X

Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul. Ce le va spune oamenilor în vremea lui antihrist, alături de Sfântul Prorooc Enoh

Enoh si Ilie

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Venirea din nou pe Pământ a Sfântului Ilie

Asemeni Sfântului Enoh, Sfântul Prooroc Ilie  este un martor al Domnului, care a fost ridicat cu trupul la cer.
Despre ridicarea Sfântului Enoh la cer, aflăm din Sfânta Scriptură, astfel:”Și a umblat Enoh cu Dumnezeu și nu s-a mai aflat, pentru că Dumnezeu îl strămutase (adică îl luase la Sine.

Verbul metatithemi înseamnă nu numai a muta, a strămuta, a schimba locul, ci și a preface, a transforma, a trece ceva sau pe cineva dintr-o stare de existență în alta. De aici exegeza asupra misterului în care Sf.  Prorooc Enoh a fost strămutat)” (Facere 5, 24).

Despre ridicarea Sfântului Ilie la cer, aflăm tot din Vechiul Testament, astfel: “Și a fost că-n timp ce mergeau, și vorbeau, iată, un car de foc și cai de foc i-au despărțit unul de altul(adică Ilie de Elisei): în vârtej de vânt, Ilie era luat prin ridicare, ca și cum ar fi fost la cer” (4 Regi 2, 11).

Aceștia, adică Sfinții Prooroci Enoh și Ilie vor fi trimiși de Domnul pe pământ, pentru a-L predica oamenilor pe Hristos. Acești doi prooroci au să se pogoare, să vină din Rai, trimiși de Dumnezeu, fiind luați cu totul cu trupul la cer.

Când vor predica ei cu mare putere și vor înfrunta pe Antihrist trei ani și jumătate, cât va împărăți el, Sfinții Enoh și Ilie vor avea mare putere să străbată tot pământul cu fel de fel de minuni. Au să facă minuni mari și semne în Ierusalim că să întoarcă pe evrei, căci ei nu se întorc până nu vin Enoh și Ilie.

Vor întoarce inimile către fii, și sinagoga satanei către Hristos. Când vor predica ei, îi va auzi tot pământul și-i va vedea toată lumea. Și acestea sunt scrise de aproximativ 2000 de ani la Apocalipsă 11, 3-11. În lupta cu Antihrist, ei vor fi răpuși și omorâți, dar după trei zile și jumătate vor învia, iar peste cei ce s-au bucurat de moartea lor va cădea frică mare (Apocalipsa 11, 3-11).

Părintele Cleopa despre propovăduirea Sfinților Ilie și Enoh

Şi cine ar fi crezut? Ar zice cineva că este o nebunie asta. Şi se întrebau oamenii: „Cum o să-i vadă pe Enoh şi Ilie? Din continentul Asia sau Africa, cum o să-i audă în America?” Acum, dacă ar predica, îi vede la televizor toată lumea şi îi aude la aparate toată lumea.

Cum să nu! Dumnezeu ştie toate, ca şi cum ar fi venit. Când vor predica şi vor face minuni, tu ai să te uiţi aici şi ai să-i vezi cum fac minuni, cum învie morţii, şi ai să auzi de aici ce predică Enoh şi Ilie şi cum mustră pe Antihrist, când va împărăţi peste toată lumea, timp de 1260 de zile.

Sfântul Nicolae Velimirovici: Ce le vor spune Ilie și Enoh oamenilor când vor veni?

 Cu mare putere atât în fapte cât și în cuvinte, aceștia vor mărturisi despre Hristosul Cel viu, și ca niște gorniști care sună alarma vor chema neamul omenesc cel stricat să se pocăiască grabnic. Întrebați: „Ce le vor spune ei, aproximativ, oamenilor?”. Eu vă pot răspunde tot aproximativ. Ei vor striga în urechile cele învârtoșate ale oamenilor:

— Pocăiti-vă fără întârziere, fără nici o zi de amânare, căci, iată, a venit sfârșitul lumii!

La care oamenii vor râde și printre hohote le vor răspunde:

— Lumea aceasta n-are nici început și nici sfârșit. Despre pocăință vorbeau cândva doar babele și ignoranții.

Prorocii iarăși:

— Voi sunteți fii ai luminii. Părintele vostru Cel ceresc este Părintele luminii, Dumnezeul Cel viu și Unul. Pocăiți-vă și purtați-vă ca niște fii ai luminii. Iată, Judecătorul vine, este deja în prag!

Printre râsete și chicoteli nebune oamenii vor răspunde:

— Noi nu suntem fii ai luminii, ci zei ai luminii. Noi înșine facem lumina. Voi, veneticilor, pocăiți-vă de bâiguielile voastre plicticoase până ce nu vă judecăm.

Iarăși vor lua cuvântul cei doi oameni ai lui Dumnezeu și vor grăi:

— Treziți-vă, oameni, din beție, ură și răutate. Fiți de un suflet și de un cuget în Hristos Domnul.

La care oamenii cu supărare:

— Dacă ne-am face de un suflet și de un cuget ar înceta toată viața noastră politică, ce e întemeiată pe partide, și anume pe aceste trei partide principale: progresist, hiperprogresist și ultraprogresist. Înseamnă că voi sunteți contra politicii moderne progresiste, drept care se cuvine să fiți bătuți cu pietre.

Iarăși prorocii:

—  Nu vă războiți unii împotriva altora, căci sunteți frați. Dracul vă minte, și vă împarte, și vă aduce la ruină. Sloboziți-vă de dracul cel rău.

Auzind aceasta, unii dintre mai-marii poporului le vor răspunde cu mare mânie:

— Întreg sistemul nostru economic atârnă de fabricile de armament. Prin război se ajunge la selecția celor mai puternici și mai capabili să trăiască. Asta ne învață filosofii noștri; asta ne învață și natura prin crocodili și urangutani. Așadar, sunteți contra situației economice progresiste a timpului nostru? O să vă omorâm dacă nu tăceți.

Vor striga atunci oamenii lui Dumnezeu:

— Vai, fraților, lăsați gândurile și vorbele nebunești și mântuiți-vă în grabă sufletele de focul iadului, care și-a căscat gura să vă primească! Pocăiți-vă și lepădați toată cugetarea trupească; nu sunteți dobitoace, ci oameni ai lui Dumnezeu. Iată, Dumnezeu vine să judece lumea!

Pierzându-și cu totul firea, oamenii cei nervoși vor începe să țipe cu încrâncenare:

— Ce basme despre suflet tot spuneți voi acolo? Progresul nostru a nimicit fanteziile despre nu știu ce suflet, fantezii ale strămoșilor noștri. Trupul nostru este avuția noastră cea mai de preț. El este dumnezeul nostru. Cândva el secreta un mucus plângăcios care se numea suflet. Acum însă nu-l secretă. Prin evoluție a devenit desăvârșit și nu mai produce suflet, ci progres și numai progres.

Atunci prorocii vor preface prin semnul crucii toată apa din lume în sânge pentru a-și întări cuvintele și vor striga cu glas cumplit:

— Noi vă vorbim, voi râdeți sau vă mâniați. Noi vă învățăm, voi bateți câmpii. Pentru ultima oară, cu totul ultima, vă vorbește Făcătorul vostru prin noi, Hristos Cel răstignit și înviat vă îndeamnă prin noi pentru ultima, ultima oară: Pocăiți-vă! Miluiți-vă pe voi înșivă și smulgeți-vă de pe marginea pierzării veșnice! Oare n-auziți vuiet din depărtare? Nu simțiți cum se cutremură pământul? Nu simțiți mirosul din văzduh? Nu vă apare nimic în vis? N-auziți glasurile din lumea cealaltă? Nu vedeți vedenii? Cocorii simt apropierea iernii: cum de nu simțiți voi apropierea Judecății? Pocăiți-vă, ultimi urmași ai păcătosului Adam!

Turbați de mânie și cu totul ieșiți din minți vor răcni păcătoșii:

— Evreii L-au omorât pe Hristos, amăgitor în timpul vieții, iar progresul nostru L-a omorât pe Hristos, amăgitor după moarte. Pentru noi totul e relativ: cu ușurință preschimbăm orice adevăr în minciună și orice minciună în adevăr. Dar ca să nu ne mai supărați, iată că vă vom omorî cu ajutorul împăratului nostru. O, împărate al nostru, satano, ajută-ne nouă.

Atunci se va ridica din adâncul iadului satana, și se va aprinde mânia oamenilor până la fierbere și clocot împotriva celor doi martori ai lui Dumnezeu. Și îi vor omorî. Și va fi râs și veselie pentru păcătoși.

Dar iată că în acel ceas se va cutremura pământul ca niciodată de la începutul lumii. Și vor cădea multe deaIuri și munți, și se vor usca izvoarele apelor, și mult popor va pieri. Și nu va fi cine să îngroape morții. Dar, pe de altă parte, mulți se vor teme și se vor pocăi, și vor da slavă lui Dumnezeu, Care e Viu în veacul veacului. Aceștia vor fi rodul ostenelii și suferinței celor doi martori, mucenici pentru adevăr.

În cele din urmă întreaga lume va fi acoperită de beznă deasă, încât mulți vor înnebuni de groază. Atunci, când oamenii vor fi deznădăjduiți, și pământul se va cutremura în chip nemaivăzut, și se va lăsa beznă deasă, fără de veste se va auzi corul viețuitorilor cerești strigând din ce în ce mai răsunător:

— Iată, Mirele vine!

Ca într-o noapte întunecată, fără lună, va străluci deodată o lumină cu totul nouă, nemaivăzută, neobișnuită — va străluci Crucea, semnul Fiului Omului, în locul soarelui și al lunii, ba încă mai puternic decât soarele, și va lumina lumea întreagă.

Atunci, o, slugă a lui Hristos și împreună-slujitorule, Se va arăta El – mântuirea noastră și Mântuitorul nostru.

Sfântul Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi vol. 2

TROPARUL SFÂNTULUI PROOROC ILIE TEZVITEANUL 20 IULIE – Glasul 4:

Cel ce a fost înger în trup, temeiul proorocilor, al doilea Înaintemergător al venirii lui Hristos, Ilie, Măritul, care a trimis de sus lui Elisei dar, gonește bolile și pe cei leproși curățește.
Pentru aceasta și celor ce-l cinstesc pe dânsul le izvorăște tămăduiri. Amin. Sfinte Proorocule Ilie Tezvitene, roagă-te Lui Hristos Dumnezeu pentru noi. Amin.

Sfântul Proroc Ilie a fost fiul lui Sovah, din cetatea Tesva, din Galaad, dincolo de Iordan. A trăit cu peste 800 de ani înainte de întruparea Mântuitorului, pe vremea regelui Ahab, care îşi luase de soţie o feniciană, Izabela din Sidon, închinătoare la Baal.

Ahab a părăsit credinţa iudeilor şi a devenit şi el închinător la idoli, prigonind pe apărătorii dreptei credinţe. Atunci, ridicându-se Sfântul Ilie, a venit la curtea regelui şi îl mustra pe acesta pentru rătăcirea lui, prevestindu-i că se va abate asupra ţării o foamete mare ce va ţine trei ani şi şase luni.

După această perioadă, Sfântul Ilie s-a reîntors la Ahab şi cu jertfa adusă pe muntele Carmel, jertfă asupra căreia Dumnezeu a trimis foc din cer, Prorocul a dovedit că străvechea credinţă pe care el o apăra era credinţa cea adevărată. Poporul văzând minunea pogorârii focului din cer, prinzând pe slujitorii lui Baal, i-a ucis.

Prorocul Ilie a mai făcut şi alte minuni: a înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului, a despărţit apa Iordanului şi a vorbit cu Dumnezeu pe Horeb. Prin vrerea Domnului a fost ridicat cu trupul la cer, netrecând prin moarte. Sfântul Ilie va reveni pe pământ la sfârşitul veacurilor, îl va mustra pe Antihrist şi va fi omorât de către el, după care va fi înviat de Mântuitorul Hristos.

Reclame

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button