X

Mărturisire de credință împotriva ecumenismului și a globalizării din partea fratelui Sandu Tașca, fost viețuitor al Mănăstirii Pătrunsa

“Au trecut acele timpuri îndepărtate de prigoane deschise când în fața mucenicilor așezau uneltele de tortură și tămâia jertfei. Acum ne propun câștigul cu binecuvântare patriarhală sau pecetea rascolnicilor, făcătorilor de pace sau dușmanii renașterii Rusiei. În acest fel, în fața fiecărei generații de creștini stă alegerea între Cruce și pâine” (Schiarhimandrit Hristofor de Tula).

Hristos a înviat! Sunt Sandu Tașca, fost viețuitor la mănăstirea Pătrunsa. Ca mădular al Bisericii Ortodoxe Române am simțit că trebuie să scriu o scrisoare de mărturisire a Dreptei Credințe cu ajutorul lui Dumnezeu, mai ales că am văzut și văd cu durere în inimă cum “cozile de topor ale Apusului” au pus mâna pe cârma Bisericii.

Vreau să vă mărturisesc faptul că în majoritatea mănăstirilor din țară a pătruns erezia ecumenismului și din păcate luările de poziție ale monahilor lipsesc cu desăvârșire.

Mulți nu știu faptul că ecumenismul are rădăcini mult mai profunde, mai exact prin apariția Bibliei “tipărită de Sinodul rusesc în 1751, sub influența iluministă a apusenilor, unde Vechiul Testament a fost tălmăcit după Textul Masoretic. Și în limba română, prin presiunile Societății Biblice, instituție transnațională înființată în Marea Britanie de ANGLICANI, s-au publicat, din 1874 (Biblia ce poartă semnătura Prof. Dr. Nitzulescu care nu s-a bucurat de binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române) până azi, tălmăciri făcute după Textul Masoretic al Vechiului Testament.

Textul evreiesc al Vechiului Testament (Tanakh) s-a păstrat de către Evrei într-o formă numită «text masoretic». Masoreții (necreștini, n.a.) au fost cei ce au adăugat vocalele, punctuația și paragrafele textului Scripturii, lucrând cu o acrivie nebunească (se spune că numărau semnele fiecărei copii și, dacă nu ieșeau la fel, distrugeau copia). Ei au folosit alfabetul aramaic, renunțând la cel paleo-ebraic. De altfel, după întoarcerea din robia babiloniană, Iudeii au renunțat la folosirea limbii ebraice, îmbrățișând aramaica, ebraica fiind folosită numai în sinagogi. Adoptarea alfabetului aramaic în veacurile 1 – 2 după Hristos pentru textele scripturistice a fost una din primele reforme talmudice. Ne-am putea aștepta ca textul masoretic să fie unul și același cu cel al Septuagintei (este traducerea Pentateuhului și ale celorlalte cărți ale Vechiului Testament din ebraică în greacă fiind destinată evreilor din diaspora, iar aceasta a fost realizată în cea de a doua jumătate a secolului III î.H. de către 72 de învățați evrei, care au lucrat separat sub asistența Duhului Sfânt, versiunile lor dovedindu-se în final identice), pentru că și aceasta a fost tălmăcită din ebraică. Dar adevărul este altul: în comparație cu cel al Septuagintei, el e plin de omisiuni și de adaosuri. Și – ținând seama de certurile dintre Creștini și Iudei, din vremea ucenicilor Sfinților Apostoli, cu privire la anumite pasaje din Vechiul Testament – afirmăm că Iudeii de la sfârșitul primului veac începuseră schimbarea textului Scripturii, sub foarte atentă purtare de grijă a unor rabini cu multă ură față de adevărul Scripturii, cărora vrăjmașul le-a întunecat mintea, astfel încât au făcut numeroase greșeli.” (extras din cartea “Tâlcuirea Psalmilor Împăratului Proroc David a Fericitului Teodorit”, episcopul Kirului, Petru Vodă, 2003, pp. 473, 474, 483).

Trebuie precizat faptul că:

„ultima versiune, realizată în jurul anului 900 d.H. de către Ben Asher și Ben Neftali, a primit aprobarea autorităților rabinice și s-a constituit în ceea ce se cheamă, până astăzi, Textul Masoretic al Vechiului Testament. El stă la baza traducerilor moderne, devenind astfel echivalentul unui textus receptus (text standard, n.a.) pentru «creștinătatea» protestantă (ghilimelele îmi aparțin, n.a.).” (extras din Biblia lui Anania, ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2009, pag. 10).

Ca parte a lumii ortodoxe, poporul român și-a avut Biblia tradusă după Septuaginta până la apariția în 1936 a Bibliei traduse după textul masoretic, în ceea ce privește Vechiul Testament, de către Gala Galaction, Vasile Radu și Nicodim Munteanu. Această opțiune a fost motivată de Galaction prin trebuința ca și noi, ortodocșii, să avem textul folosit de sectele neoprotestante, spre a le combate mai ușor.

„Tălmăcirea din ebraică NE ZDRUNCINĂ DIN TEMELII. Rezultă NOI GÂNDURI, O NOUĂ BISERICĂ, O NOUĂ ERĂ.” (extras din cartea “Tâlcuirea Psalmilor Împăratului Proroc David”, a Fericitului Teodorit, episcopul Kirului, Petru Vodă, 2003, pag. 484).

Vă dau următorul exemplu în legătură cu acest subiect:

În cazul Psaltirei (tipărită cu binecuvântarea patriarhilor Teoctist sau Daniel) tradusă în mare parte după Textul Masoretic, s-a lovit puternic în Taina Pocăinței fiind modificate mai multe versete în acest sens:

“Că nu este întru moarte cel ce Te pomenește pe Tine și în iad cine te va LĂUDA pe Tine?” (Ps. 6,5; Biblia sinodală 2008 – verset tâlcuit după T.M.).

“Căci nu este în moarte pomenirea Ta; și în iad cine se va MĂRTURISI Ție?” (Ps. 6,5; Biblia de la 1688 – cu ușoare îndreptări pentru înțelegerea textului – verset tâlcuit după Septuaginta).

Aceeași modificare s-a efectuat și în cazul Psalmilor/versetele…: 9,1; 73,20; 118,7 etc.

Însuși Mântuitorul a citat din Septuaginta. Nu mă credeți? Luați ca exemplu versetul de la Mt. 4,7 care face referire la textul de la Deut. 6,16 unde apare termenul “ispitești” la singular, în timp ce în Textul Masoretic apare același cuvânt dar la plural ceea ce nu e în concordanță cu citatul din Noul Testament.

Ca să dau o definiție, ecumenismul este o infernală mișcare globală a sionismului, politică și religioasă, ce are ca obiectiv supunerea umanității sub un conducător universal (antihrist) și unirea tuturor religiilor într-o panreligie, astfel încât să dispară Creștinismul, să dispară mântuitoarea Credință Ortodoxă și la sfârșit, în locul adevăratului Dumnezeu, să fie închinat satana.

În 1961, Biserica Ortodoxă Română a intrat în “Consiliul Mondial al Bisericilor”. Adunând sub egida sa majoritatea sectelor “creștine”, ce susțin și împărtășesc numeroase erezii, consiliul se dovedește a fi cea mai desăvârșită formă de atac la adresa Bisericii lui Hristos, iar aceasta a demonstrat-o din plin de-a lungul celor 10 adunări ale CMB.

Marcat de carențe, pseudosinodul ce a avut loc în data de 16-26-2016 (așa cum apare în broșura Patriarhiei despre “sinod”) la Kolymbari, în insula Creta, nu numai că nu a reprezentat totalitatea episcopilor și credincioșilor ortodocși, din acest motiv neavând caracter panortodox și neexprimând nici unitatea Bisericii, dar în primul rând nu a exprimat cugetul ortodox al Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolice și a atacat dogme și învățături fundamentale și esențiale. Dar ce dogme s-au modificat? S-au modificat “două dogme fundamentale, dogma despre unitatea și unicitatea Bisericii, dogma eclesiologică, precum și dogma soteriologică, potrivit căreia numai în Biserica cea Una și Unică ne putem mântui….” (Protoprezbiterul Theodoros Zisis).

De altfel, Mitropolitul Ieremia al Gortinei a adus și alte lămurări vizavi de acest subiect: “Când se vor publica Procesele Verbale ale Sinodului, în care se înregistrează punctele de vedere ale celor care au hotărât și au semnat textele, atunci se va vedea limpede că în Sinod au dominat TEORIA RAMURILOR, TEOLOGIA BAPTISMALĂ și mai ales PRINCIPIUL INCLUZIUNII (ATENȚIE – toate aceste teorii sunt ERETICE, n.a.), adică alunecarea de la principiul exclusivității la principiul incluziunii.” (extras din revista “Credința Ortodoxă”, anul XXI, Nr. 3 (241), Martie 2017, pag.15, revistă tipărită cu binecuvântarea PS Galaction, episcop al Alexandriei și Teleormanului)).

Din acest motiv e lesne de înțeles de ce a trebuit și trebuie întreruptă pomenirea ierarhului ce a semnat documente eretice în Creta.

“Ecumenismul cade sub incidența cerinței Canonului 15 al Sinodului I-II, potrivit căreia erezia propovăduită de episcop trebuie să fie «osândită de Sfintele Sinoade sau de Părinți?» Dincolo de faptul că Sfinții Părinți au condamnat deja această erezie, învățăturile care stau la baza ei au fost condamnate de Sfinți din vechime și de vechi sinoade, de Sfânta Scriptură însăși, fiindcă atacă dogme esențiale ale Bisericii, este chintesența tuturor ereziilor, de aceea și este numită panerezie. Nu e nevoie de multe cunoștințe și studii teologice pentru ca cineva să îi numească eretici pe cei care nu acceptă că Hristos este singurul Mântuitor și Izbăvitor, potrivit învățăturii Sfintei Scripturi, mărturisite în multe locuri și în multe feluri (…) Este cu putință ca însăși Biserica, într-un canon al unui sinod oficial și celebru, la care a prezidat chiar Sfântul Fotie cel Mare, ilustru învățător, teolog, canonist, jurist, filosof, precum și mulți alți episcopi, să recomande săvârșirea schismei și nu doar împotriva Bisericii, ci chiar și împotriva lor înșiși, ca episcopi? Prin sinoade Biserica încearcă să își păstreze membrii în cadrul hotarelor sale, păzindu-i de erezii și de schisme. Este posibil să le spună «întrerupeți pomenirea episcopului și ieșiți din Biserică?»” (extrase din cartea “Îngrădirea nu este schismă – Lămuriri datorate” de Protoprezbiter Theodoros Zisis, Suceava 2018, pp. 36, 42).

Chiar într-o revistă ortodoxă găsim un fragment care ne sugerează faptul că trebuie întreruptă pomenirea episcopului care a semnat în Creta:

“Eu vă dau un exemplu de episcop care a semnat în Creta, și în practică s-ar putea spune că el chiar se comportă cumva ca un episcop ortodox. Deci viața lui, în afară de problema Creta, e ca și cum ar fi a unui episcop ortodox. Ce facem în această situație?

– Este o situație foarte dificilă. Dar, cred că, de fapt, și acest episcop este un episcop cu două fețe. Pentru că, Creta și ecumenismul sunt același lucru.

– Vă spun despre ce situație este vorba. În Moldova, mitropolitul Moldovei a semnat în Creta după care a dat un comunicat în care a arătat poporului moldovean, credincioșilor, că toată activitatea Înalt Prea Sfinției sale este de fapt ortodoxă.

– E un episcop mai bun decât ceilalți. Ceea ce îi lipsește este faptul că nu condamnă Creta.

– Și e suficient pentru a i se întrerupe pomenirea?

– Eu cred că sinodul din Creta este criteriul pentru a ÎNTRERUPE POMENIREA.” (interviu luat Protoprezbiterului Theodoros Zisis, extras din revista “Credința Ortodoxă”, anul XXI, Nr. 5 (243), Mai 2017, pag.16, revistă tipărită cu binecuvântarea PS Galaction, episcop al Alexandriei și Teleormanului)).

Dar iată ce gasim scris într-o altă altă revistă ortodoxă:

“Chiar dacă duhovnicul face vreo greșeală sau poate că episcopul greșește cu ceva, facem ascultare de ei. DAR ÎN PROBLEME DE CREDINȚĂ, DE DOGMĂ, ESTE INTERZIS SĂ FACEM ASCULTARE TOTALĂ DE EI, ci este nevoie să îi verificăm, să-i controlăm, chiar și un mirean poate să-l certe pe un preot sau un episcop. În Constantinopol, când Nestorie a predicat în Biserica Sf. Sofia că Maica Domnului nu e Născătoare de Dumnezeu și a numit-o născătoare de Hristos, și-a ridicat glasul un mirean care era în biserică. Nestorie era sus la amvon și mireanul i-a zis: ceea ce spui tu este erezie! Un mirean de jos…

– Întreruperea pomenirii este schismă?

– Nu este schismă. O spune și canonul. NU ESTE SCHISMĂ CI FEREȘTE DE SCHISMĂ! ECUMENIȘTII FAC SCHISMĂ PRIN EREZIA ECUMENISMULUI. CANONUL SCRIE CĂ NU FAC SCHISMĂ CEI CE ÎNTRERUP POMENIREA, EI APĂRĂ BISERICA DE SCHISMA EREZIEI. Trebuie să spunem aceasta: că și dacă întrerupem pomenirea, aceasta nu este schismă. NOI CONTINUĂM SĂ RĂMÂNEM ÎN BISERICĂ. Ea nu se întinează, nu se întinează toți dacă doar câțiva episcopi… cad în erezie. NOI RĂMÂNEM ÎN BISERICĂ.” (interviu luat Protoprezbiterului Theodoros Zisis, extras din revista “Credința Ortodoxă”, anul XX, Nr.12 (238), Decembrie 2016, pag. 12, revistă tipărită cu binecuvântarea PS Galaction, episcop al Alexandriei și Teleormanului, dar articolul a fost preluat din revista “Atitudini” după cum se evidențiază sus în pagină).

De altfel există mai multe cărți ortodoxe unde se arată foarte clar că “sinodul” din Creta a fost tâlhăresc:

Întrebat fiind de “sinodul” din Creta în 2013 Cuviosul Părinte Justin Pârvu avea să răspundă:

“O să facă ei, dar va fi ce s-a întâmplat cu Sinodul de la Ferrara-Florența. Tot așa va fi și acum, vor fi aceleași dispute dogmatice și, slavă Domnului, vom avea niște ierarhi care, cred eu, că nu vor trăda Ortodoxia (precum a fost ÎPS Justinian Chira, n.a.). Și doi, trei dacă sunt, e suficient. Avem datoria însă să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să îi păzească pe ierarhii ortodocși în dreapta credință, pentru că altă salvare nu mai avem decât în mila lui Dumnezeu…” (extras din cartea “Biserica și noile erezii”, Editată de Fundația Justin Pârvu, iunie 2016, pag. 5).

Ce mult ne lipsește Cuviosul Părinte Mărturisitor Justin Pârvu care spunea lucrurilor pe nume. Acum majoritatea clericilor dau răspunsuri vagi la adevăratele probleme, adevărul fiind ținut sub obroc.

În cartea “Ecumenismul fără mască” scrisă de arhim. Haralambie D. Vasilopoulos găsim un fragment dintr-o epistolă de mare însemnătate care aparține Sf. Justin Popovici și care a fost adresată Sfântului Sinod al Bisericii Serbiei:

“În scrisoarea sa, de o mare importanță istorică majoră, Arhimandritul Justin Popovici acuză că se încearcă o întrunire a Sinodului fără Hristos și reliefează: «Dacă problemele contemporane ale Bisericii Ortodoxe nu se rezolvă prin Dumnezeu-Omul și într-o manieră dumnezeiesc-omenească, apostolească și patristică, este cu neputință ca ele să se rezolve într-un mod ortodox și plăcut lui Dumnezeu. Va duce neapărat la catastrofă, schisme, eresuri și la o varietate de rătăciri umaniste, la nihilism și anarhism. Asta este valabil, din toate punctele de vedere și în ceea ce privește convocarea unui nou Sinod Ecumenic, care în ultima vreme se precipită și este IMPUSĂ de anumite GRUPĂRI…” (extras din cartea “Ecumenismul fără mască”, ed. a II-a, pag. 101).

Trebuie specificat și faptul că există o poziție oficială vizavi de pseusinodul din Creta exprimată printr-un document de Sfântul Sinod al Bisericii autocefale Georgiene care e canonică. Iată ce scrie la punctul 4:

“«Documentele din Creta trebuie să reflecte învățătura Bisericii Ortodoxe; ceea ce nu se întâmplă în cazul prezentului set de texte.» Punctul 4 al deciziei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Georgiene afirmă fără echivoc faptul că documentele sinodului din Creta NU SUNT ORTODOXE, deoarece ele nu reflectă învățătura Bisericii Ortodoxe. Or, dacă nu sunt ortodoxe, este de la sine înțeles că ele SUNT ERETICE…” (extras de pe situl OrtodoxINFO care a preluat la rându-i materialul de pe Orthodoxethos.com).

Ierarhii au semnat documente eretice în contul pleromei în care s-a hotărât și legiferat ca sectele să fie numite biserici ceea ce e inadmisibil. Să nu uităm că protestanții și neoprotestanții o defaimă pe Maica Domnului și totodată Sf. Cruce, Sf. Moaște, Sf. Icoane etc. Acum dacă îi întrebi pe majoritatea clericilor de ce au semnat acel document în care sunt denumite biserici sectele protestante și neoprotestante, aceștia răspund de cele mai multe ori că e vorba de denumirea istorică a acestora. Însă de ce se aplică în majoritatea cazurilor ereticilor protestanți și neoprotestanți (și papistași) doar mirungerea și nu și botezul? Pentru că le e RECUNOSCUT botezul din cauza teoriei baptismale (conform căreia toți oamenii care sunt botezați în numele Sfintei Treimi sunt “creștini”) care a fost legiferată în Creta. Interesant e că a fost scoasă toată rânduiala de primire la Ortodoxie a ereticilor din Molitfelnic. De ce oare?

Biserica noastră Ortodoxă e bolnavă într-adevăr însă trebuie să recunoaștem faptul că Harul mai lucrează în Biserică până când se va întruni un sinod care să condamne pseudosinodul din Creta.

Sf. Chiril, Mitropolitul de Kazan, pomenit la 26 ianuarie spune un cuvânt foarte de folos în acest sens:

“… Dar Tainele săvârșite de serghianiștii care sunt hirotoniți corect și nu sunt caterisiți de la slujirea de preot sunt fără îndoială Taine mântuitoare pentru cei care le primesc în credință, în simplitate, fără discuții și îndoieli privind eficiența lor, și nici nu suspectează măcar ceva incorect în ordinea serghianistă a Bisericii. Dar, în acelasi timp, ele slujesc spre judecată și spre condamnare pentru cei ce le săvârșesc și pentru cei care se apropie de ele înțelegând bine neadevărul care există în serghianism și, prin lipsa lor de opoziție față de aceasta, arată o indiferență criminală față de batjocorirea Bisericii. De aceea este esențial pentru un episcop ortodox sau pentru un preot să se rețină de la comuniunea de rugăciune cu serghianiștii. Acelasi lucru este esențial pentru laicii care au o atitudine conștientă față de detalile vieții bisericești.” (extras din cartea “Sfinților Catacombelor Rusiei”, București, 2015, pp. 221, 222).

Una din consecințele acestui pseudosinod este venirea pseudopapei Francisc în România care este profetul mincinos din Apocalipsă, fapt dovedit foarte clar de Arhimandritul Nectarie Moulatsiotis în Omilia sa din 23 februarie 2013 (pe care o puteți găsi în cartea “Dictatura numerică”, ed. a III-a, pag. 97). Să nu uităm de clipul cu papistașii care-l pomenesc pe Lucifer în timpul misei lor în 2015. Îl puteți viziona aici: https://m.youtube.com/watch?v=IQXN13EHAnc

Vedeți cu cine vor să ne unească ierarhii BOR­? De așteptat este ca mulți dintre clericii BOR să sărute mâna înaintemergătorului lui antihrist ceea ce semnifică LEPĂDARE.

Nu trebuie uitat faptul că

“Patriarhul Bartolomeu… presat fiind de forțe politice, a acceptat cererea acordării autocefaliei pseudopatriarhiei schismatice a Kievului precum și a pseudobisericii schismatice din Skopje, punând în acest fel o bombă la temelia unității panortodoxe și creând baze solide pentru o nouă schismă în sânul Bisericii Ortodoxe.” (extras din cartea “Ortodoxia și Kolymbari, 2 ani mai târziu, Rm. Vâlcea, 2018, pag 57).

Există o prorocie a Sf. Lavrentie de Cernigov în acest sens:

“Se vor deschide bisericile și mănăstirile și vor fi reparate, și toate învățăturile cele mincinoase (false) vor ieși la suprafață cu dracii, și cei strâmb credincioși (catolicii, uniații, ucrainienii autocefali și mulți alții) și tulburare mare va fi în Ucraina, căci mulți se vor opune unității Bisericii Ortodoxe Ruse. Această organizație eretică va fi condusă de puteri necurate, de aceea le vor lua ortodocșilor bisericile (ceea ce se întâmplă deja, n.a.) și pe cei drept-credincioși îi vor prigoni. Atunci Mitropolitul Kievului (nevrednic de acest nume), împreună cu arhiereii și protoiereii vor cârti grav împotriva Bisericii Ruse. Toată lumea se va mira de fărădelegile lui și mult se va înfricoșa. El singur își va semna sentința la moartea veșnică și se va pierde ca și Iuda. Dar toate aceste ispite și sminteli ale diavolului vor dispărea, căci Rusia are adevărați rugători și va fi din nou o Biserică Unică Rusă.” (extras din cartea “Profeții și mărturii creștine pentru vremea de acum”, Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2008, pag. 83 – a apărut cu binecuvântarea PS Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului).

Cuviosul Părinte Justin Pârvu ne-a atenționat că: “Ecumenismul merge strategic împreună cu globalizarea.” (extras din cartea “Biserica și noile erezii, iunie 2016, pag. 53 ).

Globalizarea semnifică guvernarea electronică care are scopul ca fiecare om de pe pământ să fie conectat cu un număr la sistemul «fiarei» , calculatorul de la Bruxelles, pentru a se construi împărăția «fiarei» când oamenii se vor preface într-o biomasă depersonalizată, cibernetizată, în bioroboți cu microcipuri implantate, adică în purtători ai numelor numerice implantate sub piele.

La noi în România, globalizarea a început odată cu introducerea CNP-ului ca

element OBLIGATORIU de identificare în actele de identitate, de starea civilă și în alte acte personale printr-un decret prezidențial semnat de Nicolae Ceaușescu la data de 2 martie 1978. (…) Ceaușescu a împrumutat niște bani de la FMI, garanția fiind chiar populația României plus valoarea pe care o produce. Le-a făcut un plan de afacere cămătarilor, la cererea acestora. În acest plan era nevoie să se știe câți bătrâni sunt, câți sunt apți de muncă, copiii, tot…” (din cartea “Dictatura numerică”, ediția a III-a, pp. 17, 18).

Așa cum e necesar să se taie răul de la rădăcină (“taie așadar rădăcina, ca să nu rodească fructul otrăvit” – Sf. Ioan Gură de Aur, cartea “Problemele Vieții”, Ed. Egumenița, pag. 47) în cazul patimilor și a ereziei așa trebuie procedat și în cazul globalizării, mai ales în zilele noastre când trăim sub influența noii ordini mondiale care reprezintă împărăția lui antihrist.

Marele stareț al vremurilor noastre Sf. Paisie Aghioritul ne preîntâmpina: “Cine va primi buletin nou cu cod de bare sau cartelă cu trei de șase, cu NUMĂRUL DE IDENTIFICARE, acela va pierde harul lui Dumnezeu și în el se va sălășlui energia drăcească.” (extras din cartea “Stareții despre vremurile din urmă, Petru Vodă, 2007, pag. 30).

Sf. Paisie Aghioritul a avut parte de o descoperire de la Dumnezeu în privința actelor antihristice. În revista «Salvați-ne sufletele noastre» (Nr.8, 2012) este descrisă întâlnirea Sf. Paisie Aghioritul cu Sf. Eufimia (traducere din limba rusă). Starețul Paisie povestește:

Pe 27 februarie 1974 eu eram în chilia mea de rugăciune. De-odată am auzit o bătaie în ușă și un glas de femeie care a spus: «Cu rugăciunile Sfinților Părinți…» Mirându-mă de unde pe Muntele Athos e o femeie întreb: «Cine-i acolo?» Ușa s-a deschis singură cu toate că era încuiată. Sfânta după salutare a intrat. (…) În discuția noastră ea a rezolvat problema ce mă necăjea pe mine, adică despre NUMĂRUL PERSONAL și documentele de plastic. Sfânta mi-a arătat o mulțime de aceste DOCUMENTE DE PLASTIC și a spus CĂ E FOARTE PERICULOS DE PRIMIT.”

“Când ieșise prima carte a lui și poporul a cumpărat-o, la al doilea tiraj, Sinodul a rupt foaia în care Sf. Paisie spunea SĂ NU PRIMIM DOCUMENTELE, zicând că ei nu sunt de acord.”(extras din cartea Dictatura numerică, Ediția a III-a, pag. 70).

Sf. Paisie Aghioritul, n-a fost de acord ca în Sf. Munte Athos să se facă drum, sau să intre femeile acolo, sau să primească bani și ajutoare de la UE, într-adevăr este un gigant al Ortodoxiei.

Totodată starețul cu viață sfântă, Antonie (a fost un bătrân duhovnicesc care a slujit, după detenția din lagărele sovietice, în parohiile Bisericii Ortodoxe Ruse a Patriarhiei Moscovei și s-a învrednicit de două viziuni de la Dumnezeu despre vremurile din urmă) avea să spună:

Așa va găsi o scuză și pentru NUMERELE PERSONALE și pentru pașapoarte și pentru … 666! Că doar nu pe cadavre vor fi puse numerele astea și nici nu vor adormi simțurile oamenilor, nu nicidecum. Toți, toți vor înțelege, dar rațiunea va găsi justificări, numaidecât va găsi, iar omul, pregătit deja în forul său interior să trădeze, se va autoliniști cu argumentele rațiunii.” (extras din cartea “Viziunile dumnezeiești ale starețului ortodox rus Antonie – Pentru cele ce vor veni peste oameni până la sfârșitul lumii acesteia”, pp. 53, 54).

Poate că în România nu este cunoscut Schiegumenul Gavriil Vinogradov († 2005), dar în Rusia s-a remarcat mai ales datorită lucrării care îi poartă numele: «Numărul de identificare» care a apărut cu binecuvântarea arhimandritului Pustiei din Optina. Urmează fragmente din această lucrare:

“Părintele Gavriil pe nimeni nu judeca, ci totul lăsa în voia lui Dumnezeu. (…) Ei au schimbat prigonirea Bisericii pe dreptul de a se dezvolta și construi, însă cu condiția, neînțeleasă atunci de mulți. Condiția consta într-aceea ca Biserica să nu se împotrivească la darea pentru creștini a NUMĂRULUI DE IDENTIFICARE PERSONAL.

(…) Odată pelerinii, îngrijorați de problema identificării prin cifre, l-au întrebat pe părinte: «Se poate de primit numărul de identificare?» Părintele a plecat capul, se vede că se ruga, însă pe urmă a răspuns clar: «Să-ți iei NUMĂR DE IDENTIFICARE PERSONAL înseamnă să-ți pui ștreangul de gât.» Așa simplu, clar, fără compromisuri a răspuns părintele.” (traducere din lb. rusă din ziarul Mir, N30, 2017). (extras din «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2017-7).

Dar ca să vedeți cât de periculoasă este atribuirea pe viață a CNP-ului vă redau mai jos câteva rânduri din cartea “Taina Fiarei”, pp. 23, 24, care a fost tradusă și tipărită cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, arhiepiscop al Poceaevului:

“Atribuirea pe viață a CODULUI NESCHIMBAT DE IDENTIFICARE este, de fapt, înlocuirea substantivului cu numeralul. Să comparăm: Petru – Cine?; 123 – al câtulea? Adică al câtulea ești, care îți este numărul? Toate acestea vorbesc despre DEPERSONALIZARE, despre PIERDEREA PERSONALITĂȚII ȘI A NUMELUI, adică înseamnă și PIERDEREA VIEȚII VEȘNICE. NUMĂRUL PERSONAL se dă de sistemul computațional și se utilizează în toate sferele de existență pentru ca NUMELE OMULUI PE TOTDEAUNA SĂ SE ȘTEARGĂ DIN CARTEA VIEȚII.”

 Tânărul Andrei din regiunea Volgograd a fost mort și a înviat, și-a fost dus în iad și-n rai. Dar atenție!Sfinții Nicolae, Serafim de Sarov, Serghie de la Radonej și Iov de la Poceaev i-au transmis un mesaj de foc cu bătaie lungă valabil pentru fiecare dintre noi: “…Apoi oamenii sfinți mi-au spus să nu primesc NICI UN FEL DE DOCUMENTE…”

(…) “…Vestea că Rusia va renaște, care a adus-o Maica Domnului, va întări pe mulți oameni SĂ NU PRIMEASCĂ SIMBOLICA SATANEI, să o respingă. PRIN REFUZUL DE A PRIMI ACESTE PAȘAPOARTE, DOCUMENTE, OAMENII DE ACUM VOR PUTEA SĂ SE MÂNTUIASCĂ. IAR CEI CE LE-AU PRIMIT, TREBUIE SĂ LE ÎNTOARCĂ, SĂ SE POCĂIASCĂ DE GREȘEALA FĂCUTĂ.” (fragmente culese din cartea “Minuni din vremea noastră – Viața după moarte”, Editura Axa, pp. 99-100; 102-103).

“Săptămâna trecută cu ajutorul lui Dumnezeu am tradus din limba rusă în limba română cartea monahilor din pustiul Caukazului pe tema aceasta, editată în 2012. Una din concluziile acestei cărți este bazată pe chemarea Sfintei Scripturi: «Ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți», adică să ieșim din noua orânduire mondială, pe care o organizează sataniștii și de ce este necurat să NU VĂ ATINGEȚI, în acest caz NUMĂRUL PERSONAL (2 Cor. 6, 14-18).” (extras din Seria «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2018-44).

Dumnezeu când l-a zidit pe om, i-a dat NUME nu NUMĂR. Căci ce însoțire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împărtășire are lumina cu întunericul? Și ce învoire este între Hristos și Veliar, numele creștin și numărul format din “cifre impersonale, moarte care nu pot aparține decât dușmanului neamului omenesc, diavolul.” (extras din “Taina Fiarei”, pag. 25, carte tradusă și tipărită cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, arhiepiscop al Poceaevului).

Există și o proorocie legată de CNP:

“După cum spun călugării de la m-rea Diveevo antihristul nu va trece peste șanțul ce înconjoară mănăstirea. Da, el nu va trece dar va spune: «Cel ce are număr să vină la mine! L-ai primit de bunăvoie? Ai scris cerere?» «Da.» Antihristul nu este un orișicare. El are putere și forță, are duh demonic. Și cel ce are NUMĂR nu se va putea opune și va ieși la dânsul. Și toate călugărițele de la m-rea Diveevo care au NUMĂR, vor pleca la dânsul și i se vor închina.” (extras din cartea “Dictatura numerică”, Ed. a III-a, pag. 110).

Semnătura pentru prelucrarea datelor reprezintă o altă problemă. Unii spun că e în regulă să semnăm doar pentru instituția unde lucrăm. Dar să vedem ce au spus Sfinții și Cuvioșii Părinți în legătură cu acest subiect:

“Copilașii mei (așa îi numea pe vizitatorii cu adevărat ortodocși), NU VĂ SUPUNEȚI AUTORITĂȚII SOVIETICE, PENTRU CĂ NU ESTE O AUTORITATE DE LA DUMNEZEU. Nu mergeți la fermele colective sub niciun pretext. Lăsați-vă proprietatea și drepturile; dar nu vă duceți la ei, NU SEMNATI pentru ei.” (Sf. Agata din Bielorusia, extras din cartea “Sfinții Catacomblor Rusiei”, București 2015, pag. 370).

Acum nu mai avem de-a face cu comuniștii, adică cu vrăjmași ai lui Hristos, ci cu politica lui antihrist. Deci cu atât mai mult NU TREBUIE SĂ NE SUPUNEM.

Toate aceste semnături vor fi introduse în idolul acestui veac – supercomputerul din Bruxelles. Să ne reamintim ce spunea Gheron Gavriil, ucenicul Sf. Paisie Aghioritul:

“…Dacă luăm buletin sau pașaport sau ORICE ALTCEVA CARE ARE LEGĂTURĂ CU PECETLUIREA, s-a terminat. Împărăția lui Dumnezeu N-O MAI VEDEM.” (sursa: Apologeticum.ro)

“Dacă cineva a SEMNAT pentru ridicarea CNP-ului sau A ALTUI DOCUMENT, trebuie să predea documentul respectiv și să scrie cerere de predare a actelor.” (pr. Gurie Cheznov – “Sarea pământului 5”, film apărut cu binecuvântarea PS Diomid, episcop de Anadâr și Ciukotka).

“Învoirea de a primi acest număr, care este număr de identificare, personal, de asemenea învoirea de a da la PRELUCRARE DATELE PERSONALE (iar această prelucrare nu se face fără numărul personal), totodată intrarea în Reestr, toate acestea SUNT FAPTE DE INCHINARE FIAREI APOCALIPTICE, ADICĂ INCHINARE SISTEMULUI ELECTRONIC, BAZAT PE NUMĂRUL 666.” (extras din Seria «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina 2017- 7).

Fiind OBLIGATORIE semnătura pentru prelucrarea datelor, se vădește astfel că este o lucrare demonică ca și CNP-ul căci Dumnezeu ne-a lăsat LIBERI.

“…De aceea acordul nostru de azi cu primele elemente ale viitoarei dictaturi antihristice înseamnă, conform Apocalipsei, ÎNCHINARE LA «FIARĂ» , coparticipare la construirea împărăției «fiarei»…” (extras din “Taina Fiarei”, pag. 27, carte tradusă și tipărită cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, arhiepiscop al Poceaevului).

În legătură cu codurile de bare, Părintele Arhimandrit Tavrion (Sarea pământului 4) a demascat în ce constă viclenia care se află în spatele lor încă din 1970:

“…«atunci când vor apărea niște liniuțe, unele mai lungi, iar altele mai scurte, în număr de 30, exact după numărul celor 30 de arginți cu care a fost Mântuitorul vândut, să știți că aceea e pecetea (lui antihrist, n.a.)». Un alt amănunt e că acel cod de bare e reprezentat cu acele gratii care simbolizează de fapt o închisoare în care omul se va îndrepta de bunăvoie. Un detaliu important e și folosirea cifrei 13 din sintagma EAN-13 pentru că în capitolul 13 din Apocalipsă se vorbește despre însemnarea oamenilor cu numărul Fiarei: 666, ceea ce e pe placul lui antihrist.” (extras din cartea “Dictatura numerică”, Ediția a III-a, pag. 62).

Părintele Petroniu Tănase:

“…Ei bine, s-a descoperit că acest sistem de linii, decodat în cifre, devine 666. A fost un protest vehement al episcopilor, al întregii Biserici…” (extras din cartea “ROMÂNI, apărați-vă Dreapta Credință, preoții și libertatea! Refuzați actele cu cip! Ed. Credința strămoșească 2013, pag. 169, carte tipărită cu binecuvântarea Pr. Arhim. Justin Pârvu).

“Liniile sunt puse acolo nu pentru computere, ci pentru OAMENI. Scannerele iau în considerare doar lățimea barelor. Și acele «bare cu 666» sunt aproape întotdeauna mai lungi d.p.d.v vizual decât celelalte, ca să putem vedea «semnul stăpânitorului acestei lumi.»”(Ierom. Metodie, Sf. Lavră a Optinei – extras din cartea Dictatura numerică, ed. a III-a, pag. 62)

În privința actelor electronice cuvântul protoereului Nicolae Ragozin mi se pare cel mai potrivit:

“Mai întâi ne vor inunda cu hârtii, înainte de pecete. Nu vor prezenta pecetea de la început pentru că nimeni nu o va accepta. Aceste acte PARCĂ LIPSESC PE OM DE MINTE. Abia apoi, omul lipsit de minte va primi pecetea. Vor fi multe numere pentru ca omul să nu înțeleagă că este semnul (fiarei, n.a.) 666. Persoanele cu mintea deschisă vor calcula și vor afla, ceilalți nu vor înțelege nimic. Cineva a primit buletin rusesc verde, părintele i-a spus că greu va trece vămile. Acelea roșii, numite de părintele «jidovești», spunea să nu fie acceptate nicidecum. La fel despre CARTELELE DE PLASTIC, zicea că sunt de asemenea jidovești și ÎN NICIUN CAZ NU TREBUIE PRIMITE.” (extras din “Sarea pământului 1”, film apărut cu binecuvântarea PS Diomid, episcop de Anadâr și Ciukotka). Acest părinte care a avut o viață sfântă a fost descoperit cu Moaște întregi.

Întrebat fiind de actele cu cip Părintele Justin Pârvu a răspuns:

“Ce creștin adevărat poate să se însemneze cu pecetea înaintemergătorului lui antihrist? CREȘTINUL ADEVĂRAT ȘTIE CĂ LA CEA MAI MICĂ LEPĂDARE ÎL PĂRĂSEȘTE HARUL LUI DUMNEZEU, ȘI CU CÂT ESTE MAI SPORIT, CU ATÂT SIMTE ACEASTĂ PĂRĂSIRE PE PIELEA LUI.” (extras din cartea “Români, apărați-vă libertatea! Refuzați actele cu cip”, Editura Credința strămoșească, 2013, pp. 19, 20, carte tipărită cu binecuvântarea Pr. Arhim. Justin Pârvu).

“Nu luați documentele electronice, fiindcă în ele numărul personal e împletit prin codul de bare (ștrihcod) cu numărul diavolului 666.” (Schiegumenul Gavriil Vinogradov, extras din «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2017-7)

În privința actelor biometrice cu cip v-ați pus întrebarea: De ce statul cheltuie sume enorme pentru procurarea unei astfel de aparaturi dacă fotografia nu diferă mult de cea simplă? De asemenea există patentul lui Thomas Hitrow din 1999 ce constă în imprimarea de coduri barate nevăzute pe corpul uman pentru facilitarea operațiunilor financiare și comerciale.

Gheron Gavriil (ucenicul Sf. Paisie Aghioritul) a dat un răspuns foarte concis:

“Vor lua buletinele și pașapoartele biometrice. Da. Vor lua. NU SE VOR MÂNTUI. Le spune Apocalipsa…” (sursa: Apologeticum).

Totodată și părintele Nicolae Ragozin a spus foarte clar că:

“În privința buletinelor va fi o dezbinare în popor, pentru că oamenii nu vor mai știi pe cine să creadă. Aceasta va fi o mare nenorocire. Clericii se vor dezbina în această problemă, iar poporul nu va știi pe cine să creadă. ÎN URMA PRIMIRII BULETINELOR, CEI CARE LE-AU PRIMIT VOR ACCEPTA ȘI SCHIMBAREA CREDINȚEI.” (Protoereul Nicolae Ragozin, extras din “Sarea pământului 1”, film apărut cu binecuvântarea PS Diomid, episcop de Anadâr și Ciukotka).

Dar au oare vreo legătură aceste acte biometrice cu pecetluirea?

“Într-un articol interesant citim cu uimire că Dr. Heldeman, specialist și președinte al sectorului de analiză statistică al Pieții Comune, informează în Bruxelles că se pregătește un sistem electronic inteligent, care se va ocupa cu probleme de interes mondial…întregul sistem este NUMERIC. Fiecare om de pe pământ va primi un număr al său. Numărul acesta va da sistemului eletronic date despre fiecare individ, și pe baza acestui număr va putea să întreprindă relații de schimb în sectorul mondial. Numărul va fi NEVĂZUT și IMPRIMAT fie pe FRUNTE, fie pe MÂNĂ, cu UTILIZAREA RAZELOR LASER. Cu un dispozitiv special se va citi de pe fiecare semn numărul înscris. După cum deja am amintit, sistemul este pregătit în întregime și DEJA ESTE PUS ÎN APLICARE. Așadar începe să se pună în aplicare la nivel mondial, fiindcă noua metodă de tranzacție se va aplica sub guvernarea lui Antihrist. Este noul sistem de vânzare și cumpărare, cu cod numeric, despre care vorbim, care va pune stăpânire pe fiecare individ, odată cu numărul special 666, care va fi plasat cu cifre, cu raze laser, pe frunte sau pe mâna dreaptă, care nu se pot șterge…” (extras din cartea “ROMÂNI, apărați-vă Dreapta Credință, preoții și libertatea! Refuzați actele cu cip! Ed. Credința strămoșească 2013, pp. 171-172, carte tipărită cu binecuvântarea Pr. Arhim. Justin Pârvu).

