X

Fratele Mihai Pisău din Vrancea: Mărturisirea de credință împotriva ecumenismului și a globalizării în vremurile apocaliptice

            Dar ce înseamnă mai exact depersonalizarea? Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă depersonalizarea, voi vorbi mai întâi, cu ajutorul lui Dumnezeu, despre personalitatea omului.

”Ești personalitate doar atunci când recunoști personalitatea în alții. Găsirea propriei personalități are loc prin relația, atitudinea față de altă personalitate. Această atitudine este dragostea. «Dacă dragoste nu am, nimic nu sunt» (1 Cor. 13, 2).

Dumnezeu l-a creat pe om ca pe o ființă morală. Conștiința proprie, posibilitatea de a trăi ca o ființă morală, este darul principal al omului, pe care l-a primit de la Dumnezeu. Acest dar conține măsura omeniei, după cum se exprima Cuviosul Teofan Zăvorâtul, adăugând că fără conștiința proprie «omul ar fi devenit neom.» (extras din cartea ”Taina Fiarei”, pp. 13, 15, care a  fost tradusă și tipărită cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, arhiepiscop al Poceaevului).

Deci, omul care are personalitate are și conștiință (care-i glasul lui Dumnezeu în om), cu ajutorul căreia va aveaputerea de a discerne lucrurile. ”Însă starea de sănătate a conștiinței și lucrarea ei cea dreaptă sunt cu putință numai în sânul Bisericii Ortodoxe, fiindcă orice gând nedrept primit de om are înrâurire asupra conștiinței, abătând-o de la lucrarea ei cea dreaptă.” (Sfântul Ignatie Briancianinov, extras din cartea ”Experiențe ascetice”, Ed. Sophia, București, pag. 302).

Depersonalizarea reprezintă «simptomul caracterizat prin dispariția conștiinței propriei persoane, care apare mai ales în unele boli psihice» (cf. DEX 1984). Astfel, fără conștiința proprie omul devine neom, după cum am putut citi în rândurile de mai sus.

”Prin nume, omul se prezintă drept persoană, iar prin număr – drept obiect. În Roma Antică, de exemplu, robii nu aveau nume proprii, fiind considerați «obiecte vorbitoare» (…) Și cu atât mai mult, numele numerice actuale pot fi numite etichete de inventariere a oamenilor, care sunt calificați drept obiecte, ce necesită a fi numărate.” Cu atât mai mult cu cât numărul de identificare conține în sine informația despre localizarea (sau vânzarea în robie «noii ordini mondiale») acestui «obiect vorbitor.»” (extras din cartea ”Taina Fiarei”, pp. 24, 25, care a  fost tradusă și tipărită cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, arhiepiscop al Poceaevului).

            Să ne reamintim ce spunea vrednicul de pomenire Virgil Maxim: ”…Cât privește conducătorii societății îndobitocite până și de grija pântecului, plăcerea dominației asupra celor socotiți slugi și vite de muncă, bunul plac în aplicarea legii se reduce la cifre. Oamenii nu mai au nume, ci sunt numere de inventar, care, în momentul epuizării, sunt date la scăzământ…”(extras din cartea ”Imn pentru crucea purtată ”, Ed. A 3-a,  Ed. Babel, 2012, pag. 300). De asemenea, dacă vă veți uita în aceeași carte, la pagina 447, veți putea observa că pe biletul de eliberare al Martirului Neamului Virgil Maxim scrie «Numitul», și nu «Subsemnatul», deoarece era perioada de dinainte de ’78, când Nicolae Ceaușescu nu făcuse împrumut la FMI.

”Astăzi, peste tot, omul nu este prezentat ca o persoană sau personalitate, ci ca un număr (identificare prin CNP, n.a.).

(…) Să nu viclenim: dacă azi acceptăm enumerarea electronică, ceea ce presupune depersonalizarea și îndobitocirea aproapelui, înseamnă că nu avem în noi dragostea lui Hristos. Faptul că suntem de acord cu viața în care aproapele nostru va fi identificat prin număr vorbește despre aceea că privim la lume cu ochii diavolului, adică rece, înstrăinat, «dintr-o parte»,  «animalic», fără a recunoaște personalitățile apropiaților noștri, considerându-i niște obiecte sau lucruri. Însă, prin aceasta, și noi ne pierdem propria personalitate! Să ne reamintim sfatul Sfântului Ignatie Briancianinov: «Schimbă-ți privirea asupra aproapelui». În aceste cuvinte e chemarea de a vedea lumea cu ochii lui Dumnezeu, iar nu cu ochii aproapelui.

            Numele numeric nu exprimă doar ideea mulțimii depersonalizate, ci totodată semnifică apartenența, conectarea obiectului cu număr la sistem, în cazul dat – a omului identificat la sistemul «fiarei». De aceea acordul nostru de azi cu primele elemente ale viitoarei dictaturi antihristice înseamnă, conform Apocalipsei, închinare la «fiară», coparticipare la construirea împărăției  «fiarei», când oamenii se vor preface într-o biomasă depersonalizată, cibernetizată, în bioroboți cu microcipuri implantate, adică în purtători ai numelor numerice implantate sub piele.” (extras din cartea ”Taina Fiarei”, pp. 25, 26 , 27, care a fost tradusă și tipărită cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, arhiepiscop al Poceaevului).

            Dar să vedem un alt motiv pentru care ne-au pus numere în loc de nume: ”Ce au ascuns masonii în documentul tău…  Au ascuns cel mai mare succes al său. E numărul tău personal, cu care lucrează sistemul electronic diavolesc, fiindcă cu numele de la Botez ea (fiara, n.a.) nu poate lucra. De ce nu poate lucra? Fiindcă puterea dumnezeiască a numelui primit de la Botez e mai tare decât puterea satanică a numărului 666. De aceea, fiara-sistem nu poate lucra cu numele de la Botez.” (fragmente culese din «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2017-7 – Schiegumenul Gavriil Vinogradov, și Seria 2018-37).

Numele este însemnarea personalității, a spiritului, ca temei a firii omenești. (…) Biserica ne învață că orice nume este sfânt, fiindcă este sfințit de numele omenesc al Domnului nostru Iisus Hristos.” (extras din cartea ”Taina Fiarei”, pag. 20, care a  fost tradusă și tipărită cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Arhiepiscop al Poceaevului).

            Interesant e faptul că ceea ce n-au putut face sectanții, chemându-ne să ne botezăm la dânșii, au făcut masonii și încă în așa fel încât mulți n-au înțeles nici acum că, primind nume din cifre, se leapădă de numele primit la Botez.

Mai departe puteți citi unele fragmente despre CNP culese de la Sfinți și Părinți înduhovniciți:

Sfântul Paisie Aghioritul ne preîntâmpina: ,,Cine va primi buletin nou cu cod de bare sau cartelă cu trei de șase, cu NUMĂRUL DE IDENTIFICARE, acela va pierde harul lui Dumnezeu și în el se va sălășlui energia drăcească.” (extras din cartea ,,Stareții despre vremurile din urmă, Petru Vodă, 2007, pag. 30).

Părintele Vasile Novikov: ”dacă omul primește astfel de număr, el se leapădă de numele creștinesc primit la Botez și își ia un număr drăcesc (număr de identificare – nume al unui drac), atunci îngerul se depărtează și plânge pentru sufletul nostru.” .

            Părintele Ghenadie Emelianov avea să spună: ”… Acum însă, pentru întâia dată au fost supuși numerotării cetățenii vii și liberi, și nu pentru o anumită perioadă, ca în lagărele de concentrare, ci pentru tot restul vieții lor (părerea mea este că CNP-ul, odată acceptat și nefăcând nimic pentru a scăpa de el, merge cu tine în veșnicie. După ce mori, CNP-ul pe care l-ai acceptat nu i se atribuie altei persoane!…”) (extras din Credința Ortodoxă”, anul XX, Nr. 5 (231), Mai 2016, pag. 11, revistă lunară de cultură, atitudine și spiritualitate a Episcopiei Alexandriei și Teleormanului).

Vă redau în rândurile de mai jos un dialog dintre o femeie credincioasă și Părintele Sava, de la Mănăstirea Bănceni (Ucraina):

F.M: ”Părinte, cu acte se poate intra în Rai?

            P.S: Dumnezeu ne primește fără acte. Nu e nevoie de acte nici în Cer, nici pe pământ.” (știu poziția părintelui vizavi de actele antihristice și CNP, fiindcă am fost viețuitor la Mănăstirea Bănceni).

Schiegumenul Gavriil Vinogradov: ”Să oprim a noastră închinare fiarei, să-i dăm înapoi numărul ei, să scriem cerere să ieșim din Reestr, să nu ne învoim de a da la prelucrare datele noastre personale. Dacă am căzut în această capcană (neștiință, din cauza moleșelii noastre duhovnicești, din neatenție și alte pricini), să scriem cerere că refuzăm să dăm această învoire, să ne străduim să îndreptăm greșeala.” (extras din seria «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2017-7 ).

Mulți cred că nu trebuie renunțat neapărat la acte deoarece oricum suntem înregistrați în sistem. Însă, cei care au renunțat la actele antihristice (inclusiv la CNP) sunt în continuare în sistem într-adevăr (inactivi fiind), iar ăsta-i adevărul lumesc, dar în fața lui Dumnezeu ei nu mai figurează ca fiind înscriși în sistem (pentru că Dumnezeu a ținut cont de fapta lor), iar ăsta-i adevărul dumnezeiesc, care e mai presus de adevărul lumesc.

            Din păcate, și la noi în țară numele numeric al cetățeanului este codificat în sistem bar-code (cod de bare), după cum mi-au mărturisit mai mulți frați (unul dintre ei fiind inginer de profesie), așa cum se întâmplă de altfel și în alte țări. ,,Sfântul Sinod al Bisericii noastre (Greciei), prin circulara sa extrem de importantă, cu nr. 2626/7 aprilie 1997, cu toată responsabilitatea ne-a făcut cunoscut că: «…progresul civilizației în domeniul aplicațiilor electronice a fost legat așa cum nu trebuia de numărul 666, care se folosește ca număr principal de cod în această tehnologie…». Firește că aceia care au încredere în maica noastră, Biserica, n-au nevoie de dovezi în plus.” (extras din cartea ,,La apusul libertății, ed. a treia, Ed. Sophia, București, pag. 114).

Iată încă o dovadă în acest sens: ,,…în timp, semnele apar foarte limpezi; «fiara» de la Bruxelles, cu 666, a sorbit aproape toate statele în computer. Cartea de identitate sau introducerea peceții, ce altceva arată?” (extras din cartea ,,La apusul libertății, ed. a treia, Ed. Sophia, București, pag. 122).

Și dacă nu ați fost convinși de argumentul de mai devreme, vă mai prezint încă o dovadă: De la o țară atât de mică precum a noastră, e aproape uluitor… Cumpărăm Manhattan, cumpărăm Ungaria, cumpărăm România și cumpărăm Polonia(ShimonPeres, Tel-Aviv, 2007 – sursa: https://www.youtube.com/watch?v=ohtU7x6dKb8).

În Rusia, spre exemplu, ”Judecătoria Federală a recunoscut public pentru întâia dată că bar-code al fiecărui număr de identificare al contribuabililor conține trei de șase – semnul care, conform Bibliei, reprezintă pecetea antihristului. Procesul intentat în orașul Priozersk din regiunea Sankt-Petersburg, a devenit senzațional. Credincioșii l-au numit «judecata împotriva diavolului». Ei s-au rugat ca Dumnezeu să ajute a triumfa adevărul. Și cei treisprezece creștini, care au intentat proces judiciar împotriva Ministerului pentru Impozite și Taxe, au câștigat…”(extras din cartea ”Stareții despre vremurile din urmă”, Petru Vodă, 2007, pag. 475).

