X

Mari tensiuni în Biserica Greciei pe seama decreştinării Greciei prin măsurile luate de guvern privind: „Cardul Cetăţeanului”, AMKA, ora de religie …

   Citez din articolul 32) Mari tensiuni în Biserica Greciei pe seama decreştinării Greciei prin măsurile luate de guvern privind: „Cardul Cetăţeanului”, AMKA, ora de religie, ora de istorie şi manualele didactice pentru lecţiile de neogreacă, imigraţia clandestină, denaturarea şi alienarea credinţei şi a vieţii naţionale şi sociale. :

Ierarhi greci din toate orientările răspund guvernulului

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Nu se vor valida proiectele guvernului
împotriva orei de religie şi a orei de istorie

Între timp se va studia şi tema „Cardului Cetăţeanului”
şi a actelor de identitate electronice

În ciuda faptului că Ierarhia a avut o şedinţă furtunoasă, s-a hotărât constituirea unei comisii sinodale care să examineze temele la care ne-am referit mai sus, precum şi cele ale: decreştinării Greciei prin măsurile luate de guvern, a imigraţiei clandestine, a denaturării şi alienării credinţei şi a vieţii noastre naţionale şi sociale. Ce au spus mitropoliţii Mesogheei, Iliei, Kesarianiei, Fthiotidei, Kalavritelor, Thessalonicului, Siaristiei, Zakinthosului şi purtătorul de cuvânt al Sfântului Sinod, Mitropolitul Sirosului, care a amintit ministrului Educaţiei că mai presus de Ministerul Educaţiei şi de Institutul Pedagogic, care elaborează manualele şcolare, există Constituţia care permite Bisericii să aibă un cuvânt de spus asupra acestora.

Sfântul Sinod al Ierarhiei, asupra căruia s-au făcut mari presiuni din partea poporului credincios şi a mitropoliţilor, a fost nevoit să se ocupe cu chestiunile arzătoare ale „Cardului Cetăţeanului”, orei de religie, AMKA, orei de istorie şi a manualelor didactice pentru lecţiile de neogreacă. Aceste teme nu erau conţinute în ordinea de zi, în ciuda faptului că Mitropolitului Etolokarnaniei, Cosma, a depus în scris solicitarea de a se discuta tema „Cardul Cetăţeanului”, pe care o mare parte a poporului credincios şi a clerului îl identifică cu numărul satanic 666, lucru pe care l-a semnalat şi Mitropolitul Thessalonicului, Antim. La lucrările Ierarhiei s-a iscat o tulburare, pentru că destui mitropoliţi l-au acuzat pe Arhiepiscop că tace şi nu intervine în desfăşurarea evenimentelor.
Independent însă de „echipa” din care fac parte, toţi ierarhii au ridicat steagurile protestului împotriva guvernului, atât în privinţa orei de religie, cât şi a denaturărilor din manuale prin conţinutul lor antibisericesc. Această poziţie a ierarhilor este foarte pozitivă şi constituie o avertizare pentru guvernare, cum că, dacă nu-şi schimbă linia faţă de Biserică, va primi o interpelare din partea întregii Ierarhii a Bisericii. Mitropoliţii condamnă fără ocolişuri guvernul, pentru că promovează decreştinarea educaţiei.

Despre Cardul Cetăţeanului -Mitropolitul Mesogheei și Lavriticieei, Nicolaos

Tema „Cardului Cetăţeanului”, dar şi a tuturor actelor de identitate electronice a fost adusă în discuţie de mitropolitul Mesogheei şi Lavreoticeei, Nikolaos. Mitropolitul a declarat că există anumite centre în străinătate care intenţionează să ne manevreze viaţa. Potrivit informaţiilor de pe amen.gr:
„Aminteşte că în ultima perioadă Ierarhia este chemată prin diferite publicaţii de pe internet să îşi definească poziţia asupra AMKA şi asupra «Cardului Cetăţeanului».
În discursul său, Mitropolitul Mesogheei, conform informaţiilor, a atins şi chestiunea căsătoriei cuplurilor homosexuale. S-a referit la cazul şefului guvernului care a participat la căsătoria ministrului său homosexual şi la căsătoria homosexuală a preşedintei islandeze la care, s-a adăugat, a fost prezentă şi o femeie cleric protestantă.
Cercurile sinodale comentau că prin intervenţia sa Mitropolitul Mesogheei a subliniat degenerarea societăţii, rezultat al crizei mai generale care, aşa cum Biserica deja a constatat, nu este doar economică, ci multilaterală.

Referirile Mitropolitului Mesogheei au părut însă stranii anumitor mitropoliţi, care în discuţiile lor au comentat că asemenea fenomene patologice nu s-au extins în societatea grecească.
Conform informaţiilor, Mitropoliţii Thessalonicului Antim şi al Kalavritelor, Ambrozie, au criticat din nou în mod indirect faptul că Biserica pare să tacă şi nu intervine în desfăşurarea evenimentelor.
«Există primejdia de a fi acuzaţi că susţinem o anumită linie politică» a spus Mitropolitul Fthiotidei, Nikolaos, adresându-se Arhiepiscopului Ieronim.
Alţi mitropoliţi au prezentat chestiunea manualelor de religie şi a transformării orei de religie în oră opţională ca încă un simptom al decăderii mai generale care contribuie la criza actuală.
La sfârşitul luărilor de poziţie, Arhiepiscopul Ieronim a luat cuvântul şi a răspuns celor care îl acuză că rămâne tăcut şi păstrează tonuri moderate faţă de guvern.
«Nu sunt în pericol, nu vă îngrijoraţi» a subliniat Ieronim, răspunzând indirect Mitropolitului Fthiotidei, Nikolaos. «Una este interesul pentru cetăţean şi alta pentru politică, partide şi politicieni. Eu am luat o astfel de poziţie, încât să nu împing lucrurile la extreme. Şi poate că ar fi fost încă mai grea situaţia, dacă nu aş fi avut această comunicare cu conducerea guvernului», ni se relatează că a afirmat Arhiepiscopul.

Mitropolitul Iliei: Guvernul dărâmă fundamentul educaţiei

Tema dărâmării fundamentului educaţiei prin eliminarea sau denaturarea orei de religie şi de istorie a pus-o Mitropolitul Iliei, Gherman, în timp ce despre desconsiderarea Bisericii şi a clerului practicată în manualele şcolare de ciclu primar a vorbit Mitropolitul Kaisarianiei. Potrivit ziarului Το Βήμα (Tribuna) din 7 octombrie:
„Convocarea comisiilor care să studieze manualele şcolare de neogreacă, de istorie şi de religie a fost hotărâtă ieri de către Ierarhia Bisericii Greciei. Arhiepiscopul Ieronim, într-o atmosferă foarte tensionată, a propus convocarea unei comisii speciale ca să studieze manualele care, potrivit arhiereilor, promovează decreştinarea educaţiei!
Tema fost expusă mai întâi de un bun prieten al Arhiepiscopului, Mitropolitul Iliei, Gherman, care a cerut să se ia măsuri. Solicitarea a fost sprijinită îndată de Mitropoliţii Kesarianiei, Daniil, al Kalavritelor, Ambrozie, şi al Thessalonikului, Antim. «Toate câte se întâmplă astăzi sunt, pentru că criza economică este rezultatul crizei morale. Care criză morală se datorează faptului că nu există educaţie», a spus Gherman şi a adăugat: «Guvernul dărâmă fundamentul educaţiei, pentru că elimină din cadrul educaţional ora de religie şi de istorie a patriei noastre».
Mitropolitul Kesarianiei, la rândul lui, a prezentat fragmente din manualele de neogreacă care se predau în şcolile primare şi care, aşa cum s-a afirmat, desconsideră Biserica, clerul şi rolul pe care l-au îndeplinit în anumite momente istorice. În această atmosferă încordată, Arhiepiscopul a propus convocarea unor comisii şi trimiterea unui document de protest la Ministerul Educaţiei.
Anterior, Arhiepiscopul a primit criticile arhiereilor din aripa vrednicului de pomenire Arhiepiscop Hristodul, cu ocazia unei serii de schimbări administrative care se promovează actualmente în cadrul serviciilor Sfântului Sinod. «Dacă doriţi să anulaţi opera Arhiepiscopului Hristodul, atunci să ne-o spuneţi, ca să ştie fiecare ce se întâmplă», a spus Mitropolitul Kesarianiei,  care a refuzat desfiinţarea comisiilor pe care le crease Hristodul şi pe care o cere Ieronim. Poziţiile Mitropolitului Daniil, colaborator apropiat al vrednicului de pomenire Hristodul, dar şi susţinător al alegerii lui Ieronim pe tronul arhiepiscopal, au provocat reacţia Arhiepiscopului

Mitropolitul Kesarianei Daniil

«L-am preţuit şi îl preţuiesc pe predecesorul meu şi opera sa. Nu accept ceea ce îmi spuneţi. Să fiţi atent cum vă exprimaţi!» a fost răspunsul Arhiepiscopului, care l-a chemat pe Mitropolitul Kesarianiei să-şi retragă cuvintele – ceea ce însă nu s-a întâmplat. Spiritele s-au tensionat şi mai tare când a luat cuvântul Mitropolitul Siaristiei, Pavlos, care a declarat că arhiereii nu pot tăcea: «Problemele sunt mari, credincioşii aşteaptă un cuvânt de la noi», a spus Pavlos.
Aceste luări de poziţie au deschis „butelca lui Eol” şi cuvântul l-a luat Mitropolitul Thessalonicului Antim, care consideră că se află în vizorul Arhiepiscopului. «Poporul, pe unde merg, cere să vorbesc despre problemele naţionale. Şi în Grecia de Nord avem o altă sensibilitate», a declarat Antim, căruia îi răspunde Arhiepiscopul: «am o părere diferită. Cred că amvonul nu se poate folosi pentru politologie. Şi eu sunt sensibilizat ».

Mitropolitul Thessalonicului – Mitropolitul Zakynthosului

Mitropolitul Thessalonikului, la sfârşitul Sfântul Sinod al Ierarhiei, a întrebat de ce trebuie să se transforme în oră opţională ora de religie şi de ce va trebui să se elimine unele capitole despre Bizanţ şi despre Revoluţia Greacă din 1821 din cadrul orei de istorie. Mitropolitul Zakynthosului Hrisostom, la rândul său, s-a referit la poziţia altui mitropolit care a afirmat că anumite manuale şcolare conţin aprecieri desconsideratoare la adresa Bisericii. „Dacă este adevărat acest lucru, este inadmisibil şi vom reacţiona” a spus în acest sens Mitropolitul Zakynthosului.

Mitropolitul Syrosului: îl respect pe ministru, dar există şi Constituţie

O poziţie fermă asupra chestiunii orei de religie a luat Mitropolitul Sirosului, Dorothei, purtătorul de cuvânt al Sfântului Sinod. Mitropolitul a răspuns ministrului Educaţiei, doamnei Diamantopoulos care, la protestele Bisericii împotriva limitării orei de religie (la statutul de oră opţională) şi a denaturării caracterului acesteia, a afirmat că responsabilitatea pentru manuale o are Institutul Pedagogic şi Ministerul Educaţiei. Răspunsul mitropolitului este următorul:
Este întărit prin Constituţie dreptul Bisericii de a lua poziţie asupra manualelor de religie, acolo unde se pune problema caracterului mărturisitor şi dogmatic”. Adresându-se deci doamnei Diamantopoulos, care a făcut declaraţia anterioară, Mitropolitul Syrosului a spus: „O respectăm pe doamna ministru al Educaţiei, dar, cu tot respectul nimeni nu este mai presus de Constituţie”.

Despre Cardul Cetăţeanului

În ce priveşte „Cardul Cetăţeanului”, Mitropolitul Syrosului semnelează că Ierarhia primeşte întrebările şi neliniştile credincioşilor şi în acest scop s-a adresat ministerului competent pentru a fi informat asupra acestei chestiuni.