De altfel și Sf. Paisie Aghioritul ne-a avertizat în acest sens:

“Cei care încearcă să impună dictatura mondială vor înainta cu VICLENIE și la PUNEREA PECEȚII PE FRUNTEA OAMENILOR, astfel încât URMĂRILE VOR FI CUMPLITE.” (extras din cartea “Semnele vremurilor din urmă – Mărturii ale monahilor și ale închinătorilor”, Ed. Egumenița, 2013, pag. 92).

Totodată în cartea “Stareții despre vremurile din urmă”, Petru Vodă, 2007, pag. 220, stă scris:

“În multe țări ale lumii, unde nu a fost opusă rezistență, DEJA a fost aplicată o însemnare cu raze laser pe frunte sau pe mână, pentru că astfel poate fi realizat controlul despre care scrie în Apocalipsă: «încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul (Apoc. 13:17). »” (Sf. Paisie Aghioritul).

“Iar prin așa numită FOTOGRAFIERE la ei acest ștrihcod (adică numărul personal împletit prin codul de bare cu numărul 666, n.a.) cu laserul îl pun pe fruntea întemnițatului lagărului de concentrare electronic.” (Schiegumenul Gavriil Vinogradov, extras din «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2017-7).

Iată ce spunea și un programator rus vizavi de acest subiect:

“Am aflat că în procesul prelevării datelor biometrice, persoana ESTE MARCATĂ CU LASER (rece și invizibil, n.a.). Pentru ce fac ei acest lucru? Pentru a identifica persoana …în câteva minute (așa ca în lagărele naziste). De ce nu este identificată persoana în baza amprentelor digitale sau a retinei ochilor? Fiindcă pentru aceasta va fi nevoie de mult timp (cam vreo lună).” (sursa: ortodoxinfo.ro).

Părintele Hristofor de Tula a explicat foarte clar de ce a îngăduit Dumnezeu însemnarea cu laser pe fruntea omului în mod viclean: “Dumnezeu, din cauza vieții noastre viclene și fără de căință a permis și un alt tip de pecete la fel de vicleană, care se va aplica cu laserul și va fi invizibilă.” (extras din “Sarea pământului 2”, film apărut cu binecuvântarea PS Diomid, episcop de Anadâr și Ciukotka).

În revista Atitudini nr. 34/2014 am găsit scris:

“Dacă împotriva ecumenismului a avut ca susținere anumite canoane ale Sf. Părinți care demonstrează că ecumenismul este erezie, împotrivirea sa față de noile acte biometrice cu cip, a avut-o ca descoperire directă de la Duhul Sfânt, lucru susținut și de pr. Mihai Valica: «Și vă mărturisesc că ceea ce eu am studiat ca teolog la Freiburg și mă refer la tehnica RFID și la biometrie, pr. Justin a primit prin viziune dumnezeiască.»”

În legătură cu pașapoartele biometrice s-a anunțat în 2009 la TV că acestea conțin numărul fiarei 666. Deci ce scuze mai avem? Iată și dovada: https://youtu.be/fN1hoK_MiTk

Dar nu numai pașapoartele biometrice ci orice act care conține cip, cod de bare sau bandă magnetică neagră (“…încercarea societății de a edita noile buletine care ar fi cuprins, așa cum s-a descoperit în cele din urmă în banda care are culoarea neagră de pe carduri numărul 666 și chipul diavolului, Bătrânul s-a exprimat mai mult”). (Sf. Paisie Aghioritul, extras din “Semnele vremurilor din urmă, mărturiile monahilor și ale închinătorilor, ed. Egumenița, 2013, pp. 83, 84). Se știe că actualul buletin conține bandă magnetică, deci nu duce lipsă de numărul fiarei 666 (de altfel s-au depistat în el și simboluri oculte cu ajutorul lampei UV – pentru mai multe detalii puteți viziona clipul: https://www.youtube.com/watch?v=iJ8P0RJ77PY). Totodată pe poza mică din dreapta este în zona frunții cuvântul “card”, care citit invers dă “DRAC”.

“Această observație a făcut-o Cuviosul Părinte Justin Pârvu, care spunea: «Uitați, unde noi vă miluim (miruim, n.a.), după slujbă ei au venit cu numele diavolului.»” (extras din cartea “Dictatura numerică”, ed. a III-a, pag. 26).

Oamenii acceptă cu ușurință actele antihristice deoarece nu conștientizează ce semnifică numărul fiarei 666 și pentru că nu realizează ce este Harul. Căci acceptând aceste documente “Harul lui Dumnezeu s-a retras de la noi, iar îngerul stă și plânge.” (Vrednicul de pomenire Părintele Mărturisitor Vasile Novikov; sursa: https://youtu.be/umUAiN3AloU)

După spusele Sf. Efrem Sirul “a ȘASEA zi a săptămânii (Vineri) a corespuns cu a ȘASEA zi a creației când Adam a PĂCĂTUIT și a fost alungat din Rai.” (extras din “Imnele Bisericii”, 51:8 – Eseul “The Luminous Eye, Cistercian Studies 124, 1992, pag. 33). Totodată și Gheorghe Chedrinul scriitorul a scris:

“Aceasta adevărată este, cum că în ziua a ȘASEA, adică Vineri și în ceasul al ȘASELEA a fost greșeala Strămoșilor noștri în Rai, și în ceasul al nouălea a fost izgonirea, ci nu chiar întru aceeași Vineri întru care și zidiți au fost, ci mai pe urmă în altă Vineri a fost aceea.” (extras din cartea “Hronograf”, Ed. Pelerinul Român, Oradea, 2005, Ediția a II-a, pag. 31).

Deci, cifra “6” simbolizează nașterea PĂCATULUI în om, iar “666” (adică un șase întreit) reprezintă semnul de împotrivire față de Dumnezeu, o replică la adresa Sfintei Treimi. Totodată “666” mai are o semnificație:

“Pentru evrei numărul 666 este simbolul economiei. Evreii, precum se arată în Vechiul Testament, au pus o taxă fixă neamurilor pe care le-au supus în diferite războaie. Birul anual era de 666 talanți de aur. Acum, ca să supună toată lumea, pun iarăși acest număr de impozit vechi, care se leagă de trecutul lor slăvit. De aceea nu vor să-l înlocuiască cu alt număr. Adică 666 este simbolul lui mamona. L-au luat de la greutatea aurului – nu știau oare ce spune Sf. Ioan în Apocalipsă? Dar nu încetează să fie mamona. Evanghelia însă spune: «sau Hristos sau mamona». Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui mamona.” (Sf. Paisie Aghioritul, extras din cartea “Trezire duhovnicească”, vol. 2, Ed. Evanghelismos, București, 2003, pag. 195).

În primăvara acestui an au anunțat la TV că a fost adusă aparatură NOUĂ pentru scanare/fotografiere (în majoritatea regiunilor țării) în ceea ce privește actele biometrice. DAR ATENȚIE! În cazul pașapoartelor temporare și a oricărei variante de buletin nou (să nu uităm nici de permisul auto) se va utiliza aceleași aparate noi (gândiți-vă, de ce nu te lasă să aduci poză de acasă?). Care-i scopul? Marcarea izotopică. În ce constă marcarea izotopică?

„Marcarea izotopică este cea mai periculoasă formă de inscripționare a persoanei umane dintre toate formele de inscripționare electronică. Este vorba de nanoparticule conducătoare de semnal electric, care sunt inserate prin intermediul laserului în codul ADN, adică în organism pentru totdeauna. Acest program, odată demarat, începe să-l distrugă pe om. Inscripționarea intră în funcțiune după 8-12 luni de la momentul aplicării. Această inserare are loc printr-o simplă procedură de FOTOGRAFIERE, iar nanoparticulele sunt trimise în zona frunții. Acest tip de cip nu necesită alimentare cu energie din afară, întrucât este alcătuit din celule vii (celulele corpului uman/animalului cipat), care funcționează în mod firesc. Persoana căreia i se aplică un astfel de marcaj poate fi controlată cu ajutorul oricărui satelit, care devine astfel o antenă psihotropică. Spre deosebire de oricare cip implantat, care se poate scoate din corp prin diferite acțiuni, marcarea izotopică E IMPOSIBIL de scos din corp.” (extras din transcriptul unui clip rusesc: https://youtu.be/HNRINJ0xvoo).

Mai e de precizat faptul că e nevoie și de tehnologia 5G pentru marcarea izotopică prin care se va îndeplini planul sioniștilor după spusele inginerului Mircea Vlad; aceasta se testează deja în țara noastră, mai exact în cartierul Florești din Cluj și mai nou în București; Bruxelles e primul oraș care refuză tehnologia 5G în timp ce România a devenit un laborator de experimente căci iată ce a declarat de curând Celine Fremault, ministrul guvernului regiunii Bruxelles – Capitale, responsabil cu calitatea vieții, mediul și energia: “…oamenii din Bruxelles nu sunt cobai, a căror stare de sănătate o pot vinde pentru un profit. Nu putem lăsa nimic la voia întâmplării.” (sursa: uzp.org.ro).

Iată ce i s-a descoperit unei persoane anul trecut în legătură cu pașaportul biometric:

“Azi m-am convins încă o dată în plus ce înseamnă pașaportul biometric. O colegă de serviciu și-a făcut pașaport, ea purtând breton pe frunte. La secția pașapoarte i s-a spus să-și elibereze fruntea de păr, însă ea a zis că permanent poartă breton, dar funcționarul a spus că e OBLIGATORIU să fie FRUNTEA LIBERĂ. Se pune întrebarea pentru ce? Deci clar că se imprimă codul de bare…” (extras din cartea “Dictatura numerică, Ed. a III-a, pag. 96).

De altfel pentru cei care tot nu le vine să creadă că sunt însemnați oamenii pe frunte în timpul fotografierii pentru dobândirea unui act biometric există un clip care este foarte elocvent în această privință, pe care îl puteți găsi aici:

Cei mai mulți monahi cu care am stat de vorbă așteaptă ca să fie “siliți” ca să primească actele antihristice sau însemnarea. Ei consideră că actele actuale nu reprezintă niciun obstacol în calea mântuirii deoarece se dau fără condiții religioase și fără “silire”. Iată cum o astfel de concepție lumească te învață a merge pe drumul larg și să te adaptezi «veacului acestuia» nevăzând în acesta păcat.

Însă mulți nu știu că traducerea corectă a versetului 16 din capitolul 13 din Apocalipsă e următorul:

“Și FACE pe toți, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei săraci, și pe cei volnici și pe cei robi, ca să le dea lor însemnare peste mâna lor cea dreaptă sau peste fruntea lor.” (Biblia de la 1688).

“«Face» (cum apare și în Biblia lui Anania) este un termen mult mai cuprinzător și mai pervers decât «silește». Dintr-o dată trebuie să fii de 1000 de ori mai vigilent pentru că nu mai știi din ce parte vine pericolul. Adică «face» înseamnă că vine din toate părțile, 360 de grade, pe când «silește» înseamnă că pericolul vine dintr-o singură direcție.” (ing. Mircea Vlad, autorul cărții “Apocalipsa 13 – Sfârșitul libertății umane”).

Următorul exemplu l-am pus mai ales pentru cei care se îndreptățesc în privința actelor antihristice:

“De asemenea, sub stăpânirea lui Deciu, s-a poruncit creștinilor să mărturisească religia închinătorilor la idoli și creștinii care au mărturisit și au jertfit idolilor, au primit un CERTIFICAT, scăpând astfel de mucenicie. Dar nu numai aceștia s-au lepădat de Hristos, ci și cei care au dat bani închinătorilor și AU LUAT CERTIFICATUL FĂRĂ SĂ SE LEPEDE DE HRISTOS, așa numiții «libellus». Dar și pe aceștia Biserica noastră i-a considerat LEPĂDAȚI, căzuți.” (extras din cărticica “Semnele vremurilor, 666 – Sfântul Munte Athos, ed. Evanghelismos, 2006, pag. 12).

Multe sunt capcanele sioniștilor, însă o să vă mai redau în rândurile de mai jos doar un fragment ce aparține Cuviosului Părinte Justin despre vaccinuri:

“…deja s-a început, uciderea omului la nivel oficial, prin otrăvurile care ni le introduc prin mâncare, prin OTRĂVURILE DIN VACCINURI toate se fac la nivel oficial. Iar noi le luăm pe toate de bune, pentru că așa spune ziarul ori televiziunea.” (Români, apărați-vă libertatea! Refuzați actele cu cip!, ed. Credința strămoșească, 2013, pag. 143 – tipărită cu binecuvântarea Pr. Arhim. Justin Pârvu).

Sf. Ier. Mc. Ermoghen a prorocit că:

“…Adevărațíi credincioși din împărăția antihristului (evreii susțin de ceva timp că-l au pe «Mesia», adică pe antihrist, n.a.) – societatea vremurilor din urmă – vor viețui în singurătate, departe de lume. Ei nu se vor supune nici unor legi civice ale societății, nu vor avea niciun fel de obligații civice. Cei ce vor recunoaște legile societății și se vor supune, chiar din neplăcere, se vor face părtași antihristului prin aceasta și vor fi lepădați de la fața lui Dumnezeu.” (sursa: OrtodoxINFO)

Ce-i de facut în vremurile pe care le trăim? Ar fi bine să ne simplificăm viața și să alegem un mod de viață mai pustnicesc. Dar totodată avem datoria de a mărturisi adevărul aproapelui.

“Căci pe aceasta se bazează puterea celui rău: pe intimidarea noastră, pe frică, pe supunerea oarbă, pe paralizanta convingere că nu se mai poate face nimic. Nu ne lipsește decât un singur lucru: curajul de a-L mărturisi pe Hristos și a lupta pentru El ca Domnul să plinească neputințele noastre și să ne aducă biruința.” (schiarhimandrit Hristofor de Tula, “Sarea pământului 5”, film apărut cu binecuvântarea episcopului Diomid).

Important e să nu cădem în capcanele lor și să ne retragem ușor-ușor căci”Biserica se va păstra în grupuri-grupuri”, după cum scrie Dr. Alexandros Kalomiros în cartea sa: “Împotriva falsei uniri”, pag. 78.