De la monahii de la Mănăstirea Valaam, care se află în Rusia, am putut afla următorul lucru:

,,… Exact în acea perioadă fusese introdus CNP-ul în Rusia și mulți monahi, preoți și mireni s-au opus cu vehemență. Pe toți I-au adunat să-i judece pentru a-i trimite în lagăre. Într-o sală mare unde îi tria, erau strigați pe nume, de pe o listă uriașă. În timp ce erau strigați, din numele lor, aflat pe hârtiile acelea, a început să izvorască mir, puternic mirositor. Autoritățile ruse au fost covârșite de această minune și le-a dat drumul tuturor. Minunea nu a făcut decât să confirme faptul că CNP-ul este un număr drăcesc.”.

Există și o prorocie, vizavi de CNP, a monahilor pustiului din Kaukaz: ,,Dacă se va reuși de dat la majoritatea pământenilor numere de identificare personale, atunci la putere vine antihristul.” (extras din seria «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2018-44).

În legătura cu codurile de bare, ”Societățile (din străinătate) care fabrică aceste coduri, fiind puse înaintea protestului la scară mondială al conștiințelor, protest care a apărut în presă, s-au justificat că nu pot schimba numărul 666, pentru că:

 1. reprezentarea sa barată slujește tehnologia, așa cum nu o poate face nici un alt număr;
 2. pentru că o eventuală schimbare a programului ar cere cheltuieli de ordinul bilioanelor de dolari.

            (…) Ziariști distinși și obiectivi au făcut studii, pe care le-au publicat în ziare. Prin aceste studii confirmau existența celor trei de 6 în reprezentarea barată (bar-codes) a sistemelor UPC și EAN-13.” (Ierom. HristodulosAghioritul, fragmente culese din cartea ”La apusul libertății”, ediția a treia, Ed. Sophia, București, pag. 114)

De asemenea, au ascuns simbolul și puterea satanei (numărul 666), pentru ”ca oamenii să nu înțeleagă, au prefăcut aceste numere în liniuțe, le-au împreunat și le pun pe toate produsele, ca oamenii să se obișnuiască cu ele și să se iscălească, adică să fie de acord cu aceste documente.” (extras din seria «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina,  2018-37).

Totodată și buletinele de acum, cele plastifiate (fără cip), nu-s plăcute lui Dumnezeu, deoarece pe lângă CNP, au scos numele părinților, conține poza noastră (iar pe poza mică, din dreapta, apare în zona frunții cuvântul ,,card”, care citit invers dă ”drac”, după cum a observat și Cuviosul Părinte Justin Pârvu) și simboluri oculte care pot fi văzute cu o lampă UV.

            În revista Atitudini, Nr. 9, Ianuarie 2010, am găsit un cuvânt al Cuviosului Părinte Justin Pârvu, la adresa acestor cărți de identitate: ”Nu vedeți că scot acum și numele părinților (în 2010 guvernul «României» a primit o directivă, din partea Uniunii antihristice, ca aceste buletine să nu mai conțină numele părinților în ele, deoarece îi lezează pe homosexuali, n.a.) din buletin? Vor să te transforme într-un ins apărut din orice lume, dacă se poate și extraterestră, fără niciun nume, fără o origine, fără o națiune din care să se tragă. Ei vor sfârșitul omului istoric, omul ca cea mai frumoasă creație a lui Dumnezeu.”

            Fiindcă acest buletin e legat de globalizare și impus de Uniunea antihristică, atunci ”acordul nostru de azi cu primele elemente ale viitoarei dictaturi antihristice înseamnă, conform Apocalipsei, închinare la fiară, coparticipare la construirea împărăției fiarei…” (extras din cartea ”Taina fiarei”, pag. 27). Apostolul Pavel ne-a avertizat în acest sens: ”Nu vă amăgiți: Nici desfrânații, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici stricații de tot felul, nici sodomiții, nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocoritorii sau hrăpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu…” (1 Cor. 6, 9; Biblia lui Anania).

De aceea, „luptă-te până la moarte să refuzioricebuletin de identitate al Pieții Comune(UE, n.a.),bani de plastic, ștampilarea pe mână sau pe frunte. Numai astfel vei putea trăi liber și neînsemnat până la moarte alături de Iisus Hristos Cel Răstignit și înviat, în lumina vieții celei veșnice și fără de moarte.”(extras din cartea ”ROMÂNI, apărați-vă Dreapta Credință, preoții și libertatea! Refuzați actele cu cip! ”, Ed. Credința strămoșească, 2013, pag. 35, care a fost  tipărită cu binecuvântarea Pr. Arhim. Justin Pârvu).

            În privința documentelor electronice (cu cip), vă redau, în rândurile de mai jos, un fragment foarte elocvent cules din seria «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2018-38: ”Aceasta e cea mai mare ispită a lumii de astăzi. Mulți, așa ca și Adam și Eva, doresc să guste din acest pom oprit – documentele electronice ale masonilor. Cum Adam și Eva au plâns, așa și neascultătorii de Biserică vor simți asupra lor presiunea diavolească și vor suferi ei și cei ce îi înconjoară.”

”Numerele personale sunt introduse în România din 1978, iar documentele electronice s-au introdus, după cererea Europei unite (antihristice, n.a.), în care ea a intrat.” (extras din seria «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2018-37).

De altfel, ”cel mai mare dar al lui Dumnezeu pentru om este liberul arbitru. Acum antihristul vrea să-i predăm acest liber arbitru de bunăvoie, constrângându-ne prin bunurile materiale, dacă nu luăm cardul cu 666, care ne preface într-un număr impersonal, pierzând chipul lui Dumnezeu, neputând să ajungem la asemănare. Hristos îl cheamă pe fiecare după numele lui, după numele pe care l-am primit la Botez, unde ne-am unit cu Hristos și l-am lepădat pe satana. Acum antihristul vrea să ne dea un număr etern prin care ne lepădam de Hristos și ne unim cu satana și, până la urmă, după moarte, cu iadul veșnic.  Din aceste argumente aghiografice și de la Sfinții Părinți se clarifică faptul că numărul 666 al antihristului este neîmpăcat cu identitatea noastră de creștini și este un refuz al lui Hristos, dacă iei cardul electronic cu 666. A ajuns momentul să fie încercată credința noastră. Perioada creștinismului nepericulos a trecut. Nu este permis ca un creștin ortodox să țină într-o mână  crucea Mântuitorului Hristos și în mâna cealaltă groaznicul număr 666.” (extras din cartea ”Spovedania unui monah de la Muntele Athos”, ed. A doua, Ed. Areopag., București, 2012, pag. 60, care a apărut cu binecuvântarea ÎPS Justinian Chira, Arhiepiscop al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului).

Schiegumenul Gavriil Vinogradov († 2005): ”Cine n-a reușit (să se lepede de documentele antihristice, n.a.) se îndreptățește în loc să se pocăiască. Însă îl îndreptățește bietul om pe stăpânul său – fiara ieșită din pământ, fiindcă sistemul electronic (bazat pe numărul 666) e construit din materiale și microelemente luate din pământ (Apoc. 13, 11). Fiara din pământ pregătește venirea altei fiare ieșite din mare (Apoc. 13,1), adică din lume – a lui antihrist. ” (extras din seria «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2017-7).

În privința actelor biometrice, cu cip, s-a anunțat încă din 2009, la TV, că acestea conțin numărul fiarei 666. Deci, ce scuze mai avem? Iată și dovada: https://youtu.be/fN1hoK_MiTk.

Din păcate, ”realitatea timpurilor de astăzi constă într-aceea, că creștinii n-au rămas în ascultarea Bisericii, a Sfântului PaisieAghioritul, a stareților de la muntele Athos, a Sinoadelor Bisericilor din Grecia și Ucraina (1998) și a altor stareți și și-au luat aceste documente nebinecuvântate.” (extras din seria «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2018-44).

Unii spun că nu-i nimic dacă acceptă actele electronice/biometrice, căci chiar dacă conțin numărul fiarei 666, aceasta nu are importanță. Este destul să credeți lăuntric. Dar, ”din păcate, o astfel de logică aveau și unii «gnostici», pe vremea sfinților mucenici, care încercau să întoarcă pe mucenici de la mărturisirea lor, așa cum spune Sfântul Vasile cel Mare în «Cuvântul» său mucenicului Gordie:

            «…mulți încercau să-l convingă pe mucenic să se lepede numai cu gura și să-și păstreze credința în suflet prin aceeași dispoziție lăuntrică, pentru că Dumnezeu nu caută la cele pe care le rostește limba, ci la intenția omului. Însă mucenicul Gordie a rămas neînduplecat și a răspuns: ”Nu suferă limba cea zidită de Hristos să rostească ceva împotriva Ziditorului… Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, căci din cele ce ies din gura sa, fiecare va fi judecat; din cuvintele tale te va îndreptăți și din cuvintele tale te va osândi.» (extras din cărticica ”Semnele vremurilor, 666 – Sfântul Munte Athos, București, Evanghelismos, 2006, pp. 10, 11, 12).

Vrednicul de pomenire Părinte Mărturisitor Vasile Novikov a spus despre pașapoartele biometrice (la ruși pașapoartele interne sunt de fapt buletinele de la noi, dar cu cip) că: ”unui stareț înduhovnicit i s-a arătat Domnul Iisus și i-a spus ca oamenii să refuze aceste pașapoarte. De asemenea, părintele ne avertiza că în niciun caz să nu luam pașapoartele (documentele) electronice (cu cip). (…) Dacă o să luam aceste documente cu cip (electronice) atunci sistemul o să ne imprime cu laser pe mână sau frunte codul barat (666) – pecetea. În scurt timp, o să dispară și banii cash.”  E bine de știut faptul că ”fotografii cu chipul Părintelui Vasile Novikov sângerează și izvorăsc mir” (sursa: https://danielvla.wordpress.com/).

Interesant e ceea a spus și Protoiereul Nicolae Ragozin despre buletinul/pașaportul  biometric: ”Cei care vor accepta buletinul biometric vor fi fericiți până la instaurarea antihristului, pentru că-și vor găsi de lucru și nu vor duce lipsă de apă și mâncare, dar, după aceea, va fi vai și amar de ei…” (…) La fel ca și în cazul celorlalte, dacă vei lua pașaportul, alte hârtii, în chip nevăzut te alipești, dar nu de Dumnezeu, ci cele satanice de satana se alipesc. (…) În 2003, cu ocazia reînmormântării, au fost aflate moaștele sale neputrezite.” (extras din ”Sarea pământului 1”, film apărut cu binecuvântarea PS Diomid, Episcop de Anadîr și Ciukotka).

SchiarhimandritHristofor de Tula spunea: ”…Dar Dumnezeu, din cauza vieții noastre viclene și fără de căință, a permis și un alt tip de pecete, la fel de vicleană, care se va aplica cu laserul și va fi invizibilă. Despre aceasta spunea și vrednicul de amintire Schiegumenul Ieronim de la Sanaksar. Dacă voucherul sau pecetea (codul de bare) încă nu reprezintă ștampila cu laser, ci doar o hârtie, atunci de ce să le refuzăm? Întreabă mulți. Dar tocmai în aceasta constă și viclenia,  căci nimeni nu te va pune să alegi între cruce și pâine. Odată cu fiecare dintre aceste acte diavolești ni se propun, în chip invizibil, crucea și pâinea, Hristos și lumea, răstignirea sau lepădarea. Au trecut acele timpuri îndepărtate, de prigoane deschise, când în fața mucenicilor așezau uneltele de tortură și tămâia jertfei…” (extras din ”Sarea pământului 2”, film apărut cu binecuvântarea PS Diomid, Episcop de Anadîr și Ciukotka).

Vrednicul de pomenire Protosinghelul Petroniu Tănase: „…Aceste buletine de identitate sunt dirijate de Bruxelles. Acolo există centrul viitoarei Europe comune, unde se află și un computer uriaș, care are înregistrate toate datele de identitate ale tuturor oamenilor din această parte a Pământului. El poate înmagazina 4-5 miliarde de date. Buletinul numerotat trebuie să fie tot timpul la purtător. Pentru a evita situațiile în care buletinul poate fi uitat, s-a ajuns la soluția ca acest număr să fie imprimat chiar pe ființa omenească. Fie să-l scrie pe mână, cu ajutorul unor raze laser invizibile, iar când omul introduce mâna la bancă, ori la ghișee, să se poată decoda acest număr – dar, fiindcă și mâna poate să lipsească uneori, datorită unei infirmități, s-a ajuns la concluzia că cel mai nimerit loc este pe frunte. Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul! Lumea, auzind, a intrat în panică! 666 pe fruntea tuturor! Până și computerele acestea au nevoie de o cifră – cheia lor de funcționare, repetată de trei ori. Ei bine, acesta este tot 666.” (extras din cartea „Identitatea și libertatea omului în Ortodoxie”, București 2009, Ed. Predania, pag. 68).

De altfel, Maica Domnului,Sfinții Nicolae, Serafim de Sarov, Serghie de la Radonej și Iov de la Poceaev i-au transmis unui tânăr, pe nume Andrei (care a fost mort și a înviat), un mesaj de foc cu bătaie lungă, valabil pentru fiecare dintre noi: ,,…Apoi oamenii sfinți mi-au spus să nu primesc nici un fel de documente...” (extras din cartea ”Minuni din vremea noastră – Viața după moarte”, Editura Axa, pag. 102-103).

Ca o concluzie, nu e de acceptat niciovariantă de buletin (nici celelalte acte care necesită fotografierea), deoarece actele biometrice au legătură cu insemnarea: ,,Într-un articol interesant citim, cu uimire, că Dr. H. Eldeman, specialist și președinte al sectorului de analiză statistică al Pieței Comune, informează- în Bruxelles- că se pregătește un sistem electronic inteligent, care se va ocupa cu probleme de interes mondial… întregul sistem este NUMERIC. Fiecare om de pe pământ va primi un număr al său. Numărul acesta va da sistemului electronic date despre fiecare individ, și, pe baza acestui număr, va putea să întreprindă relații de schimb în sectorul mondial. Numărul va fi NEVĂZUT și IMPRIMAT, fie pe FRUNTE, fie pe MÂNĂ, cu UTILIZAREA RAZELOR LASER. Cu un dispozitiv special se va citi, de pe fiecare semn, numărul înscris. După cum deja am amintit, sistemul este pregătit în întregime și DEJA ESTE PUS ÎN APLICARE. Așadar, începe să se pună în aplicare la nivel mondial, fiindcă noua metodă de tranzacție se va aplica sub guvernarea lui antihrist. Este noul sistem de vânzare și cumpărare, cu cod numeric, despre care vorbim, care va pune stăpânire pe fiecare individ, odată cu numărul special 666, care va fi plasat cu cifre, cu raze laser, pe frunte sau pe mâna dreaptă, care nu se pot șterge…” (extras din cartea ,,ROMÂNI, apărați-vă Dreapta Credință, preoții și libertatea! Refuzați actele cu cip! Ed. Credința strămoșească 2013, pp. 171-172, carte tipărită cu binecuvântarea Pr. Arhim. Justin Pârvu).

Astăzi ne confruntam cu un fenomen mult mai periculos, care se bazează pe studii științifice (nanotehnologia), având ca scop însemnarea omului cu codul unic (cod de bare împletit cu CNP, după spusele Părintelui Gavriil Vinogradov) pentru identificare,astfel se va elimina orice act statal (buletin, pașaport, permis auto, card bancar etc.) pentru înrobirea omului.

Termenul «nano» este derivat din cuvântul grecesc nanos, care înseamnă mic și este utilizat ca prefix pentru ordinele de mărime de 10-9. Conform Societății Americane pentru Testare și Materiale (ASTM International 2006), nanoparticulele sunt acele particule care au două sau mai mult de două dimensiuni și au mărimi de la 1 la 100 nm (nanometri). Aceste particule au proprietăți fizice și chimice speciale, comparativ cu materialele brute de bază, din care au provenit aceste nanoparticule; aceasta se datorează suprafeței mari de contact pe care o posedă și efectelor care au loc la nivel cuantic și care sunt rezultatul structurilor electronice specifice respectivelor nanoparticule. Nanoparticulele sunt produse în laboratoare, în unități specializate din cadrul Institutului de fizică moleculară, atât prin procedee chimice și fizice, cât și prin dezintegrarea izotopilor până la ordinul de 10-9. Acestea din urmă sunt utilizate în multe domenii, precum electronica, fotochimia, biomedicina și chimia.

Cercetarea științifică în domeniul nanoparticulelor a fost foarte intensă, mai ales în ultimul deceniu, întrucât acestea au potențiale aplicații în domeniul biofizicii, medicinei, farmacologiei (ca și mod de administrare al substanțelor active din medicamente), electronicii și producerii energiei.Dar, încă o dată, se pune întrebarea: pentru sănătatea umană care sunt consecințele? Faptul că nu se cunosc decât foarte puține lucruri despre impactul nanoparticulelor asupra sănătății corpului uman este foarte îngrijorător, având în vedere vasta lor utilizare în atâtea domenii. Deocamdată, este suficientă informația că ele pot produce forme de cancer, pentru a ne pune pe jar.

În ScienceDaily scria de curând că nanoparticulele, găsite în foarte multe produse cosmetice, coloranți alimentari, suplimente nutritive, produse agricole, creme de protecție solară, vopsea de păr, vitamine, pastă de dinți, pot provoca modificări genetice care cresc riscul de cancer. Șoarecii expuși la nanoparticule de dioxid de titan (TiO2), adăugate în apa de băut, au început să prezinte modificări genetice încă din ziua a cincea. Pentru om, perioada echivalentă ar fi de 1.6 ani. S-a urmărit introducerea acestor nanoparticule în organismul omului pe toate căile, aer, apă, alimente, medicamente, investigații medicale, vaccinuri, (vedeți Codex alimentar, Codex medicamentos). Acestea au un singur scop, monitorizarea omului 24 din 24 de ore, controlul algoritmului creierului, îngrădirea voinței, înrobirea lui (îndobitocire), decimarea populației!

Singurul antidot este Sfânta Împărtășanie, în fața ei nu poate să reziste nici cea mai mică particulă dată cu scop de întinare. S-au făcut experimente la NASA pe oameni împărtășiți timp de 40 de zile, cât erau sub Sfânta Împărtășanie nu a rezistat nicionanoparticulă, după cele 40 de zile, au funcționat normal. Este un ADEVĂR, indiferent cât s-ar strădui unii să-l îngroape: în fața Sfintei Împărtășanii (nimic din ce este rău) nu rezistă, atâta timp cât Dumnezeu este în om, omul nu poate fi atins, el este ferit de tot ce-i poate distruge sufletul. Bineînțeles că dacă vom accepta actele biometrice, prin care știm că vom fi însemnați, ori dacă ne vom vaccina (știind ce conțin acestea), atunci nu va mai lucra Sfânta Împărtășanie, deoarece Aceasta nu e compatibilă cu viclenia.

Pagina anterioară 1 2 3Pagina următoare
Categorii
Uncategorized
cuvinte cheie
NOTĂ OrtodoxINFO

Anumite aspecte, precum cele privind însemnarea cu raze laser ne depășesc la nivel de cunoștințe și nu ni le putem asuma, această responsabilitate revenind în totalitate autorului acestui text.

loading...

Articole asemănătoareVă rugăm să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

24 comentarii

 1. OLE!
  Foarte bine spus!

  Iar ceea ce se petrece cu OMUL ZILELOR NOASTRE, este exemplificat foaarte bine AICI:
  ”Globalizarea este „văzută ca o «postumanitate», o eră a «ultimului om»: ULTIMUL OM ESTE SINGUR. Dar NU-L DERANJEAZĂ DEFEL această singurătate. Căci EL NU MAI ȘTIE CE ESTE CUMINECARE – el se însumează, se adună, se înmulțește și se scade. NU face parte din nici un neam, NU are naționalitate și TINDE SĂ NU MAI AIBĂ IDENTITATE – nici acest lucru NU-L STÂNJENEȘTE.” (extras din cartea Raportul orbului, Ed. Scara, 2013, pag. 9, care a fost scrisă de vrednicul de pomenire Mugur Vasiliu).

 2. Uau!
  min.15:15 în care spune că DNA-ul este mâna dreaptă a masoneriei cu ajutorul căreia se va implementa cu succes NOM, iar luminițele telefoanelor mobile care au fost aprinse de către oameni, a reprezentat adeziunea la sistem, a energiei malefice de care se folosește diavolul, – magneto-electricitatea !

  Maica Domnului, în revelațiile ei, de ULTIMĂ ORĂ, spune: atunci când Dumnezeu va hotărâ CERNEREA, și va începe CERNEREA…cu îngerii nimicitori (cum spune Ps.77 al lui David…), TOATĂ CIBERNETICA VA CĂDEA!

  Ea (Maica Domnului…) spune că semnalul va fi ”Când se vor stinge Luminătorii (cerului), deci, va fi ceva cosmic…o catastrofă cosmică…care va aduce ACEA NOAPTE DE CARE SE VORBEȘTE ÎN APOCALIPSĂ (cele 3 zile și 3 nopți de întuneric total, fără întrerupere…) și, în tot acest interval de timp, toată lucrarea bazată pe electricitate, VA CĂDEA!

  Și spune Maica Domnului că, dacă vreți să vă luminați, să aveți lumânări!

  Sunt singurele care vor lumina!
  Tot ce este pe electricitate, va cădea! De ce?
  Pentru că ELECTRICITATEA DE CARE NE FOLOSIM NOI, NU ESTE ELECTRICITATEA DOMNULUI!
  Nu este electricitatea Cerului!
  Sistemul de producere a luminii ceresc, este o copie! O invenție, o făcătură a omului…este virtuală pentru că are aceeași funcționabilitate, ea funcționează exact ca și energia divină în aces fel…dar nu este bazată pe Adevăr.
  Ea este bazată pe hoție, pe copie!
  Este un extemporal copiat… ”

 3. Exact!
  M-am dus cu vizionarea cam până aproape de jumătate (când trebuia să plec..), acolo unde începe să povestească despre Pr.Arsenie Boca.
  Sincer, mi-a plăcut că a atacat chestiunea asta a DUPLICITĂȚII…cu fundul și în căruță, și în teleguță…eventual, precum mielul care suge la două oi!

  Nu știu de unde a venit NĂRAVUL DUPLICITĂȚII la români, poate comunismul i-a învățat UNA să spună la arătare, ALTA simțind în ascuns și CU TOTUL ALTA spunând oponentului primului, de la prima strigare!
  E foarte interesant ce spune femeia asta cu trăsături dure, de bărbat, dar sensibilă de nu se poate la inimă!
  Trebuie să-l mai vizionez…cap/coadă!
  Știi, Pr.Vamvulescu spunea în înregistrările sale că și Pr.Arsenie Boca a spus despre cele 3 zile de întuneric, nu numai maicile-alea catolice de la Fatima!
  Spunea că, ele vor veni datorită păcatelor creștinilor și că va fi înfiorător!
  Nădejde la Maica Domnului, acoperirea ferestrelor, închiderea ușilor BINE, ne-deschiderea sub nicio formă a ușilor și/sau a ferestrelor, indiferent ce voce v-a împrumuta diavolul plângându-se pe la uși pentru a le da drumul!

  După mine, eu cred că acest lucru se va întâmpla DUPĂ instalarea Antihristului PRIN INVERSAREA POLILOR MAGNETICI (vezi Rezonanța Schumann..) când Soarele va răsări apoi la Apus, deci invers…în sens spiritual, la apus de vremuri….

