X

Epifanie și Dogma Fanarului privind Primatul anatemizată de Mitropolitul de Pireu

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Protoprezbiterul Matei Vulcănescu i-a anatemizat pe cei care participă la rugăciunile comune cu ereticii, sectanții, schismaticii și catolicii. 

Pe data de 8 martie 2020, în Duminica Ortodoxiei, clericul Mitropoliei Pireului al Bisericii Ortodoxe Grecești, rector al Bisericii în cinstea Fecioarei Hodyghitria, protoprezbiterul Matei Vulcănescu, a anatemizat pe Epifanie Dumenko și doctrina „ primatul fără egalitate ” al Patriarhului de Constantinopol.

Videoclipul ce conține anatemele a fost postat pe canalul de YouTube al preotului Matei Vulcănescu

Preotul a anatemizat învățătura eretică despre primatul Patriarhului Constantinopolului în ortodoxie (conform căruia „Patriarhul ecumenic este primul fără egali: „ primus sine paribus ”), ca una dintre formele papismului, de asemenea l-a anatemizat pe Epifanie Dumenko, numindu-l  „Pseudo-episcop” dimpreună cu „pseudo-sinodul său”, adică BOU.

În plus, protoprezbiterul Matei a anatemizat pe „filioquiştii papali” (susținători ai doctrinei descendenței Duhului Sfânt de la Tatăl și Fiul -n. Ed.).

A anatemizat şi ereziile „Consiliului Mondial al Bisericilor”, precum și dogma „conform căreia fiecare ramură protestantă face parte din Biserica lui Hristos”.

Cei implicați în rugăciunile comune cu eretici, sectanți, schismatici și catolici, precum și toți participanții la Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștină care are loc în fiecare ianuarie, care consideră pe eretici ca fiind „frați în Hristos”, au fost anatemizați.

Cei care învață că Biserica include toate mărturisirile care au plecat de la ea ca Biserici incomplete și cei care spun că există Sfinte Taine care au har și sfințenie în afara Bisericii Ortodoxe, Una, Sfântă, Catolică și Apostolică” au fost de asemenea supuși anatemelor.

Tot UJO (Uninunea Jurnaliştilor Ortodocşi) a scris că, potrivit protoprezbiterului Vulcănescu, Epifanie nu este nici măcar un laic, pentru că se află în afara Bisericii.

1. Lui Arie, primul luptător împotriva lui Dumnezeu: Anatema!

2. Lui Wulfila semiarianul, lui Nestorie, lui Macedonie care spun că Sfânta Treime a suferit şi Ualentin: Anatema!

3. Lui Petru Gnafens, cel ce spunea : «Sfinte fără de moarte cel ce te-ai răstignit pentru noi»: Anatema!

4. Lui Pavel al Samosatei şi Teodotion: Anatema!

5. Lui Petros Dileos numit şi Liko Petru, lui Eutihie şi lui Sabelie: Anatema!

6. Lui Iacob Armeanul, lui Dioscor al Alexandriei şi lui Sever, lui Serghie, Pavel şi Pir, împreună cu Serghie, ucenicul lui Liko Petru: Anatema!

7. Origeniştilor şi celor dimpreună cu ei: Anatema!

8. Căzuţilor şi anticanonicilor patriarhi ce neagă Sinodul al IV-lea Ecumenic,  Karekin al II-lea al Armeniei,  Theodoros al II-lea al Egiptului, patriarhul Copţilor,  Pavel al Etiopiei, Ignatius Efrem al II-lea al siroiacobitilor,  Baselios Toma al malabarienilor – indieni, care în mod greşit se numesc pe sine «ortodocşi» şi celor ce sunt în comuniune cu ei: Anatema!

9. Celor ce neagă Sfintele Sinoade Ecumenice, al IV-lea, al V-lea şi al VI-lea, monofiziţilor, monoteliţilor şi monoenergiștilor: Anatema!