Lucrarea Sinodului Permanent

Cu toate subiectele la care ne-am referit anterior, precum şi cu alte chestiuni decisive se va ocupa Sinodul Permanent al Bisericii. Acest lucru este subliniat şi în comunicarea Sfântului Sinod al Ierarhiei. Potrivit acesteia:
„Cu interes neadormit şi plin de dragoste, Biserica studiază cu seriozitate şi responsabilitate aceste chestiuni care e posibil să ascundă pericolele denaturării şi alienării credinţei sau a vieţii noastre naţionale şi sociale, precum cardul cetăţeanului, predarea religiei, a istoriei şi a limbii (greceşti) în şcoli, problema imigraţiei şi altele, ca în scurt timp Biserica să-şi prezinte poziţiile organelor competente ale guvernului şi să informeze poporul lui Dumnezeu”.

Sinodul Permanent despre Cardul Cetăţeanului

Sinodul Permanent, în timpul şedinţei din 12 Octombrie, a decis după cum urmează: Comisia Sinodală pentru chestiuni dogmatice şi de drept canonic şi Comisia Sinodală Specială pentru Drepturilor Omului urmează să studieze în comun şi în colaborare cu profesori specialişti de la catedrele de Dogmatică Ortodoxă şi de Drept Constituţional această problemă şi să prezinte în scurt timp o comunicare asupra chestiunii emiterii „Cardului Cetăţeanului”.

Ὀρθόδοξος Τύπος, 15.10.2010, nr. 1849, pp. 1, 7.

Traducere Anna Theodorou

   Cititi va rog si:

Parintele PAISIE AGHIORATUL despre 666, cartele electronice, buletine electronice

Parintele Paisie Aghioritul: „CHIAR SI ATUNCI CAND PRIMESTE BULETINUL, TOT SE LEAPADA DE HRISTOS”. Despre U.E., pecetluire si buletinele electronice

ALT „ISTERIC”. Monahul TEODOR STANESCU: „Cei care vor accepta BULETINELE CU CIP, vor renunţa la Dumnezeu şi-l vor accepta de bună voie pe satana.” Despre VREMURILE APOCALIPTICE

EPISCOPUL PETRU, Vicar al Mitropoliei Chişinăului şi al Întregii Moldove, CERE parlamentului si guvernului Moldovei ANULAREA obligativitatii folosirii PAŞAPOARTELOR BIOMETRICE

GRECIA: Memoriul Arhimandritului Sarandis Sarandos catre Arhierei, referitor la CARDUL ELECTRONIC AL CETATEANULUI …

Mitropolitul Cosma de Etolia roaga Sinodul Greciei sa formuleze o parere despre CARDUL ELECTRONIC AL CETATEANULUI

Părintele Arhimandrit Gheorghie KAPSANIS stareţul Mânăstirii Grigoriu din Sfântul Munte ATHOS despre INDOSARIEREA ELECTRONICA, NOILE BULETINE si UNIUNEA EUROPEANA

VIDEO – Mari duhovnici despre actele cu cip: “NU LE LUATI!”. Daca de STALPII ORTODOXIEI nu ascultam, de cine atunci sa ascultam?

VIDEO – PS Sebastian, Episcopul Slatinei: „Nu acceptati cipurile nici macar in pasapoarte”

VIDEO (si transcriptul): Parintele ARSENIE PAPACIOC de vorba cu Parintelui Mihail Stanciu pe tema ACTELOR CU CIP. Parintele Arsenie: MIROASE A 666. Parintele Mihail insista ca Parintele IUSTIN PARVU se afla la limita EREZIEI … Strategia celor de la RAZBOI INTRU CUVANT: agitarea BAU BAU-ului schismei

VIDEO (si transriptul): Parintele ADRIAN FAGETEANU despre ACTELE CU CIP. Inregistrare din AUGUST 2010!!! Nu indeamna doar SA NU LE LUAM, spune lucruri chiar cu mult mai grave …

VIDEO: Inca din 2009 PARINTELE IOAN DE LA RARAU spunea foarte clar SA NU LUAM BULETINE sau orice act CU CIP …

VIDEO: Parintele NEONIL STEFAN (staretul manastirii FRASINEI) despre CIPURI …

Reclame

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button