În cartea “Întru slujirea Bisericii”, Râmnicu Vâlcea, 2018, pp. 38, 39 am găsit un fragment care m-a impresionat foarte mult:

“Am mai vorbit și cu alți părinți care au întrerupt pomenirea și cam toți au ajuns la aceeași concluzie: că este probabilitatea ca aceasta să fie ultima luptă a Ortodoxiei pe tărâmul românesc. Că avem foarte multe păcate, foarte multe greșeli înaintea lui Dumnezeu, avem câteva zeci de milioane de avorturi, avem pe Sfinții mărturisitori și mucenici din temnițele comuniste care nu au fost canonizați. Deci Biserica noastră nu-și mai atinge scopul ei, țelul ei, adică să cinstească pe Sfinți. Cinstind pe Sfinți îl cinstim pe Dumnezeu. Și se poate ca aceasta să fie ultima luptă, iar dacă noi nu vom fi uniți, în principal poporul, atunci se poate să vină mânia lui Dumnezeu asupra noastră și să vină tot răul. Nu trebuie să ne gândim la sfârșitul lumii când va fi. Înainte de a fi sfârșitul lumii poate să fie sfârșitul României.”

Cuvioasa Aspazia Oțel Petrescu ne-a dat următorul sfat din propria experiență: “În închisoare, asta am înțeles că nu poți să urci pe Tabor pe alt drum ocolit, decât urcând Golgota.”

Înainte de final, țin să precizez că mă dezic de Textul Masoretic, CMB, toate documentele eretice semnate de ierarhi în cadrul unor întruniri ecumeniste (precum Porto Alegre, Busan, Balamand etc.), pseudosinodul din Creta, CNP și toate actele antihristice astfel încât prefer, după cum spunea Sf. Episop Ioan să fiu un “cetățean al munților Carpați”, nepunându-mi nădejdea într-o bucată de plastic sau de hârtie ci doar în bunul Dumnezeu căruia îi mulțumesc pentru toate binefacerile de care m-a învrednicit pe mine nevrednicul robul Său.

Conchid cu următorul verset din Apocalipsă care este spre îmbărbătarea tuturor:

“Am văzut ceva ca o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe BIRUITORII FIAREI și-ai chipului ei ȘI-AI NUMĂRULUI NUMELUI EI, stând pe marea de sticlă și având țiterele lui Dumnezeu.” (Apoc. 15, 2; Biblia lui Anania).

Categorii
Ecumenism
cuvinte cheie
NOTĂ OrtodoxINFO

Ce scrie fratele Sandu despre însemnare prin laser reprezinta o părere la care a ajuns frăția sa prin mai multe deducții. Indubitabil, nu aceasta înseamnă pecetea, căci ar contrazice Sfânta Scriptură. Cea mai plauzibila ipoteza ar fi că sistemul are nevoie de imaginea completă a feței pentru a realiza harta biometrică completă, ce va fi stocată în baza lor de date și, în cazul actelor cu cip, în memoria acelui cip. Și au nevoie de fotografii de foarte mare rezoluție pentru a fi folosite la recunoașterea facială din cadrul supravegherii totale a Big Brother, dar există ipoteze destul de plauzibile că fotografia unui om poate fi folosită și în scopuri mai malefice. Ritualuri malefice au fost de când lumea, iar soluția este să înduplecăm pe bunul Dumnezeu și pe Maica Domnului să ne ocrotească de toate acestea, prin sfânta spovedanie deasă și sfânta împărtășanie la timp.

În rest, să nu acceptăm niciun act cu cip, iar în cazul fotografiei putem merge la un studio foto profesionist, să ne facem o poză de înaltă rezoluție în format digital și să o înmânăm la organele de poliție pe un stick, evitând astfel o poză făcută de ei, cu aparate ce stârnesc suspiciunea, motivând că din motive de conștiință religioasă, nu acceptăm fotografierea cu aparatul lor. Atunci se va vedea dacă ascund ceva, dacă fac mai mult decât o poză. Dacă refuză, trebuie chemați în instanță de cât mai multă lume și vor ceda, întrucât este neconstituțional să ne lipsească de un document de identitate.

Articole asemănătoareVă rugăm să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

37 comentarii

 1. Cum justifică ierarhii care au participat la ”sinodul” din Creta, arătarea simbolică (deocamdată) a Antihristului și ce părere au avut:

  https://esxataxronia.blogspot.com/2018/12/icoana-lui-antihrist.html

  https://2.bp.blogspot.com/-gD40P5fJdc8/XBgBC2P5fGI/AAAAAAAAAdU/ffVwS1n6APQckVCBAI3HizwupuJZSHfCwCEwYBhgL/s1600/1-4.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-JK5LEOlY5zg/XBgHLycYq5I/AAAAAAAAAd4/BsA3kePei1oi6W27IDCTYqriX8pdCRraQCLcBGAs/s1600/5-3.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-idvEhxKjywo/XBgDANaKLuI/AAAAAAAAAdg/Rs6Jk9weYpkf1evlCvmpVmg8TTcE9QOpQCEwYBhgL/s1600/%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%2585%25CF%2582.png

  Aceasta este icoana lui antihrist expusă la sediul „Consiliului Mondial al Bisericilor” (C.M.B.), de la Geneva, unde toţi creştinii sînt, după tîlhărescul sinod din Creta (2016), înscrişi ca membri, după cum reiese din pagina electronică oficială a acestuia.
  (www.oikoumene.org)
  Antihristul vine din adîncul pămîntului, precum «o altă fiară, ridicându-se din pământ”, aşa după cum descrie sfîntul Ioan Teologul în Apocalipsă, cap. 13, par. 11 etc.

  În sala de întruniri a Consiliului Mondial al Bisericilor (C.M.B.), la Centrul, deci, care facilitează şi co-ordonează unirea tuturor bisericilor, există o tapiţerie de dimensiuni uriaşe cu icoana lui antihrist care va veni pentru a unifica întreaga lume.

  Înainte de a analiza icoana lui antihrist, să ne uităm la emblema C.M.B., care prezintă un interes deosebit şi asta deoarece a fost modificată. Pe emblema anterioară era desenată o barcă pe ape, care avea o cruce în loc de catarg, avînd ca „boltă” cuvîntul „OIKOUMENE”, care nu este altceva decît cuvîntul grecesc „ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ” (lumea [întreagă] – n. trad.). Acum barca şi apa au fost înlocuite de un şarpe. Şarpele este reprezentat de linia sinuoasă, care, se vede clar, are cap şi coadă. Cuvînt grec ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ – OIKOUMENE -, prin care se subînţelege ecumenismul şi religia mondială unică, rămîne la locul lui proeminent.

  Să ne îndreptăm acum atenţia la covorul de dimensiuni uriaşe, cu icoana brodată, ci nu pictată, care-l reprezintă pe antihrist, unde la stînga se află viţa de vie, iar la dreapta smochinul. Pe bucata de pămînt înverzit, înconjurat de apă (şarpele care-şi mănîncă coada), se află toate „bisericile” reprezentate de clădirile cu caracteristicile arhitectonice specifice fiecărei religii.
  În partea de sus a tapiţeriei cu o suprafaţă de cca 50m2, la dreapta şi la stînga lui antihrist sînt două litere. „X” şi „C” (din alfabetul chirilic = H şi S din alfabetul latin – n. trad.), adică numele lui Hristos după cum este înscris pe icoane. Antihristul se iveşte între acestea, despărţind numele lui Hristos, aşa cum ni ne arată în textul Apocalipsei lui Ioan, unde numele fiarei este „χξς” (unde „ς” este „C” mic – n.trad.) Litera „ξ”, care simbolizează optic şarpele, desparte numele lui Hristos, „χς”.
  La piciorul care este în faţă, dreptul, cele trei degete mijlocii sînt mai lungi decît cele două de pe extreme. Nu există nici un om cu astfel de picioare. În artele frumoase, de exemplu, laba piciorului omenesc este reprezentată într-un mod anume, dar astfel de labă vedem pentru prima oară. Aşa că avem de-a face cu un anumit fel de om, unicat.
  Antihristul fiind, prin natura lui, împotriva lui Dumnezeu, va face totul pe dos! Prin urmare şi îngerii lui vor fi simbolizaţi altfel. Pe tapiţerie există doi îngeri. Unul e bărbat, iar celălalt, femeie. La stînga este cel de parte bărbătească şi la dreapta cel de parte femeiască, deoarece acela din dreapta are cap mai mic decît cel din stînga, avînd de-asemenea şi piept mai proeminent. Cît despre degetele de la picioarele îngerilor, acestea sînt normale, pe cînd cele ale lui antichrist, după cum va fi arătat mai jos, nu sînt.
  În mijlocul bisericilor (în sensul de clădiri – n.trad.), reprezentate grafic stă scris în limba greacă «ΙΝΑ ΠAΝΤΕΣ ΕΝ ΩΣΙΝ» Fraza este luată de la Evanghelia după Ioan, Cap. 17: 21, iar «ἵνα πάντες ἓν ὦσιν» înseamnă “pentru ca toate să fie una”. Adică, globalizare cu un conducător mondial, antihristul, care vrea să-I ia locul Lui Hristos în inimile oamenilor.

  Continui descrierea icoanei, iar la sfîrşit voi descrie trupul lui antihrist care prezintă un interes deosebit. Pe tapiţerie pare că antihrist vine din cerul deschis. Nu vine, însă, din cer – noi avem această prejudecată, avînd în minte icoana lui Hristos -, ci din ceva mult mai prozaic. Dacă ar fi fost din cer, cerul din spatele său ar fi fost curat şi luminos, iar nu cu umbre. Această formă din care se iveşte antihrist este… Am s-o descriu cu cuvintele lui D. Brown. Este ceea ce caracterizează „feminitatea, natura feminină şi reproducerea”. Deoarece NOM (Noua Ordine Mondială) doreşte să o „învie” pe Sfînta Femelă, pe Marea Zeiţă, pe Zeiţa Peştilor, pe Sekina cu cîte şi mai cîte alte nume o avea ea. Din acest motiv intrarea la toate catedralele catolice (papistaşe) au această formă. Aşa scrie D. Brown care ştie ce scrie. Pînă şi în zilele noastre există religii care elogiază în mod special această parte a corpului feminin, omagiind în acest fel pe zeiţa din vechime, aşa cum se face, de exemplu, în India.
  Antihrist, cel care face totul pe dos, va avea mamă, din moment ce Hristos are Tată.

  Pe tapiţerie vedem de asemenea, deasupra lui antihrist, o zburătoare care coboară cu viteză, în „picaj” (după cum se poate vedea şi pe crucea Papei), care ne trimite cu gîndul la porumbelul care simbolizează Duhul cel Sfînt. În imaginea respectivă zburătoarea nu este însă porumbel, deoarece porumbeii nu au coada despicată. Se aseamănă mai degrabă cu un peşte înnaripat, decît cu un porumbel. În cioc, „porumbelul” ţine ceva care este Lilith, Nibiru sau cine ştie ce altceva. Aceasta se deduce logic din moment ce aura lui antihrist nu este aură ci două jumătăţi: de Soare şi, respectiv, de Lună. Cunoscutul simbolism bipolar care este găsit în anumite săli/spaţii publice. Nimic nu este lăsat la întîmplare.
  Acum să aruncăm o privire la caracteristicile trupului lui antihrist. El este hermafrodit, mascul-femelă, după cum hermafrodit este şi Iahve. Credeţi că în mod întîmplător NOM alienează înfăţişarea normală a oamenilor, prin intermediul modei, recrutînd diverşi „zăluzi”? Felul de a arăta, îmbrăcămintea, comportamentul, operaţiile estetice care schimbă înfăţişara naturală a oamenilor, se înfăptuiesc conform planului, în scopul de a se ajunge „după chipul şi asemănarea” noului dumnezeu.
  Caracteristica principală a corpului lui antihrist este asimetria, posedînd totodată trăsături masculine şi feminine. Poate că la prima privire pare simetric, dar realitatea este alta. Să analizăm însă trăsăturile începînd de la picioare către în sus.
  La nivelul coapselor, partea dreaptă prezintă o proeminenţă osoasă oarecum ţuguiată, un pic mai jos de mijloc. În partea stîngă, coapsa prezintă o proeminenţă arcuită, mai amplă şi mai evidentă, care se află sub nivelul celei de pe partea dreaptă, element care este apanajul corpului femeiesc. În partea dreaptă este corpul masculin, iar în partea stîngă, cel feminin.

  În regiunea trunchiului, forma corpului nud de la subţiori în jos, pînă la coapse, are arcuiri diferite. Partea dreaptă este masculină, iar partea stîngă, feminină. Aceasta se întîmplă pentru a putea fi justificate mamelele. În partea dreaptă se află mamela masculină, iar în partea stîngă, cea feminină.
  Umerii sînt de asemenea diferiţi. Cel drept este arcuit, adică este femeiesc, iar cel stîng este mai dezvoltat şi mai puternic cum este cazul la bărbaţi. Cît despre degete, cele de la mîna stîngă, bărbătească, sînt mai mari şi mai robuste decît cele de la mîna dreaptă. La nivelul umerilor: partea stîngă, bărbătească, iar cea dreaptă femeiască. Părul onduit prins în coadă, care este o trimitere la un anumit trib, se află înspre partea Lunii, iar niciunul dintre aceste detalii nu este aleator.
  Şi acum ochii… Ochii lui antihrist sînt diferiţi unul de celălalt (după cum întîlnim şi la cel reprezentat pe crucea Papei). Ochiul drept este rotund, iar cel stîng lunguieţ. Diferenţa dintre ochii antihristului este una dintre caracteristicile fundamentale ale înfăţişării acestuia. Profetul Esdra ne scrie cu privire la înfăţişarea lui antihrist, într-o carte pe care nu trebuie (nu este bine, nu este permis), să o cunoaştem, că ochiul drept al lui antihrist va fi ca steaua ce răsare dimineaţa, iar celălalt inexpresiv (nemişcat, rece).

  „Ca stea ce răsare dimineaţa”, scrie profetul. Cu acest simbolism puternic ne întîlnim în fiecare zi. Catolicii numesc Paştele, „Easter”, „East” însemnînd Răsărit, ochiul Iluminaţilor, Zori Aurii, fotografii ale celebrităţilor cu un ochi acoperit etc.
  Nedumerirea [următoare] este cu totul îndreptăţită. Oare ce simt sfinţiţii slujitori ai Bisericilor lui Hristos cînd se duc la CMB şi văd această icoană?

  Cristos Mangiaris

  1. 1. Şi Mangiaris a greşit.
   „după cum hermafrodit este şi Iahve”
   Cum să spui că Dumnezeu-Tatăl este hermafrodit (adică şi bărbat şi femeie) ? În primul rând că Tatăl nu are fire omenească, ci numai Dumnezeiască. Iar firea dumnezeirii este dincolo de această polaritate.
   Dacă s-a referit la reprezentările Tatălui în icoane – nu ştiu dacă este canonică reprezentarea lui Dumnezeu-Tatăl în icoane – atunci acolo apare cu fire bărbătească, în chip de om în vârstă, după felul cum a fost văzut în vedenie de către Sfântul Prooroc Daniel.

   2. Nu vreau nici măcar să mă uit la cum arată antihristul.
   ”Fericit cel ce nu va vedea faţa spurcată a lui antihrist” (Sfântul Efrem Sirul)

   Iertare, şi mântuire.

 2. Ca tot santem facuti „securisti si lichele” pe blogul pr Iovita, si atacati pe blogul pr Claudiu Buza, un mic exemplu, de ideile expuse pe saccsiv, si apoi preluate de altii, aparute in carti, si in plus nimeni nu a mai facut scandal ca nu a specificat sursa (poate a specificat), sau drepturi de autor, sau altele de genul asta care nu isi au rostul acum. Important este adevarul, avertizarea oamenilor.

  https://saccsiv.wordpress.com/2014/09/18/semnul-fiarei-face-pre-toti-biblia-1688-sau-sileste-pe-toti-biblia-actuala-la-parusie-vor-mai-fi-pe-pamant-doar-cei-insemnati/

  Referitor la 2) si 3), iata comentariul lui mircea.v:

  „Ce inseamna sa modifici cuvintele aiurea in Biblie? Adica ” si face” cu “si sileste”? In Bibliile recente, dupa 1980, “Şi ea îi sileşte pe toţi….”. In Biblia1688 si 1914, “Si face pre toti…”. “Face” asta e mult mai cuprinzator si mai pervers decat “sileste”. Dintr- o data trebuie sa fii de 1000 de ori mai vigilent, ca nu mai stii din ce parte vine pericolul. Adica “face” inseamna ca vine din toate partile, 360 grade, pe cand “sileste” inseamna ca pericolul vine dintr-o singura directie. “Lasa sa iau eu de bunavoie nu stiu ce cip in cap si e ok, ca doar nu m-a silit nimeni”. […]

  1. ”Face” e mai cuprinzător, pentru că poate fi înţeles şi prin ”creează condiţiile ca să accepte toţi”. Acelaşi lucru l-a zis şi unul din Părinţi (parcă Stareţul Antonie): Oamenii vor accepta lucrurile lui antihrist în mod liber, dar va fi ”libertatea” animalului dus la tăiere.

 3. excelent articol, dar personal nu cred intr-o pecete pusa fara stiinta omului, ca de ex o pecete pusa cand cineva isi ia permis de conducere dara cip. Daca ar fi asa, atunci diavolul monteaza astfel de aparate pe strada si pune pecetea tuturor.
  Totusi, SF Paisie Aghioritul vorbeste despre zionisti ca vor face reclama la TV pecetei, descriind-o ca pe sistemul perfect de siguranta etc (dand exemplu cum cuiva i s-au furat banii de pe card), nicidecum punand-o pe ascuns pe fruntile oamenilor. Asa ar fi ca violarea fecioarelor. Omul trebuie SA ACCEPTE pecetea. Evident ca nestiinta nu scuza si pecetea e pecete pt toti, dar, eu cred, ca zionistii vor spune clar si public despre pecetluire –doar ca o vor prezenta int-o lumina buna–.

  1. 1. Alin Răzvan: ”personal nu cred intr-o pecete pusa fara stiinta omului, ca de ex o pecete pusa cand cineva isi ia permis de conducere dara cip”

   Ca să ridici actul, trebuie să faci o cerere pe care o semnezi …
   Dacă ne uităm în Vieţile Sfinţilor, uneori îi punea să se lepede (verbal), iar uneori vroia să-i forţeze să pună tămâie pe altarul idolului, sau să guste din jertfele spurcate. Dar şi dacă nu-l punea să se lepede verbal, acele acte reprezentau o lepădare implicită.
   În articol scrie că şi cei care nici nu s-au lepădat verbal, nici nu au jertfit, dar au cumpărat cu bani certificatul că s-ar fi lepădat şi ar fi jertfit, au fost socotiţi lepădaţi de către Biserică.

   2. Mă tem că noi avem o concepţie incompletă despre lepădare. Există forme diverse de manifestare a lepădării.
   La un anumi nivel, şi păcatul în sine este un fel de lepădare, cum vedem în Acatistul Sfintei Învieri a Domnului: ”Iisuse, Cel ce ai iertat apostolului Tău, Petru, lepădarea cea de 3 ori, iartă-mi şi mie lepădările cele din fiecare ceas de poruncile Tale” …
   Un alt punct este că cei care apelează la vrăjitori fac prin aceasta un fel de lepădare. Prin aceasta apelează la diavoli pentru a-şi rezolva problemele.
   Gândiţi-vă şi la ce a spus unul din Sfinţi, că există trei forme de lepădare: apostazia, erezia, şi tăcerea în faţa răului.
   Deci se vede de aici că lepădarea nu e numai când cineva se leapădă verbal sau în scris.

   Am găsit într-o carte că cineva vorbea cu un prieten, iar acela, printre altele a zis aşa: ”poate că nu există Dumnezeu !”, la care el a zis: ”Poate !”
   După ce a murit, în timp ce trecea pe la vămi, dracii au zis: ”Al nostru este, că s-a lepădat de Dumnezeu !” La care el, nedumerit, se întreba cum este posibil. Atunci a început să-şi amintească acel episod. Din fericire pentru el, acel om a înviat – din câte îmi amintesc – aşa că este conceptibil că şi-a spovedit păcatul şi s-a pocăit de el.

   Mai este şi acel moment relatat în viaţa dumnezeiescului Părinte Paisie cel Mare, când un ucenic de-al lui mergea pe drum cu un iudeu. Acel iudeu a zis o hulă despre Hristos, iar omul respectiv nu a zis nimic (sau poate l-a încuviinţat, nu-mi amintesc prea bine). Oricum ar fi fost, când s-a întors la Sfântul Paisie acesta nu l-a recunoscut cine este şi a zis că a pierdut Darul Botezului.

   3. Alin Răzvan: ”Daca ar fi asa, atunci diavolul monteaza astfel de aparate pe strada si pune pecetea tuturor.”
   Acesta este un aspect la care ar trebui să luăm aminte. Este posibil ca semnul deja să se aplice la bancomate, la bănci, la uşile de la supermarket care se deschid singure, la becurile cu senzor, la posibilele autentificări faciale sau prin scanarea irisului. Am auzit că la smartphoneuri deja s-ar fi băgat accesarea prin scanarea irisului. Dacă aparatul respectiv îţi detectează prezenţa -folosind laserul – eu de unde ştiu că acel laser nu face şi însemnare ? Chiar şi senzorii de la magazinele de cartier sunt suspecţi din această pricină (presupunând că folosesc senzori, că poate este totuşi numai un sistem mecanic)

   Mi-a zis un tip că i-ar fi zis un părinte duhovnicesc că în bănci deja te însemnează, şi că dacă ai intrat în bancă trebuie să te pocăieşti.

   Privind mai departe în viitor, în oraşe nu vom mai putea sta şi din acest motiv. Cu o tehnologie care avansează, cu 5 G, cu alte lucruri, este posibil să se ajungă să se pună semnul fiarei peste tot, oriunde vei merge pe stradă.
   În acel articol despre însemnarea nanometrică se prezintă o poză cum le scanează fruntea chinezilor, în aeroport.
   Să nu ne aşteptăm ca sistemul să spună pe faţă faptul că însemnează oamenii.
   Când vezi o asemenea poză cu acei chinezi, am bănuiala că orice om îşi poate da seama că astea sunt de la satana. Ca să stea cuminciori în rând, apoi să-şi plece fiecare fruntea ca să o citească scanerul – aceasta reprezintă o degradare a demnităţii umane. Cel puţin o degradare, dar acest articol prezintă argumente că e lepădare (pierzi împărăţia cerurilor).

   1. „Mi-a zis un tip că i-ar fi zis un părinte duhovnicesc că în bănci deja te însemnează, şi că dacă ai intrat în bancă trebuie să te pocăieşti.” E posibil sa fie si ceva din ce spui tu in tot comentariul, dar PECETEA=FARA IERTARE in veac, deci dupa pecetluirea omului pocainta nu mai e posibila. Carduri, permis fara cip s-ar putea sa diminueze putintel din taria duhovniceasca a omului, dar nu sunt pecetea irevocabila, d-aia pecetea este cruciala; omul trebuie sa o accepte.

    1. Este o înşelare să zici că numai pecetea (semnul) este lepădare, iar celelalte de până acolo nu sunt.
     Dar hai să zicem, pentru argumentaţie, că numai primirea semnului constituie lepădare. Şi în cazul în care crezi aşa, tot în înşelare te afli… pentru că în iad poţi să ajungi nu numai pentru lepădare, ci şi pentru alte păcate care nu sunt considerate lepădare (curvie, beţie, etc). Poţi să ajungi în iad pentru că n-ai vrut să te ierţi cu cineva. Au fost oameni care au ajuns în iad pentru că se credeau mai buni ca ceilalţi.
     Prin urmare, mi se pare că se află în înşelare cei care cred că pot lua toate până la pecete, pe motiv că ”n-ar fi lepădare”

     1. X, stai putin, uite ce vreau sa spun: pt pacatele spuse de tine cineva a luat iadul si nu a putut sa se mai pocaiasca DUPA MOARTE, cine ia pecetea nu poate sa se mai pocaisca IN TIMPUL VIETII.
      Dar asa e, multi sunt in iad pt pacatele pe care le stim cu totii (ura, minciuna, etc).

 4. Curiozitati ale B.O.R.
  – Stiati ca de cativa ani cartile vandute in parohii trebuie sa fie cumparate de la depozitele Patriarhiei/mitropoliilor? Acestea sunt evident mai scumpe decat daca s-ar cumpara direct de la edituri…
  – Stiati ca in cartile de rugaciuni venite pe aceasta filiera, rugaciunile de dimineata sunt maxim prescurtate?
  Voi incerca sa revin cu detalii in masura in care timpul imi va permite.

 5. referitor la biblii, cred ca si cea actuala de la BOR este buna, cu mici exceptii (de ex schimbarea lui 666 cu 660 intr-un loc), eu personal o cred sigura si buna de folosit. Din ce stiu eu, actuala biblie BOR foloseste septuaginta, dar confruntata si cu textul masoretic, cred tousi ca este buna si sigura.
  Personal, nu am o parere buna despre editia Anania, nu stiu ce sa spun, un om sa traduca Biblia si sa o si talcuiasca? Biblia o talcuieste Sf Ioan Gura de AUR, Sf Teofilact al Bulgariei si alti mari sfinti.

  S-ar putea, totusi, ca Biblia din 1914 sa fie cea mai buna (de cand caut sa o cumpar si nu o gasesc).

  1. Nu ştiu ce să zic despre ”Biblia actuală” (nu ştiu în ce an a aărut, dar Biblia din 1988 are lucruri modificate, la fel cum ai zis despre cealaltă: în Vechiul Testament, la momentul cu regele Solomon – au pus 660 de talanţi în loc de 666; la versetul din Apocalipsa 13 este ”sileşte” (pare mai restrictiv decât ”face”. Când descrie situaţile antihristice, din trei au făcut două – ”ca să-şi pună semnul, adică numărul fiarei, sau numărul numelui fiarei”. M-am uitat o dată pe un site cu versete comparate, şi toate ediţiile străine (de la eretici, e drept) aveau fără ”adică”, deci trei situaţii: semn, numărul fiarei, sau numărul numelui fiarei. Acestea sunt despre care pot spune, dar pot fi mai multe.

   1. multumesc de link, stiam deja de el (iubesc evanghelismos), dar mi-e frica sa o cumpar pt ca e produsa de editura AMD (ei apartin de ortodocsi pe stil vechi) si aceasta biblie (desi e aceea ca din 1914, fara adaosuri) a fost tiparita cu binecuvantarea arhierelui lor, si mi-e sa nu fie schismatici (de ex. daca boteaza un ortodox a doua oara) si eu sa nu fiu partas, prin aceasta biblie, la ce fac ei.
    Altfel o luam de mult, e superba, cu desene, in piele, este exceptionala (e pe Youtube prezentata). La fel si Psaltirea lor, e o bijuterie.

 6. laserul de marcare de care vorbiti nu poate lasa semn in piele, exista tratamente medicale de multe feluri cu laser si nu raman semne pe piele. asta deja e paranoia, intrebati un fizician daca nu credeti. ori tatuezi ori nu tatuezi, omul trebuie sa fie constient de semnul ce-l poarta, altfel =0

   1. Anca

    Poate sunt mizerii si le-a aruncat colegul la gunoi.
    Sau poate nu sunt mizerii dar le-a aruncat platforma la gunoi. Poti sa le pui si de 5 000 de ori, ca tot degeaba.
    Trimite cate unul.

 7. nanoparticule conducatoare de semnal electric? toti avem in corp particule metalice de la mancarea poluata si de la ambalaje….nanoparticulele intra in ADN asa haotic si ce legatura stabilesc ele cu creierul si cu mintea? cum va imaginati ca e posibil sa trasezi in om niste circuite fara sa vezi ce faci inauntru? si cine face asta, o functionara de la pasapoarte care opereaza aparatul de fotografiat cu manualul de intructiuni in fata??? celulele nu mai intai se imbolnavesc, apoi organismul le elimina?…nu poti sa faci modificari stabile cu un fascicul de laser care arde celulele …si mai si vorbim de un amarat de laser care nici cat ala de la cheia auto nu are putere.

  luati parerile unor oameni de stiinta, de ce nu intrebati un biochimist cu experienta cum sta treaba.

  1. Ce scrie fratele Sandu despre însemnare prin laser reprezinta o părere la care a ajuns frăția sa prin mai multe deducții. Indubitabil, nu aceasta înseamnă pecetea, căci ar contrazice Sfânta Scriptură. Cea mai plauzibila ipoteza ar fi că sistemul are nevoie de imaginea completă a feței pentru a realiza harta biometrică completă, ce va fi stocată în baza lor de date și, în cazul actelor cu cip, în memoria acelui cip. Și au nevoie de fotografii de foarte mare rezoluție pentru a fi folosite la recunoașterea facială din cadrul supravegherii totale a Big Brother, dar există ipoteze destul de plauzibile că fotografia unui om poate fi folosită și în scopuri mai malefice. Ritualuri malefice au fost de când lumea, iar soluția este să înduplecăm pe bunul Dumnezeu și pe Maica Domnului să ne ocrotească de toate acestea, prin sfânta spovedanie deasă și sfânta împărtășanie la timp. În rest, să nu acceptăm niciun act cu cip, iar în cazul fotografiei putem merge la un studio foto profesionist, să ne facem o poză de înaltă rezoluție în format digital și să o înmânăm la organele de poliție pe un stick, evitând astfel o poză făcută de ei, cu aparate ce stârnesc suspiciunea, motivând că din motive de conștiință religioasă, nu acceptăm fotografierea cu aparatul lor. Atunci se va vedea dacă ascund ceva, dacă fac mai mult decât o poză. Dacă refuză, trebuie chemați în instanță de cât mai multă lume și vor ceda, întrucât este neconstituțional să ne lipsească de un document de identitate.

   1. fotografia la rezolutie mare si cu fata clara si fara corectii de machiaj se face dupa modelul pe care il cer SUA pentru viza, semn ca exista o colaborare cu ei, noi fiind obedienti si lucrand dupa procedurile pe care ni le cer stapanii, aparatura e posibil sa fie aceeasi. Aceste poze sunt obligatorii pentru softurile de recunoastere faciala, esti scanat peste tot pe unde treci. Acum statul si consiliile locale instaleaza peste tot numai camere video cu recunoastere faciala…
    Am un prieten care recent a castigat o licitatie pentru instalarea in fata scolilor…
    Cine a fost in Israel cu avionul sigur a fost scanat si bagat in baza de date…

   2. Multumim ortodoxinfo pentru lamuriri! trebuie sa fim foarte vigilenti de acum. Doamne apara ne si ajuta ne, fereste ne sa intram in cursa vrasmasului.

   3. @gelu: „nanoparticule conducatoare de semnal electric? toti avem in corp particule metalice de la mancarea poluata si de la ambalaje….nanoparticulele intra in ADN asa haotic si ce legatura stabilesc ele cu creierul si cu mintea? cum va imaginati ca e posibil sa trasezi in om niste circuite fara sa vezi ce faci inauntru?”

    Am intalnit si experti ( la nivel mondial) in domeniul lor, care nu puteau concepe ca anumite domenii straine lor (nano-tehnologie, nano-roboti , psy-war ( unde de inalta frecventa), ADN, etc) ” bat” de departe ceea ce ei credeau / isi imaginau ca e dedomeniul SF-ului (science fiction)…. Ceea ce ni se comunica in presa, ca „noi realizari, de varf, in tehnica / stiinta” , s-a intamplat, de regula, acum 30 de ani si mai bine> Domeniul militar (stiintific) e cu 20 de ani inaintea celui civil …..
    Nano-robotii ( sau ceva similar, pe care noi, ca profani, nu l-am studiat) sunt probabil „legatura / informatia care lipseste” , din cum rezulta din interogatia dvs….
    Nicholas Negroponte: Nanobots in Your Brain Could Be the Future of Learning

  2. ”nanoparticulele intra in ADN asa haotic si ce legatura stabilesc ele cu creierul si cu mintea? cum va imaginati ca e posibil sa trasezi in om niste circuite fara sa vezi ce faci inauntru? si cine face asta, o functionara de la pasapoarte care opereaza aparatul de fotografiat cu manualul de intructiuni in fata???”

   Nu ştiu ce să zic despre ce ai spus, dar vreau să remarc o posibilitate. Dacă articolul vorbeşte de nanometrie, poate vorbi şi de roboţi nanometrici, nu numai de ”particole nanometrice”. Dacă sunt roboţi, nu mai există nedumeririle expuse de tine, pentru că fac ei treaba ce o au de făcut.

   Nanometria există de zeci de ani, încă de acum vreo 20 de ani procesoarele de la computer folosesc tranzistori sub 1000 de nanometri, deci intră în zona nanometrică – altfel vorbeam de micrometrie. Cele mai recente procesoare pentru utilizatorii ”casnici” au tranzistori de numai 10-12 nanometri, iar una din firme este aproape să treacă la 7 nanometri. Aici vorbim de lucruri disponibile pentru omul de rând, nu de eventuale proiecte ultra-secrete sau de produse oficiale, dar nelansate pentru omul de rând.

   10 nanometri ar însemna că, pe o lungime de un milimetru, încap 1 milion de astfel de tranzistori puşi unul după altul. Într-un milimetru pătrat încap 1 milion x 1 milion, adică 1000 de miliarde. Iar într-un milimetru cub ar încăpea 1 milion la puterea a 3-a, adică 1000 de catralioane, sau 1 miliard de miliarde. Ceva greu de conceput la scara noastră. În realitate nu sunt cifre aşa mari, pentru că bănuiesc că nu-i pune claie peste grămadă în procesor, şi care mai are şi alte componente (regiştri, controllere, etc). Un procesor modern are câteva miliarde de tranzistori, într-un pătrat de mărimea cam a 4 pătrăţele de ciocolată puse una lângă alta. Oricum, tranzistorii sunt foarte mici.
   Dacă pot fabrica tranzistori aşa mici, în cantităţi industriale, oare nu pot fabrica şi roboţi mici ?

   Cipul în corp şi însemnarea, apoi tendinţele de robotizare a rasei umane (transumanismul) aş zice că nu pot fi separate.

   1. un robot implica partea de locomotie, adica motor, adica putere electrica, nu am auzit de robot nanometric, cine stie or fi pe drum… iar tranzistorii ca sa sa proceseze informatie trebuie fie parte din circuit, sa aiba algoritm, sa fie conectati ….la ce? tranzistori aruncati haotic in celulele epidermei? si cum comunica cu serverul daca nu ai camp electric puternic…..cat despre monitorizare, nu au nevoie de nano, ea oricum se realizeaza prin internet, telefonie, camere de supraveghere.
    problema lor este de a-i lega pe oameni in serverul de comanda ca altfel nu ii pot controla, nu sunt destui vrajitori sa faca magie cu poza in fata pentru toata lumea, de aceea baga miliarde in cercetare tehnologica.
    pana si anticristul va fi un transumanist, nu va face el grozavii fara sprijinul inventiilor, tot un sclav e si anticristul, dar un sclav din ala convins si hotarat si plin de zel, precum tortionarii reeducati din puscarii…adica mai intai era om religios, apoi devenit habotnic in ideologia ca pamantul vrea binele oamenilor dar ei sunt prosti si refuza…

    1. @gelu : „un robot implica partea de locomotie, adica motor, adica putere electrica, nu am auzit de robot nanometric, cine stie or fi pe drum… ”

     Nano-robotii „erau pe drum” acum 30 de ani…. sunt tone de documentatie disponibila public. Desigur, informatia disponibila pt marele public e praful de pe varful iceberg-ului ……..Va puteti pune la curent si de unul singur:
     Nicholas Negroponte: Nanobots in Your Brain Could Be the Future of Learning

     youtube : Nano(ro)bots Successfully Used on Living Animal for the First Time – IGN News [ 2014]
     etc ….. v. pe youtube / google / …

   2. ERATA
    Mai sus am greşit în acea estimare.
    1 nanometru înseamnă de un miliard de ori mai mic decât un metru, sau de un milion de ori mai mic decât un milimetru.
    La un tranzistor de 10 nm înseamnă că într-un milimetru liniar ar încăpea 100.000 de tranzistori puşi unul după altul.
    Am uitat să iau în calcul celelalte dimensiuni. Tranzistorul nu poate fi numai cu o dimensiune (lungimea). Să zicem că are tot 10 nm şi în lăţime, şi în înălţime. La un mm pătrat ar însemna că încap 100.000 x 100.000, adică 10 miliarde. Într-un mm cub ar încăpea 100.000 la puterea 3, adică 1 catralion (1 milion de miliarde). Deci nu 1000 de catralioane.
    Oricum o dăm, cifrele sunt foarte mari.
    Această estimare este pentru situaţia când tranzistorii stau claie peste grămadă.

    Dacă în loc de tranzistori ar fi nişte roboţi de aceeaşi mărime, ar însemna că într-un – să zicem – praf cât să pui pe vârful unui cuţit ar încăpea un număr uriaş de astfel de roboţei – miliarde şi miliarde, poate la nivelul trilioanelor, poate la nivelul catralioanelor.
    La 100 de trilioane deja aceşti roboţei sunt suficient de mulţi încât să colonizeze în totalitate reţeaua neuronală, cu excepţia sinapselor. Se estimează că avem aproximativ 100 de trilioane de neuroni.

    Acest scenariu poate părea science-fiction, dar futurologul Raymond Kurzweil – care a prezis cel puţin câteva din lucrurile pe care le avem acum, co o eroare de 5-10 ani, poate 20 – a zis şi despre acest lucru. Că oamenii din viitor vor folosi roboţei care să le repare ţesuturile şi prin care să se realizeze o interfaţă om-computer. Oamenii viitorului preconizaţi de Kurzweil vor putea să trăiască într-o lume simulată – în genul Matrix – unde mintea lor va primi informaţiile şi senzaţiile direct în creier, de la roboţei.

    În estimarea de mai sus am vorbit de nanometrie, dar la Kurzweil am impresia că am întâlnit şi conceptul de picometrie (1 picometru este de 1000 de ori mai mic decât un nanometru)

    Este conceptibil că o asemenea interfaţare om-maşină poate veni la pachet cu cipuirea şi cu depersonalizarea totată a omului.

 8. Parintele Elpidie spune tot ref la insemnare. Nanocipuri si cipul mama care le controleaza. de nano-cipurile cele multe, vom sti – nu vom sti. De cipul mama vom sti – aici vom alege noi, ca fara asta nu vei putea cumpara sau vinde.

 9. Primarului Constantei i se va adauga si pacatul TRADARII? În CONSTANŢA se caută soluţii pentru o GEAMIE în cartierul Henri Coandă (cartierul de locuinte sociale facute sub patronajul condamnatului penal Mazare):

  http://www.radioconstanta.ro/2019/04/27/constanta-se-cauta-solutii-pentru-o-geamie-in-cartierul-henri-coanda/

  Locuitorii respectivului cartier sunt o sursa inepuizabila de infractionalitate, in dauna celor aflati atat in imediata vecinatate, cat si in cartierele invecinate.

 10. Hristos a inviat!

  Dragi redactori si dragi cititori,

  Cu toate ca ma simt nevrednic de a comenta pe un subiect atat de sensibil insa deoarece consider ca nimic nu este intamplator, va cer ingaduinta de a-mi exprima cu sinceritate impresiile la citirea articolului si a comentariilor. Ele vin din partea unui om care se problematizeaza de mult timp pe tema globalizarii.

  M-am bucurat asadar sa gasesc multe informatii utile intr-o abordare ortodoxa dar in acelasi timp m-am mahnit foarte tare atunci cand am vazut cat de multa importanta se dau speculatiilor de tot felul si cum se ajunge foarte usor ca sa ascundem padurea in spatele copacilor.

  La citirea articolului am avut acelasi sentiment trait in urma cu doar cateva luni in Sf Munte cand parinti cuminti si cu o buna asezare duhovniceasca imi spuneau ca cipul care se implanteaza ar contine nu stiu ce substanta luata din avortoni pentru ca numai asa si-ar putea produce energia de care are nevoie. Credeti-ma ca in afara unor suflete curate care stiu fara a avea nevoie de vreo demonstratie ca cipurile nu sunt bune aproape toti ceilalti care aud asemenea enormitati vor fugi mancand pamantul pentru a nu fi asociati cu ridicolul situatiei. Nu neg ca ar exista posibilitatea ca prin nu stiu ce kabala / magie neagra, niste slujitori ai celor intunecate sa puna la cale o metoda de spurcare a cipurilor insa fara niste dovezi foarte solide si la indemana oricui nu poti afirma asa ceva fara riscul major de a te umple de ridicol si de a pierde credibilitatea in fata oricarui interlocutor.

  I-am intrebat pe parinti de unde au informatia si mi-au aratat cateva pagini cu o asa-zisa marturisire care circula pe internet cu ceva timp in urma. Din pacate n-am gasit repede un link ca sa vedeti despre ce este vorba. Omul parea sincer in expunerea sa dar lipsa de discernamant l-a facut sa aduca argumente pe care nu le putea sustine. Din punctul meu de vedere un astfel de demers face mai mult rau decat bine deoarece ii indeparteaza pana si pe cei care sunt sensibili la subiect dar care se disociaza imediat pentru a nu risca sa cada in penibil.

  La citirea celor de mai sus va spun cu toata dragostea ca de cateva ori am auzit in mintea mea: nino-nino-nino. La un astfel de semnal in mod normal inchizi articolul si ingropi subiectul. Eu incerc insa ca sa va semnalez aceasta problema (poate ca este doar a mea) si sa o supun judecatii voastre.

  Cel mai mult m-a socat asa-zisa pecetluire izotopica care s-ar putea petrece la o simpla fotografiere a persoanei. Culmea, unii comentatori isi pun serios problema daca ea nu se petrece cumva chiar acum. Ridicolul este asadar imens. Niciun om cu scaun la cap nu poate promova asa ceva fara sa fie la randul sau intrebat de catre cei care primesc informatia de la el daca s-a asigurat recent ca are toate tiglele pe casa. Oricine a trecut pe la un birou de evidenta a populatiei, de pasapoarte sau permise auto stie ca acolo sunt aparate de fotografiat destul de bune ca acuratete a fotografiei dar … absolut normale. Nu trebuie sa fii mare fizician ca sa-ti dai seama ca pentru marcarea la distanta de cativa metri cu izotopi este nevoie de un aparat special si chiar daca stiinta a progresat atat de mult cat eu am fost plecat pana la piata este practic imposibil sa fi incorporat marcatorul in aparatul de fotografiat (de retinut ca acum se folosesc diferite tipuri de aparate de fotografiat – probabil in functie de institutia care le-a achizitionat dar si de loturile in care au fost livrate).

  O astfel de gogomanie discrediteaza insa intregul demers de lupta impotriva sclaviei electronice care este o realitate ce depaseste cu mult granitele libertatii fizice (aici este nevoie de mult efort de cunoastere si intelegere a situatiei pentru a intelege corect miza duhovniceasca a luptei impotriva folosirii acestor tehnologii).

  Nu inteleg asadar de ce este nevoie sa ne complicam in explicatii. Nu este oare suficient ca am devenit numere? Nicaieri nu mai conteaza numele de botez. El a fost inlocuit de cnp – peste tot (politie, banca, fisc etc cautarea se face dupa cnp). Nu este oare suficient ca toate fotografiile de pe documentele de identitate oficiale sunt biometrice? – spunea un naiv ca pentru buletin sa mergi cu fotografia de acasa – asta nu este valabil nici macar pentru cartea de identitate provizorie unde, intr-adevar se cer fotografii pe hartie care se pun pe cartea de identitate dar in acelasi timp te obliga sa treci si pe la aparatul de fotografiat pentru a actualiza baza de date cu fotografia biometrica – sigur ca nu te leaga ca sa te fotografieze cu forta insa daca nu accepti conditiile lor n-ai decat sa stai fara acte; da, fiecare are aceasta optiune si este liber sa decida ce va face). Nu este suficient ca la presiunea homosexualililor au scos numele parintilor de pe cartile de identitate? Astea sunt fapte care conteaza. De ce sa speculam fara acoperire?

  Nu este oare suficient ca toate produsele din comert au 3 de 6? De ce sa spunem ca acest numar exista si in alte locuri in care nu putem dovedi ca este? La ce ne foloseste? Nu este evident ca se contruieste de zor un sistem antihristic? Iar daca totul devine electronic nu este posibil ca cei 3 de 6 sa fie oricand introdusi chiar si acolo unde initial nu au fost?

  Nu este oare suficient ca aprope toti avem telefoane inteligente cu diferite aplicatii care ne leaga de lumea virtuala? Sigur ca este bine sa vedem si ora, si starea vremii si agenda de intalniri si e-mail-urile si gropile sau politistii de pe sosea, sa comandam pizza sau taxi-ul, sa cercetam ceva pe internet sau sa accesam prin video camera copilului plus alte zeci de mii de aplicatii dar nu intelegem ca de fapt nu facem decat sa ne legam si mai tare de Imparatia Omului care se construieste sub ochii nostri iar prin utilizarea acestor aplicatii nu facem decat sa o legitimam si sa o ajutam sa se dezvolte ceea ce este cu siguranta un mare pacat in fata lui Dumnezeu. Si nu este oare suficient ca se fac deja experimente de atasare a acestui dispozitiv de acces la mediul virtual de corpul uman pentru a crea o legatura mai buna si mai rapida cu acesta? Pentru ca oamenii care vor folosi o astfel de tehnologie vor avea avantaje atat de mari incat toti o vor dori pentru ca altfel ar ramane in afara lumii. Iar aceasta nu este o speculatie pentru ca asa ceva se tot petrece sub ochii nostri cu fiecare noua tehnologie care vine s-o inlocuiasca pe cea veche iar oamenii in decurs de cativa ani o adopta si o includ in viata lor ca si cand ar fi ceva firesc.

  Nu este oare suficient ca internetul a devenit indispensabil? Deja am ajuns in punctul in care nu-l mai poti opri fara a crea haos. Milioane de exemple palpabile ne inconjoara. De ce sa speculam? De ce sa spunem ca se fac lucruri in ascuns (ex. nu stiu ce fel de pecetluire, de nanotehnologii etc etc) pe care nu le putem dovedi cand noi nu avem un raspuns bun la lucrurile care sunt la vedere? Pecetluirea fa fi pe fata si acceptarea ei va fi cu vointa noastra. De ce spunem ca este pecetluire acolo unde nu este? Da, putem marturisi fara a gresi ca suntem in plin proces de pregatire a pecetluirii si ca mergem din cadere in cadere. Si se vede clar ca nu vrem sa ne oprim. Asta este situatia reala.

  Spre exemplu, au fost atatia parinti cu viata sfanta care au spus ca documentele electronice reprezinta linia rosie peste care este bine ca sa nu trecem deoarece va fi extrem de greu ca mai tarziu sa refuzam pecetea. Cu toate acestea avem un numar infim de oameni care au refuzat cardul de sanatate din motive de constiinta (un document electronic care ne identifica in fata sistemului sanitar – ex. vreo mie in jud Neamt sau mai putin de 600 in jud Cluj etc). Acestea sunt fapte nu impresii ca s-a petrecut nu stiu ce marcare cu izotopi. Si sa nu uitam ca nu se cerea o mare jertfa. Doar sa mergi sa scoti adeverinta pe hartie atunci cand ai nevoie de servicii medicale. Despre ce vorbim asadar?

  Daca am avea un pic de sinceritate ne-am uita mai atent in sufletele noastre si am afla cat de mult ne-am schimbat. Da, in raport cu noi insine pentru ca numai asa ne putem compara. Raportandu-ne la noi si la chipul lui Dumnezeu pe care ar trebui sa-L regasim in fiecare dintre noi iar nu la cei din jur (raporatrea la lumea care se demonizeaza pe zi ce trece ne-ar putea da o senzatie de comfort daca vedem o oarecare distanta de ea dar in fond s-ar putea ca si noi sa fim luati de curent numai ca avand o viteza mai mica tindem sa credem ca stam bine). Toata aplecarea spre confort nu face decat sa ne lege de Imparatia Omului. Singuri ne indepartam de adevarata vietuire simpla a omului care nadajduieste continuu in ajutorul Domnului.

  Incercarea de unire a omului cu Dumnezeu se face inca din viata aceasta insa prin folosirea protezelor tehnice nu facem decat sa-L indepartam pe Dumnezeu din ceea ce ar trebui sa fie impreuna vietuire cu El.

  Ne problematizam asadar pe lucruri marunte si speculatii dar pierdem din vedere lucrurile importante care sunt palpabile in vietile noastre. Haideti sa vorbim despre ceea ce conteaza cu adevarat si sa nu mai lasam loc vrajmasului sa ne manipuleze mintile cu tot felul de inchipuiri.

  Iertati palavrageala si Domnul sa va intareasca spre tot lucrul bun.

  1. E drept ce ai spus tu,dar speculatiile si ipotezele/teoriile care nu pot fi dovedite,fac parte din a incerca sa anticipezi cat de cat din ceia ce va urma(ca omu’ nu prea se increde in Pronia cea Sfanta ,daca nu se increde si in el putin,cat de putin,dar sa poata si el sa anticipeze viitorul)….asta fiindca suntem si… profesori in parerologie si o punem deasupra a muuuulte ,tare multe lucruri din viata noastra.Tot timpul noi vom folosi mintea si cugetul trupesc,inainte de cel duhovnicesc,adica daca aflam ca CNP-ul e o GRAVA problema ,o amanam ca defapt Pr Iustin ne zicea si de CNP ,daca era asa grav trebuia sa ne spuna sau mai grav unii cu siguranta gandesc …pai ce el nu avea CNP…daca aflam apoi ca ai CNP ,lepadate de el ,dar CIP-ul chiar nu avem voie sa-l luam,dar spunem ceva de genul ca nu despre CIP-ul asta e vorba ,ci de cel implantat,iar atunci probabil se va zice ca insemnarea=lepadarea trebuie sa fie ca in Apocalipsa pe mana dreapta sau frunte si cu 666,dar pana atunci …mai este,etc.Asa e si cu credinta ,daca unii s-au ingradit de dupa un sinod talharesc de o erezie asa ucigatoare ,precum ecumenismul,altii zic ,nu trebuie acum, ci dupa ,,sinodiceasca cercetare”,ca abia atunci e grav ,daca zici, pai a fost si sinod ,sinodul ROCOR 1983,ei iti zic ,da da’ ala nu a dat nominal si pe eretic anatema si deci….asteptam/dorim altul sa fie ,ca ala nu ne convine …chiar daca va fi inca unul si atunci se va da putina importanta (fiindca unul ecumenic nu va fi,ca sinodul ecumenic nu se aduna cu una cu doua si se vede din avion ce pastorasi sunt astazi in fruntea Bisericii ,ca siadunarea de la creta 16 ,s-a luat hotarare de a se face inca din 1925,chiar la bucuresti in timpul ,,festivitatii” de infiintare a Patriarhatului Romaniei,atunci in noiembrie 1925 s-a semnat procesul verbal, prin care o parte din Bisericile surori erau deacord ca intr-un an maxim sa se intruneasca sinod,dar iata ca a fost tocmai in 2016),probabil se va gasi o alta explicatie intortochiata si rasrasrastalmacita de ,,filosofii literelor’’ de azi….si tot asa ne trece viata si ne vom trezi…la Parusie.Sa nu fie! Iarta-ma!

 11. Hristos a inviat!
  Fratele Sandu are dreptate. O profesoara de chimie care e pusa la punct cu subiectul in cauza mi-a spus ca ei au introdus si in produsele alimentare nanoparticule insa n-au avut efectul scontat deoarece le eliminam. Asa ca au gasit alte modalitati prin care sa ni le introduca in corp, mai exact in ADN, prin vaccinare si intruzie cu laser rece invizibil. Unii spun ca insemnarea pe frunte sau mana dreapta se va intampla numai atunci cand antihristul va fi la putere insa Sf. Paisie Aghioritul ii contrazice. Deja sunt oameni pe glob care au fost insemnati pe frunte sau pe mana dreapta deoarece insemnarea se face in etape. Cand isi va face aparitia antihristul, atunci totul va fi pregatit pt. el. Atunci proorocul Ilie va propovadui pt. intoarcerea evreilor (care nu sunt insemnati in mare parte) la Adevar iar Enoh va propovadui pt. o parte din neamuri care n-a fost insemnata.
  Ganditi-va, conform cercetatorilor rusi ei au tehnologia (iar la noi in tara a fost adusa aparatura noua pt. fotografiere / scanare) asa ca de ce n-ar utiliza-o pe noi (goimii, adica animale, caci asa ne considera)?
  Sf. Paisie Aghioritul spunea ca prin VICLENIE vor pune pecetea pe fruntea omului cu raze laser. De altfel, un Parinte foarte induhovnicit, pe nume schiegumenul Gavriil Vinogradov, zicea ca in momentul fotografierii pt. pasaport (la rusi, pasaportul intern e ca buletinul la noi) se va pune pecetea pe frunte. Sfintia sa e unul din Parintii cu care s-a sfatuit Sf. Paisie. Totodata vrednicul de pomenire Preot Marturisitor Vasile Novikov spunea credinciosilor sa nu cumva sa mearga sa-si faca pasaport ca le va pune pecetea pe frunte cu raze laser. Pentru cei care nu stiu, din poze ale acestui Parinte au curs mir si sange. De altfel si schiarhimandritul Hristofor de Tula era in acord cu parintii mai sus mentionati. Si mai sunt si alti Parinti care ne-au avertizat in acest sens. Deci fratele Sandu nu si-a expus parerea proprie dupa umila mea parere. Insa fiecare e liber sa procedeze cum crede de cuviinta, dar inca un lucru va mai spun: acele nanoparticule nu vor mai putea fi scoase din ADN niciodata.
  Inca un gand mi-a venit: Arhanghelul Mihail a spus „Sa stam bine, sa stam cu frica” dupa caderea ingerilor ce l-au urmat pe Lucifer. Oare nu asa va fi si propovaduirea sfintilor Enoh si Ilie, dupa insemnarea multora cu semnul satanei?
  Privegheati si va rugati ca nu stim nici ceasul, nici viclenia vrajmasului, si rugati-L pe Dumnezeu sa va dea putere sa va rupeti de acum de sistem, caci singuri, fara Spovedanie si impartasanie deasa, nu vom rezista – chiar daca in aceste vremi trebuie sa cautam preoti nepomenitori si constienti de problema actelor dracesti la sute de km.
  Iertati-ma daca v-am tulburat sau v-am gresit cu ceva si va rog sa ma pomeniti si pe mine la rugaciuni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO se bazează strict pe cititorii săi mulți, care sprijină fiecare cât poate acest demers. Vă punem la dispoziție conturi bancare sau varianta PayPal de mai jos. Fără sprijinul vostru acest proiect se poate diminua, până la dispariție.

Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Reclamele sunt blocate

Te rog să ne susții, deblocând reclamele.