Părintele Theodoros Zisis și Gheron Evstratie (duhovnicul mon. Sava...

Dictonul patristic: „Cel ce se împărtășește cu cel afurisit (anatematizat), afurisit (anatematizat) este” este valabil în momentul în care ereticul ecumenist cretan este afurisit... »»»

Scroll Up