X

Fratele Mihai Pisău din Vrancea: Mărturisirea de credință împotriva ecumenismului și a globalizării în vremurile apocaliptice

“Vremurile de pe urmă sunt vremurile de acum. Nu sunt exagerări! (…) Nu trebuie să ne înfricoșăm. Vin ani grei, dar nu vă temeți (…) Căci cei ce se tem sunt neîndumnezeiți, deci să purceadă a se pregăti. (…) Prorociile sunt ca să te pregătești, nu să te tulburi, căci Domnul Hristos va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor, așa cum spune Sfânta Scriptură…”

Cuv. Pr. Dionisie Ignat

Doamne, ajută! Sunt un frate de mănăstire, trăiesc în Comuna Paltin, Județul Vrancea, și nu vreau să rămân impasibil la problemele reale prin care trece poporul român (și nu numai). Am fost foarte bucuros să aflu că mai sunt și alți frați care au făcut scrisori de mărturisire a Dreptei Credințe. Trebuie să recunosc că aceste scrisori de mărturisire mi-au dat un impuls: să iau pixul în mână, pentru a așterne pe hârtie câteva cuvinte despre ecumenism și globalizare. Intenția mea, prin această mărturisire de credință, nu este de a crea panică, ci neliniștea cea bună, și de a le aduce la cunoștință, celor râvnitori spre mântuire, planurile satanice puse la cale atât împotriva creștinilor, cât și a restului lumii. Faptul că ele creează, în lumea care trăim, o imagine desprinsă din Apocalipsă, nu înseamnă că trebuie să ne prefacem că n-o vedem, căci realitatea trebuie s-o privim așa cum este.

Fraților, nu confundați Biserica Ortodoxă cu Instituția care conduce Biserica. Nu faceți confuzie între Credința Ortodoxă și salariații din cadrul Instituției, care conduc Biserica Ortodoxă.   ”Ecumeniștii, cu nerușinare și fără scrupule, suiți pe Trupul Sfânt al Sfintei noastre Ortodoxii, promovează și susțin ecumenismul unionist, manipulat de forțe sataniste și masonice, ca fiind, chipurile, adevărata învățătură a Bisericii.” (extras din cartea ”Sfântul și Marele Sinod – Între providență și eșec”, Oradea, Astradrom, 2016, pag. 13).

Așa-zisul ,,Sfânt și Mare Sinod” (ce a avut loc în Creta între 16-26.06.2016 – așa cum apare cifra 6 și pe coperta broșurii de la Patriarhie, în legătură cu pseudosinodul din Creta), prin gura arhiereilor și a celorlalți participanți, și după încheierea lucrărilor acestuia (nu s-a îndrăznit acest lucru înainte), a fost denumit ”Consiliul II Vatican al Ortodoxiei” (vezi Brun Maria – Ecoul Conciliului Vatican în Biserica Ortodoxă, 2/2015, p. 222),  adică a fost considerat corespondentul ultimului conciliu ecumenic al papismului, care a provocat tulburări uriașe în sânul acestuia, conducând la asemenea schimbări, de o importanță uriașă, încât a ajuns să fie caracterizat, de înșiși protagoniștii acestuia, ca împărțind istoria ”Bisericii” papale în epoca de dinainte și de după Conciliu. În cadrul acestui Conciliu au fost luate atât o hotărâre pentru adoptarea ecumenismului (prin Decretul conciliarUnitatisRedintegratio), ca metodă de unire a ”creștinilor”, cât și mari schimbări, pe care le-a adus în viața liturgică (reforma liturgică).

            Ecumenismul este definit, de Sfântul Justin Popovici, ca fiind „numele de obște pentru creștinismele mincinoase, pentru bisericile mincinoase ale Europei Apusene. În el se află cu inima lor toate umanismele europene, cu papismul în frunte; iar toate aceste creștinisme mincinoase, toate aceste biserici mincinoase, nu sunt altceva decât erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obște este a-tot-erezie (panerezie).” (extras din cartea „Biserica Ortodoxă și ecumenismul”, Fundația Justin Pârvu, 2012).

Chiar și în revistele, cărțileși site-uri ortodoxe este desființat acest pseudosinod.

Ca să fac o paranteză,„la ultima Adunare a CMB de la Busan, 2013, Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de ÎPS Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, care a afirmat că: {unitatea Bisericii a fost distrusă și, așa cum se prezintă astăzi biserica,  divizată, este incompletă și din punct de vedere sacramental/haric, pentru că nu cunoaștem care parte a bisericii este moștenitoarea și continuatoarea vechii Biserici a Ierusalimului, deoarece toți oamenii sunt frați întru Hristos, botezul creștin reprezentând doar o treaptă superioară, harică, în cadrul deja existentei familii duhovnicești a umanității. Preasfinția sa, kir Nifon, nu a spus și a ascuns faptul că în cadrul CMB eclesiologia ortodoxă este denaturată, sub pretextul apărării «valorilor noastre tradiționale morale», precum «suprema valoare a familiei creștine.»}”(extras din cartea „Familia creștină și provocările lumii de astăzi”,  2019, pag. 25).

Cuviosul Părinte Arhimandrit Justin Pârvu considera că «toate derapajele impuse de CMB sunt false» și tocmai de aceea părintele deplânge absența teologilor, care să combată rătăcirile, și semnalează pericolul risipirii turmei, din pricina fricii și lașității păstorului.

            (…) Adunate în timp, mărturiile sale de credință sunt mai actuale ca oricând, mai ales în aceste momente de tulburare și derută, generate de ticăloșitul Sinod Panortodox din Creta, pe care înainte vederea sa l-a definit cât se poate de limpede, încă din aprilie 2013: «O să facă ei, dar va fi ce s-a întâmplat cu Sinodul de la Ferrara-Florența. Tot așa va fi și acum, vor fi aceleași dispute dogmatice și, Slavă, Domnului, vom mai avea niște ierarhi care, cred eu, că nu vor trăda Ortodoxia. Și doi, trei dacă sunt, e suficient. Avem datoria, însă, să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să îi păzească pe ierarhii ortodocși în Dreapta Credință, pentru că altă salvare nu mai avem decât în mila lui Dumnezeu. Dacă ne vom ruga, vom îndupleca milostivirea Sa. În cea mai mare măsură, masoneria și-a atins scopul, de aceea și iese la iveală, ca să își finalizeze planurile.»” (extras din ”Credința Ortodoxă”, anul XX, Nr. 10 (236), Octombrie 2016, pag. 7, revistă lunară de cultură, atitudine și spiritualitate a Episcopiei Alexandriei și Teleormanului).

            ”…Dar va fi al optulea Sinod Ecumenic și atunci se va clarifica cine și ce prezintă.Cel care va accepta inovațiile eretice va lua calea pieirii. Trebuie să ne ferim de asemenea eretici- inovatori…”(Sf. Paisie Aghioritul, extras din cartea ”Stareții despre vremurile din urmă”, Petru Vodă, 2007, pag. 253)

”… Generalizarea ereziei ecumeniste prin pseudosinodul din Creta… transformă Ortodoxia noastră în creștinism antihristic și acesta intră triumfal în Biserică. Sfântul Ignatie Briancianinov ne anunța că asta e o boală așa de grea, atât de insuportabilă, încât ea cheamă sinucederea (duhovnicească a, n.a.) omenirii, ca pe o sete de otravă.” (extras din ”Credința Ortodoxă”, anul XXI, Nr. 4 (242), Aprilie 2017, pag. 9, revistă lunară de cultură, atitudine și spiritualitate a Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, dar articolul a fost preluat din revista ,,Atitudini”, după cum se evidențiază mai sus, în pagină).

            ”… Prestația delegației Bisericii Ortodoxe Române la Sinodul I ecumenist din Creta, de anul acesta, a fost meritorie, în plan teoretic, după cum se afirma pe canalele oficiale, dar și pe cele neoficiale. Păcat însă că amendamentele și luările de poziție, în apărarea învățăturii de credință ortodoxe, nu s-au finalizat prin refuzul semnării documentelor oficiale ale sinodului, sau măcar a unora dintre acestea, cele vădit antiortodoxe, cum au făcut și alți ierarhi. Toată mărturisirea ortodoxă cea bună, din cuvânt, a fost stricată prin fapte, prin semnătură. Așa că nu este de mirare că întoarcerea acasă a lui Arie, cel cu douăzeci și patru de capete, în frunte cu Iuda vânzătorul, s-a făcut cu destulă discreție, sperând că poporul drept-credincios nu le va taxa prestația antiortodoxă și, în mare măsură, așa s-a și întâmplat. Doar că au existat și mai există, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, străjeri ai Ortodoxiei care nu au tăcut. Unii au rupt comuniunea, explicând public de ce, alții i-au taxat, pe unde i-au prins, pe ierarhii trădători, punându-le în față căderea, iar alții au făcut o scrisoare deschisă, prin care îi somau să se lepede de lucrările lor cele rele, cele antihristice...” (Silviu Aronet, extras din ”Credința Ortodoxă”, anul XX, Nr. 10 (236), Octombrie 2016, pag. 8, revistă lunară de cultură, atitudine și spiritualitate a Episcopiei Alexandriei și Teleormanului).

”Așa cum știm din istoria Sinoadelor Bisericii noastre, frații mei preoți, un Sinod se întrunește pentru a condamna o erezie și pentru a reglementa diferite subiecte de rânduială și evoluție a Bisericii noastre. (…) De mulți ani se aude despre erezia ecumenismului, o construcție religioasă care dorește unirea tuturor, în ciuda diferențelor dogmatice. Rădăcinile acestei erezii se trag din sincretismul Vechiului Testament, pe care l-au războit cu râvnă proorocii. (…)

Și papismul este o erezie. Din pricina clericilor și creștinilor filoecumeniști și filopapiști, s-a creat o confuzie în spațiul ortodox, și astfel ar fi trebuit – așa am așteptat – ca Sinodul din Kolimbari – Creta, cu autoritatea lui, să clarifice lucrurile și să vorbească clar despre aceste două erezii ale epocii noastre, și astfel să întoarcă poporul ortodox cel credincios de la acestea. Dar nu a făcut aceasta, cu toate că mulți clerici și laici au cerut-o înainte de Sinod, cu multă insistență  și rugăminți. (…) Dar, ciudat, nu am văzut ca Sinodul din Creta să condamne vreo erezie, nici să vorbească despre erezii, ci dimpotrivă a numit ereziile «Biserici».” (Mitropolitul Ieremia al Gortinei sursa: marturieathonita.ro)

Și fiindcă, acum ceva timp, pseudopapa Francisc a vizitat România, trebuie să vă mărturisesc faptul ca „cea mai mare trufie ce a fost cândva în aceasta lume e scrisa pe coroana ce și-o pune Papa pe cap. Pe aceasta coroana se afla scrise vorbele: «Vicarius Filii  Dei» ceea ce, pe românește, înseamnă : «Vicarul – adică înlocuitorul (cel  ce tine locul) – lui Iisus Hristos pe pământ». Te ia o scarba fata de aceasta trufie de a se numi un pamantean vicarul lui Hristos.” (extras din  „Lumina Satelor”, nr.3/11 ian. 1925, p. 3).

