X

O nouă provocare pentru ss Daniel: preotul mason de rang înalt, cu o avere uriașă, care conduce Arhiepiscopia Târgoviștei

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche era inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Ionuț Ghibanu, nababul vicar eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviște

Dezvăluirile PUTEREA au tulburat rău de tot apele masonilor aflați în curtea Patriarhiei Române, dar mai ales la Arhiepiscopia Târgoviștei, condusă în scripte de Mitropolitul Nifon, dar, în realitate, dirijată de vicarul eparhial Ionuț Ghibanu. Însă ceea ce se știe mai puțin este faptul că vicarul eparhial Ionuț Ghibanu este mare maestru al Marii Loji Naționale din România (MLNR), condusă de plagiatorul „președinte” Radu Ninel Bălănescu. Și se vede că Ionuț Ghibanu este mason din filmarea unde aceștia sărbătoresc Marea Unire (Masonii „sărbătoresc” marea unire. Filmare unica).

La minutul 1, secundele 13-18, vicarul eparhial este în rândul al doilea, alături de alți „frățiori”. Numai că masonul vicar eparhial este unul dintre cei mai bogați preoți din Biserica Ortodoxă Română, fiind implicat, pe lângă activitățile bisericești, și în afaceri prin intermediul a două firme și, totodată, este și lector de economie la Universitatea Valahia din Târgoviște. La ora actuală, Ionuț Ghibanu deține 6 terenuri-3 la Viforâta Dâmbovița și câte unul la 1 Decembrie județul Ilfov (5.250 mp), Moroieni-Dâmbovița (9.628 mp de pădure) și Constanța. De asemenea, el are și patru case-două apartamente în București, unul în Constanța și o casă la Viforâta-Dâmbovița. Totodată, Ionuț Ghibanu este posesorul a șapte conturi bancare, dintre care două în euro unde are vreo 458.000 de euro.

De asemenea, potrivit declarației de avere a soției acestuia, Mădălina-Mihaela Ghibanu, consilier AFIR, vicarul eparhial este și acționar la două firme, Comind SA și SC. DB Pro Media Consulting SRL. Pe lângă activitatea bisericească de la Arhiepicopia Târgoviștei și cea comercială de la cele două firme, Ionuț Ghibanu este și lector la Facultate de Științe Economice de la Universitatea Valahia din Târgoviște, deși este licențiat în teologie. Astfel, de la Arhiepiscopia Târgoviștei încasează lunar vreo 7.700 de lei, de la firma Comind SA Slobozia încă vreo 4.100 de lei și încă 1.000 de lei de la Universitatea Valahia. Practic, din cele trei joburi, în conturile lui Ionuț Ghibanu intră lunar 12.800 de lei, adică aproape 3.000 de euro. De asemenea, el a mai încasat și suma de 122.654 de lei, adică vreo 25.000 de euro, din închirierea a două imobile din București și unul de la Valea Voievozilor.

Patriarhul Daniel știe de afacerile preotului mason Ionuț Ghibanu, dar…nu se confirmă

Suprinzător este faptul că Patriahul Daniel a fost sesizat de către un preot, încă din 2020, de toate afacerile și ingineriile vicarului eparhial Ionuț Ghibanu, inclusiv de faptul că este mare maestru al MLNR, dar nu a luat nicio măsură. Adică, mai exact, a trimis sesizarea spre soluționare la Arhiepiscopia Târgoviștei, unde Mitropolitul Nifon și mâna sa dreaptă Ionuț Ghibanu au precizat că cele sesizate nu se confirmă. Rămâne de văzut dacă după vizionarea filmului cu aniversarea masonică, unde apare și preotul Ionuț Ghibanu, Patriarhul Daniel va aplica prevederile art. 123, alin. 8, din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, care precizează că: „Fără bine­­cu­­vântarea (a­pro­barea scrisă a) Chiriarhului locului, nu este îngăduit preoților, diaco­nilor și călugărilor să înființeze, să fie mem­bri sau să participe în asociații, fundații și organizații de orice tip”.

Dar cel mai important pentru patriarh este să aplice hotărârea Sinodului BOR din anul 1937, care anatemizează masoneria.

Iată poziția oficială a BOR despre masonerie, document semnat de Patriarhul Miron Cristea în 1937:

 

Temei Nr. 785/1937. Î.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului, dă citire referatului cu studiul asupra francmasoneriei, ce i s-a cerut de Sf. Sinod încă din anul 1934.

