X

Un om al SISTEMULUI, IPS CALINIC, va prezinta istoricul PASAPORTULUI BIOMETRIC. Si concluzioneaza: “Democraţia presupune automat şi educaţie!”

Prea Sfinţitul Calinic, Episcop de Argeş

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

   Citez din articolul Sihăstreasca sperietură: paşaportul biometric sau telefonul mobil?!?:

   Prea Sfinţitul Calinic, Episcop de Argeş:

   Este absolut necesar să revenim pe „piaţa” scrisului pentru a lămuri problema paşapoartelor electronice care includ date biometrice.  De la început trebuie să lămurim termenul de biometric, adică ce ar însemna acest cuvânt care are puterea de a speria pe unii dintre noi, neavizaţi, şi cu spaimă multă.
   Acest cuvânt – substantiv – biometric vine din limba greacă: bios – „viaţă” şi metron – „măsură”. Aceasta ar însemna mai pe înţeles, studierea fenomenelor biologice prin măsurări efectuate asupra organismelor sau fiinţelor vii, cum ar fi – de pildă – omul!
   De o vreme încoace, s-a lansat temerea că paşapoartele electronice, care includ date biometrice, ar aduce atingere asupra demnităţii umane.
   La şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 25 – 26 februarie 2009 s-a analizat adresa Patriarhiei Române nr. 638 din 28 ianuarie 2009 prin care au fost solicitate o serie de precizări Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Direcţiei Generale de Paşapoarte, în legătură cu noile paşapoarte electronice care includ date biometrice.
   La această scrisoare, demers necesar, prin adresa nr. 3622071 din 5 februarie 2009, Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală de Paşapoarte, răspunde solicitării în trei pagini, dând lămurire asupra opiniilor confuze şi contradictorii cu privire la noile paşapoarte electronice care integrează date biometrice.
   Din materialul în cauză reiese clar necesitatea introducerii documentelor de călătorie cu date biometrice, privite ca modalitate de a eficientiza şi întări combaterea crimei organizate şi a imigraţiei ilegale, care a cunoscut în ultima vreme o evoluţiei ultrarapidă.
   Pentru a se înţelege desluşit întreaga poveste va trebui să ne reamintim că  în anul 2002, S.U.A. a promulgat documentul de securizare a frontierelor: „Enhanced Border Security Act”, prin care cele 27 de naţiuni incluse în programul Visa Waiver, erau obligate să introducă paşapoarte ce vor permite stocarea de date biometrice conform standardelor – International Civil Aviation Organisation – organizaţie desemnată să elaboreze paşapoartele ce vor avea introdus un microprocesor care să permită stocarea şi comunicarea de date.
   Acest paşaport dă posibilitatea celor care-l solicită, să aibă dreptul să intre pe teritoriul S.U.A. fără viză.
   Pentru aprobarea strategiei naţionale privind aderarea României la spaţiul Schengen, pentru perioada 2008 – 2011, este prevăzut: „În ceea ce priveşte documentele de călătorie şi autorizaţiile de intrare/şedere, se impune luarea măsurilor necesare asigurării celor mai înalte standarde stabilite la nivel comunitar”, acestea însemnând „armonizarea actualelor elemente de siguranţă din documentele emise de autorităţile române cu cele folosite de statele Schengen, inclusiv integrarea elementelor de identificare biometrice care determină o conexiune mai sigură între posesori şi aceste documente şi totodată, o mai bună protecţie împotriva folosirii în mod fraudulos a acestora”.
   Aşadar, putem să înţelegem că, odată intrată în Uniunea Europeană, România are obligaţia să pună în circulaţie paşaportul electronic, constituind o obligaţie asumată, potrivit calităţii sale de membră a Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2252/2004.
   Pentru cine n-a citit la vremea potrivită, reamintim, că prin Hotărârea de Guvern 557/26.04.2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 376/02.05.2006, s-au stabilit:
 

  • forma paşaportului electronic;
  • conţinutul paşaportului electronic;
  • datele biometrice care vor fi introduse în paşaport;
  • data de punere în circulaţie a acestui paşaport de călătorie al românilor.