 4. AL TREILEA TEMPLU ESTE PENTRU INTREAGA LUME – pregatiri intense pentru construirea templului
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=749&v=7-Pa2Z3LeTA

  Opiniile conținute în acest videoclip nu reflectă în mod necesar pe cele deținute de R$E sau pe alții din locația/orașul/națiunea în care a fost filmat acest conținut.
  An R$E Production:
  Într-o sală, unul: Ok, deci aceasta este matrița
  . Aceasta este matrița originală, de la al doilea model de monedă a Templului, ”Cyrus Trump” și după cum puteți vedea aici, să vedem ce avem.
  În primul rând avem aici în ebraică…pentru a îndeplini șaptezeci de ani…versul originar ”pentru a îndeplini șaptezeci de ani, este atunci când evreii au ieșit din exilul Babylonului, ei au fost acolo timp de 70 de ani. Și după 70 de ani, regele Cyrus a spus: Dumnezeu, Domnul lumii mi-a dat permisiunea să las evreii să se întoarcă în țara Israelului și uite ce aspus ”El mi-a cerut să-i zidesc o casă în Ierusalim.

  Asta se întâmpla acum două mii cinci sute de ani.
  Și acum, după 7o de ani de la înființarea statului Israel, s-a întâmplat ceva din nou…unul dintre cei mai mari lideri ai lumii, președintele Donalt Trump…și aici vedem sigiliul Americii, a recunoscut din nou Ierusalimul ca și capitală a Israelului. (apare la 1.26 o reclamă cât toate zilele: TRUMP IS FRIEND OF ZION…).

  Și el, de asemenea, construiește o casă în Ierusalim, dar nu vrem doar ambasada, sperăm, la fel cum regele Cyrus ne-a împins poporul evreu pentru a reconstrui Templul…sperăm ca toate cele 17 națiuni și președintele Donald Trump, după ce a recunoscut Ierusalimul ca fiind capitala sfântă spirituală a țării Israelului, a statului Israel, NE VA AJUTA SĂ RECONSTRUIM AL TREILEA TEMPLU.

  De aceea avem sigiliul Americii și sigiliul original al Imperiului Persan.

  Altul, leader din Sinedriu: Creștinismul, islamul și toate religiile monoteiste, au un rol foarte important, pentru a-i uni pe toți cei care se închină adevăratului Dumnezeu, și pentru a prospera și a se dezvolta în conformitate cu voința Lui Dumnezeu. Este atât de simplu…

  Crezi că Vaticanul prin Papa Francisc, pare că are un mesaj similar, credeți că Roma va merge împreună cu asta…? Nu, nu cred asta.
  În SUA sunt 30.000 de culte creștine…deci, în funcție de ceea ce am primit, o parte dintre ei vor face parte din ”mântuire”, o parte din ei, nu!
  E foarte simplu!
  Deci, oricine va accepta să fie exact ca cel al națiunii în care VA VENI CA PERSOANĂ, să vină să se închine (precum) lui Dumnezeu, și va face parte din ”mânturie” (adică APOSTAZIE).

  -Uită-te în jurul tău, uită-te CINE e aici! De unde ești? zice același evreu de la început, mulțumit și fericit de interesul oamenilor diferiți interesați de construirea celui de-al 3-lea Templu din Ierusalim.
  -Jamaica…
  -Tu ești din SUA, iar tu ești din Argentina, tu din Guatemala, uită-te la asta…și avem pe cineva din India…incredibil! Aici, în centrul Ierusalimului sunt înconjurat de oameni de alte naționalități și toți vorbim de un singur lucru…de importanța Ierusalimululi, de importanța ”păcii”, de importanța a CINE va avea ”mântuire”.(priviți la min.3:32 imaginea construirii, schele ridicate, macarale…așa de avansat să fie?)

 5. TOTUL E PARTE DIN PROCESUL PROFEȚIEI…despre asta e vorba! (arată moneda unică cu chipul lui Cyrus și al lui Trump). Și ASTA…Președintele (Trump) a ÎNȚELES…când NIMENI altcineva nu a înțeles (sau PRINS…)….el (Trump) a înțeles că NU E VORBA DE POLITICĂ…vorbim despre Torah, vorbim despre profeți, despre asta e vorba. Iar, odată ce a ÎNȚELES-o și cred că a înțeles-o, poate că nu poate să o spună (direct, deocamdată…) dar el ȘTIE…ea ne împinge de la spate…întreaga lume este acolo…

  (adică simbolismul de pe monedă, cu promotorii re-construirii Templului din Ierusalim, Cyrus pentru cel de-al doilea, Trump – pentru cel de-al 3-lea și ULTIMUL din istoria Israelului și-a umanității, în prag de SFÂRȘIT DE LUME! Vorbește despre profeții, dar profeția dată de Adevăratul Mesia (Iisus Hristos) spunea că evreii îl vor primi pe Satana în persoana Antihristului DAR, pentru că se vor trezi dintre evreii-semiți, NU jidanii-khazari cu pielea albă, păr roșcat și ochi deschiși la culoare, să i/li se proorocească din Vechiul Testament de către o autoritate în domeniu, recunoscând că adevăratul Mesia a fost cel care a fost răstignit acum 2.000 de ani și NU acela care se auto-intitulează trufaș Mesia, în nume propriu…se vor speria și se vor întoarce împotriva falsului Mesia, căpătând cuvânt cu putere multă, ca RĂDĂCINĂ a creștinismului prin Iisus Hristos și Maica Domnului, după care s-au altoit ceilalți creștini….ortodocșii, catolicii!)

  Judeul, cu față de dilo, de șobolan de cavernă…se uită brusc și intens cu privirea aia nesuferită încercând să facă pe amabilul cu un tip în vârstă, înalt, la costum… care-l privește circumspect pe șobolan, care îl abordează:
  -Pot să te întreb…de unde ești?
  -Sunt din Anglia! Pot să te întreb…ai spus mai devreme, o parte din Templlu este gata să fie construit, e adevărat? Aveți deja părți din Templu construite?
  -Exact despre asta vorbeam mai devreme, nu e de ajuns să te rogi pentru Templu. Dacă te rogi pentru ceva, trebuie să crezi, și pentru a arăta că crezi…trebuie să faci CEVA. (Nu i-a răspuns la întrebare…a luat-o pe ocolite ocupându-se de macheta Templului din spatele lui cu toate că, în min.3:32 arată CEVA în plină desfășurare!)

  Deci, de asta avem o grămadă de vase făcute, marele altar care a fost făcut, avem programe…și DA, de asemenea, există unele dintre piesele Templului…sunt blocuri în sine și pot fi transferate exact așa cum se vede în modelul de aici..

  (confirmă ceea ce au spus alții prin cărți cu mult timp în urmă că, bucăți mari de piatră aproape ne-fasonată, ajustată doar cât să se îmbine perfect cu celelalte blocuri de piatră ce vor alcătui cel de-al 3-lea Templu sunt numerotate și aranjate pentru a fi îmbinate corect și imediat, ele fiind puse bine, într-un canion din SUA).

 6. Se uită la machetă și spune: de 15 ori mai mare decât aceasta și Templul poate fi construit! Așa cum Trump spune, FIECARE NAȚIUNE ÎȘI PĂSTREAZĂ LIMBA, CULTURA, CREDINȚA. NU E GLOBALIZARE, este să vă închinați unui Dumnezeu, în Templu.

  (mda…aici e CAPCANA: în numele iubirismului fals, se cere trădarea supremă prin închinarea nu numai în fața unui dumnezeu fals, ci a Antihristului care sălășluiește în el însuși Satana, ce se va porni cu tulburare, cu furie și ură multă împotriva omenirii, mai ales a creștinismului, a creștinilor….după ce va fi câștigat încrederea tuturor, prostind, înșelând pe mulți, făcând la început pe blândul, cucernicul și credinciosul…deci, îi lasă aparent în pace, NUMAI să se închine lui, ca în fața adevăratului Dumnezeu! Iar Trump, prin Enciclica Papei ”Laudatio SI”din 2015, la 30 nov.2017 a anulat protestantismul, unindu-l cu catolicismul, iar catolicismul umblând cu șușeaua unirii tuturor religiilor sub autoritatea papală, deci IDOLATRIE și ECUMENISM care-i erezia ereziilor predată apoi în mâinile Antihristului, ca ”dumnezeu”!)
  Leaderul din Sinedriu:Așa cum Trump spune, fiecare națiune își păstrează limba, cultura, credința. Nu e globalizare (cică…) este să vă închinați unui dumnezeu, în Templu. Ce este un musulman? Musulmanul, în lumea evreiască este perfect, oricine vorbește de Dumnezeu este perfect. Conform Coranului, Ibrahim este musulman, Moise era musulman, e perfect! Au ajuns la concluzia că Mesia va fi Mahdi al lor. Deci, de câte ori întâlnesc musulmani în diferite țări, le spun: Cine e musulman conform Coranului? Ibrahim = Abraham? Moise = Musa? Eu sunt din Musa, sunt levit. Iar ”MESIA” va fi MAHDI. Deci, practic, istoriile noastre sunt la fel, viitorul nostru e la fel, deci, unde este problema? (ați văzut cum fac ei imediat pace cu musulmanii? ).
  Am mai spus-o: problema e cu radicalii, cu teroriștii…dar când toată lumea va sprijini construirea celui de-al 3-lea Templu, atunci toată lumea va prospera pentrku că Templul se construiește pentru întreaga lume.

  -Deci, crezi că va fi o UNIUNE ÎNTRE TOATE RELIGIILE?

  -Absolut! Deja avem uniune, dar toată lumea se teme de terorism. Aceasta este datoria noastră, de a unifica pe oricine se închină unui singur Dumnezeu în cel de-al 3-lea Templu. Toate națiunile se pot închina lui Dumnezeu.

  Cel din muzeu: El va fi un Rege, unicul Rege care va uni întreaga lume!
  Englezul: Îi vedeți pe Iacov și Esau reuniți în ultimele zile? Deci, musulmanii, evreii și creștinii, vor fi parte a acestei lumi noi? Inclusiv KABHALA și influența estică, toate într-o singură religie, în acest Templu?

  Cel din muzeu: Nu o voi numi un fel de RELIGIE. UN FEL DE ÎNȚELEGERE…(aha…la cât e de șobolan, tot realizează că, dpdv religios nu poți UNI ceea ce ne DIFERENȚIAZĂ net și atât de profund ).
  Nu o voi numi un fel de religie. (min.7:31 arată triunghiul care reprezintă oculta, în mijlocul căruia se află OCHIUL SUPRAVEGHETOR, iar PUPILA ESTE PĂMÂNTUL…deci, centrul preocupărilor lor, fiind încercuit de simbolurile creștine și ne-creștine.)

  Englezul: Ca un nou mod de a gândi? Înțelegerea că există doar un singur Dumnezeu în Rai.
  Deci este o conștiință superioară, un mod mai înalt de gândire.

  Cel de la muzeu: Exact. Și la sfârșitul lumii, toți vor înțelege…Dumnezeu este unul.

  Englezul, arătând spre macheta celui de-al 3-lea Templu: Deci, acesta este un design similar celui de-al 3-lea Templu, este un templu regesc. Vreau să te întreb…aceasta este lampa…deci aveți Lampa Reginei Elena a Persiei…

 7. Cel de la muzeu: Era foarte îndrăgită de poporul evreilor și s-a convertit la iudaism, iar înțelepții le-a plăcut foarte mult, iar când a vrut să doneze ceva templului, ea a făcut acest candelabru din aur și când sorele se ridica dinspre est, ar lovi candelabrul de aur și ar fi răspândit lumină, dar nu numai simbolic din Templu…reflectă Soarele!
  Exact cum vedem în această fotografie lampa Reginei Elena, reflectând lumina soarelui…așa că, avem din nou acest lucru persan și ar fi corect să spunem că există un element de kabbalah în acest Templu?

  Kabbalah este de fapt o parte interioară a Torei.
  Avem ceea ce este scris în Tora; iar KABBALAH ESTE de fapt CEEA CE NU ESTE SCRIS.
  Trebuie să ne dorim să înțelegem despre Persia și aceste religii vechi al națiunilor estice.

