X

Invitația patr. Teofil al Ierusalimului la consfătuirea panortodoxă din Iordania

Vor deschide și subiectul pseudo-sinodului din Creta?

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Ορθοδοξία. info a prezentat în exclusivitate textul prin care Patriarhul Teofil al Ierusalimului a adresat propunerea celorlalți Întâistătători de Biserici de a participa la o consfătuire panortodoxă cu privire la schisma ucraineană. Site-ul menționat aduce critici neîntemeiate, pornite de la premiza că limba folosită este engleza, prin care s-ar evita termenii de Sinaxă sau Sinod și, totodată, s-ar eschiva de a cădea sub incidența canoanelor bisericești, fără a menționa care sunt acele canoane. De altfel, aceasta este o discuție aparte, despre cine poate convoca o astfel de consfătuire, neexistând canoane sau norme clare în această privință.

Redăm traducerea în românește a textului scrisorii oficiale:

Dragă frate în Hristos (Patriarh Bartolomeu),

Vă salutăm călduros de la Sfântul Mormânt al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos!

De-a lungul secolelor, Patriarhia de Ierusalim a funcționat pentru a menține unitatea ortodoxă la Locurile Sfinte, adesea în fața unor provocări mari și întotdeauna asigurându-se, prin harul lui Dumnezeu, că diversitatea cuvenită își găsește o unitate adâncă și statornică în credința noastră comună.

Simțim că ar fi de o importanță deosebită, prin orice efort menit spre împăcare și pace, ca împreună să ne silim spre și să susținem intens unitatea noastră ortodoxă; pentru că este de o importanță profundă nu doar pentru noi înșine, ci ca martori vii pentru lume.

Supunându-ne sfintelor canoane ale Bisericii, respectăm și susținem rolul, poziția și statutul Patriarhiei Ecumenice și privilegiul de onoare al Sanctității Voastre, frate drag în Hristos. Suferința noastră este pentru criza prin care trece Biserica noastră Ortodoxă, pentru a nu o adânci mai tare; și astfel, sincera noastră considerație este cea care pune la dispoziție pentru Sanctitatea Voastră și pentru restul fraților noștri Întâistătători ai Bisericii Ortodoxe locația și abilitatea de a convoca și aduna în duhul iubirii frățești și al prieteniei – koinonia=comuniunii – astfel încât să existe o sfătuire laolaltă pentru păstrarea unității noastre în comuniune euharistică.

După cum a jucat roluri asemănătoare în trecut și în timpul diferitelor stăpâniri de-a lungul istoriei creștine, Patriarhia de Ierusalim, paznic al Bisericii Învierii și al Mormântului Domnului nostru Iisus Hristos, așează un pod pentru Bisericile sale surori Ortodoxe pentru a merge și a sta împreună în aceste timpuri foarte încercate.

În acest context de rugăciune ne deschidem casa în Regatul Hașemit al Iordaniei pentru a găzdui această „întrunire frățească în dragoste”. Dorim ca Atotputernicul Domn să ne acorde capacitatea de a ne aduna, la sfârșitul lunii februarie și înainte de a începe Sfântul Post, așa încât împreună să putem fi martori pentru Biserică și pentru lume ai unității Bisericii Ortodoxe și ai credinței noastre ortodoxe.

După cum S-a rugat Însuși Domnul nostru Iisus Hristos pentru ucenicii Săi:

„Părinte,… Îți cer… ca ei să fie una. Precum Tu, Părinte, ești în Mine și Eu în Tine, să fie și ei în Noi, așa încât lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Slava pe care Mi-ai dat-o le-am dat-o lor ca ei să fie una, după cum Noi suntem una, Eu în ei și Tu în Mine, ca ei să devină deplin una, ca lumea să cunoască faptul că Tu M-ai trimis și i-am iubit după cum Tu M-ai iubit” (In. 17:20-23).

Cu frățească dragoste în Domnul Iisus Hristos întrupat,

Teofil III al Ierusalimului
Sfânta Cetate a Ierusalimului,
Miercuri, 11 decembrie 2019

Reclame

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

2 comentarii

 1. Mi-au plăcut observațiile parintelui Vasile Ioviță referitoare la această problemă:
  1.Patriarhul Teofilos al Ierusalimului nu avea căderea de a convoca această întâlnire din două motive: a urcat pe tronul patriarhal prin uzurpare, deoarece Patriarhul legitim, Irineu, a fost înlăturat şi întemniţat abuziv; a participat la sinodul II tâlhăresc din Creta, aprobând ereziile acestuia. Până nu-şi va schimba poziţia faţă de rătăcirile ecumeniste pe care le-a îmbrăţiştat, nu are dreptul, ca eretic, să hotărască calea de urmat.

  2. Am spus-o şi cu alt prilej, Biserica trebuie să rezolve întâi problema extrem de grea cu care se confruntă, aceea a ereziilor cretane, şi, în general a tuturor ereziilor ecumeniste. Nu este firesc ca aceia care au îmbrăţişat erezia să hotărască pentru Biserică, nearătând niciun semn de pocăinţă.

  3. Nu-l văd pe pseudo-patriarhul Constantinopolului mergând în Iordania ca să-şi pună cenuşă în cap şi, cu condeiul în mână, să anuleze autocefalia acordată schismaticilor ucraineni, să înlăture schisma şi să aducă pacea în Biserică. El poartă tara teribilă a ereziilor din Creta. Adăugăm la aceasta schisma pe care a provocat-o cu vădită intenţie şi răutate. S-a văzut limpede că Bartolomeu e instrumental docil al americanilor, iar cu aceştia nu-i de glumit.
  4. Se vorbeşte de frecvent de ,,schisma ucraineană’’. Schisma nu e numai ucraineană, e şi constantinopolitană, şi alexandrină, şi ateniană, deoarece aceşti întâistătători se găsesc în stare de schismă, în raport cu Biserica lui Hristos.

  5. S-a vorbit mult despre dreptul de a convoca un Sinod sau o Sinaxă. Este mai uşor de spus cine nu are acest drept: ereticii şi schismaticii aflaţi pe scaunele episcopale. Când Biserica se confruntă cu ereziile şi este lovită de schismă, orice episcop canonic şi dreptcredincios poate convoca un Sinod, cum s-a văzut şi din iniţiativa celor patru mitropoliţi greci. Pseudo-patriarhul Bartolomeu nu mai are acest drept, din motivele arătate mai sus, şi-atunci Biserica trebuie să aştepte dispariţia fizică a acestuia şi alegerea unui Patriarh vrednic?
  Sursa:
  https://ortodoxiacatacombe.wordpress.com/2020/01/03/intalnirea-din-iordania-a-intaistatatorilor-bisericilor-ortodoxe-un-esec-anuntat-dinainte/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button