X

Gheoghe Piperea: „Nu vă supuneți! Fiecare va avea dreptul să cumpere doar acele produse pe care i le permite banca centrală!”

”Doar dacă aveți bani peșin puteți face orice vreți cu ei și puteți cumpăra orice cu ei, fără a fi obligați să purtați semnul Fiarei”, scrie avocatul Gheorghe Piperea pe o rețea socială, atrăgând atenția că băncile pregătesc introducerea monedei digitale emisă de băncile centrale.

Gheoghe Piperea: "Nu vă supuneți! Fiecare va avea dreptul să cumpere doar acele produse pe care i le permite banca centrală!"

d

Fără să vreau să sâcâi pe cineva, fac remarcată o știre strecurată printre rânduri săptămâna trecută – cică băncile din România intenționează să desființeze 3000 de bancomate.

Dacă se va pune în practică în mod coordonat, mișcarea va reduce și mai mult circuitul banilor peșin în economia vizibilă (cu consecința că va crește corespunzător circulația din economia gri, ne-vizibilă). Este foarte probabil că gestul cartelar, coordonat, al băncilor vine în pregătirea iminentei introduceri a monedei digitale emisă de băncile centrale (CBDC – central bank digital curency), instrument totalitar prin intermediul căruia vom fi încarcerați într-o colivie digitală globală unde fiecare va sta, ca în feudalism, pe bara corespunzătoare statutului său social. Fiecare albină a stupului va avea dreptul să cumpere cu banii SĂI, obținuți prin munca/activitatea SA și taxați/impozitați/penalizați cu sumele plătite de EA (statului sau corporației agreate de stat), DOAR acele produse sau servicii pe care i le va permite banca centrală.

Acest oribil apartheid va fi o treabă simplă, urmând a fi perfectată de la butoanele platformei digitale în interiorul căreia sunt depozitate și stocate toate avatarurile noastre digitale, construite din estimările comportamentului nostru, efectuate pe baza a ceea ce lăsăm/încărcăm noi pe internet sau în rețelele de socializare de fiecare dată când le utilizăm – iar asta o facem cu conștiința că viața noastră e mai bună, mai ușoară, mai spectaculoasă, iar decizia ne aparține, nefiind fabricată, pe nesimțite, de golemul tehnologic în care am fost adânc afundați.

Cu CBDC pe frunte, sub piele, în zmartfon sau în sânge nu vom mai putea cumpăra și nici vinde decât ceea ce Fiara ne va fi permis, Fiară al cărui semn vom fi obligați să îl purtăm peste tot, în culcare și-n sculare, la munca în amfiteatru sau la câmp, în biserică sau la bodegă.

Cu toate acestea, iată ce spune art. 2191 alin.1 Cciv:

„Prin constituirea unui depozit de fonduri la o instituţie de credit, aceasta dobândeşte proprietatea asupra sumelor de bani depuse şi este OBLIGATĂ să restituie aceeaşi cantitate monetară, de aceeaşi specie, la termenul convenit sau, după caz, ORICÂND, la cererea deponentului, cu respectarea termenului de preaviz stabilit de părţi ori, în lipsă, de uzanţe”.

În baza acestui text legal, toți cei care au bani în bancă pot cere retragerea lor oricând, integral și peșin. Banca are obligația să restituie acești bani imediat – nu în alte conturi bancare, ci chiar în bani peșin, la ghișeu. Banca poate fi obligată să lucreze cu oameni și cu bani fizici, măcar pentru a ne da banii înapoi, bani pe care și-au construit, de altfel, imperiul banilor-datorie.

Doar dacă aveți bani peșin puteți face orice vreți cu ei și puteți cumpăra orice cu ei, fără a fi obligați să purtați semnul Fiarei. Doar cu bani peșin veți avea garanția proprietății personale și a libertății de a exista.

Desigur, nu puteți face plăți mai mari de 5 mii de lei pe zi – dar cine are nevoie să consume de 5000 de lei pe zi?

Numai în România sunt peste 100 de miliarde de euro în depozite bancare. Dacă toți deponenții sau măcar un procent oarecare dintre deponenți și-ar cere banii înapoi imediat, nimeni nu ar mai avea tupeul să lucreze sau să se gândească măcar la a ne pecetlui cu semnul Fiarei și a ne încarcera în colivia lor digitală.

Nu mă aștept ca românii să declanșeze o asemenea mișcare (care nu ar încălca nicio lege – dimpotrivă, ar pune în operă un principiu al Codului civil, scris chiar de bancheri), dar este aproape sigur că ea va apărea undeva în Europa, curând, așa cum a apărut, de altfel, mișcarea de boicot al furnizorilor de energie în Marea Britanie, unde oamenii nu își mai plătesc facturile.
Așadar, nu vă supuneți! Lepădați-vă, liberați-vă de cel viclean!

Știrile sunt sub cenzură! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în cea mai mare provocare pe care o trăim. Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.


Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Articole asemănătoare

4 comentarii

 1. Situaţia s-a agravat în condiţiile în care ţara a fost lovită de alte crize, inclusiv o criză economică şi politică severă, a mai spus OMS. Pe lângă lipsa accesului la apa potabilă curată pentru multe persoane, tratarea apelor uzate a fost compromisă, iar unele spitale dispun cu greu de curent electric.

  https://blacknews.ro/holera-s-a-raspandit-pe-intreg-teritoriul-libanului-oms/

  «Şi aceasta să ştiţi că în zilele de apoi vor veni vremuri grele. »

  Pavel îi scrie lui Timotei cuvintele acestea în a doua sa epistolă.Înfricoşătoare este ameninţarea. Dar să fim cu luare-aminte ! Pavel lasă să se înţeleagă şi vremurile acestea şi cele de după acestea şi chiar cele de la sfîrşitul lumii. «Aceasta să ştiţi că în zilele de apoi vor veni vremuri grele». Scurt este cuvîntul, dar mare îi este puterea ! După cum parfumurile îşi arată bunul lor miros nu datorită cantităţii lor, ci naturii lor, tot aşa şi dumnezeieştile Scripturi nu ne oferă întregul lor folos prin mulţimea cuvintelor, ci prin puterea cuprinsă în cuvinte. Tămîia la fel este bine mirositoare prin ea însăşi ; dar dacă o pui pe jăratec, atunci îşi arată întreaga ei dulceaţă. Tot aşa şi dumnezeiasca Scriptură; prin ea însăşi este foarte plăcută; dar cînd pătrunde în sufletul nostru, ca şi cum ar cădea într-o căţuie, atunci umple toată casa sufletului cu bunul ei miros.