 

Sfântul Sinod însușindu-și concluziile din referat hotărăște:

 

1. Biserica osândește Francmasoneria ca doctrină, ca organizație și ca metodă de lucru ocultă și în special pentru următoarele motive:

 

Francmasoneria învață pe adepții ei să renunțe la orice credință și adevăr revelat de Dumnezeu, îndemnându-i să admită numai ceea ce descoperă cu rațiunea lor. Ea propagă astfel necredința și lupta împotriva creștinismului ale cărui învățături sunt revelate de Dumnezeu. Vânând pe cât mai mulți intelectuali să și-i facă membri și obișnuindu-i pe aceștia să renunțe la credința creștină, Francmasoneria îi rupe de la Biserică, și având în vedere influența însemnată ce o au intelectualii asupra poporului, e de așteptat ca necredința să se întindă asupra unor cercuri tot mai largi. În fața propagandei anticreștine a acestei organizații, Biserica trebuie să răspundă cu o contrapropagandă.

Francmasoneria propagă o concepție despre lume panteist-naturalistă, reprobând ideea unui Dumnezeu personal deosebit de lume și ideea omului ca persoană, deosebită, destinat nemuririi.

Din raționalismul și naturalismul său, Francmasoneria deduce în mod consecvent o morala pur laică, un învățământ laic, reprobând orice principiu moral „heteronom” și orice educație ce rezultă din credința religioasă și din destinația omului la o viață spirituală eternă. Materialismul și oportunismul cel cras în toate acțiunile omului, este concluzia necesară din premisele Francmasoneriei.

În lojile francmasone se adună la un loc evreii și creștinii și Francmasoneria susține că numai cei ce se adună în lojile ei cunosc adevărul și se înalță deasupra celorlalți oameni. Aceasta însemnează că creștinismul nu dă nici un avantaj în ce privește cunoașterea adevărului și dobândirea mântuirii membrilor săi. Biserica nu poate privi impasibilă cum tocmai dușmanii de moarte ai lui Hristos să fie considerați într-o situație superioară creștinilor din punct de vedere al cunoașterii adevărurilor celor mai înalte și al mântuirii.

Francmasoneria practică un cult asemănător celui al misterelor precreștine. Chiar dacă unii adepți nu dau nici o însemnătate acestui cult se vor găsi multe spirite mai naive asupra cărora acest cult să exercite o oarecare forță quasi-religioasă. În orice caz prin acest cult Francmasoneria vrea să se substitue oricărei alte religii, deci și creștinismului. În afară de motivele acestea de ordin religios Biserica mai are în considerare și motive de ordin social când întreprinde acțiunea sa contra Francmasoneriei.

Francmasoneria este un ferment de continuă și subversivă subminare a ordinei sociale prin aceea că își face din funcționarii Statului, din ofițeri, unelte subordonate altei autorități pământești decât aceleia care reprezintă ordinea stabilită vizibil. Îi face unelte în mâna unor factori neștiuți încă nici de ei, având să lupte pentru idei și scopuri politice ce nu le cunosc. E o luptă nesinceră, pe la spate; niciodată nu există siguranță în viața Statului și în ordinea stabilită. E o luptă ce ia în sprijinul ei minciuna și întunerecul. Împotriva jurământului creștinesc pe care acei functionari l-au prestat Statului, ei dau un jurământ păgânesc.

Francmasoneria luptă împotriva legii naturale, voite de Dumnezeu, conform căreia omenirea e compusă din natiuni. Biserica Ortodoxă care a cultivat totdeauna specificul spiritual al națiunilor și le-a ajutat să-și dobândească libertatea și să-și mențină ființa primejduită de asupritori, nu admite această luptă pentru exterminarea varietății spirituale din sânul omenirii.

Măsurile cele mai eficace ce are să le ia Biserica împotriva acestui dușman al lui Dumnezeu, al ordinei social-morale și al națiunei, sunt următoarele:

 

O acțiune persistentă publicistică și orală de demascare a scopurilor și a activității nefaste a acestei organizatii;

Îndemnarea intelectualilor români, care se dovedesc a face parte din loji, să le părăsească. În caz contrar, «Frăția Ortodoxă Română» extinsă pe toată țara va fi îndemnată să izoleze pe cei ce preferă să rămână în loji.

Biserica le va refuza la moarte slujba înmormântării, în caz că până atunci nu se căiesc.

De asemenea, le va refuza prezența ca membri în corporațiile bisericești.