Într-un discurs șocant, care se răspândește în lumea întreagă, pseudopapa Francisc a declarat: Toate religiile sunt adevărate, pentru că sunt adevărate în inimile celor care cred în ele. Ce altfel de adevăr există? În trecut, Biserica a fost dură cu cei pe care îi considera că greșesc din punct de vedere moral sau că păcătuiesc. Astăzi, nu mai judecăm pe nimeni. Ca un tată iubitor, niciodată nu ne condamnăm copiii. Biserica noastră este destul de mare pentru heterosexuali și homosexuali, pentru viață și pentru alegeri! Pentru conservatori și liberali, chiar și comuniștii sunt bineveniți și ni s-au alăturat. Cu toții îl iubim și ne închinam la același Dumnezeu.(extras din cartea «Familia creștină și provocările lumii de astăzi», 2019, pag. 61).

După blasfemiile spuse în rândurile de mai sus putem afirma, fără nicio îndoială, că pseudopapa Francisc este profetul mincinos din Apocalipsă. Iată ce zicea Cuviosul Părinte Justin Pârvu la adresa pseudopapei Francisc: ”Iar acest papă, Dumnezeu să îl ierte, are un rol malefic nemaiîntâlnit pentru creștinătate, pentru omenitate, pentru neamurile creștine.” (extras din cartea ,”ROMÂNI, apărați-vă Dreapta Credință, preoții și libertatea! Refuzați actele cu cip! Ed. Credința strămoșească 2013, pag. 103, care a fost tipărită cu binecuvântarea Pr. Arhim. Justin Pârvu).

Sfântul Cosma al Etoliei spunea creștinilor: «Pe papă să-l blestemați, el va fi cauza.»” (Ieremia, Mitropolitul Gortinei și al Megapolisului, sursa: marturieathonita.ro).

Nu în ultimul rând, trebuie precizat faptul că ”în anul 1775, Rothschild, împreună cu alți doisprezece bărbați, au organizat «sfatul celor 13». Ei l-au ales pe Adam Weishaupt șeful sfatului. Adam Weishaupt, ce semnifică «Capul alb», făcea parte din ordinul iezuiților (una dintre organizațiile sataniste)”. (extras din cartea ”Stareții despre vremurile din urmă”, Petru Vodă, 2017, pag. 127). Se știe faptul că pseudopapa Francisc este primul «papă» iezuit din istorie, adică, satanist.

De altfel, o altă problemă este ”reabilitarea schismaticilor din Ucraina și ridicarea lor la rang de structură bisericească autocefală, care reprezintă un gest cu grave abateri canonice și consecințe nefaste, asupra unității lumii ortodoxe, printr-o posibilă dezbinare de amploare.

            (…) Nu trebuie uitat nici faptul că Epifanie, «Mitropolitul» ales, a fost practic impus de Filaret, care se considera încă Patriarh onorific și se ocupa de guvernarea internă a noii structuri. Dacă inițial, în perioada comunistă, a fost un opozant fățiș al uniaților, după independența Ucrainei, a devenit un susținător și colaborator al lor. După unele speculații, Filaret nu doar că a colaborat cu greco-catolicii din Ucraina, ci chiar a devenit un instrument al lor. Încă de la începutul anului trecut era remarcat jocul lui duplicitar:  «Nu poate fi exclus faptul că misiunea reală și rațiunea existenței (ex-, n.n.) «Patriarhiei» de Kiev este de a menține instabilitatea prezentă, care slăbește Biserica Ortodoxă Ucraineană, ce ține de Patriarhia Moscovei și aduce avantaje greco-catolicilor ucraineni. Uniații sunt interesați să promoveze alte denominațiuni creștin-ortodoxe (schismatice, n.a.) în Ucraina». De exemplu, majoritatea parlamentarilor, care au inițiat scrisoarea către Patriarhul Bartolomeu (de acordare a autocefaliei, n.n.), sunt greco-catolici. Și chiar unii «clerici» (ghilimelele îmi aparțin, n.a.), din «Biserica»Greco-Catolică Ucraineană, dovedesc că adunarea tuturor credincioșilor ortodocși ucraineni, sub omoforul Patriarhului Ecumenic este un prim pas spre aducerea lor sub autoritatea Papei…” (Ierom. Lavrentie Carp, extras din lucrarea ”Greco-catolicii și «autocefalii» din Ucraina în contextul mai larg al ecumenismului”).

După opinia Cuviosului Părintelui Arhimandrit Justin Pârvu, ”ecumenismul este «un fals», care, alături de globalizare, reprezintă «avangarda vremurilor apocaliptice», ținta lui nefiind alta decât «eliminarea lui Dumnezeu din lume și din sufletul omului, pe orice cale.»” (extras din ”Credința Ortodoxă”, anul XXI, Nr. 10 (236), Octombrie 2016, pag. 7, revistă lunară de cultură, atitudine și spiritualitate a Episcopiei Alexandriei și Teleormanului).

            În legătură cu globalizarea, trebuie specificat faptul că e necesar ca răul să fie tăiat de la rădăcină așa cum ne-au sfătuit Sfântul Ioan Gură de Aur, dar și alți Sfinți Părinți, deoarece aceasta reprezintă a doua pârghie de putere a satanei.

Globalizarea este „văzută ca o «postumanitate», o eră a «ultimului om»: Ultimul om este singur. Dar nu-l deranjează defel această singurătate. Căci el nu mai știe ce este cuminecare – el se însumează, se adună, se înmulțește și se scade. Nu face parte din nici un neam, nu are naționalitate și tinde să nu mai aibă identitate – nici acest lucru nu-l stânjenește.” (extras din cartea Raportul orbului, Ed. Scara, 2013, pag. 9, care a fost scrisă de vrednicul de pomenire Mugur Vasiliu).

La început exista un certificat de naștere, act ce specifica data nașterii, locul, numele părinților, numele nou-născutului, martorii și trimisul statului. Acest act nu avea o numerotare, ca de exemplu numărul buletinului. Iar primele buletine nu aveau poză.

Ulterior aceste certificate de naștere au fost numerotate. Iar apoi au apărut buletinele. Și, ca să vedeți, primele buletine nu aveau poză.

Până aici vorbim de acte numerotate, fără poză. Adică, actul era numerotat, cum e numerotată o carte într-o bibliotecă.

MAI DEPARTE…

Buletinele au început să aibă poză.

STOP!

Deja vorbim de prima cădere, căci chipul omului, care e creat după Chipul Său, nu aparține Cezarului. În acest sens, spune Sfântul Vasile cel Mare: ”«omul este o făptură care a primit poruncă să devină dumnezeu», adică «chip al Chipului». Pentru mai multe detalii, vizavi de acest subiect, puteți citi din cartea ”ROMÂNI, apărați-vă Dreapta Credință, preoții și libertatea! Refuzați actele cu cip! ”, Ed. Credința strămoșească, 2013, pp. 320, 321, 322, care a fost  tipărită cu binecuvântarea Pr. Arhim. Justin Pârvu.

CNP-ul a fost introdus ca element obligatoriu în actele de identitate, de stare civilă și în alte acte personale, printr-un decret prezidențial, semnat de Nicolae Ceaușescu, la 2 martie 1978.

STOP!

Urmează a doua lovitură, CNP-ul! Dintr-odată, omul este numerotat, ca un obiect. Seria și numărul actului de dinainte numerotau hârtia Cezarului, la fel cum există serie și număr pe bancnotă. Dar CNP-ul numerotează omul. De ce să numerotezi omul, dacă oricum seria și numărul de buletin sunt unice?

            Numărul personal de identificare reprezintă:

            – antinumele creștinului, intrat în sistemul anticreștin;

            – e esența peceții antihristului ce vine;

            – e pericolul distrugerii creștinismului, a căderii în legături cu lumea a Bisericii lui Hristos, a dispariției statului și nației;

            Acceptarea numărului personal este:

            – rezultatul lepădării îndeplinirii poruncilor lui Dumnezeu;

            – trecerea în turma cea mare, care merge pe drumul cel larg;

            – primul pas spre primirea peceții;

            – alegerea pâinii în loc de cruce.” (extras din «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2018-43).`

Trebuie menționat faptul că”ideea înlocuirii numelor personale date de Dumnezeu oamenilor cu cifre impersonale (depersonalizarea, n. a.), moarte, poate aparține doar dușmanului neamului omenesc, diavolului … și căpeteniei «sălbăticiei» în lumea creată de Dumnezeu, a făpturilor raționale. Nu în zadar, în tradiția ortodoxă, pentru satana și alte duhuri căzute, sunt folosite chipuri de fiare (balaurul, șarpele, țapul, lupul, câinele ș.a.) sau alte particularități ale firii animalice (coarne, copite, coadă, blană, gheare ș.a.). (…) Satana este primul care a refuzat viața personalității sale și care tinde să-i depersonalizeze pe toți ceilalți. El este primul sinucigaș impersonal și, prin urmare, ucigaș. În absurditatea împotrivirii lui Dumnezeu, el și-a ales veșnica moarte și, din invidie, aceeași soartă o dorește tuturor celorlalte personalități create de Dumnezeu. El le privește ca pe niște obiecte, niște lucruri, pe când Dumnezeu vede în toți personalitatea, reflectarea Sa în creația Sa. Depersonalizarea și moartea duhovnicească a ființelor raționale este hrana satanei, așa precum, pentru Dumnezeu, «mâncare și băutură» este lucrarea de mântuire a personalităților create de El pentru viața veșnică.” (fragmente culese din ”Taina Fiarei”, pp. 25, 26, care a  fost tradusă și tipărită cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, arhiepiscop al Poceaevului).

NOTĂ OrtodoxINFO

Anumite aspecte, precum cele privind însemnarea cu raze laser ne depășesc la nivel de cunoștințe și nu ni le putem asuma, această responsabilitate revenind în totalitate autorului acestui text.

