X

„Taina Întrupării Cuvântului” – Pastorala la Nașterea Domnului a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL,
PREACUCERNICULUI CLER
ȘI DREPTMĂRITORILOR CREȘTINI DIN
ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ȘI RĂDĂUȚILOR

Har, pace și ajutor de la Preamilostivul Dumnezeu, iar de la noi, arhierească binecuvântare!

Preacuvioși și preacucernici părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși și credincioase,

 1. Adevărul de necontestat este acela că Iisus Hristos, Cel născut din pururea Fecioara Maria, este Fiul lui Dumnezeu, Care a fost trimis de Dumnezeu Tatăl pentru mântuirea noastră.
 2. Iisus Hristos, Dumnezeu fiind, S-a născut din pururea Fecioara Maria, luând trup întocmai trupului primului om creat de Dumnezeu, pentru ca, precum acela, prin neascultare, s-a făcut începutul nașterii întru stricăciune și moarte (Romani 5, 12), așa și El, Hristos-Dumnezeu, prin împlinirea a toată dreptatea, Să Se facă pârga rezidirii și nemuririi noastre întru nestricăciune și viață veșnică
  (1 Corinteni 15, 21; 53).
 3. Sau, cum citim în prima Epistolă către Corinteni: „Omul cel dintâi este din pământ, pământesc; omul cel de-al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești; și cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, să purtăm și chipul celui ceresc” (1 Corinteni 15, 47-49).
 4. Căci odată ce El a fost om desăvârșit, asemenea nouă în toate, afară de păcat (Ioan 8, 46; Evrei 4, 15), comunicându-ne din dumnezeirea Lui prin credința noastră în El, ne face și pe noi fii ai lui Dumnezeu după har, dăruindu-ne Împărăția cerurilor și chiar posibilitatea ca această Împărăție să o avem explicit înăuntrul nostru (Luca17, 21) ori de câte ori ne primenim cu Trupul și Sângele Lui.
 5. Însă taina unirii celor două firi în Ipostasul unic al Cuvântului, fără alterarea niciunei firi, se explică prin faptul că firea omenească, departe de a fi micșorată în însușirile ei de către firea dumnezeiască, este consolidată în ea însăși sau întărită și desăvârșită în întregime.
 6. Deci Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce este peste toate (Romani 9, 5), a venit pe pământ ca să-l rezidească și să-l înnoiască pe om (Tit 3, 5) prin prezența Sa, ca Cel Care nu este contrar făpturii Sale, cu toate că omul a căzut în păcat, ci continuă să-Și iubească creația, care nu este potrivnică lui Dumnezeu, grație sinergiei dintre om și Dumnezeu.
 7. Ființial, Hristos a luat trup din Sfânta Născătoare de Dumnezeu ca o mică pârgă din frământătura firii noastre, pe care a unit-o cu dumnezeirea Sa în chip neamestecat, zidind-o pe aceasta ca templu sfânt Sieși. Aceasta este unirea negrăită și nunta de taină a lui Dumnezeu.

Iubiți credincioși și credincioase,

 1. Sfântul Apostol Pavel scrie, în Epistola către Galateni, că „la plinirea vremii” (Galateni 4, 4) Dumnezeu, în marea Sa iubire de oameni, a găsit de cuviință ca Fiul Său, Dumnezeu Cuvântul, să ia de la noi trupul pe care nu-L avea după fire.
 2. În acest sens, El, Dumnezeu, a trimis din înălțimea Sa cea sfântă pe unul dintre slujitorii Săi, Sfântul Arhanghel Gavriil, care, coborând, îi descoperă Fecioarei taina „cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută”, spunându-i: „Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine” (Luca 1, 28).
 3. Ulterior acestei vestiri și simultan consimțământului Maicii Domnului, Cuvântul ipostatic, Cel de o ființă cu Dumnezeu Tatăl, S-a sălășluit întreg în pântecele Sfintei Fecioare și, prin venirea și împreună-lucrarea Tatălui și a Sfântului Duh, Cel de o ființă cu Tatăl și cu Fiul, a luat trup din sângiurile ei cele feciorești.
 4. Deci, Fiul lui Dumnezeu, sălășluindu-Se în pântecele Preasfintei Fecioare și luând trup din ea, S-a născut Om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit, fiind Același în amândouă firile în chip neschimbat, neamestecat, neîmpărțit și nedespărțit. Și precum S-a zămislit Dumnezeu, Cuvântul Tatălui, în pântecele Fecioarei, spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în prima epistolă sobornicească, tot așa Cuvântul Se află în noi ca o sămânță (1 Ioan 3, 9).
 5. Numai că noi Îl zămislim pe El nu în chip trupesc, cum L-a zămislit Fecioara și Născătoarea de Dumnezeu, ci ființial, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care zice: „Dumnezeu, Care a zis: «Strălucească din întuneric lumina» – El a strălucit în inimile noastre, ca să strălucească cunoștința slavei lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. Și avem comoara aceasta în vase de lut ca să se învedereze că puterea covârșitoare este a lui Dumnezeu, și nu de la noi” (2 Corinteni 4, 6-7).
 6. Deci Fecioara a zămislit și a născut pe Cel Ce „El Însuși a strălucit întreg în chip ființial în noi” în două firi, în chip minunat, pe Fiul Cel Unul, Dumnezeu desăvârșit și Om desăvârșit, pe Domnul nostru Iisus Hristos.
 7. Astfel, Dumnezeu Cuvântul a luat de la noi trupul pe care nu-L avea după fire, pentru ca cei ce-L vor cunoaște și vor crede în El, prin puterea și slava Sa, să fie făcuți, spune Sfântul Apostol Petru în a doua epistolă sobornicească, „părtași dumnezeieștii firi” (2 Petru 1, 3-4), redevenind astfel fii ai lui Dumnezeu după har.

Dreptmăritori creștini,

 1. Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos, Și-a făcut cunoscute puterile Sale în chip mai vădit nu numai în Trupul Său luat din Sfânta Fecioară, ci și în creația înnoită, Biserica, pământul cel nou în care sufletele noastre văd nu numai firmamentul sau bolta cerească (Psalmi 18, 1; 96, 6; Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah 43, 1-2), ci și cerul spiritual al îngerilor, care ni-L face străveziu pe Dumnezeu.
 2. Această vedere duhovnicească este, de fapt, credința din care răsar și prin care se arată sfinții ca luminători, întrucât, crezând, zămislim pe Cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre.
 3. Și precum pe Maica Domnului, fiindcă era neprihănită, nu a topit-o focul dumnezeirii, nici pe noi nu ne va topi, dacă vom avea inimile curate și neprihănite; mai mult, se va face în noi rouă din cer, izvor de apă și râu de viață nemuritoare, deoarece și noi vom primi întocmai focul neîngustat al dumnezeirii, după cuvântul care zice: „Foc am venit să arunc pe pământ” (Luca 12, 49).
 4. După ce Cuvântul lui Dumnezeu S-a zămislit și S-a născut trupește în chip de negrăit și mai presus de cuvânt, ne împărtășește spre hrană Trupul Său preacurat, pe care L-a luat din trupul neprihănit al Maicii Sale, care a încetat să mai zămislească și să mai nască, rețineți: a încetat să mai zămislească și să mai nască, întrucât aceste însușiri au fost preluate de Fiul ei din Care, zilnic, se nasc cei ce cred în El și împlinesc sfintele Lui porunci (1 Ioan 2, 29).
 5. Astfel, după ce S-a născut El Însuși din Sfânta Fecioară, prin Duhul Sfânt, din Cuvântul Nemuritor și Nestricăcios al Nemuritorului și Nestricăciosului Dumnezeu se nasc pururea fii nestricăcioși și nemuritori ai Împărăției cerurilor.

Iubiți credincioși și credincioase,

 1. Cuvântul lui Dumnezeu a îndumnezeit firea noastră, zidind-o din nou, ca Dumnezeu desăvârșit, și, unindu-Se cu firea omenească, a întărit puternic cu focul ființial și dumnezeiesc iuțimea firii omenești împotriva patimilor, ca să se poată împărtăși de bunătățile vieții veșnice.
 2. Deci, Iisus Hristos, Care S-a coborât la noi, făcându-Se om, rămâne mereu în mijlocul nostru prin umanitatea Sa (Matei 28, 20), umanitate care, după Răstignire, a trecut prin moarte. Iar prin Înviere, aceasta are suprema tărie adunată în ea prin biruirea slăbiciunilor, patimilor și a morții noastre îndurate de El pentru noi.

