X

Părintele Elpidie Vaianakis: Noi prorocii despre antihrist

Facebook ne-a blocat posibilitatea de a distribui articolele pe pagina OrtodoxINFO. Vă rugăm să distribuiți articolele noastre apăsând AICI.

Părinte, s-a vorbit mult în ultimul timp despre Antihrist și lucrările sale. Cine este Antihristul și ce intenționează să facă atunci când vine?

Pentru a înțelege, copilul meu, rolul și lucrarea lui Antihrist, trebuie mai întâi să aflăm de ce este numit Anticrist fiul lui Lucifer, fiul lui Satana. Doar cel care va înțelege adevăratul rol a lui Lucifer la oameni, va putea înțelege pe deplin rolul și lucrările Antihristului de pe pământ. Deci, pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine ceea vă voi spune mai jos, trebuie mai întâi să vă vorbesc despre Lucifer. Cine este el, ce a fost la începutul Creației lui Dumnezeu și cum a căzut mai târziu, pentr ua deveni conducătorul spiritelor întunericului, adică a demonilor. Dumnezeu, copilul meu, înainte de a crea această minunată lume materială pe care o vedem, precum cerul, pământul și apoi noi oamenii, a creat mai întâi o altă lume imaterială și spirituală. O numim lumea spirituală, intangibilă și invizibilă, deoarece nu este materială, deci nu o putem vedea cu ochii noștri umani.

Această lume spirituală sunt îngerii lui Dumnezeu. Îngerii sunt cele mai frumoase și mai fericite creații ale lui Dumnezeu. Ei trăiesc în cea mai minunată împărăție din lume, Împărăția Cerească a lui Dumnezeu. Existența lor este inundată de Lumină și Iubirea Duhului lui Dumnezeu, de aceea strălucesc cu o frumusețe cerească rafinată. Îl iubesc pe Dumnezeu Tatăl și pe singurul Său Fiu născut cu ascultare deplină și devotament. Dumnezeu le-a dat multe daruri și marele dar al alegerii libere, astfel încât să poată decide liberi între bine și rău. Dumnezeu vrea ca toate creaturile Sale prin propria alegere, să-L iubească și să-i urmeze poruncile Sale divine. Îngerii, conform lucrării date lor de Dumnezeu, sunt împărțiți în 9 cete mari, cele 9 cete îngerești. La început existau 10 cete. Conducătorul celei de-a zecea cete a fost un arhanghel glorios, Lucifer.

Lucifer la un moment dat a invidiat slava Fiului lui Dumnezeu și a decis să-i ia locul și tronul într-un mod înșelător. A vrut să devină și el Dumnezeu și să conducă asupra întregii creații a lui Dumnezeu. Așa că a încercat să convingă mulți îngeri să-l creadă și să-l urmeze în alegerea sa satanică. În acel moment, însă, un alt arhanghel, Mihail, a ajutat mulțimea de îngeri să înțeleagă viclenia lui Lucifer și să nu fie ademeniți de el. Lui Dumnezeu i-a părut foarte rău de egoismul și ignoranța lui Lucifer și a îngerilor care l-au urmat. El a fost și mai trist pentru că, deși știau că ceea ce făceau este greșit și l-au jignit pe Dumnezeul lor, nu s-au pocăit și nu și-au cerut iertare pentru greșeala lor. Dumnezeu, pentru a nu murdării sfințenia împărăției cerești, a scos din ea pe Lucifer și pe îngerii săi apostati. Așa că Lucifer și toți îngerii din a zecea ceată, în care era conducător, l-au urmat, au căzut din împărăția cerească în adâncurile iadului și mai exact în iadul cumplit. Harul Duhului Sfânt, care până în acel moment le-a inundat existența, a plecat și s-a pierdut lumina cu care străluceau. Din frumoși au devenit atât de urâți încât nu-i mai poate vedea nimeni fără să îi fie frică și să fie înspăimântat de forma lor satanică. Virtutile și darurile pe care le aveau până atunci s-au pierdut.

Existența lor s-a umplut de ură și răutate față de Dumnezeu și creația Sa. Sarcina lor acum era să facă răul și să distrugă. Vai de cei care i-ar fi crezut. I-ar fi făcut și pe aceștia nefericiți, așa cum erau ei! Din îngeri fuseseră transformați în demoni și ca locuință a lor aveau acum iadul cumplit. Dumnezeu, după căderea lui Lucifer și a îngerilor săi, a decis să le înlocuiască ceata lor. Astfel El a făcut cea mai desăvârșită creație a sa, omul, astfel încât cei ai omenirii care ar trăi pe pământ în mod corespunzător, precum îngerii, conform sfintei Sale voințe, să fie noua ceată, a zecea în Împărăția Sa Cerească! Lucifer și demonii săi ne-au invidiat pe noi, oamenii, pentru că noi le vom lua locul lor în Împărăția Cerească. Ne urăsc foarte mult și ne luptă cu mult viclenie și rău, astfel încât să nu trăim după voia lui Dumnezeu. Vor să ne facă răi și vicleni, așa cum sunt, astfel încât să nu mergem în Rai și să luăm locul pe care l-au avut ei în Împărăția Cerească.

Astfel, de-a lungul anilor, au reușit cu înșelăciune și viclenie să-l facă pe om să se îndepărteze de Dumnezeu și să trăiască după dorințele lor satanice. Dumnezeu, pentru a nu-și pierde complet creatura, a trimis atunci pe însuși Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, să vină pe pământ ca Mesia, adică ca Mântuitor, ca să ne mântuiască. Hristos, cu învățătura Sa divină și jertfa Sa prin răstignire, a deschis ușile Raiului pentru toți oamenii. Prin învățătura Sa divină, El ne-a arătat calea întoarcerii la adevăratul drum a lui Dumnezeu și prin jertfa Sa pe cruce ne-a eliberat de robia și puterea lui Satana. Venirea lui Hristos a fost cel mai mare act de milă a lui Dumnezeu pentru a-l salva pe om de tirania lui Satana! Satana a suferit o înfrângere zdrobitoare. Acest lucru, însă, nu l-a descurajat și a pregătit un nou plan mai satanic împotriva poporului, cu care să-i înșele pe oameni.

2. ÎNTREBARE Care este noul plan al lui Satana cu care îi va înșela oamenii?

Noul plan al lui Lucifer se referă la trimiterea pe pământ a propriului său fiu,lui Antihrist. Lucifer își trimite propriul fiu pe pământ, pentru a se naște ca ființă umană și pentru a deveni într-o bună zi marele lider mondial în viața politică și religioasă a întregii lumi. Pentru a deveni regele satanic „mesia”, care îl va înlocui pe Hristos și toată învățătura creștină a Evangheliei despre dragoste și moralitate în sufletele oamenilor. În acest fel va deveni fiul lui Lucifer, adevăratul „Antihrist”. Țelul și scopul final al Antihristului va fi să îi înșele pe oamenii și să-i convingă că, dacă vor să fie cu adevărat fericiți, trebuie să se lepede de Hristos și de poruncile solicitante ale Evangheliei și să-l urmeze în calea ușoară a alegerilor sale satanice. Adică să-l urmăm, în descendența imorală a plăcerilor carnale incontrolabile, violenței, războaielor, magiei și, în general, a oricărei dorințe satanice. În acest fel, ar anula rapid și constant rezultatele jertfei Crucii a Domnului nostru Iisus și va readuce omul la legăturile sale satanice.

Planul lui Lucifer este perfect și foarte înșelător. Dacă reușește să-i convingă pe oameni că este adevăratul „mesia”, care îi va conduce către fericirea perfectă prin bucurarea tuturor plăcerilor false, succesul său va fi absolut. Pentru a asigura succesul complet al planului său, pentru a domina complet fiecare ființă umană de pe pământ, a implementat două planuri satanice. Primul privește corpul uman și al doilea, sufletul acestuia. În ceea ce privește corpul uman, acesta va încerca cu ajutorul științei și inteligenței artificiale să-l modifice, astfel încât, în loc să acționeze pe baza inteligenței divine așa cum a creat-o Dumnezeu, va acționa pe baza poruncilor inteligenței artificiale , pe care el și personalul său satanic îl vor conduce.

Pentru a-și atinge scopul, va face doi pași importanți. În primul rând, va face corpul uman o componentă (piesă) numerotată care poate fi controlată cu ușurință și, în al doilea rând, ne va transforma corpul într-un computer aparte cu un „sistem de operare”, care va fi programat și actualizat constant. Astfel, corpul uman va fi complet controlat de el prin inteligență artificială. În acest fel, el dorește să-și realizeze eternul vis satanic. Adică să transforme creatura lui Dumnezeu, omul, într-un om satanic care va fi după chipul și asemănarea diavolului și a lucrărilor sale satanice. Pentru a realiza toate cele relatate de mai sus, va introduce în corpuri umane în diferite moduri mici mecanisme robotice de înaltă nanotehnologie, care vor lucra ca tehnicieni pe ADN-ul uman și îl vor transforma treptat într-o piesă numerotată a inteligenței artificiale.

Aceste mecanisme robotice vor fi, de asemenea, cele care vor conecta corpul uman mutat, ca o piesă numerotată, la orice formă de aplicație digitală vizibilă, care va fi conectată prin inteligență artificială la „supercomputerul” central, „Fiara”, al statului lui Anticrist. Așadar, acest prim plan satanic, cu care ar avea loc mutația corpului uman, în combinație cu cel de-al doilea plan satanic al acestuia, care ar privi sufletul, și-ar completa planurile pentru înșelarea și dependența completă a omului în legăturile sale lucifere.

3. ÎNTREBARE Care este al doilea plan, prin care Lucifer va fi capabil să-l înșele complet pe om?

Aceasta privește planul grandios al lui Lucifer pentru a convinge toți oamenii că el este adevăratul dumnezeu, căruia toți oamenii trebuie să se supună și să-i urmeze poruncile, prin evanghelia satanică pe care fiul său Antihristul o va predica! Desigur, știe foarte bine că acest lucru nu este atât de ușor de realizat. De aceea, el va încerca cu mare înșelăciune să se opună, bazându-se pe profețiile Vechiului Testament, aproape în întregul spectru al lucrării divine răscumpărătoare a lui Hristos, adică de la Învățăturile și pâna la minunile Sale, de la nașterea divină a lui Hristos până la patimi și sfântă Sa Înviere, pentru a demonstra că acesta este „mesia” așteptat al profeților!

Lucifer va încerca, cu diferite fapte false și plauzibile, să demonstreze că fiul său, Antihristul, este adevăratul „mesia”, care va salva oamenii de la asuprirea poruncilor distructive ale lui Iisus despre iubire, pentru mântuirea lor. Va proclama superioritatea propriei sale evanghelii satanice și va invita toți oamenii să trăiască și să se bucure, pe de o parte, de supunerea la toate formele de plăceri imorale ale lumii și, pe de altă parte, să accepte propunerea sa satanică conform căreia fiecare ființă umană este un dumnezeu, cu dreptul de a face orice vrea și orice îi place. Aceste două sunt învățături de bază a evangheliei sale satanice, cu care Lucifer își propune să anuleze rezultatele jertfei de răstignire a Domnului nostru Iisus.

4. ÎNTREBARE Prin ce fapte va demonstra Antihristul prin Sfânta Scriptură că este mesia cel așteptat? Există patru puncte principale pe care se va baza pentru a dovedi acest lucru. Nașterea, patimile, învierea și minunile sale. Felul în care s-a născut Domnul nostru Iisus a fost minunat, din moment ce întruparea Sa în pântecele Fecioarei Maria nu avea nimic de-a face cu modul obișnuit în care se naște fiecare ființă umană. Sfânta Scriptură ne spune clar că întruparea Sa sfântă a avut loc prin Duhul Sfânt. Dumnezeu a vrut ca Fiul Său să se nască, nu din cauza sămânței umane, care să aducă imperfecțiunea și slăbiciunea umană, ci prin Duhul Sfânt, astfel încât Domnul nostru Iisus Hristos să fie un Dumnezeu perfect și un om perfect.

Acest lucru l-a făcut gelos pe Lucifer și a dorit ca propriul său fiu să fie Satana, cu spiritul lui Lucifer în el, dar și un bărbat, întrucât, în calitate de om, ar înșela oamenii să-l urmeze. Desigur, ca o creatură care este, el nu poate crea omul, deoarece Creatorul este numai Dumnezeu. Astfel, ar recurge din nou la înșelăciunea obișnuită. Această răutate și înșelăciune manifestată a descoperit-o de multe ori multor oameni, atât sfinți, cât și păcătoși. Sunt cunoscute aparițiile sale diferiților sfinți sub diferite forme, fie ca animal, fie ca ființă umană, pentru a infricoșa credincioșii sau pentru a scandaliza asceții. Multe vieți ale asceților și martirilor au astfel de descrieri. Voi da două exemple pentru a înțelege viclenia lui Satana.

