X

Bartolomeu de Istanbul respinge invitația patr. Ierusalimului la Sinaxa Primaților și-i cere să nu mai insiste

Foto: themoscowtimes. com

Sinaxa Primaților nu poate servi în niciun mod unității Ortodoxiei, deoarece la ea nu va fi prezent primul din Diptic, a declarat Patriarhul Bartolomeu.

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Ca răspuns la invitația Patriarhului Ierusalimului Teofil al III-lea la Sinaxa Primaţilor Bisericilor Ortodoxe Locale, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului i-a cerut să nu mai insiste asupra inițiativei sale. Acest lucru a fost raportat de agenția de știri “Orthodox Times“.

În primul rând, Primatul Fanarului s-a plâns că Întâistătătorul Bisericii din Ierusalim a scris invitaţia în limba engleză și nu în greacă.

“Ne surprinde neplăcut faptul că pentru prima dată în lunga istorie a celor două Patriarhii “Patriarhia ortodoxă greacă din Ierusalim” se adresează Patriarhului Ecumenic într-o limbă străină și nu în limba maternă, de parcă ar fi încetat brusc să simtă gradul de rudenie şi că aparține aceleiași națiuni istorice suferinde”, cu aceste cuvinte Patriarhului Bartolomeu s-a adresat Patriarhului Teofil III. “Ce a determinat Preafericirea Voastră să ne trimiteţi această circulară onorifică în limba engleză, în loc să urmaţi tradiţiei milenare de corespondență între Bisericile noastre?”.

Întâistătătorul Bisericii de la Constantinopol i-a amintit Patriarhului Teofil despre locul Bisericii sale în Diptic și i-a comunicat că ideea convocării unei Sinaxe a Întâistătătorilor nu va duce la unitatea Ortodoxiei, întrucât la acestă Sinaxă nu va participa președintele Întâistătătorilor, adică el însuşi.

“Nu este necesar să vă amintim despre poziția pe care Patriarhia Ierusalimului o ocupă în Dipticul Preasfintei Biserici Ortodoxe, precum și de faptul că în conformitate cu ordinea canonică, care a fost mereu respectată de toate Bisericile Ortodoxe, toate Sinoadele Ortodoxe Ecumenice ale Întâistătătorilor au fost întotdeauna convocate de către Patriarhul Ecumenic, care prezidează aceste Sinoade”, a scris Patriarhul Bartolomeu. “Ce fel de unitate poate să aducă inițiativa Dvs., dacă la Sinodul pe care l-ați propus nu va fi prezent Primul Întâistătător  Ortodox?”.

Capul Fanarului a mai scris că inițiativa de a convoca un astfel de Sinod, în opinia sa, servește unor forțe străine și subminează tronul Constantinopolului, și că comuniunea euharistică dintre Biserici nu a fost niciodată întreruptă de nimeni altul decât de Biserica Ortodoxă Rusă.

Anterior UJO a publicat textul invitației Primatului Bisericii Ortodoxe din Ierusalim, Patriarhul Ierusalimului Teofil III la Sinaxa Primaților, pe care a trimis-o Patriarhului Bartolomeu al Constantinopolului. În scrisoare Patriarhul Teofil al III-lea s-a adresat Întâistătătorului din Fanar ca la un frate în Hristos și a subliniat că respectă privilegiul de vechime al Patriarhului Constantinopolului. Patriarhul Teofil a subliniat că Întâistătătorii Bisericilor Locale trebuie să se adune la  Sinaxa Primaților, deoarece unitatea Ortodoxiei este necesară lumii ca un “martor-mucenic viu”.

Reclame

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

13 comentarii

 1. Am găsit ,pe un site – Theodosie.ro – scrise următoarele (printre altele):
  ,, … și trebuie să punctăm un lucru f. important pe acest fundal. Întreruperea pomenirii este o acțiune de mărturisire, dictată de conștiința noastră lovită de trădările ierarhilor. Noi căutăm să păstrăm comuniunea cu cei care nu sunt eretici ( adică cu cei părtași la erezie /neîngrădiţi de erezie- n.m. ) tocmai pt. a rămâne în duhul autentic de mărturisire și a nu aluneca într-unul schismatic ,de delaţiune și vânare a greșelilor aproapelui “.
  ………………………………………………………..
  ,, nici un canon nu-i facultativ. Este opțională doar întreruperea pomenirii înainte de o condamnare sinodală, potrivit prevederilor acestui canon ( e vorba de Canonul 15 l-ll Constantinopol – n.m.) “.

  Acuma…,vreau să subliniez că prin cele ce voi scrie nu caut ,,să vânez greșelile aproapelui “, nu caut să condamn sau să judec pe cineva ,ci atenţia mea e focalizată pe erezie și pe lupta împotriva ei.
  Sper să fiu înţeles în acest fel și nu interpretat în fel și chip.

  Întreruperea pomenirii nu este doar o acțiune de mărturisire, nu este doar o acțiune de protest (cum se scrie tot pe acest site undeva ) . Nu se rezumă doar la atât.
  Întreruperea pomenirii presupune și îngrădirea de erezie.
  În acest moment când erezia este instituţionalizată, când ea este acceptată sinodal, când ea este legiferată , când tot creștinul care se află în comuniune cu promotorii ereziei care este legiferată, este făcut părtaș la ea ,peste voinţa lui ,pt. că erezia a fost legiferată într-un mod samavolnic ,dictatorial și viclean, prin intermediul unei proceduri neortodoxe ,necanonice , care a anulat principiul consensului. Erezia a fost impusă tuturor ,deavalma , chiar dacă au semnat sau nu ,chiar dacă au fost sau nu de acord. Nu a contat !!!

  ,, întreruperea pomenirii este opțională înainte de o condamnare sinodală “.

  Păi, păcatul (erezia /hula ) ,este păcat /erezie și înainte de condamnarea lui /ei sinodală.
  Instanța de judecată nu face decât să confirme existența păcatului /ereziei. Dar asta nu înseamnă că înainte de pronunțarea instanţei , păcatul/erezia nu ar fi păcat /erezie. Nu înseamnă că înainte de judecata sinodală sau de pronunțarea instanţei, creștinul poate petrece în păcat /în erezie. Nu înseamnă că înainte de pronunțarea instanţei, creștinul poate huli /poate petrece în erezie/poate fi părtaș la erezie sau în comuniune cu erezia/cu ecumeniștii (acuma când aceștia își propovăduiesc erezia de la tribuna Sinodului, adică oficial/la vedere/cu capul descoperit și mai mult: în numele tuturor ,al meu ,al tău…,al tururor membrilor Bisericii . Căci la Creta au spus: Biserica Ortodoxă acceptă. Adică noi . Toţi ! Biserica ! Și au parafat-o și acceptat-o sinodal.
  De aceea ,nu se poate vorbi de întreruperea pomenirii, adică întreruperea comuniunii cu ecumeniștii la modul opţional.
  Bineînțeles, Biserica poate aplica iconomia cu acei creștini care nu înţeleg situația, care nu realizează pericolul ,până când aceștia conștientizează. Este firesc.
  Dar a spune că este opțional, asta însemnă a spune că, creștinul poate să opteze ,pănă la o condamnare sinodală, între a petrece fie în dreapta credinţă ,fie în erezie, ceea ce mi se pare de neconceput.
  Adică ,creștinul poate opta între adevăr și minciună, între adevăr și erezie/hulă , între dreapta credinţă și erezie ,pănă la o eventuală pronunţare a instanţei sau până la o condamnare sinodală a ereziei (sau /și a promotorilor ei ). Asta ,repet, în condițiile în care orișicum erezia există /este tot erezie, și înainte și după pronunţarea instanţei (ceea ce diferă fiind doar consecinţele ,,juridice ” . ca să mă exprim așa , a contactului cu erezia, înainte sau după pronunţarea instanţei. Dar fapta în sine ,păcatul/hula /erezia rămâne aceeași) . Erezia există în Biserică, este legiferată /instituţionalizată și deci este un pericol/un păcat și înainte de condamnarea ei sinodală . Ea este un păcat , o hulă ,o blsfemie. Și la momentul acesta este în Biserică, legiferată.
  De aceea ,revenind , întreruperea pomenirii nu poate fi opțională ( ,, înainte de o condamnare sinodală “) pt. un creștin, pt. că ,creștinul nu poate opta între dreapta credinţă și erezie (vorbim de contextul după Creta 2016, când erezia este legiferată) .
  Este adevărat că, nu-l poate obliga nimeni. Creștinul e liber să aleagă.
  Dar ,este obligatoriu pt. cel care voiește să nu petreacă în erezie /să nu fie părtaș la erezie /să nu participe la ea ,este o obligație, repet ,să se îngrădească de ea/să se despartă de ea/de erezie. Să întrerupă pomenirea adică.
  Nu-l obligă nimeni! Dar dacă nu dorește să fie părtaș la erezie, trebuie să întrerupă pomenirea /comuniunea cu erezia /cu ecumeniștii. Să nu mai fie părtaș la erezie, să nu mai petreacă /participe la ea.
  Asta e singura cale de a te delimita /îngrădi de erezie, la acest moment ,când ai fost făcut părtaș la ea peste voinţa ta sau când te-ai trezit în erezie fără acordul tău , prin intermediul mai marilor tăi ,care au decis pt. tine . ,, Sinodal “!
  Doar discursul antiecumenist nu te mai protejează de erezie, dacă nu și te îngrădești de ea/dacă nu te delimitezi de ea ,la modul concret ,în faptă ,acuma când erezia ţi-a fost impusă obligatoriu, peste voinţa ta ,peste acceptul tău. Și la care ești făcut părtaș sau…la care participi (după Creta 2016) ,prin păstrarea comuniunii cu promotorii ereziei. Prin care comuniune, participi la mărturisirea lor de credinţă, la crezul lor ,exprimat oficial, parafat sinodal și instituţionalizat.
  Nu cugetul tău te face părtaș la erezia lor neapărat, ci comuniunea păstrată cu cei aflaţi în erezie. Prin comuniunea păstrată cu ei ,mărturisești credinţa lor. Care credinţă nu mai este a lor personală, ca înainte de Creta, ci este oficială, la vedere, (credinţa Bisericii spun ei ,căci au legiferat-o . Adică credinţa noastră!?! ) introdusă în Biserică peste credinţa Sfinţilor Apostoli, peste credinţa Sfinţilor Părinți și a Sfintelor Sinoade Ecumenice , contazicând-o ,anulând-o pe aceea. Este o credinţă nouă, legiferată, dar nu este credinţa noastră, nu e credinţa Sfinţilor Părinți! Și pt. că este oficială, legiferată, înseamnă că este impusă nouă, tuturor celor aflaţi în comuniune cu ecumeniștii/cu cei care au legiferat-o.
  Aceasta este miza comuniunii cu ecumeniștii, cu cei aflaţi în erezie: atragerea tuturor celor aflaţi în comuniune cu ei , în erezie.
  Asta s-a realizat în Creta . Asta e semnificaţia ,,evenimentului” Creta 2016 : înregimentarea credincioșilor în erezie nu prin îndoctrinare neapărat, nu prin convertire ,ci mult mai simplu ,facil și mai subtil: prin comuniune. Prin instrumentul numit -părtășie la erezie sau comuniune cu erezia /cu ecumeniștii sau participarea la mărturisirea lor de credinţă, instituţionalizată, legiferată.
  Adică o unire/unitate în erezie /în ecumenism , unde pt. ei nu contează crezul tău ,căci ei au dictonul cmb-ist unitate în diversitate. De aceea pt. ei este importantă comuniunea, căci prin comuniune și-au atins scopul: toţi deavalma în ecumenism, adică în erezie. Toţi, participanţi la ea!

