X

Sinodul din Creta, Super memorandumul și pandemia

,,Sfântul și Marele” Sinod din Creta, din iunie 2016, reprezintă, în opinia mea, o întrunire menită să ofere o bază legală de aplicare a Super memorandumului semnat la Strasbourg în iunie 2014[1]. Este o parte a unui plan diabolic, cu urmări pe toate planurile. Este o întrunire menită să-l scoată pe Hristos din inimile oamenilor, Singurul lor Sprijin adevărat. Mă întreb de către cine ar putea fi considerat sfânt? Poate pentru dușmanii lui Hristos și a ideii de sfințenie! De către cei care vor să ne mintă, în loc să ne îndrume spre mântuire! Cum să se aducă o asemenea hulă Duhului Sfânt?

Am selectat câteva alineate sugestive din Super memorandum care, sub oblăduirea documentelor semnate la Sinodul din Creta, deja atestă punerea în aplicare a acestuia, din 2016! Mai întâi, voi cita câteva prevederi referitoare la Biserică.
10.b. Începând cu data de 20.10.2017 se introduc, în toate Bisericile creştine, instrumentele muzicale şi se vor organiza concerte nu doar cu caracter religios chiar în interiorul bisericilor. Dacă în Super memorandum Una Sfântă Sobornicească și Apostolească Biserică, adică Biserica Ortodoxă, este pusă pe același plan cu ereziile, la fel s-a întâmplat și la întrunirea din Creta, din 2016!

Iar concertele de toate tipurile deja au loc în unele parohii!

11.a. Începând cu data de 15.08.2017, conducător al Bisericii creştine devine Vaticanul.  De ce Vaticanul și nu Hristos? De ce a fost ales Vaticanul, dacă există atâtea mijloace de informare prin care se poate stabili care este adevărul în materie de credință creștină? Chiar dacă în documentele întrunirii din Creta nu s-a precizat acest lucru, se observă cum, profitându-se de erezia infailibilității papale, Papa este acceptat, în mod tacit, drept conducător în unele patriarhii, mai ales în Patriarhia Română, unde a fost deja primit cu un fast suspect.

Dacă strănută Papa la Vatican, Patriarhul Daniel, la București, își pune masca! Și îi obligă și pe ceilalți să procedeze la fel, indiferent de vârstă, alăturându-se, ca și Papa, puterii lumești! Dacă papismul a fost militarizat deja, se încearcă același lucru și la ortodocși! Așa se explică toate caterisirile nedrepte ale opozanților Trădării Ortodoxiei de la Creta și abuzurile comise asupra preoților care au luat atitudine față de această trădare! Dacă Papa acceptă ideea de pandemie, la fel procedează și Patriarhul Daniel, chiar depășindu-și în zel superiorul! Dacă Papa Francisc acceptă vaccinul contra COVID -19, probabil, îl va accepta și Patriarhul Daniel! Nu contează ce conține și ce efecte are pe plan social și spiritual!

Iată un rezumat al materialului video https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=oRm39OMO4MY&feature=emb_title (,,Apel de trezire către umanitate. Se pregătește vaccinul luciferaza!”):

,,Rezumativ, clipul vorbește despre transhumanism, adică despre trecerea de la omul actual (homo sapiens, omul 1.0), la omul “îmbunătățit” genetic sau prin bio-tehnologie, la omul re-editat (homo deus, omul 2.0). În clip se vorbește despre vaccinul celor de la Moderna, o companie de biotehnologie care lucrează la primul său vaccin, bazat pe ARN modificat genetic, odată cu care în corpul omului nou-normal se vor introduce o enzimă cu nume ciudat – luciferaza (s.n), cu rol de marker identitar, și niște nanoroboți – hydrogel, cu rol de conexiune permanentă la centrul de control și supraveghere operat de proprietar (s.n). În clip se vorbește, de asemenea, de implicarea armatei americane în proiect (prin DARPA) și de obligativitatea vaccinarii sub pretextul neutralizării covid-19.”[2]

