X

Calendar ortodox 2019 – Ianuarie

Luna Ianuarie este cunoscută și sub numele Gerar.
31 de zile; ziua 10 ore, noaptea 14 ore
1 M (†) Taierea imprejur cea dupa trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, si mama sa, Sf. Emilia, Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Platon, Mihai, Nicolae; Anul Nou (se citesc Molitfele Sf. Vasile cel Mare)
2 M Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Mucenici Marcelin, Argheu, Narcis; Sf. Ier. Silvestru, Episcopul Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov, Sfânta Iuliana din Lazarevo (Harți)
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Virgil Mateiaș
3 J Sfântul Mucenic Tit, episcopul Tomisului; Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mucenic Filius; Sfântul Mc. Gordie; Sf. Cuv. Petru Stegarul; Descoperirea moaştelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou din Nea Makri; Sf. Eftimie, omul lui Dumnezeu, din Georgia
4 V Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Kucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria; Sf. Cuv. Mucenici Zosima şi Atanasie; Sf. Mc. Hrisant şi Eufimia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Filip, Ştefan, Alexandru (Harți)
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Pr. Florea Mureșan

5 S Sf. Sfinţiți Mucenici Teopempt şi Teonas; Sfânta Cuv. Sinclitichia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Iosif, Serghie; Sf. Noi Mc. Eugenia şi Matei (Ajunul Botezului Domnului; Post)
6 D (†) Botezul Domnului (Boboteaza –Teofania sau Dumnezeiasca Arătare) Ap. Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Ev. Matei 3, 13-17;
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Gheorghe Stănescu, Pr. Vasile Vasilache
7 L †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului
8 M Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul și Emilian Mărturisitorul; Sf. Cuv. Domnica; Sf. Cuv. Macarie Makris; Sf. Mc. Iulian; Sf. Mc. Chelsie şi mama sa, Marionila; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Victor, Dimitrie, Vladimir, Mihail
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Pr. Ilie Cioruță, Dr. Ionel Zeană
9 M Sf. Mucenic Polieuct; ; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Mucenic Nearh; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Filip, Mitropolitul Moscovei; Sf. Mc. Lavrentie
10 J Sf. Ier. Grigorie, Episcopul Nyssei; Sf. Ier. Dometian, ep. Melitinei †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sfântul Cuvios Marchian; Sf. Teofan Zăvorâtul; Cuv. Amonie; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Zenovie, Petru, Anatolie; Sf. Mc. Arsenia
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Pr. Andrei Grigore Zamfiroiu
11 V †) Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, Incepătorul vieții de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Eleț; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Teodor, Vladimir, Nicolae; Sf. Vladimir, Pr. Mărturisitor
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Șerban Mironescu, Viorica Pârnac-Stănescu
12 S  Sf. Mucenițe Tatiana diaconița și Eutasia; Sf. 8 Mc. din Niceea; Sf. Mc. Petru Avesalonitul; Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Vasile şi Ştefan din Estonia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Imnului Acatist”
13 D Sf. Mucenici Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, episcop din Nisibe; Sf. Cuvios Maxim Kavsokalivitul; Sf. Mc. Atanasie, Pahomie şi Papirin; Sfântul Ilarie de Poitiers; Sf. Cuv. Irinarh Pustnicul din Rostov; Sf. Cuv. Eleazar; Sf. Mc. Petru
Duminica după Botezul Domnului; Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17; glas 8, voscr. 11 (Începutul propovăduirii Domnului)
Pomenirea mărt. anti-comuniști Ionel Moța și Vasile Marin
14 L Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mucenici din Sinai si Rait; Sf. Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei; Sfântul Cuvios Sava, arhiepiscopul Serbiei şi ctitorul mănăstirii Hilandar; Sf. Sfințit Nou Mucenic Ambrozie Gudko; Sf. Sfințit Mc. Platon, Episcop de Talin; Sf. Ioan Mărturisitorul
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Ioan Pintilie
15 M  Sf. Cuvioși Pavel Tebeul și Ioan Colibaşul; Sf. Mc. Pansofie; Sf. Cuv. Prohor şi Varlaam; Sf. Ier. Nectarie și Gherasim al II-lea; Sf. Sfințiți Noi Mucenici ruși Veniamin și Mihail
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Prof. Constantin Motaș
16 M Cinstirea lanțului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul; Sf. Sfinţit Nou Mc. Damaschin din Bulgaria; Sf. Mc. Pevsip, Elasip, Mesip, Neonilla; Sf. Sfinţit Nou Mc. rus Ioan
Pomenirea mărt. din temnițele
comuniste Ioan Moldovan, Ioan Nistor, Vadim Pirogan
17 J †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din Veria; Sf. Împărat Teodosie cel Mare; Sfântul Cuv. Ahila; Sf. Nou Mc. Gheorghe; Sf. Sfinţiţi  Noi Mc. ruşi Victor şi Pavel
18 V †) Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei; Sf. Cuv. Maxim Brancovici, Mitr. Țării Românești; Sf. Cuv. Alexis (Georgia); Sf. Sfințiți Noi Mucenici ruși Mihail, Vladimir, Nicolae, Serghie
19 S Sf. Ierarh Marcu Evgenicul, mitropolitul Efesului; Sf. Cuv. Macarie cel Mare Egipteanul si Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Petru şi Nicolae; Sf. Mc. Eufrasia; Sf. Ier. Arsenie și Marcu
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Mihai Rădulescu, Pr. Iov Volănescu