Știrile sunt sub cenzură! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Guvernul ne-a blocat domeniul de 3 ori și am fost determinați să schimbăm și serverul, datorită amenințărilor primite de societatea care-l găzduia. Încercăm să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în cea mai mare provocare pe care o trăim. Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutor de la voi, cititorii noștri. Ne puteți sprini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!
1 2 3Pagina următoare
Categorii
Uncategorized
cuvinte cheie

Articole asemănătoareVă rugăm să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

24 comentarii

 1. OLE!
  Foarte bine spus!

  Iar ceea ce se petrece cu OMUL ZILELOR NOASTRE, este exemplificat foaarte bine AICI:
  ”Globalizarea este „văzută ca o «postumanitate», o eră a «ultimului om»: ULTIMUL OM ESTE SINGUR. Dar NU-L DERANJEAZĂ DEFEL această singurătate. Căci EL NU MAI ȘTIE CE ESTE CUMINECARE – el se însumează, se adună, se înmulțește și se scade. NU face parte din nici un neam, NU are naționalitate și TINDE SĂ NU MAI AIBĂ IDENTITATE – nici acest lucru NU-L STÂNJENEȘTE.” (extras din cartea Raportul orbului, Ed. Scara, 2013, pag. 9, care a fost scrisă de vrednicul de pomenire Mugur Vasiliu).

 2. Uau!
  min.15:15 în care spune că DNA-ul este mâna dreaptă a masoneriei cu ajutorul căreia se va implementa cu succes NOM, iar luminițele telefoanelor mobile care au fost aprinse de către oameni, a reprezentat adeziunea la sistem, a energiei malefice de care se folosește diavolul, – magneto-electricitatea !

  Maica Domnului, în revelațiile ei, de ULTIMĂ ORĂ, spune: atunci când Dumnezeu va hotărâ CERNEREA, și va începe CERNEREA…cu îngerii nimicitori (cum spune Ps.77 al lui David…), TOATĂ CIBERNETICA VA CĂDEA!

  Ea (Maica Domnului…) spune că semnalul va fi ”Când se vor stinge Luminătorii (cerului), deci, va fi ceva cosmic…o catastrofă cosmică…care va aduce ACEA NOAPTE DE CARE SE VORBEȘTE ÎN APOCALIPSĂ (cele 3 zile și 3 nopți de întuneric total, fără întrerupere…) și, în tot acest interval de timp, toată lucrarea bazată pe electricitate, VA CĂDEA!

  Și spune Maica Domnului că, dacă vreți să vă luminați, să aveți lumânări!

  Sunt singurele care vor lumina!
  Tot ce este pe electricitate, va cădea! De ce?
  Pentru că ELECTRICITATEA DE CARE NE FOLOSIM NOI, NU ESTE ELECTRICITATEA DOMNULUI!
  Nu este electricitatea Cerului!
  Sistemul de producere a luminii ceresc, este o copie! O invenție, o făcătură a omului…este virtuală pentru că are aceeași funcționabilitate, ea funcționează exact ca și energia divină în aces fel…dar nu este bazată pe Adevăr.
  Ea este bazată pe hoție, pe copie!
  Este un extemporal copiat… ”

 3. Exact!
  M-am dus cu vizionarea cam până aproape de jumătate (când trebuia să plec..), acolo unde începe să povestească despre Pr.Arsenie Boca.
  Sincer, mi-a plăcut că a atacat chestiunea asta a DUPLICITĂȚII…cu fundul și în căruță, și în teleguță…eventual, precum mielul care suge la două oi!

  Nu știu de unde a venit NĂRAVUL DUPLICITĂȚII la români, poate comunismul i-a învățat UNA să spună la arătare, ALTA simțind în ascuns și CU TOTUL ALTA spunând oponentului primului, de la prima strigare!
  E foarte interesant ce spune femeia asta cu trăsături dure, de bărbat, dar sensibilă de nu se poate la inimă!
  Trebuie să-l mai vizionez…cap/coadă!
  Știi, Pr.Vamvulescu spunea în înregistrările sale că și Pr.Arsenie Boca a spus despre cele 3 zile de întuneric, nu numai maicile-alea catolice de la Fatima!
  Spunea că, ele vor veni datorită păcatelor creștinilor și că va fi înfiorător!
  Nădejde la Maica Domnului, acoperirea ferestrelor, închiderea ușilor BINE, ne-deschiderea sub nicio formă a ușilor și/sau a ferestrelor, indiferent ce voce v-a împrumuta diavolul plângându-se pe la uși pentru a le da drumul!

  După mine, eu cred că acest lucru se va întâmpla DUPĂ instalarea Antihristului PRIN INVERSAREA POLILOR MAGNETICI (vezi Rezonanța Schumann..) când Soarele va răsări apoi la Apus, deci invers…în sens spiritual, la apus de vremuri….

 4. AL TREILEA TEMPLU ESTE PENTRU INTREAGA LUME – pregatiri intense pentru construirea templului
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=749&v=7-Pa2Z3LeTA

  Opiniile conținute în acest videoclip nu reflectă în mod necesar pe cele deținute de R$E sau pe alții din locația/orașul/națiunea în care a fost filmat acest conținut.
  An R$E Production:
  Într-o sală, unul: Ok, deci aceasta este matrița
  . Aceasta este matrița originală, de la al doilea model de monedă a Templului, ”Cyrus Trump” și după cum puteți vedea aici, să vedem ce avem.
  În primul rând avem aici în ebraică…pentru a îndeplini șaptezeci de ani…versul originar ”pentru a îndeplini șaptezeci de ani, este atunci când evreii au ieșit din exilul Babylonului, ei au fost acolo timp de 70 de ani. Și după 70 de ani, regele Cyrus a spus: Dumnezeu, Domnul lumii mi-a dat permisiunea să las evreii să se întoarcă în țara Israelului și uite ce aspus ”El mi-a cerut să-i zidesc o casă în Ierusalim.

  Asta se întâmpla acum două mii cinci sute de ani.
  Și acum, după 7o de ani de la înființarea statului Israel, s-a întâmplat ceva din nou…unul dintre cei mai mari lideri ai lumii, președintele Donalt Trump…și aici vedem sigiliul Americii, a recunoscut din nou Ierusalimul ca și capitală a Israelului. (apare la 1.26 o reclamă cât toate zilele: TRUMP IS FRIEND OF ZION…).

  Și el, de asemenea, construiește o casă în Ierusalim, dar nu vrem doar ambasada, sperăm, la fel cum regele Cyrus ne-a împins poporul evreu pentru a reconstrui Templul…sperăm ca toate cele 17 națiuni și președintele Donald Trump, după ce a recunoscut Ierusalimul ca fiind capitala sfântă spirituală a țării Israelului, a statului Israel, NE VA AJUTA SĂ RECONSTRUIM AL TREILEA TEMPLU.

  De aceea avem sigiliul Americii și sigiliul original al Imperiului Persan.

  Altul, leader din Sinedriu: Creștinismul, islamul și toate religiile monoteiste, au un rol foarte important, pentru a-i uni pe toți cei care se închină adevăratului Dumnezeu, și pentru a prospera și a se dezvolta în conformitate cu voința Lui Dumnezeu. Este atât de simplu…

  Crezi că Vaticanul prin Papa Francisc, pare că are un mesaj similar, credeți că Roma va merge împreună cu asta…? Nu, nu cred asta.
  În SUA sunt 30.000 de culte creștine…deci, în funcție de ceea ce am primit, o parte dintre ei vor face parte din ”mântuire”, o parte din ei, nu!
  E foarte simplu!
  Deci, oricine va accepta să fie exact ca cel al națiunii în care VA VENI CA PERSOANĂ, să vină să se închine (precum) lui Dumnezeu, și va face parte din ”mânturie” (adică APOSTAZIE).

  -Uită-te în jurul tău, uită-te CINE e aici! De unde ești? zice același evreu de la început, mulțumit și fericit de interesul oamenilor diferiți interesați de construirea celui de-al 3-lea Templu din Ierusalim.
  -Jamaica…
  -Tu ești din SUA, iar tu ești din Argentina, tu din Guatemala, uită-te la asta…și avem pe cineva din India…incredibil! Aici, în centrul Ierusalimului sunt înconjurat de oameni de alte naționalități și toți vorbim de un singur lucru…de importanța Ierusalimululi, de importanța ”păcii”, de importanța a CINE va avea ”mântuire”.(priviți la min.3:32 imaginea construirii, schele ridicate, macarale…așa de avansat să fie?)

 5. TOTUL E PARTE DIN PROCESUL PROFEȚIEI…despre asta e vorba! (arată moneda unică cu chipul lui Cyrus și al lui Trump). Și ASTA…Președintele (Trump) a ÎNȚELES…când NIMENI altcineva nu a înțeles (sau PRINS…)….el (Trump) a înțeles că NU E VORBA DE POLITICĂ…vorbim despre Torah, vorbim despre profeți, despre asta e vorba. Iar, odată ce a ÎNȚELES-o și cred că a înțeles-o, poate că nu poate să o spună (direct, deocamdată…) dar el ȘTIE…ea ne împinge de la spate…întreaga lume este acolo…

  (adică simbolismul de pe monedă, cu promotorii re-construirii Templului din Ierusalim, Cyrus pentru cel de-al doilea, Trump – pentru cel de-al 3-lea și ULTIMUL din istoria Israelului și-a umanității, în prag de SFÂRȘIT DE LUME! Vorbește despre profeții, dar profeția dată de Adevăratul Mesia (Iisus Hristos) spunea că evreii îl vor primi pe Satana în persoana Antihristului DAR, pentru că se vor trezi dintre evreii-semiți, NU jidanii-khazari cu pielea albă, păr roșcat și ochi deschiși la culoare, să i/li se proorocească din Vechiul Testament de către o autoritate în domeniu, recunoscând că adevăratul Mesia a fost cel care a fost răstignit acum 2.000 de ani și NU acela care se auto-intitulează trufaș Mesia, în nume propriu…se vor speria și se vor întoarce împotriva falsului Mesia, căpătând cuvânt cu putere multă, ca RĂDĂCINĂ a creștinismului prin Iisus Hristos și Maica Domnului, după care s-au altoit ceilalți creștini….ortodocșii, catolicii!)

  Judeul, cu față de dilo, de șobolan de cavernă…se uită brusc și intens cu privirea aia nesuferită încercând să facă pe amabilul cu un tip în vârstă, înalt, la costum… care-l privește circumspect pe șobolan, care îl abordează:
  -Pot să te întreb…de unde ești?
  -Sunt din Anglia! Pot să te întreb…ai spus mai devreme, o parte din Templlu este gata să fie construit, e adevărat? Aveți deja părți din Templu construite?
  -Exact despre asta vorbeam mai devreme, nu e de ajuns să te rogi pentru Templu. Dacă te rogi pentru ceva, trebuie să crezi, și pentru a arăta că crezi…trebuie să faci CEVA. (Nu i-a răspuns la întrebare…a luat-o pe ocolite ocupându-se de macheta Templului din spatele lui cu toate că, în min.3:32 arată CEVA în plină desfășurare!)

  Deci, de asta avem o grămadă de vase făcute, marele altar care a fost făcut, avem programe…și DA, de asemenea, există unele dintre piesele Templului…sunt blocuri în sine și pot fi transferate exact așa cum se vede în modelul de aici..

  (confirmă ceea ce au spus alții prin cărți cu mult timp în urmă că, bucăți mari de piatră aproape ne-fasonată, ajustată doar cât să se îmbine perfect cu celelalte blocuri de piatră ce vor alcătui cel de-al 3-lea Templu sunt numerotate și aranjate pentru a fi îmbinate corect și imediat, ele fiind puse bine, într-un canion din SUA).

 6. Se uită la machetă și spune: de 15 ori mai mare decât aceasta și Templul poate fi construit! Așa cum Trump spune, FIECARE NAȚIUNE ÎȘI PĂSTREAZĂ LIMBA, CULTURA, CREDINȚA. NU E GLOBALIZARE, este să vă închinați unui Dumnezeu, în Templu.

  (mda…aici e CAPCANA: în numele iubirismului fals, se cere trădarea supremă prin închinarea nu numai în fața unui dumnezeu fals, ci a Antihristului care sălășluiește în el însuși Satana, ce se va porni cu tulburare, cu furie și ură multă împotriva omenirii, mai ales a creștinismului, a creștinilor….după ce va fi câștigat încrederea tuturor, prostind, înșelând pe mulți, făcând la început pe blândul, cucernicul și credinciosul…deci, îi lasă aparent în pace, NUMAI să se închine lui, ca în fața adevăratului Dumnezeu! Iar Trump, prin Enciclica Papei ”Laudatio SI”din 2015, la 30 nov.2017 a anulat protestantismul, unindu-l cu catolicismul, iar catolicismul umblând cu șușeaua unirii tuturor religiilor sub autoritatea papală, deci IDOLATRIE și ECUMENISM care-i erezia ereziilor predată apoi în mâinile Antihristului, ca ”dumnezeu”!)
  Leaderul din Sinedriu:Așa cum Trump spune, fiecare națiune își păstrează limba, cultura, credința. Nu e globalizare (cică…) este să vă închinați unui dumnezeu, în Templu. Ce este un musulman? Musulmanul, în lumea evreiască este perfect, oricine vorbește de Dumnezeu este perfect. Conform Coranului, Ibrahim este musulman, Moise era musulman, e perfect! Au ajuns la concluzia că Mesia va fi Mahdi al lor. Deci, de câte ori întâlnesc musulmani în diferite țări, le spun: Cine e musulman conform Coranului? Ibrahim = Abraham? Moise = Musa? Eu sunt din Musa, sunt levit. Iar ”MESIA” va fi MAHDI. Deci, practic, istoriile noastre sunt la fel, viitorul nostru e la fel, deci, unde este problema? (ați văzut cum fac ei imediat pace cu musulmanii? ).
  Am mai spus-o: problema e cu radicalii, cu teroriștii…dar când toată lumea va sprijini construirea celui de-al 3-lea Templu, atunci toată lumea va prospera pentrku că Templul se construiește pentru întreaga lume.

  -Deci, crezi că va fi o UNIUNE ÎNTRE TOATE RELIGIILE?

  -Absolut! Deja avem uniune, dar toată lumea se teme de terorism. Aceasta este datoria noastră, de a unifica pe oricine se închină unui singur Dumnezeu în cel de-al 3-lea Templu. Toate națiunile se pot închina lui Dumnezeu.

  Cel din muzeu: El va fi un Rege, unicul Rege care va uni întreaga lume!
  Englezul: Îi vedeți pe Iacov și Esau reuniți în ultimele zile? Deci, musulmanii, evreii și creștinii, vor fi parte a acestei lumi noi? Inclusiv KABHALA și influența estică, toate într-o singură religie, în acest Templu?

  Cel din muzeu: Nu o voi numi un fel de RELIGIE. UN FEL DE ÎNȚELEGERE…(aha…la cât e de șobolan, tot realizează că, dpdv religios nu poți UNI ceea ce ne DIFERENȚIAZĂ net și atât de profund ).
  Nu o voi numi un fel de religie. (min.7:31 arată triunghiul care reprezintă oculta, în mijlocul căruia se află OCHIUL SUPRAVEGHETOR, iar PUPILA ESTE PĂMÂNTUL…deci, centrul preocupărilor lor, fiind încercuit de simbolurile creștine și ne-creștine.)

  Englezul: Ca un nou mod de a gândi? Înțelegerea că există doar un singur Dumnezeu în Rai.
  Deci este o conștiință superioară, un mod mai înalt de gândire.

  Cel de la muzeu: Exact. Și la sfârșitul lumii, toți vor înțelege…Dumnezeu este unul.

  Englezul, arătând spre macheta celui de-al 3-lea Templu: Deci, acesta este un design similar celui de-al 3-lea Templu, este un templu regesc. Vreau să te întreb…aceasta este lampa…deci aveți Lampa Reginei Elena a Persiei…

 7. Cel de la muzeu: Era foarte îndrăgită de poporul evreilor și s-a convertit la iudaism, iar înțelepții le-a plăcut foarte mult, iar când a vrut să doneze ceva templului, ea a făcut acest candelabru din aur și când sorele se ridica dinspre est, ar lovi candelabrul de aur și ar fi răspândit lumină, dar nu numai simbolic din Templu…reflectă Soarele!
  Exact cum vedem în această fotografie lampa Reginei Elena, reflectând lumina soarelui…așa că, avem din nou acest lucru persan și ar fi corect să spunem că există un element de kabbalah în acest Templu?

  Kabbalah este de fapt o parte interioară a Torei.
  Avem ceea ce este scris în Tora; iar KABBALAH ESTE de fapt CEEA CE NU ESTE SCRIS.
  Trebuie să ne dorim să înțelegem despre Persia și aceste religii vechi al națiunilor estice.

  Englezu, arătând spre mondedă: Aici spune că ”Imperiul Persan”…crezi că acest Templu poate uni cumva islamismul, creștinismul și iudaismul?

  Cel de la muzeu: Dacă vorbim despre Imperiul Persan, știm că acum, Iranul este vechiul imperiu, dar noi vorbim despre originalul imperiu…și,da, chiar și în Iran avem iranieni ne-iudei, care vor aceste monezi pentru că ei înțeleg că acesta este locul care va uni întreaga lume. Poporul iudeu are puterea să unească întreaga lume. Nu doar a poporului iudeu, dar atâta timp când noi vorbim cuvântul lui Dumnezeu…Dumnezeu este cel care unește pe toată lumea.

  Leader-ul din Sinedriu: Mesia a fi Judecătorul.

  Englezul: Crezi că Mesia va veni în acest Templu?

  Leader-ul din Sinedriu: ”Mesia” va veni curând, este evreu (DA, din seminția trădătoare a lui Dan…) și ”NU” este IISUS! Și dacă creștinii vor să Și-L țină, să Și-L țină!!! (normal, este aevăratul Dumnezeu și Mesia!).

  Englezul adresându-se ăluia din muzeu: MESIA BEN DAVID s-ar putea să fie Mesia care va conduce această unitate, această nouă lume unitară?

  Cel de la muzeu:Primul rege care l-am avut, adevăratul rege, a fost regele David. Regele care va conduce în cele din urmă. Lumea va fi de asemenea, de la Yehuda, așa cum ați spus Mesiah ben David…
  În cele din urmă, LIDERUL LUMII VA FI REGE, dar NU un REGE POLITIC. VA FI UN REGE SPIRITUAL care ne va ajuta pe toți să înțelegem ce ar trebui făcut în această lume…

  Englezul: Da, vreau să spun, IISUS este descris ca ”LEUL TRIBULUI LUI IUDA” și Fiul lui David, crezi că poate Iisus ar putea fi adevăratul MESIA și ar putea avea un contrafăcut care ar putea apărea?

  Cel de la muzeu: Oamenii înțeleg că este ca și cum unui copil îi oferi ciocolată sau unui adult îi oferi bani, nimeni nu va spune NU banilor…este ceva non-spiritual.

  (ce răspuns ilogic, de cacao ai dat șobolane!)
  Când avem înțelegerea corectă a ceea ce este important în lume, va fi evident pentru noi toți că asta vrem, toată lumea va alerga după spiritualitate…deci, atunci când vine momentul, toată lumea o va dori!

  Englezul: Ok, deci NOI CREDEM CĂ ACESTA VA FI FALSUL…VA FI ANTIHRISTUL, VA FI DE FAPT CAPUL ACESTEI ÎNȘELĂRI ÎNAINTEA VENIRII LUI MESIA. ASTA E DIFERENȚA NOASTRĂ DE GÂNDIRE PENTRU MOMENT.
  Citat din Evanghelia după Matei, capitolul 24: ”Căci mulți vor veni în Numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, și pe mulți îi vor amăgi…”

 8. NU VĂ LEPĂDAŢI DE HRISTOS,NU VĂ ÎNSEMNAŢI CU 666 (Profeţii)

  https://www.youtube.com/watch?v=7FcQGiw2hJU

  ”Vremea instaurării Guvernului Mondial și a instalării lui Antihrist, se apropie! Planul diabolic s-a pus în mișcare la nivel mondial prin cooperarea a zeci de mii de organizații și instituții conduse din umbră, de masonerie.

  Va veni VREMEA când va trebui SĂ NE LUPTĂM, NU atât cu oamenii, cât mai ales CU DIAVOLII care se vor arunca cu multă mânie asupra noastră, obligându-ne să primim semnul Fiarei.

  Multe profeții vorbesc despre un război între creștini și musulmani, iar de la acest război… la început LOCAL, va începe UN RĂZBOI MONDIAL.
  (Precum este răzmerița în popoarele U.E. cu emigranții din Germania, Franța, etc…începând mai ales în Franța, prin războiul Vestelor Galbene).
  Războiul acesta distrugător, cum nu a mai fost vreodată, VA PRECEDE SFÂRȘITUL VEACURILOR!

  UN SEMN al vremurilor este DECĂDEREA CLERULUI!

  Sfântul Chiril scria: ”se vor certa episcopii-ntre ei și preoții între ei. URA și DECĂDEREA CLERICILOR va fi atât de MARE, încât numai foarte puțini dintre preoți își vor păstra credința.
  Iar credincioșii vor merge kilometrii să întâlnească un preot bun.
  Cei mai mulți VOR CĂDEA cu TRUPUL sau din cauza BANILOR și-atunci, se vor certa unii cu alții!

  Fiind dezlegat, LUCIFER va lupta cu ură împotriva conducătorilor Bisericilor, va semăna discordia necredincioșilor, contra acestora.
  Și astfel, Lucifer se va interesa NUMAI pentru afirmarea celor LUMEȘTI, A LĂCOMIEI, a celor IUBITORI DE AVERE, A LUXULUI și a DISPUTELOR neîncetate!
  Acestea toate, nu trebuie să-i deznădăjduiască pe creștini, ci să-i întărească și să-și asume obligația INFORMĂRII TUTUROR OAMENILOR DIN JURUL LOR pentru ca să-i ferească a se însemna cu semnul lui Antihrist (priviți min.1:29 ce arătări fericite…cum se prostesc, crezând că totu-i o joacă!).

  Sfântul Cosma al Etoliei scrie: ” în zilele de pe urmă, având nevoie de apostoli, apostoli vor fi toți! Adevărații apostoli se vor cunoaște după fapte și după cunoștințele lor.
  Pentru că, cei sfătuiți de cei prea puținii clerici rămași, va putea cu greu să nu ne ÎNSEMNEZE fiindcă cei mai mulți dintre aceștia, vor adera la Antihrist și vor lupta cu puterea Satanei și cu mânie împotriva creștinilor care nu se vor însemna.
  MULȚI VOR TRĂDA și SE VOR LEPĂDA DE CREDINȚA DREAPTĂ!

 9. Deci, când veți auzi pe preoți că MĂRTURISESC CU INDIFERENȚĂ despre 666, să știți că aceștia vor porni cu Antihrist și vă vor prigoni cu multă mânie. Unii dintre aceștia te vor îndruma spre OSÂNDĂ VEȘNICĂ și NU vor mai lucra în Numele Lui Dumnezeu, ci vor fi reprezentanți ai Satanei.

  Iar tu, să-i fi călăuză altei persoane, căruia să-i spui să nu se însemneze, fiindcă cel care va face asta, va fi mărturisitor al Domnului nostru Iisus Hristos.

  Domnul Iisus Hristos spunea: ” oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu care este în ceruri”.
  Refuzul însemnării cu 666, constituie CEA MAI MARE MĂRTURISIRE ȘI DESCHIDE LARG, PORȚILE RAIULUI!

  Alt SEMN va fi acela că VOR CUNOAȘTE BINELE, TOȚI CEI CE FAC RĂUL!
  În vremurile de apoi, Dumnezeu Cel Mult Milostiv și Drept, îi va lumina pe toți!
  Dar, după aceea ”vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul, și fiii și fiicele voastre vor profeți, bătrânii voștri, visuri vor visa, iar tinerii voștri, vedenii vor avea!”
  VA DESCHIDE MINȚILE NOASTRE ȘI LE VA LUMINA, MULT MILOSTIVUL DUMNEZEU!

  APOSTAZIA OMULUI este un alt SEMN al vremurilor din urmă. În zilele cele de pe urmă, OMUL VA AJUNGE LA CULMEA NEDREPTĂȚII ȘI STRICĂCIUNII…furia, invidia, clevetirea, nebunia, trufia și mîndria, cruzimea, nedreptatea și înșelătoria vor fi fără precedent!

  Ateismul, blasfemia, abrogarea rânduielilor creștine…va fi TRĂSĂTURA VREMURILOR celor de pe urmă! Curvia, prea-curvia, traficul de carne vie, jaful, intrigile, asasinarea, drogarea, otrăvirea și magia neagră, vor triumfa zilnic!
  Familiile, neîncetat se vor dezbina și viața va deveni insuportabilă!

  Alte SEMNE ale VENIRII LUI HRISTOS, vor fi CUTREMURELE și FOAMETEA!
  Se vor întâmpla cutremure numeroase, la intervale mici, mai-nainte de sfârșitul lumii.
  De asemenea, va veni în lume FOAMETE MARE!
  S-a constatat în mod oficial că, anual, mor circa cinci milioane de oameni, din cauza foametei.
  Ca o paranteză, această constatare a fost făcută în anul 1987.
  În zilele cele de pe urmă, vor spori ÎMBOLNĂVIRILE: CANCERUL care biciuiește omenirea și literalemente decimează neamul omenesc, va spori în vremea aceea.

  De remarcat că în anul 1986, se spunea că explozia de la Cernobâl, a constituit cea de-a TREIA TRÂMBIȚĂ din Apocalipsă: ”Și a trâmbițat al treilea înger și am văzut căzând din Cer o stea uriașă arzând ca o făclie și a căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor! Și numele stelei se chema Absintos! Și a treia parte din ape, s-a făcut ca pelinul! Și mulți dintre oameni au murit, din pricina apelor și pentru că se făcuse amară ” Absintos înseamnă AMAR și Cernobâl înseamnă ”rană amară”.

  Încă un SEMN AL VENIRII LUI ANTIHRIST va fi PERSECUTAREA CREȘTINILOR.
  Vor fi votate legi anti-creștine de cei care guvernează.
  Conducătorii și alte persoane influente ale politicii, vor conduce prin activități anti-creștine și anti-bisericești.

 10. LEPĂDAREA DE DUMNEZEU, ANARHIA, NECREDINȚA vor conduce la SISTEMELE SOCIALE ce vor îndruma cu meșteșug pe creștini, în MIZERIE și DISTRUGERE.

  Vezi existența acestor legi, cum ar fi: legalizarea avorturilor, libertatea drogurilor, legalizarea sodomiei, legalizarea prostituției, anularea arhivelor creștine, debusolarea tineretului și multe altele.

  Un SEMN CLAR al lui 666 în zilele noastre este că toți ținem în mâinile noastre mărfuri și produse însemnate cu sistemul liniat de codificare 666.
  Sfântul Efrem Sirul profețește că în vremurile cele de pe urmă, toți vor ține semnul lui 666.

  Un alt SEMN este REFACEREA TEMPLULUI LUI SOLOMON care va fi refăcut, iar acest templu va fi refăcut pentru a se instala în el Antihristul care va înșela pe toți, dându-se drept Mesia.

  MASONERIA face parte din SEMNELE vremurilor de pe urmă.
  Prin LOJILE MASONICE se încearcă îndepărtarea guvernelor care au la bază credința în Dumnezeu printr-o organizație tainică, mondială, cu întindere internațională, opusă creștinismului.
  În spatele masoneriei se ascunde MIȘCAREA SIONISTĂ, o mișcare național-politică și economică care pregătește prin mijloace satanice venirea lui mesia lor, adică a lui Antihrist.

  Evreii, nu au crezut în Iisus Hristos…l-au acuzat ca pe un om simplu și l-au defăimat pe Cel ce S-a jertfit pe Cruce!
  De atunci, până acum…de 2000 de ani încoace, se luptă în așteptarea mesiei lor pe care, prin lucrarea Satanei, vor să-l instaleze în templu.
  Așa cum Iisus S-a născut din Fecioara Maria, tot așa și Antihrist va fi de origine evreiască născut dintr-o evreică desfrânată, din Seminția lui Dan.
  Antihristul va fi om, pentru că este imposibilă întruparea diavolului.
  Deci, va fi om care va lucra sub acțiunea Satanei sau pe om, având pe Satana în el, adică posedat sau purtător al Satanei.
  Acesta va primi toate puterile diavolului, și va face toate fărădelegile lucrând împotriva Lui Dumnezeu și a Bisericii.

  VENIREA lui Antihrist, va fi prin lucrarea lui Satan însoțită de tot felul de puteri și de semne, de minuni mincinoase și de amăgiri.
  Antihrist va face minuni, îmbrăcându-se la început cu fața smerită, se va arăta a fi drept, răbdător și făcător de minuni.
  Va curăți pe leproși, va învia morții, va scoate demonii, va merge pe mare, va face ziua întuneric și întunericul, zi….va întoarce Soarele unde va dori el.
  Va face pe îngeri să pară îngeri luminoși și se va arăta pe sine înaintea oamenilor că se înalță la Cer, în sunet de trâmbiță.
  Uneori se va înălța la cer, alteori se va pogorî din Cer cu închipuire și va porunci demonilor să facă voia lui.

 11. Cu toate acestea, nu va face minuni adevărate, ci mincinoase.
  Toate vor fi năluciri făcute cu puterea Satanei.
  După toate acestea, Antihrist va fi descoperit de DOI MARTORI: ILIE și ENOH.

  Așadar, Antihristul îl va imita pe Hristos, dar NU VA PURTA CRUCEA!
  DUPĂ INSTALAREA sa ÎN TEMPLUL lui Solomon, SATANA VA INTRA ÎN EL, DEPLIN ȘI-ȘI VA ATRIBUI NUMELE DE MÂNTUITOR, socotindu-se pe sine…eliberator și ”dumnezeu”!

  Antihrist, după ce va înșela și amăgi poporul, va chema pe demoni și i se vor închina!
  Atunci va lua drept complici, pe conducătorii de state!
  După toate acestea, oamenii care nu vor accepta Împărăția lui Antihrist, vor fi urâți și vor fi omorâți de slugile lui, săvârșindu-se păcate cutremurătoare pe pământ.

  SEMNUL…PECETEA LUI ANTIHRIST.
  Când va veni vremea instalării lui Antihrist pe tronul lui și după ce i se vor închina cei mici și cei mari, va cere să fie pus semnul lui pe mâna dreaptă sau pe frunte.
  DUPĂ INSTALAREA LUI ANTIHRIST VA URMA ANULAREA BANILOR ȘI NIMENI NU VA PUTEA SĂ CUMPERE SAU SĂ VÂNDĂ CEVA, DACĂ NU VA AVEA SEMNUL FIAREI PE MÂNA DREAPTĂ SAU PE FRUNTE.

  Înainte-mergătorii celei de a Doua Veniri a Domnului Iisus Hristos în vremea Antihristului, vor fi ILIE și ENOH.
  Ilie,marele profet al lui Israel care a fost răpit la Cer într-o căruță de foc, va veni pe pământ să pregătească a Doua Venire a Domnului.

  Iar Apocalipsa spune: ”și voi da putere celor doi martori ai Mei și vor prooroci îmbrăcați în sac, 1.260 de zile (3 ani și jumătate). Acești doi sfinți mutați la cer, vor veni pe pământ să lumineze pe creștini, să se lupte cu Antihristul, ca să guste Moartea. Reiese și din spusele Mântuitorului : ”nu este om care să trăiască și care să nu vadă Moartea.”

  Acești doi mari sfinți prooroci, vor conduce lumea duhovnicească pe pământ, împotriva celor care luptă cu Biserica Lui Hristos.
  După toate acestea, nu se vor îndrepta toți după mustrările sfinților! CONDUCĂTORII POLITICI ȘI BISERICEȘTI SE VOR ÎNDEPĂRTA DE LA ADEVĂRATA CREDINȚĂ ÎN DUMNEZEU.

  Când cei doi sfinți prooroci vor sfârși mărturisirea lor, Antihrist va face cu ei război și-i va birui.
  Așa va omorî Antihrist, cu voia Lui Dumnezeu pe cei doi sfinți.
  Și după cele trei zile și jumătate, Duh de Viață de la Dumnezeu, a intrat în ei!
  Și s-au ridicat pe picioarele lor și frică mare a căzut peste cei ce se uitau la ei.
  Și din Cer au auzit glas puternic zicându-le:”Suiți-vă AICI!”
  Și s-au suit la Cer în nori și au privit la ei, dușmanii lor.
  După învierea celor doi sfinți și suirea lor la Cer, Antihrist…mânios, furios va prigoni pe creștini.
  După ce Antihrist își va întări domnia și va termina de însemnat pe oameni, FURIA LUI DUMNEZEU VA VENI ASUPRA LOR…cine se închină Fiarei și Chipului ei, și primește semnul ei pe fruntea lui sau pe mâna lui, va bea și el din vinul aprinderii mâniei Lui Dumnezeu.

  Cerul se va închide și nu va ploua…și pământul, nu va mai rodi!
  MAREA SE VA SCHIMBA ÎN GROAPĂ DE GUNOI!
  PEȘTII VOR MURI ȘI RÂURILE VOR SECA!
  Iar oamenii, vor muri de sete și de foame.
  Atunci oamenii, vor ferici pe cei morți zicând:” ieșiți voi morților și lăsați-ne pe noi, cei vii ca să intrăm noi căci nu mai îndurăm urgia și mânia Atotțiitorului Dumnezeu.
  Fericiți și bucuroși sunteți că n-ați apucat zilele-acestea!”

 12. Nimeni nu va putea șterge de pe fruntea sau de pe mâna lor, PECETEA IADULUI!
  Cu toate acestea, Iisus Hristos va veni ca un biruitor și-l va birui (pe Antihrist!)

  Așadar, Antihrist și proorocul mincinos vor fi aruncați după dreptate în Iezerul cel de foc, care este Moartea ce-a de-a doua!
  Armata trufașului Antihrist, se va preface într-un cimitir.
  Iar zdrobirea puterilor lui Antihrist, va fi nu numai un eveniment local, ci va cuprinde atât lumea văzută, cât și cea nevăzută, căci lupta Armaghedonului, armata demonilor, a blasfemitorilor, a hulitorilor de Dumnezeu, a celor însemnați, a închinătorilor lui Antihrist, și-a tuturor celor potrivnici lui Dumnezeu, VOR FI NIMICIȚI ȘI VOR VEDEA PE FIUL OMULUI VENIND PE NORII CERULUI, CU PUTERE ȘI CU SLAVĂ MULTĂ!

  După a Doua Venire, va avea loc Învierea morților.
  Spune Domnul: Eu sunt ÎNVIEREA și VIAȚA.
  Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, VA TRĂI!
  Și oricine trăiește și crede în Mine, nu va muri în veac!
  VIN…zice Domnul, și am cu Mine plata pentru ca să răsplătesc fiecăruia după credință și virtuțile lui…

  Așadar, după A Doua Venire, Domnul nostru Iisus Hristos se va așeza pe Tronul Slavei Sale și se vor aduna înaintea Lui, toate neamurile și toți fiii pământului. Și se v
  or aduna toții oamenii de la Adam, până la sfârșitul veacurilor.
  Pe toți aceștia, îi va despărți Domnul, precum desparte păstorul, oile de capre.
  Va așeza oile de-a dreapta, și caprele de-a stânga.
  Și va spune celor de-a dreapta: Veniți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii căci, flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc, însetat am fost, și Mi-ați dat să beau, străin am fost și M-ați primit, Gol am fost și M-ați îmbrăcat, bolnav am fost și M-ați cercetat. În temniță am fost, și ați venit la Mine.”

 13. ….Dragă Cristina, când citesc aşa ceva, am senzaţia că sunt cuvintele unei ţigănci-vrăjitoare ……Nu e o intamplare ,e doar faptul ca FEMEIA care sta la barfa/cleveteala/ghiceala pe net ZILNIC si mai mult, doreste sa ,,invete”/sa batjocoreasca ( ca e diferenta intre a mustra si a batjocori,dar e alta discutie)PUBLIC,in adunare,sa fie capul multimii si capul barbatului,de fapt ea NU asculta ce spune Duhul Sfant,dar acea ,,femeie” fiind cazuta NU poate sa vada/inteleaga asta….fiindca e femeia-moderna,logica si pamant-easca.Daca mai e si IDOLATRA=bochista=cautatoare de minuni magice si nu se multumeste/asculta cu credinta si smerenie de Invataturile Sfintilor,care totodata spun CLAR ca…. Dară cum de zice tot Pavel: „Iară femeei să inveţe nu dau voie“ (I. Tim. 2, 12) O impiedecă numai ca să stea in mijlocul adunărei ca cea dintai; o impiedecă de a sta pe tronul din altariu sau şi in amovon, nu insă şi de cuvantul invăţăturii. Căci dacă n’ar fi aşa, apoi cum de zicea femeei ce avea bărbat NECREDINCIOS: „Că ce ştii femeie: oare iţi vei mantui bărbatul?” (i. Cor. 7,16). Cum de le da voie ca să’şi inveţe copiii lor, zicand: „Se va
  mantui (femeia) prin naşterea de fii, de vor petrece intru credinţă, şi intru dragoste, şi intru sfinţire, cu intreagă inţelepciune” (i. Tim. 2, i5)? Cum de a catihizat Prischila pe Apollo? Aşa dară apostolul nu zicea aceasta impiedecand-o dela o CONVERSATIE PARTICULARA, care ar deveni folositoare, ci spune numai de convorbirea in public, in mijlocul adunărei, ceia ce era numai in dreptul dascalilor de a face…..Sf Ioan Gura de Aur,Comentariu la Epistola catre Romani…..Nu ingădui femeii să inveţe pe altul”? (I Timotei 2, 12) Insă, ascultă ce a adăugat mai departe: „nici să stăpanească pe bărbat”. Bărbatului incă de la inceput i s-a permis a-i invăţa şi pe bărbaţi, şi pe femei; femeii ii permite numai cuvantul sfătuitor in casă, insă, nicăieri nu-i ingăduie de a adresa vreo cuvantare lungă. De aceea a adăugat: „nici să stăpanească pe bărbat”…..Sf Ioan Gura de Aur,Talcuire la Epistola catre Tit…..dar cine sa asculte ptr a auzi si cine sa se uite ptr a vedea,daca femeile de azi sunt ,,mari” si invatate doamne si sunt ,,invatatoare”/talcuitoare altora si ,,cap” barbatilor…Nimeni nu mai asculta de legea Domnului, ci doar spune/invata pe altii din capu’ lor….De parca daca Duhul Sfant a spus cele de mai sus ,mai poate sa adauge cineva trupesc macar o iota….dar sunt vremurile de pe urma si…..Doamne iarta-ne!

  1. Eu cred că ai băut CEVA înainte de a posta prostia asta!
   Deci, după tine, femeia trebuie să fie DOAR născătoare de copiii, cu basmaua pe cap și MUTĂ, SURDĂ și OARBĂ la ce face bărbatul…chiar dacă o bate, o înjură, o înșeală pt.că astfel îl mântuiește pe fraier, no?

   În schimb, te trădezi, spunând că trebuie să-și crească copiii cu înțelepciune…hopa! Păi dacă e înțeleaptă, înseamnă că trebuie să fie mai mult decât deșteaptă!
   Spui că femeia n-are voie să vorbească, numai SĂ TACĂ? Ce vorbești, Frantz? În Biserică poate…NU și acasă, în societate, iaca…pe bloguri/site-uri ortodoxe!
   Dacă bărbații n-ar fi atât de NĂTĂRĂI, de NEVOLNICI, ci BĂRBAȚI ADEVĂRAȚI, poate femeile n-ar vorbi…l-ar urma pe el/ei pentru că știu că pot pune bază pe el/ei…dar așa?!

   Buun…alt aspect: explică-mi, DE CE atunci…dacă femeia trebuie să se erijeze în născătoare (fătătoare) de copiii, restul – rămânând în seama bărbatului…DE CE nu e în stare nevolnicul de el, să ceară legi, să se impună pentru ca să-și țină nevasta acasă, pentru a avea grijă de copii să fie crescuți așa cum trebuie ș, nu de către tabletă, mobil sau stradă…devenind niște derbedei ateizați, satanizați?
   Dacă nu sunteți în stare să luați apărarea femeilor și nu vreți copii pentru că nu știți să vă impuneț, ci doar să vă plângeți…apucându-vă de băutură sau tăiat frunză la câini…lăsați femeile să vorbească!

   Îmi pare rău că, atunci când dai peste un specimen dement, primul lucru, îți vine s-o înjuri pe mă-sa…care l-a făcut, nu și pe ta-csu care, de la 7-10 ani trebuie să-și facă simțită prezența ACUT în viața copilului (de orice sex…) ca MODEL de bărbăție, de fermitate!

  2. Despre FEMEIA ORTODOXA….Invatatura de la Duhul Sfant data catre noi ticalosii, prin Dumnezeiescul Ioan Hrisostom……
   Carte-Comentariu la Epistola catre Romani
   Despre ceea ce zice Apostolul cel Sfant Pavel,ca femeilor le interzice sa invete,pag 479,480

   Dară cum de zice tot Pavel: „Iară femeei să inveţe nu dau voie“ (I. Tim. 2, 12) O impiedecă numai ca să stea in mijlocul adunărei ca cea dintai; o impiedecă de a sta pe tronul din altariu, sau şi in amovon, nu insă şi de cuvantul invăţăturii. Căci dacă n’ar fi aşa, apoi cum de zicea femeei ce avea bărbat necredincios: „Că ce ştii femeie: oare iţi vei mantui bărbatul?” (i. Cor. 7,16). Cum de li da voie ca să’şi inveţe copiii lor, zicand: „Se va
   mantui (femeia) prin naşterea de fii, de vor petrece intru credinţă, şi intru dragoste, şi intru sfinţire, cu intreagă inţelepciune” (i. Tim. 2, i5)? Cum de a catihizat Prischila pe Apollo? Aşa dară apostolul nu zicea aceasta impiedecand-o de la o conversaţie particulară, care ar deveni folositoare, ci spune numai de convorbirea in public, in mijlocul adunărei, ceia ce era numai in dreptul dascalilor de a face. ………
   Carte-Talcuire la Epistola catre Tit
   Despre hotarul pus de Legiuitor ptr invatatura femeilor data altora,pag 89

   Nu ingădui femeii să inveţe pe altul”? (I Timotei 2, 12) Insă, ascultă ce a adăugat mai departe: „nici să stăpanească pe bărbat”. Bărbatului incă de la inceput i s-a permis a-i invăţa şi pe bărbaţi, şi pe femei; femeii ii permite numai cuvantul sfătuitor in casă, insă, nicăieri nu-i ingăduie de a adresa vreo cuvantare lungă. De aceea a adăugat: „nici să stăpanească pe bărbat”……………
   Carte-Cuvantari despre viata de familie-Sf Ioan Gura de Aur,pag 15,16
   …..Iar că este nevoie pentru această treabă de capii familiilor, ascultă pe Pavel unde le trimite pe femei: „Dacă vor să inveţe ceva”, zice, „să intrebe acasă pe bărbaţii lor” (I Corinteni 14, 35). Nu le aduce la invăţător. Căci după cum in invăţarea literelor sunt şi dintre ucenici invăţători, aşa şi in Biserică6. Că el vrea ca invăţătorul să nu fie ingreuiat de toţi. De ce? Pentru că astfel vor fi mari bunătăţi, anume nu numai că se va uşura osteneala invăţătorului, ci şi că fiecare, purtand grijă de ucenici, degrabă va
   putea să devină invăţător, de vreme ce are această insărcinare…….
   ……..Cap al femeii eşti. Deci capul să conducă [rythmizein] mai departe trupul. Nu vezi că nu atat prin loc este superior restului trupului, cat prin purtarea de grijă faţă de el, fiind ca un ocarmuitor care il indreptează pe de-a-ntregul? Căci in cap sunt şi ochii trupului şi ai sufletului. De acolo descinde, prin aceştia, puterea văzătoare şi de acolo puterea conducătoare [mintea]. Şi unul [trupul | este oranduit spre slujire, iar altul [capul] este pus spre a porunci. Toate simţurile de acolo işi au inceputul [principiul conducător] şi izvorul. Organele de vorbire de acolo se inalţă; văzul, mirosul, tot pipăitul. Şi rădăcina tendoanelor şi a oaselor de acolo se susţine. Vezi că el
   este superior, mai degrabă, prin purtarea de grijă decat prin cinste. Aşa să le conducem şi noi pe femei. Să fim mai presus de ele nu prin aceea că mai multă cinste căutăm din partea lor, ci prin aceea că mai multe faceri de bine au din partea noastră……….
   Pag 22,23,24……
   Aşadar, pe bărbat nu il sileşte să fie pururea cu capul descoperit, ci numai cand se roagă. „Căci tot bărbatul, dacă are pe cap cand se roagă sau prooroceşte, ruşinează capul lui”. Dar femeii ii porunceşte ca pururea să fie cu totul acoperită [katakalypto]. De aceea zicand: „Orice femeie
   rugandu-se sau proorocind cu capul neacoperit cu totul [akatakalypto], ruşinează capul ei”, nu sa oprit numai la atat, ci a continuat spunand: „căci este la fel cu cea rasă” (l Corinteni 11, 5). Iar dacă a fi ras este pururea ruşinos, e limpede că şi a fi neacoperit cu totul este totdeauna ocară.
   4. Şi nu s-a mulţumit numai cu asta, ci iarăşi a adăugat, zicand: „datoare este femeia să aibă [semn de stăpanie] [ exusia] pe cap, din pricina ingerilor” (I Corinteni 11, 10). [Prin aceasta] arată că nu numai in vremea rugăciunii, ci totdeauna trebuie să fie acoperită. Dar in cazul bărbatului nu il lasă cu totul fără acoperămant, ci numai fără plete. Căci numai atunci cand se roagă il opreşte să fie acoperit, pe cand a purta plete ii interzice totdeauna.
   Nu a zis „acoperit ci „avand pe cap”, arătand că şi daca se ruga cu capul descoperit dar ar avea plete este acelaşi lucru ca si cand l-ar fi acoperit. Căci pleata a fost dată in loc de acoperămant. „Si daca femeia nu se acoperă, să se şi tundă. Dar dacă este ruşine pentru femeie să se tundă sau să se radă, să se acopere” (I Corinteni 11,6) La inceput ii cere să nu aibă capul descoperit, dar inaintand ii sugerează şi să il aibă acoperit totdeauna – prin aceea că zice „este la fel cu cea rasă, dar [ii sugerează] şi faptul de a-l ingriji şi a avea toată sarguinţa [pentru acoperirea capului].
   Că nu a zis simplu să se acopere, ci să se acopere cu totul incat să fie acoperita din toate părţile cu de-amanuntul.Şi o ruşinează prin referirea la ceva necuviincios, atingandu-se foarte tare de ea , şi zicand: „Iar dacă nu se acoperă cu totul, să se radă”. „Dacă arunci acoperămantul pus de
   legea lui Dumnezeu”, zice, “aruncă-l şi pe cel al firii20″. Iar dacă cineva zice: „Şi cum ar fi acest lucru ruşine pentru femeie, dacă, [făcandu-l], ea se ridică la slava bărbatului?″, aceea o spunem: nu se ridică, ci cade şi din cinstea proprie. Căci a nu rămane in limitele proprii şi in legile puse de Dumnezeu, ci a te ridica mai presus de ele nu este adăugire, ci impuţinare.
   Căci după cum cel ce tinde către cele străine şi răpeşte cele care nu sunt ale lui nu işi adaugă nimic mai mult, ci se impuţinează, pierzand şi ceea ce avea – lucru care s-a intamplat şi in rai -, aşa şi femeia, nu işi adaugă bunul neam [eygheneia] [cinstea] al bărbatului, ci işi pierde buna infăţişare [buna cuviinţă] [eyschemosyne] de femeie.
   Şi nu numai de aici ii vin cele de ruşine, ci şi din lăcomie. Acceptand, dar, ceea ce este mărturisit [de toţi] ca ruşinos şi zicand: „dacă este ruşine pentru o femeie să se tundă sau să se radă”, pune mai departe şi ceea ce e de la el [de la apostol], spunand: „să se acopere cu totul”. Şi nu a zis „săşi lase părul să atarne”, ci „să se acopere cu totul”, legiuind amandouă acestea deodată şi din amandouă părţile pregătindu-le: şi din cele legiuite şi din cele contrare . Căci şi acoperămantul şi pleata sunt acelaşi lucru; şi cea rasă, şi cea care are capul descoperit sunt, iarăşi, acelaşi lucru.
   „Căci este la fel cu cea rasă”. „Pentru că bărbatul este dator să nu se acopere, fiind chip şi slavă a lui Dumnezeu” (I Corinteni
   11,7). [Şi], iarăşi, aceasta este altă pricină: „Pentru că are cap numai pe Hristos, nu trebuie să-şi acopere capul. Dar şi pentru că o conduce pe femeie”. Căci dregătorul care se apropie de impărat trebuie să aibă simbolul conducerii [dregătoriei]. Aşadar, după cum nimeni dintre dregători nu ar indrăzni să se arate fără brau şi hlamidă celui ce poartă coroana, aşa şi tu, fără simbolurile conducerii – care sunt neacoperirea -, nu te ruga lui Dumnezeu, ca să nu te ocărăşti şi pe tine, şi pe Cel Ce te-a cinstit.
   – Dar acelaşi lucru se intamplă şi in cazul femeii, ar zice careva. Căci şi pentru aceea este ocară a nu avea simbolurile supunerii.
   „Iar femeia este slava bărbatului” (I Corinteni 11, 7). Prin urmare, firească este conducerea bărbatului [in raport cu femeia]. Apoi, pentru că a spus-o hotărat, pune iarăşi alte pricini şi raţionamente, ducandu-te la facerea dintai şi zicand aşa: „Căci nu este bărbatul din femeie, ci femeia din bărbat” ( l Corinteni 1 1 , 8). Iar dacă a fi din altul este slavă a aceluia din care este,
   cu mult mai mult faptul de a fi asemenea.
   „Căci nu a fost zidit bărbatul pentru femeie, ci femeia pentru bărbat” (I Corinteni 11,9). Aceasta este a doua superioritate, ba mai degrabă a treia sau a patra, intaia este că Hristos este capul nostru [al bărbaţilor] iar noi al femeilor. A doua, că noi suntem slava lui Dumnezeu iar femeia este [slava] noastră. A treia, că nu noi suntem din femeie, ci ea din noi. A patra, că nu noi suntem pentru ea, ci ea pentru noi. De aceea, datoare este femeia să aibă [ semn de] stăpanie pe cap.
   5. Aşadar, a fi acoperită este [semn] al supunerii şi al stăpanirii. Căci a te pleca pregăteşte şi sfiala, şi paza virtuţii tale. Fiindcă pentru cel condus este virtute şi cinste a rămane in ascultare.
   Iar bărbatul nu trebuie neapărat să facă aceasta, căci este chip al Stăpanului său, dar pentru femeie este firesc. Gandeşte-te, dar, la covarşirea fărădelegii, cand, fiind cinstit cu atata stăpanire, te faci pe tine de ruşine, răpind infăţişarea femeii. Şi faci acelaşi lucru ca şi cand, luand coroana, ai arunca-o de pe cap şi in loc de coroană ai lua o haină de rob.
   „Insă nici bărbatul fără femeie, nici femeia fără bărbat, intru Domnul” (I Corinteni 11,11).
   Fiindcă a dat multă superioritate bărbatului, zicand că femeia este din el şi pentru el, şi sub el, ca nici pe bărbaţi să nu-i inalţe mai mult decat trebuie şi nici pe acelea să le injosească, ia aminte cum adaugă indreptarea, zicand: „Nici bărbatul fără femeie, nici femeia fără bărbat, intru Domnul”
   „Nu-mi iscodi”, zice, „numai cele care ţin de intaietate, nici nu [aminti] de facerea aceea [de la inceput]. Căci dacă vei cerceta cele de după acestea, fiecare este pricina fiecăruia, ba mai degrabă nu fiecare a fiecăruia, ci Dumnezeu este [cauza] tuturor”. De aceea zice: „nici bărbatul fără femeie, nici femeia fără bărbat, intru Domnul”. „Căci după cum femeia este din bărbat, aşa şi bărbatul prin femeie” (l Corinteni 11, 12). Nu a zis
   „din femeie”, ci iarăşi „din bărbat”. Căci acest lucru rămane incă neştirbit pe seama bărbatului. Dar nu ale bărbatului sunt aceste isprăvi, ci ale lui Dumnezeu. De aceea a şi adăugat: „Şi toate sunt din Dumnezeu” (I Corinteni 11, 12). Aşadar, dacă toate sunt ale lui Dumnezeu, şi El insuşi
   porunceşte acestea, increde-te şi nu grăi impotrivă.
   „Sau nu vă invaţă insăşi firea că bărbatul, dacă işi lasă plete, ii este lui necinste; iar femeia dacă işi lasă plete ii este slavă? Că părul i s-a dat in loc de acoperămant” (I Corinteni 11, 14-15). Ceea ce face pururi, punand rationămente simple, face şi aici, alergand la obiceiul comun şi foarte ruşinandu-i pe cei care intarzie să inveţe acestea de la el [de la apostol], cand ar fi putut să le inveţe şi din obiceiul comun.
   – „Dar dacă i-a fost dat in loc de acoperămant”, ar zice [careva], „pentru ce mai trebuie să adauge alt acoperămant?”
   – Pentru că nu numai de la fire, ci si din libera alegere să mărturisească supunerea. Iar că trebuie să te acoperi, a legiuit şi firea, luandu-ţi-o inainte. Adaugă, dar, şi cele din partea ta, ca să nu pari că răstorni şi legile firii, fapt care ar fi nu numai [semn] de multă indrăzneală, ci şi luptă impotriva firii. De aceea şi pe iudei invinovăţindu-i, Dumnezeu le-a spus: „Ai ucis pe fiii tăi şi pe fiicele tale. Aceasta este mai presus de toate uraciunile tale” (cf. Iezechiel 5, 9-10).
   Iertati-ma!