  «Aceasta să ştiţi că în zilele de apoi vor veni vremuri grele». Vorbeşte despre zilele de la sfîrşitul lumii.

  — Pentru ce-ţi spui acestea, o, fericite Pavele, pentru ce le spui lui Timotei, pentru ce le spui celor ce te aud ? Că aceştia, nu după multă vreme, aveau să moară, aveau să fie răpiţi şi n-aveau să mai vină peste ei grozăviile acelea şi oamenii răi.

  — Eu, răspunde Pavel, nu văd numai cele prezente, ci prezic şi cele viitoare ! Nu mă îngrijesc numai de turma ce o am acum, ci sînt îngrijorat şi mă tem şi de turma ce va să fie.

  Noi cei de acum abia de purtăm grijă de oamenii care sînt împreună cu noi; Pavel, însă, era plin de multă râvnă şi pentru cei care nu se născuseră încă.Păstorul cel bun fereşte turma şi oile când lupii sînt departe, nu atunci când lupii năvălesc şi atacă.

  Tot aşa şi Pavel, ca un păstor foarte bun, stând pe locul înalt al dregătoriei profetice şi văzând de sus mai dinainte fiarele care se năpustesc asupra turmei, prezice şi dă mai dinainte mărturie de atacul pe care fiarele îl vor da la sfârşitul lumii, ca să-i pregătească pe cei care nu sunt încă născuţi şi să înconjure, prin profeţia sa, cu metereze întreagă turma sa. Că adeseori şi un tată, care-şi iubeşte neamul său, când clădeşte pentru copiii lui o casă mare şi strălucită, aşa o clădeşte ca să fie de folos nu numai acelora, ci şi nepoţilor şi celor după aceştia.

  Tot aşa şi un împărat înconjură cu zid o cetate pe care o iubeşte; îi face zidul trainic, solid şi dăinuitor, ca să slujească nu numai generaţiei lui, ci să le fie de folos şi urmaşilor; nu-l face să reziste numai maşinaţiilor din vremea sa, ci să facă faţă şi atacurilor de mai târziu. Aşa a făcut şi Pavel. Da,epistolele apostolice sînt ziduri ale Bisericilor ; ele au întărit nu numai pe cei care au fost atunci, ci întăresc şi pe cei de mai târziu.

  Pavel a făcut zidul acesta atât de puternic şi de trainic şi a înconjurat cu el întreaga lume, dându-i deplină siguranţă, încât şi cei de atunci şi cei de după aceea şi cei de acum şi cei care vor fi până la venirea lui Hristos să scape de orice atac al duşmanilor. Aşa sunt sufletele sfinţilor! Îşi iubesc fiii, le poartă de grijă, iar prin dragostea ce le-o poartă, pun în umbră dragostea tatălui şi mamei, biruiesc dragostea firească şi depăşesc durerile simţite de mame la naştere. Şi asta, pentru că sînt însufleţiţi de dragostea pe care le-o dă Duhul şi harul cel dumnezeiesc.

  Vreţi să vă arăt iarăşi şi în alt chip că sfinţii nu poartă grijă de fiii lor aşa cum facem noi şi nici nu se tem numai de cele prezente ci şi de cele ce vor fi mai târziu ? Evanghelia ne spune că, fiind Domnul pe munte, s-au apropiat de El ucenicii Lui, oameni în vârstă, care aveau să plece din lumea aceasta nu după multă vreme. Şi ce Îl întreabă ? Ce îi nelinişteşte ? De ce se tem ? Despre ce lucruri Îl întreabă pe Dascăl? Despre cele ce se vor petrece în viaţa lor sau despre cele ce se vor petrece puţin mai tîrziu ? Nicidecum! Dimpotrivă, pe toate acelea le lasă deoparte.

  Şi ce Îl întreabă? Îl întreabă:«Care este semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului?». Ai văzut că şi ucenicii Lui Îl întreabă despre sfârşitul veacului şi că se îngrijesc de oamenii ce vor fi mai târziu? Apostolii — şi ei cu toţii şi fiecare în parte — nu se uitau la cele ce-i priveau pe ei, ci la cele ale altora.

  Iată, Petru, verhovnicul cetei ucenicilor, gura tuturor apostolilor, capul acelei frăţii, ocrotitorul întregii lumi, temelia Bisericii, omul care iubea fierbinte pe Hristos ! Pe Petru îl întreabă Hristos : «Petre, Mă iubeşti mai mult decât aceştia ?» . De asta îl laud pe Petru, ca să cunoaşteţi că Petru Îl iubea cu adevărat pe Hristos. Că grija ce o ai de slugile cuiva este cea mai mare dovadă a dragostei ce o ai pentru stăpînul slugilor. Şi n-o spun eu asta, ci Însuşi Stăpânul pe Care Petru Îl iubea, că îi spune: «Dacă Mă iubeşti, păstoreşte oile Mele!». Să vedem dacă Petru, ca păstor, păzeşte cu adevărat oile, dacă se îngrijeşte cu adevărat de oi, dacă le iubeşte cu adevărat, dacă este cu adevărat cu dragoste pentru turma lui, ca să cunoaştem bine că iubeşte şi pe Păstor. Da, Hristos a spus că aceasta este dovada iubirii. Aşadar acesta, Petru, a aruncat tot ce avea : mreaja şi tot ce avea în corabie ; a lăsat marea, meseria, casa. Să nu ne uităm că toate acestea erau puţine, ci că erau tot ce avea Petru. Să-i lăudăm râvna lui ! Că şi văduva, care a pus doi bănuţi în cutia bisericii, n-a pus mulţi bani, dar a arătat bogăţia bunei sale voinţe, ca şi Petru; şi el, în marea lui sărăcie, a arătat bogăţia râvnei sale.

