Către Mitropolitul Serafim de Pireu și teologii din jurul său: Canonul 15 al Sinodului I-II Constantinopol are caracter OBLIGATORIU

Oct 13, 2017 12375 40 goo.gl/W7kXPq

Pr. Efthimios Tricaminas a scris o carte prin care arată caracterul obligatoriu al canonului 15 al Sinodului 1-2 Constantinopol, din 861.

Mitropolia de Pireu face o analiză critică, din păcate atât de greșit interpretată și cu atâtea inexactități, încât pr. Eftimie a fost determinat să alcătuiască un răspuns ortodox către Mitopolie. Cuvintele de mai jos reprezintă o selecție de idei extrase din acest răspuns de către părintele Alipie din Kapsala.

1. Credeți (dvs., Mitrop. de Pireu n.trad.) că, pentru a ne îngrădi de eretic, este obligatoriu ca un Sinod să fi condamnat deja erezia și pe eretic. De asemenea spuneți că ar fi facultativ și nu obligatoriu canonul 15 al Sin. I-II. În același timp recunoașteți că ecumenismul este panerezie. La toate acestea nu aveți nici o dovadă biblică, patristică, sau canonică, încercând să vă sprijiniți ceea ce credeți în mod rațional. Introduceți în acest fel altă învățătură pentru poziția credincioșilor în vreme de erezie, învățându-i să nu pună în practica învățătura Bisericii ci să-i urmeze pe minciuno-episcopi, numai să nu facă schismă. Trebuie să înțelegeți că prin război din condei sau cu cartușe oarbe nu mor vrăjmașii credinței, ci este nevoie de conștiință mărturisitoare și mărturisirea adevărului pusă în practică. Scop al ecumeniștilor este tocirea conștiinței mărturisitoare a ortodocșilor.
2. Biserica Pireului este membru al CMB (în cadrul Bisericii Greciei). Mitropolitul Serafim, în Duminica Ortodoxiei a anatematizat pe protestanți, membrii ai CMB. Dacă spuneți că nu aparțineți CMB, nu respectați regulamentul, instituția Bisericii. Pentru că, doar atunci nu se adună cineva în drumul eretic cu episcopul, atunci când nu are comuniune cu el, nici cu cei ce sunt în comuniune cu el, conform cu învățătura ortodoxă a Bisericii. Dacă spuneți că nu aparțineți CMB, atunci trebuie să vă justificați asta d.p.d.v. biblic și canonic, pentru că înșivă ați spus că Scriptura și Canoanele reprezintă cel mai înalt îndrumător și cea mai sigură cale în viața Bisericii.
3. Patriarhul ecumenic Bartolomeu împreună cu alți patriarhi a făcut Sinod și a afurisit pe teologul Nikolaos Sotiropulos, dând dreptate Arhiepiscopului Australiei, Stilianos Halkianakis; (Teologul amintit declarase public că Bartolomeu este cel mai mare eretic al tuturor timpurilor, și Arhiep. Stilianos Halkianakis marturisește erezia cu capul descoperit, că adică Hristos nu a fost fără de păcat, că Sfânta Scriptură e o făcătură și că omul provine din maimuță). Bănuiesc că acceptați această decizie. Altfel, dacă recunoașteți nevinovăția lui Sotiropulos și sunteți în comuniune cu el, atunci sunteți și dvs. sub condamnare canonică, pentru că ,,cel ce are comuniune cu cel excomunicat, este scos din comuniune (can. 2- Sinodul local din Antiohia). Vă rugăm să ne răspundeți: care sunt hotarele ascultării în această situație, Episcopul eretic își conduce sau nu turma spre râpă ? (Mat. 15,14). Oile cuvântătoare, atunci când înțeleg că Episcopul lor este orb, mai sunt datoare să-i dea ascultare?
4. Ați scris la începutul cărții dvs. că ereziile au dus la pierdere multe suflete. Spuneți că ecumenismul este panerezie și în același timp îndemnați creștinii să stea împreună cu ecumeniștii până la o decizie sinodală. Învățați de asemenea că oile turmei cuvântătoare nu se vatămă de erezia episcopilor, de vreme ce nu sunt de acord cu ea. Dacă nu se vatămă, ce nevoie mai au de decizia sinodală pentru a se mai îngrădi de erezie?
5. Prezența noastră în CMB este adevărat ecumenism. Dvs. ați acceptat facultativitatea canonului 15 fără să cercetați și fără să ne arătați dovezi din scrierile Sfinților Părinți. În Ortodoxie există un singur fel de unitate: unitatea de credință, adică să fim una, din acest punct de vedere. Este trist să vă vedem vorbind despre unitate, fiind în comuniune cu episcopi eretici în timp ce numiți ecumenismul panerezie.
6. Una din înșelăciunile ecumenismului este unitatea în jurul episcopului (episcopocentrism), și nu în jurul Mântuitorului Hristos (Hristocentrism). Orice interpretare vom da canonului 15, dacă nu este în acord cu Sfânta Scriptură este greșită. Va trebui să ne dovediți că noi suntem cei care am intrerpretat greșit canonul. a) Cum de ați procedat la anatematizarea ecumenismului fără condamnare sinodală? b) Ce noima are această condamnare care este contrazisă de fapte? (Mitrop. Serafim de Pireu este în comuniune cu Ecumenismul prin pomenirea membrilor Sinodului Bisericii Greciei); ,,Vrăjmaș al lui Dumnezeu este, nu doar ereticul, ci și cel ce stă în comuniune cu el!” (Sf. Ioan Gură de Aur-Sf. Teodor Studitul –PG. 99,1045).
7. Episcopii sunt păzitorii credinței, și deși se adună în continuu în sinoadele locale, niciodată nu au condamnat Ecumenismul deși aceasta ar fi trebuit să fie prima lor grijă, contribuind astfel la înrădăcinarea ereziei în Biserică. Ortodoxia unui sinod ne-o arată, nu mulțimea participanților, ci adevărul hotărârilor luate.
8. Spuneți că trebuie să existe sfinți părinți și în zilele noastre care vor condamna erezia, iar noi pe aceștia îi vom urma. De vreme ce nu există acești sfinți părinți nu avem decât să rămânem în comuniune cu ecumenismul (erezia)? A fi următori Sfinților Părinți nu înseamnă să ne raportăm doar la părinții contemporani, ci să punem în practică ceea ce au făcut și ce au învățat Sfinții Parinți ai Bisericii din toate timpurile. Părinții întotdeauna, urmând învățăturile Sfinților de dinaintea lor, au condamnat ereziile și ereticii din vremea lor așa cum vedem și în hotărârile Sinoadelor Ecumenice 7 9. Patriarhii ecumeniști Atenagoras și Dimitrios i-au urmat pe eretici, iar Bartolomeu i-a numit pe Sfinții Părinți care au condamnat papismul (Sf. Fotie, Grig. Palama, Marcu al Efesului etc.), ,,victime ale șarpelui începător al răutății (diavolului)”.
10. Spuneți că nu poate orice creștin să deosebească cine este și cine nu este eretic, ci trebuie ca mai întâi să se facă Sinod care să identifice erezia și apoi vom vedea ce vom face cu episcopii eretici. Deasemenea mai spuneți că ,,diagnosticarea ereziei doar Sfinții o pot face”. Prin ceea ce susțineți vă contraziceți singur: ați diagnosticat deja ecumenismul ca panerezie; Mitropolitul dvs. – al Pireului n.n. – a anatemetizat pe ecumeniști, însă comuniunea nu o întrerupeți pentru că aceasta costă! Cuv. Nicodim Aghioritul nu este de acord cu dvs., pentru că zice: ,, Cei ce au episcopi eretici trebuie să se îngrădească de ei înainte de Sinod, în timp ce dvs. vă problematizați dacă după Sinod veți face sau nu ascultare de această hotărâre. Ce nevoie mai avem de acest diagnostic dacă și dupa acesta tot nu știm ce să facem? Sfintele Canoane și Sfinții niciodată nu ne-au spus că trebuie să existe vre-un diagnostic pus de Sfinți sau de Sinoade. Nu ați înțeles încă adevăratul scop al întreruperii comuniunii, care este: a) Problema mântuirii pentru fiecare creștin (apărarea sufletului său atunci când păstorul lui a devenit lup), și b) Îndepărtarea ereticilor din Biserică. E de râs ceea ce se înțelege prin explicațiile dvs. facultative: adică, pe de o parte Sfinții să numească pe eretici lupi și șerpi, iar pe de alta să-și îndemne oile să rămână împreună cu aceștia! Vă contrazice Sf. Ap. Ioan Teologul care zice că ,,nici bun venit să nu-i ziceți!”(2 Ioan, 10). Adică, constatarea ereziei de către orice creștin este suficientă pentru întreruperea comuniunii. Vă contrazic toți Sfinții care au numit lupi și șerpi pe eretici, nu datorită vre-unei hotărâri sinodale, ci datorită învățăturii eretice.
11. Scrieți: ,,Canoanele 13 și 14 ale Sin. I-II spun că este nevoie de hotărâre sinodală asupra abaterilor etice ale episcopului, înainte de a se întrerupe comuniunea cu acesta, așadar cu atât mai mult atunci când este vorba despre căderea episcopului în erezie. Chiar dacă nu este scrisă în canonul 15, acest lucru este de la sine înțeles”. Aici canonul spune cele dimpotrivă: îngrădirea se face înainte de condamnarea sinodală a episcopului, iar dvs. spuneți că este necesară condamnarea sinodală inainte de întruperea comuniunii. Atunci, ce fel de întrerupere a comuniunii se va face după condamnarea sinodală a episcopului de vreme ce sinodul va hirotoni un alt episcop? Sf. Grig. Teologul scrie că atunci când a mers în C-nopol a găsit poporul fără episcop, deși exista episcopul eretic al vremii, și toate lăcașele erau în mâna lui.
12. Atunci când se face un sinod local cine ne poate spune dacă este sfânt sau tâlhăresc? Poate, creștinul de rând? Conform spuselor dvs. acesta nu poate diagnostica erezia! Va putea diagnostica un Sinod? Așteptați, poate, să se condamne ereticii ecumeniști pe ei înșiși?
13. În perioada iconomahiei s-au făcut patru sinoade locale, două împotriva icoanelor și două pentru. Cine ne va spune care sinod este ortodox și care nu? Ortodocșii nu gândeau atunci așa cum gândiți dvs. acum, nici sfinții de atunci nu făceau referiri la vre-un sinod pentru a-și sprijini poziția credinței lor. Chiar și după Sin. VII Ecum. Sfinții nu se sprijineau pe hotărârile luate la acest Sinod deoarece nu fusese încă confirmat ca Sinod Ecumenic, ci s-au împotrivit ereziilor bazându-se pe cuvintele Sfinților Ioan Hrisostomul, Vasile cel Mare, etc. Deasemenea, așa cum se vede în Procesele Verbale ale Sinodului VII Ecumenic, Episcopii care au venit pocăindu-se pentru șederea lor în comuniune cu erezia pentru a-și putea păstra tronurile, justificându-și în diferite feluri frica de a mărturisi adevărul (Grigorie al Neocezareei, Vasile al Ancirei și alții), nu și-au dezvinovățit comuniunea lor cu erezia iconomahă prin referirea la hotărârea luată de cei 348 de episcopi la sinodul din Ieria, care a avut loc în 754 și care a hotărât că icoanele sunt idoli, și de aceea trebuiesc distruse pentru a nu mai fi închinate de popor. Acești episcopi, în timpul judecării lor sinodale în anul 787 în fața Sfântului Tarasie, nu au aruncat vina pe cei 348 episcopi care luaseră decizia sinodală, ci au socotit înșelarea ca fiind a lor personală, cerându-și iertare și marturisindu-și prin semnătură greșeala în fața Sinodului. Astăzi Patriarhul Bartolomeu spune că dialogurile și rugăciunile împreună și toate documentele semnate împreună sunt Hotărâri Sinodale.
Întrebăm: 1) Arhiepiscopul Australiei Halkianakis, care a spus că omul se trage din maimuță, că Hristos nu a fost dintru început fără de păcat, că Sfânta Scriptură este o făcătură, șamd. Mai avem nevoie de cercetări speciale referitoare la această temă ca să înțelegem că acesta este eretic, pentru ca abia apoi să vedem dacă-l putem urma sau nu? Sau pentru a continua să rămânem în CMB? Sau pentru recunoașterea tainelor ereticilor fără ca aceștia să vină la Ortodoxie? Așadar, vom face ascultare de Biserica Greciei care a acceptat toate acestea?
14. Pomenirea episcopului înseamnă comuniunea de credință cu acesta. Pomenind un minciuno-episcop ne molipsim de erezie, devenind eretici, deci ,,vrăjmași ai lui Dumnezeu”, după cum zice Sf. Ioan Gură de Aur; Sinodul Panortodox din 1848 socotește pe popor ca fiind păzitorul Credinței. Dvs. însă, scrieți că poporul este incompetent și nepregătit pentru acest lucru, neavând cunoștințele necesare despre ale Credinței. Așadar, pe cine mai așteptați să vină să-i judece pe ecumeniști? Așteptați, poate, să se judece ei, pe ei înșiși?
15. Spuneți despre Canonul 31 Apostolic că nu dă dreptul oricărui creștin să judece pe episcopul său;
Dimpotrivă, canonul îl pune în siguranță pe creștin și îl face responsabil, așadar și vinovat dacă rămâne în părtășie cu un astfel de episcop.Prin explicarea facultativă pe care o dați canonului 15 al Sin. I-II, ajutați la înrădăcinarea ereziei în Biserică, dărâmând astfel ultimul bastion al credinței – poporul ortodox.
