sunt dezlegaţi să primească Sfânta Împărtăşanie deşi au păcate opritoare şi nu şi-au făcut canonul cuvenit pentru ele (şi se vrea a fi dată chiar foarte des); Sfintele Masluri au ajuns să fie considerate remedii magice pentru multe probleme ale credincioşilor fără ca aceştia să fie conştientizaţi de importanţa spovedaniei care trebuie să le preceadă.

Toate aceste lucruri extrem de grave din sânul Bisericii Ortodoxe Române sunt în mare măsură consecinţa învăţământului teologic românesc total scolastic (rupt de viața practică, formal) şi nefolositor viitorilor preoţi în pastorația lor. Dar oare la ce ne-am fi putut aştepta din moment ce disciplinele învăţământului teologic nu au ca obiect scrierile Sfinţilor Părinţi, cu un accent deosebit pus pe canoanele lor?

Se putea să nu se ajungă la acest apogeu al relelor, avându-se în vedere că Pidalionul ce cuprinde toate canoanele Sfinţilor Părinţi nu a mai fost tipărit de mai bine de 160 ani, lăsându-se astfel corabia Bisericii Ortodoxe Române fără cârmă?

De când masoneria lucrează cu putere prin intermediul ecumenismului, şarpe ce a pătruns şi a cuprins aproape întreaga Biserica Ortodoxă Română, s-a ajuns la o situaţie dezastruoasă duhovniceşte în ceea ce priveşte spovedania şi împărtăşirea.

Un exponent extrem de edificator şi revoltător în egală măsură pentru oricine (chiar şi pentru cei ce nu doresc sau nu au dorit să vadă pericolul dezlegării păcatelor şi împărtăşirii cu atât de mare laxitate a oricui aproape, astăzi) îl constituie ieromonahul Macarie Banu, de la schitul Oituz Bacău.

Ieromonahul Macarie Banu înmânează Sfânta Împărtăşanie în diverse recipiente ucenicilor săi pentru ca aceştia să se împărtăşească personal, și acasă, chiar și în fiecare zi, după cum doresc. Aceştia se „spovedesc în taină”, la icoana Mântuitorului, iar „dezlegarea de păcate” o primesc printr-un bip pe telefon trimis de ieromonahul Macarie Banu ca răspuns la bipul dat de credincioşii care au terminat de „spovedit” păcatele. Pe lângă aceasta, ieromonahul Macarie Banu îl prezintă credincioşilor ce vin la schitul său pe ieroschimonahul Nil Dorobanţu ca fiind sfânt deşi acesta, în chip strigător la cer, contrazice canoanele Sfinţilor Părinţi în scrierile sale, aşa cum deja am arătat în articolul „ Să fugim de toate înşelările ca să ne putem mântui”!

Sunt alte situaţii, mai rare acum, în care unii duhovnici, chiar şi din mănăstiri, dau Sfânta Împărtăşanie credincioşilor după ce aceştia s-au „spovedit” în comun, în timp ce li s-a citit Molitfa (rugăciunea care precede în mod normal spovedania). La fiecare păcat enumerat de preot, aceştia spun în gând sau cu voce tare „am făcut”!! La atât se reduce pocăinţa şi mărturisirea acestora!

Întrebarea firească pe care trebuie să ne-o punem în aceste situaţii este: ce ar trebui să facem aceia dintre noi care mai vrem cu adevărat să ne mântuim?

Să nu credem acum, după sinodul din Creta, că e suficient să ne îngrădim de erezia ecumenistă (prin neparticiparea la slujbele ţinute de către preoţii pomenitori ai ierarhilor eretici ecumenişti) ca să ne mântuim! Trebuie să fim atenţi la toate pericolele care ne pot face să pierdem mântuirea, să-i avertizăm și pe alţii și să facem cât de multe fapte bune putem pentru a-L milostivi pe Dumnezeu spre noi!