  Englezu, arătând spre mondedă: Aici spune că ”Imperiul Persan”…crezi că acest Templu poate uni cumva islamismul, creștinismul și iudaismul?

  Cel de la muzeu: Dacă vorbim despre Imperiul Persan, știm că acum, Iranul este vechiul imperiu, dar noi vorbim despre originalul imperiu…și,da, chiar și în Iran avem iranieni ne-iudei, care vor aceste monezi pentru că ei înțeleg că acesta este locul care va uni întreaga lume. Poporul iudeu are puterea să unească întreaga lume. Nu doar a poporului iudeu, dar atâta timp când noi vorbim cuvântul lui Dumnezeu…Dumnezeu este cel care unește pe toată lumea.

  Leader-ul din Sinedriu: Mesia a fi Judecătorul.

  Englezul: Crezi că Mesia va veni în acest Templu?

  Leader-ul din Sinedriu: ”Mesia” va veni curând, este evreu (DA, din seminția trădătoare a lui Dan…) și ”NU” este IISUS! Și dacă creștinii vor să Și-L țină, să Și-L țină!!! (normal, este aevăratul Dumnezeu și Mesia!).

  Englezul adresându-se ăluia din muzeu: MESIA BEN DAVID s-ar putea să fie Mesia care va conduce această unitate, această nouă lume unitară?

  Cel de la muzeu:Primul rege care l-am avut, adevăratul rege, a fost regele David. Regele care va conduce în cele din urmă. Lumea va fi de asemenea, de la Yehuda, așa cum ați spus Mesiah ben David…
  În cele din urmă, LIDERUL LUMII VA FI REGE, dar NU un REGE POLITIC. VA FI UN REGE SPIRITUAL care ne va ajuta pe toți să înțelegem ce ar trebui făcut în această lume…

  Englezul: Da, vreau să spun, IISUS este descris ca ”LEUL TRIBULUI LUI IUDA” și Fiul lui David, crezi că poate Iisus ar putea fi adevăratul MESIA și ar putea avea un contrafăcut care ar putea apărea?

  Cel de la muzeu: Oamenii înțeleg că este ca și cum unui copil îi oferi ciocolată sau unui adult îi oferi bani, nimeni nu va spune NU banilor…este ceva non-spiritual.

  (ce răspuns ilogic, de cacao ai dat șobolane!)
  Când avem înțelegerea corectă a ceea ce este important în lume, va fi evident pentru noi toți că asta vrem, toată lumea va alerga după spiritualitate…deci, atunci când vine momentul, toată lumea o va dori!

  Englezul: Ok, deci NOI CREDEM CĂ ACESTA VA FI FALSUL…VA FI ANTIHRISTUL, VA FI DE FAPT CAPUL ACESTEI ÎNȘELĂRI ÎNAINTEA VENIRII LUI MESIA. ASTA E DIFERENȚA NOASTRĂ DE GÂNDIRE PENTRU MOMENT.
  Citat din Evanghelia după Matei, capitolul 24: ”Căci mulți vor veni în Numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, și pe mulți îi vor amăgi…”

 8. NU VĂ LEPĂDAŢI DE HRISTOS,NU VĂ ÎNSEMNAŢI CU 666 (Profeţii)

  https://www.youtube.com/watch?v=7FcQGiw2hJU

  ”Vremea instaurării Guvernului Mondial și a instalării lui Antihrist, se apropie! Planul diabolic s-a pus în mișcare la nivel mondial prin cooperarea a zeci de mii de organizații și instituții conduse din umbră, de masonerie.

  Va veni VREMEA când va trebui SĂ NE LUPTĂM, NU atât cu oamenii, cât mai ales CU DIAVOLII care se vor arunca cu multă mânie asupra noastră, obligându-ne să primim semnul Fiarei.

  Multe profeții vorbesc despre un război între creștini și musulmani, iar de la acest război… la început LOCAL, va începe UN RĂZBOI MONDIAL.
  (Precum este răzmerița în popoarele U.E. cu emigranții din Germania, Franța, etc…începând mai ales în Franța, prin războiul Vestelor Galbene).
  Războiul acesta distrugător, cum nu a mai fost vreodată, VA PRECEDE SFÂRȘITUL VEACURILOR!

  UN SEMN al vremurilor este DECĂDEREA CLERULUI!

  Sfântul Chiril scria: ”se vor certa episcopii-ntre ei și preoții între ei. URA și DECĂDEREA CLERICILOR va fi atât de MARE, încât numai foarte puțini dintre preoți își vor păstra credința.
  Iar credincioșii vor merge kilometrii să întâlnească un preot bun.
  Cei mai mulți VOR CĂDEA cu TRUPUL sau din cauza BANILOR și-atunci, se vor certa unii cu alții!

  Fiind dezlegat, LUCIFER va lupta cu ură împotriva conducătorilor Bisericilor, va semăna discordia necredincioșilor, contra acestora.
  Și astfel, Lucifer se va interesa NUMAI pentru afirmarea celor LUMEȘTI, A LĂCOMIEI, a celor IUBITORI DE AVERE, A LUXULUI și a DISPUTELOR neîncetate!
  Acestea toate, nu trebuie să-i deznădăjduiască pe creștini, ci să-i întărească și să-și asume obligația INFORMĂRII TUTUROR OAMENILOR DIN JURUL LOR pentru ca să-i ferească a se însemna cu semnul lui Antihrist (priviți min.1:29 ce arătări fericite…cum se prostesc, crezând că totu-i o joacă!).

  Sfântul Cosma al Etoliei scrie: ” în zilele de pe urmă, având nevoie de apostoli, apostoli vor fi toți! Adevărații apostoli se vor cunoaște după fapte și după cunoștințele lor.
  Pentru că, cei sfătuiți de cei prea puținii clerici rămași, va putea cu greu să nu ne ÎNSEMNEZE fiindcă cei mai mulți dintre aceștia, vor adera la Antihrist și vor lupta cu puterea Satanei și cu mânie împotriva creștinilor care nu se vor însemna.
  MULȚI VOR TRĂDA și SE VOR LEPĂDA DE CREDINȚA DREAPTĂ!

 9. Deci, când veți auzi pe preoți că MĂRTURISESC CU INDIFERENȚĂ despre 666, să știți că aceștia vor porni cu Antihrist și vă vor prigoni cu multă mânie. Unii dintre aceștia te vor îndruma spre OSÂNDĂ VEȘNICĂ și NU vor mai lucra în Numele Lui Dumnezeu, ci vor fi reprezentanți ai Satanei.

  Iar tu, să-i fi călăuză altei persoane, căruia să-i spui să nu se însemneze, fiindcă cel care va face asta, va fi mărturisitor al Domnului nostru Iisus Hristos.

  Domnul Iisus Hristos spunea: ” oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu care este în ceruri”.
  Refuzul însemnării cu 666, constituie CEA MAI MARE MĂRTURISIRE ȘI DESCHIDE LARG, PORȚILE RAIULUI!

  Alt SEMN va fi acela că VOR CUNOAȘTE BINELE, TOȚI CEI CE FAC RĂUL!
  În vremurile de apoi, Dumnezeu Cel Mult Milostiv și Drept, îi va lumina pe toți!
  Dar, după aceea ”vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul, și fiii și fiicele voastre vor profeți, bătrânii voștri, visuri vor visa, iar tinerii voștri, vedenii vor avea!”
  VA DESCHIDE MINȚILE NOASTRE ȘI LE VA LUMINA, MULT MILOSTIVUL DUMNEZEU!

  APOSTAZIA OMULUI este un alt SEMN al vremurilor din urmă. În zilele cele de pe urmă, OMUL VA AJUNGE LA CULMEA NEDREPTĂȚII ȘI STRICĂCIUNII…furia, invidia, clevetirea, nebunia, trufia și mîndria, cruzimea, nedreptatea și înșelătoria vor fi fără precedent!

  Ateismul, blasfemia, abrogarea rânduielilor creștine…va fi TRĂSĂTURA VREMURILOR celor de pe urmă! Curvia, prea-curvia, traficul de carne vie, jaful, intrigile, asasinarea, drogarea, otrăvirea și magia neagră, vor triumfa zilnic!
  Familiile, neîncetat se vor dezbina și viața va deveni insuportabilă!

  Alte SEMNE ale VENIRII LUI HRISTOS, vor fi CUTREMURELE și FOAMETEA!
  Se vor întâmpla cutremure numeroase, la intervale mici, mai-nainte de sfârșitul lumii.
  De asemenea, va veni în lume FOAMETE MARE!
  S-a constatat în mod oficial că, anual, mor circa cinci milioane de oameni, din cauza foametei.
  Ca o paranteză, această constatare a fost făcută în anul 1987.
  În zilele cele de pe urmă, vor spori ÎMBOLNĂVIRILE: CANCERUL care biciuiește omenirea și literalemente decimează neamul omenesc, va spori în vremea aceea.

  De remarcat că în anul 1986, se spunea că explozia de la Cernobâl, a constituit cea de-a TREIA TRÂMBIȚĂ din Apocalipsă: ”Și a trâmbițat al treilea înger și am văzut căzând din Cer o stea uriașă arzând ca o făclie și a căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor! Și numele stelei se chema Absintos! Și a treia parte din ape, s-a făcut ca pelinul! Și mulți dintre oameni au murit, din pricina apelor și pentru că se făcuse amară ” Absintos înseamnă AMAR și Cernobâl înseamnă ”rană amară”.

  Încă un SEMN AL VENIRII LUI ANTIHRIST va fi PERSECUTAREA CREȘTINILOR.
  Vor fi votate legi anti-creștine de cei care guvernează.
  Conducătorii și alte persoane influente ale politicii, vor conduce prin activități anti-creștine și anti-bisericești.

 10. LEPĂDAREA DE DUMNEZEU, ANARHIA, NECREDINȚA vor conduce la SISTEMELE SOCIALE ce vor îndruma cu meșteșug pe creștini, în MIZERIE și DISTRUGERE.

  Vezi existența acestor legi, cum ar fi: legalizarea avorturilor, libertatea drogurilor, legalizarea sodomiei, legalizarea prostituției, anularea arhivelor creștine, debusolarea tineretului și multe altele.

  Un SEMN CLAR al lui 666 în zilele noastre este că toți ținem în mâinile noastre mărfuri și produse însemnate cu sistemul liniat de codificare 666.
  Sfântul Efrem Sirul profețește că în vremurile cele de pe urmă, toți vor ține semnul lui 666.

  Un alt SEMN este REFACEREA TEMPLULUI LUI SOLOMON care va fi refăcut, iar acest templu va fi refăcut pentru a se instala în el Antihristul care va înșela pe toți, dându-se drept Mesia.

  MASONERIA face parte din SEMNELE vremurilor de pe urmă.
  Prin LOJILE MASONICE se încearcă îndepărtarea guvernelor care au la bază credința în Dumnezeu printr-o organizație tainică, mondială, cu întindere internațională, opusă creștinismului.
  În spatele masoneriei se ascunde MIȘCAREA SIONISTĂ, o mișcare național-politică și economică care pregătește prin mijloace satanice venirea lui mesia lor, adică a lui Antihrist.

  Evreii, nu au crezut în Iisus Hristos…l-au acuzat ca pe un om simplu și l-au defăimat pe Cel ce S-a jertfit pe Cruce!
  De atunci, până acum…de 2000 de ani încoace, se luptă în așteptarea mesiei lor pe care, prin lucrarea Satanei, vor să-l instaleze în templu.
  Așa cum Iisus S-a născut din Fecioara Maria, tot așa și Antihrist va fi de origine evreiască născut dintr-o evreică desfrânată, din Seminția lui Dan.
  Antihristul va fi om, pentru că este imposibilă întruparea diavolului.
  Deci, va fi om care va lucra sub acțiunea Satanei sau pe om, având pe Satana în el, adică posedat sau purtător al Satanei.
  Acesta va primi toate puterile diavolului, și va face toate fărădelegile lucrând împotriva Lui Dumnezeu și a Bisericii.

  VENIREA lui Antihrist, va fi prin lucrarea lui Satan însoțită de tot felul de puteri și de semne, de minuni mincinoase și de amăgiri.
  Antihrist va face minuni, îmbrăcându-se la început cu fața smerită, se va arăta a fi drept, răbdător și făcător de minuni.
  Va curăți pe leproși, va învia morții, va scoate demonii, va merge pe mare, va face ziua întuneric și întunericul, zi….va întoarce Soarele unde va dori el.
  Va face pe îngeri să pară îngeri luminoși și se va arăta pe sine înaintea oamenilor că se înalță la Cer, în sunet de trâmbiță.
  Uneori se va înălța la cer, alteori se va pogorî din Cer cu închipuire și va porunci demonilor să facă voia lui.

 11. Cu toate acestea, nu va face minuni adevărate, ci mincinoase.
  Toate vor fi năluciri făcute cu puterea Satanei.
  După toate acestea, Antihrist va fi descoperit de DOI MARTORI: ILIE și ENOH.

  Așadar, Antihristul îl va imita pe Hristos, dar NU VA PURTA CRUCEA!
  DUPĂ INSTALAREA sa ÎN TEMPLUL lui Solomon, SATANA VA INTRA ÎN EL, DEPLIN ȘI-ȘI VA ATRIBUI NUMELE DE MÂNTUITOR, socotindu-se pe sine…eliberator și ”dumnezeu”!

  Antihrist, după ce va înșela și amăgi poporul, va chema pe demoni și i se vor închina!
  Atunci va lua drept complici, pe conducătorii de state!
  După toate acestea, oamenii care nu vor accepta Împărăția lui Antihrist, vor fi urâți și vor fi omorâți de slugile lui, săvârșindu-se păcate cutremurătoare pe pământ.

  SEMNUL…PECETEA LUI ANTIHRIST.
  Când va veni vremea instalării lui Antihrist pe tronul lui și după ce i se vor închina cei mici și cei mari, va cere să fie pus semnul lui pe mâna dreaptă sau pe frunte.
  DUPĂ INSTALAREA LUI ANTIHRIST VA URMA ANULAREA BANILOR ȘI NIMENI NU VA PUTEA SĂ CUMPERE SAU SĂ VÂNDĂ CEVA, DACĂ NU VA AVEA SEMNUL FIAREI PE MÂNA DREAPTĂ SAU PE FRUNTE.

  Înainte-mergătorii celei de a Doua Veniri a Domnului Iisus Hristos în vremea Antihristului, vor fi ILIE și ENOH.
  Ilie,marele profet al lui Israel care a fost răpit la Cer într-o căruță de foc, va veni pe pământ să pregătească a Doua Venire a Domnului.

  Iar Apocalipsa spune: ”și voi da putere celor doi martori ai Mei și vor prooroci îmbrăcați în sac, 1.260 de zile (3 ani și jumătate). Acești doi sfinți mutați la cer, vor veni pe pământ să lumineze pe creștini, să se lupte cu Antihristul, ca să guste Moartea. Reiese și din spusele Mântuitorului : ”nu este om care să trăiască și care să nu vadă Moartea.”

  Acești doi mari sfinți prooroci, vor conduce lumea duhovnicească pe pământ, împotriva celor care luptă cu Biserica Lui Hristos.
  După toate acestea, nu se vor îndrepta toți după mustrările sfinților! CONDUCĂTORII POLITICI ȘI BISERICEȘTI SE VOR ÎNDEPĂRTA DE LA ADEVĂRATA CREDINȚĂ ÎN DUMNEZEU.

  Când cei doi sfinți prooroci vor sfârși mărturisirea lor, Antihrist va face cu ei război și-i va birui.
  Așa va omorî Antihrist, cu voia Lui Dumnezeu pe cei doi sfinți.
  Și după cele trei zile și jumătate, Duh de Viață de la Dumnezeu, a intrat în ei!
  Și s-au ridicat pe picioarele lor și frică mare a căzut peste cei ce se uitau la ei.
  Și din Cer au auzit glas puternic zicându-le:”Suiți-vă AICI!”
  Și s-au suit la Cer în nori și au privit la ei, dușmanii lor.
  După învierea celor doi sfinți și suirea lor la Cer, Antihrist…mânios, furios va prigoni pe creștini.
  După ce Antihrist își va întări domnia și va termina de însemnat pe oameni, FURIA LUI DUMNEZEU VA VENI ASUPRA LOR…cine se închină Fiarei și Chipului ei, și primește semnul ei pe fruntea lui sau pe mâna lui, va bea și el din vinul aprinderii mâniei Lui Dumnezeu.

  Cerul se va închide și nu va ploua…și pământul, nu va mai rodi!
  MAREA SE VA SCHIMBA ÎN GROAPĂ DE GUNOI!
  PEȘTII VOR MURI ȘI RÂURILE VOR SECA!
  Iar oamenii, vor muri de sete și de foame.
  Atunci oamenii, vor ferici pe cei morți zicând:” ieșiți voi morților și lăsați-ne pe noi, cei vii ca să intrăm noi căci nu mai îndurăm urgia și mânia Atotțiitorului Dumnezeu.
  Fericiți și bucuroși sunteți că n-ați apucat zilele-acestea!”

 12. Nimeni nu va putea șterge de pe fruntea sau de pe mâna lor, PECETEA IADULUI!
  Cu toate acestea, Iisus Hristos va veni ca un biruitor și-l va birui (pe Antihrist!)

  Așadar, Antihrist și proorocul mincinos vor fi aruncați după dreptate în Iezerul cel de foc, care este Moartea ce-a de-a doua!
  Armata trufașului Antihrist, se va preface într-un cimitir.
  Iar zdrobirea puterilor lui Antihrist, va fi nu numai un eveniment local, ci va cuprinde atât lumea văzută, cât și cea nevăzută, căci lupta Armaghedonului, armata demonilor, a blasfemitorilor, a hulitorilor de Dumnezeu, a celor însemnați, a închinătorilor lui Antihrist, și-a tuturor celor potrivnici lui Dumnezeu, VOR FI NIMICIȚI ȘI VOR VEDEA PE FIUL OMULUI VENIND PE NORII CERULUI, CU PUTERE ȘI CU SLAVĂ MULTĂ!

  După a Doua Venire, va avea loc Învierea morților.
  Spune Domnul: Eu sunt ÎNVIEREA și VIAȚA.
  Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, VA TRĂI!
  Și oricine trăiește și crede în Mine, nu va muri în veac!
  VIN…zice Domnul, și am cu Mine plata pentru ca să răsplătesc fiecăruia după credință și virtuțile lui…

  Așadar, după A Doua Venire, Domnul nostru Iisus Hristos se va așeza pe Tronul Slavei Sale și se vor aduna înaintea Lui, toate neamurile și toți fiii pământului. Și se v
  or aduna toții oamenii de la Adam, până la sfârșitul veacurilor.
  Pe toți aceștia, îi va despărți Domnul, precum desparte păstorul, oile de capre.
  Va așeza oile de-a dreapta, și caprele de-a stânga.
  Și va spune celor de-a dreapta: Veniți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii căci, flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc, însetat am fost, și Mi-ați dat să beau, străin am fost și M-ați primit, Gol am fost și M-ați îmbrăcat, bolnav am fost și M-ați cercetat. În temniță am fost, și ați venit la Mine.”

 13. ….Dragă Cristina, când citesc aşa ceva, am senzaţia că sunt cuvintele unei ţigănci-vrăjitoare ……Nu e o intamplare ,e doar faptul ca FEMEIA care sta la barfa/cleveteala/ghiceala pe net ZILNIC si mai mult, doreste sa ,,invete”/sa batjocoreasca ( ca e diferenta intre a mustra si a batjocori,dar e alta discutie)PUBLIC,in adunare,sa fie capul multimii si capul barbatului,de fapt ea NU asculta ce spune Duhul Sfant,dar acea ,,femeie” fiind cazuta NU poate sa vada/inteleaga asta….fiindca e femeia-moderna,logica si pamant-easca.Daca mai e si IDOLATRA=bochista=cautatoare de minuni magice si nu se multumeste/asculta cu credinta si smerenie de Invataturile Sfintilor,care totodata spun CLAR ca…. Dară cum de zice tot Pavel: „Iară femeei să inveţe nu dau voie“ (I. Tim. 2, 12) O impiedecă numai ca să stea in mijlocul adunărei ca cea dintai; o impiedecă de a sta pe tronul din altariu sau şi in amovon, nu insă şi de cuvantul invăţăturii. Căci dacă n’ar fi aşa, apoi cum de zicea femeei ce avea bărbat NECREDINCIOS: „Că ce ştii femeie: oare iţi vei mantui bărbatul?” (i. Cor. 7,16). Cum de le da voie ca să’şi inveţe copiii lor, zicand: „Se va
  mantui (femeia) prin naşterea de fii, de vor petrece intru credinţă, şi intru dragoste, şi intru sfinţire, cu intreagă inţelepciune” (i. Tim. 2, i5)? Cum de a catihizat Prischila pe Apollo? Aşa dară apostolul nu zicea aceasta impiedecand-o dela o CONVERSATIE PARTICULARA, care ar deveni folositoare, ci spune numai de convorbirea in public, in mijlocul adunărei, ceia ce era numai in dreptul dascalilor de a face…..Sf Ioan Gura de Aur,Comentariu la Epistola catre Romani…..Nu ingădui femeii să inveţe pe altul”? (I Timotei 2, 12) Insă, ascultă ce a adăugat mai departe: „nici să stăpanească pe bărbat”. Bărbatului incă de la inceput i s-a permis a-i invăţa şi pe bărbaţi, şi pe femei; femeii ii permite numai cuvantul sfătuitor in casă, insă, nicăieri nu-i ingăduie de a adresa vreo cuvantare lungă. De aceea a adăugat: „nici să stăpanească pe bărbat”…..Sf Ioan Gura de Aur,Talcuire la Epistola catre Tit…..dar cine sa asculte ptr a auzi si cine sa se uite ptr a vedea,daca femeile de azi sunt ,,mari” si invatate doamne si sunt ,,invatatoare”/talcuitoare altora si ,,cap” barbatilor…Nimeni nu mai asculta de legea Domnului, ci doar spune/invata pe altii din capu’ lor….De parca daca Duhul Sfant a spus cele de mai sus ,mai poate sa adauge cineva trupesc macar o iota….dar sunt vremurile de pe urma si…..Doamne iarta-ne!

  1. Eu cred că ai băut CEVA înainte de a posta prostia asta!
   Deci, după tine, femeia trebuie să fie DOAR născătoare de copiii, cu basmaua pe cap și MUTĂ, SURDĂ și OARBĂ la ce face bărbatul…chiar dacă o bate, o înjură, o înșeală pt.că astfel îl mântuiește pe fraier, no?

   În schimb, te trădezi, spunând că trebuie să-și crească copiii cu înțelepciune…hopa! Păi dacă e înțeleaptă, înseamnă că trebuie să fie mai mult decât deșteaptă!
   Spui că femeia n-are voie să vorbească, numai SĂ TACĂ? Ce vorbești, Frantz? În Biserică poate…NU și acasă, în societate, iaca…pe bloguri/site-uri ortodoxe!
   Dacă bărbații n-ar fi atât de NĂTĂRĂI, de NEVOLNICI, ci BĂRBAȚI ADEVĂRAȚI, poate femeile n-ar vorbi…l-ar urma pe el/ei pentru că știu că pot pune bază pe el/ei…dar așa?!

   Buun…alt aspect: explică-mi, DE CE atunci…dacă femeia trebuie să se erijeze în născătoare (fătătoare) de copiii, restul – rămânând în seama bărbatului…DE CE nu e în stare nevolnicul de el, să ceară legi, să se impună pentru ca să-și țină nevasta acasă, pentru a avea grijă de copii să fie crescuți așa cum trebuie ș, nu de către tabletă, mobil sau stradă…devenind niște derbedei ateizați, satanizați?
   Dacă nu sunteți în stare să luați apărarea femeilor și nu vreți copii pentru că nu știți să vă impuneț, ci doar să vă plângeți…apucându-vă de băutură sau tăiat frunză la câini…lăsați femeile să vorbească!

