X

ROMÂNII ÎNGHIT și Ciolacu limitează cash-ul și interzice împrumuturile între firme! Amenzile NU se mai pot plăti prin plata a jumătate din minim

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Marcel Ciolacu limitează cash-ul și interzice împrumuturile între firme.  Legea 296/2023, publicată în Monitorul Oficial de vineri, 27.10.2023 – aduce modificări la legea 70/2015, limitând drastic operațiunile cu numerar.

Conform noului act normativ, se introduce plafonul de casă și apar numeroase interdicții legate de creditarea numerar.

Legea astfel modificată intră în vigoare de la data de 11 noiembrie 2023, dată de la care vom avea plafoane astfel:

 • Încasări în numerar de la o persoană juridică, PFA, II, IF, liber profesionist, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, se vor putea face în limita unui plafon maxim de 1.000 lei/persoană.
 • Plățile, în numerar, către furnizori de bunuri sau servicii, persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesioniști, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, se limitează la un total zilnic de cel mult 2.000 lei/zi și nu mai mult de 1.000 lei/persoană.
 • Către magazine de tip cash & carry se pot face plăți numerar de cel mult 2.000 lei/zi.
 • Avansuri spre decontare acordate, în numerar, salariaților proprii pentru plăți efectuate către persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesionist, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, se limitează și ele la maxim 1.000 lei/zi/salariat.
 • Încasările numerar pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei (respectiv 2.000 lei în cazul magazinelor de tip cash & carry) – NU se pot fragmenta.
 • Similar, plățile numerar pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei (respectiv 2.000 lei în cazul magazinelor de tip cash & carry) – NU se pot fragmenta.
 • Încasări și plăți între persoane fizice (populație) și persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesionist, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la 31 decembrie 2024 și la 2.500 lei începând cu anul 2025.
 • Sunt interzise încasările și plățile fragmentate de la/către o persoană, pentru operațiunile de încasări/plăți în numerar cu o valoare mai mare decât plafonul de 5000 lei/zi/persoană, precum și fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe sau alte drepturi, primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, dividende, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decât plafonul zilnic.
 • Se interzic încasări și plăți în numerar efectuate cu titlu de împrumuturi între persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesioniști, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică și persoane fizice în calitate de asociați/acționari/ administrator /persoane fizice/alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară prevăzute de lege.
 • Suma care poate fi păstrată în casierie este de maximum 50.000 lei. În situația în care soldul casei depășește această sumă:
  • dacă suma cu care depășesc acest plafon o utilizez pentru plata drepturilor de personal ori pentru achiziții de la persoane fizice în următoarele 3 zile lucrătoare atunci nu e nicio problemă.
  • dacă suma cu care depășesc plafonul de 50.000 lei nu o utilizez pentru plata drepturilor de personal ori achiziții de la persoane fizice ori este mult mai mare decât valoarea necesară plății acestora, entitatea are obligația să depună la bancă sumele respective în termen de 2 zile lucrătoare.
 • Restituirea sumelor în cazul bunurilor returnate de clienți ori a serviciilor ce nu au fost prestate, urmează aceleași reguli de mai sus.
 • Între persoane fizice operațiuni de încasări și plăți numerar se pot face în limita unui plafon zilnic de cel mult 10.000 lei nefiind permisă fragmentarea tranzacției ori a plăților/încasărilor.

Ce puteți achita numerar peste plafoanele de mai sus?

 • Salarii, indemnizația zilierilor, sume asimilate salariilor;
 • Diurne și indemnizații de deplasare;
 • Impozite și taxe, amenzi, contribuții sociale;
 • Depunere de numerar.

AMENZI

Amenda pentru nerespectarea regulilor de mai sus este de 25% din suma ce depășește plafonul de plată/încasare ori soldul de casă, dar nu mai puțin de 500 lei.

De asemenea, suplimentar, se poate sancționa cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei doar acordarea oricăror avantaje clienților, de către persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesioniști, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, pentru efectuarea de plăți în numerar.

Atenție! Amenzile NU se mai pot plăti prin plata a jumătate din minim. Amenda scrisă pe procesul verbal va fi suma de plată.

Intră în vigoare: 11.11.2023 !!!

Reclame

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

6 comentarii

 1. Limitarea plăților în numerar reprezintă o mare provocare pentru creștinii care înțeleg că libertatea le este grav amenințată, iar în calea mântuirii lor apar din ce în ce mai multe obstacole. Ceea ce nu înțeleg cei care ne conduc este că creștinii care au refuzat cardurile de sănătate din motive religioase nu vor accepta nici cardurile bancare și nici pașaportul biometric. Ce se va intâmpla cu aceștia? Trăim într-o țară ortodoxă, totuși…

  Dușmanul mântuirii noastre urmărește desacralizarea lumii prin orice mijloace, fapt care nu trebuie să ne sperie, ci doar să ne sporească vigilența. În dorința lui de a-i război pe toți creștinii care doresc un crâmpei de Rai, el aduce provocări peste provocări de toate felurile. Când nu reușește nimic prin patimile trupului, caută să ne războiască prin patimile sufletului: ,,neevlavia, credinţa strâmbă sau toată erezia, blasfemia, iuţimea, mânia, amărăciunea, înfurierea năpraznică, ura de oameni, pomenirea răului, vorbirea de rău, osândirea, întristarea fără temei, frica, laşitatea, cearta, rivalitatea, pizma, slava deşartă, mândria, făţărnicia, minciuna, necredinţa, zgârcenia, iubirea de materie, împătimirea, afecţiunea pentru cele pământeşti, trândăvia, micimea de suflet, nemulţumirea, cârtirea, înfumurarea, părerea de sine, trufia, îngâmfarea, iubirea de stăpânire, dorinţa de a plăcea oamenilor, viclenia, neruşinarea, nesimţirea, linguşirea, înşelăciunea, ironia, duplicitatea, învoirea cu păcatele părţii pătimaşe şi gândirea deasă la ele, rătăcirea gândurilor, iubirea de sine, care este maica şi rădăcina tuturor relelor, iubirea de argint, reaua nărăvire şi răutatea”. (https://doxologia.ro/care-sunt-patimile-sufletesti-trupesti-sfantul-ioan-damaschin)

  Fiecare dintre aceste patimi sufletești poate determina modul în care acționăm în situații concrete de viață cu toții. Omul preocupat de mântuire își caută repere în atât Biblie și în Scrierile Sfinților Părinți, cât și în cultură pentru a se desăvârși. De aceea, necuratul duce o luptă acerbă pentru a ne vicia reperele acolo unde i se permite.
  Omul simplu își avea legile sale nescrise după care se conducea, oglindite în proverbe, zicători, snoave și chiar legende și basme în care toate patimile erau puse la colț în vederea eliminării acestora. Fără o luptă cu toate patimile, nu este posibilă mântuirea. Acum necuratul caută să ne vicieze cultura și să-i înșele chiar și pe cei aleși prin bulversarea tuturor valorilor. Dumnezeu, însă, a rămas Același, iar poruncile Lui – de asemenea! Nu există loc pentru modă în relația dintre om și Dumnezeu. Păcatul de orice fel este păcat, indiferent cine îl face. De aceea, cei care își doresc mântuirea au datoria de a face o mare selecție între valorile pe care le acceptă și cele pe care le resping știind că: ,,Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos.” (Pavel , 6, 12)
  Oricâtă nedreptate și oricâte păcate am vedea în jurul nostru, noi vom răspunde tot de propriile păcate. Și chiar și de ale celor pe care i-am smintit prin exemplul personal greșit ori prin ceea ce am scris ori am vorbit. Și chiar și pentru că am tăcut când nu trebuia! O mamă, de exemplu, prin tăcere, poate încuraja un păcat…
  Cuvintele Sfântului Apostol Pavel sunt înfricoșătoare pentru toți păcătoșii:
  ,,Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii, nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.” (Pavel 6, 9-10)

  Toate păcatele atrag mânia lui Dumnezeu, căderea pe toate planurile:
  ,,Şi un al doilea înger a venit, zicând: ,,A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul furiei desfrânării sale.” (Apocalipsa, 14, 8)
  Un alt cuvânt care se cere respectat de către creștini și nu interpretat în mod corect politic este următorul:
  ,,Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, ca chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi câţi nu se vor închina chipului fiarei. Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.” ( Apocalipsa, 13, 15-18)

  Nerespectarea acestui cuvânt al Apocalipsei are consecințe foarte grave:
  Şi al treilea înger a venit după ei, strigând cu glas puternic: Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea lui, sau pe mâna lui, va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mâniei Sale, şi se va chinui în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în vecii vecilor. Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Iisus. (Apocalipsa, 14, 9-12)

  Se lucrează cu multă viclenie, dar cine este în mod direct interesat de mântuire tot poate găsi informații competente despre modul în care ne putem pierde mântuirea, chiar dacă luptăm cu patimile sufletești și trupești, în cazul în care acceptăm pecetluirea cu semnul fiarei pe mână sau pe frunte pentru avantaje materiale. Un exemplu ar fi cartea: https://www.slideshare.net/oanciu/mircea-vlad-apocalipsa-13-sfarsitul-libertatii-umane. De aceea vremurile în care oamenii vor fi lipsiți de numerar și cu documente electronice care pot fi citite de la distanță și care nu știm exact ce informații despre noi conțin trebuie privite cu îngrijorare firească. Asocierea oricărui ,,număr de om” cu un cod bazat pe 666 în locul numelui de Botez nu trebuie acceptată nici în documente, nici pe corpurile noastre.

  Dumnezeu să ne ajute să facem voia Sa!

  1. Tu ai dreptate. Trebuie să fim dispuși să murim decât să primim semnul fiarei și să ne închinăm ei. Semnul fiarei nu e ceva sub piele, sunt date biometrice de recunoaștere digital, pe mâna dreaptă amprentele, pe frunte, retina/ chipul. Va trebui să renunțăm la tot ce înseamnă tehnologie care ne va încarcera sufletele. Ca rezultat, cel mai probabil, fie vom supraviețui în sălbăticie cu ajutorul Domnului Dumnezeu, fie vom muri prin mila Sa! Domnul Iisus Hristos, Fiul Sfântului Dumnezeu, să ne ajute întru mântuirea sufletelor noastre ! Amin!

 2. Bulibasa ciolacu, pina la 31 decembrie 2024 vai fi o amintire !
  Tu, partidul tau si aliatii tai !
  Vom scapa de tine si chiar prietenii tai din Simileasca te vor ”rezolva” !

 3. Mâine ar fi ultima zi în care se pot trimite opinii în legătura cu acest proiect de lege pe adresa: [email protected]

  Din 24 oct 2023 timp de 10 zile proiectul de lege prin care s-ar vrea anularea dreptului de a refuza pașapoartele biometrice din considerente de conștiință este in perioada de ”transparenta decizionala”. Daca nu sunteti de acord cu aceasta propunere va puteti exprima opiniile la adresa de email
  [email protected]

  Mai jos este anuntul oficial:
  https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/transparenta-decizionala/

  Publicat în data de – 24.10.2023 – 09:32

  Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate […]

  Proiect lege (descarcă fişier în format ‘pdf’) (https://webapp.mai.gov.ro/frontend/documente_transparenta/592_1698129361_Proiect%20Lege%20modificare%20%C8%99i%20completare%20Lege%20248-2005-29.06.2023.pdf)

  Expunere de motive (descarcă fişier în format ‘pdf’) (https://webapp.mai.gov.ro/frontend/documente_transparenta/592_1698129361_Expunere%20de%20motive-21.08.2023-noul%20ministru%20al%20familiei.pdf)

  Tabel comparativ (descarcă fişier în format ‘pdf’) (https://webapp.mai.gov.ro/frontend/documente_transparenta/592_1698129361_Tabel%20comparativ-29.06.2023.pdf)

  Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 de zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail: [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Vă rugăm să sprijiniți portalul OrtodoxINFO! Mai avem de achitat facturi pentru întreținerea site-ului și resursele noastre nu sunt suficiente. Vă mulțumim! DONAȚIE