   Aşadar, încă din cursul anului 2006, noţiunea de paşaport electronic a fost definită printr-un act normativ şi deci, publicat în Monitorul Oficial, s-a asigurat accesul nostru la acest act normativ, fără restricţii.
   După doi ani, în 04.12.2008, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 207, publicată în Monitorul Oficial nr. 821/10.12.2008, în secţiunea 11 denumită „Stocarea datelor persoanei” stabileşte precis datele biometrice care se includ în paşapoartele electronice:

  • imaginea facială şi
  • impresiunea digitală a două degete” (art. 7).
  1.    Pentru o limpezire a situaţiei paşapoartelor electronice, pe pagina de internet, a Ministerului Administraţiei şi Internelor, la secţiunea „Transparenţă decizională”, se prevede posibilitatea ca, atunci când ridicăm paşaportul simplu electronic de la Sediul Serviciului Public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, titularul să poată solicita verificarea datelor înscrise în mediul de stocare electronică.
       Cât priveşte codul numeric personal în paşaport, legea nr. 97/2005, art. 6, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, acesta „reprezintă un număr semnificativ ce individualizează o persoană fizică şi constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucrează date cu caracter personal privind persoana fizică.” Deci, introducerea codului numeric personal în pagina cu date de identificare a titularului este necesară pentru identificarea acestuia şi evitarea folosirii frauduloase a documentului de călătorie.

   Ţinând cont că s-a făcut un pas în concertul statelor Uniunii Europene, se impune să se ia aminte la anumite legi care deja în Uniunea Europeană se respectă, integrarea elementelor de identificare biometrică fiind un pas important la nivel european, făcând documentul de călătorie, oricare ar fi el, mai sigur, pentru a putea contribui, efectiv, la asigurarea protecţiei împotriva folosirii frauduloase a acestui document.
   A se înţelege, mai pe scurt, că avem libertate să călătorim democratic prin lume dar să fim pregătiţi pentru aceasta, în modul cel mai serios, pentru a nu crea probleme acolo unde mergem.
   Democraţia presupune automat şi educaţie!
   Cât priveşte CIP-ul, potrivit adresei Cancelariei Sfântului Sinod, nr 638/6 martie 2009, prin Comunicatul de Presă al Sfântului Sinod: „Constată că însăşi părerea Comisiei Europene exprimată la 16 martie 2005, prin Grupul European pentru etică în ştiinţă şi noile tehnologii, este împotriva implantării în corpul uman a CIP-ului electronic: „utilizarea pentru scopuri medicale a implanturilor de informare şi comunicare, constituie o potenţială ameninţare la demnitatea umană şi societatea democratică”. (pct. 6,4), iar implanturile destinate supravegherii… „ar putea fi folosite de către autorităţile statale, indivizi sau grupuri pentru a creşte puterea lor asupra altora.” (pct. 6.4.4).
   Şi ca să mă apropii cu uimire de felul cum se mai însemnează oamenii chiar din primele veacuri creştine, am să vă readuc în memorie şi în faţa ochilor câteva rânduri din Vechile rânduieli monahale, carte tipărită în anul 1929, Editura Mănăstirii Dobruşa, judeţul Soroca.
   Iată textul grăitor, la pagina 14, scris pe tăbliţă de aramă adusă de înger, din Cer, lui Pahomie sihastrul, în 19 puncte. Punctul 12 spune: „Fraţii, el (îngerul) a poruncit să fie împărţiţi în 24 de cete (sau trepte) după numărul celor 24 de litere greceşti, aşa fel ca fiecare ceată sau treaptă să se însemne cu câte o literă, începând de la alfa şi vita până la omega, pentru că dacă stareţul (ava) ar voi să întrebe sau să ştie ceva despre vreun frate dintr-un număr atât de mare, atunci ar putea întreba pe ajutorul său: în ce stare se află ceata A sau ceata B, sau: du binecuvântarea cetei Ro. Apoi însuşi numele fiecărei litere să arate şi ceata, ce se însemnează prin ea. Astfel monahilor, care sunt mai blânzi şi smeriţi, zice îngerul să le dai numele iotei (i), iar pe cei nesupuşi şi cu nărav rău să-i însemnezi cu litera xi, aşa încât, chiar prin semnul literei să se arate felul firii, al năravurilor şi al vieţii fiecărei cete. Semnele acestea vor fi înţelese numai de cei duhovniceşti”.
   Sper, că aceia care vorbesc despre CIP-uri, vor înţelege mai bine cum stau lucrurile după ce citesc aceste rânduri scrise pe tăbliţă de aramă şi aduse de înger din cer.
   În finalul acestei prezentări – pe înţelesul celor mulţi, credem – dorim să subliniem că peste paşaportul biometric şi CIP-ul mult jelit, stă telefonul mobil, instrument cu adevărat primejdios pentru zilele noastre.
   Dacă am încerca o statistică, am constata că telefoanele mobile deţin recordul mondial. Nicio aparatură nu-i poate sta pe picior de comparaţie. Mai mult, convorbirile care trec peste un minut sunt primejdioase. Aparatul nu trebuie să fie ţinut la ureche niciodată. Trebuie folosit handsfree sau difuzorul telefonului. Interminabilele convorbiri la aceste aparate arată că unii dintre noi sunt cuprinşi de lipsa de grijă pentru propria persoană şi pentru cei cu care se vorbeşte.
   Nu peste multă vreme, din nefericire, vom putea constata că, abuzul săvârşit cu aceste convorbiri, ne-a dus în pragul unor boli la creier, inimă, plămâni şi alte locuri, unde ţinem telefoanele agăţate de noi!

