X

Am uitat să dialogăm și dezbatem cu multă ură

de Saccsiv

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Convorbiri cu părintele Ioanichie Bălan:

Părinte, când are să fie sfârşitul lumii?“. Şi pustnicul i-a răspuns: „Ştii când va fi sfârşitul lumii? Când nu va mai fi cărare de la un vecin la altul“.

Fraților, aproape toți cei care comentăm pe acest portal suntem în aceeași tabăra: anti ecumenisti, anti cip, anti Noua Ordine Mondială, pricepem care-i treaba cu antihristul, știm profețiile, ne străduim să facem fapte creștinești și foarte multe altele.

Părem mulți deoarece ne-am strâns laolaltă, însă suntem puțini în comparație cu marea masă a celor dați cu șmirghel pe creieri. Și fiind puțini puțini, ar trebui sa fim uniți.

Evident că avem și păreri contrare. Ar trebui însă să le dezbatem creștinește, civilizat, cuminte, ca între frați. Nu cu ură. Noi însă nu procedam așa, iar asta nu e bine deloc.

Dacă aici la comentarii procedam greșit, cum oare ne vom descurca atunci când vom fugi în grupuri și grupulete, caci va veni și vremea aia:

Ce spun Sfintii Parinti despre FUGA de ANTIHRIST?

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

47 comentarii

 1. Asa este.Oricine vine pe aici cu duh de cearta,autosuficienta,”infailibilitate”ar trebui sa-si puna un mare semn de intrebare.Daca nu cumva e cu treaba pe aici si a venit sa ne dezbine.Lasam la latitudinea administratorului sa ia decizii.Ideea e,ca ar trebui sa ne iubim mai mult si sa ne adunam in jurul lui Hristos.Mantuire!

 2. Foarte bine punctat. Lipsa cea mai mare pe care o avem este dragostea, care are la baza respectul. Aceast lipsa transpare in toate simptomele bolilor legate de relatiile dintre oameni.

 3. Cuviosul Arhimandrit Serafim Alexiev despre smerenia fățarnică

  „Dar pe lângă adevărata smerenie există și o smerenie mincinoasă. Aceasta este „smerenia” deșartă, care își aruncă privirea de jur împrejur ca să vadă dacă cumva a zărit-o cineva, dacă se vorbește despre ea, sau este pizmuită. Ea nu este altceva decât mândrie înveșmântată în haine smerite. Numai pe dinafară are înfățișarea smereniei, însă pe dinlăuntru clocotesc toate patimile. Cel cu adevărat smerit este întotdeauna liniștit și în pace; nu se bucură de laudele ce i se aduc, nici nu se necăjește din pricina umilințelor. Pe când smeritul cel mincinos caută, printr’o părută evlavie, slava omenească. El a văzut că smerenia aduce laude și cinstiri celor care o au – așa că și-a pus masca smereniei, spre a se mări și el într’acest chip. Un astfel de om arată că nu a înțeles nimic din esența smereniei. Lui îi place să spună despre sine: „O, eu, păcătosul! o, eu, nevrednicul!” Dar în același timp așteaptă ca ceilalți să se împotrivească și să-i spună că nu este adevărat, că nu este păcătos. Iar dacă este contrazis în acest fel, se simte bine. Dar dacă ceilalți sânt de acord cu el și îi spun: „Așadar tu însuți recunoști că ești păcătos! Sânt adevărate, deci, cele ce se spun despre tine?,” de îndată se arată nemulțumit, jignit și începe a întreba: „Dar ce se spune despre mine?” O astfel de smerenie nu este mântuitoare, ci fățarnică și de aceea este socotită a fi o greșeală mai rea decât mândria. „Nu cel ce se hulește pe si­ne dă dovadă de smerită cugetare,” spune Sfântul Ioan Scărarul „ci cel ce, văzându-se hulit de altul, nu-și micșorează dragostea față de acesta.”
  Smerenia fățarnică nu este primejdioasă atât pentru oamenii din lume, căci adeseori ei nu iubesc nici adevărata smerenie – cum ar putea fi atrași de măsluirea ei prin fățarnica smerire? Acest fel de smerenie este mai primejdioasă pentru oamenii duhovnicești, mai cu seamă pentru monahi, a căror cale este îndeosebi cea a smereniei. Pentru că adevărata smerenie cu anevoie se dobândește, monahii se prefac adesea a fi smeriți, din dorința de a dobândi slavă grabnică și ieftină. Adeseori, chiar și
  Creștinii evlavioși cad pradă acestei ispite – păruta smerenie. Pentru a ne feri de această smerenie mincinoasă și păguboasă, Sfinții Părinți ne sfătuiesc să nu zicem nimic de la noi: nici de bine, nici de rău, ci să fim cu luare aminte la sufletul nostru și să ne luptăm lăuntric cu toate mișcările păcătoase ale acestuia. Dacă sântem dojeniți, să tăcem și să nu ne îndreptățim, căci de nu o vom face, se va ivi mândria. Dacă sântem lăudați, să păstrăm iarăși tăcerea și să nu ne împotrivim, căci altfel se va ivi fățărnicia. Trebuie să căutăm a dobândi smerenia lăuntrică, care nici nu se tulbură din pricina mustrărilor, nici nu se clatină din pricina laudelor. Preacuviosul Ambrozie de la Optina istorisește despre un monah care neîncetat spunea despre sine: „O, eu, cel nevrednic! Odată egumenul, venind la trapeză și văzându-l, l-a întrebat: «Dar atunci ce cauți aici, cu sfințiții părinți?» Monahul, jignit, i-a răspuns: «Dar nu sânt și eu unul dintre ei?»”

  Spre deosebire de aceasta, adevărata smerenie lucrează în chip cu totul osebit. Iată o pildă: „Un monah oarecare, având adâncă smerenie și viață sfântă, a sosit în vizită la o mănăstire. A intrat în biserică să se roage, iar când frații s’au așezat la cina frățească a dragostei, a luat și el loc. Unii din­tre frați au început să se întrebe: «Dar acesta ce caută aici?» și i-au spus monahului: «Ridică-te și ieși afară!» El s’a ridicat și a ieșit. Alții dintre frați însă, mâhnindu-se-se din pricina izgonirii acestuia, l-au chemat înapoi. Fără a arăta în vreun fel că s’ar fi simțit jignit, el s’a întors. Apoi unul dintre frați l-a întrebat: «Spune-ne, ce ai gândit și ce ai simțit când ai fost izgonit, iar apoi chemat îndărăt?» Aceasta le-a răspuns: «Mi-am amintit că sânt asemenea unui câine care iese când este izgonit și vine când este chemat.»”
  Aceasta este adevărata smerenie. Smerenia fățarnică are părtășie cu aceasta pe cât au paiele cu aurul. Foarte frumos a zugrăvit smerenia mincinoasă Sfântul Tihon al Zadonskului. El spune: „Sânt oameni care pe dinafară se arată smeriți, însă pe dinlăuntru nu sânt așa. Mulți renunță la feluritele trepte și titluri ale lumii acesteia, dar nu vor să renunțe la buna părere pe care o au despre ei înșiși; se leapădă de cinstirile și rangurile lumești, dar vor să adune cinstiri pentru sfințenia lor. Multora nu le este rușine să se numească pe sine păcătoși înaintea oamenilor, sau chiar cei mai păcătoși dintre toți, însă nu vor să audă aceste cuvinte de la alții – și, de aceea, se numesc astfel numai cu gura. Alții își îndoaie spatele ca o seceră, dar înlăuntrul lor se înalță cu cugetul. Alții se pleacă până la pământ înaintea fraților, dar rămân neclintiți în inimile lor. Un altul poartă rasă sfâșiată, dar nu vrea să-și sfâșie inima. Mulți vorbesc puțin și cu glas scăzut, iar alții defel nu vorbesc, dar în inimile lor îi hulesc neîncetat pe semenii lor. Unii își acoperă trupul cu rasă și cu mantie, dar inima nu doresc să și-o acopere. În același chip, ei arată și alte semne ale smereniei!… Aceștia toți, însă, nu au smerenie în inimi pentru că, deși poartă semnele smereniei, le lipsește tocmai înțelesul lor (simțământul sincer de smerenie în adâncul inimii) – ele nu sânt altceva decât fățărnicie. Astfel de oameni sânt asemenea unui burduf, umflat cu aer, care pare plin, însă când se golește de aer, se vădește că a fost gol. Sau, după cuvintele lui Hristos, aceștia se aseamănă „mormânturilor celor văruite, carile din afară se arată frumoase, iar dinlăuntru pline sânt de oasele morților și de toată necurăția.” /Mt. 23:27/ De aceea trebuie ca omul să aibă în lăuntrul inimii sale smerenie, precum și toată evlavia. Pentru că Dumnezeu judecă după „sfaturile inimilor” /I Cor. 4:5/ și nu după cele părelnice, nu după cum ne arătăm noi înaintea oamenilor.”
  Sfinții Părinți ne dau toate aceste îndrumări ca să ne păzească de primejdia smereniei fățarnice, care nu numai că nu aduce omului mântuirea, ci îi agonisește mai mari pedepse. Singura mântuitoare este adevărata smerenie. Prin toate celelalte nevoințe, dacă nu sânt presărate cu sarea adevăratei smerenii, nu ne putem mântui. Însă, având adevărata smerenie, ne putem mântui și fără nevoințe. Un mare nevoitor din vechime a prorocit că în vremile din urmă nu vor mai fi ostenitori aspri sau mari nevoitori, ci adevărații Creștini se vor mântui numai prin smerenia lor. Și unii dintre ei vor ajunge la mare desăvârșire doar cu aceasta

 4. Pacea este într-adevăr de la Hristos. Pacea este într-adevăr dezirabilă și nu se poate fără ea.

  Dar ce te faci că nu este o vreme a păcii?.

  Să strige pietrele în locul nostru?

  Păi pacea și-o doresc și ecumeniștii. Limbajul lor despre noi este că suntem agresivi și nu dialogăm. Când sunt invitați la dialog pe tema sinodului din Creta refuză totalmente dialogul: sunteți schismatici.

  Eu nu din orgoliu îmi propun să nu am negocieri cu Magda pe tema Arsenie Boca.

  Și pentru faptul că l-as pe Hristos și pentru faptul că poate ar exista o mică șansă ca Magda să-și revină pe acest subiect.

  Unde scrie că eu o urăsc pe Magda? Păi în acest caz ar trebui să mă duc să mă arunc la lada de gunoi ortodoxiei.

  La comentarii mă dau ortodox, iar în sufletul meu sa o urăsc pe Magda? Doamne ferește de asemenea sminteală!
  Ar însemna că mă înfățișez în fața duhovnicului meu ca un țăcănit.

  Să stăm bine, să stăm drepți.

  1. Filipe, “sa stam bine, sa stam cu frica, sa luam aminte!” Nu “drepti”, ca Hristos nu face militarie cu noi ! Asa ca “Pe loc repaus!”, ca prea te-ai turat cu Magda.

   1. @ Moca

    Omule. Uite cum scriu.
    Telefonul are un tool care se numește DICTATION.

    Eu vorbesc și el scrie.
    Softul este de-a dreptul imperfect.

    Este obligatoriu sa perii textul după ce dictezi.

    Nu întotdeauna imi iese perierea pt ca mai sunt și la volan la semafor.

    Ai dreptate.
    “Sa stam drept” e corect.

    Ca m-am turat cu Magda, eu pot sa dorm noaptea.

    Tu?

   2. Moca!
    Lasă-l pe Stoler….
    Este NERUȘINAT modul în care modifică DE LA SINE PUTERE ”ULTRA-ORTODOXUL” de el, înfierând, atacând, adjudecând….ceea ce corespunde EXACT scrierilor și este CORECT, spus de Arhanghelul Mihail, nu de alde Stoler, ca să aibă ultimul cuvânt și ”dreptate”: ”Să stăm BINE, să stăm CU FRICĂ, SĂ LUĂM AMINTE!” pentru a nu cădea asemenea îngerilor din Cer!

    Dar, potrivit vremurilor aste nenorocite, DE PE URMĂ…cu unii sau cu alții (mai mult sau mai puțin) se probează profeția: ”MIRENII VOR FI CA DRACII, IAR MONAHII, PREOȚII (deci Clerul) vor fi ca MIRENII!”

    Iată că unii o iau înainte, ÎN PAS DE MARȘ TRIUMFĂTOR!

    În câteva postări ba mă face isterică, ba de fapt mă ”iubește” duhovnicește, mai ales dacă renunț la ”rătăcitul” de Arsenie Boca, ca să mă ”iubească” din nou….se pare că e bolnav sufletește pentru așa stare de împărțire schizofrenică, iar de ”iubit” nu știe decât PERVERS….sado-masochist!

    Într-o singură privință are dreptate: înainte de citirea Evangheliei se anunță: ”Înțelepciune DREPȚI…să ascultăm Sf.Evanghelie…” dar DREPȚI ÎN SPIRIT, nu soldățește!

    1. “Cu intelepciune, drepti…”-adica, sfinti.
     Mi se pare ca Filip al nostru e luat de valul arhiconilor, care in Saptamana Mare au varf de activitate.Am observat si pe alte site-uri, la materiale cu teme de credinta ortodoxa.
     Mai multa smerenie noua-tuturor, ca asta arde cel mai bine mandria,trufia,pacatele si pe promoter/pusher-ii lor, Filipe!

 5. E! Unii se mai alintă…atâta tot!
  Nu știu de ce la români există boala asta: n-ai voie domne să ai părere diferită!
  A avea o părere diferită sau nuanțată față de a altcuiva, nu înseamnă că trebuie să-l privești pe celălalt chiorâș sau să-l trimiți în cazanul cu smoală repede, până nu i se mai vede scăfârlia!
  Admin, când o să vină Urâciunea pustiirii , cei care ne contrăm pe-aici, o să ne înfrățim de-adevăratelea, o să facem front comun, uitând prostiile, contrariile de pe-aici!
  Asta, dacă suntem normali la cap și la suflet!

 6. Luca, cap 22
  31. Şi a zis Domnul: Simone, Simone, iată satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu;
  32. Iar Eu M-am rugat pentru tine să nu piară credinţa ta. Şi tu, oarecând, întorcându-te, întăreşte pe fraţii tăi.

  Fratilor, rugativa unii pentru altii, caci indrazneala mare are cel rau.

 7. Cei care nu sint in stare sa discute nimic si traiesc doar din ura, mindrie si prostie sint cei proveniti din mediul rural, scosi din sate dupa 45. Pe linga aceste minunate calitati, etalate din plin, de zeci de ani, sint dominati de-o slugarnicie mizerabila fata de straini, neputind sa-si inchipuie existenta fara stapini, de unde si reflexul conditionat de-ai acuza pe cei care sint impotriva vestului c-ar fi filorusii. Romanii sint minoritari in propia tara si nu depasesc 2-3% din intreaga populatie de patrioti vestici. Dupa eliminarea elitei romanesti, in anii 50, vestul a finantat asa numita industrializare prin care s-au distrus atit satele cit si orasele, printr-o manevra simpla si f eficienta, care acum le aduce venituri colosale. Sah si mat din doau mutari! Situatia in care am ajuns este ireversibila, deoarece raul este mult prea mare.

 8. Domnule Stoler,daca noi vom tacea, vor vorbi pietrele in locul nostru:am tot tacut pana acuma, cu toate ca m-ai facut eretic si sunt un preot care lupt impotriva ecumenismului. Daca te dai asa de ortodox, ar trebui sa stii ca numai cine mânie pe un preot care cugeta ortodox, ar trebui sa-si puna un mare semn de intrebare. Basca, ca e si postul mare. Apropo, te spovedesti?! Ca ma faci cum iti vine la gura, nu e nici o problema. Abia astept sa o iei de la capat. Oricum, nu ai prea mult respect pentru fiinta umana. Dar totul e pana te iei de frati. Deoarece nu sunt doar un simpatizant al acestui site, ci sunt si preot. Daca am infruntat un episcop, cu atat mai mult un jurnalist. Mie nu mi-e frica de oameni, ci doar de Dumnezeu. Ceea ce iti spun, nu iti spun cu ura sau partinire, ci ca o atentionare. Oricum, nu cred ca vei primi ceva, deoarece ne dai lectii de “smerenie”. Si oricum la inaltimea “ortodoxiei” matale, noi nu putem ajunge. Stii foarte multe limbi, etc. Esti “ortodoxul” perfect si ai venit la lupta. Numai ca aici nu este un ziar, ci un site ortodox. Du-te si te lupta cu ecumenistii. Ar fi multe de spus… Oricum “cred ca am si eu duhul lui Hristos” si pot sa-ti spun de la distanta ca nu ai iertarea mea, daca mai tulburi vreunul dintre frati. Daca te vei mai lua de mine, voi pleca de pe acest site, dar, ii profetesc ceva si administratorului: daca nu te va linisti, praful se va alege de site-ul lui…

  1. M-aș întrista s-o faceți!
   Poate am contribuit și eu la sminteala asta, luându-mă la trântă verbal cu Stoler…îmi cer iertare!
   Sincer, aveți un ton just, echilibrat, la fel ca și Pr.Ioviță…sunt cu miez comentariile Dvs.și pline de bun simț!

 9. “dar, ii profetesc ceva si administratorului: daca nu te va linisti, praful se va alege de site-ul lui…”

  E halucinant ce spuneți părinte. Un comentator. Una bucată comentator.
  Să facă să se aleagă praful de un site.
  Vă mai amintiți cum funcționează hârtia de turnesol? În mediu acid capătă o culoare, în mediu bazic capăt altă culoare.

  Fara să-mi propun asta, în ceea ce vă privește, am acționat precum hârtia de turnesol. V-ați balaurit pur și simplu și v-ați vărsat năduful. Nu-mi miroase a bine. Măcar eu sunt mirean cu slăbiciunile mele.

  I-am trimis lui saccsiv un răspuns pentru dumneavoastră la o interpelare pe care mi-ați făcut-o la un articol despre catedrala Notre Damme.

  I-am sugerat să vă transmită răspunsul acela în privat mai ales că răspunsul era realmente pacifist.

  Chiar dacă ar fi fost publicat nu ar fi produs efecte urate și reacții urate.

  Așa a vrut Dumnezeu ca acel comentariu pacifist al meu să nu ajungă la dumneavoastră.

  Și să beneficiez de un asemenea perdaf precum cel de mai devreme.

  Dacă vă închipuiți că sunt un sociopat care își propune să zgândăre lumea pe un site ortodox, vă aflați în înșelare.

  Cum de altfel tot în înșelare va aflați și referitor la unele subiecte ortodoxe. Și pur și simplu nu puteți accepta că sunteți tras de mânecă atunci când sunteți în înșelare.

  Nici măcar citatele din sfinții părinți pe care le-am pus nu mai sunt un argument pentru dumneavoastră. Uite așa s-a încheiat o prietenie care nici măcar nu a început.

 10. Simpla lecturare a cărții “Despre înșelare” a sfântului Ignatie Briancianinov ar fi făcut ca frecușurile noastre să nu mai existe deloc pe acest site. Viziunile asupra ortodoxiei atât de diferite vin din faptul că ne adăpăm din izvoare un pic cam diferite. Mie mi este foarte clar acest lucru.

 11. Acesta este comentariul pe care vi-l am trimis în privat

  Parinte. Deloc nu ma odihneste asezarea dvs.
  Daca va miroase ca aduc dezbinare nu-i nimic. Tineti-va departe de o asa ispita.
  Daca public un text patristic despre falsa smerenie (evident, nescris de mine) iar nu e bine.
  Despre Boca nu negociez pe principiul „sa nu fim dezbinati”. Chiar cu riscul de a lasa impresia ca ma preamaresc pe mine cum bine ziceti.
  Am duhovnic.
  Aveti duhovnic.
  Sa ne administram trairile cum gasim de cuviinta in relatia cu duhovnicul.
  Nu sesizati totusi ca v-ati oparit cand ati avut impresia doar ca va fac eretic?
  De la vorbele unui zaltat nu te tulburi. Cel mult razi amuzat.
  Poftim. Eu sunt un zaltat.
  Va iubesc de asemenea. Cred. Nu cred ca ce cred eu despre iubire asa si este.”

 12. Cred că nu m-am exprimat suficient de limpede. O s-o fac acum.

  Clericalismul este boală grea chiar și la preoții îngrădiți.

  Am spus-o și cu ocazia altui comentariu: îngrădirea nu este o garanție pentru dreapta credință ortodoxă.

  Cum dovedesc eu asta?

  Uitați-vă câte rătăciri sunt în interiorul îngrăditilor.

  Ecumeniștii își freacă palmele de satisfacție. Nici măcar nu trebuie să vină cu argumente ca să desființeze îngrădirea.

  Diavolul își face treaba pe care știe sa o facă.
  Cu conlucrarea oamenilor pe care îi înșeală. Cu siguranță.

  Nici Origen, nici Arie, nici Nestorie nici alți ritori ortodocși înșelați nu erau idioți.

  Erau realmente garnisiți la mansardă.
  La ce le-a folosit abilitatea lor dacă ei astăzi sunt trecuți în rândul ereticilor, în rândul personajelor de tristă amintire pentru ortodoxie?

 13. Discrepanta antiecumenisti pleaca de la faptul ca Sfintii Parinti sunt relativizati nu numai de ecumenisti, ci si de multi antiecumenisti. Daca Sfintii ar fi crezuti si duhul Ortodoxiei ar fi duhul patristic, atunci toate disputele dintre antiecumenisti nu ar fi existat. De pilda, de ce a fost atat de greu sa ne dezicem dupa 2016 de Creta ecumenista, de cmb, de calendarul papistas, de fenomenele Nil, Prislop, Ionesti, Vladimiresti, Maglavid? De ce? Pentru ca antiecumenistii nu au avut toti duhul Ortodoxiei in cuget. Din Ortodoxie iei 100% sau 0%, Adevarul nu poate fi decat absolut. Daca am avea la masa pe Sf Atanasie cel Mare, Ioan Hrisostom, Vasilie, Teodor Studitul, Maxim Marturisitorul, Palama, Fotie, credeti ca ei ar fi admis ceva din inselarile de mai sus? Sunt sigur ca NU!

 14. Ioana a scris:
  “Pentru ca antiecumenistii nu au avut toti duhul Ortodoxiei in cuget. Din Ortodoxie iei 100% sau 0%, Adevarul nu poate fi decat absolut.”

  Jos pălăria doamnă! Respectele mele!
  Nicicum nu se putea spune mai limpede.

  1. Sau, a scris cineva acum multi ani un comentariu pe saccsiv in care spunea:

   Ortodoxie (Adevar) + ceva = erezie (minciuna)
   Ortodoxie (Adevar) – ceva = erezie (minciuna)

 15. Părinte. Citiți cu limpezime următoarele cuvinte:

  NU SUNT JURNALIST!

  Se vede clar? Softul de editare de texte al acestui site nu-mi permite să-mi aleg dimensiunea fontului.

  Da. Am fost un cretin de jurnalist. Ceea ce nu vreau să mai fiu în vecii vecilor. Și trag nădejde că doar un pic am reușit să mă pocăiesc. Nu mă mai dedulcesc la niciunul din borcanele de miere pe care le oferă statutul de jurnalist.

  Am câștigat painea simplu dintr-o muncă extrem de lipsită de responsabilități în comparație cu ce eram odată.

  În ceea ce privește limbile străine pe care le vorbesc îmi pare rău dar nu mai pot da timpul înapoi ca să mi le șterg din memorie. Ba mai mult mă folosesc de ele ca să constat ce prapastii mai fac frații noștri rătăciți din occident Și ca să mai pot comunica cu călugării din muntele Athos care vin pe la noi și care sunt vorbitori de limba engleză unii dintre ei. Pentru că eu greacă nu știu.

  M-am cercetat repede să văd dacă este cazul să am un sentiment de culpabilitate pentru faptul că vorbesc limbi străine. A reieșit că nu este cazul.

  Vă rog să nu părăsiți secțiunea de comentarii acestui sait. Construiți cu folos pentru cititori cu argumente.
  Mă preocupă foarte tare împreună sfătuirea. Orice sfat, orice idee construită pe ortodoxie mă impresionează și sunt gata să o asimilez.

  Un prieten mi-a explicat azi un pic de ce nu este bine să mergem la doctor nici în momentele foarte critice (Cancer de colon, leucemie și alte nenorociri)
  Am rămas cu gura căscată la ce a spus el pentru că era pertinent ce spunea. Medicii depun jurământul la un idol păgân Hippocrate și noi ortodocșii ne ducem și ne bazăm pe jurământul acestor închinători la idoli. Oare Hristos este dator să stea alături de noi prin spitale în condițiile în care noi nu ne dezicem de jurământul lui Hippocrate?
  Răspunsul este NU.

  Iată o idee la care am fost foarte permeabil. Nu prea văd cum o să ne mântuim tot peticindu-ne sănătatea.
  Sfantul Paisie Aghioritul aproape că s-a rugat să primească o boală grea.

  1. Sa nu uitam totusi ca sunt sfinti parinti care sau lasat pe mana acestor doctori…
   Unii dintre ei este Sfantul Paisie Aghioritul…..iar unul si mai recent este pr Justin Parvu.
   Ma indoiesc ca ei nu au stiut lucrul asta…iar noi il stim.
   Sa fim f atenti la extremele astea.

  2. Dar din cate stiu Sf Paisie Aghioritul à fost internat in spital in Grecia deci cum ramane cu refuzul ingrijirilor medicale de care vorbiti ? Cred ca trebuie să vedem dincolo de litera…

 16. Am vrut să scriu

  “Imi câștig painea simplu dintr-o muncă extrem de lipsită de responsabilități în comparație cu ce eram odată.”

 17. Asta e marea noastra problema…in momentul cand vrei sa dai un sfat..ca preot sau simplu mirean, trebuie sa fi pe linie cu sfintii parinti…duhul Ortodoxiei, daca vrei sa fi de folos si sa nu lasi loc de interpretari.
  Propriile pareri, preferinte sau inclinatii care nu sunt in acest duh al sfintilor parinti, in cel mai rau caz , le pastrezi pt tine..daca iti place lucrul asta…in niciun caz nu incerci sa-l mai transmiti si altuia.

  In momentul de fata suntem datori sa ne documentam personal si sa cunoastem acest duh patristic..pe care trebuie sa-l vedem dealtfel si la duhovnicul nostru…iar daca nu avem o legatura reala cu Dumnezeu prin pocainta, nu putem sa facem diferenta ….si este greu sa facem fata numerosilor “teologi si filozofi” care in zilele noastre sunt mai multi de cand e lumea si pamantul…

  Intr-un fel, vorba multa denota si starea noastra duhovniceasca :

  Sf Grigorie Teologul ;
  “Smerit nu-i cel ce-şi mărturiseşte micimea, ci cel ce mărtu­riseşte că puţine ştie despre Dumnezeu, cel ce puţin şi vorbeşte despre Dumnezeu”.

  Pr Cleopa ;
  “Cel ce dă sfat, dar el nu l-a trăit, este ca izvorul de apă pictat pe perete. ”

  Pr Arsenie Papacioc;
  ” Filosoful iti descrie cat de frumoase sunt stelele cerului….iar crestinul traitor, pune mana pe ele.”

  De vorbarie multa nu cred ca o sa ne vindecam vreodata…..dar macar sa fim atenti daca vorba noastra este pe linia sfintilor parinti.

 18. O ipoteza: se posteaza opinii pt ca in adancul nostru mic de comentatori, nu mai avem un duhovnic traitor, macar unu la nivel de tara, care sa faca lumina printre evenimentele ce survin si ne “strofocam” prin ratiune si nu prin traire sa le explicam.
  Si eu am pareri, convingeri… de multe ori nici nu le mai spun.
  Intrebare: cine e cel mai iscusit teolog(cunoscator de Dumnezeu)?
  Raspuns: dracu’. Il cunoaste, dar nu Il iubeste.

 19. Important este să-i si cunoastem pe Sf parinti și să si traim ca ei pentru à putea spune ca urmam invataturile lor. Astazi tot vorbim de Sf parinti, dar cati dintre noi ii cunosc sincer sau traiesc dupa modelul lor ?

 20. imi aduc aminte de cuvintele Sf Paisie Aghioritul catre un ucenic: “cuvintele tale sunt ca niste margaritare, dar tu arunci cu aceste margaritare in oameni si le spargi capul”
  Nu spunem la Sf Liturghie: “sa ne iubim unii pe altii, ca intr-un gand sa marturisim pe Tatal, pe Fiul si pe Sf Duh”.

 21. Eu nu prea fac comentarii pe aici de fel pt că sincer îmi par de prisos. Până și la anumite subiecte când se fac comentarii, nu au o continuitate pe aceeași idee …Noi nu prea reușim să socializam pt că din punctul meu de vedere fiecare vrea să aibă ceva de zis și părerea lui este cea mai importantă…..Este atît de simplu și totodată atît de complicat. De multe ori dam propriile noastre interpretări după “cum avem chef” ….

 22. Să mă ierți, dar știi care este urletul care se aude acum pe întreaga planetă?
  LINIȘTE!!!
  Acesta este urletul.
  LINISTE!!!

  Omul modern nu vrea să audă nimic despre adevăr. Nu vrea să fie tulburat cu nimic din convingerile lui.

  Dacă doar i-ai exprimat gândurile tale, fără să vizezi nicio secundă persoana lui, el considera asta ca un atac la propriile lui convingeri.

  Ăsta este cel mai cumplit lucru cu care mă confrunt de când încerc doar să transmit celorlalți gândurile mele. Oamenii mă beștelesc înfiorător.

  Unii cu eleganța pe care le-o dă educația iar alții de-a dreptul grosolan.

  Bine, zic, dar nu te-am înjurat de mama. Nici măcar nu am vorbit despre tine. Ce se întâmplă? De ce te simți agresat? Dă-mi și tu la schimb un gând de-al tău. Poate mă voi folosi.
  NU.
  Acest lucru nu se întâmplă.

  LINISTE! se aude urletul.
  Noi vrem să murim în liniște!

  Înfricoșător este că cele mai tragice experiențe le am cu ortodocșii mei.

  Constat că și sufletul omenesc ca și trupul are un sistem imunitar. Omul, când primește idei din afară care nu corespund cu ideile cu care el deja și-a întărit convingerea, le rejectează așa cum rejectează sistemul imunitar al trupului prin creerea de anticorpi:

  Ideile de respingere.

  Acest om se străduiește sălbatic să producă contraargumente la ideile care vin din afară doar ca să-și asigure liniștea confortabilă a conștiinței. Acesta este sfârșitul sfârșitului. Nici nu trebuie să-l mai așteptăm pe antihrist.

 23. Ca sa fi sigur ca ideea pe care te bazezi este buna …trebuie sa fie pe linia sfintilor parinti. Daca deranjeaza aceasta idee pe cineva …..aici nu mai poti sa taci.
  Taci si incerci sa te indrepti, cand realizezi ca ideile tale sunt pe langa aceasta linie bine definita de Biserica.

 24. Și mai e o problemă. Clericalismul și gherontolatria, aceste două surori care merg mînă în mînă.

  Părerea mea, este doar părerea mea, este că credincioșii ortodocși contemporani nu au experimentat libertatea în Hristos.

  Unica libertate a omului pe pământ este în Hristos și este deplină.

  Influențele papaliste au denaturat și degenerat această libertate în Hristos.

  S-a pornit de la infailibilitatea papală.

  Apoi ortodocșii slăbănogiti au tras cu urechea și la bălmăjelile catolicilor. E ca și cum ai ține rufele la uscat în zona în care duhnește urat un miros. Când lei de acolo nu mai miros a detergent parfumat ci miros a hazna.

  Preoții ortodocși, din generație în generație și-au transmis acest clericalism, această mini-infailibilitate papală.

  Faptul că erau preoți le asigura această infailibilitate. În ciuda faptului că noi ortodocșii suntem învățați că biserica este compusă în mod egal din mireni și preoți.

  Ca să nu mai zic că am citit undeva că nu există poziția de Patriarh. Cea mai înaltă poziție este episcopul. Dacă greșesc aduceți-mi argumente și îmi retrag părerea .

  Cum s-au manifestat aceste clericalisme, această mini-infailibilitate de data asta manifestată în spațiul ortodox?

  Preoții au început să devină lideri ai comunității în loc să rămână slujbași ai comunități.

  Tonul cu care se adresează astăzi un preot de 28 de ani enoriașilor din parohia lui este monstruos de inacceptabil.

  Acest preot își tutuiește enoriașii care au să zicem 48 de ani sau 52 de ani. Acest preot li se adresează enoriașilor cu un tupeu inimaginabil.

  Este o caracteristică generală a acestor generații de preoți. Enoriașul este văzut ca un necunoscător total care trebuie luat de ureche și dirijat cu asprime printre lumânări, tămâie, pangar, brățări și alte obiecte așa zise de cult. Urmăriți cum dau preoții ordine atunci când se organizează o masă la trapeză. Capitaliștii sângeroși ar trebui să ia lecții de la ei.

  Iar preotii ma admonestează pe mine că sunt agresiv.

  O simplă lecturare ai istoriei ortodoxiei va scoate la iveală numărul mirenilor care i-au rușinat pur și simplu pe episcopi atunci când aceștia cu capul descoperit au proferat hule la adresa Sfintei Treimi și a maicii Domnului în mijlocul bisericii. Nu mai vorbesc de faptul că tot istoria ortodoxă este plină de mireni deveniți sfinți.

  În cel mai bun caz, preoții de astăzi se limitează în a se foi nervos atunci când sunt trași de mânecă pe probleme de dogmă și de credința ortodoxă.

  Asta în cel mai bun caz. De foarte multe ori realmente se balauresc. Li se inroșesc ochii în cap de furie. Ce legătură are această stare cu Hristos?

  Sunt năuciți pur și simplu atunci când mireaanul, din postura de parte egală ca membru al bisericii, problematizează.

  Să mă ierte Dumnezeu dar in acest fel acești preoți nu vor evolua deloc în sensul duhovnicesc. Ba mai rău, se vor duce îndărăt.

  Gherontolatria

  Mireaanul educat în acest fel de generații de preoți a dezvoltat această acest handicap duhovnicesc numit Gherontolatria.

  Mama mea și vecinele ei sunt realmente bolnave de această boală. Prietenii mei pe același palier de vârstă cu mine se rezumă în a spune “sărut mâna părinte”, “da părinte”, indiferent de prostiile pe care preotul acela care este ortodox le debitează.

  Prostii care realmente îl vatămă pe mireanul component al bisericii.

  E ca și cum te-ai duce la doctor și l-ai lăsa pe acesta să facă experimente maligne pe corpul tău cu toată încrederea și mai și trăind senzația că vei fi vindecat. Asta e noaptea minții.

  Calistrat Chifan spune prostii pe bandă. Asta nu-i împiedică pe mireni să facă pelerinaj la el.

  Părintele Cleopa a spus așa:
  1. La 1054 biserica s-a împărțit în două biserici. Una cu sediul la Roma apuseană și una cu sediul la Constantinopol răsăriteană.

  2. Tot părintele Cleopa a spus că la judecata de apoi ne creștinii, ne ortodocși vor fi judecați după starea care vor fi găsiți și așa mai departe. Gherontolatrua de care vorbeam face ca toate aceste mesaje să fie primite by default.

  Fără o rumegare și fără cercetarea scrierilor sfinților părinți din ultimii 2000 de ani care spun limpede că nu există mântuire în afara ortodoxiei

  Dacă te cerți cu cel care spune că nu există mântuire în afara ortodoxiei practic te cerți cu sfinții părinți de 2000 de ani încoace.

  Un alt exemplu de gherontolatrie deșantata este evlavia pentru Visarion Iugulescu. Nici măcar informațiile strict lumești nu te duc la ideea că Visarion Iugulescu ar fi fost un ortodox performant ca să folosesc un cuvânt tehnic. Limitându-ne strict la informațiile lumești, Visarion Iugulescu nu se califică pentru nimic.

  Dacă mai intrăm și în lumea duhovnicească, ne punem mâinile în cap. Acesta făcea remirungeri. Citiți pe internet, este simplu.

  În ciuda acestei situații astăzi activează pe teritoriul României un curent visarionist care se manifestă prin reflexe militare adică adeptii sunt stricți, serioși, adesea bosumflati, așa ca cei de la oastea Domnului. O altă sectă în interiorul ortodoxiei ca să nu las loc de dubii pentru cei care citesc acest text.

  Sigur, îmi vor sari in cap și visarionistii și cei de la oastea Domnului.

  Mulți dintre cei care vor citi aceste rânduri vor spune că eu vreau să fac revoluție în interiorul ortodoxiei. Să fie sănătoși.

  Ortodoxia de azi a deviat atât de mult de la adevăr încât problematizarea aceasta este considerată ca o revoluție, și ca o sminteala.

  Faceți ce vreți fraților.

  Dar mie personal să nu imi umble nimeni la libertatea in Hristos. Eu vreau să mă bucur de libertatea în Hristos pornind de la a-L mărturisi corect și cinstit.

  Sigur că dacă Hristos va vedea că o voi lua razna îmi va da o încercare în viață ca să mă aducă înapoi la calea cea dreaptă.

  Până atunci însă mă voi bucura din plin de libertatea în Hristos. Și atâta timp cat voi fi lăsat să postez comentariile pe acest site sau pe alte siteuri o voi face bucurându-mă de libertatea în Hristos.

  Mă ciupesc de obraji să văd dacă nu cumva visez atunci când preoții mei ortodocși care ar trebui să fie pansamentul pe rană pentru sufletul meu sunt de fapt dictatorii duhovnicești ai mei.

  Vă smintiți sau nu va smintiți , treaba voastră. Dar vă spun un singur lucru: după roadele lor îi veți cunoaște.

  Fiți atenți.

  Prietenul meu a redactat o scrisoare pentru un grup de preoți influenți din Moldova. A vrut să publice această scrisoare, care în cele de urmă urmă a fost publicată, dar aș vrea să vă relatez următoarele.

  Prietenul meu a reușit să vorbească cu deținătorul unui site ortodox cunoscut care a fost de acord să publice această scrisoare. Pentru cei care iubesc pacea cu orice preț această scrisoare era dinamită curată. Există și acum publicată, o puteți găsi dar nu intrăm în detalii.

  Scrisoarea a fost publicată pe acel site, al acestui deținător, timp de patru ore.

  În aceste patru ore un alt “prieten” de-al nostru l-a sunat pe duhovnicul acestui deținător de site, un duhovnic foarte cunoscut în România și a spus ce se întâmplă pe acel site.

  Acest duhovnic se afla în străinătate pe autostradă, în mașină.

  A pus mâna pe telefon și l-a sunat pe deținătorul site-ului, care era ucenicul lui. Spunându-i militărește să scoată scrisoarea de acolo imediat. Ceea ce s-a și întâmplat.

  Deținătorul site-ului a dat-o din colț în colț neștiind ce explicații să-i dea autorului scrisorii.

  Imaginați-vă, deținătorul siteului e un cetățean ortodox la vreo 50 de ani.

  Așa trebuie să se comporte un duhovnic? Ca un dictator, ca un om politic, ca un sforar din spate?

  Vedeți unde duce clericalismul și Gherontolatria?

  Dacă intru să dau detalii ale acestei povești o să sară în aer lumea ortodoxă din România.

  1. Daca ,,detii” o frantura din adevar trebuie sa o faci publica,chiar daca ar ,,sari in aer lumea ortodoxa romana” si mai mult.E obligatoriu,in vremurile de apostazie generala,la nivel universal,precum sunt cele de azi,doar si numai dreapta credinta si marturisirea ei,asa cum ne-au predanisit-o Sfintii Parinti sau mai bine spus Duhul Sfant prin acesti placuti Sfinti ai lui Hristos,indiferent de cati draci crapa sau de cati oameni te vor sustine sau nu. Doar si numai dreapta credinta te mantuieste,precum si Apostolul Pavel spune ca…De vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi, te vei mântui….si iarasi….Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire…. Sfintii Parinti spun clar ,ca degeaba te rogi,faci milostenii sau postesti,daca nu ai DREAPTA CREDINTA…mai ales in zilele apocaliptice de azi.Popii nostri de azi,cu micro exceptii, au relativizat ortodoxia asa de mult,incat vorba unui adept al ,,partasilor la erezie”-Dimitrios Tselenghidis…ortodocsii de azi sunt atata de diferiti fata de cei din vremurile de la inceputul Bisericii ,incat noi ortodocsii ar trebui sa fim reevanghelizati,nu sa ne mai gandim si la cum sa-i aducem pe altii in Biserica sau sa mai ne dam exemplu acestora…. Sa nu uitam, doar si numai ADEVARUL te elibereaza,iar adevarul e doar lumina,pe care intunericul nu o poate cuprinde.Nu exista decat adevar sau minciuna,lumina sau intuneric,Biserica lui Hristos sau templul idolilor si nimic altceva.Spune Sf N. Velimirovicii in ,,Prin Fereastra Temnitei”…Fraţii noştri botezaţi care s’au luat după eresurile papale şi lutherane s’au înţelepţit fără Hristos….pag 54… precum si…..Hristos nu a coborât pe pământ ca să adune oamenii cu sila, ci ca să strângă voluntari în oastea sa. Cine vrea, vrea; cine nu vrea, nu e dator. Numai că cel ce nu vrea să fie voluntar al lui Hristos ajunge recrut al satanei, fie că vrea, fie că nu….pag 184. Culoarea gri este un amestec de alb si negru,la fel si caldiceii sau ,,ortodocsii” cu tona,cu baxul sau cu neamul,,,ortodocsii” de la Inviere,cununii sau cumatrii ,facute ca si PAGANII,cu muzica,dansuri,bautura si …distractii,aia nu vor accepta si nici macar nu pot discerne,ca nu pot accepta pe Adevarul=Hristos.Iertati-ma!

  2. Asa este..s-a pierdut notiunea libertati in Hristos!
   Preotul vorbeste….dar tu esti dator sa fi atent daca vorbeste de la Dumnezeu….ca pt asta ne-a dat minte!
   Cu preotul din zona mea , acum 2 ani si ceva, nu am putut sa leg o fraza pe tema sinodului din Creta…Cand a simtit ca aduc argumente…devia de fiecare data de la subiect. A fost o discutie, ca atunci cand vb cu cineva la telefon…si nu ai semnal..
   Nu s-a rastit nimeni..ca sa zici ca nu s-a putut tine un dialog.
   Pur si simplu nu m-a lasat sa duc la bun sfarsit o singura fraza….si cu toate astea, el a tras concluzia..ca sunt pe un drum gresit.
   Ce asteptari sa ai de la un parinte care nu te lasa sa iti spui oful….dar in schimb iti da raspunsul..??
   Intr-adevar, nu sunt eu persoana demna de luat in seama….dar totusi..intai asculta omul, si apoi ii dai raspunsul.

   Oricum, una peste alta, le torni sare pe rana cand le argumentezi de la sfintii parinti ca lucrarea lor nu este compatibila cu Ortodoxia.
   Este bina sa postam in continuare….ca avem de invatat unii de la alti.
   Problema este sa fim sinceri in cautarea noastra cu Dumnezeu…ca El detine adevarul.

  3. D-le Stoler, de acord cu mărturisirea dvs.
   Să nu minimalizăm puternicul curent “bocalatru” care pe mulți, ce se știu ortodocși, îi trag in hău.
   Spuneți…”Dacă intru să dau detalii ale acestei povești o să sară în aer lumea ortodoxă din România….” … dacă vă este greu s-o faceți acum fiindcă e postul Învierii Mântuitorului, atunci faceti-o după, deoarece adevărul trebuie spus/cunoscut pentru a ne bucura de libertatea în Hristos !
   Vă mai întreb ceva, aveți idee dacă, de ex. Sf Ioan Gură de Aur era interpelat cu … “prea fericirea voastră” sau “înalt prea sfinția voastră” și altele asemenea, pe care în vremea noastră este obligatoriu să le spui, altfel aproape că riști să nu mai ai șanse la mântuire…înțelegeți ce vreau să spun … de când a început această linguseala (merită spus mai tare…!) ?
   Eu consider că evlavia, respectul trebuie câștigat și nu impus…
   Doamne ajută!

 25. Sincer, m-așteptam foarte tare să urmeze o avalanșă de comentarii după expunerea opinie mele. Mă așteptam sincer să fiu și la comentarii care să aducă dovezi în plus față de cele pe care le-am adus eu dar și la comentarii care să-mi spună că bag dezbinare în ortodoxie. Nu s-a întâmplat nici una nici alta.

  Nu sunt nici sociolog și nici psiholog. Nu-mi dau seama de ce se întâmplă acest lucru. Poate este cineva care să ne lumineze.

  1. S-au facut articole si s-a comentat pe subiectul asta de multe ori…sunt multi cititori care au inteles cum stau lucrurile.
   Sa fi vazut ce era imediat dupa “sinod”!
   Este bine ca reamintesti…pt ca la fel de multi sunt si cei ce inca nu au inteles ca ascultarea de mai marii Bisericii, chiar daca esti mirean ,se face doar daca acestia pastreaza intacta invatatura ei…fara sa adauge..fara sa scada.
   Dar asta presupune sa cauti aceasta invatatura …sa o doresti…si in acelasi timp sa-ti cunosti si limitele …sa nu devi teolog peste noapte..asa cum vedem ca se intampla mai nou.
   Canonul 15 Constantinopol nu a fost lasat de sfintii parinti pt dezbinare…ci pt a ne delimita de lupii in piele de oaie.
   Canonul asta daca l-ai pus in fata ecumenistilor….te fereste de orice teologie.
   Este un canon pe intelesul oricarui nivel de cultura….mai putin pt cei nepasatori.
   Canonul iti spune sa te delimitezi de preotul care sustine erezia…si nicidecum de Biserica…asa cum au inteles din pacate unii…si au facut propria biserica..sau rebotezat..si altele asemenea.
   Biserica este fara cusur…si fara gresala…nu te desparti de ea in vecii vecilor….ci te desparti de ierarhul sau preotul respectiv.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Vă rugăm să sprijiniți portalul OrtodoxINFO! Mai avem de achitat facturi pentru întreținerea site-ului și resursele noastre sunt la 10%. Vă mulțumim! DONAȚIE