Preoțimea va învăța poporul ce scopuri urmărește acela care e francmason și-l va sfătui să se ferească și să nu dea votul candidaților ce aparțin lojilor.

Sf. Sinod acompaniat de toate corporațiunile bisericești și asociațiile religioase se va strădui să convingă Guvernul și Corpurile legiuitoare să aducă o lege pentru desființarea acestei organizații oculte. În caz că Guvernul nu o va face, Sfântul Sinod se va îngriji să fie adusă o astfel de lege din inițiativa parlamentară.

2. Întreg referatul împreună cu concluziile se va tipări în brosură prin Consiliul Central Bisericesc și se va întrebuința ca mijloc de propagandă împotriva francmasoneriei.

 

Î.P.S. Patriarh prezintă declarația făcută în fața Sa, a delegaților lojei francmasone naționale în frunte cu d-l Pangal, prin care aduc la cunoștință că aceste loji se autodizolvă, spre a nu fi confundate cu Loja Marelui Orient și spre a nu se crede că este împotriva culturii sentimentelor monarhice, nationale și creștine. El – d. Pangal – în numele delegaților declară că toți membrii lojelor francmasone naționale sunt buni fii ai Bisericii Ortodoxe.

 

Sf. Sinod ia act cu satisfacție de declarația d-lui Ion Pangal și a celorlalți conducători ai masoneriei naționale române, cetită în ziua de 25 Februarie a.c. în fața I.P.S. Patriarh Miron, prin care anunță că această organizație se autodizolvă. Este prin urmare de sine înțeles că hotărârea Sf. Sinod privitoare la masonerie nu se poate referi la lojile care s-au dizolvat și prin urmare nu mai există.

La orele 13 I.P.S. Patriarh, ridică ședința, prorogând Sf. Sinod pentru data de 29 Martie a.c., orele 10 dimineața.

Președinte, (ss) Miron Secretar, (ss) – Galaction Craioveanu

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

10 comentarii

 1. Acest om a distrus Arhiepiscopia Targovistei. El conduce de fapt. Ips Nifon e o marioneta!! Toti din eparhie stiu asta.
  PF DANIEL, de ce nu spuneti nimic oare???

 2. Poate că e “fetița”nea phon-ului sau invers…Frățiorul e pensat, aranjat, epilat….Oricum, i-a fost “plantat”în birou-i, acum se teme de el.
  De aceea, nu ia nici o măsură necesară. Și-o fi amintind cum l-au mătrășit pe Teoctist….

 3. Jupânul Daniel din Deal a fost propulsat de francmasonerie în fruntea BOR, ptr.a distruge Biserica din interior……

 4. Si iuda a fost apostol, singurul din cei 12 care a ales punga si a castigat un bilet doar dus spre gheena iadului. Si iata ca are urmasi chiar si in 2023. Multi slujitori ai arhiconilor, amatori de vacanta vesnica in intuneric, de lux vesnic prin scrasnirea dinților si de all inclusive in gheena. Ce cauta, de aia vor avea parte.
  sarsaila n-are limita in arunca cu bunuri materiale peste masura doar-doar sa mai bage pe vreunul in iad. Iar daca este si preot sau ierarh, deja sarsaila arhicon se lauda cu trofee.
  Sa-L negi pe Dumnezeu la 2000 de ani de la Rastignirea Mântuitorul Hristos este nebunie completa.
  Sa te inchini banilor, materiei si sa fii idolatru dupa ce Dumnezeu te-a chemat la slujirea Lui, este prostie si nebunie in formă pură.
  Se loveste omul la un deget si sufera si se vaita de durere vreo cateva zile. Dar cum este sa sufere durere nespusa, cu mult peste cele 5 simturi si chinuire vesnica…
  mai merita atunci sa fii tradator? Mai merită sa fii mason? CUI FOLOSEȘTE?

 5. ghiban sm [At: H II, 80 / Pl: ~i / E: bg гибан] 1 (Iht) Pește răpitor de apă dulce, cu partea posterioară de culoare verde-închis, cu multe dungi late, negru-verzi Si: baboi, ghebuș, ghiborț, răspăr, costriș, costruș, ghibănaș (Perca fluviatilis). 2 (Fig; reg) Om căruia îi place să bea și să mănânce bine. 3 (Reg) Om greoi și cam nesimțit. 4 (Bot; reg) Plantă nedefinită mai îndeaproape.

  I se potriveste!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button