10. Eutihianiștilor, Iacobiţilor şi Argivuriții: Anatema!

11. Adunării înfricoşătoare împotriva cinstitelor icoane: Anatema!

12. Celor ce neagă Sfântul al VII-lea Sinod Ecumenic, celor ce nu se închină Domnului nostru Iisus Hristos, în icoana descrisă după firea omenească: Anatema!

13. Lui Varlaam de Calabria, Grigorie Achindin, Prohor al Kidoniei, Nikifor Grigoras, Gherghios Lapithis şi urmaşilor lor: Anatema!

14. Cei ce învaţă erezia neo-varlaamistă: Anatema!

15. Hulitorului de Hristos, Francisc de Assisi  împreună cu toţi minciuno-sfinţii papistaşi: Anatema!

16. Cel după Canoane căzut şi fără temelie ereziarh Papa al Romei celei Vechi, Francisc I şi celor ce sunt în comuniune cu el: Anatema!

17. Celor ce învaţa că Biserica Ortodoxă ar fi «Biserica Soră» cu adunarea romano-catholică şi cu alte erezii: Anatema!

18. Lui Martin Luther, Jean Calvin, Urlich Zwigli, Henric al VIII-lea, lipsitului de evlavie împărat, şi celor adunaţi împreună cu ei şi tuturor ramurilor protestante: Anatema!

19. Ereziarhului adunării religioase a Anglicanismului,  Justin Welby,  şi celor ce sunt în comuniune cu el: Anatema!

20. Celor care neagă şi defăimează pe Maica Domnului, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, rabini ai iudaismului, islamişti şi membrii societăţii ”Turnul de Veghe” a pseudo Martorilor lui Yehova: Anatema!

21. Celor care defăimează Sfintele Taine ale Bisericii, baptişti, adventişti şi penticostali şi tuturor ramurilor neoprotestante: Anatema!

22. Celor care predică şi învaţă panerezia ecumenistă intercreștină şi interreligioasă: Anatema!

23. Celor care predică şi învaţă erezia postpatristică şi post-canonică, cum că învăţăturile Sfinţilor Părinţi ar fi perimate: Anatema!

24. Celor care neagă Sinoadele al VIII-lea şi al IX-lea Ecumenice, de pe timpul Sfântului Fotie cel Mare şi Sfântului Grigorie Palama, papo-filioqviștilor: Anatema!

25. Aşa zisului „Consiliu Mondial al Bisericilor” (al ereziilor) ce învaţă că fiecare ramură protestantă este o parte din Biserica lui Hristos şi celor ce participă la rugăciuni în comun la blasfemica şi călcătoarea de canoane, aşa-zisa „Săptămână de Rugăciune pentru unitatea creștinilor din Ianuarie” considerându-i pe eretici „fraţi în Hristos”: Anatema!

26. Declaraţiei de la Toronto (1950), Acordurilor de la Balamand(1993) şi Chambesy (1994) în care anticalcedonienii în mod mincinos sunt recunoscuţi ca ortodocşi, textelor de la Porto Alegre (1997) şi Busan (2013): Anatema!

27. Celor ce învaţă că Biserica ar cuprinde toate confesiunile despărţite de Ea numindu-le „biserici nedepline” şi celor care spun că există Sfinte Taine, Har mântuitor şi sfinţenie înafara Bisericii Ortodoxe, celei Una, Sfinte, Soborniceşti şi Apostoleşti: Anatema!

28. Celor care învaţă că patriarhul ecumenic este «primus sine paribus», adică primul fără de egal: Anatema!

29. Textelor celor eretice ale ecumenistului pseudo-sinod din Creta din iunie 2016, numit «Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe» şi celor ce le primesc şi le pun în practică, texte care:
       – consfinţesc aşa zisa «restaurare a unităţii creştinilor» şi denumirea istorică de biserici pentru eretici;
       – consfinţesc Constituţia aşa zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» ca bază a dialogului cu ereticii – minimalismul dogmatic;
      -consfinţesc Declaraţia de la Toronto care afirmă că există membri ai Bisericii în afara zidurilor Bisericii Ortodoxe şi că Biserica lui Hristos este mai mult decât confesiunea fiecărui membru al aşa zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» în parte;
     -consfinţesc căsătoriile mixte (cu eretici) printr-o falsă iconomie;
     -consfințesc conceptul lui Ionannis Ziziulas despre «persoana umană»:
Anatema!

30.   Teosofilor, mormonilor, masonilor, rosicrucienilor, scientologilor, serghianistilor, gnosticilor, neo-marxistilor:  Anatema!

31.  Ereziei primatului papal și oricărei forme de papism sau semi-papism introdus în sistemul colegialității sinodale ortodoxe (care își are originea în modul în care apostolii s-au adunat frățește în Sinodul de la Ierusalim), erezie proliferată astăzi în special de Patriarhia de Constantinopol,  Anatema!

32. Teologiei eretice  „Primus sine paribus„  exprimate în anticanonicul „Tomos de Autocefalie” acordat de către Patriarhia Constantinopolului constructului ucrainean schismatic a lui Epifanie Dumenko și pseudo-sinodului lui, Anatema!  Tomosului de Autocefalie, Anatema! Lui Epifanie Dumenko si pseudo-sinodului lui, Anatema!

32. Tuturor ereticilor: Anatema!

Reclame

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

6 comentarii

 1. ”Toată CREDINȚA este CONCENTRATĂ în CREZ!”, așa spunea vrednicul de pomenire Pr.Cleopa!
  De ce nu se respectă formularea stipulată în Crez și se vine cu inovații care să inducă în eroare,prin folosirea termenului CATOLIC/CATOLICEASCĂ care SUNĂ ca o părtășire cu ”Biserica” Catolică (universală…după termen), când de fapt ea este papistășească, dar folosește termenul de universalitate la modul mincinos, spre înșelare ca să uimească pe proști de ”universalitatea” ei, așa cum POCĂIȚII – ca sectă – datorită termenului folosit de ei, A TE POCĂI repugnă ortodocșilor ne-îmbisericiți, prin sinonimitatea folosirii termenului.

  ”UNA SFÂNTĂ, SOBORNICEASCĂ ȘI APOSTOLEASCĂ BISERICĂ” …așa e corect!
  Este SOBORNICEASCĂ datorită întrunirii Sinoadelor Ecumenice ce au stabilit Adevărul de Credință!
  Folosirea termenului CATOLIC/CATOLICEASCĂ, duce gândul DOAR la universalitate, NU și la lupta Bisericii pentru stabilitate sa ne-clintită în dogme, ce s-a făcut/întreținut pe baza Sinoadelor pentru anatemizarea ERETICILOR apăruți de-a lungul vremii, DAR și pentru că, în afară de universalitate, Biserica întemeiată de Hristos este cea DREAPTĂ, pentru că asta înseamnă ORTODOXĂ, adică CREDINȚĂ DREAPTĂ care e mai presus de UNIVERSALITATE, care se deduce de fapt din a sa calitate, de a reprezenta DREAPTA CREDINȚĂ, fiind UNA, nu mai multe și SFÂNTĂ pe deasupra!

   1. https://ortodoxinfo.ro/2020/03/08/duminica-ortodoxiei-predica-marturisitoare-a-mitropolitului-serafim-de-pireu/

    Și AICI, Serafim de Pireu vrea să dreagă busuiocul spunând că noi am fi adevărata Biserică romano-catolică, luând ca sprijin în afirmația sa același termen – CATOLIC – care cucerește prin semnificația sa de universalitate, când de fapt este vorba de ”biserica” romano-catolică unde este BĂTĂTORIT în mentalul colectiv romano-catolicismul (BAZA credinței lor este pur papistășească…), NU URMAȘI AI ROMEILOR CONSTANTINOPOLITANI de pe vremea Bizanțului, chiar dacă se fățăresc că au slujba Sf.Liturghii la fel ca la ortodocși, CAP-ul ”bisericii” lor fiind Papa, NU Hristos…deci, e subersiv folosit termenul…REPREZINTĂ UN MESAJ SUBLIMINAL DE OBIȘNUIRE CU CEEA CE VINE = CATOLICIZAREA TUTUROR BISERICILOR ORTODOXE, așa cum au spus TOȚI Sf.Părinți, prin pătrunderea până la subconștient a termenului:
    ”Noi, ortodocşii, suntem adevărata Biserică Romano-Catolică. Noi, Ortodocşii, suntem Romeii, Romanii, nouă ne aparţine Romania, Romanitatea. Ortodoxia este Biserica lui Hristos cea Una, Sfântă, UNIVERSALĂ şi Apostolică, sin

 2. Arsenie Boca: “Vine timpul, si e foarte aproape, când toti preotii vor repara bisericile, iar altii vor construi altele noi, dar nelucrând ei la sufletul omului, vor ramâne bisericile goale, cucuvelele vor cânta într-însele. Roadele slabirii în dreapta credinta a teologilor în facultati si seminarii vor fi preotii, care vor fi si mai slabi ca învatatorii lor; mai ales în Transilvania ortodoxia aproape ca va dispare, ultima reduta va fi Sibiul, dar va cadea si acesta. Dumnezeu nu forteaza mântuirea nimanui. Cine are minte sa ia aminte.”

  Incepe criza economica, care va fi mult mai mare decat cea din 1929, asa ca nu vor mai fi bani de la stat pentru biserici si preoti.
  Firmele din România anunță CONCEDIERI MASIVE: 74% dintre 200 de companii au anunțat că vor da oamenii afară
  https://www.stiripesurse.ro/firmele-din-romania-anunta-concedieri-masive-74prc-dintre-cele-care-au-raspuns-au-anuntat-ca-vor-da-o_1440364.html
  Franța închide majoritatea magazinelor, restaurantelor și facilităților de divertisment
  http://www.rador.ro/2020/03/14/autoritatile-franceze-vor-inchide-magazinele-si-restaurantele-pe-fondul-pandemiei-de-coronavirus/
  Apple închide magazinele din toată lumea, cu excepția Chinei
  https://www.g4media.ro/apple-inchide-magazinele-din-toata-lumea-cu-exceptia-chinei-pana-pe-27-martie-pentru-a-preveni-raspandirea-coronavirusului.html
  Nike închide magazinele din SUA, Europa, Australia și Noua Zeelandă
  https://www.stiripesurse.ro/nike-inchide-magazinele-din-sua-europa-australia-si-noua-zeelanda_1440865.html

 3. Criza valorilor morale a inceput demult, urmeaza criza financiara.
  Urmeaza o noua criza?
  http://www.raducraciun.ro/urmeaza-o-noua-criza/
  Americanii isi scot banii din banci, iar bancile au ramas fara ca$h!
  Midtown Manhattan Bank Runs Out Of $100 Bills Amid Corona Panic
  New Yorkers flooded a Midtown Manhattan Bank of America – taking out large sums of cash into the tens of thousands of dollars at a time.
  The shortage hit after a rash of requests for as much as $50,000, said two people who witnessed the rush.
  Notably, cash transportation company Brink’s reported “a big spike in demand” last week from some of its bank clients.
  “They’re putting more cash into branches, they’re requesting more frequent replenishment of A.T.M.s”
  https://www.zerohedge.com/personal-finance/midtown-manhattan-bank-runs-out-100-bills-amid-corona-panic
  The current market crisis is manifesting as a liquidity crisis. Despite trillions of dollars announced by the Federal Reserve liquidity has dried up across the board.
  The fiat system, with governments and their central banks at the top with their monetary tools of interest rates and money supply have, perhaps inadvertently, created a system as centralised as the command economy of the former Soviet Union.
  https://www.zerohedge.com/news/2020-03-15/liquidity-crisis-management-what-can-vcs-teach
  Cand vor incepe sa dea faliment bancile, nimic nu va mai putea opri colapsul si hiperinflatia!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button