   Îmi pare rău că, atunci când dai peste un specimen dement, primul lucru, îți vine s-o înjuri pe mă-sa…care l-a făcut, nu și pe ta-csu care, de la 7-10 ani trebuie să-și facă simțită prezența ACUT în viața copilului (de orice sex…) ca MODEL de bărbăție, de fermitate!

  2. Despre FEMEIA ORTODOXA….Invatatura de la Duhul Sfant data catre noi ticalosii, prin Dumnezeiescul Ioan Hrisostom……
   Carte-Comentariu la Epistola catre Romani
   Despre ceea ce zice Apostolul cel Sfant Pavel,ca femeilor le interzice sa invete,pag 479,480

   Dară cum de zice tot Pavel: „Iară femeei să inveţe nu dau voie“ (I. Tim. 2, 12) O impiedecă numai ca să stea in mijlocul adunărei ca cea dintai; o impiedecă de a sta pe tronul din altariu, sau şi in amovon, nu insă şi de cuvantul invăţăturii. Căci dacă n’ar fi aşa, apoi cum de zicea femeei ce avea bărbat necredincios: „Că ce ştii femeie: oare iţi vei mantui bărbatul?” (i. Cor. 7,16). Cum de li da voie ca să’şi inveţe copiii lor, zicand: „Se va
   mantui (femeia) prin naşterea de fii, de vor petrece intru credinţă, şi intru dragoste, şi intru sfinţire, cu intreagă inţelepciune” (i. Tim. 2, i5)? Cum de a catihizat Prischila pe Apollo? Aşa dară apostolul nu zicea aceasta impiedecand-o de la o conversaţie particulară, care ar deveni folositoare, ci spune numai de convorbirea in public, in mijlocul adunărei, ceia ce era numai in dreptul dascalilor de a face. ………
   Carte-Talcuire la Epistola catre Tit
   Despre hotarul pus de Legiuitor ptr invatatura femeilor data altora,pag 89

   Nu ingădui femeii să inveţe pe altul”? (I Timotei 2, 12) Insă, ascultă ce a adăugat mai departe: „nici să stăpanească pe bărbat”. Bărbatului incă de la inceput i s-a permis a-i invăţa şi pe bărbaţi, şi pe femei; femeii ii permite numai cuvantul sfătuitor in casă, insă, nicăieri nu-i ingăduie de a adresa vreo cuvantare lungă. De aceea a adăugat: „nici să stăpanească pe bărbat”……………
   Carte-Cuvantari despre viata de familie-Sf Ioan Gura de Aur,pag 15,16
   …..Iar că este nevoie pentru această treabă de capii familiilor, ascultă pe Pavel unde le trimite pe femei: „Dacă vor să inveţe ceva”, zice, „să intrebe acasă pe bărbaţii lor” (I Corinteni 14, 35). Nu le aduce la invăţător. Căci după cum in invăţarea literelor sunt şi dintre ucenici invăţători, aşa şi in Biserică6. Că el vrea ca invăţătorul să nu fie ingreuiat de toţi. De ce? Pentru că astfel vor fi mari bunătăţi, anume nu numai că se va uşura osteneala invăţătorului, ci şi că fiecare, purtand grijă de ucenici, degrabă va
   putea să devină invăţător, de vreme ce are această insărcinare…….
   ……..Cap al femeii eşti. Deci capul să conducă [rythmizein] mai departe trupul. Nu vezi că nu atat prin loc este superior restului trupului, cat prin purtarea de grijă faţă de el, fiind ca un ocarmuitor care il indreptează pe de-a-ntregul? Căci in cap sunt şi ochii trupului şi ai sufletului. De acolo descinde, prin aceştia, puterea văzătoare şi de acolo puterea conducătoare [mintea]. Şi unul [trupul | este oranduit spre slujire, iar altul [capul] este pus spre a porunci. Toate simţurile de acolo işi au inceputul [principiul conducător] şi izvorul. Organele de vorbire de acolo se inalţă; văzul, mirosul, tot pipăitul. Şi rădăcina tendoanelor şi a oaselor de acolo se susţine. Vezi că el
   este superior, mai degrabă, prin purtarea de grijă decat prin cinste. Aşa să le conducem şi noi pe femei. Să fim mai presus de ele nu prin aceea că mai multă cinste căutăm din partea lor, ci prin aceea că mai multe faceri de bine au din partea noastră……….
   Pag 22,23,24……
   Aşadar, pe bărbat nu il sileşte să fie pururea cu capul descoperit, ci numai cand se roagă. „Căci tot bărbatul, dacă are pe cap cand se roagă sau prooroceşte, ruşinează capul lui”. Dar femeii ii porunceşte ca pururea să fie cu totul acoperită [katakalypto]. De aceea zicand: „Orice femeie
   rugandu-se sau proorocind cu capul neacoperit cu totul [akatakalypto], ruşinează capul ei”, nu sa oprit numai la atat, ci a continuat spunand: „căci este la fel cu cea rasă” (l Corinteni 11, 5). Iar dacă a fi ras este pururea ruşinos, e limpede că şi a fi neacoperit cu totul este totdeauna ocară.
   4. Şi nu s-a mulţumit numai cu asta, ci iarăşi a adăugat, zicand: „datoare este femeia să aibă [semn de stăpanie] [ exusia] pe cap, din pricina ingerilor” (I Corinteni 11, 10). [Prin aceasta] arată că nu numai in vremea rugăciunii, ci totdeauna trebuie să fie acoperită. Dar in cazul bărbatului nu il lasă cu totul fără acoperămant, ci numai fără plete. Căci numai atunci cand se roagă il opreşte să fie acoperit, pe cand a purta plete ii interzice totdeauna.
   Nu a zis „acoperit ci „avand pe cap”, arătand că şi daca se ruga cu capul descoperit dar ar avea plete este acelaşi lucru ca si cand l-ar fi acoperit. Căci pleata a fost dată in loc de acoperămant. „Si daca femeia nu se acoperă, să se şi tundă. Dar dacă este ruşine pentru femeie să se tundă sau să se radă, să se acopere” (I Corinteni 11,6) La inceput ii cere să nu aibă capul descoperit, dar inaintand ii sugerează şi să il aibă acoperit totdeauna – prin aceea că zice „este la fel cu cea rasă, dar [ii sugerează] şi faptul de a-l ingriji şi a avea toată sarguinţa [pentru acoperirea capului].
   Că nu a zis simplu să se acopere, ci să se acopere cu totul incat să fie acoperita din toate părţile cu de-amanuntul.Şi o ruşinează prin referirea la ceva necuviincios, atingandu-se foarte tare de ea , şi zicand: „Iar dacă nu se acoperă cu totul, să se radă”. „Dacă arunci acoperămantul pus de
   legea lui Dumnezeu”, zice, “aruncă-l şi pe cel al firii20″. Iar dacă cineva zice: „Şi cum ar fi acest lucru ruşine pentru femeie, dacă, [făcandu-l], ea se ridică la slava bărbatului?″, aceea o spunem: nu se ridică, ci cade şi din cinstea proprie. Căci a nu rămane in limitele proprii şi in legile puse de Dumnezeu, ci a te ridica mai presus de ele nu este adăugire, ci impuţinare.
   Căci după cum cel ce tinde către cele străine şi răpeşte cele care nu sunt ale lui nu işi adaugă nimic mai mult, ci se impuţinează, pierzand şi ceea ce avea – lucru care s-a intamplat şi in rai -, aşa şi femeia, nu işi adaugă bunul neam [eygheneia] [cinstea] al bărbatului, ci işi pierde buna infăţişare [buna cuviinţă] [eyschemosyne] de femeie.
   Şi nu numai de aici ii vin cele de ruşine, ci şi din lăcomie. Acceptand, dar, ceea ce este mărturisit [de toţi] ca ruşinos şi zicand: „dacă este ruşine pentru o femeie să se tundă sau să se radă”, pune mai departe şi ceea ce e de la el [de la apostol], spunand: „să se acopere cu totul”. Şi nu a zis „săşi lase părul să atarne”, ci „să se acopere cu totul”, legiuind amandouă acestea deodată şi din amandouă părţile pregătindu-le: şi din cele legiuite şi din cele contrare . Căci şi acoperămantul şi pleata sunt acelaşi lucru; şi cea rasă, şi cea care are capul descoperit sunt, iarăşi, acelaşi lucru.
   „Căci este la fel cu cea rasă”. „Pentru că bărbatul este dator să nu se acopere, fiind chip şi slavă a lui Dumnezeu” (I Corinteni
   11,7). [Şi], iarăşi, aceasta este altă pricină: „Pentru că are cap numai pe Hristos, nu trebuie să-şi acopere capul. Dar şi pentru că o conduce pe femeie”. Căci dregătorul care se apropie de impărat trebuie să aibă simbolul conducerii [dregătoriei]. Aşadar, după cum nimeni dintre dregători nu ar indrăzni să se arate fără brau şi hlamidă celui ce poartă coroana, aşa şi tu, fără simbolurile conducerii – care sunt neacoperirea -, nu te ruga lui Dumnezeu, ca să nu te ocărăşti şi pe tine, şi pe Cel Ce te-a cinstit.
   – Dar acelaşi lucru se intamplă şi in cazul femeii, ar zice careva. Căci şi pentru aceea este ocară a nu avea simbolurile supunerii.
   „Iar femeia este slava bărbatului” (I Corinteni 11, 7). Prin urmare, firească este conducerea bărbatului [in raport cu femeia]. Apoi, pentru că a spus-o hotărat, pune iarăşi alte pricini şi raţionamente, ducandu-te la facerea dintai şi zicand aşa: „Căci nu este bărbatul din femeie, ci femeia din bărbat” ( l Corinteni 1 1 , 8). Iar dacă a fi din altul este slavă a aceluia din care este,
   cu mult mai mult faptul de a fi asemenea.
   „Căci nu a fost zidit bărbatul pentru femeie, ci femeia pentru bărbat” (I Corinteni 11,9). Aceasta este a doua superioritate, ba mai degrabă a treia sau a patra, intaia este că Hristos este capul nostru [al bărbaţilor] iar noi al femeilor. A doua, că noi suntem slava lui Dumnezeu iar femeia este [slava] noastră. A treia, că nu noi suntem din femeie, ci ea din noi. A patra, că nu noi suntem pentru ea, ci ea pentru noi. De aceea, datoare este femeia să aibă [ semn de] stăpanie pe cap.
   5. Aşadar, a fi acoperită este [semn] al supunerii şi al stăpanirii. Căci a te pleca pregăteşte şi sfiala, şi paza virtuţii tale. Fiindcă pentru cel condus este virtute şi cinste a rămane in ascultare.
   Iar bărbatul nu trebuie neapărat să facă aceasta, căci este chip al Stăpanului său, dar pentru femeie este firesc. Gandeşte-te, dar, la covarşirea fărădelegii, cand, fiind cinstit cu atata stăpanire, te faci pe tine de ruşine, răpind infăţişarea femeii. Şi faci acelaşi lucru ca şi cand, luand coroana, ai arunca-o de pe cap şi in loc de coroană ai lua o haină de rob.
   „Insă nici bărbatul fără femeie, nici femeia fără bărbat, intru Domnul” (I Corinteni 11,11).
   Fiindcă a dat multă superioritate bărbatului, zicand că femeia este din el şi pentru el, şi sub el, ca nici pe bărbaţi să nu-i inalţe mai mult decat trebuie şi nici pe acelea să le injosească, ia aminte cum adaugă indreptarea, zicand: „Nici bărbatul fără femeie, nici femeia fără bărbat, intru Domnul”
   „Nu-mi iscodi”, zice, „numai cele care ţin de intaietate, nici nu [aminti] de facerea aceea [de la inceput]. Căci dacă vei cerceta cele de după acestea, fiecare este pricina fiecăruia, ba mai degrabă nu fiecare a fiecăruia, ci Dumnezeu este [cauza] tuturor”. De aceea zice: „nici bărbatul fără femeie, nici femeia fără bărbat, intru Domnul”. „Căci după cum femeia este din bărbat, aşa şi bărbatul prin femeie” (l Corinteni 11, 12). Nu a zis
   „din femeie”, ci iarăşi „din bărbat”. Căci acest lucru rămane incă neştirbit pe seama bărbatului. Dar nu ale bărbatului sunt aceste isprăvi, ci ale lui Dumnezeu. De aceea a şi adăugat: „Şi toate sunt din Dumnezeu” (I Corinteni 11, 12). Aşadar, dacă toate sunt ale lui Dumnezeu, şi El insuşi
   porunceşte acestea, increde-te şi nu grăi impotrivă.
   „Sau nu vă invaţă insăşi firea că bărbatul, dacă işi lasă plete, ii este lui necinste; iar femeia dacă işi lasă plete ii este slavă? Că părul i s-a dat in loc de acoperămant” (I Corinteni 11, 14-15). Ceea ce face pururi, punand rationămente simple, face şi aici, alergand la obiceiul comun şi foarte ruşinandu-i pe cei care intarzie să inveţe acestea de la el [de la apostol], cand ar fi putut să le inveţe şi din obiceiul comun.
   – „Dar dacă i-a fost dat in loc de acoperămant”, ar zice [careva], „pentru ce mai trebuie să adauge alt acoperămant?”
   – Pentru că nu numai de la fire, ci si din libera alegere să mărturisească supunerea. Iar că trebuie să te acoperi, a legiuit şi firea, luandu-ţi-o inainte. Adaugă, dar, şi cele din partea ta, ca să nu pari că răstorni şi legile firii, fapt care ar fi nu numai [semn] de multă indrăzneală, ci şi luptă impotriva firii. De aceea şi pe iudei invinovăţindu-i, Dumnezeu le-a spus: „Ai ucis pe fiii tăi şi pe fiicele tale. Aceasta este mai presus de toate uraciunile tale” (cf. Iezechiel 5, 9-10).
   Iertati-ma!