   Comentariu saccsiv:

   Referitor la spusele IPS Calinc :

   „Cât priveşte CIP-ul, potrivit adresei Cancelariei Sfântului Sinod, nr 638/6 martie 2009, prin Comunicatul de Presă al Sfântului Sinod: „Constată că însăşi părerea Comisiei Europene exprimată la 16 martie 2005, prin Grupul European pentru etică în ştiinţă şi noile tehnologii, este împotriva implantării în corpul uman a CIP-ului electronic

   Este vorba despre:

http://ec.europa.eu/european_group_ethics/docs/cp20_en.pdf

   Pagina ce apare la rubrica opinii:

http://ec.europa.eu/european_group_ethics/avis/index_en.htm

   Nu este parerea Comisiei europene exprimata prin acest Grup, ci este opinia Grupului catre Comisia Europeana. Rolul grupul este acela de a sfatui.

   Oricum, nu asta conteaza foarte mult, ci in ce masura SISTEMUL va tine cont pana la final de aceasta opinie. Pana acum, s-ar parea ca nu-i prea pasa:

Intel doreste sa va implanteze un cip in creier

PROIECTE DE LEGE, din Camera Senatului si a Deputatilor, SOLICITA IMPLANT CU CIP pentru americani?

VERICHIP FACE PROGRESE: implant cu microcip pentru a corela datele medicale, istoricul creditelor si securitatea sociala. MAI DORMIM MULT?

VIDEO: O noua promovare a CIPULUI IMPLANTAT in corpul uman. Scenariu 2017

VIDEO: Reclama pentru folosirea IMPLANTULUI CU CIP, din motive medicale …

ANGLIA: Pastila cu CIP iti spune cand sa iti iei medicamentul …

Concernul farmaceutic NOVARTIS va introduce MICROCIPURI in pilule

MicroChips a inventat un CIP pentru tratarea cancerului

VIDEO (si transcriptul): INFRACTORILOR (dovediti) li se va implanta fortat un CIP in corp?

   Europa … Europa e o desfranata si nu ne putem pune nici o baza in ea:

UNIUNEA EUROPEANA si BABILONUL CEL MARE , mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului

   Sa ne amintim de exemplu ca:

VIDEO: Conferinta de presa a lui DANIEL ESTULIN despre BILDERBERG, tinuta la PARLAMENTUL EUROPEAN

   Adica, praf in ochi … Cam asa e si cu opinia aceea despre cipurile implantabile. Isi manifesta temerea, dar sa vezi chestie, la un moment dat vor declara ca sunt sigure, caci au luat ei masuri pentru a fi sigure.

   Deja pentru animalele de companie au dat verde:

Cele mai importante succese ale Europei: CIPUL RFID implantat pentru a putea calatori cu animalele de companie …

   IPS Calinic uita sa vorbeasca despre inceputul ticalosiei cip:

11.09.2001 … SI LUMEA S-A SCHIMBAT sau de la ce ni se trage iminentul Big Brother

   Nu ca n-ar fi stiut, dar a vrut sa adoarma credinciosii, vorbind strict despre pasapoarte biometrice, cand de fapt aceasta nu este decat o piesa dintr-un sinistru puzzle. Totusi, chiar simpla insirare ce o face IPS Calinic, dovedeste ca se merge dupa un plan. Din pacate, este doar o componenta dintr-un plan cu mult mai amplu.

   Citind articolul Despre mega experimentul cu BULETINE BIOMETRICE CU CIP din India si despre opozitia ce o intampina SISTEMUL acolo, veti putea afla opiniile celor ce se opun buletinelor cu cip din India, dar chiar si ale celor ce fac parte din program, conform carora:

   „sistemul ar putea fi folosit până la urmă pentru plăţi, posibil şi pentru a reduce treptat tranzacţiile în numerar.”

   Si:

   „AIDUI lucrează deja cu autorităţile de stat, bănci, firme de telecom, oficiali pentru carnetul de şoferi, companii de asigurări şi chiar furnizori de servicii medicale pentru a se asigura că toţi indienii trebuie să poarte actele de identitate. Nu va exista nicio cale de evitare a sistemului

   Iata ce am comentat in acel articol:

   Trebuie sa intelegem ca in India are loc un mega experiment: buletine biometrice pentru un numar de cetateni ce depaseste populatia SUA, UE si Rusiei luate la un loc. Daca va reusi, SISTEMUL va invata multe pentru a putea usor implementa ticalosia si pe plan mondial. Cu pasapoartele deja le-a reusit iar cu buletinele deja au inceput (de exemplu Germania – CARTI obligatorii DE IDENTITATE CU CIP RFID. Productia de cipuri a inceput, guvernul acordand un contract de 10 ani producatorului olandez NXP. Cetatenii le vor primi INCEPAND CU 1 NOIEMBRIE sau va incepe (de exemplu A INCEPUT: De la 1 ianuarie 2011 romanii vor avea CARTE ELECTRONICA DE IDENTITATE cu CIP, un buletin biometric cu amprente.).

   Daca va intampina greutati in India, SISTEMUL va invata cum anume sa abordeze chestiunea pentru ca pana la urma totul sa mearga struna.

   Cei amintiti in articol nu vorbesc de semnul fiarei sau de un pas pana la 666. Insa, arata indubitabil faptul ca noile buletine reprezinta o etapa esentiala si ultima pana in momentul in care tranzactiile in numerar vor disparea iar nimeni nu va mai putea vinde sau cumpara daca nu are acest soi de acte. Mai departe ce credeti ca va urma?

   Consider ca in Europa, un soi de experiment similar are loc in Romania. Daca va reusi, va fi o mare victorie pentru SISTEM. Fiind o tara ortodoxa membra UE si cu o populatie destul de numeroasa, unde ideea de cip = etapa spre 666 este clara pentru un relativ mare numar de cetateni, fiind de asemenea o tara unde exista inca o proportie importanta de oameni ce au prins regimul de inregimentare comunist, daca le iese miscarea, vor avea de asemenea de invatat multe.

   Si este foarte posibil sa le iasa, deoarece in aceasta tara experimentul BULETIN CU CIP este strans legat de alte experimente simultane: acordul cu FMI, saracirea galopanta, aducerea statului in situatia de a nu mai avea propriile parghii pentru a-si controla economia, indobitocirea prin mass-media, tradatorii din Biserica (de la unii ierarhi si pana la unii din miscarea traditionalista).

  Mai mult, SISTEMUL doreste ca implementarea planului cu noilor buletine sa se faca simultan cu cel al cardurilor de sanatate cu cip (SISTEMUL ne va aduce CARDUL NATIONAL DE SANATATE acasa, de la 1 ianuarie 2011, prin posta. CE VOM FACE?) si eRomania (Comentariul zilei (26.08.2010): Un COSMAR bate la usa. Se va declansa cand cetatenii vor avea noile acte cu cip iar eRomania va fi functional …). Deci trei actiuni concomitente realizabile intr-un interval foarte scurt de timp, intr-o tara unde cel putin teoretic ar fi de asteptat o opozitie, reprezenta pentru SISTEM un examen pe care se va stradui cu orice mijloace sa-l treaca.

   Daca vor reusi, le va fi mult mai usor in alte zone ale planetei. Iar pentru a reusi, nu vor precupeti nici un efort si nu vor avea nici un scrupul. In Romania, in afara de organizatii sa zicem similare celor ce se opun in India, o piedica importanta ar putea reprezenta ortodocsii. De aceea aici vor lucra temeinic, in primul rand prin  infiltrati sau tradatori in miscarea traditionala. Si o vor face mai ales lumesc, dar nu doar lumesc … Si vor prelucra atat pe clerici cat si pe formatorii de opinie din randul mirenilor. In majoritatea cazurilor prin cumparari si/sau presiuni. Unde nu va merge, vor aplica alte metode. Trebuie sa intelegem ca SISTEMUL nu actioneaza doar lumesc. Absolut toate ELITELE si marionetele lor importante practica inchinarea la lucifer. Deci vorbim si de o foarte importanta componenta draceasca. Iar aceasta se va stradui sa le suceasca mintile celor ce nu se pun cu totul in grija bunului Dumnezeu (Comentariul zilei (22.08.2010): Cei ce refuza BULETINELE CU CIP isi pun toata nadejdea in bunul Dumnezeu. A face concesii inseamna a nu avea credinta. Si vor avea astfel unii din miscarea traditionala naluciri si pareri ca intreaga aceasta miscare a SISTEMULUI nu indeparteaza de la credinta. Si nu doar ca vor face concesii, ci vor deveni ei insisi luptatori aprigi impotriva celor ce indeamna sa nu fie luate actele cu cip …  

