X

Părintele Ioan de la Rarău – Sfaturi nepotrivite și anacronice despre pseudo-sinodul din Creta și întreruperea pomenirii

de null

Iată un interviu din septembrie 2017, în care duhovnicul de la Sihăstria Rarăului atinge și problema falsului sinod cretan și a întreruperii pomenirii:

Pentru început, transcriptul fragmentului ce ne intereseaza (între minutele 15:34 și 19:20):

Noi trebuie să ne păstrăm credința, dreapta credință, altfel nu ne mântuim.

Ceea ce o fost la… Creta, aceea o fost satanism. Mâna lu′ papa de la Roma, și masonilor…

Asta e nenorocirea: că creștinii noștrii se împart, ei se despart. Se împart și se despart. Se retrag din sânul Bisericii.

Întrebare: – Trebuie să fim de acord cu ecumenismul?

Nu cu ecumenismul! Trebuie să fim de acord cu Ortodoxia!

Mitropoliții noștri sunt ortodocși. Am vorbit personal cu ÎPS Teofan, cu ÎPS Pimen, cu ÎPS Ioan de la Timișoara și cu alți episcopi și o zis, să căutăm să păstrăm ortodoxia noastră: „noi suntem ortodocși până la moarte. Punct. Pân-la moarte.”

Suntem ortodocși. De ce plecăm din Biserică? Ne facem câte colibuțe pe colo, pe colo. Nu știu ce mânăstire aici, aproape, unde se duc ereticii aștia, care n-au episcop, n-au nimic. Fac pe marii cuvioși. Cum o fost părintele ăla de la Bistrița, „mare duhovnic”… arhimandritul… nu știu cum să… S-au retras din Biserică și fac propagandă antiromânească, antiortodoxă, anticreștină, căci caută să despartă pe creștinii din Biserică de episcopi. N-ai voie așa ceva!

– Da părinte, dar vedeți, ei s-au retras din cauză că nu-l mai pomenesc pe mitropolit.

Da de ce să nu-l pomenească?

– Pentru că o semnat în Creta.

Aia e treaba lor. Nu i-o scos nimeni…

– (Treaba) asta să se lămurească.

Nimeni nu o scos din mânăstire pe nimeni, nu?

– Da.

De ce să nu-l pomenești când zice că și pe vrăjmașul tău să-l pomenești, să-l iubești? Roagă-te pentru el. Pomenește. El te-o făcut preot, te-o făcut monah, te-o făcut ce te-o făcut acolo. Ți-o dat în mână frâiele, ți-o dat pâinea în mână și tu acuma ce… fugi de el? Nu. Trebuie să asculți.

Că dacă începe prigoana e altceva. Atunci se vede care îi cu dreapta credință și care îi cu ecumenismul, cu satanismul. Abia atunci se va vedea. Dar până atunci suntem toți ortodocși.

O spus ÎPS Teofan: Nu trebuie să ne despărțim. Să ne unim. Să fim o forță, să putem păstra credința, să nu râdă sectarii de  noi. Să nu râdă ereticii. Să nu râdă dracii.

Știți? Asta e.

Creștinul dacă nu se spovedește, daca nu se împărtășește, nu se mântuiește. Un creștin ortodox, dacă vrea să se mântuiască, trebuie să se împărtășească săptămânal, măcar săptămânal. De ce? Pentru că… dacă ne despărțim de Hristos nu ne mântuim. Asta e. Dacă ne despărțim de Hristos nu ne apără nimeni. Nădejdea la Dumnzeu: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin! Asta e. Trebuie să ne împărtășim des.

Și ÎPS Teofan și toți ierarhii și patriarhul nostru Daniil, la fel, să ne împărtășim des. Dar noi suntem leneși și dăm vina unii pe alții, dar nu dăm vina pe noi, că suntem fără credință. Căutăm orice motiv numai să nu avem obligații. Și noi despărțim. Dar mergi la biserică și rogă-te. Dumnezeu aude și te apără. Dar ne rugăm lui Dumnzeu permanent?

Comentariu:

Aşadar spune părintele Ioan că în Creta a fost satanism, cu amestecul papei şi masonilor. Mulți au afirmat lucrurile astea şi probabil e adevărat.

În continuare însă, părintele face o serie de afirmații greşite. În primul rând spune că (nepomenitorii probabil) se retrag din sânul Bisericii.

Îl contrazice în această privință a doua parte a canonului 15 I-II Constantinopol:

Căci cei ce se despart pe sine de comuniunea cea cu întâiul stătător al lor pentru oarecare eres osândit de sfintele sinoade, sau de Părinţi, fireşte adică, de comuniunea cu acela, care propovăduieşte eresul în public, şi cu capul descoperit îl învaţă în Biserică, unii ca aceştia nu numai că nu se vor supune cercetării canoniceşti, desfăcându-se pe sineşi de comuniunea cu cel ce se numeşte episcop (mitropolit, patriarh –n.n.) chiar înainte de cercetarea sinodicească, ci se vor învrednici şi de cinstea cuvenită celor ortodocşi, căci ei nu au osândit pe episcop (mitropolit, patriarh –n.n.), ci pe pseudoepiscopi (pseudomitropolit, pseudopatriarh –n.n.) şi pe pseudoînvăţători, şi nu au rupt cu schisma unitatea Bisericii, ci s-au silit să izbăvească Biserica de schisme şi dezbinări.” 

Spune foarte clar canonul că preotul care rupe comuniunea cu ierarhul ce afirmă o erezie trebuie cinstit ca un ortodox şi nu trebuie pedepsit, aşadar nu iese din Biserică.

Părintele declară că e împotriva ecumenismului, dar îi numeşte ortodocşi pe mitropoliți. Spune că a vorbit personal cu ÎPS Teofan, Pimen, Ioan de la Timişoara şi alții, care i-ar fi spus că rămân ortodocşi până la moarte.

Mai sigur e că aceştia l-au păcălit, aşa cum s-a întamplat în cazul părintelui Simeon de la Sihăstria „răzgândit” de vreo câteva ori de oamenii pseudo-mitropolitului Teofan – Părintele Simeon Zaharia a reintrat sub ,,ascultare” faţă de ereticii cretani.

Ce fel de ortodocşi pot fi cei ce sunt tot mai des în cârdăşie cu ereticii papistaşi (şi nu numai) la slujbe, la sfințiri, la aniversări? Ce fel de ortodox este mincinosul Teofan care declara public în anii ’90 că acelaşi Hristos este şi pe „sfânta” masă a romano-catolicilor sau când semna procesele verbale de la Chambesy în care erau recunoscuți ca ortodocşi ereticii monofiziți şi se propunea să se ridice anatemele date de Sfinţii Părinți ereziarhilor lor din trecut. Ce fel de ortodox este Ioan Sălăjan, care la fel este înconjurat de papistaşi şi aprinde focuri „sacre” pe la întâlnirile ecumeniste interreligioase. Aceştia sunt ecumenişti care recunosc tainele ereticilor.

Dar să fi cercetat mai adânc părintele Ioan şi ar fi văzut foarte uşor că nu papa şi nu masonii (cu excepția faptului când însuşi ierarhii nu vor fi fost masoni) au semnat în Creta, ci ai noştri mitropoliți şi episcopi şi patriarh(i). Ei au semnat „satanismul” din Creta. Şi dacă acolo a fost satanism organizat de masoni, cum vine asta că episcopii români sunt ortodocsi, dacă tocmai ei sunt, până la ultimul, cei care au semnat ce s-a hotărât acolo? Semnezi erezii şi vrei să te numeşti ortodox?!

E adevărat că cei care s-au îngrădit de erezia ecumenismului s-au împărțit în mai multe grupuri, dar asta şi pentru că nu există cineva (un ierarh sau mai mulți) cu autoritate duhovnicească care să-i conducă.

Pentru că toți episcopii noştrii sunt trădători şi nu are cine mărturisi alături de credincioşi.

Dar sunt destui care merg pe o cale echilibrată.

Că este voie să te desparți de episcopul care nu mărturiseşte ortodox, o spun canoanele şi sfinții:

Sfântul Nicodim Aghioritul:
”Se cuvine să ne îngrădim pe noi înșine și să ne separăm de episcopii care în chip vădit, stăruie în greșeală, privitor la cele ce țin de Credință și de Adevăr, așadar se vădesc a fi eretici sau nedrepți.”

CANONUL 33 apostolic (CARTILE SAU SCRISORILE CANONICE DE PREOTIE)

Nici unul dintre episcopii si presbiterii sau diaconii straini sa nu se pri­measca fara scrisori de încredintare (recomandare), si aducându-le pe acestea, sa fie ispititi (verificati), si daca vor fi propovaduitori ai dreptei credinte, sa fie primiti, iar de nu, dându-li-se lor cele de trebuinta, sa nu-i primiti pe ei în biserica (comunitate), fiindca multe se fac prin vicleana rapire (amagire).

(12, 13 ap.; 11, 13 sin. IV ec; 7, 8, Antioh.; 42 Laod.; 23, 106 Cartag.)

Mai spune părintele că e treaba lor ce au semnat acolo. Ei bine este şi treaba noastră, căci dacă ne vând credința suntem direct implicați şi noi.

Sfaturile acestui duhovnic sunt anacronice, pentru că îndeamnă în mod ilogic să băgăm capul în nisip ca struții şi să ne facem că nu vedem. Ba mai mult, să ne amăgim că sunt şi ortodocşi adevărați. Aşa s-a făcut timp de 100 de ani şi s-a ajuns ca ortodocşii să nu mai ştie de ce sunt ortodocşi şi cât de ortodocşi sunt. Acum deja au făcut prea mult. Au instituit la nivel panortodox, oficial ecumenismul.

Mai vorbeşte ceva şi de prigoană, despre faptul că n-ar fi scos pe nimeni din mănăstiri. Da. N-au scos înainte. Dar odată ce preoții şi monahii au început să mărturisească împotriva pseudo-sinodului din Creta, episcopii şi mai ales Teofan au dezlănțuit prigoana. Deci unde e ortodoxia lor, părinte??

Se mai acreditează ideea că dacă ierarhul te-a făcut preot, monah etc trebuie să i te supui necondiționat, ca un sclav, indiferent de credința şi de trădările acestuia. Ei bine tocmai regulile ortodoxiei ne dau dreptul să reacționăm. Căci nu ierarhul hirotoneşte sau dă ceva, ci Dumnezeu prin ierarhia pământească a Bisericii.

Dezbinatorii sunt tocmai ei, căci îşi închipuie că pot face, zice sau semna orice, fără să-i tragă nimeni la răspundere.

Întreruperea pomenirii NU este rupere de Hristos şi NICI ieşire din Biserică, iar despre faptul că trebuie să ne împărtăşim săptămânal pentru a ne mântui, aceasta este o afirmație falsă. Hristos spune: „Dacă nu veți mânca trupul Meu şi nu veți bea sângele Meu nu veți avea viață în voi.” Nu zice nici cât de des nici cât de rar. Dacă împărtăşirea săptămânală ar fi o condiție obligatorie pentru mântuire, ar însemna că, de exemplu, pustnicii care se împărtăşesc rar nu s-ar putea mântui. Sigur că e de preferat împărtăşirea deasă, cu responsabilitate, dar nu se poate condiționa mântuirea de numărul zilelor când ne-am împărtăşit.

În concluzie sfaturile părintelui Ioan sunt nepotrivite, neîntemeiate canonic şi anacronice.

Precizez că, prin cele scrise mai sus, nu caut să-i subminez în nici un fel autoritatea duhovnicească acestui părinte şi nu îl acuz că ar fi neortodox. Consider că sfinția sa este ancorat în duhovnicia cuminte şi ascultătoare de secol XX, dar cam ruptă de realitatea din ce în ce mai multor trădări a minciuno-ierarhilor ce ne păstoresc.

 

Știrile sunt sub cenzură! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Guvernul ne-a blocat domeniul de 3 ori și am fost determinați să schimbăm serverul de mai multe ori, datorită amenințărilor primite de societatea care-l găzduia. Încercăm să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în cea mai mare provocare pe care o trăim. Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutor de la voi, cititorii noștri. Ne puteți sprini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!
Categorii
Ecumenism
cuvinte cheie

Articole asemănătoareVă rugăm să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

48 comentarii

 1. Sunt profund dezamagit nu numai de el ci de tot clerul care nu a intrerupt pomenirea. Toti acestia au aratat ca ortodoxia lor trece prin stomac si este doar o simpla meserie si vorbesc de 99.99 % dintre ei. Bogata este recolta diavolului.

  Refuza cardul de sanatate, permisul de conducere, mergi zeci sau sute de km odata la o luna sau mai mult la biserica la liturghie unde nu sunt pomeniti ierarhii, sufera batjocora celor din jur pentru ceea ce faci si o sa vezi ca mori incet, incepi sa te simti ca si crestinii din primele secole care nu stiau daca mai prind sfarsitul zilei, daca se afla ca sunt crestini.

  Cat e de dureros si altii nu simt nimic, la altii totul e roz.

 2. „… cel care face sminteala mai bine i ar fi lui sa si lege o piatra de moara de gat si sa se arunce in mare …”

  „Feriti va de lupii in piei de oaie ca dupa roade ii veti cunoaste ”

  ” Biserica lui HRISTOS nici portile iadului nu o vor darama in veci ”
  Acestea sunt Cuvinte Vii si spuse de Insasi Mantuitorul HRISTOS DUMNEZEU.

  ” Cozile de topor cu arhierei cu tot la iad vor merge. EcumenismuI este erezia ereziilor .Inapoi la Sfintele Canoane ”
  Parintele Arsenie Boca

  1. Daca Arsenie Boca spunea despre ecumenism ca este erezia ereziilor, atunci de ce a pictat pe ereticul Ulfila cu aureola de sfant si „biserica” catolica, ca si cum ar fi aceleasi cu Ortodoxia?!
   Nu din fapte este sursa cea mai buna pt a afla adevarul?!

   1. Care sunt faptele tale bune ca sa ti perniti in a judeca un Sfant ?
    Esti atat de cinstita si fara de pacat in a judeca un Stalp al Orthodoxiei ?
    Daca l judeci pe Parintele Arsenie Boca il judeci si pe Sfantul Serafim de Sarov si ai sa ti iei foc asupra capului .
    Cat despre Francisc de Assisi pictat cu aureola asa cum a fost vazut de Parintele Arsenie Boca atunci de ce nu judeci si pe Sfantul Nifon care a vazut in fata Tronului lui DUMNEZEU oameni care erau orbi dar imbracati in alb si Sfantul Nifon intreband Ingerul , cine sunt acestia imbracati in alb dar orbi?
    Iar ingerul i a spus acestia sunt paganii care n au cunoscut Lumina Botezului Orthodox dar faptele lor au fost bune si placute inaintea lui DUMNEZEU.
    Sau judeca pe femeia care din catolicism s a intors la Orthodoxie , judecatoare ce te pui in locul lui HRISTOS care a cerut lui Francisc de Assisi sa i spuna , sa i arate care Biserica este Adevarata.
    Si apoi Francisc de Assisi i a aratat in vis acelei femei un Batranel inbracat in alb si care pazea din vazduh o Biserica Orthodoxa din Rusia spunandu i,” aceasta este Biserica Adevarata unde este acest Batranel ” si Biserica fiind Manastirea Diveevo iar Batranul fiind Sfantul Serafim de Sarov .
    Judeca i femeie dupa cum te indeamna satana si pe toti care s au intors din catolicism la Orhhodoxie , dupa mintea ta care ii consideri eretici in continuare.
    Voi care judecati Sfintii STITI lucrarea lui DUMNEZEU DE MANTUIRE ASUPRA OAMENILOR SI PE TOATE CELE VAZUTE SI NEVAZUTE ?…oare nu va puneti precum antihrist in locul lui HRISTOS ?
    Insa
    DUMNEZEU NU SE LASA BATJOCORIT.

    1. Maria,
     Sunt barbat…nu femeie.
     In vedenia sf ierarh Nifon, cei care nu au avut botezul ortodox si erau ca orbii, nu erau pusi n randul sfintilor…daca ai citit, ai vazut bine ca sunt diferente…prin asta poti sa-ti dai seama ca este o diferenta uriasa dintre un om care a tinut dreapta credinta si unul de alta credinta…si nu poti sa treci pe unul de alta credinta in randul sfintilor..(asa cum a facut Arsenie B)….cum de altfel nici sf ierarh Nifon nu a facut-o!
     Asta a vrut sf Nifon sa ne arate, cat de important este botezul (care este unul, Ortodox)…si cat de greu ii va fi unui om de alta credinta ..cu fapte bune..sa traiasca pt vesnicie, fara sa poata vedea Imparatia lui Dumnezeu….cu ochii, la propriu!
     Ori Arsenie B. i-a pictat identic pe Ulfila si Francisc.. ca si sfintii Bisericii celei Una! Sper sa vezi diferenta asta!
     Femeia catolica s-a intors la ortodoxie, pe cand Ulfila si Francisc au murit in alta credinta! Iarasi este o diferenta!
     Daca Francisc ar fi stiut care este Biserica adevarata, ar fi urmat-o el in primul rand, si apoi sa arate la altcineva!…dar asa el din pacate a murit catolic.
     Sau poate vei spune ca Dumnezeu pt faptele lui bune de pe pamant, l-a trecut in randul sfintilor…si ne da sfaturi acum?!..banuiesc ca asta ai vrut sa spui daca ai dat exemplu pe el?!
     Cand vine un catolic la Ortodoxie este un prilej de bucurie, iar nu de judecata! Iar pt cei care nu vor.. nu ii judeca nimeni,,ci doar ne pare rau si constatam ca nu e bine!
     A constata este bine, iar a judeca nu este al nostru.
     Asta e un mare pas spre ecumenism.. sa crezi ca „sfinti” de alta credinta sunt in comuniune cu sfinti Bisericii..asa cum ai aratat in exemplul dat dintre Sf Serafim de Sarov si Francisc de Assisi!
     Daca vom continua sa dam exemple din tot felul de vedenii.. de la Arsenie B sau Francisc de Assisi…si nu cautam sa vedem ce spun dogmele Bisericii, nu vom avea niciodata certitudinea ca suntem pe drumul cel bun.
     De aici in colo crezi ce vrei!

     1. Și Sfântul Teofan Zăvorâtul spunea credincioșilor să nu meargă la Sfântul Ignatie Briancioninov, că este înșelat, dar totuși amândoi sunt sfinți. Ce învățăm din episodul acesta? (de menționat că nu susțin că Pr Arsenie ar fi sau nu Sfânt – ci doar că m-am folosit foarte mult de cartea sa, Taina Nunții, Ed Agaton). În plus, în legătură cu erorile Pr Arsenie, citește și comentariul meu de mai jos: sunt alții care au făcut erori mai mari, dar au rămas în cinstirea Bisericii (a Sfinților Părinți) – cel mai bun exemplu fiind Fericitul Augustin. Sau Tertulian. Sau mai nou Ep Mitrofan, cel cu teoria răscumpărării.

      Despre asta ce părere aveți?

     2. Cei de care mentionezi, nu au lasat lucrurile nelamurite pana la sfarsitul vietii lor..asa cum a facut pr Arsenie Boca..sa lase in urma lui confuzie cu privire la credinta!
      Can 6 laodiceea,
      „Nu este ingaduit ereticilor sa intre in casa lui Dumnezeu daca staruie in eres.”

      Daca nu este ingaduit unui eretic cat timp este in viata sa intre in casa lui Dumnezeu daca staruie in eres…cum poti sa il pictezi in Biserica ca un sfant, cand el a stat toata viata in eres…si a si murit asa?!
      Aici e problema cu pr Arsenie Boca….a lasat in urma un lucru care incalca canoanele Bisericii…in mod vadit si smintitor! contrar dogmelor!
      Nu dupa dogme se trag concluziile?!…..sau le tragem dupa „vedenii sau minuni”!?
      Nu cred ca ceilalti parinti au gresit in lucruri cat se poate de elementare.
      Repet, cei care au mai gresit, nu au lasat in urma lor asa ceva!
      Nu am nimic cu pr Arsenie Boca…dar in momentul cand realizezi ca el nu a putut sa faca aceasta diferenta dintre un sfant adevarat si unul fals..nu mai poti sa ai incredere in el…mai ales sa-l crezi sfant…..nu ca nu as dori asta!
      Sunt atatia sfinti care sunt de necontestat, de la care putem cere ajutorul….de ce sa o fac de la cineva care pune in pictura lui „sfinti” catolici..si „biserica” catolica pe aceiasi linie cu Ortodoxia?
      Pt mine asta inseamna ecumenism!
      Repet, nu cred ca vreunul din cei la care faci aluzie, au lasat in urma lor asa ceva!

     3. Flo, cu tot respectul, te afli în eroare. Tertulian a murit eretic (montanism). Cu toate acestea, Sfinții Părinți (Duhul Sfânt) spun că Biserica la iertat. Despre Origen sau Evagrie Ponticul nu spun același lucru, chiar au fost anatemizați. De ce oare? Sfinții Părinți înșiși știu! La fel Cu Fericitul Augustin, Fericitul Ieronim sau Mitropolitul Mitrofan (și sunt foarte mulți), care au fost „in mod vadit si smintitor! contrar dogmelor” – Biserica prin hotărârile Sfinților Părinți i-a iertat, iar pe unii îi cinstește. Pe când pe alții, pentru erori la fel sau puțin de grave, i-a anatemizat. Oare de ce? Nu știu, este o taină! Tot ce știm este că cei care au dat aceste judecăți erau trâmbițe ale Duhului Sfânt.

      Tu spui: „Cei de care mentionezi, nu au lasat lucrurile nelamurite pana la sfarsitul vietii”, iar mai apoi „Repet, nu cred ca vreunul din cei la care faci aluzie, au lasat in urma lor asa ceva!” – adică așa te-ai gândit tu; dar adevărul e taman invers. Acestea sunt taine ale Bisericii, ale lui Dumnezeu.

      Și ca să fim clari: eu nu spun acestea în apărarea ecumeniștilor, ci a Părinților Ioan, Irineu, Simeon și chiar a răposatului Părinte Arsenie, chiar dacă ultimul din urmă a lăsat multiple controverse. E Sfânt, sau s-a mântuit măcar sau e în iad ca eretic? Numai Dumnezeu știe. Dumnezeu, care la Judecata de Apoi poate să reabiliteze și pe Origen și pe Evagrie – dar niciodată pe Arie, de exemplu. De unde știu asta – nu pentru că „așa cred eu”, ci pentru că așa am citit la Sfinții Părinți. Pentru rigoriștii din vremea Sfântului Grigorie faptul că s-a declarat că pt rugăciunile sale l-a mântuit pe Traian, care prigonise creștinătatea, a fost mijloc de sminteală.

      Spui „Sunt atatia sfinti care sunt de necontestat, de la care putem cere ajutorul”, de ce să ceri de la unul pe care îl consideri controversat? Sunt perfect de acord, PERFECT DE ACORD, dar să zici că e în iad Pr Arsenie, că e eretic… De unde știi? Și pun întrebarea aceasta în lumina celor pe care le-am scris în primul alineat. Iar că s-au s-au găsit cărți de ocultism și vrăjitorie, asta e pur și simplu o bârfă, o minciună.

      Iar despre citarea canoanelor: ai studiat Pidalionul temeinic, mai mult decât să zicem, o oră două, Nu mai zic să-l citești din scoarță în scoartă, sau să-l studiezi măcar 2-3 zile. Că e un canon acolo care zice că cel care bârfește, vorbește sau înfruntă un preot pe drept sau pe nedrept, să fie anatema, bineînțeles, afară de erezei. Pr Ioan nu e eretic – o spune clar Pr Iulian, ba mai mult, toți: Pr. Ioan, Irineu, Simeon, Arsenie (de la Sinai) – sunt munți de Duh Sfânt. Dacă ei nu sunt eretici și noi îi bârfim, la noi canoanele nu se aplică tot cu aceeași acrivie. Sau un canon e mai puțin important ca un alt canon? Repet, în afara ereziei. Și repet, nu despre cei care au semnat – cu toate că nu cred că nici aceia nu sunt cu toții eretici, ci chiar foarte puțini – ci doar fricoși, oportuniști sau „diplomați” – dar chiar și așa una e plata ereziei, alta a fricii, una a lăcomiei, alta a ereziei șamd.

      Cu cei care nu sunt deacord cu Sinodul sunt perfect deacord. Eu nu sunt ca evreul care dă dreptate la toată lumea, eu doar spun că nu e normal ca acești Părinți care și-au demonstrat cu prisosință duhovnicia și au trimis la rai sute de mii de suflet, dacă încă nu întrerup pomenirea, GATA – sunt înșelați, gunoaie, trădători etc. Doamne ferește! Eu sunt convins că dacă Pr Cleopa (l-am cunoscut cu câteva luni înainte să moară) trăia, nu ar fi întrerupt pomenirea. La fel și Părintele Arsenie Papacioc. Dar ar fi mustrat. Pe aceeași pozitie stă și Mitropolitul Ierotheos – și el împroșcat. Nu sunt deacord nici cu cei care spun că a fost sinod valabil, mare, sfânt ș.a.m.d, dar nici cu cei care zic că dacă nu întrerupi pomenirea automat devii eretic și numai nepomenitorii sunt Biserică și se mântuiesc. Și nu pt că așa cred eu, ci pentru că așa a zis Pr. Iulian de la Prodromu.

      Nu e rău avertismentul nepomenirii, dar mulți cad în schismă – și nu mă refer că nepomenirea înseamnă schismă, ci că mulți nepomenitori cad în schismă. Un exemplu de nepomenitor care după ceea ce știu eu din scrierile Sfinților ține calea e Pr Iulian de la Prodromu – nu pomenește, dar frecventează slujbele – vă spun sigur! Și nu că așa cred, ci că așa știu. La fel este un ieromonah de pe lângă Cozia, căruia pentru nepomenire i-au „luat” preoția, a rămas simplu monah și care a spus: „NU părăsesc mănăstirea, dar nici nu pomenesc. Rămân simplu monah, fac ascultările mănăstirii, merg la slujbe, dar nu pomenesc.” Ei! Pt cei ce au citit Istoria Bisericească și Viețile Sfinților, aceia știu – exact aceasta a fost calea Sfântului Maxim Mărturisitorul! Și în duhul acesta acționează și IPS Ierotheos.

      Încă o dată, toată stima lui Vasile (Sacciv) – pe care îl urmăresc ciar de când i-a apărut cartea – și echipei pentru știrile pe care ni le pun la dispoziție și nu le doresc decât să aibă grijă la orice ispite și las ca ultim comentariu un citat foarte drag mie și după care tare aș vrea să mă ghidez și eu: „Dacă există ceva cât de neînsemnat, care imprăștie și slăbește lucrarea atenției față de Dumnezeu, să-l îndepărtați fără părere de rău.” Sfântul Teofan Zăvorâtul

      Gata! 🙂 Am scris cât pt tot anul, mă iertați! Doamne ajută!

     4. Andrei, e simplu, daca ai ajuns la concluzia ca este in eroare, il eviti…eu unul nu am spus ca este in iad ..sau ca este sfant, asa cum vrei sa-mi pui in carca!
      Asta am vrut sa arat cand cineva da exemple de la Arsenie B…mai ales despre „minunile” lui..sa fie mai retinut.
      Ce spui tu acolo despre preotii care sunt barfiti….este exclus..aici e vb de erezie cat casa!
      Daca tie iti place sa te ascunzi in spatele acestor canoane care iti „indreptatesc” statutul tau de pomenitor..este doar problema ta si nu te judec sau te fac eretic. …dar nu uita, este vb de erezie in toata regula ce s-a petrecut in Creta. Singurul mod in care s-ar putea gresi aici….este sa o spui cu rautate…sa urasti persoana….si nu fapta in sine!…lucru de care tu inca nu faci diferenta..si imi tot pui in spate ca barfesc si ca cutare parinte este eretic!
      Nu este asa frate, eu consider ca parintele „cutare” , inca nu a inteles despre ce este vb…indiferent de locul unde vietuieste sau a vietuit…iar daca este eretic..Dumnezeu stie mai bine!
      Eu unul stiu ca toate canoanele de care spui tu acolo, nu mai sunt valabile atunci cand este vb de erezie..si ca trebuie sa intrerup pomenirea cu vrasmasi lui Hristos…punct!
      Daca un parinte imi spune ca e bine sa fiu in comuniune cu acesti vrasmasi…eu nu pot sa-l ascult, cat de inbunatatit ar fi…pt ca este contrar sfintelor canoane…Atat!
      Apreciez efortul tau de a fi cat mai detaliat.
      Doamne ajuta!

     5. Atunci ” marturisitorul”lu peste sa ti fie rusine de viclenia si ipocrizia afisata pentru ca nici macar demnitatea Numelui si Botezului Orthodox nu o ai .
      Pe mine nu ma vei convinge sa ti cred ,” teologhisirile ,”de mahala .

      SFINTENIA SE TRAIESTE SI SE MARTURISESTE PRIN MINUNI SI FAPTE .
      Iar cat despre margaritarele aratate mai asteapta la troaca de mizerii ca nu mi voi irosi timpul pentru a ti da margaritare in falci.
      Insa cu PARINTELE ARSENIE BOCA CARE ESTE SFANT CHIAR CA O VETI INCURCA .
      DUMNEZEU NU SE LASA BATJOCORIT.

     6. Vedeti ca aceia despre care vorbiti voi nu erau eretici, ci pagani. Este o diferenta intre a fi pagan (inainte de Hristos) si a fi eretic (dupa Hristos). Nu zice nicaieri Sfantul Nifon ca ar fi vazut vreun eretic acolo. As zice ca se referea la paganii de dinainte de venirea lui Hristos, din diverse neamuri. Acestia vor fi judecati dupa legea constiintei (care iti spune ce e bine si rau) si dupa legea naturala (care da marturie despre Dumnezeu din oranduierea creatiei). Sfantul Nifon a vazut acolo ca au fost primiti si pagani, dar erau orbi, deoarece nu aveau Sfantul Botez, deci se puteau bucura ca sunt la bine, dar nu puteau vedea nimic.

 3. ” Biserica este a lui HRISTOS ”
  Ca sa fie a lor , a acestora care ne au vandut in Creta ,ca Neam si popor de pe acest pamant ar trebui sa ne omoare pe noi toti .
  Insa DUMNEZEU NU INGADUIE ACEASTA ci este o plata a pacatelor noastre.
  Pina cand ?
  Pina cand mucilagiul va cadea singur din Biserica .
  Trebuie asadar sa cascam bine ochii si urechile pina cand se pune in aplicare ce au semnat .
  Cand se pune in aplicare talharia din Creta atunci ne intoarcem in catacombe sau poate nu …ca ORTHODOXIA VA STRALUCI dupa ce ” mucilagiu va cadea singur din Biserica ” .

 4. Dacă Teofaretrie și ceilalți episcopi români sunt în continuare ortodocși, atunci Patriarhii Bulgariei și Georgiei dimpreună cu Sfintele lor Sinoade și cu toți episcopii bulgari și georgieni înseamnă că sunt super-ortodocși! În aceste condiții, ce au episcopii noștri „ortodocși” cu cei care vor să urmeze pilda episcopilor super-ortodocși ca să devină și ei credincioși super-ortodocși? Nu este aceasta o scădere din partea episcopilor care au rămas doar simpli „ortodocși” și nu vor să se sfințească și mai mult? Această înfățișare a situației, care nu este mai caricutarală decât poziția ambiguă a celor care critică și pseudo-sinodul și pe cei care încearcă să se delimiteze de el, este reflectarea realității actuale a Bisericii celei Una! Oare ce ar fi avut de zis Părintele Ioan de la Rarău dacă ar fi stat de vorbă și cu episcopi bulgari și georgieni? Chiar să nu aibă senzația ruperii iarăși a cămășii Lui Hristos în urma pseudo-sinodului, să nu simtă că Biserica cea Una nu mai e Una și, mai ales, să nu simtă nevoia s-o vadă refăcută în jurul adevărurilor de credință lăsate de Domnul și de Sfinții Părinți? Mă opresc, fiindcă nu e bine să judeci și cu atât mai mult oameni cu statura duhovnicească a Părintelui Ioan de la Rarău, dar cred că nu e cazul să ne pierdem cu firea nici măcar față de astfel de Părinți…

 5. Ascultam intr-o conferinta a IPS Longhin Jar, Arhiepiscop de la Sf. Manastire Banceni ca papa a propus unui sinod ecumenic, ortodocsilor ca Episcopul sa fie capul bisericii, nu Hristos! Si se vede ca asa se cred episcopii nostrii!

  1. are o muncă acolo și a pus suflet ptr. cele reușite în ultimii ani (poate decenii) nu știu de câți ani a muncit el la ridicarea acelei mânăstiri, eu îl știu așa mai sufletist însă nu vrea să piardă ce are acolo pentru că el predică acum și favorabil uniunii europene ceea ce nu era cazul acu 2 ani când am fost acolo și chiar am auzit de vreo câteva ori vorbind că e satanism și în uniunea europeană…. ceva l-a determinat să schimbe macazul cu teofan&co

 6. Omul acesta e confuz si contradictoriu. Nu-l cunosc, am auzit de dansul, insa imi ridica mari semne de intrebare. Faptul ca a stat de vorba cu cei trei corifei ai ereziei spune mult. Nu stiu ce prigoana mai asteapta dansul cand avem monahii batute si alungate din manastire, alte monahii scoase-n drum in toiul iernii, bietul Sava de la Petru Voda alungat la Radeni, avand mari probleme de sanatate. Apoi preoti de mir alungati din bisericile lor. Nu-l suspectez pe omul acesta de naivitate, la varsta pe care o are. Stie ce vorbeste, cunoaste realitatea, de aceea vinovatia lui e mare. Prevad ca vor fi destui care se vor distanta de dansul. Bunul Dumnezeu sa-l intoarca de la ratacire. E primejdios pentru cei care doresc sincer sa se mantuiasca.

  1. „Nu-l cunosc, am auzit de dânsul, însă îmi ridică mari semne de întrebare.” – Eu știam că trebuie să cugetăm adânc înainte să deschidem gura și să vorbim tot timpul cât mai în cunoștină de cauza.

   Faptul că a vorbit cu cei trei episopi nu arată nimic altceva decât că chiar îl interesează subiectul. Iar dacă nu știe unele nedreptăți care se petrec, aceasta este pentru că părintele acolo nu are nici curent electric (ci doar un generator care este folosit sporadic); nu stă pe net 24/24 să facă apologetică, ci se mai și roaga – deh, cred că mai puțin decât cuvioșii de noi. Oricum, nici nu știu dacă știe cum arată un laptop… Ce vreau să spun: nu cred că e de judecat, ci mai degrabă Doamne Ferește! L-am cunoscut personal și cercetat de mai multe ori. bătrân ca dânsul nu mai există la ora actuală în Romania, poate doar părintele Simeon de la Sihăstria – care este absolut serafic (și pe Sfinția s-a am avut binecuvântarea să-l cunosc).

   Eu unul înțeleg rostul nepomenirii, dar mulți dintre nepomenitori (între care eu deocamdată nu mă aflu), din păcate cei mai mulți au luat-o pe ulei chiar mai tare decât stiliștii! De ce ignorați scrisoarea Părintelui de la Prodromu (cu care iarăși, am avut nemeritata binecuvântare să dialoghez) în care se spune foarte clar că pomenitorii NU SUNT SUB NICi O O FORMĂ ERETICI? https://danielvla.wordpress.com/2017/12/28/stati-neclintiti-si-rugati-va-parintele-iulian-de-la-prodromu-catre-un-pomenitor-nu-sunteti-eretici/

   Părintele Ioan a spus doar atât, fiți gata de luptă, că va veni prigoana și se vor da toate pe față, dar deocamdată nu s-a schimbat nimic în Biserică în ceea ce privește cultul și slujbele. Că sunt unii sau alții, mai mult sau mai puțin încurajați la acțiuni ecumeniste, protestante sau de-a dreptul pagânești este adevărat… dar aceasta nu a devenit încă lege! Părintele Ioan, ca toți o Părinții duhovnicești, vor să fie siguri 200 la 100 înainte să ia o decizie de așa anvergură. Aceeași poziție a avut și Părintele Arsenie Papacioc în legătură cu cipurile. O asemenea atitudine nu e greșită, pentru că – din fericire – lucrurile nu au devenit alb negru, ci au rămas deocamdată destul de neclare.

   Mulți suntem prea intransigenți – și mă refer între noi – dar și cu anumiți preoți. Dacă toți am citi de exemplu Pr Serafim Rose INTEGRAL am vedea că asta nu e bine. Sunt mulți care au avut greșeli, erori sau chiar abateri mari pe care noi le-am considera eretice, dar pe care Biserica (și vorbesc aici de Sfinții Părinți) i-a păstrat în cinstire (Tertulian, Fericitul Augustin, Mitropolitul Mitrofan – teoria răscumpărării). Nu orice eroare sau chiar excentricitate e o erezie.

   Sinodul de la Creta a fost o mare nelegiuire, dar nu sunt de acord cu împroșcările niciuneia dintre părți – pomenitori, nepomenitori. Să fim oameni, fraților! Mulți îl dau exemplu pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar eu cred că nici nu l-au citit. Cu câtă dragoste și atenție vorbea cu ereticii și prigonitorii săi – desigur, menținându-și cu demnitate pozitia…

   Teodor Stela Maria – respect pozitia ta! La fel cum respect poziția nepomenitoare, dar a nepomenitorilor luată per ansamblu nu: poate ar trebui să mai recitim din „Despre înșelare” a Sfântului Ignatie și pasajul în care ne explică că ura e ură indeiferent împotriva cui e îndreptată și că trebuie îndreptată EXCLUSIV împotriva diavolului și ereziei, altfel e înșelare. Și mai găsim și la Sfântul Siluan pasaje…

   Pe Mihail Silviu Chirilă l-am cunoscut și urmărit de multe ori înainte de Sinod, predica rar, dar constant la Mănăstirea Pângărați și vă pot spune că era cel puțin dubios: tot timpul exaltat, tâlcuia Scriptura aiurea, cita după ea cu totul altfel, schimbând sensul care era prezentat în Cartea Sfântă. Nu îl atac, Doamne ferește, dar ca unul care am cunoscut toate personalitățile pe care le-am citat în acest post, în privința sa am mari rezerve…

   Șă zici că Părintele Ioan e căzut e prea mult!!! Că îl interesează stomacul sau banii?! Habar n-aveți ce ziceți! Prea mare îndrăzneală, și nu spun asta din melancolie sau atașament, că dacă zicea că Sinodul a fost Mare și Sfânt, nu mai ziceam nimic…

   Prea mare îndrăzneală! PREA MARE…

   Iar pt Saccsiv: frate, nu vreau deloc să înțelegi greșit, dar și despre tine s-au spus multe, inclusiv că ești acoperit. Dar pt că nu te cunosc, nu pot să-mi fac o părere, nu pot să duc vorba mai departe – nici de bine, nici de rău. Ideea pentru cei care citesc: nu cred că e bine să vb chiar după cum ne taie capul sau după zvonuri. Cert este că citesc cu interes siteurile tale pt care te felicit și sper din toată inima să ai gânduri sincere.

   Doamne ajută tuturor!

   1. P.S.: Aceeași tristețe și înfricoșare am simțit când acum ceva vreme o grămadă de comentatori l-au defaimat și chiar osândit prin cuvânt mai demult pe Pr. Irineu Curtescu (pe care de asemenea am avut binecuvîntarea să-l cunosc bine)…

   2. Eu unul cred ca tu nu intelegi romaneste!
    Cine a spus ca este eretic pr Ioan?
    Numai ca nu inteleg cum din moment ce si-a dat seama ca a fost un „sinod” satanist , cu semnatura oficiala din partea ierarhilor actuali, si care afecteaza in mod direct ceea ce parintele Ioan spune sa pastram in mod deosebit, dreapta credinta, mai spune sa ascultam de acesti „ierarhi”….care sunt de acord cu modificarea ei?!
    Cum sa pastrezi dreapta credinta…fiind de acord cu denaturarea ei?
    Te intreb si pe tine..cum poti sa faci asta?
    Daca tot dai exemplu pe pr Iulian de la Prodromu…si ai inteles cum stau lucrurile..fa si ca el..ia exemplu! Iar daca nu ai inteles, nu mai incerca sa-ti justifici neputinta sau neintelegerea ta!
    Sa fi atent si vigilent este una..iar sa judeci si sa urasti este cu totul altceva., este un lucru gresit….se pare ca va place sa puneti in spinarea nepomenitorilor aceasta judecata si ura!

    Se putea sa nu arunci cu cuvinte subtile la adresa unora..si in acelasi timp sa faci pe nevinovatul??!

     1. Dragă Flo, ți-am scris un comentariu mai sus drept răspuns la un alt comentariu al tău, în care, fără să știu, ți-am răspuns și la lucrurile acestea. Sunt sincer foarte curios de părerea ta (bineînțeles, în legătură cu cele ce ți le-am scris mai sus), dar te rog să citești fără grabă și să nu te grăbești la răspuns, ci să stau puțin să „rumegi” ce ți-am scris.

      Te asigur de toată simpatia mea frățească. Doamne ajută!

 7. Vom avea multe asa zise dezamagiri,din partea oamenilor considerati duhovnicesti.Foarte multi sunt plini de duhuri lumesti,cu putina credinta,intortochiati,ambigui,slujind mai mult ierarhilor apostati, decat lui HRISTOS.Astea sunt abureli duhuri viclene asa vom fi amagiti,pana cand se va face urmstorul pas pe calea ecumenismului.Totul este clar .Sfantul Vasile cel mare a spus …Cine nu este ortodox este eretic.Simplu,si clar.Ce avem noi de aranjat cu ereticii

 8. Preoții pomenitori de eretici, când sunt siliți să recunoască faptul că adunătura din Creta a fost neortodoxă, afirmă că ei „rămân în Biserică” și că cei care întrerup pomenirea ierarhilor eretici se rup de biserică.
  În contextul în care se fac mii de așa-zise treceri la ortodoxie doar prin mirungere (fără botezarea ereticilor), adică dpdv. canonic ereticul rămâne eretic, dar se crede ortodox, se cunună ortodox, se împărtășește etc. asta înseamnă să fii în biserică?
  Să crezi că ești cununat, dar de fapt cununia ta să nu fie validă, deci să mori în curvie? Să te împărtășești crezând că îndeplinești condițiile necesare, când, potrivit canoanelor, trăiești în curvie (dar tu habar nu ai, ci te crezi cununat)???
  Astea sunt situații concrete des întâlnite, nu povești! Asta înseamnă să fii în biserică? Episcopii care patronează astfel de situații — de care sunt pline țara și diaspora — sunt ortodocși?

  1. Totusi eu zic ca nu multa lume intelege ce este BISERICA !!!!!! Biserica este Comuniunea de credinta in ADEVAR !!!!! Este o comuniune intre credinciosi si Dumnezeu !!!!!!

 9. Nu stiu prin ce metode si-au creat unii aura de mari duhovnici. Se dovedeste la urma ca sunt niste ecumenisti puternic legati de episcopii eretici. Ma tem ca vom mai avea asemenea mari dezamagiri. Dumnezeu nu-i lasa tainuiti si iata ca, incet-incet, isi dau arama pe fata. Sa ne mai lase-n pace cu propaganda lor precum ca ei sunt in Biserica, nepomenitorii – in afara ei. Propaganda mincinoasa poate schimba perceptia pentru o vreme. Realitatea ramane aceasi. Doamne ajuta tuturor!

 10. Ca sa va lamuriti,Doamna Mirela,daca acei pseudopapoepiscopi sunt ortodocsi,faceti le intrebare personal:care e diferenta dintre ortodocsi si catolici;dintre ortodocsi si baptisti.Si sa vedeti ce raspuns va da.Sa va tineti.

 11. Varza de varza ce spune acest parinte.

  ———————————————————————

  Parintele Adrian Fageteanu:

  „Pentru că v am spus ieri că Dumnezeu spune: Iubeşte pe vrăjmaşul tău! Şi eu am spus: „Eu înţeleg să iubesc pe vrăjmaşul meu, nu pe vrăjmaşul lui Dumnezeu”. ”

  „Lupta împotriva lui Dumnezeu

  La ruperea catapetesmei templului în două, apostolii, femeile mironosiţe, toţi mucenicii, două mii de ani, toţi mărturisitorii, toţi drepţii, nu numai clericii, orice creştin care a dus o viaţă de… care a respectat poruncile lui Dumnezeu – din Vechiul Testament, vorbesc – s au mântuit, nu? Toţi ceilalţi au format sinagoga satanei.
  Prima dată a pornit Lucifer peste tronul lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu, numai în fruntea cetei a doua de draci. A doua oară, însă, a pornit, s a unit cu domnii zidari – zidari, ăia care fac ziduri – care au făcut turnul Babel. Au pus piatră peste piatră, iar pe urmă au pus cărămidă peste cărămidă, împotriva lui Dumnezeu şi peste tronul lui Dumnezeu. Şi piatra şi cărămida nu e numai cea materială. Deci, tot ce făceau şi gândeau şi vorbeau cu alţii şi tot, era totul împotriva lui Dumnezeu. Adică şi împotriva lui Dumnezeu, şi peste tronul lui Dumnezeu. Zidar, în limba franceză, înseamnă mason. La revoluţia franceză, francezii de rând au strigat: Egalite! Fraternite!, iar urmaşii celor de la Turnul Babel au strigat: Ecrasez! Striviţi L, distrugeţi L pe infamul Dumnezeu, Care nu ne lasă o libertate absolută! „Dacă eu, cel mai bun român votat de dumneavoastră, vreau să fac parada homosexualilor, să nu vie Dumnezeu şi nici Biserica Ortodoxă să mă ameninţe cu Sodoma!” Cine a înţeles să tacă. Cine nu, să întrebe. Deci, nu toţi francezii au strigat la fel. Numai iniţiaţii, urmaşii celor care au făcut turnul Babel, au strigat: „Striviţi L, distrugeţi L pe infamul Dumnezeu, Care nu ne lasă să avem o libertate absolută, adică libertinaj!”

  Ştiu că dintre dumneavoastră, chiar cei care sunteţi la un metru de mine, mă socotiţi duşman al lor. Pentru că v am spus ieri că Dumnezeu spune: Iubeşte pe vrăjmaşul tău! Şi eu am spus: „Eu înţeleg să iubesc pe vrăjmaşul meu, nu pe vrăjmaşul lui Dumnezeu”. Astăzi, însă, am să vă vorbesc ce simt şi cred eu, mai mult decât am spus ieri. La Liturghia de astăzi, şi toate Liturghiile care se fac de ortodocşi, pe tot globul pământesc, se spune aşa: Pentru cei chemaţi [să intre în Biserica lui Hristos], trebuie să ne rugăm noi, creştinii. Şi ce să ne rugăm? Întâi, să i înveţe cuvântul adevărului Dumnezeu. Înţelegeţi? Să le descopere Dumnezeu Evanghelia dreptăţii. Evanghelia dreptăţii înseamnă a credinţei, a nădejdii şi a dragostei. „

 12. Draga”guti flo”,sunt determinat sa va spun ce se intampla cu cei care picteaza biserici(ne referim la preotii responsabili,parohii).Nu ati supravegheat asa lucrari. Episcopul te lasa sa mergi cu pictura pana la jumatate si deodata vine cu o ASCULTARE ciudata ,sa l picteze pe sfantul cutare mai caricatural, sau sa faca ceva cam atipic.Multi preoti au patit asa,unii s au conformat,altii au mierlit o ,dar dupa ce au fost lasati sa termine toate lucrarile.Noi,personal stim ca Cuv.Arsenie Boca a patit la fel ca sa poata duce mai departe lucrarile.Stim ca nu impartasiti aceeasi parere insa noi stim ca de la episcop ar fi primit ascultare sa faca asa,peste vointa sa iar ca monah,cu juramantul ascultarii care merge pana la pacat ,s ar fi supus.Mai stiu de la parintele Ioanichie Balan,ca m am spovedit la el tot ce s a intamplat in jurul calugariei actualului pseudopatriarh la m Sihastria,ca sa nu mai judece nimeni pe Sfinti ca gresesc.Inainte de calugaria acestuia s a intrunit consiliul manastirii si parintii induhovniciti,toti ,in frunte cu parintele Cleopa au manifestat in comun mari rezerve vizavi de persoana candidatului,au discutat impreuna si stiau toti ca era omul masoneriei si ca era planificat mai dinainte pt a ajunge patriarh in scopul oficializarii ecumenismului la noi.Parintele Cleopa,prezent la consiliu,le a spus:”stauti aici in camera toti,parinte staret,noi opinam sa sunati acum la patriarhul Teoctist ca i de al nostru de al manastirii si ce va spune el asa vom face,mama,ca de aceea am venit la calugarie sa facem ascultare.Sa i spunem Patriarhului ca noi refuzam calugaria lui pt ca stim cine e si de cine e trimis,dar ultimul cuvant il are Preafericitul Parinte Patriarh.”Au sunat si de la celalalt capat,patriarhul a spus:”calugaria sa se faca si p Cleopa sa l ia sub mantie.Amin.” La auzul ac cuvinte s a asternut tacere in camera si parintele Cleopa s a ridicat si le a spus asa:”Parintilor,calugarie am vrut toti.Noi am jurat taierea voii.Fara taierea voii nu ne mantuim.Facem ascultare desavarsita de patriarhul tarii caci monahul este fiul ascultarii,mama,asa ne invata Biserica,asa trebuie sa facem.” Si in zilele urmatoare a avut loc calugaria lui Ciobotea nas al lui de calugarie fiind desigur,parintele Cleopa asa cum a dat ascultare patriarhul Teoctist.Ati inteles ce i si cu pictura Cuv.ARSENIE? Rugam sa nu stergeti mesajul .Totul s a intamplat asa cum ne a povestit pr Ioanichie Balan in 1992.

  1. Am inteles, suntem toti oameni cu slabiciuni..dar asta nu e o scuza …sau sa spunem ca e cuvios daca a facut asta..avem atatea exemple de sfinti care au preferat mucenicia decat sa denatureze adevarul!

   Nu-l judec pe pr Aresenie Boca ..si nu vreau sa fac pe marele marturisitor, doar ca ma feresc sa-l am ca model. Atat.

   Multumesc pt informatie, Doamne ajuta!

  2. A venit odată la Drăgănescu un ierarh de la Patriarhie, care i-a poruncit Părintelui Arsenie. să șteargă imaginile neortodoxe pictate in biserică. Părintele Arsenie i-a dat scule să șteargă ce nu-i convine, căci, zicea Părintele: „n-am pictat nimic, decât cu poruncă de Sus, pentru catehizarea poporului, care zace in întuneric”. De aceea, nu l-a putut înțelege intru totul nici Sorin Dumitrescu, un pictor, de altfel, talentat.

   https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/dreptul-canonic-ortodox/a-despre-ortodoxia-neindoielnica-a-credintei-celui-despre-care-se-trateaza/m-erminia-eretica-a-parintelui-arsenie-boca-despre-icoane/

   1. Raluca,
    Oricum ar fi, nu exista scuza pt acele picturi!..Ca le-a facut de buna voie sau nu…tot acolo ajungi!
    Multumesc!

 13. Cred ca sunteti mai tampi decat atheii…
  Le spuneti oamenilor sa steie acasa ca popa numai slujeste cum trebuie si este eretic .
  Cred ca ori nu judecati ori sunteti cu misiune.
  Pai daca nu se vor mai ruga crestinii orthodocsi in Biserica la ce sa se roage ma ?
  La net unde este stricaciunea mintii ,?
  La ce sa se inchine …?
  La televizor care este diavolu sau cum faceti voi cu Antim Gadioi ca i trimiteti pe oameni sa se roage in cimitire_,?
  Dar nu va este frica de DUMNEZEU !
  Nu stiu de ce am impresia si sper sa nu ma insel ca ati ajuns precum sectarii.
  Daca popii numai sunt buni faceti va voi sau copii vostri hirotoniti va ca preoti adevarati si pastoriti turma.
  Pentru ca voi cei cu sminteala va puneti de a curnezisul chiar fata de Sfintii Stareti ai Rusiei care au spus ” mergeti la Biserica pana la modificarea Crezului si pina cand vor scoate Tatal nostru”
  Ori voi sunteti tampi ca nu intelegeti ca asta este treaba noastra care ne priveste pe noi de a fi Crezul nemodificat si Tatal nostru de a nu fi scos din Sfanta Liturghie.

  Caderea popilor o va Judeca DUMNEZEU cu FOC .
  Deci Sfintii Rusiei au spus foarte Clar anticipand cele ce aveau sa se intample astazi.
  Pentru pacatele poporului roman s au intamplat toate acestea talharie si jaf asupra Bisericii Orthodoxe Strabune de pe acest pamant.
  Insa Lumina Vie este Lumina din Lunina si nu este nici sub obroc .
  DOAMNE AI MILA .

   1. Maria,
    Daca cineva ar urmari sa-ti distruga familia sa spuna ca tatal tau este altfel de cum il sti tu…iar mama asa si pe dincolo…etc.si sa incerce sa-ti denatureze aceasta dragoste care o ai pt ei in cel mai viclean mod, iar tu sa realizezi lucrul asta..ce ai face in cazul asta…l-ai lauda, i-ai pupa mainile, l-ai considera ca pe un pastor!?….sau ai rupe orice legatura cu el..si nu mai vrei sa auzi de numele lui pana nu isi cere iertare in fata familiei tale?..
    Aceiasi situatie..ba chiar mai mare, este si in cazul „ierarhilor” BOR care au semnat in Creta denigrarea Ortodoxiei ..care in fata pretind ca sunt pastori…dar in realitate ei sunt cei mai mari dusmani ai Ortodoxiei!
    Pt cineva care nu reactioneaza in cazul asta, ori nu isi iubeste familia, ori a cazut in mrejele acestori pastori vicleni!
    Intelege ca nu este normal pt un om in toate mintile, sa nu aiba nicio reactie atunci cand cineva aduce blasfemie personei cele mai dragi lui…cu atat mai mult lui Dumnezeu!
    Pt asta sfinti parinti au stabilit sfintele canoane care indeamna crestinul sa se ingradeasca de asemenea persoane (ierarhii semnatari in Creta) care vor sa denatureze dreapta credinta!
    Deci intreruperea comuniuni cu acesti vrasmasi ai Ortodoxiei este o masura canonica, sustinuta de Biserica, de sfintii parinti…pe care nu poti sa o neglijezi…alfel insemnand sa fi de acord cu acesti vrasmasi ai lui Dumnezeu..pt simplu fapt ca esti in comuniune cu ei..acceptand ca un vrasmas al turmei sa fie pomenit in fata lui Hristos …ca pe unul vrednic!
    Numai un om aerian poate sa mai faca acest lucru..dupa ce a i-a fost aratat explicit cum stau lucrurile..si chiar a inteles!
    Sa nu confunzi un ierarh tradator cu Biserica…sa crezi ca daca ai intrerupt comuniunea cu el, te-ai rupt de Biserica…nu te-ai rupt de Biserica..ci de un tradator! Biserica este acolo unde este Adevarul…nu este reprezentata de un tradator in haine de pastor! BOR inseamna a respecta intocmai dogmele lasate de sfintii parinti..fara a adauga, fara a sterge. Iar daca se intampla lucrul asta, aceasta nu mai este BOR..ci o institutie reprezentata de „patriarh” viclean. Nu a spus nimeni ca s-a rupt de BOR, sau si-a facut biserica proprie…iar daca cineva a facut asta..este total gresit!
    Asta ne spun clar sfintii parinti prin exemplele din viata lor…dovada vie pt noi..cand au fost nevoiti sa intrerupa aceasta pomenire!
    Sf Maxim Marturisitorul le spunea episcopilor care venise la el sa il faca sa fie in comuniune cu patriahul : „Chiar daca tot universul va fi in comuniune cu Patriarhul, eu nu voi fi in comuniune cu el”….
    Daca vrei sa citesti tot textul, tasteaza „Fragmente din procesul intentat de catre Patriarhia Constantinopolului Sfantului Maxim Marturisitorul” ..si ai sa vezi care este Biserica adevarata!

 14. Doamna Teodor Stela Maria, sa ma iertati dar sunteti cam paralela cu credinta ! Habar nu aveti ce se intampla ! Cititi ce indeamna Sfintii Parinti si nu va luati dupa oricare muritori ! Sfintii Parinti indeamna credinciosii ca sa rupa comuniunea cu ereticii ! De ce oare ?! Este limpede ! A ramane in comuniune cu ereticii, inseamna a deveni eretic ! Daca nu te desparti la timp ! Insa acest timp numai Dumnezeu il stie ! Este foarte, foarte riscant ca mirean sa participi la slujbele unde-s pomeniti ereticii ! Risti sa ajungi in iad ! Pe nesimtite, fara ca macar sa realizezi asta !!!!!!

  1. S a convocat cumva un Sinod Orthodox prin care sa fie dati anathema ?
   DACA AU HOTARAT PRIN SINOD talharirea Bisericii in Creta nu este oare firesc ca tot prin Sinod sa fie vindecata Biserica lui HRISTOS si Sfanta ORTHODOXIE SA FIE LUMINA CARE RISIPESTE INTUNERICUL ?
   MANTUITORUL NE A SPUS SA FUGIM DE LUPII IN PIEI DE OAIE DAR NU SA PARASIM TURMA SA FIECARE DE CAPUL SAU ADICA BISERICA.

   Daca mizeria , talharia si spurcaciunea au intrat prin arhierei si cozile de topor atunci noi suntem datori sa marturisim in locul lor.
   Mantuitorul HRISTOS Insasi de sfatul arhiereilor vremii ana si caiafa a fost dat spre rastignire si pironire pe Cruce.
   SI INAASI DUMNEZEU FIIND.
   Tu de ce nu iei aminte la Sfantul Iustin Popovici de la sarbi care nu s a ingradit prin nepomenire ci prin MUSTRAREA PE FATA a talharilor .
   Pai satana ucigal ar Crucea abia asteapta schisma ,dezbinare si impartirea Bisericii .
   REPET S AU INTAMPLAT ACESTEA DE A FI VANDUTI CA NEAM SI POPOR DIN CAUZA PACATELOR NOASTRE ALE poporului roman si DUMNEZEU VREA DE LA NOI MARTURISIRE VIE IN DREAPTA CREDINTA .
   CE DACA POPA A LUAT O RAZNA TREBUIE SA O LUAM SI NOI PE ARATURA .
   NU .
   CHEMAM SFINTII ACESTUI PAMANT IN AJUTOR NOI AVEM PE SFINTII LEGIONARI INDEOSEBI PE MAICA DOMNULUI PE INSASI HRISTOS DUMNEZEU PENTRU CA ESTE LUPTA CU fiara si NU VOM FI LASATI DE IZBELISTE.
   OARE S A SFARSIT NUMARUL MARTURISOTORILOR ?
   DUMNEZEU VA RIDICA ARHIEREI SI DIN PIETRE .
   HARUL LUCREAZA IN BISERICA ORTHODOXA ROMANA SPRE RIDICAREA UNORA SPRE MARTURISIREA CEA ADEVARATA SI INSPRE NIMICIREA ALTORA ,A COZILOR DE TOPOR SI A ARHIEREILOR CAZUTI CARE S AU INCHINAT proorocului mincinos de Francisc de la Vatican.

 15. Domnule Andrei, daca tot aveti usa desachisa la Parintele Ioan, mergeti si spuneti-i direct: ,,Iesiti din cloaca ecumenista, din satanismul Cretei” Daca va va asculta, l-ati castigat. Dar nu va va asculta, o spun de-acum. Dansul isi inchipuie ca daca intra in lacasul de cult e in Biserica. Fals. In Biserica lui Hristos esti atunci cand marturisesti Sfanta Credinta Ortodoxa si o aperi de eretici, ceea ce nu e cazul la Parintele Ioan. Dansul e foarte aspru cand e vorba de cei care au fost alungati din manastiri si biserici de eretici pentru ca au refuzat sa-i pomeneasca. Dimpotriva, cu ereticii Teofan, Ioan si Pimen e blnad. Acestia sunt ortodocsi pana la moarte. Punct. Raspund in fata lui Dumnezeu de cele ce afirm. Cei trei sunt eretici. Punct. Doi dintre ei sunt coautori ai satanismului cretan, iar al treielea e complice, deoarece n-a participat. Nu-i faceti niciun bine Parintelui Ioan, aparandu-l. Mai mult il incurajati in ratacirea lui. Stiu ca va e greu sa va obisnuiti cu gandul ca Parintele e in ratacire, dar spusele dansului sunt prea evidente. Pana Parintele nu va parasi ratacirea ecumenista, aparati o cauza pierduta. Va doresc tot binele.

 16. Ma uit la cate uni care asteapta ca musca sa le faca miere si plopul pere, adica un sinod care sa anatemizeze, dar ias intreba eu care sinod este acela?!
  Pina una alta dumnealor se pregatesc de saptamina de spurcaciune, pardon ,,rugaciune” , chiar ma uitam acum in tot mai multe state europene sa oficializat ,,slujbe” ecumeniste de boboteaza,

 17. Sa ne iertati accentul.Stiti cum e la mormoni,nu?La intrunirile lor exista un moment important cand,la un moment dat se stinge lumina din camera si se incepe”randuiala de rugaciune ecumenista”,numai ca,iertati,insul cand se aprinde lumina isi da seama ca s a intamplat cu sora.Saptamana de mimaciune mai poarta numele de mormornism mistic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclamele sunt blocate

Te rog să ne susții, deblocând reclamele.