Adică scopul vaccinării nu este protejarea, ci înrobirea noastră! Cei care acolo, în lojile masonice, se închină altui ,,domn” și nu lui Iisus Hristos, vor să ne predea și pe noi în ghearele necuratului, să ne facă sclavi controlați permanent, iar în locul numelui de Botez să ne determine să primim un număr de om al cărui semn este 666! Însă acceptarea numărului în locul numelui de Botez este incompatibilă cu mântuirea! (Apocalipsa, cap. 13-15). Și mai vor ca ascultarea ortodoxă față de Dumnezeu să fie înlocuită cu ascultarea de om!

Acest articol din Super memorandum reprezintă, de asemenea, o hulă imensă adusă Duhului Sfânt și o poartă de intrare pentru toate aberațiile pe care le-ar putea debita conducătorii acestei lumi și pe care Papa, cu a sa infailibilitate, le-ar putea promova.

Articolul 12:
Începând cu anul 2016, toate bisericile creştine se vor adapta noii realităţi a Erei celei Noi. 
Tot din 2016, așadar! Ce fel de eră? Desacralizată? S-au înmulțit fariseii, cărturarii și iudele, Doamne! Acum ești răstignit în plan euharistic, Doamne, Iisuse Hristoase! Dă-ne putere să rezistăm în aceste vremuri de grea încercare și să ne opunem forțelor răului! Sub masca luptei împotriva coronavirusului, se ascunde lupta împotriva Ta, Doamne! Cum ne mai suporți?

Dintre pevederile referitoare la spitale și la sistemul de sănătate, am selectat articolul:

3b. Începând cu data de 16.09.2017, se vor amenaja, în cadrul spitalelor, spaţii speciale de detenţie. Ce să înțelegem de aici? Vor exista cu adevărat spații speciale de detenție sau fiecare salon poate deveni un asemenea spațiu, în funcție de corectitudinea/incorectitudinea politică a pacientului, de compatibilitatea cu solicitanții de organe etc?

Iată și câteva prevederi ale Super memorandumului referitoare la reforma administrativă:

Articolul 1: Începând cu data de 16.06.2017, toţi cetăţenii Comunităţi Europene şi ai Federaţiei Ruse vor fi identificaţi electronic, iar prevederile prezentului articol vor fi acceptate de toate bisericile creştine. Dacă ne spuneau de existența acestei prevederi, probabil, ar fi existat multe împotriviri. Așa că trebuia inventat un sistem de manipulare a opiniei publice, adică pandemia, iar sistemul de supraveghere electonică să fie numit vaccin și introdus în mod fraudulos în corpul uman! Ceea ce ni se prezintă drept avantaj are mari dezavantaje, implicând pierderea libertății și a mântuirii!

2c. Începând cu data de 19.10.2017, O.N.U. va prelua conducerea tuturor religiilor de pe planetă(s.n). Ce să întelegem de aici? Puterea politică mondială nu dorește mântuirea oamenilor, ci crearea unui Sistem față de care omul să simtă frică, folosindu-se atât de Ortodoxie, cât și de toate ereziile de pe glob! Dacă e așa, atunci mă întreb ale cui interese le-au reprezentat cei care au semnat documentele din Creta cosmetizate în așa fel încât să nu se vadă cu ușurință Super memorandumul din 2014 dintre rândurile acestuia? Dar cei care au semnat Super memorandumul, care stă la baza acestor documente?

4a. Începând cu data de 16.08.2016, vor intra în vigoare drepturile homosexualilor. Aceştia vor putea face parade în mod regulat şi liber, pe toate drumurile oraşelor Comunităţii Europene. Supunerea față de prevederile acestui articol este din ce în ce mai evidentă, anormalitatea fiind acceptată ca normalitate, fără prea multe împotriviri.
4b.
 Începând cu data de 16.05.2016, se va proceda la legalizarea căsătoriilor între homosexuali, a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex şi a înfierii de copii de către cuplurile homosexuale. Supunerea față de prevederile acestui articol s-a observat cu prilejul Referendumului pentru familie din 2018.