Iată ce spune Sfântul Nicodim Aghioritul în cartea sa „Deprinderi duhovniceşti”, Editura Episcopiei Ortodoxe Alba-Iulia, 1995, pagina 162, referindu-se la cei care erau mulţumiţi să facă prea puţine nevoinţe pentru păcatele lor:”Vai! Eu cred că tu te mulţumeşti să-ţi înşiri doar păcatele la duhovnic şi apoi în scurt timp nu mai socoteşti că păcatele săvârşite erau ale tale, ci ale altuia. Uiţi că trebuie să plângi şi să te boceşti pentru ele toată viaţa şi [nu] numai că nu te sârguieşti să găseşti tu, canoane şi trude noi, ca să se îndure Dumnezeu mai mult, ci nu-ţi place să-ţi împlineşti nici canonul dat de duhovnic, fie metanii, fie vreo altă lucrare trudnică, ci stai şi cântăreşti şi răscântărești canonul duhovnicului, de teamă ca nu cumva să facă ceva mai mult şi ca nu cumva să faci ceva mai mult şi ca nu cumva să te arăţi prea darnic faţă de Domnul, răscumpărătorul tău.”

Cei ce vrem să facem mai multe nevoinţe pentru păcatele noastre şi vrem să ştim cât mai bine câţi ani ar trebui să fim opriţi de la împărtăşire, să citim ”Carte foarte folositoare de suflet” scrisă tot de Sfântul Nicodim Aghioritul!

Cât priveşte păcatele opritoare de la Sfânta Împărtăşanie, să se ştie de către oricine că dacă cel ce a păcătuit nu părăsește păcatele sale și nu respectă perioada de timp de oprire de la împărtășire (precizată de Sfinții Părinți în canoane) precum și celelalte sfaturi date de către ei cu privire la aceste păcate, creștinul, indiferent de gravitatea păcatului opritor, riscă să-și piardă sufletul său!

Ce trebuie să facem astăzi cei care vrem să ne mai mântuim?

Trebuie să fugim de duhovnici ca ieromonahul Macarie Banu sau de duhovnici care împărtăşesc după ce fac „spovedanii” în comun, sau de duhovnici care dau Sfânta Împărtăşanie la fel de uşor ca cei de mai sus sau ca alții care nu respectă Canoanele Sfinţilor Părinţi!

Trebuie să ne ferim a citi cărţile și a primi învățăturile greșite ale Ieroschimonahului Nil Dorobanţu și ale altora precum Petrache Lupu, inițiatorii fenomenului de la Vladimirești, ieromonahul Arsenie Boca, ieromonahul Ghelasie Gheorghe, așa-zisul nebun pentru Hristos – Gherontie și alții ca ei, dar trebuie să-i și avizăm pe ceilalți creștini despre aceste pericole!

Trebuie să luptăm cu toate patimile din noi, să ne silim a câștiga mai multă smerenie și să nu ne lăsăm prinşi de niciuna din capcanele diavolului, căci potrivit Sfintelor Scripturi

cine va păzi toată Legea, dar va greşi într-o singură poruncă, s-a făcut vinovat faţă de toate poruncile”! (Iacov 2,10)

Nu trebuie să facem ascultare orbească de duhovnicii care încalcă canoanele Sfinţilor Părinţi! Aceştia singuri se exclud din comuniunea cu toți Sfinții Părinți din vremea Mântuitorului și până în prezent. Dar nu numai ei ci şi toţi cei care-i ascultă pe acești duhovnici, căci aleg nu calea cea strâmtă și mântuitoare, ci calea cea largă și pierzătoare de suflet! Și degeaba preoţii își apără credincioşii numai de unele capcane, dacă îi lasă pradă unei singure rătăciri! Își vor duce la pierzare ucenicii!

Duhovnicii care spun că nu mai este cu putință să facem precum creștinii din vechime, căutând astfel să se îndreptățească de ce ei și ucenicii sau adepții lor nu respectă canoanele, sunt în mare înșelare, fiind numiți de Sfântul Simeon Noul Teolog eretici “ce închid cerul”!

[…]şi-i numesc “eretici” pe cei care zic că nu există cineva în timpurile noastre şi în mijlocul nostru care să poată păzi poruncile evanghelice şi să devină asemenea Sfinţilor Părinţi[…]. Deci, dacă ne este cu neputinţă a face cu lucrul şi a păzi neîncetat cele pe care le spune Dumnezeu şi pe care toţi sfinţii le-au făptuit mai întâi ei înşişi toate, iar apoi, scriindu-le, ni le-au lăsat spre povăţuirea noastră [cf. 1 Co 10, 11], pentru ce s-au mai ostenit aceia să le scrie şi se mai citesc acum în biserici? Cei ce spun acestea închid cerul [cf. Mt 23, 13] pe care ni l-a deschis Hristos şi taie calea spre Acela, pe care El Însuşi ne-a înnoit-o [Evr 10, 19-20]”. Sfântul Simeon Noul Teolog- Cateheze. Scrieri II, Editura Deisis, Sibiu, 2003, pag.307-308.

