X

Cele 13 maici de la Văratec nu au fugit, ci au fost alungate de către conducerea ecumenistă a mănăstirii

de Mihai-Silviu Chirilă
http://sr-sc-8f00.unifr.ch/iso/de/projekte/silberne-rose/preistraeger/iosefina

Dezinformarea

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche era inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Patriarhia Română şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei par a avea opinii diferite despre ceea ce s-a întâmplat cu cele 13 maici antiecumeniste de la Văratec, după ce au fost izgonite, în plină iarnă, din mănăstire.

Pe căi mai mult sau mai puţin oficiale, Patriarhia Română susţine că cele 13 maici au fugit din mănăstire. Există zvonuri că s-ar fi cerut Poliţiei să le caute. Nu ştim de ce s-ar fi cerut Poliţiei aşa ceva, ce acoperire legală ar avea o eventuală acţiune poliţienească de acest fel, dat fiind că Poliţia nu este în subordinea BOR, nici care ar fi finalitatea unei asemenea presupuse acţiuni: s-ar avea în vedere “reînchinovierea” maicilor cu ajutorul forţelor de ordine?

Pe de altă parte, Mitropolia Moldovei, susţine, prin vocea autorizată a exarhului mănăstirilor, că maicile de la Văratec sunt bine mersi, cazate la casa deţinută de MMB în staţiunea balneoclimaterică de la Bălţăteşti, Neamţ.

O asemenea nesincronizare în opinii între Patriarhie şi Mitropolie poate avea o singură explicaţie plauzibilă: Mitropolia nu a informat corect Patriarhia în legătură cu destinul celor 13 maici.

Adevărul

Atât versiunea patriarhală, cât şi cea mitropolitană despre ce s-a întâmplat cu maicile antiecumeniste de la Văratec sunt greşite. Acestea nu au fugit din mănăstire la început de februarie, ci au fost izgonite şi au decis să plece pentru pacea sufletească şi pentru a se ocupa de sufletul lor. Nu s-au dus la staţiunea de la Bălţăteşti, ci fiecare unde a îndrumat-o Dumnezeu şi Maica Domnului.

După cum se poate auzi din înregistrarea pe care o prezentăm spre audiţie “în premieră”, în 26 ianuarie a avut loc un consiliu duhovnicesc în Mănăstirea Văratec, unde maicilor antiecumeniste li s-a spus, către sfârşitul discuţiei, că începând din data de 1 februarie “se va pune sigiliu pe uşile caselor” în care ele locuiesc. Cu acea ocazie, au fost dezbrăcate de scofii, care sunt însemnele monahale ale monahiilor, însă nu au fost excluse cu totul din monahism.

 

Ca urmare a unui material de presă publicat pe siteul ortodoxinfo.ro, preluat ulterior chiar şi de publicaţii naţionale, în care se atrăgea atenţia că alungarea maicilor în plină iarnă este un gest inuman, necreştin şi, mai ales, ilegal, deoarece contravine prevederilor art. 896 din Codul de Procedură Civilă, Exarhatul Arhiepiscopiei Iaşilor a emis o adresă conciliantă, prin care maicile erau invitate să petreacă două luni la casa mitropolitană din staţiunea Bălţăteşti. Ceea ce este comun acestei adrese şi deciziei consiliului duhovnicesc din 26 ianuarie este soluţia excluderii maicilor din obştea de la Văratec (la staţiunea balneo, în primul caz, unde vor voi, în al doilea). Intuind că la Bălţăteşti ar putea fi supuse unor presiuni suplimentare să cedeze în privinţa neparticipării la slujbele unde este pomenit ierarhul părtaş la erezie, maicile au decis să plece din mănăstire, după cum le impunea avertismentul iniţial de a părăsi mănăstirea până la începutul lunii februarie.

Pentru a nu se expune criticilor presei sau superiorilor ierarhici, dar, probabil, şi pentru a pregăti terenul unei acuzaţii ulterioare că au fugit din mănăstire, în zilele în care maicile îşi pregăteau bagajul, maica stareţă Iosefina Giosanu a încercat “să le convingă să rămână”, insistând că preacuvioşia sa nu doreşte să le dea afară din mănăstire, că nu e bine să plece etc.

http://www.stnicholascenter.org/pages/silver-rose/

Laureata premiului pentru ecumenism

La începutul lunii februarie, după ce s-au consultat cu duhovnicii lor, maicile de la Văratec care s-au opus sinodului din Creta au decis, pentru liniştea sufletească, pe care o pierduseră de câteva luni de zile, în care au fost supuse unor presiuni uriaşe, să părăsească mănăstirea din care au fost izgonite de către conducere. Una dintre ele se află la a doua izgonire din mănăstire, după ce a trecut prin epurarea comunistă din anii ’50 ai secolului trecut. Persecutorii s-au schimbat, dar prigoana a rămas la fel.

Nu ştim cât de multe vieţuitoare din Văratec sunt adepte ale “ecumenismului lucid” şi nu dorim să le facem vreun proces de intenţie. Ştim însă că Mănăstirea Văratec este cea mai mare mănăstire de maici din România şi este condusă de o stareţă laureată internaţional pentru ecumenism. Din această perspectivă, mărturisirea celor 13 maici antiecumeniste capătă proporţiile unei mărturisiri eroice, comparabilă cu mărturisirile martirilor din vremea persecuţiei romane sau comuniste.

În anul 2007, pe 5 septembrie, cu ocazia celei de-a treia Adunări Ecumenice Europene din Sibiu, Maica Iosefina Giosanu a fost distinsă cu distincţia “Trandafirul argintiu al Sfântului Nicolae”1, “ca semn al recunoştinţei pentru mărturia neobosită la unitatea Bisericii lui Hristos”2, aşa cum citim în laudatio în limba română şi în cea în limba germană. Această distincţie răsplăteşte o viaţă întreagă în slujba ecumenismului, lucru subliniat şi de către prezentarea maicii stareţe pe siteul Institutului de Studii Ecumenice al Universităţii din Fribourg, unde putem citi că aceasta “a stabilit contacte ecumenice încă din timpul studenţiei”3.

Siteul Institutului din Fribourg ne spune că, cu ocazia primirii premiului, stareţa Iosefina Giosanu a mulţumit vizibil mişcată şi a dat asigurări că va invita pe toate maicile să se roage pentru “unitatea Bisericii din Răsărit şi Apus4. Purtată de emoţie, maica stareţă a omis să spună că cele care vor refuza vor fi invitate să plece din mănăstire, dacă se impune, chiar în mijlocul iernii.

Distincţia “Trandafirul argintiu al Sfântului Nicolae” a fost instituit în data de 6 decembrie 2005, de către Institutul pentru Studii Ecumenice al Universităţii Fribourg din Elveţia5.

Acest premiu este inspirat de distincţia papală “Trandafirul argintiu”6, pe care papii au oferit-o încă din secolul al XI-lea, în Duminica Postului Mare numită Laetere, unor locuri şi persoane care au adus beneficii Bisericii catolice7. Cei ce îl primesc trebuie să fie “persoane care în viaţa lor, asemenea Sfântului Nicolae, au făcut posibilă descoperirea bunătăţii lui Dumnezeu, care înrădăcinaţi în viaţa comunităţii lor bisericeşti adeveresc mesajul catolic al Bisericii in universum mundum în puterea Duhului Sfânt”8.

Numele celui care primeşte acest premiu este făcut cunoscut de către Papa împreună cu rugăciunile de binecuvântare apostolică. Papa Benedict al XVI-lea a desemnat pe Sfântul Nicolae ca “patron al ecumenismului spiritual”, într-o predică din catedrala din Bari, în care a spus: “Tocmai aici, în Bari, în oraşul care găzduieşte osemintele Sfântului Nicolae găsim un pământ al întâlnirii şi al dialogului cu surorile şi fraţii noaştrii creştini din răsărit. Aici vreau să îmi întăresc voinţa, să preiau misiunea fundamentală, să lucrez cu toată puterea pentru restaurarea unităţii depline şi vizibile a tuturor acelora care îl urmeaza pe Hristos. Eu sunt conştient că bunele intenţii nu sunt de ajuns. Este nevoie de fapte concrete care pătrund în suflet şi mişcă conştiinţa, care ne îndeamnă pe noi toţi către o convertire profundă, acesta fiind premisa pentru orice pas înainte spre ecumenism. Vă îndemn pe toţi să urmaţi cu hotărâre drumul ecumenismului spiritual, care în rugăciune deschide uşile Duhului Sfânt, cel care singur poate împlini unitatea9 (s.n.).

Distincţia ecumenistă romano-catolică a “Trandafirului argintiu” este o recunoaştere a eforturilor depuse de ecumeniştii din Răsărit pentru realizarea “unităţii Bisericii lui Iisus Hristos”, care, în termenii ecumenismului catolic, înseamnă obligatoriu Biserica” papală. Cei ce o primesc trebuie să fie “înrădăcinaţi în viaţa comunităţii lor bisericeşti, să adeverească misiunea Bisericii în întreaga lume în puterea Duhului Sfânt şi astfel să contribuie la concilierea şi aprofundarea comunităţii Bisericii, a umanităţii şi a întregii creaţii”10.

În conformitate cu doctrina romano-catolică a “bisericilor nedepline”, adoptată de către Conciliul II Vatican, papalitatea romană recunoaşte existenţa în afara ei a unor “Biserici şi comunităţi” nedepline, care pot conduce la mântuire pe cei ce trăiesc în ele, dar, pentru a redeveni depline din punct de vedere eclesiologic, trebuie să revină la comuniunea cu papa Romei. Din acest motiv, cei ce sunt “înrădăcinaţi în viaţa comunităţii lor bisericeşti” sunt, din punct de vedere romano-catolic, prezenţi în “bisericile nedepline” şi “contribuie la concilierea şi aprofundarea comunităţii Bisericii”, adică la revenirea “comunităţilor lor religioase” la comunitatea “Bisericii”, adică la comuniunea deplină cu papa Romei.

http://www.oki-regensburg.de/iose-u07.htm

Reprezentanta călugărilor din toate timpurile

Numirea maicii Iosefina în laudatio în limba română11 ca “reprezentantă a mănăstirilor de maici şi călugări de astăzi şi din toate timpurile din istoria României” pare la prima vedere o eroare de traducere în limba română dintr-o limbă europeană.

Din prezentarea de pe siteul institutului care conferă acest premiu înţelegem că maica Iosefina a fost aleasă ca reprezentantă a celor 8700 de călugări români12, în principal pentru că dintre aceşti călugări două treimi ar fi monahii, şi Văratec este cel mai mare aşezământ monahal feminin din ţară. Înaintea cui este maica stareţă reprezentanta monahilor şi monahiilor şi cum se împacă această reprezentare cu regulile monahale şi cu sfintele canoane nu ni se mai spune.

Chiar dacă monahii actuali ar fi ales-o ca reprezentant al lor, afirmaţia din laudatio că ar fi reprezentanta monahilor din toate timpurile ar trebui înţeleasă doar ca o formă de megalomanie ecumenistă şi un fals istoric, menit probabil să sugereze ideea că monahismul românesc a fost în toată istoria sa luptător pentru “ concilierea şi aprofundarea comunităţii Bisericii”, adică pentru unirea cu Roma.

Această sugestie a fost transmisă indirect şi cu ocazia ceremoniei decernării premiului, la care au participat, potrivit siteului Institutului de Studii Ecumenice al Universităţii din Fribourg, 60 de monahi şi monahii din toată ţara, împreună cu mitropolitul ecumenist român Serafim Joantă, care a vorbit despre vocaţia monahismului la români13.

„Trandafirul argintiu”14 este considerat o distincţie academică şi bisericească, decernată annual unor personalităţi ale luptei ecumeniste. Primele ediţii au fost câştigate de ecumenişti ortodocşi: mai întâi episcopul Kirill de Smolensk şi Kaliningrad, ajuns între timp Patriarhul Întregii Rusii, iar apoi Maica Iosefina Giosanu, “reprezentarea monahismului românesc din toate timpurile. În anul 2008, premiul a fost primit de către Monseniorul Eleuterio Fortino, din Conciliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine de la Vatican. În 2009, premiul a fost acordat Patriarhului Mesrob, al Patriarhiei Armene din Istanbul, în 2010, profesorului dr. Fairy von Liliefield, prima femeie teolog din Biserica Luterană din Bavaria. În 2011 l-a primit Antonio Mennini, nunţiul apostolic din Londra. În 2016 premiul a revenit episcopului anglican Graham Tomlin, printre altele pentru activitatea prozelită, numită elegant “implantarea Bisericii”15.

Un premiu ecumenist care poartă tot numele sfântului Nicolae a primit din partea Facultăţii de Teologie din Alupia, Italia, şi patriarhul ecumenist Bartolomeu, artizanul şi conducătorul sinodului eretic din Creta16.

Nimeni nu pune la îndoială erudiţia intelectuală cu care este creditată maica Iosefina17, mai ales de către publicaţii literare care o prezintă ca “intelectuală autentică, posesoare a unei culturi impresionante, o cercetătoare instruită şi erudită… înzestrată cu o foarte bogată şi asimilată cultură teologică, istorică şi literară”18.

În faţa tabloului unui astfel de teolog ortodox rafinat şi cultivat, nu putem să nu ne punem totuşi câteva întrebări:

 1. Cum a putut o monahie ortodoxă să primească un premiu conferit de către episcopul eretic al Romei pentru eforturile depuse cu scopul realizării “unităţii Bisericii lui Hristos”, adică al promovării unirii Ortodoxiei cu Roma?

 2. Cum a putut o monahie ortodoxă primi un premiu care îl blasfemiază în cel mai înfiorător mod pe sfântul Nicolae, cunoscut luptător pentru Ortodoxie, împotriva oricărei forme de erezie, numindu-l “patron al ecumenismului spiritual”?

 3. Cum a putut o monahie ortodoxă accepta titlul de “reprezentantă a mănăstirilor de maici şi de călugări de astăzi şi din toate timpurile din istoria României”, prin care se acreditează ideea că monahismul românesc din toate timpurile a militat pentru ecumenism şi, mai ales, pentru ecumenismul de tip catolic, care are în vedere realizarea unirii Ortodoxiei cu Roma?

 4. Elogiul profesorului Nicolae Scurtu din paginile României literare, în care spune: “[Maica Iosefina Giosanu] propune în toate demersurile sfinţiei sale redefinirea şi rescrierea sensurilor majore ale unei comunităţi monastice atât de însemnate ca cea de la Văratec” ar putea surprinde (şi) această componentă de ecumenism la cel mai înalt nivel a personalităţii maicii stareţe?

După toate cele spuse până aici, se mai naşte o întrebare, probabil cea mai importantă: Cum îşi închipuie cineva că o laureată a premiului ecumenist „Trandafirul argintiu” ar fi putut înţelege vreodată mărturisirea de credinţă a unor măicuţe ortodoxe, care doresc să ducă mai departe adevărata tradiţie ortodoxă a Mănăstirii Văratec, fără “a-i redefini şi rescrie sensurile majore?

Şi o concluzie: dacă maica Iosefina Giosanu este reprezentanta mănăstirilor de maici şi călugări din România, mai miră pe cineva reacţia aproape inexistentă a mănăstirilor româneşti faţă de sinodul eretic din Creta?

În cursul acestui an, se vor pune bazele unui Centru Ortodox de Studii Antiecumeniste sub patronajul Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, cea care, cu puterea lui Dumnezeu şi cu sclipirea minţii sale, a învins toate ereziile vremii sale. Nu ar fi lipsit de interes dacă comitetul de conducere al acelui Centru ar institui un premiu numit, de exemplu, ca să fie în trend, “Mâna de aur a sfântului Nicolae”, care să fie acordat din oficiu tuturor laureaţilor ortodocşi ai premiului ecumenist catolic “Trandafirul argintiu al sfântului Nicolae”.

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

16 comentarii

 1. Oare o fi conștientă aceasta femeie de ceea ce face?!, Din ceea ce am observat județul Neamț este daca nu mă înșel un județ ce tine de 2 arhiepiscopii, o parte de arhiepiscopia Iașiului, și o parte de arhiepiscopia romanului și Bacăului, iar amindoua la un loc de m.m.b, văd că apare in decor serafim joanta și niște papistasi

  1. Aceasta stareta a reactionat urit si in alt caz: atunci cind au impus cardurile de sanatate, un grup de maici de la Varatec le -au trimis inapoi cu scrisoare de renuntare pentru ratiuni de ctedinta si constiinta.Era dreptul legal al acelor maici.

 2. PENTRU MAICILE DE LA VARATEC SI TOTI PARINTII NEPOMENITORI:

  Avand in vedere hotararea Sfantului Sinod din februarie 2017 prin care se ia act de dispozitiile Noului Cod PENAL si pe cale de consecinta se dispune luarea masurilor de prevenire a faptelor penale,maicile de la Varatec si toti parintii nepomenitori pot sa adreseze o notificare Patriarhului prin care sa i se pune in vedere perpetuarea faptelor care intra in sfera penala in teritoriu… :))))))))
  Notificarile pot fi adresate si episcopului si mitropolitului pentru a lua act de cele mai sus mentionate.
  Sa le fie notificate solicitarea de a lua act de faptul ca BOR prin autoritatile canonice este in imposibilitate de a proceda la aplicarea dispozitiilor Regulamentului Autorităţilor Canonice Disciplinare si al Instanţelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române pe care, de altfel, il invoca in mod nelegal.Autoritatea d-voastra si a B.O.R nu poate fi manifestata decat in limitele prevazute de dispozitiile legale in vigoare, limite carora se subordoneaza si atributiile d-voastra de serviciu.
  In speta,efectele juridice ale lipsei aprobarii de catre stat a codurilor canonice se concretizeaza in situarea demersului d-voastra in afara cadrului legal.
  Altfel spus, Biserica Ortodoxa Romana prin organele de conducere nu poate demara procedura disciplinara prin intrunirea Consistoriului eparhial, nu poate dispune masuri disciplinare nu-si poate exercita prerogativele instituite prin Regulamentului Autorităţilor Canonice Disciplinare si al Instanţelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române
  Autoritatile canonice ale bisericii (autoritatile canonice disciplinare si de judecata ) isi exercita autoritatea biserioceasca fie in mod direct, fie prin organisme constituite in acest sens.
  Astfel, in exercitarea judecatii bisericesti, autoritatile canonice ale BOR actioneaza fie direct emitand sentinte disciplinare sau de judecata, fie prin intermediul unui organism ajutator, in speta, consistoriul eparhial.
  Lipsa procedurii de aprobare prin Hotarare de guvern a codurilor canonice in conditiile legii interzice exercitarea autoritatii canonice , respectiv: intrunirea consistoriului eparhial, emiterea sentintelor disciplinare sau de judecata sau mai explicit, urmarea oricarei proceduri instituita prin Regulamentului Autorităţilor Canonice Disciplinare si al Instanţelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române sau aplicarea prevederilor acestuia.
  Notificarile pot fi adresate si episcopului si mitropolitului pentru a lua act de cele mai sus mentionate.
  MAICILE DE LA VARATEC SI TOTI PARINTII NEPOMENITORI POT SA MA CONTACTEZE PENTRU A LE REDACTA DOCUMENTELE NECESARE ( CATRE EPISCOP ,ETC) PRO BONO.
  TEL : 0742 753672
  AV. IULIA TIPA

 3. RECTIFICARE LA COMENTARIUL ANTERIOR :

  A SE CITI : In speta,efectele juridice ale lipsei aprobarii de catre stat a codurilor canonice se concretizeaza in situarea demersului LOR in afara cadrului legal.

  AV. IULIA TIPA

 4. Nici nu ma mai mir de fapta ei lipsita de orice duh ortodox,atita timp cit e o militanta feroce a ecumenismului !Nu cred sa-si mai revina din boala asta grea ,numita ecumenism,atita timp cit lucreaza in ogorul satanei.Doamne ajuta si mintuire!

  1. ECUMENISMUL ESTE MANIFESTAREA CLINICĂ DUHOVNICEASCĂ. VIRUSUL SE NUMEȘTE EREZIE! O MICĂ DIFERENȚĂ CA ACEEA DINTRE SARS COV-2 ȘI COVID-19. DE FAPT ESTE PANDEMIA CARE INFECTEAZĂ ORTODOXIA!

 5. Maica Stareta Iosefina e revoltata ca “mereu romanii”, ca nici rusii, nici bulgarii nu protesteaza! Pai BULGARII si RUSII N-AU PARTICIPAT la Sinodul din Creta, dar sa mai si semneze! Ei nu sunt partasi la erezie, in schimb “noi romanii” am semnat “cu amandoua mainile”, TOTI ierarhii au semnat! In afara de Patriarhia Israelului, o mai fi vreo biserica ortodoxa a vreunei tari care sa fi semnat TOTI ierarhii?

  L-au vandut pe Hristos ca Iuda pentru arginti! Si Iuda si majoritatea evreilor tot de ierarhii corupti ai vremii au ascultat! Se repeta istoria! Deschideti ochii!

  1. INEXACT! NOI ROMÂNII N-AM SEMNAT CU MÂINILE! CEI CE AU SEMNAT, AU SEMNAT CU PICIOARELE! CU PICIOARELE PENTRU A AVEA MÂINILE LIBERE SĂ-ȘI FACĂ SEMNUL CRUCII AIDOMA TÂLHARULUI CE SE ÎNCHINĂ ÎNAINTE DE A ATACA!

 6. Cum să se instituie, frate, un premiu “Mâna de Aur a Sfântului Nicolae” de către aceiași care l-au desființat pe Sfântul Nicolae, coborându-l în rândul ereticilor, prin instituirea “trandafirului argintiu” (sincer să fiu, nu știu nimic despre semnificația trandafirului în privința mărturisirii Sfântului Ierarh Nicolae, de ce a fost ales de ereticii catolici ca simbol pentru Sfântul Ierarh Nicolae, dacă știi tu mai multe poate ne dai niște amănunte, poate au ales trandafirul reprezentant pentru Sfântul Nicolae fiindcă are spinii cu care catolicii consideră că sunt înțepați de ortodocși, sau mai știu eu de ce)? Adică să fie ridicată la rangul superior argintului (căci, îți dai seama, un premiu instituit de catolici pentru meritele ortodocșilor nu poate fi mai bun decât argintul, aurul fiind rezervat, evident, catolicilor), mâna aceea care l-a pălmuit pe ereticul Arie și pentru care Sfântul Ierarh Nicolae a fost repus în demnitatea arhierească de Însuși Dumnezeu, în ciuda părerilor oamenilor? Tu îți dai seama de cea ce spui, frate?

 7. Corectură și continuare:

  … ceea ce spui, frate? Vai de mine! Înseamnă că n-ai înțeles nimic din “măreția” catolicilor!

 8. RUȘINE de mii de ori tuturor celor de-o factură și de-o samă cu IOSEFINA. Și sunt mii de mii ca IOSEFINA, capii care au semnat în Creta, “ucenicii” pomenitori ai capilor, apoi toți mirenii care le urmează. Covid-ul a venit mai ales pentru a restabili granițele adevăratei Ortodoxii. Atenție deci toți cei care ați uitat de rușine!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button