X

MANIFEST anti-amendă pentru mască, distribuit de un comisar de Poliție pe rețelele de socializare

Facebook ne-a blocat posibilitatea de a distribui articolele pe pagina OrtodoxINFO. Vă rugăm să distribuiți articolele noastre apăsând AICI.

Comisarul de Poliție, Christian Ciocan, a postat un manifest anti-amendă pentru masca de protecție și atrage atenția asupra lacunelor legislative în baza cărora au fost amendați cetățenii României.

”Cum trebuie sa procedăm cu amenzile aplicate pentru nepurtarea pe faţă a măştii. Am spus “pe faţă” având în vedere faptul ca legea 55/2020 nu prevede nicăieri unde ar trebui purtată masca, iar toate celelalte acte normative inferioare ierarhic legii care ar fi trebuit să rezolve problema, sunt nule din start.

O altă gravă anomalie este faptul că instituirea stării de alertă doar prin Hotărârea Guvernului şi fără control parlamentar, este neconstituţională. Starea de alertă nici nu este prevăzută in Constituţia României.

Cu toate acestea, poliţia dă amenzi cetățenilor României, chipurile, pentru nepurtarea măştii de protecţie. Dar procedând aşa, poliţiştii care o fac, comit infracţiunea de abuz în serviciu care se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Este vorba despre articolul 297 din Noul Cod Penal.

În consecință, orice român care a primit sau care va primi amendă pentru nepurtarea măştii, o poate contesta în instanţă pentru a i se anula. Vă prezint acum procedura:

Mai întâi, amenda nu trebuie semnată. Şi desigur, nu trebuie plătită. Apoi, din partea celui amendat, poliţistul care scrie acel proces verbal este obligat să scrie motivul pentru refuzul lui de a semna. Este important să i se dicteze poliţistului, iar el să scrie exact ce spune cel amendat. Va spune în cuvinte proprii că nu este de acord cu amenda pentru că (1) aceasta este neconstituţională, (2) pentru că îi încalcă drepturi fundamentale si libertăți garantate de Constituţie şi (3) pentru că cei care emit acea amendă comit un abuz în serviciu. După ce este completat procesul verbal cu acele precizări, amenda urmează să vină prin poștă la domiciliul celui amendat.

Legea prevede că orice amendă poate fi contestată în termen de 15 zile de la acea dată calendaristică.

Se face o foto-copie a procesului verbal care se depune la Judecătoria de care aparţine cel amendat, împreună cu acea Contestaţie în care se solicită anularea amenzii. Această Contestaţie se bazează pe decizia nr. 457 din 25 Iunie 2020 a Curţii Constituţionale a României.

Contestaţia poate fi completată cu solicitarea instanței pentru tragerea la răspundere penală a agenților de politie care au întocmit procesul verbal, având in vedere că faptă lor se încadrează în prevederile articolului 297 din Noul Cod Penal care se referă la abuzul în serviciu.

Se pot solicita instanţei despăgubiri din partea persoanelor care au încălcat legea în dauna părții vatamate (pentru daune morale şi materiale).

Acolo unde există posibilitatea, Contestația se poate depune la Judecatorie şi electronic, prin mail. În acest caz, tot prin mail va veni din partea Judecătoriei numărul de Dosar înregistrat pe numele celui care a facut Contestația pentru anularea amenzii.

Dupa primirea numărului de Dosar, se plăteste taxa judiciară de timbru, care în prezent a ajuns la valoarea de 30 de lei.

Judecătoria va emite o Citaţie pe care o va trimite prin poştă contestatarului amenzii. După primirea Citaţiei pentru prezentarea la proces la data stabilită, dacă dintr-un motiv sau altul nu puteţi participa, se poate solicita în scris sau prin mail judecarea cazului in lipsă.

În acest caz, nu mai este nevoie să apelaţi la un avocat care să fie prezent acolo. Conform articolului 24 din Constituţie (alineatul 2), procesul va avea oricum un avocat numit din oficiu, dacă el nu este ales anticipat. Totuşi, este mult mai bine ca cel care a contestat amenda sa fie prezent la proces.