Categorii
Înșelări
cuvinte cheie
NOTĂ OrtodoxINFO

Articole asemănătoareVă rugăm să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

12 comentarii

 1. Cum poate să știe un credincios care și-a spovedit păcatele, dacă preotul respectiv a aplicat corect canoanele conform Pidalionului? Situația este valabilă și pentru perioada dinainte de Creta și pentru perioada post Creta.
  Preoții care s-au îngrădit de erezia ecumenistă sunt extrem de puțini. Îngrădirea de ecumenism nu are nici o valoare dacă unii preoți, așa cum este Macarie Banu, nesocotesc canoanele Sfinților Părinți. Mai sunt și cazuri în care unii dintre preoții nepomenitori nu spun credincioșilor că nu este bine să ai poze cu Arsenie Boca, și care îndeamnă credincioșii se se spovedească des. Dacă îi mai scădem și pe aceștia din numărul preoților nepomenitori, cu cine mai rămânem?

 2. Dragilor, m.am gândit mult înainte de a va scrie…
  M.am spovedit de multe ori la pr. Macarie si pot sa va spun ca este unul din cei mai echilibrati duhovnici din cati am întâlnit.
  Judecati prea usor…sunt sigur ca nici nu ati avut nici măcar o singură intalnire cu acest om, numai cine nu l.a cunoscut poate vb asa…
  Pt cei care vor citi acest articol am hotărât sa va scriu, nu judecati daca nu cunoasteti!
  Sărut mana acestui părinte!
  ppt

 3. Raluca, e foarte bine sa se spovedeasca des…

  cu Impartasirea deasa e mai problematic pentru ca iata ce spune Sfantul Teofan Zavoratul

  „Şi tot singuri vă puteți hotărî să postiți mai des. Străduiți-vă să duceți postul până acolo încât să vă mulțumească. Chiar dacă am spus „mai des”, nu trebuie neapărat să înmulțiți, deoarece frecvența aceasta anulează o mare parte din evlavia față de cel mai important lucru… Mă refer la post și împărtășanie. Dupa cât se pare, v-am scris că este de ajuns să postiți și să vă împărtășiți în fiecare post mare din cele patru. Trebuie să ne împărtășim în toate cele patru posturi. Și mai putem adăuga, în Postul Mare și cel al Nașterii Domnului să ne împărtășim de două ori… Şi mai putem adăuga, dar nu prea mult, ca să nu devenim neglijenți față de împărtășanie.”

  daca nu poti ajunge la un preot drept in toate ca parintele Antim, poti macar sa te stradui sa intelegi ce spunea Avva Filimon… si parintele Adrian Fageteanu… si sa refuzi sa te impartasesti daca nu esti vrednic, dar sa te spovedesti des e foarte bine. Sfantul Ignatie Briancianinov spune ca daca nu ai duhovnic bun povatuitor, te spovedesti la el, fara sa ii ceri sfaturi sau sa le primesti pe cele nepotrivite, te spovedesti la el, pt ca Hristos e de fapt de fata, iar preotul este doar un martor…

  http://ortodoxinfo.ro/2017/06/03/avva-filimon-patimile-sufletului-se-potolesc-prin-linistire-trebuie-sa-devenim-curati-si-oarecum-afara-de-trup-pentru-indrazni-sa-ne-apropiem-de-preacuratele-lui-hristos-taine/

  din interviu: Iar în Franţa, creştinii ortodocşi români fac împărtăşire foarte deasă.

  Avva Adrian Făgețeanu:

  Da. La mine a venit Înalt Prea Sfinţitul Iosif, cel din Franţa, de două ori. „Părinte Adrian, am auzit că te împrtăşeşti prea rar. Să te împărtăşeşti măcar ca părinţii de la Athos“. I-am spus: Prea Sfinţite, când oi trăi ca ei, m-oi împărtăşi ca ei. Deocamdată ţin cont de ce spune în carte. Spovedanie deasă, NU împărtăşire deasă.