  DE ACEEA E IMPORTANT ACEST SUBIECT AL ÎNTRERUPERII POMENIRII !
  Întreruperea pomenirii /comuniunii este mijlocul prin care se poate face delimitarea de erezie, la modul concret ,adică în faptă, în acest moment.
  Altfel…vorbe!
  Dacă n-au ascultat, ecumeniștii , timp de decenii ,de Sfinții Părinți contemporani, care au condamnat ecumenismul, dacă nu i-au în considerare tot ce s-a scris până acuma împotriva acestei erezii, dacă nu ţin cont și de faptul că a fost condamnată de un Sinod -ROCOR sau chiar de Sinoadele Ecumenice (căci fiind o polierezie ,cuprinde în ea toate ereziile ,inclusiv unele din cele condamnate de Sfinții Părinți în Sinoadele Ecumenice, cum bine subliniază Părintele Theodoros Zisis ) ,vor ţine ecumeniștii cont de vociferările noastre ,acuma când au reușit să impună erezia în Biserică prin hotărâre sinodală?
  Mă îndoiesc.
  Singurul lucru care îi deranjează ,care îi afectează, care îi înfricoșează ,este întreruperea pomenirii !
  De aceea este toată această luptă și discordie pe acest subiect, pt. că acesta constituie instrumentul care îi poate învinge.
  Și se căznesc în fel și chip să-l denatureze.
  Dumnezeu să ne lumineze și să ne ferească de extreme!

  1. HD…dar degeaba te ingradesti de ECUMENISTII ERETICI,daca cazi in KAKADOXIA….ca pana la ….sinodiceasca cercetare….ereticii sunt Biserica cea Una ,ca si madulare bolnave,au Sfinte Taine,ca si ORTODOCSII,ca doar ortodoxia se rezuma la aghiazma si …gata ,am rezolvat-o si pe asta ,stim ca ecumenistii NU prea is eretici,fiindca au aghiazma si deci doar….sinodiceasca cercetare ii poate numi eretici,adica un Sinod NU local ,ci Universal,Ecumenic ,al optulea Sinod Ecumenic sau ca partasii la erezie sunt Ortodocsi,contrazicand astfel,PE FATA SI FARA FRICA pe Sf Teodor Studitul,Sf Marcu Evghenicul ,Sf Ignatie Teoforul si pe TOTI Sfintii din CERURI,care spun ca cei care asculta de ERETICI sunt vinovati si ei,adica is tot eretici.Aceste teorii/ invataturi sunt LA FEL DE NOCIVE ,ca si erezia ecumenista.Aceste ,,invataturi” KAKADOXE au fost aduse la nivel de ….romane intregi de BASME….Toate aceste ,,invataturi’’ KAKADOXE sunt rezultatul ,,LOGICII’’ unor minti trufase,semete,fara piosenie,fara discernamant DUHOVNICESC,ci doar care s-au grabit sa iasa in evidenta,sa iasa din anonimat, necunoscand/neascultand prea bine Invataturile Sf Parinti ,cei din CERURI si acum avansand in aceste …BASME….NU se pocaiesc si nici NU TAC,ci avanseaza in kakadoxia lor,incercand,poate din mers sa mai ajusteze ceva si sa se amestece,porcariile lor cu Invatatura Curata,cea ORTODOXA,data de Duhul Sfant Bisericii Ortodoxe de Rasarit prin Sfintii Sai din CERURI.TOTI care NU pot aduce ca sustinere Invatatura Sfintilor din CERURI,ci doar 2,3 fraze de la Sfinti,dar ,,talcuite’’ cu NERUSINARE si adaugare dupa ratiunile lor ,,logice’’,carti intregi,romane intregi de BASME,astia se numesc INSELATI sau chiar ERETICI,numiti in Sf Scripturi….invatatori de BASME….. Iertati-ma!

 2. OFF TOPIC:
  Nașterea unui copil ar trebui condiționată de vârsta, educația, salariul și domiciliul părinților, consideră primarul de Târgu Mureș, adept al programului de contracepție. „Cred că nu este cazul să ne gândim să creștem demografia țării cu orice preț”
  DE VLAD PÂRĂU / ȘTIRI, LOCALE / Publicat: Luni, 13 ianuarie 2020,
  „ADUCEREA PE LUME A UNUI COPIL AR TREBUI SA FIE O MARE RESPONSABILITATE INTR-UN STAT CIVILIZAT

  Lipsa dezbaterilor publice și a discuțiilor organizate într-un mediu adecvat nasc de cele mai multe ori legi, hotărâri de Guvern și alte acte normative foarte greu de aplicat, cu urmări de cele mai multe ori ciudate.

  Așa se întâmplă și în cazul legislației privind acordarea indemnizației de creștere a copilului care, după părerea mea, ar trebui abordată altfel. Nimeni nu se poate opune dorinței de a avea un copil, însă populația trebuie conștientizată că responsabilitatea creșterii și formării unui copil este uriașă. De mai bine de șase ani, am atras atenția asupra acestor aspecte, dar se pare că pe nimeni nu interesează.

  Reiau acest subiect și propun introducerea obligatorie a unei anchete sociale pentru cuplurile care vor să aducă pe lume copii, anchetă care să țină cont de următoarele lucruri:

  – dovada unui loc de muncă și a unei locuințe stabile;
  – situație financiară acceptabilă;
  – un nivel de educație minim stabilit prin lege;
  – vârsta minimă la care un adult să devină părinte, etc.

  În cazuri exceptionale, în care totuși un cuplu care nu îndeplinește condițiile prezentate mai sus va avea un copil, consider că statul va trebui să preia copilul și să-i ofere condițiile corespunzătoare pentru dezvoltare ( igienă, educație, hrană). În acest caz, indemnizația nu ar mai fi acordată părinților. Aceștia vor avea însă posobilitatea de a-și recupera copilul, după ce vor îndeplini condițiile prevăzute mai sus.

  Cred că nu este cazul să ne gândim să creștem demografia țării cu orice preț. În România există multe familii defavorizate (nu mă refer la persoane cu dizabilități), ci la cei apți de lucru care nu vor să muncească, la cei care aduc pe lume copii cu un singur scop: să aibă o sursă de venit. Aceste medii generează infracționalitate crescută, abandon, lipsă de educație etc.

  Sunt absolut convins că după o dezbatere serioasă privind această temă și conștientizarea celor ce primesc alocația ca sursă de venit, s-ar relansa și programul de contracepție.

  Cu toate eforturile Primăriei Târgu Mureș pentru a integra din punct de vedere social aceste persoane, din păcate nu s-a reușit decât în mică măsură. Iar asta din mai multe cauze, dar cele mai importante sunt cele arătate mai sus”, a scris dr. Dorin Florea, primarul Municipiului Târgu Mureș, luni, pe pagina proprie de social media.

