X

ANTIHRISTUL va interzice HOMOSEXUALITATEA și AVORTUL? Sanhedrinul cere înlocuirea ONU, reeducarea religioasă a oamenilor și unirea națiunilor la Ierusalim

Pâini ceremoniale speciale sunt aduse drept jertfă de către Kohanim (preoţi). (mulţumire Sanhedrinului pentru foto)

Sanhedrinul invită 70 de naţiuni la jertfa Hanukkah pentru altarul celui de-al Treilea Templu

“Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiaţi în latura umbrei morţii lumină va străluci peste voi.Isaia 9:1 (Biblia israelită)

Sanhedrinul în formare a emis o declaraţie către cele 70 de naţiuni pentru Hanukkah, care va urma să fie citită la o ceremonie în Israel în ultima zi din vacanţă. Slujba va include sfinţirea unui altar de piatră pregătit pentru folosire în al Treilea Templu. Declaraţia este gândită ca o invitaţie către naţiuni pentru a participa la Templu şi pentru a primi binecuvântările acestuia.

În acest moment altarul este sub formă de blocuri de piatră dezlegate care sunt pregătite pentru a fi transportate la Muntele Templului şi depozitate de aşa manieră încât să le permită să fie mutate şi asamblate la un semnal. Când va fi finalizat, altarul va fi un pătrat cu latura de 9 picioare (~2,75 metri) şi înălţimea de 5 picioare (~1, 52 metri), şi va include o rampă pe care să poată urca preoţii. Decizia de a pregăti blocurile şi toate detaliile compoziţiei lor este rezultatul unui lung studiu efectuat de către membrii Sanhedrinului în colaborare cu Institutul Templului. Pietrele sunt făcute din beton aerat şi sunt potrivite pentru uz la Templu. Există planuri în curs de desfăşurare pentru a pregăti un set nou compus din pietre propriu-zise care sunt considerate materialul ideal din care să fie construit altarul.

Va avea loc o reconstituire oficială şi amănunţit pregătită a Korban Olah Tamid (jertfa zilnică). Kohanim (bărbaţii evrei din casta preoţească descendenţi ai lui Aaron) purtând veşmintele cerute de Biblie vor conduce ceremonia. Locul este încă neclar întrucât municipalitatea Ierusalimului cântăreşte riscurile de securitate, căci o slujbă evreiască de asemenea tip ar genera violenţă musulmană dacă ar fi dusă la îndeplinire având în fundal Muntele Templului. Totodată este adus în discuţie dacă Kohanim vor ucide ritualic un miel sau vor aduce carne preparată. Deşi Sanhedrinul a obţinut toate acordurile necesare de la organizaţiile guvernamentale pentru a sacrifica animale, încă aşteaptă de la primărie să le aprobe acea secţiune din ceremonie. În orice caz, carnea va fi friptă pe noul altar consacrat.

Preoţii vor oficia de asemenea korban mincha, în cadrul căreia jertfa seminţelor care acompaniază korban tamid este adusă împreună cu nesachim, o băutură alcoolică din vin.

O menoră mare va fi aprinsă ca parte din ritual. Rabinul Hille WEISS a explicat semnificaţia ceremoniei care se oficiază în ultima zi din Hanukkah.

“Potrivit tradiţiei iudaice, locaşul de închinăciune şi preotul Aaron au fost consacraţi pentru slujbă în ultima zi de Hannukah”, a explicat rabinul WEISS pentru Breaking Israel News. “Este potrivit să invităm naţiunile la ceremonie întrucât Hannukah are legătură cu aducerea luminii în întuneric. Evreii sunt meniţi să facă acest lucru pentru lumea întreagă”, a adăugat acesta citând din profetul Isaia.

Mi-a zis: „Puţin lucru este să fii sluga Mea ca să aduci la loc seminţiile lui Iacov şi să întorci pe cei ce-au scăpat dintre ai lui Israel. Te voi face Lumina popoarelor ca să duci mântuirea Mea până la marginile pământului!Isaia 49:6

“Evreii au fost aduşi înapoi în Israel cu scopul de a împărţi lumina popoarelor” a spus preotul WEISS. “Aşa cum înţelepţii îi învăţau pe evrei să se roage zilnic, ‘O nouă lumină va străluci asupra Sionului, şi cu toţii ar trebui să ne învrednicim de această lumină foarte curând.’ Această lumină este Tora, lumina ei care provine din Sion, care revelează aspectele ascunse ale Domnului  Dumnezeu.”

Ceremonia va fi de asemenea parte a efortului în curs al Sanhedrinului pentru a fonda o organizaţie internaţională bazată pe Biblie, care să înlocuiască Naţiunile Unite. În acest scop, l-au însărcinat pe rabinul Yoel SCHWARTZ, preşedinte al Curţii Sanhedrinului pentru Noahide, cu pregătirea unei declaraţii care să descrie temelia spirituală a organizaţiei. Rabinul SCHARTZ este unul dintre cei mai respectaţi cărturari ai Torei din această generaţie, scriitor prolific şi câştigător al Premiului Moskowitz pentru Sionism.

Textul declaraţiei este imprimat mai jos:

“Numele Yisrael, cu care a fost numit Iacob şi toţi descendenţii săi, indică legătura poporului lui Israel cu Dumnezeu, iar această conexiune este întărită prin cântarea Cântecului Domnului, lucru îndeplinit prin Cartea Psalmilor. Cel mai înalt scop al cântecului este preamărirea Creatorului.

În acest scop pe 25 ale lui Elul (3 Septembrie), Sanhedrinul şi Centrul Educaţional Mikdash au găzduit Concertul Creării Lumii ca o întrunire muzicală a tuturor naţiunilor pentru a da mulţumire Creatorului, pentru a împărtăşi cu toată umanitatea recunoştinţa pentru binecuvântările Sale care cuprind creaţia. Întreaga omenire trebuie să se pregătească pentru ziua în care Stăpânul va domni în Sion, când şi ei vor face pelerinaje la Ierusalim pentru a-şi lua rolul care le revine în serviciul Templului.

Înţelepţii ne învaţă că lumea stă pe trei lucruri: pe Tora, pe Serviciul la Templu, şi pe acte de dragoste bună-voitoare. Vitregind (lipsind) lumea de serviciul la Templu e ca şi cum ar fi un tron care se reazemă în doar două picioare.

Suntem foarte aproape de vremea despre care profeţii lui Israel au prezis că Dumnezeul lumii care a creat totul va fi chemat de către popoare în numele Dumnezeului lui Israel, căci numai poporul lui Israel a rămas lipit de El.

Umanitatea a creat religii precum Creştinismul şi Islamul care au servit drept instrumente de-a lungul istoriei pentru a aduce omenirea mai aproape de această zi, când toţi vor recunoaşte pe Dumnezeul lumii ce s-a arătat în muntele Sinai într-un deşert ce nu aparţine nimănui. Trebuie scos în evidenţă faptul că Cele Zece Porunci care au fost date la vremea respectivă aparţin tuturor naţiunilor. Au fost vorbite pe întregul mapamond în 70 de limbi astfel încât fiecare naţiune să audă aceste lucruri în propriul limbaj, ecoul lucrurilor. Aceasta este, aşa cum realitatea mărturiseşte, singura carte din lume tipărită în toate limbile lumii care au vreo carte tipărită şi a fost insinuată de către profetul Sofonie:

Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toate sa se roage Domnului si cu ravna sa-I slujeasca Lui. Sofonie 3:9

În vremea aceea, cu toţii Îi vom sluji unuia Creatorului şi vom împlini datoriile morale obligatorii pentru întreaga omenire. Aceasta este situaţia încă de la debutul creaţiei, când l-a însărcinat pe Adam cu aceste îndatoriri, şi din nou le-a impus celor care au coborât din arcă după Potop şi lui Noe şi fiilor săi, şi din nou pe muntele Sinai, dând omenirii şapte legi imuabile.

Iată cele şapte mesaje ale Creatorului lumii către oameni, cunoscute drept cele Şapte Legi Noahide (talmudice):

Credinţa în Dumnezeu: El care a creat totul. Altul în afara Lui nu mai există şi nimeni nu trebuie să-şi întoarcă spatele către El.

Binecuvântarea lui Hashem (Dumnezeu, literal “numele”): Respectarea Creatorului şi a înţelepţilor care cunosc Tora Sa, şi cinstirea locurilor de închinare unde Tora este învăţată iar rugăciunile Îi sunt aduse. Este interzis, Doamne fereşte, să vorbeşti aspru împotriva lor sau să le blestemi.

Furtul: Prezervarea drepturilor celorlalţi la proprietate, onoare şi trup şi să nu doreşti să iei nimic din ce este al altuia, dacă nu este de vânzare.

Legile: Constituirea de curţi pentru a judeca dreptatea şi pentru a îndruma societatea şi a respecta ordinele şi deciziile instanţelor.

Uciderea: Să nu scurtezi viaţa oamenilor, inclusiv vieţile celor în faza finală a bolii. Contrariul este de asemenea adevărat; să depui eforturi pentru vindecarea bolilor şi menţinerea sănătăţii.

Mila faţă de animale: A nu fi crud cu făpturile. Unul dintre cele mai interzise acte este de a mânca un organ sau un mădular dintr-un animal viu. Animalul trebuie întâi omorât într-un mod mai puţin dureros, precum ar fi tăierea gâtului.

Interzicerea prostituării: Mitzvah-ul (porunca biblică) de a construi o viaţă de familie adecvată. Este o interdicţie severă de a comite adulter cu o femeie măritată. Este de asemenea interzis a oficia căsătorie între persoane de acelaşi sex. Interzis este iarăşi actul sexual cu animale sau homosexualitatea.

Iată de ce, oricine primeşte asupra sa toate aceste şapte reguli în faţa unui complet rabinic are un statut special în Iudaism. Deşi nu sunt evrei, au păşit într-un parteneriat în slujba Domnului.

Chemarea lui Dumnezeu către poporul său de a reveni pe pământul lui va demonstra cum credinţa unor naţii că Israelul a fost în exil drept o pedeapsă, este o părere greşită. Exilul a reprezentat numai o cale ca Israel să servească drept exemplu popoarelor pentru slujirea lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost exilul, Mohammed nu l-ar fi cunoscut pe Dumnezeu şi ar fi fost idolatru precum ceilalţi fraţi ai săi. Dacă evreii n-ar fi fost la Roma, idolatrii ar fi rămas până în zilele noastre. Tora a fost tradusă în greacă, iar popoarele au copiat cuvântul Lui Dumnezeu datorită faptului că au fost evrei în exilul egiptean.

Acum, a sosit momentul ca poporul Creatorului să revină la pământul său, iar de aici lumina se va înfăţişa lumii. Şi când vom fi vrednici, iar Templul va fi restaurat şi construit pe locul său, atunci şi mai mult vor conştientiza naţiunile că a venit vremea venerării lui Dumnezeu. Criza religiei din zilele noastre este o pregătire pentru adevărata închinare la Dumnezeu.

În concluzie: oricine vrea să ne însoţească, să ne fie partener în slujirea Domnului, şi să creeze o legătură cu oamenii săi, trebuie să aibă credinţă în Dumnezeul care s-a arătat în Sinai, şi să fie precum poporul lui Israel care a fost prezent acolo şi care şi-a conservat statutul până în zilele noastre.

Vedem mâna Lui Dumnezeu clar în miracolul statului Israel care s-a ridicat din nou după două mii de ani de la distrugerea sa. Este de datoria tuturor celor care ne însoţesc să încerce pe cât mai mult posibil să răspândească credinţa în conformitate cu profeţii, exact la fel cum evreii au păzit şi şi-au ţinut cuvântul şi să prevină, Doamne fereşte, înmulţirea religiilor create de om. Cei care procedează în acest fel trebuie de asemenea să-i ajute pe evrei în respectarea a ceea ce Domnul le-a poruncit. Dumnezeu solicită de la evrei mai mult(ă) (râvnă), mai mult decât a cerut de la alte popoare, întrucât evreii vor sluji ca preoţi ai omenirii. Iar restul naţiunilor nu trebuie, Doamne fereşte, să influenţeze poporul Său în a se converti la religiile lor.”

Rabinul Dovvi STEIN, secretar al Sanhedrinului, a descris disperata nevoie de a înlocui Naţiunile Unite.

“Trăim acum într-o eră în care ameninţările sunt globale şi nu se limitează la doar o ţară”, a declarat rabinul STEIN pentru Breaking Israel News. “Acest fapt este adevărat în cazul armelor, aspectelor de mediu, şi chiar în chestiuni sociale. Soluţiile trebuie să provină printr-un efort universal. Naţiunile Unite au eşuat în mandatul lor prin respingerea lui Dumnezeu drept Creator şi prin respingerea Legilor talmudice comune întregii omeniri.”

Drept exemplu, rabinul STEIN a descris rezoluţia care se conturează pentru a face avorturile şi suicidul asistat “un drept universal al omului”, despre care învăţătorul spune că încalcă porunca noahidă care interzice uciderea.

“Aceştia au respins chestiunile fundamentale ale omenirii care au fost date la Sinai. Trebuie să re-educăm lumea cu scopul de a aborda aceste subiecte. Avem nevoie de o organizaţie universală care să se întoarcă la Biblie, care să re-educe oamenii. Aceasta nu este o iniţiativă religioasă. Ea reprezintă un demers naţional, cu fiecare popor aducându-şi specificul propriu, toate naţiunile unindu-se la Ierusalim, acolo unde lumea a fost creată.”

Tradus & adaptat de Cristian

NOTĂ OrtodoxINFO

Comentariu saccsiv:

Ii pregatesc si coroana, doar ca mesia asteptat de rabini este antihristul:

Rabinul de la Mormântul Regelui David ne anunță că se pregătește COROANA DE AUR ce va fi înmânată lui MESIA de către toate neamurile Pământului / Reamintim: MESIA așteptat de rabini este ANTIHRISTUL

Iar preotii sunt speciali:

CE STIU EI SI NU STIM NOI? De ce PREOTII EVREI care vor sluji la AL TREILEA TEMPLU nu trebuie sa se fi nascut in spitale?

Foarte interesante chestiuni sunt abordate in articolul de mai sus. De unele vorbesc si eu de ani de zile.

Asadar:

„Criza religiei din zilele noastre este o pregătire pentru adevărata închinare la Dumnezeu.”

Altfel spus, antihristul nu va veni peste o lume atee, pentru ca nu va fi doar un soi de conducator al unui GUVERN MONDIAL, ci, in primul rand, va fi ceea ce ne-a explicat Cuviosul Serafim Rose: ANTIHRIST înseamnă CEL CE ESTE ÎN LOC DE HRISTOS

Iar despre distrugerea ateismului a recunoscut si:

Masonul de grad 33 ALBERT PIKE (secolul 19 !!!) despre DISTRUGEREA ATEISMULUI si despre cum omenirea va primi “lumina lui LUCIFER” …

Rabinul Dovvi STEIN, secretar al Sanhedrinului, a descris si “disperata nevoie de a înlocui Naţiunile Unite”:

“Trăim acum într-o eră în care ameninţările sunt globale şi nu se limitează la doar o ţară. Acest fapt este adevărat în cazul armelor, aspectelor de mediu, şi chiar în chestiuni sociale. Soluţiile trebuie să provină printr-un efort universal. Naţiunile Unite au eşuat în mandatul lor prin respingerea lui Dumnezeu drept Creator şi prin respingerea Legilor talmudice comune întregii omeniri.

„Avem nevoie de o organizaţie universală care să se întoarcă la Biblie, care să re-educe oamenii. Aceasta nu este o iniţiativă religioasă. Ea reprezintă un demers naţional, cu fiecare popor aducându-şi specificul propriu, toate naţiunile unindu-se la Ierusalim, acolo unde lumea a fost creată.

In traducere, ONU a fost creat dupa al doilea razboi mondial:

Proiectele Council on Foreign Relations: ONU, FMI, Banca Mondiala, etc. Dar cine a creat CFR si cine il stapaneste?

Dar a fost doar o etapa pregatitoare. De abia dupa al treilea razboi mondial va fi faza finala:

Angela Merkel la Marrakech: „Răspunsul la naţionalismul pur a fost crearea Națiunilor Unite” / Și așa va fi și după Al Treilea Război Mondial, completăm noi

Asadar, despre acestea am scris mult, de ani de zile. Ce nu stiam insa, e ca s-ar parea ca ANTIHRISTUL va fi impotriva homosexualitatii, zoofiliei, avortului si sinuciderii asistate:

„Este de asemenea interzis a oficia căsătorie între persoane de acelaşi sex. Interzis este iarăşi actul sexual cu animale sau homosexualitatea.”

“Drept exemplu, rabinul STEIN a descris rezoluţia care se conturează pentru a face avorturile şi suicidul asistat “un drept universal al omului”, despre care învăţătorul spune că încalcă porunca noahidă care interzice uciderea.

“Aceştia au respins chestiunile fundamentale ale omenirii care au fost date la Sinai. Trebuie să re-educăm lumea cu scopul de a aborda aceste subiecte.””

Acceptand ca asa va fi, se lamureste si motivul pentru care se promoveaza ecumenismul in numele luptei comune anti homosexualitate si anti avort.

Vizionati va rog cu discernamant si:

 

Știrile sunt sub cenzură! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Guvernul ne-a blocat domeniul de 3 ori și am fost determinați să schimbăm serverul de mai multe ori, datorită amenințărilor primite de societatea care-l găzduia. Încercăm să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în cea mai mare provocare pe care o trăim. Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutor de la voi, cititorii noștri. Ne puteți sprini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!
Categorii
Antihrist
cuvinte cheie

Articole asemănătoareVă rugăm să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

14 comentarii

 1. Reconstrucția Israelului – reprezintă pregatiri pentru primirea lui Mesia învață rabinii din Israel
  Într- o clasă Torah , sponsorizată de Yiboneh și prezentată în Ierusalim la începutul acestei săptămâni, savantul ortodox Rabbi Yitzchak Breitowitz a explicat că există scenarii alternative pentru figura mesianică cunoscută în iudaism ca Moshiach ben Yosef (Mesia, fiul lui Iosif).
  Citând Vilna Gaon, care se număra printre liderii evrei din secolul al XVIII-lea, Rabbi Breitowitz a explicat că „Moshiach ben Yosef ca persoană va fi ucis în războaiele îngrozitoare ale lui Gog și Magog . Dar Moshiach ben Yosef poate lua altă formă. Nu trebuie să ia forma unei persoane. Ea poate lua forma unei mișcări și a unei filozofii. ” După cum se știe, o parte din cele Cinci cărți ale lui Moise este citită în sinagogile din întreaga lume,în fiecare șhabbat. Ceea ce este mai puțin cunoscut este că, există și o lectură din cărțile profeților care are o temă paralelă cu ceva din porțiunea Tora. Această lectură profetică este numită Haftarah . În ebraică, o haftarah reprezinta(este) o concluzie.
  Breitowitz a recunoscut că această constructie fizică a Israelului este o aluzie la sionism. „Vilna Gaon concluzionează că,clădirea fizică a lui Eretz Yisrael este o condiție indispensabilă pentru revenirea lui Moshiach. Întoarcerea în Țară și pregatirea Pămantului , din punct de vedere al agriculturii, al industriei, în ceea ce privește oamenii care trăiesc aici, este condiția care îl va aduce pe Moshiach ben David „, a precizat el.

  El a încheiat acest segment al discuției sale cu o clarificare importantă. „Vilna Gaon nu aproba sionismul secular. Vilna Gaon pune accentul din nou pe scrierile sale că aceastea ar trebui să fie făcute în ruach (spiritul) din Tora si Mitzvot (poruncile biblice).“Astăzi, sionismul bazat pe principii Torah este denumită sionismului religios.
  Rabbi Breitowitz a concluzionat că a fost cunoscută printre savanții din Torah din Europa de Est în secolul al XVIII-lea că „construirea lui Eretz Yisrael într-un sens fizic era o etapă de răscumpărare necesară și care era precursorul venirii lui Moshiach ben David”.
  https://youtu.be/OzydyCSGdaU
  Profeția lui Vilna Gaon-Rabinul evreu Eliyahu din Vilna, rabinul Elijah ben Shlomo Zalman (1720-1797) cunoscut sub numele de Gra sau „Vilna Gaon”
  „Când auzi că rușii au capturat orașele Crimeii, au început ” Timpurile lui Mesia „, pot fi auziti pașii lui”
  Rabinul Lazer Brody – ” Rav Shternbuch a primit un secret bine păzit, care a venit la el de la rabinul Yitzchak Chever zatza” l , care la primit de la rabinul Chaim al lui Volozhyn zatza l , care l-a primit de la gaoul lui Vilna , care l-a dezvăluit în scurt timp înainte de moartea sa:

  „Când auzi că rușii au capturat orașele Crimeii, trebuie să știți că au început vremurile lui Mesia, că au fost auziți pașii lui. Și când veți auzi că rușii au ajuns în orașul Constantinopol (Istanbulul de astăzi), ar trebui să vă puneți hainele de Shabbat și să nu le scoateți, pentru că înseamnă că Mesia va veni imediat.
  https://destination-yisrael.biblesearchers.com/destination-yisrael/2014/05/the-prophecy-of-the-vilna-gaon-when-you-hear-that-the-russians-have-captured-the-city-of-crimea-the-.html

  1. RomeoB,Cred ca este o parabola cu referire la ce a spus Mantuitorul :
   „19. Iisus a răspuns şi le-a zis: Dărâmaţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica.
   20. Şi au zis deci iudeii: În patruzeci şi şase de ani s-a zidit templul acesta! Şi Tu îl vei ridica în trei zile?
   21. Iar El vorbea despre templul trupului Său.
   Sfânta Evanghelie după Ioan,cap. 2
   Dar pregatirile sunt in toi,la tehnologia existenta,nu m-ar mira.Si aici vedem cum Antihristul incearca sa-l imite pe domnul nostru Isus Hristos.

 2. In opinia mea, desi las loc si altor opinii,cred ca principalul scop al diavolului prin intermediul copillului sau(antihristul),caci cred ca va antihristul va fii cu adevarat crescut de diavol,cred ca va fi in primul rand lepadarea oamenilor de Domnul Iisus Hristos.Cred ca ii va incerca sa ii convinga ca el este Fiul Lui Dimnezeu.Scrie undeva in Apocalipsa ca diavolul ii va da toata puterea sa.Si cred ca se poate referi in mod principal la cunostintele sale.Ma uitam la trailerul filmului Aquaman.Cred ca si in filmul asta e vorba tot despre antihrist.Spune despre el ca el e cel care va unii lumea de jos(adica a dracilor inteleg eu caci alta nu stiu sa fie) cu cea a oamenilor.Pentru cei care considerati ca va puteti uita la el fara a fi afectati,tulburati in vreun fel va recomand sa aruncati o privire si sa imi spuneti si mie ce credeti despre el.Aveti aceasi parere ca si mine ca e vorba despre antihrist?Alt lucru ce l-as adauga e fata actorului care mi se pare ca e asemanatoare cu a Domnului Nostru Iisus Hristos si nu cred ca e o coincidenta folosirea acestui actor pentru rolul asta.Doamne,ajuta.

  1. Am remarcat si eu la un moment dat „explozia” de supereroi fantastici din productiile cinematografice, cu infatisare „biblica”: Thor, Jon Snow, … mai nou Aquaman. Sau chiar imaginea unor artisti. Toti arata similar: par mai lung, barba, figura din care izvoraste un anume tragism etc … In mod gresit am inclus atunci pe lista si productiile Moise si Viking (despre Sf. Vladimir), dar Saccsiv mi-a explicat care este diferenta. Exact asta se doreste cu super-eroii fantastici din filme , de a cimenta in mentalul colectiv imaginea aceasta a unui supra-om, a unui personaj mesianic, aparent binefacator si salvator … ca lumea sa il imbratiseze fara rezerve atunci cand se va arăta.

 3. Ai dreptate.Cam toate par sa aiba o aura mesianica.M-am uitat si la filmul Wonder Woman.Si acolo acelasi lucru.Aceleasi lucruri si acolo,desi este vorba de o femeie in rolul de super erou.Cred ca filmul Wonder Woman e una dintre cele mai posibile variante de a se intampla intr-o zi in realitate cele petrecute in film.Nu am vazut nici un film mai relevant care se potriveste cu profetiile Sfintilor Parinti.E vorba in film despre primul razboi mondial si oprirea lui de catre Wonder Women.La o privire superficiala sau fara a incerca sa faci legatura cu Profetiile poti sa nu observi nimic in comun.Dar sunt unele scene care sunt foarte interesante.Sa dau niste exemple:ajuta la castigarea tuturor bataliilor si in final al razboiului(ceea ce cred ca va face si antihristul intr-un anume fel ales de el sau de diavol mai bine spus caci cred ca antihristul e de fapt doar o marioneta a diavolului);alta scena in care cineva trage inspre ea cu o pusca din turla unei biserici iar ea se sare si se izbeste in turla distrugand-o ca imediat dupa sa apara stand in locul turlei in picioare si uitandu-se spre oameni,de parca astepta ca oamenii sa o slaveasca sau sa i se inchine(ceea ce va face si antihristul dupa cum stim ca va fi incoronat si se va duce la templu ca oamenii sa i se inchine).Pentru mine a fost o imagine foarte tulburatoare.Mi-a venit in minte exact imaginea antihristului stand in biserica.Apoi tot felul de chestii .Ea in cautarea zeului razboiului pentru al omori,apoi dupa ce l-a intanlit si l-a ucis apare l-a sfarsitul filmui ca protectoare a oamenilor si spunand ca ea crede in iubire.Plus tot felul de idei filozofice,religioase,oculte prezente in film,manipulatoare cum ca oamenii nu pot fi ajutati,schimbati.Am impresia ca foarte mult se foloseste diavolul de filme,de muzica ,de tehnologie,de tot ce inseamna industria asta a divertismentului pentru a zapaci mintile oamenilor.Cred ca scopul principal este sa modifice realitatea.Ne prezinta tot felul de oameni,de zei,de super eroi,de povesti care nici nu exista ,nici nu au existat,nici nu vor exista.Pai si chestia cu antihristul ca fiind un rege asteptat care sa aduca un trai bun pe pamant e o cursa in care pot cadea numai oamenii trupesti(cine nu stie despre ce vorbesc sa citeasca in Filocalia 6 la Sfantul Nichita Stithatul despre starea trupeasca,sufleteasca sau duhovniceasca in care pot fi oamenii).Dar cum foarte multi dintre noi suntem trupesti sau sufletesti(nici starea asta nefiind buna) asta e foarte periculos.Imi aduc aminte ca am vazut mai demult un videoclip cu Parintele Staniloaie spunand ceva despre asta.Spunea ca o astfel de gandire cum ca putem sa ducem o viata fericita pe acest pamant e o utopie ,e ceva ce numai o minte usuratica poate cugeta asa ceva.Nu mai retin exact aceleasi cuvinte care le-a folosit dar cam asta era ideea.Nu exista o viata fericita intr-o lume in care oamenii sunt cu atatea slabiciuni etc.De aici urmand o intreaga teologie.Deci asa cred ca se explica ceea ce spun Sfintii Parinti ca numai cine e bun crestin poate cu Ajutorul Lui Dumnezeu sa scape de cursele diavolului in vremea antihristului.Omul care e trupesc(adica nu se ingrijeste de dobandirea virtutilor)sau cel sufletesc(care se ingrijeste si de virtuti dar si iubeste pacatul) nu pot sa inteleaga cursele deoarece cursele vor fi foarte subtile pentru un om trupesc sau sufletesc.Cum spunea un alt cititor al acestui site cred si eu ca e adevarat si anume ca vremea crestinului caldicel a trecut(desi nu stiu daca a fost vreodata in regula ca cineva sa fie caldicel).Cum spune Domnul Iisus Hristos in Apocalipsa catre cel caldicel cum ca deoarece e caldicel il va lepada de la el.Dumnezeu sa ne intareasca fratilor ortodocsi ca suntem intr-un razboi pe viata si pe moarte cu ingerii cazuti si suntem in una dintre cele mai periculoase perioade pentru mantuirea sufletelor noastre. Doamne,ajuta.Si iertatima daca am gresit cu ceva din ce am spus dar am simtit dorinta sa spun si eu cateva vorbe.

 4. Da, taina faradelegii se scrie sub ochii nostri, dar Dumnezeu nu ne va lasa. Sa nu uitam ca odata cu templul vor veni si cei doi maslini ai Domnului -sfintii Ilie si Enoh – ca sa pastoreasca turma lui Hristos si sa demaste antihristul. Iar noi sa spunem cu psalmistul: ” Ridica-voi ochii mei la munti. De unde va veni ajutorul meu? Ajutorul meu de la Domnul Cel ce a facut cerul si pamantul” (psalmul 120)

  Doua predici minunate ale pr Gheorghe Anitulesei referitoare la smintelile de data recenta:
  https://www.youtube.com/watch?v=R5HjDrj8ahw
  https://www.youtube.com/watch?v=1lgssyupQDU

  1. Iris

   Vin Sfintii Ilie si Enoh, dar trebuie spus si ce se va intampla cu ei:

   Sfinții Prooroci ILIE și ENOH vor veni înaintea lui ANTIHRIST sau în timpul lui ANTIHRIST? Îi așteptăm întâi pe ei ca să ne trezim sau va fi deja aproape prea târziu?

   https://ortodoxinfo.ro/2018/01/05/sfintii-prooroci-ilie-si-enoh-vor-veni-inaintea-lui-antihrist-sau-timpul-lui-antihrist-ii-asteptam-intai-pe-ei-ca-sa-ne-trezim-sau-va-fi-deja-aproape-prea-tarziu-2/

 5. Slava Israelului!

  Furtul: Prezervarea drepturilor celorlalţi la proprietate, onoare şi trup şi să nu doreşti să iei nimic din ce este al altuia, dacă nu este de vânzare.

  Prezervarea drepturilor trupului. Cand pecetea fiarei va deveni obligatorie va incalca fatis aceasta lege!

 6. anticristul va fi religios in religia legilor „noahice”, adica generalisme potrivite oricarui popor, asprime fata de nesupusi, se va da drept ortodox, intoarcerea la interpretarea gresita a vechiului testament dar cu tehnologia de azi va avea putere de a sti tot so despre toti in orice clipa. Desigur ca va interzice pacatul sodomiei dar va impune omului sa primeasca pecetea noului adn care vindeca omul de boli, invidie, lacomie, prostie etc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclamele sunt blocate

Te rog să ne susții, deblocând reclamele.