 4. preotul nu te poate obliga sa te impartasesti, daca tu cercetezi pe Sfintii Parinti si vrei sa faci pocainta ca sa ai sufletul impacat cu Dumnezeu, avand datoria de a cere si a implini un canon mai mare ca cel dat de un duhovnic prea ingaduitor…

  Sfantul Nicodim Aghioritul, din Carte foarte folositoare de suflet:

  „Marturisirea trebuie sa se faca la cei mai iscusiti
  duhovnici
  Întîi, cerceteaza si afla care este cel mai iscusit
  duhovnic între ceilalti. Pentru ca Marele Vasile spune
  (în hotarîrea pe scurt 229): „Dupa cum oamenii nu-si
  arata unul altuia suferintele si ranile trupului, ci le
  dezvaluie doctorilor încercati care stiu sa le lecuiasca,
  asa si pacatele se cade sa fie înfatisate nu oricui, ci
  acelora care pot sa le tamaduiasca” ”

  „Cel ce se pocaieste se cuvine sa ceara de la sine
  un canon mai greu
  Daca, din întîmplare, duhovnicul tau vrea sa-ti dea
  canon usor, atunci tu, din dragostea pentru Dumnezeu,
  trebuie sa-l rogi sa-ti dea canon mai greu (cum fac
  multi care se pocaiesc cu osîrdie), ca sa îmblînzesti
  mai vîrtos, prin acest canon vremelnic, dumnezeiasca
  dreptate si sa te încredintezi mai bine ca Dumnezeu tea
  iertat de pedeapsa cea vesnica pe care ai fi capatat-o
  pentru pacat”

 5. „Marturisirea trebuie sa se faca la cei mai iscusiti duhovnici

  Întîi, cerceteaza si afla care este cel mai iscusit duhovnic între ceilalti. Pentru ca Marele Vasile spune (în hotarîrea pe scurt 229): „Dupa cum oamenii nu-si arata unul altuia suferintele si ranile trupului, ci le dezvaluie doctorilor încercati care stiu sa le lecuiasca, asa si pacatele se cade sa fie înfatisate nu oricui, ci acelora care pot sa le tamaduiasca” ”

  „Cel ce se pocaieste se cuvine sa ceara de la sine un canon mai greu

  Daca, din întîmplare, duhovnicul tau vrea sa-ti dea canon usor, atunci tu, din dragostea pentru Dumnezeu, trebuie sa-l rogi sa-ti dea canon mai greu (cum fac multi care se pocaiesc cu osîrdie), ca sa îmblînzesti mai vîrtos, prin acest canon vremelnic, dumnezeiasca dreptate si sa te încredintezi mai bine ca Dumnezeu tea iertat de pedeapsa cea vesnica pe care ai fi capatat-o pentru pacat”

 6. Ăsta este efectul „evlaviei” faţă de A.B., N.D., I.A, & Co. şi a faptului că se propovăduieşte „învăţătură” acestora !

  Doamne ajută !

  1. Dragilor, mi se pare ca in cazul vostru se implineste Scriptura care zice: „Niciun prooroc sau ucenic nu va fi cinstit in tara lui”.
   Sau: Cand vulpea nu ajunge la struguri spune ca sunt acri.
   Asa faceti toti cei care aduceti acuze si Parintelui Arsenie Boca sau Parintelui Nil, sau lui Petrache Lupu. Daca ati citit din scrierile lor si ati ajuns la astfel de concluzii, ma tem ca nu intelegeti cum trebuie scrierile. Pe Internet este un videoclip cu o icoana a Parindelui Arsenie Boca izvoratoare de mir, icoana ce se gaseste la familia BORDAS(cu litera s in coada, cu s de la soapta).
   De ce tocmai aceasta icoana izvoraste mir, sau ce are special aceasta familie?
   Intoarceti pagina si pe fata si pe dos si pe cant si poate intelegeti ceva din aceste evenimente.
   Sfantul Maxim Marturisitorul ne spune ca: ” Intreaga lume nevazuta este cuprinsa in lumea vazuta prin formule si simboluri. Iar intreaga lume vazuta este cuprinsa in lumea nevazuta prin ratiuni. Si acestea doua (lumi) sunt strans legate intre ele.”(In: Maxim – marturisitor si sfant/ Aleka Ritsou).
   Daca nu se vede nimic din cele prezentate pana aici, atunci mai trebuie „sapat” si nu defaimat. Unde nu putem ajunge sa facem bine sa continuam cercetarea si sa cautam sa devenim noi mai intelepti. Iar noi nu ne sfintim decat daca aparam Ortodoxia cu orice pret. Se pare ca si cei trei Parinti enumerati mai sus au murit tot aparand Ortodoxia.
   Avem voie sa facem orice, dar nu orice actiune ne mantuieste.
   Doamne ajuta !