11e. Începând cu data de 01.05.2016, se prevede înfiinţarea Biroului European pentru Reforme, cu un capital iniţial de 800.000.000 de euro. Bani destinați tuturor trădătorilor din toate domeniile de activitate din care să se poată oferi cel puțin câte 30 de arginți fiecărui iuda! Astfel asistăm la vinderea conștiinței pentru avantaje materiale! Într-o țară sărăcită cu premeditare, se găsesc destui oameni pătimași, dornici să se înfrupte din acești bani. Nu e de mirare că la noi se iau cele mai drastice măsuri împotriva cronavirusului!

 1. Declaraţie complementară: Noi, conducătorii religioşi şi politici, semnatari ai prezentului înscris, ne luăm angajamentul de a colabora strâns şi intens cu Poliţia Mondială (I.P.T.F.), aşa cum aceasta a fost înfiinţată la data de 21.09.2001 şi îşi are sediul provizoriu în Washington, precum şi cu Forţele Federale Americane pentru Gestionarea Situaţiilor Speciale (F.E.M.A.) cu sediul în Washington şi Baltimore, aşa cum acestea au fost înfiinţate la data de 17.11.1984. (s.n) În colaborare cu Armata Europeană, înfiinţată la Constantinopol la data de 26.10.2001 şi având sediul provizoriu în localitatea Mons, Belgia, şi cu celelalte autorităţi militare europene şi locale, forţele amintite mai sus vor asigura ordinea şi siguranţa în toate fostele state naţionale ale Uniunii Europene şi în toate Bisericile creştine, precum şi pentru toate dogmele şi religiile de pe teritoriul Uniunii Europene.

De asemenea, ne asumăm răspunderea de a proceda la monitorizarea tuturor cetăţenilor, în vederea asigurării siguranţei, lucru care se va realiza prin montarea de camere de supraveghere de ultimă generaţie în toate instituţiile europene, în toate oraşele Uniunii Europene, în mănăstiri, biserici şi instituţii publice. De asemenea, ne asumăm răspunderea referitor la înfiinţarea Poliţiei Religioase.(…)

Mi se pare foarte interesantă fraza următoare:
Noi, semnatarii prezentului înscris, ne angajăm, începând cu data de 1 iunie 2016, să asigurăm siguranţa şi ordinea publică.
 Cum adică? Semnatarii Super memorandumului sunt reprezentanți ai unor biserici ortodoxe și ai unor culte! Cum vor asigura siguranța și ordinea publică? Asta le cere Hristos? Asta au propovăduit Sfinții Apostoli?

Din articolul 22 al documentului vânzării Ortodoxiei la Creta Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine”,  aflăm cu stupoare următoarele: ,,Biserica Ortodoxă condamnă orice tentativă de dezbinare a unităţii Bisericii, din partea unor persoane individuale sau a unor grupuri, sub pretextul păstrării sau a unei presupuse apărări a Ortodoxiei autentice”. Despre ce biserică este vorba aici? Dacă apărarea Ortodoxiei autentice devine ceva condamnabil înseamnă că reprezentanții Bisericilor Ortodoxe, participanți la acest pseudosinod, în circumstanțele semnalate, au introdus șarpele veninos în document dovedind că luptă pentru unitatea unei false biserici create din toate religiile și confesiunile și subordonate puterii politice! Unitatea unei astfel de bisericii este o mască pentru lovirea Ortodoxiei din interior!

