X

Proorocii despre căderea creștinească a Moldovei, mai grea decât cea a Constantinopolului: “Sfânta Jertfă o vor amesteca în slujire cu păgânii”

Vor fi lepădate rânduielile creştineşti şi vor ieşi un soi de oameni care, tot în numele lui Dumnezeu, vor face biserici fără cruce, vor nesocoti Sfânta Jertfă şi, în cele din urmă, o vor amesteca în slujire cu păgânii

Image result for prorocii despre caderea crestineasca a Moldovei

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche era inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Proorocii despre vremurile din urmă şi căderea creştinească a Moldovei este un document adus de Mitropolitul Varlaam de la pustnicii schitului lui Zosima din ţinuturile Neamţului şi oferit Mitropolitului Macarie, cu prilejul călătoriei sale prin Moldova. Descoperit de Paul de Alep într-un sipet al lui Duma Negru, documentul uimeşte prin actualitatea sa, descriind, pas cu pas, decadenţa vremurilor pe care le trăim, sărăcirea materială şi duhovnicească a Moldovei, cotropirea şi pustiirea pământurilor, jefuirea bogăţiilor, urgiile şi uciderile între oameni, lepădarea pruncilor din pântecele mamelor, asaltul sodomiei etc. Să luăm aminte la vorbele sfinţilor părinţi de odinioară, căci locuitorii de pe urmă ai Moldovei putem fi noi înşine, iar deznodământul apocaliptic al vremurilor tulburi pe care le trăim – consecinţă iminentă a păcatelor noastre – bate la uşă…

Moldova va fi ruptă şi împărţită după bunul gust al puterii de la Răsărit, prin sfaturi mârşave şi ticăloase. La vremea din urmă o hiară roşie cu multe capete va înghiţi întreaga Europă creştină, iar oamenii se vor sălbătici mai rău ca fiarele. Oamenii se vor înrăi şi vor strica obiceiurile pământului, înmulţindu-se între ei ca dobitoacele fără nicio neruşinare, lepădând Sfânta Taină creştină a nunţii.

Vor defăima obiceiurile creştineşti dedându-se la tot felul de obiceiuri străine, iar păgânii se vor amesteca cu sânge creştinesc. Mare urgie va fi atunci. Domnii pământului vor fi oameni vânduţi satanei, care nu vor mai purta grija poporului drept-credincios. Moşiile strămoşeşti vor fi călcate cu japca şi luate de străini după bunul lor plac, lucru nemaiîntâlnit în curgerea timpului în Moldova. Biserica strămoşească va fi ruşinată de noile obiceiuri păgâneşti şi papistăşeşti, aduse cu sila de vlădicii lor cu apucături sataniceşti. Oamenii afierosiţi lui Hristos cu slujbă vesnică vor lepăda sfântul chip şi făgăduinţa înaintea lui Hristos, dedându-se la viaţa lumească de dinainte.

La vremea cea din urmă, pământurile nu-şi vor mai da roada lor, pădurile vor fi tăiate, iazurile vor fi secate, oamenii vor vinde moşiile fără de ruşine, uitând că strămoşii lor le-au păstrat cu sabia. Legile creştineşti ale ţării vor fi lepădate, iar hrisoavele voievodale vor fi luate în râs, iar conducătorii netrebnici vor face legământ cu fiara apocaliptică. Vlăstarele moldoveneşti, urmaşii domnilor şi boierilor de demult, se vor deda la obiceiuri şi apucături ieftine. Bărbaţii vor schimba obiceiul dumnezeiesc al demnităţii lor şi se vor acoperi în straie femeieşti, iar femeile vor umbla precum bărbaţii. 

Adunările din sărbători şi toate obiceiurile pământului vor fi schimbate în obiceiuri şi apucături sălbatice, păgâneşti, aducând în Moldova, în locul jocului de sărbătoare, jocuri de la sălbatici. La vremea de apoi, pe pământurile Moldovei va domni sărăcia, jalea, moartea, spaima, frica şi omul nu va mai fi stăpân în bătătura lui. Vor pune domnii pământului biruri şi legi cum n-au mai fost de la întemeierea Moldovei. Vor pune biruri şi pe aerul lăsat de Dumnezeu.

Hiarele pământului şi păsările şi toate dobitoacele îşi vor schimba firea lor şi vor apărea alte feluri de dobitoace, iscodite după mintea omului, care vor fi slabe la trup şi fără de folos. La vremea cea din urmă, oamenii se vor strânge unii lângă alţii în tot felul de născociri, lepădând truda satului, munca va fi o ruşine, ruşinea va rămâne un obicei, iar cei drepţi vor fi consideraţi nebuni. Se vor înşela unii pe alţii crezând că asta e legea lui Dumnezeu. 

Şi, în cele din urmă, ultima rânduială a pământului: se vor dezgropa oasele părinţilor şi strămoşilor noştri, vor fi dărâmate bisericile, vor fi lepădate rânduielile creştineşti şi vor ieşi un soi de oameni care, tot în numele lui Dumnezeu, vor face biserici fără cruce, vor nesocoti Sfânta Jertfă şi, în cele din urmă, o vor amesteca în slujire cu păgânii.

Aşa arată Apocalipsa Sfintei Cărţi a Scripturii, ca la vremea din urmă, când veţi vedea urâciunea pustiirii în locul cel sfânt, războaiele pe alocurea, urgiile şi uciderile între oameni, lepădarea pruncilor din pântecele femeieşti şi oameni căutând liniştea de la un capăt al altuia al pământului, când graiurile se vor amesteca, ca altă dată în Babilon, şi sfârşitul va fi aproape. 

Moldova cea frumoasă şi bogată, plină de daruri dumnezeieşti, plină de locaşuri sfinte, plină de oameni harnici şi credincioşi, va cădea în mâinile păgânilor şi a necredincioşilor, iar căderea ei va fi mai grea decât căderea Constantinopolului din vremea măritului nostru domn Ştefan cel Mare şi Sfânt. 

Binecuvântat a fost pământul Moldovei şi neruşinată a fost ocara oamenilor, care, prin faptele şi apucăturile lor stricate, vor întoarce pe voievozi în morminte şi vor face pe strămoşi să lăcrimeze sub glie, stând cu fruntea plecată în faţa Marelui Stăpân Hristos pentru ruşinea lăsată de urmaşii lor“. 

Profeţii şi mărturii creştine pentru vremea de acum,
Ed. Cartea Ortodoxă, 2006, pp. 302-304

NOTĂ OrtodoxINFO

 

Considerat părintele limbii române literare, Sfântul Mitropolit Varlaam a păstorit Mitropolia Moldovei între anii 1632-1653, în timpul domnitorilor Alexandru Iliaş, Miron Barnovschi, Moise Movilă şi Vasile Lupu. Numele de mirean al Sfântului Varlaam a fost Vasile Moţoc, acesta provenind dintr-o familie de răzeşi din Borceşti, judeţul Neamţ. Încă din tinereţe a iubit viaţa monahală, învăţând carte la Schitul Zosima de pe valea pârâului Secu unde va aprofunda slavona, latina şi greaca.

În anul 1602 intră în obştea mănăstirii Secu, fiind călugărit cu numele de Varlaam. Bun povăţuitor, ajunge pe treptele ecleziastice cele mai înalte, fiind numit egumen al mănăstirii. Se ocupă cu studiul cărţilor religioase, iar în anul 1618 traduce „Scara” Sfântului Ioan Scărarul. În 1632 a fost ales mitropolit al Moldovei. Cu sprijinul domnitorului Vasile Lupu şi  al Sfântului Mitropolit Petru Movilă al Kievului, Mitropolitul Varlaam reuşeşte să înfiinţeze prima tipografie românească din Moldova, în anul 1640, pe care o instalează la Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi. Pentru a întări credinţa ortodoxă, întemeiază la Iaşi, prima şcoala de grad înalt din Moldova, după modelul Academiei Duhovniceşti de la Kiev. În 1645, Sfântul Ierarh Varlaam a convocat un Sinod ortodox la Iaşi, unde a fost aprobată Mărturisirea de Credinţă a ierarhului Petru Movilă al Kievului. În timpul Mitropolitului Varlaam al Moldovei a fost zidită biserica Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi, ctitoria cea mai cunoscută a Domnitorului Vasile Lupu. În 1641, Sfântul Varlaam a adus în această biserică moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, dăruite domnitorului Vasile Lupu de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol.

Cea mai de seamă lucrare literară a Mitropolitului Varlaam este Cazania sau Carte românească de învăţătură, lucrare ce cuprinde tâlcuirea la 32 de evanghelii duminicale şi vieţile sfinţilor de la 1 septembrie până la 29 august. Cazania a fost şi prima carte românească tipărită în Moldova, numărându-se până astăzi între scrierile cele mai importante din istoria vechii culturi româneşti. Ca reacţie la propaganda calvină din Ardeal, Mitropolitul Varlaam a redactat „Răspunsul împotriva catehismului calvinesc”, prima scriere românească de polemică teologică, în care sunt condamnate ereziile şi rătăcirile calvinilor.

După ce domnitorul Vasile Lupu pierde scaunul domnesc în anul 1653, Mitropolitul Varlaam se retrage la mănăstirea Secu, unde mai trăieşte patru ani, până la moartea sa din 1657. În data de 12 februarie 2007, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a trecut în rândul sfinţilor pe Mitropolitul Varlaam al Moldovei, cu zi de pomenire la 30 august.

Select a Donation Option (EUR)

Enter Donation Amount (EUR)

8 comentarii

 1. Mie îmi vine să plâng de ciudă pentru adeverirea pas cu pas a celor scrise, profețite…
  Ce pocăință, ce intensitate ar trebui să aibă pentru a fi iertat poporul ăsta bleg, tolerant, nesimțitor al vremurilor astea de pe urmă, urâtor al pământului strămoșesc, urând cazmaua, grebla și apa din fântână, preferând bejenia în țările unde servește roșcovele aruncate porcilor!
  TRIST, DAR ADEVĂRAT!

  Ca fapt divers, cei mai mari mafioți din politică au fost/sunt moldoveni!

 2. Scurteaza Doamne zilele si adu-l pe antihrist mai repede, spala-ne in suferinta dar iarta-ne Doamne si termina lumea asta mai repede ca vom innebuni cu totii daca mai dureaza.

  1. Sa nu ne lasam amagiti de facaturile fiilor “tatalui minciunii” ca sa nu cadem in deznadejde!

   Deznădejdea este un păcat împotriva Duhului Sfânt!
   https://ziarullumina.ro/interviu/deznadejdea-un-pacat-impotriva-duhului-sfant-94780.html

   “Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii.” Ioan 8:44

 3. “Descoperit de Paul de Alep într-un sipet al lui Duma Negru, documentul uimeşte prin actualitatea sa”

  “Documentul” este o facatura securista, din mai multe motive:
  1. Cneazul Duma Negru a trait cu 100 de ani inainte de Stefan cel Mare, deci nu avea cum sa stie de el
  2. Cum ar fi putut aparea scris intr-un document vechi “din vremea măritului nostru domn Ştefan cel Mare şi Sfânt,” cand Ştefan cel Mare a fost canonizat abia in 1992 de Teoctist?
  3. Chiar si denumirea Stefan cel Mare este recenta, Grigore Ureche numindu-l Ștefan vodă in Letopisețul Țării Moldovei
  4. In vremea cneazului Duma Negru, Moldova nici macar nu avea manastiri, acesta aducand calugari din Bizant pentru a fonda primele schituri!

  In anul 1399 cneazul Duma Negru, mare boier moldovean, pune piatra de temelia a schitului, cu calugari greci adusi din Bizant.
  http://primariascinteia.ro/sarbatori_locale

  1. Bun, e posibil ca documentul sa nu fie autentic, insa nicidecum nu poate fi considerat o facatura securista, intrucat putem vedea cu ce se ocupa securistii: cu propaganda “progresista” si implementarea agendei.
   Faptul ca a fost gasit intr-un sipet care dateaza de pe vremea lui Duma Negru nu inseamna ca si documentul dateaza tot de atunci. Oricare dintre noi poate lasa o factura intr-un dulap de pe vremea bunicilor (daca mai are asa ceva pe acasa). Pana la urma trebuie verificat daca exista un astfel de document sau un altul original care face referire la primul. Oricum, este “tradus” in limba romana moderna, exprimarea nu e arhaica. Abia dupa aceste verificari ne putem pronunta daca e autentic sau nu.

 4. Doar așa, ca și cultură generală.

  In 1929, Hrisostom (Papadopoulos) din Biserica oficială, care a a introdus calendarul nou, are parte de o moarte jalnică într-un spital din Grecia. Așezat în patru labe, în postura unui animal, el încearcă în mod constant să fugă de vederea demonilor, până în momentul morții. Infirmierele care l-au îngrijit se convertesc la vechiul calendar.

  Eu zic așa că ar fi bine să puneți mâna să verificați această informație. Să ne amintim și condițiile în care a murit ereticul Arie.

  În atenția lui Daniel și a echipei lui de ereziarhi care au semnat la sinodul din Creta:

  MOARTEA POATE FI UN LUCRU PERICULOS PENTRU ORICE CETĂȚEAN.

  Proven by facts.

 5. “Daca nu va veni intai razboiul,foarte putini se vor mantui,iar daca va veni razboiul inaintea antihristului,se vor mantui cu miile,iar daca va veni antihristul intai,Doamne miluieste!”-sfantul Lavrentie de Cernigov.Ce vremuri infricosate traim!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button