X

Sfântul Paisie Aghioritul – Epistolă pentru patriarhul ecumenic despre legăturile ecumeniste cu papa

25 de ani de la trecerea la Domnul

Cuviosul-Paisie

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche era inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Văzând marea furtună care a fost stârnită în Biserica noastră din pricina diferitelor mişcări filo-unioniste şi a legăturilor Patriar­hului [Atenagora] cu Papa, am fost cuprins şi eu de durere ca cel ce sunt şi eu fiu al ei şi am considerat că este bine ca, în afară de rugăciunile pe care le fac, să trimit şi eu o bucăţică de aţă – ca un monah sărac ce mă aflu – pentru a fi de folos, fie şi pentru a face o mică cusătură la veşmântul rupt în bucăţele al Maicii noastre. Cred că veţi avea dragoste şi o veţi folosi, publicându-o în ziarul religios al Sfinţiei Voastre. Vă mulţumesc.

Mai întâi, aş vrea să cer iertare de la toţi pentru că îndrăznesc să scriu ceva, deşi nu sunt nici sfânt, nici teolog. Cred că vor înţe­lege toţi că cele scrise de mine nu sunt altceva decât o durere pro­fundă a mea pentru, din păcate, poziţia şi iubirea lumească a Pa­triarhului nostru Atenagora. Precum se vede, el a iubit o altă fe­meie, una modernă, care se numeşte Biserica papistaşă, deoarece Bise­rica noastră Ortodoxă nu-i face nici un fel de impresie, fiindcă este foarte cuviincioasă.

Această dragoste, care s-a făcut auzită din Cetate [Constantinopol], a găsit ecou în rândul multora dintre fiii lui spi­rituali, care şi ei o trăiesc în cetăţi (oraşe)[2]. De altfel, acesta este duhul vre­mii noastre: familia să-şi piardă menirea ei sfântă din pricina unor astfel de iubiri, ce au drept scop dezbinarea, iar nu unirea…

Mânat cam de o astfel de dragoste lumească, şi Patriarhul nostru ajunge până la Roma. În vreme ce s-ar cuveni ca mai întâi să arate dragoste faţă de noi, copiii lui, şi faţă de Mama noastră Bi­serica, el, din păcate, şi-a trimis dragostea foarte departe. Rezul­tatul a fost că a odihnit pe fiii săi cei lumeşti, care iubesc lumea şi au această dragoste lumească, dar ne-a scandalizat profund pe noi, pe fiii Ortodoxiei, mari şi mici, care au frică de Dumnezeu.

Cu durere în suflet mărturisesc că, dintre toţi filo-unioniştii pe care i-am cunoscut, nu am văzut pe nici unul să aibă nu miez, dar nici măcar coajă duhovnicească. Cu toate acestea, ştiu să vorbească despre dragoste şi unire, deşi ei înşişi nu sunt uniţi cu Dumnezeu, fiindcă nu L-au iubit.

Aş vrea să-i rog cu căldură pe toţi fraţii noştri filo-unionişti: deoarece tema unirii Bisericilor este un lucru duhovnicesc, şi pen­tru asta avem trebuinţă de dragoste duhovnicească, să o lăsăm în seama celor care L-au iubit mult pe Dumnezeu şi sunt teologi pre­cum Părinţii Bisericii, iar nu funcţionari, în seama celor care s-au dăruit şi se dăruiesc în întregime pe ei înşişi slujirii Bisericii (în locul lumânării mari)[3], pe care i-a aprins focul dragostei lui Dumnezeu şi nu bricheta paraclisierului.

Să nu uităm că nu există doar legi fizice, ci şi duhovniceşti. Prin urmare, viitoarea urgie a lui Dumnezeu nu poate fi înfruntată de o asociaţie de păcătoşi – căci atunci îndoită pedeapsă vom primi – ci de pocăinţă şi de împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.

