X

Vaticanul și 15 biserici Ortodoxe au început negocierile asupra „primatului Bisericii”

În perioada 16-18 noiembrie, Seminarul Internațional „Sobornost” și implementarea sa (n.tr. și a deciziilor pseudo-sinodului din Creta) a avut loc la Universitatea din Fribourg (Elveția), cu tema „Toposul teologic al Bisericii în Est și Vest”, raportează Radio Vatican.

Întâlnirea de trei zile a reunit reprezentanți ai Bisericii Catolice și cincisprezece Biserici Autocefale Ortodoxe. În centrul gândirii oamenilor de știință a fost chestiunea primatului bisericii, o piatră de poticnire pe calea dialogului ecumenic între comunitățile creștine.

După cum au declarat organizatorii întâlnirii, „nu au existat catedrale fără primus inter pares («primul între egali») la toate nivelurile și în toate bisericile”. Întrebările cu care se confruntă teologii academici ai diferitelor denominații reflectă diferite practici în acest domeniu, pe exemple de situații specifice ale comunităților lor bisericești. În același timp, diferite biserici ortodoxe reflectă un proces care ar permite dezvoltarea unei catedrale universale (universală = ortodoxă ).

Seminarul a fost organizat de Facultatea de Teologie a Universității din Fribourg, Institutul de Studii Ecumenice, Centrul Ortodox al Patriarhiei de Constantinopol din Chambesy și Academia Internațională de Științe Religioase.

Categorii
Ecumenism
cuvinte cheie
NOTĂ OrtodoxINFO

Discuțiile despre primatul în Biserică, adică „primus inter pares”, nu-și au rostul în Ortodoxie, știindu-se că acest titlu onorific îl are prin tradiție patriarhul Constantinopolului. Dar în contextul ecumenismului acest titlu se vrea a fi atribuit papei de la Vatican. Primatul este pentru papă cel mai important obiectiv în dorința sa de subjugare a Ortodoxiei sub papucul său. Dacă în Creta au fost mai confuzi în exprimări, tocmai pentru a deschide niște portițe ereziei, de-acum încolo vom asista la schimbări din ce în ce mai mari asupra Dreptei Credințe.

Cine a căzut până acum în capcana fricii de schismă, o frică nejustificată întrucât tocmai acceptarea pseudo-sinodului din Creta înseamnă schismă (de învățătura Bisericii), va accepta mai departe noile schimbări, întrucât nu vrea îngrădirea de prea-iubiții lui ierarhi, preferând lepădarea de Hristos. Încă mai e timp să se dezmeticească, căci căderea spre erezie a ierarhilor este tot mai evidentă.

Articole asemănătoareVă rugăm să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

16 comentarii

  1. O sa fie de acord, veti vedea. Pentru foarte multi preoti, sunt mai importante functiile si parohiile aducatoare de bani si onoruri , decat mantuirea. Dar nu trebuie sa ne mai miram de nimic, caci vremurile de pe urma s-au apropiat!

  2. o sa fie…, o sa fie…, ca doar „cladirile” se repara cu fondurile europene, si nu cu banutul vaduvei. Si bineinteles ca trebuie sa vina si turistii sa le vada apoi cat sant de frumoase, nu?… Si pentru ca , din nou bineinteles, indeplinim toate ordinele stapanitorilor nostri binefacatori, urmeaza concertele, festivalurile, teatrele, conferintele si multe alte evenimente distrugatoare ale ecumenistilor europeni. Aaaa, sa nu uitam – deja au loc in aceste cladiri cununii mixte ortodocsi-catolici, ca doar santem frati, nu?!…Botezuri de copii cu nasi de alta religie…, etc.

   Hristos cred ca a plecat demult din Biserica, dinainte de intalnirea talhareasca din Creta. Cam de cand au inceput ai nostri sa bage camerele video in Biserica si in Sfintele Altare.

   Doamne, iarta-ne! Intoarce-ne la credinta si nu ne lasa!

   1. Despre ”podoabele” Bisericii și despre sminteli

    De ceva vreme încoace bisericile parohiale și chiar mănăstirile au început să seîmpodobească precum brazii de Crăciun cu camere video, plantate prin toate colțurile,având ca punct central de supraveghere pe ”măria sa” monitorul instalat în pangar sau chiarîn locul cel mai sfânt din biserică…în Sfântul Altar; care înregistrează și stochează oriceimagine și tot ce se petrece în biserică și în exteriorul ei. La ce anume să fie atent preotul,la Hristos sau la monitor?Oare cine a avut această ”înțelepciune” drăcească, ca ortodocşii să fie filmaţi şisupravegheaţi în cele mai intime momente ale relaţiilor lor personale cu Dumnezeu, atuncicând se roagă, când se închină sau când varsă o lacrimă de pocăinţă pentru păcatele lor?Dar ce fel de pocăință este aceasta atunci când știi că în afară de Dumnezeu te mai”vede” şi altcineva? Să fie aceasta oare pocăință publică sau pocăință cu publicitate lărgită?Este de trebuință să fie supravegheați credincioșii de la ”centru”, dacă se pocăiesc în modcorect sau nu?Sau poate că scopul prezenței camerelor video în biserică este acela de a fi păzitebogățiile și ”patrimoniul bisericesc”, sau chiar zidurile, care au devenit ”monument istoric”printr-o siglă aplicată pe perete.Biserica lui Hristos nu este patrimoniul nimănui și nici monument istoric, ci esteCasa lui Dumnezeu, Vistieria Harului, Locașul Sfinților și al Îngerilor; este Locul cel Sfântunde împreună se adună mădularele bisericii pentru a se închina, a cinsti și a slăvi peUnicul Dumnezeu Adevărat, Preasfânta Treime. Este Locul unde se jertfește Mielul luiDumnezeu, Hristos, prin mâinile preotului ortodox și-L dă spre mâncare credincioșilorpentru a dobândi Viața Veșnică. Iar acest Locaș, Biserica, este exclusiv ” patrimoniul ” Lui,nu al oamenilor. Casa lui Dumnezeu, Biserica, nu este muzeu, nici sală de spectacol, ci este Loculunde noi, ortodocșii ne tămăduim și ne mântuim. Este Locul unde Harul lui Dumnezeucon-lucrează cu omul, curățindu-l prin Sfintele Taine, pocăință și rugăciune, conducându-lcătre îndumnezeire. Dar în același timp păstrând cu acrivie Dogmele Bisericii, dar șibunacuviință, simplitatea și rânduiala pe care le-am moștenit de la Sfinții Părinți; rânduielipe care dacă nu le vom păstra ”Duhul Sfânt nu va veni să se sălășluiască întru noi”. Sau poate că scopul camerelor video în biserică este acela de a ”supraveghea”comportamentul și îmbrăcămintea necuviincioasă şi smintitoare a unor credincioși, pe caredin păcate, păstorii de azi nu le mai mustră și nu le mai îndreaptă, alungând și prin aceastape Duhul Sfânt și astfel ”rugăciunea lor se preface în păcat” (Ps.108,6).Sau cine ştie ce ”ascultare” au camerele video, ca supraveghind să nu se fure Haruldin biserică, ca nu cumva credincioșii să absoarbă mai mult Har decât le este îngăduit decătre ”împărțitorii Harului” (patriarhi, episcopi, preoți), în funcție de cât și dacă au plătit”contribuția bisericească”, dacă au ajutat la construirea ”Catedralei Mântuirii Neamului”(ase citi pustiirii neamului) și alte taxe bisericești.Cred că ajutorul vădit al camerelor video este să ne pândească pe noi, ortodocșiimoderni și secularizați ca nu cumva să ne înșele Hristos cu ”ortodoxia Lui fanatică” șiascetică; supraveghindu-ne să nu deviem de la drumul apostaziei ecumeniste și să fimpăgubiți de înlesnirile și avantajele ”lumii civilizate”.Dar Hristos ne-a lămurit că Împărăția Lui nu este din lumea aceasta(Ioan 18,36) șică lumea aceasta zace în cel rău. Atunci ce caută cele lumești în Biserica lui Hristos?
    Cel mai probabil camerele video au fost instalate pentru a-L păzi pe Dumnezeu sănu plece din Biserică pentru păcatele și ereziile acumulate în ultimul timp de către păstoriiei, riscând să rămână doar cu zidurile ”monument istoric”, după modelul ”bisericilor”apusene. Ce-i cu noi? Ce vremuri trăim? Către ce ne îndreptăm? Ne păzește Dumnezeu saucamerele video? Dacă acceptăm să ne păzească camerele video, înseamnă că renunțăm laajutorul și ocrotirea lui Dumnezeu și nu mai avem nevoie de El. Ferească Dumnezeu! Iar”de n-ar păzi Domnul Cetatea (Biserica), în zadar ar priveghea cel ce o păzește”(Ps.126,1).De rugăciunile Bisericii se folosește toată lumea, iar noi am predat lumii păzirea Bisericii?Supărăm pe Dumnezeu cu astfel de practici neortodoxe și ”Îl silim să plece dinhotarele noastre” (Marcu 5,17) și să ne lase singuri, pentru că ne comportăm lumește,excluzând Pronia Lui.Hristos, pogorându-Se la noi, deși era Dumnezeu și Atotputernic, a ales lucrurilesimple și smerite, pilduitoare, mergând pe jos sau cel mult cu corabia, iar noi ce facem azidin Casa lui Dumnezeu? Să așteptăm să vină El însuși să facă bici din ștreanguri și săbiciuiască neorânduielile din Biserică? (Matei21,13). Râvna Casei Tale m-amâncat(Ps.68,11).În Bisericile din Sfântul Munte Athos, Sfântul Sava și Sinai nici măcar luminăelectrică nu există, iar noi facem ”sală de spectacole”, cu activități lumești și proiecții defilme documentare, chiar ”duhovniceşti” fiind? Ca să nu mai vorbim de concursurilebisericești și olimpiadele de religie, care încurajează și dezvoltă înfricoșător patima cea reaa mândriei.Dacă am avea frică de Dumnezeu și L-am iubi cu adevărat și am dori mântuirea, amdeveni noi înșine ”camere video” supraveghind ca în Biserica lui Hristos să nu fie îngăduitnici un fel de sminteală sau lucruri neduhovniceşti. Pentru că este păcat strigător la Cer ca,la piesele de teatru şi spectacolele lumeşti să se păstreze liniştea şi buna rânduială, iar înBiserica Dumnezeului Celui Viu, să se îngăduie asemenea sminteli, care arată disprețuireaLui și necredința.Dacă nu vor înceta smintelile și ereziile, ci se vor înmulți și nu se va găsi nimeni săpună stavilă acestei căderi, nu este greu de prevăzut ce ne rezervă viitorul și ce va fi cubisericile noastre și dacă Dumnezeu va mai rămâne în ele.Să ne rugăm cu stăruință Dumnezeului nostru Celui în Treime închinat și slăvit, săne lumineze mințile și să ne înmoaie inimile împietrite și să nu devenim potrivnici Lui,Doamne ferește, din neștiință și nepăsare de neiertat; ci să păzim nepângărită Biserica Luiși tradițiile neschimbate(Iuda1,3), ca nădăjduind ”sfârşit creştinesc vieţii noastre şi răspunsbun la Înfricoşătoarea Judecată”, să auzim din gura lui Hristos: ”vino slugă bună șicredincioasă…și intră întru bucuria Domnului tău”. Amin.

 1. .

  Aspectele oficiale ale vietii Bisericii ne ingrijoreaza, dar si altele trebuie sa ne preocupe.

  Razboiul duhovnicesc este deja unul permanent. Cum ne-a invatat Domnul nostru nu putem sa-l tinem decat cu smerenie, rugaciune si dragoste.

  Un film de vizionat pentru clerici si mireni: Calugarul si demonul

  https://www.youtube.com/watch?v=0-mgtTtcv-Y
  .

 2. Pai ca in afara nu ? a se vedea cine a umblat prin vestul Europei ce sa întâmplat cu multe biserici catolice protestante care au ajuns sa fie discoteci rokoteci etc etc

 3. Au intarziat putin :
  Super Memorandum
  Articolul 11
  11.a. Incepand cu data de 15.08.2017, conducator al „bisericii” crestine devine Vaticanul.

  1. După cum i se ploconesc papei toți conducătorii „bisericești” de destulă vreme, după cum colaborează cu el și după cum îi fac lucrarea antihristică, s-ar putea ca primatul papal să fie o realitate care doar nu ne-a fost încă adusă la cunoștință în mod oficial.

 4. Articolul ”comentariu” de mai sus a fost pubicat in iunie 2015, cu un an inainte de ”sinodul” din Creta, dupa ce m-am intors destul de dezamagit dintr-un pelerinaj facut in Serbia, si se simtea deja de mult timp ”un duh de pustiire” prin bisericile ”impodobite” cu camere video, atat in Romania cat si in Serbia.

 5. Vaticanul și 15 biserici Ortodoxe au început negocierile asupra „primatului Bisericii”. In urma negocierilor, primatul a revenit unui primat.

 6. Pai acum vorbesc ca fratii de la eretic la eretic. Deci e clar ca satana cauta sa si rada de cei cazuti si sa primeze Cine este mai prea-indracit. Papa credea ca el este da Iata ca chiril si daniel lupta si mult si ii iau locul. Ar rebui sa luam Exemplu de la competitia intre demoni. Ca cea intre ortodocsi nu mai este.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO se bazează strict pe cititorii săi mulți, care sprijină fiecare cât poate acest demers. Vă punem la dispoziție conturi bancare sau varianta PayPal de mai jos. Fără sprijinul vostru acest proiect se poate diminua, până la dispariție.

Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Reclamele sunt blocate

Te rog să ne susții, deblocând reclamele.