În viața Sfintei Marina a apărut ca un balaur cu coarne pentru a o ucide. Sfânta Marina l-a apucat de coarne și cu un ciocan a început să-l bată tare. Demonul a fost neputincios să reacționeze și să plece. Îl durea, țipa și a început să se facă mai mic, micșorându-se de la lovituri, până a dispărut. În viața Sfântului Antonie din nou, deranjat de viața sfântă a ascetului, Satana a apărut ca o fată goală care a cochetat cu niște tineri și a făcut cu ei acte trupești, pentru a-l scandaliza pe sfântul nostru.

Ceva asemănător va face în cel mai important eveniment din calea sa istorică satanică, care este chiar nașterea fiului său satanic, Antihristul. Lucifer pentru a demonstra lumii că profetul Isaia se referea la nașterea propriului său fiu, când a vorbit despre nașterea din fecioară a „mesiei” și nu a Domnului nostru Iisus Hristos, el va folosi o femeie dedicată lui, o fecioară falsă. Astfel, în timpul unei ceremonii satanice, va fi întruparea fiului lui Lucifer, Antihristul, după o ceremonie ocultă, de întrunire spirituală, cu elemente evidente ale actului trupesc, între o femeie și Lucifer. Duhul lui Lucifer va intra în corpul și spiritul acestei femei pseudo-virgine , astfel încât ceea ce se va naște va fi o existență demonică ciudată a pseudo-omului care va fi numit Antihrist. Pruncul satanic se va naște, va crește și va fie educat într-o bogăție unică, ca un prinț. De la concepția anticristului până la nașterea și majorarea sa, vor avea loc cele mai terifiante evenimente satanice.

Forțele satanice invizibile îl vor păzi și proteja. În secret va înlocui un alt bebeluș, după naștere, ca adevăratul fiu al unui om bogat, cu o putere teribilă seculară și economică. Va crește într-o bogăție fantastică și va fi educat cu cea mai perfectă cunoaștere posibilă a tuturor. Calități de ghicire a viitorului, posibilități de vindecare, sugestii, decizii ingenioase și rele în diferite probleme sociale și geopolitice și multe altele, pe care le va face cu ajutorul tatălui lui Lucifer, îl vor face treptat viitorul lider mondial adecvat, căruia toată lumea trebuie să îl asculte și să i se supună. Va fi perfect informat despre metodele psihologice de suprimare a oricărei reacții ale dușmanilor săi și destul de convingător în aplicarea opiniilor sale. Va avea spiritul vicleniei și al înșelăciunii depline pe care îl are tatăl său Lucifer, de aceea va înșela oamenii într-un mod unic. Va arăta că iubește oamenii și toată creația materială a lui Dumnezeu, dar în practică va face exact opusul.

Toți oamenii vor fi supravegheați complet în fiecare minut al orei de către poliția sa. Chiar aparatele pe care omul le va folosi pentru diferitele sale nevoi din casă vor fi cele prin care îl vor monitoriza zi și noapte. Presupusele dispozitive inteligente și utile vor deveni coșmarul și închisoarea informală a oamenilor înspăimântați. Nu va fi nimic ascuns lui și statului său satanic. Cu multă viclenie și în timp de pace, va extermina milioane de oameni din întreaga lume cu o varietate de pandemii fabricate. Va fi proiectat de către mass-media că protejează sănătatea umană, dar va acționa înșelător pentru a asigura exterminarea persoanelor cu diferitele presupuse medicamente, care vor fi promovate de companiile farmaceutice controlate de aceasta.

Va interveni atât de drastic în natura și clima pământului, încât va provoca o tulburare globală în toate acele elemente ale naturii care determină creșterea lină a copacilor și a plantelor. Apele vor fi poluate și cele patru anotimpuri ale anului vor fi anulate. Toate fructele vor fi produse de propriile fabrici de alimente controlate. De aceea va monopoliza toate alimentele necesare supraviețuirii oamenilor, astfel încât nimeni să nu poată supraviețui singur. Supraviețuirea oamenilor va deveni un coșmar. În vremea sa, proprietatea va fi un cuvânt inexistent și toată lumea va locui în apartamente oferite de statul său satanic. Astfel va controla pe deplin cazarea, mâncarea, lumina, apa, petrolul/gazul. Vor fi atât de multe lucruri nemaiauzite care se vor întâmpla atunci încât nu vreau, copilul meu, să mă gândesc la ele sau să vorbesc despre ele. În zilele sale, va fi cel mai mare genocid din lume, din care va rămâne doar o treime de oameni.

5. ÎNTREBARE Ați vorbit și despre o patimă și înviere a lui Antihrist, la ce v-ați referit?

La un moment dat în stăpânirea sa satanică și, în timp ce va fi admirat și aplaudat de toți supușii săi, va fi asasinat. Rana lui va fi profundă și într-un fel fatală. Cu ajutorul tatălui său Lucifer și cu ajutorul celei mai desăvârșite inteligențe artificiale, el va fi vindecat și înviat. Acest lucru va aduce alinare în întreaga lume a adepților săi fideli, care vor vedea învierea sa ca pe un mare miracol, precum învierea Domnului nostru Iisus și îl vor slăvi la maxim. Apoi, el va pretinde că este dumnezeu, dar și un conducător al vieții și al morții.

La început va degrada, apoi va ridiculiza și, în cele din urmă, va anula cu îndemânare poziția de bază a Bisericii, referitoare la păcat și la viața de apoi, precum și existența Raiului și a iadului. Va proiecta păcatul nu ca o greșeală care te îndepărtează de Dumnezeu, ci ca o alegere personală a fiecărei persoane care va fi legată de fericirea sa personală. O fericire care prin lege nu va permite nimănui să o nege. Astfel, păcatul, chiar dacă este o încălcare flagrantă și o insultă a vieții creștine morale, va fi o alegere și un drept în viața fiecărei ființe umane și va fi protejată de legile statului său. Cuvântul „imoralitate” va fi un termen de terorism și va fi urmărit penal. Va proclama inexistența iadului, ca o narațiune teroristă a bisericii creștine și va convinge majoritatea oamenilor că aici pe pământ și în bucurarea tuturor formelor de plăceri trupești și materiale se află adevăratul rai.

După ce va respinge învățătura creștină despre învierea morților, va provoca și va entuziasma cu propria sa versiune pe această temă. Va susține continuarea fiecărei vieți umane într-un mod paradoxal. Le va promite celor care cred în el și îl acceptă ca dumnezeu al lor, învierea lor din morți. Cu ajutorul inteligenței artificiale, acesta va stoca amintirile acestor oameni în minuscule creiere de înaltă nanotehnologie. Apoi le va implanta în monștri antropomorfi artificiali, asemănători morților, și cu inteligența artificială perfecționată le va oferi mișcare și viață aparentă. Astfel, mulți oameni morți vor continua să trăiască ca amintiri prin creierele robotizate minuscule de înaltă nanotehnologie ale creierului implantate în monștri antropomorfi artificiali, asemănători cu morții! Viclenia satanică și perfecțiunea îndumnezeită a inteligenței artificiale vor fi la vârful cel mai înalt al gloriei!

Antihristul va fi slăvit ca omul-dumnezeu suprem și salvator al întregii lumi. Abilitățile sale supranaturale extraordinare, cu care va acționa cu ajutorul miracolelor inexplicabile ale lui Lucifer, vor provoca uimire și vor ajuta la creșterea rapidă a popularității sale. Aparatele medicale sofisticate ale spitalelor sale, care, cu ajutorul inteligenței artificiale, vor ajuta la diagnosticarea în timp util și la recuperarea imediată a pacienților, îi vor ridica popularitatea la limitele îndumnezeirii sale.

Oficial și în fața unei mulțimi de oameni care îl vor aplauda, el va veni triumfător la Templul lui Dumnezeu din Ierusalim, pe care a avut grijă să-l construiască, pentru a fi acceptat și de evrei. Acolo și în timp ce toate canalele de radio și televiziune ale lumii își vor transmite intrarea triumfătoare în Templu, se va declara oficial omul-dumnezeu și salvatorul lumii. O uriașă hologramă a lui va apărea sus pe cer, în același timp în întreaga lume și va cere tuturor cetățenilor săi să se închine lui ca dumnezeul lor. Pentru cei care refuză să se închine lui, va avea pedepse cumplite, ca dușmani ai omenirii și ai păcii lumii. Oamenii nu vor putea reacționa și nega acest lucru. Mecanismele robotice implantabile care le-au transformat deja în părți numerotate ale inteligenței artificiale cu numele și numărul fiarei scrise în mod indelebil în ADN-ul corpului lor, îi vor împiedica să protesteze, provocând dureri insuportabile. Atunci vor realiza greșeala lor pernicioasă de a avea încredere în fiul lui Lucifer, Antihristul.

Durerea, frica, necazul și disperarea vor inunda existența lor sclavă în Antihrist, dar fără salvare, deoarece viața și moartea lor vor depinde acum de el. Dar atunci, când ne-am aștepta ca toată lumea și toti să fie robi antihristului, brusc vor apărea peste tot nenumărate ființe creștine, în special tinere, care nu s-au supus niciodată antihristului și erau ascunse. Duhul Sfânt a ascuns aceste suflete credincioase de ochii și spionii anticristului. La fel ca nisipul mării va fi mulțimea acestei armate creștine, care cu iubirea divină în inimile lor îi va înspăimânta pe Lucifer și pe fiul său anticrist. De atunci, cei șapte ani de conducere satanică se vor încheia tragic, cu intervenția Însuși lui Hristos , care îl va distruge atât pe el, cât și statul său, trimițându-l pe antihrist unde locuiesc doar demonii cu conducătorul lor, Lucifer, în iadul cumplit.

Cu toate acestea, am putea preveni cu toții evenimentele din acea vreme, le-am putea schimba acum, copilul meu, dacă am înțelege ce încearcă acum Lucifer cu fiul său satanic, Antihristul, astfel încât să-l putem respinge la timp și să rămânem neclintiți în brațele lui Dumnezeu Tatăl nostru și al iubitului nostru Mântuitor, Domnul nostru Iisus Hristos. Totuși o vom face? Se pare că nu toți ne-am dat seama încă, ce se întâmplă și de aceea, Lucifer continuă netulburat cu fiul său Antihrist marele său plan.

Voi repeta încă o dată care este principalul țel și scop al marelui dușman al oamenilor. Țelul și scopul principal al Antihristului este de a promova, coordona, și prin toți liderii săi subordonați ai puterii mondiale să realizeze planul satanic al tatălui său, Lucifer, care este apostazia completă a omului de la adevăratul Dumnezeu. Marea apostazie a început deja! Majoritatea oamenilor au abandonat Sfânta Evanghelie și trăiesc conform dorințelor satanice ale lui Lucifer. Niciodată spiritul lui Lucifer nu a fost la fel de fericit ca acum. Planul lui înaintează și noi, din păcate, copilul meu, dormim și mai și sforăim! Singurul lucru pe care mi l-aș putea dori să transmit tuturor este „o bună trezire și o bună pocăință ”!

traducere de Nicoleta

Știrile sunt sub cenzură! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Guvernul nu dorește aflarea adevărului despre plandemia covid-19. Încercăm să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în cea mai mare provocare pe care o trăim. Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Articole asemănătoare

28 comentarii

 1. Se intelege ca antihristul nu s-a nascut inca?Nu aminteste parintele aici nici de lupta Sfintilor Enoh,Ilie si Ioan cu fiul lui Lucifer

  1. Nu cred ca s-a nascut Antihristul inca, dar asta nu inseamna ca e departe. E mai aproape de a se naste decat credem.
   Dar Mantuitorul Hristos inca mai amana in mila Sa, si asteapta pocainta noastra a pacatosilor ortodocsi, noi cei alesi, botezati in Duhul Sfant, cu pecetea cea imparateasca a lui Hristos.
   De la noi asteapta inca ceva bun, de la atei, eretici, si necredinciosi nu asteapta Doamnul Hristos nimic, ca nu are ce.
   NOI avem obligatia si datoria sa ne rugam pentru intreaga lume!

 2. Cele trei triade ingeresti: 1.Tronurile, Heruvimii si Serafimii; 2. Stapaniile, Domniile si Puterile; 3. Incepatoriile, Arhan­ghelii si Ingerii – aceasta ordine se afla la Sf. Dionisie si Sf. Hrisostom.
  De unde a mai scos-o cu a 10-a ceata?

  Lucifer n-a fost arhanghel, ci din ordinul heruvimilor: ‘Tu erai heruvimul pus ca să ocroteşti; te aşezasem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor celor de foc. Fost-ai fără prihană în căile tale din ziua facerii tale şi până s-a încuibat în tine nelegiuirea. Din pricina întinderii negoţului tău, lăuntrul tău s-a umplut de nedreptate şi ai păcătuit, şi Eu te-am izgonit pe tine, heruvim ocrotitor, din pietrele cele scânteietoare şi te-am aruncat din muntele lui Dumnezeu, ca pe un necurat.’ – Iezechiel 28, 14 – 16.

  antihristul va fi doar om, nu vreo mixtura intre ingerescul cazut si om: ‘nu însuşi diavolul se face om aşa cum s-a înomenit Domnul — să nu fie! — ci se naşte om din curvie şi primeşte toată energia lui satan. Căci Dumnezeu, cunoscând mai dinainte toată perversitatea voinţei lui, pe care o va avea, îngăduie ca să locuiască diavolul în el’ – Sf. Ioan Damaschinul.

  diavolul n-are nici un fiu dupa fire, ci doar ‘rudenii’ prin inclinarea vointei spre rau: ‘Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul ‘ – Ioan 8, 44.

  1. Intr-adevar, sunt 9 cete, Sf Dionisie insa nu spune ca au fost 9 cete de la inceput.
   Despre Lucifer, unii Sf Parinti spun ca a fost heruvim, altii ca a fost arhanghel.

   @eugen pr Elpidie da aici niste detalii, nu spune 100% toata apocalipsa, la fel ca si ceilalti sfinti vazatori.

   Atentie in a-l critica pe acest mare sfant Elpidie, gandul imi spune ca e cel mai mare profet al zilelor noastre.

   1. Alti spun ca a fost incepatorul cetei 9, dar nimeni nu spune ca a cazut impreuna cu el toata ceata, ci doar o parte din ea; prin urmare ceata a ramas, chiar daca nu intreaga, si dupa caderea luciferului si a celor ce l-au urmat.

   2. ANTIHRIST SE VA NAȘTE DINTR-O FEMEIE EVREICĂ DESFRÎNATA IAR DUPĂ CUM SPUNE SFÎNTUL SERAFIM DIN SAROV, ANTIHRIST SE VA NAȘTE PE CALE ARTIFICIALĂ ADICĂ ÎN VITRO CA LA ANIMALE PRIN MOONTA. AȘA CĂ FEMEILE CARE FAC COPII ÎN VITRO FAC UN MARE PĂCAT ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU.

  2. Citat din articolul «De ce lipseşte cântarea a doua în rânduiala catavasiilor?» (https://resurse-ortodoxe.ro/text/de-ce-lipseste-cantarea-a-doua-in-randuiala-catavasiilor, https://doxologia.ro/liturgica/taine-ierurgii-slujbele-bisericii/de-ce-lipseste-cantarea-doua-randuiala-catavasiilor):

   «[…]

   Cântarea a doua nu există în Catavasii pentru că aceste cântări, în număr de nouă, sunt compuse după rânduiala celor nouă cete de îngeri ai cerului. Ori, după tradiţia sfântă a Bisericii, ceata a doua a îngerilor a căzut din cerurile slavei lui Dumnezeu, mândrindu-se, şi au devenit diavoli şi de aceea cântarea a doua, corespunzâtoare acestei cete, lipseşte din rânduiala cântărilor liturgice.

   […]»

   Citind cele de mai sus ne întrebăm: Elpidie Vaianakis mai cugetă ortodox ???

    1. Sfântul și de-Dumnezeu-cuvântătorul Ioan Damaschin în conglăsuire cu «Prea Sfântul și prea Sfințitul și marele teolog Dionisie Areopagitul» despre numărul ființelor cerești în Dogmatica sa (https://ia800500.us.archive.org/BookReader/BookReaderImages.php?zip=/12/items/Sfantul_Ioan_Damaschin-Dogmatica/Sfantul_Ioan_Damaschin-Dogmatica_jp2.zip&file=Sfantul_Ioan_Damaschin-Dogmatica_jp2/Sfantul_Ioan_Damaschin-Dogmatica_0000.jp2&id=Sfantul_Ioan_Damaschin-Dogmatica), în CARTEA A DOUA, CAPITOLUL III, Despre îngeri (https://ia800500.us.archive.org/BookReader/BookReaderImages.php?zip=/12/items/Sfantul_Ioan_Damaschin-Dogmatica/Sfantul_Ioan_Damaschin-Dogmatica_jp2.zip&file=Sfantul_Ioan_Damaschin-Dogmatica_jp2/Sfantul_Ioan_Damaschin-Dogmatica_0038.jp2&id=Sfantul_Ioan_Damaschin-Dogmatica), scrie:

     «[…]

     Prea Sfântul şi prea sfințitul și marele teolog Dionisie Areopagitul spune că toată teologia, adică Sfânta Scriptură ne indică 9 ființe cereşti. Dumnezeiescul învățător le împarte pe acestea în trei cete de câte trei. El spune că cea dintâi ceată este aceea care se află totdeauna lângă Dumnezeu şi, potrivit predaniei, este unită de aproape şi nemijlocit cu Dumnezeu. Aceasta este ceata Serafimilor cu şase aripi, a Heruvimilor cu mulți ochi şi a Tronurilor celor prea sfinte. A doua ceată este ceata Domniilor, a Puterilor şi a Stăpînirilor. A treia ceată și cea din urmă, a începătoriilor, a Arhanghelilor și a îngerilor[118].

     […]

     [118] Despre ierarhia cerească, Migne PG, III, col. 200 D – 201 A. Lucrarea a fost tradusă în românește de Pr. Cicerone Iordăchescu și tipărită în anul 1932 și a fost reeditată în anul 1994, la Institutul European, Iași.

     […]»

     1. Asa este! Iar aceasta ordine a celor trei triade ingeresti, din scriere Ierarhia cereasca a Sf. Dionisie, este confirmata de Sf. Hrisostom, ceea ce demonstreaza ca a cunoscut scrierile Sf. Dionisie, aceasta fiind un argument in plus impotriva celor care neaga ca acele scrierile i-ar apartine Sf. Dionisie.