   Revenind la IPS Calinic, observam ca de fapt se alatura si el ratacitilor cel ataca pe parintele Iustin Parvu:    

Mesajele „teologilor” ce-l atacau in ianuarie 2009 pe parintele Iustin Parvu, le regasim azi ghiciti unde?

   Cititi va rog:

VIDEO – Felix Koppelman, presedintele comunitatii evreiesti Oradea: IMPLANTUL CU CIP ESTE NECESAR

   Iata si un foarte interesant comentariu postat de Pr. Vasile la acel articol:

Felix Koppelman, presedintele comunitatii evreiesti Oradea, stie bine ce spune. Si din acest scurt interviu aflam mai multe:

1. evreii sustin implantul cu cip, nu numai documentele electronice de identitate;
2. aminteste de PS Sofronie, cunoscut ecumenist, pe care il da de exemplu pozitiv;
3. stie cat de mare este influenta ierarhilor si spera ca acestia sa accepte politica satanica a guvernantilor;
4. opinia maselor de credinciosi nu conteaza;
5. sustine politica masonica conform careia statul trebuie sa supuna credinciosii cu orice pret;

Astazi, ca si acum un an, exista multi apologeti ai documentelor electronice de identitate, care incearca sa ne convinga ca nu-i nimic rau in a le primi. Maine si in viitorul apropiat aceiasi apologeti ne vor indemna sa acceptam si implanturile cu cip RFID.

Haosul din tara este creat constient de cei de la putere, tocmai pentru a uza resistenta cetatenilor (credinciosilor) la planurile de control total.
Astfel:
– tradatorii care au pus mana pe putere se grabesc sa ne oblige ca sa folosim semnatura electronica;
– pregatesc infometarea populatiei si rationalizarea alimentelor (motive se vor gasi);
– vor sa ne impuna documente electronice de identitate, precum cardul de identitate cu cip si cel de sanatate.

Ce se intrevede se poate banui usor.
Nu primesti cardul de sanatate, ai sanse sporite sa mori mai repede.
Nu primesti cardul de identitate cu cip, s-ar putea sa nu mai primesti alimente si sa ti se reduca libertatea de miscare; sa nu mai poti ridica salartiul de la servici sau banii din cont.

Cu alte cuvinte, ceea ce ni se pregateste la scara nationala este regimul de lagar.

Sansa nostra este de a ne uni in cuget si simtire. Sa postim si sa ne rugam mai mult, ca Dumnezeu sa ne vina in ajutor.

In 1995, intreg sistemul informatic de evidenta al populatiei era cumparat de la evrei. Intretinerea o faceau doar ei exclusiv. Ai nostri neavand dreptul de a interveni asupra sistemelor hardware sau a softului.
Mai mult, inca de pe atunci datele personale ale romanilor erau la dispozitia evreilor si a celor de la Bruxeles.
Acum datele noastre personale au devenit un produs comercial. Tot mai multe companii si banci se intrec in colectarea si valorificarea datelor personale culese de la clientii lor.

Astazi se comercializeaza datele noastre personale, maine se vor comercializa si trupurile noastre. Iar poimane sufletele noastre.

Interesant este ca reporterul intreaba: Ce parere aveti despre politica asta … despre cipurile care se vor implanta in mainile oamenilor?
Evreul: Eu cred ca este o treaba care tine de securitatea fiecarui stat.Si de cand statele au aparut, statele primeaza asupra religiei.

Asadar, chiar daca astazi nu se vorbeste despre legi care ne impuna implantul, dl. Felix considera ca este treaba statului si dreptul acestuia de a terfeli credinta cetatenilor, care in viitor se vor opune implantului.

Pr. Vasile”

   Cititi va rog si:

Importanta NUMELUI si raul ce-l reprezinta alipirea numelor de cate un NUMAR UNIC al sistemului antihristic

La intrarea in SUA, romanii completeaza formularul I-94 si li se colecteaza elementele biometrice (amprente digitale şi o fotografie digitală)

Ceva urat: SISTEMUL INFORMATIC INTEGRAT (SII)

Reclame

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button