De asemenea, să nu uităm că Biserica Ortodoxă nu are nici o lipsă. Singurul ei neajuns este lipsa ierarhilor şi păstorilor serioşi cu principii patristice. Cei aleşi sunt puţini, dar aceasta nu trebuie să ne neliniştească, căci Biserica este a lui Hristos şi El o conduce. Nu este biserică care se zideşte din piatră, nisip şi var de către cre­dincioşi şi se distruge de focul barbarilor, ci este Însuşi Hristos. Şi „cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi” (Matei 21, 44). Atunci când va trebui, Domnul va ridica sfinţi, precum Marcu Eugenicul şi Grigorie Palama, ca să adune pe toţi fraţii noştri care au fost scandalizaţi, să mărturisească Credinţa Ortodoxă, să întărească Tradiţia şi astfel să pricinuiască bucurie mare Maicii noastre.

În vremurile noastre vedem că mulţi fii credincioşi ai Bisericii noastre, monahi şi mireni, din păcate, s-au desprins de Ea, din pricina filo-unioniştilor. Cred că nu este deloc bine să ne despărţim de Biserică de fiecare dată când Patriarhul greşeşte, ci fiecare are datoria şi obligaţia de a protesta şi de a lupta după puterile sale în sânul Bisericii. A întrerupe pomenirea Patriarhului, a te desprinde şi a crea propria Biserică, şi a continua să vorbeşti de rău pe patri­arh cred că este un lucru iraţional.

Dacă pentru o abatere sau alta a patriarhilor ne despărţim şi facem propriile noastre biserici – să ne ferească Dumnezeu! – îi vom întrece chiar şi pe protestanţi. Uşor se desparte cineva, însă greu se întoarce. Din nefericire, avem multe „biserici” în vremea noastră. Ele au fost create fie de grupuri mari, fie chiar şi de către o persoană. Deoarece s-a întâmplat ca în chilia lor să existe biserică (mă refer la cele ce se petrec în Sfântul Munte), unii au crezut că pot să facă şi propria lor Biserică independentă[4]. Dacă filo-unioniştii dau prima lovitură Bisericii, aceştia menţionaţi mai sus dau a doua lovitură.

Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze pe toţi, şi pe Patri­arhul nostru PF Atenegora, pentru ca mai întâi să se facă unirea acestor „biserici”, să se restabilească liniştea în rândul tuturor or­todocşilor scandalizaţi, pacea şi dragostea duhovnicească între Bi­sericile Ortodoxe Răsăritene, şi după aceea să se ia în atenţie şi unirea cu celelalte confesiuni, dacă şi întrucât doresc cu sinceritate să îmbrăţişeze învăţătura ortodoxă.

Aş vrea să mai spun că există şi o a treia grupare în Biserica noastră. Sunt acei fraţi care rămân fii credincioşi ai Ei, dar care nu au o înţelegere duhovnicească între ei. Sunt preocupaţi cu a face critică unul altuia, iar nu pentru binele luptei în general. Se urmăresc unul pe altul (mai mult decât pe propriul sine) spre a vedea ce va spune sau ce va scrie celălalt, ca pe urmă să-l lovească fără milă. În timp ce, dacă el însuşi ar fi spus sau ar fi scris acelaşi lucru, l-ar fi susţinut cu multe mărturii din Sfânta Scriptură sau de la Sfinţii Pă­rinţi. Răul care se face este mare, deoarece, pe de o parte îl nedrep­tăţeşte pe aproapele său, iar pe de alta îl şi doboară înaintea ochi­lor celorlalţi credincioşi. De multe ori împrăştie şi necredinţa în su­fletele celor slabi, fiindcă îi sminteşte. Din nefericire, mulţi dintre noi avem pretenţii nesăbuite de la ceilalţi. Vrem ca toţi să aibă acelaşi caracter duhovnicesc ca şi noi. Când cineva nu se potriveşte cu caracterul nostru, adică fie este puţin mai indulgent, fie puţin mai tăios, îndată tragem concluzia că nu este om duhovnicesc. Toţi sunt de trebuinţă Bisericii. Toţi Părinţii, atât cei cu un caracter blând, cât şi cei severi, i-au oferit slujirile lor. Aşa cum pentru tru­pul omului sunt absolut necesare şi cele dulci şi cele acre, chiar şi păpădia cea amară (fiecare are propriile sale substanţe hrănitoare şi vitamine), tot astfel este şi pentru Trupul Bisericii. Toţi sunt ab­solut necesari. Unul completează caracterul celuilalt şi toţi suntem datori să suportăm nu numai caracterul celuilalt, ci şi slăbiciunile pe care le are ca om.