 14. Românii sunt amendați in țara lor cand au opinie.

  Iar Mass-media nu tresaltă scandalizată.
  Iar intelectualii tac.
  Iar preotii își vad de treabă.

  Suntem tolerați in țara noastră.

  Viceprimarul Bădulescu, amendat cu 5.000 de lei, pentru discriminare la adresa unui membru al comunităţii evreieşti

  Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminări a dispus, miercuri, amedarea cu 5.000 de lei a viceprimarului Aurelian Bădulescu, pentru afirmaţiile făcute la adresa lui lui Marco Maximilian Katz, şeful MCA România, pe care l-a numit „musafir în ţara mea”.

  „Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor în data de 17.07.2019, a dezbătut scrisoarea domnului Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei, referitoare la adresa unui cetaţean aparţinând comunităţii evreieşti <>” reprezintă discriminare si atinge dreptul la demnitate conform art. 2 alin. 1 coroborat cu art. 15 din O.G. nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de CNCD.
  Potrivit sursei citate, lui Aurelian Bădulescu i s-a aplicat sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 5.000 de lei, cu un vot în unanimitate (6 voturi).
  Scrisoarea lui Bădulescu i-a fost trimisă lui Marco Maximilian Katz, şeful Centrului pentru Combaterea Antisemitismului în România, asta după ce MCA România a sesizat CNCD, în luna martie 2019, cu privire la faptul că Aurelian Bădulescu ar fi intenţionat să ceară Consiliului General al Municipiului Bucureşti o aprobare pentru amplasarea unui bust în Capitală a mareşalului Ion Antonescu.

  https://m.digi24.ro/stiri/actualitate/viceprimarul-badulescu-amendat-cu-5-000-de-lei-pentru-discriminare-la-adresa-unui-membru-al-comunitatii-evreiesti-1161223

 15. @cata
  Inapoia mea, satano !
  Ca eu cred în SFINT TREIME, și DOMNIEI SALE MA ÎNCHIN, PE VECI !
  AMIN ! AMIN ! AMIN !

 16. PUNCT DE VEDERE CARE MI SE PARE CORECT:
  https://www.aparatorul.md/gheronda-gavriil-ucenic-al-sfantului-paisie-aghioritul-intrerupem-pomenirea-si-ne-oprim-aici-nu-inaintam-spre-a-face-alt-altar-propriul-jertfelnic-propria-noastra-biserica/

  GHERONDA GAVRIIL, UCENIC AL SFANTULUI PAISIE AGHIORITUL: ÎNTRERUPEM POMENIREA ȘI NE OPRIM AICI, NU ÎNAINTĂM SPRE A FACE ALT ALTAR, PROPRIUL JERTFELNIC, PROPRIA NOASTRĂ BISERICĂ
  Soborul Pan Ortodox
  Condamn sinodul, îl condamn pe papa, NU trebuie să ne unim – una.

  În al doilea rând, ÎNTRERUPEM POMENIREA și ne oprim aici, NU înaintăm spre a face alt altar, NU facem propriul nostru jertfelnic, NU facem propria noastră Biserică.

  Trei: LE SPUNEM OAMENILOR SĂ MEARGĂ LA BISERICI UNDE SLUJESC PREOȚI CARE NU POMENSC.

  Într-un interviu recent, acordat de Gheron Gavriil din Sfântul Munte Athos pentru site-ul Mărturisirea Ortodoxă, ucenicul Sfantului Paisie Aghioritul lămurește cum trebuie dusă lupta anti-ecumenistă echilibrat din punct de vedere canonic și pastoral. Mai jos sunt cateva dintre răspunsuri:

  Gheronda Gavriil
  Sfântul Paisie este sfânt, Sfântul Porfirie este sfânt, Sfântul Iacob [Tsalikis] este sfânt.
  Eu sunt de părere să facem rugăciune, să fim cu toții uniți, să nu apară alte probleme. Găsiți canonul al treilea al Sfântului Atanasie cel Mare și citiți-l cu atenție și apoi să îmi spuneți părerea dumneavoastră… și tălmăcirea pe care o face la acesta Sfântul Nicodim Aghioritul.
  Nu înaintăm mai mult, nu facem alt altar, nu ne facem Biserică proprie, nu facem alt jertfelnic, așteptăm, să vedem ce se va întâmpla.
  [Credincioșii] să meargă acolo unde au întrerupt pomenirea, să nu meargă acolo unde preoții sunt eretici, crezând că papa e Biserică.
  Asta pot să spun. Nu pot să spun să nu meargă nicăieri, nu am înștiințare de la Dumnezeu.
  Este cineva care e pe patul de moarte și nu găsește un preot care să fi întrerupt pomenirea [episcopului cu cuget eretic], ca să se spovedească și să se împărtășească.

  Dacă acesta merge să se spovedească și să se împărtășească de la un preot care, chiar dacă îl pomenește pe episcopul său [cu cuget eretic], el are cuget ortodox și mărturisește că papa este eretic și că sinodul este eretic, ce răspuns va afla la Judecată?

  Pr. Vulcănescu
  Dacă merge să se spovedească și să ia Sfânta Împărtășanie de la acesta, eu cred că va fi binecuvântat și că va primi răspuns bun în ziua Judecății, fiindcă nu a mers la cineva care propovăduiește erezia „cu capul descoperit”, ci a mers la un preot care are cuget ortodox.

  Gheronda Gavriil
  Așa cred și eu.
  Eu cred că papa este eretic, sinodul este eretic, întrerupem pomenirea; acum, dacă există preoți care cugetă drept, dar se tem să întrerupă pomenirea episcopului [cu cuget eretic], credincioșii pot merge la slujbele săvârșite de aceștia; dar nu am descoperire de la Dumnezeu pentru aceasta, de aceea vă spun să citiți canonul Sfântului Atanasie.

  Eu, cu smerita mea părere, condamn sinodul, îl condamn pe papa, nu trebuie să ne unim – una.

  În al doilea rând, întrerupem pomenirea și ne oprim aici, nu înaintăm spre a face alt altar, nu facem propriul nostru jertfelnic, nu facem propria noastră Biserică.

  Trei: le spunem oamenilor să meargă la biserici unde slujesc preoți care nu pomenesc.
  Acum, oamenii să nu meargă acolo unde sunt eretici declarați și zic că papa e Biserică și că sinodul este bun și că trebuie să ne unim, acolo e exclus să meargă, nu pot merge acolo. Acolo să nu meargă. Acum, prin iconomie extremă, după smerita mea părere – nu știu dacă e de la Dumnezeu aceasta – le spunem oamenilor să meargă la biserici unde slujesc preoți care pomenesc, dar au cuget ortodox și cred că papa este eretic și sinodul este eretic și patriarhul are cuget eretic, dar din diverse motive preotul respectiv se teme că îl caterisește episcopul, are familie, în astfel de cazuri recomand, dar nu știu dacă este de la Dumnezeu aceasta.

  Pr. Vulcănescu

  Gheronda, dacă, de exemplu, există oameni din România care merg să se împărtășească în Bulgaria, pentru că acolo Sinodul Bisericii Bulgariei a condamnat pseudosinodul din Creta și nu a participat la acesta. Este corect acest lucru, să meargă acolo ca să se împărtășească?

  Gheronda Gavriil
  După smerita mea părere, nu este rău, să meargă.

  Patriarhul Gherman al II-lea al Constantinopolului, care a trăit pe la anul 1200, scrie o scrisoare ciprioților, care credeau că papa e Biserică și le zice:
  „Vă legiuiesc și vouă, tuturor mirenilor, să fugiți alergând departe de preoții care au căzut în erezia latino-cugetătorilor.
  Și nici în Biserică să nu vă adunați împreună cu ei, să NU luați Sfânta Împărtășanie din mâinile lor, NICI ANAFURĂ să nu luați din mâinile lor, ci SĂ VĂ RUGAȚI SINGURI ÎN CASELE VOASTRE.
  ALTMINTERI, VEȚI AVEA PARTE DE ACEEAȘI OSÂNDĂ CA EI”

  Dacă un patriarh sau un arhiepiscop, un episcop NU respectă canoanele apostolice, care interzic slujirea comună și rugăciunile comune cu ereticii, NU respectă canoanele sinoadelor ecumenice și locale, NU respectă ceea ce au spus Părinții noștri, ACESTA NU ESTE PĂSTOR.

  Ce este? Ne-o spune un mare Părinte din secolul întâi: „ORICINE ZICE LUCRURI DIFERITE DE CELE RÂNDUITE, chiar și dacă este (în general) vrednic de crezare sau postitor sau face minuni și se nevoiește și profețește, să îți fie ție ca un lup care, îmbrăcat în piele de oaie, OMOARĂ ȘI NIMICEȘTE OILE!”. Sfântul Ignatie Teoforul.

  Întrerupem pomenirea, nu înaintăm spre a face alt altar, nu facem propriul nostru jertfelnic, nu facem propria noastră Biserică, îi trimitem pe oameni la biserici unde slujesc preoți care nu pomenesc. Dar dacă preotul pomenește [episcopul cu cuget eretic], dar are cuget ortodox, le spunem oamenilor să meargă acolo [să se împartașească], dar nu am descoperire de la Dumnezeu, ca să spun aceasta cu siguranță. Să spuneți că aceasta este părerea mea, nu am descoperire de la Dumnezeu în acest sens.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclamele sunt blocate

Te rog să ne susții, deblocând reclamele.