  Brașoveanul Dorin Florea, absolvent al Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, medic primar în chirurgie cardiovasculară, și-a început activitatea politică pe listele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD), din partea căruia este numit prefect al județului Mureș în perioada 1996-2000, potrivit Wikipedia.org. După anul 2000, va fi ales primar al municipiului Târgu Mureș de 5 ori consecutiv: la început, pe listele PNȚCD, apoi, din partea Partidului Democrat și, în cele din urmă, ca independent.

  https://www.activenews.ro/stiri-locale/Nasterea-unui-copil-ar-trebui-conditionata-de-varsta-educatia-salariul-si-domiciliul-parintilor-considera-primarul-de-Targu-Mures-adept-al-programului-de-contraceptie.-%E2%80%9ECred-ca-nu-este-cazul-sa-ne-gandim-sa-crestem-demografia-tarii-cu-orice-pret-159630

 3. ,, Degeaba te îngrădești de ecumeniști…”
  dacă după aceea afirmi că nu mai e Biserică , nu mai e har , nu mai sunt Taine.
  Asta nu se face ! Nu se neagă Biserica. Noi nu suntem Sinod.
  În Biserică lucrurile se reglementează sinodal.
  Nu noi salvăm Biserica /adică pe Hristos Domnul ,ci Biserica ne salvează pe noi, în măsura în care și noi ne conformăm celor rânduite de ea.
  Bineînțeles că , nu ecumeniștii sunt Biserica, ci ei sunt mădularele bolnave din Biserică.
  În această ordine de idei , nu-i putem da noi afară din Biserică pe ecumeniști ! Adică nici eu ,nici dumneavoastră, nici alte persoane, în mod unilateral ,dacă mă pot exprima așa. Ci doar un Sinod poate reglementa aceste lucruri. Biserica însăși.
  Nu eu am hotărât așa , ci însăși Biserica / Hristos Domnul . Ale cărui mălular sunt și eu , nevrednicul.
  Noi nu ne putem substitui Sinodului , Bisericii.
  Nu putem face noi ,, ordine ” în Biserică de capul nostru.
  Nici un Sfânt nu a procedat așa , căci nu așa se procedează.
  Sfinţii nu au luptat împotriva Bisericii , ci împotriva păcatului /ereziei de care adesea au fost cuprinse unele mădulare ale Bisericii.
  Noi trebuie să facem ce ţine de noi și nimic mai mult.
  Noi trebuie să ne îngrădim de erezie și de cei contaminaţi cu ea/de cei aflaţi în comuniune cu erezia/cu ecumeniștii , care sunt în Biserică, nu în afara ei,căci încă n-au fost caterisiţi ,afurisiţi ,condamnaţi ,judecaţi , anatemizaţi…,tăiaţi de la Trupul Bisericii.
  Da ,ei se află sub osânda anatemei ,sunt osândiţi de înseși faptele lor ,dar nu sunt tăiaţi ,excluși din Trupul Bisericii. Fapt pt. care dăunează mult sănătăţii Trupului. De aceea trebuie izolaţi. Terbuie săt ne îngrădim de ei ,până când Biserica /Domnul va rezolva această situație de criză din Biserică. Într-un fel sau altul. Domnul știe!
  Ecumeniștii sunt acuma în situatia unui infractor/hoţ ,care nu a fost judecat și condamnat. Asta nu înseamnă că hoţul nu e hoţ ,dar… ,fără o judecare a lui ,fără o condamnare a lui , nu poţi dumneata ,frate Roman ,să-l bagi singur la pușcărie. Asta o face o instanță abilitată (ca în cazul nostru din Biserică, Sinodul ).
  Până atunci ce putem face ?
  Să ne îngrădim de el ,să ne ferim de el ,să-l izolăm. Căci chiar dacă nu a fost judecat ,chiar dacă nu a fost condamnat, hoţul e hoţ ,păcatul e păcat ,și …nu putem păstra relaţii normale cu el (comuniunea ,în contextul nostru) , pt. că strică toată buna rânduială.
  Dacă vei încerca să-l bagi la pușcărie înainte de judecarea și condamnarea lui de către o instanță, vei putea ?!
  La fel și cu ereticii din Biserică. Poţi dumneata singur să-i dai afară din Biserică, să-i caterisești ?! Înaintea unui Sinod?! Unde ai văzut așa ceva?!
  Dacă sunt Taine în Biserică, Tainele nu sunt ale lor ,ci ale Bisericii. Iar dacă nu te împărtășești împreună cu ei sau dacă nu te împărtășești cu Tainele Bisericii, la un loc cu ei , nu o faci pt. că nu mai sunt Taine ,ci pt. că fiind erezie ,nu poţi avea comuniune cu ei.
  Acesta este motivul întreruperii comuniunii : erezia , nu inexistența Tainelor.
  Despre asta vorbește Canonul 15 l-ll Constantinopol. Despre întreruperea pomenirii /comuniunii înainte de cercetarea sinodală, pt. motiv de erezie ,nu pe motiv că nu ar mai fi Taine/Har/Biserică.
  Desigur că ei sunt de sine înșiși osândiţi , sunt sub anatemă ,sunt sub povara păcatului de care nu s-au pocăit. Sunt vinovaţi.
  Dar nu au fost judecaţi ,condamnaţi și excluși din Biserică, încă.
  De aceea trebuie să ne îngrădim de ei !
  Dacă nu ar mai fi fost în Biserică, ce rost ar mai fi avut îngrădirea de ei ,frate Roman? Ce sens ar mai avea aplicarea Canonului 15 l-ll Constantinopol?
  Acest Canon vorbește de întreruperea comuniunii înainte de cercetarea sinodală a ereticilor/a celor aflaţi sub anatemă/a celor de sine înșiși osândiţi /a celor aflaţi sub povara propriilor lor păcate/erezii nelepdate. Deci ,Canonul vorbește de niște membrii ai Bisericii ,care nu au fost încă judecaţi (cãci Biserica nu judecă/nu cercetează sinodal persoane care nu aparţin de ea ).
  Deci ei sunt încă în Biserică. Instituţional. Nu sunt caterisiţi.
  Dacă sunt în Biserică și dumneavoastră spuneţi că nu mai sunt, încă , în Biserică, fie anulaţi sau contraziceţi Canononul 15 l-ll Constantinopol, care spune că aceștia se află în Biserică (că doar Biserica n-o să cerceteze sinodal pe catolici sau protestanţi sau alţi eretici condamnaţi ci,desigur că va cerceta niște membrii ai Bisericii) , fie vă postaţi în afara Bisericii ,susţinând că nemaifiind în Biserică , nu mai e nici har ,adică Biserică, nici Taine (așa cum susţineţi ) și atunci vă aflaţi în schismă. Adică vă deziceţi de însăși Biserica , care repet , nu sunt ecumeniștii sau nu trebuie confundată cu ei . Chiar dacă-s mulţi și la putere.
  Dumnezeu nu se lasă batjocorit (de ecumeniști) . Unde e adevărul ,acolo dăinuiește și Biserica. Chiar doi ,trei să rămână în adevăr. Ecumeniștii se exclud singuri din Biserică și ,dacă nu renunţă la ereziile lor ,trebuie excluși din Biserică. În acest fel grăiesc Sfinţii Părinţi ,în asemenea situaţii. Dar ei nu se substituie Sinoadelor îndrituite să judece aceste cazuri/situaţii.
  Și apoi…,ce rost are să mai vorbiţi de îngrădire ,de Canonul 15 l-ll Constantinopol, din moment ce dumneavoastră afirmaţi că ecumeniștii nu mai sunt în Biserică la ora asta ? De cine atunci vă îngrădiţi dumneavoastră? !
  De eretici condamnaţi? De eretici aflaţi în afara Bisericii? !
  Păi pt. acest lucru nu-i nevoie de Canonul 15 l-ll Constantinopol, care vorbește de întreruperea pomenirii/comuniunii cu cineva cu care bineînțeles că te afli în comuniune, deci care-i în Biserică. Nu cu cineva din afara Bisericii (eretici condamnaţi) .
  Dacă ecumeniștii n-ar mai fi în Biserică, nu ar mai avea rost să vorbim despre întreruperea pomenirii /comuniunii, adică despre Canonul 15 l-ll Constantinopol, ci atunci ar trebui aplicate Canoanele care interzic rugăciunile cu ereticii din afara Bisericii/adică condamnaţi.
  Iar dacă ești în Biserică cu ei ,dar bineînțeles , îngrădit de ei , conform Canonului 15 l-ll Constantinopol, și spui că nu mai e har în Biserică, atunci te anulezi pe tine însuţi. Afirmi că nu mai e har în Biserică. Că nu mai e Biserică! Adică te afli luptător împotriva Bisericii, nu a ecumeniștilor din ea ,nu a ereziei.
  Ori tu ,trebuie să te lupţi împotriva ereticilor din Biserică ( nu împotriva Bisericii , că nu ecumeniștii sunt Biserica, repet ) care prin învăţătura lor au făcut schismă cu Biserica, cu Sfinții Părinţi , cu cele stabilite la Sinoadele Ecumenice. Trebuie să izbăvești Biserica de schisma făcută înlăuntrul ei de ecumeniști. Lucru care se face ,conform Canonului 15 l-ll Constantinopol, prin întreruperea comuniunii cu cei cu care te afli în comuniune, adică cu mădularele bolnave din Biserică, aflate în erezie și care nu sunt încă cercetate sinodal și care dacă în urma cercetării lor ,nu se pocăiesc , vor fi condamnate, caterisite ,afurisite ,anatemizate ,deci tăiate de la Trupul Bisericii. Moment în care , nu ne vom mai folosi de Canonul 15 l-ll Constantinopol , în relaţiile cu ecumeniștii, ci de Canoanele care interzic rugăciunile/legăturile cu ereticii condamnaţi de Biserică .

