X

Pr. dr. Mihai Valică: Distanțare euharistică, epidemiologi spirituali și teologi închipuiți. Creștinul între Sf. Potir și lingurița necredinței

1. Distanțare euharistică, epidemiologi spirituali și teologi închipuiți

Dacă în lumea laică, antreprenorii caută soluții de redresare economică pentru a evita Apocalipsa sărăciei de după Covid și fac lobby, la toate nivelurile nationale și internationale, pentru a reîncepe viața economică, în lumea celor responsabili eclezial s-a așezat o atitudine de autoizolare și de carantinare comodă, egală cu un manifest pentru o pandemie eternă, stimulați fiind de apariția unei fericiri social-politice noi: „Fericiți cei ce nu se plâng, că aceia vor fi promovați”!

Unii dintre sacerdoții lui Iisus Hristos sunt debusolați, incoerenți, insensibili și chiar cinici, deoarece s-au autoizolat, mai mult față de credincioși și față de Dumnezeu, decât față de virusul propriu-zis!

Blocarea vieții spirituale a românilor, din partea autorităților de stat, în timpul pandemiei, precum și ignorarea totală a Bisericii, prin hotărârile ce vizează viața duhovnicească, după încetarea stării de urgență (15 mai), mai recent cu relaxări care nu diferă prea mult de perioada stării de urgență, ne sugerează faptul, că neo-marxiștii și dușmanii lui Hristos și-au unit ura împotriva Bisericii, săvârșind blasfemie, pe față. Acest lucru a fost posibil pe fondul tăcerii vinovate și a lipsei de reacție a clerului, precum și a lașității unora dintre cei care conduc Biserica. Aceste atitudini sunt egale cu apostazia.

Astfel, creștinul s-a trezit singur în război, între două fronturi, lovit constant și simultan, atât de blasfemia stăpânirii de stat, cât și de lașitatea, tăcerea, abandonarea și apostazia celor ce-l stăpânesc eclezial, care execută slugarnic înregimentarea oarbă, în noua ordine mondială a des-bisericirii și a des-creștinării lumii.

Cu excepția a 3-4 ierarhi și a unor preoți din BOR, care au avut o atitudine mărturisitoare fermă, față de dictatura politico-medicală atee, care l-a coborât pe om doar la statura de materie organică, îndemnându-l frenetic la folosirea apei, a săpunului și a distanțării fizice, ignorându-i total dimensiunea spirituală și culturală, mulți intelectuali laici au fost mai prezenți mediatic și mai activi, în atitudinea lor, de a sancționa moral și civic blasfemia, apostazia și înjosirea ființei umane, decât marea majoritate a responsabililor ecleziali.

Ba dimpotrivă, noul Vicarius Christi, de nivel oficial înalt, prin purtătorul de cuvânt al BOR -, se delimitează și se leapădă tocmai de ierarhii și preoții „ce se trezesc din somnul cel de moarte”. În loc să vină lângă ei, se leapădă de mărturisitorii jertfelnici ai Bisericii. Sumbră perspectivă eshatologică în lupta Bisericii lui Hristos cu antihrist. Dacă s-au ascuns în masă de un virus nanometric, adică pitic, cum vor lupta în fața unui viclean uriaș, ca Antihrist!?

Într-o asemenea atmosferă apăsătoare, creștinul nu s-a mai simțit și nici nu se mai simte păstorit, apărat și îndrumat, ci abandonat, sine die, până vor fi iarăși vremuri prielnice „de produs bani”. Dovada celor afirmate, o reprezintă caterisirea atâtor preoți, care s-au opus „diplomației ecleziale ecumenice” perdante, precum și metodei de administrare bisericească, de tip „căpușă”.

În biserică s-au instalat zarafii, ca la ei acasă, ceea ce-i dă sentimentul de „străin în Casa Domnului”, atât preotului cât și laicului. Acest spectacol al neputinței noastre nu face cinste nici lui Hristos Mântuitorul lumii și nici Bisericii Sale.

Atacul virulent asupra Bisericii lui Hristos se dă, cu motivație de politică medicală, la temelia Sfântei Euharistii, căreia i se contestă dumnezeirea și caracterul ei aseptic, cerând-se insistent, sub amenințare penală, în caz de nesupunere, un „Dumnezeu și o Biserică de unică folosință”!

Unii ierarhi și teologi s-au integrat perfect în acest „teatru global”, au inițiat reguli liturgice noi, „moderne și igienice”, au amânat împărtășirea credincioșilor după 1 Iunie, reducând Sfânta Liturghie doar la Liturghia Cuvântului, au permis, totuși, spovedania doar de la doi metri și binecuvântarea credincioșilor de la un metru, ca și când, un medic stomatolog ar putea trata și pune dinți de la distanță, au apelat la opinia Bisericilor surori, eventual vor organiza un nou sinod panortodox pe această temă, etc, toate acestea, dintr-un „instinct pavlovian” slugarnic și ipocrit.

Unii profesori, de teologie recentă, emit chiar blasfemii: „[…] trebuie să ne temem de contaminare în cazul bolilor contagioase care pot ataca latura umană a lui Hristos, Trupul Său Euharistic, dar și „trupul său eclezial” considerat doar sub aspectul oamenilor reali care-l compun. Hristos n-a venit să golească cimitirele prin Sfânta Împărtășanie, ci a venit să ne treacă prin toate etapele vieții Lui, prin toate suferințele (inclusiv prin coronavirusul temut din Sf. Potir n.m!), rănile și moartea suferită de El pe cruce, pentru ca după aceea să putem beneficia noi toți de roadele învierii de la sfârșitul timpurilor”. (A se vedea: TEOLOGIE EUHARISTICĂ ORTODOXĂ PENTRU VREMURI DE PANDEMIE, de Pr. Prof. Adrian Niculcea, Facultatea de Teologie «Ovidius» din Constanța, p. 17, 30 aprilie, 2020).

Oare nu spune Iisus Hristos așa: „Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 6, 54). Nu spune: „va avea viață veșnică”, ci „are viață veșnică”, deci, se „golesc cimitirele” sufletelor, deja în prezent. La viitor se vorbește doar de învierea noastră trupească. Atunci de ce spune părintele: „de efectele Sf. Euharistii ne vom folosi doar în Eshaton, la sfârșitul veacurilor”!

Părintele profesor aduce ca argument teologic biblic, ale posibilei infectări din Sf. Potir, semnele cuielor cu care a înviat Hristos, ceea ce-i arată vulnerabilitatea Trupului lui Hristos și după învierea Sa! Profesorul și-ar fi dorit un Hristos „reparat total”, fără urmele supliciului, ieșit „ca nou” dintr-o cutie de lux, frumos ambalată, și nicidecum un Hristos ieșit din mormânt. Semnele cuielor sunt o dovadă a dragostei Sale jertfelnice pentru noi, o dovadă a identității Sale divino-umană și nicidecum un semn al slăbiciunii sale trupești, de după înviere.

Propunerile făcute de profesor, la pagina 18, din aceeași lucrare, sunt dovezi ale neputinței sale teologice și pastorale, întrucât înlocuiește cleștele serafimului – simbolul linguriței euharistice -, cu „o sută de lingurițe de metal”, cu care ar trebui să se doteze fiecare parohie! „Atunci unul dintre serafimi a zburat spre mine, având în mâna sa un cărbune, pe care îl luase cu cleștele (λαβιδι) de pe jertfelnic. Și l-a apropiat de gura mea și a zis: „Iată s-a atins de buzele tale și va șterge toate păcatele tale, și fărădelegile tale le va curăți” (Isaia 6, 6-7).

Isaia vede un cărbune, iar unde este foc nu există bacterii sau viruși; și vede doar un clește și nu mai multe! Euharistia este „cărbunele” din Isaia, adică Trupului lui Iisus Hristos „sterilizat” în focul dragostei jertfelnice de pe Sfânta Masă. „Gustați și vedeți că bun este Domnul!” (Ps. 33, 8).

Unii „epidemiologi spirituali, mai evoluați”, cu pretenții de mari teologi, consideră Sf. Euharistie virusoforă și bacterioforă doar pentru cei ce vin la Sf. Potir cu nevrednicie și cu puțină credință, și de teama acestora se impune folosirea mai multor lingurițe.

Aceștia vin cu zeci de sofisme, ca argumente „teologice ortodoxe complexe” și în mod raționalist, „leagă prea strâns” Taina transformării Euharistice, de biodegradabilul din elementele euharistice – pâinea și vinul -, care intră în circuitul biologic al omului, după unirea cu Hristos și îndumnezeirea lui, și se elimină din corp, ca orice aliment ingerat. De aceea Hristos face precizarea, tocmai ca să nu ne poticnim: „Trupul Meu este adevărată mâncare și sângele Meu, adevărată băutură” (Ioan 6, 55). Și ca orice aliment, dacă nu-l consumi la timp, se strică, mucegăiește sau dacă nu ai grijă, poate fi invadat de insecte, păianjeni și alte viețuitoare!

Unii cred, că „soluția ieșirii din criza” (euharistică) ar fi doar „cateheza euharistică și reinterpretarea modului pastoral istoric” și propun ca Sfânta Euharistie să fie „turnată” în gura credinciosului, fără să-i fie atinse buzele cu lingurița. Mă întreb: cum am putea face același lucru și cu bebelușii, copilașii sau bolnavii pe moarte, care abia deschid gura?

Acești „salvatori ai Sfintei Euharistii” consideră, că autoevaluarea vredniciei și a credinței puternice a fiecăruia, ar păstra Euharistia necontagioasă, ignorând împărtășirea credinciosului în stare de pocăință și de recunoștință față de Mântuitorul Iisus Hristos, și uitând faptul, că noi ne împărtășim datorită vredniciei și dragostei lui Hristos și nu doar datorită „vredniciei” și eforturilor noastre. Deci, venim la Sf. Potir cu păcătoșenia și nevrednicia noastră, în ciuda eforturilor noastre de a ne pregăti, cât mai intens și mai bine, așa cum spunem în rugăciunile dinaintea împărtășirii.

2. Creștinul între Sf. Potir și lingurița necredinței

Slujirea, ca preot sau episcop a Sf. Liturghii, fără credința puternică a prezenței reale a lui Iisus Hristos, sub forma pâinii și a vinului, nu este altceva decât o ceremonie de ruinare a sufletului personal și comunitar, ba chiar a universului, dacă ne gândim la aspectul cosmic al Sf. Liturghii. Acolo unde este Hristos real euharistic, nici o bacterie și nici o boală molipsitoare nu-și are locul, întrucât Sf. Împărtășanie este foc mistuitor, deci „sterilizator dumnezeiesc”.

Cel care gândește altfel este evident, că a eșuat în necredință și reduce ființa teologică a omului doar la conținutul său fizic, material devalorizându-l astfel din ontologia sa iconică, liturgico-eclezială și-l transformă într-un subiect de biologie, de epidemiologie, deci, într-o problemă medicală.

În acest context, creștinul în fața Sf. Potir este văzut exclusiv ca un rezultat al reacțiilor psihico-fizico-chimice ale creierului și ale pântecelui. Privit din această perspectivă, orice activitate spirituală a omului devine la fel de inteligibilă și previzibilă precum mecanismul digestiei.

Conform acestei gândiri, înseamnă că, creierul produce inteligența, rațiunea și mintea, la fel cum ficatul secretă bila. Dispare complect taina Persoanei și prezența proniatoare a harului lui Hristos și chiar dragostea lui Dumnezeu Tatăl, iar de împărtășirea Sf. Duh prin Sf. Taine, nici nu mai poate fi vorba.

Eșecul unei astfel de gândiri – strict de igienă medicală – corespunde unei gândiri seculare acute. Dacă sunt și clerici care consimt pastoral la astfel de propuneri de igienă liturgică, atunci înseamnă că erodarea conștiinței preoțești este catastrofală, egală cu pierderea credinței și cu transformarea Bisericii într-o instituție de prevenție epidemiologică.
„Manierele bune și față de Dumnezeu” nu-și au locul aici, întrucât, a împărtăși cu aceeași linguriță pe toată lumea nu este o lipsă de maniere față de Dumnezeu sau față de oameni, ci o întărire a comuniunii frățești.

Clericul care renunță la tradiția sfântă liturgică de veacuri și inventează lingurița necredinței, în locul Sfintei Lingurițe, pune o gravă barieră psihologică și îl așează pe creștin sub lupa microbiologiei, unde-l uită în laboratorul vegetativ, în loc să-l ducă pe drumul îndumnezeirii.

Nu mai este o chestiune de meditație filozofică sau teologică constatarea, că Biserica Ortodoxă și lumea, în general, trece printr-o criză morală, cauzată de răsturnări de valori perene.
Societatea, din păcate, continuă să elimine și să nesocotească valori ale Sf. Scripturi și ale Sf. Tradiții, valori morale și spirituale, introducând nonvalori raportate la lumea seculară și la globalizarea fără de Hristos și împotriva lui Dumnezeu.

Acestea produc o dezorientare completă, induc panica incertitudinii, a îndoielii, a fricii, a necredinței și provoacă o gravă criză a lipsei de sens.

Pr. Dr. Docent Mihai VALICĂ

Știrile sunt sub cenzură! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Guvernul nu dorește aflarea adevărului despre plandemia covid-19. Încercăm să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în cea mai mare provocare pe care o trăim. Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!
Categorii
Predici, conferințe, interviuri, sfaturi
cuvinte cheie

Articole asemănătoareVă rugăm să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

6 comentarii

 1. Doamne ! apara ne si fereste ne si ai grija de noi ! ca nu are cine Parinte bun ! Doamne ajuta ne ! Amin !

 2. Parintele profesor doctor Valica impreuna cu Inalt Preasfintitul Arhiepiscop Teodosie sunt cei mai de seama curajosi marturisitori ai dreptei credinte ortodoxe fii ai Țarii Dornelor.
  Ca adevarati urmasi ai sfintilor Bucovinei exemplul lor trebuie urmat de toti ierarhii.
  E TIMPUL MARTURISIRII si a lepadarii de masonerie si apostazie.
  IERARHI SI PREOTI TREZITI-VA!

  1. Mai este episcopul Husilor, parintele Macarie Banu, parintele Calistrat… mai sunt si alti clerici, foarte multi, cunoscuti sau necunoscuti, care si-au facut datoria cu prisosinta in aceasta perioada. Lor trebuie sa le multumim si sa nu uitam ca si noi, credinciosii, suntem trupul Bisericii, suntem Biserica: noi ce facem, doar ne uitam la altii, asteptam la altii?

 3. Fara îndoială,puternică mustrare adusa minciuno-clericilor care s-au angrenat în ultimul timp în lupta împotriva Bisericii Lui Hristos..Dar efectele, care sunt? Ei își vor continua agenda blasfematoare, nestingheriți fiind nici chiar de aceste grele cuvinte la adresa lor…Biserica a rânduit întreruperea pomenirii si-a comuniunii cu ereticii,care pastreaza comuniunea cu toate organizațiile sataniste si păgâne,gen,papistasii,musulmani,protestanți.etc…restul,sunt vorbe în vânt.Hristos A Înviat!

 4. Sfânta Scriptură, Isaia, Capitolul 6:
  https://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=43&cap=6#10

  1. În anul morții regelui Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun înalt şi măreț şi poalele hainelor Lui umpleau templul.
  2. Serafimi stăteau înaintea Lui, fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau fețele, cu două picioarele, iar cu două zburau
  3. Şi strigau unul către altul, zicând: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui!”
  4. Din pricina acestor strigăte, porțile se zguduiau din țâțânele lor, iar templul s-a umplut de fum.
  5. Şi am zis: „Vai mie, că sunt pierdut! Sunt om cu buze spurcate şi locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Şi pe Domnul Savaot L-am văzut cu ochii mei!”
  6. Atunci unul dintre serafimi a zburat spre mine, având în mâna sa un cărbune, pe care îl luase cu cleştele de pe jertfelnic.
  7. Şi l-a apropiat de gura mea şi a zis: „Iată s-a atins de buzele tale şi va şterge toate păcatele tale, şi fărădelegile tale le va curăți”.
  8. Şi am auzit glasul Domnului care zicea: „Pe cine îl voi trimite şi cine va merge pentru Noi?” Şi am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă pe mine!”
  9. Şi El a zis: „Du-te şi spune poporului acestuia: Cu auzul veți auzi şi nu veți înțelege şi, uitându-vă, vă veți uita, dar nu veți vedea.
  10. Că s-a învârtoşat inima poporului acestuia şi cu urechile sale greu a auzit şi ochii săi i-a închis, ca nu cumva să vadă cu ochii şi cu urechile să audă şi cu inima să înțeleagă şi să se întoarcă la Mine şi să-l vindec”.
  11. Şi am zis: „Până când, Doamne!” Atunci El mi-a răspuns: „Până când cetățile vor fi pustiite şi vor rămâne fără locuitori, şi casele fără oameni şi pământul pustiu;
  12. Până când Domnul va izgoni pe oameni şi pustiirea va fi mare în mijlocul acestei țări.
  13. Şi dacă va rămâne încă unul din zece, şi acela va fi hărăzit focului, ca şi terebintul şi stejarul, ale căror trunchiuri sunt trântite la pământ. Din butucul rămas va lăstări o mlădiță sfântă”.

  Ecumenismul este erezie, conglăsuirea, simfonia Părinților:
  Părintele Justin Pârvu:

  Eu am spus-o și o repet: Trebuie să mărturisim Adevărul și Ortodoxia după învățătura Cuviosului Părinte Iustin Popovici, ca să ne putem mântui în aceste vremuri, când ecumenismul vrea să distrugă Singurul Adevăr Ortodox. Sfântul Iustin spunea: „Ecumenismul e numele de obște pentru toate pseudo-creștinismele, pentru pseudo-bisericile Europei apusene. … Fără să ținem seama de calea Apostolilor și Sfinților Părinți, fără a urma Apostolilor și Sfinților Părinți după Acela care este singurul și adevăratul Dumnezeu în toate lumile, și fără de închinarea înaintea singurului, și adevăratului, și veșnic viului Dumnezeu, a Dumnezeu-Omului și Mântuitorului Hristos, este neîndoielnic că omul se va afunda în marea moartă a civilizatelor închinări europene la idoli, și, în locul viului și adevăratului Dumnezeu, se va închina idolilor mincinoși ai veacului acestuia, întru care nu este mântuire, nici înviere, nici îndumnezeire pentru ființa cea nenorocită care se cheamă om”.

  Dead Sea = Marea Moartă:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea

  Sodom and Gomorrah are at the bottom of the Dead Sea:
  https://stolenhistory.org/threads/sodom-and-gomorrah-are-at-the-bottom-of-the-dead-sea.462/

  Părintele Dumitru Stăniloae (1903 – 1993):

  Eu nu prea sunt pentru ecumenism! A avut dreptate un sârb, Iustin Popovici, care l-a numit panerezia timpului nostru! Eu îl socotesc produsul masoneriei. Iară relativizează adevărul, credința adevărată. De ce să mai stau cu ei, care au făcut femeile preoți, care nu se mai căsătoresc, homosexualii în America și cu Anglia …

  Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa (1925 – 2006):

  Mișcarea ecumenică este o acțiune pe care au inițiat-o, ca să spun așa, curentele care încearcă nivelarea religiilor, nivelarea popoarelor, o acțiune pe care masoneria o încearcă de multă vreme. Eu sunt împotriva masoneriei, împotriva ecumenismului, îl socot cea mai mare erezie a secolului nostru! Și, nu știu dacă sunteți la curent, Biserica Sârbă a cerut ieșirea din ecumenism, și până în prezent din ecumenism au ieșit Biserica Sârbă, Biserica Georgiană, Biserica Ierusalimului. Cred că cel mai bine este să fim foarte prudenți cu ecumenismul, care încearcă nivelarea credințelor, nivelarea spirituală la nivelul cel mai de jos și distrugerea specificului ortodoxiei!

  Părintele Arsenie Papacioc:

  Păi sunt împotriva ecumenismului! Asta discutam. Pe viață și pe moarte împotrivă! Ce ecumenism? Ce părere aveți despre secte și biserica catolică? Sunt anatematizați, asta este! Nu le garantam mântuirea, nu putem! Și Sfinții Părinți, Sinoade întregi, consideră că acestea sunt erezii! Și o erezie anatematizată nu putem să considerăm că este o mântuire!

  Părintele Adrian Făgețeanu despre erezia Patriarhului Daniel
  https://youtube.com/watch?v=YufiimGK9Xc

  Fapte, istorie:

  19 91, Canberra, Australia:
  Adunările CMB: ocultism, vrăjitori, muzică Rock, spiritism, „teologi” coreeni, „episcopi” femei și… ortodocși
  https://ortodoxiadreaptacredinta.wordpress.com/2016/09/20/adunarile-cmb-ocultism-vrajitori-muzica-rock-spiritism-teologi-coreeni-episcopi-femei-si-ortodocsi/

  Adunările CMB: ocultism, vrăjitori, muzică Rock, spiritism, „teologi” coreeni, „episcopi” femei şi…ortodocşi

  https://ortodoxiadreaptacredinta.files.wordpress.com/2016/09/mitrdanielc.jpg

  10:52 AM Adunările CMB: ocultism, vrăjitori, muzică Rock, spiritism, „teologi” coreeni, „episcopi” femei şi…ortodocşi

  În clipul de mai jos veţi vedea cam ce se întamplă pe la Adunările Generale ale Consiliului Mondial al „Bisericilor” (ereziilor), în cazul de faţă fiind vorba de adunarea din 1991 din Canberra, Australia, unde delegatia Bisericii Ortodoxe Române a fost condusă de Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Daniel Ciobotea pe care îl puteţi vedea la minutul 3:49

  Mitropolitul Kiril, actualul Patriarh Kiril spunea: „CMB este pentru noi o casă comună, şi faptul că ortodocşii îl consideră casa lor şi doresc ca aceasta să devină leagănul bisericii UNITE, scoate în evidenţă responsabilitatea lor deosebită pentru Consiliul Mondial al Bisericilor, şi dorinţa lor de a contribui la dezvoltarea miscarii ecumeniste. Sunt profund convins că ceea ce se întamplă la Adunare, Bisericile trebuie să ia cu ele şi să ducă la ai săi, şi să ducă aceasta popoarelor sale. Dacă ei vor face aceasta, dacă fac asta, înseamnă că mişcarea ecumenistă, este miscarea Bisericilor, nu doar a unor reprezentanţi, nu doar a unei elite teologice”

  https://youtube.com/watch?v=tizWDd-0K7o

  TRINITAS TV – Patriarhul României, cetățean de onoare al orașului Otopeni
  https://youtube.com/watch?v=Ufn6YpZTt1I

  […]
  [00:01:25, Silviu Constantin Gheorghe, primarul orașului Otopeni:] Articol unic. Se acordă titlul de cetățean de onoare al orașului Otopeni preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române… [aplauze] ca o manifestare de aleasă recunoștință și prețuire pentru întreaga și bogata sa contribuție adusă la activitatea pastorală, culturală, științifică și pedagogică, precum și pentru promovarea ecumenismului în plan național și internațional, Otopeni 10 septembrie 2016.
  […]

  Otopeni:
  https://dexonline.ro/definitie/oto

  OTO- „ureche, auz, auditiv”. ◊ gr. ous, otos „ureche” > fr. oto-, germ. id., engl. id., it. id. > rom. oto-. □ ~cefal (v. -cefal), s. m., făt teratologic caracterizat prin unirea urechilor, absența maxilarului inferior și prin închiderea căii de acces a urechii; ~cel (v. -cel2), s. n., veziculă auditivă, specifică nevertebratelor; ~cist (v. -cist), s. n., organ auditiv la nevertebrate, format dintr-o veziculă cu otolite; sin. statocist; ~conie (v. -conie), s. f., pulbere de carbonat de calciu întîlnită în labirintul membranos al urechii interne; ~fon (v. -fon), s. n., dispozitiv electroacustic care recepționează semnalele electrice, transformîndu-le în semnale acustice; ~grafie (v. -grafie), s. f., descriere a urechii; ~lit (v. -lit1), s. n., corpuscul calcaros din labirintul urechii animalelor nevertebrate, servind la formarea senzației de echilibru; ~logie (v. -logie1), s. f., disciplină care studiază fiziologia și patologia urechii; ~patie (v. -patie), s. f., nume generic pentru bolile aparatului auditiv; ~pioree (v. pio-, v. -ree), s. f., afecțiune purulentă a urechii; ~plastie (v. -plastie), s. f., operație chirurgicală de refacere a urechii externe; ~ragie (v. -ragie), s. f., scurgere de sînge din ureche; ~rahie (v. -rahie), s. f., scurgere de lichid cefalorahidian, prin conductul auditiv extern; ~ree (v. -ree), s. f., scurgere de puroi din ureche; ~rinolaringologie (v. rino-, v. laringo-, v. -logie1), s. f., disciplină care studiază fiziologia și patologia urechii, nasului și laringelui; ~scleroză (v. -scleroză), s. f., afecțiune a urechii, caracterizată prin acoperirea timpanului cu țesut cicatriceal; ~scop (v. -scop), s. n., instrument pentru examinarea canalului auditiv al urechii; ~scopie (v. -scopie), s. f., examinare a conductului auditiv al urechii cu ajutorul otoscopului; ~tomie (v. -tomie), s. f., disecție a urechii.

  sursa: DETS (1987) adăugată de Ladislau Strifler acțiuni

  ITO 2017, Canberra 1991:
  https://youtube.com/watch?v=q0y3n9eP0IA

  Pentru cine au bătut clopotele Mitică în 2019 ???:
  Clopotele Catedralei Mântuirea Neamului vor fi trase prima oară la sosirea Papei Francisc:
  https://click.ro/news/national/clopotele-catedralei-mantuirea-neamului-vor-fi-trase-pentru-prima-oara-la-sosirea

  Patriarhia Română a stabilit ce lucrări se vor face la Catedrala Mânturii Neamului până la sfârșitul lunii mai, când va fi vizitată de Papa Francisc. Bomba este că în cinstea ilustrului musafir vor fi trase pentru prima oară toate cele șase clopote, al căror zgomot se aude potrivit specialiștilor la 15 km

  Vizita Papei este programată în perioada 31 mai-2 iunie și până atunci este planificată finalizarea montării învelitorilor la turlele mici și la turla clopotniță dar și începerea tencuielilor exterioare, în funcție de condițiile meteorologice. De asemenea, se va lucra la finalizarea construcției celei mai mari dintre turle (turla pantocrator).

  Muncitorii lucrează acum la învelitorile de cupru ale turlelor mici și la finalizarea turlei cea mari, pe care va fi pusă crucea bisericii

  „Se lucrează la turla pantocrator (nr.turla pe care se montează crucea bisericii) la armare, cofrare respectiv betonare pereți peste cota +91, iar la partea de șarpante metalice lucrăm la turla Clopotniță și la Altar”, a declarat pentru Trinitas TV Ing. Vlad Florin Popescu, unul dintre responsabilii de pe șantier. Finalizarea turlei pantocrator este programată pentur sfârșitul verii.

  Potrivit unor surse din cadrul Patriarhiei, cele șase clopote ale Catedralei Naționale vor bate pentru prima oară în timpul slujbei comune officiate de Papa Francisc și patriarhul Daniel, iar proba se încearcă a fi făcută de Paști. Clopotele au fost realizate în fabrica Grassmayr din Innsbruck, Austria, cea mai mare din Europa, au o garanție de 15 ani și o viață (dăinuire) apreciată la peste 400 ani. Ele au fost aduse în țară în data de 19 mai 2017. Cele șase clopote cântăresc împreună 33 tone. Clopotul mare, dedicat eroilor neamului, are o greutate de peste 25 de tone, cu o înălțime și un diametru de circa 3 metri. Acesta este piesa de bază a sistemului și va putea fi auzit pe o rază de 15 km la evenimentele și sărbătorile importante. Clopotul principal, cel mai mare din Europa, a costat 425.000 de euro, iar în total, valoarea celor 6 a ajuns la 550.000 de euro.

  Pe fiecare dintre cele șase clopote se află inscripționate: stema Patriarhiei Române, chipul în efigie al Patriarhului Daniel – sub păstorirea căruia s-a concretizat construirea Catedralei Naționale – și crucea patriarhală, precum și inscripția: „Binecuvântarea Patriarhului Daniel al României pentru Catedrala Națională – Centenar 1918 – 2018”.

  Potrivit inginerului Popescu, în interior se va lucra la altar pentru montarea mozaicului, la desfacerea platformei metalice de la înălțimea de 27 de metri și la finalizarea ferestrelor de la altar și din partea de sud, de la pronaos

  Vizita papei Francisc și-a atins scopul: „Unitatea” cerută în 1999 a fost deja atinsă, mergem spre o nouă „biserică”. Opozanții vor fi numiți adepți ai culturii urii și ai dezbinării:
  https://ortodoxinfo.ro/2019/06/02/vizita-papei-francisc-si-a-atins-scopul-unitatea-ceruta-in-1999-a-fost-deja-atinsa-mergem-spre-o-noua-biserica-opozantii-vor-fi-numiti-adepti-ai-culturii-urii-si-ai-dezbinarii/

  https://ortodoxinfo.ro/2019/05/29/mesaj-contra-vizitei-papei-francisc-in-romania-la-protestul-din-dealul-patriarhiei/

  Clopotele Catedralei Mântuirii Neamului vor fi trase pentru prima oară la sosirea ereticului papa Francisc. Este important de știut că, potrivit învățăturii de credință ortodoxă, clopotele bat pentru a anunța prezenţa ierarhului în teritoriu. Așadar, papa va fi primit ca un „ierarh al Bisericii”!!!

  Archdeacon Mihail Buca – Ziua Invierii – Tronos Choir (primele secunde, clopote bătând):
  https://youtube.com/watch?v=4A5W9HwOQiw

 5. Sfântul Nicolae Velimirovici, Vietățile ca simboluri:
  https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/04/07/vietatile-ca-simboluri/

  9.

  Broaștele, păduchii și alte gângănii cu care a bătut Dumnezeu Egiptul în vechime (Ieș. 8) înseamnă feluritele păcate omenești, săvârșite cu cuvântul și cu lucrul. Iar microbii și bacteriile cele nevăzute înseamnă păcatele omenești cele nevăzute, săvârșite cu gândul.

  Dacă omul nu înăbușă gândurile cele rele din el, acestea se înmulțesc și prind putere în suflet întocmai ca microbii în trup, aducând sufletul într’o stare de boală grea și chiar aducătoare de moarte.

  Sfântul Părinte Nicolae Velimirovici, Scrisoarea a VI-a („Prin fereastra temniței”):
  https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/03/22/scrisoarea-a-vi-a-%e2%80%9eprin-fereastra-temnitei/

  Azi îngăduie ca nebunul și îngâmfatul să șadă pe tron, iar mâine îl răstoarnă și-l ridică în loc pe cel mai mic dintre oameni.

  Sau cum a spus Maica Domnului despre Dumnezeu: „Pogorât-au pre cei puternici de pre scaune, și au înălțat pre cei smeriți.” (Lc. 1:52). Acestea sânt toate, acesta e tot ce trebuie să știți în această viață. Dacă ar fi știut europenii botezați acestea, nu ar mai fi avut ultimele două războaie sângeroase, o pată pe istoria omenirii și o rușine a creștinătății. Dar nu au știut.

  Când s’au gândit că le știu pe toate, de fapt nu știau nimic. Căci cu cât știau mai multe despre microbi, cu atât știau mai puțin despre Dumnezeu.

  De aceea i-a lovit mâna grea a Domnului cerului și al pământului. Dar voi, fraților, alegeți: vreți să mergeți pe urma acestor barbari botezați ori pe cea a slăviților voștri strămoși? Amin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclamele sunt blocate

Te rog să ne susții, deblocând reclamele.
pixel