 14. Românii sunt amendați in țara lor cand au opinie.

  Iar Mass-media nu tresaltă scandalizată.
  Iar intelectualii tac.
  Iar preotii își vad de treabă.

  Suntem tolerați in țara noastră.

  Viceprimarul Bădulescu, amendat cu 5.000 de lei, pentru discriminare la adresa unui membru al comunităţii evreieşti

  Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminări a dispus, miercuri, amedarea cu 5.000 de lei a viceprimarului Aurelian Bădulescu, pentru afirmaţiile făcute la adresa lui lui Marco Maximilian Katz, şeful MCA România, pe care l-a numit „musafir în ţara mea”.

  „Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor în data de 17.07.2019, a dezbătut scrisoarea domnului Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei, referitoare la adresa unui cetaţean aparţinând comunităţii evreieşti <>” reprezintă discriminare si atinge dreptul la demnitate conform art. 2 alin. 1 coroborat cu art. 15 din O.G. nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de CNCD.
  Potrivit sursei citate, lui Aurelian Bădulescu i s-a aplicat sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 5.000 de lei, cu un vot în unanimitate (6 voturi).
  Scrisoarea lui Bădulescu i-a fost trimisă lui Marco Maximilian Katz, şeful Centrului pentru Combaterea Antisemitismului în România, asta după ce MCA România a sesizat CNCD, în luna martie 2019, cu privire la faptul că Aurelian Bădulescu ar fi intenţionat să ceară Consiliului General al Municipiului Bucureşti o aprobare pentru amplasarea unui bust în Capitală a mareşalului Ion Antonescu.

  https://m.digi24.ro/stiri/actualitate/viceprimarul-badulescu-amendat-cu-5-000-de-lei-pentru-discriminare-la-adresa-unui-membru-al-comunitatii-evreiesti-1161223

 15. @cata
  Inapoia mea, satano !
  Ca eu cred în SFINT TREIME, și DOMNIEI SALE MA ÎNCHIN, PE VECI !
  AMIN ! AMIN ! AMIN !

 16. PUNCT DE VEDERE CARE MI SE PARE CORECT:
  https://www.aparatorul.md/gheronda-gavriil-ucenic-al-sfantului-paisie-aghioritul-intrerupem-pomenirea-si-ne-oprim-aici-nu-inaintam-spre-a-face-alt-altar-propriul-jertfelnic-propria-noastra-biserica/

  GHERONDA GAVRIIL, UCENIC AL SFANTULUI PAISIE AGHIORITUL: ÎNTRERUPEM POMENIREA ȘI NE OPRIM AICI, NU ÎNAINTĂM SPRE A FACE ALT ALTAR, PROPRIUL JERTFELNIC, PROPRIA NOASTRĂ BISERICĂ
  Soborul Pan Ortodox
  Condamn sinodul, îl condamn pe papa, NU trebuie să ne unim – una.

  În al doilea rând, ÎNTRERUPEM POMENIREA și ne oprim aici, NU înaintăm spre a face alt altar, NU facem propriul nostru jertfelnic, NU facem propria noastră Biserică.

  Trei: LE SPUNEM OAMENILOR SĂ MEARGĂ LA BISERICI UNDE SLUJESC PREOȚI CARE NU POMENSC.

  Într-un interviu recent, acordat de Gheron Gavriil din Sfântul Munte Athos pentru site-ul Mărturisirea Ortodoxă, ucenicul Sfantului Paisie Aghioritul lămurește cum trebuie dusă lupta anti-ecumenistă echilibrat din punct de vedere canonic și pastoral. Mai jos sunt cateva dintre răspunsuri:

  Gheronda Gavriil
  Sfântul Paisie este sfânt, Sfântul Porfirie este sfânt, Sfântul Iacob [Tsalikis] este sfânt.
  Eu sunt de părere să facem rugăciune, să fim cu toții uniți, să nu apară alte probleme. Găsiți canonul al treilea al Sfântului Atanasie cel Mare și citiți-l cu atenție și apoi să îmi spuneți părerea dumneavoastră… și tălmăcirea pe care o face la acesta Sfântul Nicodim Aghioritul.
  Nu înaintăm mai mult, nu facem alt altar, nu ne facem Biserică proprie, nu facem alt jertfelnic, așteptăm, să vedem ce se va întâmpla.
  [Credincioșii] să meargă acolo unde au întrerupt pomenirea, să nu meargă acolo unde preoții sunt eretici, crezând că papa e Biserică.
  Asta pot să spun. Nu pot să spun să nu meargă nicăieri, nu am înștiințare de la Dumnezeu.
  Este cineva care e pe patul de moarte și nu găsește un preot care să fi întrerupt pomenirea [episcopului cu cuget eretic], ca să se spovedească și să se împărtășească.

  Dacă acesta merge să se spovedească și să se împărtășească de la un preot care, chiar dacă îl pomenește pe episcopul său [cu cuget eretic], el are cuget ortodox și mărturisește că papa este eretic și că sinodul este eretic, ce răspuns va afla la Judecată?

  Pr. Vulcănescu
  Dacă merge să se spovedească și să ia Sfânta Împărtășanie de la acesta, eu cred că va fi binecuvântat și că va primi răspuns bun în ziua Judecății, fiindcă nu a mers la cineva care propovăduiește erezia „cu capul descoperit”, ci a mers la un preot care are cuget ortodox.

  Gheronda Gavriil
  Așa cred și eu.
  Eu cred că papa este eretic, sinodul este eretic, întrerupem pomenirea; acum, dacă există preoți care cugetă drept, dar se tem să întrerupă pomenirea episcopului [cu cuget eretic], credincioșii pot merge la slujbele săvârșite de aceștia; dar nu am descoperire de la Dumnezeu pentru aceasta, de aceea vă spun să citiți canonul Sfântului Atanasie.

  Eu, cu smerita mea părere, condamn sinodul, îl condamn pe papa, nu trebuie să ne unim – una.

  În al doilea rând, întrerupem pomenirea și ne oprim aici, nu înaintăm spre a face alt altar, nu facem propriul nostru jertfelnic, nu facem propria noastră Biserică.

  Trei: le spunem oamenilor să meargă la biserici unde slujesc preoți care nu pomenesc.
  Acum, oamenii să nu meargă acolo unde sunt eretici declarați și zic că papa e Biserică și că sinodul este bun și că trebuie să ne unim, acolo e exclus să meargă, nu pot merge acolo. Acolo să nu meargă. Acum, prin iconomie extremă, după smerita mea părere – nu știu dacă e de la Dumnezeu aceasta – le spunem oamenilor să meargă la biserici unde slujesc preoți care pomenesc, dar au cuget ortodox și cred că papa este eretic și sinodul este eretic și patriarhul are cuget eretic, dar din diverse motive preotul respectiv se teme că îl caterisește episcopul, are familie, în astfel de cazuri recomand, dar nu știu dacă este de la Dumnezeu aceasta.

  Pr. Vulcănescu

  Gheronda, dacă, de exemplu, există oameni din România care merg să se împărtășească în Bulgaria, pentru că acolo Sinodul Bisericii Bulgariei a condamnat pseudosinodul din Creta și nu a participat la acesta. Este corect acest lucru, să meargă acolo ca să se împărtășească?

  Gheronda Gavriil
  După smerita mea părere, nu este rău, să meargă.

  Patriarhul Gherman al II-lea al Constantinopolului, care a trăit pe la anul 1200, scrie o scrisoare ciprioților, care credeau că papa e Biserică și le zice:
  „Vă legiuiesc și vouă, tuturor mirenilor, să fugiți alergând departe de preoții care au căzut în erezia latino-cugetătorilor.
  Și nici în Biserică să nu vă adunați împreună cu ei, să NU luați Sfânta Împărtășanie din mâinile lor, NICI ANAFURĂ să nu luați din mâinile lor, ci SĂ VĂ RUGAȚI SINGURI ÎN CASELE VOASTRE.
  ALTMINTERI, VEȚI AVEA PARTE DE ACEEAȘI OSÂNDĂ CA EI”

  Dacă un patriarh sau un arhiepiscop, un episcop NU respectă canoanele apostolice, care interzic slujirea comună și rugăciunile comune cu ereticii, NU respectă canoanele sinoadelor ecumenice și locale, NU respectă ceea ce au spus Părinții noștri, ACESTA NU ESTE PĂSTOR.

  Ce este? Ne-o spune un mare Părinte din secolul întâi: „ORICINE ZICE LUCRURI DIFERITE DE CELE RÂNDUITE, chiar și dacă este (în general) vrednic de crezare sau postitor sau face minuni și se nevoiește și profețește, să îți fie ție ca un lup care, îmbrăcat în piele de oaie, OMOARĂ ȘI NIMICEȘTE OILE!”. Sfântul Ignatie Teoforul.

  Întrerupem pomenirea, nu înaintăm spre a face alt altar, nu facem propriul nostru jertfelnic, nu facem propria noastră Biserică, îi trimitem pe oameni la biserici unde slujesc preoți care nu pomenesc. Dar dacă preotul pomenește [episcopul cu cuget eretic], dar are cuget ortodox, le spunem oamenilor să meargă acolo [să se împartașească], dar nu am descoperire de la Dumnezeu, ca să spun aceasta cu siguranță. Să spuneți că aceasta este părerea mea, nu am descoperire de la Dumnezeu în acest sens.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO se bazează strict pe cititorii săi mulți, care sprijină fiecare cât poate acest demers. Vă punem la dispoziție conturi bancare sau varianta PayPal de mai jos. Fără sprijinul vostru acest proiect se poate diminua, până la dispariție.

Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Reclamele sunt blocate

Te rog să ne susții, deblocând reclamele.