X

Calendar ortodox 2019 – Ianuarie

Luna Ianuarie este cunoscută și sub numele Gerar.
31 de zile; ziua 10 ore, noaptea 14 ore
1 M (†) Taierea imprejur cea dupa trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, si mama sa, Sf. Emilia, Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Platon, Mihai, Nicolae; Anul Nou (se citesc Molitfele Sf. Vasile cel Mare)
2 M Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Mucenici Marcelin, Argheu, Narcis; Sf. Ier. Silvestru, Episcopul Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov, Sfânta Iuliana din Lazarevo (Harți)
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Virgil Mateiaș
3 J Sfântul Mucenic Tit, episcopul Tomisului; Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mucenic Filius; Sfântul Mc. Gordie; Sf. Cuv. Petru Stegarul; Descoperirea moaştelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou din Nea Makri; Sf. Eftimie, omul lui Dumnezeu, din Georgia
4 V Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Kucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria; Sf. Cuv. Mucenici Zosima şi Atanasie; Sf. Mc. Hrisant şi Eufimia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Filip, Ştefan, Alexandru (Harți)
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Pr. Florea Mureșan

5 S Sf. Sfinţiți Mucenici Teopempt şi Teonas; Sfânta Cuv. Sinclitichia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Iosif, Serghie; Sf. Noi Mc. Eugenia şi Matei (Ajunul Botezului Domnului; Post)
6 D (†) Botezul Domnului (Boboteaza –Teofania sau Dumnezeiasca Arătare) Ap. Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Ev. Matei 3, 13-17;
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Gheorghe Stănescu, Pr. Vasile Vasilache
7 L †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului
8 M Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul și Emilian Mărturisitorul; Sf. Cuv. Domnica; Sf. Cuv. Macarie Makris; Sf. Mc. Iulian; Sf. Mc. Chelsie şi mama sa, Marionila; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Victor, Dimitrie, Vladimir, Mihail
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Pr. Ilie Cioruță, Dr. Ionel Zeană
9 M Sf. Mucenic Polieuct; ; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Mucenic Nearh; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Filip, Mitropolitul Moscovei; Sf. Mc. Lavrentie
10 J Sf. Ier. Grigorie, Episcopul Nyssei; Sf. Ier. Dometian, ep. Melitinei †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sfântul Cuvios Marchian; Sf. Teofan Zăvorâtul; Cuv. Amonie; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Zenovie, Petru, Anatolie; Sf. Mc. Arsenia
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Pr. Andrei Grigore Zamfiroiu
11 V †) Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, Incepătorul vieții de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Eleț; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Teodor, Vladimir, Nicolae; Sf. Vladimir, Pr. Mărturisitor
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Șerban Mironescu, Viorica Pârnac-Stănescu
12 S  Sf. Mucenițe Tatiana diaconița și Eutasia; Sf. 8 Mc. din Niceea; Sf. Mc. Petru Avesalonitul; Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Vasile şi Ştefan din Estonia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Imnului Acatist”
13 D Sf. Mucenici Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, episcop din Nisibe; Sf. Cuvios Maxim Kavsokalivitul; Sf. Mc. Atanasie, Pahomie şi Papirin; Sfântul Ilarie de Poitiers; Sf. Cuv. Irinarh Pustnicul din Rostov; Sf. Cuv. Eleazar; Sf. Mc. Petru
Duminica după Botezul Domnului; Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17; glas 8, voscr. 11 (Începutul propovăduirii Domnului)
Pomenirea mărt. anti-comuniști Ionel Moța și Vasile Marin
14 L Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mucenici din Sinai si Rait; Sf. Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei; Sfântul Cuvios Sava, arhiepiscopul Serbiei şi ctitorul mănăstirii Hilandar; Sf. Sfințit Nou Mucenic Ambrozie Gudko; Sf. Sfințit Mc. Platon, Episcop de Talin; Sf. Ioan Mărturisitorul
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Ioan Pintilie
15 M  Sf. Cuvioși Pavel Tebeul și Ioan Colibaşul; Sf. Mc. Pansofie; Sf. Cuv. Prohor şi Varlaam; Sf. Ier. Nectarie și Gherasim al II-lea; Sf. Sfințiți Noi Mucenici ruși Veniamin și Mihail
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Prof. Constantin Motaș
16 M Cinstirea lanțului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul; Sf. Sfinţit Nou Mc. Damaschin din Bulgaria; Sf. Mc. Pevsip, Elasip, Mesip, Neonilla; Sf. Sfinţit Nou Mc. rus Ioan
Pomenirea mărt. din temnițele
comuniste Ioan Moldovan, Ioan Nistor, Vadim Pirogan
17 J †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din Veria; Sf. Împărat Teodosie cel Mare; Sfântul Cuv. Ahila; Sf. Nou Mc. Gheorghe; Sf. Sfinţiţi  Noi Mc. ruşi Victor şi Pavel
18 V †) Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei; Sf. Cuv. Maxim Brancovici, Mitr. Țării Românești; Sf. Cuv. Alexis (Georgia); Sf. Sfințiți Noi Mucenici ruși Mihail, Vladimir, Nicolae, Serghie
19 S Sf. Ierarh Marcu Evgenicul, mitropolitul Efesului; Sf. Cuv. Macarie cel Mare Egipteanul si Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Petru şi Nicolae; Sf. Mc. Eufrasia; Sf. Ier. Arsenie și Marcu
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Mihai Rădulescu, Pr. Iov Volănescu

20 D †) Cuviosul Eftimie cel Mare; Sf. Mucenici Vas, Eusebiu, Eutihiu şi Vasilid; Sf. Mc. In, Pin si Rim; Sf. Nou Mc. Zaharia; Sf. Sfinţit Nou Mc. Pavel; Sf. Cuv. Eftimie Mărturisitorul; Sf. Lavrentie de Cernigov
Duminica a 29-a dupa Rusalii (a celor 10 leprosi); Ap. Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19; glas 1, voscr. 1
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Prof. Alexandru Mironescu
21 L Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. Mucenic Neofit; Sf. Mc. Agnia din Roma;  Sf. Mucenici Evghenie, Valerian, Candid, Achila; Sf. Sfinţit Nou Mucenic rus Ilie; Sf. Ierarh Zosima, ep. Siracuzei; Sf. Cuv. Irina; Sf. Maxim Grecul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Înjunghiata” de la Vatoped; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea” de la Vatoped; Cinstirea Icoanei făcătoare de minuni Hodighitria (Povățuitoarea) de la Mănăstirea Mihai-Vodă din București
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Sever Bocu
22 M Sf. Apostol Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul; Sf. Ierarh Gaudentie; Sf. Cuv. Mc. Atanasie diaconul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Nicolae, Ioan, Eftimie, Ioan, Iacov, Ioan, Petru
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Pr. Dumitru Iordache
23 M Sf. Sfințit Mucenic Clement, episcopul Ancirei; Sf. Ier. Paulin Milostivul; S Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Cuv. Eusebiu şi Salman;  Sf. Noi Mc. Evdochia, Ecaterina, Miriţa şi Serafima; Sf. Părinţi de la Sinodul VI Ecumenic; Sfântul Dionisie din Olimp
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Aspazia Oțel-Petrescu, Nicolae Trifoiu
24 J Sf. Mc. Agapie; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei; Sf. Mucenici Pavel, Pavsirie, Teodotion; Sf. Mucenici Vavila, Timotei, Agapie; Sf. Ierarh Filon, ep. Carpasiei; Sf. Cuv. Xenia din Sankt-Petersburg; Sf. Sfinţit Mucenic rus Nicolae; Cuviosul Filotheos ctitorul; Sfânta Cuvioasă Xenia (Tedeum)
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Prof. Paul Păltănea
25 V †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului† Sf. Bretanion, Episcopul Tomisului; Sf. Cuv. Mc. Elisabeta, Ducesă a Rusiei; Sf. Cuv. Noi Mc. ruși de la Oranki; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Vladimir şi Veniamin; Cuv. Publie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Pr. Constantin Burduja
26 S  †) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, soția sa Maria și fiii lor, Sf. Cuvioși Arcadie și Ioan; Sf. Mc. Isaachie de la Optina; Sf. Cuv. Simeon cel Bătrân; Sf. Sfinţiţi Mc. Anania şi Petru; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Chiril şi Arcadie; Sf. Nouă Mc. Maria; Sf. Nou Mc. Ioan
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Cicerone Ionițoiu
27 D  † Aducerea moaștelor Sf. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana Împărăteasa; Sf. Cuv. Claudin şi Petru Egipteanul; Sf. Nou Mucenic Dimitrie din Constantinopol; Sf. Nou Mucenic Petru Zverev
Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43; glas 2, voscr. 2
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Traian Popescu
28 L Sf. Cuv. Efrem Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul; Sf. Isaac Sirul, episcop de Ninive; Sfânta Muceniță Haris; Sf. Sfințiți Noi Mc. Ignatie, Vartolomeu, Vladimir, Pavel, Leontie; Sf. Teodor Mărturisitorul și Olga Fecioara din Rusia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Totemsk-Sumorinskaya”
29 M Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei, Iperechie, Aviv, Iulian, Romano, Iacov, Parigorie și Mochie citețul; Sf. Mc. Silvan; Sf. Mc. Luca; Sf. Afraat Persanul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Constantin, Ioan, Leontie
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Ioan Marini
30 M †) Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur; Sf. Sfintit Mc. Ipolit, episcopul Romei; Sf. Mucenici din Ostia; Sfântul Theodor Hagiul Noul Mucenic din Mitilini; Sf. Noi Mucenici ruşi Ştefan, Pavel, Dimitrie, Eugen; Sf. Mucenic Chiriac; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Tinos
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Traian Marian
31 J Sf. Mc. Doctori fără de arginți, făcători de minuni, Chir si Ioan; Sf. Mc. Atanasia cu fiicele Teodota, Teoctista și Eudoxia; Sf. Mc. Trifina; Sf. Ierarh Nichita Zăvorâtul; Sf. Cuv. Arsenie din Paros; Sf. Mc. Diodor; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Papia; Sf. Mc. Nichifor; Sf. Mc. Claudiu; Sf. Mc. Victorin; Sf. Mc. Victor
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste IPS. Bartolomeu AnaniaMaria Plop

 

Legendă
roșu: sărbătorile importante și Duminicile
albastru: sfinții români canonizați
verde: mărturisitorii din temnițele comunite
evidențiat cu umbră: legături către articolele noastre despre acel praznic/sfânt/mărturisitor

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!
Back to top button
Avem nevoie de sprijinul vostru! Nu reușim să acoperim cheltuielile necesare pentru luna martie. Doar 0,1% din cititorii noștri ne sprijină și cu greu menținem portalul online. DONAȚII