X

Basarabia: Apusul libertății și răsăritul rezistenței

pacea jidaneasca
Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi. (Ioan 8:32)

Atrag atenția tuturor celor pentru care conceptul de libertate și, în special, cel de libertate de conștiință este mai mult decît un sunet gol și abstract. De cîțiva ani, statul ”nostru” s-a apucat să reglementeze nu politici sociale, economice, ci ceea ce nu se poate supune reglementării într-o societate umană: libertatea gîndirii. Așa cum trăgeam alarma încă acum aproape un an (în articolul Atenție: încă o lege totalitară?), acum se pregătește încă o lovitură dură, o crimă împotriva libertăţii – valoarea umană supremă cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Iată despre ce este vorba, pe scurt:

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Pe 27 noiembrie 2013, trei deputați (”aleși ai poporului”) – ctitorul de biserici ortodoxe Vadim Mișin, directorul Universității Slavone Oleg Babenco și soția ”patriotului” Krîlov, fosta colegă de partid al lui Dodon, Veronica Ambramciuc – au înregistrat în parlament un proiect de lege care poartă denumirea foarte ”grăitoare”: Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (aici o găsiți în întregime). Proiectul respectiv constă în următoarele:

se completează art. 135 din Codul Penal cu 3 sub-articole care prevăd băgarea la pușcărie (de la 3 luni pînă la 1 an) și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani pentru toți cei vor îndrăzni  să conteste versiunea oficială a ceea ce se numește ”Holocaust”.

Pe lîngă aceasta, proiectul respectiv mai vine cu încă o veche noutate:

Articolul 1354. Simbolurile şi organizaţiile cu caracter fascist, rasist sau xenofob

(1) Utilizarea, confecţionarea, vînzarea, răspîndirea simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe adică a drapelelor, emblemelor, insignelor, uniformelor, sloganurilor, formulelor de salut, precum şi a altor asemenea însemne, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie şi extremismul se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Constituirea, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a oricărui grup din trei sau mai multe persoane, inclusiv a organizaţiilor cu sau fără personalitate juridică, partidelor şi mişcărilor politice, asociaţiilor şi fundaţiilor, societăţilor comerciale, precum şi a altor persoane juridice care îşi desfaşoară activitatea temporar sau permanent. în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rasa şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie şi extremismul se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 10 ani. iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale şi cu lichidarea persoanei juridice.

Ca de obicei în asemenea cazuri, exponenţii „poliţiei gîndirii” omit intenţionat să definească noţiunile-cheie din acest proiect de lege, aşa încît orice altfel-gîndire decît cea oficială (în special gîndirea patriotic-tradiţionalistă) să poată fi fără probleme încadrată în noţiunile vagi şi generaliste ca „antisemitism”, „extremism”, „doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe” ş.a.m.d. La fel ca în cazul „homofobiei” (cuvînt inventat de ideologii mişcării homosexuale care semnifică, de fapt, frica iraţională de homosexuali), autorii totalitarişti ai acestei legi (care nu sînt neapărat cele 3 păpuşi mancurte din parlament) confecţionează termeni noi fără conţinut, tocmai pentru ca în fiecare caz aparte să poată umple cu conţinutul pe care-l vor pentru a se răfui în parte cu fiecare „duşman al poporului şi sistemului” care îndrăzneşte sau va îndrăzni să atenteze la „vacile sfinte” ale demo-totalitarismului contemporan.

Mai mult, pentru a-şi duce crima pînă la capăt, călăii libertăţii de conştiinţă mai insistă cu o schimbare a legii, şi anume a Legii cu privire la libertatea de exprimare, adoptată în 2010. Astfel:

La articolul 3 alineatul (41) din Legea nr. 64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 117—118. art.355), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

(4) În condiţiile alin. (3) se interzice răspîndirea şi/sau utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste ori xenofobe, precum şi promovarea ideologiilor totalitariste fasciste, rasiste ori xenofobe şi/sau negarea Holocaustului, acţiuni care se sancţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Nu are sens să ne obosim să ghicim care sînt şi care nu sînt, după părerea autorilor, „simbolurile sau ideologiile fasiciste, rasiste, xeonofobe”, ce înseamnă „negarea Holocaustului”: a pune la îndoială că au fost omorîţi intenţionat 6 000 000 de evrei – cifra oficială de propagandă sionistă – este sau nu negare? A afirma că au fost omorîţi 16 sau 160 de mln de evrei este sau nu negarea Holocaustului? A afirma că au fost omorîţi 4-5 sute de mii – cifra ştiinţifică bazată pe documentele vremii – este sau nu negare? Călăii libertăţii de gîndire vor hotărî pe loc, în funcţie de om, de ”învîrtoșarea” lui, de etnia și credința lui.

Fraţi şi nefraţi, am ajuns să trăim vremurile în care să-L negi pe Dumnezeu este pe deplin permis, să negi existenţa cîmpului electromagnetic, să negi că pămîntul este sferic etc. – este pe deplin acceptabil, din moment ce aceasta nu atentează la stăpînitorii lumii acesteia, la sistemul demo-totalitar prin care aceştia se menţin la putere. Nu cumva însă să îndrăzneşti – tu, dobitoc cuvîntător şi cugetător care te crezi liber – să negi existenţa invenţiei numite „Holocaust”, să-ţi iubeşti Ţara şi Neamul mai mult decît îţi dăm voie, să crezi că Ortodoxia este unica credinţă mîntuitoare, să crezi, într-un final, că eşti liber să gîndeşti şi să trăieşti după alte principii decît cele pe care noi ţi le-am gătit pentru tine…

Proiectul de lege respectiv urmează să fie aprobat în 2 lecturi. Întrucît acest proiect face parte din agenda mondială de impunere la toate nivelurile a versiunii oficiale privind aşa-numitul „Holocaust”, este de aşteptat ca pentru acest proiect să voteze marea majoritatea a „aleşilor poporului”, indiferent de etnie, credință și orientare sexuală, începînd cu „naţionaliştii” din PL şi terminînd cu „comuniştii” din PCRM.

Rămîne de văzut cîtă suflare omenească este gata să-şi apere unicul drept fundamental pe care trepăduşii locali ai elitei mondiale au hotărît să-l ciopîrţească definitiv, în acord cu cele mai democratice și civilizate norme europene…

Holocaustul

În faţa zdrobitoarelor victorii revizioniste, istoricii exterminaţionişti, mercenari ai tezei oficiale a pretinsei exterminări fizice a evreilor, au sfârşit prin a recunoaşte că pe plan istoric şi ştiinţific nu dispun de nici un argument întru susţinerea acuzaţiilor lor macabre. Ei au recunoscut că:

1) Nu pot prezenta nici un document întru susţinerea realităţii crimelor cu care se gargarisesc de 60 de ani;

2) Nu pot prezenta nici măcar una din armele crimei, măcar un desen, o schiţă a acestei arme, modul ei de funcţionare;

3) Nu posedă nici o dovadă sau element de dovadă în sensul aserţiunilor lor;

4) Că nu pot prezenta nici măcar un singur martor credibil;

6) Că sursele invocate s-au dovedit nu numai rare ci şi îndoielnice;

7) Că pretinsele “urme” sînt dezlînate, împrăştiate, imposibil de interpretat coerent;

8) Că s-au pretat la o serie de falsificări, travestiri, artificii şi potemkiade;

9) Că în sprijinul tezei oficiale s-a invocat adesea “istoria idioată” (sic) a deciziei de exterminare a evreilor ce ar fi fost luată la Berlin-Wansee la 20 ianuarie 1942, că Raul Hilberg, cel mai important şi mai cunoscut istoric exterminaţionist este în trista postură de a recurge la “explicaţii“ ridicole, prin presupusele iniţiative pripite ale birocraţiei germane, fără ordin, fără plan, fără instrucţiuni, fără control, pur şi simplu printr-un incredibil consens spiritual şi printr-o transmisiune telepatică a gândirii consensuale.

În 1951, sionistul Léon Poliakov, membru al delegaţiei franceze ce s-a pretat la linşajul judiciar de la Nuremberg (1945-1946), a recunoscut că dispunem de o abundenţă de documente cu privire la istoria celui de al III-lea Reich, mai puţin cu privire la punctul capital şi delicat al “campaniei de exterminare a jidanilor”. În ce priveşte politica de exterminare a evreilor, scrie Léon Poliakov, “nu dispunem de nici un document, nici un document nu a existat, se pare, vreodată” (Bréviaire de la haine, Paris, Calmann-Lévy, 1951, p 171 în edi ia din 1974). (SURSA)

În 1984, Crucea Roșie a dat un raport oficial care atestă faptul că în lagările de concentrare au murit 373 de mii de evrei. Chiar și sursele evreiești-sioniste au coborît de cel puțin două ori cifra mitologică de 6 milioane, inventată de sioniști cu mult înainte de cel de-al doilea război mondial. (detalii cu documente)

Iar în 1991, Ian Kagedan, directorul filialei canadiene a celei mai renumite organizații sioniste B’nai B’rith scria în ziarul ”Toronto Star”: Memoria Holocaustului reprezintă punctul central al construcției Noii Ordini Mondiale.

Poziția ONU

Poziția ONU față de problema controversată a așa-numitei ”negări a holocaustului” a fost pînă nu demult neclară. În multe țări europene, cercetătorii și analiștii politicii care consideră ”genocidul a 6 milioane de evrei în camerele de gazare naziste” drept o minciună în scopul propagandei sioniste și a aliaților lor, și afirmă că există dovezi în acest sens – sînt supuși clevetirilor și defăimărilor în presă, ostracizării publice, sînt dați afară de la lucru, uneori fiind nimiciți prin băgarea pe mulți ani la pușcărie. Exemplele recente ale oamenilor care au fost dați afară de la lucru pentru exprimarea publică a îndoielii cu privire la ”Holocaust” sînt prezentatorul TV Ken Yebsen din Germania și profesorul austriac Franz Hermann.

Acum însă s-a descoperit că ONU a pregătit o lovitură neașteptată care ar putea să devină ucigător pentru călăii cercetării și exprimării libere: în perioada 11-29 iulie 2011, la Geneva s-a desfășurat a 102-a ședință a Comitetului ONU pentru drepturile omului, în cadrul căreia, pentru toate statele care au semnat Convenția pentru drepturile omului (inclusiv Germania, Franția, Austria și Elveția), a fost adoptată următoarea decizie obligatorie:

”Legile care persecută exprimarea opiniei cu privire la faptele istorice sînt incompatibile cu obligațiile pe care Convenția le impune statelor semnatare pe marginea respectării libertății cuvîntului și libertății de exprimare a opiniei. Convenția nu permite nici o interzicere generală a exprimării unei opinii greșite sau a interpretării incorecte a evenimentelor din trecut. (Alin. 49, CCPR/C/GC/34)

Textul deciziei (în lb. rusă) se găsește pe site-ul oficial: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR-C-GC-34_ru.doc

Detalii şi informaţii importante despre ce este şi ce nu este „Holocaustul” găsiţi aici:

Hristofor Ciubotaru | vox.publika.md

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button