X

REINCARNAREA este incompatibila cu credinta ortodoxa

PELERIN ORTODOX | Reincarnarea

REÎNCARNAREA
INCOMPATIBILĂ CU CREDINȚA ORTODOXĂ

   Ce cred adepții karmei și ai reîncarnării

Potrivit cu principiile religiilor orientale (mai ales hinduismul și budismul), ale ocultismului și, în general, ale «Noii Ere», după moartea trupească, sufletul intră în trupul altui om, animal și chiar plantă. Aceasta înseamnă cuvântul reîncarnare.

Noua viață va depinde, spun ei, de viețile anterioare pe care le-a trăit, care pot fi de ordinul miilor, potrivit celor spuse de adepții acestei teorii. Aceasta înseamnă cuvântul karma.

Această teorie presupune o revizuire a lui Dumnezeu, a omului și a lumii, teorie cu totul incompatibilă cu Creștinismul. Adică presupune că Dumnezeu nu este persoană, ci o „Supraconștiință impersonală”. Omul nu este nici persoană, nici creația lui Dumnezeu. Scopul omului este să se stingă ca o picătură în oceanul „supraconștiinței universale”. Lumea nu este creația lui Dumnezeu, ci se identifică cu Dumnezeu (un monism panteist extrem).

Acest punct de vedere despre reîncarnare nu este lege, așa cum vor să-l prezinte adepții lui, ci o convingere religioasă a lor nedovedită. Împreună cu răspândirea acestor teorii merge și mulțimea ofertelor corespunzătoare în spațiul parareligiei contemporane și al ereziilor. Este ascuns de către adepții acestei teorii faptul că este mult mai probabil (totdeauna potrivit cu convingerile lor) să se reîncarneze cineva în animal sau în existență demonică, decât în om.

Într-o carte hindusă de mare autoritate cum este „Legea lui Manu” se menționează o povestire alegorică: O broască țestoasă trăiește în adâncul mării și-și scoate capul la suprafață o dată la o sută de ani. În același timp un inel plutește la suprafața apei. „Pe cât este de nesigur să treacă capul broaștei prin inel, încă pe atâta de nesigur este să se reîncarneze o ființă după moartea ei într-un trup omenesc.”

   De când?

Această înșelare este foarte veche. Ea a fost transmisă lumii antice prin oracolele vechi și prin „misterele” idolatre. Astăzi i se face propagandă prin mass media și este oferită mai ales prin guruism, adică prin toți acei dascăli, chipurile, luminați, care vin din Orientul Îndepărtat. Potrivit cu credința religioasă a karmei și a reîncarnării, sufletul se supune unui nesfârșit ciclu de nașteri și morți care se repetă ca o continuă tortură (samsara). Din această tortură făgăduiește guru că-l va elibera pe om, dacă discipolul său se va preda în întregime. Singurul mod, spun ei, de a ieși cineva din această continuă tortură este „să acționeze fără atașament”. O aparentă faptă bună, atunci când se face cu o implicare emoțional-ființială, are drept consecință acumularea de karma, în timp ce, chiar și o crimă, atunci când se face fără aceast atașament, cel care acționează nu acumulează karma.

   Consecințe

Aceasta însă are drept consecință răsturnarea temeliilor pe care se bazează societatea noastră și toate celelalte societăți, care, chiar și într-o mai mică măsură,  se raportează la modul de viață propus de Creștinism. Aceasta înseamnă că, dacă va primi cineva această lege pseudoștiințifică, nu va putea cere responsabilitate de la nimeni pentru nimic, nici nu are sens să se nevoiască pentru ceva mai bun, de vreme ce pentru toate este de vină karma. În felul acesta dispar persoana, libertatea, responsabilitatea, dragostea. Victima, nu numai că nu trebuie să-l tragă la răspundere pe chinuitor, ci, dimpotrivă, trebuie să simtă că fără el „nu ar fi putut să-și îndeplinească karma sa”.

   Așa cum s-a spus, nu exiztă o teorie mai convenabilă decât aceasta pentru orice elită socială a oricărei epoci.

Prin această prismă, lupta pentru libertate, dreptate socială, asistență socială, pentru orice îmbunătățire a condițiilor de viață nu are absolut nici un sens. Și nu numai aceasta, ci chiar este condamnată, deoarece îi împiedică pe oameni „să-și îndeplinească karma lor”.

