X

TRADUCEREA INTEGRALA: Rezoluțiile SINODULUI Bisericii Ortodoxe Ruse (29 nov-2 dec 2017), privind SINODUL din CRETA

de null

Documentul a fost adoptat de Sinodul Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse, care a avut loc in perioada 29 noiembrie – 2 decembrie 2017 .

 1. Sfântul Sinod al Episcopilor trimite rugăciune de mulțumire către Domnul nostru Dumnezeu Atotputernic, către Tatăl, către Fiul și către Duhul Sfânt, slăvit în Sfânta Treime, pentru toate lucrurile bune pe care le-a trimis asupra ortodocșilor ruși din Biserică.
 2. Sarcina fundamentală a Bisericii în lume este să aducă oamenii la Hristos prin răspândirea cuvântului Evangheliei. Membrii Sinodului sprijină chemarea Sfinției Sale Patriarhul Kiril al Moscovei și al Întregii Rusii și al tuturor celor care proclamă Cuvântul lui Dumnezeu să aibă în vedere faptul că piatra de temelie a predicării Bisericii de la vremurile apostolilor și până la sfârșitul veacului este vestea bună a mântuirii persoanei umane adusă de Domnul Iisus Hristos prin suferința sa, moartea pe cruce și Învierea cu slavă. Legată în mod inseparabil de propovăduirea Evangheliei, motivul principal pentru care este chemat fiecare preot, este Sărbătorirea Tainei Trupului și sângelui lui Hristos.
 3. Ultimul secol a dezvăluit lumii caracterul neschimbat al adevărului mărturisit în Vechiul Testament că fără statornicie față de Dumnezeu, prosperitatea reală a societății nu poate exista vreodată, iar dacă oamenii resping pe Dumnezeu atunci aceasta le va aduce lucruri potrivnice, ale căror consecințe pot fi depășite doar prin acțiunea Vointei divine ca răspuns la credința sinceră și mărturisirea cu curaj și rugăciune. Membrii Sfântului Sinod al Episcopilor trimit laudă mulțimii de noi martiri și mărturisitori ai Bisericii din Rusia, prin mijlocirea căreia renașterea Bisericii a devenit posibilă la sfârșitul secolului al XX-lea și la începutul secolului al XXI-lea cu o serie de noi martiri și mărturisitori. Comisia Bisericii, împreună cu organele de stat de anchetă se angajează să lucreze la identificarea „rămășițelor din Ecaterinburg”. După ce a ascultat un raport detaliat pe această temă, Sinodul își exprimă speranța că, în timp util, cercetarea menționată mai sus va ajunge la o concluzie. Rezoluția Sinodului Episcopilor din 2016 își păstrează totuși puterea: „Decizia de a recunoaște sau de a nu recunoaște” rămășițele din Ecaterinburg „ca moaște sfinte ale Familiei Imperiale (Romanov) poate fi luată de Sinodul Episcopilor la propunerea Sfântului Sinod, pornind de la evaluările materialelor finale ale unei investigații aprofundate, care urmează să fie publicate în prealabil pentru discuții publice „(paragraful 10 al Rezoluțiilor Consiliului Episcopilor din 2016).
 4. În anul în care s-au împlinit o sută de ani de la Sfântul Sinod din 1917-1918, care a restaurat Biroul Patriarhiei și Unitatea Bisericii Ortodoxe Ruse, au fost înalțate rugăciuni către Sfântul Episcop Tihon, care conducea acest Sinod, iar prin alegerea lui pe tronul patriarhal prin Voia divină, a făcut tot ce a fost posibil pentru a păstra unitatea Bisericii Ortodoxe Ruse în primii ani de persecuție. Sinodul Episcopilor salută lucrările privind materialele Sinodului Local din 1917-1918, care necesită un studiu aprofundat.

