X

Maica Ecaterina Fermo – Pagini de Jurnal. APARIȚIE EDITORIALĂ

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Cu mila lui Dumnezeu, maicile de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă au scos din tipar o nouă carte, dedicată memoriei Maicii Ecaterina Fermo, care a trecut la Domnul, pe Care mult L-a iubit, în ziua de 13 noiembrie a anului 2022. Maica Ecaterina Fermo – Pagini de Jurnal.

Cartea de față este o continuare a primului Jurnal al maicii Ecaterina Fermo, „Talita Kumi. Înviind pe drumul Damascului”, în care își povestește convertirea de la iudaism la Ortodoxie, renunțarea la actorie și intrarea sa în mănăstire. Maica Ecaterina a renunțat la faimă, însă faima nu a părăsit-o, deoarece Dumnezeu i-a dăruit cuvânt harismatic prin care aducea la Hristos mulți tineri și suflete chinuite de patimi.

Acest volum conține pagini de Jurnal, selectate din caietele cu memoriile maicii Ecaterina, scrise în chiliuța ei din Căminul de bătrâne al mănăstirii Paltin. Din ele răzbat dorul de Ierusalim și Țara Sfântă, cugetări de taină, luptele ei duhovnicești, dar și articole și însemnări mărturisitoare, pe marginea unor evenimente culturale și politice ce tulburau viața cetății.

Cartea conține 176 de pagini, format A 5, realizată la două culori.

Preț: 20 lei (taxele poștale nu sunt incluse).

Pentru comenzi vizitați magazinul online Atitudini.

Reclame

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

3 comentarii

 1. Maica Ecaterina,roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.
  Care cum aveti probleme cu ecumenistii,iata citate scripturistice si patristice.Si o sa va usurez cu citate cate vreti.Cat de curand.O sa incep cu cele scripturistice:

  Psalmi:

  „”

  5. „”Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi. Urât‑ai pe toți cei ce lucrează fărădelege.

  6. Pierde‑vei pe toți cei ce grăiesc minciuna; pe ucigaș și pe viclean îl urăște Domnul.””(Ps.5,5-6)

  „”

  .”” Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea.

  15. Groapă a săpat și a adâncit‑o și va cădea în groapa pe care a făcut‑o.””(Ps.7,14-15)

  „” Căzut‑au neamurile în groapa pe care au făcut‑o; în cursa aceasta, pe care au ascuns‑o, s‑a prins piciorul lor.”””(Ps.9,15)

  „”

  „”Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului lui, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvântează.

  24. Întărâtat‑a cel păcătos pe Domnul, după mulțimea mâniei lui; nu‑L va căuta; nu este Dumnezeu înaintea lui.

  25. Spurcate sunt căile lui în toată vremea; lepădate sunt judecățile Tale de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni.

  26. Că a zis întru inima sa: nu mă voi clinti din neam în neam, rău nu‑mi va fi.

  27. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug; sub limba lui, osteneală și durere.

  28. Stă la pândă în ascuns cu cei bogați ca să ucidă pe cel nevinovat; ochii lui spre cel sărac privesc.

  29. Pândește din ascunziș, ca leul din culcușul său; pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să‑l tragă la el.

  30. În lanțul lui îl va smeri; se va pleca și va cădea asupra lui, când va stăpâni pe cei săraci.

  31. Că a zis în inima lui: «Uitat‑a Dumnezeu! Întors‑a fața Lui, ca să nu vadă până în sfârșit!».(Ps.9,23-31).

  „”Că iată, păcătoșii au încordat arcul, au gătit săgeți în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă.

  3. Că au surpat ceea ce ai așezat; dar dreptul ce a făcut?

  4. Domnul este în locașul cel sfânt al Său, Domnul în cer are scaunul Său. Ochii Lui spre sărac privesc, genele Lui cercetează pe fiii oamenilor.

  5. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios; iar pe cel ce iubește nedreptatea îl urăște sufletul Său.

  6. Va ploua peste păcătoși lațuri, foc și pucioasă; iar suflare de vifor este partea paharului lor.

  7. Că drept este Domnul și dreptatea a iubit și fața Lui spre cel drept privește.(Ps.10,2-7)

  „”2.Deșertăciuni a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă, și în inimă rele au grăit.

  3. Pierde‑va Domnul toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie.

  4. Pe cei ce au zis: «Cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt; cine ne este Domn?».

  5. Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum Mă voi scula, zice Domnul; le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față.

  6. Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat de pământ, curățat de șapte ori.

  7. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac.

  8. Căci atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiții mișună pretutindeni.(Ps.11,2-8)

  „”1. Zis‑a cel nebun în inima sa: «Nu este Dumnezeu!». Stricatu‑s‑au oamenii și urâți s‑au făcut întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul.

  2. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu.

  3. Toți s‑au abătut, împreună netrebnici s‑au făcut; nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul.

  4. Oare, nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fărădelegea? Cei ce mănâncă pe poporul Meu ca pâinea, pe Domnul nu L‑au chemat.

  5. Acolo s‑au temut de frică, unde nu era frică, că Dumnezeu este cu neamul drepților.””(Ps.13,1-5)

  „”Ca sa nu graiasca gura mea LUCRURI OMENESTI,pentru cuvintele BUZELOR TALE eu AM PAZIT CAI  ASPRE”””(Ps.16,4).

  „”Lucruri omenesti””=erezia;””cai aspre”‘=dreptarul ortodoxiei,credinta ortodoxa neintinata,neatarnata.

  49. Fiii străini m‑au mințit pe mine. Fiii străini au îmbătrânit și au șchiopătat în cărările lor.””(Ps.17,49)

  „”14. Și de cele străine ferește pe robul Tău; de nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi și mă voi curăți de păcat mare.””(Ps.18,14)

  „”8. Află‑se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să afle pe toți cei ce Te urăsc pe Tine.

  9. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale;

  10. Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei și‑i va mânca pe ei focul.

  11. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor.

  12. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea.

  13. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor.”‘(Ps.20,8-13)

  „”11. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui.””(Ps.24,11).””Caile Domnului””,””mila si adevar”””si””asezamantul Lui si Marturiile Lui””=dreapta credinta ortodoxa,aceea care este pastrata curata fara niciun fel de erezii,inovatii,rastalmaciri dupa nebunia mintii stricate.

  1. …””Intru nerăutate am umblat „”… „”Nerautate”” inseamna credinta ortodoxa care este opusul ereziei care este in realitate rautatea intrupata.

  „”5. Urât‑am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea.””

  „”9. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea,

  10. Întru ale căror mâini sunt fărădelegi și dreapta cărora e plină de daruri.””(Ps25,1,5,10-11)

  Ereticii cine sunt?Care este adevarata lor identitate?Psaltirea ii devoaleaza,ii tradeaza ca fiind:

  „”adunarea celor ce VICLENESC””,””CEI NECREDINCIOSI””,””VARSATORI DE SANGE …INTRU ALE CAROR MAINI SUNT FARADELEGI SI DREAPTA CARORA E PLINA DE DARURI””.ESTE ASA SAU NU?”DREAPTA”” LOR NU „”E PLINA DE DARURI”” CU SIMONIA,CU SPAGA?PREA SE TRADEAZA CU ASTA CA ERETICI.

  „”18. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s‑au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea a mințit sieși.

  19. Cred că voi vedea bunătățile Domnului, în pământul celor vii.””(Ps.26,18-19).Cu ce sunt asemeni ereticii?Cu dracii din cauza carora crestinul Ii cere lui Dumnezeu „”nu ma da pe mine pe mana celor ce ma necajesc””.Cine deci mai sunt ereticii?Sunt „”cei ce ma necajesc””.Ce mai desemneaza dreapta credinta?””Bunatatile Domnului””;””pamantul celor vii””.(Ps.26,18-19)

  Ia sa vedem cine mai sunt ereticii.Ereticii sunt:

  …””Cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor.””

  Ce este „”bunatatea””,””mila ereticilor”””?””Bunatatea””,””mila „” ereticilor este :

  ..””.Cursa aceasta pe care mi‑au ascuns‑o mie…””

  Ce fac ereticii?Care este „”ID””-ul lor””?Ereticii sunt si „”ID””-ul lor fara masca este:

  …Cei ce păzesc deșertăciuni în zadar…””Si:

  …Buzele cele viclene, care grăiesc împotriva dreptului fărădelege, cu mândrie și cu defăimare.””(Ps.27,4;30,4,6,18)

  Slava lui Dumnezeu.

 2. Sa vedem cine este ereticul ecumenist:
  “”PSALMUL 108
  Al lui David
  1. Dumnezeule, lauda mea n‑o ține sub tăcere. Că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s‑au deschis.

  2. Grăit‑au împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m‑au înconjurat și s‑au luptat cu mine în zadar.

  3. În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam.

  4. Pus‑au împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele.

  5. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de‑a dreapta lui.

  6. Când se va judeca, să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat.

  7. Să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul;

  8. Să ajungă copiii lui orfani și femeia lui văduvă;

  9. Să fie strămutați copiii lui și să cerșească; să fie scoși din curțile caselor lor;

  10. Să smulgă cămătarul toată averea lui; să răpească străinii ostenelile lui;

  11. Să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor;

  12. Să piară copiii lui și într‑un neam să se stingă numele lui;

  13. Să se pomenească fărădelegea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă;

  14. Să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și‑a adus aminte să facă milă.

  15. Și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima, ca să‑l omoare.

  16. Și a iubit blestemul și va veni asupra lui; și n‑a voit binecuvântarea și se va îndepărta de la el.

  17. Și s‑a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa înlăuntrul lui și ca untdelemnul în oasele lui.

  18. Să‑i fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge.

  19. Aceasta să fie răsplata celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și grăiesc rele împotriva sufletului meu.

  20. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă, pentru numele Tău, că bună este mila Ta.

  21. Izbăvește‑mă, că sărac și sărman sunt eu și inima mea s‑a tulburat înlăuntrul meu.

  22. Ca umbra ce se înclină m‑am trecut; ca bătaia de aripi a lăcustelor tremur.

  23. Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s‑a istovit de lipsa untdelemnului

  24. Și eu am ajuns lor ocară. M‑au văzut și au clătinat cu capetele lor.

  25. Ajută‑mă, Doamne Dumnezeul meu, mântuiește‑mă, după mila Ta,

  26. Și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut‑o pe ea.

  27. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească.

  28. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu ocară și cu rușinea lor ca și cu un veșmânt să se învelească.

  29. Lăuda‑voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multora Îl voi preaslăvi pe El,

  30. Că a stat de‑a dreapta săracului, ca să izbăvească sufletul lui de cei ce‑l prigonesc.””

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button