În cazul părintelui Pamvo, Consistoriul renunţă la pretenţia de a cere martorilor recomandări de la preoţii parohi

apr. 11, 2017 4967 0 http://bit.ly/2qGRSHZ
de teolog Mihai-Silviu Chirilă

Consistoriul Monahal Eparhial Iaşi a renunţat, în şedinţa de pe 4 aprilie 2017, la pretenţia de a cere martorilor apărării din procesul intentat părintelui Pamvo Jugănaru să prezinte certificate de botez sau adeverinţe de la preoţii parohi, în urma sesizării că aceste cerinţe ar putea face ca întreaga procedură să fie grav viciată, deoarece este de notorietate publică atitudinea preoţilor parohi faţă de cei ce au oprit pomenirea ierarhului pentru participarea sa la pseudosinodul din Creta. Mai mult, Consistoriul a admis ca, în baza principiului parităţii probelor testimoniale, martorii să declare sub jurământ dacă îndeplinesc condiţiile canonice pentru a fi martori, aşa cum li se cere şi martorilor acuzării.

În schimb, Consistoriul a decis restrângerea listei de martori la un număr de cinci, probabil după numărul capetelor de acuzare formulate împotriva părintelui Pamvo. Într-o sesizare înaintată Consistoriului astăzi, părintele Pamvo a contestat faptul că această decizie nu îndeplineşte condiţia motivării respingerii martorilor, aşa cum cere Regulamentul instanţelor de judecată ale BOR şi a precizat că o listă de cinci martori ar putea fi acceptată numai cu condiţia soluţionării cererii prin care părintele sugera renunţarea la cei doi martori ai acuzării, stareţul mănăstirii Petru Vodă şi protopopul de Târgu Neamţ, datorită incompatibilităţilor care îi fac să nu poată fi martori în acest proces (sunt în stare de duşmănie cu pârâtul, sunt angajaţii părţii reclamante, sunt şi reclamanţi, şi martori în acelaşi timp).

Părintele Pamvo a înaintat Consistoriului o petiţie în care atrage atenţia că cinci dintre petiţiile anterioare nu au fost soluţionate până acum, deşi s-au scurs deja două termene de judecată, în care Consistoriul avea timp să le soluţioneze într-un fel sau altul.

În consecinţă, sfinţia sa a arătat că nu se poate prezenta la proces până când nu i se comunică soluţiile la toate petiţiile de până acum, obiectul cărora vizează asigurarea unei judecăţi echitabile, conform cerinţei constituţionale şi moralei creştine. În acelaşi timp, părintele Pamvo şi-a manifestat disponibilitatea de a răspunde pentru învinuirile ce i se aduc, după ce se stabilesc: competenţa tribunalului de a-l judeca, competenţa judecătorilor de a face parte din acest tribunal, validitatea procesului verbal care a stat la baza trimiterii sfinţiei sale în judecată, admisibilitatea martorilor acuzării, asigurarea unei apărări cu martori corecte etc.

Noul termen de judecată a fost fixat pentru data de 28 aprilie 2017.

 

Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit,

Subsemnatul, Ieromonah Pamvo Jugănaru, egumenul Schitului “Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Rădeni, judeţul Neamţ, trimis în judecata Consistoriului Monahal Eparhial, în dosarul nr. 1/2017, cu termen de judecată 28 aprilie 2017, respectuos Vă aduc la cunoştinţă următoarele:

 1. Am luat cunoştinţă cu satisfacţie de soluţionarea petiţiei prin care ceream renunţarea la obligativitatea prezentării extraselor de certificat de botez şi a recomandării preotului paroh pentru martori, în condiţiile în care, datorită ostilităţii de notorietate publică a preoţilor parohi faţă de cei ce au întrerupt pomenirea ierarhului, acele acte nu ar fi putut fi obţinute, iar dreptul meu la apărare cu martori ar fi fost serios prejudiciat.

 2. Am luat cunoştinţă cu surprindere că din toată lista de martori propuşi s-a decis să fie păstraţi numai cinci, fără a se îndeplini condiţiile cerute de art. 74, alin. (3) din Regulamentul autorităţilor canonice disciplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, care cere ca respingerea unui martor ca necorespunzător să fie motivată, iar motivele să fie trecute în procesul-verbal al cercetării, în cazul de faţă în hotărârea care mi s-a comunicat.

 3. Menţin cerinţa ca lista cu martori să fie păstrată integrală, pentru a putea acoperi nevoia de probă cu martori pentru toate cele cinci capete de acuzare, cât şi pentru numeroasele acuze ce mi se aduc în proces de către martorii acuzării, şi pe care cel mai bine le probez cu martori. Întrucât există cinci martori permişi faţă de cinci capete de acuzare, dacă admitem ideea că pentru fiecare capăt de acuzare s-a selectat un singur martor, nici măcar nu putem îmmplini nevoia de a avea cel puţin doi martori care să declare acelaşi lucru, pentru ca mărturia să fie credibilă.

 4. Aş putea accepta ideea unei liste de cinci martori cu condiţia ca în prealabil Consistoriul să îmi confirme soluţionarea favorabilă a petiţiei prin care ceream să renunţe la toate depoziţiile celor doi martori ai acuzării, pe care eu i-am contestat, deoarece nu împlinesc condiţiile canonice pentru a fi martori, întrucât sunt în conflict deschis cu mine, sunt angajaţi ai părţii reclamante, sunt şi martori şi autori ai sesizărilor contra mea în acelaşi timp, iar unul dintre ei este trimis într-un proces penal pentru fapte săvârşite la Schitul Rădeni.

 5. Am luat cunoştinţă de faptul că niciuna dintre celelalte petiţii nu mi-a fost soluţionată încă, mai precis:

  1. petiţia prin care ceream să se verifice dacă Mitropolia Moldovei şi Bucovinei are competenţa să mă judece, în condiţiile în care eu să nu am fost transferat cu acte în regulă din Mitropolia Ardealului;

  2. petiţia prin care ceream să se verifice competenţa membrilor Consistoriului de a judeca acest proces;

  3. petiţia prin care ceream anularea raportului pe baza căruia s-a realizat trimiterea mea în judecată, pe considerentul că nu s-a desfăşurat vreo cercetarea disciplinară prealabilă;

  4. petiţia prin care ceream să se renunţe la martorii acuzării, deoarece sunt într-o stare de duşmănie de notorietate publică faţă de mine, sunt angajaţii părţii care mă acuză şi, în plus, sunt şi reclamanţii mei, ceea ce îi pune într-o stare de incompatibilitate evidentă pentru a fi martori;

  5. petiţia prin care ceream să mi se permită acces la dosarul meu împreună cu o persoană competentă în materia juridică şi canonică sau să mi se permită să îl xerocopiez, asumând, pe proprie răspundere, să nu îl fac public pe internet sau în alt fel;

 6. În condiţiile în care niciuna dintre petiţiile mai sus semnalate nu a fost încă soluţionată, deşi unele dintre ele sunt încă dinaintea primului termen de judecată, consider că nu se îndeplinesc încă condiţiile asigurării unei apărări reale în procesul care îmi este intentat.

 7. Având în vedere că toate sesizările mele sunt de natură procedurală şi trebuie rezolvate înainte de judecarea procesului pe fond, consider că avertismentul potrivit căruia, în cazul neprezentării mele la următorul termen, se va aplica art. 99, alin. (3) din Regulamentul instanţelor de judecată este fără niciun temei, întrucât articolul respectiv precizează că “la a doua înfăţişare, după ce se constată că s-a îndeplinit procedura, procesul se judecă chiar dacă părţile lipsesc”. În această situaţie, nu se poate constata îndeplinirea procedurii, atât timp cât atât de multe vicii de procedură semnalate nu au fost încă rezolvate.