Din nou cer iertare la toţi că am îndrăznit să scriu. Eu sunt un monah simplu şi lucrarea mea este să încerc, pe cât este cu putinţă, să mă dezbrac de omul cele vechi şi să ajut pe ceilalţi şi Biserica prin rugăciune. Dar fiindcă au ajuns până la sihăstria mea veşti triste despre Sfânta noastră Ortodoxie, m-a durut mult şi am con­siderat că este bine să scriu cele pe care le-am simţit.

Să ne rugăm cu toţii ca Dumnezeu să pogoare harul Său şi fie­care să ajute în felul său spre slava Bisericii noastre.

Cu mult respect faţă de toţi,

Monahul Paisie, Epistola Cuviosului Paisie către Orthodoxos Typos,
Sfântul Munte, 23 ianuarie 1969

Citiți și:

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

23 comentarii

 1. “A întrerupe pomenirea Patriarhului, a te desprinde şi a crea propria Biserică, şi a continua să vorbeşti de rău pe patri­arh cred că este un lucru iraţional.
  Dacă pentru o abatere sau alta a patriarhilor ne despărţim şi facem propriile noastre biserici – să ne ferească Dumnezeu! – îi vom întrece chiar şi pe protestanţi. Uşor se desparte cineva, însă greu se întoarce.”
  “Prin urmare, viitoarea urgie a lui Dumnezeu nu poate fi înfruntată de o asociaţie de păcătoşi – căci atunci îndoită pedeapsă vom primi”

  1. Ce încăpățânare de catâr, ca și a lui Andrei!
   Unde vă credeți mă?
   La stand-by-comedy ca să faceți mișto de situația grea în care se află Biserica, din pricina ierarhilor, mai ales a Rechinului Alb din Deal?
   Ce ești mă? Inspector patriarhal ca să pândești preoții de-l pomenește pe el sau pe cei din Creta?
   Ce tot îl citezi pe Pr.Paisie?
   Păi, știa Pr.Paisie că se vor închina Antihristului dogmatizând C.M.B-ul, prin Statut?
   De pe vremea dementului de Atenegora, s-au spurcat spre unire mincinoasă, căzând doar ei, ierarhii!
   ACUM, AU BĂGAT ȘI MEMBRII BISERICILOR LOCALE LA ÎNAINTARE, CE TE FACI CĂ NU ÎNȚELELGI?
   Vrei să fii membru C.M.B., cine te oprește?
   Dumnezeu te-a făcut LIBER!
   Dar nu trage cu piciorul pe toată lumea după tine la Iad, cum a făcut ucraineanul ăla de s-a văzut cu toată parohia în Iad!
   Ar fi de acord Pr.Paisie ca în Biserica luptătoare (de pe pământ) să se roage împreună cu papistașii, mahomedanii, protestanții, musulmanii, budiștii?
   Să se certe-n duh cu Pr.Macarie, schimonahul de pe aceleași meleaguri cu el, ceea ce nu cred!
   Nu există ”alte biserici”, ci UNA SINGURĂ de la care s-au abătut CMB-știi!
   Adevărata Biserică rămâne ACOLO unde NU este pomenit Patriarhul și/sau unul dintre episcopii CMB-ști!

