GREACĂ: Proiect de rezoluție referitor la provocările actuale la adresa luptei antiecumeniste

ian. 15, 2018 7977 1 http://bit.ly/2H8smGS

Σχέδιον αποφάσεως σχετικώς μέ τας τρέχουσας προκλήσεις
έναντι του αντι-οικουμενιστικου αγώνος

Μία έξαμελής ομάδα μελών της Ορθόδοξου Εθνικής Συνάξεως ιερέων, μοναχών καί πιστών οί όποιοι έχουν διακόψει το μνημόσυνο τών αιρετικών ιεραρχών συνέταξαν ένα σχέδιον ψηφίσματος, το όποιον πρόκειται να ύποβάλλουν προς έγκρισιν εις την ολομέλειαν τής Συνάξεως κατά την διάρκειαν τών έπομένων συναντήσεων αύτής, οί όποιες πραγματοποιούνται νομίμως. Το σχέδιον στοχεύει εις μίαν τοποθέτησιν σχετικά μέ όρισμένας προκλήσεις έναντι του άγώνος κατα του Οίκουμενισμού καί τής συνόδου τής Κρήτης.

Το κείμενον, το όποιον έτιτλοφορήθη χαρακτηριστικά Στώμεν καλώς στώμεν μετά φόβον πρόσχωμεν!, δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι οί άντι-οίκουμενισταί Ορθόδοξοι είναι καί παραμένουν μέλη τής Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Ρουμανίας, ότι ή ίδέα ότι όλοι οί ίεράρχαι στον Ορθόδοξον κόσμον είναι συμβιβασμένοι δέν ήμπορει νά γίνει άποδεκτή καί ότι άπαιτειται μία σωστή συμπεριφορά γιά νά άποφευχθούν αί διολισθήσεις άπο τούς κανόνας· το κείμενον αύτο άποτελει κοινήν πεποίθησιν τών ύπογραφόντων καί θά ύποβληθή στήν άνάλυσιν τών λοιπών ίερέων οί όποιοι διέκοψαν το μνημόσυνον τών ίεραρχών τών καί, έάν έγκριθή, θά ήδύνατο νά γίνη μία άπόφασις πού θά ύιοθετηθή άπο όλους όσοι έχουν αποτειχιστει άπο τήν οίκουμενιστικήν αιρεσιν καί άπο έκείνους πού τήν κηρύττουν στήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν τής Ρουμανίας.

Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO necesită mult timp, foarte multă muncă, dar și resurse financiare. Veniturile obținute din publicitate sunt însa cu mult sub așteptările noastre inițiale. Chiar dacă portalul are mulți cititori, totuși, sunt foarte puțini care găsesc în produsele promovate prin reclame ceva să-i intereseze… și să dea click pe ele. Pe de altă parte, jurnalismul nu poate fi independent dacă este finanțat de vreun mogul sau organizație.

Pentru a fi independent, acesta trebuie să se bazeze strict pe cititorii săi mulți, care să sprijine fiecare cât poate această lucrare. Ca atare, de bază rămân tot clasicele conturi bancare sau varianta PayPal. Fără sprijinul vostru acest portal nu-și va mai putea continua activitatea.

Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Ne mai puteți sprijini și în alte modalități! Click pentru detalii.
Categorii:
articole asemănătoare
Trackbacks/Pingbacks
  1. Marele duhovnic grec, părintele Maximos Karavas, a citit și binecuvântat în Duminica Ortodoxiei, în fața a mii de credincioși, proiectul de rezoluție al celor șase membri ai sinaxei nepomenitorilor români - OrtodoxINFO - 28 februarie 2018

    […] prezentat publicului larg spre dezbatere în luna ianuarie a acestui an și tradus în limbile greacă și […]

Scrie un comentariu

Scroll Up