  Până atunci nu ne rămâne decât să ducem lupta după regulile ei ,care nu sunt ale ,, noastre ” sau nu trebuie să fie ale noastre, ci ale Bisericii!

  PS: am vrut să nu răspund la ,,mângâierile” dvs. dar am considerat că e de folos să ating niște aspecte pe care le-am surprins în comentariul dvs.
  Deci nu ,,mângâierile ” sunt motivul (pt. care de altfel vă mulțumesc. Sincer…) ,ci temele aflate în discuție.
  Cu drag. Doamne ajută!

  1. HD…ESTI CAZUT EXTREM DE TARE,te-au prins/INFASURAT BALARIILE LU’ SAVA,&co,de …NIMENI NU te mai poate ajuta….Biserica NU sunt doar IERARHII romani,RUSI SAU NEMTI,care ii stim noi omule,ci doar si NUMAI IERARHII ORTODOCSI,oriunde sunt ei pe Pamant si inca NU putem sa-i cunoastem,NU ni i-a descoperit Dumnezeu….Ti-am CERUT de mai multe ori sa-mi aduci UN SINGUR SFANT PARINTE care sa fi folosit in istoria de 2000 de ani a Bisericii in CHIP VAZUT ,termenii VOSTRI KAKADOCSI si sa fi invatat asa ceva…..ca ereticii sunt de 2 feluri…condamnati si necondamnati…ca ERETICII CU FAPTE ERETICE sunt in Biserica /Trupul lui Hristos,ca si madulare bolnave/cangrena,intrucat MINIM 99% din membrii BOR sunt RAMASI CU ERETICII,deci Biserica este UN CADAVRU….UNDE SPUNE UN SINGUR SFANT ca ERETICII sunt Biserica si au Sfinte Taine,chiar DACA O HULESC,prin FAPTELE DE LA CRETA 16 si nu numai…..pana la….sinodiceasca cercetare…..Tu personal ,ai inteles EXTREM DE BINE ,invatatura KAKADOXA SI ERETICA si DEFORMATA a monahului SAVA&co,bazata DOAR SI NUMAI PE DEDUCTII LOGICE,adaugiri la CUVINTELE Sf Nicodim Aghioritul din Pidalion….si TU ,AZI INSELI si pe MULTI ALTII,care te asculta,cu aceste MIZERII SI HULE….Ti-am mai spus…TACI,OPRESTE-TE,ca iti faci TIE personal EXTREM de mult rau si mai apoi si PE ALTII CARE TE ASCULTA PE TINE…..Asculta PORUNCA Domnului Hristos data NOUA TUTUROR prin Sf Apostol Petru…..20. Aceasta ştiind mai dinainte că nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia;
   21. Pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit, purtaţi fiind de Duhul Sfânt.
   Petru 2,cap 1………..SI S-AR TALCUI ASA….In afara Sfintilor nu exista pedagogi si invatatori adevarati,nici o cultura adevarata fara sfintenie.Numai sfantul este adevaratul pedagog si invatator ,numai sfintenia este adevarata lumina.
   Omul si Dumnezeu-Omul-Sf Iustin Popovici……….doar daca NU si tu cu sava &co ITI FI ….DAR….. ,,SFINTI”

 4. Pt. Roman

  Faptul că ecumenisiștii sunt încă în Biserică, instutuţional ,este dovedit de faptul că aceștia nu sunt excomunicaţi ,fapt care are loc în urma unei judecări a lor/în urma cercetării lor sinodale.
  Asta ce înseamnă? Nimic altceva decât că ecumenisiștii, nefiind judecaţi și apoi excomunicaţi,( dacă nu se leapădă de ereziile lor), sunt încă în Biserică. Instituţional. Nu sunt excomunicaţi . Nu sunt scoși afară din Biserică.
  De aceea lor li se poate aplica ,doar Canonul 15 l-ll Constantinopol, care face referire la niște membrii ai Bisericii , necercetaţi sinodal încă.
  Deci ,acești oameni se află, încă , în Biserică. Instituţional. Nimeni nu i-a judecat ,condamnat, caterisit, excomunicat s.a.m.d.
  Să afirmi că aceștia nu mai sunt în Biserică, instutuţional, este o exagerare ,fie că acceptaţi fie că nu acceptaţi. Realitatea vă contrazice ,dacă negaţi acest lucru.
  Dar …, bineînțeles că, nu spunem că aceștia sunt Biserică! Ei nu trebuie confundaţi cu Biserica/cu Hristos Domnul/cu Adevărul. Căci nu se identifică cu EL. Chiar dacă institutional sunt în Biserică ,dar în realitate o neagă , prin mărturisirea unei credinţe alta decât a Bisericii. Adică o credință eretică.
  Biserica este acolo unde este adevărul. Acolo dăinuiește Biserica. Adevărul este Biserica.
  Iar ecumeniștii sunt sub anatemă ,sunt de ei înșiși osândiți /de însăși credinţa pe care ei o mărturisesc. Alta decât a Bisericii ,a Sfinţilor Părinţi. Sunt despărţiţi de Sfinţii Părinţi/de Hristos Domnul/de Adevăr. Sunt schismatici. Au o altă credință decât a Bisericii / decât a Sfinţilor ,motiv pt. care sunt în schismă cu Sfinţii ,cu Biserica/cu Hristos Domnul/cu Adevărul. Schisma de care vorbește Canonul 15 l-ll Constantinopol și de care Biserica trebuie izbăvită ! Cum ? Prin întreruperea comuniunii cu cei care propovăduiesc erezia – ÎN BISERICĂ ! Cu cei care fac schismă! Cu cei care se despart de Hristos ,de Sfinţii Părinţi, de dreapta credinţă /de credința Bisericii! Adică cu ecumeniștii și cu toţi cei aflaţi în comuniune cu ei ,adică care mărturisesc /acceptă aceeași credinţă ca și ei , acuma după Creta ,când erezia a fost oficializată /legiferată/acceptată oficial/la vedere/cu capul descoperit.
  Ecumeniștii sunt în postura unui hoţ care a comis o spargere ,dar care nu a fost prins /judecat și condamnat. Nu a fost închis la pușcărie. Dar pt. asta oricum el este hoţ. Este de sine însuși osândit. Este sub anatema/sub osândă.( Iar în urma judecării lui , va fi izolat /închis/scos în afara comunității. Până atunci, nefiind arestat ,închis, chiar hoţ fiind , petrece printre ceilalţi).
  Ecumeniștii sunt sub anatema (mărturisesc altceva decât Biserica) , motiv pt. care trebuie întreruptă comuniunea cu ei. Sunt schismatici!
  Ecumeniștii sunt despărţiţi de Hristos Domnul ,mărturisesc altceva decât Biserica. Oficial. SINODAL !!!
  Dar nu sunt excomunicaţi !
  Sub anatemă cad din momentul în care mărturisesc o erezie/o credință alta decât a Bisericii /decât dreapta credinţă, dar de excomunicat ,sunt excomunicaţi în urma unei judecări /cercetări sinodale ( până atunci instituţional sunt în Biserică) .
  Adică vinovaţi sunt din momentul făptuirii păcatului /mărturisirii ereziei ,dar condamnați și tăiaţi de la Trupul Bisericii , ca instituţie/instituţional ,doar în urma unei judecări sinodale ,doar în urma cercetării lor sinodale.
  Nu am auzit niciodată de cineva să fie caterisit și excomunicat, fără ca acesta să fi fost caterisit și excomunicat de cineva.
  Dar bineînțeles că asta nu înseamnă că dacă acesta propovăduiește o erezie, trebuie să păstrezi comuniunea cu el , pt. că nu-i caterisit sau pt. că nu-i scos din Biserică . Ci tocmai în acest caz trebuie întreruptă comuniunea cu el , înainte de cercetarea lui sinodală . pt. a izbăvi Biserica de schisma /ruptura/despărţirea pe care acela o face cu Sfinţii Părinţi , cu Biserica. Pt. a evita răul produs de acela/de aceia în Biserică. Pt. a evita/izbăvi Biserica de schisma lucrată de aceia în Biserică , până la judecarea/cercetarea lor sinodală sau înainte de aceasta. Când răul va fi îndreptat sau dacă nu , cauterizat/tăiat/excomunicat/scos afară din Trup.
  Eu așa înţeleg.
  Dacă dumneavoastră înţelegeţi altcumva…, dumneavoastră știţi!