 7. Dumnezeu ne vrea luptatori si potrivnici patimilor si tentatiile ! Dumnezeu vrea ca sa respimgem tentatiile, sa luptam pana la sange impotriva pacatului ! Indreptarea este rodul adevaratei pocainte inaintea lui Dumnezeu !!!

  Cum pot eu pacatosul si nevrednicul, sa fiu lenes si cu nebagare de seama la inclinarea mea spre pacat, cand stiu ca am rastignit pe Domnul si Dumnezeul meu cel Viu, cu pacatele mele ?! Cum pot eu sa dorm somnul mortii ?!!!!!!

 8. Un lucru e sigur, din ceea ce văd statistic: oamenii neimpartasiti cu Trupul si Sângele Mântuitorului pe perioade lungi sau deloc se duc la… cei neimpartasiti: penticostali, adventisti, baptisti, martorii lui Iehova, crestini după evanghelie, milenisti, anabaptisti, sambatari, musulmani etc. Rândurile acestora se îngroașă din ce in ce mai mult; bisericile noastre ortodoxe, cu exceptia unor aglomerări urbane si mănăstiri cunoscute, sunt din ce in ce mai goale. Țineți-i pe creștinii ortodocși departe de Sfânta Împărtășanie şi se vor duce majoritatea la protestati, neoprotestanti, islamisti, catolici, atei, iudei, yoghini etc.

  1. @inujurje
   e doar vina lor,a celor care PLEACA.
   Ortodocsii convinsi nici arsi pe rug nu vor plecadin ortodocxie indifetent cit de satanist a ajuns preotul.
   Problema preotilor postdecembristi e ca prea multi nu au habar de ortodoxie si nu au fost in stare sa RECRESTINEZE poporul roman ORTODOX de dupa 1990,din care cauza este satanizat si primitiv in proportie de peste 80%.NE PARTICIPAREA LA VOTUL pentru confirmarea familiei biblice barbat-femeie este CONFIRMAREA.
   cei care au plecat ,sint satanisti declarati,niciodata ei n-au fost
   ortodocsi .
   Problema e ca majoritatea ortodocsilor nici macar nu stiu ca sint satanisti ,asta fiind CRIMA adevarata facuta de preotii ortodocsi ,
   A te boteza,a te cununa a te spovedi si a te impartasii cu singele si trupul lui HRISTOS ,FARA SA STII cine este HRISTOS si ce vrea de la un ORTODOX si ca DUMNEZEU exista IN FAPT ,tot satanism se numeste.
   IMORALITATEA si DEPRAVAREA LA CARE POPORUL ROMAN a ajuns ,este in primul rind din cauza CONDUCERII BOR care NU A VRUT sa faca NIMIC pentru APROAPELE SI DUMNEZEU .
   BOR este PRESTATII SERVICII SRL,botezuri,cununii,inmormintari.
   RESTUL E ZERO BARAT !
   IMPARTASANIE trebuie data doar celor care STIU si CRED cu tot sufletul lor ca exista DUMNEZEU.

 9. Fraților, judecați aiurea!
  Pt Macarie este un duhovnic serios…unul din cei mai constanți oameni pe care îi cunosc!
  Mergeți și vb cu el înainte să.l denigrați!
  Faceți un mare păcat!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO se bazează strict pe cititorii săi mulți, care sprijină fiecare cât poate acest demers. Vă punem la dispoziție conturi bancare sau varianta PayPal de mai jos. Fără sprijinul vostru acest proiect se poate diminua, până la dispariție.

Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Reclamele sunt blocate

Te rog să ne susții, deblocând reclamele.