X

Sfântul Efrem Sirul – Imnul Nașterii Domnului

Fiului, Celui Născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci și mai pe urmă din Fecioară întrupat fără sămânță, lui Hristos Dumnezeu să-I strigăm: Cel Ce ai înălțat fruntea noastră, Sfânt eşti, Doamne!

Image result for Sfântul Efrem Sirul - Imnul Nașterii Domnului

Sfântul Efrem Sirul
(306 – 373, d. Hr.)

Imnul Naşterii Domnului

Doamne, nimeni nu ştie
cum s-o numească
pe Maica Ta!
Să o numim „fecioară”?
Iată, aici e Pruncul.
Să o numim „femeie”?
Dar ea nu a cunoscut bărbat.
Doamne, nici pe Maica Ta
nu o putem cuprinde cu mintea;
atunci cum să Te cuprindem pe Tine?
Cu adevărat, ea singură
Îţi este Maică;
şi soră, împreună cu toţi;
şi mireasă
împreună cu toate inimile curate.

O, Frumuseţe a Maicii Tale,
Tu însuţi cu toate podoabele
ai împodobit-o!
Încă înainte de a veni Tu
ea mireasă Ţi-a fost, după fire.
Şi într-un chip suprafiresc
a zamislit –
după care ai venit Tu, Cel Sfânt.

Şi fecioară a rămas,
născându-Te pe Tine
într-un chip prea sfânt.
Născându-Te Maria
a dobândit şi cele
ale femeilor nunţite:
mai presus de fire
a zămislit;
şi împotriva firii
sânul ei s-a umplut de lapte!

Dintr-odată ai prefăcut
pământul prea însetat
într-un izvor de lapte!
Purtându-Te pe Tine,
Munte prea mare,
Doamne, uşoara i-ai făcut povara!

Şi Te-ai lăsat hrănit
ca să-i potoleşti foamea.
Şi Te-a alăptat
pentru că aşa voit-ai Tu: să-Ţi fie sete.
Iar dacă Te-a îmbrăţişat
pe Tine, Cărbunele aprins,
Doamne, sânul nu i l-ai stricat.

Minunată este Maica Ta:
Domnul intră în sânul ei
şi se face rob.

Vine Cuvântul
şi în sânul ei a tăcut;
Trăsnetul intră în sânul ei
şi amuteşte;
Păstorul vine
şi iată în sânul ei
se face Miel
şi dă glas născându-Se.

Căci sânul Maicii Tale, Doamne,
a răsturnat rânduielile:
Ziditorul a toate
a intrat bogat
şi a ieşit sărac.
A intrat Cel Prea Înalt
şi a ieşit umil;
A intrat Strălucirea
şi a ieşit în veşmânt
vrednic de milă.

Iată a intrat Cel Puternic
şi în sânul ei
a îmbrăcat veşmântul fricii;
Dăruitorul tuturor
a venit să cunoască foamea.
Cel ce-i adapă pe toţi
a venit să cunoască setea.

Gol şi despuiat
a ieşit Cel ce-i îmbracă pe toţi.
Binecuvântată fie porumbiţa
care a purtat pe Vultur
pentru noi.

Te lăudăm
Doamne a toate,
Cel care faci să fie totul
atât de uşor!

Image result for Sfântul Efrem Sirul - Imnul Nașterii Domnului

Sfântul Efrem Sirul ne-a lăsat moştenire unele dintre cele mai frumoase texte lirice despre praznicul Naşterii Domnului. Diacon şi catehet al comunităţilor creştine siriene, Sfântul Efrem cânta învăţătura ortodoxă în aşa-numitele „madraşe”, acele versuri şi refrene din care alcătuia imne ce răsunau în lăcaşul de cult.
Imnele Sfântului Efrem îmbină teologia semită cu teologia biblică, într-o formulare ce depăşeşte chingile conceptelor. Versurile din secolul al IV-lea au darul de a cânta taina şi se învârt în jurul ei, dar nu o epuizează. Prin imne, Sfânta Scriptură este ţesută şi interpretată în manieră proprie.
Teologie prezenteistă
În imne, timpul nu cunoaşte „înainte” şi „după”, ci totul este într-un continuu extraordinar al teologiei prezenteiste. Diac. Ioan I. Ică jr prezintă tehnica aşa-numitelor imne ale Sfântului Efrem, astfel: „Madrashe-le – echivalentul sirian al ebraicului midrashim, învăţături – erau deci învăţături sau predici în versuri şi strofe cu valori variabile, cântate de cor sau de un solist după melodii indicate de manuscrise în fruntea lor şi care fixau în acelaşi timp o structură prozodică precisă. După executarea fiecărei strofe, comunitatea intervenea cu un refren”. Acest stil avea să fie temelie pe care melozii Imperiului Bizantin au clădit cântarea bisericească: „Madrashe-le efremiene şi-au avut un corespondent în prima imnografie bizantină în faimoasele kontakia, gen ilustrat cu strălucire tot de un sirian elenizat, nu mai puţin celebrul Roman Melodul († cca 560); evreu creştin originar din Emessa Siriei, Roman cunoscuse cu certitudine madrashe-le efremiene”.
Diac. Ioan Ică jr, traducătorul imnelor Sfântului Efrem în limba română, arată particularitatea acestor creaţii, „dată de profunda lor intimitate cu universul Scripturii atât în literalitatea lui, cât şi în imaginile şi simbolurile ei profunde”: „O regulă generală pentru lectura de către cititorul modern, infinit mai ignorant în ale Bibliei decât sirienii din secolul al IV-lea, este consultarea în paralel a tuturor referinţelor şi aluziilor biblice, la care se adaugă obligatoria familiarizare cu limbajul şi simbolistica liturgică şi sacramentală a Bisericii”.
Cel mai potrivit comentariu la creaţiile lirice ale Sfântului Efrem, cel numit „Harfă a Duhului”, stă ascuns în propriile cuvinte din Imnul 2: „Trimis spre laudă la cetele îngereşti, menit spre izbăvire în timpul slăvit, cruţat spre bucurie în ziua cea binecuvântată, şi eu am fost făcut părtaş la iubire şi am izbucnit în cântări. În imne curate Îl voi lăuda şi în melodii sfinte Îl voi cânta; voi slăvi Pruncul Care ne-a mântuit!”
„O minune este că Dumnezeu S-a arătat ca un prunc”
În Imnul 1, Sfântul Efrem Sirul cântă minunea împlinirii profeţiilor vetero-testamentare despre Naşterea Domnului: „Astăzi Fecioara a născut pe Imanuel [Is. 7, 14] la Betleem; cuvântul pe care l-a rostit Isaia s-a înfăptuit astăzi. S-a născut acolo „Cel ce numără în cartea Sa neamurile” şPs. 87, 6ţ; psalmul pe care l-a cântat David s-a împlinit astăzi. Cuvântul pe care l-a rostit Miheia s-a făcut astăzi faptă; căci un păstor a ieşit din Efrata [Mi. 5, 2] şi toiagul său a păstorit sufletele. „Iată o stea a răsărit din Iacob şi o căpetenie s-a sculat din Israel” [Nm 24, 17]. Proorocia pe care a rostit-o Valaam şi-a găsit tâlcuirea astăzi. Lumina ascunsă s-a pogorât şi frumuseţea ei a răsărit dintr-un trup; răsăritul, de care vorbea Zaharia [Za. 2, 5], a luminat azi Betleemul. Lumina împărăţiei a răsărit în Efrata, cetatea împăraţilor; binecuvântarea pe care a rostit-o Iacob şFc. 49, 10ţ s-a împlinit astăzi. Pomul vieţii aduce nădejde muritorilor [Pr. 12, 3]; cuvântul întunecos al lui Solomon şi-a găsit lămurirea astăzi. Un copil S-a născut astăzi şi I S-a dat numele „Minune” [Is. 9, 6]; căci o minune este că Dumnezeu S-a arătat ca un prunc”.
„În această zi ni s-a arătat un dar pe care nu l-am cerut”
Evenimentul istoric al Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, petrecut acum peste 2.000 de ani, este cântat „astăzi”, deoarece nu are început şi nici sfârşit, ci este prezent continuu. Sfântul Efrem arată cât de minunată este ziua acestui praznic şi cum trebuie să o trăim: „Astăzi a fost pus în noi cheagul din casa lui David; să fim, aşadar, milostivi faţă de prigonitorii noştri, ca fiul lui Iesei faţă de Saul [1 Rg. 26]. Blânda sare a proorocilor a fost împrăştiată azi între neamuri, să dobândim prin ea noul gust prin care poporul cel vechi s-a făcut searbăd! Să ne alegem cuvintele în această zi a mântuirii; să nu rostim nimic de prisos, ca să nu fim noi de prisos pentru ea! Aceasta e noaptea împăcării; nimeni încruntat şi întunecat să nu fie în ea; în această noapte care dă pace tuturor nimeni să nu ameninţe şi să nu facă tărăboi! Aceasta e noaptea Celui Blând; nimeni să nu fie amar şi aprig în ea! În această noapte a Celui Smerit nimeni să nu fie trufaş şi mândru! În această zi a iertării, nimeni să nu-şi răzbune vreo greşeală! În această zi a bucuriei să nu împărţim dureri! În această zi blândă să nu fim aprigi! În această zi liniştită să nu fim arţăgoşi! În această zi în care Dumnezeu a venit la păcătoşi, cel drept să nu se ridice în cugetul său mai presus de cel păcătos! În această zi în care Domnul a toate a venit la robii Săi, să se plece şi stăpânii în iubire spre robii lor! În această zi în care Cel Bogat a sărăcit pentru noi, să-l lase şi bogatul pe cel sărac să ia parte la masa lui! În această zi ni s-a arătat un dar pe care nu l-am cerut. Să dăm, aşadar, milostenie celor ce ne-o cer cu glas mare! Aceasta este ziua care a deschis rugăciunilor noastre uşa înaltului cerului. Şi noi să deschidem uşile noastre celor care ne-au greşit şi ne roagă de iertare”.

Știrile sunt sub cenzură! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Guvernul ne-a blocat domeniul de 3 ori și am fost determinați să schimbăm serverul de mai multe ori, datorită amenințărilor primite de societatea care-l găzduia. Încercăm să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în cea mai mare provocare pe care o trăim. Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutor de la voi, cititorii noștri. Ne puteți sprini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!
Categorii
Sfinți și sărbători
cuvinte cheie

Articole asemănătoareVă rugăm să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

8 comentarii

 1. „Ortodoxia” la romani conform unui sondaj IRES, realizat în luna iulie 2018
  Care este sfântul din credinţa ortodoxă pe care îl veneraţi?
  Arsenie Boca – 15%
  Ioan Botezătorul – 11%
  Iisus Hristos – 10%
  Nicolae – 7%
  Fecioara Maria – 7%
  Gheorghe – 6%
  Petru – 6%
  De asemenea, mai notează studiul, lipsa modelelor şi a reperelor este o realitatea în România. 1 din 5 români (22%) îşi găsesc modele în viaţa publică de la noi, dar 4 din 10 admiră celebrităţi din străinătate. Întrebaţi care este personalitatea publică din România cu care le-ar plăcea să semene, cei mai mulţi dintre respondenţi au răspuns Gigi Becali, apoi Ion Ţiriac, Andra şi Monica Tatoiu.
  Datele fac parte din studiul „România magică. Mituri şi aspiraţii ale românilor”, realizat de IRES, în perioada 6 – 13 iulie 2018, pe un eşantion de 1.291 de persoane.
  http://www.bzb.ro/stire/sondaj-arsenie-boca-mai-venerat-de-romani-decat-iisus-hristos-si-fecioara-maria-a128234

  Halal!

  1. Arsenie Boca: „Mintea e templu al idolilor, având în loc de un singur Dumnezeu, multe chipuri ale patimilor necurate. Ea fiind o putere arzătoare, ca una ce avea să sălăşluiască într-însa pe Dumnezeu, care încă este foc, acum născoceşte şi aprinde plăcerile trupului, ea însăşi fiind reţinută astfel în legătura pătimaşă cu simţurile. Şi iată aşa, se furişează în sfatul minţii legea păcatului. Ea este plăcerea simţurilor, pentru care s-a şi hotărât moartea trupului. De atunci, mintea multora dă trupului numai sfaturi împotriva firii sau sfatul fărădelegii”
   „Vraja ispitelor de a scăpa de sub supraveghere multă, pagubă aduce. Omule! Pune mâna pe toiagul rugăciunii şi fă-le ocol în staulul minţii ca să stea acasă sub mila Domnului, care le hrăneşte şi care primeşte rugăciunile noastre: sufletele le sfinţeşte, trupurile le curăţeşte, cugetele le îndreptează, gândurile le curăţeşte şi aşa ne izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele şi al durerii”.
   „Cea mai grea ispită pe care o poate întâmpina omul în calea mântuirii este ispita „nopţii din Ghetsimani”, adică aparenta lăsare în părăsire din partea lui Dumnezeu. Dacă rezistă cineva la această probă, acela a dobândit desăvârşirea”.
   https://adevarul.ro/locale/hunedoara/zece-invataturi-parintelui-arsenie-boca-despre-ispita-avem-samanta-cauza-poftei-trupesti-fost-zamisliti-1_550c7343448e03c0fdbf6a99/index.html

 2. Un articol foarte elocvent care arata cum este folosit cultul Nascatoarei de Dumnezeu pentru promovarea ecumenismului, ca un fel de feminism religios in care Iisus este inlocuit cu Fecioara Maria.

  Fenomenul Fecioarei Maria a căpătat o amploare și mai ales o conotație demne de a fi studiate.

  Câteva exemple:

  În ultimul secol s-au înregistrat peste 400 de apariții ale Fecioarei Maria, în istorie fiind menționate aproape 800. În privința totalului aparițiilor raportate dar neluate în seamă din diverse motive, cotidianul francez „Le Monde” le estimează la peste… 21.000 numai între 1976 și 1986!!

  În Italia sunt peste 1500 de altare și locuri de pelerinaj ale Fecioarei Maria, reprezentând circa 85% din totalul locurilor sfinte din peninsulă.

  La Medjugorje, în Bosnia, după prima apariție din 1981, au fost înregistrați peste 40 de milioane de pelerini.

  La mânăstirea poloneză Czectochowa, icoana sfântă a Maicii Domnului este vizitată anual de cinci milioane de pelerini.

  Tot milioane de pelerini se duc anual pentru a se ruga Fecioarei la Fatima (Portugalia), la Lourdes (Franța), la Knock, în Irlanda, la Sabana Grande în Puerto Rico și în multe alte locații pe tot globul — Japonia, Coreea, Rusia, India, Egipt, Siria, Israel și în alte țări africane. La Amsterdam, în prezența a zeci de mii de credincioși ai mai multor confesiuni din peste 70 de țări de pe șase continente, are loc anual Ziua Internațională de Rugăciune către… Stăpâna și Mama Tuturor Națiunilor!

  Și dacă tot am pus acest semn de mirare după respectiva titulatură să mai dau câteva exemple. Mai bine zis de nume sub care au loc aparițiile Fecioarei: Maria, Regina Cerului, Stăpâna Noastră; Regină a Păcii; Stăpâna Noastră. În fine, denumirile sub care au loc aparițiile sunt de acest gen, de această magnificență, sfidând tot ceea ce știam despre acea modestie proverbială a Mariei din Evanghelii. Mai mult, apariții sunt însoțite de minuni, începând cu coborârea soarelui de la Fatima și terminând cu vindecări miraculoase — și mai ales cu mesaje.
  Minuni și mesaje fără legătură cu Biblia

  Așa cum am spus și cred că ați citit, Fecioara Maria din Noul Testament nu făcea minuni! Nu a vindecat pe nimeni, darămite să provoace fenomene cerești sau, mă rog, fizice. Dar aparițiile Fecioarei transmit și mesaje cum ar fi „Unitatea tuturor națiunilor, iar această unitate va veni atunci când ea, Stăpâna tuturor națiunilor va fi dogmatic numită de papă Co-Redemptrix — mesaj transmis prin vizionara olandeză Ida Peerdeman.

  La Medjugorje, apariția Fecioarei invită la pace, în calitate de… Regină a Păcii care dorește să dea oamenilor Pacea sa maternă. În alt mesaj ea spune: „Spuneți preoților, spuneți tuturora, că voi sunteți cei care vă divizați, vă separați. Musulmanii și ortodocșii, din aceleași rațiuni ca și catolicii, sunt egali în fața Fiului meu și a mea. Toți sunteți copii mei!”. Să mai menționez că la Medjugorje sunt câțiva vizionari care primesc cu regularitate mesaje de la Fecioară, dar semne și minuni au fost văzute de mii de pelerini. Alte mii au beneficiat de vindecări sau au auzit vocea Fecioarei.

  Alt aspect interesant îl reprezintă caracterul multiconfesional al adorării. Prezența grupurilor de rugăciune formate din credincioși ai diverselor credințe apar din ce în ce mai mult pe tot mapamondul. Scriitorul Charles Dickinson remarcă: „O cercetare atentă arată că Maria are o chemare universală care transcende diferențele noastre culturale, geografice și religioase.”
  În 1984, cardinalul Joseph Ratzinger (ajuns ulterior papa Benedict al XVI-lea), șef al Congregației pentru Doctrina Credinței, spunea „… unul dintre semnele vremurilor noastre este aparițiile Mariei se înmulțesc pe toată suprafața Pământului…”. Imediat după alegerea sa ca papă, Benedict declara: „Pentru a-mi susține promisiunile, apelez la intervenția maternă a Prea Sfintei Maria, în mâinile căreia pun prezentul și viitorul Bisericii și al meu” Și înaintașul său, Papa Ioan Paul II. Credea că victoria Bisericii Universale va fi adusă de Maria… Citez: „La nivel universal, dacă victoria va veni, va fi adusă de Maria. Hristos va cuceri prin intermediul ei, pentru că vrea ca victoriile bisericii de acum și din viitor să fie legate de ea”
  https://ro.sputnik.md/columnists/20170815/14054484/biblica-maria-regina-cerului-parcurs-credinta-erezie.html

   1. Au foarte multa treaba, pentru ca inclusiv musulmanii o venereaza, deci este mijlocul ideal de promovare a ecumenismului!
    In Coran, la capitolul Ali’Imran, 42 scrie: „[Adu-ti aminte] cand ingerii au zis: ‘O, Maria! Allah te-a ales si te-a facut curata. El te-a ales peste femeile lumilor!'”, aceasta fiind respectul deosebit si adorarea Maicii Domnului de catre musulmani.
    http://www.ziare.com/social/religie/fecioara-maria-venerata-de-religia-islamica-de-la-cititori-1183961

    1. O alta „coincidenta bizara” leaga numele fetei celei mici a lui Mahomed de „Doamna din Lumina”, consideata de „teologi” a fi fost Feciora Maria, desi aparitiile ei erau precedate de fulgere, necaracteristice crestinismului, dar caracteristice lui Zeus si Jupiter.

     Fatima a fost cea mai mica fiica a Profetului Mahomed, dar este si numele unui oraș în Portugalia, faimos pentru viziunile religioase din 1917.
     La 13 mai 1917, frații Jacinta (7 ani) și Francisco Marto (11 ani), însoțiți de fetița Lucia dos Santos (10 ani) se aflau cu oile la păscut în apropiere de Fátima, în locul denumit local „Cova da Iria“ („Grota Sfintei Irina“). La un moment dat, ei ar fi văzut un fulger, după care ar fi apărut o lumină puternică. Apropiindu-se, copiii ar fi observat in mijlocul luminii conturul unei femei („Doamna din Lumină”). Ea i-ar fi îndemnat pe copii să se roage și să revină în același loc în ziua de 13 a fiecărei luni. La 13 iunie 1917 cei 3 copii au revenit, împreună cu alte 50 de persoane. După o oarecare așteptare, copiii au fost văzuți îngenunchind lângă un măslin și vorbind cu cineva nevăzut. La urmă, cu toții ar fi auzit o bubuitură, urmată de ridicarea unui nor deasupra măslinului, care a dispărut curând în înaltul cerului. La cea de-a treia apariție, din 13 iulie 1917, au fost prezenți deja 4500 de persoane. Ca și la 13 iunie 1917, martorii ar fi remarcat același nor alburiu, după care fetița Lucia dos Santos a spus că „Doamna din Lumină” ar fi promis un miracol pe data de 13 octombrie 1917. La ultima apariție, pe data de 13 octombrie 1917, au fost prezenți cca 70.000 de oameni. Veniți din toate părțile Portugaliei, dar și de peste hotare, ei au așteptat miracolul, pe o vreme de ploaie neîncetată. Această ultimă apariție a “Doamnei din Lumină” ar fi fost precedată, ca de obicei, de un fulger. Cei 3 copii au îngenunchiat în fața măslinului, vorbind cu ființa nevăzută de către ceilalți. “Minunea” s-ar fi produs după plecarea “Doamnei din Lumină”. Ploaia ar fi încetat subit, iar norii grei s-ar fi risipit în câteva clipe. Potrivit relatărilor unora dintre cei prezenți, soarele a apărut pe cer sub forma unui disc argintiu, care a început să se rotească cu viteză, proiectând fascicule intense policrome. Soarele s-ar fi oprit de trei ori și tot de atâtea ori și-ar fi reluat rotirea. Rotirea soarelui ar fi durat cca 10 minute.
     Pe acel loc s-a construit ulterior o biserică de pelerinaj.
     https://ro.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclamele sunt blocate

Te rog să ne susții, deblocând reclamele.