   Cum TRADUCI apoi duhovnicește ceea ce a zis Pr.Paisie următorul citat al lui, că văd că tot te agăți de pulpana lui ca să înșeli:

   ”să se restabilească liniştea în rândul tuturor or­todocşilor scandalizaţi, pacea şi dragostea duhovnicească între Bi­sericile Ortodoxe Răsăritene, şi după aceea să se ia în atenţie şi unirea cu celelalte confesiuni, DACĂ şi întrucât DORESC cu sinceritate SĂ ÎMBRĂȚIȘEZE ÎNVĂȚĂTURA ORTODOXĂ”….deci, NU PE INVERS = noi, și cu papistașii, și cu mahomedanii, și cu musulmanii, și cu budiștii, și cu iehoviștii, și cu protestanții….

   Deci, în privința CMB-știlor: ”în mintea strâmbă, și lucrul drept se strâmbă”…deci, vorbești mai bine cu masa sau cu televizorul, decât cu ei”

   1. Ne simtim onorati ca ne-ai promovat de la berbeci la catari, alaturi de Pasie Aghioritul, din care am dat citatele!

    1. Răspuns bine argumentat la Magda…nu e de glumit…în vremea sf Paisie era început de ecumenism, acum s.a legiferat prin Sinod cretan,viitorul e clar…nu mai putem avea nădejdea din timpul Sf Paisie,singura cale rămâne Pidalionul și Sf Tradiție. ..Canoanele și Sfinții Parinti, și cu mila Domnului să ne întărim, sa nădăjduim spre mântuire. ..

     1. Și sa înțelegem bine..Cei care au întrerupt pomenirea nu au ieșit din Biserică, ci doar sa au îngrădit de erezie(ajunsa la apogeu de acum)…dacă nu mai slujesc în biserica de ziduri,nu înseamnă că au ieșit din Biserică. ..nu s a schimbat nimic în slujbe ,decât ca nu se mai pomenește numele episcopului locului,pana la un nou și adevărat sinod panortodox, pt care sa ne rugăm cu toții sa aibe loc cat mai curând. ..

    2. N-ai pentru ce!
     Când omul preferă să se asemene dobitoacelor fără de minte…DA, merită să fie numit/ă după năravul caracteristic animalului!

     P.S. Apelativele ți se adresează numai ție….Cuv.Paisie…NU!
     Are circumstanțe atenuante, datorită anului în care a scris fragmentul ăsta, acum 50 de ani.

     1. “Cel care poate conduce o femeie, va putea conduce şi o ţară.” – Balzac

      Oare de ce nu are voie sa calce picior de femeie pe muntele Athos?

      Sun Tzu era originar din Statul Ch’i. Datorită cărţii sale despre arta războiului, el a obţinut o audienţă la Ho Lu, regele Statului Wu.Ho Lu spuse: ,.Ţi-am citit în întregime cele treisprezece articole, domnule”. Poţi proceda la o mică demonstraţie a artei de a stăpâni mişcarea trupelor?”Sun Tzu răspunse: “Pot”.Ho Lu întrebă: “Poti face acelaşi lucru şi cu femeile?”Sun Tzu spuse: “Da”,De îndată, regele îşi dădu încuviinţarea şi ordonă să fie aduse de la curte o sută optzeci de femei frumoase.Sun Tzu le repartiză în două companii şi puse în fruntea lor pe cele două concubine preferate ale regelui. El le învăţă pe toate să poarte o halebardă. Apoi el spuse: “Ştiţi unde se găseşte inima, unde se găsesc mâna dreaptă, mâna stângă şi spatele?”Femeile spuseră: “Ştim”.Bun Tzu spuse; “Când ordon “Faţa” întoarceţi-vă cu faţa, inima către mine; când spun “Stânga” întoarceţi-vă către mâna stângă; când spun “Dreapta” către dreapta; când spun “Înapoi” întoarceţi-mi spatele”.Femeile spuseră: “Am înţeles”.După enunţarea acestor pregătiri, au fost pregătite armele călăului.Sun Tzu repetă ordinele de trei ori şi le explică de cinci ori, după care bătu semnalul pe tobă: “Întoarceţi-vă la dreapta.” Femeile izbucniră în râs.Sun Tzu zise: “Dacă indicaţile nu sunt clare şi ordinele n-au fost complet explicate, este vina comandantului”. El mai repetă ordinele de trei ori şi le explică de cinci ori şi bătu pe tobă semnalul de întoarcere la stânga. Din nou femeile izbucniră în râs.Sun Tzu zise: “Dacă indicaţile nu sunt clare şi ordinele nu sunt explicite, este vina comandantului. Dar dacă indicaţiile au fost explicate şi ordinele nu sunt executate conform legii militare, aceasta înseamnă crimă din partea ofiţerilor”. Apoi el ordonă: căpitanii companiei de dreapta şi acelei de stânga să fie decapitaţi.Regele statului Wu, care de la terasa sa, asista la scenă, văzu că cele două concubine ale sale mult iubite vor fi executate. El se înfricoşă şi trimise în grabă pe ajutorul său de câmp să ducă mesajul următor: “Eu ştiu acum că generalul este capabil să folosească trupe, fără aceste două concubine hrana mea nu va mai avea nici un gust. Dorinţa mea este ca ele să nu fie executate”.Sun Tzu răspunse: “Servitorul vostru a primit deja de la voi investitura de comandant şef; aşadar, când comandantul este în fruntea armatei, el nu este obligat să accepte toate ordinele suveranului”.El ordonă deci ca cele două femei, care comandaseră trupele să fie executate, ca să dea un exemplu. Apoi el numi în fruntea companiilor pe cele care ocupau gradul imediat inferior.După aceea din nou, el dădu drumul la tobă şi femeile se întoarseră la stânga, la dreapta, cu faţa, cu spatele, se puseră în genunchi, se ridicară toate, exact cum cerea exerciţiul impus. Ele nu îndrăzniseră să facă nici cel mai mic zgomot.Sun Tzu trimise atunci un mesager regelui pentru a-i duce ştirea următoare: “Trupele sunt acum în ordine. Regele poate coborî pentru a le trece în revistă şi a le inspecta. Ele pot fi folosite după voia regelui, ele pot merge prin foc şi prin apă”.

 2. @cineva, @ortodox și alte ”nume”….

  Nu înțeleg sensul citatului…te crezi împărat?!
  Doi: Nu am emis niciodată pretenția ca în Sf.Munte Athos ar trebui să intre femeile!
  Trei: nu sunt concubina niciunui rege, ca să mă aliniezi (spiritual vorbind…) s-o iau la stânga, la dreapta sau stânga-mprejur…odată cu sinodalii din Creta și nici să mai intru în Biserica (locașul) unde sunt pomeniți ei!

  Dacă-mi citezi din ”Arta războiului”, înseamnă că te crezi general!
  Deci…până la urmă CE ești? Împărat sau general?
  Ortodox sau doar CHINEZ…în pricepere ”ortodoxă”?

  1. Nici nu ma asteptam sa intelegi sensul citatului, dar faptul ca ai recunoscut asta este un pas in directia buna…

  1. Intai ai zis ca nu ai inteles, dar dupa ce am apreciat pasul facut de tine in directia buna, vad ca ti s-a suit la cap si nu mai esti sigura ca nu ai inteles! Cum as putea sa-ti traduc ceva foarte clar conform dispozitiei tale de moment? Ce-ar fi sa faci totusi un efort sa intelegi ceva singura? Un barbat, care nu-l citise pe Sun Tzu, ca sa inteleaga cum trebuie pusa problema ca sa inteleaga femeile mesajul, si-a pus capat zilelor datorita neintelegerilor permanente ale sotiei si i-a oferit o “traducere” in scrisoarea de adio.

   https://www.gandul.info/stiri/mesajul-unui-stomatolog-din-timisoara-inainte-de-a-se-sinucide-ai-ajuns-sa-ma-bati-in-fata-copilului-nostru-si-a-mamei-tale-18229425

   1. Aaaoolică dodă!
    Tu vorbești serios?!
    Doamne ferește și păzește!
    N-ai sesizat ironia?
    Ghilimelele la ce sunt bune, bre?
    Cică ”mi s-a suit la cap”…CE bre?
    Ești cu capul?
    Ce spun eu și ce-mi răspunde el!!!
    Ce-are-a face ce discutăm AICI, cu prostul ăla care și-a pus capăt zilelor?!?
    De vină e că nu a citit ”Arta războiului”, nu?!
    Dacă-ar fi făcut-o…o omora el pe ea, nu?
    :))))))))

 3. #cineva(cu c mic), se vede ca ești stoler Filip fiindcă te trădează “duhul”. Multa tulburare aduci pe unde treci. Sa te certe pe tine Dumnezeu! Sa fiu în locul admin ți-aș da Block pe loc!

  1. Duhul carui “capitan” te stapaneste pe tine? Este plat pamanul pe acolo?
   Chiar crezi ca “pseudonimul” tau poate prosti pe cineva?

 4. Pentru ca am harul lui Dumnezeu și ma DEFAIMEZI tov stoler în halul asta am sa fac niște rugăciuni ca să te liniștești. Stai liniștit, dacă nu ești vinovat n-aai sa pățești nimic. Dar dacă… @Admin,persoanele care nu combat idei ci fac atac la persoana nu au nici o treaba cu Ortodoxia. Sunt frustrați și își cauta Dușmani închipuiti. Să-și biruiască întâi demonii interiori și apoi sa între pe acest site. Sunt plini de ura și părtinire…

  1. Eu te sfatuiesc sa nu te joci cu focul, ca pedeapsa ta va fi inzecita!
   Ioan Baron despre ce i s-a aratat cand era in moarte clinica si a “facut o vizita” in iad
   https://www.youtube.com/watch?v=o6gYAmB_AFc
   15:40 “intr-o parte am vazut multi calugari, calugarite, preoti, patriarhi, episcopi si am avut totusi curaj sa intreb de ce au ajuns ei acolo si deodata mi-a spus ca nu au slujit cu adevarat lui Dumnezeu, s-au inselat, “special te-am adus aici, ca sa nu te inseli si tu ca ei”

   Satanistul Led Zepelin este de acord cu tine:
   Pe albumul “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin, ascultat invers, se poate auzi: “Vreau să merg în regat, vreau să merg în infern; la vest de pământul plat. Cânt pentru că vibrez cu Satan.Toată puterea mea este de la Satan. El ne va da de trei ori numărul 6 (numărul fiarei). Trebuie să trăiţi pentru Satan”.
   http://www.vopus.org/ro/gnoza-gnosticism/arta/fata-ascunsa-a-rock-ului.html

 5. Ramona-Ioana Bruynseels și-a lansat candidatura la alegerile prezidențiale din această toamnă, într-un eveniment organizat la Sala Palatului de Partidul Puterii Umaniste, fondat în 2015 de către Dan Voiculescu.
  Numele ei a fost implicat într-un scandal recent după ce presa a descoperit că este membră a grupului „The Flat Earth Revolution – (Pământul Plat) România”, care susţine că, în colaborare cu NASA, guvernele corupte ale lumii ne ascund că planeta Pământ nu este sferică, ci plată şi rigidă.
  Tânăra are o relație de 18 ani cu bancherul Dominic Bruynseels, fost președinte al BCR, relație oficializată recent prin căsătorie. Soțul ei este în prezent președinte al First Bank România, care a intrat pe piața românească prin preluarea activelor Piraeus Bank.
  În altă ordine de idei, curentul ideologic pe care acest partid, PPU-SL îl promovează – umanismul – a fost de multe ori comparat de către sociologi, cu nihilismul și satanismul.
  https://www.refleqtmedia.ro/2019/07/08/o-clujeanca-pentru-presedintia-romaniei-iata-cine-este-cu-adevarat-candidata-ppu-sl/