  Da, ce sunt pentru altul moşiile, slugile, casele şi aurul, acelea erau pentru Petru mreaja, marea, meseria şi corabia. Să nu ne uităm, dar, dacă a lăsat puţine, ci dacă a lăsat totul. Aceasta este ceea ce se caută: nu dacă ai pus puţin sau mult, ci dacă n-ai pus mai puţin decît puteai să pui. Petru a lăsat totul: şi locul naşterii sale şi casa şi prietenii şi rudele şi însăşi siguranţa vieţii sale. Că pentru aceea s-a pornit poporul iudeu cu duşmănie împotriva lui. Că «se sfătuiseră iudeii că dacă cineva va mărturisi că Domnul este Hristos să fie dat afară din sinagogă». Tot ce-a făcut Petru arată că el nu s-a temut, că n-a avut îndoieli cu privire la Împărăţia cerurilor; era puternic convins şi de faptele pe care le vedea, dar, înainte de fapte, de cuvântul Mântuitorului, că negreşit va moşteni Împărăţia cerurilor. Când Petru L-a întrebat: «Noi am lăsat toate şi am urmat Ţie ; ce va fi nouă?» , Hristos i-a răspuns : «Veţi şedea pe douăsprezece tronuri, judecând pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israil».

  Toate acestea vi le-am spus, ca să nu-mi spuneţi că Petru se temea pentru viaţa lui, atunci când voi arăta că se neliniştea pentru cei care erau împreună robi cu el. Cum avea să se teamă, când Însuşi Cel ce avea să-l încununeze i-a vorbit de cunună şi răsplăţi? Aşadar acest Petru, care a părăsit totul, care era deplin încredinţat despre Împărăţia cerurilor, iată ce spune când un bogat s-a apropiat de Hristos şi L-a întrebat: «Ce să fac, pentru a moşteni viaţa de veci?»; şi Hristos i-a spus: «Dacă voieşti să fii desăvârşit, mergi, vinde-ţi averile, dă-le săracilor şi vino de urmează Mie»; apoi când bogatul s-a întristat, Hristos a spus ucenicilor Săi: «Vedeţi cât de greu vor intra bogaţii în Împărăţia cerurilor! Amin, amin, zic vouă, că mai uşor va intra cămila prin urechile acului, decât bogatul în împărăţia lui Dumnezeu», atunci Petru, săracul, cel încredinţat deplin cu privire la împărăţie, cel care nu se temea de mântuirea lui, care era convins de cinstea ce-i era gătită acolo, Petru, deci, când a auzit acestea a spus: «Atunci cine poate să se mântuiască?»

  — Pentru ce te temi, fericite Petre? Pentru ce te nelinişteşti? Pentru ce tremuri? Ai aruncat totul, ai lăsat totul. Cuvintele spuse de Hristos îi privesc pe bogaţi; pe ei îi învinuieşte Hristos. Tu eşti sărac şi în sărăcie trăieşti.

  — Nu mă uit la mine, răspunde Petru ci caut folosul celorlalţi.

  De aceea Petru care era pe deplin încredinţat despre el, Îl întreabă pe Domnul despre alţii şi zice : «Atunci cine poate să se mântuiască?».

  Ai văzut purtarea de grijă a apostolilor? Ai văzut că sunt un trup? Ai văzut că Petru se temea şi pentru cei din timpul lui şi pentru cei ce vor fi în viitor ? Tot aşa şi Pavel. De aceea spunea : «Şi aceasta să ştiţi că în zilele de apoi vor veni vremuri grele». Şi în alte locuri spune lucrul acesta. Pentru că Pavel avea să părăsească Asia şi să se ducă la Roma şi de acolo să plece în cer — că moartea sfinţilor nu este moarte, ci mutare de pe pământ la cer, de la cele mai mici la cele mai bune, de la cei împreună robi la Stăpânul, de la oameni la îngeri — deci, pentru că avea să se ducă la Dumnezeu, Stăpânul universului, a rânduit bine pe toate cele ale lui. În timpul cât a fost cu ucenicii lui, i-a învăţat cu deosebită luare-aminte, că le spune: «Curat sunt de sângele tuturor». N-am lăsat deoparte nimic, spune Pavel, din ce trebuia să-i ducă la mântuire. Ce dar? Pentru că s-a întărit pe sine însuşi, pentru că nu avea să fie învinuit de Stăpân pentru cele din timpul vieţii sale, oare nu s-a interesat Pavel de sufletele celor de mai târziu? Nicidecum! Ci, ca şi cum ar fi avut de dat socoteală şi pentru acelea, aşa le spune şi acelora cu toată grija cuvintele pe care le-am citit şi acelea pe care le voi citi iarăşi:«Luaţi aminte la voi înşivă şi la toată turma». Ai văzut cât era de legat de ei prin grija ce le-o purta? Fiecare din noi ne grijiim de cele ale noastre, dar el, întâi-stătătorul turmei, de toţi. De aceea spune despre învăţători: «Care priveghează pentru sufletele voastre, ca unii care vor da seamă de ele» . Într-adevăr, înfricoşătoare răspundere, ca să dai socoteală de atâta mulţime! «Luaţi aminte la voi înşivă şi la toată turma, în care Duhul cel Sfânt v-a pus păstori şi episcopi».

  — Ce s-a întâmplat, Pavele ? Pentru care pricină dai sfaturi? Prevezi ceva cumplit? Prevezi ceva greu? Vreo primejdie, vreo nenorocire, vreun război ? Spune! Stai mai sus decât noi. Nu te uiţi numai la oile tale, ci le vezi mai dinainte şi pe cele ce vor fi. Spune pentru ce vesteşti acestea pentru ce dai sfaturi?

  — «Ştiu, spune Pavel, că după plecarea mea vor intra lupi răi în turmă»

  Ai văzut ceea ce spuneam, că Pavel nu se neliniştea şi nu se temea numai pentru cei de pe timpul lui, ci şi pentru cei de după plecarea lui ? «Vor intra lupi» spune el; şi nu atât «lupi», ci «lupi răi, care nu vor cruţa turma».Îndoit este războiul: absenţa lui Pavel şi năvala lupilor; nici dascălul nu-i de faţă, iar cei care strică turma vor da năvală. Uită-te la viclenia fiarelor şi la cugetul oamenilor răi. Au pândit absenţa dascălului şi atunci s-au năspustit asupra turmei.

  — Ce dar? Ne laşi, Pavele, fără apărare şi ne prezici numai greutăţi, fără să ne dai vreo mângâiere? Dar dacă faci asta, ne măreşti şi mai mult spaima, ne descurajezi pe noi care te ascultăm, ne slăbeşti nervii şi ne paralizezi mâinile!

  Asta e pricina că le-a amintit mai întâi de Duhul: în care, Duhul cel Sfânt v-a pus păstori şi episcopi». Chiar dacă pleacă Pavel, dar este de faţă Mângâietorul! Ai văzut cum le-a întraripat sufletele, amintindu-le de Dascălul cel dumnezeiesc, Care îi dădea şi lui tărie ?

  — Dar pentru ce Pavel a băgat în ei frică?

  — Ca să le scoată trândăvia din suflet.Cel care sfătuieşte trebuie să facă şi una şi alta: să nu-l facă pe cel ce-l sfătuieşte să prindă încredere prea mare, dar nici să nu-l lase să se trîndăvească şi iarăşi nici să-l sperie, ca să-şi piardă curajul. Amintind de Duhul Sfânt a scos din sufletul lui lipsa de curaj; vorbindu-i de lupi, i-a alungat trândăvia. «Lupi răi, care nu vor cruţa turma. Luaţi aminte la voi înşivă!». Nu m-am sfiit să v-o spun, le spune Pavel; gândiţi-vă la mine».

  Într-adevăr, e de ajuns să te gândeşti la Pavel ca să capeţi curaj. Şi nu le spune atâtea doar să se gândească doar la el, ci să se gândească la faptele săvârşite de el. Că nu le spune atâta doar ca să-şi aducă aminte de el, ci ca aducându-şi aminte să-l imite, Pavel a adăugat: «Aduceţi-vă aminte că trei ani, noaptea şi ziua, n-am încetat a vă sfătui, cu lacrimi şi cu toate acele plânsete, pe fiecare din voi. Nu vreau atâta să vă aduceţi aminte doar de mine, ci şi de timpul cât am stat între voi, de sfaturile ce vi le-am dat, de râvna mea, de lacrimile mele şi de toate acele plânsete». După cum cei care îngrijesc pe bolnavi, când văd că bolnavii nu vor să primească mâncările şi doctoriile, cu toate cuvintele lor multe şi îndelungate, încep să lăcrimeze, ca să-i înduplece pe bolnavi, tot aşa a făcut şi Pavel cu ucenicii lui: când a văzut că este neputincios cuvântul de învăţătură, a adus leacul dat de lacrimi.

  Care om n-ar fi cuprins de durere când l-ar vedea pe Pavel scoţând lacrimi şi plângând, chiar de-ar fi el mai nesimţitor ca pietrele ? Ai văzut că şi acolo a prezis cele viitoare ? Şi aici acelaşi lucru îl face, spunând :«Aceasta să ştiţi că în zilele de apoi vor veni vremuri grele». Pentru ce Pavel spune cuvintele acestea lui Timotei şi nu spune : «Să ştie ce vor fi mai târziu că vor veni vremuri grele?» Nu! Pavel îi spune lui Timotei: «Să ştii tu»!, ca să afli că şi ucenicul trebuie să se îngrijească de cele viitoare ca şi dascălul. Că dacă nu s-ar îngriji, nici n-ar arăta o grijă asemănătoare cu a dascălului. Tot aşa face şi Hristos. Când ucenicii s-au apropiat de El şi au voit să afle despre sfârşitul lumii, Hristos le-a spus : «Veţi auzi de războaie», deşi n-aveau să audă ei. Căunul este trupul credincioşilor. Şi după cum cei de atunci au auzit de cele ce vor fi mai târziu, tot aşa şi noi aflăm de cele ce s-au petrecut atunci. Aşa cum am spus ; şi aceia şi noi suntem un singur trup, strâns uniţi unii cu alţii, cu toate că noi suntem în cea din urmă ceată a membrilor Bisericii. Trupul Bisericii nu-i despărţit nici de timp, nici de loc; suntem legaţi unii de alţii, nu cu legăturile nervilor, ci prinşi din toate părţile cu legăturile dragostei. De aceea Pavel le vorbeşte acelora despre noi, iar noi auzim cele spuse acelora.

  Se cuvine, însă, să cercetăm şi aceea pentru ce Scripturile vorbesc pretutindeni de necazurile care se vor aduna la sfârşitul vieţii de acum?

  În altă parte, apostolul spune: «În zilele de apoi se vor depărta unii de credinţă», iar în textul nostru: «În zilele de apoi vor veni vremuri grele». Iar Hristos, de acord cu acestea, a prezis, spunând: «La sfârşitul lumii veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie şi de foamete şi de ciumă».

  Pentru care pricină, dar, la sfârşitul lumii sînt mari şi multe nenorocirile?

  Unii spun că şi creaţia se va îmbolnăvi şi va ajunge neputincioasă; după cum trupul, când îmbătrâneşte, atrage asupra lui multe boale, tot aşa şi creaţia, îmbătrânind, atrage asupra ei multe nenorociri. Se ştie, însă, că trupul îmbătrâneşte potrivit slăbiciunii şi legii firii, pe când ciuma, războaiele şi cutremurele nu vin din pricina îmbătrânirii firii şi nici nu vin peste creaţie bolile acestea, pentru că îmbătrânesc creaturile creaţiei — că a spus Domnul : «foamete şi ciumă şi cutremure pe alocuri» — ci pentru că gândirea oamenilor se va strica; toate aceste nenorociri sunt pedepse pentru păcate, sînt leacuri pentru boalele oamenilor. Că atunci se vor înmulţi boalele omeneşti.

  — Dar pentru ce se vor înmulţi atunci?

  — După părerea mea, pentru că cei vinovaţi vor ajunge şi mai trândavi, pentru că judecata întârzie, pentru că este amânată luarea socotelii, pentru că încă n-a venit Judecătorul.Ceea ce a spus Hristos şi despre sluga cea rea, că din pricina asta a ajuns mai trândav. «Stăpânul meu întârzie» a zis sluga aceea; şi a început să bată pe celelalte slugi şi a risipit averea stăpânului său. De aceea şi Hristos, cînd au venit ucenicii Lui şi au voit să cunoască ziua sfârşitului lumii, nu le-a spus, pentru ca prin necunoaşterea celor viitoare să ne facă să fim necontenit pregătiţi, pentru ca fiecare din noi să fie mai sârguincios, aşteptând totdeauna sfârşitul, cu nădejdea venirii lui Hristos.

  De aceea cineva ne îndeamnă, zicînd: «Nu întârzia a te întoarce la Domnul şi nu amâna din zi în zi, ca nu cumva să fii zdrobit tot amânând». Necunoscut este sfârşitul; şi pentru asta este necunoscut, ca totdeauna să fii sârguitor. De aceea, ca un fur noaptea, aşa vine ziua Domnului. Nu ca să ne prade, ci ca să ne facă mai vigilenţi. Că cel care se gândeşte că are să vină hoţul stă treaz, aprinde lumina şi veghează mereu. Tot aşa şi noi, aprinzând lumina credinţei şi a unei drepte vieţuiri, să ţinem aprinse luminile noastre într-o continuă priveghere. Şi pentru că nu ştim când vine Mirele, trebuie să fim mereu pregătiţi, ca atunci când va veni să ne găsească treji.

  Aş fi vrut să-mi lungesc cuvîntul, dar boala trupului, care m-a ţinut departe de voi atâta timp, abia m-a lăsat să spun atât câte am spus. Lung a fost timpul despărţirii, nu după numărul zilelor, ci după starea sufletului meu.

  Pentru cei ce iubesc, chiar un timp scurt de despărţire, pare nespus de lung. De aceea şi Pavel, care a stat despărţit puţină vreme de tesaloniceni, spunea:«Iar noi, fraţilor, fiind despărţiţi de voi pentru o vreme, cu chipul, nu cu inima, cu atât mai mult ne-am sârguit să vă vedem faţa voastră».

  Dacă Pavel, care ştia să filozofeze mai mult decât toţi oamenii, n-a putut îndura despărţirea o bucată de vreme, cum puteam eu să o îndur atâtea zile ?

  Pavel n-a putut-o îndura deloc; tot aşa şi eu, cu rămăşiţele bolii în mine, am alergat la voi, socotind că cel mai bun leac al bolii mele este întâlnirea cu dragostea voastră. Pentru mine a mă bucura de dragostea voastră mi-i mai de folos decît mâinile doctorilor şi mai trebuincioasă decât îngrijirea pe care mi-o dau ele. Facă Dumnezeu să mă bucur necontenit de ea, cu rugăciunile şi solirile tuturor sfinţilor, spre slava Domnului nostru Iisus Hristos, prin Care şi cu Care Tatălui slavă, cinste şi putere, împreună cu Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.”

  Sursa:

  OMILIE LA CUVÂNTUL APOSTOLULUI ASUPRA ZILELOR DE PE URMĂ
  de Sfântul Ioan Gură de Aur,Traducere de Pr. D. FECIORU, Din Revista „Glasul Bisericii”, 9-12/1983

 2. Johnny’s Cash and The Smart Money Nightmare. (The End Game For Dummies)

  https://rumble.com/v1mu4fa-johnnys-cash-and-the-smart-money-nightmare.-the-end-game-for-dummies.htm

  TRANSCRIPTUL FILMULUI, ÎN CONTINUARE:

  -CASH-UL LUI JOHNNY SI COSMARUL BANILOR DIGITALI-

  Guvernul Marii Britanii va introduce în curand schimbări fundamentale în modul de funcționare a banilor. Schimbările sunt planificate de Băncile Centrale din întreaga lume, inclusiv de Banca Centrală a Marii Britanii, Banca Angliei. Aceste schimbări odată introduse vor afecta pe toată lumea.

  Așadar, în ce constau aceste schimbări? Schimbările propuse se referă la faptul că nu vei mai avea controlul total al cheltuielilor tale. De fapt, ceea ce plănuiesc este înlocuirea banilor cu ceva care este fundamental diferit. Prin urmare nu vor să înlăture doar cash-ul din economie ci chiar banii.

  Fiți atenți, pentru că dacă noul sistem monetar este pus în funcțiune, va fi foarte dificil de înlăturat și ar putea marca începutul sfârșitului libertății oamenilor.

  Pentru a explica schimbările viitoare care se pregătesc pentru tine în aceste momente, să explicăm puțin cum funcționează banii tăi astăzi.

  Să ne imaginăm că John hotărăște să-i cumpere fiicei sale un cadou pentru ziua de naștere, de la Argos. El alege produsul dorit apoi plătește cincizeci de lire folosindu-și cardul de debit.

  Ai putea crede că acele cincizeci de lire sunt transferate imediat din contul bancar al lui John în contul bancar al Argos. Dar nu așa se întâmplă.

  Se crează o înregistrare care arată că banca lui John îi datorează băncii Argos cincizeci de lire și banca lui John chiar va arăta că banii au ieșit din contul lui. Dar transferul efectiv de fonduri nu are loc la momentul achiziției.

  Tranzacția de cincizeci de lire a lui John este una din cele cincizeci de milioane de tranzactii care au loc în fiecare zi în Marea Britanie.

  Cu toate că de fiecare dată banca poate să arate că banii au fost transferați, transferul efectiv de fonduri între banci are loc o singură dată pe zi. O dată la douazeci și patru de ore toate plățile făcute la și de la fiecare din cele mai mult de 300 bănci înregistrate în Marea Britanie sunt contabilizate pentru a determina ce sumă datorează sau îi este datorată fiecărei bănci. Banca Angliei, care este Banca Centrală cu care sunt conectate toate băncile sistemului, contabilizează valoarea totală a sumelor pe care fiecare bancă le datorează sau îi sunt datorate în acea zi. Apoi Banca Angliei întermediază schimburile de fonduri dintre toate celelalte bănci.

  Ca atare, Banca Angliei nu știe nimic despre John sau despre cele cincizeci de lire pe care le-a cheltuit pentru fiica sa. Banii lui John sunt doar o părticică minusculă din transferul uriaș de fonduri.

  Asta înseamnă că singura organizație care ar putea să vadă ce face John cu banii lui, este propria lui bancă. Banca Centrală nu poate să vadă cum își cheltuiește John banii sau când îi cheltuiește. Banca lui John este obligată să nu divulge nimănui detalii despre cheltuielile sale. Asta înseamnă că există un grad mare de anonimitate și intimitate cu privire la cum anume decide John să-și cheltuie banii, adică guvernul sau autoritățile centrale precum Banca Angliei, nu pot în mod direct să-l restricționeze pe John în momentul în care își folosește cardul de credit pentru că nu pot vedea ce face John cu banii lui.

  Dacă John ar plăti cadoul cu cincizeci de lire cash, achiziția ar fi complet anonimă.

  Nimeni, nici banca lui John nu ar ști cum și-a cheltuit banii. Așadar, tranzacțiile cash sunt cu adevărat anonime iar tranzacțiile cu cardul de debit au un grad mare de anonimitate pentru că numai banca ta poate să știe despre ele.

  Ca urmare, ce este acest ”nou sistem”? Numele noului sistem este Moneda Digitală a Băncii Centrale sau CBDC.

  Uneori i se mai spune ”Bani inteligenți”/Smart Money.

  Să vedem cum funcționează.

  Să ne imaginăm că John decide din nou să-i cumpere fiicei sale un cadou pentru ziua de naștere, de la Argos.

  Telefonul lui are un portofel electronic inteligent sau o aplicație din care plătește cincizeci de lire pentru produs.

  App-ul comunică direct cu Banca Centrală, Banca Angliei, iar banii sunt transferați din portofelul lui digital în portofelul digital al Argos, în mai puțin de o secundă.

  Transferul de fonduri are loc în momentul achiziției și tranzacția este înregistrată și aprobată de un sistem computerizat centralizat, într-un program centralizat ”blockchain”.

  Un program blockchain este un program special pentru calculatoare, care înregistrează cu exactitate informațiile și nu poate fi modificat. Sistemul centralizat de calculatoare funcționează continuu și prelucrează sute de tranzacții într-o secundă pe măsură ce se derulează la nivelul întregii economii, procesarea tuturor achizițiilor publice fiind făcută prin intermediul milioanelor de portofele digitale.

  Pare a fi ceva extraordinar! Și e mai rapid și mai simplu decât sistemul vechi!

  Dar există o diferență fundamentală: toate tranzacțiile sunt centralizate în timp real, în momentul în care se derulează. Cu alte cuvinte, un singur sistem va fi capabil să înregistreze fiecare tranzacție digitală din economie, pe măsură ce tranzacția are loc.

  Aceasta este diferența esențială în cazul noului sistem monetar digital, diferența pe care fiecare trebuie să o cunoască.

  Toate tranzacțiile sunt centralizate în timp real, în momentul în care se derulează. Oamenii care planifică acest nou sistem au spus foarte clar că va fi util, în viziunea lor, pentru a folosi algoritmi inteligenți artificiali cu scopul de a bloca în timp real, anumite tranzactii publice, din diferite motive.

  Ca atare, ce înseamnă asta pentru John?

  Să spunem că se instituie un noulockdown și guvernul vrea să opreasca deplasarile in tara. Cu acest nou sistem s-ar putea introduce o simpla schimbare care ar insemna ca portofelul digital al lui John ar fi functional numai daca el ar fi localizat la o anumita distanta de casa sa.

  Argos este la doua mile de casa lui John si el decide sa mearga si sa cumpere un cadou pentru ziua de nastere a fiicei sale.

  El incerca sa plateasca cele cincizeci de lire pentru produs folosind app-ul. App-ul comunica direct cu Sistemul computerizat al Bancii Angliei si sistemul respinge plata lui John inainte de a fi facuta pentru ca sistemul stie ca John este la doua mile departare de casa sa si portofelul digital al lui John a fost limitat la a fi folosit la doar o mila.

  Acum John nu mai poate sa cumpere decat daca se deplaseaza mai aproape de casa sa.

  Banii lui sunt acum inutili oriunde ar vrea sa mearga. De ce nu foloseste John banii cash? Ar fi o buna solutie pentru John atat timp cat cash-ul este inca utilizat.

  Asadar, cum ar putea acest nou sistem sa fie introdus?

  Prim-ministrul a solicitat o intalnire de urgenta astazi pentru a discuta alunecare fara precedent intr-o recesiune economica a Angliei si a economiilor globale. Inflatia a scapat de sub control si ratele mari ale dobanzilor determina mii de pierderi ale drepturilor de proprietate.

  Toate bancomatele si serviciile de retragere de cash de la ghiseu sunt acum blocate si milioane de oameni sunt in situatia de a-si pierde economiile de o viata pe masura ce bancile centrale sunt declarate insolvabile.

  Guvernul si Banca Angliei accelereaza introducerea unei noi monede digitale a Bancii Centrale pe care o vor putea primi toti clientii bancari din Anglia, in schimbul banilor detinuti care, in multe cazuri, sunt acum imposibil de retras din conturile personale. Guvernul sustine ca noii bani digitali vor ajuta economia sa-si revina din recesiune si vor fi folositi pentru a salva banii publici si ai corporatiilor, tinuti in milioane de conturi bancare, prin intermediul bancilor care sunt pe punctul de a intra in colaps.

  -Scrie ca nu pot sa scot cash din acest cont. Ne-au blocat banii.

  -Renunta, John! Chiar vreau sa mergem acasa!

  -Avem numai o suta douazeci de lire si cand se termina, nu mai avem nimic.

  -Nu pot sa cred! Banca ne-a blocat banii!

  -Aveam 25000 de lire in acel cont si nu ni-i mai dau inapoi.

  Downloadeaza-ti astazi app-ul portofel digital CBDC si primesti lire digitale ca bonus gratuit. Daca iti schimbi acum fondurile existente in cont, cu portofelul monetar digital, vei primi gratuit lire digitale pentru fiecare cont pe care il schimbi. Poti apoi sa platesti cu portofelul digital folosind app-ul din telefon ca si in cazul unui card de debit. Downloadeaza acum app-ul gratuit de pe website-ul guvernului Angliei sau din appstore.

  -John, trebuie sa downloadam portofelul digital. Vezi daca putem transfera in el.

  -Nu avem alta optiune, iubito!

  -Uau, s-au transferat! Si ne-au dat si un bonus in bani. Nu pot sa cred! –

  De unde stii ca merge?

  -Merge, iubito! Toata lumea foloseste banii acestia acum. Bine, ma duc la Tesco sa-l incerc. Deci merge!

  Cifrele recente arata ca folosirea cash-ului de catre public s-a injumatatit in ultimele 12 luni. Expertii spun ca aceasta situatie se datoreaza succesului si comoditatii absolute in folosirea noilor bani digitali CBDC. Guvernul a anuntat ca tot cash-ul va fi inlaturat complet in urmatorii trei ani.

  -Nici nu-mi mai amintesc cand am folosit cash ultima data. Pare atat de greoi si de moda veche sa te joci cu monede ori de cate ori vrei sa cumperi ceva. E mult mai simplu acum.

  Trei ani mai tarziu

  -Ai vazut cumva telecomanda, iubito?

  -Ha, ha, uite ce am gasit! Iti amintesti de astia?

  -Ce o sa faci cu ei?

  -Pai, nu stiu.

  -Uite, de ce sa nu-i pastram? O sa-i pun intr-o rama.

  Date recente prezentate la Conferinta anuala pentru schimbarile climatice au aratat ca numai o reducere drastica a utilizarii combustibililor fosili, va ajuta la protejarea impotriva schimbarilor climatice.

  Guvernul a anuntat limitari in utilizarea benzinei si a motorinei pentru toate persoanele din Anglia, care vor fi aplicate utilizand banii inteligenti. Fiecare portofel digital va fi limitat la cumparaturi de 15 litri pe saptamana, ulterior urmand ca portofelul digital sa fie restrictionat in a se mai face cumparaturi cu el in acea saptamana.

  -Uau, prostii!

  Guvernul Marii Britanii: Ingrijorarile crescute privind obezitatea si sanatatea precara vor fi abordate folosind reteaua banilor inteligenti. Guvernul propune limitarea numarul total de produse zaharoase care pot fi cumparate cu fiecare portofel electronic in fiecare luna.

  -Ce?

  Guvernul Marii Britanii: Expertii spun ca noua pandemie care este de zece ori mai contagioasa si mai mortala decat coronavirusul, nu poate fi depasita decat prin minimizarea tuturor contactelor umane si ramanerea acasa cat mai mult posibil. Pentru a impune acest lucru, toate portofelele digitale vor functiona numai pana la o distanta de o mila(1,6Km) fata de adresa de domiciliu. Orarul pentru cumparaturi va fi esalonat asa incat sa poti face cumparaturi pentru o perioada de 2 ore in fiecare zi. Toate cumparaturile neesentiale vor fi respinse.

  -Doamne, Dumnezeule!

  Guvernul Marii Britanii: In incercarea de a stimula cresterea economiei, guvernul incearca sa se asigure ca toate beneficiile banesti acordate publicului sunt cheltuite intr-o anumita perioada de timp. Incepand cu 1 august, toate beneficiile banesti precum si noile credite sociale vor trebui cheltuite in doua luni de la primire. Beneficiile banesti vor expira si nu vor mai avea nici o valoare daca nu sunt cheltuite intr-o perioada de doua luni.

  -Uau, pun un termen de valabilitate pentru bani!

  Guvernul Marii Britanii: Procentul de vaccinare pentru pandemia recenta este acum de 95%. Cei care nu sunt vaccinati vor avea restrictii ale portofelelor digitale. Pentru procentul de 5% de nevaccinati, cumparaturile vor fi permise numai in anumite momente si la o distanta de pana la o mila de casa. Anumite bunuri precum alcoolul, tichetele de calatorie si platile la restaurant nu vor fi disponibile pentru nevaccinati si portofelul lor digital nu va functiona in afara Angliei.

  -Uau!

  Guvernul Marii Britanii: Cresc ingrijorarile cu privire la oamenii care cultiva si isi asigura propria hrana in afara companiilor agreate de guvern. Guvernul va restrictiona achizitionarea tuturor semintelor si a altor produse agricole pentru toti cei care nu sunt inregistrati ca fermieri.

  -De ce fac asta?

  Guvernul Marii Britanii: Guvernul incearca sa micsoreze cantitatea de carne rosie pe care o consuma oamenii, din motive de mediu si sanatate. Cu portofelul digital iti va fi permis sa cumperi 8 uncii ( 230 grame) de carne rosie pe saptamana.

  -Cat inseamna 8 uncii (230 grame)?

  Guvernul Marii Britanii: Cu scopul de a proteja mediul inconjurator, guvernul introduce limitari ale cantitatilor din urmatoarele produse care pot fi cumparate cu portofelul digital: recipiente cu aerosoli, materiale plastice de unica folosinta, carbune, carne, ciocolata, peste si cafea.

  -Cum ramane cu smochinele?

  Guvernul Marii Britanii: In incercarea de a incuraja buna purtare, guvernul te rasplateste cu monede digitale direct in portofelul tau digital daca raportezi pe oricine care incalca regulile de lockdown sau daca raportezi un individ care are vederi extremiste. Oricine este catalogat ca exprimand pareri extremiste poate in schimb sa aiba restrictii ale portofelului digital.

  -Ce inseamna asta, pareri extremiste?

  Daca renunti la cash, vei renunta la libertatea ta si vei renunta la libertatea generatiilor care vin. Nu este importanta comoditatea in folosirea noilor bani. Ceea ce este important este faptul ca administrarea centralizata a banilor digitali ar putea fi folosita pentru a controla fiecare aspect al vietii tale. Spune ”Da” pentru a pastra cash-ul si spune ”Nu” pentru banii inteligenti controlati de la centru.

  CEEA CE URMEAZA SA PROPUNA NU SUNT BANI, CI UN SISTEM DE CONTROL SOCIAL.

 3. Roubini care este un fel de „mama omida” a papsusarilor:

  „vor exista insolvențe uriașe… și crize financiare succesive la nivel mondial!”

  👇

  Roubini a declarat el pentru Der Spiegel, „politicienii ar trebui să se gândească, de asemenea, la inflație și recesiune, adică la eșalonare”.

  Economistul a declarat recent că orice speculatii de aterizare ușoară în economie sunt „delirante”.
  „Vom avea o recesiune proastă, o eșalonare și o altă criză economică gravă.
  Cred că asta e baza”, a spus el în podcastul Bloomberg Odd Lots în această lună.
  Băncile centrale, a susținut el, nu au opțiuni bune în acest moment. Acestea pot continua să crească ratele dobânzilor pentru a lupta împotriva inflației sau pot „dispărea” și pot reduce ratele dobânzilor de teama unei recesiuni.
  „Din păcate, ne aflăm într-un punct în care… te duci la naiba dacă faci un pas, sau te duci la naiba… dacă nu faci”, a spus Roubini.
  „Nu există o cale ușoară de a scăpa.
  Dacă te lupți cu inflația, vei avea o recesiune și o criză economică.
  Iar dacă nu lupți cu inflația, vei avea o decuplare a inflației și vei avea eșalonări și o altă criză economică”.

  După cum Roubini a scris într-un articol din New York Times în această lună, vor exista insolvențe uriașe… și crize financiare succesive la nivel mondial!

  https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/649737/roubini-eilikrina-o-g-pagkosmios-polemos-exei-idi-ksekinisei-meta-tin-oukrania-erxetai-i-taivan

 4. „Uitați de politicieni. Politicienii sunt puși acolo pentru a vă da ideea că aveți libertatea de a alege.
  Nu aveți.
  Nu aveți de ales.
  Aveți proprietari. Ei vă dețin. Ei dețin totul. Dețin toate terenurile importante, dețin și controlează corporațiile care au fost cumpărate și plătite de mult timp, Senatul, Congresul, parlamentele, primăriile, judecătorii sunt în buzunarul lor și dețin toate marile companii media, astfel încât controlează aproape toate știrile și informațiile pe care le auziți.
  Vă țin de boașe.
  Cheltuiesc miliarde de dolari în fiecare an pentru a face lobby pentru a obține ceea ce vor.
  Ei bine, noi știm ce vor.
  Vor mai mult pentru ei și mai puțin pentru toți ceilalți.
  Dar vă spun eu ce nu vor. Nu vor o populație de cetățeni capabili de gândire critică.
  Nu vor oameni bine informați, bine educați, capabili de gândire critică.
  Ei nu sunt interesați de asta.
  Asta nu îi ajută”. (George Carlin)

  Cei mai mulți dintre cei de astăzi gândesc în termeni de politică și cred că politicienii și actorii statului sunt la conducere.
  Aceasta este oligofrenie, așa cum a arătat farsa „covidului”.
  Practic, toate țările de pe glob au acționat în mod concertat și exact în același timp și în același mod. Acest lucru ar fi nu numai absurd, ci și complet imposibil, dacă nu ar exista o conspirație de sus în jos, care să fie ghidată de foarte puțini. Aproape fiecare țară din lume și-a distrus propriile economii, propriii cetățeni și a impus politici similare, dacă nu identice, menite să preia controlul total asupra unor populații întregi.
  Dacă o mare parte a maselor nu poate înțelege amploarea acestei nebunii, nu mai există nicio speranță pentru omenire, deoarece această lume se află acum sub degetul celor mai puțini și mai puternici, care dețin și controlează majoritatea sistemelor monetare, a activelor, a terenurilor, a serviciilor medicale, a produselor farmaceutice, a facilităților de „educație”, a călătoriilor, a băncilor, a organelor de drept, a agențiilor de aplicare a legii, a armatei, a mass-media și au capacitatea de a modifica structura psihologică a celor pe care nu îi ucid intenționat prin injectare, tortură sau înfometare.

  „Este incredibil cum, de îndată ce un popor devine supus, el cade prompt într-o uitare atât de completă a libertății sale, încât cu greu poate fi trezit până la punctul de a o recâștiga, ascultând atât de ușor și de bunăvoie, încât îţi vine să spui că acest popor nu și-a pierdut libertatea, ci și-a câștigat sclavia.” (Etienne de La Boetie)

  https://www.lewrockwell.com/2022/11/gary-d-barnett/vanguard-and-blackrock-own-the-entire-world-we-are-already-a-new-global-world-order-in-the-making/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și reclamele, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru cu partenerii noștri de rețele sociale, de publicitate și de analiză. View more
Cookies settings
Accept
Politica de confidențialitate
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings