X

SCRISOARE DESCHISĂ către M.A.I. – Cerere dezbatere publică privind modificarea OUG nr. 1/1999

Trimit către Ministerul Afacerilor Interne demersul meu gândit in forma unei SCRISORI DESCHISE prin care solicit organizarea unei DEZBATERI PUBLICE inainte de a se consuma vreun act al vreunei modificari a OUG nr. 1/1999. In acest demers prezint unele aspecte menite sa ridice cel putin cateva semne de intrebare vizavi de intentia efectiva a celor care doresc sa modifice respectiva ordonanta in sensul maririi nejustificate a amenzilor; se introduc pasaje care, prin abuz, pot conduce inclusiv la confiscarea unor bunuri adunate intr-o viata de om; cele precizate ulterior prin cele 3 pagini ale tabelului update nu sunt de natura sa ma convinga de contrariu.
De ce agresiunea aceasta nemaiintalnita „in timp de pace” impotriva Bisericii si a noastra, a fiilor ei?
Nicicând, in vreme de ciuma, de conflict armat, nu s-a vazut asa ceva. Chiar Stalin, vazand ca se apropie ostile adverse de Moscova, a ordonat deschiderea bisericilor (pentru a se oficia in ele Sfanta Liturghie si cele 7 Sfinte Taine) ce fusesera inchise dictatorial de bolsevicii in covarsitoare masura alogeni si ca neam si inclusiv credinta. De ce nu luati exemplu de la presedintele Bulgariei care a solicitat ajutorul Bisericii in combaterea acestui virus? Cum se face ca toate tarile din jurul Romaniei au foarte putine cazuri de covid 19 in comparatie cu noi?, etc.
Cu sinceritate,
Magister/Master Ing. geolog Barbir Gabriel Dănuț

SCRISOARE DESCHISĂ

 La Proiect de Ordonanță pentru modificarea ṣi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu ṣi regimul stării de urgență (Publicat în data de 27.03.2020, ora 19:42)

Motto 1:

“În vremea noastră, în loc de „cele ce sunt ale cezarului” avem „cele lumeşti” şi problema se pune aşa: cele lumeşti, la vremea lor, cele dumnezeieşti, la vremea lor; dar oamenii s-au năpustit asupra celor lumeşti, iar cele dumnezeieşti sunt lăsate deoparte. De aici iau naştere slăbiciunea convingerilor şi şubrezenia credinţei, iar apoi înstrăinarea de ea şi clătinarea în bătaia vânturilor tuturor învăţăturilor mincinoase. Daţi cezarului cele ce sunt ale cezarului, şi lui Dumnezeu, cele ale lui Dumnezeu”; asta înseamnă a da fiecăruia ce-i al lui. În vremea noastră, în loc de „cele ce sunt ale cezarului” avem „cele lumeşti” şi problema se pune aşa: cele lumeşti, la vremea lor, cele dumnezeieşti, la vremea lor; dar oamenii s-au năpustit asupra celor lumeşti, iar cele dumnezeieşti sunt lăsate deoparte. Ca atare, acestea din urmă nu numai că nu sunt pe locul cuvenit lor, adică pe primul plan, aşa cum se cuvine, ci au căzut cu totul în uitare. Ca urmare a acestei uitări, aparent neintenţionate, pomenirea lor se întunecă în conştiinţă, iar apoi devin tulburi şi conţinutul, şi temeiurile lor. De aici iau naştere slăbiciunea convingerilor şi şubrezenia credinţei, iar apoi înstrăinarea de ea şi clătinarea în bătaia vânturilor tuturor învăţăturilor mincinoase. Această cale o străbate oricine dă dovadă de nepăsare faţă de cele dumnezeieşti; şi tot această cale o străbate şi societatea atunci când în rânduielile sale începe să nu mai ia aminte la cerinţele lui Dumnezeu. Atunci când cele dumnezeieşti trec pe ultimul plan, în societate începe să se înstăpânească emanciparea faţă de cerinţele lui Dumnezeu – în plan intelectual, moral şi estetic – iar secularizarea (slujirea duhului acestei vremi) în politică, obiceiuri, distracţii, iar apoi în educaţie şi în toate instituţiile. În ziua de azi, despre cele dumnezeieşti nu gândeşte, nu vorbeşte, nu scrie nimeni şi nici măcar prin minte nu le trece oamenilor să le aibă în vedere în întreprinderile lor. Mai trebuie, atunci, să ne minunăm că învăţăturile potrivnice credinţei sunt primite în societate şi că societatea înclină către o necredinţă generală?”(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, Editura Sophia, București, pp. 230-231 apud https://doxologia.ro/cuvant-de-folos/dati-cezarului-cele-ce-sunt-ale-cezarului-lui-dumnezeu-cele-ale-lui-dumnezeu)

Motto 2:

“Iar cine va smintì pre unul dintr’aceṣti mici, cari cred întru mine, mai de folos i-ar fi lui ca să’ṣi spânzure o piatră de moară la grumazul lui ṣi să se înnece întru adâncul mărei. Vai lumei de smintele ! Că nevoie este să vie smintelele; dar vai omului aceluia prin care vine sminteala !”  (Matei 18,6-7 – Biblia 1914).

CĂTRE

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE (MAI)
Piața Revoluției, nr. 1 A, sector 1, Bucureti

e-mail: [email protected]

 

DOMNULE MINISTRU,

Semnatarul prezentei, Barbir Gabriel Dănuț, domiciliat în loc. Cozănești, com. Dorna Arini, nr. 58, jud. Suceava, cod poștal 727201, act de identitate → Livret militar – Seria Bk, nr. 572745 eliberat de Centrul militar Suceava (anexa nr. 1), în calitate de ROMÂN și cetățean onest al acestei țări vă solicit, în temeiul prevederilor din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, organizarea unei dezbateri publice în mod real (consultarea în mediul on line nefiind suficientă ṣi nici satisfăcătoare din punctul meu de vedere) la care să poată participa persoanele ṣi organizațiile interesate. Acest fapt să fie comunicat cu cel puțin o săptămână înainte în ideea de a se armoniza în concret cât mai mulți dintre parametri necesari unei astfel de acțiuni.

Am precizat cele de mai sus întrucât, pe de o parte, s-a comunicat pe site-ul oficial al MAI: “Propunerile, sugestiile ṣi opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail [email protected]”; iar, pe de altă parte, problematica generată de această dorință de a se modifica Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu ṣi regimul stării de urgență este una foarte complexă generatoare de efecte disproporționate, chiar incalculabile ṣi nu numai pe termen scurt. Probabilitatea este foarte mare ca toate aceste efecte să fie contabilizate (nu numai în plan spiritual, unde probabilitatea este de 100% = certitudine)  în  viitorul  apropiat  cât ṣi subsecvent  ca agresiuni fără precedent  împotriva cetățenilor oneṣti ai acestei țări, cu o nuanță agresivă în plus împotriva creṣtinilor ortodocṣi → se pare inamicul nr. 1 al celor care gestionează ultimele evenimente sub pretext de coronavirus…

În acest sens este suficient să amintesc două aspecte:

 1. i) agresiunile împotriva Sfintelor Taine ale Bisericii culminând cu agresiunea fără precedent împotriva Sfintelor Liturghii începând cu cele dispuse prin Ordonanța militară nr. 1/03.2020; din păcate, sinodalii actuali ai Bisericii Ortodoxe Române l-au vândut pe față pe Hristos (cred că IPS Pimen a făcut notă discordantă; a se vedea virulența cu care “s-a abătut” pandemia în Suceava, nu cred că “întâmplător”; după cum cred că nici starostele gripelor aviară ṣi porcină, a “deschiderii” țării pentru alimentele modificate genetic, a costrucției gropii de gunoi pe vârful muntelui, în cumpănă de ape, la Mestecăniṣ ṣi a altor “bunătăți”, Gheorghe Flutur, a “îmbrățiṣat” covid 19, real sau propagandistic …) în quasiunanimitate (executând toate cele impuse privind inclusiv Sfânta Liturghie, suspedând Taina Sfântului Maslu, etc…), închinându-se mai marilor zilei (de ce n-au procedat precum Sfintele Sinoade ale Bisericilor Bulgariei ṣi Georgiei?; se pare că “duhul Cretei” i-a “paralizat” duhovniceṣte) … Să nu se înṣele; toți cei sfințiți care au achiesat la aceste măsuri mai mult decât necreṣtine, au apostat; ce a fost în Creta este copilăresc pe lângă ce se întâmplă acum; sper să-ṣi dea seama ṣi părinții sinceri ce au întrerupt pomenirea ierarhilor la vremea respectivă, etc.;
 2. ii) comunicarea nr. 10622/03.2020 a secretarului de stat Gheorghe SORESCU către instituțiile prefectului din țară prin care impune:

începând cu data de 21.03.2020, nu veți mai comunica nici un fel de informații referitoare la:

– numărul de teste COVID-19 efectuate;

– numărul de personae (persoane – nota mea) depistate pozitiv în urma testelor efectuate;

– starea de sănătate a pacienților depistați pozitiv cu COVID-19” (v. https://romanialibera.ro/actualitate/guvernul-cenzureaza-informatiile-din-teritoriu-presa-la-mana-grupului-de-comunicare-strategica-822199). Halal (inclusiv) transparență

În altă ordine de idei, precizez că proiectul supus dezbaterii (momentan on line) va fi receptat ca un vârf al agresiunii împotriva tuturor cetățenilor din momentul punerii lui în practică (sunt semnale că amenzi total disproporționate s-au dat deja pentru simplul fapt că respectivele persoane având vârste peste 65 de ani ṣi-au “permis” să meargă la biserică pentru a se spovedi/împărtăṣi înainte de începerea Sfintei Liturghii. Cutremurător. Asistăm, probabil, la o “repetiție generală” în vederea instaurării guvernului unic mondial; sau poate că nu e repetiție…).

Tehnic:

 1. Capitolul 4 (IV, în nomenclatura subsecventă) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu ṣi regimul stării de urgență a purtat denumirea: “Ordonanțele militare”; prin aprobarea Legii nr. 453/01.11.2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu ṣi regimul stării de urgență (unul dintre semnatari, preṣedintele Camerei Deputaților la vremea respectivă = Valer Dorneanu Doru, actual preṣedinte al Curții Constituționale a României …), denumirea capitolului s-a modificat: “Ordonanțele militare ṣi ordine ale altor autorități publice”; ce s-a vrut prin această, aparent, nesemnificativă modificare?, oare angrenarea a cât mai multe subscrise împotriva cetățeanului la un moment “de grație”?;
 2. La Art. 23 (primul din cadrul acestui capitol) se preciza, inițial ṣi subsecvent, cine poate fi emitentul ordonanțele militare ṣi în ce context pot fi ele emise (inclusiv de către ministrul de interne, etc. → momentul 1999/ministrul administraților ṣi internelor, etc. → momentul 2004); Conf. univ. dr. Nicolae Ploeṣteanu are o altă părere (v. https://www.zi-de-zi.ro/2020/03/26/exclusiv-legalitatea-ordonantelor-militare-covid-19-desfiintata-de-un-reputat-profesor-de-drept-din-targu-mures/), citez esența: “Ministerul Afacerilor Interne, care adoptă Ordonanțe Militare, nu acționează legal”; mai citez: “Ce au făcut parlamentarii? Au dormit! Nici măcar nu cunosc Constituția actuală!”. Afirmații care atestă carențe legislative foarte grave; vizavi de acestea se impune de urgență sesizarea Curții Constituționale a României (CCR) de către cei mandatați (un impuls în plus ar trebui să fie determinat de faptul, precizat mai sus privind calitatea actuală a domnului Valer Dorneanu Doru);
 3. Până în momentul clarificării constituționale a acestor aspecte, orice efect al acestor ordonanțe (amenzi, confiscări, oprirea disproporționată a credincioṣilor de participare la Sfintele Slujbe ale Bisericii, singurele în măsură să prevină/vindece orice boală, etc.; singura condiție = arhiereul/preotul slujitor să nu fi apostat) solicit să fie anulat fără posibilitate de revenire; respectiv ordonanțele să fie desființate;
 4. Chiar mai înainte (aprox. azi, ora 14:20, deṣi se anunțase ora 14:00…), preṣedintele vremelnic al României a precizat că se impune prelungirea stării de urgență cu încă o lună, etc.; acest fapt având loc după ce anterior s-a anunțat de către actualul ministru al sănătății, NeluTătaru, că Suceava este o “cauză pierdută”…, etc. (are vreo legătură, oare, cu procesiunea inițiată la data de 31.03.2020 de către ÎPS Pimen cu moaṣtele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava? care, s-a văzut clar că nu a fost pe planul vremelnicilor ce “gestionează” prezenta criză) ; de ce oare, acelaṣi preṣedinte nu a anunțat la data de 17.03.2020 că pentru motivele “x” se impune activarea Art. 15 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), aspect ce a fost semnalat de agenția France Presse, preluat de Centrul de Resurse Juridice – v. https://www.crj.ro/romania-suspenda-temporar-prin-derogare-aplicabilitatea-conventiei-europene-a-drepturilor-omului-fara-sa-si-anunte-cetatenii/;
 5. De ce nu se spune nimic oficial vizavi de dezvăluirea făcută la data de 02.04.2020 de către publicația britanică Telegraph ce a citat surse din cadrul ministerului Sănătății de la Londra (în urma unui mail primit cu o zi înainte din Luxemburg) cum că, în ceea ce priveṣte livrarea noilor teste pentru coronavirus, “au fost detectate urme de virus în anumite componente aduse din import”, etc. În spațiul public la noi în țară informația a apărut inițial pe adresa http://https//www.capital.ro/alerta-teste-pentru-coronavirus-infectate-cu-noul-virus-ancheta-in-europa.html de pe care a fost foarte repede ṣtearsă. De ce? Oare, la Suceava, “explozia” de coronavirus n-a avut vreo cauză similară?;
 6. La datele de 27.03.2020, respectiv 01.04.2020 au fost făcute publice opiniile a numeroṣi experți în domeniu care sunt împotriva “isteriei Covid” dezlănțuite în mod oficial ce contestă interpretările oficiale – v. http://contramundum.ro/2020/03/27/experti-contra-isteriei-covid/ ṣi subsecventa informație cu rol de întărire a celei dintâi: http://contramundum.ro/2020/04/01/alti-zece-experti-contra-isteriei-covid/ ; de ce autoritatile nu le-au avut/nu le au în vedere vizavi de gestionarea acestei situații dacă tot ceea ce fac e spre binele cetățenilor, precum se tot afirmă;
 7. E de neînțeles (în coordonatele fireṣti intrinseci ale unui regim normal de guvernare) ceea ce se doreṣte prin anunțul di data de 31.03.2020 cum că Guvernul pregăteṣte cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) o aplicație care să permit monitorizarea persoanelor aflate în izolare la domiciliu sau în carantină; cine urmează?; cui foloseṣte?; ce e cu obediența bruscă a serviciilor de telefonie?; de ce nu s-a putut în cazul “Caracal” ṣi în altele similare, mai grave sau mai puțin grave monitoriza lucruri cu mult mai simple din toate punctele de vedere, inclusiv al numărului subiecților implicați, etc.? – v. ṣi https://www.profit.ro/stiri/social/ultima-ora-vodafone-telekom-orange-accepta-sa-furnizeze-autoritatilor-date-despre-locul-unde-se-afla-utilizatorii-in-contextul-pandemiei/;
 8. De ce nu răspundeți comunicatului Cartel Alfa din data de 01.04.2020 care acuză guvernul Orban de un grav abuz: “Pandemia nu se combate prin măsuri dictatoriale ṣi cenzură, ci prin transparență, dialog ṣi încredere. Suspendarea dialogului social este un grav abuz” – v. https://www.luju.ro/guvernul-orban-acuzat-de-abuz-cartel-alfa-se-ridica-impotriva-lui-sica-pandemia-nu-se-combate-prin-masuri-dictatoriale-si-cenzura-autoritatile-folosesc-pretextul-pandemiei-pentru-a-restrange-nejustificat-drepturile-si-libertatile-individului-cartel-alfa-;
 9. Ce aveți de răspuns la “punerea la punct” pe care v-o face avocatul Marian Nazat la data de 25.03.2020 ce, după ce prezintă 10 tehnici de manipulare, concluzionează: “tinerii români sunt «cei mai naivi cobai din istoria omenirii», ei «capitulând de bună voie în confruntarea cu minciuna propagată mediatic»” – analiză preluată azi de site-ul luju – v. https://www.luju.ro/decalogul-manipularii-maimutelor-cu-smartphone-avocatul-marian-nazat-prezinta-dureroasa-realitate-retelele-de-socializare-i-au-tampit-iremediabil-progeniturile-noastre-sunt-cei-mai-naivi-cobai-din-istoria-omenirii-pavel-morozov-avea-o-scuza-turnandu-si-pa; legat de aceasta, cum poate fi caracterizată, oare, promulgarea de către vremelnicul preṣedinte la data de 03.04.2020 a legii privind obligativitatea “educației sexuale” pentru copii – v. https://www.infocrestin.com/programe-de-educatie-sexuala-pentru-copii-derulate-in-scoli-legea-a-fost-promulgata -vineri/; se vede clar cât de deplorabil a ajuns acest popor care ṣi-a jertfit satanei viitorul copiilor nevotând la referendumul din datele de 06.-07.10.2018! Pentru cine vrea să “pună umărul” în această luptă de ultimă secundă înainte de ceasul al 12-lea, precizez că pe rolul Curții de Apel Suceava este înregistrat dosarul nr. 2061/334/2018, stadiu = recurs; nu s-a dat încă termen. Cei care au făcut tot posibilul să fie spurcat viitorul educațional al copiilor noṣtri oare n-au copii?; au citit măcar un fragment din minunata carte a doctorului în ṣtiințe medicale MIRIAM GROSSMAN: “CE ANUME ÎL ÎNVĂṬAṬI PE COPILUL MEU”, etc.;
 10. Revenind, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu ṣi regimul stării de urgență actualizată se vrea a fi modificată la nivelul Art. 28-30 ṣi 33-34. Toate includ măsuri privind amendarea într-un cuantum deṣănțat a omului simplu, culminând cu confiscarea, practic, a trudei lui de o viață, etc. Nu intru în mai multe amănunte; ele vor fi precizate în mod direct în cadrul dezbaterii publice pe care potențialul emițător este dator, conform legii, să o organizeze. În caz contrar, va fi evident pentru oricine că am intrat pe față într-o nouă eră dictatorială cum nu se poate mai clară, cea prezisă de Sfinții Părinți, dictatură global-apocaliptică. Nu vă înṣelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit!

În concluzie, în temeiul prevederilor Art. 7, alin. (1) ṣ.u. din Legea nr. 554/2004 actualizată vă solicit să-mi răspundeți la problematicile pe care le-am enumerate (câteva din cele foarte multe apărute) în cele 10 puncte de mai sus, precum ṣi la aspectele precizate în preambulul lor, inclusiv la solicitarea organizării unei dezbateri publice în mod real.

Luni, 06.04.2020, pomenirea Sf. Ier. Eutihie, arhiepiscopul Constantinopolului, Cuv. Platonida, Sf. Sfințit Mucenic Irineu, episcop de Sirmium, Sf. Grigorie Sinaitul, Cuv. Metodie, luminătorul slavilor

Magister/Master Ing. geolog Barbir Gabriel Dănuț

 

Știrile sunt sub cenzură! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Guvernul nu dorește aflarea adevărului despre plandemia covid-19. Încercăm să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în cea mai mare provocare pe care o trăim. Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!
Categorii
Abuzurile poliției
cuvinte cheie

Articole asemănătoareVă rugăm să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

12 comentarii

 1. Noi toți santem de vina că ne lăsăm batjocoriti de niște ticăloși unul luteran altul musulman etc . Aici se vede cât de las și fricos a ajuns poporul Român după 89 . Totul este o cacealma de doi lei întreținută de media aservită ticăloșilor care la rândul lor se ascund în spatele câinelui de paza numit miliție. În momentele acestea chiar se potrivește imnul deșteaptă te Romane . Nu vedeți că induc tot timpul starea de frică ca prin asta încearcă să controleze turma. Sânt atâtea dovezi că nu este nici un virus da turma tot oarba continua sa fie.

  1. ne domina prin frica si inventeaza cat mai multe cazuri, complici cu presa, scopul final, vaccinarea obligatorie, moartea.si noi stam inchisi comozi in casa .numai romii riposteaza

   1. aici duce „ascultarea” de „bobor” inteleasa gresit si extrem promovata de BOR-ul penetrat de servicii si securitate

    A zis-o marele Pr.Iustin Parvu cu ascultarea asta.
    Gasiti citatu pe net.

    Mai trebuie sa gandim si noi cu capu ca de aia ni l-a dat Cel de Sus nu sa le inghitem pe toate orbeste asa cum bor srl ne invata de secole

    Daca ai credinta adevarata si esti inarmat de preferat si cu armele din lumea asta si cele ale credintei,rugaciunii sincere n-ai de ce sa-ti fie teama

    E nevoie sa fim atenti la ganduri le ce ganduri ne vin sa le observam fara sa reactionam orbste la sentimente sau ganduri fara sa le „digeram”

   1. Personal eu alerg foarte mult ,fiind șofer livrator peste tot prin țară și nu am cunoscut pe nimeni care nu cunoaște pe nimeni care sa fie bolnav de aceasta minciună numită coronavirus ,deci suntem spălați pe creier !

 2. Real si Livia, aveti dreptate. La fel cred si eu. Sper sa inteleaga toti romanii aceasta viclenie. Ei au tot sistemul represiv (deocamdata) la indemana, dar nu au adevarul de partea lor. Lupta, pentru ca trebuie sa intelegem ca va urma neaparat o lupta, va fi intre adevar si minciuna sau intre Hristos si satana. Ioan Ianolide spunea in ” Detinutul profet”, citez:”Cine nu e gata de jertfa suprema, nu poate rezista in credinta in acest secol”. Asadar sa fim pregatiti, caci aceasta aparenta liniste de fapt reprezinta timpul nostru de pregatire pentru lupta pe care o vom duce. Doar nu credeti ca totul va intra in normal dupa aceasta carantina? Atunci ei s-au „spetit” degeaba? E la mintea cocosului ca urmeaza un deznodamant(ca in orice poveste), unul care n-are decat doua cai: ori alegi CRUCEA, ori painea(vaccinul). Asadar sa ne intarim azi, caci maine urmeaza sa intram in cuptor.

 3. Hristos A Înviat !

  E timpul să facem corp comun și alături de oameni ca dl Barbir Gabriel și ceilalți oameni care știu și spun ADEVĂRUL, să ne manifestăm și să argumentăm împotriva trădătorilor românilor și a lui Dumnezeu.

  1. Adevarat a Inviat! draga sora; tie si la toti cei care incearca (si cu certitudine vor reusi cu darul lui Hristos) sa strabata acest camp minat n-dimensional pentru a putea sa obtina cununa din mila Cuvantului Intrupat. Constientizarea, discernamantul, invingerea eului propriu, durerea launtrica pentru patimirea aproapelui, etc. = daruri dumnezeiesti pe care sa le cerem cu lacrimi de la Unicul Mantuitor si Domn Iisus Hristos. Biruinta este/va fi de partea Adevarului. „Acest soi de demoni nu iese decat cu rugaciune si post”; deci, dar, sa facem primul pas – Dumnezeul Treimic ii va face pe restul; ne va preface rugaciunea in Rugaciune; vom fi stalpi de foc; diavolul si toate slugile sale nu vor putea suporta. Sa nu ne temem: sa invingem frica, mai osanditoare decat desfraul; implicit sa invingem iubirea de sine (cel mai mare pacat, precum a demonstrat vrednicul de pomenire parinte Cleopa), este vremea muceniciei precum ne avertiza vrednicul de pomenire parinte Iustin. Sa nu bravam, precum ne povatuia vrednicul de pomenire parinte Adrian. Dar sa facem ceea ce avem de facut pentru a ne mantui, cu binecuvantarea duhovnicului. Sa nu fim lasi; doar cu o moarte suntem datori, dar nu totuna-i leu sa mori sau ecumenist vandut, precum ne indemna vrednicul de pomenire parinte Arsenie Papacioc. Sa lasam la o parte diferitele nuante dezbinatoare sadite de tartorul iadului intre crestinii ortodocsi; sa ne unim toti in Hristos si Adevarul ne va face liberi, aducand implicit alaturi in Bucuria Raiului pe cei ce s-au smintit de „ortodoxia” curenta, etc. Doamne ajuta.
   Gabriel Barbir
   PS. Ieri seara n-am putut nicicum intra pe acest site (am intrat in rest pe oricare altul); am crezut ca „mai marii” zilei au facut ceva caracteristic lor; insa, dupa cum se vede, chiar daca au incercat, Dumnezeu le-a zadarnicit planul; le va desfiinta toate planurile si le va da binemeritata certare. De ieri de la ora 23:00, Vatra Dornei a intrat in „autoizolare”, primarul Ilie Bonches, [cel ce a semnat si impotriva afisarii afiselor dinainte de referendumul pentru familie din zilele de 6-7.10.2018, impreuna cu echipa sa (din care face parte Vasile Chiruta, consilier liberal al primariei, etc.; cel ce si-a „oferit” hotelul Silva situat in centrul municipiului vizavi de gara Vatra Dornei Bai potentialilor purtatori de covid 19 veniti din strainatate, etc.), preluand modelul „Gura Humorului”, fieful actualului presedinte a C.J. Suceava, Gheorghe Flutur] semnand respectiva hotarare. Se vede clar ordinul pe linie masonica, in zona Dornei fiind foarte activ Rotary Club, asociatie malefica”izbita” ca atare, in mai multe randuri in predici de catre parintele marturisitor Mihai Valica. Intrebare pentru parintele Mihai: este ortodox consilierul Vasile Chiruta, raportat la situatia din duminica Sf. Ioan Scararul cand au fost amendati batrani, etc. in fata catedralei Vatra Dornei, iar susnumitul era „bine mersi” la slujba inauntru? Nu la demisol ca noi, ceilalti „amarasteni”?; asta corelat si cu cele faptuite subsecvent si cu concursul lui? (La data respectiva v-am intrebat mirat cum de respectivul individ care si-a tranformat hotelul, fireste pe bani, in potential focar covid 19, a intrat in catedrala. Mi-ati raspuns ca a facut un gest umanitar. S-a vazut ulterior „umanitarul” din el). Parinte, DOAMNE AJUTA! SUNTEM CU DVS. SPIRITUAL – REAL – HOLISTIC. NU VA TEMETI DE SECURISTI, MASONI, IUDE, ALOGENI SI ALTI NECURATI DEOARECE CU NOI ESTE DUMNEZEU!

 4. Nu cred ca dupa scrisoarea aceasta de altfel curajoasa sa se intample ceva concret sanse minime…

  se cred mult prea zei ca sa ne ia in seama

  Dar macar dl.prof.ing.Barbir Danut a facut ceva decat nimic…tot inseamna ceva.

  Speram sa si se ofere raspuns de la distinsii zei care „guverneaza”

  Poate le da Domnul vreun cosmar sau vis conducatorilor sa ii sperie putin sa-i aduca cu picioarele pe pamant ca e clar ca mintile lor sunt ocupate de alte duhuri forte necunoscute.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclamele sunt blocate

Te rog să ne susții, deblocând reclamele.