Probleme generale ale guvernării bisericești

 1. Sinodul Sfinților Episcopi aprobă lucrarea Sfinției Sale Patriarhul Kirill al Moscovei și al Întregii Rusii și a Sfântului Sinod și confirmă deciziile luate de Sfântul Sinod în perioada inter-Sinodului. De asemenea, sunt aprobate activitățile Sinodului Bisericii Supreme, ale instituțiilor sinodale și ale comisiilor pentru această perioadă.
 2. Sinodul Episcopal confirmă deciziile Sfântului Sinod privind formarea metropolelor Kaliningrad, Kostroma și Mariy, precum și instituirea următoarelor eparhii: Birsk, Vanino, Volzhsk, Vorkuta, Galich, Zlatoust, Plesetsk, Roslavl, Syzran și Chernyakhovsk.
 3. Sinodul a introdus modificări ale Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse, subliniind statutul special al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, al cărui centru administrativ se află la Kiev.
 4. Sinodul confirmă următoarele documente:
  1. Dispozițiile pentru mănăstiri, pentru maici și călugări ale Bisericii Ortodoxe Ruse, dezvoltate de-a lungul multor ani de prezența inter-Sinodului. Episcopii eparhiați trebuie să garanteze că maicile și călugării din eparhiile lor se vor familiariza cu acest document și, în interacțiunea cu Departamentul Sinodal pentru Mănăstiri și Monahism, să se asigure că se respectă instrucțiunile din acesta.
  2. Documentul „Aspecte canonice ale căsătoriei bisericești”, dezvoltat și de prezența inter-sinodului. Episcopii sunt însărcinați cu publicarea decretelor necesare, astfel încât normele din documente să fie îndeplinite în diecezele aflate în grija lor.
  3. O nouă redactare a Prevederilor pentru acordarea distincțiilor în Biserica Ortodoxă Rusă.
 5. Observând că eparhiile dintr-o regiune organizată în metropole au suferit această transformare cu succes, Sinodul Episcopilor cere episcopilor metropolelor să continue o cooperare activă și mai strânsă, respectând atât prerogativele canonice ale fiecărui episcop, precum și conducerea și coordonarea rolurilor șefilor de metropole. Sfântul Sinod este însărcinat cu examinarea posibilității de a adăuga clarificări în prevederile privind metropolele și, atunci când au fost formulate concluziile corespunzătoare, să le formuleze și să le confirme.
 6. Procesul introducerii în protopopiate și parohii mari a posturilor de asistenți pentru decanii și rectorii pentru misiune, educație religioasă, muncă pentru tineret și caritate, precum și crearea unui sistem de studiu destinat titularilor acestor poziții se dezvoltă întru totul cu succes, iar aceste poziții au fost în mare parte ocupate. În același timp, Consiliul ia act de faptul că activitatea asistenților pentru decan nu ar trebui să fie văzută ca fiind ceva secundar, chiar dacă este combinată cu alte îndatoriri. Asistenții pentru decani trebuie să aibă educația adecvată, ca studenți cu normă întreagă sau parțială, care pot fi obținute în special în centre de pregătire a specialiștilor bisericii, care se deschid în multe dieceze. Comitetul pentru Educație, împreună cu aceste instituții,
  Instituțiile sinodale sunt însărcinate să se asigure că directorii departamentelor diecezane primesc educația corespunzătoare pentru aceasta, precum și abilitățile organizaționale, pentru a coordona, printre altele, activitatea asistenților de decan. Acest studiu trebuie să fie de scurtă durată și să fie realizat prin cursuri prin corespondență, ținând cont de gradul de ocupare al directorilor menționați mai sus. Mai mult, ar fi avantajos ca președinții instituțiilor sinodale să organizeze periodic conferințe on-line cu directorii instituțiilor diecezane corespunzătoare.
 7. Sfântul Sinod consideră esentiale eforturile suplimentare din partea episcopilor diecezani pentru luarea de măsuri în eparhiile Bisericii Ortodoxe Ruse, delimitate prin prevederea ce ține de sprijinul material și social al preoților, al slujitorilor de biserică și al lucrătorilor organizațiilor religioase ale Bisericii Ortodoxe Ruse, precum și a membrilor familiilor acestora, afirmată de Sinodul Episcopal din 2013, inclusiv prin înființarea și buna funcționare a comisiilor diocezene. Mai mult, atunci când un preot sau diacon este numit într-un loc de muncă, numărul de persoane din familia sa ar trebui să fie luat în seamă și atunci când se ia în considerare remunerarea sa.
 8. Suntem mulțumiți de dezvoltarea vieții bisericești în bisericile și mănăstirile Bisericii Ortodoxe Ruse în străinătate. În anul celei de a zecea aniversări a restaurării unității cu Biserica Rusă din afara Rusiei, prin trimiterea mulțumirilor Domnului pentru mila pe care a dăruit-o, membrii Sfântului Sinod consideră că este necesar să depună eforturi suplimentare pentru aducerea ordinii canonice în diecezele și parohiile Bisericii ruse de peste mări.
 9. Membrii Sinodului consideră necesară continuarea activității de producție a bunurilor în biserica Sofrino pentru a interacționa cu diecezile luând în considerare deciziile deja luate.

Misiunea Bisericii în lumea contemporană

 1. Sinodul se adresează tinerilor cu mesajul Evangheliei și consideră că biserica lucrează cu tinerii in mod prioritar. Realizările din sfera misiunii în rândul tinerilor care au avut loc în ultimii ani necesită dezvoltare. Este necesar să se continue căutarea unor forme benefice de misiune în rândul tinerilor și a activității lor în Biserică, ținând seama de eterogenitatea tinerilor care au atitudini diferite față de Biserică, care au educație diferită și care aparțin diferitelor categorii sociale și grupuri. În utilizarea oricăror metode de lucru cu tinerii, inclusiv cele din practica seculară, este important să nu uităm obiectivul principal cu care se confruntă preotul sau ceilalți lucrători biserici atunci când comunică cu bărbați tineri și femei: apartenența lor la grupul ucenicilor lui Hristos. Printre sarcinile prioritare se numără atenția acordată tinerilor studenți. Având în vedere că consiliile de tineret au fost instituite în multe dieceze, Sinodul consideră oportun să dezvolte această practică, înțelegând în același timp că, în conformitate cu condițiile locale, pot fi înființate consilii de tineret comune pentru toate eparhiile unei singure metropole. De asemenea, este avantajos să se organizeze congrese anuale de tineret la nivelul eparhiilor sau al metropolelor și în viitor convocări regulate ale congreselor de tineret ale bisericii. Membrii Sinodului acordă atenție importanței unui sprijin financiar suficient pentru proiectele de tineret, ținând seama de posibilitățile fiecărei eparhii și parohie. Observând cu satisfacție faptul că consiliile de tineret au fost instituite în multe dieceze, Sinodul consideră oportun să dezvolte această practică, înțelegând în același timp că, în conformitate cu condițiile locale, pot fi înființate consilii de tineret comune tuturor eparhiilor unei metropole. De asemenea, este bine să se organizeze congrese anuale de tineret la nivelul eparhiilor sau al metropolelor iar în viitor convocări regulate ale congreselor de tineret ale bisericii. Membrii Sinodului acordă atenție importanței unui sprijin financiar suficient pentru proiectele de tineret, ținând seama de posibilitățile fiecărei eparhii și parohie.
 2. Preocuparea exprimată de Sinodul Episcopilor din 2016 privind organizarea activității misionare (a se vedea punctul 15 din Rezoluțiile Sinodului din 2016) rămâne. Sfântul Sinod reamintește că scopul principal al misiunii este aducerea oamenilor la Hristos. Pentru aceasta este esențial să existe „toate lucrurile pentru toți oamenii” (1 Corinteni 9.22), adică să folosească pentru fiecare audiență o limbă de predicare a Cuvântului lui Dumnezeu pe care să o poată înțelege, precum și să se deschidă lumii fără a încalca limitele acceptabilului.
  Direcțiile de bază ale muncii misionare care necesită cea mai mare atenție sunt catehismul înainte și după botez, luminarea celor care, deși botezați, nu au devenit membri cu drepturi depline ai Bisericii, precum și a celor care, deși nu sunt botezați, aparțin de popoarele care au fost istoric ortodoxe. Mai mult, inclusă în lucrarea misionară este contracararea amenințărilor sectare și neo-păgâne. În cele din urmă, în unele regiuni, munca misionară a diecezilor poate fi îndreptată și spre îngrijirea spirituală pastorală a naționalităților minorităților locale. Sfântul Sinod este însărcinat să ia măsuri active pentru revitalizarea misiunii la nivel bisericesc, eparhial și parohial.
 3. Sinodul aprobă munca religioasă și educațională cu comunitatea Cazacă la nivelul bisericii și în dieceze.
 4. Un tip special de serviciu misionar este martorul lumii Evangheliei și al vieții Bisericii prin mass-media. Membrii Sinodului iau notă de rezultatele pozitive în îndeplinirea îndrumărilor Sinodului Episcopilor din 2013 privind furnizarea în spațiul mediatic de „informații exacte despre ministerul bisericii, în centrul căruia se află predica lui Hristos și răspunsul pastoral la provocări ale lumii moderne „(punctul 43 din Rezoluțiile Sinodului din 2013). În continuarea dezvoltării bazei organizaționale și tehnologice a activității media, este esențial să ne concentrăm eforturile de bază asupra conținutului activității media.
  Exprimându-și satisfacția cu privire la acoperirea de înaltă calitate a activităților de caritate bisericești, Sinodul consideră important ca informațiile despre alte forme de lucrare adresate oamenilor în dieceze și în parohii să fie răspândite atât în ​​regiunile respective cât și la nivel național.Rețelele sociale și alte mijloace de comunicare pe internet și alte forme de contact personal devin din ce în ce mai răspândite. Aceste instrumente și folosirea lor pentru a predica oamenilor necesită o atenție deosebită și o abordare specială care, în special, presupune adesea comunicarea personală. Misiunea sinoadelor anterioare este de a asigura o misiune calitativă în rețelele sociale (a se vedea paragraful 44 al Rezoluțiilor Sinodului Episcopilor din 2013)
 5. Membrii Sinodului își exprimă recunoștința față de Sfinția Sa Patriarhul Kirill al Moscovei și întreaga Rusie, sub a cărei îngrijire neîncetată s-au produs transformări de succes în slujirea bisericească socială și de caritate. Sinodul mulțumește, de asemenea, tuturor lucrătorilor sociali ai Bisericii. Este important de acum înainte să menținem nivelul înalt al slujirii de caritate din biserică, diecezană, parohie și monahală.
  Faptele de caritate, fără a înlocui „partea bună” (Luca 10.42) a practicii de rugăciune a unui creștin, ar trebui să fie îndeplinite de către fiecare membru credincios al Bisericii care se îngrijește de propria sa mântuire și vrea să audă cuvintele Domnului: „Vino , binecuvântați de Tatăl Meu, moșteniți împărăția pregătită pentru voi de la întemeierea lumii „(Mt 25,34).

 Educația religioasă și teologia

 1. Suntem mulțumiți de schimbările profunde din sfera educației religioase, care au deschis posibilitatea ca academiile și seminariile să fie ridicate la un nivel calitativ nou.
  Sfântul Sinod susține lista sarcinilor prioritare propuse de Sfinția Sa Patriarhul Kirill în sfera educației religioase. Acestea includ: finalizarea planului pentru seminarii pentru a trece la un singur plan de studii de licență și dezvoltarea de programe de masterat; crearea unui sistem de studiu de cursuri de corespondență; continuarea lucrărilor de scriere a manualelor moderne pentru seminarii; introducerea unui nou standard pentru studiul directorilor corului. Transferul treptat la formarea de instituții de predare a tuturor academiilor și seminariilor pe bază de normă întreagă, care presupune o varietate de activități din partea fiecărui profesor, este de a garanta un nivel calitativ nou de lucru cu elevii. Acest lucru va fi, de asemenea, posibil prin dezvoltarea comunităților profesionale de profesori de academii și seminarii. În cele din urmă, Comitetul pentru Educație ar trebui să-și continue activitatea de menținere a unității extinsei educaționale a Bisericii Ortodoxe Ruse. Trebuie să ne străduim pentru acreditarea treptată a instituțiilor religioase din țările în care legea permite această posibilitate. Sinodul aprobă transformarea școlilor religioase în centre de pregătire a specialiștilor biserici în sfera catehismului, a muncii sociale, a misiunii și a activității de tineret, cu un program teologic scurtat, care să permită absolvenților posibilitatea de a fi hirotoniți la rangul de diacon, dacă nu există impedimente canonice sau aderarea la un seminar, absolvire din care reiese condiția pentru hirotonire către preoție.
 2. În urma unei informații audierea cu privire la activitatea de cateheza contemporană a Bisericii Ortodoxe Ruse a început prin decizia Sinodului Episcopilor din 2008 (Rezoluțiile de 27 Iunie 2008 privind problemele vieții interioare și ale activității externe a Bisericii Ortodoxe Ruse), membrii Sinodului își exprimă recunoștința față de Comisia Sinodală Biblică și Teologică pentru mulți ani de muncă grea pe care teologii Bisericii Ortodoxe Ruse au pus bazele.Având în vedere volumul semnificativ de materiale pregătitoare, Sinodul a aprobat propunerea de a publica trei documente distincte: 1. Bazele predării ortodoxe; 2. Bazele ordinii canonice și viața liturgică a Bisericii Ortodoxe; 3. Bazele învățăturii morale ortodoxe. Aceasta va fi publicată de Comisia Sinodală Biblică și Teologică după ce s-au făcut modificările necesare.
 3. Sinodul Episcopilor apreciază în mod deosebit prevederile legilor ruse și ucrainene care permit acordarea de grade teologice care sunt recunoscute de stat.
  În condițiile favorabile care au fost create, este necesar să se consolideze eforturile în dezvoltarea bursei teologice prin organizarea și coordonarea activității de cercetare în instituțiile de învățământ și în centrele științifice ale Bisericii Ortodoxe Ruse. Este necesar, de asemenea, intensificarea cooperării cu departamentele teologice ale institutelor seculare de învățământ superior.
 4. Sinodul constată că interacțiunea dintre mitropolii și, acolo unde este posibil, eparhiile cu institute seculare de învățământ superior presupune un dialog activ cu organele profesorale și profesorii acestor institute.
 5. După ce au discutat particularitățile lucrării școlilor duminicale, învățarea copiilor despre elementele de bază ale credinței și conducerea lor într-o viață în Dumnezeu, membrii Sinodului sprijină ideea Sinodului Suprem al Bisericii cu privire la necesitatea de a căuta formele acestei învățături care corespunde percepțiilor copiilor de azi. Această idee ar trebui luată în considerare la elaborarea materialelor de studiu pentru școlile duminicale. Pentru adolescenți este necesară o abordare separată.
  Ar fi util ca eparhiile sau parohiile să înființeze instituții pentru grădinițele preșcolare în locurile în care acest lucru este posibil în condițiile locale, luând în considerare suportul personal și material necesar.
 6. Sfântul Sinod își exprimă îngrijorarea că cursurile teologice fundamentale pentru călugări și maici ale Bisericii Ortodoxe Ruse nu au fost încă organizate sistematic (a se vedea punctul 26 din Rezoluțiile Sinodului Episcopilor din 2013). Departamentul sinodal pentru mănăstiri și monahism trebuie, în viitorul apropiat, să ia măsuri pentru a rectifica această situație.

Biserica, statul și societatea

 1. Suntem mulțumiți de nivelul ridicat de interacțiune reciprocă dintre Biserică și stat în majoritatea țărilor situate pe teritoriul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse. Sinodul consideră că este important să susținem sau să instituim în toate aceste țări un dialog public complet, cu participarea organizațiilor religioase ale Bisericii Ortodoxe Ruse, menite să atingă pacea, înțelegerea reciprocă și acordul între popoare și națiuni.
 2. Sfântul Sinod își exprimă îngrijorarea că poziția Bisericii, menită să evite avorturile, scoaterea lor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, nu se întâlnește cu înțelegerea deplină a autorităților în a cărei competență se află adoptarea unor astfel de decizii. Discuțiile ulterioare din partea Bisericii și starea inițiativelor legislative importante din punct de vedere social care au ca scop rezolvarea problemei avortului au înțeles principiul și posedă un mare potențial în ceea ce privește consolidarea instituției familiei, a moralității publice și a statului în ansamblu.
 3. Sfântul Sinod își exprimă profunda îngrijorare cu privire la bisericile care aparțin Bisericii Ortodoxe Ucrainene care au fost confiscate, precum și încercările de discriminare la nivel legislativ și administrativ. Sinodul solicită Bisericii să se roage cu înflăcărare pentru poporul Ucrainei și pentru fortificarea spirituală a tuturor copiilor credincioși ai Bisericii canonice din Ucraina. Sinodul Episcopilor cere comunității mondiale să ajute la stabilirea unei situații durabile de pace în Ucraina. Sinodul aprobă eforturile Sfinției Sale Patriarhul Kirill al Moscovei și întreaga Rusie și Preafericitul Părinte Mitropolit Onufrie în eliberarea prizonierilor de război și invită oamenii să se roage pentru „eliberarea captivilor”. Sinodul își exprimă recunoștința față de Preafericitul Părinte Mitropolitul Onufrie al Kievului și Toată Ucraina.
 4. Sinodul Episcopilor notează cu satisfacție nivelul constant ridicat de interacțiune dintre Biserică și stat în Belarus, Azerbaidjan, Tadjikistan și Uzbekistan, precum și schimbările pozitive care au avut loc în această sferă de la Sinodul Episcopal din 2013 în Republica Kârgâză și Turkmenistan .
 5. Sinodul împărtășește preocupările credincioșilor ortodocși din Moldova față de tendința de creștere a aplicării prevederilor legii privind egalitatea adoptată în 2012. Membrii Sinodului solicită autorităților din Moldova să asculte poziția Bisericii Ortodoxe a Moldovei și opinia unei părți semnificative a societății în această chestiune și să ia toate măsurile posibile pentru abolirea sau revizuirea prevederilor acestei legi. Suntem îngrijorați de tendința crescândă de a impune societății moldovenești idei și obiceiuri străine societălii tradiționale ortodoxe a poporului moldovean.
 6. Membrii Sinodului exprimă speranța că se va dezvolta în continuare cooperarea dintre Biserică și stat în Kazahstan.
 7. Observând buna relație Biserică-stat în întregime în Letonia, Lituania și Estonia, membrii Sinodului Episcopilor își exprimă îngrijorarea în legătură cu încercările continue ale legiuitorilor letoni și estonieni de a revizui valorile tradiționale, inclusiv cele din sfera familiei și moralității.
 8. Membrii Sfântului Sinod, cu mulțumiri către Domnul, notează dezvoltarea constantă a Bisericii Ortodoxe Autonome Japoneze și succesele ei în continuarea eforturilor Sfântului Egal-Apostol Nicolae al Japoniei.
 9. Sfântul Sinod subliniază faptul că varietatea limbilor, culturilor și tradițiilor popoarelor din țările prezenței canonice a Bisericii Ortodoxe Ruse a servit întotdeauna cauza îmbogățirii lor culturală și spirituală reciprocă. Biserica cheamă autoritățile statului din diferite țări, pe baza tradiției acumulate de-a lungul secolelor de armonizare a relațiilor internaționale și interreligioase, de a vorbi împreună împotriva tendințelor negative care pot provoca divizarea și dușmănirea între popoare.
 10. Membrii Sinodului afirmă relevanța poziției Bisericii la Sinodul Episcopilor din 2013 cu privire la aspectele legate de identificarea personală și de utilizarea datelor cu caracter personal. Sinodul solicită autorităților să respecte principiul libertății de alegere privind furnizarea de numere de identificare, care presupune posibilitatea alegerii metodelor tradiționale de identificare a unei persoane și care să nu permită înrăutățirea drepturilor popoarelor dacă refuză să utilizeze mijloace electronice de identificare.
 11. Sinodul consideră relevantă organizarea unei discuții pe tema artei, organizată în cadrul prezenței inter-Sinodului. Având în vedere că natura creativității presupune libertatea de a interpreta o operă de artă și de a saluta creativitatea inspirată de teme religioase, Sinodul Episcopilor subliniază în același timp că ceea ce este sacru pentru mulți oameni nu trebuie să fie niciodată obiectul batjocurilor sau provocărilor. Membrii Sinodului Episcopilor invită figurile culturale la un dialog deschis și reciproc respectuos cu reprezentanții Bisericii.
 12. Sinodul Episcopal aprobă măsurile luate de Sfântul Sinod cu privire la păstrarea monumentelor arhitecturale și a lucrărilor de artă bisericească care sunt folosite sau sunt proprietatea Bisericii. Episcopii, rectorii trebuie să-și amintească responsabilitatea pe care o poartă pentru aceste monumente în fața statului și a Bisericii. De asemenea, sunt aprobate deciziile Sfântului Sinod care vizează garantarea unui standard de înaltă calitate a construcției bisericești.

Relațiile bisericești externe

 1. Sinodul Episcopilor aprobă activitățile externe ale Bisericii Ortodoxe Ruse ca fiind executate de Sfinția Sa Patriarhul și Sfântul Sinod în colaborare cu Departamentul pentru Relații Exterioare a Bisericilor și vizează în primul rând consolidarea unității Sfintei Biserici, dezvoltarea relațiilor frățești cu Bisericile Ortodoxe Locale, precum și colaborarea cu alte confesiuni creștine în protejarea valorilor moralei creștine și combaterea viciilor periculoase din punct de vedere social, opoziția față de discriminare și persecuția creștinilor, dialogul cu reprezentanții altor tradiții religioase care ajută la oprimarea extremismului, a terorismului, defăimarea religiei, xenofobiei și a altor vicii sociale periculoase, manifestări de intoleranță și susținerea protecției siturilor sfinte și a locurilor de cult religios,și pace și armonie în societate.
 2. Sinodul Episcopilor aprobă evaluarea Sinodului a primilor ierarhi și episcopii din zece biserici ortodoxe locale care au avut loc pe insula Creta de la 18 la 26 iunie 2016 , care este cuprinsă în decizia Sfântului Sinod din 15 iunie 2016 (Jurnalul nr.48). Acest Sinod nu poate fi privit ca ecumenic și deciziile luate nu pot fi considerate ca fiind obligatorii pentru întreaga Biserică Ortodoxă deoarece, în absența acordului unui număr de Biserici Ortodoxe autocefale locale, principiul consensului a fost încălcat. În același timp, trebuie să recunoaștem Sinodul de la Creta ca un eveniment important în istoria Bisericii Ortodoxe.
 3. O analiză a documentelor Sinodului Creștin încredințată de Sfântul Sinod Comisiei Sinodale biblice și teologice a arătat că unele dintre ele conțin formulări neclare și ambigue, care nu ne permit să le considerăm expresii exemplare ale adevărurilor ortodoxiei credința și tradiția Bisericii. Acest lucru este valabil mai ales pentru documentul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”, care nu a fost semnat de două treimi dintre membrii delegației Bisericii Ortodoxe Sârbe, precum și de episcopii individuali ai o serie de alte Biserici locale care au participat la lucrările Sinodului de pe Creta, ceea ce mărturisește o diferență semnificativă de opinie în legătură cu acest document, chiar și între participanții la Sinodului Cretei.
 4. Membrii Sinodului notează atitudinea ambiguă față de Sinodul care a avut loc în Creta în familia Bisericilor Ortodoxe locale, menționând comentariile legate de Sfintele Sinoade ale Patriarhiilor din Antiohia (27 iunie 2016), Bulgaria (15 noiembrie 2016) și Georgia (22 decembrie 2016) , care au exprimat o atitudine critică față de Sinodul din Creta. De asemenea, ierarhii unor alte Biserici locale și Sfânta Kinotită și mănăstirile din Muntele Athos au oferit, de asemenea, comentarii detaliate asupra documentelor Sinodului Creștin și a metodei sale de adoptare a deciziilor.
 5. Sfântul Sinod exprimă convingerea că păstrarea și întărirea unității în Sfânta Biserică Ortodoxă, independentă de poziția sa față de Sinodul Cretei, este sarcina comună a tuturor Bisericilor Ortodoxe autocefale locale, atât cele care au participat la Sinodul din Creta, precum și pe cei care s-au abținut să participe la aceasta. Susținerea cooperării inter-ortodoxe dobândește o importanță deosebită în această privință.
 6. Recunoscând natura istorică a întâlnirii care a avut loc la Havana între Sfinția Sa Patriarhul Kirill al Moscovei și întreaga Rusie și Papa Francisc, Sinodul Episcopal notează importanța sa în efortul acordat pentru apărarea creștinilor care sunt supuși persecuției în Orientul Mijlociu și Africa. Aceste lucrări răspund la chemarea Sinodului Episcopilor din 2016 de a „face tot ce este posibil pentru ca genocidul care a fost dezlănțuit împotriva creștinilor să se sfârșească”, în timp ce „2016 a devenit un an de eforturi deosebite întreprinse în această direcție” ( vezi paragraful 9 al Rezoluțiilor Sinodului Episcopilor din 2016). Declarația comună a Patriarhului Kirill și a Papei Francisc a contribuit la realizarea unei încetări a focului în Siria și a ajutat astfel la salvarea vieților a mii de oameni.
 7. Sinodul a luat notă de importanța dispozițiilor Declarației de la Havana privind conflictul continuu din țara Ucrainei și de relevanța chemării sale adresate tuturor forțelor sociale din Ucraina „de a lucra spre armonie socială, de a nu participa la confruntare și pentru a nu susține dezvoltarea ulterioară a conflictului”. Membrii Sinodului Episcopilor își exprimă speranța că acest apel va fi ascultat de toate părțile confruntării civile din țara Ucrainei.
 8. Sinodul Episcopilor recunoaște importanța deosebită a prevederilor declarației comune conform căreia Uniatul nu este un mijloc de a atinge unitatea în rândul Bisericilor și că în relațiile ortodox-catolice prozelitismul este inacceptabil în toate manifestările sale. Membrii Consiliului, exprimându-și speranța că această declarație va fi pusă în practică, dau în același timp mărturie despre acțiunile agresive continue ale greco-catolicilor față de ortodocși.
 9. Sfântul Sinod apreciază foarte mult acordul la Havana cu privire la aducerea în Rusia a moaștelor Sfântului Nicolae, Arhiepiscop de Mira din Licia și Făcător de Minuni, care se află în Bari. Sosirea acestor sfinte moaște în Moscova și Sankt-Petersburg în mai-iulie 2017 a fost un eveniment de mare importanță spirituală pentru credincioșii Bisericii Ortodoxe Ruse.
 10. Membrii Sinodului Episcopilor Sfinților, care s-au adunat la Moscova din 29 noiembrie până la 2 decembrie 2017, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru bucuria comuniunii și le-a acordat acestora ocazia de a da mărturie despre unitatea ortodocșilor ruși chemați și pe credincioșii ei să păstreze pacea în Hristos, dragostea frățească și creșterea efortului spre slava numelui Domnului.
Știrile sunt sub cenzură! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Guvernul ne-a blocat domeniul de 3 ori și am fost determinați să schimbăm serverul de mai multe ori, datorită amenințărilor primite de societatea care-l găzduia. Încercăm să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în cea mai mare provocare pe care o trăim. Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutor de la voi, cititorii noștri. Ne puteți sprini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!
Categorii
Ecumenism
cuvinte cheie

Articole asemănătoareVă rugăm să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclamele sunt blocate

Te rog să ne susții, deblocând reclamele.