Este foarte important să spunem că învățătura despre karma constituie acea bază teoretică pe care, sprijinindu-se guru, își ridică pretențiile pentru supunerea totală a discipolilor lui. Și aceasta pentru că omul, spun ei, nu poate singur să se elibereze, ci are nevoie de ajutor. Iar acest ajutor i-l poate da numai „omul-dumnezeu” guru.

Concepția că viața de acum este determinată de karma vieților anterioare, îl aruncă pe adeptul acestei teorii într-o disperată căutare prin „retrospectiva în viețile anterioare”, care se face de obicei prin hipnoză. Dar prin hipnoză, așa cum se practică în spațiul ocultist extins, omul își deschide în chip primejdios ușa sufletului său pentru lucrările demonice. În afară de aceasta, îi prezintă, de obicei, idei care au drept consecință completa subminare și răsturnare a relațiilor sale familiale și sociale. De pildă, că aceea care acum este femeia sau fiica sa, în viața anterioară a fost mama sau sora sa etc. Este limpede că aceste concepții pot distruge familii sau pot crea relații afară de fire.

Doctrina karmei și a reîncarnării face imposibilă crearea relațiilor interpersonale, care se sprijină pe unicitatea persoanei, de pildă în cadrul căsătoriei sau a vieții familiale.

   Puncte slabe

   1. Unul din punctele slabe a acestei doctrine este faptul că adepții ei sunt în imposibilitate de a justifica lipsa amintirilor din viețile anterioare. Dacă însă, așa cum spun ei, în această viață ne aflăm „ca să ne primim lecția și să evoluăm”, atunci cum se face că nu ne aducem aminte de faptele pentru care plătim? Cum vom fi învățați de ele de vreme ce nu ni le amintim? 

   2. Adepții teoriei reîncarnării care în același timp – ca cei ce aparțin spațiului ocultist extins – sunt și discipolii spiritismului, adică ai credinței în comunicarea cu „lumea spiritelor”, cad într-o vădită contradicție. Și iată de ce:

Dacă este adevărat, așa cum cred ei, că în timp de 49 de zile sufletul mortului se reîncarnează, atunci cu care suflete ale celor morți comunică medium-urile (spiritiștii)?

Dacă este adevărată teoria reîncarnării, atunci teoria spiritismului este o minciună. Și invers. Desigur, noi știm că amândouă sunt minciuni.

   3. Un alt argument din istorie și matematică. Faptul că populația pământului s-a înmulțit în ultimele două secole de la unul la șase miliarde de oameni, arată cât de mincinoasă este teoria despre karma și reîncarnare. Ce s-a întâmplat oare de s-a petrecut o astfel creștere explozivă? Unde au fost aceste suflete? Și de ce până atunci nu au luat trup omenesc?

   Incompatibilă cu Credința Ortodoxă

Fără îndoială învățătura despre karma și reîncarnare este anticreștină. Sfântul Apostol Pavel o spune foarte clar: „Este rânduit oamenilor odată să moară, iar dupa aceea judecata.” (Evrei 9, 27).

   Este cu totul fals ceea ce învață discipolii înșelării reîncarnării, adică faptul că, chipurile, reîncarnarea a constituit o învățătură și a Bisericii până în secolul al VI-lea. Însă Istoria Bisericească și scrierile patristice dezmint aceasta.

Argumentul ocultiștilor care susțin că, chipurile, Sfânta Scriptură învață despre reîncarnare, spunând că Sfântul Ioan Botezătorul este reîncarnarea lui Ilie, potrivit textului: „Ilie a și venit… Atunci au înțeles ucenicii că despre Ioan Botezătorul le-au zis lor.” (Matei 17, 12, 13), este naiv. Ei uită că,  potrivit teoriei lor, pentru a se putea înfăptui reîncarnarea trebuie să premeargă moartea. Dar Proorocul Ilie nu a murit.

Erminia textului evanghelic de mai sus este simplă: Arhanghelul Gavriil îi spune tatălui Cinstitului Înaintemergător: Ioan va veni „cu duhul și puterea lui Ilie”, adică va avea harisma profetică și îndrăznirea Proorocului Ilie.

Pe de altă parte, dacă Hristos ar fi primit reîncarnarea, nu ar fi înviat morți, ci s-ar fi limitat numai la a le mângâia rudele.

Dar ceea ce este mai semnificativ pentru noi creștinii este faptul că această rătăcire a reîncarnării amenință să anuleze întreaga Evanghelie a mântuirii în Hristos, adoptând mincinoasa (luciferica) „evanghelie a șarpelui”, adică învățătura auto-evoluției, auto-realizării și auto-mântuirii. Pentru adepții Noii Ere nu Dumnezeu este Cel care coboară la neputința omului, ci omul, prin reîncarnări, urcă și se face dumnezeu, numai cu propriile sale puteri. El care acceptă această teorie antihristică a reîncarnării, se scoate pe sine din cadrul Bisericii lui Hristos, deoarece:

   1. Nu acceptă Simbolul Credinței în care mărturisim că Hristos a înviat din morți și-L așteptăm să vină la a Doua Sa Venire. În Simbolul Credinței mărturisim două Veniri ale lui Hristos și nu o mulțime de reîncarnări ale Sale, așa cum cred ocultiștii, care încearcă să distrugă unicitatea Persoanei lui Hristos și venirea Lui în lume ca Dumnezeu și Mântuitor. În Simbolul Credinței mai mărturisim că așteptăm și învierea noastră și învierea tuturor morților și nu nesfârșit ciclu de reîncarnări

   2.  Neagă distincția dintre Creator și creatură.

   3. Neagă Judecata viitoare.

   4. Neagă unicitatea, libertatea și responsabilitatea persoanei umane, de vreme ce acolo toate funcționează în cadrul unei necesități oarbe.

   5. Neagă dragostea. Cuvintele „a se bucura cu cei ce se bucură și a plânge cu cei ce plâng” (Romani 12, 15) sunt considerate de către adepții karmei și ai reîncarnării nu o virtute, ci o slăbiciune și alipire care te împiedică să auto-evoluezi. De asemenea, pentru noi trupul omenesc nu este închisoarea sufletului, ci biserică a Sfântului Duh, Care se află în noi. Viața nu este pedeapsă și osândă pentru faptele săvârșite, chipurile, în viețile anterioare, ci dar al lui Dumnezeu. Moartea nu este o eliberare, ci este „roada păcatului” și este îngăduită de Dumnezeu „pentru ca păcatul să nu devină fără de moarte”. (În timp ce pentru dascălii reîncarnării pedeapsă este viața, iar nu moartea).

În sfârșit, această înșelare, adică faptul că nu există nimeni care să ne ceară socoteală pentru faptele noastre, se dovedește a fi o minunată măiestrie a diavoului celui ucigaș de oameni pentru vânarea de adepți-victime.

Parareligia îi adoarme pe oameni, făgăduindu-le o mulțime infinită de posibilități, satisfacerea patimilor și nici o responsabilitate. Dar după moarte sufletul nu se poate pocăi. Evanghelia propovăduiește: „Acum este vreme bine-primită; acum este ziua mântuirii”. Acum, în această viață, se judecă viitorul nostru veșnic.

Sursa: PARAKATATHIKI, Martie – Aprilie  2002
Trad. Ierom.
Ștefan N.

Sursa:http://www.impantokratoros.gr/68F4A99C.ro.aspx

 

NOTĂ OrtodoxINFO

Am mai adauga:

Daca e reala reincarnarea, atunci nu mai era necesara Jertfa de pe Golgota

Daca e reala reincarnarea, atunci nu mai exista iadul. Si din nefericire pentru ei, adeptii reincarnarii chiar nu cred ca exista iadul …

VIDEO: Care este motivul pentru care PAVEL CORUT, varfurile masoneriei, yoghinii sau adeptii new age, NEAGA EXISTENTA DRACILOR si ca IISUS HRISTOS ESTE FIUL LUI DUMNEZEU?

   Cu ajutorul hipnozei cica se poate realiza o regresie in timp care da posibilitatea de a afla informatii din vietile trecute … Mare ratacire insa. Dracul lucreaza extrem de simplu, dar oamenii indepartandu-se de invatatura crestina devin nauci si nu mai vad nici de aci pana colea. Cica isi aduc aminte de vieti anterioare … Aiurea. Necuratul le trimite de fapt imagini din viata altora din trecut. Si la verificare sa vezi chestie: personajele au existat. Deci „concluzia” este ca  hipnotizatii au fost incarnati in acei oameni din trecut. Super tare.

Un al mijloc de a promova mega ratacirea este si motivatia cum ca scopul regresiilor hipnotice facute de specialisti este de a gasi cauzele unor afectiuni actuale, pentru a le putea anihila. Adica, dracul il face pe nauc sa-l doara in piept, apoi dupa regresie afla ca in alta viata fusese impuscat si apoi sa vezi smecherie: nu-l mai doare in piept. „Concluzia”? Exista reincarnare si toate „invataturile” indo tibetane sunt adevarate …

HIPNOZA si REGRESIA HIPNOTICA – adica DRACISME …

Cititi va rog si:

Comentariul zilei (22.12.2009): PAGANISMUL este imbratisat de din ce in ce mai multi factori de decizie din Romania …

 

Categorii
Înșelări
cuvinte cheie

Articole asemănătoare

33 comentarii

 1. din pacate sunt multi inselati in Romania este incredibil cum reuseste satana sa prosteasca oamenii ….teoria asta a reincarnarii am auzit-o prima data cu multi ani in urma la o ruda de a mea….de atunci evit sa mai discut cu acea persoana caci a ” evoluat” si spre reiki si alte ” stiinte” dracesti

 2. Selma,

  ba da, exista, si cand ajunge omul ala ultim desavarsit, atunci se intampla lucrarea lucrarilor:
  dizolvarea in Nirvana, adica in „nimicul absolut”. Esteeee…..! 🙂

  Doctrina „karmei” conduce la lipsa iertarii, adica lipsa iubirii adevarate.
  in religiile orientale nu exista iertare, totul se acumuleaza in karma. Dar omul iarta, parintele isi iarta copilul din iubire… Rezulta ca omul este superior creatorului lor (si in religiile orientale exista un creator), rezulta aberatie.

  Karma este contabilitate. Steinhardt spune ca diavolul este contabil.
  iar Mantuitorul s-a jertfit pe cruce pentru om, si iarta boiereste, spune tot Steinhardt.

  Budha, s-a „jertfit” si el in urma unei mese copioase, avea pr cu stomacul, a facut indigestie, si asta a fost marea jertfa.

  Cum ar spune bancul, tampita coregrafia asta cu religiile orientale :).

  In plus, vezi caste, vezi vaci „sfinte” si superioare oamenilor din casta paria, vezi maimute „sfinte” si superioare omului… Desenele animate sant serioase fata de religiile orientale.

  Si mai vezi cartea „Marii initiati ai Indiei si Parintele Paisie”. Asta daca esti in cautarea Adevarului.

 3. Eu ma intreb cum de este posibil,dupa ce citesti un asa articol pe cat de simplu pe atat de documentat,sa mai crezi intr o asemenea idiotenie;aici ma refer la personajul intitulat Selma;acest articol trebuie arhivat neaparat!

 4. Frate Vasile, din câte știu eu, cel care a combătut cu toată tăria credința în reîncarnare a fost Împăratul Justinian. Au fost scriitori bisericești de mare valoare care totuși, credeau în reîncarnare, că de exemplu Origen. În orice caz, de la Justinian încoace ortodoxia susține doar credința în Înviere nu și în Reîncarnare. Cât de mult a influențat Justinian ortodoxia in acest sens? Te rog încearcă daca se poate să scrii un articol documentat despre acest subiect. Mulțumesc. Doamne ajuta!

  1. de unde ai scos ineptiile de mai sus. sunt curios, chiar crezi prostiile pe care le debitezi.
   cine era iustinian sa stearga din Biblie reincarnarea? cu ce a sters.o? cu radiera.
   origen tocmai datorită credintei in rerincarnare si a altor erezii a fost condamnat ca eretic la sinodul V ecumenic
   frate, baga.ti mintile in cap si citeste sfintii părinti, nu te lua după toate balivernele scrise pe diferite situri care n.au nici o treaba cu ortodoxia ori prin carti care amesteca intentionat adevarul cu minciuna ca sa tulbure mintile oamenilor.

 5. poate asa or intelege unii, de ce Pr. Arsenie Boca, – care.l socotea pe Sf. Ioan Botezatorul reincarnarea lui Ilie sau a unui inger si care explica uitarea amintirilor din vietile anterioare prin compararea sufletului cu navele spatiale care pierd contactul radio cu baza la intrarea in atmosferă – nu are ce cauta in ceata Sfintilor Părinți…

 6. Mai intai de toate as vrea sa va controlati limbajul AGRESIV. EU NU V-AM JIGNIT, ASA CA VA ROG SA NU MA JIGNITI

  Iata o mostra de limbaj cult si civilizat:
  .Va citez:
  (frate, baga.ti mintile in cap, prostiile pe care le debitezi…)

  Va recomand sa va debarasati CAT MAI URGENT!

  Si acum, o scurta explicatie:

  Personal nu cred in reincarnare, deoarece merg la biserica, si acolo asa am invatat de la preoti.
  Dar si preotii sustin acest lucru in virtutea dogmei impuse de Imparatul Justinian, la al V-lea conciliu ecumenic.
  Fie ca recunoastem, fie ca nu, trebuie sa credem in dogme.

  Am postat linkurile respective, tocmai pentru a intelege ca NU SUNT PARERILE MELE PERSONALE.
  Totusi, pentru ca au existat NUME MARI de scriitori bisericesti care au crezut in reincarnare si care sunt CITATI SI CINSTITI de ORTODOXIE CHIAR SI IN ZIUA DE AZI, inseamna ca problema reincarnarii nu este chiar atat de usor de transat.
  Sa se fi inselat atat de rau Origen, Iustin Martirul si filosoful, sau Clement din Alexandria?
  Toti acesti oameni au fost considerati eretici. Atunci de ce cartile lor mai sunt publicate si in ziua de azi?
  De ce nu sunt anatemizati ca Arie, ereticul, de exemplu?
  Iertare, imi pun si eu niste intrebari.
  Asta dincolo de dogmele impuse de biserica noastra ortodoxa.

 7. Domnule Savonarola,de ce o persoana ce citeste acest articol argumentat pe cat de simplu pe atat de logic,mai trebuie sa citeasca unele tampenii cum sunt convins ca se gasesc in linkurile ce le ati trimis?!ca sa ce,ca sa i umble dra____prin cap si sa i tulbure mintea?credeti ma,sunt oameni ce se lasa influentat de astfel de aberatii!

  1. Cine hotărăște că sunt tampenii, domnule MP? Cumva Origen a fost un tâmpit? Sau Clement alexandrinul? Sau Iustin Martirul și filosoful? Toți acești MARI scriitori bisericești știau ceva ce noi nu putem accepta din cauza dogmei impuse de biserica ortodoxa de la Justinian încoace.

 8. Eu cred că există reîncarnare, dar pentru ceilalți. Pentru noi, RASA ALBĂ, Dumnezeu a hotărât un alt destin – știe el de ce. Acum, fiecare alege ce dorește – să creadă în IISUS, să se mântuiască prin EL și să ajungă repede în RAI sau săchinuiască se treacă prin vârtejul celor 1001 de vieți.

 9. Eu cred că există reîncarnare, dar pentru ceilalți. Pentru noi, RASA ALBĂ, Dumnezeu a hotărât un alt destin – știe EL de ce. Acum, fiecare alege ce dorește – să creadă în IISUS, să se mântuiască prin EL și să ajungă repede în RAI sau să se chinuiască neîncetat și să treacă prin vârtejul celor 1001 de vieți.

  1. „Eu sant Calea, Adevarul si Viata”.

   Nu doar pt „rasa alba”, ci pt toata Creatia.

   „Cine nu aduna cu Mine, risipeste”
   „Cine nu e cu mine, e impotriva Mea”
   spune Mantuitorul.

   @savonarola,

   citeste „Marii initiati ai Indiei si Parintele Paisie”, si apoi o sa te pufneasca rasul cand auzi de karma, reincarnare, religii orientale…

   1. Eu cred în Înviere, conform dogmelor ortodoxe. Deci nu mai este loc pentru reîncarnare. Cu alte cuvinte, cred pentru că așa zice biserica. Daca ne punem insa un pic capul la contribuție și căutăm să vedem și părerea altora mult mai deștepți decât nou, vedem că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Ceva parca nu se leagă… De ce primii creștini au crezut și în reîncarnare până la Justinian?

    1. savonarola,

     cel mai bine ne punem un pic capul la contributie si vedem ce spune cineva mult, mult mai „destept” decat noi, adica un sfant, de ex Sfantul Paisie Aghioritul. (vezi cartea recomandata)

 10. Doamna Iulia Dragos,Tatal Ceresc nu a fost si nu este rasist;Raiul si Iadul sunt pentru toti oamenii indiferent de culoare;din ceea ce spuneti rezulta ca El face discriminari,ca Are preferinte coloristice sa zic asa;faceti un exercitiu de imaginatie si inchipuiti va ca a ti fi neagra,tiganca in cazul tarii noastre;cum a ti aborda viata daca din startul vietii a ti fi sortita pieirii?

  1. Aveți dreptate, prima dată m-am gândit doar din punctul nostru de vedere.Bineînțeles, că Dumnezeu nu este rasist, EL este la fel de bun cu toată lumea. Tocmai, de aceea, ne- a poruncit să propovăduim religia creștină pe cuprinsul întregului pământ, ca și ceilalți să aibă posibilitatea să creadă și să se mântuiască prin Iisus,iar dacă nu să rămână de izbeliște.

 11. Totuși, nu înțeleg de ce pe unii Dumnezeu îi creează mai inteligenți și pe alții mai prostuți, pe unii mai frumoși și pe alții mai urâței, pe unii cu talent sau mai multe, iar pe alții fără nici un talent și ceea ce este mai rău -, câțiva dintre noi sunt schilozi din naștere. După ce criterii se ghidează Dumnezeu, când hotărăște aceste lucruri:?

  1. Iulia Dragos,

   pai daca am intelege toate ale lui Dumnezeu, rezulta ca am fi egalul lui Dumnezeu in ale intelegerii, ceea ce nu se poate. (creatura egalul Creatorului?)

   Un exemplu de judecata lumeasca si judecata duhovniceasca:
   Sfantul Paisie spunea ca daca ar fi sa aleaga cum sa se nasca, ar fi preferat sa fie handicapat psihic, redus mintal…, pt ca spunea ca ei au mantuirea asigurata. Si pe aproape de situatia asta si cei cu handicap fizic.

   Si mai are Sfantul Paisie o vorba:
   „Judecatile lui Dumnezeu sant abis”

   uite ceva frumos (ce are legatura cu Creatorul si creatia), ce eu nu inteleg:

   https://www.youtube.com/watch?v=4PKjF7OumYo&NR=1&feature=fvwp

   Daca noi santem „unu”, Dumnezeu este infinitul. Cum poate „unu” sa priceapa infinitul? Cum poate „1” sa fie egal cu infinit?

 12. Si eu nu inteleg multe Doamna Iulia Dragos,dar,pentru a nu face blasfemii si implicit pentru nu a tulbura mintile celor ce citesc,ma abtin sa le insir pe internet,cu atat mai mult pe forumuri publice;lucrurile sensibile–parerea mea–trebuiesc discutate cu un duhovnic(laudat fie numele Tatalui ca ne a lasat aceasta optiune;pacat ca o strica unii din slujitorii Bisericii cu ecumenismul imbratisat si/sau promovat);referitor la nedumeririle ce le ati afisat,incerc sa va dau un raspuns prin prisma cunostintelor ce le am acumulat de a lungul vremii/vietii si anume:cred,defapt sunt convins ca aceste ,,defectiuni”,”handicapuri„sunt legate de faptele inaintasilor din familiile respective;va dau un exemplu relativ legat de ceea ce se intampla cu femeile din tara noastra:sa zic ca o femeie se decide sa nasca un copil dar inainte a facut 3 avorturi;ea nu poate avea pretentia ca acel copil sa fie cel mai destept,cel mai frumos,cel mai ce;ea trebuie sa constientizeze si in acelasi timp sa fie multumita daca acel copil este sanatos;nu intelegeti gresit,Dumnezeu nu ae razbuna,ci doar respecta ceea ce a impus de la facerea omului si anume:cel ce nu respecta voia,legileTatalui Ceresc sa nu aibe pretentii ca in viata treburile sa i fie pe fagasul bun!

 13. Cine oare Domnule Savonarola?pai este foarte simplu:argumentele din acest articol si nu numai;sunt convins ca mai sunt si alte motive prezentate de altii;si nu in ultimul rand logica lumeasca si anume:de ce ar ascunde Tatal Ceresc un asemenea lucru important si,colac peste pupaza, sata_ il descopera oamenilor prin tot felul de lucruri dubioase cum sunt spiritismul,hipnoza s.a.

 14. De ce nu s-a pus pe tapet problema reîncarnării încă de la primul sinod ecumenic, pe vremea împăratului Constantin? Asta chiar era o problema de dezbătut! Inseamna că pe vremea aceea oamenii credeau în reîncarnare fara ca biserica sa considere acest lucru o greșeală. Părerea mea…

 15. pr nicolae
  Eu nu cred ca Parintele Arsenie Boca a spus aberatiile alea. Foarte multi incearca sa spuna tot felul de aberatii, chipurile „transmise” de Parintele Arsenie, insa toate aceste lucruri nu fac decat sa sminteasca pe cei tineri si neexperimentati. Mai bine ascultati-o pe dna Aspazia Otel Petrescu (Dumnezeu s-o odihneasca) ce spune despre parintele…dumneaei, care s-a si spovedit la parintele si care chiar a stat prin preajma dumnealui. Dna Aspazia stia foarte bine, spre deosebire de multi altii, care au umplut internetul cu cuvinte de denigrare in conditiile in care nici nu l-au vazut fata in fata. Nu stiu daca acei oameni macar i-au citit cartile. Dumnezeu il cunoaste cel mai bine, la fel si in cazul Parintelui Ilarion Argatu si Parintelui Iustin (au vrut astia sa-i gaseasca ceva de-a-ndoaselea si nu le-a iesit din pacate).

 16. Mai oameni unde scrie în Sfânta Scriptură, sau la Sfinți Părinți sau la Prooroci, că dacă nu ai făcut pocăință în viața ta, Dumnezeu face în așa fel încât să o iei de la început, ca astfel să ai altă șansă de mântuire?

  Unde scrie că cei care nu s-au pocăit în această viață, mai primesc alt timp de mântuire după moartea trupească? Și aici nu vorbesc de cei care prin iconomia lui Dumnezeu au fost inviați, că să poată să facă pocăință desăvârșită pentru mântuire, căci acestea sunt foarte rare, și nu sunt nicidecum regulă.

  Aceasta reîncarnare este numai o înșelăciune draceasca, prin care dracul păcălește oamenii creduli și lumești, că nu este nevoie să facă pocăință desăvârșită în această viață pentru mântuire. Sau să amâne pocăință, pe la sfârșitul vieții, considerând că dacă mor mai înainte, nu este nimic, considerând că Dumnezeu fiind milostiv le va mai da o șansă de mântuire în altă viață. Astfel neagă realitatea morții, prin care dacă cugetau la ea, puteau ajunge la pocăință desăvârșită. Aici exemplele sunt multe, părinți cu sicriu în chilie, părinți care zic că „cugetarea la moarte este adevarata filosofie”, părinți care varsau râuri de lacrimi cugetând la moarte și la ce ne așteaptă după ea, și exemplele pot continua.

  Scriptură zice că nu ne putem cunoaște ceasul morții noastre, și de aceea trebuie să punem început bun de pocăință pe fiecare zi. Ca atunci când ne va prinde moartea să nu ne prindă nepocăiți, și să nu ne adormim conștiințele zicând: „Dumnezeu îmi va mai da o șansă în altă viață, chiar dacă mă va prinde moartea nepregătit” – aceasta fraților este înșelăciunea satanei.

  Iar mai sus am scris doar despre conceput „creștin”, sau mai bine zis creștinizat al reincarnării, care zice că te reincarnezi tot ca om, ca să te poți pocăi. Că conceput păgân învață că te poți reincarna și ca animal, și atunci vreau să văd ce pocăință mai poți face? Pe lângă faptul că aceasta este o blasfemie la adresa Scripturii și a lui Dumnezeu, deoarece animalele nu au suflet înțelegător. Deci cum zic că Dumnezeu va da unui om cu suflet înțelegător să se reincarneze în animal, cu sufletul ce va face? Iar dacă ziceți că și animalele au suflete, voi știți ce ziceți. Poate și ele trebuie să se mântuiască atunci?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO necesită mult timp, foarte multă muncă, dar și resurse financiare. Veniturile obținute din publicitate sunt însa cu mult sub așteptările noastre inițiale. Chiar dacă portalul are mulți cititori, totuși, sunt foarte puțini care găsesc în produsele promovate prin reclame ceva să-i intereseze… și să dea click pe ele. Pe de altă parte, jurnalismul nu poate fi independent dacă este finanțat de vreun mogul sau organizație.

Pentru a fi independent, acesta trebuie să se bazeze strict pe cititorii săi mulți, care să sprijine fiecare cât poate această lucrare. Ca atare, de bază rămân tot clasicele conturi bancare sau varianta PayPal. Fără sprijinul vostru acest portal nu-și va mai putea continua activitatea.

Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!