Dreptmăritori creștini

 1. Vă mulțumesc pentru că și anul acesta ați susținut proiectele inițiate de preoții dumneavoastră la nivel de parohie și/sau eparhie, precum și pentru dragostea plină de bunăvoință cu care i-ați susținut pe frații noștri refugiați, care, încă de la începutul anului, au trecut prin Vama Siret și Gara Burdujeni; din păcate, a fost un an marcat, pe lângă suferința, boala și moartea cauzate de aceeași epidemie, și de efectele războiului de la granițele țării.
 2. Rugăciunea adresată, nu doar în acest an consacrat rugăciunii, Preamilostivului Dumnezeu și credința în Dumnezeu, în atare situații, de limită, sunt singurele care mai pot amâna instituirea acelui „Cer nou și Pământ nou” despre care vorbește Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în Apocalipsă (21, 1).
 3. Cu prilejul Nașterii Domnului, Anului Nou și Botezului Domnului, Vă doresc ani mulți, buni și sănătoși, cu sporite împliniri spirituale, profesio­nale, intelectuale și materiale Vouă, celor din casa și din neamul Dumneavoastră, precum și celor ale căror nume au fost pecetluite în apa Sfântului Botez și care poartă parfumul sfințeniei acestor sărbători.

Al vostru, pentru tot binele rugător,
† Calinic
Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

 

Dată în Reședința Arhiepiscopală din Suceava
la Praznicul Nașterii Domnului, în 25 decembrie 2022.

Reclame

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

2 comentarii

 1. OMS va sta la baza unui guvern mondial

  https://media.mercola.com/ImageServer/Public/2022/December/PDF/bill-gates-global-takeover-is-official-pdf.pdf

  https://rumble.com/v20s8kq-the-weaponization-of-the-who-with-james-corbett.html

  OMS va sta la baza unui guvern mondial unic, sub pretextul coordonării și asigurării biosecurității globale.

  Acest lucru devine evident atunci când ei revizuiesc modificările propuse la Regulamentul internațional de sănătate (IHR) din 2005 și la tratamentul pandemic al OMS.

  Amendamentele propuse de IHR vor șterge din ecuație conceptele de demnitate umană, drepturile omului și libertățile fundamentale.

  Primul principiu de la articolul 3 din IHR din 2005 prevede că reglementările sanitare trebuie puse în aplicare “cu respectarea deplină a demnității, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale ale persoanelor”.
  Amendamentul introdus acum spulbera acest drept al omului.

  În schimb, reglementările internaționale în domeniul sănătății se vor baza doar pe “principiile echității, incluziunii și coerenței”.

  Acest lucru înseamnă că vă pot forța să vă supuneți oricărei intervenții medicale pe care o consideră a fi în interesul colectiv al binelui comun

  Amendamentele IHR conferă competențe dictatoriale directorului general al OMS și directorilor regionali.

  “Recomandările” OMS vor fi obligatorii din punct de vedere juridic pentru toate statele membre și vor înlocui toate legile naționale și de stat, inclusiv Constituția.

  Bill Gates Global Takeover Is Official
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/12/26/bill-gates-global-takeover-is-official.aspx?ui=42cccc9d274ce91f67131ee1caeeafef6a0949a1ffc123a0d12c4584a0ee16d0&sd=20221122&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20221226&cid=DM1308890&bid=1678335427

  Nu este nevoie ca un stat să fie complet despotic pentru ca noi să trăim într-o stare totalitară în care să ne fie frică să spunem unele lucruri și – ceea ce este și mai rău – să ni se ceară să spunem alte lucruri. Într-o astfel de situație, suntem obligați să negăm ceea ce credem și să încuviințăm ceea ce nu credem.
  Oamenii alcătuiesc scuze elaborate atunci când nu au curajul să vă spună un adevăr simplu.
  Ba chiar acuma, mai nou gasim motive subtiri, filocalice sa cautionam inadmisibilul… Ne ajuta si o gramada de clerici in acest sens, se inghesuie penibil la a aduce osanale decretelor salvatoare, de ascetism izvoratoare si de boli izbavitoare ale Cezarului.
  Diverși păstori sau doar lideri de opinie/purtători de cuvânt ai Bisericii intră in logica ”avocatului diavolului” (la propriu in acest caz!), incercand sa rasuceasca din condei la 180 de grade toata teologia si toata intelegerea de bun-simt a ceea ce inseamna de atatea secole cultul ortodox, practica Bisericii, pentru a gasi temeiuri de justificare a situatiilor anormale de acum.
  Sfantul Nicolae Velimirovici scria:
  “Stii tu oare, fiule, de ce tarinile rodesc putin primavara, iar vara dau recolta proasta? Pentru ca fiicele oamenilor isi urasc rodul pantecelui lor si-l ucid in plina dezvoltare. Stii tu oare, fiule, de ce s-au inmultit bolile si molimele cele infricosate? Pentru ca oamenii au inceput a crede ca sanatatea este luata de la natura, si nu daruita de Dumnezeu. Iar ceea ce e rapit cu sila, cu indoita sila trebuie platit”
  (Sfantul Nicolae Velimirovici, “Inima in Marele Post”, Editura Predania)

  Nu există o metodă mai sigură de a distruge personalitatea umană decât aceasta. Drept consecință, oamenii devin cinici, oportuniști și din ce în ce mai preocupați de sine. Impotența lor secretă apatie. Odată ce încep să susțină lucruri în care nu cred doar de dragul carierei lor sau pentru pacea și liniștea lor, își pierd orice respect de sine și cinste și astfel nu mai au forță să reziste la ceva. Oamenii fără probitate sunt ușor de controlat și manipulat. Scopul corectitudinii politice nu este de a afirma adevărul, ci de a exercita puterea.
  Sentimentele maselor sunt întotdeauna foarte simple și foarte exagerate. Prin urmare, populatia nu știe nici îndoieli, nici de incertitudini. Populatia fuge imediat până la extreme, suspiciunea se transformă în dovezi incontestabile, o antipatie incipientă în ura feroce. Deși este înclinată la toate extremele, populatia poate fi excitată doar de stimuli excesivi. Cei care doresc să acționeze asupra populatiei nu au nevoie de coerență logică între argumentele lor; elita trebuie să picteze în cele mai violente culori, să exagereze și să repete același lucru din nou și din nou….

  Motto:
  Cu cât îți facem mai mult, cu atât pare mai puțin probabil să crezi că o facem. – Dr. nazist Josef Mengele

  Miopia oamenilor normali….Nu pot crede ca totul e cu putinta. Ingerii, sfintii si parintii duhovnicesti sunt buni, dar nu sunt naivi: ei stiu ca raul n are fund, ca omul poate cobora fara sfarsit. Secretul lipsei de prostie: ei stiu ca dracul exista.
  Oamenii – se stie si e unanim acceptat – din motive ce nu depind intotdeauna de ei, nu au cu totii acelasi nivel de intuitie, de inteligenta intelectuala si emotionala, deci implicit dezvolta nivele de perceptie asupra realitatilor concrete si/sau subtile, absolut diferite.
  In speta: concretul e concret tocmai pentru a fi accesibil si evident oricarui „prost”, iar subtilul e subtil tocmai pentru a fi accesibil si evident doar de la un anumit nivel in sus….
  Cretinismul insa are exact aceeasi definitie pentru ambele situatii: refuzul de a accepta evidentele in favoarea propriilor preconceptii, obisnuinte si/sau frici…

  World leaders are planning new lock downs to introduce “The World Debt Reset Program” which includes universal basic income and vaccination requirements
  https://clearnewswire.com/466921.html

  👇

  The five phases of vaccine compliance: We are currently in phase 3, and the last phase involves door-to-door arrests of those who refuse spike protein injections – NaturalNews.com
  https://www.naturalnews.com/2021-05-31-the-five-phases-of-vaccine-compliance.html#

 2. Am fost momit prin primele cele 21 de puncte, crezand ca ascult un adevarat pastor al turmei Domnului, iar prin ultimele trei parca am fost lovit de un baros in moalele capului.
  Si-a aratat adevarata fata si cui slujeste.
  Slugile satanice laice au incetat cu propagarea mincunii (pentru ca au inceput cu altele), iar slugile satanice infiltrate in biserica nu sunt la curent cu stirile. Precum erau pseudoierarhii rusi in timpul “revolutiei” din 1989, nestiind ce sa faca, ori sa ii pupe in continuare in sezut pe comunisti, ori sa se intoarca impotriva lor, ca celelalte slugi satanice de generatie mai noua.
  Care e epidemie? Epidemia de prostie care a tot continuat sa prospere? Pseudoierarhul se da ca e al Lui Dumnezeu, dar in schimb el sustine si propaga minciunile darwinistilor (partea din Sfanta Scriptura unde Domnul Dumnezeu spune ca nu poti sluji la doi domni, de ce n-a citat-o?). Bolile nu sunt generate de niste monstruleti mici (care nici nu exista, ma refer la virusuri, care oricum inseamna otrava in supraevaluata limba latina, iar bacteriile sunt complet alt lucru, ele sunt cele mai mici fapturi vii ale Domnului, iar virusurile sunt o minciuna ca sa poata sa spuna darwinistii ca exista un lant de organisme care s-au transformat treptat unul intr-altul). Bolile sunt consecintele pacatelor sau sunt provocate, prin voia Domnului, de dracii uratori de oameni ca sa fim incercati. Cate generatii trebuie sa mai treaca ca sa va dati seama ca tot scientenismul e o minciuna si o superstitie propagata cu termeni “tehnici”?
  Dumneavoastra spuneti ca sunteti ierarh, dar propagati si slujiti la idoli, acelasi idol propagat papagaliceste de totii oamenii uratori de Dumnezeu. Va suna cunoscut care e? Idolul sanatate, care e pa un loc cu idolul noroc, idolii oamenilor “buni”,“milostivi” si “constienti” care se prefac ca-si iubesc aproapele, dar nu stiu cum sa-i dea mai repede cu un par (nu doar trupesc) in cap. Iar iubirea pentru Adevaratul Dumnezeu unde e? In biserica (Casa Domnului!) veniti si cantati, imbracati ca la discoteca, despre mos craciunii si iepurii si toate paganismele. Fiecare asa zis om (indracit) se pune pe sine mai sus de Dumnezeu, numesc PreaSfintele Sale Icoane prostii si alte fel de fel de hule. Egoul lor e unde ar trebui sa Fie Domnul in fiinta lor.
  Minciuna (adica asa zisa “boala”) nu a existat si nu va exista, dar in schimb exista otravirea sistematica pe calea aerului, a apei si a alimenatiei.
  Iar referitor la fratii dumnealui de peste granita, care sunt aceia? Amestecatura de neamuri numita ukranieni? Cei care nu ne lasau fratii romani din interiorul granitelor lor sa invete limba lor materna in scoli? Cei care isi bat joc si inchid biserici ortodoxe si aresteaza preoti pravoslavnici? Paganii si schismaticii aceia sunt fratii sai?
  Daca astia sunt fratii dumnealui, rusii pravoslavnici din donbass, batjocoriti si umiliti de acei satanisti cine sunt? Suntem in comniune cu Biserica Ortodoxa Rusa (cu cea adevarata nu cu pseudoierarhi si pseudocrestinii, care de fapt sunt atei imputiti, dar care joaca cartea prefacatoriei oportuniste) , asadar fratii ortodocsi rusi umiliti de fratii dumneavoastra, din 2014 pana astazi, va sunt vrajmasi? Dumneavoastra zicand ca sunt sunteti in comuniune cu Patriarhia din care ei fac parte. Pe frati ii numiti vrajmasi, iar pe dusmanii noatri si ai lor ii numiti frati. Inca o data ati aratat cui slujiti.
  Falsa voastra impotrivire contra ecumenistului de putin, nu e din cauza ca ati fi ortodox si ati fi observat derapajele acelei slugi satanice. Va optriviti doar pentru ca spun celelalte slugi satanice.
  Daca ati fi adevarat ierarh ati observa scena gretoasa de teatru, in care slugile satanice se prefac ca se cearta intre ele, dar in realitate sunt de acord si pun mana de la mana sa paveze calea stapanului lor.
  Dar asta ar cere ceva ce nu aveti si nu vreti sa aveti: Credinta Crestin-Ortodoxa!
  Sa dea Domnul Dumnezeu, ca la un moment dat sa va treziti, pentru ca daca nu o veti face, veri da mare socoteala pentru dregatoria pe care o aveti.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button