16. Întrebați: cine are competența de a judeca un episcop? Vă răspund: Eu, pentru siguranța mea personală, pentru a nu participa la erezia în care se află cei ce sunt în comuniune cu acesta. Responsabilitatea mea personală este adeverită: a) De Sfânta Scriptură care-mi zice să fug de el și să nu mă las condus de dânsul pentru că, orb fiind el, vom cădea amândoi în râpă; b) De Can. 15 al Sin. I-II, si de Can. 31 si 33 Apostolice, ș.a.m.d.; c) De învățăturile tuturor Sfinților Parinți care ne învață să fugim de păstorii mincinoși.
Din păcate, confundați problemele de credință cu celelalte feluri de probleme; este vizibil că protejați în mod nepatristic așazisul caracter facultativ al canonului 15; desființați întreruperea pomenirii ereticului, lăsată de Biserică credincioșilor ca mijloc de apărare împotriva ereziei, datorită consecințelor care pot rezulta, dar și pentru că acest lucru presupune jertfă. Oricât de neplăcut veți socoti și oricât de deranjat vă veți simți, acest paragraf al canonului 15, constituie acrivia în problemle de credință pe timp de erezie, întrucât este în acord cu Sfânta Scriptură și cu Sfinții Părinți.
17. Mărturisiți că, Canoanele sunt obligatorii, cu excepția doar a canonului 15, al Sin. I-II. De ce nu faceți, atunci, referire la canonul 3 al Sin. III Ecumenic, care i-a îndreptățit pe credincioșii care au întrerupt comuniunea cu Nestorie înaintea condamnării lui sinodale, motiv pentru care au fost și caterisiți de către acela? Mai sunt încă două canoane care arată obligativitatea canoanelor: 33 Apostolic, care cere ca, pe clericul care vine din altă eparhie, după ce prezintă actele oficiale de cleric orthodox, să fie cercetat și în detaliu în privința ortodoxiei credinței sale, și abia după aceea să fie primit în comuniune bisericească. Mai avem și can. 17 al Sf. Nikifor Mărturisitorul care permite plecarea monahului din mănăstirea de metanie atunci cănd starețul este eretic.
18. Spuneți că Sfânta Scriptură și Sfănta Tradiție se completează una pe alta. Aceasta este greșit. Sfănta Scriptură este desăvârșită, nu se cumpletează prin Tradiție, ci se explică și se exprimă prin Aceasta. Dacă Sfânta Scriptură se completează, înseamnă că are lipsuri.
19. Sfinții spun că creștinii nu au nici o justificare dacă nu fug imediat din comuniunea cu episcopul eretic, deoarece își pun în pericol mântuirea. Sfinții Apostoli prin Canoanele lor ne poruncesc să ne îndepărtăm de păstorii care ne vatămă sufletește, iar dvs. spuneți că, discernământul de a diagnostifica erezia este un drept doar al episcopilor, care singuri au dreptul de a judeca pe episcopul încriminat. Însă Sf. Ignatie Teoforul în epistola catre Efeseni scrie: ,,fiecare om a primit de la Dumnezeu posibilitatea de discernământ, și va fi învinovățit dacă va urma vreun păstor mincinos”. Dvs. explicați că, în acest loc, Sfântul vorbește doar despre creștini harismatici. Vă întrebăm: Sfăntul nu este interesat și de mântuirea altor creștini? Și de ce, mă rog, Sfîntul nu-i sfătuiește pe acești harismatici să-i învețe și pe ceilalți creștini, care nu au această harismă,ca și aceia să se poată mântui? Adică, prezentați pe Sfântul Ignatie ca fiind interesat doar de măntuirea câtorva oameni? Dacă privim în mod logic, Sfântul trebuie să fi fost interesat de cei mulți care au nevoie de îndrumare, deoarece sunt în pericolul venit prin păstorul eretic. Dvs. învățați creștinii să rămână în comuniune cu minciuno-păstorii, în timp ce Sfântul îi numește pe păstorii eretici lupi, învățându-i să fugă de ei și de orice episcop care strică învățătura ortodoxă printr-o învățătură mincinoasă (precum blasfemiile ecumeniștilor de astăzi) pentru a nu ajunge în iad împreună cu cei ce rămân în comuniune cu ei. Nu găsim nici măcar un singur loc în învățăturile Sfinților Părinți sau în Sfintele Canoane în care să fie justificate rămânerea creștinilor lângă eretici. Sf. Vasile cel Mare spune: ,,trebuie să ne ferim de comuniunea cu ereticii necondamnați, și de cuvintele lor ca de otravă ucigătoare de suflet”.
20. Prezentați pe Sf. Vasile ca pe unul care îndruma pe toți creștinii din Imperiul Bizantin să nu aibă comuniune cu ereticii. Această afirmație este greșită. Sf. Vasile nu avea încă cinstea și slava de care se bucură astăzi. Spuneți că Sf. Vasile avea îndrumar nemincinos hotărârile Sin. I Ecumenic. Să înțelegem că Sfântul nu avea harisma mărturisirii-discernământului, a explicării Scripturilor și luminarea Duhului Sfânt? Dimpotrivă, chiar de n-ar fi existat hotărârile Sinodului, aceiași poziție ar fi avut-o împotriva eresurilor. Dvs. caracterizați Ecumenismul ca panerezie fără să mai așteptați să v-o mai spună Sinodul. Dacă vreun Sinod ar legifera Ecumenismul cred că vă veți împotrivi acestei hotărâri. Sf. Vasile s-a luptat împotriva pnevmatomahilor, care au fost condamnați după trecerea lui din viață, la Sin. II Ecum. Sfântul a învățat să fie anatematizați toți câți spun că Sfântul Duh este zidire, fără să fi existat vre-o hotărâre Sinodală în ceastă privință. Nu numai că nu avea comuniune cu cacodocșii ci i-a și anatematizat, și chiar a cerut de la episcopii din Apus să ajute la constituirea unui Sinod Ecumenic, sprijinindu-se pe Credința Ortodoxă, Sf. Scriptură și Sf. Tradiție.
21. Arienii și semiarienii au făcut șaptesprezece sinoade (după cum ne arată practicalele Sinodale), pentru a anula Sin. I Ecumenic. Deși Arie era anatematizat, totuși din porunca Împăratului și cu mărturiile mincinoase, a ieșit hotărâre să liturghisească împreună cu ortodocșii numai ca să liniștească poporul. Atunci s-a făcut minunea cunoscută, cu rugăciunea Sf.lui Alexandru, când I s-a deschis pântecele și s-au vărsat cele dinlăuntru ale lui în ieșitoare, cu puțin înainte de Sf. Liturghie. ,,Cei cu a căror învățătură nu suntem de acord, nici comuniune bisericească nu trebuie să avem cu ei” (Sf. Atanasie cel Mare-ΒΕΠΕΣ 33182).
22. Poporul a constrâns pe Patriarhul C-nopolului (Aticos) și pe al Antiohiei să treacă în diptice la adormiți pe Sf. Ioan Gură de Aur. Adică, dacă Ioaniții nu ar fi făcut această ,,bună schismă’’, astăzi pe Sf. Hrisostom nu l-am fi avut între Sfinți. Patriarhul Atikos a scris către Sf. Kiril al Alexandriei că ,,ioaniții (episcopi, cler și popor) se întâlnesc în afara zidurilor cetății, și acolo săvârșesc toate ale Credinței (Sf. Liturghie și celelalte Sf. Taine). Același lucru se întâmplă și în Antiohia”.
23. Scrieți: ,,Sf. Kiril nu a întrerupt imediat comuniunea bisericească cu Nestorie”. Ce denaturare a textului! Dacă nu vreți să-i urmați Sf.lui Kiril și lui Celestin al Romei, care i-au dat timp de gândire doar de zece zile lui Nestorie (pentru a renunța la erezia lui, altfel fiind amenințat cu ștergerea din diptice), dați-le atunci 20-30 de zile, și întrerupeți pomenirea cu ecumeniștii. Din păcate, Mitropolitul Pireului, în vreme de erezie urmează căi antipatristice.
24. Clerul și poporul din C-nopol a fost lăudat de Sf. Kiril și de Sf. Celestin al Romei socotind a fi mare cinste îngrădirea lor de erezia lui Nestorie, după cum se vede din epistola catre clerul și poporul din C-nopol în care se vede acceptarea îngrădirii lor. Dar și Can. 3 al Sin. III Ecum, despre păstorii mincinoși, cei ce s-au lepădat credința și Tradiția Ortodoxă, poruncește să nu-i urmăm, și să nu avem nici un fel de comuniune cu ei.
25. Mergem acum la Sf. Maxim Mărturisitorul: Scoateți din context fragmentul, și îl interpretați astfel încât să-i dați un alt înțeles decît cel dat de însuși Sfântul. Spuneți: ,,Sf. Maxim a întrerupt comuniunea cu toți patriarhii eretici bazându-se pe hotărârile Sinodului Lateran”. Iarăși interpretare greșită. Sfântul și-a sprijinit îngrădirea pe învățătura Bisericii! Când a fost întrebat ,,de ce Biserică aparții? ”, acesta a răspuns: ,,În Biserica Apostolică-Universală este doar cel ce are mărturisirea dreaptă și mântuitoare a credinței în Dumnezeu”! Sf. Maxim a provocat Sinodul Lateran, nu pentru a-și consolida propria poziție față de erezie (așa cum dvs. susțineți), ci pentru a ajuta la reîntoarcerea la Ortodoxie! Roma era singura la acea vreme care mai păstra credința Ortodoxă. Biograful său spune: ,, a fugit din palatul Împăratului pentru a nu se molipsi de erezie prin comuniunea cu ereticii. Dvs, dimpotrivă, socotiți comuniunea cu ereticii a fi ,,iconomie”, ,,precauție”, ,,discernământ” și ,,luptă cu erezia din interiorul Bisericii”!!! Sf. Maxim s-a îngrădit înainte de a fi condamnați patriarhii eretici, acesta este marele adevăr, chiar dacă nu vă servește sau dacă nu vă puteți sprijini pe el teoriile dvs.
26. Îl prezentați pe papa Romei ca judecător suprem la care trebuie să meargă și C-nopolul pentru a fi judecat, adică spuneți ca, în Biserică nimic nu se face fără acordul papei, și că unirea se face prin papa. Din păcate învățați exact același lucru pe care și Papismul îl învață despre Primatul Papal. Dvs. învățați la ascultare și rămânerea în legătură cu păstorii mincinoși, până va lua hotărâre Sinodul, iar Sf. Maxim învață că oricine li se supune, se supune de fapt diavolului!!!
27. Scrieți: ,,Îngrădirea clerului și poporului s-a făcut după condamnarea sinodală a iconomahiei”. Și aici călcați pe urmele cacodocșilor. Episcopii iconomahi din acea vreme erau episcopi canonici și aveau de partea lor hotărârea sinodală de la Ieria, din 754. Sf. Ștefan Mărturisitorul, înaintea Împăratului C-tin Copronim, a numit acest sinod ,,pseudo-adunare” și pe Împărat – ereziarh. Această anatemă a Sf.lui Ștefan a fost folosită ca oros-decizie de Sin. VII Ecumenic. Aici teologii Mitrop. de Pireu nu pot înțelege un lucru pe care și pruncii pot să-l înțeleagă, că în vreme de erezie nu avem nevoie de sinoade care să ne arate cine este eretic, ci de mărturisitori ai adevărului. Prin ceea ce spuneți deveniți piedică pentru toți cei ce vor să urmeze calea Părinților în vreme de erezie.
28. Sf. Vasile cel Mare, ca și Sf. Teodor Studitul, identifică încălcarea publică a unei porunci evanghelice cu erezia. Așadar ceea ce scrieți, că acești Sfinți nu identifică acest lucru, este minciună. Nu înțeleg cum e posibil să numiți Ecumenismul Panerezie, și în acelașii timp să spuneți că nerespectarea poruncilor Evangheliei nu sunt erezie? Cât de absurd vă puteți exprima?.
29. Îngrădirea Sf.lui Teodor Studitul s-a făcut din luminarea Sfântului Duh pentru a se opri răul. L-au numit pe acesta ,,imitator al Sf.lui Ioan Botezătorul și al Sf.lui Ilie”, dvs, din păcate o numiți ,,schisma Studită”. Cononistul Zonaras cataloghează pe Sf. Teodor ca pe unul care a întrerupt pomenirea deoarece voia să ajungă Patriarh. Acest lucru pe de o parte nu este susținut de istorie, iar pe de alta, dacă ar fi umblat după putere ar fi căutat să fie în bune relații cu stăpânii.
30. Spuneți: ,,îngrădirea arată ca nefolositor rolul sinodului în procesul de diagnostificare al ereziei”. Aceasta este o glumă! Tocmai îngrădirea este cea care provoacă nevoia convocării unui Sinod Ortodox! În primul rând asigură posibilitatea mântuirii credinciosului. Orice bine există la eretic este ca și momeala în undiță pentru a atrage creștinii la înșelare.
31. Vă reclam pentru sabotaj și înșelăciune deoarece spuneți că Patriarhii Răsăritului au fost latinofroni iar Sf. Marcu Evghenicul a avut comuniune cu ei și nu s-a îngrădit. Istoricul Siropulos al Sinodului de la Ferara-Florența scrie că Patriarhii Răsăritului au dat dispoziție reprezentanților acestora la Sinod, să nu semneze decât dacă toate deciziile sunt în conformitate cu Sinoadele Ecumenice și cu învățăturile Sfinților. Adică gândirea lor era ortodoxă însă Împăratul a trădat! Acesta, însă, înainte de a merge în Italia, a dat dispoziție să se facă pregătiri pentru a putea înfrunta pe papistași. Gheorghios Scolarios, viitorul Patriarh Ghenadie, spune către Împărat: ,,Dacă vrei să se întâmple toate după voia lui Dumnezeu, să mergem în Italia pentru a dovedi dogma Ortodoxă. Au căzut de acord să meargă, au început să se pregătească studiind pe Cabasila, și adunând cărțile Patristice necesare acestui scop. Pe aceștia care aveau această gândire ortodoxă înainte de a pleca spre Italia, îi numiți latinofroni? Dvs. aveți comuniune deplină cu ecumeniștii, doar în cuvinte vă contraziceți și nici măcar întotdeauna (…)!”

Fragmente din cartea pr. Efthimios Tricaminas
Răspuns către Mitropolia de Pireu

Traducere de monahul Efrem

NOTĂ OrtodoxINFO
Pr. Eftimie Tricaminas este încurcat cu problema Tainelor invalide, pe care nu o explică corect, patristic, motiv pentru care părinții athoniți nu sunt de acord cu el. Acest compendiu, însă, are scopul doar de a arăta întunecarea minții ecumeniștilor care nu pot duce raționamentele până capăt.
Efrem din Prodromu
Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO necesită mult timp, foarte multă muncă, dar și bani. Veniturile obținute din publicitate sunt însa cu mult sub așteptările noastre inițiale. Chiar dacă portalul are mulți cititori, totuși, sunt foarte puțini care găsesc în produsele promovate prin reclame ceva să-i intereseze… și să dea click pe ele. Pe de altă parte, jurnalismul nu poate fi independent dacă este finanțat de vreun mogul sau organizație.

Pentru a fi independent, acesta trebuie să se bazeze strict pe cititorii săi mulți, care să sprijine fiecare cât poate această lucrare. Ca atare, de bază rămân tot clasicele conturi bancare sau varianta PayPal. Fără sprijinul vostru acest portal nu-și va mai putea continua activitatea.

Ne mai puteți sprijini și în alte modalități! Click pentru detalii.
Categorii:
articole asemănătoare
40 Comentarii la “Către Mitropolitul Serafim de Pireu și teologii din jurul său: Canonul 15 al Sinodului I-II Constantinopol are caracter OBLIGATORIU”
Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor revine exclusiv comentatorilor.
 1. Adevarat
  # 13 octombrie 2017 at 16:32

  asta ca sa vedeti cat de manipulati sunteti si ca adevarul nu asteapta la mila vre-unui episcop. Nepomenirea vine de jos in sus, nu invers. Schimbarea vine de jos in sus, altfel se numeste lovitura strategica. Deci, crestinii trebuie sa ceara preotilor necomuniunea cu ereticii…

  • preot Matei Vulcanescu
   # 14 octombrie 2017 at 15:03

   Acest text este o diversiune! Textul in sine este foarte ortodox! Dar pune in gura Episcopului Serafim ceva ce el nu a spus niciodata! In aceasta consta diversiunea. Textul combate defapt o brosurica a unui angajat al Mitropoliei Pireului Arhim. Pavlos Dimitracopulos care intradevar spunea acele balarii si pusese ca si sigla Mitropolia Pireului, fara nici o legatura cu IPS Serafim! Acel angajat a si fost sanctionat pentru aceasta indrazneala!

 2. preot Matei Vulcanescu
  # 13 octombrie 2017 at 18:54

  — sunt efectiv uimit: Pai Mitropolitul Pireului anatematizeaza ecumenismul( argument folosit ca negativ in discursul logic al textului) pentru ca se afirma initial ca acelasi mitropolit (Serafim) care a anatematizat ecumenismul cu toate manifestarile sale si nu pomeneste pe Ieronim ar afrimra ca nu poate fi oprita pomenirea decat a unui eretic condamnat sinodal!!!!???? Pai e contradictie logica! Deci prima afirmatie din scrisoare este mincinoasa! Insemna ca IPS Serafim ar fi nebun, pregatit pentru spitalizare la grav schizofrenici, chiar legat, periculosi, cu o astfel de contrazicere….
  Sunt mahnit ca i se da girul unor oameni care nu cunsc teologie dar vor sa fie eroi…….
  Sa nu fie.
  Observ o lipsa de dialog cu pr Theodorso Zisis, care este NEPOMENITOR, dar nu e iubit, ca de, vor altii sa fie PRMII, EROI… si batranii sa fie mintiti, inselati, dusi cu vorba, etc….
  Fiecare isi va lua plata sa, daca a smintit pe cineva facandu-l sa se rupa de toti si de toate. Sa nu uitam ispita stilista si sa nu repetam istoria!

  pr. Matei Vulcanescu,

  cel care nu vrea sa fie erou, nici sa ramana in istorie, ci doar sa ramana in Biserica! ( atentie! asa cum spune IPS Serafim: Biserica nu insemna episcopocentrism!!!!!)

  Nici una din afirmatii nu apartine lui IPS Serafim! E vorba de o brosurica ce apartine pr Pavlos Dimitrakopulos ce era pe vremea aia la biroul antieretic al Mitropoliei. Deci adresarea e gresita, nu exista nici o bibliografie care sa indice ca IPS Serafim a facut acele afirmatii, puse in gura lui….
  Nu stau sa analizez textul, dar e plin de balarii….Niciodata IPS Serafim nu a afirmat ca Canonul 15 nu ar fi obligatoriu, si pentru mai multe informatii referitor la erminia canonului de catre pr Theodoros Zisis.
  Eu cunsc foarte bine istoria pr Tricaminas, …. daca e nevoie de alte informatii sunt dispus sa le pun la dispozitia celor care au bunavointa de a asculta.

  • Raluca
   # 13 octombrie 2017 at 19:24

   „Nu stau să analizez textul”.

   Dacă e așa cum spuneți, tocmai că ar fi necesară o analiză detaliată a textului, și combătute pe rînd și cu argumente toate afirmațiile făcute („bălăriile”), ca lucrurile să fie clare, precise și fără echivoc, și ca să nu existe nici o umbră de îndoială. Nu credeți că ar fi mai bine așa?

 3. Spirea Bataiosu
  # 13 octombrie 2017 at 20:00

  DACA MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU,ESTE CU ADEVARAT ANTIECUMENIST,,AR FI TREBUIT CA REZULTAT SA FIE PREOTIME NEPOMENITOARE CU GRAMADA DIN MITROPOLIA DUMNEALUI,,,,DAR NU REZULTA ACEST LUCRU—-SE POMENESTE LA GREU ERETICUL BARTOLOMEU

 4. preot Matei Vulcanescu
  # 13 octombrie 2017 at 20:03

  TEXTUL PARINTELUI EFTIMIE TRICAMINAS ESTE MINCINOS SI CALOMNIATOR pentru ca nu se adreseaza persoanei care trebuie!

  — sunt efectiv uimit: Pai Mitropolitul Pireului anatematizeaza ecumenismul( argument folosit ca negativ in discursul logic al textului) pentru ca se afirma initial ca acelasi mitropolit (Serafim) care a anatematizat ecumenismul cu toate manifestarile sale si nu pomeneste pe Ieronim ar afrimra ca nu poate fi oprita pomenirea decat a unui eretic condamnat sinodal!!!!???? Pai e contradictie logica! Deci prima afirmatie din scrisoare este mincinoasa! Insemna ca IPS Serafim ar fi nebun, pregatit pentru spitalizare la grav schizofrenici, chiar legat, periculosi, cu o astfel de contrazicere….
  Sunt mahnit ca i se da girul unor oameni care nu cunsc teologie dar vor sa fie eroi…….
  Sa nu fie.
  Observ o lipsa de dialog cu pr Theodorso Zisis, care este NEPOMENITOR, dar nu e iubit, ca de, vor altii sa fie PRMII, EROI… si batranii sa fie mintiti, inselati, dusi cu vorba, etc….
  Fiecare isi va lua plata sa, daca a smintit pe cineva facandu-l sa se rupa de toti si de toate. Sa nu uitam ispita stilista si sa nu repetam istoria!

  pr. Matei Vulcanescu,

  cel care nu vrea sa fie erou, nici sa ramana in istorie, ci doar sa ramana in Biserica! ( atentie! asa cum spune IPS Serafim: Biserica nu insemna episcopocentrism!!!!!)

  Nici una din afirmatii nu apartine lui IPS Serafim! E vorba de o brosurica ce apartine pr Pavlos Dimitrakopulos ce era pe vremea aia la biroul antieretic al Mitropoliei. Deci adresarea e gresita, nu exista nici o bibliografie care sa indice ca IPS Serafim a facut acele afirmatii, puse in gura lui….
  Nu stau sa analizez textul, dar e plin de balarii….Niciodata IPS Serafim nu a afirmat ca Canonul 15 nu ar fi obligatoriu, si pentru mai multe informatii referitor la erminia canonului de catre pr Theodoros Zisis.
  Eu cunsc foarte bine istoria pr Tricaminas, …. daca e nevoie de alte informatii sunt dispus sa le pun la dispozitia celor care au bunavointa de a asculta.

 5. preot Matei Vulcanescu
  # 13 octombrie 2017 at 20:06

  responsabilitate o au cei care au aruncat asa o balarie in eter! smintind oamenii!!! Cand o sa am timpul necesar la dispozitie o sa raspund detaliat ca reprezentant al Mitropolitului Pireului, IPS Serafim. Pana atunci va spun ca orice afirmatie trebuie demostrata cu note de subsol, cu bibliografie, nu pe baza unui monah catersit pentru alte motive decat lupta ecumenista, acum 10 ani…..pe nume Eftimie Tricaminas, care ataca Mitropolia Pireului de 10 ani incoace….si pe multi altii…

  • s.d.
   # 13 octombrie 2017 at 22:09

   Părinte Matei (binecuvîntare vă voi cere cînd veţi înceta comuniunea cu erezia),

   Părintele mărturisitor Eftimie Tricaminas este tot atît de caterisit cît a fost şi teologul mărturisitor Nikolaos Sotiropoulos! O caterisire nedreaptă (după cum reiese din voluminoasa bibliografie – + emisiuni, conferinţe, articole etc. -, relativă la „eveniment”, din perioada respectivă) şi, de aceea, invalidă.
   Vă doresc să găsiţi curînd puterea de a întrerupe comuniunea cu erezia şi de a vă nevoi pe sfert din cît s-a nevoit mărturisitorul părinte Eftimie, în cei mai bine de zece ani de luptă, aproape solitară, împotriva balaurului ecumenist; Un erou, un scriitor prolific, un exemplu de urmat. Scrie clar, articulat, argumentat şi cu multe… note de subsol, bibliografie etc.. Chiar nu-nţeleg ce v-a căşunat pe Sfinţia Sa…

   • preot Matei Vulcanescu
    # 13 octombrie 2017 at 22:45

    Sariti toate etapele unei lupte autentice ortodoxe! Oprirea pomenirii nu este un scop in sine, ci un mijloc de ingradire de erezie. Scopul este de a se convoca Sinod care sa condamne erezia si pe eretici, nominal.
    Intodeauna asa a procedat Biserica, a taiat prin ANATEMA pe eretici in mod nominal! Cine ramane in comun iune cu cei anatematizati, sunt si ei la randul lor anatematizati. Pana in prezent lupta noastra este de a se convoca un astfel de Sinod care sa cheme la pocainta pe ereticii ecumenisti si apoi, daca nu se vor pocai, sa fie taiati prin ANATEMA. Pana atunci nu putem vorbi in termenii pe care ii folositi dvs, adica nu poate fi vorba de a te rupe de toti, pentru ca nu sunt condamnati nominal. Daca se sar etapele, atunci exista pericol real de schisma, si se repeta istoria vechilor calendaristi, care afirmau ca cine ramane in comuniune cu nou calendaristii este anatematizat automat, ceea ce a dus la schisma stilista.
    Profesorul Sotiropulos nu a fost caterisit, ca nu avea cum, el fiind laic, ci a fost afurisit de patriarhia ecumensita de constantinopol. IPS Serafim a participat la inmormantarea lui, desi Patriarhia a interzis ca el sa fie inmormantat cu preot…

    • redactor
     # 14 octombrie 2017 at 0:34

     Si pe ce loc se afla pt sfintia ta ETAPA INTRERUPERII POMENIRII? Pe ultimul? Adică după ce se dă ANATEMA? Parcă CANONUL 15 zice altceva: „înainte de SINODICEASCA cercetare”, ș-atunci ce așteptați? Confirmare că ECUMENISMUL este EREZIE? Tot CANONUL 15 spune că a întrerupe POMENIREA nu înseamnă a te RUPE de toți (după cum afirmați) și deci nici PERICOL DE SCHISMĂ (după cum afirmați), ci DIMPOTRIVĂ APĂRAREA BISERICII DE SCHISMĂ. Ia gândiți de ce parte vă situați! Cine se rupe de toți… Sfinții Părinți?
     Dar parcă ați afirmat dintru început că ÎPS Serafim nu-i mai pomenește pe Ieronim și Bartolomeu, deci a întrerupt pomenirea și atunci A SĂRIT ETAPELE (după cum afirmați)???
     Până la urmă văd că dvs. sunteți cel care vă contraziceți.

     • preot Matei Vulcanescu
      # 14 octombrie 2017 at 11:50

      Asa este, Canonul 15 spune sa nu ne rupem de toti, de aceea IPS Serafim e in ingradire fata de Arhiepiscopul sau, fata de Ieronim, pe Bartolomeu nu are cum sa-l pomeneasca pentru ca in Sudul Greciei Bartolomeu nu are jurisdictie, nu e pomenit decat de Ieronim.
      Ceea ce cereti Domnia Voastra este ca Serafim sa se rupa de Sinodul Bisericii Greciei, ceea ce ar insemna sa se autoexcluda din Sinod, sa nu mai aiba nici o putere de a stavili ecumenismul in Grecia si sa se autoizoleze, ceea ce este cu totul contraproductiv. Faptul ca pseudo Sinodul din Creta nu e Panortodox( pentru ca Bulgaria si Georgia nu au participat) i se datoreaza lui IPS Serafim.
      Anatematizarea ereticilor ecumenisti se face de catre un Sinod, de aceea IPS Serafim a intrerupt pomenirea lui ieronim, dar e membru deplin al Sinodului Greciei, pregatind un Sinod prin multa transpiratie si sange…. pentru a condamna persoanele eretice. El nu a anatematizat nicodata pe Bartolomeu nominal, ci erezia. Asta o face Sinodul. A acuza pe nedrept un Marturisitor insemna a lupta impotriva Duhului Sfant care l-a pus in aceasta lupta si il insufla.
      A arunca vorbe fara acoperire in eter e usor, mai greu e a le aduna…..

    • s.d.
     # 14 octombrie 2017 at 1:08

     Da, scuzaţi! Mărturisitorul Sotiropoulos a fost afurisit.

     În ceea ce priveşte lupta autentică ortodoxă:
     Din cîte am înţeles, din ce am citit (şi în cartea menţionată în articolul de faţă) şi auzit, în mod intensiv, în ultimul an, Canonul al 15-lea I-II Constantinopol, se pune în aplicare tocmai pentru a împiedica răspîndirea şi înrădăcinarea ereziei (fază în care se observă cu ochiul liber că ne aflăm în momentul de faţă).
     Am pentru dvs. cîteva întrebări, dar dealtfel, problemele sînt elucidate de Sfinţii Părinţi:

     1. Dacă înainte de Sinod (pe care îl speraţi, în ce compoziţie, oare?), după spusele dvs., nu e momentul să se pună în aplicare Canonul al 15-lea, iar după condamnarea sinodală nu mai e nevoie, de ce a fost acesta conceput, pentru care situaţii, după părerea dvs.?
     2. Din moment ce Paneresul Ecumenist este un potpuriu al tuturor ereziilor ce-au i-au ispitit pe creştini [i ortodocşi] de-a lungul istoriei şi au fost pe rînd combătute şi anatematizate, vezi, în mod concluziv „Tuturor ereticilor, Anatemă” (Al VII-lea Sinod Ecumenic)«Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος), ca să nu mai vorbim de Sinodul ROCOR, cu Sfinţi participanţi care au anatemizat nominal Paneresul Ecumenist, în 1983, în ce mod şi în care moment consideraţi dvs. că au ieşit de sub respectivele anateme participanţii la Sinodul Tîlhăresc din Creta, semnatarii documentelor produse de Sinod, simpatizanţii cu aceştia şi pomenitorii tuturor celor mai sus menţionaţi? Subliniez că arhiereii semnatari sau autocondamnat, aceştia acceptînd prin semnătura lor alterarea dogmelor ortodoxe, deci tocmai IEŞIREA lor din Biserica lui Hristos.
     3. Cine şi cînd l-a antematizat nominal pe Papa?

     • preot Matei Vulcanescu
      # 14 octombrie 2017 at 12:13

      Intrebare: 1. Dacă înainte de Sinod (pe care îl speraţi, în ce compoziţie, oare?), după spusele dvs., nu e momentul să se pună în aplicare Canonul al 15-lea, iar după condamnarea sinodală nu mai e nevoie, de ce a fost acesta conceput, pentru care situaţii, după părerea dvs.?

      Raspuns: Eu nu am afirmat, nici Serafim, ca acest canon sa nu se puna in aplicare inainte de Sinodul de condamnare nominala, daca noi doi am fi afirmat asa ceva, am fi fost cu totul de plans, pentru ca ar fi insemnat ca negam insasi Canonul 15, pe care noi insine il punem in aplicare in prezent in masura posibilitatilor. Bineinteles ca trebuie sa se aplice canonul in cazul clar al episcopilor ce invata erezia cu capul descoperit( semneaza Creta, etc). Insa aceasta scrisoare a lui Tricaminas are alte interese, anume cere ca IPS Serafims a se rupa de Sinod si sa formeze o grupare paralela cu Biserica, ceea ce Tricaminas a facut deja, avand initital sprijinul Episcopului Artemie de Kosovo(care a hirotonit singur 2 Episcopi– calcand Sf Canoane). Deci atentie mare a cui texte publicati…pe care se pare ca necunoscand intregul text ci doar fragmente ametiti poporul si se bucura ecumenistii.

      Intrebare: 2. Din moment ce Paneresul Ecumenist este un potpuriu al tuturor ereziilor ce-au i-au ispitit pe creştini [i ortodocşi] de-a lungul istoriei şi au fost pe rînd combătute şi anatematizate, vezi, în mod concluziv „Tuturor ereticilor, Anatemă” (Al VII-lea Sinod Ecumenic)«Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος), ca să nu mai vorbim de Sinodul ROCOR, cu Sfinţi participanţi care au anatemizat nominal Paneresul Ecumenist, în 1983, în ce mod şi în care moment consideraţi dvs. că au ieşit de sub respectivele anateme participanţii la Sinodul Tîlhăresc din Creta, semnatarii documentelor produse de Sinod, simpatizanţii cu aceştia şi pomenitorii tuturor celor mai sus menţionaţi? Subliniez că arhiereii semnatari sau autocondamnat, aceştia acceptînd prin semnătura lor alterarea dogmelor ortodoxe, deci tocmai IEŞIREA lor din Biserica lui Hristos.

      Raspuns: In acest fel de gandire consta filisofia schismatica stilista, crezand ca daca e anatematizata o erezie( de exemplu erezia noucalendarista- sub care va aflati tinand calendarul nou- dupa aceeasta gandire, dvs personal va aflati sub 3 ANATEME!!!!pentru ca tineti calendarul nou) , e automat anatematizata si persoana care o prolifereaza. Asta nu e valabil in Biserica, nu in mod automat cineva se autoanatematizeaza, chiar daca el ca persoana va merge in iad, ramanand in erezia aceea. Ci persoana e excomunicata, taiata din Trupul Bisericii prin Sinod, chiar daca e un singur Sinod Local, cu atat mai mult Interortodox. Deabea atunci acea persoana e proclamata eretica si Taiata oficial si cine mai ramane in comuniune cu ea va merge alaturi de ea in iad. Pana atunci insa, obligatia noastra este de a ne ingradi de el, fara a-l anatematiza noi personal, ci sa anatematizam erezia lui.

      Intrebare: 3. Cine şi cînd l-a antematizat nominal pe Papa?

      Prima anatematizare nominala a fost a Sinodului Patriarhiei de Constantinopol avand Patriarh pe Mihail Cerularie. Gresit se spune in istoria papistasa cum ca numai Cerularie a dat anatema pe Papa si pe cei in comuniune cu el, Intregul Sinod a dat anatema pe Papa si pe supusii lui. Anatemele reinoindu-se acessta anatema in Sinodul Panortodox de condamnare a Sinodului Unionist de la Ferrara- Florenta din 1437 si apoi in enciclicele Patriarhilor Rasaritului

     • s.d.
      # 14 octombrie 2017 at 23:29

      Părinte Matei, iată jumătate din analiza răspunsurilor pe care le-aţi dat la întrebările mele:

      Intrebare: 1. Dacă înainte de Sinod (pe care îl speraţi, în ce compoziţie, oare?), după spusele dvs., nu e momentul să se pună în aplicare Canonul al 15-lea, iar după condamnarea sinodală nu mai e nevoie, de ce a fost acesta conceput, pentru care situaţii, după părerea dvs.?
      Raspuns: Eu nu am afirmat, nici Serafim, ca acest canon sa nu se puna in aplicare inainte de Sinodul de condamnare nominala, daca noi doi am fi afirmat asa ceva, am fi fost cu totul de plans, pentru ca ar fi insemnat ca negam insasi Canonul 15, pe care noi insine il punem in aplicare in prezent in masura posibilitatilor. Bineinteles ca trebuie sa se aplice canonul in cazul clar al episcopilor ce invata erezia cu capul descoperit( semneaza Creta, etc). Insa aceasta scrisoare a lui Tricaminas are alte interese, anume cere ca IPS Serafims a se rupa de Sinod si sa formeze o grupare paralela cu Biserica, ceea ce Tricaminas a facut deja, avand initital sprijinul Episcopului Artemie de Kosovo(care a hirotonit singur 2 Episcopi– calcand Sf Canoane).
      Deci atentie mare a cui texte publicati…pe care se pare ca necunoscand intregul text ci doar fragmente ametiti poporul si se bucura ecumenistii.

      [Comentariul meu:
      Părintele Tricaminas a rămas în Biserică îngrădindu-se de erezie prin aplicarea exactă a Canonului 15, care dacă nu se aplică exact (cu acrivie), nu mai e Canonul 15! Dealtminteri rezoluţia sinaxei din Aprilie, dela Oreokastro este edificatoare pe tema aceasta.
      Din cîte ştiu, singurul Episcop mărturisitor, Artemie, a hirotonit episcopi locali (vă rog ajutaţi-mă cu traducerea termenului «χωροεπίσκοπος», dacă greşesc) ceea ce nu este anticanonic, ci se poate realiza de către un singur episcop.
      K. Serafim pe cine pomeneşte? Nu cumva Sfîntul Sinod? Care are în compoziţie pe k. Ieronimos şi pe semnatari ai documentelor din Creta, de unde rezultă că sînteţi în comuniune cu ereticii… Concluzia se trage singură. Că doar bibliografie există din abundenţă.
      Iată şi un preafolositor articol scris de preotul mărturisitor Ioan Miron: http://www.glasulstramosesc.ro/blog/parintele_ioan_miron_despre_noua_otrava_aruncata_inaintea_celor_ce_s_au_ingradit_de_erezie_si_anume_39_39_partasul_la_erezie_nu_este_eretic_39_39/2017-10-10-521%5D
      Intrebare: 2. Din moment ce Paneresul Ecumenist este un potpuriu al tuturor ereziilor ce-au i-au ispitit pe creştini [i ortodocşi] de-a lungul istoriei şi au fost pe rînd combătute şi anatematizate, vezi, în mod concluziv „Tuturor ereticilor, Anatemă” (Al VII-lea Sinod Ecumenic)«Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος), ca să nu mai vorbim de Sinodul ROCOR, cu Sfinţi participanţi care au anatemizat nominal Paneresul Ecumenist, în 1983, în ce mod şi în care moment consideraţi dvs. că au ieşit de sub respectivele anateme participanţii la Sinodul Tîlhăresc din Creta, semnatarii documentelor produse de Sinod, simpatizanţii cu aceştia şi pomenitorii tuturor celor mai sus menţionaţi? Subliniez că arhiereii semnatari s-au autocondamnat, aceştia acceptînd prin semnătura lor alterarea dogmelor ortodoxe, deci tocmai IEŞIREA lor din Biserica lui Hristos.
      Raspuns: In acest fel de gandire consta filisofia schismatica stilista, crezand ca daca e anatematizata o erezie( de exemplu erezia noucalendarista- sub care va aflati tinand calendarul nou- dupa aceeasta gandire, dvs personal va aflati sub 3 ANATEME!!!!pentru ca tineti calendarul nou) , e automat anatematizata si persoana care o prolifereaza.

      [Comentariul meu:
      Prin urmare susţineţi că gîndirea Părintelui Zisis se bazează pe o filosofie schismatică stilistă cînd ne învaţă: ” Ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς τό «Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας», ὅπου κατονομάζονται καί ἀναθεματίζονται ὅλοι οἱ αἱρετικοί.
      Γιά νά μή μείνει δέ καμμία αἵρεση χωρίς καταδίκη, στό τέλος ἀναθεματίζει ἡ Ἐκκλησία γενικῶς ὅλους τούς αἱρετικούς: «Πᾶσι τοῖς αἱρετικοῖς ἀνάθεμα»”.
      (Π. Θεόδωρος Ζήσης)
      În aceeaşi frază dogmatizaţi calendarul în timp ce mărturisitorul, pe nedrept afurisit, Nicolaos Sotiropoulos, la înmormîntarea căruia a participat –după cum ne spuneţi într-un comentariu anterior -, în ciuda interdicţiilor, Mitropolitul Serafim de Pireu, e de părere că:
      „…
      Όμως θεωρεί αίρεση την αντίληψη κάποιων παλαιοημερολογιτών που τοποθετούν τo θέμα του ημερολόγιου στα δόγματα της πίστεως και εξαρτούν απο αυτό την εγκυρότητα των Μυστηρίων και την σωτηρία του ανθρώπου. Όσοι παλαιοημερολογίτες το πιστεύουν αυτό είναι σε αίρεση…”
      „Totuşi [domnia sa, Nicolaos Sotiropoulos] consideră erezie percepţia unor stilişti care încadrează problema calendarului la dogmele credinţei şi leagă de aceasta validitatea Tainelor şi mîntuirea omului. Toţi cei pe calendar vechi care cred aceasta se află în eres.”
      https://niksothropoulos.wordpress.com/2012/06/02/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82/
      Foarte limpede vis-a-vis de problema calendarului este şi poziţia răposatului, luminat Părinte Savas Ahilleos:
      https://www.youtube.com/watch?v=xEId78eis1U
      Transcriptul:
      De ce l-au interogat pe orb grămăticii şi fariseii? Pentru că, ziceau ei, a încălcat [a anulat] Sîmbăta. Aici trebuie să menţionăm că există fraţii noştri pe calendarul vechi. Pentru Dumnezeu nu există nici calendar vechi, nici calendar nou! Există fapte virtuoase! Cel care săvîrşeşte fapte virtuoase merge în Rai. Ci nu cel ce crede în calendarul vechi sau nou merge în Paradis. Dumnezeu nu a spus aşa ceva.
      Apostolul Pavel spune în epistola către Galateni: Galateni fără minte, eu m-am nevoit să vă scot din zile, din luni, din ani, iar voi v-aţi întors înapoi. (n.tr. – Către Galateni, Cap.4 Stih 10-11)
      Nu există nici nou, nici vechi calendar. Există faptele bune care îţi conferă îndrăzneală în faţa lui Dumnezeu.”

      Va urma…

     • s.d.
      # 15 octombrie 2017 at 10:00

      Completez prima parte a comentariilor mele la răspunsurile preotului Matei la cele trei întrebări pe care i le-am pus, traducînd spusele Părintelui Zisis pe care, din grabă, le-am lăsat numai în original, fapt pentru care rog cititorii să mă ierte.
      ” Ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς τό «Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας», ὅπου κατονομάζονται καί ἀναθεματίζονται ὅλοι οἱ αἱρετικοί.
      Γιά νά μή μείνει δέ καμμία αἵρεση χωρίς καταδίκη, στό τέλος ἀναθεματίζει ἡ Ἐκκλησία γενικῶς ὅλους τούς αἱρετικούς: «Πᾶσι τοῖς αἱρετικοῖς ἀνάθεμα»”.
      (Π. Θεόδωρος Ζήσης)

      „Este suficient să citiţi „Sinodicul Ortodoxiei” (tr. mea, corectaţi-mă dacă greşesc, nu sînt familiarizată cu toate termenele bisericeşti din limba română din cauza educaţiei „de stînga” pe care am primit-o!), unde sînt numiţi şi anatematizaţi toţi ereticii.
      Pentru a nu rămîne, însă, nici o erezie fără condamnare, la sfîrşit Biserica anatemizează în genere toţi ereticii: „Tuturor ereticilor, anatemă!” (P. Theodor Zisis)

      Va urma…

     • s.d.
      # 15 octombrie 2017 at 17:01

      @Dorin

      Vă rog dacă aveţi bunăvoinţa să cercetaţi CÎND l-a anatemizat Patriarhul Cerularie (+ 1059 d.H.) pe Papa. Este important, pentru că sînt relevante numai antematizările DUPĂ 1054! După 1054/schismă Papa NU este anatematizat!! Rezultă foarte interesante „bălării” în raţionamentele ecumeniştilor şi multora dintre anti-ecumenişti!

      Mulţumesc.

 6. preot Matei Vulcanescu
  # 13 octombrie 2017 at 20:09

  Textul de mai sus ar sta in picioare, daca IPS Serafim ar fi facut acele afirmatii. Afirmatiile sunt puse in gura cui nu trebuie! Aici e problema! In fond sunt deacord cu textul, combate foarte bine afirmatiile gresite. DAR ACELE AFIRMATII NU SUNT FACUTE DE SERAFIM!!!!!!!!! Nimic altceva!!!!!

 7. preot Matei Vulcanescu
  # 13 octombrie 2017 at 20:10

  Dati-ne un video, un link, o carte semnata de IPS Serafim in care sa se afimre asa ceva!!!! NU EXISTA!!!!!!

 8. altul
  # 13 octombrie 2017 at 21:29

  @Spirea Dobitocu’

  Cum oi putea sa dormi cu constiinta aia nu stiu. Cine pomeneste pe Bartolomeu in Pireu? Si cine sa inceteze pomenirea acolo daca episcopul nu e eretic? Ganditi baaaaa

 9. preot Matei Vulcanescu
  # 14 octombrie 2017 at 12:24

  Din pacate in limba romana nu exista documente ale Sinodului de Condamnare a Sinodului Unionist de la Ferrara Florenta, de aceea va recomand sa traduceti lucrarea parintelui Anghelos Anghelakopulos( Mitropolia Pireului) despre acest Sinod si despre aplicarea canonului 15 de catre Sf Marcu Eugenicul si multi altii. E o lucrare fundamentala, nu e foarte lunga, are vreo 25 de pagini, dar fara asta vom bajbai in intuneric….
  Cel mai mare pericol in prezent este repetarea istoriei stiliste, conturandu-se aceeasi mentalitate, tocmai pe baza necunoasterii autentice a istoriei Bisericii si a modului de procedura in Duhul Sfant al Sfintilor Parinti.
  Stiti foarte bine ca sustinem obligativitatea Canonului 15 de la I-II Constantinopol in cazul in care episcopul eparhiei date e el insusi promotor de erezie in chip public! Deci atentie la cei care vor sa dezbine si sa ameteasca pe nestiutori….

  • mihaibv
   # 14 octombrie 2017 at 14:30

   Parinte Matei,
   In Grecia, se rosteste, dupa axion:
   „Întâi pomeneste, Doamne, pe Episcopul (N), pe care-l daruieste sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sanatos, îndelungat în zile, drept învatând cuvântul adevarului Tau.”
   sau altcumva?

 10. preot Matei Vulcanescu
  # 14 octombrie 2017 at 12:59

  Acest text este o diversiune! Textul in sine este foarte ortodox! Dar pune in gura Episcopului Serafim ceva ce el nu a spus niciodata! In aceasta consta diversiunea. Textul combate defapt o brosurica a unui angajat al Mitropoliei Pireului Arhim. Pavlos Dimitracopulos care intradevar spunea acele balarii si pusese ca si sigla Mitropolia Pireului, fara nici o legatura cu IPS Serafim! Acel angajat a si fost sanctionat pentru aceasta indrazneala!

  • Lev
   # 14 octombrie 2017 at 13:21

   Binecuvântați, Părinte Matei.

   IPS Serafim este un adevărat Mărturisitor și luptător pentru Ortodoxie. Să nu uităm că vrăjmașul încearcă să ne sminteasca și să ne întoarcă unul împotriva celuilalt cu orice preț. El este în prima linie a luptei. Mulți dintre noi, doar în ascuns sau de la tastatura. Eu îl pomenesc pe acest Ierarh vrednic și nu cred nimic ce se spune împotriva Inaltpreasfintiei Sale.
   „Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este Împărăția Cerurilor.”

 11. preot Matei Vulcanescu
  # 14 octombrie 2017 at 21:52

  Dorin! Esti cumva pe calendarul nou? Daca da, te anunt ca esti anatematizat cu cel putin 3 anateme…..
  asa ca Ciocu mic!

  • s.d.
   # 15 octombrie 2017 at 17:08

   Continuare…
   Pentru o facila înţelegere a celor discutate, iată întregul schimb de păreri pe baza Întrebării nr. 2.

   Intrebare: 2. Din moment ce Paneresul Ecumenist este un potpuriu al tuturor ereziilor ce-au i-au ispitit pe creştini [i ortodocşi] de-a lungul istoriei şi au fost pe rînd combătute şi anatematizate, vezi, în mod concluziv „Tuturor ereticilor, Anatemă” (Al VII-lea Sinod Ecumenic)«Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος), ca să nu mai vorbim de Sinodul ROCOR, cu Sfinţi participanţi care au anatemizat nominal Paneresul Ecumenist, în 1983, în ce mod şi în care moment consideraţi dvs. că au ieşit de sub respectivele anateme participanţii la Sinodul Tîlhăresc din Creta, semnatarii documentelor produse de Sinod, simpatizanţii cu aceştia şi pomenitorii tuturor celor mai sus menţionaţi? Subliniez că arhiereii semnatari s-au autocondamnat, aceştia acceptînd prin semnătura lor alterarea dogmelor ortodoxe, deci tocmai IEŞIREA lor din Biserica lui Hristos.
   Raspuns: In acest fel de gandire consta filisofia schismatica stilista, crezand ca daca e anatematizata o erezie( de exemplu erezia noucalendarista- sub care va aflati tinand calendarul nou- dupa aceeasta gandire, dvs personal va aflati sub 3 ANATEME!!!!pentru ca tineti calendarul nou) , e automat anatematizata si persoana care o prolifereaza.

   [Comentariul meu:
   Prin urmare susţineţi că gîndirea Părintelui Zisis se bazează pe o filosofie schismatică stilistă cînd ne învaţă: ” Ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς τό «Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας», ὅπου κατονομάζονται καί ἀναθεματίζονται ὅλοι οἱ αἱρετικοί.
   Γιά νά μή μείνει δέ καμμία αἵρεση χωρίς καταδίκη, στό τέλος ἀναθεματίζει ἡ Ἐκκλησία γενικῶς ὅλους τούς αἱρετικούς: «Πᾶσι τοῖς αἱρετικοῖς ἀνάθεμα»”.
   (Π. Θεόδωρος Ζήσης)
   În aceeaşi frază dogmatizaţi calendarul în timp ce mărturisitorul, pe nedrept afurisit, Nicolaos Sotiropoulos, la înmormîntarea căruia a participat –după cum ne spuneţi într-un comentariu anterior -, în ciuda interdicţiilor, Mitropolitul Serafim de Pireu, e de părere că:
   „…
   Όμως θεωρεί αίρεση την αντίληψη κάποιων παλαιοημερολογιτών που τοποθετούν τo θέμα του ημερολόγιου στα δόγματα της πίστεως και εξαρτούν απο αυτό την εγκυρότητα των Μυστηρίων και την σωτηρία του ανθρώπου. Όσοι παλαιοημερολογίτες το πιστεύουν αυτό είναι σε αίρεση…”
   „Totuşi [domnia sa, Nicolaos Sotiropoulos] consideră erezie percepţia unor stilişti care încadrează problema calendarului la dogmele credinţei şi leagă de aceasta validitatea Tainelor şi mîntuirea omului. Toţi cei pe calendar vechi care cred aceasta se află în eres.”
   https://niksothropoulos.wordpress.com/2012/06/02/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82/
   Foarte limpede vis-a-vis de problema calendarului este şi poziţia răposatului, luminat Părinte Savas Ahilleos:
   https://www.youtube.com/watch?v=xEId78eis1U
   Transcriptul:
   De ce l-au interogat pe orb grămăticii şi fariseii? Pentru că, ziceau ei, a încălcat [a anulat] Sîmbăta. Aici trebuie să menţionăm că există fraţii noştri pe calendarul vechi. Pentru Dumnezeu nu există nici calendar vechi, nici calendar nou! Există fapte virtuoase! Cel care săvîrşeşte fapte virtuoase merge în Paradis. Ci nu cel ce crede în calendarul vechi sau nou merge în Paradis. Dumnezeu nu a spus aşa ceva.
   Apostolul Pavel spune în epistola către Galateni: Galateni fără minte, eu m-am nevoit să vă scot din zile, din luni, din ani, iar voi v-aţi întors înapoi. (n.tr. – Către Galateni, Cap.4 Stih 10-11)
   Nu există nici nou, nici vechi calendar. Există faptele bune care îţi conferă îndrăzneală în faţa lui Dumnezeu.”

   RĂMĂSESEM AICI:
   “Asta nu e valabil in Biserica, nu in mod automat cineva se autoanatematizeaza, chiar daca el ca persoana va merge in iad, ramanand in erezia aceea. Ci persoana e excomunicata, taiata din Trupul Bisericii prin Sinod, chiar daca e un singur Sinod Local, cu atat mai mult In

   terortodox. Deabea atunci acea persoana e proclamata eretica si Taiata oficial si cine mai ramane in comuniune cu ea va merge alaturi de ea in iad. Pana atunci insa, obligatia noastra este de a ne ingradi de el, fara a-l anatematiza noi personal, ci sa anatematizam erezia lui.”

   [Comentariul meu: Citez:
   Mitropolitul de Nicopole, Meletios
   AL CINCILEA SINOD ECUMENIC
   (Introducere, procese-verbale, comentarii)
   „Importanţa Sinodului este nelimitată şi nepreţuită deoarece;
   9. S-a stabilit dogmatic ce este anatema şi cînd aceasta survine asupra omului; astfel, „cel fără respect [pentru cele sfinte – n.tr.], nu primeşte anatema prin cuvintele unui terţ, ci o atrage asupra sa prin însele lucrările sale, din moment ce prin lipsa sa de respect [pentru cele sfinte, cu blasfemiile sale – n.tr.], se desparte el însuşi de adevărata viaţă.”
   Orice părere contrară despre anatemă este eretică.
   Orice formulare dogmatică contrară ulterioară despre anatemă înseamnă apostazie.
   În baza acestei decizii dogmatice Sinodul al Cincilea a proclamat invalidă anatema împotriva papei ortodox Dioskoros.”

   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
   Η ΠΕΜΠΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
   (Εισαγωγή, Πρακτικά, Σχόλια).
   „Η σημασία της Συνόδου είναι απέραντος και ανεκτίμητος διότι•
   θ. Καθώρισεν δογματικώς , τι είναι ανάθεμα και πόθεν επέρχεται εις τον άνθρωπον• ότι δηλ. «ο ασεβής δεν λαμβάνει το ανάθεμα με τα λόγια κάποιου άλλου, αλλά το επιφέρει εις τον εαυτόν του με τα ίδια του τα έργα, αφού με την ασέβειαν του αποχωρίζει τον εαυτόν του απο την αληθινήν ζωήν».
   Κάθε αντίθετος άποψις περί αναθέματος είναι αιρετική.
   Κάθε αντίθετος μεταγενεστέρα δογματική περί αναθέματος διατύπωσις είναι αποστατική.
   Με βάσιν την δογματική αυτήν απόφανσιν η Ε’ Σύνοδος εκήρυξεν άκυρον τον αναθεματισμόν κατά του ορθοδόξου πάπα Διοσκόρου.”]

   Închei citatul.
   Părintele Giorgios Metallinos, în cartea sa „Mărturisesc un botez”, scrie:

   „Singura diferenţă este că ereticii-condamnaţi-anatematizaţi înseamnă ceva, iar ereticii-caterisiţi, altceva.
   Adică, există eretici-condamnaţi-anatematizaţi, caterisiţi formal în Sinod (vezi, Arie, Nestorio) şi (subl.m.) EXISTĂ ERETICI-CONDAMNAŢI-ANATEMATIZAŢI CE NU SÎNT CATERISIŢI FORMAL DE SINOD (vezi, Papa Romei, Ecumeniştii Sinodului din Creta).
   Trei sînt modalităţile de alipire ale unui membru la o Erezie condamnată şi anatemizată şi în acelaş timp de despărţire oficială a deja ereticului membru, străin şi infectat, de Dumnezeiescomenescul Trup al Bisericii:
   Prima modalitate este aceea de fi condamnat-anatematizat în mod oficial ca eretic, cateresit fiind de un mare Sinod Local sau Ecumenic (vezi, Arie, Nestorie).
   A doua modalitate este aceea de a se despărţii el însuşi, condamnîndu-se-anatematizîndu-se pe sine în mod oficial ca Eretic, prin proclamarea oficială şi legiferarea Ereziei în cadrul unui mare Sinod Local sau Ecumenic (vezi, Romeocatolici, Ecumeniştii Eretici dela Sinodul Tîlhăresc din Creta), „în aşa fel încît să nu fie considerată necesară altă condamnare individuală”

   „…
   Η μόνη διαφορά υφίσταται, ότι άλλο είναι καταδικασμένοι – αναθεματισμένοι – αιρετικοί και άλλο είναι καθηρημένοι-αιρετικοί.
   Δηλαδή, υπάρχουν καταδικασμένοι-αναθεματισμένοι-αιρετικοί, Συνοδικά-τυπικά καθηρημένοι, (βλέπε, Άρειο, Νεστόριο) και υπάρχουν καταδικασμένοι-αναθεματισμένοι-αιρετικοί, που δεν είναι τυπικά – Συνοδικά καθηρημένοι, (βλ. Πάπα Ρώμης, Οικουμενιστές Συν. Κρήτης).
   Οι τρόποι επίσημης προσχώρησης κάποιου μέλους, σε καταδικασμένη-αναθεματισμένη Αίρεση και συγχρόνως η επίσημη αποκοπή του Αιρετικού πλέον, ξένου και μολυσμένου μέλους από το Θεανθρώπινο Σώμα της Εκκλησίας, είναι η εξής τρεις:
   Ο πρώτος είναι να αποκοπεί, καταδικάζοντας-αναθεματίζοντας τον επίσημα ως Αιρετικό και καθαιρώντας τον, κάποια μεγάλη Τοπική Σύνοδος ή Οικουμενική, (βλ. Άρειο, Νεστόριο).
   Ο δεύτερος να αυτοαποκοπεί καταδικάζοντας-αναθεματίζοντας οι ίδιος τον εαυτό του επίσημα ως Αιρετικό, δια της επίσημης διακήρυξης και νομικής κατοχύρωσης της Αιρέσεως από κάποια μεγάλη Τοπική Σύνοδο ή Οικουμενική,
   (βλ. Ρωμαιοκαθολικισμό και Αιρετικούς Οικουμενιστές της Ληστρικής Συνόδου της Κρήτης),
   „ώστε να μη κρίνεται αναγκαία άλλη, ειδική καταδίκη των”.
   (Πρωτ.Γεώργιος Μεταληνός, ” Ομολογώ εν βάπτισμα „).

   De aici reiese foarte clar că participanţii semnatari la Sinodul din Creta, participanţii nesemnatari şi neparticipanţii care rămîn în comuniune cu semnatarii, (vezi: Bulgaria, Georgia ş.a.), se află sub anatemă, fiindcă s-au rupt de Biserică prin lucrarea lor, legiferarea ereziei ecumeniste, devenind, în mod oficial, eretici. Chiar dacă nu vor fi anatemizaţi-caterisiţi nominal în vreun Sinod!

   Intrebare: 3. Cine şi cînd l-a antematizat nominal pe Papa?
   Prima anatematizare nominala a fost a Sinodului Patriarhiei de Constantinopol avand Patriarh pe Mihail Cerularie. Gresit se spune in istoria papistasa cum ca numai Cerularie a dat anatema pe Papa si pe cei in comuniune cu el, Intregul Sinod a dat anatema pe Papa si pe supusii lui. Anatemele reinoindu-se acessta anatema in Sinodul Panortodox de condamnare a Sinodului Unionist de la Ferrara- Florenta din 1437 si apoi in enciclicele Patriarhilor Rasaritului.

   Comentariul meu:
   Vă rog să-mi precizaţi în ce an a dat anatema Patriarhul Mihail Cerularie. Mulţumesc.

  • s.d.
   # 15 octombrie 2017 at 17:12

   Foarte patristic comentariu, părinte Matei! Jos… bălăria!

   • s.d.
    # 17 octombrie 2017 at 7:39

    Mă refer la cel cu „ciocu mic”!

 12. redactor
  # 15 octombrie 2017 at 1:10

  Pr. Eftimie Tricaminas este încurcat cu probl. Tainelor invalide, pe care nu o explică corect, patristic, motiv pentru care părinții athoniți nu sunt de acord cu el. Acest compendiu, însă, are scopul doar de a arăta întunecarea minții ecumeniștilor care nu pot duce raționamentele până capăt.

  Efrem din Prodromu

  • cristian
   # 16 octombrie 2017 at 17:36

   „Pr. Eftimie Tricaminas este încurcat cu probl. Tainelor invalide, pe care nu o explică corect, patristic”

   – puteti aduce va rog detalii despre aceasta problema? Cred ca sunt foarte importante! Va multumesc.

  • s.d.
   # 17 octombrie 2017 at 8:15

   Părinte Efrem, binecuvîntaţi!

   Vă rog să explicaţi poziţia despre taine a părintelui Tricaminas şi să ne precizaţi care dintre părinţii athoniţi nu sînt de acord cu sfinţia sa, pentru că athoniţii sînt mulţi.
   Studiile părintelui Tricaminas sînt de calitatea pe care o etalează compendiul tradus de dvs. Tot ce spune şi face p. Tricaminas se bazează pe învăţătura patristică.
   Aici aţi putea argumenta cu faptul că ades cităm părinţi şi teologi (Tseleghidis, Metallinos, Zisis, k. Serafim de Pireu), care alta zic şi alta fac. Dar aceasta (după mine, recunosc), se face din următoarele motive:
   1. Pentru a arăta lipsa de consecvenţă în ceea ce priveşte punerea în practică (fără iconomii hilare, însă), a învăţăturilor pe care le propagă, nu cumva îşi iau inima-n dinţi şi se-ngrădesc de erezie. (Aici, însă, aţi putea argumenta cu zicala: „Fă ce zice popa, nu ce face popa!”)
   2. Pentru a măguli (din iconomie, deci temporar şi cu speranţa că luat cu binişorul cel cu inima bine intenţionată va opta, în final, pentru Adevăr). Am citit despre asta în chiar studiul p. Tricaminas, despre învăţăturile Sfîntului Teodor Studitul. Să-mi fie iertat, căci nu am la îndemînă coordonatele bibliografice.

   Părintele Tricaminas a dovedit că nu are nevoie nici de a i se „ciupi” (spre trezire) conştiinţa, nici de a i se „gîdila”.

   Cu tot respectul pentru prigoana pe care o suportaţi, cu iubire de Adevăr, vă rog să faceţi precizările de rigoare pentru a se putea purta un dialog.

   Vă mulţumesc.

 13. redactor
  # 15 octombrie 2017 at 1:54

  Trebuie sa intelegeti p Matei ca acest articol nu a fost publicat spre denigrarea IPS Serafim, pentru care avem o mare pretuire pentru lupta sa de pana acum, insa trebuie carificate niste lucruri, dupa cum vedeti ca exista in randurile credinciosilor. Sa lasam alte discutii, gen calendar.

  Prin astfel de dezbateri, Adevarul si ce trebuie sa facem pentru a sluji in continuare Adevarul vor iesi la iveala.
  Daca era totul clar, nu mai era nevoie nici de Sfintele Sinoade Ecumenice. Daca intre Sfintii Parinti au fost la acele momente argumente diverse, cu atat mai mult la noi.

  Privitor la un viitor Sinod ortodox, din pacate, parerea mai multora este ca nu prea sunt sanse sa fie organizat, deci sa nu ne punem sperantele doar in el, ci sa clarificam lucrurile pana atunci.

  Ingradirea de erezie nu inseamna schisma și nici nu poate fi de 100 ori da, de 2 ori nu.

 14. Cristian
  # 16 octombrie 2017 at 13:17

  Parinte Matei,

  Va rog sa ne ajutati cu lamuriri la urmatoarele intrebari:

  1. Pe ce iconoclasti a dat NOMINAL anathemei Sinodul VII Ecumenic?

  2. Spuneti dvs asa: „Prima anatematizare nominala [a Papei] a fost a Sinodului Patriarhiei de Constantinopol avand Patriarh pe Mihail Cerularie.” — In cartea lui John Karmiris „Schisma Latinilor” scrie ca Sinodul din iulie 1054 condus de patriarhul Cerularie a dat anathemei NUMAI pe trimisii papei (cardinalul Humbert si inca doi) si libella lor, iar NU pe papa. Aveti cumva vreo dovada ca nu ar fi asa?
  Iata citatul: „After this previously unheard of and impious venture of the Latins, and in the midst of the common indignation, and uprising of the Orthodox, the Patriarch Michael Cerularius called together instantly on the 20th of July, 1054 a resident large synod which put under anathema the «sacrilegious and abominable document» (Latin anathematisation) that was thrown on the holy altar, as well as those who wrote and consented to it. He avoided, however, excommunicating the Ρope. Thus one door was intentionally left open for reconciliation and reunion.”

  3. Spuneti asa: „Bineinteles ca trebuie sa se aplice canonul in cazul clar al episcopilor ce invata erezia cu capul descoperit( semneaza Creta, etc)”. — care sunt argumentele logice care sa inidice faptul ca, Canonul 15 ar reduce obligativitatea intreruperii partasiei (si pomenirii dupa caz) exclusiv la ierarhii eretici?
  Caci eu cred ca e destul de limpede ca, Canonul 15 face referire la ierarhul eretic intrucat intreg punctul 15 se refera EXCLUSIV la relatia preot – ierarh, in timp ce toata istoria Bisericii si invatatura Sfintilor Parinti ne indeamna sa ne pastram curati de partasia cu ereticul, ORICINE ar fi el, inclusiv de cei aflati in comuniune constienta, prelungita si ca atare vinovata cu ereticul.

  Va multumesc.

 15. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΚΟΥ
  # 16 octombrie 2017 at 22:00

  Πάτερ Ματθαιε δώστε εξηγήσεις γιατί θεωρείτε καθηρημενο τον π. Ευθυμιο Τρικαμηνα και ισχυριζεσθε ψέματα ότι έκανε δεύτερη Εκκλησία με τον σεβ. Αρτεμιο του Κοσσόβου; Γιατί λέτε ότι καθαιρέθηκε για άλλους λόγους κι όχι για τον αντιοικουμενιστικο του αγώνα; Γνωρίζετε ότι ζήτησε από μια σύναξη Ορθοδόξων αντιοικουμενιστων να αποκατασταθεί και να ξαναλειτουργεί για να μη δικαιώσει μόνος του τον εαυτό του για αυτό και προσέφυγε στην ορθόδοξη σύναξη του Αρτεμίου. Ο σεβ. Αρτέμιος χειροτονησε χωρεπισκοπους μετά δύο χρόνια σχεδόν από την αποκατάσταση του π. Ευθυμίου κι αμέσως ο π. Ευθύμιος διέκοψε την κοινωνία μαζί του για την αποφυγή σχίσματος. Δικαιολογειτε σκανδαλωδώς τον Μητροπολίτη Πειραιώς που είναι δίγλωσσος και διπλωμάτης και καθόλου συνεπής. Ο π.Ευθυμιος δεν άλλαξε γραμμή. Εσείς βολευτηκατε και τον κατηγορείτε άδικα. Κρίμα θα απαντήσουμε λίαν συντόμως στα ψέματα σας.

  • s.d.
   # 17 octombrie 2017 at 8:30

   Traducerea mesajului din partea
   @ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΚΟΥ

   „Părinte Matei explicaţi de ce îl consideraţi cateresit pe p. Eftimie Tricaminas şi susţineţi minciuni cum că a făcut altă Biserică [paralelă] cu ÎPS Artemie de Kosovo? De ce spuneţi că a fost caterisit pentru alte motive şi nu pentru lupta împotriva ecumenismului? Cunoaşteţi faptul că a cerut de la o sinaxă Ortodoxă anti-ecumenistă să-l reabiliteze ca să poată liturghisi în scopul de a nu îşi face dreptate singur în cazul respectiv, [după care] a recurs la sinaxa lui Artemie.
   ÎPS a hirotonisit episcopi locali la aproape doi ani de la reabilitarea p. Eftimie şi imediat p. Eftimie a întrerupt comuniunea cu el pentru a evita schisma.
   Daţi dreptate în mod scandalos Mitropolitului de Pireu care este făţarnic şi diplomat şi de loc consecvent. P. Eftimie nu a schimbat linia. Voi v-aţi înţeles şi îl condamnaţi pe nedrept. Păcat, vom răspunde curînd la minciunile dvs.”

   • s.d.
    # 17 octombrie 2017 at 8:39

    Erată la traducere, penultima propoziţie.
    @ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΚΟΥ
    Voi v-aţi complăcut şi de la căldurică îl condamnaţi pe nedrept.

 16. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΚΟΥ
  # 16 octombrie 2017 at 22:19

  Π.ΜΑΤΘΑΙΕ ΛΕΤΕ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ.

  • s.d.
   # 17 octombrie 2017 at 8:33

   Traducere la
   @ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΚΟΥ

   P. Matei spuneţi minciuni şi vă vom răspunde.

 17. Τσακιρογλου Αδαμαντιος
  # 17 octombrie 2017 at 7:58

  Να στείλετε και εσείς π. Ματθαίε ένα ψηφιδωτό στον Πατριάρχη όπως ο Επίσκοπος σας, για να έχετε την ευχή του. Άκου δεν μνημονεύει ο Πειραιώς τον Ιερώνυμο; Πότε έγινε αυτό και δεν το ξέρει ο ελληνικός λαός; Αυτό που κάνετε εδώ να το κάνετε δημοσίως και στην Ελλάδα για να έχετε τον ανάλογο αντίλογο. Τί πράγματα είναι αυτά;

  • s.d.
   # 17 octombrie 2017 at 11:15

   Τσακιρογλου Αδαμαντιος
   17 octombrie 2017 at 7:58

   Να στείλετε και εσείς π. Ματθαίε ένα ψηφιδωτό στον Πατριάρχη όπως ο Επίσκοπος σας, για να έχετε την ευχή του. Άκου δεν μνημονεύει ο Πειραιώς τον Ιερώνυμο; Πότε έγινε αυτό και δεν το ξέρει ο ελληνικός λαός; Αυτό που κάνετε εδώ να το κάνετε δημοσίως και στην Ελλάδα για να έχετε τον ανάλογο αντίλογο. Τί πράγματα είναι αυτά;

   Traducere:

   Să trimiteţi şi dvs. p. Matei un mozaic Patriarhului aşa cum a făcut episcopul vostru, ca să aveţi binecuvîntarea sa. Auzi, că nu-l pomeneşte [Mitropolitul] Pireului pe Ieronim!? Cînd s-antîmplat asta şi nu a aflat-o poporul elen? Ceea ce faceţi aici să o faceţi [în] public şi în Grecia ca să aveţi răspunsurile ce vi se cuven. Ce fel de lucruri sînt astea?

 18. mihai boloca
  # 19 noiembrie 2017 at 13:50

  Sunt un crestin simplu care am alunecat in prapastia iadului in pacate dar nu pot sa nu dau un mic sfat neinsemnat in aceste vremuri grele pentru biserica noastra , infiltrarea ereziei in BOR . Clar se observa ca pe toate cimpurile de lupta crestin ortodoxe impotriva ereziei se perde teren si este spre avantajul adversarului . Posibil sa fie inceputul sfirsitului sau nu , asta se poate intelege … deci spun Sfintii Parinti ca la sfirsitul de apoi se vor vinde si ierarhii , poate acum poate nu , nu stiu . Deci cei care doresc sa vada practic daca preotii care il pomenesc pe Bartolomeu se indreapta spre erezie si trebuie sa ne departam de ei , este bine sa participe la sfintirea aghiazmei pomenitorii lui Bartolomeu si nepomenitorii si celor care se va strica aghiazma trebuie sa se intoarca inapoi la Sfintele Canoane . Este ceva simplu si va inceta razboiul duhovnicesc inceput impotriva ereziei . Dar posibil din cauza necredintei sa fie asa … De ce se spune ca se vor mintui putini ? Un adevar exista .

Scrie un comentariu