În încheiere, citez rugăciunea stareților de la Optina împotriva pecetluirii cu semnul lui Antihrist care ne-au avertizat din timp că vor veni astfel de vremuri:

,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, păzeşte-ne de înşelăciunea vicleanului Antihrist, a cărui venire se apropie, şi ne izbăveşte de toate uneltirile lui. Acoperă-ne pe noi şi pe toţi dreptmăritorii creştini de mrejele lui cele viclene, în tainica pustie a mântuirii Tale. Nu ne lăsa pe noi, Doamne, să ne îngrozim de frica diavolească mai mult decât de frica lui Dumnezeu şi să ne depărtăm de Tine şi de Biserica Ta cea sfântă. Dă-ne, Doamne, mai bine să pătimim şi să murim pentru sfânt numele Tău şi Credinţa cea adevărată, decât să ne lepădăm de Tine şi să primim semnul spurcatului Antihrist şi să ne închinăm lui. Dă-ne nouă, zi şi noapte, lacrimi să plângem greşalele noastre şi îndură-Te de noi, Doamne, în ziua Înfricoşătoarei Tale Judecăţi. Amin.”

Prof. Lucreția P.

[1] https://www.apologeticum.ro/2016/03/super-memorandumul-si-noua-super-religie-masonica-mondiala-si-biserica-in-perioada-2016-2020/

[2] https://www.facebook.com/gheorghe.piperea/posts/3410583229007278?__tn__=K-R

Știrile sunt sub cenzură! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Guvernul nu dorește aflarea adevărului despre plandemia covid-19. Încercăm să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în cea mai mare provocare pe care o trăim. Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!
Categorii
Anti-BisericăEcumenismErezii
cuvinte cheie

Articole asemănătoareVă rugăm să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

15 comentarii

 1. Au trecut de mult si 2017 si 2016 si nu am vazut intamplandu-se nimic. Cum o fi asta.? Poate fiindca oamenii indiferent ce ganduri au, fara Dumnezeu nu pot face nimic.?!?

  1. E de remarcat opinia mitropolitului Serafim al Pireului in cadrul postului tv Mega.Ca sa sintetizez:spune ca a purta masca e firescul lucrurilor in ac pandemie unde mor multi oameni iar virusul e intr adevar periculos.Copiii trebuie sa mearga la scoala pt ca invatatul este oxigen pt formarea tinerilor;ca trebuie sa ascultam,cu prudenta si mult discernamant ceea ce zic expertii si sa asteptam noul vaccin.Nu stiu sa utilizez google translate.Asa ca postez cum pot
   https://www.tanea.gr/2020/09/16/greece/mitropolitis-peiraios-sto-mega-h-maska-einai-prostateytiko-organo-gia-na-mi-ginetai-diaspora-tou-iou/

    1. Va rog sa se tina cont de un aspect foarte important.In lupta aceasta de azi pt un crestin fronturile sunt multiple si cred,multe periculoase pt ca nu toti au un nivel ridicat de intelegere.Stim de ce exista conflicte datorate diferentei de intelegere intre fratii aceleiasi familii.Pt ca nu stim sa ne exprimam astfel incat in urma opiniei noastre personale,mai ales ca mitropolit(de Pireu cum e exemplul de fata) sa nu se interpreteze in mod gresit de fapt ceea ce am vrut sa exprimam in nume personal mai ales cand e vorba de chestiunea purtarii mastilor.Aceasta indrumare se refera la oameni onesti precum mitr. SERAFIM DE PIREU care pe viitor cand va mai avea iesiri la interviu si vor mai fi situatii complicate si dificile cum e aceasta cu copiii si purtatul mastilor sa aiba un limbaj din care sa se intareasca ideea ca e punctul IPS SALE de vedere personal,ca asa vede IPS SA lucrurile sau ceva de genul acesta.Sigur ca este titan si el ca si altii pt apararea ortodoxiei.Unde gresesc acesti celebri?In modul de exprimare.Fie ca se gandesc numai la situatia lor din eparhie si se raporteaza numai la ea si nu vad lucrurile in ansamblu,fie au interes ca sa capteze donatori si pt asta fac concesii.Nu stiu ce sa zic.In studiile de catehetica,omiletica,psihologia exprimarii si mai ales psihologia gandirii abordante a maselor exista tehnici,formule de exprimare astfel incat sa ai si tu de castigat si interventia ta sa nu fie de interpretat chiar daca nu se discuta de dogme si mai ales intr un moment critic precum cel de acum cand toti ochii crestinatatii sunt pe tine ca mitropolit al Pireului.Chiar daca ai o opinie personala(care de fapt e cea a sistemului) chiar daca in mintea ta zici:”ce doar nu e atingere de dogma ce am zis” paguba e tot una mare si pt tine ca persoana exponentiala cat si pt multi care se lupta cu sistemul atat de pe linia 1 cat si de pe linia 12.Aici cei de pe linia 1 isi simt eforturile zadarnicite chiar de tine care cauti echilibre cand nu trebuie iar cei de pe linia 12 se smintesc ca smintitii si zic”a,daca mitr.Serafim a zis asa inseamna ca asa e iar cei de pe linia 1 ei sunt nebunii.Sa nu i mai ascultam”.Toate studiile teologice de comunicare invata ca in situatii critice in care in spatiul public nu se aduc dezbateri despre erezii,dogme si randuiala Bisericii ci alte subiecte prin care sistemul satanic este vizat,nu se foloseste limbaj fix,verdictual sau pe un ton categoric ,universal valabil si care nu trebuie sa lase loc interpretarilor ulterioare.Pt binele obstesc si pentru pastrarea dragostei in relatia dintre membrii Bisericii,in situatii ocazionale si in subiecte care nu au nicio legatura cu invatatura de credinta si mai ales in situatii in care in practica Bisericii sunt reale si critice nu este recomandat tonul verdictual,aducator la ordine duhovniceasca ,ci unul din care sa iasa in evidenta chiar strident,smerenia persoanei exponentiale,intelepciunea si luminarea mintii.Aici este cazul sa ti pui persoana ta in fata.Experienta practica a Bisericii si inca una destul de lunga a aratat ca prin cuvintele:”dupa umila mea parere”,”opinia mea cam asa este”, sau „eu as zice ca ar fi mai bine sa se zica/faca asa,daca ma exprim bine”,”eu zic ca mai bine ar suna daca as spune/face asa” Biserica mai mult s a zidit.Aceste modalitati de exprimare e musai sa le punem in aplicare pt ca mai tare cresti in ochii publicului daca inveti sa te exprimi asa pt ca nu dai impresia ca dai cu batul in balta si eviti posibile interpretari gresite sau risti sa nu fii inteles adecvat .Si un alt aspect:cand iesi la vorbire nu ai doar un public favorabil ca sa ti permiti sa fii lejer in expunere DAR daca cauti sa vezi si dincolo de peretii bisericii sau studioului de tv unde tii alocutiunea e cu atat mai bine,uneori chiar indicat.Ascultatorii nu sunt toti cu convingeri religioase.Insa ce te faci cand se ivesc ascultatori cu o gandire care le bate pe toate in cuie,fanatici,ca sa nu te frigi?O iei mai usor cu tonul verdictiv si incerci sa fii mai elastic,mai blajin,cu formule de la care sa plece si ei multumiti de la predica sau expunerea ta.Atunci spui:”parerea mea este cam in acest fel”,ar fi mai bine asa,voi ce ziceti?” si alte modalitati de exprimare de acest gen.Sau vreti sa va modelati asa nu de buna voie ci prin suferinta si consecinte?

     1. Asadar,cel mai mare castig in batalia cu sistemul il are ,tot sistemul,de la cei care „gandesc echilibrat” si au o pozitie „echilibrata” cand nu trebuie.Ca sa se vindece de „echilibrare” mitropolitul Serafim de Pireu,parintele Ioan de la Sihastria Raraului si alti parinti carora le e tare frica de inselare propun o treaba:doar atat,sa plece urechea la parerea unanima a credinciosilor pe cate un subiect si sa vada ce gandesc .Sunt sigur ca prin vocea unanima a tuturor credinciosilor vorbeste Duhul lui Dumnezeu.Spre exemplu:in problema purtatului mastii si a copiilor.Ce face lumea,parinte mitropolit,parinte Ioan?Protesteaza.Aici nu vorbim numai de credinciosi ci lumea care nu merge la Biserica.Nu vorbeste Duhul lui Dumnezeu prin ei?Vorbeste si inca clar:pandemia e minciuna ,purtatul mastilor in fata Sf.Icoane in biserica e APOSTAZIE,CLERUL INDEAMNA LA APOSTAZIE.Daca Dumnezeu graieste prin acesti oameni,pacatosi cum sunt,eu in ce barca tot ma scald?A tiranilor?Atunci eu ,ca mitropolit trebuie sa mi corectez pozitia pt ca ceva nu e in regula cu mine.Toata Biserica tuna ca sistemul e criminal si vrea sa distruga copiii si eu sunt de partea criminalilor impotriva umanitatii atunci nu mai sunt parinte mitropolit ci sistemul.Ca mitropolit,ca parinte Ioan de la Sihastria Raraului nu mai esti povatuitor de suflete ci acolo in prezenta ta ca tradator,esti sistemul anticrestin. Sau nu stiti ca atunci cand autoritatile sunt dusmane lui Dumnezeu si ale omului nu trebuiesc ascultate ?Asa invata Sf.Parinti ,nu e din burta noastra.Parinte mitropolit,parinte Ioan,nu mai sunt vremuri de a face pe inteleptul si de a avea alta atitudine decat Biserica.Ori esti cu Biserica,ori esti cu sistemul si in afara Bisericii.A treia cale azi nu mai e posibila.Sa nu va cerneti de partea sistemului.Inca mai aveti timp sa va revizuiti atitudinea.Daca considerati ca cei care sustin asemenea lucruri sunt extremisti,conspirationisti atunci e un semn ca nu sunteti cu Biserica,nu va pasa de victimele sistemului vadit criminal,nu va doare inima de mantuirea credinciosilor si sunteti la fel ca ecumenistii-in naimire.Azi,ori esti cu Biserica ce este total anti-sistem,ori esti impotriva ei,calea de mijloc nu mai exista.Acum va dati examenul ca mitropolit/ca duhovnic.Acum se vede cate parale faceti.Ori pierzi functia si ramai cu Biserica,ori ramai in functie dar cu Biserica tu nu mai esti.Biserica e ca o mama.Tu cum poti fi ca o mama,ca mitropolit o data ce sunteti cu sistemul?E total nepotrivit.Va departati de noi?Nicio problema.Pt noi nu e nicio pierdere.Se mai gasesc povatuitori de suflete pe lumea asta.Dumneavoastra sunteti in pierdere mare sufleteasca cat timp stati cu sistemul.Dar cainta si revenire e pt fiecare.Iertare de „extremism”.Duceti va la cei ne extremisti,la sarlatanii sistemului criminal care mananca banii vaduvei cu obligatia lor de a se purta masca-semnul urii.

     2. Daca inca mai traiesti cu ideea ca trebuie sa le nuantam pe toate,sa le explicitam cand vedem clar cate milioane de crime face sistemul si dupa atatia ani care au trecut ,perioada in care tot ai avut timp destul cu cine sa te dai si tot cu explicitarile umbli atunci e semn clar ca esti omul sistemului.

     3. Cine vrea sa ne urmeze ,e bine;cine nu,sanatate,la revedere;nu plangem dupa nimeni.Rezista langa noi oameni care ne urmeaza.Care nu ne asculta,in secunda doi a si plecat de buna voie.Hristos nu are nevoie de vreascuri.Care mirosim ca e cu sistemul,cu noi nu mai are ce cauta.Asta sa fie in mintea oricarui crestin.Lasa,ca pacate avem toti.PE VREMURILE ASTEA ATITUDINEA O CERE DUMNEZEU.DE PARTEA CUI TE DAI.LUI DUMNEZEU SAU MAMONEI?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclamele sunt blocate

Te rog să ne susții, deblocând reclamele.