  Discuţia cu eretici condamnaţi și necondamnaţi este puerilă.
  Fie condamnat fie nu ,ereticul e eretic.
  Dar una e să fie condamnat și alta să nu fie.
  (Adică consecințele în plan juridic sunt altele ,ca să mă exprim așa. Adică într-un fel te raportezi la catolici, arieni ,monofiziţi etc. , care nu-s în Biserică și în alt fel la ecumeniștii din Biserică .
  Asta ,nu înseamnă că poţi fi în comuniune cu ei ,după Creta ,dacă încă n-au fost cercetaţi sinodal ,respectiv condamnați -în lipsa pocăinţei lor /dezicerii lor de erezie).
  Dar ,revin…
  Uitaţi-vă la toţi ecumeniștii existenţi în Biserică de ZECI DE ANI !
  S-a raportat Biserica la ei ca la catolici ,protestanţi , monofiziţi ,arieni ,nestorieni…,condamnaţi de Sinoade/de Biserică?!
  Nu i-a mai considerat membrii ai Bisericii?!
  Că tot ecumeniști au fost și până acuma. Și tot în Biserică. Fie Patriarhi ,Episcopi,preoţi sau mireni. Și nu a spus nimeni că nu mai sunt în Biserică, că nu mai au Taine ,că nu mai e har la Bisericile unde slujeau ei… . Și tot ecumeniști erau. Notorii.
  Dar ereziile lor ,crezul lor eretic ,nu a văduvit Biserica de har … ,de Taine…( cum susţineţi dumneavoastră) . Și tot ecumeniști /eretici erau. Dar…era crezul lor ,treaba lor. În sensul că nu ne obligau pe noi /nu ne anulau alegerea/voinţa noastră. Iar Biserica mergea înainte.
  Problema acuma constă în faptul că de la Creta încoace ne-au anulat liberul nostru arbitru ,libertatea de conștiinţă.
  Adică au făcut din crezul lor credinţa noastră! Credinţa Bisericii. Au acceptat sinodal crezul lor eretic. Adică în numele Bisericii /în numele nostru!!!
  Peste voinţa noastră. Fără acordul nostru. Au acceptat în numele nostru/în numele Bisericii, o credință străină de credința Bisericii. Adică ne-au obligat ,legiferând-o ,să ne însușim/mărturisim/acceptăm o credință care nu-i a noastră /a înaintașilor noștri/a Sfinţilor Părinţi.
  De aceea ,acuma nu mai este treaba lor ,ci este și a noastră /ne afectează și pe noi. Și pt. că ne implică și pe noi ,este imperios necesar să ne delimităm de ei ,să întrerupem comuniunea cu ei ,pt. a ne salva sufletele. Pt. a ne păstra nealterată /neschimbată credinţa Sfinţilor. Lucru care nu se poate face prin păstrarea comuniunii cu niște persoane care la modul oficial/sinodal /cu parafă sinodală mărturisesc altceva decât Biserica /decât Sfinţii Părinţi. Adică care oficial aprobă și mărturisesc erezia . PE FAŢĂ! Cu capul descoperit.
  Dar ceea ce ne separă de ecumeniști acuma, nu este inexistența Tainelor din Biserică, lipsa harului din Biserică (care sunt ale Bisericii ,nu a ecumeniștilor ,că nu ei sunt Biserica) , ci erezia pe care ecumeniștii o mărturisesc cu capul descoperit acuma.
  Iar datorită faptului că erezia este legiferată acuma ,orice creștin care nu se dezice de ea ,înseamnă că o acceptă. Chiar și prin simpla lui tăcere sau lipsă de atitudine ,căci la Creta erezia a fost declarată în mod oficial ca și credinţă a Bisericii, adică a fost acceptată în numele tuturor /impusă tuturor. De aceea și tăcerea acuma sau lipsa de reacţie ,este considerată ca o acceptare tacită a celor săvârșite la Creta.

  Eu așa înţeleg, așa mărturisesc…

  1. ERETICI NU SUNT IN Biserica …pana la sinodiceasca cercetare….INAFARA BISERICII NU SUNT SF TAINE……NU EXISTA TERMEN/INVATATURA/SILABA/LITERA DE….. ERETICI CONDAMNATI SI IN BISERICA CU SF TAINE SI HAR SI ERETICI NECONDAMNATI…..NU EXISTA INVATATURA CA ERETICII DOAR…. SINODICEASCA CERCETARE …II POATE NUMI ERERTICI,CI FAPTELE LOR…..ERETICII LA CRETA 16,SI NU ALTCANDVA SAU ALUNDEVA, AU ANULAT CAPITOLUL 9 AL CREZULUI=MARTURISIREA DE CREDINTA…..redau aici pe ULTRASCURT….Relatiile Bisericii Ortodoxe cu lumea crestina (Creta 2016)
   6………BISERICA ORTODOXĂ ACCEPTĂ DENUMIREA ISTORICĂ A ALTOR BISERICI şi confesiuni creştine eterodoxe, fără a fi în comuniune cu ele, dar crede că relaţiile ei cu acestea trebuie să se sprijine pe clarificarea, cât mai repede şi cât mai obiectiv posibil, a întregii lor eclesiologii şi, în special, a ÎNVĂŢĂTURII LOR GENERALE DESPRE TAINE, HAR, PREOŢIE ŞI SUCCESIUNE APOSTOLICĂ…………………P.S.Cica …. relaţiile ei (ADICA A BISERICII CELEI UNA)cu acestea(CU ,,BISERICILE DIAVOLULUI) trebuie să se sprijine pe clarificarea…… învăţăturii lor generale despre Taine, har, preoţie şi succesiune apostolică…………………
   P.S.HULE SI BLASFEMII,PAI ,,bisericile’’ ,,crestine’’,adica SECTELE,au ,,invatatura despre ,,taine’’,har,preotie si succesiune apostolica…..da’ sunt TAINE SI SFINTENIE SI INAFARA BISERICII LUI HRISTOS????!!!…… DOAMNE DUMNEZEULE IARTA-NE!…………8…… Desigur,PURTÂND DIALOGURI CU CEILALŢI CREŞTINI, BISERICA ORTODOXĂ ….. nădăjduieşte că Sfântul Duh, care constituie întreagă instituţia Bisericii(stihira vecerniei Rusaliilor), va plini pe cele cu lipsă (rugăciune la hirotonie). În acest sens, în relaţiile sale cu ansamblul lumii creştine……….
   P.S.HULE,HULE,pai cum adica…ceilalti crestini…. oamenii fara Hristos, in Sfantul Potir ,pe Sfanta Masa la Sf Euharistie,NU SUNT CRESTINI,CI PAGANI……………

   16….. Unul din principalele organisme ale Mişcării Ecumenice contemporane ESTE CONSILIUL MONDIAL AL BISERICILOR (CMB)….. CMB este un organism intercreştin structurat, în pofida faptului că nu REUNEŞTE ÎN CADRUL SĂU TOATE BISERICILE ŞI CONFESIUNILE CREŞTINE ETERODOXE…….19. Bisericile Ortodoxe membre consideră drept o condiţie sine qua non pentru participarea la CMB respectarea articolului fundamental al Constituţiei CMB…….
   Ele (Bisericile Ortodoxe membre ale CMB n. tr.) au convingerea profundă că premisele eclesiologice ale Declaraţiei de la Toronto (1950), intitulată „Biserica, bisericile şi Consiliul Mondial al Bisericilor sunt de o importanţă capitală pentru participarea ortodoxă la acest Consiliu………………P.S HULE,HULE SI ,,biserici’’,adica DUPA ERETICII ASTIA,Biserica Ortodoxa NU EXISTA,ci este o ramificatie/componenta/parte, dintr-un intreg si ei,ERETICII HULITORI ai Bisericii celei Una, cauta si la celelalte ,,biserici’’partile lipsa, spre ,,desavarsirea’’ ei, PRIN UNITATEA DIN CMB=BISERICA ANTIHRISTULUI…….

   1. Vazand aceasta ORIBILA VANZARE A ORTODOXIEI,si STIIND ca TOATE EREZIILE SUNT DEJA ANATEMATIZATE PE VESNICIE DE CELE 7 SINOADE ORTODOXE SI SINOADELE LOCALE…..si ERETICII ECUMENISTI sunt o….SECTA(Sf Iustin Popovici)….Ptr care mai sunt ORTODOCSI,NU trebuie sa vina al 8lea Sinod sa le zica astora…ERETICILOR….fiindca ereticii se deosebesc de ORTODOCSI,PRIN CREDINTA…………Sf Nicodim Aghioritul,Pidalion,subnota 36,la canon 3 Apostolic(partial)
    36………….Canoanele poruncesc SOBORULUI EPISCOPILOR CELOR VII să caterisească pe preoţi, ori să afurisească, ori să anatematisească pe mireni, când calcă canoanele. Însă DACĂ SOBORUL NU VA PUNE ÎN LUCRARE CATERISIREA PREOŢILOR, ori afurisirea, anatematisirea mirenilor, preoţii aceştia şi mirenii, nici CATERISIŢI NU SUNT CU LUCRUL nici afurisiţi, ori anatematisiţi. ÎNVINOVĂŢIŢI ÎNSĂ SUNT, AICI spre caterisire, ori afurisire, ori anatematisire, iar ACOLO SPRE DUMEZEIASCA OSÂNDĂ……….

    P.S Dar in cazul in care ERETICII sunt CONSTIENTI/pe fata si au facut si un ,,sinod’’ dar NU ortodocs,in care TREBUIAU SA CONDAMNE O EREZIE numita ECUMENISM ,DE PESTE O SUTA SI CEVA DE ANI,MINIM,dar in loc sa faca asta ,ei au INTARIT/LEGIFERAT/APROBAT EREZIA ECUMENISTA ca fiind un lucru necesar/ingaduit si bineplacut Bisericii Ortodocse de Rasarit,pai din momentul HOTARARII IN SINOD ,,MARE’’ SI ,,SFANT’’ si PANA cand cu ADEVARAT va fi un Sinod Ortodocs sau pana la Parusie ,UNDE SUNT ACESTI ERETICI PLASATI,sunt inca in Biserica cea Una,chiar daca o HULESC PE FATA SI CU CAPUL DESCOPERIT??? In aceasta subnota a acestui Canon Apostolic,NU NI SE SPUNE despre unde sunt ereticii ,ci sunt CONCLUZII ,adaugate de unii si altii,iar daca NU va fi sinodul celor vii,ei ORICUM din pozitia de staruinta in EREZIE se indreapta ,daca NU se pocaiesc ….. SPRE DUMEZEIASCA OSÂNDĂ………………….
    Pe scurt ERETICII sunt sau NU in Biserica cea Una ,alaturi de ortodocsi ?
    Sf Nicodim Aghioritul-Pidalion,Subnota 83,la canon 46 Apostolic(partial)
    ….. cum poate fi adevărat botezul ereticilor, şi al schismaticilor, de vreme ce ei NU SUNT ÎNLĂUNTRU în Biserica cea sobornicească ci S-AU RUPT DINTR-INSA PRIN ERES?……..
    ……..marele Vasilie…. întâiul său canon a zice, care Botezuri sunt primite, şi care neprimite, în două le împarte pe acestea, zicând ca:
    – botezul ereticilor: adică al celor cu totul despărţiţi de biserică, şi CARE DUPĂ ÎNSĂŞI CREDINŢĂ SUNT OSEBIŢI DE CEI DREPT SLĂVITORI, şi a cărora OSEBIRE PRIVEŞTE DEA DREPTUL LA CREDINŢA CEA ÎNTRU DUMNEZEU………….
    P.S.Deci,ereticii se deosebesc prin credinta lor de cei drept slavitori………. DUPĂ ÎNSĂŞI CREDINŢĂ SUNT OSEBIŢI DE CEI DREPT SLĂVITORI, şi a cărora OSEBIRE PRIVEŞTE DEA DREPTUL LA CREDINŢA CEA ÎNTRU DUMNEZEU………….
    P.S Harul Sfant al lui Dumnezeu se ia automat la eretici ,chiar daca NU a fost Sinod Ecumenic,ca doar inafara Bisericii celei Una NU exista Har si Sf Taine si cele necesare mantuirii???
    Sf Nicodim Aghioritul,subnota 61,Canon 28 Apostolic(partial)
    …….. după dumnezeiescul Hrisostom (Voroava a 2-a a epistoliei a 2-a către Timotei şi 11. a celei către Tesaloniceni 1 şi după 8 a celei către Corinteni 1): „Că DARUL NU PE TOŢI HIROTONISEŞTE, prin toţi însă ŞI PRIN ÎNSUŞI CEI NEVREDNICI LUCREAZĂ; „RĂSPUNDEM, CĂ ŞI PRIN TOŢI CEI NECATERISIŢI LUCREAZĂ, dar nu şi prin cei caterisiţi, şi deshirotoniţi. ” … ……….
    P.S Pai,Lucreaza Harul Sfant si prin cei NECATERISITI,dar pana cand???!!!…pana la….sinodiceasca cercetare….ASA CUM ADAUGA ,,LOGIC’’ unii si altii,care doar atunci pot fi ERETICII CATERISITI,de catre sinodul celor vii sau asta nu-I un hotar stabilit de Duhul Sfant????……. Pe papistasi cine i-a caterisit ,daca Harul Domnului NU pleaca pana la…..sinodiceasca cercetare…asa cum ADAUGA din ,,LOGICA’’ LOR, EI, UNII SI ALTII,inseamna ca sunt si papistasii cu Har si Sf Taine,Doamne iarta-ma ,ca hulesc???!!
    Sf Nicodim Aghioritul-Pidalion,Subnota 83,la canon 46 Apostolic(partial)
    ……..latinii sunt prea vechi eretici,………
    sau despărţit la început de biserică, şi despărţindu-se NUMAI AVEAU ÎN SINEŞI DARULUI DUHULUI SFÂNT, FIINDCĂ DAREA ACESTUIA SE TĂIASE. PENTRU ACEEA CA NIŞTE MIRENI FĂCÂNDU-SE, NICI DAR DUHOVNICESC AVEAU, NICI STĂPÂNIRE DE A BOTEZA, SAU A HIROTONISI; Şi după urmare CEI CE SE BOTEZAU DE DÂNŞII, CA DE MIRENI BOTEZÂNDU-SE,…………….
    P.S ATENTIE….. DAREA ACESTUIA SE TĂIASE…darea darului,adica punerea mainilor la Hirotonie,SE TAIE LA ERETICII VECHI,chiar daca va fi sau NU sinodiceasca cercetare sau Parusia……..LATINII SUNT PREA VECHI ERETICI….LA FEL E SI CU ECUMENISMUL,la un moment dat sau poate acum dupa ,,sinodiceasca cercetare’’ de la creta 16 …. DAREA ACESTUIA SE TĂIASE………SAU NU ,DAR IN NICI UN CAZ ,PANA LA SINODICEASCA CERCETARE …TRALALA…asta-I ADAUGARE ,,logica’’ a oamenilor logici,CARE SPUN….BASME.
    PS.Pai, Harul NU Hirotoneste pe toti,pe cei care ii cheama in rugaciune ,spre exemplu un MINCIUNO-EPISCOP CONSTIENT de erezie sau pe cel care vine la Hirotonire CONSTIENT ca episcopul sau e eretic ???
    Sf Nicodim Aghioritul,subnota 61,Canon 28 Apostolic(partial)
    ………. Că DARUL NU PE TOŢI HIROTONISEŞTE……….
    P.S Deci se poate spune RASPICAT SI CLAR,NICI PE ERETICI NU-I HIROTONESTE……dar prin cei NECATERISITI,asa cum NUMAI Dumnezeu stie , in Chip Tainic mai lucreaza Harul Sfant spre mantuire/luminare ptr o perioada,MAAAXIM ptr cei curati si simpli ,DAR NU ni s-a descoperit pana cand….ca asta e lucrarea in Taina a Domnului.Ca si sfarsitul lumii,stim ca va fi,stim ca inainte va fi/ESTE LEPADAREA de credinta,stim ca va fi/ESTE INSEMNATA lumea cu semnul satanei,stim ca va fi inscaunat la Ierusalim antihristul carora TOTI se vor inchina,cu MICRO exceptii,stim…multe altele,dar NU STIM CAND VA FI data/ziua SFARSITULUI LUMII,absolut NICI UN OM,deci sa stam in hotarele stabilite de Dumnezeu,ca altfel ne RATACIM……P.S HD TUPERSONAL TREBUIE SA CITESTI CU ATENTIE si sa vezi CA CEEA CE TE-A INVATAT SAVA &CO E o IMENSA RATACEALA,JULA SI INVATATURA KAKADOXA……Eu o SPUN SPRE MUSTRAREA MEA,CA SI EU PERSONAL AM CAZUT IN ACEASTA EREZIE SI HULA,minim 2 ani……Dumnezeu sa te lumineze sa SCAPI de blasfemia asta!

    1. H.D citeste cu ATENTIE si RABDARE,nu te grabi sa-mi dai RASPUNSURI LOGICE DIN CAPU’ TAU….Vezi ca eu aduc Invataturile Sfintilor si NU prostiile mele personale…..Ei NU-SI pot RECUNOASTE GRESEALA ,fiindca NU inteleg/primesc invatatura Sfinyilor din CERURI,ca NU AU PIOSENIE si ADAUGA SAU SCAD la toata invatatura cate ceva….si le mai este si FRICA de …comuniunea Apostolica.ca NU AU INTELES-O nici pe asta de la Sf Teoodor Studitul…..Incearca SA URMARESTI FIRUL URMATOR……De cand stim NOI de adunarile de la Balamand (93)…DIN 93???!!!…..RASPUNS NU DE ATUNCI,CI DUPA CRETA 16…..De cand stim noi despre adunarea de la Chambesy (11)…..din 2011???!!….raspuns NU ,ci DUPA CRETA 16…..De cand stim noi despre declaratia de la toronto (50)….din 1950??!1……Raspuns ,NU dupa creta 16…..De cand stim de ANATEMELE ROCOR ASUPRA ECUMENISMULUI ,ALEA DIN 83???!!….din 1983??!!!…NU,ci DUPA 2016……INTREBAREA INTREBARILOR…DA’ CE A FOST IN 2016???!!!….A FOST TRADAREA PE FATA A LUI HRISTOS,a fost Rastignirea lui Hristos OFICIAL,CU SEMNATURA SI PARAFA,de atunci EREZIA S-A DAT PE FATA,LA ARATARE,pana atunci era in CERCURILE LOR,iar NOI am DORMIT,adica de atunci spune Sf Teodor Studitul…..Scrisoarea 39-Egumenului Teofil………Şi dacă ar zice cuvioşia ta CUM DE NU AM SPUS ACEASTA MAI ÎNAINTE….ACEEA SĂ ŞTIE CĂ [ATUNCI] NU FUSESE SINOD……Şi mai ÎNAINTE DE ACESTEA NU ERA SIGUR dacă trebuia SĂ NE DEPĂRTĂM CU TOTUL DE CEI FĂRĂDELEGE sau numai să fugim de împărtăşirea pe faţă cu ei, DAR SĂ-I POMENIM [TOTUŞI], PRINTR-O ICONOMIE CUVENITĂ, până la o vreme……….DAR CÂND NECREDINŢA ERETICĂ A IEŞIT LIMPEDE PE FAŢĂ ŞI A FOST DATĂ LA ARĂTARE PRIN SINOD, trebuie de acum să-ţi arăţi pe faţă evlavia ta, împreună cu toţi ortodocşii……..P.S.ADICA ,Pana la CRETA 16,la SINODul TALHARESC se mai PUTEA VORBI DE ICONOMIE,dar DUPA …NU….trebuie sa LUAM ATITUDINE toti ORTODOCSII………MAI DEPARTE,despre COMUNIUNEA APOSTOLICA IN VREME DE EREZIE(care oricum e treaba Lui Dumnezeu si NU lu; omul ,ca Harul e a Lui Dumnezeu, NU al omului….dar ,in fine….)….Daca de EXEMPLU noi am aflat de ANATEMELE ROCOR in 2017,2019,adica DUPA CRETA 16 si ele sunt din 1983(ORICUM DATE DEJA,CA Vor unii sau altii sau CA NU VOR…ANATEMELE S-AU DAT)….deci daca eu sunt Botezat in 84,pai ce nu mai am botez????!!!….sau daca preotul x este Hirotonit in 85,ce el NU mai este preot…ASA CUM UNII SI ALTII…INVATA…SI CEI NESTIUTORI II ASCULTA SI ASA SE RATACESC…..DAR acum sa-l intrebam PE DUHUL SFANT,care a vorbit/invatat prin Sf Teodor Studitul…..Sfinte Parinte…daca anatemele is din 83 si eu is botezat in 85,dar am AFLAT DATORITA neputintelor mele,DE ELE IN 2016….nu mai am botez/preotie…ETC???!!!….Scrisoarea 53 Catre citetul Stefan…..….dacă se revine la DUMNEZEIESCUL GHERMAN ŞI SE CAUTĂ DE ACOLO HIROTONIA? CE E ATUNCI CU CEI TREI ERETICI CARE AU FOST ÎNTRE TIMP6? NU ESTE NIMENI CARE SĂ NU FI FOST HIROTONIT DE EI sau de cei hirotoniţi de ei, HIROTONIA COBORÂND PRIN SUCCESIUNE PÂNĂ LA TARASIE…….P.S. LISTA Patriarhilor amintiti de Sf Teodor- ….DUMNEZEIESCUL GHERMAN ŞI SE CAUTĂ DE ACOLO…. 1. GHERMAN I (715-730)
     2. Anastasie (730-754)
     3. Constantin al II-lea (754-766)
     4. Nichita (766-780)
     5. Pavel al IV-lea (780-784)
     6. TARASIE (784-806)….. HIROTONIA COBORÂND PRIN SUCCESIUNE PÂNĂ LA TARASIE
     ……………DECI VEDEM CA ERA VORBA DE O EREZIE CARE AVEA DEJA MINIM 57 DE ANI(730=DUMNEZEIESCUL GHERMAN-787-TARASIE=SINOD 7 ECUMENIC)……..sa mergem mai departe….Sf Teodor Studitul….Scrisoarea 53 Catre citetul Stefan……CONTINUARE….Şi câţi, acum au fost hirotoniţi sau au hirotonit fără bani, chiar dacă AU FOST ERETICI? Toate acestea LE CUNOAŞTE SINGUR DUMNEZEU şi NU LE ÎNTĂREŞTE [STABILEŞTE] OMUL ………SĂ PRIVIM BINE LUCRURILE, CA OAMENI. ……. Fiindcă OMUL CATĂ LA FAŢĂ, IAR DUMNEZEU LA INIMĂ……ŞI CARE E CONCLUZIA?………. Trebuie SĂ NE ÎMPĂRTĂŞIM DIN [MÂNA] ORICĂRUI PREOT care nu e învinuit, DUPĂ TEOLOG ŞI GURĂ DE AUR………. numai să fie careva din cei ACCEPTAŢI [DE BISERICĂ] ŞI NEOSÂNDIŢI PE FAŢĂ……….P.S NEOSANDITI PE FATA,adica DATI PE FATA PRIN SINOD TALHARESC, PRECUM CEL DIN CRETA 16…………..CONTINUAM CU SF TEODOR …… Iar dacă are hirotonia dată de cutare, FIE ERETIC, fie hirotonit pe bani, dar EL NICI ERETIC NU ESTE, NICI HIROTONIT CU BUNĂ ŞTIINŢĂ de unul care ia bani, adică de un simoniac, ci MĂRTURISEŞTE TOT ADEVĂRUL ŞI PĂZEŞTE ŞI CREDINŢA, ŞI CANOANELE NEŞTIRBITE, ŞI LEAPĂDĂ ŞI PE CEI CARE LE ŞTIRBESC PE AMÂNDOUĂ, nu avem nici o pricină de îndepărtare faţă de el. Căci neosândit este unul ca acesta, după sfinţii arătaţi mai înainte ŞI, PRIN EI, DUPĂ TOŢI………..Fiindcă dacă se cercetează prea mult, pe de-o parte, se alungă, precum s-a arătat, poruncile Părinţilor, iar pe de alta, încetează marele dar al preoţiei prin care avem numele de creştini şi cădem iar în slujirea păgânească……..P.S ADICA daca si NOI am fost botezati/HIROTONITI de ERETICI,dar NU pe fata,ca NU ERA EREZIE PE FATA,ca dupa CRETA 16, SI NU I-AM STIUT si NE LEPADAM DE EI,CA DE RAIE si NICI ERETICI NU AM FOST/SUNTEM,marturisim TOT adevarul,Pazim credinta,PAI ATUNCI…..Sf Teodor spune….neosândit este unul ca acesta, după sfinţii arătaţi mai înainte ŞI, PRIN EI, DUPĂ TOŢI…. Fiindcă dacă se cercetează prea mult, pe de-o parte, se alungă, precum s-a arătat, poruncile Părinţilor, iar pe de alta, încetează marele dar al preoţiei…………Iertati-ma

 5. Mulțumesc!
  De acord cu multe lucruri din cele scrise de dvs. în aceste ultime 3 comentarii.
  Personal ,nu am insistat cu citate din Sfinţii Părinţi pt. a nu mă lungi extrem de mult cu scrisul ,dar am încercat să nu ies ,prin cele exprimate de mine , din cugetul celor pe care îi avem ca și criteriu- Sfinţii Părinţi. Să nu ies din duhul celor scrise de dânșii.
  Nu părerea noastră contează, ci cugetul Bisericii, cugetul Părinţilor luminaţi de Dumnezeu/cugetul Sfinţilor Părinţi.
  Două adăugiri ,la cele scrise de dumneavoastră:
  – pe deoparte observăm că Biserica , Dumnezeu ,prin Biserică, își face Lucrarea Sa și în astfel de momente, de criză , când lucrurile sunt amestecate. Când ordinea ,regulamentele din timp de pace sunt date peste cap, când furtuna face vraiște totul. Dar… , nu poate răul să biruiască Biserica și… , acolo ,unde adevărul/dreapta credinţă dăinuie ,acolo dăinuie și Biserica, harul ,Tainele ei , lucrarea ei. Chiar dacă ea e asaltată din toate părțile de vrăjmași, chiar dacă rânduiala celor stabilite pt. timp de pace și care e universal valabilă , pt. moment nu mai funcționează, …pare anulată…, dar Biserica dăinuie,… în Domnul.
  Asta referitor la exemplul cu hirotoniile , de la sfârșitul ultimului comentariu.

  – pe de altă parte, soluţia la momentul acesta , pt. a ieși /pt. a te salva din aceste frământări care au loc în Biserică, nu este alta decât a te îngrădi de erezie și de purtătorii ei.
  Eu unul , nu îndrăznesc sã merg mai departe, să fac mai mult (ce mai mult?!), decât să întrerupem comuniunea cu ecumeniștii, să ne îngrădim de erezie, să nu acceptăm compromisul. Asta putem face noi.
  De acord : de la Creta încoace este imperios necesar ca orice creștin să ia atitudine împotriva fărădelegii săvârșite acolo! Să întrerupă pomenirea . Să se îngrădească de erezie.
  Este obligatoriu pt. cel care nu dorește să fie părtaș la erezia instituționalizată. Pt. cel care nu vrea să o accepte nici în mod tacit sau prin intermediul comuniunii păstrată cu ecumeniștii. Comuniune care te face părtaș la erezie sau prin care petreci în erezie/te afli în erezie, pt. faptul că nu te îngrădești de ea !
  Asta e tot ce putem face la ora asta ,…ce ţine de noi.
  Așa putem lupta împotriva ereziei ,îngrdădindu-ne de ea și de purtătorii ei , de cei care adică o mărturisesc într-un fel sau altul. Fie din convingere ,fie prin comuniunea păstrată cu ecumeniștii/prin părtășia la erezie, fie din nepăsare ,fie prin diverse alte mijloace și motive.
  Da , de la Creta încoace , cum bine aţi punctat , nu se mai poate păstra comuniunea cu ecumeniștii.
  Acuma este ori…ori…

  Și încă ceva…: eu nu am afirmat că ,,harul lucrează până la sinodiceasca cercetare”.
  Eu nu mă pronunţ asupra acestor aspecte căci nu le cunosc/ nu știu/nu depind de mine/sunt Judecăţile lui Dumnezeu.
  Am spus doar că cel caterisit și/excomunicat, trebuie să fie caterisit și/sau excomunicat de cineva, pt. a se întâmpla acest lucru. Și asta se face în urma unei judecăţi. Nu e la îndemâna mea/după voia mea /nu e la cheremul meu, adică nu depinde de noi. Și nu se face de la sine/în mod automat. Și că, până atunci avem la îndemână întreruperea pomenirii/comuniunii , ca mijloc de a ne feri de contaminarea cu erezia/de părtășia la erezie, care se produce prin intermediul păstrării comuniunii cu cel aflat în erezie. Dar de caterisit și excomunicat, nu pot să o fac eu. Eu pot doar să mă îngrădesc de el. ,,Până la sinodiceasca lui cercetare “, când acela fie se va pocăi și va fi iertat , fie va fi caterisit și/sau excomunicat. Dar până atunci eu mă pot îngrădi de el/de erezia lui ,având la îndemână întreruperea pomenirii /comuniunii, ca mijloc de a mă feri /salva /scăpa de erezie. Asta pot să fac eu. Asta ţine de mine.
  Cât despre lucrarea harului eu nu știu cât și cum…,doar Dumnezeu știe. E Lucrarea Lui. EL hotărăște. Sunt Judecăţile Lui.
  Eu știu că în caz de erezie trebuie să te îngrădești de ea! Știu că trebuie să mărturisești adevărul, să rămăi în el.
  Mai mult…
  Doamne ajută!
  Mulțumesc pt. răbdare și…mă iertaţi!

 6. PS: e f. important ,pt. mine, să nu confundăm Biserica cu ecumeniștii din ea.
  Harul ,Tainele, sunt ale Bisericii ,nu ale ecumeniștilor.
  Întrerupem comuniunea cu ecumeniștii nu pt. motivul că nu mai au har ,preoţie ,Taine sau pt. că nu mai sunt în Biserică , ci pt. că sunt în erezie (ca și înainte de Creta, dealtfel. Nu statutul lor de ecumeniști s-a schimbat, după Creta , ci faptul că ne-au impus credinţa lor și nouă !!! ) Pt. că vrem să ne îngrădim de erezie/să ne salvăm sufletele. (Nu intrăm în alte discuții, căci vom avea ispite !) .Aceasta e noima Canonului 15 l-ll Constantinopol.
  Atâta putem face noi. Restul Biserica le rezolvă.
  Erezia era și până la Creta prezentă în Biserică. Biserica era membră a CM,,B” și până la Creta. Ecumeniștii erau în Biserică și până la Creta. Dar erau și Taine și preoţie și har. Erezia e și după Creta prezentă în Biserică.
  Atunci ce a adus nou Creta?! Cu ce s-a schimbat situația? S-a luat harul? Nu mai e Biserica pt. cei care au semnat la Creta?
  Nu. Ci faptul că după Creta ,nu mai e îngăduită comuniunea cu ecumeniștii , care s-au ,,oficializat ” la Creta. Și-au impus credinţa tuturor. Și-au impus crezul lor Bisericii.
  La Creta ne-au băgat pe gât crezul lor! Erezia lor.
  Au parafat-o și în numele nostru. Au acceptat-o în numele Bisericii.
  Acest lucru determină reacția noastră de răspuns. Pt. că noi nu ne identificăm cu credinţa lor/ cu erezia lor legiferată la Creta. Ea nu e credinţa noastră!
  De aceea, e necesar să ne îngrădim de erezia legiferată acuma. Pt. acest motiv întrerupem comuniunea cu ecumeniștii /ne îngrădim de erezie, pt. că ei o mărturisesc și acceptă oficial acuma/în numele Bisericii /în numele nostru . De aceea Întrerupem comuniunea cu ecumeniștii: pt. erezia legiferată în Biserică. Pt. a ne îngrădi de ea/de erezie, nu de Biserică.
  Nu ne este de folos să vorbim despre Taine,har ,preoţie în Biserică, la ora asta. Aceste lucruri sunt în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu cere de la noi să ne îngrădim de erezie, să nu fim părtași la erezie , nu să stabilim noi cine are sau cine n-are har , Taine s.a.m.d. Ne cere să stăm în adevăr. Să nu fim părtași la erezie! Să nu petrecem în erezie , ci îngrădiţi de erezie. Așa ne putem lucra mântuirea , cu darul lui Dumnezeu.
  Nu trebuie să ne ,,îngrădim ” de Biserică, ci trebuie să ne îngrădim de erezia aflată în ea , pt. a izbăvi Biserica de erezie (de schisma lucrată de erezie în ea) – conform Canonului 15 l-ll Constantinopol.

  Mă iertaţi !

  (Cele scrise aici sunt pt. clarificarea poziţiei mele , nu pt. a contrazice pe cineva).

  1. Atunci ….N-AI INTELES NIMIC… TU personal si cei care asculta pe sava &co,NU ASCULTA DE Sfintii Parinti,ci le-ati RASTALMACIT invataturile sa va fie voua peplac….Tu acuma spui ca ecumenistii is eretici,dar faci sa se inteleaga ca sunt si in Biserica lui Hristos…pana la sinodiceasca cercetare….si asa NU ASCULTI DE SFINTI,care spun CLAR …. ERETICII NU SUNT ÎNLĂUNTRU ÎN BISERICA CEA SOBORNICEASCĂ CI S-AU RUPT DINTR-INSA PRIN ERES?… si TOT TU PESONAL,SPUI HULE,cand spui ca….DACA HARUL LUCREAZA……NU MA PRONUNT ASUPRA ACESTOR ASPECTE ….DAR NU TU TREBUIE SA TE PRONUNTI ,TU si cei in DUH cu TINE, DOAR TREBUIE SA PRIMESTI/iti INVATATURA SFINTILOR ,CA E SIGUR de la DUHUL SFANT data prin Sfintii din CERURI si iarasi se spune CLAR….DAREA ACESTUIA SE TĂIASE…darea darului,adica punerea mainilor la Hirotonie,SE TAIE LA ERETICI…..la fel spune si Sf Teodor Studitul…. Căci [DEZLEGATE FIIND CANOA¬NELE], nicidecum NU MAI ESTE PREOŢIE, jertfă şi celelalte leacuri ale sufleteştilor noastre boli………..DAR TU PERSONAL ,vezi cu ochii TRUPESTI ce spun Sfintii din CERURI…DAR…..mai ADAUGI TU PERONAL PE,,DAR’’ si asa ai ajuns sa HULESTI INVATATURA SFINTILOR,PUNANDU-TE PE TINE SI CU INVATATURA KAKADOXA A TA ,deasupra Sfintilor,de parca ei…NU PREA AU STIUT EXACT ce e de facut….si mai bine stii TU PERSONAL si VICLENII CA TINE…Sfintii DIN CERURI spun CLAR ca ….Împartasania din MÎNA ERETICA ESTE OTRAVA, nu simpla PÎINE…DAR TU HULESTI SI SPUI CA ….. ÎNTRERUPEM COMUNIUNEA CU ECUMENIȘTII NU PT. MOTIVUL CĂ NU MAI AU HAR ,PREOŢIE ,TAINE SAU PT. CĂ NU MAI SUNT ÎN BISERICĂ……….TU SPUI BALIVERNE DE LA DRACI CAND SPUI CA….. Erezia era și până la Creta prezentă în Biserică. Biserica era membră a CM,,B” și până la Creta. Ecumeniștii erau în Biserică și până la Creta. Dar erau și Taine și preoţie și har. Erezia e și după Creta prezentă în Biserică…….DAR sfintii DIN ceruri SPUN extreme de clar…..Sf Teodor Studitul…. Şi PENTRU CĂ S-AU DEPĂRTAT DE CUGETAREA DREAPTĂ, S-AU NUMIT EREZII. ÎN ACEST CAZ ÎNSĂ E VORBA DE LEPĂDAREA PE FAŢĂ A CREDINŢEI…… CEEA CE FĂCUSE SINODUL …..era pur şi simplu O LEPĂDARE FĂŢIŞĂ……. OMULE,eu nimicul si nevrednicul de multe ori ti-am mai spus ….TU ESTI ERETIC ACUM CU INVATATURILE TALE .TU SPUI ALTCEVA DECAT SFINTII DIN CERURI.OPRESTE-TE,TACI,macar ptr o perioada,roagate MULT mai mult LEAPADATE DE SAVA&CO,CARE SUNT INVATATORII ACESTOR HULE,pocaieste-te si revino la BISERICA,ca altfel e GRAV.TU PERSONAL SPUI…CA SINODUL II JUDECA DACA IS SAU NU ERETICI…..dar iarasi CONTRAZICI/HULESTI/RASTALMACESTI Invataurile Duhului Sfant,care spune CLAR…. DUPĂ ÎNSĂŞI CREDINŢĂ SUNT OSEBIŢI DE CEI DREPT SLĂVITORI, şi a cărora OSEBIRE PRIVEŞTE DEA DREPTUL LA CREDINŢA CEA ÎNTRU DUMNEZEU………….Opreste-te CA PRIN TINE PERSONAL SI PRIN CEI CA TINE, VINE SMINTEALA IN LUME,CA ALTFEL…..mai bine ti-ar fi tie sa-ti legi o piatra de moara de gat si sa te arunci in mare…….P.S sa stii tu personal,ca pana ce nu te lasi de ereziile tale si de gunoaiele astea mincinoase de invataturi,date pe net,SPRE PIERZANIA CELOR MAI SLABI CATEHIZATI,eu personal iti …SALVEZ ACESTE HULE DE COMENTARII SI O SA TI LE PUN IN FATA …oriunde vei mai huli,pana ce va face DOMNUL DUMNEZEU ARHIEREUL VESNIC AL BISERICII cu tine ce va sti…..INCA ODATA TE AVERTIZEZ…OPRESTETE in numele Domnului si a Preasfintei si Preacuratei sale Maici Fecioara Maria si a TUTUROR Sfintilor din CERURI, de a mai huli invatatura Bisericii,cu…… rahaturile si gunoaiele de la dracii din capul tau….

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button