Este important ca în conținutul Contestației să se precizeze că în conformitate cu decizia Curţii Constituţionale a României nr. 457 din data de 25 Iunie 2020, nu se pot aplica sancţiuni în baza articolului 65 litera (h), pentru că Hotărârile de Guvern şi Ordonanțele sau Ordinele de ministru nu pot restrânge drepturile şi libertăţile cetățenești. Curtea Constituţională a desfiinţat aceste acte normative. Constituţia spune în articolul 53 că trebuie făcute doar prin lege.

Deci, numai cu 30 de lei se poate scăpa de orice amendă emisă de poliţie pentru nepurtarea măştii, mai ales cand este vorba despre nepurtarea ei în spaţii deschise, dar şi în celelalte cazuri.

Decizia instanței de anulare a amenzii va veni prin poştă

Acum, trebuie să mai stim că în ultima perioadă, după ce patrioţii români amendați în acest mod şi au obţinut deja anularea amenzilor pentru nepurtarea măştii, unii poliţişti au înţeles că sunt puşi de şefii lor să facă abuz în serviciu şi au schimbat tactica: dau doar avertismente în loc de amenzi.

Deci vedeţi că se poate! Legea este de partea cetățeanului. Trebuie doar să ne facem partea, adică să ne folosim de oportunitățile legale pentru a ne apăra drepturile şi pentru a ataca în instanţă abuzurile pe care statul le face asupra cetățenilor prin intermediul poliţiei române.

Citește și dă mai departe.