  3. Lucifer inainte de cadere era pe a zecea treapta, deci in a zecea ceata ingereasca deasupra tuturor celorlalte. Nu spun de la mine, asa spun sfintii bisericii.
   Pe aceasta a zecea treapta vor sta multi si mari sfintii ai Domnului printre care mari mucenici, mari ierarhi vrednici din trecut, precum si sfinti de la cele 7 sfinte sinoade ortodoxe.
   Pe a 11 treapta stau sfintii apostoli ai Mantuitorului, fiind cei mari sfinti, iar pe treapa a 12-a va sta sfantul Ioan Botezatorul, cel mai mare sfant si cel ce va sta la stanga Mantuitorului la judecata.
   Iar pe treapta cea mai de sus a 13-a sta Maica Domnului, cu sfantul prunc in brate, pe tronul ei imparatesc.
   De aceea, Satana in caderea lui vrea sa blesteme si sa defaimeze numarul 13 care e un numar mare si sfant. In filmele moderne, numarul 13 este promovat ca un numar „cursed” adica blestemat, adica ca un numar de ghinion ce ar apartine diavolului, ceea ce nu este adevarat.
   Asa vrea diavolul, sa defaimeze tot ce e sfant, precum crucea sfant, prin crucea cu capul in jos purtata de satanisti, sau simbolul curcubeului, care a fost legamantul sfant dintre Dumnezeu si Noe ca nu va mai fi prapad de ape pe pamant dupa potop; dar satanistii acum promoveaza curcubeul ca fiind simbolul LGBT incercand sa-l spurce cu minciunile lor.
   Numarul 13 mai semnifica si grupul Maicii Domnului impreuna cu cei 12 apostoli.
   Toate numerele sunt ale lui Dumnezeu dar cele mai sfinte si profund simbolistice sunt 1 3 7 8 9 10 12 13 30 33 40 50 70 1000 7000 12000. Sunt si alte numere importante precum 2 4 5 6 21 490 5000 14000 144000 care apar in Biblie sub diferite forme.
   Referitor la numarul controversat 666 trebuie spus ca in sine acest numar nu apartine diavolului caci si in Biblie exista pagina 666, insa 666 este numarul materiei, iar la evrei semnifica bani si prosperitatea materiala, iar Antihristul va lua aceste semn sa-l foloseasca ca pecete insemnand ca va vrea sa stapaneasca omul in toata bunastarea lui fizica si materiala, dar spun unii sfinti parinti ca 666 adunate dau 18, adica 9 x 2 ceea ce simbolizeaza ca Antihristul, blestematul va vrea sa fie dumnezeu atat asupra celor 9 cete de pe pamant (adica arhierei, preoţi şi diaconi; monahi, creştini şi nebotezaţi; animale şi peşti, vegetaţie şi minerale), cat si asupra celor 9 cete ingeresti din ceruri (adica Serafimi, Heruvimi, Tronuri; Domnii, Puteri şi Stăpânii; Începătorii, Arhangheli şi Îngeri). El asa va vrea sa se proclame in toata blestematia lui, peste lueam vazuta si cea nevazuta creeate de Dumenezeu, insa asta nu inseamna ca va avea putere asupra intregii fapturi a lui Dumnezeu, nicidecum. 666 este numar de om folosit de Antihrist ca numar de pecetluire intr-u osanda vesnica; fereasca-ne Dumnezeu de aceea pecete draceasca.
   Dumnezeu cu mila sa peste noi toti!

 3. Mai fratilor, nu mai pierdeti timpul cu tot felul de stiri despre sfarsitul lumii caci maine s-ar putea sa fie sfarsitul nostru, al fiecaruia. Asa ca folositi timpul dat de Dumnezeu ptr rugaciune, ptr spovedanie, pentru indeplinirea faptelor de mantuire a sufletului, ptr impartasanie. Cum a zis si Mantuitorul: „Azi s-a facut mantuire casei acesteia”. Deci „azi” e ziua noastra, „azi” trebuie sa facem ceea ce este necesar astfel incat sa fim socotiti „de-a dreapta”, nu maine, nu poimaine, nu mai risipiti timpul si va consumati energia in tot felul de polemici inutile si smintitoare.

 4. Eu studiez scriptura din adolescenta de aprox 30ani,m am rugat pt înțelepciune ,cine vrea sa afle adevărul citește scriptura si se roagă cu lacrimi,smerenie s o înțeleagă,din păcate suntem în ultimii 7ani de necaz așa cum scrie și în apocalipsa,cum au profețit mulți profeți din biblie inclusiv prorocul Daniel..
  Falsul mesia din păcate este născut are in jur de 3o de ani trebuie doar sa fie dezvăluit atunci când adevărată biserica va fi îndepărtată de pe pământ.

  Psalmul 18:32-39
  Tot ce se intampla și se va întâmpla este profețit de mii de ani in scriptura de prorocii din biblie.

  Dumnezeu nu se lasă batjocorit spune scriptura,va da fiecăruia ce merita,la momentul potrivit.

  Dumnezeu să binecuvânteze pe fiecare….!!!

  Amin! !!!

 5. Sfantul Lavrentie de Cernigov spunea ca Antihrist va fi un om (la fel ca noi, nazcut din mama si tata) care va fi posedat la 12 ani. Nu e deloc cum se spune aici in articol. Nici vorba de „Duhul lui Lucifer va intra în corpul și spiritul acestei femei pseudo-virgine , astfel încât ceea ce se va naște va fi o existență demonică ciudată a pseudo-omului care va fi numit Antihrist. Pruncul satanic se va naște, va crește și va fie educat într-o bogăție unică, ca un prinț. ” (!)diavolul nu are putere sa dea viata.

 6. Fratilor, anul 2033, este cel mai probabil anul celei de-a doua veniri a lui Iisus pe pamant. Daca Antihristul va domni pe pamant 3 ani si jumatate, atunci inseamna ca in jurul anului 29, Antihristul se va face cunoscut oamenilor.

  1. Profetiile ne spun ca vor fi trei ani si jumatate rai ai domniei lui si inca trei ani jumate „buni” in care va face fapte bune pentru a-l cere oamenii si a-l primi inscaunat. Deci anul in care il vom cunoaste ar putea fi 2026. Adica peste doar cinci ani. Oricum, raimea si rautatea aproapelui nostru care in ultima vreme a sporit necontrolat ne face sa credem ca duhul lui scaraotzki bantuie deja printre pamanteni. Toata speranta, nadejdea si dreptatea sa o avem la Dumnezeu!

   1. De unde tot gasiti voi ăia trei ani și jumatate*buni* ai lui ah,cu care faceți șapte ani de domnie, când Revelația și Daniel spun clar că domnia lui va fi de 1260 de zile, adică trei ani și jumatate??!!!!!!

 7. Beinsa Douno (Peter Denuov), in 1944:

  „De-a lungul vremurilor constiinta omului a traversat o lunga perioada de intuneric. Aceasta perioada pe care hindusii o numeau „Kali Yuga” e pe terminate. Astazi ne aflam la frontiera dintre doua epoci: cea a Kali Yuga si cea a Noii Ere in care intram. O usoara imbunatatire se intampla in gandurile, sentimentele si faptele oamenilor, dar in curand fiecare va fi supus Focului Divin, care ii va purifica si pregati pentru noua era. Astfel, omul se va ridica la un nivel superior de constiinta, indispensabil intrarii sale in noua viata. Este ceea ce unii inteleg prin „inaltare”. Cateva decade vor trece, inainte ca acest Foc sa vina pentru a transforma lumea, ridicand-o la o noua moralitate. Aceste valuri imense vin din spatiul cosmic si vor inunda intregul Pamant. Toti cei care vor incerca sa se opuna vor fi inlaturati si dusi altundeva. Cu toate ca nu toti locuitorii acestei planete sunt la aceleasi niveluri de evolutie, noul val va fi simtit de fiecare dintre noi si aceasta transformare nu va atinge doar Pamantul si intregul Cosmos.Cel mai bun si singurul lucru pe care omul il poate face acum este sa se intoarca inspre Dumnezeu si sa devina mai bun constient, sa-si ridice nivelul vibrational astfel incat sa ajunga in armonie cu puternicul val ce in curand il va inghiti. Focul despre care vorbesc si care insoteste noile conditii oferite planetei noastre va intineri, purifica si reface totul in calea lui. Materia va fi rafinata, inimile voastre vor fi eliberate de angoase, necazuri, incertitudine, devenind luminoase. Totul va fi imbunatatit, elevat: gandurile, sentimentele si faptele negative vor fi distruse. Viata voastra de astazi este sclavie intr-o grea inchisoare. Intelegeti-va situatia si eliberati-va din ea. Va spun acest lucru: „Iesiti din inchisoarea voastra!” E asa de mare pacat sa vezi atat de multa inducere in eroare, atat de multa suferinta atat de multa neputinta in a intelege unde se afla adevarata fericire. Tot ceea ce va inconjoara se va prabusi si va disparea in curand. Nimic nu va mai ramane din aceasta civilizatie perversa.
  Intregul Pamant va fi scuturat si nici o urma nu va ramane din cultura sa gresita ce-l mentine pe om in
  chingile ignorantei. Cutremurele nu sunt doar fenomene mecanice, scopul lor este si cel de a trezi mintea si inima oamenilor, astfel incat ei sa se poata elibera de ei insisi, de greselile si nebuniile lor si sa ajunga sa inteleaga ca nu sunt singuri in Univers.
  Sistemul nostru solar traverseaza acum o regiune a Cosmosului unde o constelatie ce a fost distrusa si-a lasat pecetea – praful ei. Trecerea printr-un astfel de spatiu contaminat e o sursa otravitoare nu doar pentru locuitorii Pamantului, ci si pentru cei ai celorlalte planete din galaxia noastra. Doar sorii nu sunt afectati de influenta unui mediu atat de ostii . Aceasta zona e numita „A 13-a regiune”, unii o numesc „Zona contradictiilor” . Planeta noastra a fost prinsa in ea timp de sute de ani, dar in sfarsit ne apropiem de iesirea din acest spatiu al intunericului si suntem pe punctul de a atinge o regiune mai spirituala, unde traiesc fiinte mult mai evoluate. Pamantul are acum o miscare ascendenta si fiecare ar trebui sa se straduiasca sa se armonizeze cu aceste curente de ascensiune. Cei care refuza sa se supuna acestui drum vor pierde avantajul bunelor conditii ce ii vor fi oferite in viitor pentru ca ei sa evolueze. Ei vor ramane in spate in ceea ce priveste evolutia si vor trebui sa astepte zeci de milioane de ani pentru ca valul acesta ascendent sa revina. Pamantul, sistemul solar si Universul – totul este redirectionat de Impulsul Iubirii. Multi dintre voi considerati Iubirea drept o forta derizorie, dar in realitate este cea mai mare dintre forte! Banii si Puterea continua sa fie venerate, ca si cand destinul vostru ar depinde de ele. In viitor, totul va fi stapanit de Iubire si toata lumea i se va supune. Dar prin suferinta si necazuri constiinta omului va fi trezita. Teribilele profetii ale profetului Daniel scrise in Biblie povestesc despre epoca ce va veni. Vor fi inundatii, uragane, focuri gigantice si cutremure ce vor matura totul in calea lor, sangele va curge din abundenta, vor fi revolutii, teribile explozii vor rasuna in numeroase locuri de pe Pamant. Acolo unde este Pamant, apa va veni, acolo unde este apa, pamantul va sosi. Dumnezeu e Iubire si cu toate acestea avem de-a face cu prigoniri. O replica a naturii impotriva crimelor repetate de om inca din noaptea vremurilor impotriva mamei sale: Pamantul.Dupa aceste suferinte, cei care vor fi salvati, elita, vor cunoaste Epoca de Aur, armonia si frumusetea infinita. Asa ca pastrati-va pacea si credinta in timpurile ce vor veni si vor aduce suferinta si teroare pentru ca e scris ca nici un fir de par nu se va misca de pe capul dreptilor. Nu fiti descurajati. .. urmati-va doar lucrarea de perfectionare a voastra. Nu aveti idee cat de maret e viitorul ce va asteapta. Un NOU PAMANT va vedea in curand lumina zilei, in cateva zeci de ani, munca va fi mai usoara si fiecare va avea timpul sa se dedice activitatilor spirituale, intelectuale si artistice. Problema raporturilor dintre barbat si femeie va fi in curand inchisa in mod armonios, fiecare dintre ei avand posibilitatea sa-si urmeze propriile aspiratii. Relatia dintre cupluri se va baza pe respect si stima reciproca, oamenii vor calatori prin diferite campii stelare si vor reusi sa atinga spatiul intergalactic. Omul va studia felul in care functioneaza si astfel va reusi foarte repede sa cunoasca Lumea Divina si sa se uneasca cu Stapanul Universului. Noua era este cea a celei de-a Vl-a rase. Predestinarea voastra este sa va pregatiti pentru ea, sa o intampinati si sa o traiti. Cea de-a Vl-a rasa se va construi in jurul ideii de fraternitate. Nu vor mai fi conflicte interpersonale, singura aspiratie a fiecaruia va fi sa se conformeze LEGILOR IUBIRII. A Vl-a rasa va fi cea a IUBIRII. Un nou continent se va forma pentru ea. Se va ridica din Pacific, astfel incat divinitatea sa-si poata stabili Sanctuarul pe aceasta planeta. Fondatorii acestei noi civilizatii vor fi cei pe care-i numesc „FRATIA OMENIRII”, sau „COPIII IUBIRII”. Ei vor fi lucratorii de nezdruncinat in slujba binelui si vor reprezenta un nou tip de oameni. Oamenii vor forma o mare familie si fiecare popor va reprezenta un organ al acestui trup imens. In noua rasa, Iubirea se va manifesta intr-o asemenea masura incat omul din ziua de astazi nu-si poate imagina decat cu greu.Va ramane inca teren favorabil pentru lupta, dar fortele intunericului se vor retrage si planeta noastra va fi eliberata din sclavia lor. Oamenii, vazand ca nu exista alta cale, se vor angaja ei insisi pe drumul NOII VIETI, CEA A MANTUIRII. In mandria lor necugetata, unii vor spera sa-si duca pana la sfarsit viata pe care ORDINEA DIVINA o condamna, dar chiar si acestia vor intelege, in cele din urma, ca directia in care se indreapta lumea nu apartine acestui drum. O noua cultura va vedea lumina zilei; va avea trei piloni fundamentali. ELEVAREA FEMEII, A CELUI UMIL si PROTECTIA DREPTURILOR OMULUI.
  LUMINA, BINELE Sl DREPTATEA, vor fi un fapt; e doar o chestiune de timp. Religiile trebuie sa fie purificate, fiecare contine parti din invataturile MAESTRILOR LUMINII, insa acestea au fost ascunse de necontenitul chin al aberatiilor umanitatii. Toti credinciosii vor trebui sa se uneasca si sa fie de acord, la unison, ca Principiul Iubirii trebuie sa fie baza fiecarei credinte, oricare ar fi ea. IUBIREA si FRATERNITATEA sunt fundatia a TOT Sl TOATE!
  Pamantul va fi in curand maturat de valurile extrem de rapide ale energiei cosmice. Peste cativa zeci de ani fiintele care sunt malefice si care-i duc pe cai gresite pe altii nu vor mai putea sa-si sustina facutele. Ei vor fi astfel absorbiti de FOCUL COSMIC, ce va consuma si stinge tot ceea ce e rau in ei. Atunci, acestia se vor cai pentru ca e scris: „Fiecare bucata de carne trebuie sa-L preamareasca pe Dumnezeu”. Mama noastra, Pamantul, se va debarasa de oamenii care nu accepta NOUA VIATA. Ea ii va alunga precum un fruct stricat, asa ca acestia in curand nu vor mai fi in stare sa se reincarneze pe aceasta planeta – inclusiv criminalii, ci doar cei care au IUBIRE in El vor fi demni de aceasta. Nu exista loc pe Pamant care sa nu fi fost murdarit de sange de om sau animal; asa ca ea trebuie sa dea drumul unei purificari. Din cauza aceasta, unele continente vor trebui scufundate si altele ridicate din apa. Oamenii nu-si dau seama la ce pericole sunt expusi, ei continua sa alerge dupa scopuri usuratice si sa caute placere. Opus acestora, cei care vor face parte din a Vl-a rasa vor constientiza demnitatea rolului lor si respectul pentru libertatea fiecaruia. Ei se vor hrani doar cu fructe si legume. Ideile lor vor putea sa circule la fel de libere precum o fac aerul si lumina, in zilele noastre. Cititi capitolul 60 din Cartea lui Isaia si veti vedea acolo relatari despre venirea celei de-a Vl-a rase, RASA IUBIRII. Dupa aceasta vreme de restriste, oamenii vor inceta sa mai pacatuiasca si vor gasi din nou calea virtutii. Clima planetei noastre va fi moderata pe tot globul si schimbari violente nu vor mai exista. Aerul va fi din nou pur, la fel si apa. Microbii vor disparea. Oamenii isi vor aduce aminte de reincarnarile lor trecute si vor fi incantati sa-si dea seama ca sunt in sfarsit eliberati din conditia lor anterioara. In aceeasi masura in care cineva se debaraseaza de paraziti si frunzele moarte din livada, la fel o vor face si Fiintele, pentru a-i pregati pe oameni sa-L slujeasca pe Dumnezeul Iubirii. Le vor crea conditii bune pentru ca ei sa se dezvolte si celor care vor dori sa-i asculte le vor spune: „Nu va fie frica! Mai rabdati putin si totul va fi bine. Sunteti pe calea cea buna!”.
  Multumita ideii de fraternitate, Pamantul va deveni foarte curand un loc binecuvantat, dar inainte de aceasta mari suferinte vor fi trimise pentru a trezi constiinta. Pacate acumulate de-a lungul miilor de ani, vor trebui sa fie sterse.
  Valul arzator ce emana de la Divinitate, va contribui in stergerea karmei oamenilor, eliberarea nu mai poate fi intarziata. Umanitatea trebuie sa se pregateasca pe ea insasi pentru mari judecati ce sunt de neocolit si care vin pentru a pune capat egoismului. Sub Pamant se pregateste ceva extraordinar. O grandioasa si total de neconceput revolutie se va manifesta cat de curand in mijlocul naturii. Dumnezeu a decis sa vindece Pamantul – si o va face! Este sfarsitul unei epoci. O noua ordine o va inlocui pe cea veche, o Ordine in care Iubirea va domni pe Pamant.”

 8. Cred ca parintele povesteste filmul Omen 1 de acum vreo 50 de ani, felul protestant de a intelege Biblia. Gandul imi spune ca acest parinte nu are nici o treba cu profetia, de fapt e cam cu trompeta. Pe de alta parte parca Iisus ne-a spus ca profetii au fost doar pana la Sf.Ioan Botezatorul, nu stiu de unde tot vede lumea profeti si profetii pe toate gardurile! In ziua de azi aproape toti sunt vazatori cu duhul, dupa colt, cand de fapt am fost avertizati despre monahii veacului al VIII lea ca nu vor fi in stare de nimic si aproape ca nu se vor mantui deloc. Io zic ca daca talcuim Biblia in aceeasi fel literal-istoric cu evrei, protestanti si alti eretici avem mari probleme. Ne despart dogmele dar ne unesc talcuirile literale, pe cand acestea ar trebui facute in stil duhovnicesc, ortodox.

 9. “Pedeapsă cum nu a mai fost va veni peste noi, de nu împlinim CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU cerut României și nu ne întoarcem la EL, de nu ne pocăim. JUDECATA e aproape, e pe drum!!!”
  Părintele Pantelimon Munteanu de la Mănăstirea Turnu(judeţul Prahova)

  https://www.scribd.com/document/334990623/Parintele-Pantelimon-de-la-Turnu-despre-Parintele-Arsenie-Boca-si-Misiunea-Romaniei-la-cea-de-a-Doua-Venire-a-Lui-IISUS

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și reclamele, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru cu partenerii noștri de rețele sociale, de publicitate și de analiză. View more
Cookies settings
Accept
Politica de confidențialitate
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings