X

Scrisoare deschisă către Sinodul, stareții, preoții și credincioșii BOR cu privire la Legea de combatere a antisemitismului

de teolog Mihai-Silviu Chirilă

Related image

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Preafericite Părinte Patriarh,

Înaltpreasfințiți Părinți Mitropoliți și Arhiepiscopi,

Preasfințiți Părinți Episcopi, Episcopi-vicari și Arhierei-vicari,

Preacuvioși Părinți Stareți,

Preacuvioase Maici Starețe,

Preacucernici Părinți Preoți,

Cuvioși monahi, cuvioase monahii,

Frați și surori întru Hristos,

Parlamentul României a adoptat săptămâna trecută în regim de maximă urgență proiectul de lege B135/29.03.2018 cu privire la combaterea antisemitismului, ignorând unele demersuri făcute de membri ai societății civile, care au atras atenția că unele prevederi ale acelui proiect sunt neconstituționale.

În expunerea de motive a proiectului de lege se prevede că: “Utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii l-ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale)” reprezintă forme de antisemitism, care, în conformitate cu legea nou-votată se vor pedepsi cu ani grei de închisoare.

Expunerea de motive este destul de ambiguă, cum de altfel este și legea în sine, motiv pentru care nu se poate spune cu precizie cum anume ar trebui formulate acuzațiile că evreii l-ar fi ucis pe Isus” pentru ca ele să fie considerate fapte penale: ar putea fi vorba de discuții (insulte) de la om la om sau de un discurs public în care evreilor să li se reproșeze direct că “l-ar fi ucis pe Isus”, după cum s-ar putea considera antisemite și relatările biblice referitoare la moartea pe Cruce a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca și imnografia și iconografia care însoțesc aceste relatări.

Pentru că acest aspect nu este explicat concret, legea poate fi interpretată în orice mod, putând deveni un instrument prin care să se încerce suprimarea oricărei referiri din partea Bisericii la procesul, judecarea, condamnarea și răstignirea Mântuitorului, ceea ce ar constitui o gravă încălcare a articolului 29 din Constituția României, care apără libertatea conștiinței religioase și garantează autonomia doctrinară a cultelor față de stat și sprijinul statului pentru buna desfășurare a activității cultelor religioase.

Prevederea expresă referitoare la evenimentele legate de moartea pe Cruce a Mântuitorului Hristos în această lege în care se interzic manifestările antisemite și riscul ca afirmarea adevărului biblic că Mântuitorul Hristos a fost răstignit de către Ponțiu Pilat ca urmare a acuzațiilor aduse Lui și ulterior chiar prefectului roman (Ioan 19,12) de către cărturarii și fariseii iudei (relatare istorică confirmată de cel mai mare istoric evreu, Josephus Flavius în Antichități iudaice1) să fie considerată manifestare antisemită și să cadă sub incidența acestei legi trebuie să reprezinte un motiv de îngrijorare pentru toți credincioșii Bisericii Ortodoxe Române, indiferent de poziționarea acestora față de sinodul din Creta din 2016, și invită la o luare de poziție legală, chiar dacă tardivă, pentru ca această lege să nu fie promulgată de către Președintele României în această formă.

SEMNAȚI PETIȚIA

În anul 2014, în spațiul public românesc a avut loc un scandal, în preajma Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului, prilejuit de o colindă ardelenească difuzată de un post de televiziune local, în care se făcea referire la nașterea Mântuitorului Hristos și la reacția la aceasta a iudeilor contemporani Lui. Scandalul de atunci a fost oarecum preludiul legii de acum, constituindu-se într-un model de cum ar putea fi interpretată și aplicată legea proaspăt votată, în condițiile în care atunci se contestau unele catalogări care puteau fi interpretate ca ofensatoare la adresa evreilor (chiar dacă se refereau la iudeii antici, nu la evreii contemporani), iar nu direct o relatare biblică despre un eveniment din istoria mântuirii.

Cu acea ocazie, profesorul universitar Andrei Marga a afirmat într-un articol publicat că Biserica Ortodoxă are o viziune retrogradă despre evenimentul condamnării Mântuitorului, că este opacă la cercetările făcute în spațiul catolic și protestant, care fac o distincție clară între “Isusul istoric” și “Isusul eshatologic” și au demonstrat că pe Hristos L-au condamnat la moarte romanii, fără nicio implicare a iudeilor contemporani Lui, Care L-au iubit și cu care El s-a aflat într-o desăvârșită comuniune.

Pentru „ieșirea din ignoranță” a Bisericii Ortodoxe Române, profesorul Marga propunea un parcurs în doi pași: “Primul constă în lansarea, de către teologi, filosofi și istorici pricepuți a unei competente dezbateri asupra lui «Iisus istoric» și a corelației dintre «Iisus istoric» și «Iisus eschatologic». Al doilea pas constă, oricât de incomod pare, în revizitarea liturghiei, al cărei text are, prin natura lucrurilor, mare răspândire. Știm prea bine că, de pildă, Papa Paul al VI-lea a decis în cele din urmă renunțarea în liturghia catolică la formulările ofensive față de evrei, care au fost înțelese ușor, în decursul istoriei, ca formulări antisemite. Această operație trebuie făcută și în liturghia de la noi. Ar trebui ținut seama de împrejurarea că fragmentele din Evanghelia după Ioan, care se invocă frecvent, au fost elaborate în cadrul unei polemici ce avea deja un trecut înăuntrul iudaismului și riscă mereu (desigur, adesea datorită slăbiciunilor exegezei) să fie înțelese pe dos, ca formulări antisemite, ceea ce nu a fost și nu este nicidecum cazul”2.

Cu trei ani înainte, în 2011, profesorul universitar Andrei Marga fusese distins cu Crucea Patriarhală a Bisericii Ortodoxe Române3, care se atribuie personalităților care își aduc o contribuție marcantă la promovarea Ortodoxiei în societate. Distincția nu i s-a retras nici până acum, în ciuda apariției acestui material denigrator la adresa BOR.

Propunerea profesorului Marga de a îmbrățișa o hristologie specific protestantă și mai ales de “revizitare a liturghiei” ne face să avem teama că unul dintre efectele adoptării acestei legi ar putea fi chiar exercitarea de presiuni ulterioare asupra Patriarhiei Române, pentru a determina ierarhia să adopte unele schimbări în cultul ortodox, de natură a se pune în acord cu prevederile acestei legi și a celorlalte legi care condamnă manifestările antisemite. Un compromis de acest fel, care să implice, de exemplu eliminarea din cult a Evangheliilor din Săptămâna Patimilor, care relatează despre procesul, condamnarea și moartea pe Cruce a Domnului nostru Iisus Hristos, nu ar fi acceptat de niciunul dintre credincioșii ortodocși și ar fi considerat o trădare a Ortodoxiei mai mare decât concesiile doctrinare făcute ecumenismului prin semnarea docu-mentelor ecumeniste de la Kolimbari, din 2016.

Interpretarea ca antisemite a unor scrieri ortodoxe, pe care o dă profesorul Andrei Marga, nu este singulară, motiv pentru care o lege care să condamne penal antisemitismul, cu trimitere directă la “antisemitismul clasic [creștin]”, trebuie să ne alarmeze în cel mai înalt grad. O simplă privire pe Wikipedia, de exemplu, ni-l prezintă pe marele orator creștin Sfântul Ioan Gură de Aur ca “având un rol în dezvoltarea antisemitismului creștin4, pentru simplul fapt că avut o polemică teologică cu creștinii iudaizanți din epoca sa. Ce s-ar întâmpla dacă într-o bună zi Patriarhiei Române i s-ar cere să scoată din toate bibliotecile opera acestui mare sfânt sau a altora la fel de mari, sau măcar să le “curățe” de “afirmațiile sau scrierile antisemite”? Cum ne-am putea apăra atunci, dacă acum nu luăm nicio măsură?

Nu ar fi pentru prima dată când Patriarhia face astfel de concesii. Deja din anumite slujbe bisericești (Prohodul Domnului, acatiste, minee) au fost eliminate unele cântări care făceau referire la relația dintre creștinii primelor secole și iudeii antici sau la reacția acestora din urmă față de Persoana Mântuitorului și de Biserica Sa creștină.

De asemenea, din aceleași considerente, au fost scoase din slujba de trecere la Ortodoxie a ereticilor, schismaticilor, mozaicilor sau musulmanilor toate lepădările punctuale de întemeietorii ereziilor, schismelor sau cultelor necreștine respective, privându-i astfel pe proaspeții convertiți de posibilitatea de a se lepăda cu adevărat de fosta lor religie și a intra realmente în comuniunea cu Dumnezeul cel adevărat, rămânând în felul acesta în continuare legați într-un fel cu duhurile care inspiră religiile din care provin, lucru cu grave consecințe pentru progresul duhovnicesc și mântuirea acelor oameni.

Este de datoria tuturor credincioșilor ortodocși români să fie vigilenți în apărarea drepturilor constituționale ale Bisericii noastre, pentru a nu permite niciun amestec politic (corect) în propovăduirea învățăturii ortodoxe așa cum a fost primită prin generațiile anterioare de la Mântuitorul și Apostolii Săi.

Este datoria episcopilor și preoților Bisericii, a stareților și starețelor marilor mănăstiri ortodoxe din țară să explice autorităților statului, în duhul Scripturii, că pentru noi, ortodocșii, “nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus” (Galateni 3,28), că noi nu practicăm discriminarea pe niciun criteriu, că nu obișnuim să îi acuzăm pe evreii contemporani de faptele săvârșite de către strămoșii lor din Antichitate, pe care Mântuitorul Hristos i-a iertat pe Cruce, alături de romanii pe care dă vina acum profesorul Marga și pe care ni-i prezintă istoria oficială a statului ca strămoși (unii dintre romanii care L-au răstignit pe Mântuitorul au devenit ucenici ai Săi și sunt între timp sfinți ai Bisericii), ca pe unii care nu știu ce fac (Luca 23,34), dar că nu putem falsifica sau escamota realitățile biblice pentru a plăcea mentalității sociale dintr-o anumită epocă istorică, doarece cel ce va răstălmăci sau ciopârți Scripturile și le va învăța astfel oamenilor foarte mic se va chema în Împărăția cerurilor, după asigurările date de Mântuitorul (Matei 5,18-19), adică nu va avea nicio șansă la mântuire.

În consecință, vă adresez invitația de a vă alătura și a-i convinge și pe credincioșii ortodocși să se alăture demersului de sesizare a Președintelui României cu privire la exercitarea atributului constituțional de a trimite legea care combate antisemitismul la Parlament, pentru a fi revizuită și corectată în privința prevederilor neconstituționale pe care le conține.

Este momentul ca ortodocșii români să se unească într-un efort de apărare a Bisericii Ortodoxe Române de un pericol ale cărui consecințe s-ar putea să se arate în viitor, când deja nu se va mai putea face nimic. A tăcea când se interzice prin lege adevărul despre Patimile Mântuitorului Hristos este o trădare a lui Hristos despre care Mântuitorul lumii a spus: “Căci de cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul Omului se va rușina de el, când va veni întru slava Tatălui Său cu sfinţii îngeri…” (Marcu 8,38).

În cazul în care, ignorând acest demers, Președintele României va promulga legea în forma actuală, vă sugerez declanșarea sau sprijinirea unei inițiative legislative de modificare a legii antisemitismului, care, în conformitate cu art. 74 din Constituția României, poate fi pusă în mișcare cu sprijinul a 100.000 de cetățeni români, cu condiția înregistrării a cel puțin 5000 de semnături din fiecare județ și municipiul București.

Vă informez că la data de 22 iunie am adresat o Scrisoare deschisă Președintelui României, rugându-l să trimită legea înapoi în Parlament pentru revizuire5.

Am inițiat o petiție publică în sprijinul Scrisorii deschise, semnată până acum de 341 de persoane6.

La data de 26 iunie 2018, am adresat Avocatului Poporului o petiție în care îl rog să sesizeze Curtea Constituțională a României cu privire la încălcarea de către legea antisemitismului a articolelor 16, 29 și 30 ale Constituției României.

26.06.2018 Cu deosebit respect,

Teolog Mihai-Silviu Chirilă

Preafericirii Sale, Daniel, Patriarhul României

Membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,

Stareților și starețelor din Patriarhia Română

Preoților parohi de pe cuprinsul Patriarhiei Române

Monahilor și credincioșilor de pe cuprinsul Patriarhiei Române

1 Josephus Flavius, Antichități iudaice, Hasefer, București, 2015, vol. 2, p. 450.

2 http://andreimarga.eu/iesirea-din-ignoranta/.

3 http://www.tirgumureseanul.ro/detali-stire/lista/home/articol/profesorul-andrei-marga-sustine-marti-o-conferinta-la-universitatea-petru-maior.html.

4 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Gur%C4%83_de_Aur.

5http://ortodoxinfo.ro/2018/06/22/scrisoare-deschisa-catre-presedintele-romaniei-pentru-a-trimite-legea-antisemitismului-la-parlament-spre-revizuire/.

6https://www.petitieonline.com/scrisoare_deschis_ctre_presedintele_romaniei_pentru_a_trimite_legea_antisemitismului_la_parlament_spre_revizuire.

SEMNAȚI PETIȚIA

dovadă trimitere către Cancelaria Sinodului BOR
NOTĂ OrtodoxINFO
Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

35 comentarii

 1. Problema este însăși mântuirea noastră, de fapt. Necuratul caută noi forme de dezbinare și de luptă împotriva lui Iisus. Dacă a vorbi despre patimile Mântuitorului este antisemitism, înseamnă că problema antihristilor de orice neam o reprezentam noi, crestinii! Iata cum au ajuns unii oameni sa fie mai vicleni decât necurații! Sub masca antisemitismului se afla ura față de Hristos! Hristos este oglinda pe care nu vor sa o vadă! Hristos știa ca va fi aşa.

  Există atâția evrei care au devenit creștini și au acceptat cu umilință aceste texte așa cum au fost. I-aș întreba pe cei care nu au niciun gând să devină ortodocși, de ce îi mai ofensează slujbele ortodoxe? Iata ce face mandria! Păcatul e păcat, nu virtute, indiferent cine l-ar făptui.

  Fiecare crestin în momentul în care se vorbește despre Patimile Mântuitorului se întreabă în ce măsură L-a ucis el însuși din inima sa, prin păcate, într-un act de smerenie care face parte din cultul ortodox. Un om mândru pricepe greu așa ceva. Totuși trăiesc cu speranța că vor veni la ortodoxie din ce în ce mai mulți evrei, deși dușmanul mântuirii lor nu vrea acest lucru.

 2. Petitia are deja 381 de semnatari, sa speram ca si alti romani isi vor face curajul de a se alatura demersului nostru civic pentru a apara libertatea noastra de constiinta religioasa

  1. Ați făcut la timp ceea ce trebuia să facă Patriarhia. Nu e târziu ca ierarhii noștri să recupereze timpul pierdut și să ceară preoților să se implice în acest demers. Bineînțeles, asta dacă cei care cer ,,ascultare” necondiționată ierarhiei vor da ,,binecuvântare” pentru întârzierea ,,agendei” în desfășurare.

 3. de ce nu reusesc sa semnez aceasta petitie? se poate semna doar daca ai cont la satana ( facebook) ? ca altfel vad ca nu sunt luat in seama si nu se inregistreaza semnatura mea

  1. Nu puteți semna, căci șa am pățit și eu prima dată când am accesat această Petiție, pentru că nu ați bifat toate căsuțele din dreapta, îndeosebi pe ultima care face referire la termenii și condițiile pe care trebuie să vi le asumați atunci când semnați Petiția. Bifați, dacă vreți, toate cele 3-4 căsuțe (la o căsuță se zice dacă dorești să ți se afișeze semnătura, alta ce părere sau din ce motiv semnezi, iar a treia, pe care și eu am ignorat-o și am dat rateu prima dată, zice că accepți condițiile în care se depun astfel de semnături. Eu le-am bifat și imediat a venit și confirmarea semnăturii, căci mi-a apărut pe adresa de emai confirmarea, confirmare inde trebuie apoi să accesezi linkul subliniat de adresantul acestui email. Deci bifați toate cele parcă 3 căsuțe și veți reuși să vă trimiteți adeziunea dv. față de un asemenea demers de care se va ține seama cu siguranță în Cer. Doamne ajută !

 4. Se pare, dacă BOR nu va lua nicio atitudine în privința reîntoarcerii Legii antisemitismului din nou în cele două camere ale Parlamentului pentru a fi revizuită, că a sosit momentul când se va schimba conținutul Sfintei Liturghii, căci este clar că în urma implementării acestei legi cu totul anticreștină, Biserica Ortodoxă Română va fi nevoită să-și modifice textele Sfintei Liturghii pentru a nu intra în conflict cu statul, căci statul încă de pe vremea comunismului îi este frate bun și nu vitreg. Cum pe Sfinții Închisorilor nu i-a canonizat, tot din prea marea dragoste a BOR față de fratele ei bun, acum s-ar putea să-și arate din nou marea-i dragoste față de stat, umblând să modifice Sfânta Liturghie. Se vede de departe că se strânge lațul în jurul gâtului adevăraților creștini ortodocși. Cei care votează astfel de legi n-au nicio treabă cu Ortodoxia, fiind astfel de un mare folos ocultei mondiale care dorește dintotdeauna să distrugă Ortodoxia, singurul bastion care se mai împotrivește pe față satanei și celor care-l iubesc pe acesta. Iată că „Cernerea” creștinilor adevărați intră pe o altă treaptă superioară celei de până acum. Chiar mă întrebam: „Până când vor mai admite înalții noștri prelați ortodocși ca niște <> sau <>, sau <>(vezi alocuțíunea preotului Calistrat de la Bârnova) să le mai sufle în ceafă?” Acum este momentul când se va vedea și mai bine cum stă BOR-ul și Sinodul ei, vorbim desigur de cei oficiali, nicidecum de cei din catacombe. Mare încercare este aceasta pentru BOR, pentru BOR-ul oficial, dar mai ales pentru cel, repet, din catacombe. Să dea Domnul să ia atitudine BOR-ul oficial și să contracareze complet această lege complet nedreaptă, dar tare mă tem că „frații” de odinioară, cei care și după comunism au mers tot mână-n mână, căci de aceea nu a fost canonizat niciun Sfânt al Închisorilor, își vor da din nou mâna, nu că ar fi fost vreo oarece despărțire între dânșii până azi, și vor aproba în „stilul-i caracteristic” Legea antisemitismului, o lege care este pe față împotriva lui Hristos.
  Iată că Hristos aprobă această nouă treaptă a încercării pentru a vedea care dintre cei ce-L iubesc își vor dovedi iubirea, cum altfel decât a intra în lupta cu oculta mondială, față de El. Cine nu vede „Cernerea”, acela cu siguranță este orb. Trebuie să subliniem încă odată că fără CRUCE nimeni nu se poate mântui, iar CRUCEA nu apare din senin, ci din apărarea Ortodoxiei sau din luarea de atitudine față de legile care vor s-o desființeze. Deci ni se oferă fiecăruia dintre noi posibilitatea de a alege sau nu CRUCEA, singurul mijloc de mântuire. Să n-o ratăm acum spre final de veac, căci s-ar putea să nu mai avem ocazia de a o primi din nou, și atunci chiar că-i vai, un vai lung cât eternitatea. Doamne ajută !

 5. Am semnat cu nadejde in Hristos Domnul,aceasta Petitie,pe care ati initiat-o cu dragoste netarmurita fata de Sfanta Credinta Ortodoxa,fata de neamul stramosesc,impotriva caruia s-a ridicat oameni necinstiti sufleteste,care vor sa ne desfiinteze ca neam traitor de veacuri pe aceste meleaguri.
  Nu sunt convinsa ca ierarhii si ciinul preotesc sau monahal vor indrazni sa faca un pas in acest sens,fara aprobare de sus.Cat despre mirenii asa zisi ortodocsi,care pot semna cu usurinta Petitia,ei trebuie sa se consulte in prealabil cu Parintii lor duhovnici,care categoric nu le vor da voie,semn ca sinodul BOR in frunte cu presedintele sau nu este de acord cu aceasta initiativa,care strica planurile ocultei sionisto-masonice,bine inchegata in tara noastra.O buna parte a acestui popor,in special tinerii ,in marea lor majoritate nu sunt interesati de ceea ce reprezinta viitorul lor pe aceste meleaguri,au o insuficienta pregatire atat istorica cat si teologica,valavil sipentru alte categorii de varsta locuitori ai oraselor mici,sate si comune.

  Sa citim cu atentie un comunicat al patriarhiei,care reprezinta intentiile acesteia cu privire la antisemitism si “xenofobie”:

  COMUNICATUL PATRIARHIEI ROMANE:
     ,,Biserica Ortodoxă Română respinge antisemitismul şi xenofobia”
    
    ,,În legătură cu materialele de presă din ultimele zile referitoare la opiniile antisemite ale unui monah de la Mănăstirea Petru Vodă, judeţul Neamţ, precizăm:
    Patriarhia Română dezaprobă categoric atitudinile şi acţiunile cu caracter antisemit şi respinge orice ideologie xenofobă cu iz religios, deoarece acestea sunt contrare iubirii lui Dumnezeu pentru toţi oamenii. Aceste manifestări care îndeamnă la ură religioasă sau etnică nu reprezintă opinia oficială a Bisericii Ortodoxe Române, ele fiind cazuri izolate de indisciplină sau de manifestare a libertăţii individuale fără responsabilitate comunitară. Monahii adevăraţi pot fi buni patrioţi şi fără vreo asociere cu ideologii politice antisemite şi xenofobe.
    Ca atare, Patriarhia Română solicită Arhiepiscopiei Iaşilor să continue să explice monahilor de la Mănăstirea Petru Vodă că astfel de opinii şi atitudini dăunează Bisericii Ortodoxe Române pe plan naţional şi chiar internaţional, încât pot afecta inclusiv pelerinajele credincioşilor ortodocşi români la Locurile Sfinte, organizate ca expresie a evlaviei, dar şi a respectului şi cunoaşterii reciproce dintre popoare şi religii diferite.
    În concluzie, fidelă Evangheliei iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii, Biserica Ortodoxă Română promovează permanent pacea, dialogul şi buna înţelegere între oameni de credinţe, etnii şi culturi diferite.”
    Biroul de Presă al Patriarhiei Române
    30.06.2014 | 14:19
  Prin acest scurt comunicat patriarhia se desolidarizeaza de „atitudinea” monahiilor ,care au cantat Cuviosului Parinte Justin Parvu,cu ocazia aniversarii zilei sale de nastere,intr-un mediu privat,Imnul Miscarii Legionare,Sfanta Tinerete Legionara”(versurile apartinand Marturisitorului Radu Gyr,Comandant al Bunei Vestiri,al carui nume se regaseste pe „lista neagra”,a Institutului „Elie Wiesel”, condus de Alexandru Florian,fiul ideologului stalinist,Radu Florian)
  Aceste acuzatii au fost imputate legionarilor ,de catre iudeo-bolsevici,in regimul comunist ateu si preluate de catre propagandistii patriarhiei,in comunicatul de mai sus.
  Fie ca aceasta Petitie sa-si atinga scopul nobil propus ,in pofida celor care ne vrajmasesc,dand slava lui Dumnezeu pentru toate!

 6. Noi ii chemam pe toti sa faca ce trebuie. daca nu vor semna petitia, nu vor face nimic si vor primi ordin de sus de a nu mai citi Evangheliile despre Patimile Domnului si se vor conforma, atunci caderea lor va fi mult mai mare decat cea din Creta si din acel moment cu adevarat vor putea fi considerati toti care se vor conforma atunci unui asemenea ordin tradatori ai lui Hristos, asa cum i-a considerat Sfantul Teodor pe cei ce au imbratisat sinodul care i-a permis imparatului a doua casatorie.

 7. Aducem in atentia tuturor,cateva citate din opera Luceafarului poeziei romanesti,Martir al neamului stramosesc,marele poet Mihai Eminescu,a carei memorie o cinstim mereu cu dragoste si evlavie si a Episcopului Martir Irineu Mihalcescu.
  Acestea raman nesterse peste timp,dovedindu-si veridicitatea,astazi ca si ieri, cand romanii sunt amenintati si persecutati de natia jidaneasca prin reprezentantii ei.

  „Noi, din nefericire, suntem convinsi ca Europa oficiala stie intreaga stare de lucruri de la noi[…] ca agentii consulari au date statistice mai exacte decat noi insine, ca diplomatia europeana stie ca noi suntem cei amenintati si persecutati si evreii cei amenintatori si persecutori…”

  (Un exemplu) „D-nul Flaislan ne spune in raportul general al consiliului de igiena ca in anul 1878 in Iasi, au murit 1.454 crestini si s-au nascut 1.093, adica au murit cu 361 mai multi de cum s-au nascut, pe cand din mult persecutatii s-au nascut 1.602 si au murit 1.428, adica s-au nascut cu 147 mai multi decat au murit”

  Eminescu isi incheie articolul din Timpul din 25 Mai 1879, cu blestemul lui Vasile Lupu: „Cine-si vicleneste mosia si neamul mai rau decat ucigasii de parinti sa se certe”
  Din art. Din 13 Oct. 1881:

  „Goniti din marea Imparatie ruseasca, persecutati in Germania, rau vazuti in Austro-Ungaria, evreii trec in carduri marginile tarii noastre”.

  „…nationalitatea romana ca oricare alta are dreptul innascut de a-si apara mostenirea istorica… Alegerea armelor si mijloacelor atarna de timp si imprejurari…”

  Din alt articol: „De cate ori se discuta cestiunea israelita, scriitorul roman are teama de a vedea vorbele sale interpretandu-se ca ura de rasa, ca prejuditiu national ori religios. Intrebam acum de ce folos, de ce necesitate pot fi evreii, economic si politic, pentru o tara a carei populatie se stinge din momentul in care ei intra in contact cu ea. Romanul e lenes, e imoral, e vicios. De ce insa nu e imoral si vicios acolo unde nu sunt evrei?”

  (Citatele sunt extrase din Opera politica semnata de Mihail Eminescu, publicistica intre 1 Ian. – 31 Dec. 1881 in ziarul Timpul, Ed. Academiei 1985

  Mitropolitul martir Irineu Mihalcescu(24 aprilie 1874,-Valea Viei, comuna Patarlagele, judetul Buzau, -3 aprilie 1948, in Manastirea Agapia,ucis prin otravire de structurile masonice)
  (din cartea „Teologie Luptatoare” Ed. Episc. Rom. si Hus., 1994, pag. 165-174)

  Despre Francmasonerie:

  „Francmasoneria s-a schimbat insa la fata si a luat infatisari diferite si a urmarit alte scopuri, datorita elementului evreiesc care a patruns in ea si a aservit-o intereselor evreiesti”.

  „Intr-adevar, evreii, care au pus stapanire in toate tarile, pe finante, industrie, comert, presa, etc., nu puteau lasa sa le scape din mana un instrument de dominatie asa de minunat[…]. Astfel, in 1756, evreul Stefan Morin puse in ordine 25 de grade ale masoneriei templierilor, ridicandu-se pe parcurs la 33 de grade. Un alt evreu, Iosef Balsamo(1795) a infiintat francmasoneria coptica, cu 90 de grade, si a primit in loji si femei. Alti evrei, fratii Bedarride din Avignon au infiintat francmasoneria numita Misraim, cu 90 de grade.[…] In tarile catolice si mai cu seama in Franta, au luptat impotriva Bisericii si a monarhiei. Enciclopedistii si mai toti fauritorii si capii marei revolutii au fost francmasoni. In revolutiile franceze[…] si dezastrul Frantei in al doilea razboi mondial se datoreaza in intregime comunismului, care este opera masoneriei”.[…]

  Francmasoneria este cu totul altceva decat ceea ce spune instructiunea masonica[…]. „Cum masoneria este organizata de evrei, razboiul dus de ea este indreptat cu indarjire speciala impotriva Crestinismului”.

  „Evangheliile trebuie arse – scrie un rabin – fiindca paganismul e mai putin periculos pentru credinta evreiasca decat Crestinismul”

 8. Adevar ati grait ,domnule Mihai Silviu Chirila!

  Sa fie primita cu dragoste de catre Domnul Slavei,aceasta Petitie,care ne trezeste din amorteala indusa de duhurile rautatii,care ademenesc crestinul ortodox ,mai ales in post ,catre o somnolenta aducatoare de transformari radicale, spre caldicica si comoda credinta,pierzatoare de mantuire si indumnezeire.

  Caci spunea Sf.Paisie Aghioritul:”Dacă cineva pe toate le va întoarce spre cele duhovni­ceşti, ştiţi ce câştig duhovnicesc scoate şi ce expe­rienţă duhovnicească câştigă? ..Trăind Tainele dumnezeieşti de aproape, unul ca acesta se face teolog, deoarece nu le prinde numai cu mintea, ci le trăieşte în realitate. Credinţa lui se măreşte mereu, deoarece se mişcă prin fapte dumnezeieşti în altă dimensiune. Dar pentru ca să trăiască cineva tainele lui Dumnezeu trebuie să-şi omoare omul cel vechi, să revină într-un fel la starea de dinainte de cădere. Să aibă nevinovăţie şi simplitate, pentru ca astfel şi cre­dinţa lui să fie nezdruncinată şi să creadă cu convin­gere că nu există nimic pe care să nu-l poată face Dumnezeu….
  Ştie că toate sunt cu putinţă la Dumnezeu, că puterea dumnezeiască nu se poate limita, şi de aceea nu se interesează mai mult. Atât de mare este credinţa lui. Numai credinciosul adevărat trăieşte în chip ade­vărat şi este cu adevărat om al lui Dumnezeu.”

  Cuviosul Paisie Aghioritul, “Trezire duhovniceasca”, Editura Evanghelismos, Bucuresti, 2003

 9. O precizare. Mihai Silviu Chirilă face o greșeală ce decredibilizează petiția. Imnul Israelului nu provine din cântecul popular românesc „Cucuruz cu Frunza-n Sus”, ci amândouă se pare că au origine comună într-un cântec italian din 1645. Rog pe Mihail Silviu Chirilă să corecteze petiție, pentru că este păcat să fie trasă în jos. Spune un mare adevăr și ar trebui semnată de cât mai mulți.

  https://www.youtube.com/watch?v=KK1Im3cvpz8

  https://www.youtube.com/watch?v=4RBDIWVJZx4

  https://www.youtube.com/watch?v=1DPqNHkm1bM

  1. Fratilor, in loc sa cautam nod in papura la fiecare virgula a petitiei, ar trebui sa fim uniti sa lucram pentru ca legea sa nu treaca. ce relevanta poate avea faptul ca Hatikvah este sau nu inspirata dintr-o melodie romaneasca? Daca este inspirata dintr-o melodie romaneasca, asa cum recunosc chiar si sursele israeliene, asta ar trebui sa ii determine pe evrei sa ne respecte poporul si mai mult, de vreme ce si-au inspirat imnul de stat din cultura noastra. Si atunci cum decredibilizam petitia?
   Mai era un frate care a scris un intreg articol despre cum am gresit eu ca am spus ca legile antisemitismului guverneaza buna organizare sociala, cand eu de fapt ii spun presedintelui ca exista, in categoria juridica a legilor care guverneaza buna organizare a societatii (spre deosebire de categoria de legi care guverneaza proprietatea, sau drepturile cetatenesti etc.), deja doua legi, pe care in text le si critic indirect. Ii scriam asta ca sa il determin sa constate ca exista deja un cadru legal, bun sau rau (pana cand CCR le declara neconstitutionale sistemul considera cele doua legi ca fiind bune), si ca nu se impune o suprareglementare in domeniu, motiv pentru care ar trebui sa trimita legea la Parlament. Daca ii scriam ca primele doua legi sunt neconstitutionale, presedintele ar fi spus pe de o parte ca de aia e nevoie de o a treia, ca sa le repare pe primele, si pe de alta parte oricum nu ar fi putut face nimic pentru a le schimba pe cele doua care sunt in vigoare de ani de zile fara ca cineva sa fi facut ceva cu adevarat pentru a le anula.
   Va rog sa ne concentram asupra celei mai bune forme de a rezolva situatia in care suntem, in care trebuie impiedicata promulgarea legii antisemitismului, nu sa cautam tot felul de imperfectiuni, care pot aparea oricand la oricine. Daca stam si criticam toate virgulele, oamenii vor crede ca petitia nu merita semnata si nu o vor semna. CIne va impiedica atunci legea sa intre in vigoare?

 10. Sunt de acord si semnez petitia.Gandul imi spune ca BOR va face toate modificarile politic corecte.Cred ca acesta va fi unul din motivele ,care se inscriu la asa revelata “uraciunea pustiirii” ,de ca ne_au vorbit Sfintii Parintii.

 11. Cu cât va trece mai mult timp și BOR-ul nu va lua nicio atitudine de salvare a Ortodoxiei, căci acum Ortodoxia românească este asemenea unei cetăți zidită încă bine pe marginea unei prăpăstii, cu atât nu va mai putea face pași hotărâți mai târziu,și iată cum majoritatea preoților încep să se frământe gândindu-se la ce pas trebuie făcut acum după ce au ratat pasul înapoi după momentul Creta. Eram sigur că urmează o altă încercare, după cea din Creta, când preoții va trebui din nou să-și facă procese de conștiință, căci după promulgarea acestei legi, chiar dacă în ea se spune că în scop didactic este voie să spui adevărul, se va „încerca”( o zic așa mai molcom ca să nu sperii cumva) modificarea textului(tăiere, adăugire etc.) Sfintei Liturghii, lucrare cu care preoții n-ar trebui să fie de acord dacă vor să-I slujească lui Hristos. Cine sunt cei care vor „sări” acum din Corabia mântuirii(Biserica Ortodoxă Română oficială) rămâne de văzut, dar trebuie să se știe că toți cei care vor sări, chiar și în această a doua etapă, toți vor intra în slava Domnului lor, Iisus Hristos.
  Biserica Ortodoxă a fost de la începuturi prigonită, adevărata Biserică Ortodoxă, și va fi până la sfârșit, căci diavolului nu-i plac iubitorii de Hristos. Cum diavolul nu se scoate pe sine însuși din oameni, se va vedea care dintre oameni îl iubesc pe Hristos și care nu, pentru că doar unii vor fi prigoniți dintre ei, doar aceia care-L poartă în inima lor pe Fiul Mariei. Așadar, după cum ne-a arătat textul expus de sora Naghi, cel referitor la răspunsul Patriarhiei Române, se vede treaba că preoții vor începe din nou războiul cu propria lor conștiință. Iată că ocazia părăsirii Corabiei, chiar dacă nu e deloc una comodă sau la îndemână, asta având în vedere situația familială, este oferită din nou pe masă de către Hristos. Întrebarea cea mai apăsătoare care se pune și se va pune tot mai des de aici înainte este: Unde mai este azi Biserica Ortodoxă ? Se pare că ea va mai rămâne doar în catacombe. Un lucru este destul de clar: Prigonitorii nu vor fi niciodată creștini ortodocși, deci nu vor putea face niciodată parte din Biserica Ortodoxă Română cea adevărată, decât dacă-și recunosc greșeala și se întorc de la calea lor cea rea. În cartea Noii Mucenici ai Rusiei, de protoiereul Mihail Polski, unul dintre episcopii prigoniți pe timpul serghianismului, în închisoare fiind, spunea: „Duhul Sfânt a făcut la început din păcătoși teologi. Acum Biserica face din teologi păcătoși”. Aceia dintre preoți care vor lua atitudine în legătură cu această lege a antisemitismului, sau puțin mai târziu când se va modifica Sfânta Liturghie, vor fi făcuți din teologi păcătoși, așa cum s-a întâmplat și cu cei care au fost caterisiți mai înainte vreme în urma luării de atitudine după momentul Creta. Numai cine nu vrea nu se trezește acum după ce ia la cunoștință aceste lucruri. Cine se va trezi va putea să-și ia CRUCEA, iar cine nu, nu. Doamne ajută !

  1. ”Cine sunt cei care vor „sări” acum din Corabia mântuirii(Biserica Ortodoxă Română oficială) rămâne de văzut, dar trebuie să se știe că toți cei care vor sări, chiar și în această a doua etapă, toți vor intra în slava Domnului lor, Iisus Hristos.” Ai zis invers. Adică tu ai îndemnat oamenii să sară din Corabia Mântuirii (adică să facă schismă, sau să meargă la eretici), şi ai mai spus şi că Hristos îi va încununa pentru aceasta…
   Însă nimeni nu ”sare” din Biserică. Dacă se vor lua hotărâri împotriva legii lui Dumnezeu, nu le aplici, dar nu ieşi din Biserică. Mă tem că cei care luptă împotriva lui Dumnezeu şi a adevărului ies singuri din Biserică.
   Însă am impresia că greşesc şi cei care se împotrivesc ierarhilor atunci când îi scot din preoţie. Nu ştiu dacă puteţi să găsiţi mărturie la părinţi pentru un asemenea comportament. Sfinţii Părinţi, chiar dacă erau caterisiţi pe nedrept, se supuneau. Vedem la Sfântul Ioan Gură de Aur când a fost surghiunit. Episcopul, chiar dacă ar face lucruri reprobabile sau ar lua hotărâri greşite, rămâne episcop. Aş îndrăzni să spun că şi dacă ar fi eretic dovedit, câtă vreme el nu este caterisit, este episcop. Vreau să spun că Biserica hotărăşte, în acest caz prin episcopi. De exemplu dacă cineva este făcut cleric deşi are impedimente canonice, dacă este hirotonit de un episcop canonic el este cleric, lucrările lui în Biserică sunt valabile. Aş îndrăzni să spun că şi dacă este făcut cleric prin simonie, el tot are lucrări valabile. Parcă am auzit la unii părerea că dacă acel cleric a căzut în erezie, nu mai are lucrări preoţeşti valabile. Mi se pare o greşeală, sau poate e parţial greşeală. Dacă este eretic în ascuns, Dumnezeu nu îşi retrage harul, pentru că oamenii nu pot să ştie ce este în sufletul acelui cleric. Dacă tu îţi dai seama, din ce vorbeşte, că este contaminat de erezie, nu mai trebuie să mergi acolo, dar nu pentru că n-ar mai avea har, ci pentru conştiinţa ta; pentru că în acest caz faci păcat dacă mergi acolo cu bună ştiinţă.
   Se pune problema cum stă treaba când este eretic pe faţă ? Dacă îl vezi că în gura mare predică lucruri potrivnice adevărului de credinţă, în mod clar nu mai trebuie să mergi acolo; însă chiar şi în acest caz, nu ştiu dacă îşi pierde harul. Poate vorbesc şi eu cu păcat aici. În orice caz, chiar fiind caterisit, dacă a fost caterisit pentru pricini care nu ţin de erezie, nu-şi pierde harul, dar nu mai are voie să facă lucrări harice în Biserică, adică să săvârşească Sfintele Taine.
   Oricum ar fi, dacă tu personal ai probleme de conştiinţă în privinţa unui cleric, nu mai trebuie să mergi acolo, chiar nefiind vorba de erezie. De ce să mergi, să-l judeci şi să faci păcate. Dar este şi un cuvânt al unuia din Sfinţii Părinţi (Sfântul Atanasie cel Mare ?) care a spus să nu ne împărtăşim din mâna preotului care nu posteşte miercurea şi vinerea.
   În ceea ce priveşte sufletul tău, nimeni nu are stăpânire asupra ta, nici duhovnicul, nici episcopul, nici Sfântul Sinod. Nimeni nu te poate obliga să faci ceva sau să accepţi o idee despre care ştii că este rea.
   Însă nici tu nu poţi să-l sileşti pe el, în ceea ce ţine de atributele lui. A da voie unui preot să slujească, precum şi a-i interzice acestuia să slujească, este treaba exclusivă a episcopului acelui loc. Dacă preotul crede că a fost nedreptăţit, după Sfintele Canoane se poate adresa adunării episcopilor; în cazul lui, situaţia trebuie cercetată de o întrunire a cel puţin 6 episcopi, la diacon cel puţin 3, la episcop cel puţin 12. Dacă şi aceia iau aceeaşi hotărâre, care este greşită, treaba lor. Însă în nici un caz nu poate fi corect să te lupţi cu episcopul tău. Biserica nu este sală de lupte, cine are muşchii mai mari. Dar este şi un alt canon care spune că dacă preotul care este caterisit îndrăzneşte să mai slujească, să fie caterisit definitiv pentru această îndrăzneală, chiar dacă acea caterisire iniţială s-a făcut pe nedrept.
   În ceea ce priveşte oprirea de la slujire, aş mai spune că preotul slujeşte pentru că a primit cândva voie de la episcop să slujească. Deci toată slujirea lui atârnă de voinţa episcopului. De asemenea, dacă episcopul acela nu-l făcea preot, n-ar fi putut sluji niciodată. Deci episcopul iniţiază treaba, şi tot el poate să o oprească.

   De asemenea, vreau să vă atrag atenţia asupra unui lucru foarte grav. Nu trebuie sub nici o formă apelat la instanţele civile pentru a judeca speţe bisericeşti. În Sfintele Canoane părinţii au stabilit că cine face aşa ceva săvârşeşte un lucru grav. N-aş putea spune cu ce este pedepsit, din cele trei posibile pedepse. Dar şi instanţele civile îşi declină competenţa de a judeca astfel de cazuri.
   Aici nu mă refer la faptul că Mitropolia Moldovei şi Bucovinei l-a acţionat în instanţa (civilă) pe un preot din subordine. Nu aş putea explica prea clar de ce, dar mi se pare că Mitropolia nu intră aici. Preotul nu se supune hotărârii superiorilor. Ar fi ca şi cum nişte oameni ar deranja slujba în mod răutăcios. Într-un astfel de caz, aceia ar intra la tulburarea liniştii publice, sau private, speţe care sunt de competenţa statului.

   1. Sa inteleg ca in opinia dumneavoastra preotii care au fost caterisiti pentru nepomenire ar trebui sa inceteze sa slujeasca asa cum le-a spus episcopul ecumenist? Aceasta idee este combatuta de toti Parintii care caterisiti fiind au ignorat o caterisire inexistenta (pentru ca nu are nicio baza canonica) si au continuat sa slujeasca (vezi Sfantul Grigore Palama, Sfantul Ioan Damaschin, preotii din vremea lui Nestorie etc.)

   2. Corabia Mântuirii era Biserica Ortodoxă Română înainte de momentul Creta. Cum adevărul, tot adevărul nu mai e aici azi, ci la cei care au îndrăznit să spună înalt preasfințiților că au greșit atunci când au semnat hotărârile pseudo-sinodului din Creta, căci, așa cum spunea Părintele Arsenie Papacioc, chiar dacă la un singur om ar rămâne tot adevărul, doar acel om ar fi de fapt Biserica Ortodoxă (aici Română). Am vrut să spun că Biserica Ortodoxă Română a ieșit în decor după ce a semnat(condus) în viteză actele din Creta, deci Corabia Mântuirii a migrat în altă parte, numai este ca mai înainte de pseudo-sinod, ci este acolo unde se află tot adevărul. Nu am ieșit din Biserica Ortodoxă Română cum nici credincioșii ruși din vremea mitropolitului Serghie al Rusiei nu ieșiseră din Biserica Ortodoxă Rusă atunci când își țineau slujbele în catacombe. Nu noi am ieșit din Biserica Ortodoxă prin delimitarea de minciună, ci ei, semnatarii din Creta, s-au auto-exclus din Biserica Ortodoxă Română prin semnăturile lor pe acele acte care contravin învățăturilor Sfinților Părinți. Aceasta am vrut să precizez, dar dacă n-ați înțeles, acum cu siguranță pricepeți. Noi nu suntem în schismă, ci doar delimitați de ierarhii care încearcă să prostească poporul binecredincios, iar cu unii dintre noi chiar reușesc(!). Așa începe lepădarea de credință, prin acceptarea minciunii parafate în Creta, minciună lucrată în ascuns mai dinainte vreme, dar dată pe față spre a fi parafată în adunarea tâlhărească din Creta. Cine este atât de iubitor de semeni încât să accepte a merge mai departe cu cei ce au parafat minciuna, adică cu contestatarii învățăturilor Sfinților Părinți, n-are decât, căci fiecare își alege drumul spre mântuirea personală. Numai să n-o fi greșit drumul, căci cu minciuna, oricât de mare drafoste de frați ai avea, nimeni n-a mers în Rai. Iar pentru cine nu știe aceasta, anume că nu poți să ai dragoste adevărată față de frații tăi atunci când te complaci cu minciuna, s-o știe de acum înainte, căci unul ca acesta nu mai este creștin ortodox, ci altceva: catolic, protestant, etc., căci numai aceștia spun că au dragoste nemaivăzută de frați, dar stau într-o mare minciună. Acum se vede, după aceste cuvinte, rolul pseudo-sinodului cretan, acela de a-i uni pe ortodocși cu catolicii și cei asemenea acestora și a-i nivela deopotrivă, căci deh, avem iubire mare de frați. Doar unirea în aceeași dogmă, cea ortodoxă poate însemna sau consfinți iubirea de frați și nimic altceva. Cum să poată spune, și eu să-l și cred, catolicul că mă iubește când el nu vrea să revină în dreapta credință ortodoxă? E o minciună sfruntată ceea ce afirmă. Iar eu îl pot iubi ca pe un frate rătăcit în credință, dar fără să mă rog împreună cu el, aceasta fiindcă el nu se roagă aceluiași Dumnezeu ca și mine, de vreme ce nu vrea să revină la Ortodoxie, căci nu Dumnezeu îl ține să nu se întoarcă în turma lui Hristos, ci altcineva. Deci Corabia Mântuirii este azi acolo unde este adevărul și nicidecum acolo unde semnatarii din Creta au pus-o sub lăcată, doar, doar nu le va scăpa printre degete. Corabia Mântuirii este Duhul Sfânt, iar El nu ține seama de lăcată, ci doar de inimă, de inima care Îl primește cu adevărat numai și numai întru adevăr. Sper că am fost destul de clar acum, chiar dacă poate unii nu vor fi (încă) de acord cu mine. Timpul va avea ultimul cuvânt. Doamne ajută !

 12. E oare corecta cererea de “revizuire” a legii antisemitismului?

  La urma urmei, cred ca ceea ce dorim cu totii e doar declararea ei ca fiind neconstitutionala si nu modificarea ei intr-o forma acceptabila, pentru ca nu exista asa ceva!

  Nu cunosc foarte bine procedurile legale care pot fi aplicate in acest caz, dar am impresia ca in aceasta situatie ar trebui mai degraba apelat la Curtea Constitutionala, decat la Presedinte.

  1. Mulțumesc Domnului Mihai-Silviu Chirilă pentru această puternică scrisoare. Am semnat-o. Iar pe baza informațiilor aflate în ea am cerut respingerea B135/29.03.2018, tot la petitieonline punct com cu titlul:
   ” Cerem Guvernului României respingerea B135/29.03.2018. Cerem guvernare fara discriminare, prin aceleasi legi: egale pentru toți cetățenii Români. ”
   Dacă decupați și lipiți titlul (fără ghilimele) în boxa de căutare la petitieonline punct com, poate apare. Acest sit nu a publicat mesajul meu cu adresa web.
   Doamne Ajută

 13. Accesul la pocăinţă nu este interzis nimanui. Nici ortodocşilor, nici evreilor. Pe toţi ne aşteaptă Hristos să ne recunoaştem greşelile, nu să ne îndreptăţim cu mandrie. Ce faptă bună ar fi mai mare decât să-şi recunoască greşeala şi să-i conducă pe toţi evreii la mântuire? Pe Pământ, ne putem semeţi oricât, dar în Cer Altcineva este Stăpân şi vom vedea acest lucru cu toţii, fie că ne place sau nu. Celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă, fie în viaţa aceasta, fie în cea veşnică.

 14. † Mulțumesc Domnului Mihai-Silviu Chirilă pentru această puternică scrisoare. Am semnat-o. Iar pe baza informațiilor aflate în ea am cerut respingerea B135/29.03.2018, tot la petitieonline punct com cu titlul:
  † Cerem Guvernului României respingerea B135/29.03.2018. Cerem guvernare fara discriminare, prin aceleasi legi: egale pentru toți cetățenii Români. †
  Dacă decupați și lipiți titlul cu cruci cu-tot în boxa de căutare la petitieonline punct com, poate apare. Acest sit nu a publicat mesajul meu cu adresa web.
  Doamne Ajută †

 15. @Prahovean

  Atunci cand publicati un text,prin care aduceti o critica sau un argument in sprijinul celor sustinute,se da un citat cu link-ul de unde ati cules informatia,pentru a fi credibil.
  Sunteti dezinformat si induceti in eroare cu voie sau fara voie,cititorii.

  In sprijinul afirmatiei mele,aduc marturia unei persoane absolut credibile, domnul Raoul Șorban,profesor in istoria artelor,care ne dezvaluie ca Imnul statului Israel, “Hatikva”,are la baza ,cântecul popular românesc „Cucuruz cu frunza-n sus”,veche hora moldoveneasca( cules în nordul Ardealului și pus pe note de compozitorul Guilelm Șorban,tatal sau, într-o broșură numită „Album de cântece românești”, tipărită la Viena, în anul 1898.)

  Vizionați mai jos interviul:

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=hBczbwE3xiI

  Acad. dr. Corneliu Sabetay, preşedintele comunităţii evreieşti din Craiova,a subliniat originea românească a Imnului Israelului care provine dintr-un cântec vechi ”Cucuruz cu frunza-n sus”,in alocutiunea tinuta dupa intonarea Imnurilor Romaniei si Israelului,cu ocazia Sărbătorii de Hanuka,din decembrie 2015.
  Lumanarile au fost aprinse de Rabinul şef Rafael Shaffer,in sinagoga din Craiova,eveniment la care a participat
  IPSIrineu, Mitropolitul Olteniei, care s-a aflat la prima participare în sinagogă, de sărbătoarea Hanuka. „Mă onorează să fiu aici. Este o sărbătoare a biruinţei şi a luminii, biruinţa luminii împotriva întunericului. Biruinţa este legată de lumină care efectiv arată ce este în noi. Se spune că dacă nu am avea ceva din soare nu l-am putea vedea niciodată. Lumina este ceva în interiorul nostru, lumina este strălucirea a ceea ce noi vrem să fie în viaţa noastră. Pentru noi, Biserica Ortodoxă Română, Macabeii sunt sfinţi pentru că lumina este legată de sfinţenie. Lumina este prietenie pentru că prietenia este cel mai sfânt sentiment pe care îl avem unii pentru alţii”, a fost mesajul de prietenie pe care Mitropolitul Olteniei l-a îndreptat spre toţi membrii comunităţii evreieşti.

  V-as ruga sa va cereti scuze domnului teolog Mihai Silviu Chirila,cititorilor blogului si redactiei,pentru dezinformare.
  Domnul Atotindurarilor,pentru rugaciunile Sf.apostoli Petru si Pavel, sa lumineze tuturor mintea si gandurile.

  http://www.cvlpress.ro/11.12.2015/rabinul-rafael-shaffer-a-aprins-lumanarile-de-hanuka-la-craiova/comment-page-1/

 16. O lege poate fi cu greu anulata in intregime, in general ea contine anumite prevederi neconstitutionale care trebuie puse in acord cu Constitutia, de aceea este cerere de revizuire. E greu de crezut ca CCR o va arunca la gunoi in intregime. Asta trebuia sa faca Parlamentul roman.

  Apropo de Parlamentul Romaniei! PUN INTREBAREA PUBLIC: CU CE SE OCUPA IN ZILELE ACESTEA SENATUL ROMANIEI? AUD CA A TRECUT IN SENAT IN PROCEDURA TACITA O LEGE PRIN CARE POLITIEI SI JANDARMERIEI LI SE VOR DA PUTERI SPORITE, PRINTRE CARE CAPACITATEA DE A NE AMPRENTA, DACA NU NE LEGITIMAM CAND NE CER ELE, DREPTUL DE A INTRA IN LOCUINTA FARA MANDAT!

  Daca e adevarat asa ceva, atunci e grav. Pentru ca iata un intreg pachet de legi dictatoriale care trec ca prin branza prin Senat, ajungand sa fie votate in maniera automata de catre Camera Deputatilor.

  Pentru cei nefamiliarizati cu procedurile legislative, aprobare tacita inseamna cand cineva duce o lege in Parlamentul ROmaniei si o lasa acolo 60 de zile. Daca in acest interval nu a luat-o nimeni in discutie si aprobare, legea se considera aprobata in mod tacit, adica fara nicio dezbatere

 17. Calator,

  Eu am cerut si Avocatului Poporului sa conteste legea la CCR. La aceasta faza a legii, Avocatul Poporului este singurul care mai poate face acest lucru la CCR. Presedintele o poate retrimite in Parlament, unde sa se reia procesul de dezbatere, daca parlamentarii sunt de acord, iar Avocatul Poporului o poate ataca la CCR inainte de promulgare.
  Daca presedintele o promulga asa, singurii care mai pot face ceva sunt cei de la Patriarhie si cetatenii, care pot initia o initiativa legislativa cetateneasca de modificare a legii.
  Daca Patriarhia si cetatenii nu doresc sa se implice, nu ramane de facut decat sa ne pregatim sa infruntam cu curaj si cu marturisire consecintele acestei legi dictatoriale.

 18. Am citit comentariul unei persoane,care m-a facut sa cercetez credibilitatea celor afirmate ,si am descoperit ca
  cele sustinute de persoana in cauza erau complet eronate.

  In sprijinul afirmatiei mele,aduc marturia unei persoane absolut credibile, domnul Raoul Șorban,profesor in istoria artelor,care ne dezvaluie ca Imnul statului Israel, “Hatikva”,are la baza ,cântecul popular românesc „Cucuruz cu frunza-n sus”,veche hora moldoveneasca( cules în nordul Ardealului și pus pe note de compozitorul Guilelm Șorban,tatal sau, într-o broșură numită „Album de cântece românești”, tipărită la Viena, în anul 1898.)

  Vizionați mai jos interviul:

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=hBczbwE3xiI

  Acad. dr. Corneliu Sabetay, preşedintele comunităţii evreieşti din Craiova,a subliniat originea românească a Imnului Israelului care provine dintr-un cântec vechi ”Cucuruz cu frunza-n sus”,in alocutiunea tinuta dupa intonarea Imnurilor Romaniei si Israelului,cu ocazia Sărbătorii de Hanuka,din decembrie 2015.
  Lumanarile au fost aprinse de Rabinul şef Rafael Shaffer,in sinagoga din Craiova,eveniment la care a participat
  IPSIrineu, Mitropolitul Olteniei, care s-a aflat la prima participare în sinagogă, de sărbătoarea Hanuka. „Mă onorează să fiu aici. Este o sărbătoare a biruinţei şi a luminii, biruinţa luminii împotriva întunericului. Biruinţa este legată de lumină care efectiv arată ce este în noi. Se spune că dacă nu am avea ceva din soare nu l-am putea vedea niciodată. Lumina este ceva în interiorul nostru, lumina este strălucirea a ceea ce noi vrem să fie în viaţa noastră. Pentru noi, Biserica Ortodoxă Română, Macabeii sunt sfinţi pentru că lumina este legată de sfinţenie. Lumina este prietenie pentru că prietenia este cel mai sfânt sentiment pe care îl avem unii pentru alţii”, a fost mesajul de prietenie pe care Mitropolitul Olteniei l-a îndreptat spre toţi membrii comunităţii evreieşti.

  V-as ruga sa va cereti scuze domnului teolog Mihai Silviu Chirila,cititorilor blogului si redactiei,pentru dezinformare.
  Domnul Atotindurarilor,pentru rugaciunile Sf.apostoli Petru si Pavel, sa lumineze tuturor mintea si gandurile.

  http://www.cvlpress.ro/11.12.2015/rabinul-rafael-shaffer-a-aprins-lumanarile-de-hanuka-la-craiova/comment-page-1/

 19. Prahovean,

  Atunci cand publicati un text,prin care aduceti o critica sau un argument in sprijinul celor sustinute,se da un citat cu link-ul de unde ati cules informatia,pentru a fi credibil.
  Sunteti dezinformat si induceti in eroare cu voie sau fara voie,cititorii.

  In sprijinul afirmatiei mele,aduc marturia unei persoane absolut credibile, domnul Raoul Șorban,profesor in istoria artelor,care ne dezvaluie ca Imnul statului Israel, “Hatikva”,are la baza ,cântecul popular românesc „Cucuruz cu frunza-n sus”,veche hora moldoveneasca( cules în nordul Ardealului și pus pe note de compozitorul Guilelm Șorban,tatal sau, într-o broșură numită „Album de cântece românești”, tipărită la Viena, în anul 1898.)

  Vizionați mai jos interviul:

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=hBczbwE3xiI

  Acad. dr. Corneliu Sabetay, preşedintele comunităţii evreieşti din Craiova,a subliniat originea românească a Imnului Israelului care provine dintr-un cântec vechi ”Cucuruz cu frunza-n sus”,in alocutiunea tinuta dupa intonarea Imnurilor Romaniei si Israelului,cu ocazia Sărbătorii de Hanuka,din decembrie 2015.
  Lumanarile au fost aprinse de Rabinul şef Rafael Shaffer,in sinagoga din Craiova,eveniment la care a participat
  IPSIrineu, Mitropolitul Olteniei, care s-a aflat la prima participare în sinagogă, de sărbătoarea Hanuka. „Mă onorează să fiu aici. Este o sărbătoare a biruinţei şi a luminii, biruinţa luminii împotriva întunericului. Biruinţa este legată de lumină care efectiv arată ce este în noi. Se spune că dacă nu am avea ceva din soare nu l-am putea vedea niciodată. Lumina este ceva în interiorul nostru, lumina este strălucirea a ceea ce noi vrem să fie în viaţa noastră. Pentru noi, Biserica Ortodoxă Română, Macabeii sunt sfinţi pentru că lumina este legată de sfinţenie. Lumina este prietenie pentru că prietenia este cel mai sfânt sentiment pe care îl avem unii pentru alţii”, a fost mesajul de prietenie pe care Mitropolitul Olteniei l-a îndreptat spre toţi membrii comunităţii evreieşti.

  V-as ruga sa va cereti scuze domnului teolog Mihai Silviu Chirila,cititorilor blogului si redactiei,pentru dezinformare.
  Domnul Atotindurarilor,pentru rugaciunile Sf.Apostoli Petru si Pavel, sa lumineze tuturor mintea si gandurile.

  http://www.cvlpress.ro/11.12.2015/rabinul-rafael-shaffer-a-aprins-lumanarile-de-hanuka-la-craiova/comment-page-1/

 20. Sunt convinsa ca Patriarhia nu va de nici un semn de adeziune la Petitia initiata de domnul teolog Mihai Silviu Chirila ,si nici nu va permite,promovarea acestei Petitii in randul clerului laic si monahal,intrucat este strans legata prin interese comune si prietenie sincera de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, condusă de Domnul preşedinte Aurel Vainer, de Prim-rabinul Rafael Shaffer.
  Din organul de propaganda al Patriarhiei,aflam de intalnirea dintre Patriarh si cei de mai sus la care a participat si domnul Silviu Vexler, deputat în Parlamentul României.(iulie 2017)-promotorul legii antinationale si dictatoriale,despre care discutam.
  „La finalul întâlnirii, au fost exprimate buna cooperare între Cultul Mozaic şi Biserica Ortodoxă Română în planul activităţilor parlamentare pentru accelerarea despăgubirilor referitoare la proprietăţile care au fost confiscate în timpul regimului comunist, precum şi dorinţa de continuare a bunelor relaţii între cele două culte şi cultivarea unui climat de respect reciproc….”

  In februarie 2018,Patriarhul acorda dl.Aurel Vainer,titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti,intrucat„reprezintă un exemplu de solidaritate şi cooperare, atât la nivel local, în România, cât la nivel internaţional…..În cuvântul rostit cu acest prilej, Patriarhul a amintit și faptul că reprezentantul Cultului Mozaic a contribuit financiar la reabilitarea bisericii ortodoxe din satul său natal, Ştefăneşti, judeţul Botoşani….Aurel Vainer a mărturisit că s-a ghidat permanent „după valori în esență iudeo-creștine, cu toate dezvoltările ulterioare”. Totodată a fost și este „adeptul ferestrelor deschise”.

  In anul 1998, intre 20-22 iulie a avut loc, la Durau – in vestitul centru ecumenist infiintat de actualul PreaFericit Daniel – Simpozionul Iudeo-Crestin “spiritualitatea psalmilor si morala sociala a profetilor”. La Simpozion au participat rabini de mare rang si preoti profesori universitari ortodocsi. Evenimentul a fost prezentat pe larg, cu luarile de cuvant ale participantilor, in paginile revistei Teologie si Viata, nr. 5-12, mai-decembrie 1998, publicatie a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, condusa pe atunci de IPS Daniel, actualul patriarh.
  Profetii sunt prezentati de preotii profesori si rabinii participanti drept propovaduitori ai “dreptatii sociale”, ai “eticii sociale” si ca aparatori ai demnitatii umane. Adica, propovaduitori ai unei ordini ideologice omenesti utopice, in care “dreptatea si pacea” stapanesc. O oranduire sociala perfecta, lucru pe care Dumnezeu niciodata nu l-a fagaduit omenirii…Profetii au propovaduit Imparatia lui Dumnezeu, care nu este din aceasta lume. Noii teologi afirma insa ca proorocii propovaduiesc o imparatie lumeasca.

  Mai grav decat atat este insa faptul ca preotii profesori ortodocsi, prin interpretarea ideologica a profetilor, legitimeaza si asuma interpretarea rabinica a acestora. Care este aceasta?
  Rabinul Rene Samuel Sirat, Vicepresedintele Consiliului Rabinic European, afirma mult mai transant:

  Noi trebuie sa ne pregatim sa auzim pe Profetul Eliahu, care va anunta venirea lui Mesia al Dreptatii, al Binecuvantarii, al Milei, al Adevarului si al Pacii. (Teologie si Viata, p. 67).

  Asadar, profetii sunt folositi pe post de ideologi ai unei noi ordini mondiale, in care Ierusalimul este capitala spirituala a lumii, iar stapanul va fi “Mesia” rabinilor. Ce este grav in aceasta? Participarea si girul teologilor ortodocsi dat acestei viziuni asupra lumii, viziune care nu este doar hiliasta si promotoare a unui soi de socialism global, ci care Il neaga implicit pe Domnul si Mantuitorul nostru Iisus Hristos si care il vesteste pe falsul mesia asteptat de evrei, care nu este, potrivit invataturii ortodoxe, altul decat insusi Antihristul.

  „Iar Iosua a zis către popor: „Nu-I veţi putea sluji Domnului, fiindcă Dumnezeu este sfânt; şi, gelos fiind, nu vă va trece cu vederea păcatele şi nelegiuirile. De câte ori Îl veţi părăsi pe Domnul şi veţi sluji la dumnezei străini, de atâtea ori El va veni şi vă va necăji şi vă va nimici, de vreme ce El, dimpotrivă, v’a făcut bine.“

  Iar poporul a zis către Iosua: „Nu, ci Domnului Îi vom sluji!“

  Iar Iosua a zis către popor: „Voi sunteţi martori împotriva voastră, de vreme ce voi L-aţi ales pe Domnul să-I slujiţi.” (Iosua, 19-22)
  Caderile poporului iudeu vor culmina cu prigonirea si uciderea propriului lor Mantuitor, nadejdea si asteptarea tuturor prorocilor vechi-testamentari. Si asa au ajuns iudeii martori impotriva lor insile, implinind cuvantul infricosator al lui Isus Navi cand au strigat in fata lui Pilat : „Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri!”
  Parintii Bisericii au aratat ca mesia asteptat de evrei va fi acelasi cu antihristul profetit in Apocalipsa Sf. Ioan. Sf. Ioan Gura de Aur in talcuirile sale la Noul Testament, Sf. Efrem Sirul, Sf. Ioan Damaschin au aratat foarte clar acest lucru.
  Iata ce spune Sf.Ioan Damaschin:
  „Aşadar, iudeii n-au primit pe Domnul Iisus Hristos şi Dumnezeu care este Fiul lui Dumnezeu, dar vor primi pe înşelător, pe cel care se numeşte pe sine Dumnezeu. Că se va numi pe sine însuşi Dumnezeu, îl învaţă îngerul pe Daniil, spunând aşa: „Nu va ţine seama de Dumnezeul părinţilor lui” (Daniil 11, 37). Iar Apostolul spune: „să nu vă amăgească pe voi nici într-un chip, că va veni mai întâi lepădarea de credinţă şi se va arăta omul păcatului, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă pe sine mai presus de tot ce este Dumnezeu sau este închinat, aşa încât să şadă el, arătându-se pe sineşi cum că ar fi Dumnezeu” (2 Tesaloniceni 2, 3-4).

 21. Neamul cuprinde: 1. toti romaniiaflati in prezent in viata; 2.toate sufletele mortilor si mormintele stramosilor; 3. toti cei care se vor naste romani; Un popor ajunge la constiinta de sine cand ajunge la constiinta acestui intreg, nu numai a intereselor sale; 4 un patrimoniu fizic, biologic, carnea si sangele; 5. un patrimoniu material – pamantul tarii si bogatiile lui; 6 un patrimoniu spiritual cu conceptia lui despre Dumnezeu, lume si viata,; 7.onoarea lui; 8. cultura lui din domeniul gandirii si artei, cultura ce nu este internationala ci este expresia geniului national. Cultura este internationala ca stralucire, dar nationala ca origine; Toate aceste patrimonii un neam trebuie sa le apere. Cea mai mare insemnatate o are patrimoniul spiritual, caci numai el poarta pecetea eternitatii, numai el strabate peste toate veacurile. Grecii antici traiesc prin cultura lor. Un neam traieste in vesnicie prin conceptia, onoarea, si cultura sa, de aceea natiile trebuie sa judece si sa actioneze nu numai dupa interesele fizice sau materiale ci tinanad seama de linia de onoare istorica si de de interesele eterne. Deci nu paine cu orice pret, ci onoare cu orice pret. Telul final al neamului nu este viata ci Invierea! Invierea neamurilor in numele Mantuitorului Iisus Hristos. Creatia, cultura, nu sunt decat un mijloc, nu un scop pentru a obtine aceasta inviere. Va veni o vreme cand toate neamurile vor invia, cu toti mortii, cu toti regii si imparatii lor, avand fiecare neam locul sau inaintea tronului lui Dumnezeu. Acest moment final, invierea din morti este telul cel mai inalt si mai sublim la care se poate inalta un neam. Neamurile sunt realitati si- n lumea cealalata, nu numai in lumea aceasta” Corneliu Zelea Codreanu

Dă-i un răspuns lui Indira-Anca Silveanu Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Vă rugăm să sprijiniți portalul OrtodoxINFO! Mai avem de achitat facturi pentru întreținerea site-ului și resursele noastre sunt la 10%. Vă mulțumim! DONAȚIE