 6. Este oficial: dupa “reptilieni”, “pamantul plat” este o noua operatiune CIA de discreditare a teoriilor conspiratiei, promovata de indivizi infiltrati pe forumuri si in sectiunile de comentarii ale articolelor, dupa cum ati vazut si pe aici.

  There is perhaps no greater Internet-wide PSYOP than the CIA-directed Flat Earth Conspiracy (FEC). This covert black operation has London’s notorious Tavistock Institute written all over it.
  The Flat Earth fad is a “conspiracy theory” designed to distract, divide and discredit those who understand modern society has been enslaved by the Judeo Masonic (Satanic) conspiracy. It creates cognitive dissonance, and make us question all our assumptions, especially those which are True.
  The technique is to target groups whose opinion they want to shape and gently nudge in the certain directions with several techniques. These include infiltrators and internet forums or comments sections of articles as well as using connections with websites such as youtube to give people recommendations based on their data to push them where they need to go.
  Up until now on youtube, this has been most notably used for pushing the reptillian story as well as other bizarre new age conspiracy angles to make people discredit themselves when talking about truth as well getting lost in labyrinths of insanity.
  http://stateofthenation2012.com/?p=47472

 7. Ești psihopat, amice!
  Crezi că nu și-a dat seama lumea ce vrei să faci pe-aici?
  Ataci sfinții ruși, oameni MULT mai deștepți decât tine, inclusiv pe Duhul Căpitanului, care e preot și de mult bun simț…
  Nu mă interesează ceea ce cred/zic alții….eu mă iau după ceea ce au spus sfinții, Otroc Veaceslav despre reptilieni, extratereștrii (adică DRACI), șamd…
  Tu, pe lângă ei…ești mic, mic de tot, dar TRUFAȘ!
  De unde știi tu, ai încredințarea că Duhul Căpitanului va ajunge la talpa Iadului, precum alții? Ești înainte-văzător? NU! Ești doar dus cu capul și confuz!

  Ce legătură are candidatura ăleia care crede ca mulți alții că pământul e plat, cu cei de pe-aici? NICIUNA!
  Una-i una, alta-i alta!
  Nu-mi place mutra ei, nu votez de mulți ani, nici nu mă mai interesează să văd CINE iese, pe unde, când și cum!
  Ei – politicienii, NU iubesc pe români, și nici țara asta!

  P.S. Eu am realizat care-i treaba ta pe-aicea: prin comentarii tâmpite, agresive, amestecând lucruri care n-au de-a face cu subiectul în sine…pui la încercare răbdarea, bunul-simț, măsura rezistenței comentatorilor la inepțiile, aberațiile, exagerările tale încercând astfel să-i discreditezi în ochii lor și-a celorlalți (una la mână), să-i enervezi (ca să-și piardă claritatea gândurilor) și în felul ăsta să PUNCTEZI…apropos de ”Arta războiului”…tovarăse gheneral de paie!

  Ai grijă cum te comporți și cum punctezi pentru că, ”MĂSURA CU CARE MĂSORI, ȚI SE VA MĂSURA”.

 8. Lasă-ne cu ce vomită CIA, FBI și toate panaramele-alea din SUA care-s călăriți de draci, fără număr!
  Cea mai malefică țară, cea mai CURVĂ, cea mai nenorocită, prin liftele care-o conduc, este SUA!

  Otroc, săracu…era CIA-st sau FBI?
  Nu vezi că bați câmpii cu flori?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button