În consecinţă, respectuos Vă rog să dispuneţi să mi se comunice în timp util toate soluţiile la petiţiile mele, după modelul comunicării soluţiilor găsite în privinţa petiţiilor în care reclamam nerespectarea dreptului la apărare cu martori. Toate petiţiile trimise au ca scop asigurarea că în procesul în care sunt implicat mi se respectă întrutotul dreptul la apărare şi sunt judecat de instanţe competente să o facă şi pe baza unor rechizitorii valabile, nelovite de nulitate din pricina nerespectării procedurilor anterioare întocmirii lor.

În cazul în care aceste petiţii nu au fost încă soluţionate, Vă rog să dispuneţi soluţionarea tuturor la următorul termen, apoi informarea mea în timp util cu privire la soluţiile găsite, pentru a mă putea ulterior prezenta în faţa Consistoriului pentru a răspunde pe fond la acuzaţiile ce mi se aduc.

Îmi menţin disponibilitatea de a participa la procesul intentat de către Consistoriul Monahal Eparhial, după ce mi s-au rezolvat toate obiecţiile de formă ridicate şi mi s-au asigurat condiţiile unei apărări reale pentru a avea un proces echitabil, aşa cum cer morala creştină şi Constituţia României.

Reafirm că nu doresc ca prin prezenţa mea să se suplinească eventuale lipsuri de procedură, aşa cum prevede art. 98, alin. (1) din Regulamentul instanţelor.

Data Semnătura,

Înaltpreasfinţiei Sale Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

 


Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit,

Subsemnatul, ieromonah Pamvo Jugănaru, egumenul Schitului “Sfânta Cuvioasă Parascheva”, trimis în judecarea Consistoriului Eparhial Monahal Iaşi, respectuos Vă aduc la cunoştinţă că mi-a fost aprobată cerere de studiere a dosarului în care sunt inculpat.

Prin urmare, în scopul asigurării unei apărări eficiente în acest dosar, în virtutea dreptului constituţional şi creştin la un proces echitabil, Vă rog să aprobaţi cererea prin care solicit ca, imediat după încheierea Sfintelor Sărbători de Paşti, să pot studia dosarul în prezenţa unei persoane cu competenţe în domeniul canonic şi juridic, pe care să o aleg eu să mă consilieze în privinţa aspectelor acestuia, sau să pot xerocopia sau fotocopia conţinutul dosarului, cu scopul studierii mai amănunţite a acestuia în vederea alcătuirii unei apărări conforme cu legea şi cu regulamentele bisericeşti.

Respectând art. 94, alin. (1) din Regulamentul autorităţilor canonice discinplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, care precizează că şedinţele consistoriului nu sunt publice, declar pe propria răspundere că nu voi publica conţinutul dosarului în presă sau în mediul online.

Menţionez că următorul termen în proces este data de 28 aprilie 2017.

Vă mulţumesc.

Data Cu deosebit respect,

Egumen Pamvo Jugănaru

Înaltpresfinţiei Sale Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

 

Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO necesită mult timp, foarte multă muncă, dar și resurse financiare. Veniturile obținute din publicitate sunt însa cu mult sub așteptările noastre inițiale. Chiar dacă portalul are mulți cititori, totuși, sunt foarte puțini care găsesc în produsele promovate prin reclame ceva să-i intereseze… și să dea click pe ele. Pe de altă parte, jurnalismul nu poate fi independent dacă este finanțat de vreun mogul sau organizație.

Pentru a fi independent, acesta trebuie să se bazeze strict pe cititorii săi mulți, care să sprijine fiecare cât poate această lucrare. Ca atare, de bază rămân tot clasicele conturi bancare sau varianta PayPal. Fără sprijinul vostru acest portal nu-și va mai putea continua activitatea.

Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Ne mai puteți sprijini și în alte modalități! Click pentru detalii.
Categorii:
articole asemănătoare
Scrie un comentariu

Scroll Up