20 D †) Cuviosul Eftimie cel Mare; Sf. Mucenici Vas, Eusebiu, Eutihiu şi Vasilid; Sf. Mc. In, Pin si Rim; Sf. Nou Mc. Zaharia; Sf. Sfinţit Nou Mc. Pavel; Sf. Cuv. Eftimie Mărturisitorul; Sf. Lavrentie de Cernigov
Duminica a 29-a dupa Rusalii (a celor 10 leprosi); Ap. Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19; glas 1, voscr. 1
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Prof. Alexandru Mironescu
21 L Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. Mucenic Neofit; Sf. Mc. Agnia din Roma;  Sf. Mucenici Evghenie, Valerian, Candid, Achila; Sf. Sfinţit Nou Mucenic rus Ilie; Sf. Ierarh Zosima, ep. Siracuzei; Sf. Cuv. Irina; Sf. Maxim Grecul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Înjunghiata” de la Vatoped; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea” de la Vatoped; Cinstirea Icoanei făcătoare de minuni Hodighitria (Povățuitoarea) de la Mănăstirea Mihai-Vodă din București
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Sever Bocu
22 M Sf. Apostol Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul; Sf. Ierarh Gaudentie; Sf. Cuv. Mc. Atanasie diaconul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Nicolae, Ioan, Eftimie, Ioan, Iacov, Ioan, Petru
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Pr. Dumitru Iordache
23 M Sf. Sfințit Mucenic Clement, episcopul Ancirei; Sf. Ier. Paulin Milostivul; S Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Cuv. Eusebiu şi Salman;  Sf. Noi Mc. Evdochia, Ecaterina, Miriţa şi Serafima; Sf. Părinţi de la Sinodul VI Ecumenic; Sfântul Dionisie din Olimp
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Aspazia Oțel-Petrescu, Nicolae Trifoiu
24 J Sf. Mc. Agapie; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei; Sf. Mucenici Pavel, Pavsirie, Teodotion; Sf. Mucenici Vavila, Timotei, Agapie; Sf. Ierarh Filon, ep. Carpasiei; Sf. Cuv. Xenia din Sankt-Petersburg; Sf. Sfinţit Mucenic rus Nicolae; Cuviosul Filotheos ctitorul; Sfânta Cuvioasă Xenia (Tedeum)
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Prof. Paul Păltănea
25 V †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului† Sf. Bretanion, Episcopul Tomisului; Sf. Cuv. Mc. Elisabeta, Ducesă a Rusiei; Sf. Cuv. Noi Mc. ruși de la Oranki; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Vladimir şi Veniamin; Cuv. Publie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Pr. Constantin Burduja
26 S  †) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, soția sa Maria și fiii lor, Sf. Cuvioși Arcadie și Ioan; Sf. Mc. Isaachie de la Optina; Sf. Cuv. Simeon cel Bătrân; Sf. Sfinţiţi Mc. Anania şi Petru; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Chiril şi Arcadie; Sf. Nouă Mc. Maria; Sf. Nou Mc. Ioan
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Cicerone Ionițoiu
27 D  † Aducerea moaștelor Sf. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana Împărăteasa; Sf. Cuv. Claudin şi Petru Egipteanul; Sf. Nou Mucenic Dimitrie din Constantinopol; Sf. Nou Mucenic Petru Zverev
Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43; glas 2, voscr. 2
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Traian Popescu
28 L Sf. Cuv. Efrem Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul; Sf. Isaac Sirul, episcop de Ninive; Sfânta Muceniță Haris; Sf. Sfințiți Noi Mc. Ignatie, Vartolomeu, Vladimir, Pavel, Leontie; Sf. Teodor Mărturisitorul și Olga Fecioara din Rusia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Totemsk-Sumorinskaya”
29 M Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei, Iperechie, Aviv, Iulian, Romano, Iacov, Parigorie și Mochie citețul; Sf. Mc. Silvan; Sf. Mc. Luca; Sf. Afraat Persanul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Constantin, Ioan, Leontie
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Ioan Marini
30 M †) Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur; Sf. Sfintit Mc. Ipolit, episcopul Romei; Sf. Mucenici din Ostia; Sfântul Theodor Hagiul Noul Mucenic din Mitilini; Sf. Noi Mucenici ruşi Ştefan, Pavel, Dimitrie, Eugen; Sf. Mucenic Chiriac; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Tinos
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste Traian Marian
31 J Sf. Mc. Doctori fără de arginți, făcători de minuni, Chir si Ioan; Sf. Mc. Atanasia cu fiicele Teodota, Teoctista și Eudoxia; Sf. Mc. Trifina; Sf. Ierarh Nichita Zăvorâtul; Sf. Cuv. Arsenie din Paros; Sf. Mc. Diodor; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Papia; Sf. Mc. Nichifor; Sf. Mc. Claudiu; Sf. Mc. Victorin; Sf. Mc. Victor
Pomenirea mărt. din temnițele comuniste IPS. Bartolomeu AnaniaMaria Plop

 

Legendă
roșu: sărbătorile importante și Duminicile
albastru: sfinții români canonizați
verde: mărturisitorii din temnițele comunite
evidențiat cu umbră: legături către articolele noastre despre acel praznic/sfânt/mărturisitor

Știrile sunt sub cenzură! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Guvernul nu dorește aflarea adevărului despre plandemia covid-19. Încercăm să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în cea mai mare provocare pe care o trăim. Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!
Back to top button