NOTĂ OrtodoxINFO
Mai jos aveti model de Plangere impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei – pentru lipsa mastii in exterior, conceput de dna senatoare Diana Iovanovici-Șoșoacă.
Atacati procesele verbale cu amenzi pentru lipsa mastii in termen de 15 zile de la data cand vi se comunica.
Judecătoria ………………………..
DOMNULE PREȘEDINTE
Subsemnatul …………………………….., domiciliat în ……………………………………………………, legitimat cu CI seria …. nr. ……… eliberată de …………………….. la data de …………………., CNP ………………………………….
În contradictoriu cu
………………………………………………………………………………………..
În termen legal formulez prezenta
PLÂNGERE
ÎMPOTRIVA PROCESULUI-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIEI SERIA ……………NR. …………………. ȘI COMUNICAT SUBSEMNATULUI LA DATA DE ……………………..
Prin care solicit:
1. Să dispuneți anularea procesului verbal și prin urmare anularea sancțiunii cu amendă;
2. Să constatați că mențiunile sunt înscrise de agentul constatator cu încălcarea dispozițiilor legale, exces de putere și abuz de drept;
3. În subsidiar, în cazul în care respingeți capetele de cerere anterioare, solicit aplicarea sancțiunii cele mai ușoare, a avertismentului.
4. Cu cheltuieli de judecata.
MOTIVARE
În fapt, la data de ……………… orele ……………….., ma aflam,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (scrieti ce vi s-a intamplat, cati erau, um vi s-a dat amenda, daca erau martori, daca aveti filmari, detaliati toata intamplarea)
(Scrieti fapta descrisa in procesul verbal de contraventie, asa cum a vazut-o agentul constatator) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Curtea Constituțională a reținut că, astfel cum a statuat în jurisprudența sa, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției se bucură de prezumția de legalitate, însă, atunci când este formulată o plângere împotriva acestuia, este contestată chiar prezumția de care se bucură (a se vedea în acest sens Decizia nr. 1.096 din 8 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 octombrie 2009). DECIZIE Curtea Constituționala nr. 831 din 13 decembrie 2018
În acest caz, instanța de judecată competentă va administra probele prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal. Astfel, cel care a formulat plângerea nu trebuie să își demonstreze propria nevinovăție, revenind instanței de judecată obligația de a administra tot probatoriul necesar stabilirii și aflării adevărului. Instanțele de judecată nu pot face aplicarea strictă a regulii onus probandi incumbit actori, ci, din contră, chiar ele trebuie să manifeste un rol activ pentru aflarea adevărului din moment ce contravenția intră sub incidența art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
Solicit instanței de judecată să dispună înlăturarea caracterului contravențional al faptei, în condițiile în care agentul constatator a acționat abuziv și cu forță fizică, deși nu am produs niciuna din faptele de care sunt acuzat:
OG 2/2001 – Art. 11(1) Caracterul contravențional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilității, beției involuntare complete, erorii de fapt, precum și infirmității, dacă are legătură cu fapta săvârșită.
(5) Cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei se constată numai de instanța de judecată.
Art. 1 teza a II-a – OG 2/2001 ”….Constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție…„ or, care este vinovăția subsemnatului, în condițiile în care niciuna din faptele descrise de agentul constatator nu s-au petrecut?
În fapt, prin ORDINUL nr. 874/81/2020 s-a impus instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.
In preambulul ordinului 874/2020 se face referire la normele superioare de drept in temeiul carora se emite acesta. Astfel, Legea 55/2020 reprezinta actul normativ de nivel superior fata de ordinul 874.
Curtea Constituțională a României a decis în Decizia 457/2020 asupra stării de alertă, menționând că aceasta contravine exigențelor generale ale statului de drept, în forma adoptată actuală:
”68. În România, derogările specifice stării de urgență sunt reglementate la nivel constituțional, inclusiv sub aspectul puterilor sporite oferite executivului, adică Președintelui României, iar nu Guvernului. A „construi“ prin lege o instituție nouă – „starea de alertă“, cu un regim evident mai puțin restrictiv decât starea de urgență reglementată de legiuitorul constituant – dar care să permită eludarea cadrului constituțional care guvernează legalitatea, separația puterilor în stat, condițiile restrângerii exercițiului unor drepturi și al unor libertăți, contravine exigențelor generale ale statului de drept, astfel cum sunt consacrate de Constituția României.”
Potrivit art. 108 alin. (2) și (4) din Constituție, hotărârile Guvernului se emit pentru organizarea executării legilor, hotărârile și ordonanțele adoptate de Guvern fiind semnate de prim-ministru și contrasemnate de miniștrii care au obligația punerii lor în executare, dispoziții dezvoltate în art. 37 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Aceste dispoziții constituționale și legale trebuie coroborate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, potrivit cărora „actele normative date în executarea legilor, ordonanțelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele și potrivit normelor care le ordonă“. Or, depășind limitele normelor care le ordonă, avem de-a face cu o înfrângere a principiului legalității.
Potrivit art. 53 din Constituție, exercițiul unor drepturi fundamentale poate fi restrâns numai prin lege și cu respectarea condițiilor prevăzute de același text constituțional, or restrângerea unor drepturi printr-un Ordin simplu sau comun a două ministere, este de natură a înfrânge drepturile prevazute de Art. 15, art. 16, art. 21, art.22, art. 26, art. 29, art. 31, art. 53 din Constitutia Romaniei
Legea 55/2020 nu specifica posibilitatea de a se restrange drepturi si libertati prin emiterea unor acte normative inferioare, cu atat mai putin art. 5 alin (2) lit. d) si art. 13 din legea precitata. Totodata, legea 55/2020 nu stabileste faptul ca accesul persoanelor in institutii este permis numai motivat.
Art. 5. (2) Măsurile pentru asigurarea rezilienței comunităților sunt:
a) evacuarea temporară a persoanelor și bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată;
b) acordarea de ajutoare de primă necesitate pentru persoanele și animalele afectate;
c) efectuarea lucrărilor pentru modificarea de urgență a mediului înconjurător și infrastructurii, stabilite de forțele de intervenție pentru oprirea sau limitarea efectelor situației de urgență;
d) măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu;
Art. 13. – Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne se poate institui:
a) obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă;
b) obligativitatea organizării activității instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor, astfel încât să se asigure la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori. Pentru personalul propriu triajul epidemiologic constă în măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, iar pentru vizitatori triajul se realizează prin măsurarea temperaturii.
Obligația de a purta mască în aer liber nu este prevăzută nici de Lg. 55/2020, nici de Lg. 136/2020. Stabilirea unei astfel de obligații printr-un act normativ inferior este interzisă de principiul ierarhiei actelor normative, dar și de arr. 53 Constituție, confornm căruia restricțiile de drepturi și libertăți nu pot fi impuse decât prin lege ca act juridic al Parlamentului, astfel cum am menționat anterior.
Art. 66 lit a din Lg. 55/2020 prin care se instituie amendă cu privire la contravențiile prevăzute de art. 65 lit. H au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională. – Decizia nr. 457/2020 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (3) și (4), precum și ale art. 65 lit. s) și ș), ale art. 66 lit. a), b) și c) în ceea ce privește trimiterile la art. 65 lit. s), ș) și t) și ale art. 67 alin. (2) lit. b) în ceea ce privește trimiterile la art. 65 lit. s), ș) și t) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (M.Of. partea I nr. 578 din 01/07/2020).
Art. 12. – Og 2/2001
(1) Dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contravenție, ea nu se mai sancționează, chiar dacă a fost săvârșită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ.
Procesul verbal atacat aplică contravenție declarată neconstituțională la data de 25.06.2020. În acest moment dispozițiile legale sunt virtual abrogate, întrucât au trecut deja 45 de zile de suspendare a aplicabilității lor și nu au fost încă modificate pentru a fi puse de acord cu decizia CCR. Așadar, pentru fapta de a nu purta mască în aer liber nu se pot aplica amenzi ilegale, obligația purtării măștii este, de fapt, o recomandare.
In anexa ce poarta titlul generc “Instructiuni Generale privind masurile de igiena” apar masuri pe care Legea 55/2020 nu le prevede, ce restrang drepturi si libertati. Dupa cum se poate observa, Ordinul 874/2020, contine o serie de masuri ce contravin principiilor ordinii de drept, legislatiei in vigoare, Constitutiei Romaniei dar si jurisprudentei CEDO.
După cum se poate observa, la descrierea faptei, agentul constatator a menționat că nu aș fi respectat Hot CJSU …………………. Vă rog să observați că nu este menționată data la care a fost adoptată această hotărâre, fapta nu este individualizată, nu este menționată prevederea legală pe care aș fi încălcat-o, ci se raportează la o hotărâre CJSU fara data de identificare. În condițiile în care nu este menționată prevederea legală pe care aș fi încalcat-o, ci se oferă un cadru general, procesul verbal nu întrunește condițiile de admisibilitate. Mai mult, faptele comise au o cu totul altă bază legală, decât cea invocată în descrierea faptei, care nu se raportează la situația de fapt.
Articolul 13 din legea 24/2000 reglementeaza clar tehnica legislativa pe care actele normative trebuie sa o indeplineasca in mod imperativ:
“Art. 13. – Actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislației, scop în care:
a) proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune;
b) proiectul de act normativ, întocmit pe baza unui act de nivel superior, nu poate depăși limitele competenței instituite prin acel act și nici nu poate contraveni principiilor și dispozițiilor acestuia;
c) proiectul de act normativ trebuie să fie corelat cu reglementările comunitare și cu tratatele internaționale la care România este parte.
d) proiectul de act normativ trebuie să fie corelat cu dispozițiile Convenției europene a drepturilor omului și ale protocoalelor adiționale la aceasta, ratificate de România, precum și cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.”
Actul invocat este ilegal in integralitatea sa intrucat, in primul rand este emis in afara legii, in al doilea rand este adoptat cu incalcarea flagranta a prevederilor art. 53 din Constitutia Romaniei.
“Art. 53 – Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.”
Avand in vedere dispozitiile acestui text de lege, va solicitam sa luati act ca restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati se poate face numai prin lege si numai daca se impune.
In aceste conditii, nicio restrangere de drepturi si libertati nu poate fi permisa prin intermediul unei Hotărâri CSJU.
Mai mult, consideram ca nu se impunea emiterea acestui Ordin avand in vedere ca Ministerul Sanatatii nu a emis nici un act normativ prin care sa declare epidemia SARS-COV-2 pe teritoriul Romaniei.
Mai mult, avand in vedere faptul ca pe teritoriul Romaniei nu a fost declarata epidemie de SARS-COV-2, nu exista motivarea emiterii un ordin cu privire la prevenirea sau stoparea a ceva ce nu exista.
Obligativitatea purtării măștii
Desi aceasta masura se instituie pentru protejarea dreptului la sanatate al persoanelor, in absenta unui studiu unanim acceptat, purtarea mastii poate dauna, aspect facut public de numerosi cercetatori, dar si de ministrul sanatatii, aceeasi persoana care a emis ordinul 874/81/2020.
Totodata, nu exista garantia faptului ca mastile puse in circulatie de catre statul Roman, sunt conforme, existand astfel posibilitatea imbolnavirii populatiei din cauza acestei masuri.
Chiar dinaintea pandemiei actuale, la personalul medical s-au raportat numeroase reacții adverse ale purtării unei măști chirurgicale. Între 2002 și 2004 (pandemia SARS) datorită măștilor N95 numeroase cadre medicale au manifestat reacții cutanate: acnee, prurit facial (mâncărime), exantem, urticarie de contact, dermatită de contact acută.
Însă acum, cetatenii acuză diverse probleme la nivelul feței după purtarea unei măști. Principala cauză o reprezintă natura ocluzivă, spațiul închis, protector, care duce la un mediu umed, cald, unde se acumulează transpirația și sebumul. Astfel se explică apariția inflamației (roșeață, durere, căldură). Persoanele cu leziuni acneice pot observa o înrăutățire a bolii.
Există persoane care afirmă că au o alergie la măștile de protecție. Majoritatea persoanelor care sunt alergice la componentele măștilor au un teren alergic cunoscut, respectiv știu că au alergii. Menționez doar CÂTEVA substanțe raportate drept cauza unei dermatite de contact:
•- thiuram (prezent în elasticul cu care se fixează masca de urechi)
•- dibromodicyanobutan (C6H6Br2N) (bromină, larg folosită în diverse ramuri ale industriei)
•- cocospropylenediamin-guanidinium-diacetat (folosit la dezinfecția instrumentarului și aparatelor medicale, cum ar fi masca folosită în anestezie)
•- formaldehidă (prezentă în componentele unui lot de măști N95).
Nu există niciun studiu științific unanim acceptat care sa justifice conditionarea purtarii mastii de protectie fata de accesul in orice spatiu public inchis.
Cum se explică că pe toată perioada stării de urgență până la 14.05.2020 în autoturisme, în mijloacele de transport în comun, în interiorul instituțiilor, s-a circulat fără mască, însă după data de 15.05.2020, când s-a instituit o stare de alertă, deci mai puțin restrictivă din punct de vedere legal, purtarea măștii a devenit obligatorie?
Practica a dovedit că măștile puse în circulație pe piața românească sunt neconforme și nu există niciun studiu de specialitate acceptat la nivel UE care să ateste că purtarea măștii previne și/sau apără de SARS-COV-2 ( covid-19).
Nu există nicio garanție asumată și prezentată de către autorități cu privire la riscurile sau reacțiile adverse ale purtării măștii de către copii, permanent, timp de mai multe ore consecutiv.
Mai mult, art. 13 din Lg. 55/2020 menționează că prin ordin comun al Ministrului sanatatii si ministrului afacerilor interne se poate institui obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de munca. Conform Ordinului 874/81/2020 – Anexă menționează la Cap, Portul măștii pct. 2 Măsuri generale excepții de la purtarea măștii, și anume : B) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, c) persoana desfășoară activități fizice intense și/sau condiții de muncă solicitante (subsemnata urcam scările, făcând evident un efort fizic intens). La punctul 3 se menționează că măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu curățarea frecventă a mâinilor cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun. Masca trebuie schimbată ori de câte ori s-a umezit și s-a deteriorat.
Vă rog să luați act că subsemnatul am probleme de sănătate, dispozițiile legale menționate nu impun existența unui act medical care să ateste problemele medicale și scutirea măștii.
Astfel că, nu numai că acțiunea polițistului este ilegală, dar aplicarea amenzii este declarată neconstituțională. Nu există posibilitatea aplicării amenzii pentru acest caz.
Cu privire la sancțiune, aceasta trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, conform Art. 5 alin. (5) din OG2/2001, or față de specificațiile invocate prin prezenta nu există niciun pericol, nu există faptă, iar sancțiunea este vădit disproporțională și greșit aplicată. Care este scopul urmărit, care este urmarea, care sunt circumstanțele personale ale subsemnatului? Este strigător la cer și inacceptabil într-un stat de drept, cum ne considerăm noi că suntem, dar pe care UE prin raportul MCV ni-l desființează, din cauza unor abuzuri de acest fel.
Art. 21 (3) Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal.
În cazul în care veți desconsidera o parte din apărările noastre, vă solicit să aplicați sancțiunea cea mai mică, și anume avertismentul.
OG 2/2001 – Art. 7.(1) Avertismentul constă în atenționarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârșite, însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile legale.
(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă.
(3) Avertismentul se poate aplica și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției nu prevede această sancțiune.
În drept: normele legale invocate în prezenta, nelimitându-se la acestea.
Probe: înscrisuri, martori, interogatoriul agentului constatator, probe audio-video, precum și orice altă probă a cărei necesitate ar reieși din dezbateri.
Respectuos va solicit sa dispuneti emiterea unei adrese către …………….. pentru a ne depune la dosar copia inregistrarii video a celor intamplate. Va multumesc.
DATa SEMNĂTURA
DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ……………..
Știrile sunt sub cenzură! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Guvernul nu dorește aflarea adevărului despre plandemia covid-19. Încercăm să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în cea mai mare provocare pe care o trăim. Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Articole asemănătoare

6 comentarii

  1. Bună seara. Trebuie facuta si precizarea că în cazul câștigării procesului ,se pot recupera si cei 30 de lei platiti pentru taxa judiciară de timbru daca reclamantul cere cheltuieli de judecata. Instanța va obliga partea care pierde procesul si la plata cheltuielilor de judecată, pe lângă anularea procesului verbal de contraventie.

  2. REFERITOR LA PROTESTUL DE MÂINE:

    Să avem grijă ca nu cumva infiltrati să provoace gratuit o razmerita generala. Nu cred ca stirile din ultimul timp cu devoalarea atrocitatilor polițienești sunt întâmplătoare! Cred ca se dorește o escaladare. Dar orice ar fi, trebuie sa fim PREZENȚI!

    Iar cei care nu putem veni – să plângă sufletul în noi de durere și să ne rugăm pentru frații noștri din adevărata „linie întâi”. Fraților, acesta este un razboi! Pervers! Precum își plangeau întru rugaciune, femeile si copiii pe bărbații lor plecați la război, așa să facem și noi!

    Români ortodocși, puneți-vă ceasurile sa sune, iar mâine la 15:00 să ne rugăm cu toții din tot sufletul cu lacrimi, durere și speranță! Sus să avem inimile!

  3. Pingback: BOMBĂ! Un medic român și-a vindecat toți cei 1 000 de pacienți de Covid, fără o zi de spitalizare: „Este doar o pneumonie atipică”. Care sunt medicamentele mortale ce nu trebuie folosite – OrtodoxINFO
  4. Doamne, ajuta! Eu abia ce am primit un avertisment pe care l-am semnat, pentru nepurtarea corecta a mastii. Le-am explicat politistilor ca in legea aceea 55/2020 sau cum se numeste nu se specifica clar ca trebuie purtata ca sa acopere gura si nasul. Unul din ei mi-a aratat pe un telefon ca scrie ca trebuie purtata si pe nas si pe gura, parea sa fie o lege, era aranjat frumos pe ecran. Eu din ce am citit pe Internet, nu scrie cum mi-au aratat ei… Acum, nu stiu…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și reclamele, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru cu partenerii noștri de rețele sociale, de publicitate și de analiză. View more
Cookies settings
Accept
Politica de confidențialitate
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings